Česka rada pro šetrné budovy
czech green building council
KONFERENCE ŠETRNÉ
BUDOVY 2014
Foster and Partners vystoupí na
konferenci Šetrné budovy 2014
Hlavní zahraniční hvězdou mezinárodní
konference Šetrné budovy 2014, jejíž
4. ročník proběhne 25. září v hotelu
Hilton Prague, bude architekt a partner
Rafe Bertram z proslulého londýnského
ateliéru Foster and Partners.
České prostředí neumí ocenit
výrobek s deklarovaným dopadem
na životní prostředí
Produktů, které mají přidělený certifikát,
je stále omezený počet. U kulatého stolu pracovní skupiny Udržitelné materiály se v průběhu května a června sešlo
v Praze patnáct zástupců a zástupkyň
stavebních firem, státních orgánů a dalších expertů, aby analyzovali stávající
situaci a navrhli řešení, jak i v České republice podpořit efektivní využívání environmentálního prohlášení o produktu
(EPD) založeném na studii posuzování
životního cyklu (LCA). Poslední, čtvrté
setkání se uskutečnilo ke konci června
2014. Setkání iniciovala a organizovala
Česká rada pro šetrné budovy. Výstupy
z kulatých stolů, návrh dalšího postupu
i novinky z následných kroků naleznete
na stránce skupiny.
členství
Pan Bertram vede architektonické týmy
v Evropě a Indii. Kromě toho je spoluzakladatelem projektu Foster and Partners
Sustainability Forum, které propaguje
udržitelné technologie a řešení ve stavební praxi. Registrujte se na konferenci
zde.
Oslava 5. výročí založení CZGBC
bude ve sky baru Cloud hotelu Hilton
Přijďte s námi oslavit 5. narozeniny
České rady pro šetrné budovy do sky
baru Cloud hotelu Hilton Prague. Oslava navazuje 25. září na konferenci Šetrné budovy 2014 a platící účastníci konference mají vstup zdarma. Registrovat
na oslavu se můžete zde.
pracovní skupiny
Novinky v pracovních skupinách
Sledujte nově aktuální informace na
stránkách jednotlivých skupin. Prohlédněte si tuto novinku na našem webu!
Noví členové CZGBC
Dům plný úspor, o.p.s, Desso Czech
Republic, s.r.o., TECE Česká republika, s.r.o. a Hoval, spol. s r.o. Chcete
se dozvědět více? Přečtěte si medailonky jednotlivých firem na našem webu.
Zlatým členem společnost Knauf
Insulation, spol. s r.o. - Děkujeme
společnosti za důvěru a rozhodnutí
o navýšení úrovně exklusivního členství
pro další období!
eNewsletter
08 2014
Komunikace Evropské komise k udržitelným budovám, výstup z workshopu
s World GBC a další informace k tématu
jsou na stránce nově vzniklé pracovní
skupiny.
Pražské stavební předpisy
a novela zákona 406
To jsou jedny ze současných legislativních témat Aliance Šance pro budovy.
V poslední době připomínkovala například Pražské stavební předpisy, které
hlavní město schválilo v půlce července. Došlo tak například ke zpřesnění
požadavků na tepelnou ochranu i pro
jednotlivé stavební konstrukce či umožnění zateplení do pasivního standardu
přes uliční čáru. ŠPB také nadále komentuje návrh novely zákona 406, který
se nyní diskutuje v pracovních skupinách legislativní rady vlády. Do prvního čtení na schůzi sněmovny půjde od
16. září. Aliance zde navrhuje například
zpřesnění povinnosti udávat energetickou třídu u nabídek realitních kanceláří
nebo umožnění nezpracovávat energetický posudek pro některé dotační
tituly (např. Nová zelená úsporám). Zájemcům ŠPB nabízí možnost účastnit
se pracovních skupin na tato témata.
Přihlásit se na ně můžete na adrese
[email protected]
legislativa
Nová politika Evropské unie
k šetrným budovám
24. června byla představena ve spolupráci České rady pro šetrné budovy
s World GBC – Evropskou regionální
sítí, zastoupenou Jamesem Drinkwaterem, na workshopu pro členy. Tato politika byla následně začátkem července
zveřejněna jako sdělení Evropské komise k udržitelným budovám. Účastníci
a účastnice semináře diskutovali o klíčových bodech dokumentu a jeho celkovém dopadu na udržitelné stavebnictví.
Newsletter České rady pro šetrné budovy. Odpovědná osoba: Libor Marek,
[email protected] . Příští vydání newsletteru CZGBC ve čtvrtek 11.9.
Zjednodušení podmínek
Nové zelené úsporám
ŠPB se pravidelnými komentáři a konzultacemi podílela na zjednodušení administrativy Nové zelené úsporám, které nastalo k začátku července (vztahuje
se i zpětně na žádosti od dubna tohoto
www.czgbc.org
AUSTRALIA
CROATIA
VENEZUELA
Česka rada
DENMARK pro šetrné budovy
LATVIA
CZECH REPUBLIC
AUSTRIA
czech
building council
DOMINICANgreen
REPUBLIC
BAHRAIN
eNewsletter
USA
LEBANON
URUGUAY
ECUADOR
KURDISTAN
BANGLADESH
LITHUANIA
EGYPT
ENIN
08 2014
KUWAIT
LIBYA
UK
SLOVENIA
MALAYSIA
EL SALVADOR
Více peněz v EU fondech
FINLAND
ŠPB se
svou aktivitouNAMIBIA
podílela na navýšení alokaci v IROPu o 4,5 mld. a do
roku 2020 je přislíbeno 57 mld. Přesto
NEW ZEALAND
chcemeFRANCE
ještě více, chybí
zhruba dalších
23mld. Pro úspory energie v budovách je
tedy na období do roku 2020 k dispozici
NICARAGUA
57 mld. Kč
(včetně konzervativního
odGEORGIA
hadu 15 mld. pro Novou zelenou úsporám). Nicméně požadujeme 80NIGERIA
mld. Kč.
UKRAINE
SINGAPORE
MAURITIUS
roku). Dochází tak k navýšení příspěvku
MEXICO
na projekt a ke zjednodušení podmínek.
Zároveň nedošlo k úpravě míry dotace
EMIRATES
a hlavních parametrů programu
MONTENEGRO a je tak
zachována jeho stabilita a předvídatelnost. Přesto budeme ještě usilovat o to,
ESTONIA
MOROCCO
aby byla
alokace co nejvyšší.
KOREA
SLOVAK
ciálně připojí ve chvíli, kdy bude Česko
o svém postoji rozhodovat.
Novinky z World GBC
KENYA
Publikujte s námi –
SERBIA
rozvíjejte
šetrné
stavebnictví
KAZAKHSTAN
Rádi píšete?
SAUDI ARABIA
Zajímáte se o nějaké téma
Chcete se o něj podělit s ostatními?
JORDAN
RUSSIApravidelný prostor!
Nabízíme vám
Ozvěte se nám pro více informací
QATAR
IMPACT REPORT
2013 – 2014
TU
TRINID
JAPAN
THE
Poznamenejte si
doPORTUGAL
diáře!
JAMAICA
June 2014
Zpráva o dopadu 2013 – 2014
Světová rada pro šetrné budovy publikovala novou zprávu o dopadu. Ta pokrývá práci 100 Rad z celého světa s jejich
A
více než 27 000 členskými organizaceGERMANY
Výzva EU k cílům 2030
NORWAY mi. Zprávu si můžete stáhnout v PDF zde.
Členské
firmy
ŠPB
zaslaly
dopis
VláCHILE
PARAGUAY
OMAN
GHANA přehodnocení Podělte
se s námi o vaše
dě ČR, v němž žádají
PAKISTAN
PANAMA
postoje k takzvanému klimaticko-ener- firemní novinky
PALESTINE
CHINAgetickém balíčku 2030. Žádají, aby se
Dosáhli jste zajímavých úspěchů?
GREECE
vláda přihlásila k závaznému cíli pro Máte zajímavé inovace, produkty
či projekty?
energetickou
efektivitu. ŠPB téma
poGUATEMALA
COLOMBIA
mohla prosadit do Lidových novin, kde Chystáte zajímavé akce?
HAITI
INDIA
se o ně s dalšími
členy
státní COSTA
tajemník
pro evropské záležitosti Podělte
RICA
HONDURAS
HUNGARY
HONG KONG
skrze newsletter.
Prouza připustil, že ČR svůj postoj ještě
může přehodnotit. ŠPB se k výzvě ofi- Pro více informací nás kontaktujte
TURKE
T
18/9 Seminář – Jak na marketing
šetrnéhoPOLAND
stavebnictví?
S
ITALY
25/9 Konference Šetrné budovy
PHILIPPINES
2014
a galavečer 5 let CZGBC
informace na www.setrnebudovy.cz
ISRAEL
SWITZERL
PERU
SWEDEN
IRELAND
Staňte se členy SRI LANKA
ČeskéICELAND
rady pro šetrné
budovy!
INDONESIA
SPAIN
Pro registraci a další
informace
SOUTH
AFRICA
navštivte www.czgbc.org
EXKLUSIVNÍ ČLENOVÉ
Newsletter České rady pro šetrné budovy. Odpovědná osoba: Libor Marek,
[email protected] . Příští vydání newsletteru CZGBC ve čtvrtek 11.9.
www.czgbc.org
Download

eNewsletter 8/2014 - Česká rada pro šetrné budovy