SPREČAVANJE I KOREKCIJA POJAVE DEFICITA CINKA
Glavni simptomi deficita cinka su kratke internodije i smanjena veličina lista. Tkivo između nerava je žute boje sa nekrozom. U
biljkama, cink igra ključnu ulogu kao strukturni element i koenzim u velikom broju različitih enzima važnih biohemijskih procesa i sintezi ugljenih
hidrata, kako u fotosintezi tako i u prelasku šećera u skrob, sintezi proteina, sintezi auksina (regulator rasta), formiranju polena, održavanje
celovitosti bioloških membrana.
Tečno đubrivo
Tecnokel Amino Zn se primenjuje u povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, cvećarstvu,....
SADRŽAJ:
NAČIN KORIŠĆENJA
Tretman preko zemljišta. Aplikacija cinka mora biti u zoni korenovog sistema u cilju dostupnosti ovog
YA0407RS01SCR
elementa biljci. Ovo može biti olakšano padavinama, oranjem ili tretiranjem pomoću sistema za navodnjavanje.
Folijarni tretman se preporučuje kada je neophodna brza korekcija ili kada je zemljišna aplikacija skupa i
nepraktična.
Za postizanje najboljih rezultata, preporučujemo primenu Tecnokel Amino Zn kada su biljke u fazi
intenzivnog rasta, posle navodnjavanja ili kiše.
Ovaj proizvod se preporučuje za upotrebu samo kao dopuna redovnom programu ishrane.
Količina i vreme primene zavise od lokalnih uslova: kulture, faze razvoja i ozbiljnosti deficita.
Cink (Zn) rastvorljiv u vodi
8,0% w/w
“L” Amino kiseline
6,0% w/w
Etilen diamin tetra sirćetna kiselina (EDTA)
Ul. Tošin bunar 188a
11070 Novi Beograd
tel/fax: 011/2604-353, 2604-347
email: offi[email protected] web: www.zelenihit.rs
Agritecno Fertilizantes, S.L.
Plza. Alcalde Domingo Torres 3-1
46020 - Valencia, Spain.
www.agritecnofertilizantes.com
Download

Pogledaj PDF