„Interna revizija: ugled i poverenje - put ka kvalitetu“
ČETVRTA KONFERENCIJA
INTERNIH REVIZORA SRBIJE
Vršac, Srbija
14-15 maj, 2015.
HOTEL VILLA BREG
12 CPE /The IIA
Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo Vas na Četvrtu konferenciju internih revizora Srbije, koja će se održati 14. i
15. maja 2015. godine u Vršcu, u hotelu Villa Breg.
Učesnici konferencije imaće mogućnost da steknu saznanja o raznovrsnim i aktuelnim
pitanjima iz oblasti interne revizije, i sa njom povezanim temama. Naravno, mnogima će
ovo biti lepa prilika da upoznaju i prelep grad Vršac.
Konferencija je namenjena internim revizorima, IT revizorima, stručnjacima iz oblasti
finansijskog upravljanja i kontrole, stručnjacima za korporativno upravljanje, interne
kontrole i upravljanje rizicima, kao i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz
oblasti koje će Konferencija obuhvatiti – bilo da dolaze iz privrede, javnog sektora ili
finansijskih institucija.
Predavači na Konferenciji biće istaknuti stručnjaci i profesionalci iz Srbije i regiona i
drugih evropskih zemalja sa kojima tradicionalno sarañujemo.Već sada možemo da
najavimo da će jedan od predavača biti Angela Witzany, član Izvršnog odbora IIA
/Executive Committee Member at The IIA/, inače predsednik IIA Austria.
Nadamo se da će učešće na konferenciji biti najbolja prilika da se sretnete sa
kolegama, razmenite profesionalna iskustva i izgradite kontakte koji će vam biti
dragoceni u svakodnevnom radu. Stoga nemojte propustiti priliku da budete učesnik
ovog dvodnevnog dogañaja.
Teme i predavače kao i detaljnu agendu objavićemo u narednom periodu. Zato pratite
naš sajt www.uirs.rs
Sa poštovanjem,
Dr Jozefina Beke Trivunac, CIA
Predsednik UIRS
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), punopravni je član globalnog Instituta internih revizora (The IIA Global) i član
je Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Osnovano je 2008. godine sa ciljem promocije i
unapreñenja profesije interne revizije u Srbiji.
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA IV KONFERENCIJI
Kotizacija podrazumeva: učešće na Konferenciji, osveženje za vreme pauza, ručak i transfer
minibusom izmeñu hotela Villa Breg i hotela Srbija u Vršcu.
1. Za učesnike iz Srbije
1.1. Članovi UIRS i KOR
Za jednog učesnika
Za tri i više učesnika*
Za jednog učesnika
Za tri i više učesnika*
22,000.00
19,000.00
25,000.00
22,000.00
dinara
dinara
dinara
dinara
za prijave i uplate do
za prijave i uplate do
za prijave i uplate posle
za prijave i uplate posle
15.04.2015.
15.04.2015.
15.04.2015.
15.04.2015.
1.2. Ostali
Za jednog učesnika
Za dva i više učesnika*
Za jednog učesnika
Za dva i više učesnika*
26,000.00
23,000.00
29,000.00
26,000.00
dinara
dinara
dinara
dinara
za prijave i uplate do
za prijave i uplate do
za prijave i uplate posle
za prijave i uplate posle
15.04.2015.
15.04.2015.
15.04.2015.
15.04.2015.
za prijave i uplate do
za prijave i uplate do
28.02.2015.
28.02.2015.
1.3. Poseban popust /za članove i ostale/
Za članove UIRS i KOR
Ostali
18,000.00 dinara
20,000.00 dinara
* Popust za učesnike iz iste organizacije
Instrukcije za uplatu u zemlji
Tekući račun Udruženja internih revizora Srbije kod Banca Intesa: 160-306456-74
2. Za učesnike iz inostranstva
2.1.Članovi IIA
210.00 EUR
250.00 EUR
za prijave i uplate do
za prijave i uplate posle
15.04.2015.
15.04.2015.
250.00 EUR
280.00 EUR
za prijave i uplate do
za prijave i uplate posle
15.04.2015.
15.04.2015.
2.2. Ostali
Instrukcije za uplate iz inostranstva/Instructions for Customer Transfer in EUR
56. Intermediary:
BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA
MILANO, ITALY
59. Beneficiary:
IBAN /RS35160005080002880625
UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE, BEOGRAD
57. Account with institution:
SWIFT: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
70. Remmitance information:
CAPITAL SHARE FOR COMPANY
71. Details of charges:
OUR
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), punopravni je član globalnog Instituta internih revizora (The IIA Global) i član
je Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Osnovano je 2008. godine sa ciljem promocije i
unapreñenja profesije interne revizije u Srbiji.
PRIJAVE I UPLATE KOTIZACIJE
Prijave se šalju putem e-maila na adresu: [email protected] Obrasce prijave možete
preuzeti na sajtu Udruženja internih revizora Srbije: www.uirs.rs
Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja putem e-maila. Po uplati UIRS će
poštom dostaviti originalni račun.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je 11.05.2015. godine.
OTKAZ I POVRAĆAJ KOTIZACIJE
Povraćaj uplaćene kotizacije moguće je odobriti po opravdanom pismenom zahtevu poslatom
na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 06.05.2015. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi: [email protected] ili putem telefona:
+381 64 610 59 94.
Konačna agenda biće objavljena na sajtu UIRS i dostavljena
članstvu i prijavljenim učesnicima putem e-maila.
Simultani prevod /engleski-srpski/ biće obezbeñen.
Učesnici Konferencije, nosioci CIA sertifikata, ostvaruju pravo
na 12 bodova kontinuirane profesionalne edukacije /CPE/.
Potvrda o učešću na Konferenciji i ostvarenim bodovima biće
poslata svim učesnicima putem e-maila.
Opšte informacije: Od Beograda do Vršca ima oko 90km. Putovanje (kolima ili autobusom)
traje oko 1 sat i 30 minuta. Sa Beogradske autobuske stanice autobusi polaze skoro svaki sat
vremena i putovanje je veoma udobno (nema gužvi).
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), punopravni je član globalnog Instituta internih revizora (The IIA Global) i član
je Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Osnovano je 2008. godine sa ciljem promocije i
unapreñenja profesije interne revizije u Srbiji.
SMEŠTAJ ZA UČESNIKE KONFERENCIJE
Za učesnike Konferencije obezbeñen je smeštaj u hotelu Villa Breg (na Vršačkom bregu) i
Hotelu Srbija (centar Vršca). Udaljenost izmeñu hotela je 1.4 km - 5 minuta vožnje.
Hotel Villa Breg****
Goranska bb, 26300 Vršac, Srbija
Osoba za kontakt: Valentina Pavlov
Tel: +381 13 831 000
Fax: +381 13 831 007
E-mail: [email protected]
Web: www.villabreg.com
Prilikom rezervacije sobe naglasiti učešće na Konferenciji.
Cena smeštaja u hotelu Villa Breg
Cena sa PDV iznosi:
• 7.500,00 RSD za jednu osobu u jednokrevetnoj sobi
Cena uključuje: jedno noćenje sa doručkom, boravišnu taksu, osiguranje gosta, PDV i
upotrebu sadržaja SPA centra.
• 5.000,00 RSD za jednu osobu u dvokrevetnoj, trokrevetnoj sobi
Cena uključuje: jedno noćenje sa doručkom za jednu osobu, boravišnu taksu, osiguranje
gosta, PDV i upotrebu sadržaja SPA centra.
Sobe po navedenim cenama potrebno je rezervisati do 05.maja 2015. Posle tog roka Hotel ima
pravo da sobe izda drugim gostima.
Prijavljivanje u hotel je od 14:00h, a odjavljivanje do 12:00h.
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), punopravni je član globalnog Instituta internih revizora (The IIA Global) i član
je Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Osnovano je 2008. godine sa ciljem promocije i
unapreñenja profesije interne revizije u Srbiji.
Hotel Srbija***
HTP „Srbija” d.o.o. Vršac
Svetosavski trg 12, 26300 Vršac, Srbija
Osoba za kontakt: Danijela Žmukić
Tel: + 381 13 835 434,
Fax: + 381 13 835 252
E-mail: [email protected]
Web: www.hotelsrbija.rs
Cena smeštaja u hotelu Srbija
Cena sa PDV iznosi:
• 3.600,00 RSD za jednu osobu u jednokrevetnoj sobi
Cena uključuje: jedno noćenje sa doručkom, boravišnu taksu, osiguranje gosta i PDV.
• 2.400,00 RSD za jednu osobu u dvokrevetnoj sobi
Cena uključuje: jedno noćenje sa doručkom za jednu osobu, boravišnu taksu, osiguranje
gosta i PDV.
Moguće je uzeti sobu sa polupansionom (4.200,00 RSD jednokrevetna soba, 3.300,00 RSD
dvokrevetna soba).
Sobe po navedenim cenama potrebno je rezervisati do 05.maja 2015. Posle tog roka Hotel ima
pravo da sobe izda drugim gostima.
Parking
Hotel Srbija raspolaže sa 8 sopstvenih parking mesta. Neposredno pored hotela nalazi se veliki
gradski parking sa 75 mesta. Cena dnevne karte iznosi 200,00 RSD.
Udruženje internih revizora Srbije
Kičevska 15/II,11111 Beograd, Srbija
PIB: 105666969, Matični broj: 17735390
Tekući račun: 160-306456-74
Predsednik: Jozefina Beke Trivunac (+381 63 287095)
Sekretar: Mira Vuković (+381 64 6105994)
Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), punopravni je član globalnog Instituta internih revizora (The IIA Global) i član
je Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA). Osnovano je 2008. godine sa ciljem promocije i
unapreñenja profesije interne revizije u Srbiji.
Download

ČETVRTA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA SRBIJE