Zadaci za vežbanje-deljivost brojeva
1.Naći sve proste brojeve između 6 i 24. Koliko takvih brojeva ima?
2.Da li je 15 prost broj? (objasni zašto)
3.Podvuci tačna tvrđenja:
a) 2 5897
b) 3 1491
c) 5 25003
4.Umesto zvezdice stavi odgovarajuće cifre tako da tvrđenje bude
tačno (poveži strelicom broj i zvezdicu):
2 555 ∗
.7
3 641 ∗
.2
5 572 ∗
.8
4 7472 ∗
.6
.5
9 240 ∗
.3
5.Pomoću cifara 0, 2, 5, 4 napiši sve trocifrene brojeve deljive sa:
a) 3
b) 4
c) 9
d) 5
6.Napiši sve delioce broja 36.
7.Napiši sve sadržaoce broja 12 manjih od 82.
8.Naći: a) 18 =
, 18 =
b) 18 =
, 18 =
(sve delioce i najmanje 5 sadržaoca) . Da li možemo naći sve sadržaoce datih brojeva?
Zašto?
9.Rastaviti brojeve na proste činioce:
a) 16
b)70
c) 180
d) 444
e) 576
10.Naći najveći zajednički delilac brojeva (NZD):
a) 5,15
b) 24,36
c) 18, 75
d) 60,90,120
e) 15,24,60
f) 15,25,30
g) 2,48,12,72
h) 13,23
i) 3,5
j) 2,3,5
11.Naći najmanji zajednički sadržalac (NZS):
a) 4,12
b) 24,40
f) 12,25,30
c) 16, 72
g) 2,9,12,72
d) 60,90,120
h) 3,23
i) 7,5
e) 15,24,60
j) 2,3,5
12. Šta je veće NZS(45,60) ili NZS(15,16)?
13.Koliko je puta svaki od brojeva 12,54,72 veći od njihovog NZD a koliko je puta
svaki od njih manji od njihovog NZS?
14.Popuni tablicu:
Deljenik
4127
1539
4443
Delilac
10
2
Količnik
412
Ostatak
7
888
797
3
0
9
15.Kojim dekadnim brojevima je deljiv broj 5000?
16.Milica želi da kupi tablet od 10000 dinara. Uštedela je 7000dinara. Koliko joj treba
još novčanica od:
a) 100din________________
b) 200din________________
c) 500 din________________
d) 1000din_______________
Download

5razred deljivost brojeva