NM8
Automatski prekidač sa izlivenim kućištem NM8, NM8S – regulirajući
1. Karakteristike
1.1 Nominalne električne veličine: AC220V~690V, 50/60Hz,
DC250V~500V, 16A~1250A;
1.2 Standard: IEC/EN60947-2;
1.3 Primena: pogodan za industrijske instalacije0,4kV kada
je neophodno precizno regulisanje zaštite ot preopterećenja
i kratkog spoja;
1.4 Sertifikate: KEMA, PCT, UKRTEST, ESC, CB.
2. Tipsko označavanje
N M 8 □ -□ □ /□ / □ /□
Kod za primenu:
Prazno: za distribuciju
M: za zaštitu motora
Broj polova:
2: dvopolni
3: tropolni
4: četvoropolni
4A: bez komponenti za isključivanje struje, pol N je uvek u uključenom položaju
4B: bez komponenti za isključivanje struje, pol N uključuje sa druga tri pola (pol N
najpre uključuje, a potom isključuju)
4C: sa komponentama za isklućivanje struje, pol N uključuje i isključuje sa druga tri
pola (pol N najpre uključuje, a potom isključuje), vrednost struje pri isključivanju je 1.0ln
od struja na druga tri pola
4D: sa komponentama za isključivanje struje, pol N je uvek u uključenom položaju,
vrednost struje pri isključivanu je 1.0ln
4E: sa komponentama za isključivanje struje pol N uključuje i isključuje sa druga tri
pola, vrednost struje pri isključivanju je 0.5ln od struja na druga tri pola
4F: sa komponentama za isključivanje struje pol N uvek u uključenom stanju, vrednost
struje pri isključivanju je 0.5ln od struja na druga tri pola
Nominalna struja:
125: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
250: 100, 125, 160,180, 200, 225, 250
400: 250, 315, 350, 400
630: 250, 315, 350, 400, 500, 630 (kod termomagnetskog tipa prekidača, nominalna
struja može da bude do 500A)
800: 630, 700, 800
1250: 630, 700, 800, 1000, 1250
Kod za sposobnost isključivanja:
S: standardni tip (koristi se tehnologija za ograničavanje struje)
H: tip sa velikom sposobnošću isključivanja (koristi se tehnologija za
ograničavanje struje)
R: tip za ograničenje struje (koristi se tehnologija za ograničavanje struje)
Nominalna struja korpusa: 125, 250, 630 (400), 1250 (800)
Kod za tip isključivanja:
Prazno: termomagnetska zaštita
S: elektronska zaštita
Broj dizajna
Automatski prekidač u livenom kućištu
Kod kompanija
4. Radni uslovi
3.1 Temperatura sredine: -5°C ~ 40°C, srednja temperatura za 24 sata ne treba da prelazi +35°C. Za prekidač sa
termomagnetskim isključivanjem +40°C je standardna temperatura za normalne veličine. Kod specijalnog korišćenja
pogledajte pogledajte koeficijente za korekciju struje kod različitih radnih temperatura;
3.2 Nadmorska vicina: ≤ 2000m;
3.3 Stepen zagađenja: 3;
3.4 Stanje vazduha: na mestu montiranja relativna vlažnost ne ptreba da prelazi 50% pri maksimalnoj temperaturi +40°C,
veća relativna vlažnost je dozvoljena kod niže temperature. Nominalna relativna vlažnost može da bude do 90% kod
temperature od +20°C, treba da budu napravljena specjalna merenja o prisustvu rose.
130
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
4. Pregled uređaja
Automatski prekidač u livenom kućištu NM8
11
1
Telo
2
Termomagnetski isključivač
3
Elektronska zaštita
4
Osnova
5
Modul zaštite od kvara
6
Rukohvat koji se okreće
7
Motorni mehanizam
8
Podnaponski prekidač
9
Naponski okidač
10
Kontakt za signalizaciju
11
Dopunski kontakt
12
Šina za prednje povezivanje
13
Šina za zadnje povezivanje
14
Sistem za zaključavanje (katanac)
15
Kratak izolacioni kapak za izvode
16
Veliki izolacioni kapak za izvode
10
9
8
14
19
19
6
7
17
Adapter za DIN šinu
18
Armatura za kablovske veze
19
Mehanička blokada
20
Komunikacioni modul
6
6
131
NM8
15
16
4
17
20
3
1
2
13
12
5
12
18
15
16
18
18
18
132
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
5. Tehnički podtaci
Prekidač NM8 (termomagnetski tip)
4 Kućište
NM8-125
Kućište 1
NM8-250
Kućište 2
Električne karakteristike po IEC 60947-2 i EN 60947-2
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
100, 125, 160, 180, 200, 225, 250
Nominalni izolacioni napon (V), Ui
750
750
Nominalni impulsni napon (kV), Uimp
Nominalni radni
AC 50/60Hz
napon (V), Ue
DC
8
690
8
690
Nominalna struja (A), In
500
500
3
2
Broj polova
4
3
2
4
H
L
W
Kod za sposobnost isključivanja
S
H
H
S
S
H
85
100 150
85
100
100
85
100 150
85
100
AC 380V/400V/415V
AC 440V
100
50
100 150
50
100
100
50
100 150
50
100
Nominalna sposobnost
100
50
100 130
50
100
100
50
100 130
50
100
isključivanja kratkog
AC 500V
50
35
50
70
35
50
50
35
50
70
35
50
spoja (kA RMS), Icu
AC 660V/690V
6
5
6
8
6
8
6
8
10
6
8
35
35
25
25
35
35
50
5
25
50
25
35
35
35
35
25
25
35
35
50
50
25
25
35
35
Adekvatan za izolaciju kola
Kategorija korišćenja
R
R
S
100
DC 250V (1P)
DC 500V (2P)
Nominalna radna struja isključivanja k.s Ics= (%Icu)
H
H
H
AC 220V/230V/240V
100
100
A
A
20 000
20 000
20 000
20 000
termomagnetska
termomagnetska
Sigurnost izolacije
mehanički
Vek (serija CO)
električni
Vrsta zaštite
Uređaj za isključivanje
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Diferencijalna zaštita
dopunski modul
Montaža i povezivanje
prednje povezivanje
Fiksirani tip
zadnje povezivanje
prednje povezivanje
Na DIN šini
prednje povezivanje
Tip na izvlačenje
zadnje povezivanje
Dopunski uređaj za upravljanje i indikaciju
rukohvat
Ručno uključivanje
direktno ili sa rukohvatom koji se okreće
Motorni mehanizam
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Dopunski kontakt i kontakt za signalizaciju
Sistem za zaključavanje
Oprema za montažu i povezivanje
Terminal za povezivanje
Šina za prednje povezivanje
Šina za zadnje povezivanje
Adapter za DIN šinu
Oprema za povezivanje tipa na izvlačenje
Izolacioni kapci za izvode
Pregrada izmedju faza
Dimenzija i težina
Dimenzije (mm) ŠxVxD
Fiksirani tip-prednje povezivanje
Težina (kg)
Fiksirani tip-prednje povezivanje
62×140×79 90×140×79 120×140×79 70×157×88 105×157×88 140×157×88
0.85
1.2
1.6
Napomena: ① kada Ue jе ≥660V, Ics=50%Icu.
133
1.5
2.1
2.8
NM8
NM8-400
NM8-800
NM8-630
Kućište 3
NM8-1250
Kućište 4
250, 315, 350, 400
250, 315, 350, 400, 500, 630
630, 700, 800
800, 1000, 1250
750
750
8
750
8
750
690
690
8
690
500
500
500
3
4
3
8
690
500
3
4
3
4
4
S
H
R
S
H
S
H
R
S
H
S
H
H
S
H
H
150
85
100
85
100
150
85
100
65
100
65
100
65
100
R
_
S
100
R
_
S
85
65
100
70
100
150
70
100
70
100
150
70
100
50
70
_
50
70
50
70
_
50
70
35
65
35
65
_
35
65
50
85
35
10
25
25
130
50
85
35
65
_
50
70
35
50
30
50
_
30
50
30
50
_
30
50
12
15
10
12
10
20
_
10
20
10
20
_
10
20
35
35
50
50
25
25
35
35
35
35
50
50
_
_
35
35
50
50
35
35
50
50
_
_
35
35
50
50
130
50
85
50
85
50
70
35
50
35
12
15
10
12
10
35
35
50
50
25
25
35
35
25
25
100 ①
100 ①
50
50
A
A
A
A
15 000
6000
15 000
4000
10 000
4000
10 000
4000
termomagnetska
termomagnetska
termomagnetska
termomagnetska
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
140×255×113
185×255×113
140×255×113
185×255×113
210×370×196
280×370×196
210×370×196
280×370×196
7.5
10
7.5
10
17.5
23
17.5
23
134
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
NM8S-125
Prekidač NM8S (elektronski tip)
3 Kućište
NM8S-250
Kućište 1
Električne karakteristike po IEC 60947-2 i EN 60947-2
40, 100, 125
100, 160, 200, 250
Nominalni izolacioni napon (V), Ui
750
750
Nominalni impulsni napon (kV), Uimp
Nominalni radni
AC 50/60Hz
napon (V), Ue
DC
8
690
_
8
690
_
Nominalna struja (A), In
3
Broj polova
Kod za sposobnost isključivanja
3
4
4
S
H
R
S
H
S
H
R
S
H
AC 220V/230V/240V
85
100
150
85
100
85
100
150
85
100
AC 380V/400V/415V
AC 440V
50
100
150
50
100
50
100
150
50
100
Nominalna sposobnost
50
100
130
50
100
50
100
130
50
100
isključivanja kratkog
AC 500V
35
50
70
35
50
35
50
70
35
50
spoja (kA RMS), Icu
AC 660V/690V
5
_
_
6
_
_
8
_
_
5
_
_
6
_
_
6
_
_
8
_
_
10
_
_
6
_
_
8
_
_
DC 250V (1P)
DC 500V (2P)
Nominalna radna struja isključivanja k.s Ics= (%Icu)
100
100
A
A
20 000
20 000
20 000
20 000
elektronska
elektronska
Adekvatan za izolaciju kola
Kategorija korišćenja
Sigurnost izolacije
mehanički
Vek (serija CO)
električni
Vrsta zaštite
Uredjaj za isklučivanje
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od kratkog spoja
Diferencijalna zaštita
dopunski modul
Montaža i povezivanje
prednje povezivanje
Fiksirani tip
zadnje povezivanje
prednje povezivanje
Na DIN šini
prednje povezivanje
Tip na izvlačenje
zadnje povezivanje
Dopunski uredjaj za upravljanje i indikaciju
rukohvat
Ručno uključivanje
direktno ili sa rukohvatom koji se okreće
Motorni mehanizam
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Dopunski kontakt i kontakt za signalizaciju
Sistem za zaključavanje
Oprema za montažu i povezivanje
Terminal za povezivanje
Šina za prednje povezivanje
Šina za zadnje povezivanje
Adapter za DIN šinu
Oprema za povezivanje tipa na izvlačenje
Izolacioni kapci za izvode
Pregrada izmedju faza
Dimenzija i težina
Dimenzije (mm) ŠxVxD
Fiksirani tip-prednje povezivanje
105×157×88
140×157×88
105×157×88
140×157×88
Težina (kg)
Fiksirani tip-prednje povezivanje
2.1
2.8
2.1
2.8
Napomena: ① nominalna struja NM8S-630 tip na izvlačenje je do 570А.
135
NM8
NM8S-400
NM8S-630
NM8S-800
①
Kućište 2
NM8-1250
Kućište 3
250, 315, 350, 400
250, 315, 350, 400, 500, 630
630, 700, 800
800, 1000, 1250
750
750
8
750
8
750
690
_
690
_
8
690
_
3
4
3
8
690
_
3
4
3
4
4
S
H
R
S
H
S
H
R
S
H
S
H
H
S
H
H
150
85
100
85
100
150
85
100
65
100
65
100
65
100
R
_
S
100
R
_
S
85
65
100
70
100
150
70
100
70
100
150
70
100
50
70
_
50
70
50
70
_
50
70
50
85
130
50
85
50
85
130
50
85
35
65
_
35
65
35
65
_
35
65
35
50
70
35
50
35
50
70
35
50
30
50
_
30
50
30
50
_
30
50
10
_
_
12
_
_
15
_
_
10
_
_
12
_
_
10
_
_
12
_
_
15
_
_
10
_
_
12
_
_
10
_
_
20
_
_
_
10
_
_
20
_
_
10
_
_
20
_
_
_
10
_
_
20
_
_
_
_
_
_
100 ①
100 ①
50
50
A
A
A
A
15 000
6000
15 000
4000
10 000
4000
10 000
4000
elektronska
elektronska
elektronska
elektronska
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
140×255×113
185×255×113
140×255×113
185×255×113
210×370×196
280×370×196
210×370×196
280×370×196
8
11
8
11
17.5
23
17.5
23
136
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
NM8-125/М
Kućište 1
Prekidač NM8/М (za zaštitu motora)
4 Kućište
NM8-250/М
Kućište 2
Električne karakteristike po IEC 60947-2 i EN 60947-2
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
125, 160, 180, 200, 250
Nominalni izolacioni napon (V), Ui
750
750
Nominalni impulsni napon (kV), Uimp
Nominalno radni
AC 50/60Hz
napon (V), Ue
DC
8
690
8
690
Nominalna struja (A), In
500
500
3
Broj polova
Kod za sposobnost isključivanja
3
4
4
S
H
R
S
H
S
H
R
S
H
AC 220V/230V/240V
85
100
125
85
100
85
100
125
85
100
AC 380V/400V/415V
AC 440V
50
100
125
50
100
50
100
125
50
100
Nominalna sposobnost
50
100
125
50
100
50
100
125
50
100
isključivanja kratkog
AC 500V
35
50
70
35
50
35
50
70
35
50
spoja (kA RMS), Icu
AC 660V/690V
8
_
_
10
20
_
_
8
_
_
10
_
_
8
_
_
10
20
_
_
8
_
_
10
_
_
_
_
_
_
_
_
_
DC 250V (1P)
DC 500V (2P)
DC 750V (3P)
Nominalna radna struja isključivanja k.s Ics= (%Icu)
Adekvatan za izolaciju kola
Kategorija korišćenja
_
50
50
50
100
50
50
100
50
100
A
A
A
A
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
samo magnetska
samo magnetska
samo magnetska
samo magnetska
100
Sigurnost izolacije
mehanički
Vek (serija CO)
električni
Vrsta zaštite
Uređaj za isklučivanje
Zaštita od kratkog spoja
Montaža i povezivanje
prednje povezivanje
Fiksirani tip
zadnje povezivanje
prednje povezivanje
Na DIN šini
prednje povezivanje
Tip na izvlačenje
zadnje povezivanje
Dopunski uredjaj za upravljanje i indikaciju
rukohvat
Ručno uključivanje
direktno ili sa rukohvatom koji se okreće
Motorni mehanizam
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Dopunski kontakt i kontakt za signalizaciju
Sistem za zaključavanje
Oprema za montažu i povezivanje
Terminal za povezivanje
Šina za prednje povezivanje
Šina za zadnje povezivanje
Adapter za DIN šinu
Oprema za povezivanje tipa na izvlačenje
Izolacioni kapci za izvode
Pregrada izmedju faza
Dimenzija i težina
Dimenzije (mm) ŠxVxD
Fiksirani tip-prednje povezivanje
90×140×79
120×140×79
105×157×88
140×157×88
Težina (kg)
Fiksirani tip-prednje povezivanje
1.2
1.6
2.1
2.8
137
NM8
NM8-1250/М
Kućište 4
NM8-630/М
Kućište 3
250, 315, 350, 400, 500, 630
250, 315, 350, 400, 500, 630
630, 700, 800, 1000, 1250
630, 700, 800, 1000, 1250
750
8
750
8
750
750
690
690
8
690
8
690
500
500
500
500
3
4
3
4
S
H
R
S
H
S
H
H
100
125
85
100
65
100
R
_
S
85
65
100
70
100
125
70
100
50
70
_
50
70
50
85
125
50
85
35
65
_
35
65
35
50
70
35
50
30
50
_
30
50
10
_
_
20
35
_
_
10
_
_
20
_
_
10
_
_
20
_
_
_
_
_
10
_
_
20
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
50
50
50
100
_
100
50
50
A
A
A
A
15 000
6000
15 000
4000
15 000
4000
15 000
4000
samo magnetska
samo magnetska
samo magnetska
samo magnetska
140×255×113
185×255×113
210×370×196
280×370×196
7.5
10
17.5
23
138
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
5.2 Posebna primena
Upotreba u jednosmernim strujnim kolima
Da bi se povezivanjem nekoliko polova na red garantovala neophodna sposobnost isključivanja i kod različitih napona,
potrebno je koristiti sledeće šeme povezivanja. Za obezbeđivanje prekidne moći (Icu) potrebno je koristiti šeme
povezivanja prikazane na sledećim slikama.
Zaštita i izolacija kola sa tropolnim prekidačem Ics=Icu=10kA za svaki povezani pol.
Šema 1: Prekidanje sa jednim kontaktom po polu opterećenja.
+
Šema 2: Prekidanje sa dva kontakta koja su povezana redno za
jedan pol, i jedan kontak za drugi pol opterećenja.
+
-
Opterećenje
-
Opterećenje
Šema 3: Prekidanje sa tri kontakta povezana redno
za jedan pol opterećenja.
Šema 4. Prekidanje sa četiri kontakta povezana redno
za jedan pol opterećenja.
-
+
-
+
Opterećenje
Opterećenje
Šema 5. Prekidanje sa tri kontakta povezana redno za jedan
pol opterećenja, i jedan kontakt za drugi pol opterećenja.
-
+
Opterećenje
Šema 6: Prekidanje sa dva kontakta koja su povezana
redno za dva pola opterećenja.
+
-
Opterećenje
Napomena: Kada negativan pol nije povezan sa uzemljenjem instalacija mora biti takva da se predvidi mogućnost drugačijeg uzemljenja.
139
NM8
U sledećoj tabeli dato je koja šema povezivanja da se koristi u zavisnosti od broja kontakta koji su povezani
jedan za drugim kako bi se dobila neophodna sposobnost isključivanja:
Nominalni
napon, V
Zaštitna
funkcija
Izolacija
Mreža bez
uzemljenja
Mreža sa jednim
polom u zemlji(1)
Mreža sa uzemljenom
srednjom tačkom
■
■
1
1
1
■
-
-
-
-
■
■
1
2
1
■
-
-
3
-
≤250
≤500
Napomene:
a) Rizik od duplog spoja u zemlji je nulti. Zbog toga struja kvara oštećuje samo deo polova za prekid;
b) Kod nominalnih napona većih od 750V je neophodan obseg za stalnu struju 1000V;
c) Kod povezivanja četiri pola jedan za drugim, treba da se koristi prekidač sa četvrtim polom, jednak po
parametrima sa faznim polovima.
6. Isključivanje
6.1 Termomagnetsko isključivanje
6.1.1 Termomagnetsko isključivanje prekidača NM8-125, 250. 630 i 1250 može da bude podešeno da odgovori
zahtevima za zaštitu kola;
t
a
b
a
Ii 10
IR
5
1 0.9 0.8
X A
A 40℃
6
9
8
X
7
A
b
I R Ii
0
IR
Ii
1
Uređaji za podešavanje za zaštitu od strujnog preopterećenja a
Uređaji za podešavanje za zaštitu od kratkog spoja ili fiksirani uređaji za podešavanje b
Termomagnetsko
isključivanje
Nominalna vrednost,
In (A), kod 40℃
NM8-125
NM8-250
NM8-400
NM8-630
NM8-800
NM8-1250
16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125
100, 125, 160, 180,
200, 225, 250
250,315,
350, 400
250, 315, 350,
400, 500, 630
630, 700,
800
630, 700, 800,
1000, 1250
Zaštita od
preopterećenja
Struja isključivanja IR (A)
Zaštita na N-polu, (A)
4A, 4B
4C, 4D
4E, 4F
Termička zaštita
Obseg regulisanja
0.8~1 х In
Obseg regulisanja
0.8~1 х In
Obseg regulisanja
0.8~1 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Zštita od kratkog
spoja
Struja isključivanja li (A)
Obseg regulisanja Obseg regulisanja Obseg regulisanja
0.8~1 х In
0.8~1 х In
0.8~1 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Bez zaštite
1.0 х In
0.5 х In
Magnetna zaštita
10In (za distribuciju)
12In (za zaštitu
elektromotora)
Obseg regulisanja
5~12 х In
12In (za zaštitu
elektromotora)
Obseg regulisanja
5~12 х In
12In (za zaštitu
elektromotora)
Obseg regulisanja Obseg regulisanja Obseg regulisanja
5~12 х In
5~10 х In
5~10 х In
12In (za zaštitu
12In (za zaštitu
12In (za zaštitu
elektromotora)
elektromotora)
elektromotora)
140
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
6.1.2 Karakteristika termičke zaštite termomagnetskog isključivača za distribuciju struje
№
Struja koja se ispituje
I/In
Početno stanje
Standardno vreme
>1 sat (In≤63A)
1
Standardna struja neisključivanja
1.05
2
Standardna struja isključivanja
1.3
hladno
>2 sata (In>63A)
≤1 sat (In≤63A)
odmah posle testa 1
≤2 sata (In>63A)
6.1.3 Karakteristika termičke zaštite termomagnetskog isključivača za zaštitu elektromotora
№
Struja koja se ispituje
1
Standardna struja neisključivanja
2
Standardna struja isključivanja
I/In
Standardno vreme
1.0
>2 sata
1.2
≤2 sata
1.5
≤4 minuta
7.2
4s ≤ T ≤ 10s
Početno stanje
hladno
odmah posle testa 1
6.2 Elektronska zaštita
6.2.1 Elektronska zaštita NM8S-125, 250 je univerzalni modul. Ona ima 6 regulišućih obsega struje 40A, 100A,
125A, 160A, 200A i 250A za zadovoljenje podmirivanja zahteva kola
.4
OFF
1.5
.5
1.5
2
0.9 I R
.6
1.2 I R
.7
3
4
.8
4
.9
5
6
8
.95
Test/Com
2
IR
X In
6
I sd
X In
8
1
OFF
Ii
3
.5
Ig
1
X In
10
X In
12
Indikator sa svetlećom diodom treperi kada jednofazna radna struja je ≤90% IR.
Indikator sa svetlećom diodom svetli stalno kada je jednofazna radna struja ≥115% IR.
Elektronska zaštita
NM8S-125
NM8S-250
40, 100, 125
100, 160, 200, 250
obseg regulacije 0.4, 0.5, 0.6,
obseg regulacije 0.4, 0.5, 0.6,
0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In
0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In
1.05IR
>2 sata bez isključivanja
>2 sata bez isključivanja
1.3 IR
≤1 sat
≤1 sat
1.5 IR
96s
96s
6IR
6s
6s
Nominalna vrednost In (A) 20~70℃
Struja isključivanja zaštite od
preopterećenja IR
Vreme isključivanja
Struja isključivanja brzoaktivirajuće
zaštite kratkog spoja Isd
Struja za isključivanje trenutne
zaštite od kratkog spoja Ii
Struja isključivanja zaštite na N polu Ig
141
obseg regulacije
obseg regulacije
OFF, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 х In
OFF, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 х In
obseg regulacije
obseg regulacije
1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In
1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In
obseg regulacije
obseg regulacije
OFF, 0.5, 1 х In
OFF, 0.5, 1 х In
NM8
6.2.2 Elektična zaštita NM8S-400, 630 je univerzalni modul.Ona ima šest obsega regulacije struje 250A, 315A,
350A, 400A, 500A I 630A za ispunjavanje zaštite kola.Zaštita ima širok obseg nadgradnje i mogu da budu izabrani
višefunkcionalni moduli.
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.95
1
IR
Ig
Isd
Ii
0.9 I R
1.2 I R
OFF
1.5
2
3
4
5
6
8
IR
X In
TR
3
6
12
18 @6I R s
Test/Com
.1
.2
.3
.4
1.5
2
Ii
3
4
6
8
10 X In
12
Isd
X In
OFF
.5
1
Ig
X In
T sd
.1
.2
.3
.4
s
Tg
s
6.2.3 Električna zaštita NM8S-800, 1250 je univerzalni modul.Ona ima pet regulacionih obsega struje 630A, 700A,
800A, 1000A I 1250A za ispunjavanje zahteva zaštite kola.Zaštita ima širok obseg nadgradnje i mogu biti izabrani
višefunkcionalni moduli.
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.95
1
IR
Ig
Isd
Ii
A/kA
1.2 IR
Reset
LN
L1
L2
L3
S
Query
Test/Com
IR
X In
TR
3
6
12
18 @6I R s
OFF
1.5
2
3
4
5
6
8
.1
.2
.3
.4
Isd
X In
1.5
2
3
4
Ii
6
8
10
X In
12
T sd
OFF
.5
1
X In
.1
.2
.3
.4
s
Ig
Tg
s
Struje za isključivanje IR, Isd i Ii mogu da budu podešene sa tropozicionim ključem ili dugmetom koje se vrti
za svaku struju posebno:
● Podešavanja spore zaštite od preopterećenja (LT)
Podešavanje struje IR može da bude regulisano prema zahtevima potrošača,a vreme kašnjenja TR kod 6IR
može da se podešava takodje prema zahtevima potrošača.
1.05 IR
NM8S-400, 630
NM8S-800, 1250
>2 sata bez isklučivanja
>2 sata bez isklučivanja
1.3 IR
<1 sat sa isklujčivanjem
<1 sat sa isklujčivanjem
1.5 IR (s)
2.0 IR (s)
6 IR (s)
48, 96,
27, 54,
3, 6,
192, 288
108, 162
12, 18
48, 96,
27, 54,
3, 6,
192, 288
108, 162
12, 18
LT (spora zaštita) indikator stanja zaštite od preopterećenja
Indikator treperi kada je jednofazna struja <90%IR
Indikator svetli stalno kada je jednofazna radna struja ≥115%IR
● Podešavanja brze zaštite od kratkog spoja i vreme kašnjenja (ST)
Podešavanje struje Isd može da bude regulisano prema zagtevima potrošača, a OFF označava stanje bez
ST zaštite.
Vreme kašnjenja Tsd može da se podešava prema zahtevima potrošača.
● Podešavanje trenutne zaštite od kratkog spoja
Vrednost struje podešavanja može da se reguliše prema zahtevima potrošača.
● Podešavanje zaštite N pola
Kod prekidača sa četriri pola sa zaštitom na N polu, vrednost podešavanja struje Ig može da se reguliše
prema zahtevima potrošača, a OFF označava stanje bez zaštite na N polu. Vreme kašnjenja Tg može da
se podešava prema zahtevima potrošača.
142
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
NM8S-400
NM8S-630
NM8S-800
NM8S-1250
250, 315, 350, 400
250, 315, 350, 400, 500, 630
630, 700, 800
630, 700, 800, 1000, 1250
obseg podešavanja 0.4, 0.5,
Elektronska zaštita
Nominalna struja, A In 20~70℃
Sporoaktivirajuća zaštita od preopterećenja
Struja isključivanja IR (A)
obseg podešavanja 0.4, 0.5,
obseg podešavanja 0.4, 0.5,
obseg podešavanja 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 х In
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
3, 6, 12, 18
3, 6, 12, 18
3, 6, 12, 18
3, 6, 12, 18
Vremezadrške kod 6IR (s)
Brzoaktivirajuća zaštita od kratkog spoja
obseg podešavanja OFF,
Struja isključivanja Isd (A)
obseg podešavanja OFF, obseg podešavanja OFF, obseg podešavanja OFF,
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 х In
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 х In
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 х In
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 х In
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
Vremezadrške Tsd (s)
Trenutna zaštita od kratkog spoja
Struja isključivanja li (A)
1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In
obseg podešavanja
1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 х In
12In (za zaštitu motora)
12In (za zaštitu motora)
12In (za zaštitu motora)
12In (za zaštitu motora)
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
OFF, 0.5, 1 х In
OFF, 0.5, 1 х In
OFF, 0.5, 1 х In
OFF, 0.5, 1 х In
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
obseg podešavanja
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
Zaštita N pola
Struja isključivanja lg (A)
Vremezadrške Tg (s)
7. Kompenzacija struje pri različitim temperaturama
Kada se temperatura sredine menja takođe se menjaju i karakteristike isključivanja,pogledajte sledeću tabelu za
korekciju struje kod različitih radnih temperatura.
7.1 Koeficijent za kompenzaciju struje prekidača sa termomagnetnom zaštitom
Temperatura sredine
-40℃
-35℃
-30℃
-25℃
-20℃
-15℃
-10℃
-5℃
0℃
5℃
10℃
15℃
Koeficijent kompenzacije
struje
1.4
1.375
1.35
1.325
1.3
1.275
1.25
1.225
1.2
1.175
1.15
1.125
Temperatura sredine
20℃
25℃
30℃
35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
60℃
65℃
70℃
1.1
1.075
1.05
1.025
1.0
0.975
0.95
0.925
0.90
0.875
0.85
Koeficijent kompenzacije
struje
7.2 Koeficijent kompenzacije struje na prekidaču sa elektronskom zaštitom
Nominalna struja kućišta
0℃
5℃
10℃
15℃
20℃
25℃
30℃
35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
60℃
65℃
70℃
NM8S-125S/H(40~125)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NM8S-250S/H(125~160)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NM8S-250S/H(200~250)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.95
0.95
0.90
0.90
NM8S-630S/H/R(250~400)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.98
0.95
0.93
0.90
NM8S-630S/H/R(500~630)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.98
0.95
0.93
0.90
0.88
0.85
NM8S-1250S/H/R(630~800)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.975 0.975
0.95
0.95
0.925 0.925
NM8S-1250S/H/R(1000~1250)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.95
0.875
0.80
0.80
143
0.9
0.80
NM8
8. Montaža prekidača
8.1 Način povezivanja kablova za napajanje
Moguća su dva načina povezivanje kablova – odozgo i odozdo,a to je nevažno za normalan rad prekidača. U
dopuni on nema potrebu za oslobađanjem.
Ulaz
Ulaz
8.2 Način montaže
Mogući su sledeći načini montiranja za prekidače koji su fiksirani i koji mogu da se izvlače.
A
B
C
D
E
8.3 Načini učvršćivanja
8.3.1 Mogući su sledeći načini učvršćivanja fiksiranog prekidača i prekidača na izvlačenje
Na baznoj ploči
Na rešetkastoj ploči
Na šinama
144
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
35
8.3.2 Za prekidače fiksiranog tipa i prednjeg povezivanja NM8(S)-125, 250 moguće je učvršćivanje DIN šine
preko adaptera
8.4.2 Minimalno rastojanje između prekidača
i table do koje može da dopre rukohvat
8.4 Bezbedno rastojanje
8.4.1 Minimalno rastojanje između prekidače
A
B
T
T
4
4
A=0
B=0
8.4.4 Minimalno rastojanje izmedju gornjeg i donjeg
kraja prekidača
D1
8.4.3 Minimalno rastojanje izmedju prekidača
i zida sa strane na tabli
T
T
D2
4
4
C
Prekidač NM8
C
Izolaciona ploča ili
izolovane kleme (mm)
Bela ili obojena
metalna ploča (mm)
D1
D2
D1
D2
Ue≤440V
5
30
30
35
35
Ue<600V
10
30
30
35
35
Ue≥600V
20
30
30
35
35
NM8S-125
Ue≤440V
5
30
30
35
35
NM8-250
Ue<600V
10
30
30
35
35
NM8S-250
Ue≥600V
20
30
30
35
35
Ue≤440V
5
30
30
60
60
Ue<600V
10
30
30
60
60
Ue≥600V
20
30
30
100
100
S/H type
10
130
100
70
70
Ue=1000V
10
300
250
200
200
NM8-125
NM8-400, 630
NM8S-400, 630
NM8-800, 1250
NM8S-800, 1250
Napomena: Kada je napon ≥500V, treba da se montira izolacioni kapak.
145
Bela ili obojena metalna ploča
Izolaciona ploča ili izolovane kleme
NM8
8.5 Način povezivanja
8.5.1 Kablovska papučica i bakarna šina
a) Koristi se zavrtanj za povezivanje bakarne (aluminijumske) kablovske papučice i bakarne šina.
Dimenzija zavrtnja za povezivanje:
NM8-125: M6
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250:M8
NM8-400, 630, NM8S-400, 630:M10
NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250:M10
NM8
NM8-125
NM8S-125
NM8-250
NM8S-250
NM8-400, 630
NM8-800, 1250
NM8S-400, 630
NM8S-800, 1250
30
35
45
70
L (mm)
≤ 15
≤ 25
≤ 32
≤ 50
D (mm)
≤ 7
≤ 10
≤ 16
≤ 16
φ(mm)
>6
>8
>10
>11
Rastojanje između polova (mm)
б) Prilikom prednjeg povezivanja prekidača koristite zavrtanj da bi ste stegli bakarnu (aluminijumsku) kablovsku
papučicu ili bakarnu šinu za prednje povezivanje.
Dimenzija zavrtnja za povezivanje:
NM8-125: M6
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: M8
NM8-400, 630, NM8S-400, 630: M12
NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250: M10
NM8
NM8-125
NM8S-125
NM8-250
NM8S-250
NM8-400, 630
NM8-800, 1250
NM8S-400, 630
NM8S-800, 1250
30
35
52.5
70
70
L (mm)
≤ 15
≤ 25
≤ 40
≤ 60
≤ 50
D (mm)
≤ 7
≤ 10
≤ 20
≤ 20
≤ 16
φ (mm)
>6
>8
>12
>12
>11
Rastojanje između polova (mm)
Šina za prednje povezivanje
Šina za prednje povezivanje
φ
φ
φ
φ
L
D
L
32
D
D
D
Bakarna kablovska
papučica
Aluminijumska kablovska
papučica
L
Bakarna šina
L
Bakarna šina [NM8(S)-1250]
146
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
8.5.2 Povezivanje ogoljenog kabla
L
Bakarni ili aluminijumski kabl
NM8
NM8-125
NM8S-125
NM8-250
NM8S-250
L (mm)
16
20
2.5~70
2.5~185
Poprečni presek (mm2)
NM8-400, 630
NM8S-400, 630
Broj kablova
1
2
4
L (mm)
26
30, 60
30
35~370
35~185
35~125
Poprečni presek (mm2)
8.5.3 Zadnje povezivanja
Prilikom zadnjeg povezivanja prekidača treba koristiti papučicu za kabl za povezivanje bakarne šine.
8.5.4 Povezivanje utikačem (tip na izvlačenje)
Moguća su dva načina povezivanja – prednje i zadnje. Kod zadnjeg povezivanja postoji gornji ili donji ograničavač.
Zadnje povezivanje
Tip na izvlačenje
Prednje povezivanje
Donje ograničenje kod
zadnjeg povezivanja
Horizontalno
Gornje ograničenje kod
zadnjeg povezivanja
Vertikalno
8.5.5 Standardni presek bakarnog kabla ili šine, korišćeni za povezivanje prekidača
Nominalna struja (A)
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400
Bakarni kabl 2.5 2.5 4.0 6.0 10 10 16 25 35
Poprečni
presek (mm ) Bakarna šina 2
147
-
-
-
-
-
-
-
-
50
70
95 120 185 185 240
-
-
-
-
-
-
-
500
630
2×150
2×185
2×30×5 2×40×5
700
800
1000
1250
2×240
2×240
-
-
2×50×5 2×50×5 2×60×5 2×70×5
NM8
8.6 Gabaritne i montažne dimenzije
8.6.1 Gabaritne i montažne dimenzije fiksiranog tipa za prednje povezivanje
H2
4P
3P
2P
H1
L1
L2
L1
L2
L1
L2
G2
H0
T
T
4
W0
W3
W0
W0
W0
W0
W2
W1
Montaža na ploči
Montaža na šinama
4P
3P
K2
K1
K
4P
3P
K
2-ɸd
4-ɸd
K2
K1
K
G1
G1
G2
G2
K
2-ɸd
4-ɸd
(mm)
W0 W1 W2
W3
d
90
120
62
6
62.5 125
35 105 140
70
6
100 200
45 140 185
-
6
70 140 120 240
70 210 280
-
7
H0
H1
H2
K
K1 K2
G1
G2
NM8-125
140 240
72
79
103
15
30
60
56
112
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250
157 357
82
88
126 17.5 35
70
NM8-400, 630/NM8S-400, 630
255 474
95
113 168 22.5 45
90
L1
L2
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250 370 570 132 144 206
35
30
Prekidači NM8(S)-125, 250 mogu da se montiraju na DIN šinu
8.6.2 Gabaritne i montažne dimenzije fiksiranog tipa za zadnje povezivanje
Monataža ploče
3P
3P
4P
φd11
鴇
K2
K1
K
K
8- φ D
6- φ D
4P
φd1
W0
G4
G2
W0
W0
G3
G1
H3
W0
4- φ d
H3
H4
H4
2- φ d
W0
W0 W0
W0 W0 W0
(mm)
H3
H4
W0
K
K1
K2
G1
G2
G3
G4
d
d1
D
NM8-125
47
87
30
15
30
60
56
112
62.5
125
6
6
15
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250
57
97
35
17.5
35
70
62.5
125
72
144
6
8
20
NM8-400/NM8S-400
56
100
45
22.5
45
90
100
200
113.5
227
6
13
32
NM8-630/NM8S-630
56
100
45
22.5
45
90
100
200
113.5
227
6
13
32
148
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
8.6.3 Gabaritne i montažne dimenzije tipa na izvlačenje
Montaža ploče
4P
3P
W0
M
N
W0
L4
L6
W0
TT
L3
L5
T
4
W0 W0
W1
W0
W0
W2
H5
H6
H7
W0
Montaža ploče M
K1
2-φd2
K2
4P
K8
K7
K
4-φd2
K6
K6
G10
G9
G6
G7
G5
G8
U
K
Monataža šine
3P
4P
3P
2-ɸd2
K3
4-ɸd2
K3
K4
K5
Montaža ploče N prednje povezivanje
Treba da bude postavljena izolacija između montažne ploče i osnovice prekidača
2-φd2
K1
3P
4P
K2
4-φd2
K
G11
G12
K
Montaža ploče N zadnje povezivanje
Treba da bude postavljena izolacija između montažne ploče i osnovice prekidača
Donji graničnik
4P
3P
2-φd2
K1
K2
4-φd2
G14
K
G11
G13
G12
K
6-φD2
W0
149
W0
8-φD2
W0
W0
W0
NM8
Gornji graničnik
4P
K2
3P
K1
4-φd2
K
2-φd2
G16
G11
G15
G12
K
W0
W0
W0
W0
W0
6-φD2
8-φD2
(mm)
W0 W1 W2
L5
L6 H5 H6 H7
K
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
90
15
30
NM8-125
30
90
180 24
40
67
124 30
60
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250
35
105 140 102.5 205 27
45
75 17.5 35
70 54.5 109 144 35
70
NM8-400, 630/NM8S-400, 630
45
140 185 157.5 315 27
45
45 22.5 45
90 71.5 143 188 45
90
120
60
94
47
K8 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 d2 D2 U
90
NM8-125
140 137 274 150
NM8-400, 630/NM8S-400, 630
6
26 ≤32
190 37.5
75
77.5 155
61
122
79
158
6
30 ≤32
300
150 125 250
100
200
126
252
6
33 ≤32
77 154 85.2 170.4 32.5
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 105 87 174 95
75
65
68
136 54.5 109 70.5 141
8.6.4 Izravnjani tip (kod fiksiranog i tipa na izvlačenje)
Otvor A
P2
Otvor B
Otvor C
C3
C1
C2
C3
C4
C4
P1
R3
R4(3P)
R5(4P)
R6(3P)
R1
B/C
A
R2
(mm)
NM8-125
P1
P2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4
73
80
13
26
46.5
93
123
65
26
68
50.5
101
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250
83
90
14.5
29
54
108
143
73
33
78
56.5
113
NM8-400, 630/NM8S-400, 630
109
114
26.5
53
71.5
143
188
-
41.5
116
108
205
150
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
9. Oprema
9.1 Unutrašnja oprema
9.1.1 Naponski okidač
а) Kod Us=70~100%Un, prekidač radi pouzdano;
b) Zabranjuje se dugotrajno napajanje kalema;
c) Vreme reakcije: impulsni tip ≥20ms, ≤60ms.
9.1.2 Podnaponski okidač
а) Kod Us=35~70%Un, prekidač se isključuje;
b) Kod Us≥85%Un, prekidač radi pouzdano;
c) Kod Us<35%Un, štiti prekidač od uključivanja.
Napomena: Sa podnaponskim okidačem kod Us≥85%Un, prekidač uključuje i isključuje normalno.
9.1.3 Dopunski kontakt
Funkcija: indikacija stanja energetskih kontakata
Prekidač je u
F12
isključenom položaju
F14
Prekidač je u
F12
uključenom stanju
F14
F11
F11
9.1.4 Kontakt za signalizaciju
Funkcija: indikacija razloga za isključivanje prekidača:
* strujno preopterećenje;
* kratak spoj;
* uzemljenje;
* pokretanje prekidača minimalnog napona ili slobodno isključivanje;
Kada prekidač uključuje ili isključuje normalno, kontakt za signalizaciju se ne pokreće. Posle slobodnog
isključivanja (ili isključivanja zbog kvara), pokreće se kontakt za signalizaciju, a kada prekidač ponovo radi
normalno, kontakt za signalizaciju se vraća u početni položaj.
151
Prekidač je u
B12
isključenom položaju
B14
Prekidač je u
B12
uključenom položaju
B14
B11
B11
NM8
Levo
Kod za opremu
Uključen
Rukohvat
Oprema
Коd
Elektromagnetsko Kombinovano
isključivanje
isključivanje
Bez opreme
Kontakt za signalizaciju
Naponski okidač
Dopunski kontakt
Podnaponski okidač
AL
SM: AC220V, SQ: AC380V
SB: DC24V
AX
UM: AC220V
UQ: AC380V
Naponski okidač
SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V
Dopunski kontakt
AX
Dve grupe dopunskih
kontakata
Dopunski kontakt
Podnaponski okidač
Naponski okidač
AX, AX
SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V
AL
Dopunski kontakt
AX
Kontakt za signalizaciju
AL
Kontakt za signalizaciju
Naponski okidač
UM: AC220V, UQ: AC380V
AL
AX, AL
Dve grupe dopunskih
AX, AX
Kontakt za signalizaciju
naponski okidač, аларма
Podnaponski okidač
300
208
308
210
310
220
320
230
330
240
340
260
360
270
370
218
318
228
328
238
338
248
348
268
368
278
378
3P, 4P
NM8-400, 630 NM8-800, 1250
NM8S-400, 630 NM8S-800, 1250
3P, 4P
3P, 4P
SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V
Dopunski kontakt, alarm
kontakata, alarm
200
NM8-125, 250
NM8S-250
Isključen
AX
UM: AC220V, UQ: AC380V
Kontakt za signalizaciju
Podnaponski okidač
Desno
Način montaže i povezivanja
AL
AX, AL
(UM: AC220V, UQ: AC380V)
■ - Naponski okidač; ▲ - Podnaponski okidač; ○ - Dopunski kontakt;
● - Kontakt za signalizaciju (alarm)
Napomene: 1. Podnaponski okidač i naponski okidač ne mogi biti postavljeni istovremeneo u isti prekidač NM8-125,
250, 400, 630, NM8S-125, 250, 400, 630.
2. Kod prekidača NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250 mogu da budu postavljena najviše tri dopunska
kontakta, podnaponski okidač i naponski okidač mogu da budu postavljeni istovremeno u isti
prekidač i njihova mesta mogu biti promenjena.
152
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
9.2 Spoljna oprema
9.2.1 Štedljiv proširujući rukohvat koji se okreće
а) Stepen zaštite: IP30;
b) Funkcije: izolacija i indikacija:
- 0 (isključeno), 1 (uključeno) i indikcije za slobodno isključivanje;
- U isključeni položaj prekidača mogu da se postave 1-3 katanca sa prečnikom 5-8mm (od potrošača);
To sprečava neočekivano otvaranje vrata na tabli.
Prekidač
P7
Y
P6
X
24
D
MIN=50mm
(mm)
NM8-125
NM8-250, NM8S-250
NM8-400, NM8S-400
NM8-630, NM8S-630
H12
14
14
20
20
H11
56
56
60
60
Φ65
53
Crtež za bušenje pri montaži rukohvata (mm)
Φ36
45 °
2-Φ5.5
≥200
9.2.2 Direktni rukohvat koji se okreće
а) Stepen zaštite: IP40;
b) Funkcije: izolacija i indikacija:
- 0 (isključeno) i indikacija za slobodno isključivanje;
- Realizuje slobodno isključivanje prekidača;
- U isključenom položaju mogu da se postave 1-3 katanca prečnika
5-8 mm (od strane potrošača).
191
Вериги
NM8
Direktni rukohvat koji se okreće
3P
4P
L7
L8
L9
W4
T
T
4
4
W3
W1
W3
W2
H8
H9
Šablon probijanja otvora s prednje strane (fiksirani prekidač, ili prekidač na izvlačenje)
R7
C5
C6
R6
P3
9.2.3 Prošireni rukohvat koji se okreće
а) Stepen zaštite: IP55;
b) Funkcije: pouzdana izolacija i ndikacija:
- 0 (isključeno) i indikacija za slobodno isključivanje;
- Kada se vrata otvore, pokreće se isključivač i prekidač neće moći
da se uključi;
- U uključenom položaju prekidaču mogu da se postave 1-3 katanca
sa prečnikom 5-8mm (od strane potrošaća).
Onda vrata na tabli mogu da budu otvorena.
Šablon probijanja otvora napred (fiksirani tip prekidača, ili prekidač na izvlačenje)
45¡
Y
W4
L9
φ50
X
17
18
G
G
P4
2-φ4.2
(mm)
W1 W2 W3 W4 L7 L8
NM8-125
L9
H8 H9 P3
30
90
76
15.25
37
70
13.3
114
148
80
35
105
93
9.25
39
73
9
125
159
90
45
140
122
5
69
121 24.5
148
198
115
45
140
122
5
69
121 24.5
148
198
115
NM8S-125
NM8-250
P4
≥175
≤600
≥175
≤600
R6 R7
C5
C6 G17 G18
39
78
38
72
36
72
48
96
40.5
76
36
72
62
124
70.5
124
36
72
62
124
70.5
124
36
72
NM8S-250
NM8-400
NM8S-400
NM8-630
NM8S-630
≥175
≤600
≥175
≤600
192
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
9.2.4 Motorni mehanizam
а) Stepen zaštite: IP40;
b) Funkcije: uključivanje i isključivanje prekidača ručno, ili automatsko;
c) Ručno uključivanje/isključivanje:
Postavite ključ „manual/auto“ u položaj „manual“ i posle toga okrenite
rukohvat da uključite i isključite prekidač.
d) Automatsko uključivanje/isključivanje:
Postavite ključ „manual/auto“ u položaj „auto“ i posle toga pritisnitedugme
da bi ste uključili i isključili prekidač daljinskim putem.
Operacija uključivanje/isključivanje vrši se preko impulsa ili usmerenim signalom
sa samokontrolom. Radni obseg napona: 85%Un~110%Un.
e) Tehnički parametri;
Nominalni radni
napon
Prekidač
NM8
Električni vek
(operacije)
Radna struja
Konzumirana
snaga
10 000
≤0.5 A
14W
14VA
100-240V AC
NM8-125
100-220V DC
NM8S-125
100-240V AC
NM8-250
100-220V DC
14W
24V DC
NM8S-250
14VA
≤0.5 A
10 000
14W
24V DC
NM8-400
NM8S-400
230V AC
35VA
110V AC
35VA
NM8S-630
≤2 A
5000
220V DC
NM8-630
14W
35W
110V DC
35W
24V DC
35W
NM8-800
NM8S-800
≤7.5 A
3000
230V/400V AC
NM8-1250
200W
NM8S-1250
f) Montažne dimenzije;
H11
3P
4P
W5
W5
L11
L10
H10
Rukohvat
Šablon za bušenje otvora na prednjem delu table (fiksirani tip prekidača, ili prekidač na izvlačenje)
R9
R8
C7
C8
P5
155
NM8
(mm)
NM8-125
W5
H10
H11
L10
L11
R8
R9
P5
C7
C8
90
77
164
117
17.3
46.5
93
144
17.3
120
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250
90
77
175
117
14.5
46.5
93
155
14.5
120
NM8-400, NM8S-400
107
115
250
174
19
64
128
225
19
177
NM8-630, NM8S-630
107
115
250
174
19
64
128
225
19
177
NM8-800, NM8S-800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NM8-1250, NM8S-1250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.3 Modul zaštite od kvara
а) Stepen zaštite: IP30;
b) Funkcije:
- zaštite od kvara;
- indikacija kod isključenje iz kvara;
- test defekt.
Modul zaštite od kvara
Broj polova
3P
4P
NM8-125S/H/R
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NM8S-125S/H
NM8-250S/H/R
NM8S-250S/H
NM8-400S/H/R
NM8S-400S/H/R
NM8-630S/H/R
NM8S-630S/H/R
Karakteristike modula zaštite od kvara
Osetljivost IΔn
Podesiva; 0.03A/0.1A/0.2A/; 0.3A/0.5A/1A/; 2A/3A/5A
Podešavanje vremena kašnjenje
Podesiva; 0.1s/0.2s/0.3s; 0.3s/0.5s/1s; 1s/2s/3s
Ukupno vreme isključenje
<0.2s/<0.4s/<0.5s; <0.5s/<0.7s/<1.2s; <1.2s/<2.2s/<3.2s
Nominalni napon (V) AC50/60Hz
200~440
H13
K
200~440
K
H12
D9
D12
D7
D6
X
D8
D3
D5
D4
D1
D2
5
R
D11
X
D9
X
3
1
D10
N
T R
2
H0
H1
H2
T R
。
。
。
6
4
W9
Y
。 2
。
。
N
Kratki izolacioni poklopac
Dugo izolacioni poklopac
4
Y
6
W9
W2
W1
IzolaciJe između faza
3P
4P
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H0 H1 H2 W9 W1 W2 D10 D11 D12 H12 H13 K
90 120
63
126
191
19
-
30
89 126 52.5 105 140
70
140
215
21.5
-
35
NM8-400, NM8S-400
574 337 580 340 385 242.5 355 227.5 200 95 113 168 70 140 185 113.5 227
327
26
44
45
NM8-630, NM8S-630
574 337 580 340 385 242.5 355 227.5 200 95 113 168 70 140 185 113.5 227
327
26
44
NM8-125
NM8S-125
NM8-250, NM8S-250
305 185 270 167.5 225 145 205 135
112 63
432 253.5 396 235.5 263 169 232 153.5 125 73
79 103 45
45
156
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
Na ploču
Na ploču
3P
3P
4P
K1
6- φ d
K2
K
K
K
G22
G21
G21
G22
G1
G1
G2
G2
≤ 32
K
4P
K1
K2
3- φ d
3- φ d
6- φ d
(mm)
K
K1
K2
G1
G2
G21
G22
d
15
30
60
56
112
121
177
5.5
17.5
35
70
62.5
125
137.5
200
5.5
NM8-400, NM8S-400
22.5
45
90
100
200
200
300
6.5
NM8-630, NM8S-630
22.5
45
90
100
200
200
300
6.5
NM8-125
NM8S-125
NM8-250, NM8S-250
Šablon dodavanja otvora na tabli za fiksirani tip prekidača ili za prekidač na izvlačenje (mm)
Šablon A
Šablon Б
R4(3P)
R5(3P)
R2
R3
R1
C2
X
C5
D13
C6
C1
X
R6
A
P1
B
NM8-125
NM8S-125
NM8-250, NM8S-250
Y
R7
P2
P1
P2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
D13
D14
C1
C2
C5
C6
73
80
13
26
46.5
93
123
13
26
84
20
26
68
115
165
83
90
14.5
29
54
108
143
14.5
29
96
20
33
78
132
188
NM8-400, NM8S-400
109
114
26.5
53
71.5
143
188
24
48
146.5
29
41.5
116
202
294
NM8-630, NM8S-630
109
114
26.5
53
71.5
143
188
24
48
146.5
29
41.5
116
202
294
9.5 Sistem sa zaključavanjem
Zaključava prekidač u uključenom ili isključenom stanju. Korisnici mogu da postave 1-3 katanaca prečnika
5~8mm (od strane potrošaća).
9.6 Izolacioni poklopac na izvodima
а) Stepen zaštite: IP40;
b) Zaštita od direktnog kontakta sa energetskim kolom;
c) Izbor izolacionog poklopaca:
- Prekidač fiksirani tip (prednje povezivanje): dugi izolacioni poklopac;
- Fiksirani prekidač Model na izvlačenje: kratak izolacioni poklopac;
- Prekidač na izvlačenje: kratak izolacioni poklopac.
Kada je napon >500V, izaberite izolacioni poklopac po načinu povezivanja.
157
NM8
Sistem za zaključavanje
Dugi izolacioni poklopac
Kratak izolacioni poklopac
10. Dodatna tehnička informacija
10.1 Izolaciona funkcija:
- Izolacione funkcije svih prekidača su prema standardima IEC 60947/EN 60947-2;
- Izolaciona pozicija kontakata je 0 (isključeno stanje);
- Rukohvat prekidača pokazaće pravilno stanje 0 (OFF), samo ako su kontakti
otvoreni;
- Mogu da budu postavljeni katanci ako su kontakti otvoreni;
- Dobre izolacione fukcije imaju sledeće prednosti:
■ Pravilna indikacija pozicije kontakata unutrašnjeg mehanizma;
■ Nema napona na izlazu;
■ Podnosi velike impulsne napone sa strane napajanja.
10.2 Strujna ograničenja
Kapacitet ograničenja struje je njegova sposobnoast da ograničava struju kratkog spoja, prekidač je sposoban
da ograniči I2t u vremenu tako da zaštiti kolo i aparate pod njim.
Isključivi kapacitet ograničenja serije NM8 događa se zahvaljujući tehnici duplo redno - isključivanje, koja se
karakteriše sa veoma brzim odvajanjem kontakata i pojavom dva električna luka sa vrlo strmim frontovima.
a) Izuzetni kapacitet ograničenja struje u velikoj meri smanjuje energiju nastalu od energije greške uvećavajući
sposobnost isključivanja prekidača do Ics=100%Icu;
b) Kapacitet ograničenja u velikoj meri isključuje kvarove kao što je struja kratkog spoja, koji uništava opremu;
c) Kapacitet ograničaavanja struje u velikoj meri sprečava povećanje temperature, i na taj način se povećava
trajnost vodova;
d) Kapacitet ograničavanja struje u velikoj meri smanjuje snagu i na taj način smanjuje iskrivljenje kontakata i
šina koje vode struju;
e) Kapacitet ograničenja u velikoj meri smanjuje isključivanje aparata koji su u blizini.
Napomena: Ako vam je potrebna tabela za koordinaciju zaštititi, molimo da nas kontaktirate.
158
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
KODOVI ZA NARUČIVANJE NМ8, NM8S
1. Tip S
P = za elektrodistribuciju; M = za zaštitu elektromotora
1.1 NM8-125S, termomagnetski tip, Icu=50kA
1.2 NM8S-125S, elektronsk tip, Icu=50kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
16
123001 123011 123021 123031
40
123041 123044 123047 123050
20
123002 123012 123022 123032
100
123042 123045 123048 123051
25
123003 123013 123023 123033
125
123043 123046 123049 123052
32
123004 123014 123024 123034
40
123005 123015 123025 123035
50
123006 123016 123026 123036
63
123007 123017 123027 123037
80
123008 123018 123028 123038
100
123009 123019 123029 123039
125
123010 123020 123030 123040
1.3 NM8-250S, termomagnetski tip, Icu=50kA
1.4 NM8S-250S, elektronsk tip, Icu=50kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
100
123053 123057 123061 123065
100
123069 123073 123077 123081
160
123054 123058 123062 123066
160
123070 123074 123078 123082
200
123055 123059 123063 123067
200
123071 123075 123079 123083
250
123056 123060 123064 123068
250
123072 123076 123080 123084
1.5 NM8-400S, termomagnetski tip, Icu=70kA
1.6 NM8S-400S, elektronsk tip, Icu=70kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
250
123085 123089 123093 123097
250
123101 123105 123109 123113
315
123086 123090 123094 123098
315
123102 123106 123110 123114
350
123087 123091 123095 123099
350
123103 123107 123111 123115
400
123088 123092 123096 123100
400
123104 123108 123112 123116
1.7 NM8-630S, termomagnetski tip, Icu=70kA
1.8 NM8S-630S, elektronsk tip, Icu=70kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
159
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
250
123117 123122 123127 123132
315
123118 123123 123128 123133
315
123138 123144 123150 123156
350
123119 123124 123129 123134
350
123139 123145 123151 123157
400
123120 123125 123130 123135
400
123140 123146 123152 123158
500
123121 123126 123131 123136
500
123141 123147 123153 123159
630
123142 123148 123154 123160
250
123137 123143 123149 123155
NM8
1.9 NM8-800S, termomagnetski tip, Icu=50kA
1.10 NM8S-800S, elektronsk tip, Icu=50kA
Nominalna
struja (A)
P
M
P
M
Nominalna
struja (A)
P
M
P
M
630
123161
—
123164
—
630
123167
—
123170
—
700
123162
—
123165
—
700
123168
—
123171
—
800
123163
—
123166
—
800
123169
—
123172
—
3P
4P
P
630
123161
700
123162
800
123173
1000
123174
1250
123175
3P
4P
M
—
—
—
—
—
P
123176
123177
123178
123179
123180
4P
1.12 NM8S-1250S, elektronsk tip, Icu=50kA
1.11 NM8-1250S, termomagnetski tip, Icu=50kA
Nominalna
struja (A)
3P
M
—
—
—
—
—
Nominalna
struja (A)
P
630
123167
700
123168
800
123181
1000
123182
1250
123183
3P
4P
M
—
—
—
—
—
P
M
—
—
—
—
—
123184
123185
123186
123187
123188
2. Tip H
2.1 NM8-125H, termomagnetski tip, Icu=100kA
Nominalna
struja (A)
2P
P
2.2 NM8S-125Н, elektronsk tip, Icu=70kA
3P
M
P
4P
M
P
M
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
16
123189 123199 123209 123219 123229 123239
40
123249 123252 123255 123258
20
123190 123200 123210 123220 123230 123240
100
123250 123253 123256 123259
25
123191 123201 123211 123221 123231 123241
125
123251 123254 123257 123260
32
123192 123202 123212 123222 123232 123242
40
123193 123203 123213 123223 123233 123243
50
123194 123204 123214 123224 123234 123244
63
123195 123205 123215 123225 123235 123245
80
123196 123206 123216 123226 123236 123246
100
123197 123207 123217 123227 123237 123247
125
123198 123208 123218 123228 123238 123248
2.3 NM8-250Н, termomagnetski tip, Icu=100kA
2.4 NM8S-250Н, elektronsk tip, Icu=70kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
100
123269 123273 123277 123281
100
123285 123289 123293 123297
160
123270 123274 123278 123282
160
123286 123290 123294 123298
200
123271 123275 123279 123283
200
123287 123291 123295 123299
250
123272 123276 123280 123284
250
123288 123292 123296 123300
2.5 NM8-400Н, termomagnetski tip, Icu=100kA
2.6 NM8S-400Н, elektronski tip, Icu=100kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
3P
P
4P
M
P
M
250
123301 123305 123309 123313
250
123317 123321 123325 123329
315
123302 123306 123310 123314
315
123318 123322 123326 123330
350
123303 123307 123311 123315
350
123319 123323 123327 123331
400
123304 123308 123312 123316
400
123320 123324 123328 123332
160
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
2.7 NM8-630H, termomagnetski tip, Icu=100kA
2.8 NM8S-630H, elektronski tip, Icu=100kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
4P
M
P
M
250
123333 123338 123343 123348
315
350
3P
P
4P
M
P
M
250
123353 123359 123365 123371
123334 123339 123344 123349
315
123354 123360 123366 123372
123335 123340 123345 123350
350
123355 123361 123367 123373
400
123336 123341 123346 123351
400
123356 123362 123368 123374
500
123337 123342 123347 123352
500
123357 123363 123369 123375
630
123358 123364 123370 123376
2.9 NM8-800H, termomagnetski tip, Icu=70kA
2.10 NM8S-800H, elektronski tip, Icu=70kA
Nominalna
struja (A)
P
M
P
M
Nominalna
struja (A)
P
M
P
M
630
123377
—
123380
—
630
123383
—
123386
—
700
123378
—
123381
—
700
123384
—
123387
—
800
123379
—
123382
—
800
123385
—
123388
—
3P
4P
3P
4P
2.11 NM8-1250H, termomagnetski tip, Icu=70kA
2.12 NM8S-1250H, elektronski tip, Icu=70kA
Nominalna
struja (A)
P
Nominalna
struja (A)
P
630
123377
630
123383
700
123378
700
123384
800
123389
800
123395
1000
123390
1000
123396
1250
123391
1250
123397
3P
4P
M
—
—
—
—
—
P
123380
123381
123392
123393
123394
M
—
—
—
—
—
3P
4P
M
—
—
—
—
—
P
123386
123387
123398
123399
123400
M
—
—
—
—
—
3. Tip R
3.1 NM8-125R, termomagnetski tip, Icu=125kA
3.2 NM8S-125R, elektronski tip, Icu=100kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
M
3P
P
M
16
123401 123411
40
123421 123424
20
123402 123412
100
123422 123425
25
123403 123413
125
123423 123426
32
123404 123414
40
123405 123415
50
123406 123416
63
123407 123417
80
123408 123418
100
123409 123419
125
123410 123420
3.3 NM8-250R, termomagnetski tip, Icu=125kA
3.4 NM8S-250R, elektronski tip, Icu=100kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
161
3P
P
M
3P
P
M
100
123427 123431
100
123435 123439
160
123428 123432
160
123436 123440
200
123429 123433
200
123437 123441
250
123430 123434
250
123438 123442
NM8
3.5 NM8-400R, termomagnetski tip, Icu=125kA
3.6 NM8S-400R, elektronski tip, Icu=125kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
M
3P
P
M
250
123443 123447
250
123451 123455
315
123444 123448
315
123452 123456
350
123445 123449
350
123453 123457
400
123446 123450
400
123454 123458
3.7 NM8-630R, termomagnetski tip, Icu=125kA
3.8 NM8S-630R, elektronski tip, Icu=125kA
Nominalna
struja (A)
Nominalna
struja (A)
3P
P
M
3P
P
M
250
123459 123464
250
123469 123475
315
123460 123465
315
123470 123476
350
123461 123466
350
123471 123477
400
123462 123467
400
123472 123478
500
123463 123468
500
123473 123479
630
123474 123480
4. Oprema
Šine za prednje
povetivanje
Šine za zadnje
povezivanje
Adekvatno kućište
NM8-125
125601
125603
125608
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125602
125604
125609
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125605
125610
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250
—
125606
125611
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250
—
125607
125612
Adekvatno kućište
Adapter za DIN
šinu
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
125613
125615
125618
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125614
125616
125619
—
125617
125620
NM8-400,630/NM8S-400, 630
Osnova za tipa
na izvlačenje
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125621
125624
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125622
125625
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125623
125626
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125627
125629
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125628
125630
162
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
Ekonomičan rukohvat
koji se okreće
Direktni rukohvat
koji se okreće
Изнесена въртяща се
ръкохватка
Modul zaštite od
kvara
Uređaj za
zaključavanje
Dugi izolacioni
poklopac
163
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125655
125655
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125656
125656
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125657
125657
NM8(S)-1250
—
125658
125658
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125659
125659
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125660
125660
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125661
125661
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125662
125662
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125663
125663
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125664
125664
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125665
125668
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125666
125669
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125667
125670
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
125671
125671
125671
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125672
125672
125672
NM8-400,630/NM8S-400, 630
125673
125673
125673
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125674
125678
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125675
125679
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125676
125680
NM8S-800, 1250
—
125677
—
NM8
Kratak izolacioni
poklopac
Motorno pokretanje
Naponski okidač
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
2P
NM8-125
—
125681
125685
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
—
125682
125686
NM8-400,630/NM8S-400, 630
—
125683
125687
NM8S-800, 1250
—
125684
—
Kod za naručivanje
AC240/DC220V AC230/400V
NM8-125
125688
—
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125689
—
NM8-400,630/NM8S-400, 630
125690
—
NM8S-800, 1250/NM8S-800, 1250
125691
—
Adekvatno kućište
Adekvatno kućište
NM8-125
Kod za naručivanje
AC220V AC380V DC24V DC110V
125692
125695
125698
—
125693
125696
125699
—
125694
125697
125700
125701
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
NM8-400,630/NM8S-400, 630
NM8S-800, 1250/NM8S-800, 1250
Podnaponski okidač
Adekvatno kućište
NM8-125
Kod za naručivanje
AC220V AC380V DC24V DC110V
125702
125705
—
—
125703
125706
—
—
125704
125707
—
—
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
NM8-400,630/NM8S-400, 630
NM8S-800, 1250/NM8S-800, 1250
Dopunski kontakt
(levi)
Dopunski kontak
(srednji)
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
Cela serija
125708
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
Cela serija
125719
164
SEMO
Automatski prekidač
u livenom kućištu
Dopunski kontak
(desni)
Kontakt za
signalizaciju
Mehaničko blokiranje
(za zadnje povezivanje)
Mehaničko
blokiranje
165
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
Cela serija
125720
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
Cela serija
125709
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
4P
NM8-125
125710
125713
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125711
125714
NM8-400,630/NM8S-400, 630
125712
125715
Adekvatno kućište
Kod za naručivanje
3P
NM8-125
125716
NM8-250/NM8S-125/NM8S-250
125717
NM8-400,630/NM8S-400, 630
125718
NM8
Armatura kablova
Adekvatno kućište
Otvor (max.)
Kod za naručivanje
NM8-125/NM8S-125 (1×95)
95
125631
NM8-250/NM8S-250 (1×120)
150
125632
NM8-250/NM8S-250 (2×150)
240
125633
NM8-250/NM8S-250 (1×240)
240
125634
NM8-630/NM8S-630 (4×95)
150
125635
NM8-630/NM8S-630 (2×240)
240
125636
NM8-630/NM8S-630
240
125637
NM8-630/NM8S-630 (1×240)
240
125638
NM8-1250/NM8S-1250 (3×240)
95
125639
NM8-1250/NM8S-1250 (4×240)
240
125640
166
SEMO
167
Automatski prekidač
u livenom kućištu
Download

PDF