Име и презиме
Жарко (Драган) Веселиновић
Никола (Звездан) Ђукић
Душица (Душан) Миленовић
Валентина (Славиша) Ивановић
Мариана (Мирослав) Вељковић
Ана (Ивица) Давинић
Бојана (Милан) Јовановић
Ана (Јован) Ђорђевић
Предраг (Радош) Илић
Мартина (Небојша) Стојановић
Мартина (Слађан) Јевремовић
Јелена (Драгослав) Радуловић
Јелена (Миодраг) Јовановић
Наталија (Братислав) Ћирковић
Ненад (Јовица) Ђорђевић
Миљан (Драган) Ђорђевић
Јована (Небојша) Јовановић
Мирјана (Небојша) Стојановић
Душан (Бобан) Стојановић
Анђелина (Владан) Марић
Стефан (Ненад) Николић
Јована (Слободан) Илић
Богдан (Мирољуб) Димитријевић
Марија (Слободан) Ранђеловић
Александра (Драган) Трајков
Анета (Славиша) Ђорђевић
Миљана (Славољуб) Ђорђевић
Весна (Драгослав) Попадић
Александар (Ненад) Илић
Андријана (Стојадин) Миленковић
Драгана (Милован) Танасковић
БИ
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
AP
7
8
7
6
8
8
9
8
1
9
7
5
6
10
3
10
3
7
5
9
9
7
4
4
6
6
7
10
7
10
10
ДЗ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Тест1
10
10
10
10
10
10
10
10
4
9
10
6
10
8
9
10
8
10
9
4
10
8
7
9
9
10
2
9
5
Тест2
7
8
5
9
6
9
6
6
4
4
6
4
6
7
6
5
5
6
9
9
3
8
5
7
8
6
1
7
5
TK1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
16
20
16
18
16
20
16
20
18
16
20
16
14
18
18
20
6
18
10
TK2
14
16
10
8
18
12
18
12
12
8
8
12
8
12
14
12
10
10
12
18
18
6
16
10
14
8
16
12
2
14
10
С
15
15
15
14
12
15
15
15
У
20
35
17
15
11
14
15
13
22
14
14
11
12
15
15
12
13
15
15
12
14
13
15
15
18
27
2
8
22
∑
58
81
54
50
95
57
81
57
33
52
48
37
46
81
46
54
45
50
63
91
62
29
54
43
51
49
63
58
30
81
47
Оцена
9
10
9
9
6
7
10
6
7
9
Миљана (Славољуб) Цветановић
Бојан (Негослав) Ђорђевић
Ивана (Бранко) Степановић
Ненад (Зоран) Стевановић
Милица (Зоран) Ђорђевић
Андреја (Небојша) Младеновић
Ана (Јован) Стојановић
Горан (Јово) Цупаћ
Слободан (Милорад) Живић
Богдан (Дејан) Илић
Тамара (Љубиша) Петровић
Миња (Милош) Микић
Јелена (Драги) Лазаревић
Милица (Радован) Обрадовић
Иван (Зоран) Трајковић
Ђорђе (Слободан) Пејчић
Наталија (Војкан) Стојановић
Емилија (Ненад) Пузић
Јована (Славиша) Илић
Марија (Александар) Панајотовић
Марко (Горан) Танчић
Ана (Златан) Ђорђевић
Дина (Жељко) Драговић
Марко (Саша) Митић
Тања (Горан) Арсић
Јелена (Драган) Милетић
Јелена (Јовица) Симић
Тамара (Небојша) Богдановић
Дарко (Живољуб)Живановић
Анђелка (Душан) Гајић
Марија (Радојица) Јовановић
Марија (Горан) Лазић
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
8
6
4
10
8
6
8
8
10
7
5
9
7
5
10
7
0
9
8
9
8
5
6
8
9
5
6
8
9
8
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
10
10
8
9
7
9
8
9
8
6
8
9
6
10
8
2
5
6
4
5
5
3
6
6
5
6
7
7
3
5
3
8
9
8
4
5
5
5
6
6
7
5
6
10
6
5
9
10
8
10
10
8
10
7
5
7
6
7
4
18
20
20
16
18
14
18
16
18
16
12
16
18
12
20
16
0
16
18
16
16
20
12
10
18
20
16
20
20
16
20
14
12
10
12
8
10
10
14
12
12
10
12
14
14
6
10
12
0
8
10
10
10
12
12
14
10
12
10
10
14
12
14
8
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
12
14
18
7
15
15
14
15
14
15
15
13
15
15
15
15
15
12
15
4
6
55
51
53
51
53
45
57
53
71
50
46
56
72
39
61
52
0
50
52
52
50
39
47
49
52
54
49
55
64
53
61
44
8
8
7
7
7
Милан (Горан) Костић
Никола (Миодраг) Лекић
Мирослав (Иван) Василев
Ивана (Милан) Мирковић
Небојша (Васил) Стојанчов
Младен (Зоран) Ивановић
Јелена (Милоје) Ђокић
Вид (Зоран) Миловановић
Невена (Родољуб) Ристић
Александар (Љубиша) Ђорђевић
Марина (Србољуб) Стаменковић
Тамара (Ненад) Марковић
Тања (Милисав) Митровић
Марија (Божин) Стојчић
Милица (Зоран) Душановић
Милица (Драгослав) Миленовић
Сандра (Небојша) Цонић
Љиљана (Јовица) Петровић
Јелена (Братислав) Петровић
Маја (Драган) Станковић
Петар (Иван) Цветковић
Данијела (Славољуб) Кричак
Срђан (Зоран) Радић
Стефан (Горан) Стаменковић
Марија (Љубиша) Савић
Милица (Борислав) Ђорђевић
Александар (Иван) Тодоров
Ана (Синиша) Петровић
Марина (Зоран) Тричковић
Милена (Зоран) Нешовић
Тијана (Дејан) Коцић
Милан (Новица) Станковић
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1570
1571
9
8
3
9
10
7
5
6
9
6
4
9
8
9
7
1
1
6
6
6
10
6
6
8
5
5
7
8
6
7
8
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
8
9
10
7
9
9
8
7
6
5
9
7
8
2
4
3
7
5
6
7
7
10
8
9
2
9
6
6
9
5
9
1
4
7
5
7
5
3
3
5
5
4
5
5
4
3
4
9
3
5
6
5
5
8
7
6
5
2
5
1
4
12
16
18
20
14
18
18
16
14
12
10
18
14
16
6
8
6
14
10
12
14
14
20
16
18
4
18
12
12
18
10
18
10
8
14
10
14
10
14
14
10
10
8
10
10
8
6
0
8
18
8
10
12
0
10
10
16
14
12
10
6
10
2
8
13
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
13
15
11
15
14
15
16
15
15
15
10
15
15
15
13
13
15
10
15
2
6
46
47
50
56
55
52
54
53
50
42
24
54
49
48
34
9
28
71
40
45
53
37
53
46
54
42
54
51
39
52
32
53
8
6
Владимира (Слободан) Ђурковић
Кристина (Новица) Димитријевић
Садик Саитовић
Катарина (Зоран) Митровић
1572
1573
1574
1630
8
4
2
3
2
2
4
4
6
6
0
7
2
10
8
14
12
4
4
14
8
15
11
10
39
16
41
35
∑=АП+ДЗ+ТК1+ТК2+С+У
Семинарске радове је потребно предати до 11.02.2011. године асистентима Зорици Шарац, Јелени Матејић, Данијели Димитријевић
или Драгани Јеначковић у кабинету 402, након чега ће бити приказани комплетни резултати. Студенти који буду имали 15 и више
поена могу изаћи на усмени испит.
Download

Spisak studenata geografije sa poenima na predmetu Biogeografija