Solarni paket 09.2014 - 1str oficial priprema 17.09.2014.pdf 17.9.2014 22:36:17
GODINA
Akcijski solarni paketi
Kompletan paket već od 273.049 din.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Grejanje
Jer
misli unapred.
Solarna energija za Vaš dom.
Iskoristite besplatnu i neiscrpnu energiju Sunca.
Korišćenjem besplatne sunčeve energije moguće je uštedeti
godišnje i do 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople
vode. Zbog povoljnog geografskog položaja, podneblje Republike
Srbije idealno je za korišćenje sunčeve energije.
Vaillant je za Vas pripremio kompletan solarni paket za propremu
potrošne tople vode koji uključuje sve potrebne komponente,
pod jednim kataloškim brojem i po jedinstvenoj ceni za ceo paket.
Glavne komponente solarnog paketa:
+
VFK 125/3 + VIH S 300 L
+
Solarna cevna grupa
+
VRS 560/2
Solarni paket 300:
Krovni nosač tip P
(za standardni crep)
Kom.
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro
2
Krovni nosači tip P (za dva kolektora)
8
Solarna tečnost 20 litara
1
Solarna cevna grupa 6 lit./min
1
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L
1
Ekspanziona posuda 18 litara
1
Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2
1
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor)
1
Produžni hidraulički spojni set (za drugi kolektor)
1
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m)
2
Kat. broj
Akcijska cena solarni paket 300*:
0010012569
227.541,00
3
Krovni nosači tip P (za tri kolektora)
12
Solarna tečnost 20 litara
1
Solarna cevna grupa 6 lit./min
1
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 400 L
1
Ekspanziona posuda 25 litara
1
Solarna automatika auroMATIC VRS 560/2
1
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor)
1
Produžni hidraulički spojni set ( za druga dva kolektora)
2
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m)
2
Kat. broj
Akcijska cena solarni paket 400*:
0010012570
* Akcijska cena važi isključivo za kompletan paket.
** Akcija važi do isteka zaliha ili njenog opoziva.
11030 Beograd
Republika Srbija
tel.: 011/3540-050, 3540-250, 3540-466
[email protected]
A4 letak Solarni paket 2014SRB
273.049,00
Kom.
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro
Radnicka 59
MPC
www.vaillant.rs
fax:011/2544-390
VPC
284.704,00
MPC
341.644,00
Solarni paket - 022015 - Zadržavamo pravo izmene
Solarni paket 400:
VPC
25/04/14 00:12
Download

Solarni paket 09.2014 - 1str oficial priprema 02-2015 WEB