ZVANIČNA RANG LISTA SENIORSKOG PRVENSTVA REGIONA BEOGRAD ZA 2012
GODINU
MESTO TAKMIČAR
1.
Nemčevid Nikola
2
UDRUŽENJE REZULTAT
NAJBOLJI LETAČ
mavijan duz
15h i 30'
SRB 5
12h 30' 12"
Popovski Slavoljub
SRB 837
12h 05' 30"
mavijan duz
13h 44'
3.
Erakovid Milan
SRB 60
11h 56' 40"
mavijan duz
13h 24'
4.
Đurđulov Dušan
SRB 87
11h 53' 40"
mavijan duz
13h 12'
5.
Ivkovid Dušan
SRB 1
11h 51'
tekir duz
14h 17'
6.
Lukid Zoran
SRB 457
11h 14'
mavijan špicasti
15h 05'
7.
Kumrid Rade
SRB 794
11h 10' 34"
tekir duz
12h 16'
8.
Vučid Novica
SRB 75
11h 04' 12"
tekirka duz
12h 50'
9.
Belčovski Atanas
SRB 1
11h 03' 34"
tekirka špicasta
13h 50'
10.
Jovid Goran
SRB 243
10h 56'
mavijan šarenokrili
13h 48'
11.
Rakid Milan
SRB 804
10h 43' 50"
mavijan duz
12h 25'
12.
Lončarevid Jovica
SRB 703
10h 42' 24"
mavijan duz
12h 30'
13.
Stojanovid Ljubiša
SRB 215
10h 40' 15"
mavijan duz
11h 42'
14.
Dragidevid Ivica
SRB 19
10h 40'
mavijan duz
11h 48'
15.
Tomid Dejan
SRB 1
10h 34'
mavijanka šarenokr.
11h 55'
16.
Grujid Ljubiša
SRB 5
10h 30' 48"
mavijan duz
11h 57'
17.
Stefanovid Dragan
SRB 457
10h 23' 48"
mavijan duz
13h 06'
18.
Simid Dragiša
SRB 109
10h 23' 08"
tekirka duz
12h 37'
19.
Bugarski Darko
SRB 340
10h 22'
mavijanka duz
10h 35'
20.
Krstid Dragan
SRB 71
10h 21' 24"
barka
12h 25'
21.
Krstid Jovica
SRB 74
10h 16'
šeš
12h 25'
22.
Jevtid Branko
SRB 340
10h 14' 51"
mavijan duz
11h 22'
23.
Lazarevid Stojan
SRB 601
10h 09' 25"
tekirka šarenorepa
14h 14'
24.
Radišid Zoran
SRB 601
10h 09' 10"
mavijanka duz
12h 25'
25.
Bursad Slavko
SRB 371
10h 04'
mavijan duz
14h 10'
26.
Durmidn Zoran
SRB 60
10h
mavijan špicasti
11h 35'
27.
Stevanovid Dobrosav
SRB 130
9h 58'
mavijan duz
12h 33'
28.
Stefanovid Vlada
SRB 505
9h 57'
mavijan duz
13h 45'
29.
Starčevid Sava
SRB 89
9h 56' 40"
mavijan duz
11h 40'
30.
Antid Saša
SRB 794
9h 54' 48"
tekirka jednošpica
14h 07'
31.
Vasid Drgan
SRB 89
9sati 53' 34"
Tekir duz
10h 40'
32.
Rebid Slobodan
SRB 1
9h 50' 42"
mavijan duz
11h 30'
33.
Manojlovid Jovan
SRB 71
9h 48' 40"
mavijanka duz
15h 16'
34.
Nikolid Rodoljub
SRB 75
9h 45'
mavijan duz
12h 10'
35.
Danilovid Miloš
SRB 87
9h 44' 42"
tekir duz
12h 25'
36.
Spasid Milenko
SRB 349
9h 42' 52"
mavijanka duz
15h 02'
37.
Bogdanovid Milosav
SRB 127
9h 41' 07"
boz duz
12h 36'
38.
Jovanovid Petar
SRB 5
9h 39'
mavijan duz
11h 10'
39.
Zdravkovid Miroslav
SRB 200
9h 35'
mavijanka duz
11h 30'
40.
Panjkovid Predrag
SRB 200
9h 31' 20"
mavijanka duz
10h 16'
41.
Milosavljevid Željko
SRB 19
9h 29' 36"
bakarlija
10h 58'
42.
Marinkovid Zoran
SRB 563
9h 26' 15"
tekirka duz
13h 40'
43.
Lalovid Goran
SRB 63
9h 25'
mavijan duz
10h 15'
44.
Uroševid Zoran
SRB 71
9h 13' 12"
tekirka duz
10h 02'
45.
Sunajko Darko
SRB 302
9h 08' 20"
mavijanka duz
10h 45'
46.
Belopavlovid Aleksandar
SRB 340
9h 07'
mavijanka duz
11h 10'
47.
Marinkovid Danijel
SRB 737
9h 04' 42"
mavijan jednošpici
10h 22'
48.
Nikolid Milorad
SRB 87
8h 59'
mavijanka duz
13h 11'
49.
Milojevid Dragan
SRB 1
8h 58' 7"
tekir špicasti
11h 23'
50.
Milivojevid Dejan
SRB 102
8h 56' 40"
tekirka duz
11h 50'
51.
Nedeljkovid Zoran
SRB 40
8h 50' 36"
mavijanka duz
10h 37'
52.
Matijevid Dragoljub
SRB 505
8h 45'
tekirka duz
11h 30'
53.
Bilanovid Nikola
SRB 814
8h 43 m,in. 20"
mavijan duz
11h 14'
54.
Ristid Dragan
SRB 87
8h 43' 10"
mavijan duz
11h 06'
55.
Tešid Zoran
SRB 244
8h 42'
tekir duz
11h 57'
56.
Miličevid Goran
SRB 371
8h 40' 48"
Tekir duz duz
10h 54'
57.
Đorđevid Branislav
SRB 93
8h 38' 20"
mavijan duz
11h 06'
58.
Agatunovid Milan
SRB 84
8h 38' 7"
mavijanka duz
10h 56'
59.
Crnjakovid Dragan
SRB 84
8h 37' 51"
barka
11h 51'
60.
Ljucovid Uroš
SRB 134
8h 36' 50"
tekir levošpici
9h 11'
61.
Gavrilovid Miodrag
SRB 40
8h 31' 50"
arapka duz
11h 05'
62.
Markovid Goran
SRB 130
8h 28'
mavijan duz
10h 10'
63.
Dosid Jovan
SRB 837
8h 25' 30"
mavijanka duz
10h 24'
64.
Todorovid Boban
SRB 213
8h 11' 52"
mavijanka duz
13h 20'
65.
Danilovid Tomislav
SRB 87
8h 11' 36"
mavijanka ubodena
9h 58'
66.
Kobiljski Aleksandar
SRB 1
8h 5'
mavijanka duz
9h 05'
67.
Milanov Srđan
8h 02' 48"
mavijanka duz
8h 52'
SRB 601
68.
Paunovid Goran
SRB 623
8h 02' 36"
mavijan duz
11h
69.
Ristid Dejan
SRB 11
7h 55' 42"
mavijanka duz
9h 03'
70.
Arsenovid Bojan
SRB 93
7h 55' 30"
mavijan šarenokrili
11h 15'
71.
Denkovid Aca
SRB 601
7h 49' 25"
mavijan duz
11h 04'
72.
Jovanovid Miroljub
SRB 575
7h 43' 12"
šeš
8h 30'
73.
Plavšid Branislav
SRB 120
7h 37' 48"
mavijanka duz
8h 53'
74.
Aksentijevid Ivan
SRB 109
7h 34' 40"
tekir duz
8h 08'
75.
Simid Vlada
SRB 302
7h 32'
mavijan duz
8h 20'
76.
Markovid Tomislav
SRB 505
7h 31'
tekir duz
9h 25'
77.
Moldovan Laza
SRB 134
7h 24' 24"
mavijan duz
8h 14'
78.
Denid Miša
SRB 24
7h 22' 12"
arap duz
11h
79.
Vukidevid Nenad
SRB 35
7h 01' 30"
arap duz
10h 12'
80.
Mirkovid Dragan
SRB 64
7h 29minuta
mavijan duz
8h 14'
81.
Spasenovid Milan
SRB 814
7h 26' 40"
mavijan duz
13h 10'
82.
Krstid Radovan
SRB 40
7h 09' 17"
mavijan duz
9h 35'
83.
Tošid Branko
SRB 826
7h 15'
mavijan duz
8h 30'
84.
Stevanovid Miroslav
SRB 805
6h 50'
mavijan duz
9h 27'
85.
Ivanovid Jovica
SRB 124
6h 49'
mavijanka jednošpica
8h 40'
86.
Đurid Sredko
SRB 794
6h 46' 48"
mavijan duz
7h 45'
87.
Voisavljevid Aleksandar
SRB 87
6h 30' 36"
mavijan ubodeni
7h 12'
88.
Bunčid Nenad
SRB 64
6h 19' 42"
barka
7h 48'
89.
Lukaja Mile
SRB 72
6h 16'
mavijan šarenokrili
7h 10'
90.
Stevanovid Miroljub
SRB 2
6h 15' 50"
mavijan duz
8h 45'
91.
Bezmarevid Slavko
SRB 84
6h 04' 10"
boz duz
6h 10'
92.
Stevanovid Zoran
SRB 805
6h 02' 40"
mavijanka duz
8h 10'
93.
Maričid Nenad
SRB 72
5h 13' 12"
tekir duz
5h 48'
94.
Stajkovid Dragan
SRB 804
5h 01' 40 seik.
mavijan duz
5h 28'
Zlatna alka - najbolji letač takmičenja je mavijan duz Nemčevid Nikole SR 5 sa letom od
15h 30'.
Ekipni pobednici prvenstva regiona Beograda za 2012. godinu su članovi udruženja SRB 1 sa
prosekom od 11h 09' 31 sekunda i 1 nedeljiva sekunda u sastavu:
o
o
o
Ivkovid Dušan 11h 51'
Belčovski Atanas 11h 03' 34 sekunde
Tomid Dejan 10h 34'
Prijavljeno je 151 takmičar, 9 takmičara je odustalo, tako da je 142 takmičara uzelo učešde u
takmičenju. Ostvarena su 94 rezultata - procenat uspešnosti je 66%. Takmičenje je održano
03.06.2011. godine.
STATISTIKA:
preko 4 sata: nema rezultata
preko 5h: 2 rezultata
preko 6h: 9 rezultata
preko 7h: 15 rezultata
preko 8h: 21 rezultat
preko 9h: 21 rezultat
preko 10h: 17 rezultata
preko 11h: 7 rezultata
preko 12h: 2 rezultata
ukupno: 94 verifikovana rezultata
Broj golubova koji je učestvovao u takmičenju sa uspehom je 832. Od toga po bojama:
Mavijana 550
Telebona 2
Tekira 199
Beaza 5
Arapa 14
Krzala 3
Bozova 15
Darčina 13
Karudijana 8
Naudijana 1
Šeša 11
Silbera
Baraka 10
Takmičari koji su pustili jednobojno jato:
Stevanovid Miroljub SRB 2
Stevanovid Zoran SRB 805
Stajkovid Dragan SRB 804
Takmičari čija jata su sačinjavale sve ženke:
Agatonovid Milan SRB 84
Kobiljski Aleksandar SRB 1
Stevanovid Dobrosav SRB 130
Mirkovid Dragan SRB 64
Bugarski darko SRB 340
Danilovid Tomislav SRB 87
Takmičarska komisija Saveza Beograda
ZVANIČNA RANG LISTA PRVENSTVA BEOGRADA (MLADI DO 18 GODINA) ZA 2012. GODINU
MESTO TAKMIČAR
UDRUŽENJE REZULTAT
1.
Stojanovid Viktorija
SRB 215
10h 03' 12"
2.
Stojkovid Nemanja
SRB 71
8h 40'
NAJBOLJI LETAČ
mavijan duz
12h 33'
mavijan špicasti
9h 20'
Zlatna alka - najbolji letač takmičenja je mavijan duz Stojanovid Viktorije SRB 215 sa letom od
12h 33'.
Prijavljena su 4 takmičara i svi su uzeli učešde u takmičenju. Postignuta su dva rezultata procenat uspešnosti je 50%. Takmičenje je održano 03.06.2012. godine.
Takmičarska komisija Saveza Beograda
Download

Takmičarska sezona 2012 (rang lista)