Prof. dr Milan Radosavljevid
Dekan, Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Menadžment i organizacija
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091545
Broj kabineta: 002
[email protected]
Prof. dr Milan Draškovid
Redovni profesor
Oblast istraživanja: Informacione tehnologije
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0642216078
[email protected]
Prof. dr Velimir Šdekid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Industrijsko inženjerstvo
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091510
[email protected]
Prof. dr Sava Smiljid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091507
[email protected]
Prof. dr Radoje Cvejid
Vanredni profesor
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091585
[email protected]
Doc. dr Aleksandar Miljkovid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Ekonomija i finansije
FORKUP
Fakultet za obrazovanje diplomiranih
pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove
Tel.: 0628091551
[email protected]
Doc. dr Tripko Draganid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Menadžment i biznis
FORKUP
Fakultet za obrazovanje diplomiranih
pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove
Tel.:
[email protected]
Doc. dr Rade Kneževid
Docent
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0659444105
[email protected]
Doc. dr Mioljub Lazarevid
Docent
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091526
[email protected]
Doc. dr Zoran Kaličanin
Docent
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 063443227
[email protected]
Prof. dr Miloš Arsid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Logistički menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0644791730
[email protected]
Doc. dr Radoljub Tomid
Docent
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 063620306
[email protected]
Prof. dr Radojko Lojaničid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091577
[email protected]
Prof. dr Petar Kočovid
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Informacione tehnologije
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 063202166
[email protected]
Biljana Vasev, mast.
Nastavnik stranog jezika - Engleski
Oblast istraživanja: Engleski jezik i književnost
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091529
[email protected]
Vladana Lilid, mast.
Nastavnik stranog jezika - Ruski
Oblast istraživanja: Ruski jezik i književnost, Menadžment i organizacija
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091525
[email protected]
Doc. dr Sanja Mikid
Docent
Oblast istraživanja: Menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091528
[email protected]
Slavica Arsenovid
Nastavnik stranog jezika - Ruski
Oblast istraživanja: Ruski jezik i književnost
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.:
[email protected]
Prof. dr Bogdan Popara
Vanredni profesor
Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0628091538
[email protected]
Doc. dr Maja Todorovid
Docent
Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0643159210
[email protected]
Doc. dr Jelena Vujičid
Docent
Oblast istraživanja: Menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.: 0638691256
[email protected]
Doc. dr Miodrag Tojagid
Docent
Oblast istraživanja: Menadžment
FSOM
Fakultet za strateški i operativni
menadžment
Tel.:
[email protected]
Milan Budečevid, mast.
Saradnik
Oblast istraživanja: Menadžment i organizacija
FORKUP
Fakultet za obrazovanje diplomiranih
pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove
Tel.: 0628091501
[email protected]
mr Gordana Đuretid
Asistent
Oblast istraživanja: Društvene nauke, Menadžment
FORKUP
Fakultet za obrazovanje diplomiranih
pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove
Tel.: 0628077165
[email protected]
mr Miloš Tomid
Asistent
Oblast istraživanja: Ekonomija
FORKUP
Fakultet za obrazovanje diplomiranih
pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove
Tel.: 063398771
[email protected]
Download

Prof. dr Milan Radosavljevid Prof. dr Milan Draškovid Prof