Razvoj,
proizvodnja i
servis kogeneracija
Šta je SPTE jedinica?
SPTE jedinica (drugim rečima i: SuProizvodnja Toplotne i
Električne energije, suproizvodna jedinica ili kogeneracija)
je samostalna jedinica za pridobijanje električne i toplotne
energije.
Korisniku omogućava prodaju proizvedene električne
energije elektrodistribucionoj mreži u celini ili korišćenje za
ličnu potrošnju, a toplotnu energiju koristi za zagrevanje ili
pripremu tople sanitarne vode i razne tehnološke procese.
Proizvodnjom električne energije možemo dostići i preko
25 % uštede primarne energije u poređenju sa odvojenom
proizvodnjom.
Prednosti SPTE jedinice
Samostalna
jedinica za
pridobijanje
električne i
toplotne energije.
→
Energetski
najefikasniji
način iskorišćenja
goriva.
→→ velike uštede primarne energije,
→→ proizvodnja energije koja nije štetna po okolinu,
→→ smanjivanje emisija gasova staklene bašte (CO2), kao
i emisija drugih gasova zagađivača (CO, SO2 i NOX),
→→ odlična biološka razgradljivost goriva,
→→ ekološki izvori goriva (zemni gas, ukapljeni naftni gas
(LPG), lož-ulje ili biljno ulje, biodizel, biomasa).
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
veliki i mali industrijski pogoni,
zdravstvene ustanove,
javno- obrazovni zavodi,
trgovački i sportski centri,
prirodni parkovi i planinski domovi,
udaljena poljoprivredna gazdinstva,
poslovni prostori, kao i
obični stambeni objekti (kuće, zgrade).
→
Uspešno pretvara
90% uložene
energije.
Glavni deo SPTE jedinice je četvorotaktni motor, koji
se napaja gorivom. On pretvara izgorevanje goriva u
toplotnu i mehaničku energiju, a mehaničku energiju
generator pretvara u električnu energiju. Upravo zato
govorimo o SuProizvodnji Toplotne i Električne energije.
Izduvni gasovi se ne odvode odmah u okolinu, već im se
oduzima toplotna energije u izmenjivaču dimni gasovi
– voda. Toplotni izmenjivač je povezan sa spoljašnjim
(sekundarnim) strujnim krugom dovodnog provodnika.
niski troškovi električne i toplotne energije,
niži proizvodni troškovi,
veća iskoristivost energije,
veća pouzdanost snabdevanja energijom,
korišćenje energije nezavisno od javne mreže.
Upravljačka i kontrolna jedinica preuzima potpunu
kontrolu nad radom celokupnog sistema SPTE jedinice.
Kontrolni sistem je od ključnog značaja za pravilan rad, kao
i dijagnostifikovanje i otklanjanje eventualnih grešaka.
SPTE sistem uspešno pretvara 90 % uložene energije, iz
koje se približno dobija 40 % električne i 50 % toplotne
energije. Gubici SPTE jedinice približno iznose 10 %.
KONTROLNI
SISTEM
25%
ULOŽENA
ENERGIJA
100%
MOTOR
GENERATOR
TOPLOTNI
IZMENJIVAČ
(hlad.tek – voda)
Uštede
primarne
energije
CIRKULARNA PUMPA
TOPLOTNI
IZMENJIVAČ
(dimni gasovi-voda)
→
Pouzdano
snabdevanje
energijom
Glavne prednosti za korisnika
Opis rada
Ciljni korisnici
Kod izrade suproizvodnih jedinica, zahvaljujući njihovoj
sveopštoj upotrebljivosti, možemo primetiti veliki
tehnološki napredak, koji se pre svega ogleda u njihovoj
većoj energetskoj efikasnosti. Najveća prednost sistema
suproizvodnje je pouzdanost snabdevanja energijom jer
je proizvodi nezavisno od javne mreže, a osim toga je i
odlična investicija za one objekte gde je potrebno zagrevati
prostorije većih površina. Široka paleta suproizvodnih
jedinica različitih nazivnih snaga omogućava snabdevanje
za najširu grupu korisnika:
Glavne prednosti za zajednicu i okolinu
ELEKTRIČNA
ENERGIJA
40%
TOPLOTNA
ENERGIJA
50 %
GUBICI 10%
CIRKULARNA PUMPA
PRIGUŠIVAČ ZVUKA
OHLAĐENI ISPUŠNI GASOVI
SASTAVNI DELOVI
→→ MOTOR
Pogonski motor sa mogućnošću korišćenja različitih
goriva: zemni gas, ukapljeni naftni gas (LPG), lož-ulje
ili biljno ulje.
→→ GENERATOR
Trofazni generator za proizvodnju električne energije.
2 → Indop
3 → Indop
→→ TOPLOTNI IZMENJIVAČ
Sistem za oduzimanje toplotne energije (izmenjivač
rashladna tečnost – voda, dimni gasovi –voda)
→→ KONTROLNI SISTEM
Sistem za upravljanje i kontrolu rada jedinice.
Situacija pre ugradnje
SPTE jedinice
Klasični energetski sistem obuhvata toplovodni kotao,
čija je svrha proizvodnja toplotne energije za zagrevanje i
pripremu sanitarne vode. Kao opcija može se upotrebiti i
rezervoar tople vode, čiji zadatak je akumulacija toplotne
energije za kraći period prekida ili smanjenja njenog
korišćenja. Potrebe za električnom energijom se pokrivaju
preko elektrodistribucione mreže.
ELEKTRIČNA
ENERGIJA
IZ MREŽE
DOVOD
GORIVA
→
Obezbeđuje 90%
iskoristivosti
i pretvaranje
uložene energije.
Za pokrivanje krajnjih toplotnih snaga sistem mora da
obuhvata i klasični toplovodni kotao za proizvodnju
toplotne energije, takozvani gornji kotao. Kotao može
služiti i za proizvodnju toplotne energije u slučaju
servisnog posega na jedinici, kao i u slučaju perioda kada
SPTE jedinica zbog premalog korišćenja toplote ne radi.
Gornji kotao može biti podešen samo na razliku između
maksimalne snage kotlarnice i nazivne snage SPTE uređaja
ili za celokupnu maksimalnu snagu kotlarnice. Sistem može
da radi i bez gornjeg kotla, ali u tom slučaju korišćenje
toplotne energije mora biti uvek konstantno i bez promena.
ELEKTRO-DISTRIBUCIONA MREŽA
SOPSTVENA POTROŠNJA
TOPLOVODNI
KOTAO
REZERVOAR
TOPLE VODE
(opciono)
KORISNIK
TOPLOTNE
ENERGIJE
GORNJI
KOTAO
SPTE JEDINICA
REZERVOAR
TOPLE VODE
(opciono)
POTROŠAČ
TOPLOTNE
ENERGIJE
TOPLA VODA
TOPLA VODA
HLADNA VODA
Situacija posle ugradnje
SPTE jedinice
HLADNA VODA
DOVOD GORIVA
Nazivna snaga SPTE jedinice se određuje s obzirom
na potrebe korisnika za toplotnom energijom. Sistem
suproizvodnje toplotne i električne energije odgovara
definiciji visokoefikasnog sistema samo tada kada se
proizvedena energija, takođe i toplotna, u celini korisno
upotrebi. S obzirom na karakteristike potreba za toplotnom
energijom (Q-h dijagram) može se u postojeći sistem
ugraditi SPTE uređaj manje toplotne snage (50 kW) koji
→
Odgovara definiciji
visokoefikasnog
sistema.
služi za pokrivanje potreba za toplotnom energijom cele
godine (do 7500 sati/godišnje) ili uređaj veće toplotne snage
(200 kW) koji pokriva potrebe za toplotnom energijom pre
svega u sezoni grejanja (do 4000 sati/godišnje).
Zbog veće fleksibilnosti u proizvodnji toplote i električne
energije mogu se u energetski sistem ugraditi i dva ili više
SPTE uređaja, istih ili različitih nazivnih snaga.
Toplotna snaga (kW)
300
POTROŠNJA
TOPLOTNE
SNAGE
Načini potrošnje električne
energije
→
Rad SPTE jedinica
podstiče država
svojom podrškom.
Proizvedena električna energija se u većini slučajeva odvodi
u elektrodistribucionu mrežu. U slučaju većeg korišćenja
može se iskoristiti i za sopstvenu upotrebu. U prvom
slučaju se od države stiče subvencija za prodaju električne
energije preko obezbeđenog otkupa, a u drugom slučaju
preko podrške proizvodnji.
Električna energija za
sopstvenu potrošnju ili
odvođenje u mrežu.
250
Načini potrošnje toplotne
energije
200
150
200KW TOPLOTNE SNAGE
Proizvedena toplotna energija, najčešće u obliku tople
vode do 90°C, preko distribucionog sistema se distribuira
do potrošača. Toplotna energija može da se upotrebi za
zagrevanje prostorija, pripremu tople sanitarne vode i razne
tehnološke procese.
100
50
50KW TOPLOTNE SNAGE
1
4 → Indop
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 godina
5 → Indop
Zagrevanje prostorija,
topla sanitarna voda i
tehnološki procesi.
SPTE jedinice na zemni gas,
UNP i biogas
INDOP
37M
INDOP
50M
INDOP
50T
INDOP
68M
INDOP
85T
INDOP
90T
INDOP
110M
INDOP
110T
INDOP
130T
INDOP
130M
INDOP
145T
INDOP
150M
INDOP
160T
INDOP
170T
INDOP
190T
INDOP
210T
INDOP
210M
INDO
P265M
INDOP
420M
INDOP
500M
NA ZAHTEV
mehanička snaga (kW)
37
54
54
68
86
89
110
110
132
130
144
150
159
173
193
213
210
265
420
550
Od 300 kW do 10 MW
→ električna snaga (kW)
35
49,9
50
64
82
84
104
105
125
122
135
143
149
166
185
204
201
252
401
523
-
→ termička snaga (kW)
55
80
133
94
121
154
143
151
179
181
215
207
220
210
219
241
263
321
513
648
-
uložena energija (kW)
112
144
206
177
232
269
282
283
346
343
392
392
433
436
471
519
538
680
1045
1341
-
TIP MOTORA
MAN
E 0834
E 312
MAN
E 0834
E 302
TEDOM
TP 90 G5V
NX 86
MAN
E O834
LE302
TEDOM
TG 85 G5V
NX 86
TEDOM
TP 90 G5V
NX 86
MAN
E 0836
LE202
TEDOM
TEDOM
MAN
TG 110 G5V TG 130 G5V E 2876
TX 86
TX 86
TE302
TEDOM
TP 145 G5V
TX 86
MAN
E 2876
E 312
TEDOM
TP 160 G5V
TW 86
TEDOM
TG 170 G5V
TW 86
TEDOM
TG 190 G5V
TW 86
TEDOM
TG 210 G5V
TW 86
MAN
E 2876
LE302
MAN
E 2848
LE322
MAN
E 2842
LE322
MAN
E 3262
LE202
JENBACHER /
MWM
br. cilindara
4
4
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
12
12
-
zapremina
4580 cm3
4580 cm3
11946 cm3
4580 cm3
11946 cm3
11946 cm3
6870 cm3
11946 cm3
11946 cm3
12820 m3
11946 cm3
12820 m3
11946 cm3
11946 cm3
11946 cm3
11946 cm3
12820 cm3
14620 cm3
21930 cm3
25800 cm3
-
električna (%)
33,0
34,7
26,2
38,5
37,1
33,1
39,0
38,9
38,3
38,0
36,7
38,4
36,÷7
39,8
41,0
41,0
39,0
39,0
40,2
41,0
-
toplotna (%)
49,1
55,6
64,2
53,2
52,2
57,1
48,9
53,3
51,6
52,8
54,8
52,8
50,7
48,1
46,4
46,4
48,9
47,2
49,1
48,3
-
→ ukupna (%)
82,1
90,3
90,6
91,7
89,3
90,2
87,9
92,2
89,9
90,8
91,5
91,2
87,4
87,9
87,5
87,4
87,9
86,2
89,3
89,3
-
težina (kg)
1700
2000
2200
2200
2200
2200
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3100
3200
3200
3400
3600
5000
5500
6000
-
DxŠxV (m)
unutrašnje izvođenje
2,1x1,2x1,6
2,3x1,2x1,6
2,8x1,2x2,2
n2,8x1,2x2,2
2,8x1,2x2,2
2,8x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3.3x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3,3x1,2x2,2
3,4x1,2x2,2
3,4x1,2x2,2
3,4x1,2x2,2
3,5x1,2x2,2
3,7x1,3x2,2
4,0x1,4x2,7
4,5x1,4x2,7
-
gorivo
ZP
ZP
UNP
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
UNP
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
BIOPLIN
UNP
ZP
UNP
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
ZP
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN*
ZP/
BIOPLIN
ENERGETSKI PODACI
EFIKASNOST (cos φ=1)
DIMENZIJA
Potrošnja zemnog gasa s Hu_34 MJ/Nm3 kod standardnih uslova: 0 °C; 101,325 kPa. Osnovni tehnički podaci su važeći za standardne uslove sa specifikacijom. Preporučeni minimalni kontinuirani kapacitet je 50 %
nominalnog kapaciteta. Navedeni tehnički podaci su zasnovani na standardnim uslovima po DIN ISO 3046-1. Kod nominalne brzine i standardnih uslova ICFN u skladu sa DIN-ISO 3046 i DIN 6271; (1) Kod p.f. = 1,0
po VDE 0530 REM / IEC 34,1 sa relativnom tolerancijom; (2) U skladu sa DIN-ISO 3046 in DIN 6271, odnosno sa dozvoljenim odstupanjem +/- 5 %. Tolerancija za upotrebnu toplotnu snagu je +/- 7 %, Efikasnost
6 → Indop
delovanja je zasnovana na novoj jedinici (odmah po aktivaciji). Rezultate razgradnje tokom normalnog delovanja moguće je ublažiti uz pomoć redovnog servisa i radova na održavanju.
* Iskoristivost SPTE jedinice na biogas mogu biti drugačiji od prikazanih u tabeli. Tehnički podaci zasnovani su na kaloričnoj vrednosti goriva 10kWh/Nm3 za zemni gas i 6kWh/Nm3 za biogas.
7 → Indop
napredni
energetski
ekološki
sistemi
Sastavni delovi
Kontrolni sistem
Razvili smo i sopstveni kontrolni sistem, koji je od ključnog
značaja za pravilan rad jedinice. Sistem služi za sakupljanje
ključnih podataka o radu jedinice i brine o momentalnom
prijavljivanju grešaka i nedostataka u radu SPTE jedinice.
Tako naručilac, kao i druga za to ovlašćena lica, automatski
stiču potrebne informacije o radu svojih jedinica (npr.
proizvedena električna i toplotna snaga, dosežena
iskoristivost, upotreba goriva, greške u radu itd.).
10
3
11
4
1
→
Sopstveni
kontrolni sistem
za pravilan rad
jedinice.
6
7
2
8
12
9
SPTE jedinice
13
14
16
17
15
Prenos podataka u centralni kontrolni centar
18
19
1 → Motor
2 → Toplotni izmenjivač »gasovi-voda«
3 → Gasni ventil
4 → Generator 5 → Akumulator
6 → Cirkularna pumpa
7 → Ekspanzioni sud
8 → Sud sa grejačem
9 → Podnožje
10 → Rezervoar za dolivanje ulja
8 → Indop
11 →
12 →
13 →
14 →
15 →
16 →
17 →
18 →
19 →
Ormarić motora
Toplotni izmenjivač »hladna tekućina-voda«
Prisilno hlađenje
Kanal za odvod vazduha iz kontejnera
Dvostruka vrata kontejnera
Prigušivač zvuka na izduvnom kanalu
Kanal za dovod vazduha u kontejner
Jednostruka vrata kontejnera
Kontejner
Pregledni prikaz delovanja jedinica, grešaka i
nedostataka tokom rada, pomoć u otklanjanju
grešaka, servisni intervali
sms
@
Automatski sistem obaveštavanja
9 → Indop
Analiza rada
Automatski sistem izveštavanja
Reference
Inženjering
Nudimo vam izvedbeni inženjering koji obuhvata:
→→ pripremu celokupne projektne dokumentacije (PGD,
PZI, PID),
→→ izvođenje procene izvodljivosti,
→→ studiju izvodljivosti,
→→ pripremu investicione dokumentacije,
→→ tehničko savetovanje,
→→ montažu mašinskih uređaja i instalacija.
→
Jedini u Sloveniji
sa sopstvenom
proizvodnjom
SPTE jedinica
Servis
Osim visokoenergetski efikasnih SPTE jedinica, nudimo
vam i njihovo održavanje tokom celog životnog veka. U tu
svrhu nudimo sklapanje ugovora o održavanju za period
do 10 godina.
→
Održavanje tokom
celog životnog
veka
Od ključnog značaja za pravilan i besprekoran rad SPTE
jedinice jeste sopstveni kontrolni sistem jedinice, koji brine
o momentalnoj prijavi grešaka i nedostataka u radu. Osim
održavanja, nudimo i originalne rezervne delove.
Naši serviseri su visoko osposobljeni stručnjaci, koji nude
brzu i kvalitetnu uslugu 24 časa dnevno, svaki dan u godini.
Zašto izabrati nas?
→→ Jedini smo u Sloveniji sa sopstvenom proizvodnjom
SPTE jedinica,
→→ imamo sopstveni razvoj SPTE jedinica i
→→ sopstveni daljinski kontrolni sistem SPTE jedinica,
→→ plasiramo svoj proizvod,
→→ nudimo sopstvenu servisnu službu.
Nudimo vam razvoj
i proizvodnju SPTE
jedinica, koje su
priređene isključivo vašim
željama i potrebama.
Sigurni smo da ćete zajedno
sa našim stručnjacima doći do
pravog rešenja.
10 → Indop
11 → Indop
Indop, d.o.o.
Primorska cesta 6a, SI-3325 Šoštanj, Slovenija
T +386 (0)3 899 22 15
F +386 (0)3 899 24 27
E [email protected]
W www.gorenje-indop.si
Download

Razvoj, proizvodnja i servis kogeneracija