Tel:
Fax:
022 850-850
022 850-860
Za direktan poziv: 022 850-broj_lokala_iz_liste
Administracija
501 Gordana Bjedov
[email protected]
Prodaja filtera i ulja
502 Perica Pavlović
(063) 27 18 03
540
546
Faks 1
Faks 3
503
Mirko Vidić
[email protected]
504 Zoran Vasić
(063) 34 80 75
505
Slobodan Pijevac
[email protected]
(063) 104 15 19
[email protected]
536 Milica Kosić
(063) 23 60 83
537
Tanja Pavlović
[email protected]
Niš
(063) 21 31 97
[email protected]
(063) 23 98 41
[email protected]
Miodrag Popović
(063) 24 37 29
Voj.
Aleksandar Samardžić
[email protected]
(063) 864 10 11
[email protected]
Prodaja agregata
518 Radoslav Pavlović
(063) 37 14 10
519
[email protected]
Milorad Sibinović
(063) 24 38 61
[email protected]
520 Ivan Dabetić
(063) 24 37 25
527
[email protected]
Zoran Adžić
(063) 24 36 92
[email protected]
538 Fax 2 (agregati)
Kogeneracija
515 Dragan Zukić
(063) 34 16 24
525
[email protected]
Branimir Trbojević
(063) 62 37 71
[email protected]
531 Branislav Milosavljević
(063) 37 14 11
541
[email protected]
Vasko Ilievski
(063) 27 18 04
[email protected]
Servis i prodaja rezervnih delova
521 Goluban Savić
(063) 22 31 59
523
Miroslav Stojanović
[email protected]
(063) 22 05 93
[email protected]
524 Mirsad Emrović
(063) 34 82 10
526
Servisna radionica
[email protected]
[email protected]
Predrag Momirović
Miloš Pekić
(063) 34 82 09
[email protected]
(063) 34 56 88
[email protected]
Marko Trbojević
Miloš Đurić
(063) 104 15 18
[email protected]
(063) 840 89 79
[email protected]
Filip Pajević
(063) 23 98 31
533
Ivana Gorčić
(063) 24 37 28
549
Kojo Radulović
509
Siniša Živković
[email protected]
[email protected]
547 Zoran Stefanović
[email protected]
507 Aleksandar Tomić
[email protected]
(063) 24 38 74
[email protected]
554 Faks 4 (prijemno odeljenje)
553
Ivan Todorović
[email protected]
Prodaja motora
511 Nebojša Jovanović
(063) 24 37 84
516
Pal Bezeg
[email protected]
(063) 34 16 97
[email protected]
517 Simo Kolundžija
(063) 68 95 08
548
Boško Kaličanin
[email protected]
(063) 34 82 07
[email protected]
Logistika
508 Snežana Šević
(063) 24 38 67
510
Branko Ranković
[email protected]
(063) 20 83 35
[email protected]
512 Aleksandar Devečerski
513
Fax @ Server 2
535
Nataša Lotina
[email protected]
[email protected]
530 Slavica Šarčević
(063) 840 84 08
[email protected]
[email protected]
545 Dragan Vranešević
(063) 24 35 92
[email protected]
Finansije
506 Dragana Đinđić
528
Vesna Pavlović
[email protected]
(063) 31 86 95
[email protected]
529 Snežana Stojiljković
[email protected]
Marketing
532 Sanja Vuković
(063) 24 38 86
Razvoj poslovanja
551
Ivan Jovanović
[email protected]
560
534
BMC
514 Rade Pavlica
(063) 24 38 72
[email protected]
(063) 46 80 58
Dragan Nikolić
(063) 22 38 51
[email protected]
Carrier
522
Miroslav Prvulović
[email protected]
(063) 24 39 57
[email protected]
544
Radivoje Jevtić
(063) 31 86 47
[email protected]
Duško Roksandić
CSM dežurni telefon
CSM mob. telefoni :
(063) 104 15 13
za CG +382 (069) 72 63 17,
za BiH +387 (65) 99 36 68
(063) 34 80 76
Download

CSM tel. centrala - pregled lokala