Vaš put do uspjeha
Korak 1: Pokažite katalog i preuzmite narudžbe - prikupite 100 BB
( ~ 172 KM u kataloškim cijenama)
Napravite vašu ”Listu imena” i odaberite 5 osoba kojima ćete pokazati katalog u naredna 2 – 3 dana. Recite im koje proizvode vi volite
i upitajte ih: ”Šta bih mogao/mogla naručiti za vas?”
Vi ostvarujete:
30% direktna zarada
Dodatne nagrade:
Program dobrodošlice
Vi
Bonus Bodovi (BB): svaki Oriflame proizvod nosi određenu vrijednost Bonus Bodova u zavisnosti od
njegove cijene. Ukupan broj prikupljenih BB i njihova raspodjela unutar grupe određuju koliko ćete od
21% rabata vi lično zaraditi.
Korak 2: Pozovite 5 osoba da radi isto što i vi
Svi prave narudžbu od 100 BB u ovom i slijedećim primjerima.
Vi ostvarujete:
30% direktna zarada
+ 6% rabata na lične bodove
+ 6% rabata na bodove saradnika
38,6 KM + 6,6 KM + 33 KM = 78,2 KM
Dodatne nagrade:
Program dobrodošlice
Vi
6%
6%
raz
lika
un
ivo
ur
aba
ta
0%
Korak 3: 5 x 5
Vi ostvarujete:
30% direktna zarada
+ 15% rabata na lične bodove
+ 9% rabata na bodove saradnika
Zarada / katalog:
Godišnja zarada:
Dodatne nagrade:
Značka za % rabata
Motivacioni programi
Vi
15%
9%
raz
lika
un
ivo
ur
aba
ta
6%
362 KM
6154 KM
Korak 4: 25 x 5 i postanite direktor
Vi ostvarujete:
30% direktna zarada
+ 21% rabata na lične bodove
+ 6% rabata na bodove saradnika
Zarada / katalog: 1178 KM
Godišnja zarada: 20 026 KM
+ jednokratna novčana nagrada: 1000 $
Vi
Dodatne nagrade:
Direktorska večera i seminar
poklon značka i mnogo više…
21%
Direktor
(200 BB lične
kupnje)
6%
raz
like
un
ivo
ur
aba
ta
Ostvareni status Senior menadžer;
Kada ga postignete u 8 od 17 kataloga,
postali ste Direktor.
15%
10
00
$
5 x 5 x 5
,000
US$ 1
Korak 5: 5 direktora u prvoj liniji - 4 puta veća zarada
Vi ostvarujete:
30% direktna zarada
+ 21% rabata na lične bodove
+ 6% rabata na bodove saradnika
+ Oriflame direktorski bonus
Zarada / katalog: Godišnja zarada: + jednokratna novčana nagrada Vi
21%
(200 BB lične
kupnje)
Dodatne nagrade:
Zlatna Oriflame konferencija, Direktorska večera i seminar
Poklon značka i više…
21%
Napomena: Ilustracije su samo primjer kako se mreža može razvijati.
Detaljne informacije o nagradnom programu, mjesečnim zaradama,
novčanim bonusima, statusima, poklonima i internacionalnim konferencijama možete pronaći u Planu uspjeha – izdanju za lidere, kod vašeg
Direktora mreže ili Oriflame tima prodaje.
Ostvarite još više statuse
Oriflame Plan uspjeha omogućuje rast bez granica. Uvijek postoji slijedeći,
viši status na ljestvici uspjeha i nove nagrade.
80
34
2K
M
Safirni
direktor
4726 KM
80 342 KM
4000 $
,000
US$ 4
Download

Vaš put do uspjeha