FERTIgrain Start
-
zvyšuje klíčivost osiva
zlepšuje rozvoj kořenového systému
zvyšuje účinnost inokulantů
má vliv na rovnoměrnost a rychlost vzcházení
chrání osivo před vysušením
zvyšuje hospodářský výnos
Rostlinný biostimulátor určený k ošetření osiva
Obsah:
Aminokyseliny
„L“ aminokyseliny Dusík Organická hmota
Extrakt z mořských řas
Použi :
9,0 %
6,5 %
3,0 %
30,0 %
4,0 %
Výrobce:
AGRITECNO Fertilizantes
Plaza del Alcalde Domingo Torres, 3-1
46020 Valencia - Španělsko
Fer grain Start je velmi účinný rostlinný s mulátor určený k ošetření veškerého osiva. Jedná se o bionutriční
přípravek mísitelný se všemi registrovanými mořidly v dávce 1 – 3 litry na 1 tunu osiva. Základní účinnou složkou
tohoto přípravku jsou aminokyseliny, resp. „L“ aminokyseliny. Tyto organické látky pozi vně ovlivňují fyziologii
rostlin již od raných vývojových fází, které jsou rozhodující pro růst a vývoj plodin v celém vegetačním období
a následně pro utváření stabilních výnosů. Po aplikaci přípravku Fer grain Start dochází ke zvyšování klíčivos ,
lepšímu rozvoji kořenového systému a následně k vytvoření silného a vyrovnaného porostu.
Plodina
Fertigrain Start (l/ha)
Voda (l)
Celkový objem (l)
Pšenice
Ječmen
1,5 – 2
8 – 8,5
10
Kukuřice
2
10
12
Slunečnice
1,5 – 2
8 – 8,5
10
Řepka
2,5 – 3
7 – 7,5
10
Sója
2
8
10
Mák
3
7
10
IJ ŒÕÑŇÔŘ:
Laboratoř Soufflet Agro, ČSO Litovice:
Výhradní zastoupení pro ČR
NOVUM CZECH s.r.o.
Na Močidlech 242
252 02 Jíloviště
provozovna:
Pražská 31
252 02 Jíloviště
Tel.: +420 244 470 379 fax: +420 244 470 580
e-mail: [email protected]
www.novumczech.cz
Rozbor vzorků ze dne 12.12.2012 na klíčivost osiva ozimého žita (odrůda Gonello).
IJŖŎǾÑÔ
IJMǾÒMŌPM
ĦÕWÒQŎŒP
Fertigrain Start 1 l + Kinto Duo 2 l/t osiva
85 %
Ė
Kinto Duo 2 l/t osiva
70 %
Fertigrain Start 1 l + Kinto Duo 2 l/t osiva
86 %
B
Kinto Duo 2 l/t osiva
68 %
Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk:
Prodejce:
Rozbor vzorků na klíčivost, vzcházivost a délku kořenů a nadzemních částí rostlin (odrůda
Sirael).
Pšenice jarní
2 l/t
1,5 l/t
1 l/t
KONTROLA (%)
Počet vyklíčených semen
129,5
149,2
126,2
100,0
Počet vzešlých rostlin
105,9
101,7
94,1
100,0
Délka kořenů
103,6
126,0
113,8
100,0
Délka nadzemních částí
116,9
146,9
125,9
100,0
Download

fertigrain start