BK-G4 i BK-G4T
Visoko kvalitetna kućna merila protoka gasa sa mehom
Upotreba
Glavne karakteristike
Mediji:
Prirodni gas,gradski gas,propan, butan, vazduh. ...*
Industrija: Snabdevanje gasom
Zadaci:
BK-G4 – merenje protoka gasa u radnim uslovima. ...**
• Usaglašeni po MID standardu i odobreni
od strane PTB
Kratak opis
• EU odobrenje po nemačkom PTB
Kućno merilo protoka gasa sa mehom BK-G4 zadovoljava najviše zahteve u pogledu tačnosti
merenja i sigurnosti. Ono objedinjuje i inovativne karakteristike i višedecenijsko znanje i iskustvo u tehnologiji izrade gasomera. BK-G4 se isporučuje u pertlovanom kućištu u jednocevnoj
i dvocevnoj izvedbi.
• Protok od: 0,04 m3/h do 6 m3/h
Hod membrana se pneumatski zaustavlja te se time osigurava nisko opterećenje ležajeva i
tihi rad gasomera.
Sintetička membrana je zaobljenog oblika i stabilnih dimenzija.
Visokokvalitetni materijali i komponente kao i patentirani zakrivljeni K-sistem klizača osiguravaju visoki standard kvaliteta rada.
K-sistem savršeno usklađuje kretanje ventila sa stvarnim protokom gasa u mernim komorama.
To osigurava linearnost i mernu stabilnost na dug vremenski period.
Zbog dobro odabranog odnosa kliznih površina ventila, Qmin kod BK-G4 je stabilan, a gasomer
je neosetljiv na prljavštinu u gasu (RPF 0,65 prema BS4161). Merni uređaj je podešen prema
patentiranom sistemu igle sa mernom skalom.
Iako je izvedba BK-G4 gasomera veoma čvrsta, to je merni instrument s kojim je potrebno
pažljivo rukovati.
Princip rada
Četiri merne komore su razdvojene sintetičkim membranama. Komore se periodično pune i
prazne, a kretanje membrana se prenosi preko zupčanika na osovinu koja pomera ventile koji
kontrolišu protok gasa. Okretanje zupčanika se preko magnetne spojnice prenosi na brojčanik.
• Odobreni prema EN1359 od nemačkog
DVGW
• Radna zapremina 2 litra
• Vatrootporan (HTB) do 0,1 bar prema
EN 1359
• Maksimalni radni pritisak 0,5 bar
• Visoka tačnost i dugotrajan rad
• Obojeni ekološkom bojom u prahu sivo,
RAL 7035
• Standardno ugrađen magnetni davač
impulsa; zamenjivi LF davač
(l=0,01 m3/impuls)
• Otporan na nečistoće u gasu (RPF=0,65)
• Temperaturno područje: standardno:
-10 °C do +40 °C, ostale temperature na
zahtev
• Poseduje mehanički kompenzator po
temperaturi
• Inteligentna tehnologija brojčanika,
Chekker sistem provere očitavanja,
Absolute-ENCODER funkcija radio
očitavanja
Kompenzacija po temperaturi kod uređaja BK-G4T se osigurava pomoću bimetalnog elementa
koji dužinu hoda membrane prilagođava trenutnoj temperaturi gasa.
* ... Drugi mediji: Inertni gasovi prema EN 437
** ... BK-G4T: Merenje temperaturno korigovane zapremine.
Instromet
BK-G4 i BK-G4T: Visoko kvalitetna kućna merila protoka gasa sa mehom
Dimenzije i težine
A
DN
E
DN
E
C
B
B
C
D
D
Tip
A
152,4
220
250
-
Dvocevni
Dvocevni
Dvocevni
Jednocevni
B
262
250
241
251
* U skladu sa DIN 3376
Dimenzije** [mm]
C
71
71
71
71
D
226
327
327
226
Tačnost [%]
3
Tačnost [%]
2
1
0
-1
-2
0
1
Navoj
Težina
[kg]
3,0
3,5
3,5
3,0
1” [BS 746]
GM ¾
1 ¼”
2”
** Druge konekcije na zahtev
Kriva greške BK-G4 i BK-G4T
-3
Nominalni otvor
[DN*]
25
25
E
163
163
163
163
2
3
4
5
6
Protok [m3/h]
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-10
BK-G4T kalibraciona granica greške na laboratorijskoj temperaturi
prema MID i EN1359
0,7 Qmax
0,2 Qmax
Qmax
BK-G4T
BK-G4 bez TC
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Temperatura [°C]
Za BK-G4T sa temperaturnom kompenzacijom i granicom greške
prema MID i EN1359:1998/A1:2006, Annex B
Pad krive pritiska BK-G4 i BK-G4T
Pad pritiska [mbar]
2
1,5
1
Vazduh d = 1
0,5
Prirodni gas d = 0,62
0
0
1
2
d = koeficijent gustine
3
4
5
6
Protok [m3/h]
Kontakt
Vital Connections
Srbija
KONVEX-gasna i vodo tehnika d.o.o.
Svetozara Miletića 37a
11080 Zemun/Beograd
T +381 11 2197 392
F +381 11 3077 415
www.konvexgv.rs
[email protected]
BK G4 SRB01
A26.11.2012
Nemačka
Elster GmbH
Steinern Str. 19 - 21
55252 Mainz-Kastel
T +49 6134 605 0
F +49 6134 605 223
www.elster-instromet.com
[email protected]
Copyright 2012 Elster GmbH
Sva prava zadržana.
Podložno promenama bez predhodne najave
Download

null