Zpráva o činnosti
09/2012 – 09/2013
Vypracoval: Jaroslav Pašmik, ředitel pro komunikaci a rozvoj projektů
Září 2013
OBSAH:
1. VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY......................................................................................................... 2
2. VÝVOJ ORGANIZACE A ČLENSKÉ ZÁKLADNY ......................................................................... 3
3. PROFESIONÁLNÍ TÝM CZGBC ................................................................................................ 7
4. PRACOVNÍ SKUPINY.............................................................................................................. 7
4.1. Pracovní skupina Udržitelné materiály.............................................................................. 7
4.2. Pracovní skupina Legislativa – aliance Šance pro budovy .................................................. 9
4.3. Pracovní skupina Náklady a hodnota šetrných budov ......................................................10
4.4. Pracovní skupiny certifikačních systémů LEED a BREEAM ................................................11
4.5. Start nových pracovních skupin .......................................................................................11
5. PROFILOVÉ AKCE CZGBC ......................................................................................................12
5.1. Výroční konference Šetrné budovy 2013 .........................................................................12
5.2. Akademie CZGBC .............................................................................................................15
5.3. Výroční ocenění certifikovaných budov ...........................................................................17
5.4. Green Building Club .........................................................................................................18
5.5. Světový týden šetrného stavebnictví ...............................................................................18
5.6. Andělský vánoční trh .......................................................................................................19
5.7. Výstava Future Now – Budoucnost nyní...........................................................................20
6. DALŠÍ AKCE CZGBC ...............................................................................................................20
7. ČASOPIS ENERGETICKY SPOBĚSTAČNÉ BUDOVY..................................................................23
8. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE .........................................................................................23
8.1. Basecamp ........................................................................................................................23
8.2. E-mailing - MailChimp......................................................................................................23
8.3. Weby CZGBC....................................................................................................................24
8.4. YouTube kanál .................................................................................................................25
9. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT ................................................................................................25
10. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ...............................................................................................25
11. GRANTY ...............................................................................................................................25
1
1. VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY
Ministr na konferenci Šetrné budovy
Desítky absolventů Akademie CZGBC
Výroční konferenci CZGBC navštívil poprvé
Založili jsme vzdělávací program s podporou
člen vlády, ministr životního prostředí Tomáš špiček akademické sféry i byznysu. Více
najdete na stránkách 8 a 9.
Chalupa. Více najdete na straně 12.
www.setrnebudovy.cz
www.czgbc.org/akademie
Čtyři čísla časopisu ESB
Šance pro budovy, nový PENB a NZÚ
Náš magazín zaměřený na šetrné
stavebnictví vydal další 4 čísla s mnoha
články členů. Více na straně 23.
Aliance Šance pro budovy spolupracovala na
novém PENBu a nastavení Nové zelené
úsporám. Více najdete na straně 9.
Kniha LCA a EPD stavebních výrobků
Ustavení pracovních skupin LEED a BREEAM
www.esb-magazin.cz
Pracovní skupina Udržitelné materiály vydala V rámci CZGBC byly založeny pracovní supiny
pro dva nevýznamnější certifikační systémy
první odbornou publikaci CZGBC. Více čtěte
užívané v ČR. Více na straně 11.
na stránkách 9 a 10.
Viceprezidentka USGBC v Praze
Aktivní skupina Udržitelné materiály
Viceprezidentka USGBC Jennivine Kwan
Jednou z nejaktivnějších pracovních skupin
odhalila v Praze dvě plakety certifikace LEED. CZGBC je skupina Udržitelné materiály.
Více najdete na straně 21.
Více čtěte na straně 7.
Ocenění certifikovaných budov
Studie Hodnota šetrných budov
Ocenili jsme čestným uznáním všechny
certifikované budovy v Česku. Více najdete
na stránce 17.
V Národním divadle zkoušela kapela složená
ze členů CZGBC a profesionálních hudebníků.
Více najdete na straně 10.
2
2. VÝVOJ ORGANIZACE A ČLENSKÉ ZÁKLADNY
V září 2012 vstoupila CZGBC do čtvrtého roku své činnosti. Hlavně z důvodu
problematické ekonomické situace a dlouhé recese ve stavebnictví poklesl
počet členů Rady v následujících 12 měsících o zhruba 10% na 90 členů.
Členové na třetí výroční schůzi CZGBC 12. září 2012.
Vývoj členské základny od založení CZGBC v září 2009 do září 2013:
3
Rozložení členů podle statutu:
Rozložení členů podle odvětví:
4
Podoba představenstva, které vedlo CZGBC ve čtvrtém roce její činnosti:
Petr Vogel / Ekowatt
Petr Motýl / Zumtobel
Ira Saul Rubenstein / Traficon
předseda představenstva
místopředseda představenstva*
Roman Kraiczy / Sekyra Group
člen představenstva
Jaroslav Žlábek / Schneider
Electric, člen představenstva
Ondřej Šrámek / Knauf
Insulation, člen řídícího výboru
Chris Owen / Chapman Taylor
Leoš Vrzalík / Skanska
Eric Johnson / Gardier &
člen představenstva
člen představenstva
pokladník
Theobald, člen představenstva
*Petr Motýl vystřídal v průběhu roku Vladana Jesenského, který působil v představenstvu od roku 2009.
Představenstvo se schází zhruba každý měsíc. Funkce je bez nároku na honorář. Náplní práce
představenstva je zejména strategické plánování rozvoje asociace, přijímání klíčových
rozhodnutí a supervize exekutivy.
Více informací o členech představenstva: www.czgbc.org/predstavenstvo
5
Výpis všech členů, strategických partnerů a sponzorů CZGBC k 1. září 2013
Platinoví členové:
Zlatí členové:
Stříbrní členové:
Řadoví členové:
AED project, Architectural Institute in Prague (ARCHIP), Architektonický ateliér Radan Hubička, Armstrong
Building Products, ATREA, Bayer Material Science, Bogle Architects, BUILDSYS, CA Immo, Casua, CBRE, Cere
Invest Edison Center, CIAT, Cisco Systems (Czech Republic), CRESTYL, DTZ Czech Republic, EkoWATT CZ,
Electrodesign, Enesa, Envi A., ENVIROS, ERCO Lighting, euTERM, Flow East, Green Point Office Center, Chapman
Taylor International Services, H1K, IAN BRYAN ARCHITECTS, InterfaceFLOR, JRD, K4, Kinnarps, KMD PLUS, KONE,
Legrand, Len+k architekti, Lindab,, Moravská vysoká škola Olomouc, Mosaic House, OPTIMAL Engineering, Otis,
Panattoni Czech Republic Management, PBA INTERNATIONAL PRAGUE, Philips ČR, Portland Trust, Prologis,
Renmin, Satpo, SEVEn, Siemens, TECHBAU S.P.A., organizační složka, TZUS, Traficon, Trimo,TVO Europe
Property & Facility Management Services, University of Northern Virginia, Výzkumný ústav pozemních staveb,
Certifikační společnost, Praha, Wiesner Hager
Přidružení členové:
Asociace výrobců minerální izolace, Henry Hanson IV., Chris Owen, Marcela Velebilová, Miroslav Čermák, Pavel
Fára, Petr Kotek, Simon Gordon-Smith, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Tomáš Holomíček
Strategičtí partneři:
Národní divadlo, Národní technická knihovna, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sponzoři:
Advokátní kancelář Šikola a partneři, CDI, Focus Agency, MT Legal, Kanceláře.cz
6
3. PROFESIONÁLNÍ TÝM CZGBC
Ve čtvrtém roce činnosti prochází tým Rady výraznou rekonstrukcí. Koncem srpna odešel
ředitel Boris Zupančič, který v organizaci působil od roku 2010. Představenstvo vypsalo na
jeho místo konkurz a nový ředitel by měl být znám v průběhu září. Své pozice také opustili
Lamis Abdalla a Věra Podejmová.
Organizaci exekutivně vede jako „interim CEO“ předseda představenstva CZGBC Petr Vogel
až do převzetí funkce novým CEO. Na pozici koordinátora členství nastupuje od října 2013
Libor Marek, který dříve pracoval v společnosti RWE Plynoprojekt jako vedoucí oddělení
rozpočtů. Na pozici pro vedení projektů nastoupila v září 2013 Martina Žigmundová, která
dříve působila v neziskové organizaci TIMUR. V Radě dále působí Jaroslav Pašmik, který má
na starosti část optativy, komunikaci s médii a řízení větších projektů, a Petra Šťávová,
koordinátorka online komunikace.
4. PRACOVNÍ SKUPINY
Rádi bychom vyzvedli práci vybraných pracovních skupin Rady, kde velmi čile a dobrovolně
spolupracují jednotlivé členské firmy, akademici a státní správa.
4.1.
PRACOVNÍ SKUPINA UDRŽITELNÉ MATERIÁLY
Vedoucí pracovní skupiny: Kateřina Závodníková, Saint Gobain (Isover)
Téma: vliv materiálů na životní prostředí v celém jejich životním cyklu, vzdělávání.
Pracovní skupina navštívila Cementárnu Radotín na pozvání firmy Českomoravský Cement.
7
Skupina vznikla na jaře roku 2011. Jejím programem je mapování situace v oboru
šetrných materiálů a stavebních výrobků a vzdělávání profesionálů v této oblasti. V rámci
činnosti uskutečňuje pracovní výjezdy do továren. Na konci roku 2012 vydal tým pracovní
skupiny odbornou publikaci LCA a EPD stavebních výrobků s podtitulem „Posuzování
životního cyklu a environmentální prohlášení o výrobku jako cesta k udržitelnému
stavebnictví“. Od října 2013 rozjíždí skupina sérii seminářů Šetrné stavební výrobky v praxi,
se kterou zavítá kromě Prahy také do Brna, Č. Budějovic, Plzně, Olomouce a Hradce Králové.
Ve skupině Udržitelné materiály jsou zapojeny tyto společnosti a partneři: Saint Gobain,
Knauf Insulation, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., VUPS - Cert. spol.,
Skanska, Heluz, Českomoravský cement, AGC Flat Glass Czech, Ekowatt, projektant Miroslav
Čermák, Asociace výrobců minerální izolace, externisté Marie Tichá, Vladimír Kočí, Julie
Hodková a Antonín Lupíšek, Fakulta stavební ČVUT, CENIA a Ministerstvo životního prostředí.
Členové pracovní skupiny a hosté křtí knihu LCA a EPD stavebních výrobků v rámci Vánočního trhu.
Odborná kniha LCA a EPD stavebních výrobků je první
publikací, kterou Česká rada pro šetrné budovy vydala.
Její koncept vznikl v pracovní skupině a napsal ji kolektiv
autorů pod vedením Doc. Ing. Vladimíra Kočího, Ph.D.
Recenzovaná publikace přináší vhled do problematiky
životního cyklu stavebních výrobků a jeho posuzování
vzhledem k dopadům na životní prostředí. Tento vhled je
potřeba právě proto, aby se mohla nabídka šetrných
výrobků v Česku rozšířit. A toto rozšíření je ambiciózním
cílem knihy i samotné pracovní skupiny.
Členové CZGBC mají publikaci k dispozici zdarma. Pokud
ji ještě nemáte, obraťte se na kohokoli z našeho
exekutivního týmu.
8
4.2.
PRACOVNÍ SKUPINA LEGISLATIVA – ALIANCE ŠANCE PRO BUDOVY
V oblasti legislativy spojila CZGBC síly s Centrem pasivního domu a v roce 2010 vytvořila
společnou iniciativu Šance pro budovy (ŠPB). V roce 2012 se k iniciativě připojil třetí partner,
Asociace výrobců minerální izolace. V roce 2013 se iniciativa přejmenovala na „alianci
asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví Šance pro budovy“. K této alianci
v roce 2013 přistoupilo ještě sdružení EPS ČR. V rámci ŠPB také působí pracovní skupina, kde
se členské firmy mohou zapojit do vytváření a komentování společných pozic k připravované
legislativě či strategickým politickým dokumentům.
Šance pro budovy na jedné ze svých tiskových konferencí zaměřené na nový PENB. Na
konferenci s aliancí vystoupily instituce jako MPO, ČKAIT, ČKA nebo ARK.
Hlavní náplní ŠPB byla v uplynulém roce spolupráce s MPO a dalšími institucemi na přípravě
nového Průkazu energetické náročnosti budov a spolupráce s MŽP a SFŽP na podpůrném
programu Nová zelená úsporám. ŠPB se kromě expertní činnosti snaží ovlivňovat také
veřejné mínění. Za tímto účelem již aliance vydala desítky tiskových zpráv a uspořádala řadu
tiskových konferencí. Některé titulky ŠPB z tiskových zpráv letošního roku:
 Jak může nová vláda efektivně využít evropské fondy
 Odkládání Nové zelené úsporám žene stavebnictví do větší krize
 Nekoncepční přístup státu táhne stavebnictví ke dnu
Česká rada pro šetrné budovy si jako jeden ze zakladatelů udržuje v ŠPB vůdčí postavení a
významně spoluvytváří celou její agendu. Více informací o alianci ŠPB se dozvíte na
www.sanceprobudovy.cz
9
4.3.
PRACOVNÍ SKUPINA NÁKLADY A HODNOTA ŠETRNÝCH BUDOV
Pracovní skupina letos dotáhla ke zdárnému výsledku dvouletou práci na studii Náklady,
úspory a hodnota šetrných budov. Studii vydala v českém i anglickém jazyce (viz foto).
Pracovní skupina a titulní stana studie. Vpravo nahoře: Cory Benson a Eric Johnson.
Obsahem studie jsou dvě základní témata, které CZGBC řeší od svého založení v roce 2009:
1. Potřeba více informací o nákladech šetrných budov
2. Vysvětlení skutečných komerčních přínosů šetrných budov
Studie kvantifikuje rozdíly v investičních nákladech a zkoumá krátkodobé i dlouhodobé
hodnoty nových šetrných komerčních budov v porovnání s typickou regionální praxí.
Hlavní členové pracovní skupiny a autoři publikace:
Eric Johnson, MSc, LEED AP, BD+C, O+M, ID+C, & BREEAM AP (vedoucí), Ing. arch. Cory
Benson, AIA, LEED AP BD+C (zástupce vedoucího), Made Sustainable, Ing. arch. Robert Juřík,
Arch Design, Ing. Petr Sčurkevič, K4, Peter Wojtusiak, Chapman Taylor Prague, Ing. Martin
Ďuriš, Ph.D., MICE, PBA International Prague, Ing. Jiří Kubias, OPTIMAL Engineering, Ing. Petr
Vogel, EkoWATT, Ing. Petr Hanys, H1K Consulting, Ing. & Bc. Martin Horáček, Gardiner &
Theobald, Edda Šramová, KORING, Ing. Petr Suchopárek, HEBERGER CZ.
Více o publikaci včetně preview:
http://www.czgbc.org/stranka/13/green-building-costs-savings-and-value
10
4.4.
PRACOVNÍ SKUPINY CERTIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ LEED A BREEAM
Česká rada pro šetrné budovy spolupracuje se všemi tvůrci relevantních certifikačních
systémů šetrných budov. Pro lepší uchopení tématu certifikace vznikly v uplynulém roce
v rámci CZGBC dvě pracovní skupiny: LEED a BREEAM.
Jednání pracovní skupiny certifikace LEED.
Pracovní skupiny sdružují přední lokální experty v oblasti certifikací budov. Jejich agendu
tvoří zejména informování o novém vývoji certifikací a přímá spolupráce s administrátory
(BRE a USGBC), kterým pracovní skupiny dodávají zpětnou vazbu.
Vedoucím skupiny LEED je Eric Johnson, MSc, LEED AP, BD+C, O+M, ID+C, & BREEAM AP.
Vedoucím skupiny BREEAM je Ing. arch. Ian Bryan, BREEAM International Assessor.
4.5.
START NOVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
CZGBC neustále hledá témata pro nové
pracovní skupiny. Vedlejší fotografie je
například z úvodní schůzky hledající další
oblasti ovlivňování legislativy ve prospěch
šetrného stavění. Výraznou aktivitu na poli
zakládání nových pracovních skupin vyvíjí
zvláště Ing. Ondřej Šrámek, Ph.D., člen
představenstva CZGBC a expert společnosti
Knauf Insulation v oblasti public affairs.
11
5. PROFILOVÉ AKCE CZGBC
Profilové akce CZGBC existují samostatně vedle pracovních skupin. Vyznačují se
pravidelností, prestižním charakterem a silným „tahem na branku“.
5.1.
VÝROČNÍ KONFERENCE ŠETRNÉ BUDOVY 2013
Třetí výroční konference CZGBC se konala 22. května 2013 v pražském kongresovém hotelu
Clarion. Akce navázala na předchozí ročníky a posunula laťku kvality opět směrem nahoru.
Konferenci poprvé navštívil člen vlády, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Z hlediska
inspirace bylo vrcholem vystoupení holandského vizionářského architekta Thomase Raua.
Momentky z konference Šetrné budovy 2013: Nahoře ministr Tomáš Chalupa a Thomas Rau.
Akce se v průběhu dne zúčastnilo zhruba 400 lidí. Na profesionální části konference
vystoupilo přes 50 předních expertů ze sedmi zemí světa, mimo Česka například z Velké
Británie, USA, Nizozemí, Švédska, Německa nebo Francie.
Konferenci zahájila sekce věnovaná obchodnímu významu šetrných budov. Celosvětově
dostupná data jasně ukazují obchodní výhody takových budov: Náklady na návrh a stavbu
nemusí být vyšší a trendem je jejich snižování. Pokud se vícenáklady na začátku projektu
objeví, jsou kompenzovány nižšími náklady v průběhu celého životního cyklu budovy. Experti
zdůraznili, že přetrvávající přesvědčení o vysokých vícenákladech je mylné. Výnosy výrazně
předčí případné vícenáklady. Šetrné budovy jsou pro nájemce přitažlivější, než budovy
standardní. Operační náklady a náklady na údržbu zde bývají nižší, obsazenost naopak vyšší.
Výkon šetrné budovy ovšem velmi záleží na správné informovanosti a chování nájemců.
12
Co se týká nájemců nebo jednoduše obyvatel šetrných budov, konference konstatovala,
že tyto budovy přináší nejvýraznější hodnotu právě jim. Kvalitní vnitřní prostředí má
blahodárný vliv na zdraví a pocit štěstí. K tomuto pocitu přispívá například přívod čerstvého
vzduchu, dostatek denního světla nebo výhled do zeleně. Zvyšování produktivity práce může
mít větší finanční přínos než energetická efektivita.
Petr Vogel, předseda CZGBC, v úvodním panelu mimo jiné připomněl, že šetrné budovy jsou
dobrou cestou z krize. Stavební průmysl ale musí podle Vogela spolupracovat na tvorbě
poptávky společně bez ohledu na konkurenční vztahy.
Momentky z konference: Nahoře diskuse o hodnotě šetrných budov a Harvey Bernstein, dole
Ondřej Šrámek a Luděk Niedermayer, vedle předává ocenění ministr Tomáš Chalupa.
Třešničkou na dortu úvodní plenární sekce byla přednáška předního evropského architekta
Thomase Raua o novém konceptu budov. Rau už nyní staví pro různé klienty budovy jako
materiálové banky. Hodnota surovin totiž časem stoupá. Budova s rozumně zabudovanými
materiály, které se po čase dají opět získat zpět bez vysokých nákladů, má vyšší hodnotu a
navíc je environmentálně šetrnější. Holandsko-německý architekt na své přednášce také
představil typ „cirkulární ekonomiky“ a konzumní společnosti, která sice nespotřebovává
méně, ale jinak - v podstatě bez odpadu. Podle Raua bude nejlepší, když se obchodní model
ekonomiky promění od dodávání výrobků k dodávání služeb, respektive výkonu. Nový
obchodní model by měl motivovat dodavatele, aby byl jeho produkt co nejefektivnější.
V rámci konference proběhlo celkem 16 panelů. Diskutovaly se nové verze certifikačních
systémů LEEED, BREEAM a SBToolCZ, šetrné stavební výrobky z pohledu výrobců a uživatelů,
nové digitální technologie pro navrhování, stavbu a provozu budov, novela zákona o
hospodaření energií nebo problematika rekonstrukcí. Návštěvníci si pochvalovali šíři témat a
13
kvalitu jednotlivých přednášek. Mezi mluvčími byli například Casey D. Rutland, zástupce
ředitele Arup Associates, Nicklas Lindberg, prezident Skanska Commercial Development
Europe, Tomáš Podivínský, náměstek ministra životního prostředí (a pozdější ministr
úřednické vlády), Luděk Niedermayer, ředitel oddělení consultingu Deloitte ČR nebo Martin
Townsend, ředitel BREEAM.
Novinkou v rámci profesionálního programu byla spolupráce na panelových diskusích
s Českou komorou architektů (ČKA) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT). Panel ČKA byl věnován udržitelnosti stávajících budov, panel
s ČKAIT pak nové vyhlášce o dokumentaci staveb, udržitelnosti a nástupu nových technologií
v projektování.
Vedle konference běželo také expo, kterého se zúčastnilo 33 vystavovatelů v čele se
společnostmi Skanska, Cisco, Saint-Gobain, Knauf Insulation, Len+ K architekti, CTP, Enesa,
Ekowatt, Trimo, Otis nebo Zumtobel. Na expo měla volný přístup veřejnost, což byla oproti
minulým ročníkům také novinka. Expo doplňovala řada seminářů zaměřených právě na tuto
cílovou skupinu.
Další momentky: Na konferenci se ukazuje kvalita a síla komunity vytvořené kolem CZGBC .
Konference byla dobře vytěžena novináři. V Hospodářských novinách vyšly s přednášejícími
dva velké rozhovory a krátký text ve společenské rubrice, další články přinesl například
Technický týdeník, Sky Paper, TZB Info, Stavitel, iProsperita, Enviweb, Střechy, izolace,
fasády, E-arch, Archiweb nebo časopis Energeticky soběstačné budovy.
Více informací o konferenci získáte na www.setrnebudovy.cz
14
5.2.
AKADEMIE CZGBC
Vzdělávání je jedním z klíčových nástrojů pro naplnění naší vize šetrně vystavěného
prostředí. Proto jsme v září 2012 jako první v Česku spustili komplexní vzdělávací program
Akademie. V uplynulém roce jsme realizovali dva běhy programu, kterých se zúčastnilo přes
60 posluchačů z předních společností celého spektra stavebního byznysu.
Většina bloků byla zaplněna do posledního místa (přednáška předsedy CZGBC Petra Vogela).
Program je vystavěn na půdorysu deseti čtyřhodinových bloků a zahrnuje orientaci
v tématech navrhování šetrných budov, property a facility managementu, certifikace,
příslušné legislativy, TZB, obnovitelných zdrojů, šetrných stavebních výrobků a materiálů,
odpadového hospodářství, nových technologií, až po speciální případové studie a exkurze.
Program je výhodný pro členy CZGBC, kteří mohou uplatnit až 50% slevu oproti nečlenům.
Toto o programu řekli někteří jeho absolventi:
Vysoce hodnotím rozsah a kvalitu informací, které jsem se dozvěděl.
Miroslav Vyčítal, hlavní stavbyvedoucí, Skanska a.s.
Akademie přináší netušené znalosti, nové kolegy a známosti, které jsou důležité.
Vojtěch Bernard, vedoucí správy majetku, Tesco SW a.s.
Líbilo se mi, že zde byly řešeny konkrétní problémy a uváděny příklady z praxe.
David Braum, projektový manažer, Hochtief Development
Byl to přínos pro mou praxi i soukromé rozvíjení se v této oblasti.
Jan Klečka, stavební fyzik, Metrostav a.s.
Účast na Akademii byla přínosná a plnohodnotně využitá investice.
Lenka Dvořáková, manažerka, Laufen CZ
15
Kvalita Akademie podléhá pečlivému monitoringu. Po každém vzdělávacím bloku
vyplňují účastníci hodnotící dotazníky. V hodnocení se vyslovují ke kvalitě jednotlivých
přednášek i ke kvalitě programu jako celku. Z monitoringu vyplývá, že téměř 100% účastníků
by doporučilo náš program svým kolegům. Z našeho pozorování vyplývá, že v praxi se tak
skutečně děje.
Momentky: účastníci Akademie v diskusi, někteří vyučující (J.Baxa, V.Cílek) a na exkurzi
Na Akademii do Prahy přijížděli lidé z různých koutů ČR a někteří dokonce až z Bratislavy.
Přesto, jak si jistě dovedete představit, pro mnoho potenciálních zájemců ze vzdálenějších
destinací působí dojíždění jako významná bariéra. Česká rada pro šetrné budovy proto
pracuje na přiblížení vzdělávání lidem z Moravy a Slovenska. Spojili jsme se proto
s Moravskou vysokou školou Olomouc (členem CZGBC) a učinili pro Moravu a Slovensko
společný průzkum trhu, který nás překvapil. Ze 2000 oslovených vyplnilo online dotazníky
pře 200 osob. Výzkum mezi profesionály ukázal velký „hlad“ po našem typu vzdělávání
s garantovanou kvalitou. Nyní pracujeme na vývoji Akademie CZGBC pro Moravu, která by se
měla otevřít v Olomouci v prostorách Moravské vysoké školy na jaře roku 2014. Více
informací o aktuálním běhu Akademie najdete na: www.czgbc.org/akademie
16
5.3.
VÝROČNÍ OCENĚNÍ CERTIFIKOVANÝCH BUDOV
Mezi profilové akce CZGBC přibylo výroční ocenění českých certifikovaných budov
s environmentální certifikací. Toto ocenění předává CZGBC ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí. Koná se tak v rámci konference Šetrné budovy. Letos ocenění (ve formě
čestného uznání) předal zástupcům investorů ministr Tomáš Chalupa a předseda České rady
pro šetrné budovy Petr Vogel.
Ocenění investoři za certifikované budovy. Ministr Tomáš Chalupa je úplně vpravo.
Ocenění z rukou ministra životního prostředí převzalo na konferenci 14 zástupců investorů.
Byla mezi nimi například Marie Passburg, presidentka společnosti Skanska Property Czech
Republic, která převzala čestné uznání za budovu City Green Court v Praze. Mezi další
společnosti, které převzaly čestná uznání za certifikované budovy, patří například: CTP,
Portland Trust, PSJ Invest, Williams Hotel, Plan & Bau ČR, Avestus Real Estate (Czech
Republic), Československá obchodní banka nebo Unibail-Rodamco Česká republika.
„Myslím, že všichni, kteří se vydali touto cestou, si zaslouží uznání za odvahu. Zkrátka za
schopnost vstoupit do řeky, do které nikdo předtím nevstoupil a dokonce jít proti proudu, to
je ještě lepší. Já bych za to chtěl moc poděkovat,“ řekl oceněným podnikatelům na
konferenci Šetrné budovy 2013 ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Někdo věří, že
tím přispívá planetě, jiný, že tím ušetří provozní náklady, pro další je to otázka firemní značky
a očekávání, že to ocení klienti. Každý se na to dívá svým praktickým pohledem, který mu
nikdo nediktuje, nenařizuje. Nikdo to nedělá proto, že je to nějaká povinnost, ale dělá to
proto, že je to jeho racionální volba. Ocenění hodnotí praktickou stránku a já mám rád
praktická řešení,“ dodal Tomáš Chalupa.
17
5.4.
GREEN BUILDING CLUB
Profilovou akcí CZGBC je také Green Building Club. Je to setkání se zajímavými lidmi nad
významnými tématy stavebnictví. Můžete zde potkat své přátele a obchodní partnery.
Green Building jako firemní kultura (28/11)
Během listopadového GB Clubu, který se
tradičně konal v Mosaic Housu, se hovořilo
o firemní kultuře zaměřené na snižování
provozních nákladů a o výzvách, které přináší
současný pohyb na trhu.Hlavním hostem akce
byl Jiří Devát, generální ředitel společnosti
Cisco Systems ČR (Czech Republic). Moderoval
ředitel Boris Zupančič.
Budovy s téměř nulovou spotřebou (3/4)
Akce představila poslední zkušenosti a výsledky
měření z projektu Model Home 2020 (VELUX),
který zahrnuje výstavbu a následný monitoring
domů v "aktivním standardu", což jsou domy s
kvalitním vnitřním prostředím a uživatelským
komfortem blízké „nulové“ spotřebě energie.
Akci moderoval Jiří Beranovský z EkoWATTu.
5.5.
SVĚTOVÝ TÝDEN ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ
Světový týden šetrného stavebnictví vyhlásila Světová rada pro šetrné budovy, aby
upozornila na potenciál tohoto oboru. U nás akce proběhla v termínu 17.-21. září v Praze
a představila se na ní řada členských firem. Například společnost JRD uspořádala přednášku
o šetrných bytech z pohledu developera, Zumtobel Lighting ukázal vliv osvětlení v budovách
na zdraví nájemníků, architekt Jan Sedlák přednášel o urbanistickém vývoji Prahy, a Šance
pro budovy nabídla zdarma vhled do zákulisí přípravy Průkazu energetické náročnosti budov.
Kromě toho se již tradičně uskutečnily exkurze do šetrných budov v Praze.
18
5.6.
ANDĚLSKÝ VÁNOČNÍ TRH
Andělský vánoční trh je v řadě akcí CZGBC poněkud netradiční. Je zaměřen na sociální
odpovědnost firem a propagaci domácí ekologie, jako je recyklace odpadu, kompostovaní
nebo udržitelná doprava. Poprvé se trh uskutečnil právě začátkem loňského prosince a
představil zhruba desítku firem a neziskových organizací včetně UNICEF. Zhruba tříhodinový
trh vyvrcholil přehlídkou bio módy. Zúčastnilo se ho asi 120 osob.
Andělský vánoční trh probíhal v pražském HUBu a zúčastnili se ho andělé i pekelníci.
19
5.7.
VÝSTAVA FUTURE NOW – BUDOUCNOST NYNÍ
Druhý rok provozujeme putovní výstavu šetrných projektů členů CZGBC s názvem FUTURE
NOW – BUDOUCNOST NYNÍ. Výstava se v uplynulém roce objevila na akcích Centers Dating
(Praha), For Habitat (Praha), Andělský vánoční trh (Praha), Střechy, Fasády, Izolace (Ostrava),
Šetrné budovy 2013 (Praha), For Passive (Praha), Going Green (Praha). Výstavu tak měli
možnost zhlédnout stovky lidí.
6. DALŠÍ AKCE CZGBC
Kromě aktivit pracovních skupin a profilových akcí doplňuje CZGBC repertoár své činnosti o
akce pořádané „ad hoc“ při různých příležitostech.
CZGBC uspořádala ve spolupráci s firmou Focus Agency sérii seminářů Energetické průkazy
budov v praxi. Semináře proběhly kromě Prahy také v Ostravě, Plzni, Liberci nebo Brně.
20
Na pozvání CZGBC přicestovala do Prahy Jennivine Kwan, viceprezidentka USGBC, se kterou
se uskutečnil například seminář o vývoji certifikace LEED v centru Americké ambasády.
Jennivine Kwan se v Praze zúčastnila také
několika odhalení plaket certifikace LEED.
Tým členů CZGBC, kteří se podíleli na
certifikaci pražské budovy Qubix 4
Jennivine Kwan a člen představenstva České
rady pro šetrné budovy Ira Rubenstein.
Slavností s odhalováním certifikátů LEED se
zúčastnili také nájemci oceněných budov.
21
S Advokátní kanceláří Šikola, sponzorem CZGBC, jsme uspořádali sérii seminářů věnovanou
novému Občanskému zákoníku a úpravám souvisejícím se stavebním byznysem.
CZGBC uspořádala úspěšné profesionální
kurzy profesionálů LEED a BREEAM.
CZGBC podepsala s Fakultou stavební ČVUT
memorandum o spolupráci.
Na Šetrných budovách byl předán certifikát
Eric Johnson přednášel o certifikaci Living
BREEAM Outstanding pro Spielberk Tower B. Building Challenge.
22
7. ČASOPIS ENERGETICKY ŠETRNÉ BUDOVY
Česká rada pro šetrné budovy společně s asociacemi ČKAIT, Centrem pasivního domu (CPD)
a vydavatelem EXPO DATA provozuje čtvrtletní časopis Energeticky soběstačné budovy.
Členové CZGBC mohou v ESB publikovat zdarma odborné články nebo obchodní sdělení za
výhodnou cenu. Členové CZGBC mají navíc elektronickou verzi časopisu zdarma.
Ukázka obálek čtyř čísel vyšlých v období III. a IV. Q 2012 a I. a II. Q 2013:
8. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE
V srpnu 2013 zahájila CZGBC pod vedením prozatímního ředitele Petra Vogela přechod na
vnitřní komunikační platformu Salesforce.com, která bude integrovat většinu vnitřní
komunikace a procesů Rady. Salesforce.com již úspěšně používá například UK GBC. Přechod
na tuto platformu je náročný a bude probíhat celý následující rok.
8.1. BASECAMP
CZGBC používá pro komunikaci pracovních skupin online projekt management systému
Basecamp. V tomto systému je z členských firem zaregistrováno již přes 400 osob.
8.2. E-MAILING - MAILCHIMP
E-mailový marketing patří k důležitým
součástem komunikace CZGBC. Rada
používá na cílené vyžádané oslovování
profesionálů a veřejnosti e-mailingovou
službu MailChimp. Rada letos dokázala zvýšit
velikost databáze téměř desetinásobně.
MailChimp bude následně integrován do
systému Salesforce.com.
23
8.3. WEBY CZGBC
Rada letos vybudovala nový web pro
svou výroční konferenci Šetrné budovy.
Web je vytvořen 1:1 v české i anglické
verzi. Má propracovanou administraci,
obsahové sekce i přihlašování.
V rámci komunikační kampaně
konference si tento web prohlédlo okolo
4000 unikátních návštěvníků.
Počítáme, že web v tomto tvaru budeme
využívat na minimálně další tři ročníky.
Web v této vysoké kvalitě jsme mohli
vytvořit díky velkorysé podpoře
společnosti CDI, která měla na starosti
jeho programování.
Vizuální stránku bravurně zvládla
renomovaná grafička Radana Jenkins,
která s CZGBC dlouhodobě spolupracuje.
Web najdete na adrese:
www.setrnebudovy.cz
Vývoj návštěvnosti webu czgbc.org za poslední zhruba dva roky (po měsících).
24
8.4. YOUTUBE KANÁL
Na YouTube kanálu CZGBC je zatím zavěšeno 37 videí, tedy o 3 videa více než loni. Videa
pojednávají o charakteru, akcích a aktivitách členů CZGBC.
Počet zhlédnutí všech videí je téměř 8 250, za
poslední rok byla videa zhlédnuta asi 2 500
krát. Většina provozu přichází na YouTube
skrze organické vyhledávání (17%)
a doporučovaný obsah - navrhované video
(19%). Nejvíce zhlédnutí máme skrze mobilní
aplikace (24 %), asi 16 % návštěvníků přišlo na
naše videa z cizích webů.
Co se týká demografie, ta se za uplynulý rok mírně změnila: kanál sledují ze 74 % muži a
z 26 % ženy. Muži posílili o 3 %. Nejsilnější věkové kategorie jsou 25–34 let (28 %) a 45–54 let
(40 %). Tady oproti minulému roku narostla významně pozornost druhé zmíněné věkové
skupiny: o 16 %.
9. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT
Účetní uzávěrka České rady pro šetrné budovy roku 2012 byla auditována.
(Kompletní zpráva auditora je dostupná představenstvu CZGBC.)
10. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
CZGBC je od svého vzniku součástí celosvětové organizace World Green Building Council.
V jeho rámci se účastníme práce v síti evropských rad pro šetrné budovy (Europe Regional
Network, ERN). Zde jsme aktivní zejména v Policy Task Force, kde CZGBC zastupuje člen
představenstva Ondřej Šrámek. Jak již vyplývá z názvu, agenda této pracovní skupiny se
zabývá formulováním postojů ERN k evropské legislativě a ovlivňování tvorby této legislativy.
Pracovní skupina dále vytváří například mapu postupu renovací v jednotlivých evropských
zemích, aby mohla sledovat plnění Evropské směrnice o energetické náročnosti budov.
11. GRANTY
CZGBC je zapojena do programu Build Up z Inteligent Energy Europe (Work Package Leader,
Endorsment Activities). Grant v tuto chvíli přináší CZGBC sílu v poměru 10 Kč z veřejných
zdrojů na každých 100 Kč vložených od členů Rady.
25
Download

Zpráva o činnosti za rok 2012-2013