Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina
Fakultet psihologije
DETALJNI PRIKAZ O PODUDARNOSTI SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA
Bijeljina
Beograd
Nikšić
Zagreb
1.
Razvoj psihologije kao nauke i struke
Istrijski uvod u psihologiju
Uvod u psihologiju
Psihologija kao znanost i struka
2.
Metodologija psiholoških istraživanja
Metodologija psiholoških
istraživanja
Metodologija psiholoških
istraživanja
Uvod u metodologiju psiholoških
istraživanja
3.
Psihologija percepcije
Psihologija opažanja
Psihologija percepcije
Percepcija i pamćenje
4.
Statistika u psihologiji 1
Statistika u psihologiji 1
Statistika u psihologiji 1
Statistika u psihologiji 1
5.
Biološka psihologija 1
Fiziologija nervnog sistema
Fiziologija CNS
Biološka psihologija 1
6.
Engleski jezik 1
Strani jezik 1
Engleski jezik 1
Strani jezik 1
7.
Motivacija i emocije
Motivacija i emocije
Motivacija i emocije
Emocije i motivacija
8.
Statistika u psihologiji 2
Statistika u psihologiji 2
Statistika u psihologiji 2
Statistika u psihologiji 2
9.
Učenje i kognitivni procesi
Kognitivna psihologija
Kognitivna psihologija
Učenje i viši kognitivni procesi
10.
Biloška psihologija 2
Biološka psihologija
Biološka psihologija
Biološka psihologija 2
11.
Engleski jezik 2
Strani jezik 2
Engleski jezik 2
Strani jezik 2
12.
Uvod u razvojnu psihologiju
Uvod u razvojnu psihologiju
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju
Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina
Fakultet psihologije
13.
Osnovi pedagoške psihologije
Uvod u psihologiju obrazovanja
Osnove pedagoške psihologije
Uvod u predškolsku i školsku
psihologiju
14.
Psihometrija 1
Psihometrija
Psihometrija 1
Uvod u teoriju testova
15.
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihologija mentalnog zdravlja
16.
Komunikacione veštine
Psihologija komunikacije
Psihologija komunikacije
Komunikacijske veštine
17.
Psihologija humora
18.
Psihologija ličnosti
Psihologija ličnosti
Psihologija ličnosti
Psihologija ličnosti
19.
Razvojna psihologija
Razvojna psihologija
Razvojna psihologija 2
Psihologija.detinjstva i adolescencije
20.
Psihometrija 2
Principi psihološkog testiranja
Psihometrija 2
Psihometrija
21.
Osnovi socijalne psihologije
Socijalna percepcija i interakcija
Socijalna psihologija 1
Socijalna percepcija i stavovi
22.
Psihologija porodice
Psihologija porodice
Psihologija porodice
23.
Medicinska etika
24.
Opšta psihopatologija
Opšta psihopatologija
Opšta psihopatologija
Uvod u psihopatologiju
25.
Osnovi organizacijske psihologije
Osnove psihologije rada
Osnovi psihologije rada
Uvod u psihologiju rada
26.
Uvod u kliničku psihologiju
Uvod u kliničku psihologiju
Osnovi kliničke psihologije
Uvod u kliničku psihologiju
Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina
Fakultet psihologije
Socijalni identitet i međuljudski
odnosi
27.
Socijalna psihologija
Socijalizacija
Socijalna psihologija
28.
Eksperimentalne metode i tehnike
Eksperimentalne metode i tehnike
Kvantitativne metode u psihologiji
29.
Vojna psihologija
Mirovna psihologija
30.
Stres na radu
Stres na radu
31.
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Veštine savetovanja
Osnove psihološkog savetovanja
32.
Razvojna psihopatologija
Razvojna psihopatologija
Psihopatologija dece i mladih
Dečja klinička psihologija
33.
Psihologija rada i organizacije
Psihologija rada i organizacije
Psihologija rada i organizacije
Organizacijska psihologija
34.
Pedagoška psihologija
Psihologija učenja i nastave
Psihologija učenja i nastave
35.
Psihopatologija – spec.deo
Opšta psihopatologija (spec.deo)
36.
Zdravstvena psihologija
37.
Klinička procena 1
38.
Psihoterijski pravci i modeli
39.
Psihologija.međuljudskih odnosa na
radu
Teorija i praksa psihoterapije i
savetovanja
Psihologija međuljudskih odnosa na
radu
40.
Etika psihološke stručne prakse
Primenjena etika
Vojna psihologija
Psihologija obrazovanja: učenje i
podučavanje
Psihički poremećaji: etiologija i
dijagnoza
Zdravstvena psihologija
Osnove kliničke procene
Klinička procena 1
Psihodijagnostičke metode
Psihoterapisjki pravci
Motivacija i radno ponašanje
Etika istraživačke i stručne
delatnosti psihologa
Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina
Fakultet psihologije
Evaluacija znanja i obrazovnih
ishoda
41.
Evaluacija obrazovnih ishoda
42.
Predškolska pedagogija
43.
Psihologija u zajednici
Psihologija u zajednici
Psihologija u zajednici sa
intervencijama u krizi
Rad u zajednici
44.
Klinička procena 2
Metode kliničke procene
Klinička procena 2
Procenjivanje ličnosti
45.
Psihologija i marketing
Ponašanje potrošača i marketing
Psihologija u marketingu
Psihologija potrošača
46.
Menadžment u obrazovanju
47.
Intervencije u krizi
48.
Razvoj kurikuluma
49.
50.
Psihologija i menadžment
Intervencije u krizi
Psihologija u zajednici sa
intervencijama u krizi
Psihološko savetovanje u krizi
Praksa
Praksa
Praksa
Praksa
Diplomski rad
Diplomski rad
Diplomski rad
Diplomski rad
Download

tabelarnom pregledu - Univerzitet Bijeljina