PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
KGH
d.o.o.
www.termotehnika.rs
Orljaneb.b.
18410 DOLJEVAC
KATALOG REZERVNIH DELOVA ZA PUMPE
_________________________________________________________________________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
Mehaničke zaptivače iz naše ponude ugrađivane
su u sledeće tipove rotacione opreme
_________________________________________________________________________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
Mehanički zaptivači sa gumenim mehom
_________________________________________________________________________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, KONSALTING I TRGOVINU
Tel/fax:+38118/819 887; 819 890; 819 901, e-mail; [email protected]
[email protected]________________________________________________
Maticni broj:20378042, Sifra delatnosti:45330, PIB:105434702,T.R. ALPHA banka 180-7001210001827-74
Download

Rezervni delovi za cirkulacione pumpe