4. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
БЕЗБЕДОНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ПОЖАР, ЖИВОТНА СРЕДИНА,
РАДНА ОКОЛИНА, ИНТЕГРИСАНИ РИЗИЦИ
И
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON
SAFETY ENGINEERING
FIRE, ENVIRONMENT, WORK ENVIRONMENT, INTEGRATED RISK
and
th
14 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
FIRE AND EXPLOSION PROTECTION
Нови Сад, 02. - 03. октобра, 2014.
Novi Sad, October 2 - 3, 2014
Место одржавања Нови Сад, Република Србија
Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду –
Амфитеатар
1
2
Четвртак 02. ОКТОБАР 2014. године
0900 – 1900
0900 – 1100
Пријем учесника и подела материјала
1100 – 1200
Свечано отварање конференције
1200 – 1230
Коктел
1230 – 1700
Прва пленарна седница
1700 – 1900
Обилазак града са туристичким водичем
Петак 03. ОКТОБАР 2014. године
0900 – 1800
0900 – 1200
Друга пленарна седница
1200 – 1230
Коктел
1230 – 1515
Трећа пленарна седница
1515 – 1545
Дискусија и закључци Конференције
1800
Свечана заједничка вечера
3
ПЛАН РАДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Четвртак 02. ОКТОБАР 2014. године
900 – 1100
ПРИЈЕМ УЧЕСНИКА И ПОДЕЛА МАТЕРИЈАЛА
1100 – 1200
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
1200 – 1230
КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ
1230 – 1700
ПРВА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
4
1230 – 1700
ПРВА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
Председавајући:
Мирјана Лабан, Eva Mračková
1230 – 1245
Dubravka Bjegović, Ivana Banjad Pečur, Bojan Milovanović
ENERGY EFFICIENCY AND FIRE SAFETY OF HIGH-RISE
BUILDINGS
1245 – 1300
Meri Cvetkovska, Milivoje Milanović
FIRE RESISTANCE OF DIFFERENT TYPES OF SIMPLY SUPPORTED
FLOOR STRUCTURES
1300 – 1315
Marija Jelčić Rukavina, Dubravka Bjegović, Enes Seferović
INFLUENCE OF HIGH FIRE TEMPERATURES ON FIBRE
REINFORCED CONCRETE
1315 – 1330
Rose Smileski , Verica Milanko, Zoran Neshkoski
FUNCTIONAL DEPENDENCE OF THE HAZARDS AND MEASURES
FOR FIRE SAFETY IN CORRELATION WITH THE FIRE LOAD
1330 – 1345
Ivana Banjad Pečur, Ivan Gabrijel, Bojan Milovanović, Ivana Carević
ISPITIVANJE NA POŽAR NOVOG INOVATIVNOG
PREDGOTOVLJENOG FASADNOG ELEMENTA
1345 – 1400
Vladimir Mozer, Jozef Klucka
ESTABLISHING ECONOMIC IMPACT OF FIRE
1400 – 1415
Eva Mračková
FIRE PROTECTION OF BUILDINGS FOR MOTOR VEHICLES WITH
DRIVES LPG, CNG AND LNG
5
1415 – 1430
Dubravka Bjegović, Miodrag Drakulić, Milan Carević, Bojan Milovanović
KARAKTERISTIKE ŠIRENJA POŽARA PO FASADI
1430 – 1445
КОМЕРЦИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНЗА ИНСТИТУТА
1445 – 1500
ПАУЗА ЗА КАФУ
6
1500 – 1700
ПРВА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА – НАСТАВАК
Председавајући:
Драган Карабасил, Јован Вучинић
1500 – 1515
Славиша Богуновић
ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ОД
ПОЖАРА ФАСАДНИХ ЗИДОВА
1515 – 1530
Zsolt Noskó, Alexandra Kiss, László Komjáthy
ANDROID-BASED DECISION SUPPORT IN ACCIDENTS
INVOLVING THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
1530 – 1545
Јaroslav Flachbart, Vladimír Mózer, Anton Osvald
FIRE SAFETY SYSTEMS MINIMISE ECONOMIC LOSS
1545 – 1600
Miroslava Vandlíčková
EFFICIENCY OF ACTIVE FIRE PROTECTION SYSTEMS
1600 – 1615
Alexander Matveev, Alexander Maximov, Andrey Perlin
THE RESOURCE POTENTIAL OF EMERCOM OF RUSSIA: CONCEPT
AND PROSPECTS OF USE
1615 – 1630
Zoran Vučinić, Nenad Mustapić, Jovan Vučinić
UTJECAJ NOĆNOG RADA NA RADNIKA
1630 – 1645
Nenad Mustapić, Zoran Vučinić, Igor Burić
ZAŠTITA OD BUKE U POSTROJENJIMA TVORNICE MINERALNIH
GNOJIVA
1645 – 1700
ПИТАЊА И ДИСКУСИЈА
1700 – 1900
ОБИЛАЗАК НОВОГ САДА СА ТУРИСТИЧКИМ ВОДИЧЕМ
7
Петак 03. ОКТОБАР 2014. године
0900 – 1300
ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
(ГРУПА А - АМФИТЕАТАР)
Председавајући:
Слободан Крњетин, Радинко Костић
0900 – 0915
Радинко Kостић
ОТПОРНОСТ НА ДЕЈСТВО ПОЖАРА ПРЕГРАДНОГ "ПЛАСТБАУ"
ЗИДА У РЕАЛНИМ УСЛОВИМА ИСПИТИВАЊА
0915 – 0930
Slobodan Šupić, Suzana Vukoslavčević, Mirjana Laban
VULNERABILITY OF PRECAST INDUSTRIAL BUILDINGS
EXPOSED TO FIRE
0930 – 0945
Anđelina Kuzmanović, Goran Prolić
ENERGETSKI EFIKASNA REŠENJA U SISTEMU RAVNIH I KOSIH
KROVOvA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU OD POŽARA
0945 – 1000
Душан Врањеш
СТАЊЕ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПРИЈЕДОРА
1000 – 1015
Sergey Kondratyev, Anna Vorontsova, Natalia Petrova, Tatiana Kuzmina
APPLICATION OF INFORMATIVE TECHNOLOGIES AND
CALCULATIVE METHODS IN THE FORENSIC NORMATIVE
EXPERTISE AND IN PROFESSIONAL EDUCATION OF FORENSIC
EXPERTS
8
1015 – 1030
Darko Jocić, Mirjana Laban
PRIMENA INFORMACIONIH SISTEMA ZA IZBOR OPTIMALNE
PUTANJE KRETANJA VATROGASNIH EKIPA DO MESTA
AKCIDENTA
1030 – 1045
ПАУЗА ЗА КАФУ
1045 – 1100
Слободан Крњетин, Олга Крњетин
АНАЛИЗА ПАРАМЕТАРА У МОДЕЛОВАЊУ ЕВАКУАЦИЈЕ ЉУДИ
У ПОЖАРУ
1100 – 1115
Биљана Гемовић, Наташа Субић
ПРИМЕНА CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) АПЛИКАЦИЈА У
ОБРАЗОВАЊУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1115 – 1130
Драган Карабасил, Зоран Николић
ЕВАКУАЦИЈА ЉУДИ ИЗ ОБЈЕКАТА ЗАХВАЋЕНИХ ПОЖАРОМ
1130 – 1145
J Frank D. Stolt
FIRE SAFETY AND INVESTIGATION OF FIRES IN BUSES
1145 – 1200
Татјана Божовић, Мирјана Лабан, Верица Миланко, Саша Богданов
МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ВОДЕНОГ СТАКЛА ЗА ЗАШТИТУ
ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА У ПОЖАРУ
1200 – 1215
Радинко Костић
ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРА МОТОРА ПУТНИЧКИХ
ВАЗДУХОПЛОВА
1215 – 1230
ПИТАЊА И ДИСКУСИЈА
1230 – 1300
КОКТЕЛ
9
1300 – 1515
ТРЕЋА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
(ГРУПА А - АМФИТЕАТАР)
Председавајући:
Бранко Бабић, Велизар Чађеновић
1300 – 1315
Nada Marstijepović, Velizar Čađenović
NAPON PARA I TAČKA PALJENJA KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE
PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE
ZAPALJIVIH TEČNOSTI
1315 – 1330
Dragutin Jovanović, Branko Babić, Dragan Babić
THE DEVELOPMENT OF CIVIL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF
SERBIA
1330 – 1345
Драган Млађан, Предраг Марић, Ђорђе Бабић
ШТАБСКИ НАЧИН РУКОВОЂЕЊА У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ/OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH
1345 – 1400
Борко Ђ. Булајић, Миодраг И. Манић, Ђорђе Лађеновић
ON THE APPLICATION OF UNIFORM HAZARD SPECTRA IN
EARTHQUAKE ENGINEERING
1400 – 1415
Владимир М. Цветковић, Бојан Јанковић , Божидар Бановић
ГЕОПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА ЦУНАМИЈА
КАО ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА
1415 – 1430
ПАУЗА ЗА КАФУ
1430 – 1445
Зоран Ловрековић, Драган Карабасил
КОМПЈУТЕРСКА ИГРА ЗА ВАТРОГАСЦЕ
10
1445 – 1500
Душан Врањеш
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА ПОДРУЧЈА ГРАДА
ПРИЈЕДОРА ПО МОДЕЛУ РИЗИКО БАЗИРАНОГ
ДИМЕНЗИОНИРАЊА
1500 – 1515
Горан Ђорђевић, Михајило Раткнић, Соња Бранковић, Милан
Петровић
КОНЦЕПТ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
11
0900 – 1300
ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
(ГРУПА Б - ПРЕДАВАОНА)
Председавајући:
Звонимир Букта, Душан Гавански
0900 – 0915
Мира Пуцаревић, Петра Тановић, Љиљана Ћурчић
ТЕШКИ МЕТАЛИ У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА ПРАШИНЕ
У ШТАМПАРИЈАМА
0915 – 0930
Весна Петровић, Борислав Симендић, Весна Маринковић
ДЕКОМПОЗИЦИЈА АЗБЕСНО ЦЕМЕНТНИХ КРОВНИХ ПЛОЧА
ПРИ ТЕРМИЧКОМ ТРЕТМАНУ
0930 – 0945
Biljana Škrbić, Vesna Marinković, Verica Milanko, Saša Spaić, Ana
Senderak
BENZENE IN COMBUSTION PRODUCTS AND THERMAL
DECOMPOSITION PRODUCTS OF POPLAR WOOD SAWDUST
0945 – 1000
Жарко Јанковић, Срђан Глишовић
СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД
1000 – 1015
Божо Илић, Бранко Савић
ЗАШТИТА ОД СТРУЈНИХ УДАРА УЗРОКОВАНИХ ЛУТАЈУЋИМ
СТРУЈАМА
1015 – 1030
Звонимир Букта, Цвијо Шмања
ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ ПРИМЕНОМ
БЕЗБЕДНОСНИХ МЕТОДА РАДА
1030 – 1045
ПАУЗА ЗА КАФУ
12
1045 – 1100
Душан Гавански
БЕЗБЕДАН РАД НА РАВНАЛИЦИ
1100 – 1115
Јован Перовић, Смиља Матић
ОПАСНОСТИ И (НЕ)БЕЗБЕДНОСТ ПОЛИЦИЈСКИХ
СЛУЖБЕНИКА
1115 – 1130
Dario Bognolo, Mensur Ferhatović, Mladen Šćulac
OUTSOURCING U VATROGASTVU
1130 – 1145
Љубица Крњаић
ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСТВО ШАНСА ДРЖАВЕ И ПОЈЕДИНЦА
1145 – 1200
Ивана Пејачки, Мирјана Лабан
ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА У ВОЈВОДИНИ
1200 – 1215
Милан Срдановић, Љубица Крњаић, Верица Миланко
ЕДУКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА УЧЕНИКА У
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
1215 – 1230
ПИТАЊА И ДИСКУСИЈА
1230 – 1300
КОКТЕЛ
13
1300 – 1515
ТРЕЋА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
(ГРУПА Б - ПРЕДАВАОНА)
Председавајући:
Љиљана Лучић, Петра Тановић
1300 – 1315
Љиљана Лучић
СЕДМИ OПШТИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПРОГРАМ ЕУ: ЖИВЕТИ
ДОБРО УНУТАР ОГРАНИЧЕЊА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАША
ПЛАНЕТА И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА
1315 – 1330
Петра Балабан
ЕКОЛОШКО ВРЕДНОВАЊЕ ГРАФИЧКЕ АМБАЛАЖЕ
1330 – 1345
Петра Тановић, Дуња Мандић
СВЕСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ШТАМПАРИЈАМА У ПОГЛЕДУ
ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1345 – 1400
Иван Билић
УВОЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНОМ УЧИОНИЦОМ У РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ
1400 – 1415
Бранко Ђукић, Драган Карабасил, Славко Смиљанић
ПЕНИЛА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КВАЛИТЕТ, ПРИМЕНА И
ПОТРОШЊА
1415 – 1430
ПАУЗА ЗА КАФУ
1430 – 1445
Радован Јованов
НУЖНОСТ ОДОБРЕЊА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА
СМЕШТАЈ ОСАМ БОЦА ОД ПО 35 kg. ТНГ-А
1445 – 1500
Иван Ћуковић
ГАШЕЊА ПОЖАРА ЕКОЛОШКИМ СРЕДСТВИМА
14
1500 – 1515
Андрей Мокряк, Анна Мокряк
EXPERT ANALYSIS OF MOLTEN COPPER CONDUCTORS FORMED
BY OVERCURRENT
1515 – 1545
ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
(ОБЕ ГРУПЕ - АМФИТЕАТАР)
Председавајући:
Бранко Савић, Драган Карабасил, Верица Миланко
1800
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА
ВАЖНА НАПОМЕНА АУТОРИМА:
1.
МОЛИМО АУТОРЕ ДА ПОТВРДЕ СВОЈЕ ПРИСУСТВО
ОРГАНИЗАТОРИМА ПОЛА САТА ПРЕ ПОЧЕТКА ПЛЕНАРНЕ
СЕДНИЦЕ У КОЈОЈ ИЗЛАЖУ РАД
2. МОЛИМО АУТОРЕ ДА ПРЕДАЈУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ РАДА У
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ - CD.
3. ТАКОЂЕ, МОЛИМО АУТОРЕ ДА ПРИ ИЗЛАГАЊУ РАДОВА
СТРИКТНО ПОШТУЈУ ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ИЗЛАГАЊЕ
– 10 минута.
15
ЛЕГЕНДА:
16
1. Висока Техничка
Школа Струковних
Студија
2. Хотел „Центар“
3. Хотел „Војводина“
Download

Погледајте програм рада конференције