SEMO
Kontaktori
Kontaktor NC6, 6 ~ 9A
1. Karakteristike
1.1 Električne nominalne veličine: AC50/60Hz, napon do
690V, struja do 9A;
1.2 Primena:
а) daljinsko isključivanje i uključinje kola;
b) zaštita kola od preopterećenja kada je uz kontaktore
montiran termički relej za preopterećenja;
1.3 Kategorija korišćenja: AC-1, AC-3, AC-4;
1.4 Nadmorska visina: ≤2000m;
1.5 Temperature sredine: -5℃~+40℃;
1.6 Kategorija montaže: Ⅱ, Ⅲ;
1.7 Uslovi montaže: nagib izmedju montažne i vertikalne
ravni ne treba da prelazi ±30°;
1.8 Standard: IEC/EN 60947-4-1.
1.9 Sertifikat: VDE, ESC, UKRTEST, PCT, RCC, UL.
2. Tipsko označavanje
N C 6 - □ □□ □
K: sa šrafovima za montažu na štampanu ploču
Prazno: za montažu za šrafove
Broj kontakata
10: 3 N/O energetski kontakti + 1 N/O dopunski kontakt
01: 3 N/O energetski kontakti + 1 N/C dopunski kontakt
04: 4 N/O energetski kontakti
08: 2 N/O i 2N/C energetski kontakti
Nominalna radna struja (380V, AC-3)
Broj dizajna
Kontaktor
Fabrički kod
3. Tehnički podaci
3.1 Tropolni i četvoropolni kontaktor sa namotajem naizmenične struje
Veličine
Model
Nominalna standadna termička struja (A), AC-1
NC6-09(К)
20
20
Nominalna radna
struja (A)
AC-3/
380/400V
6
9
AC-4
660/690V
3.8
5
kW
220/230V
1.5
2.2
Snaga motora
kojim se upravlja
380/400V
2.2
4
660/690V
3
4
AC-3
1200
1,200
(AC-3)
Radni ciklusi
električne
300
300
3600
3600
AC-3
1200
1200
AC-4
25
25
AC-4
(operacije/sat)
mehaničke
3
Električan vek (×10 operacije)
Mehanički vek (×106 operacije)
Adekvatan model osigurača
189
NC6-06(К)
10
10
RT16-16
RT16-20
NC6
3.2 Specifikacije namotaji naizmenične struje
Veličine
NC6-06
Model
Snaga namotaji (VA)
NC6-09
24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 380, 400
Nominalni raadni napon (V AC)
pokretanja
30
30
zadrške
4.5
4.5
4. Povezivanje izvoda
Model
Broj provodnika
Poprečni presek
provodnika, (mm2)
Dimenzije
zavrtnja
Momenat
zatezanja (N.m)
NC6-06
1
2.5
M3
0.5
NC6-09
1
2.5
M3
0.5
5. Oprema
5.1 Dopunski kontakt
Dopunski kontakt
Standardna termička
Model bloka kontakta
struja (A)
Model
kontaktor
Upravljana snaga
AC-15: 360VA
NC6-06
10
NCF6-20; NCF6-02
DC-13: 33W
NCF6-11; NCF6-40
NCF6-31; NCF6-22
AC-15: 360VA
NCF6-13; NCF6-04
10
NC6-09
DC-13: 33W
6. Gabaritne i montažne dimenzije (mm)
46max
2-φ4.2
7.2
33
5
59max
35
dopunski kontakt
35±0.4
50±0.47
R
4.2
36
58max
190
SEMO
Kontaktori
7. Кодове за поръчка за NC6
NC6, 6A, 3N/O
energetski kontakti
+ 1N/C dopunski
(01)
NC6, 6A, 4N/O
energetski kontakti
(04)
NC6, 6A, 2N/O + 2N/C
energetski kontakti
(08)
NC6, 6A, 3N/O
energetski kontakti
+ 1N/О dopunski
(10)
NC6, 9A, 3N/O
energetski kontakti
+ 1N/C dopunski
(01)
NC6, 9A, 4N/O
energetski kontakti
(04)
NC6, 9A, 2N/O + 2N/C
energetski kontakti
(08)
NC6, 9A, 3N/O
energetski kontakti
+ 1N/О dopunski
(10)
8. Kodovi za naručivanje NCF6
Broj kontakata
191
Kod za naručivanje
Download

PDF