Cross border financování
Jan Stávek, CEO & partner
Praha 4.11.2014 TRAFICON – kdo jsme / co děláme •  TRAFICON s.r.o. -­‐ nezávislá poradenská společnost v oblas5 M&A a structured finance založená v roce 2005 •  Hlavní zaměření na region CEE •  sídlo v České republice •  partneři v Rakousku, na Slovensku, Ukrajině v Turecku a také lokální partnerstvími v Polsku •  Úspěšně dokončené transakce v oblas5 M&A a structured finance/
včt. cross border financování v celkové výši přes 300 milionů Euro Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb TRAFICON – co děláme v detailu Ø  Zaměření na oblas5 včt referencí: •  energie (s důrazem na čistou energii z obnovitelných zdrojů) •  informační technologie •  logis5ka M&A •  Nemovitos5/RE projekty Corporate MBO & LBO •  výrobní společnos5 Advisory Ø  Partneři mají bohaté zkušenos5 v oblas5 financí v regionu CEE ...včt cross border financování Ø  Zkušenos5 a dobré jméno v oblas5 akvizicí a fúzí Traficon Strategic Advisory Restructuring Financing & Refinancing Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Co je to cross border financování a proč „jít do cross border financování“ •  Financovaný subjekt pochází z jiné země, než financující banka (tzv. přeshraniční úvěr) •  Financování ale i pro ReFinancování stávajícího úvěru zahraniční bankou KDO / JAKÉ fin. ins5tuce: •  Banky, Finanční ins5tuce (Inves5ční banky/fondy), Mezzanine na úrovni projektů/enterprise financování Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Realizované Reference – Cross border financování (2010 – 2014) Ø  Realizované reference společnos5 TRAFICON v oblas5 cross border financování: •  13 MW PV v ČR – financování a REFI (2010, 2014) •  Bankovní domy Rakousko •  (80:20, 14let, fix:var 50:50, opční swap, TIC 85MW/MW) •  REFI – equity kicker 50M CZK, snížení splátky, delší durace, fix:var 40:60, opční swap) •  6+5 MW PV na Slovensku – financování (2011) •  Bankovní domy Rakousko •  (80:20, 14let, fix:var 60:40, opční swap, TIC 3mil Euro/MW) •  83 MW větrný park v Jordánsku (2013/2014) •  EBRD, ISDB, a equity par5cipace Dánsko Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Současné Reference – Cross border financování (2014 –> ) Ø  Současné reference společnos5 TRAFICON v oblas5 cross border financování: •  40 MW geotermální energie na Slovensku – equitní a bankovní financování (různé struktury, EBRD, IFC, komerční banky) •  5 MW WtE v Polsku – equitní a bankovní financování •  12,5MW+ (cíl je 100MW) MW PV v Chile – financování Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování alternaVva „exportního financování“ 1/8 Všeobecné body Minimální velikost transakce Financovaný projekt/subjekt/firma •  Klíčové faktory (equita, historie, osoby, reference) •  NOVÝ projekt ..atd Specifické body •  Použitá technologie / EPC kontraktor •  Země („odkud kam“) o  mul5laterální finanční ins5tuce (EBRD, IFC, EIB atd.) •  Proces „jak je to náročný proces a čím se liší od klasického financování“ Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování Velikost transakce – financovaný subjekt 2/8 Minimální velikost transakce •  90% bank => min 10mil Euro ...jsou zde tři banky v Rakousku kde je limit nižší (cca od cca 3mil Euro) => Rakouské banky/ Centrály => Skupina Erste (specifické oddělení na energe5ku) => RBI, a akcionářské skupiny RBWNO, RBOE atd => UCB Vídeň => Německé banky -­‐ Comerzbank, DB atd •  Min 3mil Euro (Mezz – Růstový Kapitál) bud na úrovni firmy/
projektu Oborové zaměření banky ⇒ Zaměření banky ...ne každá banka umí/chce dělat vše Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování Financovaný subjekt 3/8 Financovaný projekt => Základ = Firma Klíčové faktory – Transparentnost! FIRMY •  equita v projektech / na Holdingu ... •  historie klienta posledních cca 3 let •  osoby – kdo stojí za projektem („who is who“) •  Reference – co žadatel v historii realizoval, resp. jaká je činnost firmy a co chce replikovat •  NOVÝ projekt s cílem cross border financování => jedná se o vítr, vodu, atd => technologie, EPC atd Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování Technologie -­‐ EPC 4/8 Použitá technologie / EPC kontraktor ⇒ Technologie ⇒ Zahraničí financování technologie (Banky – exportní financování) ⇒ Příklad Jordánsko EPC = generální dodavatel – odpovědnost za realizaci / BS liability •  známé bance/pocházející ze země financující banky •  s dobrou reputací a znalostmi v daném oboru •  počet úspěšně provedených instalací •  koncept údržby a provozu (O&M) •  záruka na technologii •  schopnost dodat technologii s odloženou splatnos• = banka nenese riziko spojené s výstavbou a uvedením do provozu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Email: [email protected]ficon.eu Podmínky pro cross border financování Financující banka 5/8 Financující BANKA -­‐ Země („odkud kam“) •  interní pravidla každé banky stanovují, v kterých zemích může financovat projekty/společnos5 (limity atd.) •  právní riziko země projektu / právní rámec poskytující banky •  Možnost „pojištění“ •  rozdíly mezi právním rámce země financující banky a země klienta • 
•  Smluvní dokumentace dle zahraničního práva kurzové riziko – neměl by být zásadní problém (instrumenty na zajištění) o  mul5laterální finanční ins5tuce (EBRD, IFC, EIB atd.) •  podpora bankovního financování •  spolufinancování equity (EIB, EBRD) Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování Proces – klíčové body 6/8 Proces – jak je náročný proces, čím se liší od klasického financování •  Kdy zahájit proces – čas / klíčový faktor 1 •  Jazyk osobních jednání a dokumentace – nutnost úředních překladů -­‐ náklady •  Právní riziko země, do které banka financuje – není kri5cký faktor •  Důležitý faktor (Exportní financování, Rozvojové banky, EBRD ...) •  Vypracování expertních posouzení (technický posudek atd.) – akceptace zpracovatelů a jazykových mutací -­‐ náklady •  Příprava právní dokumentace – potřeba externích právních služeb ze strany financující banky – náklady •  DD proces -­‐ .... Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Podmínky pro cross border financování PROZES REFINANCOVÁNÍ 7/8 PROZES REFINANCOVÁNÍ – cross border V případě refinancování stávajícího úvěru zahraniční bankou: •  Čas ... •  Jurisdikce refinancující banky vs. jurisdikce refinancované banky •  Akceptace dokumentů mezi bankami •  Akceptace bankovních záruk/ SWAP •  Jazyk komunikace a stávajících a vypracovávaných dokumentů •  Překlady •  Performance aktuálních projektů •  NO construc5on risk •  DD / Audity – vše v cizím jazyce •  Term sheet v němčině/anglič5ně => Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Summarizace -­‐ Podmínky pro cross border financování 8/8 •  Proces – je obdobný proces – při klasickém financování, a klasickém exportním financování •  Je to ALTERNATIVA – více možnos• pro financování •  Čas – kdy se začne....čím dříve •m lépe (nic nefunguje rychle ..stavební povolení, Audity atd.) •  Technologie – jak financovat / exportní financování ..... •  EPC – EPC Financování (BS) •  Volba banky ... •  Min 30 bank v rámci CEE pro cross border financování •  Min 10 Mezz struktur na podporu equity/růstového kapitálu •  Důležitá = Struktura financování – mezinárodní struktura Cílem je vždy „realizovatelná struktura financování“ neexistuje op5mální struktura PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb Email: [email protected]ficon.eu Team TRAFICONU pro Cross border financování Jan Stávek
Partner & CEO
Ira Saul Rubenstein
Senior Partner
Pavel Novotný
Partner Opera5ons
Juraj Dvořák Partner Slovakia Naum Rikshpun
Partner Ukraine
Jürgen Heissenberger
Partner Austria
Piotr Lemieszek
Partner Poland
Leyla Ecin Partner Turkey Email: [email protected]ficon.eu PRAGUE | Ankara | Bra5slava | Istanbul | Kiev | Vienna | Warsaw | Zagreb DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS
A VAŠÍ POZORNOST
Praha 4.11.2014 
Download

Cross border financování