BIOSTIMULANT RASTA KORENA
BIOSTIMULANT ZA RAZVIĆE KORENOVOG SISTEMA
POBOLJŠAVA KLIJAVOST I UKORENJAVANJE
UTIČE NA RAZVOJ SITNIH KORENOVIH DLAČICA
SADRŽI MIKROELEMENTE U OBLIKU HELATA
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
YA0901RS01SCR
ZEMLJIŠNI TRETMAN. Da bi biljka mogla da ga absorbuje iz zemljišta, TECAMIN RAIZ se mora uneti
u zonu korenovog sistema. Napravljen je tako da upotpuni sve programe ishrane i može se uneti u
zonu korenovog sistema putem navodnjavanja sistemom kap po kap ili direktnim injektiranjem.
Potrebna količina TECAMIN RAIZ-a zavisi od uslova zemljišta i načina upotrebe. Početak tretmana
TECAMIN RAIZ-om je od setve do rasađivanja, u cilju stimulisanja rasta korena. TECAMIN RAIZ se
koristi u prevazilaženju štetnih uslova u zoni korenovog sistema nastalih usled: poplave, suše,
zasoljavanja zemljišta, oboljenja,...
SADRŽAJ:
L-Amino kiseline
Ukupna organska materija
Ukupan azot (N)
Ukupan Kalijum (K2O)
Gvožđe (Fe) - HEDTA
Mangan (Mn)
Cink (Zn)
Bakar (Cu)
Bor (B)
Ekstrakt morskih algi
pH
Ul. Tošin bunar 188a
11070 Novi Beograd
tel/fax: 011/2604-353, 2604-347
email: offi[email protected] web: www.zelenihit.rs
Agritecno Fertilizantes, S.L.
Plza. Alcalde Domingo Torres 3-1
46020 - Valencia, Spain.
www.agritecnofertilizantes.com
4,7% w/w
22% w/w
5,5% w/w
1,0% w/w
0,5% w/w
0,3% w/w
0,15% w/w
0,05% w/w
0,05% w/w
4,0 % w/w
4,4
Download

Pogledaj PDF