pax christi
Uslovi za prijavu
Ukoliko...
pax christi je neprofitni, nevladin mirovni
katolički pokret koji je sa svojim radom
započeo u Francuskoj krajem Drugog
svjetskog rata. Danas se sastoji od
autonomnih, nevladinih sekcija, lokalnih
grupa i povezanih organizacija koje su se
proširile u preko 60 zemalja, na 5
kontinenata. Pokret djeluje u svim
područijma mira, s posebnim naglaskom na
demilitarizaciju i razoružanje, razvoj i
ljudska prava i ekologiju. Od 2007. godine
pax christi Aachen sprovodi projekat u
Derventi, a dio toga je aktivnost „Volontiraj
u Njemačkoj“
 ... imaš između 18 i 25 godina i
državljanin/ka si BiH,
 ... od 20.07.2015 imaš 14 mjeseci na
raspolaganju,
 ... imaš validan pasoš do kraja 2016.
 ... si otvorena osoba, posjeduješ
entuzijazam i želju za promjenom,
 ... želiš upoznati novu kulturu, jezik,
način života,
Potrebna
dokumentacija
Za prijavu je neophodno poslati:
· pismo motivacije,
· kopija pasoša (neovjerena),
· kratka biografija sa slikom,
· kopija svjedočanstva i diploma iz srednje
škole (neovjereni).
Rok za prijavu je 02.03.2015.
Poznavanje njemačkog jezika, kao ni
predhodno radno iskustvo u radu sa
osobama s posebnim potrebama nije
uslovno.
 ... želiš učestvovati u mirovnom radu,
 ... želiš pomoći osobama sa posebnim
potrebama, a istovremeno učiniti nešto za
sebe,
... prijavi se!
“Dužnost svakog čovjeka prema planeti
Zemlji je da za svoga života posadi jedno
drvo, dužnost svakog čovjeka prema
čovječanstvu je da pomogne jednom
čovjeku kojem je pomoć potrebna.”
Volontiraj u
Aachenu!
Carski grad Aachen nalazi se na tromeđi
Belgije, Holandije i Njemačke. Jedan je od
najljepših
starogradskih
jezgri
u
Njemačkoj. Poznat po svojoj istorijskoj,
društveno-kulturnoj, prirodnoj različitosti i
ljepoti. Program „Volontiraj u Njemačkoj“,
traje 14 mjeseci zajedno sa pripremnim
seminarom. Volonterska aktivnost se
odnosi na rad sa osobama sa posebnim
potrebama u jednoj od grupe Vinzenzheima u Aachenu. Osobe su različite životne
dobi, nivoa teškoća i socijalne integracije.
Volonterska pomoć je dobrodošla pri
obavljanju svakodnevnih aktivnosti, lakšoj
njegi štićenika, pomoć pri odlasku u
kupovinu i tome sl. Volonter radi 4 dana
sedmično, po 8 sati u Vinzenzheimu, a
jedan dan radi u uredu pax christi, otprilike
6 sati dnevno. Naknadne troškove (troškovi
puta, zdravstvenog osiguranja, troškovi
stanarine i režija, te simbolični džeparac)
plaćeni su od strane organizacije.
Kontakt informacije
Adresa: Regionalna mirovna inicijativa u
BIH/ReMI-mreža
Nikole Tesle 1
74400 Derventa
Tel: 053/ 310-050,
Fax: 053/ 310-050
E-mail: [email protected]
Sve potrebne dokumente možete dostaviti
putem pošte ili poslati na e-mail.
Za dodatne informacije pišite na e-mail:
[email protected]
Kontakt osoba Sabina Hadžić, sadašnja
volonterka u Aachenu .
Volontiraj
u
Njemačkoj
Download

pax christi Uslovi za prijavu Potrebna dokumentacija