UDRUŽENJE GENETIČARA U BOSNI I HERCEGOVINI
Gajev trg 4, 71000 Sarajevo
Tel: 033/220-923; fax: 033/442-891
Tematska naučno-stručna konferencija
„Genetika u BiH: retrospektiva i perspektiva“
Sarajevo, Hotel „Europe“, ponedeljak 21. 10. 2013.
PROGRAM
9.00 – 9.30
REGISTRACIJA UČESNIKA
9.30 – 11.30
PLENARNA PREDAVANJA (STANJE U GENETICI U BIH) - po 15 min
Prof. dr. Damir Marjanović, 1. predsjednik GENuBIH
„Genetika u BiH juče, danas, sutra“
Prof. dr. Rifat Škrijelj, dekan PMF-a, Sarajevo
Pozdravna riječ
Prof. dr. Izet Eminović, PMF, Sarajevo
„Genetika od graška do regenerativne medicine i štampanja organa“
Prof. dr. Rifet Terzić, dekan PMF-a, Tuzla
„Molekularno – genetička istraživanja na području TK“
Prof. dr. Semina Hadžiabulić (Mostar)
„Stanje i perspektive genetičkih istraživanja u Hercegovini “
Prof. dr. Stojko Vidović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
„Genetika u Banjaluci: retrospektiva i perspektiva“,
Prof. dr. Naris Pojskić, INGEB, Sarajevo
„Perspektive molekularne genetike kroz prikaz djelatnosti INGEB-a“
DISKUSIJA
11.30 – 11.45
PAUZA
11.45 – 13.15
PREZENTACIJE ODABRANIH PREDSTAVNIKA ISTRAŽIVAČKIH TIMOVA U BIH – po 10 min
Mr. Irina Vulić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
„Značaj gena neurokan u biologiji šizofrenije“
Mr. Tanja Dujić, Farmaceutski fakultet, Sarajevo
„Genetička istraživanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu“
Mr. Ksenija Radić, INGEB, Sarajevo
„Iskustva u razvoju metoda za detekciju i identifikaciju HPV sojeva iz različitih
tipova biološkog uzorka“
Sumejja Baljević, postdiplomac PMF-a, Sarajevo
„Ispitivanje uloge mikrovezikula u komunikaciji između tumorskih ćelija i
makrofaga kod melanoma“.
13.15 – 14.00
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
13.30 – 14.30
PAUZA ZA RUČAK
14.30 – 15.30
PROMOCIJA KNJIGE:
„Uvod u psihijatrijsku genetiku“
L. Kapur-Pojskić, LJ. Oruč, A. Kurtović-Kozarić, N. Pojskić
15.15 – 15.30
PAUZA
ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA
16.00 – 17.00
2. SKUPŠTINA GENuBIH
Download

Program konferencije