Prezentacija o bioplinskom postrojenju
Varaždin, 08. svibnja 2014.
Bioplinsko postrojenje
O nama:
Što je bioplinsko postrojenje?
 Bioplinsko postrojenje je tehnološko inovativno rješenje, koje je u stanju prihvatiti raznu organsku i biljnu sirovinu za biokemijski proces
proizvodnje bioplina (metana), gdje se izgaranjem bioplina kroz kogeneracijsku jedinicu istovremeno proizvodi toplinska i električna energija
Direktiva Europske Unije 20│20│20
 Energetska politika Europske Unije kroz obnovljive izvore energije, koju je usvojila Republika Hrvatska
 Direktiva EU-a 20│20│20, kaže da do 2020. godine, 20% ukupne proizvodnje električne energije treba dolazi iz obnovljivih izvora
 Smanjenje emisija o stakleničkim plinovima i ublaživanje posljedica globalnog zagrijavanja
 Smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih goriva
 Smanjenje količine organskog otpada
 Smanjenje potrošnje i zagađenja vode
2
Bioplinsko postrojenje za poljoprivredna gospodarstva
Opis bioplinskog postrojenja
 Bioplinsko postrojenje je namijenjeno za poljoprivredna gospodarstva i farme
 Postrojenje se dimenzionira prema raspoloživoj sirovini koja je dostupna na
poljoprivrednom gospodarstvu / farmi
3
1
 Postrojenje je u mogućnosti prihvatiti raznu organsku sirovinu (stajnjak,
gnojovku) različitog porijekla (goveda, svinje, perad), koja su do sad zadavala
veliki problem i brigu zbrinjavanja, kao i ekološki problem na farmi
2
8
5
6
4
7
 Mogućnost prihvata ostalih sirovina, razne energetske biljne kulture, poput npr.
kukuruzne silaže, travne silaže, razne žitarice, kao i ostatci iz klaoničkog otpada
 Poljoprivredna bioplinska postrojenja mogu varirati u veličini, ovisno o
raspoloživoj količini sirovine
1-Fermentor; 2-Pumpna stanica; 3-Unosni sistem za čvrstu
sirovinu; 4-Spremnik digestije; 5-Predskladište tekuće sirovine;
6-Spremnik bioplina; 7-Upravna zgrada; 8-Trenč silos
3
Bioplinsko postrojenje za poljoprivredna gospodarstva
Opis bioplinskog postrojenja
 Bioplinsko postrojenje se sastoji od:
 predspremnika tekuće sirovine (npr. gnojovka, sirutka)
 unosnog sistema za čvrstu sirovinu (npr. stajnjak, razna silaža)
 fermentora (betonska izvedba sa betonskom gornjom pločom, gdje se kroz
biološko-kemijski proces pri mezofilnom procesu na temperaturi od 40°C i
miješanjem supstrata pri fermentaciji proizvodi bioplin)
 spremnika digestije (betonska izvedba ili laguna)
 spremnika bioplina
 upravna zgrada ili kontejner gdje je smještena kogeneracijska jedinica
6
1
2 4
7
5
3
3
8
 Izgaranjem bioplina u kogeneracijskoj jedinici se istodobno proizvodi električna i
toplinska energija
 Električna energija se prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz
obnovljivih izvora energije, Republike Hrvatske prodaje distributeru ele. energije, prema
fiksnoj otkupnoj tarifi i ugovoru u razdoblju od 14. godina
 Toplinska energija se može iskoristit za zagrijavanje bioplinskog postrojenja, grijanje
prostora upravne zgrade, kućanstva, štaja, plastenika, sušenje poljoprivrednih proizvoda
i drvne sječke, prodaja potrošačima u susjedstvu
9
1-Fermentor; 2-Pumpna stanica; 3-Unosni sistem za čvrstu sirovinu;
4-Spremnik digestije; 5-Predskladište tekuće sirovine; 6-Spremnik
bioplina; 7-Predskladište separatora; 8-Separator; 9-Trenč silos
 Digestat koji ostane poslije fermentacije se koristi kao gnojivo za prehranu usjeva na
gospodarstvima, ratarskim površinama
4
Bioplinsko postrojenje za poljoprivredna gospodarstva
Ulazna sirovina bioplinskog postrojenja
 Ostatci iz poljoprivrede:

Životinjski izmet

Goveđa i svinjska gnojovka

Goveđi i kokošji stajnjak
 Zelene biljke:

Kukuruzna silaža

Travna silaža (tritikala, sudanska trava)

Suncokret silaža

Ostatci žitarica
 Ostatci iz agroindustrije:

Trop od jabuke, pšenice, voća, vinski, pive, melase i krumpira

Melasa

Ostatci šećerne repe

Sirutka

Pljeve i žitna prašina

Mulj iz mljekare

Ostatci od klaoničkog otpada (Krv, kosti, želučna crijeva, iznutrica, ostatci mesa i
kože)
5
Bioplinsko postrojenje za poljoprivredna gospodarstva
Prednosti bioplinskog postrojenja
 Ostvarenje dodatnog prihoda za poljoprivrednike
 Neovisnost o otkupu cijena mlijeka, pšenice i kukuruza
 Stalan fiksan prihod i siguran kupac električne energije u razdoblju od 14 godina
 Iskorištenje toplinske energije za vlastite potrebe, kao i smanjenje operativnih troškova
 Fleksibilnost u korištenju različitih vrsta biomase
 Stvaranje novih biljnih kultura, poštivanje plodoreda
 Zbrinjavanje stajnjka i gnojnice
 Dobivanje kvalitetnog gnojiva, digestat je kvalitetno gnojivo obogaćeno dušikom,
fosforom, kalijem i mikro-nutrijentima
 Smanjenje pojave neugodnih mirisa i insekata
 Ušteda u smanjenu količine mineralnog gnojiva
 Očišćenje okoline o negativnom utjecaju na zrak, zemlju i podzemne vode
 Dobivanje subvencija za investicije u obnovljivim izvorima energije
6
Bioplinsko postrojenje za poljoprivredna gospodarstva
Tarifni sustav za proizvodnju ele. energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (Narodne novine, br. 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici
održanoj 31. listopada 2013. godine donijela sljedeći Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
energije i kogeneracije:
Red.br
.
Tip postrojenja
Cijena
(kn/kWh)
Cijena
(c€/kWh)
f.
Elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te
organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog
podrijetla
f.i.
Elektrane na bioplin instalirane snage do uključeno 300
kW
1,34
1,17
f.ii.
Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW
do uključeno 2.000 kW
1,26
1,16
f.iii.
Elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2.000
kW do uključeno 5.000 kW
1,18
1,15
 Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koje koriste obnovljive izvore energije i kogeneracije se sklapa na
određeno vrijeme od 14 godina.
7
O Biogestu
O nama:
Struktura tvrtke:
Bioquadrat Energie- und
Wassertechnik Holding GmbH
 25 godišnje iskustvo u razvoju tehnika i zaštite okoliša
(Management-Buy-Out 2007. godine)
100 %
 područje poslovanja: obnovljivi izvori energije iz bioplina
i pročišćavanja otpadnih voda
Biogest
Energie- u. Wassertechnik GmbH
(Österreich)
 naše poslovanje obuhvaća razvoj projekata, projektiranje,
financiranje, izgradnju po sistemu “ključ u ruke”, puštanje
u pogon, te vođenje i održavanje postrojenja
 poslovnice u Austriji (Klosterneuburg/Beč, Sankt
Valentin/Linz), Italija (Milano), Velika Britanija
(Cheltenham), Mađarskoj (Sopron), Češkoj (Breclav),
Rumunjskoj (Timisoara), Srbiji (Beograd)
100 %
100 %
Biogest UK Ltd
(Vereinigtes
Königreich)
SC Biogest S.R.L.
(Rumänien)
100 %
Biogest s.r.o.
(Tschechien)
100 %
Biogest
Energie- u. Wassertechnik GmbH - OGRANAK
(Serbia)
Struktura vlasništva i upravljanja:
 Reference:
118 pročišćivača otpadnih voda 500 – 60.000 EW
109 bioplinskih projekata 90 – 3.500 kW
 Tržišta: Srednja i istočna Europa i države južno – istočne
Europe, Italija, Velika Britanija
54,5% Management
45,5 %
45,5 % Financijski ulagači
54,5 %
8
Tehnologija PowerRing
Biogest PowerRing
Fermentor

Koncept postrojenja POWERRING omogućuje izgradnju postrojenja veličine do 2
MW uz izgradnju jednog fermentora

POWERRING fermentor se sastoji od glavnog fermentora (vanjska strana
fermentora) i završnog fermentora (koji je smješten u unutrašnjosti fermentora)

Optimalno strujanje supstrata u glavnom fermentoru zahvaljujući sinergiji prstena
u obliku kanala

Krov fermentora je betonska ploča, izolirana toplinskom izolacijom gdje su gubitci
topline jako mali
2
4
1
3
1 Glavni fermentor, 2 Završni fermentor,
3 Sustav ubrizgavanja, 4 Središnja pumpa
Obilježja tehnologije
Fermentor
Gubitak topline - fermentor s betonskom stropnom
pločom

Velika fleksibilnost u korištenju supstrata

Niska potrošnja energije pri proizvodnom procesu zbog
specifične geometrije fermentora (do –60 %)

Stupanj razgradnje 84% (prosjek branše  80%)  niski
troškovi supstrata i emisije

Visoka sigurnost i stabilnost rada postrojenja

95%-tni prosjek rada postrojenja pod punim opterećenjem
(prosjek branše  89%)
Gubitak topline - fermentor sa plinskim
krovom
9
Tehnologija miješanja
Tehnika miješanja

Jedna od glavnih prednosti sistema POWERRING je posebna tehnika
miješanja

Potpunu i brzu homogenizaciju ukupnog volumena fermentora >> učinkovitu
zaštitu protiv stvaranja plutajućeg sloja i sedimentacije.

Optimalno miješanje supstrata u fermentoru kroz cijelu širinu i visinu
miješalice (horizontalno i vertikalno) >> omogućujući maksimalno
iskorištavanje energije

Miješala i njihove pogonske jedinice su pozicionirane na krovu fermentora
>> što omogućuje jednostavno rukovanje i lagan pristup miješalicama
Video prikaz tehnike miješanja
Usporedba sistema POWERRING-fermentora sa klasičnim fermentorom - nastajanje mrtve zone pri
miješanju
10
Tehnologija PowerCompact 100kW
Obilježja tehnologije

Naročito razvijeno za mljekarsku industriju

Troškovi ulazne sirovine su smanjeni kroz obradu velike količine
gnojovke

Potpun automatski rad i kratko vrijeme održavanja

Smještaj kogeneracijske jedinice, sustava za grijanje i kontrolne
centrale u kontejneru, donosi uštedu u troškovima i vremenu
izgradnje

Plug and Play – jednostavna instalacija i brz početak rada

Upotreba kvalitetnih komponentni s dobrim omjerom cijene-usluge
od renomiranih europskih proizvođača s brojnim pozitivnim
referencama
Biogest PowerCompact
2
1
1 Fermentor, 2 Tehnologija u kontejneru
11
Tržišta
UK
8
PL
2
CZ
57
PL
SK
3
HU
3
AT
20
CZ
A
UA
1
IT
1
SK
HR
2
HU
RO
Referentni projekti
UA
RO
4
RS
4
Tržišta u obradi
BG
5
SRB
BG
12
Reference bioplinskih postrojenja (Projektiranje i izgradnja)
2014
SLAVYANOVO (BG)
2013
JUSTICETOWN (UK)
KIRKBRIDE HOUSE (UK)
GELTBRIDGE (UK)
PECKMOOR (UK)
CREALY (UK)
GREAT HELE (UK)
BEARLEY (UK)
CHAVANAGE (UK)
VRBAS II (RS)
CHOTYCANY II (CZ)
POPOVO (BG)
GARBOVA (RO)
CEFA BIHOR (RO)
VETRKOVICE (CZ)
KLOUZOVICE II (CZ)
TAKO (CZ)
ZALUZI-MORINA II (CZ)
BELCICE (CZ)
100 kW
500 kW
250 kW
500 kW
2 000 kW
2 000 kW
2 000 kW
2 000 kW
500 kW
99 kW
500 kW
1 000 kW
2 900 kW
526 kW
526 kW
549 kW
549 kW
526 kW
2012
TOPOLJE 2 (HR)
TOPOLJE 1 (HR)
TOFALU (HU)
ORADEA (RO) – OPO
DOBRICH (BG)
MECIN (CZ)
STRIZOVICE II (CZ)
300 kW
300 kW
1 000 kW
637 kW
800 kW
600 kW
600 kW
2011
OTICE (CZ)
kW
PRESTOVICE (CZ)
KOSTELNI VYDRI (CZ)
HLUBOS (CZ)
kW
NECHANICE (CZ)
HRADESICE (CZ) - OPO
VELKE NEMCICE (CZ)
HLOHOVEC (SK)
VESTEC (CZ)
kW
CERNA (CZ)
kW
VYSOKE (CZ)
kW
ZAKAVA(CZ)
kW
TISOVA(CZ)
kW
LUKOVA (CZ)
kW
HORINEVES(CZ)
STRIZOWICE (CZ)
SKALSKO (CZ)
RADOVESICE (CZ)
BREST (BG)
kW
KOSOVA HORA (CZ)
RTYNE (CZ)
kW
800 kW
2010
MORINA (CZ) 526 kW
MOKROVRATA/DOBRIS (CZ)
STARE SMRKOVICE (CZ)
VRBAS (RS)
BECEJ (RS)
GAV KREMS (AT)
TIMISOARA COUNTY (RO)
LESNA (CZ)
DOLNI NEMCI (CZ)
TRENCIANSKA TEPLA (SK)
625 kW
600 kW
1 000 kW
1 000 kW
380 kW
3 500 kW
400 kW
1 000 kW
1 000 kW
526
800 kW
600 kW
834
800 kW
660 kW
1 000 kW
526 kW
800
526
526
1 000
1 000
600
1 000 kW
600 kW
600 kW
888 kW
1 200
834 kW
400
13
Reference bioplinskih postrojenja (Projektiranje i izgradnja)
SOSNICOWIZE (PL)
KUNZAC (CZ)
GRODZIEC SLASKI (PL)
PETROVICE U SEDLCAN (CZ)
KLOUZOVICE (CZ)
PETROVICE BISTRICE (CZ)
UJEZD U CHOCNE (CZ)
LHOTA POD LIBCANY (CZ)
526 kW
600 kW
600 kW
834 kW
1 000 kW
1 000 kW
1 000 kW
600 kW
2009
MILKMEN (HU)
POBEZOVICE (CZ)
CHRAST (CZ)
MILEC (CZ)
STADLEC (CZ)
CHYNORANY (SK)
NOVOSEDLY (CZ)
YAMBOL (BG)
1 000 kW
500 kW
600 kW
600 kW
250 kW
995 kW
526 kW
500 kW
2008
DESOV (CZ)
KRIZANOV (CZ)
TISTIN (CZ)
DRAHOBUDICE (CZ)
526 kW
526 kW
526 kW
526 kW
2007
HLEBNOC (UA)
NOVE LHOTICE – LIBOMERICE (CZ)
LIBEN – DOLNY BREZANY (CZ)
KRASNA HORA (CZ)
CHOTYCANY (CZ)
NEUKIRCHEN (AT)
400 kW
526 kW
526 kW
526 kW
526 kW
250 kW
2006
GAV KREMS II (AT)
ÖKOENERGIE GUTAU (AT)
STEINHAUS (AT)
125 kW
250 kW
100 kW
2005
ARGE BIOGAS EGGERDING (AT)
GAV KREMS I (AT)
BIOENGERIE WACHTBERG (AT)
NONNDORF (AT)
PRELLENKIRCHEN DEUTSCH HASLAU (AT)
500 kW
125 kW
250 kW
500 kW
500 kW
2004
PROJEKT NEUSTROM II (AT)
BIOGAS GmbH MOLLN (AT)
BIOGAS MANK GmbH (AT)
ÖKOENERGIE UTZENAICH GmbH (AT)
FAN BIOGAS ASPACH KEG (AT)
BIOENERGIE THENING GmbH i.G. (AT)
WEIBERN (AT)
200 kW
250 kW
500 kW
500 kW
500 kW
500 kW
500 kW
2003
BIOENERGIE KALLHAM GmbH (AT)
CSOBAJ (HU)
KLEIN PYRACH (AT)
250 kW
90 kW
150 kW
2001
PROJEKT NEUSTROM I (AT)
150 kW
14
Referentna bioplinska postrojenja
Vrbas, RS
U pogonu od:
Kolovoz, 2012
Tip postrojenja:
PowerRing 1.500 IR WG
Sirovina:
Goveđa gnojnica:
11%
Goveđi stajnjak:
60%
Kukuruzna silaža:
9%
Ostatci sećerne repe 20%
Električna nominalna
snaga:
1.500 kWel
Toplinska nominalna
snaga:
1.590 kWth
Kapacitet
fermentora:
Glavni fermentor: 5.104m³
Završni fermentor: 2.940m³
15
Petrovice – Bystrice, CZ
U pogonu od:
Siječanj, 2011
Tip postrojenja:
PowerRing 1.000 IR WG
Sirovina:
Goveđa gnojnica:
Goveđi stajnjak:
Kukuruzna silaža:
Električna nominalna
snaga:
1.000 kWel
Toplinska nominalna
snaga:
1.044 kWth
Kapacitet
fermentora:
Glavni fermentor: 4.850m³
Završni fermentor: 2.285m³
50%
3%
47%
16
CHYNORANY, SK
U pogonu od:
Listopad, 2009
Tip
postrojenja:
PowerRing 1.000 IR WG
Sirovina:
Goveđi stajnjak: 27%
Kukuruzna silaža: 28%
Rezanci š.repe: 45%
Električna
nominalna
snaga:
999 kWel
Toplinska
nominalna
snaga:
1.138 kWth
Kapacitet
fermentora:
Glavni fermentor: 5.129m³
Završni fermentor: 2.916m³
17
UTZENAICH, AT
U pogonu od:
Kolovoz, 2005
Tip postrojenja:
PowerRing 500 IR WG
Sirovina:
Goveđi gnojnica: 14%
Svinjska gnojnica: 28%
Kukuruzna silaža: 58%
Električna
nominalna snaga:
500 kWel
Toplinska
nominalna snaga:
558 kWth
Kapacitet
fermentora:
Glavni fermentor: 2.285m³
Završni fermentor: 2.038m³
18
Kontakt
Kontakt podatci:
 Ukoliko postoji zanimanje za bioplinska postrojenja, kao i razgledanje jedene ili više
naših referentnih postrojenja, zamolio bi da se javite na sljedeće kontakt podatke:
Berislav Kramar
Aear Salse Manager Hrvatska/Srbija
E [email protected]
T +43 2243 20840 85
M +43 676 90 430 92
Skype: biogest.at-kramarberislav
Klosterneuburg / Wien
BIOGEST Energie- und Wassertechnik GmbH
Inkustraße 1-7/5/2
A - 3400 Klosterneuburg/ Wien
Republika Austrija
T +43 2243 20840
F +43 2243 20840 40
E [email protected]
I www.biogest.at
19
Download

Biogest GmbH - Advantage Austria