МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ
ЈУН 2014.
Одељење
III5
Предемет
Завршни испит
Завршни испит - М
III6
Завршни испит - Т
Рачунари и програмирање
изборни
предмет
Јанковић Милун
Ћурчи Горан
стручно лице
Обућина Славољуб
Антић Бранко
Миловановић Предраг
Антић Бранко
Душанка Радошевић
Обућина Славољуб
Раденка Гавриловић
Јелена Пријовић
Јадранка Јанковић
Раденка Гавриловић
Ел.и медицински уређаји
IV1
Комисија
Рачунари и програмирање
матурски
Ел.и медицински уређаји
испит
Датум
У договору
са
ученицима
12.6.2014.
800
12.6.2014.
930
10.6.2014.
1000
9.6.2014.
Горан Ћурчић
Икодин Плазинић
1000
Јанковић Јадранка
Пријовић Јелена
Икодин Плазинић
13.6.2014.
1000
Горан Ћурчић
Mилован Мадић
Плазинић Икодин
12.6.2014.
1300
В.Ф. електроника
Основе аутоматског управљања
Програмирање
IV2
изборни
предмет
Рачунари
Рачунарске мреже и
комуникације
Вера Пауновић
Мица Урошевић
Зоран Вуковић
Вера Пауновић
Никола Бошковић
Милош Васиљевић
9.6.2014.
830h
9.6.2014.
930h
Програмирање
матурски Рачунари
испит
Васиљевић Милош
Вуковић Зоран
Никола Бошковић
13.6.2014.
900h
Рачунарске мреже и
комуникације
Ел.постројења
изборни
предмет
10.6.2014
1200h
Јадранка Јанковић
Зорица Костић
Блажо Недовић
10.6.2014.
1100h
Зорица Костић
Радошевић Душанка
Милован Мадић
13.6.2014.
9.30h
Милован Мадић
Мирјана Миловановић
Душанка Радошевић
13.6.2014.
830h
Никола Бошковић
Бранко Антић
Петар Глишовић
9.6.2013.
1100h
Електричне инсталације и
осветљење
Основе аутоматског управљања
IV3
Душанка Радошевић
Мирјана Миловановић
Блажо Недовић
Пројектовање ел.инсталација и
осветљења
Електричне инсталације и
осветљење
матурски
испит
Ел.машине
Ел. мреже
Микроконтролери и ПЛЦ
изборни
предмет
IV4
Ел.покретање
Никола Бошковић
Весна Јаковљевић
Петар Глишовић
9.6.2014.
1200
Микроконтролери
матурски
испит
ПЛЦ
Управљање ЕМП
Ел.машине
Никола Бошковић
Антић Бранко
Милован Мадић
13.6.2014.
1100h
Милован Мадић
Славољуб Обућина
Бранко Антић
13.6.2014.
1200h
Download

матурски и завршни испити јун 2014.