Zapisnik sa skupstine stanara Ljermontovljeve 12
Sastanak skupštine stanara održan dana 26.02.2012.godine,
sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika i članova kućnog saveta
2. Odluka o promeni pečata skupštine stanara
3. Odluka o održavanju zgrade
Skupštini stanara prisustvovalo je 62 stanara.
1.Jednoglasnom odlukom za predsednika izabrana je gđa Eržebet Nikolić.
Za članove su izabrani sledeći stanari:
Marija Obradović
Snežana Selaković
Boško Stojić
Obrenija Gavrilov
Milica Nikolić Trifunović
Janko Vučinić
Ivan Dimić
2. Jednoglasno je doneta odluka o promeni pečata.
3. Jednoglasno je doneta odluka da se obnovi ugovor o održavanju sa JKP
INFOSTAN.
U prilog zapisniku, dostavlja se i fotokopija potpisa prisutnih na sastanku.
Predsednik skupštine stanara
Eržebet Nikolić
Download

apisnik sa skupštine stanara 26.02.2012.pdf