X МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ
РИЗИК И БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ОБАВЕШТЕЊА УЧЕСНИЦИМА И АУТОРИМА
1.
2.
3.
4.
Регистрација учесника обавиће се и у понедељак, 26. фебруара од 14.30 до 16.00 сати. Молимо да
понесете са собом доказ о уплати котизације. При регистрацији се добиjа материјал Саветовања и
идентификациона картица.
Моле се сви аутори да припреме своје излагање у трајању од 10 минута и да у преосталих 5 минута
омогуће дискусију о своме раду. На поштовању укупног времена од 15 минута ће се строго
инсистирати.
У случају недоласка одређеног броја аутора, организатор има право да промени сатницу о чему ће се
учесници благовремено обавестити.
Моле се аутори да презентације предају техничком лицу ПРЕ предвиђене сесије.
САТНИЦА
СЕМИНАРА
ПОНЕДЕЉАК 9.00:
Бранко Бабић: Прва помоћ у зимским условима
УТОРАК
9.00:
Наташа Субић: Безбедан рад на десктоп и лаптоп рачунару
СРЕДА 9.00:
Биљана Гемовић, Звонимир Букта: Имплементација и увођење OHSAS-а
ЧЕТВРТАК 15.00:
Бранко Бабић: Обавезе привредних друштава и других правних лица у систему заштите и
спасавања
САТНИЦА
ИЗЛАГАЊА
ПОНЕДЕЉАК, 26. 01. 2015.
Председавајући: др Анита Петровић, др Раде Ћирић
14.30 – 16.00
РЕГИСТРАЦИЈА
16.00 – 17.00
РЕЧ ДОБРОДОШЛИЦЕ, ОТВАРАЊЕ
САВЕТОВАЊА И ПОЗДРАВНИ
ГОВОРИ
Бранко Савић, Директор Високе техничке школе Нови Сад
Бојан Јоцић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Инспекција рада
Љиљана Стојшић, Инспекција рада јужнобачког округа
Симонов Виталий Валерьевич, МЧС Москва, Russia
Осипчук Игорь, МЧС Sankt Petersburg, Russia
Dumitru Mnerie, Politechnice Univerity of Timisoara, Romania
Jovan Vučinić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska
Sulejman Meta, State University in Tetovo, Macedonia
17.00 – 17.30
Коктел
17.30 – 18.30
ПАУЗА
18.30 – 18.45
Љиљана Стојшић
Промене у начину деловања инспекције рада
18.45 – 19.00
Милован Видаковић
Пројектовање заштите од пожара хотела
19.00 – 19.15
Биљана Шкрбић
ПРИСУСТВО ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ
УГЉОВОДОНИКА И ПОЛИХЛОРОВАНИХ БИФЕНИЛА У
ЗЕМЉИШТУ И УЛИЧНОЈ ПРАШИНИ НОВОГ САДА
19.15 – 19.30
Милан Уљаревић, Слободан Шупић,
Сузана Вукославчевић
ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД ПОЖАРА ПРИМЕНОМ
МЕТОДЕ - КОНСТРУКЦИЈА ИСПУЊЕНА ВОДОМ
19.30 - 19. 45
Слободан Шупић, Сузана
Вукославчевић, Мирјана Лабан,
Милан Уљаревић
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРОРАЧУНСКОГ
МОДЕЛА ЕВАКУАЦИЈЕ И СОФТВЕРСКОГ МОДЕЛА
СИМУЛАЦИЈЕ
19.45 – 20.00
Барбара Видаковић
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПОЖАРА НА СПЛАВОВИМА
20.00 – 20.15
Комазец Ненад
ПРЕВЕНТИВНИ АТРИБУТИ ПРОЦЕСА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
20.15 – 20.30
Mustapić Nenad, Ivan Frgec
SIGURNOST BIOPLINSKIH POSTROJENJA
УТОРАК, 27. 01. 2015.
Председавајући: мр Звинимир Букта
16.00 – 16.15
Војислав Антић, Оливера ЦирајБјелац, Вера Артикo
ПРОЦЕНА РАДИЈАЦИОНОГ РИЗИКА ПРИ РАДУ СА
ПОЛУАУТОМАТСКИМ СИСТЕМОМ СЕПАРАЦИЈЕ И МАНУЕЛНИМ
ИЊЕКТОВАЊЕМ ПЕТ РАДИОФАРМАКА У ОДНОСУ НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АУТОМАТСКИМ
СЕПАРАТОРОМ/ИЊЕКТОРОМ
16.15 – 16.30
Душан Милинковић, Милица
Дрљевић, Војин Тубић
ИЗЛАГАЊЕ БИОЛОШКИМ ШТЕТНОСТИМА И ТОК
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
16.30 – 16.45
Нада Стојановић
МОГУЋНОСТИ БЕЗБЕДНЕ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
16.45 – 17.00
Маја Љубић, Божидар Раковић,
Иван Гарванов
ЗНАЧАЈ ИСПИТИВАЊА ХЕМИЈСКИХ ШТЕТНОСТИ У РАДНОЈ
ОКОЛИНИ У ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ
17.00 – 17.15
Маја Љубић, Божидар Раковић,
Иван Гарванов
ПРОЦЕНA РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ У
ЕКСПЛОЗИВНИМ АТМОСФЕРАМА
17.15 – 17.30
Владимир Блануша, Бранко Савић
ДИЈАГНОСТИКА ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА НА ЦНЦ МАШИНАМА И
АЛАТИМА ЗА РАЗЛИЧИТЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
КОРИШЋЕЊЕМ ИНФРАЦРВЕНЕ КАМЕРЕ
17.30 – 18.30
ПАУЗА
Председавајући: др Весна Петровић
18.30 – 18.45
Биљана Милутиновић, Петар Ђекић
АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА НА СМАЊЕЊЕ
РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ РАДНИК НА СЕЛЕКЦИЈИ И
СЕПАРАЦИЈИ ОТПАДА НА САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ
18.45 – 19.00
Александра Боричић, Биљана
Милутиновић, Емил Илић
АНАЛИЗА ДРУШТВЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ ПРИМАРНЕ
СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
19.00 – 19.15
Петар Ђекић, Биљана Милутиновић
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ И КОРИШЋЕЊУ
ЛЕПКОВА НА БАЗИ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА
19.15 – 19.30
Младен Томић, Милан Павловић
ПРОЦЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У
ВАЗДУХУ ИНДУКОВАНИХ САОБРАЋАЈЕМ
19.30 – 19.45
Душан Гавански
БЕЗБЕДАН РАД НА КРУЖНИМ ТЕСТЕРАМА
19.45 – 20.00
Весна Б. Петровић, Борислав
Симендић, Весна Maринковић
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИСУСТВА АЗБЕСТНИХ ВЛАКАНА У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
СРЕДА, 28. 01. 2015. (Сесија на енглеском језику)
Председавајући: др Матија Сокола
16.00 – 16.15
Dumitru MNERIE, Liviu GACEU, Oleksii
GUBENIA, Mark SHAMTSYAN
Adriana BIRCA,
STUDY ON THE LEGISLATIVE REGULATIONS
ON FOOD LABELING
16.15 – 16.30
Матија Сокола, Весна Петровић
ИЗЛАГАЊЕ УЛТРАЉУБИЧАСТОМ ЗРАЧЕЊУ У МЕДИЦИНСКИМ
УСТАНОВАМA
16.30 – 16.45
Anton-Francisc SZASZ, Floarea VĂCARU,
Gabriela Victoria MNERIE
EVALUATION OF THE STRESS LEVEL FOR THE LABOR INSPECTORS IN THE
FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16.45 – 17.00
Marius OLTEAN, Viorel CIOBANU, Dumitru RISK ANALYSIS AND PREVENTION MEASURES FOR LIVE WORKING IN HIGH
MNERIE
VOLTAGE NETWORKS
17.00 – 17.15
Dumitru MNERIE, Liviu GACEU, Oleksii
GUBENIA, Mark SHAMTSYAN Adriana
BIRCA, Yuliya PETROVA
17.15 – 17.30
Евгений Борисович Соколов, М. Ђорђевић УПОРЕДНА ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА ПРИМЕНОМ
ОСНОВНИХ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КОД ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ДО 1 КV
17.30 – 17.45
М. Ђорђевић, Е. Б. Соколов
17.45 – 18.30
ПАУЗА
STUDY ON THE LEGISLATIVE REGULATION SON FOOD LABELING
СЕРТИФИКАЦИЈА И ЕКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДА
КОЈИ СЕ УВОЗЕ У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ.
ВРСТЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ. ГОСТ-Р СТАНДАРД.
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Председавајући: др Саша Спаић
18.30 – 18.45
Саша Спаић
ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА
18.45 – 19.00
Нела Миленковић
ПРОЦЕНА ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИЗИКА КОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
ХЕМИЈСКИМ АГЕНСИМА
19.00 – 19.15
Бјеловић Зоран, Вукић Невена, Ристић
Иван, Радичевић Радмила, Теофиловић
Весна, Алексић Војислав, БудинскиСимендић Јарослава
ЕКОЛОШКИ И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ПРОИЗВОДЊЕ ПОЛИУРЕТАНСКИХ
МАТЕРИЈАЛА
19.15 – 19.30
Милица Цветковић, Александра Боричић, СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ
Дејан Благојевић
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА УСЛЕД НЕАДЕКВАТНИХ
УСЛОВА РАДА И РАДНЕ СРЕДИНЕ
19.30 – 19.45
Звонимир Баковић, Бранко Стајић
БЕЗБЕДОНОСНИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ РИЗИЦИ ГАЗДОВАЊА
ДРЖАВНИМ ШУМАМА УЗ АДМИНИСТРАТИВНУ ЛИНИЈУ СА АП КОСОВОМ И
МЕТОХИЈОМ
19.45 – 20.00
Тања Крунић, Петра Тановић
АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ РАДА СА РАЧУНАРИМА
20.00 – 20. 15
Љубинко Карапетеровић, Мирослав
Терзић
МЕРЕ СИГУРНОСТИ, БЕЗБЕДНОСТИ И САМОЗАШТИТЕ ПРИ ГАЂАЊУ
БАЦАЧЕМ ГРАНАТА АУТОМАТСКИМ 30 MM M93
20.15 – 20.30
Миливој Николић, Стево Котлаја,
КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ У ПД ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
20.30 – 20.45
Сибила Петењи Арбутина
" Creative Commons " ЛИЦЕНЦЕ И СТАВОВИ СТУДЕНАТА О ЊИХОВОЈ
ПРИМЕНИ У ЦИЉУ ЛЕГАЛНОГ КОРИШЋЕЊА САДРЖАЈА СА ИНТЕРНЕТА
20.45 - 21.00
Павличевић Јелена, Иконић Бојана, Бера Нано техлогија у заштити животне средине: предности потенцијални ризици
Оскар, Вукић Невена, Будински
примене
Симендић Јарослава
ЧЕТВРТАК, 29. 01. 2015. САЛА 1
Председавајући: др Петра Тановић, др Душан Гавански
18.00 – 18.15
Matilda Đogić, Zoran Vučinić, Jovan
Vučinić
UTJECAJ SMJENSKOG RADA U PEKARSKOJ INDUSTRIJI NA
ZDRAVLJE RADNIKA
18.15 – 18.30
Андрија Тошић
ОСПОСОБЉАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ПРИ РАДУ
С РАЧУНАРИМА
18.30 – 18.45
Dejan Has
ПРЕДНОСТИ УВОЂЕЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
18.45 – 19.00
Бранко Савић, Горан Вулетић,
Анита Петровић
УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
19.00 – 19.15
Марина Крњетин
ПРИМЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ И ЊЕН УТИЦАЈ НА
ЗАПОСЛЕНЕ
19.15 – 19.30
Мирослав Ћираковић
СТРЕС - ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП
19.30 – 19.45
Петра Тановић, Китановић Јована,
Божовић Татјана
УТИЦАЈ ИЗДУВНИХ ГАСОВА АУТОБУСА НА РАДНУ И ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
19.45 – 20.00
Бобан Цветановић, Младен Томић
УТИЦАЈ СТАБИЛНОСТИ АУТОДИЗАЛИЦЕ НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ
ПРЕТОВАРУ
20.00 – 20.15
Драган Перић
НАЧИН ДЕЛОВАЊА НА ПРАВЦЕ ШИРЕЊА БУКЕ КАО ДЕО
ПОТРЕБНИХ МЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ
20.15 – 20.30
Анита Петровић
ПРИЛОГ ПРЕЧИШЋАВАЊУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ ВОДА
ПРИМЕНОМ БИОДИСКОВА
20.30 – 20.45
Миломир Карановић
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ ФИЗИЧКО - ХЕМИЈСКОЈ ОБРАДИ
БАЗЕНСКЕ ВОДЕ
20.45 – 21.00
Владан Живадиновић, Милка Зелић ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ШУМА И ЕКОЛОШКО УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УЗ ПРИМЕНУ ИНТЕРНЕТ
КОМУНИКАЦИЈЕ
ЧЕТВРТАК, 29. 01. 2015. САЛА 2
Председавајући: др Тима Сегединац, др Љиљана Лучић
18.00 – 18.15
Мирјана Малешев, Властимир
ОСЕТЉИВОСТ НОСЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА У УСЛОВИМА ПОЖАРА
Радоњанин, Сузана Вукославчевић,
Слободан Шупић
18.15 – 18.30
Олга Крњетин, Слободан Крњетин
АНАЛИЗА МАТЕРИЈAЛАНИХ ШТЕТА ОД ПОЖАРА И МОГУЋНОСТ
ЊИХОВОГ МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛОВАЊА
18.30 – 18.45
Борјан Д. Поповић
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕМА ПЕРФОРМАНСАМА
АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ГРЕДА НА ДЕЈСТВО ПОЖАРА ПРИМЕНОМ
НОВИХ НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА
18.45 – 19.00
Веско Луковац, Драган Памучар
Александар Милетић
ПРИМЈЕНА МЕТОДЕ ПРОЦЕСНИХ ФУНКЦИЈА ЗА ПРОЦЈЕНУ НИВОА
ОРГАНИЗОВАНОСТИ ЗАШТИТЕОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА
19.00 – 19.15
Главинић Перица
ЕКОНОМИЧНОСТ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА
19.15 – 19.30
Милорад Звијер, Звонимир Букта,
Матија Сокола
ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА ПОЖАРА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА СА
МОНОФАЗНИМ ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ
19.30 – 19.45
Петра Балабан, Верица Миланко,
Весна Маринковић, Татјана
Божовић
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ КОД ФЛЕКСО
ШТАМПЕ
19.45 – 20.00
Zoran Vučinić, Jovan Vučinić
PROVEDBA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
20.00 – 20.15
Биљана Гемовић
ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ У ПРИМЕНИ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА ИЗ БЗР
20.15 – 20.30
Раде Ћирић, Саша Мандић
БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТ ПРИ МАНИПУЛАЦИЈАМА У
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ОБЈЕКТИМА
20.30 – 20.45
Љиљана Лучић
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ – НОВА ПОСЛОВНА
ФИЛОЗОФИЈА
20.45 – 21.00
Тима Сегединац
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ ИНВЕСТИРАЊУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ПЕТАК, 30. 01. 2015.
Председавајући: мр Слободан Крњетин
16.00 – 16.15
Весна Маринковић, Саша
Спаић, Верица
Миланко,Татјана Божовић,
Биљана Шкрбић
BTEX У ПРОИЗВОДИМА ТЕРМИЧКОГ ТРЕТМАНА ЉУСКЕ КОШТИЦЕ
КАЈСИЈЕ
16.15 – 16.30
Слободан Крњетин, Марина
Крњетин
ЕФЕКТИ GREEN FACTOR - НОВЕ УРБАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОЛИТИКЕ
16.30 – 16.45
Борислав Симендић, Весна
Маринковић Милан Бокан
БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ КООГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА НА
БИОГАС
16.45 – 17.00
Дејан Инђић, Мирослав Терзић, УЧЕШЋЕ ЈЕДИНИЦА АБХ СЛУЖБЕ У БИОЛОШКОЈ ДЕКОНТАМИНАЦИЈИ
Срђан Рутић
ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
17.00 – 17.15
Бранко Бабић
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2014. – ДА ЛИ ЈЕ МОРАЛО ТАКО
17.15 – 17.30
Бранко Бабић
ПРЕВЕНТИВА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
17.30 – 17.45
Мирослав Терзић, Дејан Инђић, ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ ВОЈНИХ ОПЕРАЦИЈА ТАКТИЧКОГ
Драган Стевановић
НИВОА
17.45 – 18.00
Добривоје Станојевић
БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ И ТЕХНИКЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
18.00 – 18.15
Драган Стевановић, Мирослав
Терзић, Милун Гогић
ПРИМЕНА НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ТАКТИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ЛИЦА
18.15 – 18.30
Ранђеловић Аца
БЕЗБЕДАН РАД СА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА У ВОЈНООРГАНИЗАЦИОНИМ СИСТЕМИМА
18.30
ЗАКЉУЧЦИ
Download

коначна сатница саветовања - ризик и безбедносни инжењеринг