DŮLNÍ NOVINY
NOVINY CZECH COAL GROUP
číslo 11
listopad 2014
ZDARMA
Hornický
guláš pomůže
nemocným
“Pévézetka” je
prodlouženou
rukou rýpadel
Nová
trafostanice
má vyšší výkon
Zemědělci
a horníci tu
žijí společně
První učebna
z letošních
Chytrých hlav
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
> Strana
4
5
6
Zaměstnanci skupiny Czech Coal opět dostanou třináctý plat
Zaměstnanci skupiny Czech Coal, za kterou stojí známý český finančník Pavel Tykač, dostanou i v letošním roce třináctý plat. Rozděleno
bude bezmála čtyřicet milionů korun.
„Výplata třináctého platu vychází z platné kolektivní smlouvy. Skládá se ze dvou
částí. První se využívá k naplnění závazku z kolektivní
smlouvy. To kdyby některá ze
společností ještě nenaplnila
svůj závazek mzdového růs-
tu v průběhu roku,“ uvedl Petr Mrvík, personální ředitel
společnosti Vršanská uhelná. V letošním roce ve všech
irmách skupiny budou totiž
závazky vyplývající z kolektivní smlouvy splněny standardními mzdovými nástro-
ji. Proto k realizaci první
části nedošlo.
Výplata třináctých platů
proběhne prostřednictvím
druhé části. „Druhá část je
nadstandard, o jejímž vyplacení rozhodl ve vazbě na hospodářské výsledky akcionář
Vršanskou před zloději nehlídají jen lidé
Kriminalita je jedním z velkých problémů Mostecka. Nájezdům zlodějů neunikají ani šachty
a Vršanská uhelná není výjimkou. Proto je snahou neustále zlepšovat systém ochrany majetku těžební společnosti a využívat přitom nejmodernějších postupů a technologií.
„Je zapotřebí si uvědomit, že
hlídat je potřeba poměrně rozsáhlé území. Dnes se to už ne-
týká jen lokalit Vršany a Jan
Šverma, ale nově také Slatinic,“
vysvětlila referentka obrany
a ochrany Vršanské uhelné
Eliška Levojevičová. Ostraha
areálu je kombinací nerůznějších metod. Základem je fyzická ostraha, kterou pro Vršanskou uhelnou zajišťuje společnost Securitas. K dispozici
má několik výjezdových automobilů, které pravidelně objíždějí areály irmy a provádějí kontrolní činnost.
Pokračování na straně 2
Pavel Tykač,“ vysvětlil personální ředitel, který zároveň
upřesnil, že ve všech společnostech skupiny bude třináctý plat mírně vyšší, než
tomu bylo v loňském roce.
Zároveň s listopadovou mzdou
se tedy na třináctý plat může
těšit přibližně 1700 zaměstnanců Vršanské uhelné, Coal
Services, Czech Coal Power,
Renogumu a Rekultivací. „Třináctý plat není nároková mzda,
jeho hodnotu ovlivňuje kromě výkonnosti a ekonomických
ukazatelů jednotlivých společností také individuální výkonnost a přínos každého zaměstnance. Jeho výše se tak může
mezi jednotlivými společnostmi, ale i mezi jednotlivými zaměstnanci lišit,“ doplnil personální ředitel. „Věřím, že zaměstnanci budou s výší třináctého platu spokojeni,“ dodal Mrvík.
(red)
Novela Horního zákona zatím bez
maximální výše úhrady za těžbu
Návrh novely Horního zákona, který je nyní
v připomínkovém řízení a má platit od poloviny roku 2015, nepočítá s omezením úhrady
za vydobytý nerost. Nyní zákon stanoví, že
úhrada, kterou společnosti státu odvádějí, činí
nejvýš deset procent z tržní ceny vydobytých
nerostů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) už dříve oznámilo, že výše těžebních poplatků se nově nebude určovat zákonem, ale vládním
nařízením. To, že v návrhu
omezení poplatku chybí, vadí
některým těžařům.
„Horní zákon by měl jasně deinovat maximální výši poplatků a podmínky, za kterých je
možno jejich výši měnit,“ uvedl pro ČTK David Vidomus, vedoucí komunikace Czech Coal
Group, do které patří hnědouhelná Vršanská uhelná. Podle
Miroslava Kynčla z tiskového
oddělení MPO se ale ustanovení stalo bezpředmětným kvůli
změně výpočtu poplatků, který se již nebude určovat podle tržní ceny. „Nově bude výše
úhrady vypočítávána jako součin množství vytěženého neros-
tu a sazby pro jednotlivé druhy
nerostů stanovené nařízením
vlády,“ uvedl. Podle MPO je důvodem změny mimo jiné možnost pružné reakce na aktuální
ekonomickou situaci.
Ministr průmyslu Jan Mládek
(ČSSD) již dříve upozornil, že
změna vzniká na základě dohody vládní koalice. S návrhem
něco s výší poplatků udělat přišlo v dubnu Ministerstvo inancí. Ministr inancí Andrej Babiš
(ANO) si od změny sliboval příjem do státního rozpočtu více
než tři miliardy korun.
Po sérii jednání nakonec MPO
navrhlo na příští rok příjem
státního rozpočtu z těžebních
poplatků na 576 milionu korun,
tedy o 427 milionů více než loni.
Obce by měly ročně dostat stejně, a to zhruba 447 milionů korun.
(red)
> 2 | Zprávy ze skupiny
EDITORIAL
Třináctka je…
…pro někoho šťastné číslo, pro někoho představa
smůly. Řekl bych ale, že
pro zaměstnance Vršanské uhelné a dalších společností skupiny Czech
Coal by ono číslo mohlo a mělo být jen dobrou
zprávou.
Přiblížil se konec roku
a tradičně se již před časem objevily dotazy: bude na prosincové výplatní
pásce třináctý plat, nebo
nebude? Jsem moc rád, že
i letos mohu říci, že ano.
A rád jsem z několika důvodů. Na tento bonus se
totiž dá dívat různě. Ekonomové by řekli, že jde
o potvrzení toho, jak dobře si těžební skupina vede. Já osobně to ale beru
jako poděkování všem,
kteří po celý rok odváděli dobrou práci.
Třináctý plat bychom ale
neměli brát jako samozřejmost. Nejen proto, že
s touto formou odměny
nepřicházejí všichni zaměstnavatelé. Ale také
proto, že pokud by se irmě z jakýchkoli důvodů
nedařilo, bonusy by nebyly. Dárky se také kupují, když je za co. Stejně tak
platí, že odměny nemusí
dostávat všichni a všichni stejným dílem. Už jsem
zmiňoval, že jde o odměnu za celoroční práci a tak, jako jsou rozdíly
mezi jednotlivými společnostmi, jsou rozdíly i mezi jednotlivými zaměstnanci.
Přál bych si, aby tohle inanční poděkování pomohlo udělat vám, vašim dětem, blízkým alespoň o trochu víc radosti
pod stromečkem. I když
jen peníze a dárky pohodu nedělají.
S přáním klidných posledních týdnů roku 2014
Sezónní pracovníky Rekultivace nepropustí
Sezónní zaměstnanci společnosti Rekultivace letos nebudou muset strávit zimu
na úřadu práce. Společnost se totiž zapojila do pokračování projektu Vzdělávejte
se pro růst v Ústeckém kraji, díky němuž
více než tři desítky lidí projdou dvouměsíčním vzdělávacím kurzem.
„Hlavním cílem projektu je udržet sezónní pracovníky, které bychom jinak museli na konci roku propustit a případně znovu
přijmout až na začátku nové sezóny na jaře příštího roku. Vzdělávací kurz jim umožní
generální ředitel
Vršanské uhelné
zůstat v zaměstnaneckém poměru, přičemž
jejich mzda bude hrazena z prostředků Evropské unie,“ vysvětlila Michaela Švecová,
hlavní ekonomka společnosti. Počet zaměstnanců Rekultivací se tak přes zimu bude pohybovat kolem osmdesáti, i když obvykle býval touto dobou zhruba poloviční.
Speciálním dvouměsíčním školením, zaměřeným na rekultivace, tedy na činnosti, kterými se v praxi zabývají, projde celkem 35
zaměstnanců, převážně žen. Z valné většiny se jedná o pracovnice, které na sezónní
práce nastupují do Rekultivací pravidelně.
Během dvou měsíců absolvují celkem tři
kurzy, přičemž zhruba polovina času bude
věnována teoretické výuce, druhá polovina bude praktická, přímo v terénu. „Snažili jsme se, aby obsahem teoretické části byly nejen záležitosti, které se týkají přímo rekultivací, ale i další dovednosti. Takové, které
zaměstnancům mohou pomoci při hledání případného dalšího uplatnění, například
ekonomické znalosti nebo inanční gramotnost,“ doplnila ekonomka.
(red)
Zprávy ze skupiny | 3
DN / číslo 11 / listopad 2014
„Pévézetka“ je prodlouženou rukou velkostrojů
Generální opravou prochází od listopadu další
ze strojů Vršanské uhelné. Tentokrát přišel na
řadu pásový zakládací vůz, všeobecně známý
pod zkratkou PVZ.
Oproti ostatním částem technologie, která během letošního roku procházela a prochází generálními opravami,
je „pévézetka“, laicky řečeno, jen jakýsi menší bratr. Je-
ho role mezi ostatními stroji
Vršanské uhelné ale rozhodně nevýznamná není, jeho výkonnost je 2500 m3 za hodinu. Ve srovnání s ostatními
zakladači je výrazně menší.
Váží jen 330 tun, což je zhruba pětkrát méně než je hmotnost zakladače Z86, jehož generální oprava právě končí.
„Tato „pévézetka“ se závodovým označením 303 slouží jinému účelu než k zakládání.
Jejím úkolem je prodloužit osovou vzdálenost mezi pásovým
dopravníkem a uhelným velkostrojem typu KU300. Je jakousi prodlouženou rukou toho-
to rýpadla,“ vysvětlil technik
útvaru hlavního mechanika
Vršanské uhelné František
Peterka. Vzhledem k tomu,
že uhelná rýpadla těží přímo
na pásové dopravníky, je jejich pohyb omezen a nemohou se od pásových dopravníků vzdálit. Když se však mezi
velkostroj a pásový dopravník přidá jako do stavebnice
ještě zakládací vůz, zvětší se
rádius možnosti těžby od pásového dopravníku. „Těžba se
tudíž nemusí zastavovat a dopravníky přestavovat. Navíc
lze vyrovnat i výškové rozdíly
mezi plání dálkové pásové dopravy a velkostroje. Rýpadlo
tak může nad rámec svých
omezených konstrukčních parametrů těžit pod i nad úrovní
pásových dopravníků,“ doplnil
mechanik.
(pim)
Hornický guláš i v letošním roce pomůže nemocným
Den horníků není jen zábavou pro zaměstnance společností skupin Czech Coal a Severní energetická. Výtěžek
z prodeje oblíbeného guláše, který si návštěvníci mohou koupit za symbolickou
desetikorunu, pořadatelé, te-
dy Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal
(SOO CCG), pravidelně věnují
na dobročinné účely.
„V letošním roce jsme za prodej
guláše utržili přes pětadvacet tisíc korun. Rada sdružení rozhodla, že peníze rozdělíme rovným
dílem mezi občanské sdružení
DiaHelp a Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel AMA,“ sdělil
místopředseda SOO CCG Lubomír Holý. S oběma společnostmi odboráři spolupracují dlouhodobě.
Místop㶣edseda SOO CCG Lubomír Holý p㶣edal symbolické šeky p㶣edsedkyním sdružení DiaHelp Pavle Urbanové (vpravo) a AMA Evě Vrkoslavové. Foto: (pim)
„V našem případě půjdou peníze na nákup pomůcek pro děti, protože těch není nikdy dost
a jsou velmi nákladné. Jen jeden
senzor pro děti, který vydrží šest
dní, stojí zhruba patnáct set korun,“ vysvětlila Pavla Urbanová
z občanského sdružení DiaHelp,
které se zabývá pomocí dětem
s diabetem. V současnosti má
mostecké sdružení kolem osmdesáti členů a stará se o zhruba
třicítku dětí nejrůznějšího věku.
„Jednou z činností, kterými se zabýváme, je pomoc onkologickým
pacientům po psychické stránce.
Snažíme se je zapojovat do společenského života, pořádáme nejrůznější aktivity, ozdravné pobyty, ale třeba i zájezdy do divadla
nebo výlety. A právě na tyto aktivity v příštím roce získané prostředky využijeme,“ uvedla Eva
Vrkoslavová, předsedkyně společnosti AMA. Mostecká nezisková společnost si letos připomíná dvacáté výročí založení
a k tomu ještě desáté výročí od
otevření mosteckého střediska.
Společnost tvoří zhruba 90 členů, mezi něž patří nejen onkologičtí pacienti, ale jejich rodinní
příslušníci a přátelé.
(pim)
Vršanskou před zloději dávno nehlídají jen lidé
Pokračování ze strany 1
Výjezdová jednotka disponuje moderním vybavením, které jí umožňuje kontrolovat
a monitorovat prostory šachty jak ve dne, tak v noci. A právě toto vybavení pomohlo
i při nedávném dopadení organizované skupiny zlodějů,
která se zaměřovala na šachty
po celých severních Čechách.
Střeží i fotopasti
Vladimír Rouček
DN / číslo 11 / listopad 2014
S ostrahou ovšem pomáhají
i další moderní zařízení, třeba kamerové systémy, fotopasti nebo různá zabezpečovací zařízení. Vše v různých
podobách funguje nejen po
obvodu, ale také uvnitř areálu irmy. Celkem jde o desítky technologií, které jsou
rozmístěny přímo na objek-
tech nebo na krizových místech v provozech. Hlídají se
tak místa, kde jsou například
umístěny náhradní díly, montážní místa během oprav velkostrojů či dlouhoudobě odtavené technologie. I další
důležitá, riziková a vytipovaná místa hlídají bezpečnostní
technologie ruku v ruce s fyzickou ostrahou.
„K ostraze areálů využíváme
i kamerové systémy, které jsou
rozmístěné přímo ve výrobě.
Z technologického dispečinku
jsou pak data předávána buď
na centrální operační středisko, případně velitelům směn
ostrahy nebo na vrátnice,“ vysvětlila Levojevičová.
Velmi podstatný je fakt, že
všechna tato zařízení jsou
ve Vršanské uhelné použí-
vána v souladu se zákonem
o ochraně informací a dat.
Monitorovaná místa jsou viditelně označena, takže v případě dopadení zloděje, je možné
výstupy z kamerového systému použít jako důkazní materiál u soudu. „Spolupracujeme a vyměňujeme si informace
i s kolegy ze Severní energetické a na velmi dobré úrovni je
spolupráce s policií,“ připomněla Levojevičová.
Nové operační středisko
Všechny dosud používané
technologie pomáhají zloděje dopadnout a případně i usvědčit. Nejmodernější technologie však umožňují trestné činnosti předcházet.
V současnosti spolupracuje Vršanská uhelná s irmou
Securitas na projektu, jehož
výstupem bude nové moderní centrální operační středisko. Do něho budou svedena
data ze všech zařízení, která se k ostraze areálů využívají a případně i další, v budoucnu pořizovaná vhodná
a účinná zařízení. „Spojením
moderních technologií s inteligentním softwarem na jejich ovládání a s propojením
na fyzickou ostrahu postoupí ochrana majetku na vyšší úroveň. Centrální operační středisko by nemělo sloužit
jen ostraze, ale zároveň i kolegům z výroby. Ačkoli jeho
provozovatelem bude Vršanská uhelná, pomáhat bude
i dalším společnostem skupiny Czech Coal,“ uzavřela Levojevičová.
(pim)
Takto vypadá těžba uhelného rýpadla KU300 ve spojení s PVZ na lokalitě Vršany. Foto: (pim)
Zloději přiložili do kamen cennými duby
Zloději se už nezastaví naprosto před ničím. Touha po penězích za prodej palivového dřeva vedla samozvané dřevorubce
k vykácení více než dvou
set dvaceti vzrostlých dubů na jedné z mnoha zrekultivovaných ploch. Cenné dlouhověké listnáče
byly přitom výsledkem
téměř čtyřicetileté práce
rekultivátorů a lesníků.
Společnost Coal Services,
která pozemky vlastní
a spravuje, vyčíslila škodu na více než pět milionů korun.
„Při kontrole lesních porostů na plochách ukonče-
ných rekultivací Lomu Most
jsme zjistili, že někdo pokácel a z velké části i odvezl více než dvě stě dvacet vzrostlých dubů. Okamžitě jsme
tuto skutečnost ohlásili na
policii a podali trestní oznámení. Zároveň jsme udělali
i další bezpečnostní opatření. Během dvou dnů se podařilo na místě zadržet tři muže z Lomu, kteří se pokoušeli
další čerstvě poražené dřevo z místa odvézt,“ uvedl odborný lesní hospodář Coal
Services.
Zloději za pokácenými stromy vidí jen cenu palivového
dřeva. Více než třicetileté
duby ale mají mnohem vět-
ší hodnotu. Na místě měly
růst nejméně 160 let a tvořit kostru ochranné zeleně lesnické rekultivace na
ploše větší než 10 hektarů.
„Rozsahem i rychlostí, s níž
k vykácení porostu došlo, se
jedná o mimořádný případ,
svědčící o dobře organizované skupině. Díky tomu, že se
domnělé pachatele podařilo
zadržet a na celém případu
spolupracujeme s policií, se
snad viníky podaří potrestat.
Zároveň jsme učinili taková
opatření, aby k podobným
záležitostem v budoucnu nemohlo dojít,“ uzavřel odborný lesní hospodář Coal Services.
(red)
Provoz ve Vršanské uhelné o vánočních svátcích
24. prosince
26. prosince
Po celý den těžební klid
Po celý den bude v provozu rýpadlo K96, pásový vůz zakládací P301, skládkové stroje
USSK1, USSK3 a zakladač Z73 pro zakládání
granulátu z Unipetrolu a elektrárny Počerady.
25. prosince
ranní směna: těžební klid
noční směna: v provozu nakládací zásobník, skládkové stroje USSK1, USSK3
a zakladač Z73 pro zakládání granulátu z Unipetrolu a elektrárny Počerady.
27. – 30. prosince
Úplný provoz uhelné technologie, zakladače Z73 případně Z59 pro zakládání granulátu z Unipetrolu a elektrárny Počerady.
OTÁZKA PRO...
Petra
Procházku,
technického
ředitele
Vršanské uhelné
Právě za㶜ala další z generálních oprav letošního roku.
Co všechno obnáší?
„Od prvního listopadu na Vršanech probíhá kompletní
generální oprava pásového
zakládacího vozu. Generálním dodavatelem je společnost Elektroprim Koutník,
subdodavatelem
strojní
části irma Klement. V tuto chvíli už jsou práce v plném proudu, stroj byl demontován a vše běží tak, aby
postupně mohlo docházet
ke zpětné montáži. Stroj samozřejmě dostane i některé zcela nové součásti, například řídicí systém. V tomto ohledu pokračujeme ve
standardizaci řídicích systémů s ostatními stroji, tak-
že i tento vůz bude osazen
řídicím systémem Siemens.
Pravidelně každý týden probíhají na montážním místě
kontrolní dny, aby všechny
práce probíhaly tak, jak mají a společně s dodavatelem
jsme mohli operativně řešit
případné problémy.
Pro Vršanskou uhelnou jde
o druhou generální opravu
letošního roku, která je sice rozsahem menší, ale neméně důležitá. Tento stroj
ještě od doby svého uvedení do provozu nebyl v generální opravě. Po jejím skončení budou tvořit jeden důležitý celek s velkostrojem
KU300/K96, který prošel
generální opravou v loňském roce.“
(red)
> 4 | Zprávy ze skupiny
ANKETA
Od prosince
obsahují jídelníčky
také informace
o potravinových
alergenech. Jsou pro vás
tyto informace důležité?
Využijete je?
Šárka Dondová,
Coal Services
I když já sama a ani mí rodinní příslušníci alergici nejsme, jsou lidé, kterým tyto informace jistě pomohou
předejít nepříjemným zdravotním komplikacím. Všeobecně je prima znát kompletní skladbu jídla, které
jsme si sami nepřipravili.
Miroslav Brož,
Infotea
Sám alergický na žádné
jídlo nejsem, ale určitě tyhle informace mohou pomoci lidem, kteří alergičtí jsou.
DN / číslo 11 / listopad 2014
Nová mobilní trafostanice má vyšší výkon
Zemědělci a horníci vedle sebe umějí dobře žít
Coal Services se může od října pochlubit novou
mobilní transformátorovou stanicí. Moderní zařízení napájí elektrickou energií zakládací technologii úseku skrývky ve Vršanské uhelné.
Horníci a zemědělci vedle sebe na Mostecku umějí žít. A dobře. O tom
je přesvědčená Ludmila Holadová, žena, která se výrazně zasloužila
o rozvoj zemědělství v Podkrušnohoří. Právě za tuto svou celoživotní
aktivitu si nedávno odnesla Cenu města Mostu. Zastihla jsem ji před
odjezdem do Hory Svaté Kateřiny, kam se pravidelně vydává za dětmi
ze zdejšího domova. I tentokrát chtěla je i vychovatele potěšit dárky
před Mikulášem a navíc vezla také peníze, které se s Cenou města Mostu pojí. Naše povídání s ředitelkou Okresní agrární komory Most a Teplice jsme začaly pěkně od podlahy.
„Mobilní trafostanice jsou pro
provoz těžební technologie nezbytné. Na Vršanské uhelné jich
je v současnosti úsekem elektroenergetiky provozováno třináct. Většina těchto zařízení ale
pochází z osmdesátých let. Ačkoli se průběžně modernizují, na
některých místech, jako v tomto případě, už díky rozvoji těžby kapacitně nestačí. Proto bylo rozhodnuto o koupi zcela nové stanice, která by měla potřeby
úseku skrývky pokrýt naprosto bez problémů,“ vysvětlil Petr Dvořák, vedoucí úseku elektroenergetiky Coal Services.
Původní mobilní transformátorová stanice zajišťovala napájení takzvané zakládací strany
úseku skrývky, tedy zakladače,
poháněcích stanic dálkové pásové dopravy, ale také dalších
zařízení, například čerpání důlních vod.
Novou transformační stanici
tak kromě samotné rozvodny
tvoří také v současnosti nejvýkonnější transformátor provozovaný v mobilních transformačních stanicích ve Vršanské
uhelné o výkonu 10 megavoltampér. „Novinkou je také třetí část rozvodné stanice, kterou
je kompenzační kiosek zemních
kapacitních proudů. Ten, velmi
zjednodušeně řečeno, zajiš-
ťuje bezpečnost elektrických
zařízení při provozování celé napájené technologie,“ doplnil vedoucí. Provoz je bezobslužný, zapínání a vypínání probíhá dálkově z hlavní
rozvodny v Lišnici. Tam se
také na dispečinku okamžitě
zobrazují případné poruchové
stavy, které se následně operativně řeší.
Náklady na pořízení nové
trafostanice dosáhly zhruba
17 milionů korun. Jednou
z největších položek byl nákup nového moderního suchého transformátoru, jehož
cena se pohybuje kolem pěti
milionů korun. „Mnohem důležitější než cena je ale fakt, že
jde o zcela nové zařízení, které
bude v následujících letech vyžadovat jen minimální náklady na údržbu. Navíc díky tomu, že je ze stanice celkem šest
vývodů, se na ni dá napojit více technologií a bez problémů
pokryje veškeré potřeby úseku
skrývky,“ připomněl Dvořák.
Ani zařízení ze staré trafostanice ale nešlo do šrotu. Protože bylo po modernizacích
v dobrém technickém stavu,
nahradilo okamžitě v provozu jednu z nejstarších provozovaných rozvoden TSM H11
ve Vršanské uhelné.
(red)
Na vašich dve㶣ích stojí: „O㶜ištěte si obuv! Trochu neobvyklé
uvítání...
Chodí se sem hlavně v montérkách a holinkách. Takže mi
sem nanosí spoustu bahna. To,
že jsme organizace zemědělců,
neznamená, že to v mé kanceláři musí vypadat jako na poli.
Když si s velkou dávkou nadsázky p㶣edstavím, jak v pražské
centrále agrární komory
rozdělují umístěnky, všichni
se hrnou na jižní Moravu,
ale Most a Teplice zůstávají
neobsazené.
A víte, že já jsem ještě šla do
práce na umístěnku? Ale do
jižních Čech. Na Sever jsem se
vdala a pracovala tu nejprve
na národním výboru a poté ve
státním statku. Máte ale pravdu, že zakládat tady před dvaceti lety agrární komoru byla
velká výzva, zemědělství tu příliš nikdo nevěřil.
I proto jste dostala Cenu města
Mostu. Všichni si uvědomují,
Rozhodně to má své výhody. Třeba pro ty, kdo musí
dodržovat bezlepkovou dietu. Ani já, ani nikdo v mém
okolí podobnou alergií netrpíme.
Mezi posledními letošními
turnaji pořádanými Sdružením odborových organizací
skupiny Czech Coal byly i letos předvánoční kuželky na
Širáku. Nejúspěšnějším týmem se stal Úsek uhlí Severní
energetické ve složení Švarc,
Pavelka a Šnajdr. Na stříbrné příčce skončilo družstvo
Hasičů (Symon, Šlosar a Vil-
helm). Bronzová pozice patřila složenému družstvu Vršanské uhelné a Coal Services
(Houška, Vítr a Černošek). Cenu útěchy si odnesli hráči Severní energetické. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Zdeněk
Vítr. Mezi ženami si nejlépe vedla Jaroslava Hnídková
před Ninou Maierovou a Marií Pejcharovou.
(pim)
Luboš Staněk,
Severní energetická
Syn sice trpí alergií, ale nikoli na potraviny. Ovšem
pro ty, kdo touto formou
alergie trpí, má tato novinka určitě význam.
Nina Maierová nakonec i p㶣es veškerou snahu skon㶜ila v turnaji na druhém místě. Foto: (pim)
že jste pomohla rozhýbat
zemědělství v této průmyslové
oblasti a vrátit mu prestiž.
Na to musíte mít vždycky tým
a v mém případě to byli zemědělci, kteří tu chtěli hospodařit. Já se jim jen snažím vytvořit podmínky.
Ve svém projevu p㶣i udílení
ceny jste 㶣ekla, že se zemědělství v tomto regionu „mnohdy
ocitalo na okraji spole㶜nosti .
Použila jste minulé 㶜íslo. Takže
už to neplatí?
Pamatuji si, když jsem přišla
z jižních Čech a jezdila do práce tramvají z Litvínova do Mostu, vyslechla jsem si kolikrát tak
nehezké řeči o zemědělství, že
jsem se do toho musela vložit.
Ale po těch 25 letech se moc
změnilo a vidí to i laik. Všechna pole jsou obdělaná, jezdí na
nich ty nejvýkonnější stroje,
vloni jsme měli nejvyšší hekta-
V jídelních lístcích, v㶜etně těch,
které pravidelně zve㶣ej㶡ujeme
v Důlních novinách, jsou od
prosince jednotlivá jídla nově
ozna㶜ována ještě 㶜íselnými
kódy pro alergeny. O co se
jedná?
Jedná se o novinku, kterou zároveň naplňujeme novou legislativu Evropské unie. Prvního prosince totiž vstupuje v platnost
vyhláška, která stanovuje povinnost označovat přítomnost potravinových alergenů v předem
nebalených potravinách. Velmi
laicky řečeno, jde o to, že veškerá naše strava obsahuje alergeny, které mohou vyvolat alergickou reakci a je tedy nezbytné
naše strávníky seznamovat s ob-
rové výnosy v rámci celého kraje a tradiční zemědělské kraje
Litoměřicko či Lounsko zůstaly
za námi. Dnes všichni hospodaří na svém a za svá pole by dali život.
P㶣esto je Podkrušnoho㶣í
vnímáno spíš jako průmyslová
oblast. Je podle vás možné,
aby vedle sebe úspěšně existovali zemědělci a horníci?
půdě vrátily zpět její biologické
funkce, ale myslím, že se to daří a výnosy na rekultivovaných
plochách jsou dobré.
sahem alergenů v podávaných
jídlech. Celkem existuje zhruba
300 potravinových alergenů, ale
podle legislativy stačí k označování pouze 14 nejdůležitějších
a právě na ně ve všech našich
provozovnách a na jídelních lístcích upozorňujeme.
Co je tedy dnes pro zemědělce
největší p㶣ekážkou?
Jednoznačně byrokracie. Neustále nové a nové formuláře. Bojíme se, že od roku 2015,
kdy má začít platit nová evropská zemědělská politika, to bude ještě horší. Stále proti byrokracii brojíme, ale marně. Pro
malého hospodáře, který stráví celý den na poli, je takové
papírování neuvěřitelná zátěž.
Omezují nás samozřejmě také kvóty na jednotlivé plodiny.
Kvůli nim Česká republika přišla o cukrovary, skoro všechno mléko vozíme do Německa,
protože nejsou mlékárny...
Jak to bude vypadat v praxi
a kde p㶣ípadně strávníci
seznam alergenů najdou?
Každý ze čtrnácti alergenů je
označen číslem. Například vejce a výrobky z nich mají číslo
3, mléko a výrobky z něj číslo
sedm. Každé jídlo v naší nabídce je proto nyní označeno čísly alergenů, které obsahuje. Ve
všech našich provozovnách, jídelnách a restauracích najdou
zájemci plakát s názorně zpracovaným přehledem potravinových alergenů. Navíc v případě
zájmu jsme připraveni jim zodpovědět i veškeré dotazy. (red)
Zatímco p㶣ed pár lety jsme
byli zaplaveni levnými a nekvalitními potravinami z celé
Evropy, situace se pomalu
otá㶜í a stále 㶜astěji kupujeme
㶜eské výrobky, nejlépe i s „p㶣íběhem , hledáme kvalitu.
Také na tom má vaše komora
podíl, že?
Potravinami se skutečně zabýváme hodně, jen letos jsme byli na 48 místech kraje a propagovali tam potravináře a jejich
výrobky. Jezdíme do měst, na
konference, výstavy, na farmářské trhy. A lidi to velmi zajímá –
kdo jsou výrobci, odkud potraviny pochází, kde se dá produkce koupit.
Pomohly tomu potraviná㶣ské
soutěže, které po㶣ádáte?
„Nezapomeňme, že jsou to zemědělci, kdo
se podílí na obnovení krajiny po těžbě, na
jejím návratu k přirozenému hospodaření.“
Petr Raboch z úseku elektroenergetiky Coal Services p㶣i kontrole za㶣ízení v nové trafostanici. Foto: (pim)
Vojtěcha Bodise,
vedoucího závodu
Eurest 7560 – Czech
Coal
ce. Naši zemědělci umí hospodařit, a to i ve velkém, jsou
schopni komplexního pohledu,
dovedou si zajistit pro své podnikání podmínky a nečekají, co
jim spadne shůry.
„Vyslechla jsem si kolikrát tak nehezké
řeči o zemědělství, že jsem se do toho musela vložit. Ale po těch 25 letech se moc
změnilo a vidí to i laik.“
Určitě tu dnes žijí v symbióze.
Nezapomeňme, že jsou to zemědělci, kdo se podílí na obnovení krajiny po těžbě, na jejím
návratu k přirozenému hospodaření. Stojí velké úsilí, aby se
Turnajová sezóna pomalu končí ZEPTALI JSME SE...
Jaroslav Hübl,
Infotea
Rozhovor | 5
DN / číslo 11 / listopad 2014
Kromě stohů formulá㶣ů ale
p㶣icházejí z Bruselu také
dotace...
Ludmila Holadová p㶣i p㶣ebírání Ceny města Mostu. Foto: (vyd)
Já si myslím, že naši zemědělci by se obešli bez nich. Kdyby
nebyly v Evropské unii dotace,
budeme jednoznačně na špič-
Pořádáme dvě - celostátní Regionální potravinu a krajskou
O nejlepší potravinářský výrobek. Letos jsme měli skoro 160
přihlášených, nejvíc v celé republice. Soutěže otevřely lidem
oči, chtějí české výrobky a na
to reagují i velké řetězce. Teď
zrovna nás jeden z nich pozval
na setkání, kam máme přivézt
regionální výrobce. Potravináři jsou nadšeni, protože zásluhou naší propagace se jim zvýšily tržby a budou rozšiřovat
své provozy. A to je největší poděkování, jaké můžeme dostat.
A kde nakupujete vy, paní
Holadová? A jaké potraviny?
Mám dietu, takže si nemohu
tolik vybírat. Mým favoritem
je slunečnicový chléb, brambory, kvalitní šunka a ovoce.
Nejraději mám farmářské trhy
v Chomutově na náměstí, mají
hezkou atmosféru. Samozřejmě mám své oblíbené producenty. Ale pokud vím, že je to
kvalitní a české, nemám problém nakupovat v supermarketu.
(kat)
> 6 | Z regionu
DN / číslo 11 / listopad 2014
Z regionu | 7
DN / číslo 11 / listopad 2014
Lukáš Pakosta: Kateřina je ideální místo pro život
V obnoveném centru Polerad mají vodníka
Lukáš Pakosta z Hory Svaté Kateřiny je jedním
z nejmladších starostů na Mostecku. To ale neznamená, že by s komunální politikou neměl
své zkušenosti. S trochou nadsázky by se dalo
říci, že pokračuje v rodinné tradici, jméno jeho
tatínka Petra zná nejen v Hoře Svaté Kateřiny
mnoho lidí. Na tamní radnici není žádný nováček, už v minulém volebním období tu působil
jako místostarosta.
Úpravy v centru Polerad už definitivně skončily. Obec tak mohla slavnostně otevřít a obyvatelům symbolicky předat zrekonstruovaný
prostor kolem vodní nádrže.
Obce pod Krušnými horami si
v posledních letech libují, že
se utěšeně rozrůstají a lidé se
do nich stěhují z měst. Jak je to
u vás, na horách?
Také nás přibývá. V současnosti máme kolem 450 obyvatel, pro srovnání v roce 1998 tu
žilo 297 lidí. Snažíme se lidem
nabízet podmínky pro bydlení, před nedávnem jsme dokončili kompletní infrastrukturu pro šest rodinných domků,
přičemž čtyři parcely už jsou
prodané. Snažíme se stavět,
ale jsme v tomhle ohledu trochu omezeni. Jednak jsme na
horách, v kopcích, druhou věcí
je ochranné pásmo plynovodu,
který v bezprostřední blízkos-
ti našeho města vede. Právě to
ovlivňuje stavební možnosti na
zhruba jedné třetině katastru.
Takže se dá zjednodušeně 㶣íct,
že to u vás „žije ?
Děláme všechno pro to, aby se
u nás lidem žilo co nejlépe. Nejde jen o rodinné domy, máme
tu čtyřiašedesát obecních bytů, a snažíme se udržet školu, která je nesmírně důležitá
pro všechny okolní horské obce. Lidem nabízíme v podstatě všechny základní služby. Dokonce i horské kino, které jsme
před lety založili, stále funguje. I když už promítáme jen jednou za čtrnáct dní, protože není lehké shánět ilmy. Teď právě
Kate㶣inský starosta Lukáš Pakosta ukazuje na mapě jedno z mála míst, kde mohly vyrůst nové rodinné domky. Foto: (pim)
U nás je krásně, klid, úžasná příroda. Kromě toho je tu
spousta vyžití. Sportovního,
třeba pro cyklisty nebo v zimě
pro běžkaře, koná se tu i celá řada kulturních akcí. Turistům kromě toho můžeme nabídnout Mikulášskou štolu,
rozhlednu na Růžovém vrchu,
naučnou stezku Flájská pahorkatina, kterou společně s Lesy ČR připravovaly děti z naší
základní školy. A samozřejmě
krásnou přírodu. Hora Svaté
Kateřiny je podle mého ideální místo k životu.
(pim)
První nová učebna z letošních Chytrých hlav
Tajemná štola
První novou učebnu z letošního ročníku grantového programu Chytré hlavy
pro Sever představili v Hoře Svaté Kateřiny. Zdejší spádová základní škola získala 190 tisíc korun,
za které kompletně vybavila školní družinu a pořídila zároveň interaktivní tabuli. Program na podporu vzdělávání vyhlásila
v tomto roce již popáté těžební společnost Vršanská
uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače.
Hora Svaté Kateřiny má za
sebou i bohatou hornickou
tradici. Netěžilo se tu uhlí,
jako na úpatí Krušných hor,
nýbrž stříbro a měď v desítkách štol. A právě díky tomu
se může už od roku 1528 honosit titulem svobodné horní město. Od loňska mají lidé šanci navštívit jedno z nejdůležitějších míst, kde se na
české straně těžilo - Mikulášskou štolu.
Návštěvníci si mohou prohlédnout pozůstatky historického
dobývání rudy a nahlédnout
do více než stopadesátimetrové hloubky, kde se ve středověku dolovalo. Zpřístupněna je
i místnost, kde bývalo vodní kolo, které z podzemí čerpalo vodu a zčásti se využívalo i pro tahání rudy na povrch. Těžba tu
skončila už v osmnáctém století, ale štola opuštěná nezůstala,
v roce 1936 zde bylo otevřeno
hornické muzeum. V uplynulých letech se stala několikrát
cílem „hledačů“ pokladů, protože zde prý v roce 1945 německá armáda na ústupu ukryla
archiválie a dokonce i slavnou
Jantarovou komnatu.
Mikulášská štola je obvykle přístupná o víkendech mezi
10. a 18. hodinou, v neděli do
16 hodin.
(pim)
„Nakoupili jsme nábytek, stoly, židle, skříně, šatnové bloky
a také interaktivní panel, který budou využívat nejen děti
v družině, ale i při vyučování a ve volnočasových kroužcích,“ uvedla Věra Sehnalová,
ředitelka kateřinské základní školy. Družinu navštěvuje během týdne jedenatřicet
dětí z prvního stupně a osm
starších dětí z druhého stupně, které zde tráví volný čas
v takzvaném klubu.
V kateřinské škole se v letošním školním roce učí
bezmála stovka dětí. Kromě
bojujeme za dopravní spojení,
které bychom chtěli zachovat
alespoň v takovém rozsahu jako doposud.
Pro㶜 bych se tedy jako městský
㶜lověk měl p㶣estěhovat na
hory?
místních sem dojíždějí také děti z Nové Vsi v Horách,
Brandova a Horního Jiřetína. Díky grantovému programu Chytré hlavy pro Sever mají nejen novou družinu, ale od loňska i další tři
interaktivní tabule za 210
tisíc korun, které vyžívají
při výuce. V předchozích letech pomohli těžaři s částečnou obměnou oken jak přímo v učebnách, tak ve školní tělocvičně. V té díky jejich
pomoci může bez problémů
probíhat výuka i v mrazivých zimních dnech a záro-
veň ji využívá v odpoledních
hodinách veřejnost.
„Vršanská uhelná investovala do zlepšení podmínek pro
výuku v základních, středních
i vysokých školách Mostecka
za dobu trvání grantu 8 miliónů korun. Během této doby se
podařilo vybudovat 14 nových
učeben a vybavit 11 dalších
moderními
technologiemi,“
připomenul Vladimír Rouček,
generální ředitel společnosti. S dalším ročníkem grantového programu Chytré hlavy pro Sever počítá Vršanská
uhelná i v roce 2015.
(red)
„Chtěli bychom, aby se nám
tu společně hezky žilo a tohle
je další krok, jak toho dosáhnout,“ řekl během krátkého
slavnostního setkání starosta Polerad Pavel Novák. Výhodou pro obec bylo, že velkou část prací zvládli místní lidé svépomocí. Zároveň
ale starosta doplnil, že by
se většina z akcí, které obec
dělá, nepodařila bez podpory sponzorů. Úpravy v okolí
vodní nádrže vyšly na zhruba 650 tisíc korun, velmi
podstatnou část z této sumy
Poleradům poskytla Skupina ČEZ. „S odbahněním nádrže nám v létě velmi pomohla také Vršanská uhelná, s níž
dlouhodobě spolupracujeme.
Navíc nám v letošním roce poskytla v rámci smluvní spolupráce sto padesát tisíc korun,
které využíváme na pořádání
kulturních akcí a na podporu
sportu,“ dodal starosta.
Původní nádrž v centru Polerad sloužila k plavení koní,
postupně byla přebudována
na požární nádrž. Kromě samotné nádrže se úprav dočkalo i její okolí, kde vzniklo
posezení, prostor má novou
dlažbu, v blízkosti vznikla
další parkovací místa a zrekonstruována byla rovněž
autobusová zastávka. Přímo
u nádrže našly místo další
ze soch, vytvořených během
zdejšího tradičního řezbářského sympozia, například
vodník nebo lavička s ještěrkou. Práce navázaly na loňskou první část úprav centra
obce, které se týkaly prostor
před obecní restaurací, sloužící také jako kulturní dům.
„Máme další plány, jak obec
dál zvelebovat. Nedávno se
Polerady se mohou chlubit opraveným okolím vodní nádrže na návsi. Foto: (pim)
nám podařilo získat dotaci na
zateplení budovy bývalé školy,
kam by se měl postupně přestěhovat obecní úřad, mateřská škola, archiv a vzniknou
zde i další prostory,“ připo-
mněl Novák. Velké plány mají
Polerady také s bývalým statkem, kde by mohl vzniknout
skanzen. „Chtěli bychom zájemcům ukázat, jak vypadala v minulosti klasická země-
dělská usedlost, včetně chovu domácích zvířat. A právě
na bývalém statku by se v budoucnu mohly konat třeba
farmářské trhy,“ uzavřel starosta obce.
(pim)
Vánoční stromy se rozsvítí Červeným Hrádkem bude provázet hraběnka
Mezi oblíbené adventní tradice patří i rozsvěcení vánočních stromů a mikulášské oslavy. Výjimkou v tomto
ohledu nejsou ani partnerské obce Vršanské uhelné.
Mikulášskou nadílku pro děti
a následně rozsvěcení vánočního stromu chystá na 6. prosince obec Malé Březno společně se zdejším občanským
sdružením Čtyřlístek. Všechno
odstartuje v 17:00 hodin Mikulášskou zábavou v místním
kulturním domě, kde se všechny děti po příchodu „do pekla“
promění v malé čertíky. Poté se
všichni přesunou na náves, kde
bude za zpěvu koled rozsvícen
vánoční strom. Děti si podle
organizátorů pro všechny příchozí připravily i malé překvapení.
Vůbec poprvé budou letos rozsvěcet vánoční strom ve Vrskmani. Tam, aby se vyhnuli kolizi s podobnými akcemi v okolí,
se rozhodli uspořádat rozsvěcení vánočního stromu 12. prosince. „Protože máme v obci
hodně dětí, chtěli jsme udělat něco, čím bychom jim zpříjemnili předvánoční čas a tato forma
nám přišla jako nejlepší,“ uvedl
starosta Vrskmaně Václav Hora. Vše začne v 17:00 a chybět
nebude doprovodný program
a samozřejmě ani čert s Mikulášem.
I v Havrani se letos rozzáří vánoční strom, stejně jako v sousední Moravěvsi, ovšem obec
k tomu neplánuje žádný doprovodný program. „Stromky
jsou v každé z obcí, ale rozsvítí se
automaticky až bude připravena vánoční výzdoba. Ovšem bez
předvánočních akcí také nejsme,
na sedmého prosince chystáme
tradiční Mikulášskou nadílku,
která u nás má dlouholetou tradici a sejde se tu až sedmdesát
dětí,“ sdělila starostka Havraně
Zdeňka Smetanová.
(red)
Živý Betlém na Červeném
Hrádku o Štědrém dni už
patří neodmyslitelně k Vánocům v Jirkově. Co dalšího na adventní čas připravují v Jirkově a jaké novinky
chystají na příští rok, na to
jsme se zeptali ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení (KVIZ)
Jirkov Bedřicha Fryče.
výrobky šikovných rukou
z Klínů, keramika ze Zaječic či klášterecký porcelán. Krušnohorskou značku,
která propaguje zejména
drobné řemeslníky a zemědělce s jejich regionálními produkty, dnes používá
26 podnikatelů a firem.
Na sídlišti ubude betonu
Živý Betlém 24. prosince
ur㶜itě není to jediné, na co
se p㶣ed Vánocemi můžeme
těšit?
Tradiční je rozsvícení stromu
5. prosince, kdy se držíme staročeských Vánoc a komorního ladění. V polovině prosince
pořádáme již poosmé Jirkovský charitativní advent, díky
kterému jsem na Jirkov velmi
hrdý. Po dva dny jsou otevřené na náměstí stánky, kde se
prodávají výrobky z místních
dílen, od seniorů, od dětí. Vlo-
ni jsme vybrali pro občanské
sdružení ProHandicap 112 tisíc korun, což je neuvěřitelná
suma. Nejsme město milionářů, a přesto se každou hodinu vybere 10 tisíc korun! Nevím o jiném městě, kde by se
to podařilo.
Zámek 㶏ervený Hrádek pat㶣í
mezi několik málo výjimek,
kde se na zimu nezavírají brány. Co tam v těchto týdnech
na ve㶣ejnost 㶜eká?
Právě jsme otevřeli novou výstavu „Jak se dělá večerníček“,
která doplňuje stálou expozici Pohádkový svět. Je zapůjčená z Moravského zemského muzea a potrvá do konce
ledna. Děti se v ní dozví, jak
se dělají ilmové triky, mohou
si vyzkoušet natáčení na televizní kameru. Každou adventní neděli chystáme oživené prohlídky zámku s hraběnkou a jejím komorníkem.
Náštěvníci projdou společně s nimi vánočně nazdobeným zámkem, vyslechnou si
varhanní koncert v kapli, klavírní koncert v rytířském sále
a prohlídku zakončí ve vinárně se svařákem a cukrovím.
Vloni jsme tyto prohlídky udělali poprvé a měly neuvěřitelný úspěch.
Jaké akce chystáte na p㶣íští
rok? A navážete na novinky,
které jste letos vyzkoušeli,
t㶣eba restauraci ve věži?
Jednodenní restaurace na vrcholu věže měla obrovský
ohlas a stoprocentně pozitivní, což se snad ještě nikdy nestalo. Termín ještě nevíme,
protože je vyhlašován celosvětově, ale předpokládám, že to
bude opět v květnu. Znovu počítáme s cestovatelským festivalem, o který byl velký zájem, a na podzim chystáme na
zámku výstavu lega.
(kat)
STRUČNĚ
Značka pro řemeslníky
Značkou regionální produkt Krušnohoří se od listopadu mohou chlubit mnozí další výrobci a řemeslníci z oblasti Krušných hor
i jejich podhůří. Certifikací prošly třeba háčkované
hračky z Meziboří, vlněné
V Chomutově začne v prosinci bourání části Kulturního domu na sídlišti Zahradní.
Likvidace bývalého kina Mír
a vinárny rozdělí obří kulturní zařízení na dvě části a vychází tak vstříc přání obyvatel, aby na sídlištích ubylo
betonu. Práce jsou součástí
rozsáhlého projektu revitalizace sídlišť v Chomutově, který začal už v roce 2009.
Nový nájemce galerie
Galerii v Jirkově začne provozovat Mlýnský spolek, propojený s folklorním souborem
Jirkovák. Kromě výstav plánuje také organizaci besed,
workshopů a setkávání, otevírací doba galerie by se měla rozšířit na pět dnů v týdnu.
Galerie bude městu platit jen
symbolické nájemné a dostane navíc příspěvek na energie.
(kat)
> 8 | Rozhovor
DN / číslo 11 / listopad 2014
Všude se něco najde. Tedy kromě Antarktidy
Podporujeme | 9
DN / číslo 11 / listopad 2014
Dobrý list vylepšil vysvědčení absolventů
Se svým životním koníčkem se Jiří Voříšek z Jirkova setkal už v pěti letech. Tím se mu stali brouci. Tehdy poprvé svému otci „rozcupoval“ pár
kousků sbírky. Pak se sice nějaký čas zabýval rostlinami, které poctivě zakládal do herbáře, později nálepky od zápalek do alba. Ale brouci
nakonec vyhráli. Původně začal sbírat tesaříky, později k nim přibyly
mandelinky. Ještě než mu bylo osmnáct, stal se členem Československé
entomologické společnosti při Akademii věd. Byl věková výjimka.
Jak je možné, že jste byl
p㶣ijatý za 㶜lena spole㶜nosti
tak mladý?
Rozhodly znalosti. Ukázali mi tam pár brouků a já je
hned pojmenoval latinsky.
Sbíral jsem tehdy hlavně tesaříky. Nyní už nemám žád-
tak i mojí a jednou dostanou
i to, co mám dnes. Považuji to za uznání, protože jde
o největší a nejprestižnější
muzeum na světě a já mám
záruku, že se tam o všechno
perfektně postarají. Bohužel
jsem tam ještě nebyl, ale ko-
„Celou moji sbírku, která obsahovala zhruba čtyři a půl tisíce druhů tesaříků a čítala přes osmdesát tisíc kusů, je možné vidět
v Britském královském muzeu.“
ného, všechny jsem je pustil.
Celou moji sbírku, která obsahovala zhruba čtyři a půl
tisíce druhů tesaříků a čítala přes osmdesát tisíc kusů,
je možné vidět v Britském
královském muzeu.
Jak se vám tam poda㶣ilo tu
sbírku umístit?
Pomohli mi přátelé z Itálie, kteří to ve Velké Británii
domluvili a Britové o jednu
z největších sbírek v Evropě
měli obrovský zájem. Převzali jak sbírku mého otce,
lega, který se tam byl podívat, řekl, že nás tam oba pověsili do síně slávy jako významné donory.
Co tedy nyní sbíráte?
Nechal jsem si mandelinky, které mám ve více než
pěti stovkách krabic. Zatím
to je kolem devadesáti tisíc
mandelinek, ale mám ještě
spoustu materiálu, který nemám roztříděný a doufám,
že ho ještě zvládnu. Entomologie je podle mého názoru fantastický kůň. Kdo
chce sbírat brouky, musí je
především znát. Abych je
mohl sbírat, musel jsem se
naučit poměrně dobře botaniku, protože většina těch
brouků jsou fytofágní – živí
se rostlinou potravou. Pouze střevlíci a nějací hrobaříci jsou masožraví. Taky musíte mít alespoň základy geologie, abyste věděli, kde ty
rostliny rostou. Perfektně
musíte znát i zeměpis, protože potřebujete vědět, kde
brouky najdete. A když už
někam jedete, musíte zvládnout alespoň dva tři jazyky,
abyste se tam domluvili.
To vaše sbírání bylo spojeno s nějakým cestováním?
Bez toho to nejde, všude se
něco najde. Tedy kromě Antarktidy. Hledali jsme brouky na Slovensku, Maďarsku,
Bulharsku, Rumunsku. Taky
jsme byli několikrát na Kavkaze i v Jugoslávii. V roce
1986 jsme s kolegou dostali
na tehdejší dobu šílený ná-
Nejlepší absolventi p㶣ebírali Dobrý list komory z rukou p㶣edsedy OHK Rudolfa Junga. Foto: (pim)
Ji㶣í Vo㶣íšek, entomolog. Foto: (eho)
krásně obyčejnou nití zašil.
Je to dobrý zubař. Když jsem
byl naposledy v Iránu, tak
jsem se dostal do blízkosti
oblasti Hakkari, která byla
„V Turecku jsem si při pádu do řeky roztrhl
nohu, ještě že jsme tam měli kolegu lékaře,
který mi to krásně obyčejnou nití zašil. Je to
dobrý zubař.“
pad, že bychom mohli zkusit Turecko. A díky doporučení Akademie věd jsme
dostali vízum rovnou na
90 dní. Vrátili jsme se jako
králové, přivezli jsme brouky, které tady nikdo neměl.
Po změně režimu jsme navštívili Tchajwan, Vietnam,
Thajsko, Severní Afriku –
Alžír, Maroko, Tunisko, dále Omán, Irán, Sýrii a znovu několikrát Turecko. Také
jsme navštívili kromě zmíněného Kavkazu Dálný východ, Bajkal či Vladivostok.
Byli jste p㶣i těchto cestách
někdy v ohrožení života?
Svou sbírku brouků jednou věnuje britskému muzeu. Foto: (eho)
Šestnáct úspěšných absolventů regionálních poboček vysokých škol obdrželo Dobrý
list komory. Ocenění uděluje Okresní hospodářská komora (OHK) v Mostě, která touto formou oceňuje schopnosti a dovednosti
studentů a pomáhá jim lépe uspět na trhu
práce. Generálním partnerem akce byla Vršanská uhelná.
Pár nepříjemných situací
jsme zažili. Několikrát jsem
si namlátil, protože jsem někam spadl. V Turecku jsem
si při pádu do řeky roztrhl
nohu, ještě že jsme tam měli kolegu lékaře, který mi to
dlouho uzavřená. Přes den
jsme něco nasbírali, a když
jsme tam chtěli postavit bivak, tak nám místní řekli, že
jsme kousek od hranic. Přes
den je tam bezpečno, ale
jakmile se setmí, tak vojáci,
kterých je všude plno, střílí
po všem, co se pohne.
Žijeme tu v prost㶣edí, kde
jsou lomy a jejich výsypky.
Objevilo se na nich něco, co
tu d㶣íve nebylo?
Nic nového, dosud nepopsaného, se na výsypkách neobjevilo. Vrací se však druhy, které se tu kdysi vyskytovaly, ale byly choulostivé
na emise, změny prostředí, když zmizela spousta
rostlin. Znamená to, že na
výsypkách i jinde se příroda výrazně zlepšila a je
to vidět i na těch broucích.
 (eho)
Za řádného člena Československé entomologické společnosti byl Jiří Voříšek přijat již v patnácti letech na přímluvu takových kapacit, jako byli akademici Heyrovský a Purkyně. Spolupracuje
například s berlínským a londýnským muzeem, univerzitou v Teheránu. Své exempláře si vyměňuje s entomology po celém světě. Ve sbírce má
největší mandelinku a největšího střevlíka na světě. Zdědil chrobáka „hovnivála“, kterého si hrozně cení, neboť je od doktora Emila Holuba.
Je po něm pojmenováno asi 15 druhů brouků, například jeho oblíbené mandelinky Cheilotoma voriseki a Apophylia voriseki, střevlík Leistus voriseki či
nosatec Ceutorrhynchus voriseki. Popsal více než
dvacet nových dosud nepopsaných druhů.
Štýs ve škole
Výstavu čtyřiceti fotogra ií
Stanislava Štýse, nazvanou
Proměny města Mostu, hostí
od čtvrtka 13. listopadu mostecké středisko Vysoké školy inanční a správní. Ukazuje místa v okolí města Mostu
v průběhu několika uplynulých desetiletí vždy před a následně po rekultivaci.
„Pokaždé mne trochu překvapí,
že jsem prezentován jako fotograf, ačkoli já se považuji v první řadě za rekultivátora. Během
let jsem ale zjistil, že obrazová
informace má mnohem větší dopad než sebelépe formulovaný
text, a to mne donutilo se naučit
i fotografovat,“ uvedl na vernisáži Stanislav Štýs, který se obnově krajiny věnuje již bezmála
padesát let.
Fotogra ie představené v rámci Proměn města Mostu budou
mít šanci vidět i zájemci mimo
region. „Mostecký Rotary klub
se dohodl se správou Pražského
hradu a rozsáhlá výstava z mé
sbírky fotogra ií proběhne v příštím roce v reprezentativních prostorách Pražského hradu, přičemž záštitu nad ní převzal prezident Miloš Zeman,“ doplnil
Stanislav Štýs s tím, že chystaná výstava bude výrazně rozšířena o další snímky z jeho sbírky, která čítá několik stovek fotogra ií.
(pim)
„Dobrý list komory je významný dokument, který má
být pro budoucího zaměstnavatele signálem, že jeho držitel je nejen vynikající student, ale že pro firmu,
úřad nebo vědní obor bude
skutečně přínosným zaměstnancem,“ vysvětlil předseda OHK Rudolf Jung. Podle jeho slov k získání ocenění nestačí dobrý prospěch.
Student se musí podílet i na
odborných aktivitách školy, s výběrem pomáhají také jednotlivá vysokoškolská pracoviště. „Rozhodně
nejde o hromadné rozdávání, s udělováním neplýtváme.
Svědčí o tom to, že Dobré lis-
ty komory jsme letos udělovali již pošesté, ale i s letošními držiteli tento prestižní
klub tvoří jen dvaasedmdesát vysokoškoláků,“ dodal
Jung.
Delší tradici má udělování
Dobrých listů absolventům
středních škol a učilišť. Absolventi maturitních oborů jej poprvé přebírali v roce 2005 a dosud ho vlastní
146 maturantů. Prvních jedenáct učňů ho získalo v roce 2011 a jeho majiteli je
158 absolventů. Držitelům
Dobrého listu nabízí hospodářská komora také pomoc při hledání pracovního
uplatnění.
(red)
Gymnázium lákalo budoucí studenty
Nalákat nové studenty a zároveň jim ukázat, co všechno jim střední škola nabízí, se každoročně snaží i Podkrušnohorské gymnázium
v Mostě. Dvanáctého listopadu proto gymnázium otevřelo dveře rodičům, ale také přímo žákům základních škol.
„Obvykle děláme obdobné akce dvakrát ročně, jednou v únoru a podruhé na podzim. Důvod
je prostý, právě nyní se deváťáci
rozhodují, kde budou pokračovat dál,“ vysvětlil ředitel mos-
teckého gymnázia Karel Vacek. Škola se otevřela během
dne hned dvakrát. Dopoledne
byl pro případné budoucí studenty připraven Den otevřeného vyučování, odpoledne by-
ly dveře otevřeny hlavně rodičům. „Během dopoledne jsme
dětem ukázali, jak u nás probíhá výuka, měli šanci se do ní
i zapojit. Prohlédli si kromě jiného laboratoře a techniku, kterou
využíváme. Věnovaly se jim skupiny dětí, vlastně jejich budoucí spolužáci, kteří je provedli po
škole a ukázali, že se není čeho
obávat,“ doplnil ředitel.
Dny otevřených dveří jsou jen
jednou z forem, jak se škola uchází o budoucí studenty.
Účastní se vzdělávacího veletrhu Sokrates, nabídku studia
představuje i přímo na základních školách.
(pim)
Budoucí studenti si mohli prohlédnout i jednotlivé u㶜ebny, t㶣eba laborato㶣 chemie, na jejíž rekonstrukci získalo gymnázium peníze z programu
Chytré hlavy pro Sever. Foto: (pim)
> 10 | Jídelní lístek
DN / číslo 11 / listopad 2014
DN / číslo 11 / listopad 2014
Jídelní lístek | 11
> 12 | Aktuálně
DN / číslo 11 / listopad 2014
Češi dávají přednost uhlí před ekologickými zdroji
Hnědé uhlí má mezi Čechy více příznivců, než by se na první pohled mohlo zdát. Vyplynulo to
z aktuálního průzkumu IBRS, kterého se zúčastnilo 1200 respondentů z celé České republiky.
Celkem 69 % dotázaných
se v průzkumu vyslovilo
pro využívání hnědého uhlí
i v budoucnu. Průzkum současně upozornil na fakt, že
až 63 % respondentů si není ochotno připlatit za elektřinu, pokud by byla vyráběná z jiného zdroje než z hnědého uhlí.
kterou skýtají domácí zásoby hnědého uhlí,“ uvedl Tomáš Horejsek z IBRS. Téměř
polovina respondentů přitom podle jeho slov souhlasí
s tím, že bychom měli využít
současné zdroje a čtvrtina
oslovených dokonce uvádí,
že bychom měli hledat i nové
zdroje hnědého uhlí.
populace, ale i u nich je postoj k útlumu pragmatický.
Pokud by totiž díky útlumu
těžby hnědého uhlí hrozilo
zvýšení cen energie, nárůst
nezaměstnanosti či ohrožení soběstačnosti naší země
ve výrobě elektřiny, jsou i tito odpůrci ochotni pokračovat v další těžbě.
Hledejme nové zdroje
Utlumit ale…
Zajišťuje soběstačnost
„Lidé si zřejmě i v kontextu
událostí na Ukrajině uvědomují výhodu soběstačnosti,
Průzkum přinesl také další
zajímavé výsledky. Pro rychlý útlum těžby je pouze 22 %
Hlavní výhodou hnědého
uhlí je podle 89 % populace fakt, že přispívá k sobě-
stačnosti České republiky
v dodávkách elektřiny. Další
uváděnou výhodou je podle
86 % respondentů pozitivní
vliv na zaměstnanost v regionech těžby.
Ekologické topení je drahé
Mezi obyvateli České republiky také přetrvává neochota připlatit si za ekologický
zdroj energie. Pouze 23 %
respondentů by bylo ochotno si připlatit za cenu elektřiny, pokud by byla vyrábě-
ná z jiného zdroje než z hnědého uhlí.
Rozdíly ve vnímání
Dalším zajímavým závěrem výzkumu je to, že obyvatelé jiných
regionů České republiky mají tendenci přeceňovat negativní vliv těžby na život obyvatel
v regionu Mostecka. Z výzkumu vyplývá, že 59 % obyvatel
se domnívá, že těžba uhlí znepříjemňuje život lidem na Mostecku. V rámci výzkumu tazatelé IBRS položili stejnou otázku i přímo lidem na Mostecku
a jen 12 % z nich uvedlo, že jim
těžba hnědého uhlí znepříjemňuje život.
 Zdroj: IBRS
Rekultivace, která vznikla dříve než uhelný lom
V těsné blízkosti jednoho z největších povrchových uhelných lomů v Anglii vznikla v minulosti 400 metrů dlouhá postava ležící ženy
Northumberlandia, přezdívaná jako Dáma
severu. Má sloužit jako kompenzace za narušené životní prostředí. Těžařská firma Banks
Group zrekultivovala území blízko lomu, kde
chtěla těžit uhlí a na místě stále těží. Jde tak
o projekt typu „Nejdříve rekultivace, pak až
těžba“. Myšlenka na vznik Northumberlandie
sahá do roku 2004. Tehdy firmy Blagdon Estate a Banks Group požádaly o povolení těžit
v lokalitě uhlí a šamot na výrobu cihel.
„Když ukončíme těžební projekt, tak krajinu také obnovíme. Tentokrát jsme to ale
udělali trochu jinak. Když
jsme chtěli otevřít nový lom,
dozvěděli jsme se, že místní lidé jsou znepokojeni kvůli negativnímu vlivu těžby na
cestovní ruch. Proto jsme se
rozhodli jít ještě o krok dál,
než je obvyklé, a vytvořili domácím zajímavou turistickou
atrakci,“ uvedla mluvčí Banks
Group Katie Perkinová.
Dvacet minut procházky
Kvůli nízké ceně uhlí omezí těžbu Zavření uhelných elektráren poškodí německý průmysl
Horníci těžařské
irmy
Glencore v Austrálii zůstanou letos o Vánocích doma.
Nadnárodní gigant Glencore se totiž rozhodl přerušit
těžbu ve svých australských
dolech přes vánoční svátky
na tři týdny. Firma, která
je největším producentem
uhlí v Austrálii, chce tímto opatřením čelit oslabení
na světových trzích. Odhadla, že přerušení těžby sníží
produkci o zhruba pět milionů tun uhlí.
Společnost Glencore se sídlem ve Švýcarsku informovala, že uzavření dolů má zamezit drastičtějším opatřením.
Včetně takových, která by ty-
to nebo jiné doly uzavřela na
mnohem delší dobu. V úvahu
přicházela i varianta na jeden
rok uzavřít nejméně výdělečný důl. Glencore tak reaguje na současný nadbytek uhlí, nechce dodávat další, když
jsou ceny již tak nízko.
Ceny energetického uhlí, jež
jsou pro Glencore zásadní,
spadly v průběhu posledních
tří let na polovinu. Ze zhruba 110 amerických dolarů až
130 dolarů za tunu klesly na
přibližně 60 dolarů.
Glencore vlastní v australských státech Nový Jižní Wales a Queensland 20 uhelných dolů a 13 důlních areálů.
(jar)
Ukončení provozu dalších německých uhelných elektráren kvůli splnění ambiciózních klimatických cílů uškodí
průmyslu a negativně ovlivní zaměstnanost, aniž by to
pomohlo životnímu prostředí. Uvedl to Svaz německého
průmyslu (BDI), který reagoval na zprávu, že kvůli připravovanému zákonu má být zavřeno osm uhelných elektráren.
Podle materiálů, které má k dispozici agentura Reuters, bude
Německo chtít, aby se do roku
2020 snížily emise oxidu uhličitého o 40 procent ve srovnání se stavem v roce 1990. Už nyní ale německé ministerstvo ži-
votního prostředí odhaduje, že
cíl nebude splněn o pět až osm
procentních bodů.
Studie, kterou si objednal Svaz
německého průmyslu, ale ukázala, že uzavření německých
elektráren povede k tomu, že
jejich produkci nahradí energie, kterou vyrobí uhelné elektrárny v sousedních zemích.
Generální ředitel svazu Markus Kerber dodal, že zahraniční elektrárny, které jsou často méně účinné, by nahradily
95 procent výrobních ztrát z vypnutého německých elektráren. Uzavření těchto elektráren
tak přímo poškodí konkurenceschopnost německého průmyslu, bez přínosu pro klima.
Pokud poslední plánované
snížení emisí nabude účinnosti, rovnoměrně se rozloží mezi německé energetické
společnosti, mimo jiné i RWE
či E.ON. Ty budou moci rozhodnout, které jejich elektrárny budou vyřazeny z provozu.
Nejnovější opatření je součástí velkého klimatického plánu, o němž bude kabinet Angely Merkelové rozhodovat
3. prosince. V srpnu vláda vyzvala Evropskou unii, aby sama zrychlila snižování emisí oxidu uhličitého. Cílem
EU je přitom snížení emisí
o 40 procent do roku 2030,
oproti stavu v roce 1990. (jar)
Rekultivace | 13
DN / číslo 11 / listopad 2014
Útvar je sedmapůlkrát větší než fotbalové hřiště a trvá
asi 20 minut, než jej celý obejdete. Z vrcholku je vidět přímo na stroje do nedalekého
lomu Shotton. Autorem údajně největší lidské postavy vytvořené v krajině je světově
proslulý americký architekt
Charles Jencks. Jeho cílem
bylo symbolicky upozornit
na zdevastované životní prostředí a také na sever země
přilákat více turistů.
Dva roky práce
Inspirací projektu se stalo vzdálené pohoří Cheviot
Hills, které připomíná křivky a tvary ženského těla použitého u Northumberlandie.
Pravá ruka Dámy severu ukazuje směrem k lomu Shotton,
bez něhož by tento projekt
vůbec nevznikl. Byl zcela inancován z privátních zdrojů
obou irem. Vytvoření postavy zvané Northumberlandia
trvalo dva roky. Celý projekt
v Cramlingtonu v hrabství
Northumberland vyšel na tři
miliony liber, byl dokončen
v září 2012 a park o iciálně otevřela princezna Anna.
Jen první rok se na Dámu severu přišlo podívat více než
120 tisíc lidí, což bezpochyby pozitivně ovlivnilo místní
㶏elo této Dámy severu je nejvyšším bodem celého rekultiva㶜ního projektu. 㶏ní ve výšce 34 metrů. Foto: Wikipedia.org
podniky. Pro návštěvníky je
vstup zdarma.
Součást veřejného parku
Northumberlandia byla postavena z vybraných materiálů lomu Shotton. Na její vybudování bylo použito
1,5 milionu tun zeminy. Po-
„Podle informací, které jsme
dostali od soukromé společnosti DTEK a státního podniku
Centrenergo se dodávky z Ruska zastavily,“ citovala agentura Reuters mluvčího ministerstva energetiky. Ukrajina
je druhým největším producentem uhlí v Evropě. Centrem tamní těžby jsou však
Doněcká a Luhanská oblast,
kde se již řadu měsíců boju-
je. To přinutilo mnoho ukrajinských uhelných dolů omezit nebo úplně zastavit těžbu.
DTEK patří do podnikatelského impéria ukrajinského
magnáta Rinata Achmetova.
Firma uvedla, že o přerušení dodávek ji její dodavatelé
neinformovali, a společnost
se nyní snaží zjistit jeho příčiny. DTEK od srpna dovezla
z Ruska 1,3 milionu tun uhlí.
Ukrajinský ministr energetiky Jurij Prodan nedávno prohlásil, že Ukrajina bude muset nakupovat ruské uhlí, aby
překonala zimu. Dovoz uhlí
z Ruska je velkou ranou snaze Kyjeva o snížení energetické závislosti na Rusku. Konlikt na východě země narušil dodávky uhlí do tepelných
elektráren, které na Ukrajině
zajišťují asi 40 procent dodá-
vek elektřiny. Ukrajina nyní
potřebuje dovážet zhruba milion tun uhlí měsíčně.
Ukrajinská vláda již letos podepsala smlouvu o dovozu
milionu tun uhlí z Jihoafrické
republiky. V ukrajinských médiích se však objevila obvinění ohledně nesrovnalostí ve
smlouvě a jihoafrický dodavatel počátkem tohoto měsíce dodávky zastavil. (jar)
olympijských plaveckých bazénů. Na místě, kde se procházejí turisté, archeologové prováděli výzkumy a našli
mnoho zajímavých vykopávek.
Kvalitní uhlí
Uhlí se v lokalitě těžilo mnoho let. Ve čtyřicátých letech
dvacátého století to byla irma NCB, dnes zde uhlí těží
společnost H. J. Banks, která používá vyvinuté metody těžby a obnovy krajiny.
Místní uhlí má nízký podíl síry a je velmi kvalitní. Většina
uhlí se využije lokálně, podporuje tak byznys a pracovní
místa v regionu.
Banks Group
Rusko přerušilo dodávky uhlí, tvrdí Ministerstvo energetiky Ukrajiny
Rusko pozastavilo Ukrajině dodávky uhlí, informovalo o tom ukrajinské
ministerstvo
energetiky. Ukrajina začala kupovat od Ruska uhlí, protože
dodávky jejího vlastního
uhlí z východoukrajinské
uhelné pánve Donbas narušují boje mezi separatisty a ukrajinskou armádou.
stava je 34 metrů vysoká a 400 metrů dlouhá. Je
umístěna ve veřejném parku o rozloze 19 hektarů. Park
návštěvníkům nabízí 6,5 kilometru stezek. Součástí
Northumberlandie jsou také
vodní plochy, které pokrývají stejnou plochu jako deset
Dáma severu je protkána více než 6,5 kilometru dlouhými stezkami. Foto: Blagdonestate.co.uk
Lom Shotton pokrývá přibližně 342 hektarů půdy,
která zahrnuje i reliéf parku
Northumberlandia. V lomu je
přibližně 5,4 milionu tun uhlí a díky němu má práci 150
lidí. Banks Group je energetická a developerská irma se
sídlem v Durhamu, v současné době má více než 400 zaměstnanců. Firma byla založena v roce 1976 a působí ve
Skotsku a severní Anglii. Společnost má zkušenosti s těžbou a obnovením více než
100 povrchových lomů. (jar)
> 14 | Zajímavosti
DN / číslo 11 / listopad 2014
V Německu chtějí vyrábět umělé uhlí z listí
Několik německých firem začalo experimentovat s takzvanou hydrotermální karbonizací (HTC), která kopíruje přírodní proces tvorby fosilního
uhlí. To, co v přírodě trvalo miliony let, lze touto metodou zvládnout během
jednoho odpoledne. Při teplotě 220 stupňů Celsia, tlaku 25 barů, bez přístupu vzduchu a s přidáním katalyzátoru se biomasa zbaví vody a karbonizuje. S odkazem na informace německého deníku Handelsblatt to napsal
server Nazeleno.cz.
Vstupním materiálem jsou různé rostlinné zbytky nebo odpad z potravinářské výroby.
Hlavním zdrojem biouhlí by se
ale mělo stát spadané listí. Jen
v Berlíně se jej z ulic, zahrad
a parků každý podzim shrabe
na 70 tisíc tun. Je to hora, jež by
naplnila zhruba dva tisíce nákladních vagónů. Většina listí se
v Německu průmyslově kompostuje. Vzniká přitom cenné
hnojivo, ale když kompost zraje, uvolňují se z něho metan
a oxid uhličitý poškozující životní prostředí.
První bylo Halle
Prvním městem v Německu,
které z listí a dalších rost-
linných zbytků začalo vyrábět biouhlí, je Halle, největší město spolkové země
Sasko-Anhaltsko. „Výsledky
dosavadních pokusů jsou nadějné,“ řekla listu Handelsblatt mluvčí městské elektrárny Iris Rudolphová. Dodala, že v první fázi pokusného
spalování se vyskytly „urči-
té technické potíže,“ ale radnice na širším využívání biouhlí trvá. Zájem o něj projevují i další města a obce.
Vyšší výhřevnost
Průmyslové zařízení na výrobu biouhlí už funguje například v Karlsruhe, v energetickém parku Anklam ve
spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko či
v Ibbenbürenu (Severní Porýní-Vestfálsko). „Listí se jistě může odvážet do spaloven
odpadu produkujících energii, ale v podobě biouhlí má
několikanásobně vyšší výhřevnost,“ poznamenal Dominik Siemon z braniborské
firmy Suncoal vyrábějící biouhlí.
Vysoké náklady
Experti z berlínského Ústavu
pro hospodářský výzkum (DIW)
upozornili, že náklady na výrobu biouhlí jsou vysoké. Ocenili,
že biouhlí se hodí nejenom jako
výhřevné palivo (22 – 24 megajoule z každého kilogramu), ale
i jako cenné hnojivo, které v orné
půdě váže oxid uhličitý. Spolkový úřad pro životní prostředí se
zatím zdráhá dosavadní pokusy s biouhlím hodnotit s tím, že
pro nějaké obecnější závěry jsou
potřeba zkušenosti s technologií karbonizace ve větším rozsahu a nikoli pouze pokusně. (jar)
Padělek, nebo lebka stará 15 milionů let? Spotřeba uhlí v USA vzrostla
V německém městě Freiberg je na Technické univerzitě Bergakademie vystaven jeden z nejpodivnějších archeologických a geologických artefaktů na světě. Jedná se o uhelnou lebku člověka,
která může být údajně stará až 15 milionů let.
O uhelné lebce se poprvé
psalo v roce 1842. Jejím prvním majitelem byl německý lékárník Löschner, který
ji vlastnil od roku 1813. Lebku prý získal z uhelného dolu v Krušných horách, když
tu zastupoval místo důlního
inženýra. Lebku později od
lékárníka koupil jistý profesor z freibergské báňské akademie, kde je od té doby vystavena jako jeden z nejkurióznějších exponátů – možná
právě proto má i inventární
číslo 1. První průzkumy prokázaly, že jedna polovina lebky se skládá z hnědého uhlí
a druhá polovina je tvořena
magnetitem a hnědelu.
Padělek nebo ne?
Hnědé uhlí v oblasti Krušných
hor vzniklo přibližně před
Experti určili jen to, že uhlí
obsažené v uhelné lebce pochází ze severu Čech.
Model z uhlí a pryskyřice
15 miliony let, a proto se naskýtá otázka, zda je možné, aby i lebka byla tak stará. Před 15 miliony let totiž
o člověku podle historie ještě nikdo ani neslyšel. Mnozí odborníci proto považují uhelnou lebku za obyčejný padělek. Odborná analýza
měla poodhalit záhadu, která
se za unikátní lebkou člověka
skrývá.
Většina archeologů, biologů nebo geologů byla přesvědčena
o tom, že lebku zřejmě někdo
vymodeloval z hnědého uhlí
a pryskyřice. V roce 1998 však
byla lebka podrobena počítačové tomogra ii, která odhalila obrovské překvapení. Snímky ukázaly, že struktura lebky
se skládá z více tenkých pravidelných vrstev – něco podobného jako letokruhy u stromů. Geolog Gerhard Roselt navíc zjistil,
že použitá pryskyřice má teplotu tání 110 až 360°C.
Analýzy se rozcházely
Zamotané hlavy vědců
První analýzu uhelné lebky
provedli v roce 1923 experti muzea Zwinger v Drážďanech, kteří ji označili za dokonalý padělek. Další odborná analýza v roce 1988
v německém městě Jena
pak jednoznačně nepotvrdila, zda se jedná o padělek
nebo má přirozený původ.
Uhelná lebka z Freibergu tak
dokonale zamotala vědcům hlavy a nyní už nikdo neví, co se
vlastně za ní skrývá. Pokud by
totiž byla opravdu stará až 15
milionů let, mohl by to být jeden
z dalších důkazů o tom, že lidští
předkové zde byli mnohem dříve, než jak to tvrdí paleoantropologie.
(jar)
Vyšší poptávka po elektrické energii a vyšší ceny
zemního plynu. To jsou faktory, které v letošním
roce ovlivnily spotřebu uhlí ve Spojených státech. Z odhadů amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) vyplývá, že USA letos spotřebují 936 milionů krátkých tun uhlí. Ve srovnání
s rokem 2013 je to o 1,2 procenta více. Informaci
přinesl server platts.com. Krátká tuna je jednotkou měrného systému v USA, v přepočtu činí
907,2 kilogramu.
EIA ve svém listopadovém
krátkodobém výhledu uvedla,
že v roce 2015 by spotřeba uhlí v USA měla klesnout na 925
milionů krátkých tun. Za poklesem je podle úřadu postupné zavírání uhelných elektráren, mírný růst prodeje elektřiny o 0,7 procenta a také pokles
cen zemního plynu.
Vývoz uhlí ve Spojených státech by se letos měl snížit na
96 milionů krátkých tun ze 118
milionů tun v roce 2013. Důvodem je nadbytek uhlí přepravovaného po moři. EIA předpokládá, že v roce 2015 vý-
voz uhlí klesne pod 90 milionů
krátkých tun a bude tak nejníže
od roku 2010.
Z uhlí se v USA vyrobí zhruba 40 procent energie. Letos
to má být 39,6 procenta, loni
to bylo 39,1 procenta. V roce
2015 by toto číslo mělo být nižší, čeká se pokles na 38,8 procenta výroby energie z uhlí.
Spojené státy mají největší odhadované realizovatelné zásoby uhlí na světě. Na základě
aktuálních čísel vývoje těžby je
tak množství uhlí pro Američany k dispozici na více než 200
let.
(jar)
Zprávy ze skupiny | 15
DN / číslo 11 / listopad 2014
S přítelkyní půjdou vyzkoušet, jak vaří na Benediktu
Poprvé vyzkoušel soutěž v Důlních novinách
a hned z toho bylo vítězství. Tak popisuje svou
zkušenost Daniel Vlnatý, zaměstnanec společnosti Renogum, který se stal dalším výhercem
pětisetkorunového poukazu na občerstvení
v mostecké restauraci Benedikt.
„Trochu mne to překvapilo, protože to bylo poprvé, co
jsem s Důlními novinami soutěžil. Chtěl jsem to vyzkoušet, takže jsem vyfotil kód ze
stránky novin a vyplnil dotazník. Nebylo to nic složitého,“ vysvětlil své pocity výherce. Podobně jako jemu
stačí k vítězství čtenářům
velmi málo. Vyplnit krátký
dotazník, který se v chytrém
telefonu zobrazí po načtení
QR kódu přímo ze stránek
Důlních novin.
V tom, jak s poukázkou na
občerstvení na Benediktu
naloží, má Daniel Vlnatý prý
už celkem jasno. „Nejspíš pozvu přítelkyni na večeři. Jsme
z Mostu, takže to nemáme
daleko. Benedikt znám, ale
už jsem tam dlouho nebyl.
Hodně známých říká, že tam
dobře vaří, takže tohle bude
příležitost to vyzkoušet,“ dodal.
Soutěž ještě stále pokračuje, pomalu ale jistě už se
však blíží do finále. Šanci na
výhru má každý, kdo na této straně načte nový QR do
svého chytrého telefonu, vyplní jednoduchý dotazník
a zprávu odešle. Z došlých
odpovědí automat vylosuje
výherce, který tentokrát získá poukaz v hodnotě 500Kč
na masáž podle vlastního
výběru v litvínovském wellness studiu Lubomíry Skořepové. Zapojit do soutěže
se můžete, i když nevlastníte chytrý telefon. Můžete využít tablet s aktuálním dotazníkem, který je umístěn
ve vestibulu budovy Czech
Coal Group v ulici Václava
Řezáče. Navíc ti, kdo s Důlními novinami soutěží pravidelně už od prvního kola,
mají možnost získat hlavní
cenu v hodnotě 10 tisíc ko
run.
(red)
Bjørn Lomborg, známý dánský statistik, který proslul
svou knihou Skeptický ekolog, publiku na konferenci řekl, že právě fosilní paliva mohou pomoci tomu, aby
na světě bylo méně chudoby
a zlepšilo se zdraví lidí. Světoví lídři by proto podle něj
měli řešit, jak dodávky elektřiny lidem zajistit.
Podle Lomborga totiž existuje silný vzájemný vztah mezi
tím, jaký přístup k elektřině
konkrétní země měla a jejím
bohatstvím. „Pokud máte vyšší spotřebu elektřiny, máte také růst ekonomiky,“ upozornil Lomborg s tím, že podobné je to s poklesem elektřiny
a nižším ekonomickým růstem. „Čísla ukazují, že když
dostanete elektřinu, budete
o 21 procent bohatší, jako například v Bangladéši,“ dodal.
„Mluvíme hodně o solární
energii, ale musíme být k sobě upřímní. Se solární energií jsme prakticky na začátku,
nic víc,“ poznamenal Lomborg. Nejefektivnější způsob, jak snížit chudobu, byla dle něj doposud elektřina.
A alespoň prozatím to byla,
jak uvedl, elektřina vyrobená z uhlí.
„Tři miliardy lidí na celém
světě používají oheň na vaření a topení. Uvnitř těchto domů je vnitřní znečištění desetkrát horší než znečištění
v Bangkoku,“ upozornil. Poznamenal, že v důsledku tohoto znečištění každý rok zemřelo 4,3 milionu lidí, což
je problém, který by zmizel
spolu s chudobou, pokud by
byly zajištěny dodávky elektřiny. „Doma nejste bez světla
pro zábavu, nesvítíte, protože
jste chudí,“ podotkl Lomborg.
Než se ekologické technologie stanou skutečnou alternativou fosilním palivům bude podle dánského statistika k zapotřebí, investovat
ještě spoustu prostředků do
výzkumu a vývoje. „Neměli bychom se zaměřit jen na
zdvojnásobení energie z obnovitelných zdrojů. Pokud
opravdu chceme zajistit elektřinu pro Afriku, musíme začít
s chytrým řešením,“ míní Lomborg.
(jar)
Máte problém?
Volejte naši
telefonickou podporu
Vyfoťte
QR kód
777 737 810
Dostupnost linky
v pracovní dny
od 9 – 16 hod.
Jak čtenáři Důlních novin vnímají hnědé uhlí?
Počet vyplněných
a odeslaných dotazníků
Co jste ještě uvedli
Lidé by měli být informováni o těžbě uhlí a jeho využití více věcně a konkrétně a rozhodně ne jenom
„zeleně demagogicky“.
177
kusů
Hnědé uhlí je jedním z nejlevnějších zdrojů pro výrobu elektrické energie.
NEVÍM
ROZHODNĚ
SOUHLASÍM
107
28
SPÍŠE
SOUHLASÍM
19
V ostatních oblastech
ČR lidé moc neví o těžbě
hnědého uhlí. Mám
dojem, že si to ani neumí
představit.
Mám za to, že informovanost většiny obyvatel ČR o
hnědém uhlí je výrazně ovlivňována účelovými prohlášeními ekologických organizací o jeho nepotřebnosti
či o škodlivosti dopadů těžby uhlí na zdraví obyvatel a
životní prostředí.
Lomborg: Fosilní paliva jsou nástrojem snížení chudoby na světě
Fosilní paliva budou dle všech odhadů hrát důležitou roli v globálním
vývoji i v blízké budoucnosti. Také tento názor zazněl na konferenci
v australském Brisbane.
Listopadový výherce Daniel Vlnatý z Renogumu. Foto: (pim)
ROZHODNĚ
SOUHLASÍM
11
102
12
SPÍŠE
NESOUHLASÍM
NEVÍM
33
SPÍŠE
SOUHLASÍM
20
0
24
ROZHODNĚ
SOUHLASÍM
8
151
SPÍŠE
NESOUHLASÍM
15
ROZHODNĚ
NESOUHLASÍM
18
120
SPÍŠE
NESOUHLASÍM
SPÍŠE
SOUHLASÍM
ROZHODNĚ
NESOUHLASÍM
14
NEVÍM
ROZHODNĚ
SOUHLASÍM
Rekultivaci u nás těžební společnosti zvládají velmi dobře.
V ČR máme dostatek zásob
hnědého uhlí.
ROZHODNĚ
NESOUHLASÍM
Obyvatelé ČR mají o těžbě hnědého uhlí a jeho využití dostatek
informací.
NEVÍM
20
SPÍŠE
SOUHLASÍM
6
ROZHODNĚ
NESOUHLASÍM
0
SPÍŠE
NESOUHLASÍM
0
> 16 | Poradna pro zaměstnance
DN / číslo 11 / listopad 2014
Kupujete dárky na internetu? Poradíme, jak na problémy
Nákupy na internetu jsou stále oblíbenější. V období před Vánocemi
šílenství v online obchodech vrcholí. Loni Češi utratili při předvánočních nákupech na internetu přes 18,5 miliardy korun. Letos by to mělo
být ještě o tři miliardy víc. Ve spolupráci s odborným portálem Peníze.
cz vám poradíme, jak se orientovat v nabídkách tisíců českých e-shopů, na co si dávat pozor, abyste neskočili podvodníkům na špek a jak
správně vracet a reklamovat doručené zboží.
Jak se vyhnout problémům při
nakupování vánočních dárků
na internetu? Když jsme s touto otázkou oslovili obchodníky,
dopravce a zástupce spotřebitelských sdružení, všichni měli
ve výčtu doporučení na prvním
místě totéž: nenechávejte nákupy na poslední chvíli! Vysvětlovat na Štědrý den svým blízkým, že pro ně sice dárek máte,
ale je zrovna někde „na cestě“,
nebo dokonce ještě ve skladu
e-shopu, není rozhodně nic příjemného.
Balíky odešlete včas
„Jako každý rok radíme našim
klientům, aby neváhali a balíky
odeslali co nejdřív. Je to samozřejmě na zvážení každého, ale
za optimální termín pro včasné doručení považujeme týden
před Vánocemi. Pošta samozřejmě dělá a bude dělat vše pro-
to, aby všechny zásilky dorazily k adresátům včas. Přijali jsme
brigádníky a v případě potřeby
budeme doručovat i o víkendu,“
říká tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová. Zároveň
doporučuje, aby spotřebitelé
do objednávky uváděli všechny
své kontaktní údaje. Díky tomu
totiž můžou sledovat pohyb zásilky v reálném čase. Ve chvíli,
kdy zásilku Česká pošta přijme
do přepravy, je možné monitorovat její cestu na internetových stránkách, nechat si poslat informační SMS, případně
měnit místo doručení zásilky.
Podobné je to i u velkých soukromých dopravců, kteří také
varují, aby lidé nespoléhali na
objednávky na poslední chvíli. Doručení podle nich může
komplikovat nepříznivé počasí. „Vždy jsme doručili do Vánoc
všechny zásilky, které nám ode-
sílatelé předali k doručení do
22. prosince. Vzhledem k možným sněhovým kalamitám ale
doporučujeme objednávat tak,
abychom od odesílatele obdrželi zboží k přepravě do pátku
19. prosince,“ radí jednatel přepravní společnosti DPD CZ Daniel Mareš.
E-shop si proklepněte
Odborníci doporučují nakupovat dárky v ověřených eshopech, se kterými už máte dobré zkušenosti. Pokud
se jedná o váš první kontakt
s obchodem, pečlivě dodržujte zásady bezpečného nákupu na internetu. „O neznámém e-shopu si zkuste získat
reference zákazníků, nenechte se zlákat diametrálně nižšími cenami a případně objednávejte raději na dobírku
či s osobním odběrem. Náku-
py na internetu jsou opravdu
bezpečné, přesto i zde, stejně
jako v běžném životě, se objevují podvodníci,“ říká ředitel
Asociace pro elektronickou
komerci (APEK) Jan Vetyška.
Na poslední chvíli
Internetové obchody se budou snažit vyjít vstříc i těm,
kteří si velkou časovou rezervu pro nákup dárků nenechali. Výhodu mají v tomto
ohledu velké e-shopy, které
nabízejí možnost vyzvednutí zboží na pobočce. Podle PR
manažerky Mall.cz Michaly
Gregorové tak půjde nakupovat dárky doslova na poslední chvíli i na internetu: „Naše
prodejny budou otevřené ještě 23. prosince, takže objednávky s osobním odběrem budou možné až do 22. prosince, u dopravců to bude zřejmě
o den méně. Přesné termíny budeme před Vánoci ještě
zveřejňovat podle aktuálního
stavu, zatím je to předčasné.
Svoji roli může sehrát například počasí.“ Pokud plánujete
internetový nákup dárků na
poslední chvíli s následným
osobním odběrem zboží, nezapomínejte na to, že se jen
těžko vyhnete čekání v dlou-
hé frontě. Výhody on-line nákupu se tím pak poněkud vytrácejí…
Včas pod stromečkem?
Mějte také na paměti, že ani
včasné objednání zboží nemusí
ještě automaticky znamenat, že
ho budete mít do Vánoc doma.
Ne všechno totiž mají e-shopy
skladem. Někdy je vina na straně zákazníka, který na webu
přehlédne upozornění, že doprava daného produktu bude
trvat déle. Můžeme se ale setkat
i s tím, že na stránkách e-shopů nejsou informace aktuální.
„Kolem Vánoc se to děje častěji.
V kamenných prodejnách vidíme, jak zboží mizí z regálů, a přijdeme-li pozdě, snadno pochopíme, že jsme měli smůlu a zboží je
vyprodané. Řada e-shopů má ale
zboží stále v nabídce s údajem,
že za pár dnů bude u spotřebitele. Realita je v řadě případů jiná,
zboží se s blížícími svátky stává
nesehnatelným a místo nákupu z pohodlí domova pak spotřebitel se stresem běhá po obchodech. Doporučil bych proto
ověřovat skutečnou skladovou
dostupnost, využít chatů a telefonních linek e-shopů,“ upozorňuje právní poradce dTESTu
Miloš Borovička.
Vánoční dárky ze slevových portálů
Co dělat, když chcete zboží reklamovat
Na velké obraty se v čase
předvánočních nákupů těší i provozovatelé slevových portálů. Loni u nich
Češi během listopadu
a prosince utratili zhruba
tři čtvrtě miliardy korun.
A podle odhadů by mělo
být toto číslo i letos velmi
podobné. Pravidla pro výběr seriózního portálu se
přitom stejně jako v případě e-shopů nijak zásadně neliší od klasického
nakupování.
„Doporučoval bych používat zdravý rozum jako při
jakémkoli jiném nákupu.
V běžném životě nepůjdete
nakoupit do obchodu, který
je špinavý, má gramatické
chyby v poutačích ve výloze
a jeho obsluha je hrubá, a to
samé by mělo fungovat i na
internetu. Dále spotřebitelům doporučuji, aby se před
prvními nákupy jednoduše
zeptali svých známých, který slevový portál mají rádi.
A pokud už máte vybranou
konkrétní nabídku, prohlédněte internet, jestli nenajdete negativní recenze. Podívejte se také na provozovatele slevového serveru a jeho
V teple domova nakoupíte všechny dárky a pak už
jen čekáte, až vám u dveří
zazvoní kurýr nebo pošťák.
Radost při přebírání dovezeného zboží ovšem může
být občas zkažena. Někdy
se totiž stane, že je zásilka
poškozená nebo neobsahuje všechno, co jsme si objednali.
„Před převzetím zásilky by
měl zákazník zkontrolovat,
zda přepravní obal nevykazuje známky poškození. V případě, že je obal poškozen, má
dvě možnosti – zásilku odmít-
obchodní podmínky,“ radí
Petr Kováčik, ředitel vyhledávače slev Skrz.cz.
Výhodou slevových portálů je to, že velkou část jejich byznysu tvoří vouchery se službami. Zákazník
tak nemusí v časovém presu
řešit, kde si zboží vyzvedne. V podstatě stačí zakoupit slevovou akci klidně i na
Štědrý den, vytisknout voucher a zabalit ho do pěkné obálky pod stromeček.
Mnohem složitější to je, pokud chcete na slevových
serverech objednat nějaký
hmotný dárek. Portály totiž často nabízejí zboží třetích stran, takže jeho přesun k vám domů může trvat
hodně dlouho. „Při nákupu
na slevových serverech se informujte, jestli vám na základě zakoupení voucheru
bude zboží rovnou zasláno,
nebo jestli musíte ještě sami
provést objednávku u e-shopu. Je lepší vědět dopředu,
jestli je zboží skutečně ihned
skladem. Vždy si také zjistěte, kdo je finální prodejce
zboží, jestli je to slevový server nebo třetí strana,“ dodává Petr Kováčik.
ne přijmout, nebo ji přijme
a zkontroluje, zda byl poškozen i její obsah. Pokud je obsah
poškozen, sepíše s kurýrem zápis o škodě a my následně kontaktujeme plátce přepravy
(odesílatele) s informací o škodě a instrukcemi, jak reklamaci správně uplatnit. V případě zájmu poté plátce přepravy u nás náhradu nárokuje
a svému zákazníkovi zašle nové zboží nebo mu vrátí peníze,“
vysvětluje postup reklamace
Daniel Mareš ze společnosti
DPD CZ. Když není přepravní
obal z vnějšku poškozen a kli-
ent škodu zjistí až po odjezdu
kurýra, měl by do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky kontaktovat dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, na
jehož základě pak bude zboží reklamovat. Podobná pravidla platí i u dalších dopravců včetně České pošty. Jestliže v zásilce najdete jiné zboží,
než jste si objednali, řešte celou situaci přímo s e-shopem.
Postup reklamace by měl být
uvedený v obchodních podmínkách – i když je to otrava,
měli byste si je před objednávkou pročíst.
Jak postupovat, když se vám dárek nelíbí
Někdy se stane, že se člověk netre í. Ať už se obsah zásilky nelíbí nám, nebo obdarovanému, máme
podle zákona dva týdny na
to, abychom zboží vrátili.
„Objednáme-li si zboží přes
internet, můžeme odstoupit
od smlouvy do čtrnácti dnů
bez udání důvodu. Lhůta běží
od převzetí zboží. Od letošního roku stačí ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupení odeslat
(nemusí tedy do čtrnácti dnů
dojít prodejci, jak se dovozovalo dříve). Zkrátila se lhůta
na vrácení peněz i zboží, prodejce i my na to máme čtrnáct dní od odstoupení. V případě vrácení zboží se vrací
i poštovné na cestě obchod–
spotřebitel, poštovné od nás
do obchodu hradíme sami,“
vysvětluje Miloš Borovička
z dTESTu. Zároveň ale varuje, že pokud nakupujeme
s velkým předstihem, nemusí nám čtrnáctidenní lhůta
stačit. To si uvědomuje i řada e-shopů, takže se můžeme setkat i s tím, že se lhůta
pro vrácení zboží prodlužuje. „Před pár dny jsme zavedli
speciální prodlouženou šedesátidenní lhůtu, která by měla
zákazníky před Vánoci určitě
potěšit. Při vracení zboží může být obal otevřený, ale bez
jakéhokoliv poškození, například natrhnutí krabice a podobně,“ říká Michala Gregorová z e-shopu Mall.cz.
Zdroj: www.penize.cz
Zprávy ze skupiny | 17
> 18 | Různé
DN / číslo 11 / listopad 2014
DN / číslo 11 / listopad 2014
Křížovka | 19
Kam za kulturou a sportem v měsíci prosinci
 3. 12. – Mikulášská zábava s Barborkou a Prokůpkem
– Tradiční dětská předvánoční akce Vršanské uhelné, tentokrát s Václavem Upírem Krejčím. Začátek v 16:00 hodin.
 3. 12. - Mikulášská tramvaj. Setkání dětí s Mikulášem,
čertem a andělem při pohádkové cestě tramvají. Jízdenku děti získají výměnou za obrázek
s mikulášskou tématikou v recepci Střediska volného času.
Tramvaj jezdí dle jízdního řádu vyvěšeného na zastávkách
MHD u OD Prior a Central od
15:00 do 17:00 hodin.
 3. – 5. 12. - Mikulášská
show v Divadle rozmanitostí. Netradiční hudebně – divadelní hitparáda za účasti tradiční trojice Mikuláš, Čert a Anděl.
K nadílce pro malé i velké diváky, kteří tento rok nezlobili, zahraje kapela Nedloubej se v nose, tvořená souborem Divadla
rozmanitostí. Letos, coby bonus MIK-mejdanu, soutěž o nejhustší mikulášský vous a nejdelší čertovské rohy. Pro děti od
3 let. Začátek vždy v 17:00 hodin. Vstupné: 90 Kč.
 4. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu v ulici J. Seiferta.
Po mosteckém Prvním náměstí se vánoční strom rozzáří také
v ulici J. Seiferta. Doprovodný
program v podání žáků ZŠ Jakuba Arbesa začne v 16:30 hodin, slavnostní rozsvícení stromu v 17: 00 hodin.
 4. 12. - Snow ilm fest. Večer špičkových ilmů / sníh, led,
adrenalin / extrémní lyžování, lezení, expedice, skialpinismus a další zimní šílenosti. Městská knihovna Most, od
17:30 hodin.
 5. 12. - Předání světla svaté Barbory. Hornický
průvod vyrazí od nákupního
střediska Rozkvět směrem OC
Central v 17:00 hodin, jako
vždy bude vyvrcholením akce předání světla svaté Barbory zástupcům města před
obřadní síní magistrátu.
 5. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu v Jirkově.
Každoroční rozsvícení jirkovské vánoční výzdoby a stromu na náměstí provázené mikulášskými trhy.
 6. 12. - Bez cenzury. Poslední letošní koncert této
mladé mostecké hudební naděje ve V+V Rock Baru. Začátek 21:00 hodin.
 7. 12. - Adventní koncert. Vokální soubor Gentlemen Singers pro letošní advent připravil program složený z těch nejúspěšnějších
a nejkrásnějších adventních
skladeb, které za 11 let své
existence nastudoval. Začátek je v kostele Nanebevzetí
Panny Marie naplánován na
17:00 hodin.
 12. 12. – Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášem a čertem. Poprvé budou
letos rozsvěcet vánoční strom
také ve Vrskmani. Akce doplněná o kulturní program začíná na návsi v 17:00 hodin.
 12. 12. - Folkové Vánoce. Ve středisku volného času
v Mostě vystoupí kapela Vítr ve
vlasech. Začátek v 18:30 hodin,
vstupné 50 Kč.
 13. 12. - Vánočky. Tradiční setkání v mosteckém městském divadle při příležitosti vánočních svátků. Začátek
v 18:00 hodin, vstupné 70 Kč,
pro členy KPD 50 Kč.
 15. 12. - Česká mše vánoční J. J. Ryby. Festivalový
orchestr Petra Macka připravil
tradiční adventní koncert, v jehož první části přednesou sólisté Petr Kubík (klarinet) a Radovan Skalický (fagot) Koncert
K. Stamice B dur pro klarinet,
fagot a orchestr. Rybovu mši
zahrají a zazpívají Kvartet pěveckých sólistů, ženský pěvecký sbor Clavis Cordium, Pražský mužský komorní sbor.
Doprovází Festivalový orchestr Petra Macka, dirigent Václav Blahunek. Městské divadlo
v Mostě, od 19:00 hodin, vstupné: 300 Kč.
 19. 12. - Vánoční zpívání
v Bedřichově Světci – Spolek
pro obnovu kostela Sv. Jakuba
v Bedřichově Světci připravil
tradiční předvánoční akci, která má být šancí si trochu odpočinout v předvánočním shonu.
Kostel sv. Jakuba v Bedřichově
Světci od 16:00 hod.
 19. 12. - Vánoční koncert
- Česká mše vánoční. Tradiční
česká vánoční hudba tentokrát
v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
 16. – 22. 12. - Vánoční trhy v Mostě. Trhy odstartují
16. prosince v 16:00 hodin vystoupením Pěveckého sdružení severočeských učitelů, kromě
obvyklých trhů je na každý den
připraven i doprovodný kulturní program. Ve všední dny od
16:00 hodin, o víkendu už od
dopoledne.
 24. 12. - Živý betlém na
zámku. Na Štědrý den uvidí nejen Jirkováci živého Josefa, Marii
a Ježíška na tradiční akci zámku Červený Hrádek. První průvod k jesličkám bude zahájen
v 11 hodin, představení se bude
opakovat vždy v celou hodinu.
Poslední průvod začne v 15 hodin. Po celou dobu budou otevřeny stánky s občerstvením
a drobným zbožím. Vstup volný.
SPORTOVNÍ TIPY
HOKEJ
 5. 12. - HC Verva Litvínov – Energie Karlovy Vary.
Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově od 17:30
hodin.
 6. 12. - HC Most – Havířov. Utkání I ligy. Hraje se na
ZS v Mostě od 17:00 hodin.
 8. – 10. 12. - Christmas
Cup 2014. Mezinárodní turnaj
mládeže ročníků 2004/2005.
Hraje se na ZS v Mostě.
 11. – 12. 12. - Christmas
Cup 2014. Mezinárodní turnaj
mládeže ročníků 2006/2007.
Hraje se na ZS v Mostě.
 12. 12. - HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 13. 12. - HC Most – Jestřábi Prostějov. Utkání I ligy. Hraje se na ZS v Mostě od 17:00
hodin.
 15. – 17. 12. - Christmas
Cup 2014. Mezinárodní turnaj
mládeže ročníků 2002/2003.
Hraje se na ZS v Mostě.
 17. 12. - HC Most – Dukla
Jihlava. Utkání I ligy. Hraje se
na ZS v Mostě od 17:00 hodin.
 18. – 20. 12. - Christmas
Cup 2014. Mezinárodní turnaj
mládeže ročníků 2004/2005.
Hraje se na ZS v Mostě.
 22. 12. - HC Most – Havlíčkův Brod. Utkání I ligy. Hraje se na ZS v Mostě od 17:30
hodin.
 26. 12. - HC Verva Litvínov – Kometa Brno. Utkání
Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 17:30 hodin.
 28. 12. - HC Most – Šumperk. Utkání I ligy. Hraje se na
ZS v Mostě od 17:30 hodin.
 30. 12. - HC Verva Litvínov – PSG Zlín. Utkání Tipsport extraligy. Hraje se na
Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově od 18:30 hodin.
FUTSAL
 26. 12. - Memoriál Vlastimila Bernase. Již 9. ročník turnaje. Hraje se ve sportovní hale
v Mostě. Začátek v 9:00 hodin.
Vánoční a hornické tradice v Sasku Blahopřání
Na saské straně Krušných hor jsou adventní
oslavy stále úzce spojeny s hornickými tradicemi. Mnoha saskými městy prochází v adventním čase velké průvody uniformovaných horníků, betlémy jsou plné postav dobývajících rudu.
 Annaberg-Buchholz:
Hornické tradice Krušných
hor připomínají předvánoční akce, vánoční pyramida
se na trhu poprvé roztočila 28. listopadu. V hornickém kostele svaté Marie můžete každý den od 10 do 17
hodin vidět hornický dřevěný betlém, do něhož každoročně přibude jedna postava. V neděli 21. prosince vše
vyvrcholí velkým hornickým
průvodem s více než tisícovkou uniformovaných účastníků.
 Olbernhau:
Jezdec,
louskáček a perníkářka jsou
vánočními symboly Olbernhau. Velký hornický prů-
vod s hudbou tudy projde
6. prosince v 17 hodin. Až do
14. prosince je v zámeckém
areálu Rittergut otevřena řemeslná přehlídka.
 Marienberg:
Bergparade, jak se hornickým průvodům v Německu říká, projde také tímto městem, a to
v neděli 14. prosince od
14 hodin. Pořadatelé čekají
na 500 kostýmů.
 Seiffen: Tímto městečkem, které proslavily dřevěné hračky a vánoční pyramidy a oblouky, projde
tento průvod 13. prosince
v 15:30 hodin. Průvodu dospělých předchází přehlídka Oživlé hračky, v níž vystu-
pují děti (29. listopadu od
9:30 hodin).
 Freiberg: Původní hornictví v Krušných horách je
podtitul vánočního trhu ve
Freibergu, který začal už 25.
listopadu a potrvá do 22. prosince. Bergparade se tu koná druhou adventní sobotu 6.
prosince.
 Drážďany: Nejstarším vánočním trhem v Německu je
drážďanský Štrýclmarkt, který
je otevřen od konce listopadu
až do Štědrého dne na náměstí Altmarkt. Letos slaví už 580
let a jeho tradičním vrcholem
je 6. prosince slavnost typické
drážďanské vánoční pochoutky – štoly. V době Adventu však
Altmarkt patří k nejrušnějším
místům města, a tak můžete navštívit i klidnější trhy – barokní
na druhé straně Labe, středověký v zámeckých stájích, v duchu
19. století u Frauenkirche, celkem je jich v Drážďanech dvanáct.
(kat)
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení společnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalších let.
22. listopadu
Stanislav Růžička - řidič silničních motorových vozidel
26. listopadu
Ivana Pastyříková - uklízeč
10. prosince
Vladimír Šiška - řidič pracovních strojů
13. prosince
Rudolf Miškanič - řidič pracovních strojů
16. prosince
František Pangerl - řidič pracovních strojů
17. prosince
Jan Topinka – automechanik
Inzerce
Prodám byt v Litvínově v OV 3+1 o rozloze 62 m2, U Zámeckého parku, ve 3. nadzemním podlaží, v cihlové zástavbě.
Plastová okna, částečná rekonstrukce, balkón, sklep a menší komora. Dům je částečně zateplen. Včetně kuchyňské linky a spotřebičů. Cena 740 tis. Kč. Kontakt: 604 558 149 nebo 605 520 060.
Tajenka ukrývá německé přísloví. Správné znění tajenky z říjnových DN: Pravý muž se bojí lva 3x v životě. Když ho slyší řvát, když uvidí jeho stopy a když mu pohlédne do očí. Výhru získávají: Jaroslav Hošta, Most; Dagmar Kucapová, Coal Services, J. Koppová, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská
uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: [email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.
> 20 | Fotoreportáž
DN / číslo 11 / listopad 2014
Mostecké rekultivace z ptačí perspektivy
Rekultivace k Mostecku
neodmyslitelně patří.
O plochách, kde kdysi probíhala těžba, se
hodně mluví i píše. Ale
až při pohledu z ptačí
perspektivy si člověk
často uvědomí, jak přirozeně se tato území
stala součástí krajiny,
v níž žijeme. Na této
straně vám přinášíme
několik leteckých snímků známých rekultivovaných ploch na Mostecku, jejich autorem je
Tomáš Malý.
Velmi oblíbeným místem pro p㶣íměstskou rekreaci je také bývalá šachta, dnes areál Benedikt.
Na výsypkách v 㶏epirohách p㶣ímo za městem se dnes pěstuje vinná réva.
Jedním z míst, kde rekultiva㶜ní práce stále pokra㶜ují, je okolí Jezera Most.
Také populární autodrom vznikl na výsypce.
Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: [email protected] Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most
Download

Důlní noviny ročník XVII číslo 11