ПРЕЛИМИНАРНА
САТНИЦА
ОБАВЕШТЕЊА УЧЕСНИЦИМА И АУТОРИМА
1.
Регистрација учесника обавиће се и у недељу, 02. фебруара од 16.00 до 19.00 сати. Молимо да понесете са
собом доказ о уплати котизације. При регистрацији се добиjа материјал Саветовања и идентификациона картица.
2.
Моле се сви аутори да припреме своје излагање у трајању од 10 минута и да у преосталих 5 минута омогуће
дискусију о своме раду. На поштовању укупног времена од 15 минута ће се строго инсистирати.
3.
У случају недоласка одређеног броја аутора, организатор има право да промени сатницу о чему ће се учесници
благовремено обавестити.
4.
Моле се аутори да презентације предају техничком лицу ПРЕ предвиђене сесије.
ПОНЕДЕЉАК, 03.02.2014. САЛА 1
Председавајући: др Бранко Савић
14.15 – 16.00
РЕГИСТРАЦИЈА
16.00 – 16.20
РЕЧ ДОБРОДОШЛИЦЕ,
ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА И
ПОЗДРАВНИ ГОВОРИ
Бранко Савић, Директор Високе техничке школе Нови Сад
Вера Божић Трефалт, Директор Управе за БЗР у
Министарству рада
Представник страних учесника
16.25 – 17.00
Вера Божић Трефалт
Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици
Србији за период 2014-2017 са освртом на Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на
раду.
17.00 – 17.15
Дискусија
17.15 – 18.00
КОКТЕЛ
18.00 – 18.45
Представљање институција чланова Међунарoдног програмског комитета (po 10 minuta)
Introduction of Institutuions members of the International Programme Committee (10 minutes each)
Andrej Perlin
MČS Sankt Petersburg, Russia
Eva Mračkova
TU Zvolen, Slovakia
Dumitru Mnerie
Timisoara, Romania
Jovan Vučinić
Karlovac Hrvatska
Sulejman Meta
State University in Tetovo, Macedonia
18.45 – 19.00
Слободан Крњетин
Искуства у пожарној анализи зграда према Еврокодовима
19.00 – 19.15
Мирјана Домић,
Јасмина Танасић
Анализа исправности граничних вредности у односу на
физиолошки аспекат буке
19.15 – 19.30
Бранислав Орешковић,
Владимир Пребирачевић
Примена Деминговог круга приликом имплементације
интегрисаног система квалитета у Електровојводини
19.30 – 19.45
Иван Ристић,
Самогасиви полимерни материјали
Јарослава Будински-Симендић,
Радмила Радичевић,
Весна Теофиловић,
Невена Вукић
УТОРАК, 04.02.2014.
Председавајући: др Звонимир Букта
16.00 – 16.15
Мирјана Фудурић,
Д. Фудурић, С. Граховар
Заштита здравља радника при раду на високим
температурама у радном околишу
16.15 – 16.30
Иван Штедул, Зоран Вучинић,
Наталија Чаканић
Испитивање параметара радног околиша у погону за
производњу пелета
16.30 – 16.45
Сулејман Мета
Застарелост дрвених железничких прагова и њихова општа
опасност
16.45 – 17.00
Нада Стојановић
Примена савремених технологија и њихов утицај на
безбедне услове рада
17.00 – 17.15
Душкица Ђорић
Извођење радова на дубини уз употребу заштитног кавеза
17.15 – 17.30
Јован Вучинић,
Будимир Мијовић
Физиолошки и психолошки проблеми приликом ношења
заштитне опреме
17.30 – 18.30
ПАУЗА
Председавајући: др Саша Спаић
18.30 – 18.45
Бобан Цветановић,
Миљан Цветковић,
Драган Цветковић
Вибрације као професионални ризик по здравље ратара у
руралној производњи
18.45 – 19.00
Бела Прокеш, Нада Мачванин,
Мирко Симикић, Лазар Савин,
Иван Ломен
Процена ризика у функцији превенције здравствених
ефеката општих вибрација на возаче пољопривредних
машина
19.00 – 19.15
Бобан Цветановић,
Петар Ђекић,
Миљан Цветковић,
Драган Перић
Нивои дневне изложености вибрацијама возача при орању
трактором ИМТ 539 de luxe
19.15 – 19.30
Веско Луковац,
Милена Поповић,
Драган Памучар
Примјена методе процесних функција за процјену нивоа
организованости заштите животне средине
19.30 – 19.45
Ненад Мустапић,
Никола, Шимунић,
Давид Шимунић
Еко-вожња као важна мјера реализације енергетске
учинковитости и смањења емисије стакленичких плинова у
сектору транспорта
19.45 – 20.00
Петра Тановић,
Љиљана Ћурчић,
Мира Пуцаревић
Присуство тешких метала у ваздуху при процесу штампе и
утицај на радну и животну средину
20.00 – 20-15
Татјана Чумпек,
Јован Вучинић
Временски екстреми и приправност локалне заједнице
20.15 – 20.30
Маријиола Божовић
Тимски начин управљања у ванредним ситуацијама
20.30 – 20.45
Биљана Гемовић
Управљање ризиком - општи показатељи стања у области
безбедности и здравља на раду у Републици Србији
СРЕДА, 05.02.2014. САЛА 1
Председавајући: др Раде Ћирић
16.00 – 16.15
Милорад Звијер,
Цвијо Шмања,
Мирјана Вукоје
Неки примери повреде од електричног удара на градилиштима
са смртном последицом
16.15 – 16.30
Жика Јовановић,
Бојан Томић
Заштитна електроизолациона опрема у функцији безбедног
извођења радова
16.30 – 16.45
Бранислав Сантрач
Мере за безбедан рад екипа на теренским испитивањима
електроизолационе опреме
16.45 – 17.00
Младен Томић,
Александра Боричић,
Игор Павловић,
Дејан Благојевић
Детектовање топлих места на електроинсталацијама помоћу
термовизијске камере
17.00 – 17.15
Раде Ћирић,
Милорад Милков
Термовизијско испитивање опреме у електроенергетским
постројењима
17.15 – 17.30
Петар Ђекић,
Биљана Милутиновић,
Младен Томић
Процена ризика и мере за смањење ризика за радно место
оператер на машини за производњу гумених смеша
17.30 – 18.30
ПАУЗА
Председавајући: др Петра Тановић
18.30 – 18.45
Љиљана Стошић Михајловић,
Предраг Михајловић
Менаџмент животном средином и зелена економија са освртом
на превенцију и рециклажу отпада у Европској Унији
18.45 – 19.00
Бранко Стајић,
Звонимир Баковић,
Братислав Кисин
Залихе угљеника у шумама јавног предузећа „Србијашуме“ –
важан чинилац заштите и унапређења животне средине
19.00 – 19.15
Љиљана Стошић Михајловић,
Предраг Михајловић
Физички загађивачи животне и радне урбане средине
19.15 – 19.30
Биљана Милутиновић,
Младен Томић, Петар Ђекић
Анализа услова радне средине у учионицама високошколских
установа
19.30 – 19.45
Матија Сокола,
Весна Петровић
Неки аспекти процене ризика при раду на рачунару
19.45 – 20.00
Борислав Симендић,
Невена Вукић,
Весна Теофиловић
Контрола емисије честица прашине при раду ласерских
штампача
20.00 – 20-15
Милош Ристић,
Бобан Цветановић
Мере сигурности и заштите радника при изградњи и
експлоатацији мерно регулационе станице
20.15 – 20.30
Сава Ковачевић,
Букта Звонимир
Алгоритам пројектовања, израде и оцењивања усаглашености
опреме под притиском
СРЕДА, 05.02.2014. САЛА 2
Председавајући: др Матија Сокола
16.00 – 16.15
Dumitru Mnerie,
Mihai Condescu,
Bohuslav Čermák
The integration of safety and health at work system
16.15 – 16.30
Ciprian Georgian Dragomir, Pavel
Kasai,
Anton Francisc Szasz
Analysis of the labour accidents
16.30 – 16.45
Alin Brinda, Miloslav Šoch,
Juliya Petrova,
Gabriela Victoria Mnerie
The analyze the level of satisfaction of employees towards the
essential conditions for occupational health and safety
16.45 – 17.00
Mračková Eva, Chromek Ivan,
Slezák Ján, Szilard Szedlar,
Július Bučko
Disposing of impacts of oil accident from the water surface
17.00 – 17.15
Ioan Laza, Adrian Irimescu,
Adrian Eugen Cioabla
Risk evaluation for improved maintenance management at
natural gas pressure reduction stations
17.15 – 17.30
Chromek Ivan, Mračková Eva,
Slezák Ján, Július Bučko,
Szilard Szedlar
Protection of the oil pipeline on line route and in the pumping
stations areas
17.30 – 17.45
Irina Perlina,
Nadezhda Vinokurova
Features of training of specialists of Emercom of Russia for the
organization of work with mass media
17.45 – 18.30
BREAK
Председавајући: др Саша Спаић
18.30 – 18.45
Dumitru Ţucu,
Alexandru Filipovici,
Gabor Geczi
The analyze of the influence of risk factors on food labeling
18.45 – 19.00
Oana Suciu, C. Petrescu,
B. Vlaicu, Adriana Birca,
Miloslav Šoch
Smoking habit risk in adolescents
19.00 – 19.15
Doina Mortoiu, Lucian Gal,
Ioan Emeric, Odeta Belei,
Oleksii Gubenia
Information system for railway transport safety
19.15 – 19.30
Florentina Culbec, Dumitru Mnerie, Information safety based on extended key lengths
Titus Slavici
19.30 – 19.45
Titus Slavici, Simina Maris,
Alin Vasile Mnerie, Tamas Gyulay
19.45 – 20.00
Nadezhda Rashidovna Kazakova,
Identification of combustible components by Raman
Ivanov Alexey Vladimirovich,
spectroscopy method
Ivakhnyuk Grigory Konstantinovich
Innovative artificial intelligence methods in risk and safety
engineering
ЧЕТВРТАК, 06.02.2014.
Председавајући: др Весна Петровић
16.00 – 16.15
Мирослав Терзић
Неке форме електромагнетног сукоба
16.15 – 16.30
Гемовић Биљана, Наташа
Субић
Aнализа безбедног рада на рачунару на административном
радном месту
16.30 – 16.45
Наташа Субић
Предлог Check liste за контролу безбедног рада на рачунару
16.45 – 17.00
Милица Таушановић,
Добривоје Станојевић
Заштита запослених при раду са електричном опремом
пуњеном чистим или контанимираним уљима
17.00 – 17.15
Дејан Благојевић,
Александра Боричић
Статички електрицитет; вредности неких електричних
параметера и њихов утицај на безбедност ваздухоплова
17.15 – 17.30
Александра Боричић,
Дејан Благојевић
Статички електрицитет и проблеми утакања и истакања горива
из ваздухоплова
17.30 – 18.15
ПАУЗА
Председавајући: др Бранко Бабић
18.15 – 18.30
Весна Петровић,
Матија Сокола
Излагање вибрацијама запослених у стоматолошкој
ординацији
18.30 – 18.45
Драган Перић,
Бобан Цветановић
Утицај буке од кретања возила по путу на животну средину и
потребне мере за ублажавање
18.45 – 19.00
Виолета Бијелић,
Велизар Чађеновић,
Верица Миланко
Планирање мера заштите од полава за општинско подручје
Бара
19.00 – 19.15
Бојан Тешић, Душан Татић,
Радојка Крсић,
Млађен Стјепановић
Мониторинг повреда на раду на површинском копу Богутово
село-Угљевик (2001-2010)
19.15 – 19.30
Ненад Милојевић,
Марко Вујошевић
Мобинг у јавном предузећу N 3 (студија случаја)
19.30 – 19.45
Марина Крњетин,
Филип Матавуљ
КОНФЛИКТ ПОСАО-ПОРОДИЦА
19.45 – 20.00
Крњетин Олга,
Крњетин Слободан
Анализа вероватноће ретких удеса
20.00 – 20-15
Сибила Петењи Арбутина
Примена " Creative Commons " лиценци у циљу заштите
ауторских права
20.15 – 20.30
Драган Стевановић,
Мирослав Терзић,
Милун Гогић
ТРАНСПОРТ НОВЦА
20.30 – 20.45
Саша Спаић
Ограничења и забране хемикалија
o
ПЕТАК, 07.02.2014.
Председавајући: мр Букта Звонимир, др Душан Гавански
16.00 – 16.15
Бранко Бабић,
Драган Бабић
Процена угрожености и планови заштите и спасавања
субјеката одбране
16.15 – 16.30
Ненад Комазец
Значај образовања за квалитет управљања ванредним
ситуацијама
16.30 – 16.45
Дејан Инђић,
Спасоје Мучибабић,
Радован Каркалић
Приказ учешћа јединица АБХ службе у интегрисаном одговору
на хемијски удес
16.45 – 17.00
Зоран Игњић,
Ана Костадиновић
Управљање ризиком од ванредних ситуација у нaсељима
17.00 – 17.15
Душан Гавански
Безбедан рад на тракастим брусилицама
17.15 – 17.30
Звонимир Букта
Превентивне мере безбедности при извођењу земљаних
радова
17.30 – 17.45
Весна Маринковић,
Верица Миланко,
Саша Спаић,
Биљана Шкрбић
BTEX у продуктима сагоревања свећа
17.45 – 18.00
Бранко Савић,
Горан Вулетић, Анита
Петровић
Прилог смањењу хемијских штетности у радној средини
индустријских погона
18.00 – 18.15
Иван Билић
Утицај рачунарске учионице на животну средину
18.15 – 18.30
Миленко Петрић
Један алат за истраживање Web-a
18.30 – 18.45
Тима Сегединац
Упоредна анализа метода управљања ризиком
18.45 – 19.00
Бранко Бабић,
Драган Бабић
Јединице локалне самоуправе у систему заштите и спасавања
Републике Србије
19.00 – 19.15
Драгослав Нешков
Правна природа акта о процени ризика на радном месту и у
радној околини
19.15
ЗАКЉУЧЦИ
Download

ПОНЕДЕЉАК, 30