ZPRÁVA O ČINNOSTI
ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY
ZA OBDOBÍ 09/2009 – 09/2010
ZPRÁVU PŘIPRAVILI:
Jaroslav Pašmik, ředitel pro komunikaci a rozvoj projektů CZGBC
Petr Vogel, místopředseda představenstva CZGBC/ EkoWATT
Obsah:
1.
Vývoj organizace a členské základny .......................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Pracovní skupiny a pořádané akce .............................................................................................. 7
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
Přípravná fáze založení ........................................................................................................... 3
Rozvoj členské, partnerské a sponzorské základny v období 09/2009 – 09/2010 ................. 3
Představenstvo 09/2009 – 09/2010 ......................................................................................... 5
Zaměstnanci CZGBC .............................................................................................................. 6
Dobrovolníci ............................................................................................................................. 6
Šetrné veřejné budovy............................................................................................................. 7
Rekonstrukce budov komunistického dědictví ........................................................................ 7
Vzdělávání středoškoláků........................................................................................................ 7
Certifikace ................................................................................................................................ 8
Náklady, úspory a hodnota šetrných budov ............................................................................ 8
Legislativní pracovní skupina .................................................................................................. 8
Návod pro šetrnou rekonstrukci objektů z 18. A 19. století ..................................................... 9
Šetrné osvětlení ....................................................................................................................... 9
Bio domy ................................................................................................................................ 10
Networking a teambuilding .................................................................................................... 10
VIP Workshop s britským architektem Gordonem Abbottem ................................................ 10
Video konference s náměstkem ministra energetiky USA .................................................... 11
Přednáška architekta Martina Rajniše ................................................................................... 11
Zahajovací konference v Národní technické knihovně .......................................................... 11
Vnitřní a vnější komunikace ........................................................................................................ 12
3.1.
Vnitřní komunikace ................................................................................................................ 12
3.1.1.
Elektronický Newsletter ................................................................................................. 12
3.1.2.
Roadmap – strategický dokument představenstva ....................................................... 12
3.2.
Vnější komunikace................................................................................................................. 13
3.2.1.
Brožura CZGBC pro potenciální členy .......................................................................... 13
3.2.2.
Web CZGBC.ORG......................................................................................................... 13
3.2.3.
YouTube kanál CZGBC ................................................................................................. 13
3.2.4.
Facebook CZGBC ......................................................................................................... 14
3.2.5.
Maichimp (hromadný e-mailing) .................................................................................... 14
4.
Mediální komunikace a výstupy ................................................................................................. 15
5.
Výzkum spokojenosti a zapojení členů...................................................................................... 15
6.
Legislativa a politická podpora ................................................................................................... 15
6.1.
7.
EPBD II .................................................................................................................................. 16
Mezinárodní spolupráce a vývoj šetrných budov ..................................................................... 17
7.1.
7.2.
7.3.
Celosvětová síť World Green Building Council, Evropská podskupina rad šetrných budov . 17
Úzká spolupráce v rámci sítě ................................................................................................ 17
Slovenská Rada..................................................................................................................... 17
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
Vážení členové a příznivci České rady pro šetrné budovy,
dovolte mi, abych vám jako předseda, člen představenstva a člen Rady,
poblahopřál k tomu, co tato instituce za první rok své činnosti dosáhla.
Dokázali jste toho za rok opravdu mnoho, a to jen tím, že jste byli ochotni do
Rady vstoupit a účastnit se jejich aktivit, diskusí, různých setkání, pracovních
skupin a vzdělávacích akcí. Jsem si jistý, že v dalším roce počet těchto
zajímavých aktivit ještě vzroste a tím vzroste i míra vašeho zapojení.
Rád bych poděkoval svým kolegům v představenstvu, řediteli Borisi Zupančičovi
a všem zaměstnancům Rady, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli.
Když se dnes podíváte zpět na průběh minulých 365 dní, tak je ten obrovský
úspěch skutečně dobře vidět. Je to úspěch velmi unikátní a vyplývá z obrovského
entusiasmu a energie všech členů a zaměstnanců.
Připomeňme si, že před rokem jsme slavili vznik organizace s třinácti
zakládajícími členy. Dne jsme organizací s více než šedesáti členy a členská
základna relativně stabilně roste. To je spolehlivý ukazatel důležitosti tématu,
kterému se věnujeme, a také ukazatel příležitostí, které šetrné stavitelství nabízí.
Být členem České rady pro šetrné budovy je dobrá věc. Jedná se o prozíravou
investici, která se vyplácí. Je to skutečná příležitost pro nový byznys, kterou jste
si sami vytvořili. To je velmi důležitá zpráva nejen pro vás, ale také pro vaše
kolegy, spolupracovníky a rodiny. Snažíte se vytvořit lepší svět. Vím, že o to
nám všem jde a to je konec konců také cílem naší organizace.
Dámy a pánové, bylo pro mě skutečným privilegiem být předsedou v období
zakládající fáze České rady pro šetrné budovy. Za svého předsednictví jsem
mimo jiné kladl velký důraz na to, aby byla naše organizace transparentní, čehož
jsme myslím dosáhli, a také na to, aby vedení Rady bylo periodicky předáváno
dál.
Já osobně, a také společnost, kterou zastupuji, zůstáváme zapojeni do Rady a
těšíme se na další spolupráci. Rada byla pro naši společnost velkým přínosem a
měla by být přínosem také pro všechny další členy. Pokud tomu tak úplně
nebylo, rád bych vás povzbudil: Využijte Českou radu pro šetrné budovy jako
nástroj pro rozvoj obchodních příležitostí pro vás a vaše kolegy.
Přeji vám hodně obchodních i osobních úspěchů,
Ira Saul Rubenstein
předseda představenstva České rady pro šetrné budovy
1
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
Vážené dámy a pánové,
dostává se vám do ruky první zpráva o činnosti České rady pro šetrné budovy,
která mapuje období prvního roku fungování této instituce. Rada za rok od svého
založení 15. září 2009 prošla výrazným a troufám si tvrdit úspěšným vývojem.
Naše instituce, kterou mám tu čest vést od dubna 2010, kdy jsem zvítězil
v otevřeném konkurzu, začala vytvářet hodnoty důležité pro veřejnost a zároveň
také pro stavební byznys.
Jak dokazují následující stránky, naší instituci se daří vzbuzovat povědomí o
šetrných budovách a řešeních, vzdělávat profesionály i veřejnost, začínáme se
orientovat na půdě certifikací, a také začínáme spolupracovat se státní a
municipální správou na zlepšování legislativních podmínek pro šetrnou výstavbu.
Rada se rozjížděla od nuly a během roku se dokázala dobře etablovat na poli
profesních asociací v České republice. Naše jméno začíná díky naší práci budit
respekt, stáváme se vyhledávaným partnerem pro profesionály, akademiky a
veřejnost. Hodnota, kterou Rada může nabídnout svým členům, se s rozvojem
organizace zvyšuje. Zvyšuje se prestiž naší značky a s ní roste také prestiž vaše.
Ira Rubenstein, předseda představenstva CZGBC, na předchozí straně velmi
trefně poukazuje na fakt, že hodnotu, kterou naše instituce představuje, jste si
stvořili vy sami pro sebe a pro společnost.
Za energii a entuziasmus, se kterými jste do Rady přišli, a ze kterých Rada
především žije, bych vám rád poděkoval. Věřím pevně v to, že tato energie je
dobře investovaná a velmi dobře se zúročí.
S přáním všeho nejlepšího,
Boris Zupančič
ředitel České rady pro šetrné budovy
2
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
1. VÝVOJ ORGANIZACE A ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1.1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE ZALOŽENÍ
Myšlenka CZGBC vznikla původně jako studentská aktivita mladých nadšenců Petra Vogela
a Petra Kotka (EkoWATT), kteří se v projektu s názvem Šetrné budovy pod záštitou Britské
rady spojili s dalšími dobrovolníky Irou Rubensteinem (Traficon), Ericem Johnsonem
(Gardiner&Theobald) a Benem Hendersonem (American Citizens abroad) a zformovali
koordinační skupinu pro založení České rady pro šetrné budovy.
Během několika měsíců se podařilo dohodnout společný postup, vyřídit veškeré
administrativní záležitosti a společným setkáváním získat dostatečnou podporu byznysu a
jiných institucí pro založení neziskové organizace.
Tým rozšířené koordinační skupiny, která pracovala na vzniku CZGBC, na oslavě založen v září 2009.
1.2. ROZVOJ ČLENSKÉ, PARTNERSKÉ A SPONZORSKÉ ZÁKLADNY
V OBDOBÍ 09/2009 – 09/2010
Česká rada pro šetrné budovy byla založena 15. září 2010. Na slavnostním ceremoniálu bylo
uvítáno 13 zakládajících partnerů, kteří se odvážně postavili za tehdy neznámou organizaci.
Od září do konce roku probíhala tzv. zakládající fáze organizace, kdy bylo primárním cílem
získat další partnerské společnosti do dění a pro podporu Rady. Dne 16.12.2009 byla tato
fáze završena slavnostním přijetím dalších 23 zakládajících partnerů.
Rada také tehdy uzavřela důležité strategické partnerství s Národním divadlem a Národní
technickou knihovnou.
Rozvoj organizace je od začátku významně podpořen základními sponzory jako je Americká
ambasáda v Praze, tiskařská společnost BONO-Art, a Advokátní kancelář Šikola. Touto
cestou bychom rádi vyjádřili našim sponzorům dík. Jejich podpora není samozřejmá a velmi
si jí vážíme.
3
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
Od nového roku rozběhla Česká rada pro šetrné budovy standardní proces fungování
organizace. Do CZGBC vstupují nové firmy případně jiné instituce a členská základna se
takto stabilně rozšiřuje již na60 členů. Z toho čtyři nové firmy se rozhodly stát stříbrnými
exkluzivními členy CZGBC:
O tempu nárůstu členské základny CZGBC dobře vypovídá tento graf:
Rada ve své členské základně sdružuje již dnes velmi unikátní mix skutečně rozdílných
odvětví stavebního průmyslu. Členy jsou jak architektonické, projektantské, konzultantské,
4
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
tak prováděcí, dodavatelské a správcovské firmy. Takto Rada dostává zastoupení celého
spektra prováděcího a provozního řetězce života budovy. Neméně důležité jsou taktéž
developerské a investiční společnosti, které zastupují čistě finanční a projektově-manažerský
pohled na šetrnost budov. Vyváženost pohledu ze strany byznysu Rada zajišťuje spoluprací
se státní správou, vysokými a středními školami a kulturními institucemi.
Zde je graf, který podle odvětví demonstruje členskou základnu v období 09/2009 – 09/2010:
1.3. PŘEDSTAVENSTVO 09/2009 – 09/2010
Zakládající představenstvo bylo zvoleno při oficiálním založení organizace a je tak sestaveno
z partnerských firem Rady ihned po založení. Členové představenstva vykonávali během
roku svoji činnost s velkou odpovědností, entuziasmem a taktéž s dobrovolnou výraznou
časovou alokací. Počet jednání představenstva se vyšplhal až na 18 setkání během
uplynulého roku. Představenstvo fungovalo do ustanovení klasické zaměstnanecké struktury
(duben 2010) nejen jako strategický, ale též exekutivně řídící orgán Rady.
Zakládající představenstvo bylo tvořeno z osmi členů:
Předseda: Ira Saul Rubenstein, Traficon s.r.o.
Místopředseda: Petr Vogel, EkoWATT CZ s.r.o.
Pokladník: Chris Gunn, Gardiner&Theobald spol. s r.o. (období 09/2009 – 04/2010)
Pokladník: Graham B Livsey, Gardiner&Theobald spol. s r.o. (období 05/2010 – 09/2010)
Sekretář: Vincent Marani, Cigler Marani Architects s.r.o.
Člen: Roman Kraiczy, Sekyra Group a.s.
Člen: Björn Mattsson, Skanska CS a.s.
Člen: Petr Motýl, Schneider Electric CZ, s.r.o.
Člen: Vladan Jesenský, Zumtobel Lighting s.r.o.
Všichni zmínění členové kandidují také do nového představenstva na příští roky.
5
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
První zasedání v NTK…
jedno z dalších v Schneider Electric… další u Cigler Marani Architects…
1.4. ZAMĚSTNANCI CZGBC
Tým zaměstnanců se s růstem a usazováním organizace postupně navyšoval. Rada se
přesunula ze zakládající fáze s jedním zaměstnancem na poloviční úvazek na dnešní stabilní
sestavu čtyř zaměstnanců na plný úvazek.
Zaměstnanci Rady jsou:
Ředitel: Boris Zupančič
Ředitel pro komunikaci a rozvoj projektů: Jaroslav Pašmik
Asistentka: Michaela Nedorostová
Asistentka: Jitka Blažková
Jaroslav Pašmik __ Boris Zupančič__ Michaela Nedorostová__Jitka Blažková
1.5. DOBROVOLNÍCI
Činnost Rady je z velké části založena na entuziasmu a dobrovolnictví jednotlivců a firem.
Dobrovolníci mimo členskou základnu pomáhají například s organizováním akcí, překlady,
přípravou databází, rešeršemi, zápisy z pracovních skupin a některými analýzami.
Rádi bychom touto formou dobrovolníkům poděkovali a uvedli jejich jména.
České radě pro šetrné budovy dobrovolně pomáhají: Lída Kavánková, Miroslava Králová,
Marek Kundrata, Eliška Majsnarová, Kateřina Pekárková, Zuzana Stáňová a Evi Verboven.
6
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
2. PRACOVNÍ SKUPINY A POŘÁDANÉ AKCE
Níže bychom rádi vyzvedli práci a výsledky nejaktivnějších devíti pracovních skupin
Rady, kde velmi čile a dobrovolně spolupracují jednotlivé členské firmy. Jak je patrné
z následujících řádků, v období 09/2009 – 09/2010 tyto skupiny vyvíjely značnou
aktivitu.
2.1. ŠETRNÉ VEŘEJNÉ BUDOVY
Vedoucí pracovní skupiny: Ivo Slavotínek, ENESA a.s.
Hlavním posláním pracovní skupiny je propagace šetrných stavebních a technologických
řešení v rámci veřejných budov. Ve skupině jsou kromě vedoucí společnosti ENESA aktivní
také společnosti ENVIROS, EkoWATT, Aukett, Lindab a strategický partner Národní divadlo.
Skupina se schází od ledna 2010. Uspořádala zatím jeden velký seminář na téma uplatnění
energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC) ve veřejném sektoru. Semináře se
zúčastnilo přes 60 ředitelů a technických ředitelů veřejných institucí, a také zástupci
Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva kultury.
Další seminář se stejným tématem je plánován na konec září v Brně. Bude uspořádán ve
spolupráci se statutárním městem Brnem a pod záštitou jeho primátora.
Mezi strategické cíle pracovní skupiny patří vypracování manuálu pro komplexní
modernizaci budov. Cílovou skupinou pro manuál jsou veřejní zadavatelé, tedy obce,
města a kraje, přesněji jejich investiční oddělení, městské příspěvkové organizace a státní a
městské podniky.
2.2. REKONSTRUKCE BUDOV KOMUNISTICKÉHO DĚDICTVÍ
Vedoucí pracovní skupiny: Petr Vogel, EkoWATT
Pracovní skupina se schází od března 2010. Mezi aktivní společnosti patří kromě vedoucího
EkoWATTu také Atrea, Aukett, Cigler Marani Architects, Daikin, Enviros, JRD a Len + K
architekti
Programem skupiny je práce na konkrétním řešení projektu rekonstrukce panelového
domu v Praze do pasivního standardu. Tento pilotní projekt bude prezentován v rámci
konference v říjnu 2010 v Národním divadle, kterou skupina pořádá.
2.3. VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDOŠKOLÁKŮ
Vedoucí pracovní skupiny: Petr Kotek, EkoWATT
Pracovní skupina se skládá kromě vedoucího EkoWATTu také ze společností Enviros, Atrea
a Autodesk. Zapojen je také strategický partner Národní divadlo.
Skupina se velmi intenzivně schází od února
2010 a dokázala získat grant administrativy
Spojených států na svůj webový elearningový projekt. Projekt, který se
skládá z textů, testů a videí, najdete na
adrese: www.czechgreenschool.org.
Web byl představen na tiskové konferenci pracovní skupiny koncem srpna 2010. Nyní
probíhá spolupráce se středními školami, které začínají web využívat.
Skupina plánuje další rozvoj webu Czech Green School a chystá se využít některé státní
granty k podpoře vzdělávání středoškoláků v oboru šetrných budov.
7
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
2.4. CERTIFIKACE
Vedoucí pracovní skupiny: Boris Zupančič, CZGBC
Pracovní skupiny se účastní většina společností zapojených do České rady pro šetrné
budovy. Jednání se účastní také zástupci Fakulty stavební ČVUT.
Pracovní skupina produkuje vzdělávací
činnost v oblasti certifikace budov. První
z akcí byla celodenní Konference
certifikačních
systémů
v Národním
divadle uspořádaná na konci května.
V rámci konference proběhly přednášky
předních zahraničních
a
domácích
odborníků,
zástupců nejdůležitějších
světových certifikačních systémů.
Přednášek se zúčastnila většina členů.
Na konferenci přednášeli tito odborníci:
Dr. David Crowhurst, Technický ředitel BRE Global (BREEAM), Dipl.-Ing. Jan Zak, (DGNG)
prof. Petr Hajek, Fakulta stavební ČVUT (SB Tool CZ), Eric Johnson, LEED Accredited
Professional
Fotografie z Konference certifikačních systémů, kterou CZGBC uspořádala 24. května 2010.
2.5. NÁKLADY, ÚSPORY A HODNOTA ŠETRNÝCH BUDOV
Vedoucí pracovní skupiny: Eric Johnson, Gardiner&Theobald
Zapojené společnosti: Gardiner&Theobald, apolloLED, Arch.Design Group, Chapman Taylor,
EkoWATT, Heberger, K4, Knauf Insulation, Metrostav Development, OPTIMAL Engineering
a PBA INTERNATIONAL PRAGUE.
Cílem pracovní skupiny je připravit studii, která identifikuje rozdíl ceny mezi standardní a
šetrnou budovou. Je potřeba například určit, jaké jsou dosažitelné energetické úspory, jak
vypadá analýza životního cyklu šetrné budovy a do jaké míry je možné snížit celkové
provozní náklady.
První vystoupení pracovní skupiny formou přednášky a diskusního panelu je plánováno na
říjen 2010.
2.6. LEGISLATIVNÍ PRACOVNÍ SKUPINA
Vedoucí pracovní skupiny: Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola
Zapojené společnosti: Knauf Insulation, JRD, Elektrodesign, Atrea, EkoWATT, 2 VV,
spolupráce s Centrem pasivního domu
8
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
Skupina má za cíl specifikovat zásadní nutné změny v české legislativě tak, aby byly
odstraněny komplikace, případně nesmyslné požadavky v oblasti šetrného stavitelství.
Skupina se shodla na zásadním tématu důležitosti dozoru správné implementace nové
směrnice EPBD II (Energy Performance Building Directive) platné od června roku 2010.
Vzhledem k důležitosti legislativního tématu představenstvo předpokládá nutnost volby
jiného nežli čistě dobrovolnického modelu struktury této skupiny.
2.7. NÁVOD PRO ŠETRNOU REKONSTRUKCI OBJEKTŮ Z 18. A 19. STOLETÍ
Vedoucí pracovní skupiny: Vincent Marani, Cigler Marani Architects
Zapojené společnosti: Cigler Marani Architects, PBA INTERNATIONAL PRAGUE
Popis a cíle skupiny: Skupina pracuje na jednoduchém materiálu možnosti rekonstrukce
historických objektů do kvalitnějších energetických, ale též kvalitativních standardů.
Skupina se již v minulosti zúčastnila se svými příspěvky některých konferencí, avšak
společný ucelený výsledek skupiny bude teprve prezentován a to začátkem října 2010 na
diskusním semináři, který skupina pořádá.
2.8. ŠETRNÉ OSVĚTLENÍ
Vedoucí pracovní skupiny: Filip Müller, Philips
Zapojené společnosti: Philips, Erco Lighting, K4, Osram a Zumtobel Lighting.
Popis a cíle skupiny: Osvětlení je součástí každého stavebního projektu a poskytuje velmi
široký prostor pro hledání šetrných řešení. Každý projekt hledající možnost jak šetřit životní
prostředí se proto musí s otázkou osvětlení vypořádat. Osvětlení představuje obecně 20%
spotřeby energie. Ve městech (veřejné budovy) je tento podíl odhadován až na 50%.
Skupina působí ve všech oblastech
osvětlování, tedy v oblastech světelných
zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky, LED atd.),
předřadníků
ke
světelným
zdrojům
(konvenční a elektronické předřadníky),
příslušenství
ke
svítidlům
(mřížky,
reflektory), svítidel samotných a řízení
osvětlení.
Součástí rozsahu činností je kromě hledání
zelených řešení také světelný design s
ohledem na zkrášlování pomocí osvětlení,
které upravuje prostředí, v němž se lidé
pohybují tak, aby se v něm lépe cítili.
Skupina provedla v rámci výstavy Světlo v architektuře sérii přednášek na téma šetrného
osvětlení. Podobné přednášky se připravují také na říjen 2010.
Fotografie ze zasedání pracovní skupiny a semináře Šetrné osvětlení.
9
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
2.9. BIO DOMY
Zvláštní pracovní skupina vytvořená CZGBC společně s institucí British Council.
Pracovní skupina měla ve svém středu dobrovolníky z programu Low Carbon Futures Challenge Europe. Dokázala uspořádat celodenní seminář zaměřený na dřevostavby a
rezidenční šetrné budovy. Na tomto semináři vystoupily české akademické špičky v oboru
šetrné rezidenční výstavby. Semináře se zúčastnilo asi dvě stě osob, které většinou
zvažovaly stavbu šetrného domu.
Součástí semináře byla produktová výstava firem a exkurze do tří vybraných bio domů
v okolí Prahy. Na exkurzi vyrazily dva mikrobusy s potenciálními majiteli šetrných domů.
2.10. NETWORKING A TEAMBUILDING
Vedoucí pracovní skupiny: Martina Schopperová, Procure it Direct
Zapojené společnosti: Procure it Direct, Sortim, Schneider Electric, Chapman Taylor, Daikin
Skupina se zaměřuje na vzájemné poznávání jednotlivých členů a služeb společností, které
členové reprezentují, dále na hledání společných projektů, začleňovaní nových členů do
společných aktivit, organizování workshopů, seminářů, a také sportovních a kulturních akcí.
Pracovní skupina má za sebou úspěšné uspořádání dvou tenisových turnajů.
A také uspořádání úspěšného zájezdu do Paříže, kde došlo k navázání kontaktu
s Francouzskou radou pro šetrné budovy a prohlídce několika šetrných objektů.
2.11. VIP WORKSHOP S BRITSKÝM ARCHITEKTEM GORDONEM ABBOTTEM
CZGBC uspřádala pro členské architekty a architekty městských částí Prahy workshop
s britským architektem Gordonem Abbottem, zástupcem významné londýnské
architektonické kanceláře PRS Architects. Pan Abbott představil čtyři šetrné projekty, mezi
nimiž nechyběla nová londýnská budova městské hromadné dopravy nebo plánovaná stavba
univerzity v Tel Avivu.
10
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
2.12. VIDEO KONFERENCE S NÁMĚSTKEM MINISTRA ENERGETIKY USA
V zimě 2009 CZGBC uspořádala ve spolupráci s Americkou
ambasádou v ČR videokonferenci s Markem Ginsbergem,
náměstkem ministra energetiky USA pro energetickou efektivitu a
obnovitelné zdroje. Tématem byla energetická politika USA,
obnovitelné zdroje a šetrné budovy.
2.13. PŘEDNÁŠKA ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE
Jedna z prvních akcí, kterou Česká rada pro šetrné budovy uspořádala na podzim 2009, byla
přednáška nekonvenčního architekta Martina Rajniše v Národní technické knihovně a
projekci filmu o nové Rajnišově poštovně na Sněžce. Na přednášku a projekci přišlo více než
200 architektů a studentů architektury.
2.14. ZAHAJOVACÍ KONFERENCE V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ
Zahajovací konference CZGBC v Národní technické knihovně proběhla 15. září 2009.
Finančně ji podpořila americká administrativa. Mezi hlavní řečníky patřil Tim McEnery,
ředitel USGBC pro mezinárodní vztahy. Na konferenci promluvil mimo jiné také Zdeněk
Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT.
Tim Mc Enery (USGBC)
Ira Rubenstein (CZGBC)
První zakládající členové CZGBC
11
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
3. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE
Vnitřní a vnější komunikace je pod koordinací Jaroslava Pašmika a pod strategickým řízením
komise Vnitřních a vnějších vztahů, kterou vede Vladan Jesenský (Zumtobel Lighting).
3.1. VNITŘNÍ KOMUNIKACE
Česká rada pro šetrné budovy
používá pro vnitřní komunikaci mezi
členy a pracovními skupinami online
projekt
management
systém
Basecamp.
V tomto systému je z členských
firem zaregistrováno již přes 150
osob, které komunikují ve svých
pracovních skupinách.
Pro členy jsou online k dispozici
také interní dokumenty Rady a
zápisy ze zasedání představenstva.
Samotné
představenstvo
také Hlavní stránka online komunikačního systému Basecamp
komunikuje skrze Basecamp, stejně
jako zaměstnanci Rady.
Pro vnitřní komunikaci samozřejmě slouží také setkávání pracovních skupin, zasedání
představenstva, členská schůze a jiné interní i veřejné akce CZGBC.
3.1.1. ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER
Rada komunikuje směrem ke svým členům také formou html
newsletteru, který je zasílán emailem. Newsletter představuje
například nové členy Rady, plánované a uskutečněné akce
nebo mediální výstupy. Newsletter putuje pro informaci také
k vybraným nečlenům CZGBC a je dispozici na webu Rady.
Zatím byly zpracovány dvě vydání Newsletteru CZGBC. Další
se plánuje v září 2010.
3.1.2. ROADMAP – STRATEGICKÝ DOKUMENT PŘEDSTAVENSTVA
Dokument představenstva Roadmap
Byl zpracován v lednu 2010 a je umístěn ke stažení pro členy i
veřejnost na webu CZGBC.
Obsahuje strategii rozvoje CZGBC pro první rok činnosti, typy
členství, schéma řídící struktury, přehled pracovních skupin,
finanční plán, kontakty a další.
12
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
3.2. VNĚJŠÍ KOMUNIKACE
Vnější komunikace CZGBC je zajišťována především skrze digitální média a sociální sítě.
3.2.1. BROŽURA CZGBC PRO POTENCIÁLNÍ ČLENY
Brožura pro potenciální členy CZGBC byla zpracována na
začátku roku 2010 a přináší základní přehled typů členství a
benefitů pro zájemce o zapojení do Rady.
Přináší také stručnou historii Rady, přehled poplatků a
kontakty.
Brožura je ke stažení na webu CZGBC. Prosíme členy, aby ji
bez omezení distribuovali svým partnerům a potenciálním
členům Rady.
3.2.2. WEB CZGBC.ORG
Webové stránky jsou dílem Petra Kotka ze společnosti EkoWATT (zakládající člen CZGBC).
Byly vytvořeny s minimem finančních prostředků v srpnu 2009 a dotvořeny v lednu 2010.
Drtivou většinu práce odvedl Petr Kotek jako dobrovolník.
Popularita webu
Google Analytics):
www.czgbc.org
(zdroj
Zhruba 1500 unikátních návštěvníků měsíčně
4000 zhlédnutých stránek měsíčně
Návštěvník si za jednu návštěvu prohlédne
průměrně 2,66 stránky
Průměrná doba strávená na webu czgbc.org
jsou 3,3 minuty.
Hlavní zdroje návštěvnosti:
37 % přímá návštěvnost
30 % přirozené vyhledávání (Google)
27 % odkazující stránky
4 % přirozené vyhledávání (Seznam)
Pro webové stránky je v dohledné době plánováno rozšíření a upgrade.
3.2.3. YOUTUBE KANÁL CZGBC
YouTube kanál CZGBC založil v září 2009 Jaroslav Pašmik, mediální a marketingový expert
a současný ředitel CZGBC pro komunikaci a rozvoj projektů. Na kanálu CZGBC je zatím
zavěšeno 15 videí, většina z dílny Jaroslava Pašmika. Videa pojednávají o charakteru a
akcích CZGBC.
13
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
Počet zhlédnutí všech videí přesahuje za rok
provozu kanálu 1400. Videa zhlédli většinou
čeští uživatelé, ale také publikum z USA,
Německa, Velké Británie, Řecka nebo
Japonska.
Většina provozu přichází na YouTube kanál
z webu CZGBC, ovšem asi 16 %
návštěvníků přišlo na naše videa přes
vyhledávání YouTube a asi 16 % přes
externí linky.
3.2.4. FACEBOOK CZGBC
Facebookový profil CZGBC založil v květnu
2009 Petr Vogel (EkoWATT). Od té doby se
facebooková komunita CZGBC rozšířila na
130 příznivců a dále roste.
Komunikaci přes Facebook má na starosti
asistentka Rady Michaela Nedorostová.
První online-offline akce je v plánu v blízkém
časovém horizontu.
3.2.5. MAICHIMP (HROMADNÝ E-MAILING)
E-mailový marketing patří k důležitým
součástem komunikace CZGBC. Rada
používá na cílené vyžádané oslovování
profesionálů a veřejnosti e-mailingovou
službu Mailchimp.
Nyní má Česká rada pro šetrné budovy
ve své databázi přes 3300 kontaktů
z celého spektra stavebního byznysu a
z řad profesionálů a veřejnosti, která se
věnuje šetrným stavbám.
14
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
4. MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A VÝSTUPY
Česká rada pro šetrné budovy komunikuje s médii velmi intenzivně. Komunikace probíhá
formou tiskových konferencí, kterých Rada uspořádala za sledované období celkem tři. Dále
formou tiskových zpráv, kterých šlo k novinářům zatím pět.
Místopředseda představenstva Rozhovor ředitele CZGBC Borise
CZGBC Petr Vogel v jednom Zupančiče pro Český rozhlas
Radiožurnál.
Zleva: Ondřej Černý, generální z pořadů ČT24.
Tisková konference 16. 12.2009
u příležitosti rozšíření CZGBC.
ředitel Národního divadla, Ira
Rubenstein, předseda CZGBC,
James Brew, hlavní architekt
Rocky
Mountain
Institutu,
překladatelka a Petr Vogel,
místopředseda CZGBC.
Celkový počet uveřejněných článků v tištěných médiích počítáme na desítky. K největším
úspěchům patří celostránkový rozhovor místopředsedy představenstva Petra Vogela pro
Lidové noviny, ale také řada rozhovorů a článků v odborných médiích jako například Revue
Fasády, TZB Info nebo Development News. Zvláště cenné jsou pak vystoupení zástupců
Rady na ČT1, ČT 24, Z1, v ČRO 1 a na Rádiu Česko.
5. VÝZKUM SPOKOJENOSTI A ZAPOJENÍ ČLENŮ
Po půlroce kontinuální činnosti provedla Rada první výzkum spokojenosti a zapojení svých
členů. Osloveni byli zatím zakládající partneři, kteří do Rady vstoupili v období 15.9. – 16.12.
2009.
Z šestatřiceti zakládajících partnerů vyplnilo dotazník jednadvacet. Přes 95 % členů, kteří se
zapojili do výzkumu, vyjádřila spokojenost s dosavadním vývojem CZGBC. S vnitřním
komunikačním nástrojem Basecamp je spokojeno 71 % oslovených.
Členové si přejí být lépe informováni o činnosti pracovních skupin CZGBC, přejí si zlepšit
webové stránky Rady a především pracovat na vytváření obchodních příležitostí.
Celková známka za uplynulé období je 2 (1 nejlepší, 5 nejhorší).
6. LEGISLATIVA A POLITICKÁ PODPORA
Exekutivní komise Rady navázala kontakty s novou politickou reprezentací vzniklou z vlády
sestavené v červnu roku 2010. V současnosti jsou potvrzeny seznamovací schůzky se
zástupci jednotlivých ministerstev. Tématem budou jednotlivé možnosti spolupráce CZGBC a
státní správy. Bezpochyby bude jedním z témat aktuální proces implementace nové
směrnice EPBD II do českého legislativního prostředí.
15
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
6.1. EPBD II
Dne 9. července 2010 vstoupila v platnost zásadní směrnice Evropské unie EPBD II (Energy
Performance Building Directive), která se věnuje energetické náročnosti nových budov, ale
též rekonstrukcím v příštích letech. Směrnice je pro Českou republiku závazná a navíc
ambiciózní ve svých cílech.
Zásadní cíle směrnice hovoří o skutečném přelomu stavebního odvětví, tzv. budovách
s téměř nulovou spotřebou energie. Takové budovy mají být povinné nejpozději od roku
2018 pro všechny novostavby obsazené nebo vlastněné veřejnou správou a od roku 2020
pro veškeré novostavby.
Veškeré kroky transpozice do národní legislativy mají být učiněny do června roku 2012.
Z toho plyne, že veškeré podstatné kroky budou učiněny v následujících dvou letech.
Z tohoto důvodu se představenstvo CZGBC jednohlasně rozhodlo podpořit dialog
odpovědných ministerstev s Radou jakožto expertním partnerem implementace tak
zásadního kroku do českého legislativního prostředí.
Za tímto účelem byla vytvořena partnerská platforma dvou progresivních neziskových
subjektů CZGBC – Centrum pasivního domu. Platforma zvolila pro svou koordinaci pana
Petra Holuba s dlouholetými zkušenostmi s prací na ministerstvu životního prostředí a na
implementaci EPBD I do české legislativy. Platforma rozpoutá odbornou diskusi nad
vytyčenými cíly směrnice mezi jednotlivými členy sdružení, podpoří svoji argumentaci
zpracováním expertních studií.
Přehled kategorizace potřeby tepla na vytápění pro obytné domy dle TNI 730329 a TNI 730330.
Barevná škála kategorizace spotřeby energie objektu dle 148/2007 Sb. Zdroj: EkoWATT
Pasivní dům
Nízkoenergetický dům
•
<=15 kWh/m2.rok v potřebě energie na
vytápění
•
<=50 kWh/m2.rok v potřebě energie
na vytápění
•
Uem<=0,30
•
Uem<=0,35
•
Zajištěn přísun čerstvého vzduchu
•
Zajištěn přísun čerstvého vzduchu
•
Účinnost rekuperace >=70%
•
Účinnost rekuperace >=70%
•
Neprůvzdušnost n50<=0,6
•
Neprůvzdušnost n50<=1,5
•
Zajištění komfortu v létě
•
Zajištění komfortu v létě
•
Potřeba primárních energií <=60
kWh/m2.rok
Přehled základních kritérií pasivního a nízkoenergetického standardu bytového domu dle TNI 730330.
V rámci struktury CZGBC bude na výroční členské schůzi 2010 vytvořena tzv. prioritní
skupina EPBD II, kde vyzýváme členy se zájmem o toto téma k aktivní účasti. Skupina EPBD
II bude lídrem tématu v rámci Rady, ale případně též navenek při jednotlivých jednáních či
veřejné publicitě.
16
Česká rada pro šetrné budovy
Czech Green Building Council
7. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A VÝVOJ ŠETRNÝCH BUDOV
7.1. CELOSVĚTOVÁ SÍŤ WORLD GREEN BUILDING COUNCIL, EVROPSKÁ
PODSKUPINA RAD ŠETRNÝCH BUDOV
Česká rada pro šetrné budovy je od svého vzniku registrována pod celosvětovou zaštiťující
organizací World Green Building Council. Takto Rada může používat pro Českou republiku
označení Green Building Council a reprezentovat tak české šetrné budovy. Rada prozatím
z důvodu poměrně značného finančního nákladu váhá postoupit v členské struktuře
WorldGBC výše a zůstává tak v přidružené skupině.
Členové představenstva CZGBC reprezentují Radu v nově vytvořené podskupině, regionální
evropské síti sdružující 26 sdružení po jednotlivých členských státech Evropy. Evropská síť
má za obecné cíle podporovat výměnu zkušeností a knowhow, dále spolupráci s Evropskou
komisí, spolupráci na vzdělávacích programech. Evropská síť měla zatím tu čest osobního
setkání na dvou významných akcích 2009 Consense Conference Stuttgart, 2010 Build Green
CEE Conference Budapest. Na obou těchto událostech byl přítomen alespoň jeden
reprezentant z představenstva CZGBC.
Počet rad šetrných budov na světě se neustále zvyšuje. Autor grafiky: Petr Kotek
7.2. ÚZKÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI SÍTĚ
Exekutiva CZGBC se snaží dále rozvíjet vztahy s jednotlivými partnerskými organizacemi.
Členové představenstva CZGBC navázali kooperativní vztahy s kolegy v Německu (DGNB),
Rakousku (ÖGNI), USA (USGBC), Velké Británii (UKGBC), Rumunsku (RoGBC) aj. Se
všemi těmito kolegy během roku proběhla četná setkání na vrcholné úrovni a probíhá nadále
úzká spolupráce v předávání zkušeností těchto zatím zkušenějších rad šetrných budov.
7.3. SLOVENSKÁ RADA
Představenstvo se svým poměrným úsilím podílelo a podílí na vzniku partnerské organizace
na Slovensku. V červenci roku 2010 proběhlo za organizace členů představenstva CZGBC
první setkání možných partnerských firem slovenské Rady. Setkání se účastnilo na 20
reprezentantů firemní, neziskové, akademické sféry a některých ambasád. Výsledkem tohoto
setkání je vznik skupiny dobrovolníků pro založení SKGBC. Potěšující zprávou je také to, že
jsou někteří tito dobrovolníci aktivními členy CZGBC.
17
Download

Zpráva o činnosti... - Česká rada pro šetrné budovy