Референце
1 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
Република Србија
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја
УНОС РЕФЕРЕНЦИ
ШТАМПАНИ ИЗВЕШТАЈ
Пројекат: 41010
Легенда:
* Резултат није везан за пројекат
*** Истраживач није на пројекту
M13.
• Factor Markets and the Effects of the World Crisis, Thematic collection of papers of international significance, Selected papers presented at the
conference „Market Failures and the Roles of Institutions“ (M13), 2012, economics faculties of the University of the Belgrade, University of the
Montenegro and by the European Association for Comparative Economic Studies (EACES), Belgrade University-Faculty of Economics, CIDEF,
978-86-403-1211-0
1. Срђан Ђинђић, Веселиновић П***, Financial Potencial of the Public Utility Companies: Condition and Effects, од стр. 257, до стр. 279
M14.
• Antibacterial Agents (M14), 2012, InTech - Open Access Publisher, 978-953-51-0723-1, http://www.intechopen.com/books/antimicrobial-agents
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Верица Глођовић***, Гордана Радић ***, Јелена Вујић***, Срећко Трифуновић
***, From synthesis to antibacterial activity of some new palladium (II) and platinum (IV) complexes, од стр. 311, до стр. 333, DOI: 10.5772/1867
• Antibacterial Agents (M14), 2012, InTech - Open Access Publisher, ISBN 978-953-51-0723-1, http://www.intechopen.com/books/antimicrobialagents
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Сава Васић, Antibacterial activity of naturally occurring compounds from selected
plants*, од стр. 1, до стр. 24, DOI: 10.5772/1867
• Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises, Thematic collection of papers of international
significance (M14), 2012, University of Niš, Faculty of Economics in Niš, 978-86-6139-052-4
1. Весна Стојановић-Алексић, Живковић, С.***, The role of a leader in increasing the organisational capacity for change*, од стр. 297, до стр. 314,
UDC: 005.322:316.46
• Reengineering and Entrepreneurship under the Contemporary Conditions of Enterprise Business (M14), 2012, Faculty of Electronic Engineering
: Faculty of Economics, 978-86-6125-065-1
1. Верица Бабић, Весна Стојановић-Алексић, Ерић Јелена***, The leadership role in new venture creation*, од стр. 5, до стр. 16, UDC:
005.322:316.46
• The Role of Contemporary Management and Marketing Methods in Improvement of Competitiveness of the Companies in Serbia within the
Process of its Integration to the European Union (M14), 2012, Belgrade : Faculty of Economics, 978-86-403-1259-2
1. Верица Бабић, Весна Стојановић-Алексић, The key factors affecting leadership capabilities*, од стр. 87, до стр. 108
• Contemporary Issues in Economics, Business and Management (M14), 2011, Faculty of Economics, Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Гордана Радосављевић, Борисављевић Катарина***, The Impacts of Service Quality on the Competitive Advantage in Retailing , од стр. 225,
до стр. 233
• Development Potential of Foreign Direct Investment, International Experiences (M14), 2011, Institute of International Politics and Economics,
978-86- 7067-152-2
1. Гордана Радосављевић, Максимовић Љиљана***, Марјановић Гордана***, The Global Strategy of TNC in Oligopolistic Competition , од стр.
97, до стр. 111
• Contemporary Issues in Economics, Business and Management (M14), 2011, Faculty of Economics University of Karagujevac, 978-86-6091-018-1
1. Милка Грбић, Милена Јакшић, The comparative analysis of the current and capital pensions financing , од стр. 151, до стр. 163
• Contemporary Issues in Economics, Bussiness and Management (M14), 2011, Faculty of Economics, University of Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Срђан Ђинђић, National Tax Systems and Globalization , од стр. 121, до стр. 130
• Development Potentials of Foreign Direct Investment: International Experiences (M14), 2011, Institute of International Politics and Economics,
978-86- 7067-152-2
1. Срђан Ђинђић, Corporate Tax Reform in the EU and Growth of Investment Activities , од стр. 240, до стр. 254
• Contemporary Issues in Economics, Business and Management (M14), 2011, Faculty of Economics, University of Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Виолета Домановић, Слађана Савовић, The Possibilities and Effects of the Balanced Scorecard Implementation in the Merger and Acquisition
Processes , од стр. 245, до стр. 256
• Contemporary Issues in Economics, Business and Management (M14), 2011, Faculty of Economics, University of Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Владимир Сенић, Маринковић Вељко***, Мандарић Марија***, Investigating Drivers of Repurchase and Word-of-mouth: an Empirical Study
of Mobile Operators in Serbia , од стр. 273, до стр. 282
31.1.2013 12:29
Референце
2 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Advances in Service Quality, Innovation and Excellence (M14), 2011, Cornell University, School of Hotel Administration, Ithaca, New York, USA,
978-0-578-08457-2
1. Владимир Сенић, Маринковић Вељко***, Patient Satisfaction: a Case of Serbian Student Polyclinics *, од стр. 720, до стр. 729
• Contemporary issues in economics, business and management (M14), 2011, Faculty of economics, University Of Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Милан Коцић, Шапић Срђан***, Станковић Марија***, Approaches and models of foreign market selection*, од стр. 361, до стр. 374
• Contemporary issues in economics, business and management (M14), 2011, Faculty of Economics of the University of Kragujevac,
978-86-6091-018-1
1. Верица Бабић, Ерић Јелена***, Николић Јелена***, The Role of Alternative Corporate Enterpreneurship Organizational Forms in Attaining
Superior Competitive Position *, од стр. 295, до стр. 307
• InTech (M14), 2012, 978-953-51-0021-8, http://www.intechopen.com/books/hypothyroidism-influences-and-treatments/causesof-hypothyroidism
1. Ирена Костић, Francesco Curcio***, Causes of Hypothyroidism , од стр. 151, до стр. 166, DOI: 10.5772/32571
• InTech (M14), 2011, 978-953-307-788-8, http://cdn.intechopen.com/pdfs/23946/InTech-Diabetic_nephrophaty_in_children.pdf
1. Радојица Столић, Snezana Markovic-Jovanovic***, Aleksandar Jovanovic ***, DIABETIC NEPHROPATHY IN CHILDREN *, од стр. 245, до стр.
260
• Contemporary Issues in Economics, Business and Management (M14), 2011, Faculty of Economics, University of Kragujevac, 978-86-6091-018-1
1. Весна Стојановић-Алексић, The Follovers\\\' Role in the Leadership Process, од стр. 307, до стр. 313
M21.
• International Journal of Molecular Science (M21), 2012, MDPI - Open Access Publishing, 1422-0067
1. Снежана Марковић, Зоран Матовић, Емина Мркалић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић,
Драгић Банковић, Antiproliferative and proapoptotic activities of methanolic extracts from Ligustrum vulgare L. as an individual treatment and in
combination with palladium complex. , од стр. 2521, до стр. 2534
• Euro surveillance (M21), 2012, Europe’s journal on infectious disease epidemiology, prevention and control, 0354-4664/1821-4339
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, Nitzan Kaluski D***, Šeguljev Z***, Обреновић Ј***, Рудан П***, Лазаревић М***, Јандрић Кочић
Ј***, Сајенковић Д***, Пушић И***, Бугарски Д***, Медић С***, Q fever outbreak in the village of Noćaj, Srem county, Vojvodina province,
Serbia, January to February 2012 *, од стр. 2, до стр. 5
• International Journal of Molecular Science (M21), 2011, MDPI - Open Access Publishing, 1422-0067
1. Ненад Вуковић, Слободан Сукодлак, Михаиловић М***, Богојевић Д***, Матић С***, Ницифоровић Н***, Михаиловић В***, Солујић
С***, In Vitro Antioxidant Activity of Selected 4-Hydroxy-chromene-2-one Derivatives-SAR, QSAR and DFT Studies , од стр. 2822, до стр. 2841
• International Journal of Molecular Science (M21), 2011, MDPI - Open Access Publishing, 1422-0067
1. Снежана Марковић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Милена Ћурчић, Љиљана Чомић, Драгана Шеклић,
Митровић Т***, Стаменковић С***, Цветковић В***, Тошић С ***, Antioxidant, Antimicrobial and Antiproliferative Activities of FiveLichen
Species , од стр. 5428, до стр. 5448
• BMC veterinary research (M21), 2011, BioMed Central, 1746-6148
1. Дејан Видановић, Angelika Agdestein***, Tone B Johansen***, Vladimir Polaček***, Bjørn Lium***, Gudmund Holstad***, Сања АлексићКовачевић***, Anne Jørgensen***, Jonas Žultauskas ***, Sigrun F Nilsen ***, Berit Djønne***, Investigation of an outbreak of mycobacteriosis in
pigs *, од стр. 63, до стр. 69
• Journal of wildlife diseases (M21), 2011, Wildlife Disease Association, 0090-3558
1. Миланко Шеклер, Дејан Видановић, Р Ашанин***, Н Милић***, Ј Нишавић***, Т Петровић***, В Савић***, Characterization of velogenic
Newcastle disease viruses isolated from dead wild birds in Serbia during 2007 , од стр. 433, до стр. 441
• Journal of Psychiatric Research (M21), 2012, Pergamon, 0022-3956
1. Драгић Банковић, Боровчанин М***, Јовановић И***, Радосављевић Г***, Ђукић Дејановић С***, Арсенијевић Н***, Лукић МЛ***,
Elevated serum level of type-2 cytokine and low IL-17 in first episode psychosis and schizophrenia in relapse *, од стр. 1421, до стр. 62012
• European Heart Journal (M21), 2012, Oxford University Press, 0195-668X
1. Драгић Банковић, Luchner A***, Manfred S***, Mueller C***, Liebetrau C***, Schlitt A***, Apostolovic S***, Jankovic R***, Jovic M***, Mitrovic
V***, Nef H***, Mollmann H***, Hamm CW***, Weber M***, Incremental value of high-sensitive troponin T in addition to the revised cardiac
index for peri-operative risk stratification in non-cardiac surgery. , од стр. 1, до стр. 10
• European Journal of Medicinal Chemistry (M21), 2012, Elsevier France Editions Scientifiques et Medicales, 0223-5234
1. Ненад Вуковић, Слободан Сукодлак, Младеновић Милан***, Мирјана Михаиловић***, Десанка Богојевић***, Сања Матић***, Неда
Нићифоровић***, Владимир Михаиловић***, Павле Машковић***, Мирослав М. Врвић***, Славица Солујић***, Biochemical and
pharmacological evaluation of 4-hydroxychromen-2-ones bearing polar C-3 substituents as anticoagulants , од стр. 144, до стр. 158
• POLYHEDRON (M21), 2011, Elsevier Ltd., 30, 13, 0277-5387
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Милена Станковић ***, Гордана Радић ***, Верица Глођовић ***, Оливера
Клисурић***, Весна Ђиновић ***, Срећко Трифуновић ***, Stereospecific ligands and their complexes IX: Synthesis, characterization and
antimicrobial activity of ethyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N \'-di-2-propanoic and (S,S)-ethylenediamine-N,N \'-di-2-(3-methyl)-butanoic
acids and corresponding platinum(IV) complexes: Crystal structure of tetrachloride-(O,O \'-diethyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N \'-di2-propanoato)-platinum(IV), [PtCl(4)(det-S,S-eddp)] *, од стр. 2203, до стр. 2209
31.1.2013 12:29
Референце
3 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Journal of Hepatology (M21), 2011, Elsevier BV, 1, 56, 0168-8278, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21703183
1. Иванка Зелен, Ивана Николић, Volarevic, V.***, Mitrovic, M., ***, Milovanovic, M., ***, Mitrovic, S., ***, Pejnovic, N., ***, Arsenijevic, N., ***,
Lukic, M.L.***, Protective Role of IL-33/ST2 Axis in Con A-Induced Hepatitis *, од стр. 26, до стр. 33
• Head and Neck: Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck (M21), 2012, John Wiley & Sons, Inc.^John Wiley & Sons Ltd., 0,
0, 1043-3074, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22488918
1. Дејан Баскић, Vujanovic L, ***, Arsenijevic N, ***, Whiteside TL, ***, Myers EN, ***, Vujanovic NL.***, Suppression of natural killer-cell and
dendritic-cell apoptotic tumoricidal activity in patients with head and neck cancer., од стр. 0, до стр. 0, DOI: 10.1002/hed.22968
• Amino Acids (M21), 2012, Springer-Verlag Wien, 0, 0, 0939-4451, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965637
1. Милан Зарић, Attoub S***, Lukic ML, ***, Arafat K, ***, Prajeep M, ***, Mechkarska M, ***, Conlon JM***, Transformation of the naturally
occurring frog skin peptide, alyteserin-2a into a potent, non-toxic anti-cancer agent, од стр. 0, до стр. 0, DOI: 10.1007/s00726-012-1395-7.
• Eur J Med Chem (M21), 2011, Elsevier France ^Editions Scientifiques et Medicales, 9, 46, 0223-5234, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
/21840630
1. Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Jelena M Vujić***, Goran N Kaluđerović, ***, Marija Milovanović, ***, Bojana B Zmejkovski, ***,
Vladislav Volarević, ***, Nebojša Arsenijević, ***, Srećko R Trifunović***, Stereospecific ligands and their complexes. Part VII. Synthesis,
characterization and in vitro antitumoral activity of platinum(II) complexes with O,O\'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N\'-di-2-(4methyl)pentanoic acid , од стр. 4559, до стр. 4565
M22.
• Medicinal chemistry (M22), 2012, 1573-4064
1. Снежана Марковић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Милена Ћурчић, Љиљана Чомић, Драгана Шеклић,
Марина Топузовић, Biological Effects, Total Phenolic Content and Flavonoid Concentrations of Fragrant Yellow Onion (Allium flavum L.) , од стр.
46, до стр. 51
• Natural Product Communications (M22), 2012, Natural Product Communications, Natural Product, Inc, USA, 1934-578X
1. Ненад Вуковић, Слободан Сукодлак, Miroslava Kacaniova***, Lukas Hleba***, Chemical Composition of the Essential Oils from the Flower,
Leaf and Stem of Lonicera japonica , од стр. 641, до стр. 644
• Archives of Medical Research (M22), 2012, Elsevier Inc., 0188-4409
1. Драгић Банковић, Рефет Гојак***, Мердина Ферхатовић***, Нермина Бајрамовић***, Амир Хаџић***, Белма Газибера***, Importance of
Quick Test for Screening of Former Drug Users *, од стр. 30, до стр. 32
• INORGANICA CHIMICA ACTA (M22), 2012, Elsevier Ltd., 391, 0020-1693
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Весна Ђиновић ***, Гордана Радић ***, Верица Глођовић ***, Срећко
Трифуновић ***, Stereospecific ligands and their complexes. XI: Synthesis, characterization and antimicrobial activity of palladium(II) complexes
with some alkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N \'-di-2-(3-methyl)-butanoic acid *, од стр. 44, до стр. 49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016
/j.ica.2012.05.018
• POLYHEDRON (M22), 2012, Elsevier Ltd., 31, 1, 0277-5387
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Зоран Ратковић***, Arto Valkonen ***, Kari Rissanen ***, Гордана Радић ***,
Верица Глођовић ***, Срећко Трифуновић ***, Synthesis, characterization and antimicrobial activity of palladium(II) complexes with some alkyl
derivates of thiosalicylic acids: Crystal structure of the bis(S-benzyl-thiosalicylate)-palladium(II) complex, [Pd(S-bz-thiosal)(2)] , од стр. 69, до стр.
76, DOI: 10.1016/j.poly.2011.08.042
• EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES (M22), 2012, Springer, 31, 6, 0934-9723
1. Љиљана Чомић, Зорица Стојановић-Радић ***, Нико Радуловић ***, Полина Благојевић ***, Марија Денић ***, Ана Милтојевић ***, Ј
Рајковић ***, Татјана Михајилов-Крстев ***, Antistaphylococcal activity of Inula helenium L. root essential oil: eudesmane sesquiterpene
lactones induce cell membrane damage *, од стр. 1015, до стр. 1025, DOI: 10.1007/s10096-011-1400-1
• JOURNAL OF HYDROINFORMATICS (M22), 2012, IWA Publishing, 14, 1, 1464-7141
1. Љиљана Чомић, Ивана Радојевић, Александар Остојић, Весна Ранковић ***, Јасна Радуловић ***, Prediction of dissolved oxygen in
reservoirs using adaptive network-based fuzzy inference system, од стр. 167, до стр. 179, DOI: 10.2166/hydro.2011.084
• MEDICINAL CHEMISTRY (M22), 2012, Bentham Science Publishers, 8, 5, 1573-4064
1. Ивана Радојевић, Љиљана Чомић, Зорица Петровић ***, Душица Симијоновић ***, Владимир Петровић ***, Димитра ХаџипавлоуЛитина ***, Biological Evaluation of Mechlorethamine-Pt(II) Complex, Part II: Antimicrobial Screening and Lox Study of the Complex and its
Ligand *, од стр. 947, до стр. 952
• Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (M22), 2011, Blackwell Munksgaard, Denmark, 0001-6349
1. Драгић Банковић, Дарко Грујичић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић, Слободан Арсенијевић***, Cervical precancerous
lesions - chromosomal instability in peripheral blood lymphocytes in relation to lesion stage, age and smoking habits. , од стр. 1082, до стр. 1087
• Tohoku Journal Experimental Medicine (M22), 2012, Tohoku University Medical Press, Japan, 0040-8727
1. Олгица Врндић, Дарко Грујичић, Снежана Живанчевић-Симоновић, Марија Јеремић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић,
Мијатовић Љиљана***, Correlation between micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and retention of 131-I in thyroid cancer
patients , од стр. 000, до стр. 000, DOI: 10.1620/tjem.229.000.
• Peptides (M22), 2012, Elsevier Inc., 2, 34, 0196-9781, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374306
1. Сузана Поповић, Lukic M, ***, Urbán E, ***, Conlon JM.***, Peptides with antimicrobial and anti-inflammatory activities that have therapeutic
potential for treatment of acne vulgaris, од стр. 275, до стр. 82, DOI: 10.1016/j.peptides.2012.02.010.
31.1.2013 12:29
Референце
4 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Monatsh Chem, Monatshefte Fur Chemie (M22), 2012, Springer Vienna, 12, 143, Print: 0026-9247, Online: 1434-4475, http://link.springer.com
/article/10.1007/s00706-012-0840-3?no-access=true
1. Зоран Матовић, Иван Гутман***, Јелена Ђурђевић***, Славко Раденковић***, Anomalous cyclic conjugation in the perylene/bisanthrene
homologous series, од стр. 1649, до стр. 1653, DOI: 10.1007/s00706-012-0840-3
• The Tohoku Journal of Experimental Medicine (M22), 2012, Tohoku University Medical Press, 2, 229, 0040-8727, https://www.jstage.jst.go.jp
/article/tjem/229/2/229_115/_article
1. Олгица Врндић, Дарко Грујичић, Снежана Живанчевић-Симоновић, Марија Јеремић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић,
Ljiljana Mijatovic***, Correlation between Micronuclei Frequency in Peripheral Blood Lymphocytes and Retention of 131-I in Thyroid Cancer
Patients, од стр. 115, до стр. 124, DOI: 10.1620/tjem.229.000.
• Lupus (M22), 2012, Hodder Arnold Journals, 2, 21, 0961-2033, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235053
1. Снежана Живанчевић-Симоновић, L Dimitrijevic***, I Zivkovic, ***, M Stojanovic, ***, V Petrusic, ***, Vaccine model of antiphospholipid
syndrome induced by tetanus vaccine, од стр. 195, до стр. 202
• Biomarkers (M22), 2011, Taylor & Francis Ltd, 4, 16, 1354-750X, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21595568
1. Дејан Баскић, Petrović M ***, Banković D, ***, Ilić N. ***, Neuroendocrine differentiation as an indicator of chemosensitivity and prognosis in
nonsmall cell lung cancer , од стр. 311, до стр. 320
M23.
• Journal of Medicinal Plants Research (M23), 2011, Academic Journals Open- Access Journals, 1996-0875
1. Ненад Вуковић, Милан Станковић, Слободан Сукодлак, Солујић С***, Михаиловић В***, Младеновић М***, Стојановић Ј***, Chemical
composition and antimicrobial activity of Teucrium arduini essential oil and cirsimarin from Montenegro , од стр. 1244, до стр. 1250
• Biological Trace Element Research (M23), 2011, Humana Press, Inc., 0163-4984
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Огњановић БИ***, Штајн АШ***, Effects of
acute in vivo cisplatin and selenium treatment on hematological and oxidative stress parameters in red blood cells of rats , од стр. 660, до стр. 670
• Acta Biologica Hungarica (M23), 2011, Akademiai Kiado Rt., 0236-5383
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Огњановић БИ***, Штајн АШ***, Саичић ЗС***, Спасић МБ***, Energy production
and redox status of rat red blood cells after reticulocytosis induced by various treatments , од стр. 122, до стр. 132
• Journal of Serbian Chemical Society (M23), 2011, Srpsko hemijsko društvo, 0352-5139
1. Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Тришовић Н***, Божић Б***, Божић Б***, Ушћумлић Г ***,
Structure-activity relationships of 3-substituted-5,5-diphenylhydantoins as potential antiproliferative and antimicrobial agents , од стр. 1597, до
стр. 1606
• Archives of Biological Sciences (M23), 2011, Serbian Biological Society, 0354-4664
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Ђорђевић НЗ***,
Огњановић БИ***, Штајн АШ ***, Alteration of oxidative stress parameters in red blood cells of rats after chronic in vivo treatment of cisplatin
and selenium , од стр. 991, до стр. 999
• Srpski arhiv za celokupno lekarstvo (M23), 2011, Srpsko lekarsko društvo, 0370-8179
1. Драгић Банковић, Ј. Ђурић***, С. Аресенијевић***, З. Протрка***, М. Шорак***, А. Димитријевић***, А. Живановић***, Karlična
prezentacija u terminu: carski rez ili vaginalni porođaj? , од стр. 155, до стр. 160
• Acta veterinaria (M23), 2011, Fakultet veterinarske medicine Beograd, 0567-8315
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, Н Васковић***, В Полачек***, В Кукољ ***, К Матовић***, М Јовановић***, Pathomorphological
Lesions and Distribution of Viral Antigen in Birds Infected with the Pathogenic Strain of H5N1 Avian Influenca Virus *, од стр. 591, до стр. 598
• Journal of the Serbian Chemical Society (M23), 2012, Serbian Chemical Socity, 0000
1. Марко Живановић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Биљана Шмит***, Радослав З. Павловић***, Ана Радосављевић-Михајловић***,
Ања Дошен***, Synthesis, characterization and cytotoxicity of palladium(II) complex of 3-[(2-hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxoimidazolidin-4-one , од стр. 00, до стр. 00
• Archives of Biological Sciences (M23), 2012, Srpsko biološko društvo i grupa naučnih instituta, 0354-4664
1. Ненад Вуковић, Miroslava Kacániová***, Róbert Chlebo***, Katarina Rovna***, Peter Hascíkuraj Cubon***, Malgorzata Dżugan***, Anna
Pasternakiewiz***, The Antimicrobial Activity of Honey, Bee Pollen Loads and Beeswax from Slovakia , од стр. 927, до стр. 934
• Vojnosanitetski Pregled: Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia (M23), 2012, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne
informacije, 0042-8450
1. Драгић Банковић, Јасмина Стојановић***, Невенка Илић***, Предраг Станковић***, Снежана Арсенијевић***, Љиљана Ердевички***,
ранислав Белић***, Љубица Живић***, Risk factors for appearance of minimal pathologic lesions on vocal folds in vocal professionals *, од стр.
973, до стр. 977
• Journal of Essential Oil Bearing Plants (M23), 2012, M/s Har Krishan Bhalla & Sons, 0972-060X
1. Ненад Вуковић, Слободан Сукодлак, Miroslava Kacaniova***, Lukas Hleba***, Chemical composition of the Essential oil of Bougainvillea
spectabilis from Montenegro , од стр. 00, до стр. 00
• Vojnosanitetski Pregled: Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia (M23), 2012, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne
informacije, 0042-8450
1. Драгић Банковић, Ђурић Ј***, Арсенијевић С***, Протрка З***, Сорак М***, Димитријевић А***, Танасковић И***, Dystocia as a cause of
untimely cesarean section *, од стр. 589, до стр. 93
31.1.2013 12:29
Референце
5 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Romanian Biotechnological Letters (M23), 2012, University of Bucharest, 17, 2, 1224-5984
1. Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Antioxidative and antimicrobial properties
of different extracts from Sideritis montana L, од стр. 7160, до стр. 7168
• Actual Problems of Economics (M23), 2012, National Academy of Management - Kiev (Ukraine), 11, 137, ISSN 1993-6788
1. Гордана Радосављевић, Maksimović Ljiljana***, Borisavljević Katarina***, Customer satisfaction with the online offer of tourist agencies in
Serbia , од стр. 436, до стр. 447, UDC: 338,48
• Archives of Biological Sciences (M23), 2012, Serbian Biological Society, 0567-8315
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, В Полачек***, Н Васковић***, Р Ашанин***, Н Милић***, Ј Нишавић***, Application of standard and
molecular methods for the diagnosis of newcastle disease *, од стр. 1433, до стр. 1437
• Acta veterinaria (M23), 2012, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 0567-8315
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, Н Милић***, С Лазић***, Ј Нишавић***, Р Ресановић***, Т Петровић***, Molecular characterization
of some strains of Newcastle disease virus isolated in Province of Vojvodina, Republic of Serbia *, од стр. 365, до стр. 374
• Hemijska industrija (M23), 2012, Savez hemijskih inženjera, 66, 3, 0367-598X
1. Драгић Банковић, Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Драгослав Илић ***, Јелена Вујић ***, Срећко
Трифуновић***, Stereospecific ligands and their complexes. Part VIII. Antimicrobial activity of palladium(II) complexes with O,O\'-dialkyl esters
of (S,S)-Ethylenediamine-N,N\'-di-2-(4-methyl)-pentanoic acid*, од стр. 349, до стр. 355, DOI: 10.2298/HEMIND110928096I
• EXCLI Journal (M23), 2012, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, 11, 1611-2156
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Great horsetail
(Equisetum telmateia Ehrh.): active substances content and biological effects, од стр. 59, до стр. 67
• HEMIJSKA INDUSTRIJA (M23), 2011, Savez hemijskih inženjera, 65, 5, 0367-598X
1. Љиљана Чомић, Немања Станковић ***, Бранислава Коцић ***, Дејан Николић ***, Татјана Михајилов-Крстев ***, Будимир Илић ***,
Драгољуб Миладиновић ***, Antibacterial Activity Chemical Composition Relationship of the Essential Oils From Cultivated Plants From Serbia ,
од стр. 583, до стр. 589, DOI: 10.2298/HEMIND110517051S
• Journal Medicinal Plant Research (M23), 2011, Academic Journals, 5, 17, 1996-0875
1. Милан Станковић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, In vitro antibacterial efficacy of Clinopodium vulgare L. extracts and their sinergistic
interaction with antibiotics*, од стр. 4074, до стр. 4079
• African Journal of Microbiology Research (M23), 2011, Academic Journals, 5, 23, 1996-0808
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Anti-Aspergillus
properties of different extracts from selected plants, од стр. 3986, до стр. 3990
• African Journal of Microbiology Research (M23), 2011, Academic Journals, 5, 27, 1996-0808
1. Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Inhibitory effect of Cytisus nigricans L. and Cytisus capitatus Scop. on growth of bacteria*, од стр. 4725,
до стр. 4730, DOI: 10.5897/AJMR10.650
• EXCLI Journal (M23), 2011, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, 10, 1611-2156
1. Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Снежана Бранковић***, Immortelle
(Xeranthemum annuum L.) as a natural source of biologically active substances, од стр. 230, до стр. 239
• African Journal of Microbiology Research (M23), 2012, Academic Journals, 6, 10, 1996-0808
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Стефановић Душан ***, Стефановић Ненад ***, Total
coliforms and data mining as a tool in water quality monitoring, од стр. 2346, до стр. 2356
• Journal of Molecular Liquids (M23), 2012, Elsevier Ltd., 170, 0167-7322
1. Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Зорица Петровић ***, Душица Симијоновић ***, Владимир Петровић ***, Antimicrobial activity of
the ionic liquids triethanolamine acetate and diethanolamine chloride, and their corresponding Pd(II) complexes *, од стр. 61, до стр. 65, DOI:
10.1016/j.molliq.2012.03.009
• Pharmaceutical biology (M23), 2012, Taylor & Francis The Netherlands, 50, 8, 1388-0209
1. Љиљана Чомић, Зорица Стојановић-Радић ***, Нико Радуловић ***, Полина Благојевић ***, Татјана Михајилов-Крстев ***, Ј Рајковић
***, Comercial Carlinae radix herbal drug: Botanical identity, chemical composition and antimicrobial properties*, од стр. 933, до стр. 940
• CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY (M23), 2012, Springer, 7, 4, 1895-104X
1. Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Славица Солујић ***, Antimicrobial
activity, total phenolic content and flavonoid concentrations of Teucrium species , од стр. 664, до стр. 671
• EXCLI JOURNAL (M23), 2012, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, 11, 1611-2156
1. Сава Васић, Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Брахо Личина***, Biological Activities of Extracts from Cultivated
Granadilla Passiflora Alata , од стр. 208, до стр. 218
• ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA (M23), 2012, Polish Pharmaceutical Society, 69, 3, 0001-6837
1. Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Драгана Станојевић ***, Synergistic antibacterial activity of Salvia officilalis and Cichorium intibus
extracts and antibiotics*, од стр. 457, до стр. 463
• WATER RESOURCES (M23), 2012, Pleiades Publishing, Ltd., 39, 4, 0097-8078
31.1.2013 12:29
Референце
6 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Стефановић Душан ***, Капларевић-Малишић Ана ***,
Management information system of lakes and reservoirs , од стр. 488, до стр. 495
• TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY (M23), 2012, TÜBİTAK, 36, 5, 1300-0152
1. Сава Васић, Снежана Марковић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Милена Ћурчић, Evaluation of
biological activities of goldmoss stonecrop (Sedum acre L.) , од стр. 580, до стр. 588, DOI: 10.3906/biy-1109-9
• ACTA ZOOLOGICA BULGARICA (M23), 2012, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 64, 4, 0324-0770
1. Мирјана Стојановић-Петровић, Тања Милутиновић, Ralitsa Tsekova***, Earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of Bulgaria:Diversity and
Biogeographical Review , од стр. 7, до стр. 15
• Periodicum Biologorum (M23), 2011, Hrvatsko Prirodoslovno Drustvo^(Croatian Society of Natural Sciences), Croatia, 0031-5362
1. Снежана Станић, Сања Матић,***, Славица Солујић,***, Тања Милошевић,***, Неда Нићифоровић ***, Biological effects of the Cotinus
coggygria methanol extract , од стр. 87, до стр. 92
• Genetics and Molecular Biology (M23), 2011, Sociedade Brasileira de Genetica, Brazil, 1415-4767
1. Снежана Станић, Сања Матић***, Десанка Богојевић, ***, Славица Солујић, ***, Невена Грдовић, ***, Мелита Видаковић,***, Мирјана
Михаиловић ***, Genotoxic potential of Cotinus coggygria Scop. (Anacardiaceae) stem extract in vivo , од стр. 298, до стр. 303
• Journal of BUON / Journal of the Balkan Oncology (M23), 2011, Zerbinis Medical Publications,Greece, 1107-0625
1. Дарко Грујичић, Драгослав Маринковић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић, Вучковић Марија***, Baseline and therapyinduced chromosome damages in peripheral blood lymphocytes of breast cancer patients assessed by the micronucleus assay. , од стр. 437, до стр.
443
• Human and Experimental Toxicology (M23), 2011, Hodder Arnold Journals, United Kingdom, 0960-3271
1. Дарко Грујичић, Драгослав Маринковић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Гордана Јоксић***, In vitro evaluation of the genotoxicity of
ritodrine and verapamil in human lymphocytes. , од стр. 398, до стр. 405
• Archives of biological sciences (M23), 2011, Srpsko biološko društvo i grupa naučnih instituta, Srbija, 0354-4664
1. Оливера Милошевић-Ђорђевић, Драган Лончар,***, Слободан Јанковић,***, Драган Миловановић,***, Мирослав Стојадиновић,***,
Стефан Лончар***, Non-invasive Screening - the Probability of Events. , од стр. 609, до стр. 615
• Cytotechnology (M23), 2012, Springer-Verlag Dordrecht, Netherlands, 0920-9069
1. Дарко Грујичић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Милан Станковић, Ивана Стошић, \"Comparative study of genotoxicity and
antimutagenicity of methanolic extracts from Teucrium chamaedrys and Teucrium montanum in human lymphocytes using micronucleus assay \" ,
од стр. 000, до стр. 000, DOI: 10.1007/s10616-012-9527-1
• J. Biochem Molecular Toxicology (M23), 2012, John Wiley & Sons, Inc.^John Wiley & Sons Ltd., United States, 1095-6670
1. Снежана Станић, Сања Матић,***, Славица Солујић,***, Милан Младеновић, ***, Владимир Михаиловић***, In vivo antigenotoxic
potential and possible mechanisms of action of selected 4-hydroxy-2H-chomen-2-one derivates. , од стр. 322, до стр. 330
• African Journal of Biotechnology (M23), 2011, Academic Journals, 1684-5315
1. Драгић Банковић, Милан Станковић, Марина Топузовић, Павловић Драгана***, Глишић Радмила***, Environmental study of some metals
on several aquatic macrophytes, од стр. 11956, до стр. 11965
• Acta Botanica Gallica (M23), 2012, Société Botanique de France, 159, 1, 1253-8078
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, In vitro antioxidant activity of extracts from leaves and fruits of common dogwood (Cornus sanguinea
L.), од стр. 79, до стр. 83
• Acta Societatis Botanicorum Poloniae (M23), 2012, Polish Botanical Society, 81, 2, 0001-6977
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Михаиловић Владимир***, Солујић Славица***, Antioxidant activity, total phenolic content and
flavonoid concentrations of different plant parts of Teucrium polium L. subsp polium, од стр. 117, до стр. 122
• Actual Problems of Economics (M23), 2012, Ukraine\'s National Academy of Management, 10, 136, 1993-6788
1. Верица Бабић, Виолета Домановић, Весна Стојановић-Алексић, Performance management concept in Serbia : the traditional or the
contemporary one? , од стр. 400, до стр. 409, UDC: 005(497.11)
• Actual Problems of Economics (M23), 2012, National Academy of Management - Kiev (Ukraine), 7, 133, 1993-6788
1. Милка Грбић, Maksimović Ljiljana***, Mihajlović Vladimir***, Impact of Technological Innovations on The Competitiveness of Tansition
Countries, од стр. 394, до стр. 403, UDC: 339.137.2:001.895
• Actual Problems in Economics (M23), 2012, National Academy of Management - Kiev (Ukraine), 1993-6788
1. Владимир Сенић, Grandov, Z.***, Vujičić, M.***, Consumer protection in Serbia and Western Balkan countries in relation to the EU *, од стр.
382, до стр. 393
• Total Quality Management and Business Excellence (M23), 2012, Francis and Taylor (Routledge), 1478-3363
1. Владимир Сенић, Marinković Veljko***, Loyalty patterns in corporate banking: insights gained from analysing willingness to recommend and
share of wallet concepts , од стр. 1465, до стр. 1478
• Biotechnology & Biotechnological Equipment (M23), 2011, 1310-2818
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Солујић Славица ***, Нићифоровић Неда***, Total phenolic content, flavonoid concentrations and
antioxidant activity, of the whole plant and plant parts extracts from Teucrium montanum L. var. montanum, f. supinum (L.) Reichenb., од стр.
2222, до стр. 2227
31.1.2013 12:29
Референце
7 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Tehnics tehnologies education management (M23), 2012, DRUNPP Sarajevo , 2, 7, 1840-1503
1. Верица Бабић, Весна Стојановић-Алексић, Erić Jelena***, Why charisma matters? Domination of charismatic leadership style in Serbian
enterprises*, од стр. 698, до стр. 705, UDC: 5
• Actual Problems of Economics (M23), 2012, National Academy of Management - Kiev (Ukraine), 12, 138, 1993-6788
1. Виолета Домановић, Милена Јакшић, Todorović Violeta***, Performance analysis of banking sector of Serbia in terms of crisis, од стр. 490, до
стр. 495, UDC: 336.71(497.11)
• Actual Problems of Economics (M23), 2012, National Academy of Management - Kiev (Ukraine), 1, 1993-6788
1. Гордана Радосављевић, Maksimović Ljiljana***, Marjanović Gordana***, Strategies of transnational corporations in the economy of the
Republic of Serbia, од стр. 395, до стр. 406, UDC: 334.72(497.11), 334.726:339.13+339.727.22(497.11)
• Metalurgia International (M23), 2012, Editura Stiintifica F.M.R., Bucharest, 11, 17, 1582-2214
1. Слађана Савовић, Покрајчић Драгана***, The Impact of Global Financial Crisis on Mergers and Acquisitions – Case of Serbia, од стр. 234, до
стр. 245, UDC: 338.124.4(497.11), 327
• Metalurgia internaţional (M23), 2012, Editura Stiintifica F.M.R., Bucharest, 7, 17, 1582-2214
1. Виолета Домановић, Тодоровић Виолета***, Стојадиновић-Јовановић Сандра***, The Role of Balanced Scorecard Model in Performance
Measurement of the Banking Sector in Serbia, од стр. 212, до стр. 221, UDC: 336.71(497.11)
• Journal of Technics Technologies Education Management (M23), 2012, DRUNPP Sarajevo, 1840-1503
1. Срђан Никезић, Арсовски Зора***, Арсовски Славко***, Development of quality management in enterprises of Serbia*, од стр. 944, до стр.
949
• Journal of Technics Technologies Education Management (M23), 2012, DRUNPP Sarajevo , 1840-1503
1. Срђан Никезић, Ђорђевић, М.***, Батавељић, Д.***, Improvement of spa tourism in the Republic Serbia as a pattern of positive impact on
ecology and regional development*, од стр. 920, до стр. 926
• BIOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT (M23), 2012, Diagnosis Press Ltd., 1, 26, 1310-2818
1. Марина Топузовић, Снежана Бранковић ***, Драгана Павловић-Муратспахић ***, Радмила Глишић ***, Јелена Миливојевић ***, Вера
Ђекић ***, Metals Concentration and Accumulation in Several Aquatic Macrophytes*, од стр. 2731, до стр. 2736, DOI: 10.5504/bbeq.2011.0086
• Journal of Technics Technologies Education Management (M23), 2011, DRUNPP Sarajevo , 2, 5, 1840-1503
1. Срђан Никезић, Арсовски Зора***, Арсовски Славко***, Development of quality management in enterprises of Serbia , од стр. 944, до стр.
950
• Journal of Technics Technologies Education Management (M23), 2011, DRUNPP Sarajevo , 1840-1503
1. Срђан Никезић, Ђорђевић М***, Батавељић Д***, Improvement of spa tourism in the Republic Serbia as a pattern of positive impact on
ecology and regional development , од стр. 920, до стр. 926
• Journal of the Serbian Chemical Society (M23), 2012, Serbian Chemical Society, 10, 77, 0352-5139 (Print), 1820-7421 (Online),
http://www.shd.org.rs/JSCS/Vol77/No10/08_5384_4361.pdf
1. Зоран Матовић, Иван Гутман***, Јелена Ђурђевић***, Марија Марковић***, Verifying the modes of cyclic conjugation in
tetrabenzo[bc,ef,op,rs] circumanthracene, од стр. 1401, до стр. 1408, UDC: 547.53:66-945.3+544.02+519.677, DOI: 10.2298/JSC120518064G
• HEALTHMED (M23), 2012, DRUNPP of Sarajevo, 2, 6, 1840-2291, http://connection.ebscohost.com/c/articles/73311370/role-alcohol-fatalwork-related-injuries
1. Данијела Тодоровић, Todorovic Milos S***, Matejic Suzana, ***, Minic Zivana S, ***, Stankovic Vesna D, ***, Preljevic Ibrahim, ***, Hafrovic
Sefcet, ***, Savic Slobodan N.***, The role of alcohol in fatal work related injuries, од стр. 648, до стр. 653
• JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY (M23), 2012, Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Beograd i Versita, 1, 31, 1452-8258,
http://www.degruyter.com/view/j/jomb.2012.31.issue-1/v10011-011-0041-3/v10011-011-0041-3.xml
1. Данијела Тодоровић, Milosevic Verica Lj***, Velickovic Miroslava V, ***, Ristic Natasa, ***, Uscebrka Gordana M, ***, Knezevic Veroljub, ***,
Ajdzanovic Vladimir Z.***, Immunohistomorphometric Features of Acth Cells in Juvenile Rats After Treatment with Estradiol Or Human Chorionic
Gonadotropin , од стр. 34, до стр. 39
• Journal of BUON (M23), 2012, Zerbinis Medical Publications, Athens, Greece, 1, 17, 1107-0625, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517691
1. Бојан Милошевић, Александар Цветковић, Данијела Цветковић, S. Ninkovic***, V. Ninkovic, ***, J. Nedovic, ***, Multifocal and multicentric
breast cancer: is breast conserving surgery acceptable? , од стр. 38, до стр. 45
• Journal of BUON (M23), 2012, Zerbinis Medical Publications, Athens, Greece, 4, 17, 1107-0625, http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/pubmed?term=Cisplatin%20monotherapy%20with%20concurrent%20radiotherapy%20versus%20combination%20of%20cisplatin%20and%205fluorouracil
1. Бојан Милошевић, Александар Цветковић, J. Nedovic***, Z. Protrka, ***, S. Ninkovic, ***, S. Mitrovic, ***, R. Vojinovic, ***, J. Glisic, ***, B.
Markovic-Filipovic, ***, M.Peulic, ***, Cisplatin monotherapy with concurrent radiotherapy versus combination of cisplatin and 5-fluorouracil
chemotherapy with concurent radiotherapy in patients with locoregionally advanced cervical carcinoma. , од стр. 740, до стр. 745
• Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona (M23), 2012, Medical Association of Zenica-Doboj Canton, 2, 9, 1840-0132,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22926395
1. Бојан Милошевић, Александар Цветковић, D. Savić***, N. Stojanović, ***, V. Stanković, ***, A. Stojković, ***, D. Čanović, ***, S. Ninković, ***,
Subcutaneous fat necrosis in newborns , од стр. 429, до стр. 431
31.1.2013 12:29
Референце
8 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• HealthMed (M23), 2012, Drunpp-Sarajevo, 9, 6, 1840-2291, http://connection.ebscohost.com/c/articles/83535851/multiple-esophageal-cancerballoon-dilatation-late-postoperative-stenosis
1. Александар Цветковић, Radovanović D***, Matović Z, ***, Čanović D, ***, Spasić M, ***, Milošević B, ***, Pavlović M, ***, Vojinović R, ***,
Stanković V, ***, Jevđić J***, Multiple esophageal cancer and balloon dilatation of late postoperative stenosis, од стр. 3169, до стр. 3173
• Chinese Journal of Structural Chemistry (M23), 2012, Chinese Academy of Sciences ^Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, 10,
31, 0254-5861, http://www.researchgate.net/publication/231556540_Synthesis_and_Structure_of_bc-Dichloro-af-dihydroxo-de-bis(N3-pyridinylmethanesulfonamide)platinum(IV)_Diydrate
1. Весна Милетић, Nicolay I. Dodoff***, Boris L. Shivachev ***, Rositsa P. Nikolova ***, Maria Lalia-Kantouri ***, Tamara I. Pajpanova***,
Synthesis and Structure of bc-Dichloro-af-dihydroxo-de-bis(N-3-pyridinylmethanesulfonamide)platinum(IV) Diydrate, од стр. 1476, до стр. 1482
• Anatomical Science International (M23), 2012, Blackwell Publishing Asia, 2, 87, 1447-6959, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993979
1. Предраг Саздановић, Malikovic Aleksandar***, Vucetic Biljana, ***, Milisavljevic Milan, ***, Tosevski Jovo, ***, Milojevic Bojan, ***, Malobabic
Slobodan P***, Occipital sulci of the human brain: variability and morphometry, од стр. 61, до стр. 70
• Arh Hig Rada Toksikol (M23), 2012, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 3, 63, 0004-1254, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
/23152386
1. Дарко Грујичић, Иванка Зелен, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Предраг Саздановић, Ивана Стошић, Chromosomal Instability in
Peripheral Blood Lymphocytes of Patients with Reproductive Failure Assessed by Micronucleus Assay, од стр. 367, до стр. 375
• Iranian Journal of Kidney Disease (M23), 2012, Iranian Society of Nephrology, 2, 6, 1735-8582, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22388605
1. Радојица Столић, Dragica Z. Stolic***, A LEFT JUGULAR VEIN CATHETER FOR HEMODIALZSIS MALPOSITIONED IN RIGHT
BRACHIOCEPHALIC VEIN, од стр. 98, до стр. 98
• Med Princ Pract (M23), 2012, S. Karger AG, 0, 0, 1011-7571, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23128647
1. Радојица Столић, MOST IMPORTANT CHRONIC COMPLICATIONS OF ARTERIOVENOUS FISTULAS FOR HEMODIALYSIS , од стр. 0, до
стр. 0, DOI: 10.1159/000343669
• Journal of BUON (M23), 2011, Zerbinis Medical Publications, Athens, Greece, 3, 11, 1107-0625, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21875424
1. Бојан Милошевић, Александар Цветковић, R. Markovic***, Choledochal cyst. Presentation of the disease with a case report, од стр. 194, до
стр. 196
• Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry (M23), 2012, Taylor & Francis Ltd, 0, 0, 1475-6366, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
/22994585
1. Милан Зарић, Иванка Зелен, Ивана Николић, Marina Mitrovic, ***, Tatjana Kastratovic, ***, Marijana Stanojevic, ***, Milutin Nenadovic ***,
Tomislav Stojanovic***, Inhibitory role of monovalent ions on rat brain cortex adenylyl cyclase activity, од стр. 0, до стр. 0, DOI:
10.3109/14756366.2012.712517
• Journal of BUON (M23), 2012, Zerbinis Medical Publications, Athens, Greece, 1, 17, 1107-0625, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517703
1. Предраг Ђурђевић, V.Radovic***, Z. Mijuskovic, ***, Lj. Tukic, ***, J. Stojanovic, ***, M. Zlatkovic***, Free light chains ratio as a marker to
estimate prognosis and survival in patients with multiple myeloma and primary amyloidosis., од стр. 110, до стр. 115
• Medical oncology (M23), 2012, Humana Press, Inc., 3, 29, 1357-0560, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21755372
1. Предраг Ђурђевић, N.Suvajdzic***, Todorovic Milena, ***, Perunicic Maja, ***, Stojanovic Roksanda, ***, Novkovic Aleksandra, ***, Mihaljevic
Biljana***, Clinical characteristics of patients with lymphoproliferative neoplasms in the setting of systemic autoimmune diseases, од стр. 2207, до
стр. 2211
• Srp Аrh Celok Lek (M23), 2012, Srpsko lekarsko društvo, 11-12, 140, 0370-8179, http://srpskiarhiv.sld.org.rs/Dokumenti
/17%20Srpski%20arhiv%20sv%2011-12%20KB.pdf
1. Предраг Ђурђевић, M.Spasic***, D. Radovanovic, ***, D. Canovic, ***, G. Azanjac, ***, S. Mitrovic***, Combined Lymphangioma and
Hemangioma of the Spleen in a Patients with Klippel-Trenaunay Syndrome, Report of a Case., од стр. 777, до стр. 781, UDC: 616.411-006-089,
DOI: 10.2298/SARH1212777S
• Cent Eur J Med (M23), 2012, SP Versita, 1, 8, 1895-1058, http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11536-012-0090-0
1. Предраг Ђурђевић, M.Arsenijevic***, Mitrovic S, ***, Milosavljevic M, ***, Petrovic M, ***, Milisavljevic S.***, A rare case of coexistent
intralobar and extralobar pulmonary sequestration*, од стр. 103, до стр. 106
• Srpski arhiv za celokupno lekarstvo (M23), 2012, Srpsko lekarsko društvo, 140, 7-8, 0370-8179, http://www.srp-arh.rs/Dokumenti
/07%20SA%2007-08%20[2012].pdf
1. Радојица Столић, Zorana Đorđević***, Zorica Lazić, ***, Olgica Gajović, ***, Predrag Čanović, ***, Zoran Todorović, ***, Željko Mijailović, ***,
Zoran Bukumirić, ***, FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK AKUTNOG RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA KOD OBOLELIH OD GRIPA
A(H1N1)*, од стр. 441, до стр. 447, UDC: 616.921.5-036.21 , DOI: 10.2298/SARH1208441D
• Srp Arh Celok Lek (M23), 2012, Srpsko lekarsko društvo, 140, 3-4, 0370-8179, http://www.srp-arh.rs/Dokumenti
/04%20SA%2003-04%20[2012].pdf
1. Данијела Живић, Ljubica Zivic***, Đonović N***, Iznenadni gubitak sluha-naša iskustva u lečenju vazoaktivnim sredstvima i krtikosteroidima*,
од стр. 153, до стр. 158, UDC: 616.28-008.14-072.7-085, DOI: 10.2298/SARH1204153Z
• Vojnosanit Pregl (M23), 2012, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, 4, 69, 0042-8450, http://www.vma.mod.gov.rs
/vsp_04_2012_nb.pdf
1. Данијела Живић, Ljubica Zivic***, Slobodan Obradović, ***, Stevan Stojanović, ***, Ivana Zbiljić, ***, Vladimir Lj. Jakovljević, ***, Jasmina
Stojanović, ***, Olivera Laban***, Neonatal screening of hearing function by otoacustic emissions – a single centre experience.*, од стр. 340, до стр.
344, UDC: 612.648:612.858.7]:616.28-072.7, DOI: 10.2298/VSP1204340Z
31.1.2013 12:29
Референце
9 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Med Glas (M23), 2011, 2, 8, 1840-0132, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849955
1. Данијела Живић, Zivic Ljubica***, Ear injuries by the parts of hearing aid , од стр. 287, до стр. 289
• Vojnosanit Pregl. (M23), 2011, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, 8, 68, 0042-8450
1. Дејан Баскић, Ilic N***, Velicković V, ***, Djokić DI, ***, Ranković N, ***, Kostić G, ***, Petrović M, ***, Radunović M, ***, Clinical
manifestations of atopy in children up to two years of age. , од стр. 690, до стр. 695
• Int Urol Nephrol. (M23), 2012, Springer-Verlag Dordrecht, 3, 44, 0301-1623, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373842
1. Радојица Столић, Bukumiric ZM, ***, Jovanovic AN, ***, Peric VM, ***, Sovtic SR, ***, Belic BP, ***, Mitic NB.***, RESIDUAL RENAL
FUNCTION AND ERECTILE DYSFUNCTION IN PATIENTS ON HEMODIALYSIS. , од стр. 891, до стр. 895, DOI: 10.1007/s11255-011-9931-z
• ARCH OF BIOL SCI (M23), 2011, Srpsko biološko društvo i grupa naučnih instituta, 1, 63, 0354-4664, http://www.doiserbia.nb.rs
/Article.aspx?id=0354-46641101137J&AspxAutoDetectCookieSupport=1
1. Предраг Саздановић, Jovanovic B, ***, Zivanovic-Macuzic I, ***, Jeremic D.***, Djordjevic GM, ***, Sazdanovic M, ***, Djordjevic M, ***,
Vulovic M, ***, Tosevski J. ***, Sex Dimorphism of Postural Parameters of the Human Acetabulum , од стр. 137, до стр. 143
• Vojnosanit Pregl. (M23), 2011, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, 8, 68, 0042-8450, http://www.doiserbia.nb.rs
/img/doi/0042-8450/2011/0042-84501108655S.pdf
1. Предраг Саздановић, Sazdanovic M, ***, Zivanovic-Macuzic I ***, Jakovljevic VLj, ***, Jeremic D, ***, Peljto A, ***, Tosevski J. ***, Neurons
of Human Nucleus Accumbens , од стр. 655, до стр. 660, UDC: 611.085::[611.81:611.018.83, DOI: 10.2298/VSP1108655S
• INT J ARTIF ORGANS (M23), 2011, Wichtig Editore s.r.l., 1, 34, 0391-3988, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298619
1. Радојица Столић, Goran Z. Trajkovic, ***, Nebojsa J. Krstic, ***, Dragica Z. Stolic, ***, Gordana Subaric-Gorgieva***, Correlation Of Mortality
And Location Of Arteriovenous Fistula In Hemodialysis Patients , од стр. 26, до стр. 33
• Arh Hig Rada Toksikol (M23), 2012, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 0004-1254
1. Дарко Грујичић, Иванка Зелен, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Предраг Саздановић, Ивана Стошић, Chromosomal Instability in
Peripheral Blood Lymphocytes of Patients with Reproductive Failure Assessed by Micronucleus Assay, од стр. 367, до стр. 375
• Russian Journal of Genetics (M23), 2011, M A I K Nauka - Interperiodica, Russian Federation, 1022-7954
1. Снежана Станић, Сања Матић***, Горица Ђелић***, Мирјана Михаиловић***, Десенка Богојевић***, Славица Солујић***, Study of
genotoxicity and antigenotoxicity of the Cotinus coggygria Scop. methanol extract by Drosophila melanogaster sex-linked recessive lethal test, од
стр. 874, до стр. 878
• Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (M23), 2011, N R C Research Press, Canada, 0008-4212
1. Снежана Станић, Десанка Богојевић***, Сaња Матић***, Мелита Видаковић***, Светлана Динић***, Јелена Арамбашић***, Невена
Грдовић***, Александра Ускоковић***, Горан Познановић***, Славица Солујић***, Милан Младеновић ***, Јелена Марковић***, Мирјана
Михаиловић ***, Extract of the plant Cotinus coggygria Scop. attenuates pyrogallol-induced hepatic oxidative stress in Wistar rats, од стр. 401, до
стр. 411
• JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE (M23), 2012, Elsevier Ltd., 0022-2860
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Верица Глоћовић***, Гордана Радић***, Зоран Ратковић***, Слађана
Новаковић***, Срећко Трифуновић***, Santiago Garcia-Granda***, Laura Roces***, Laura Menendez-Taboada***, Synthesis, characterization
and antimicrobial activity of novel platinum(IV) and palladium(II) complexes with meso-1,2-diphenyl-ethylenediamine-N,N0-di-3-propanoic acid
– Crystal structure of H2-1,2-dpheddp•2HCl•H2O*, од стр. 180, до стр. 186
M24.
• Journal of Applied Pharmaceutical Science (M24), 2012, JAPS publish, 2, 1, 2231-3354
1. Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Synergistic antibacterial interaction between Melissa officinalis and antibiotics, од стр. 1, до стр. 5
• International Journal of Decision Support System Technology (M24), 2012, Information Resources Management Association, 1, 4, 1941-6296
1. Славица Петровић, A Critical Systems Metamethodology for Problem Situation Structuring, од стр. 1, до стр. 13, UDC: 005.551, 330.46, 331.1,
DOI: 10.4018/jdsst.2012010101
• Teme (M24), 2012, Univerzitet u Nišu, 2, 0353-7919
1. Милан Коцић, Предраг Мимовић, Милановић Марина***, A\'WOT model izbora optimalne strategije razvoja turizma opštine Vrnjačka Banja,
од стр. 815, до стр. 836, UDC: 005.52:005.33 : [338.38 (497.11 Vrnjačka Banja)
• Teme (M24), 2012, Univerzitet u Nišu, 1, 0353-7919
1. Верица Бабић, Весна Стојановић-Алексић, Ерић Јелена***, Charismatic leadership: concept, sources and effects*, од стр. 205, до стр. 217,
UDC: 005.551
• Teme (M24), 2012, Univerzitet u Nišu, 2, 0353-7919
1. Славица Петровић, Pluralism in Managing the Problem Situations, од стр. 797, до стр. 814, UDC: 5,551
• Srpska politička misao (M24), 2012, Institut za političke studije, Beograd, 2, 36, 0354-5989
1. Гордана Радосављевић, Максимовић Љиљана***, Mikroekonomska teorija kao osnova politike za zaštitu konkurencije, од стр. 179, до стр.
199, UDC: 338.2+346.546.4(497.11)
• Teme (M24), 2012, Univerzitet u Nišu, 4, 0353-7919
1. Гордана Радосављевић, Марјановић Гордана***, Максимовић Љиљана***, Theoretical controversies on the natural rate of unemployment*,
од стр. 1763, до стр. 1782, UDC: 331.56+338.2
31.1.2013 12:29
Референце
10 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Industrija (M24), 2011, Ekonomski Institut , Beograd, 0350-0373
1. Гордана Радосављевић, Максимовић Љиљана***, Борисављевић Катарина***, Concentration in the radio television program distribution
market in the Republic of Serbia , од стр. 31, до стр. 45
• Industrija (M24), 2011, Ekonomski Institut , Beograd, 0350-0373
1. Милена Јакшић, Предраг Мимовић, Тодоровић Виолета***, Analytic hierarchy process and bank ranking in Serbia *, од стр. 47, до стр. 66,
UDC: 336.71:519.86(497.11)
• Ekonomika poljoprivrede (M24), 2012, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 0352-3462
1. Срђан Никезић, Батавељић, Д.***, Матић, М.***, Development initiative of manufacturing and service clusters in the Republic of Serbia
corridor 10 Zone*, од стр. 727, до стр. 746, UDC: 338.43: 63
M26.
• Srp Arh Celok Lek (M26), 2012, Srpsko lekarsko društvo, 11-12, 140, 0370-8179
1. Радојица Столић, Zorana Djordjevic***, Authors\' Reply (Letter to the editor) *, од стр. 813, до стр. 813
M31.
• 12th International Conference „RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY“ RaDMI 2012 (M31), 2012, SaTCIP (Scientific
and Techical Center for Intellectual Property) Ltd. and High Techicnal-Mechanical School Trstenik, Vrnjačka Banja, Serbia,, 978-86-6075-036-7,
Србија, од: 14.09.2012, до: 17.09.2012
1. Срђан Никезић, Арсовски С.***, Владетић, С.***, Development of quality of management in companies in Serbia*, од стр. 59, до стр. 73
• 5th International Conference “SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (M31), 2012, High
Business-Technical School of Uzice, Serbia, 978-86-83573-26-4, Србија, од: 04.10.2012, до: 05.10.2012
1. Срђан Никезић, Арсовски Славко***, Leadership communications and quality*, од стр. 75, до стр. 85
• 12th International Conference „RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY“ RaDMI 2012 (M31), 2012, SaTCIP (Scientific
and Techical Center for Intellectual Property) Ltd. and High Techicnal-Mechanical School Trstenik, Vrnjačka Banja, Serbia, 978-86-6075-036-7,
Србија, од: 14.09.2012, до: 17.09.2012
1. Срђан Никезић, Пурић, С.***, Бојић, Б.***, Грабовица, Е.***, Leadership and power: source and effects*, од стр. 119, до стр. 134
• 2th International Conference „ECONOMICS AND MANAGEMENT – BASED ON NEW TECHNOLOGIES“ EMoNT 2012 (M31), 2012, SaTCIP
(Scientific and Techical Center for Intellectual Property) Ltd., Vrnjačka Banja, Serbia, 978-86-6075-032-9, Србија, од: 14.06.2012, до: 17.06.2012
1. Срђан Никезић, Дашић, П.***, Бојић, Б.***, Contingency Leadership Approach: Paradigm for Change *, од стр. 28, до стр. 42
• 2th International Conference „ECONOMICS AND MANAGEMENT – BASED ON NEW TECHNOLOGIES“ EMoNT 2012 (M31), 2012, SaTCIP
(Scientific and Techical Center for Intellectual Property) Ltd., Vrnjačka Banja, Serbia,, 978-86-6075-032-9, Србија, од: 14.06.2012, до: 17.06.2012
1. Срђан Никезић, Пурић, С.***, Пурић, Ј.***, Paul Hersey’s two-dimensional model of Leadership: Per Aspera ad Astra-Case studies*, од стр. 43,
до стр. 54
• 11th International Conference „RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY“ RaDMI (M31), 2011, SaTCIP (Scientific and
Techical Center for Intellectual Property) Ltd, 978-86-6075-027-5, Srbija, од: 15.09.2011, до: 18.09.2011
1. Срђан Никезић, Марковић С.***, Transformational leadership as a factor profound changes , од стр. 49, до стр. 61
• 4th International Conference „SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ (M31), 2011, High
Business-Tehnical School Uzice, 978-86-83573-21-9, Србија, од: 07.10.2011, до: 08.10.2011
1. Срђан Никезић, Матић м.***, Leadership, management ethical and social responsibility , од стр. 29, до стр. 36
M33.
• 5th International Quality Conferencе (M33), 2011, Center for quality, Faculty of Mechanical Engienering University of Kragujevac,
988-86-86663-68-9, Србија, од: 20.05.2011, до: 20.05.2011
1. Срђан Никезић, Implementation of Marketing Total Quality , од стр. 79, до стр. 84
• 5th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, Bussines Technical College Uzice, October
04 - 05 (M33), 2012
1. Марија Ђокић, Владимир Цвјетковић, Бранко Арсић***, OWL Based Modeling and Visualization of Arbitrary , од стр. 13, до стр. 19
• Conference at Transylvania University, Brasov, Romania (M33), 2011, 978-3-89958-555-1, Romania
1. Владимир Цвјетковић, Ђуричић М***, Предојевић А***, Programming and Playing with RoboSapien Online , од стр. 175, до стр. 179
• International conference “Economic and social development\" (M33), 2012, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Celje :
Faculty of Commercial and Business Sciences, 978-961-6825-49-8, Немачка, од: 10.04.2012, до: 11.04.2012
1. Виолета Домановић, Весна Стојановић-Алексић, Strenthening the corporate social responsibility and ethical dimensions of leadership in
terms of crisis *, од стр. 624, до стр. 633, UDC: 005.7:005.9, 005.322:316.46
• 25th European Conference on Operational Research - EURO Working Group: Methodology of Societal Complexity, EURO XXV (M33), 2012,
DeTombe, D., 978-90-77171-38-7, Lithuania, од: 08.07.2012, до: 12.07.2012
1. Славица Петровић, Critical Systems Practice - A Metamethodology for Problem Situation Managing, од стр. 14, до стр. 14, UDC: 5
• XIII Međunarodni Simpozijum SymOrg 2012 (M33), 2012, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 978-86-7680-254-8, Србија, од: 05.06.2012,
до: 09.06.2012
1. Верица Бабић, Ерић Јелена***, Николић Јелена***, Entrepreneurial team in new venture creation: Тhe key challenges for management*, од
31.1.2013 12:29
Референце
11 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
стр. 108, до стр. 108, UDC: 512950876
• 5th International Quality Conference (M33), 2011, Center for quality, Faculty of Mechanical Engienering University of Kragujevac,
988-86-86663-68-9, Србија, од: 20.05.2011, до: 20.05.2011
1. Срђан Никезић, Ђорђевић М. ***, Processing of Automotive Shredder Residue – Significant Condition for Sustainable Development , од стр.
155, до стр. 163
• I International Scientific Conference on economic development and standard of living, „ECONOMIC DEVELOPMENT AND STANDARD OF
LIVING“, EDASOL 2011 (M33), 2011, Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BiH, 978-99955-49-66-4, Босна и Херцеговина, од:
23.09.2011, до: 24.09.2011
1. Срђан Никезић, Јакуповић С.***, Leadership and Quality, as a business paradigm success in the organization - assumptions joining the EU , од
стр. 394, до стр. 401
• 5th International Quality Conference (M33), 2011, Center for quality, Faculty of Mechanical Engienering University of Kragujevac,
988-86-86663-68-9, Србија, од: 20.05.2011, до: 20.05.2011
1. Срђан Никезић, Attracting and Retaining Customers with Quality , од стр. 147, до стр. 153
• 5th International Quality Conference (M33), 2011, Center for quality, Faculty of Mechanical Engienering University of Kragujevac,
988-86-86663-68-9, Србија, од: 20.05.2011, до: 20.05.2011
1. Срђан Никезић, Ђорђевић М.***, Customer Satisfaction Element as Total Quality Management , од стр. 73, до стр. 78
• „Nové trendy v manažérstve kvality“, 4. ročnik medzinárodného vedechého seminára (M33), 2011, Zbornik prednáško, Slovenská Technická
Univezita V Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, 978-80-8096-143-5, Словачка, од: 13.04.2011, до: 13.04.2011
1. Срђан Никезић, Ђорђевић М.***, Матић М.***, Integrated Knowledge Management and TQM –Complemantary Process , од стр. 189, до стр.
198
• The Proceedings of the 1st International Symposium and the 10th Balkan Conference on Operational Research (M33), 2011, Hellenic Operational
Research Society, 978-960-87277-6-2, Грчка, од: 22.09.2011, до: 24.09.2011
1. Славица Петровић, A Critical Systems Metamethodology for Problem Situation Structuring , од стр. 154, до стр. 161
• 7th International Conference, ICQME 2012 (M33), 2012, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering and Gouvernment of
Montenegro, Ministry of economy, Proceedings, 978-9940-527-28-0, Црна Гора, од: 19.09.2012, до: 21.09.2012
1. Срђан Никезић, Пурић С.***, Strategic leadership quality through the development and changes*, од стр. 281, до стр. 294
• 6th International Quality Conference (M33), 2012, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Proceedings, 978-86-86663-82-5, Србија,
од: 08.06.2012, до: 08.06.2012
1. Срђан Никезић, Батавељић Д.***, Elements of leadership in infrastructure management corporation quality in Trayal *, од стр. 265, до стр. 278
• 6th International Quality Conference (M33), 2012, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Proceedings, 978-86-86663-82-5, Србија,
од: 08.06.2012, до: 08.06.2012
1. Срђан Никезић, Владетић С.***, Effective leadership and quality: portal for the implementation of the four elements concept leadership-Xerox
case study , од стр. 253, до стр. 264
• Зборник радова XVII Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем (M33), 2012, 978-86-87611-23-8
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, А. Жарковић ***, Р. Ђоковић ***, В. Курчубић***, К. Матовић***, MONITORING UZROČNIKA
``KOMPLEKSA RESPIRATORNOG OBOLJENJA GOVEDA`` SAVREMENIM METODAMA ISPITIVANJA*, од стр. 465, до стр. 469
• Zbornik radova XVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI sa međunarodnim učešćem (M33), 2011, 978-86-87611-13-9
1. Миланко Шеклер, В.Курчубић***, Р.Ђоковић***, З.Илић***, Бојана Ристановић***, Dobrobiti od istraživanja kompleksa respiratornog
oboljenja goveda (Bovine Respiratory Disease Comple - BRDC) korišćenjem savremenih metoda ispitivanja*, од стр. 249, до стр. 254
• XVIII Međunarodno savjetovanje Krmiva (M33), 2011
1. Миланко Шеклер, С. Обрадовић***, Марија Вукашиновић***, М.Сафтић***, Ј.Вукашиновић***, Б.Андрић.***, The impact of adding aroma
on chincilla decrease fur chewing (Utjecaj dodatka arome jabuke na smanjenje griženja krzna činčila)*, од стр. 75, до стр. 83
• 6th International Conference, ICQME (M33), 2011, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering and Gouvernment of
Montenegro, Ministry of economy, 978-9940-527-03-7, Црна Гора, од: 20.09.2011, до: 22.09.2011
1. Срђан Никезић, Leadership role in the function change of attitudes towards quality , од стр. 266, до стр. 273
• 6th International Conference, ICQME (M33), 2011, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering and Gouvernment of
Montenegro, Ministry of economy, 978-9940-527-03-7, Црна Гора, од: 22.09.2011, до: 22.09.2011
1. Срђан Никезић, Leadership styles in the TQM concept , од стр. 156, до стр. 163
• 1st International Conference „ECONOMICS AND MANAGEMENT – BASED ON NEW TECHNOLOGIES“ EMoNT (M33), 2011, SaTCIP (Scientific
and Techical Center for Intellectual Property) Ltd, 978-86-6075-024-4, Србија, од: 23.09.2011, до: 24.09.2011
1. Срђан Никезић, Матић Н.***, Димитријевић М.***, Create value for customer - a case of \"Zastava cars\" , од стр. 260, до стр. 269
M34.
• Proceedings of Preclinical testing of active substances and cancer research, with International Symposium on Anti-Cancer Agents,
Cardiotoxicity and Neurotoxicity (M34), 2011, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 978-86-7760-064-8, Kragujevac, Serbia, од:
16.03.2011, до: 18.03.2011
1. Љиљана Чомић, Немања Станковић ***, Татјана Михајилов-Крстев***, Драгољуб Миладиновић ***, М Младеновић***, In vitro
antibacterial activities of some Lamiaceae essential oils against human pathogens, од стр. 67, до стр. 67, UDC: 182515980
31.1.2013 12:29
Референце
12 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Proceedings of Preclinical testing of active substances and cancer research, with International Symposium on Anti-Cancer Agents,
Cardiotoxicity and Neurotoxicity (M34), 2011, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 978-86-7760-064-8, Kragujevac, Serbia, од:
16.03.2011, до: 18.03.2011
1. Љиљана Чомић, Олгица Стефановић, Ивана Радојевић, Antibacterial activity of plant extracts and their synergistic effects with antibiotics, од
стр. 18, до стр. 18, UDC: 182515980
• 37th FEBS Congress, From Single Molecules to Systems Biology (M34), 2012, Wiley-Blackwell, 1742-4658, Шпанија, од: 04.09.2012, до:
09.09.2012
1. Марко Живановић, Снежана Марковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Ј. В. Кошарић***, З. М. Бугарчић***,
Antioxidative effects of novel selenium compounds , од стр. 197, до стр. 197
• XIX Conference of the Serbian Crystallographic Society, Bela Crkva, Serbia, (M34), 2012, Serbian Crystallographic Society, 0354-5741, Србија
1. Ненад Вуковић, Гордана Радић***, Верица Глођовић ***, Оливера Клисурић***, Срећко Трифуновић***, Crystal Structure of 4-hydroxy3-(1-(p-tolylimino)ethyl)-2H-chromen-2-one Palladium(II) complex , од стр. 56, до стр. 56
• II International Symposium on Bee Products, Annual meeting of the International Honey Commission, (M34), 2012, Instituto Politécnico de
Braqanca, Portugal , 987-972-745-140-1
1. Ненад Вуковић, Hleba Lukáš***, Chlebo Róbert***, Antibacterial activity of bee collected pollen , од стр. 121, до стр. 121
• II International Symposium on Bee Products, Annual meeting of the International Honey Commission, (M34), 2012, Instituto Politécnico de
Braqanca, Portugal , 987-972-745-140-1
1. Ненад Вуковић, Miroslava Kacániová***, Hleba Lukáš***, Chlebo Róbert***, The antimicrobial effect of honey against selected antibiotic
resistant Bacteria , од стр. 122, до стр. 122
• Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, Brno, Czech Republic (M34), 2012, 978-80-7375-618-5
1. Марко Живановић, Vargova V***, Ostatna V***, Palecek E***, Electroanalysis of polyamino acids on mercury electrode *, од стр. 00, до стр. 00
• The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia, December 3 - 7 (M34), 2012
1. Марија Ђокић, Владимир Цвјетковић, Бранко Арсић***, Ontology Visualization , од стр. 1999, до стр. 2004
• Belgrade Food International Conference, Beograd, 26-28. Novembar 2012 (M34), 2012
1. Ненад Вуковић, Јована Жижић, Снежана Марковић, Слободан Сукодлак, Antiproliferative and antioxidant activities of ethanolic extracts of
propolis from Southwestern region of Serbia on human colon cancer cell line HCT-116 , од стр. 00, до стр. 00
• 50th Meeting of the Serbian Chemical Society (M34), 2012
1. Марко Живановић, Снежана Марковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Милан Станковић, Total phenolic
content and in vitro antioxidant/prooxidant properties of leaves and fruits from Ligustrum vulgare L. , од стр. 216, до стр. 216
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Снежана Марковић, Драгана Шеклић, Верица В. Глођовић ***, Гордана П. Радић ***, Срећко Р. Трифуновић ***, The Antiproliferative
effects of cisplatin, butil and pentyl of (S,S)-ethylenediamine-N,N\'-di-2-propanoic and corresponding platinum (IV) complex on human colon and
breast cancer cell lines, од стр. 12, до стр. 12
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Снежана Марковић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Цветковић Владимир ***, Стаменковић Славиша***,
Митровић Татјана***, In vitro antiproliferative activity of five lichens species on HCT-116 human colon cell line, од стр. 64, до стр. 64
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Снежана Марковић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Маријана Косарић ***, Cytotoxic Activities of Umbilicaria Crustulosa, parmeliopsis
ambigua, Umbilicaria polyphylla, Lecanora muralis and Parmelia saxatis methanol extracts on human colon cancer cell line, од стр. 65, до стр. 65
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Јована Жижић, Снежана Марковић, Зоран Матовић, Ана Обрадовић, Марина Ћендић, Милена
Ћурчић, Емина Мркалић, Evaluation of antiproliferative activity of new palladium complexes and mechanism of cell death on HCT-116 and
MDA-MB-231 cell lines, од стр. 13, до стр. 13
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Снежана Марковић, Милан Станковић, Марина Топузовић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Antioxidant, antiproliferative and apoptotic
activity of different extracts of leaves and seed cones from european yew (Taxus baccata L.)., од стр. 63, до стр. 63
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Митровић Т***, Косанић
М***, Ранковић Б ***, Evaluation of redox status of HCT-116 cell line treated with various lichen and plant extracts, од стр. 66, до стр. 66
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
31.1.2013 12:29
Референце
13 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
1. Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Тришковић Н ***, Божић Б ***, Божић Б***, Ушћумлић Г***,
Structure-activity relationships of 3-substituted-5,5-diphenyhydantois as potentinal antiproliferative and antimicrobial agents, од стр. 14, до стр. 14
• Scientific Conference with International Participation “Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research” (M34), 2011,
978-86-7760-064-8
1. Марија Ђокић, Владимир Цвјетковић, Mаринковић M***, Information system for support of the CPCTAS, од стр. 87, до стр. 87
• 32nd Balkan Medical Week, 21-23 September Nis Serbia, P80 (M34), 2012, Balkan Medical Union, Србија , од: 21.09.2012, до: 23.09.2012
1. Снежана Станић, С. Матић, ***, С. Солујић, ***, Н. Станковић, ***, М. Младеновић, ***, Ј. Катанић,***, В. Михајловић***, Antigenotoxic
and antioxidant properties of the methanol extract obtained from the underground parts of Gentiana cruciata , од стр. 80, до стр. 80
• Proceedings of Preclinical testing of active substances and cancer research, with International Symposium on Anti-Cancer Agents,
Cardiotoxicity and Neurotoxicity (M34), 2011, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 978-86-7760-064-8, Крагујевац, Србија, од:
16.03.2011, до: 18.03.2011
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Милена Станковић***, Гордана Радић ***, Верица Глођовић ***, Срећко
Трифуновић ***, Antimicrobial activity of ethyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N -di-2-propanoic and (S,S)- ethylenediamine-N,N -di2-(3-methyl)-butanoic acids and corresponding platinum(IV) complexes, од стр. 9, до стр. 9, UDC: 182515980
• Planta Medica (M34), 2011, Georg Thieme Verlag, 77, 12, 0032-0943, Antalya, Turkey, од: 04.09.2011, до: 09.09.2011
1. Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Antimicrobial activity of some Teucrium species from Serbia,
од стр. 1454, до стр. 1454
• Proceedings of Preclinical testing of active substances and cancer research, with International Symposium on Anti-Cancer Agents,
Cardiotoxicity and Neurotoxicity (M34), 2011, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 978-86-7760-064-8, Kragujevac, Serbia, од:
16.03.2011, до: 18.03.2011
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Гордана Радић***, Верица Глођовић ***, Срећко Трифуновић ***, In vitro
antimicrobial activity of novel platinum(IV) and palladium(II) complexes with 1,2-diphenyl-ethylenediamine-n,n\'-di-3-propanoic acid, од стр. 10,
до стр. 10, UDC: 182515980
• 15th Hellenic symposium on medicinal chemistry (M34), 2012, Hellenic Society of Medicinal Chemistry (HSMC) , Athens, Greece, од: 25.05.2012,
до: 27.05.2012
1. Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Душица Симијоновић ***, Владимир Петровић ***, Зорица Петровић ***, Biological activity of the
diethanolamine and triethanolamine ionic liquids and its corresponding palladium(II) complexes, од стр. 66, до стр. 66
• 4th EuCheMS Chemistry Congress (M34), 2012, Chem. Listy , Prague, Czech Republic, од: 26.08.2012, до: 30.08.2012
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Гордана Радић ***, Верица Глођовић ***, Срећко Трифуновић ***, Synthesis,
characterization and antimicrobial activity of palladium (II) complexes with some alkyl esters of (S,S)-ehtylenediamine-N,N-di-2-2(3methyl)-butanoic acid, од стр. 106, до стр. 106, UDC: s587-s1423
• II International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2012 (M34), 2012, FORMATEX RESEARCH CENTER , Lisbon, Portugal, од:
21.11.2012, до: 23.11.2012
1. Сава Васић, Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Милош Николић***,
Exploring antibacterial and antifungal activity of horehound, Marrubium peregrinum L. Extracts, од стр. 206, до стр. 206
• 4 Congress of the ecologists of Macedonia (M34), 2012, Makedonsko ekološko društvo, 978-9989-648-24-3, Ohrid, Macedonia, од: 12.10.2012,
до: 15.10.2012
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Љиљана Чомић, Весна Ранковић***, Милица Обрадовић***, Neural network modeling of
abundance of zooplankton groups in the Grošnica Reservoir, Serbia, од стр. 163, до стр. 163
• 4 Congress of the ecologists of Macedonia (M34), 2012, Makedonsko ekološko društvo, 978-9989-648-24-3, Ohrid, Macedonia, од: 12.10.2012,
до: 15.10.2012
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Милица Обрадовић***, Душица Радоичић ***, New freshwater protozoans for the fauna of Serbia, од
стр. 92, до стр. 92
• Proceedings of Preclinical testing of active substances and cancer research, with International Symposium on Anti-Cancer Agents,
Cardiotoxicity and Neurotoxicity (M34), 2011, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 978-86-7760-064-8, Kragujevac, Serbia, од:
16.03.2011, до: 18.03.2011
1. Ивана Радојевић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Славиша Стаменковић***, Татјана Митровић***, Владимир Цветковић ***, In
vitro antimicrobial activity of methanol extracts from five different species of lichen, од стр. 19, до стр. 19
• II Symposium of Population and Evolutionary Genetics PEG2012 with Satellite meeting: Population Genetics Studies of Complex Traits in
Medicine, SAT-10 (M34), 2012, Serbian Genetic Society, Belgrade , 978-86-87109-08-7, Србија , од: 09.05.2012, до: 12.05.2012
1. Дарко Грујичић, Драгослав Маринковић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић, Арсенијевић Слободан ***, High micronuclei
frequency in peripheral blood lymphocytes of untreated women with cerical lesions , од стр. 9, до стр. 9
• II Symposium of Population and Evolutionary Genetics PEG2012 with Satellite meeting: Population Genetics Studies of Complex Traits in
Medicine, SAT-10 (M34), 2012, Serbian Genetic Society, Belgrade , 978-86-87109-08-7, Србија , од: 09.05.2012, до: 12.05.2012
1. Дарко Грујичић, Биљана Љујић, Драгослав Маринковић, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Ивана Стошић, Glutathione S transferase
(GSTT1 and GSTM1) polymorphisms in women from central Serbia , од стр. 10, до стр. 10
• 32nd Balkan Medical Week, 21-23 September Nis Serbia, P65 (M34), 2012, Balkan Medical Union, 0000-0000, Србија , од: 21.09.2012, до:
23.09.2012
1. Снежана Станић, С. Матић,***, С. Солујић, ***, Н. Станковић, ***, М. Младеновић, ***, В. Михајловић ***, Comparative analysis of the
31.1.2013 12:29
Референце
14 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
antigenotoxicity of five selected 4-hydroxy-2H-chromen-2-one derivates: possible mechanism of action , од стр. 65, до стр. 65
• International botanical congress ’Botanikertagung 2011’, Berlin, Germany (M34), 2011, Deutsche Botanische Gesellschaft e. V., Немачка, од:
18.09.2011, до: 23.09.2011
1. Милан Станковић, Ecological study of Teucrium montanum L. – population, phenological and plant part variability of secondary metabolites
concentration. , од стр. 255, до стр. 255
• 46th Croatian & 6th International Symposium on Agryculture, Croatia (M34), 2011, Хрватска, од: 14.02.2011, до: 18.01.2011
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Снежана Бранковић***, Вера Ђекић***, Toxic influence of nickel (Ni) on germination of two sorts of
wheat (Triticum aestivum L.), од стр. 413, до стр. 416
• Preclinical testing of active substances and cancer research, Kragujevac, Serbia (M34), 2011, ЦПЦТАС, Србија
1. Милан Станковић, Ненад Вуковић, Марина Топузовић, Славица Солујић***, Неда Нићифоровић***, Владимир Михаиловић***,
Antioxidative activities of goldmoss stonecrop (Sedum acre L.) plant extracts, од стр. 20, до стр. 20
• 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Antalya, Turkey (M34), 2011
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Кирил Вассилев***, Михајло Станковић***, Тања Милошевић***, Славица Солујић***, Аца
Марковић***, Inter-population variation in phenolic content of Teucrium chamaedrys L. from the localities in the Balkan Peninsula, од стр. 1374,
до стр. 1374
• International Conference „Medicinal and Aromatic Plants in generating New Values for the 21st century\" (M34), 2011
1. Милан Станковић, Мила Јукић***, Младен Милош***, Оливера Политео***, Франко Бурчул***, Ивана Царев***, Evaluation of the
biological effects and phenolic content of mountain germander (Teucrium montanum L.), од стр. 67, до стр. 67
• 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Antalya, Turkey (M34),
2011, 0032-0943
1. Милан Станковић, Мила Јукић***, Младен Милош***, Оливера Политео***, Франко Бурчул***, Ивана Царев***, Biological effects and
phenolic content of felty germander (Teucrium polium L. subsp. polium), од стр. 1397, до стр. 1397
• International Conference „Medicinal and Aromatic Plants in generating New Values for the 21st century\" (M34), 2011, 978-9958-501-08-50,
Босна и Херцеговина
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Зора Дајић Стевановић***, Горица Ђелић***, Драгана Павловић***, Владимир Михаиловић***,
Population variability in secondary metabolites content of Teucrium chamaedrys L. from localities in Serbia and Bosnia and Herzegovina, од стр.
68, до стр. 68
• 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Antalya, Turkey (M34),
2011, 0032-0943
1. Милан Станковић, Неда Нићифоровић***, Владимир Михаиловић***, Славица Солујић***, Милан Младеновић***, Antioxidant activity
and phenolic content of different extracts of Gentiana cruciata L. , од стр. 1424, до стр. 1424
• Međunarodna naučna konferencija: “Mass media and human rights” (M34), 2012, University of Niš, 978-86-7148-156-4, Србија, од: 18.05.2012,
до: 18.05.2012
1. Срђан Никезић, Матић, М.***, Traditional and modern aspects of communication phenomenon: Publicity and public relations as a form of
promoting the leadership role*, од стр. 72, до стр. 73
• ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG CHEMISTS OF SERBIA
(M34), 2012, Serbian Chemical Society, 121, 978-86-7132-050-4, Srbija, од: 19.10.2012, до: 20.10.2012, http://www.shd.org.rs/HtDocs/SHD/SHDindex.htm
1. Зоран Матовић, Марина Ћендић, Светлана Белошевић, Маја Ђукић***, Auke Meetsma***, Petra J. van Koningsbruggen***, Synthesis and
characterization of Nickel(II) complex with unsymmetrical pentadentate, H3pd3a ligand, од стр. 56, до стр. 56
• 11th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Dublin (M34), 2011, Irska, од: 13.09.2011, до: 17.09.2011, http://onlinelibrary.wiley.com
/doi/10.1002/cyto.b.20619/pdf
1. Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Nebojsa Andjelkovic,***, Snezana Sretenovic, ***, Ljubica Zivic***, FLOW CYTOMETRIC DIAGNOSIS OF
CONCOMITANT CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND ACUTE MYELOID LEUKEMIA: CASE REPORT*, од стр. 412, до стр. 412
• PRECLINICAL TESTING OF ACTIVE SUBSTANCES AND CANCER RESEARCH WITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTI-CANCER
AGENTS, CARDIOTOXICITY AND NEUROTOXICITY (M34), 2011, Srbija, од: 16.03.2011, до: 18.03.2011, http://cpctas.pmf.kg.ac.rs/Conference
/UploadFiles/Abstract_Book.pdf
1. Дејан Баскић, Предраг Ђурђевић, Иванка Зелен, Сузана Поповић, Arsenijević N***, Volarević V, ***, Milovanović M, ***, Natural product
korbazol exerts cytotoxicity against colon carcinoma cell lines. , од стр. 36, до стр. 36
• Preclinical Testing of Active Substances and Cancer Research with International Simposium on Anti-cancer Agents, Cardiotoxocity and
Neurotoxicity 2011; Kragujevac, Serbia (M34), 2011, CENTRE FOR PRE-CLINICAL TESTING OF ACTIVE SUBSTANCES – CPCTAS FACULTY OF
SCIENCE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC SERBIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY ,
Srbija, од: 16.03.2011, до: 18.03.2011, http://cpctas.pmf.kg.ac.rs/Conference/UploadFiles/Abstract_Book.pdf
1. Дејан Баскић, Предраг Ђурђевић, Иванка Зелен, Сузана Поповић, Arsenijevic N.***, Natural product korbazol induces apoptotic cell death in
B-CLL cells through ROS-mediated mechanisms. , од стр. 73, до стр. 73
• PRECLINICAL TESTING OF ACTIVE SUBSTANCES AND CANCER RESEARCH WITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTI-CANCER
AGENTS, CARDIOTOXICITY AND NEUROTOXICITY (M34), 2011, CENTRE FOR PRE-CLINICAL TESTING OF ACTIVE SUBSTANCES – CPCTAS
FACULTY OF SCIENCE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC SERBIAN PHYSIOLOGICAL
SOCIETY , Srbija, од: 16.03.2011, до: 18.03.2011, http://cpctas.pmf.kg.ac.rs/Conference/UploadFiles/Abstract_Book.pdf
31.1.2013 12:29
Референце
15 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
1. Јована Жижић, Милена Ћурчић, Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Снежана Марковић, Зоран Матовић, Ана Обрадовић, Mrkalić E,
***, Ćendić M***, Evaluation of antiproliferative activity of new palladium complexes and mechanisms of cell death on HCT-116 and MDA-231 cell
lines. , од стр. 13, до стр. 13
• Clinical and Interventional Cardiology, Mediterranean Cardiology Meeting, Catania, Italy (M34), 2011, Italy
1. Предраг Ђурђевић, Irić-Ćupić V***, Davidović G, ***, Zdravković V, ***, Djokić I, ***, Vučić R, ***, Petrović M, ***, Mladenović V, ***, Vučković
J, ***, Ćupić B***, Hypotenzia as the bad side effect during neurolept treatment , од стр. 42, до стр. 42
• Clinical and Interventional Cardiology, Mediterranean Cardiology Meeting, Catania, Italy (M34), 2011, Italy
1. Предраг Ђурђевић, Irić-Ćupić V***, Davidović G, ***, Zdravković V, ***, Djokić I, ***, Vučić R, ***, Petrović M, ***, Mladenović V, ***, Vučković
J, ***, Ćupić B***, The effect of atorvastatin on lipoprotein parameter , од стр. 42, до стр. 42
• Clinical and Interventional Cardiology, Mediterranean Cardiology Meeting, Catania, Italy (M34), 2011, Italy
1. Предраг Ђурђевић, Irić-Ćupić V***, Davidović G, ***, Zdravković V, ***, Djokić I, ***, Vučić R, ***, Petrović M, ***, Mladenović V, ***, Vučković
J, ***, Ćupić B***, The effect of two years statin therapy on atherogenic index in patients with hyperlipidaemia , од стр. 23, до стр. 23
• 7th European Course on Clinical Cytometry, Dublin, Ireland (M34), 2011, Ireland, од: 13.09.2011, до: 17.09.2011
1. Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Andjelkovic N, ***, Sretenovic S, ***, Zivic Lj***, Flow cytometric diagnosis of concomitant chronic
lymphocytic leukema and acute myeloid leukemia- case report. , од стр. 0, до стр. 0, DOI: POS-IM-10
• 19th Meating of Balkan Clinical Laboratory Federation, Bucharest, (M34), 2011, Rumunija
1. Радојица Столић, Bojana M. Kisic***, Dijana J. Miric, ***, Momcilo R. Stanic, ***, Ilija M. Dragojevic, ***, Aleksandra N. Ilić, ***, The effect of
hemodialysis on accelerated atherosclerosis in patinets with chronic kidney disease , од стр. 21, до стр. 23
• 19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology 15–17 September, 2011, Budapest, Hungary (M34), 2011, 3, 3, Madjarska,
од: 15.09.2011, до: 17.09.2011, http://www.akademiai.com/content/u3474705411r023x/fulltext.pdf
1. Радојица Столић, Snezana Lazic***, Slavica Pajovic, ***, Daniela Celic, ***, Maja Sipic, ***, Vladan Peric***, Diastolic heart failure and
hypertensive heart disease with new onset atrial fibrillation – case report , од стр. 146, до стр. 185
• XXXI World Congress of Internal Medicine, 11-15 november de 2012 in Santiago de Chile, Chile (M34), 2012, Čile, од: 11.11.2012, до: 15.11.2012
1. Радојица Столић, Goran Trajkovic, ***, Sasa Sovtic, ***, Aleksandar Jovanovic, ***, Vladan Peric, ***, Dragica Stolic, ***, Gordana SubaricGorgieva***, SECOND AND THIRD DEGREE OF STYL SYNDROME INDUCED BY ARTERIOVENOUS FISTULAS FOR HEMODIALYSIS , од стр.
0, до стр. 0
• 12th Euroconference on Clinical Cell Analysis (M34), 2012, Madjarska, од: 12.09.2012, до: 15.09.2012, http://www.escca.eu/budapest2012/files
/static/20120827_-_abstracts_for_on-line_publication_after_conference.pdf
1. Предраг Ђурђевић, Данијела Живић, Nebojsa Andjelkovic, ***, Ljubica Zivic***, POSSIBLE ROLE OF CD22, CD79B AND CD20 EXPRESSION
IN DISTINGUISHING SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA FROM CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA , од стр. 51, до стр. 51, DOI:
POS-MA-08
• 10th BANTAO Congress, Sani Beach Hotel, in Chalkidiki, Greece. (M34), 2011, Grcka, http://www.bantao.org/9_S1/BJ_9_S1.pdf
1. Радојица Столић, Srboljub Milenkovic, ***, Slavisa Radosavljevic, ***, Srdjan Ilic, ***, Sasa Sovtic, ***, Gordana Subaric-Gorgieva***,
INCIDENCE AND CHARACTERISTICS RESTLESS LEGS SYNDROME IN HEMODIALYSIS PATIENTS , од стр. 98, до стр. 98
M42.
• Finansijsko tržište, instrumenti i institucije (M42), 2011, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 978-86-6091-016-7
1. Милена Јакшић, Finansijsko tržište, instrumenti i institucije , од стр. 1, до стр. 371
M44.
• Tematski zbornik: Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti (M44), 2011, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 978-86-80315-86-7
1. Срђан Ђинђић, Веселиновић Петар***, Ključne determinante tržišno orijentisanog modela obrazovnog sistema Srbije , од стр. 43, до стр. 61
• Monografska publikacija – CIP - Katalogizacija u publikaciji (M44), 2012, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Donji Milanovac,
978-86-6189-030-7
1. Дејан Видановић, Миланко Шеклер, Б. Грубач***, Миловановић З***, Полачек В.***, Васковић Н.***, Матовић К.***, Дебељак З***, Slepi
miševi Đerdapa, poglavlje Laboratorijska ispitivanja*, од стр. 00, до стр. 00
• Tematski zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa (M44), 2012, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 0350-8501
1. Срђан Никезић, Владетић, С.***, Вучковић, Ј.***, Liderske komunikacije: uslov za efikasno liderstvo*, од стр. 261, до стр. 280
• Razvoj i primena koncepta celoživotnog uèenja, Monografija (M44), 2012, Ekonomski fakultet univerziteta u Kragujevcu, 978-86-6091-026-6
1. Верица Бабић, Razvoj koncepta celoživotnog učenja, од стр. 18, до стр. 58
• Tematski zbornik radova sa meðunarodno nauènog skupa \"Pravo i usluge (M44), 2012, Pravni fakultet, Institut za pravne I društvene nauke,
Univerzitet u Kragujevcu, 978-86-7623-034-1
1. Срђан Никезић, Sistem funkcionisanja maloprodaje i veleprodaje u uslovima konkurentnog okruzenja, од стр. 127, до стр. 153
M45.
• Monografija: Аktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti (M45), 2011, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 978-86-80315-86-7
1. Верица Бабић, Славковић Марко***, Povezanost obrazovnog sistema i potreba privrede *, од стр. 1, до стр. 26
• Primena i evaluacija distribucionih kanala u globalnim lancima snabdevanja, Monografija (M45), 2012, Fakultet inženjerskih nauka
Univerziteta u Kragujevcu, 978-86-86663-89-4
31.1.2013 12:29
Референце
16 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
1. Срђан Никезић, Upravljanje lancima snabdevanja: multidisciplinarni pristup unapređenju performansi*, од стр. 221, до стр. 262
M51.
• iJOE (International Journal of On line Engineering) (M51), 2011, iJOE (International Journal of On line Engineering), 1861-2121, http://www.ijoe.org/
1. Владимир Цвјетковић, Ђуричић М***, Предојевић А***, Programming and Playing with RoboSapien Online , од стр. 4, до стр. 8
• Ekonomske teme (M51), 2011, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, 4, 0353-8648
1. Славица Петровић, Dijalektička sinteza u holističkom formulisanju poslovne strategije, од стр. 509, до стр. 526, UDC: 33
• Management (M51), 2012, Management, Faculty of Organizational Sciences - University of Belgrade, 62, 1820-0222
1. Славица Петровић, Critically Generated Knowledge - The Triple Loop Learning, од стр. 73, до стр. 83, UDC: 005.94:005.22
• FU: Econ&Organization (M51), 2012, FU: Econ&Organization, The University of Nis, 3, 9, 0354 - 4699
1. Славица Петровић, A Systems Reconceptualization of the Management Problems in Business Economics, од стр. 283, до стр. 295, UDC: 5,551
• International Journal for Quality Research (M51), 2012, Centar for Quality-University of Podgorica, Montenegro & Univesity of Kragujevac,
Serbia, 1800-6450
1. Срђан Никезић, Пурић, С.***, Пурић, Ј.***, Transactional and Transformational Leadership: Development through Change*, од стр. 285, до
стр. 296, UDC: Centar for Quality-University of Podgorica, Montenegro & Univesity of Kragujevac, Serbia
• African Journal of Business Managemen (M51), 2012, Academic Journals, Nigeria, 23, 6, 1993-8233
1. Виолета Домановић, Слађана Савовић, Богићевић Јасмина***, Problems and perspectives of balanced scorecard implementation in Serbia,
од стр. 6818, до стр. 6831, UDC: 658.15(497.11)
• Perspectives of Innovation in Economics and Business (M51), 2011, Academic Publishing Platforms, Prague, 1804-0527
1. Гордана Радосављевић, Максимовић Љиљана***, Борисављевић Катарина***, Development of retail market in Serbia, од стр. 48, до стр. 52
• Annals of the Oradea University - Fascicle of Management and Technological Engineering (M51), 2011, Fascicle of Management and
Technological Engineering, 1583–0691
1. Срђан Никезић, Батавељић Д.***, Матић М.***, Institutional Framework for Development of Entrepreneurship in Serbian Economy *, од стр.
5230, до стр. 5236
• International Journal for Quality Research (M51), 2012, Centar for Quality-University of Podgorica, Montenegro & Univesity of Kragujevac,
Serbia, 4, 6, 1800-6450
1. Срђан Никезић, Арсовски, С.***, Владетић, С.***, Implementation of quality through leadership functions - case study: old roman aqueduct *,
од стр. 403, до стр. 420
• Acta chirurgica iugoslavica (M51), 2012, Acta chirurgica iugoslavica, Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema, 1, 59,
0354-950X, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22924316
1. Радојица Столић, Odalović Božidar***, Aranđelović Slobodan, ***, Gvozdenović Miomir, ***, Mladenović Jovan, ***, Daković Branislav, ***,
Belić Branislav, ***, Sekulić Stojan***, SURGICAL MANAGEMENT OF STAB INJURIES OF THE HEART*, од стр. 115, до стр. 117
• BANTAO Journal (M51), 2011, Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, 1, 9, 1312-2517
1. Радојица Столић, Milenkovic R. Srboljub, ***, Radosavljevic S. Slavisa, ***, Ilic B. Srdjan, ***, Sovtic R. Sasa, ***, Stolic Z. Dragica, ***, SubaricGorgieva Dj. Gordana***, INCIDENCE AND CHARACTERISTICS OF RESTLESS LEGS SYNDROME IN HEMODIALYSIS PATIENTS , од стр. 42,
до стр. 45
• Indian Journal of Medical Sciences (M51), 2011, Medknow Publications Pvt Ltd., 7, 64, 0019-5359
1. Радојица Столић, G. Z. Trajkovic, ***, B. Mihailovic, ***, M. V. Sipic, ***, D. B. Celic, ***, S. F. Lazic, ***, G. R. Nikolic, ***, S. R. Sovtic, ***, D. Z.
Stolic***, CHARACTERISTICS OF DEPRESSION IN OBESE PEOPLE LIVING IN AN INSECURE ENVIRONMENT , од стр. 307, до стр. 314
• International Journal of Nephrology (M51), 2011, Hindawi Publishing Corporation, 2011, 2090-2158, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC3132835/
1. Радојица Столић, Sanja P. Milojevic***, Laceration Of The Iliac Vein In A Patient With A Femoral Catheter For Hemodialysis , од стр. 0, до стр.
0, DOI: 10.4061/2011/919858
M52.
• Ekonomski horizonti (M52), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 3, 14, 1450-863X
1. Слађана Савовић, Značaj postakvizicione integracije za kreiranje vrednosti i uspeh merdžera i akvizicija, од стр. 193, до стр. 205, UDC:
005.336.1:339.922, 005.216.1
• Ekonomski horizonti (M52), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 3, 14, 1450-863X
1. Предраг Мимовић, Primena analitičkog mrežnog procesa u predviđanju prodaje automobila Fiat 500 L, од стр. 165, до стр. 176, UDC:
658.8.012.2:629.33(497.11)
• Ekonomski horizonti (M52), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 1, 14, 1450-863X
1. Владимир Сенић, Маринковић Вељко***, Analiza elemenata kvaliteta usluga u korporativnom bankarstvu, од стр. 13, до стр. 22, UDC:
005.6:336.71; 005.346
• Ekonomski horizonti (M52), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 3, 14, 1450-863X
1. Милена Јакшић, Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti, од стр. 151, до стр. 164
31.1.2013 12:29
Референце
17 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Računovodstvo (M52), 2011, Računovodstvo, Савез рачуновођа и ревизора Србије, 11/12, 55, 0023-2394
1. Виолета Домановић, Слађана Савовић, Efikasnost taktika odbrane u procesima preuzimanja preduzeća, од стр. 52, до стр. 64, UDC:
005.334:005.591.45
• Ser J Exp Clin Res (M52), 2012, Ser J Exp Clin Res, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, 2, 13, 1820-8665, http://aseestant.ceon.rs/index.php
/sjecr/article/view/2019
1. Дејан Баскић, Предраг Ђурђевић, Милан Зарић, Иванка Зелен, Сузана Поповић, Avramovic D, ***, Arsenijevic N.***, The cytotoxicity of
Korbazol against murine cancer cell lines, од стр. 63, до стр. 67
• Medicinski časopis (M52), 2012, Medicinski časopis, SLD Kragujevac, 3, 45, 0350-1221, http://scindeks.ceon.rs
/article.aspx?query=ISSID%26and%2610187&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d10187
1. Дејан Баскић, Ninković Violeta, ***, Arsović Aleksandra, ***, Obrenović Nikola, ***, Matić Snežana***, Osetljivost urinarnih patogena na
antimikrobnu terapiju kod pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti , од стр. 126, до стр. 131
• Medicinski časopis (M52), 2012, Medicinski časopis, SLD Kragujevac, 3, 46, 0350-1221, http://scindeks.ceon.rs
/article.aspx?query=ISSID%26and%2610187&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d10187
1. Предраг Саздановић, Alexopoulos Christos G. ***, Puškaš Laslo, ***, Ilić Biljana, ***, Jevčević Maja, ***, Mitrović Slobodanka, ***, Sazdanović
Maja, ***, Ognjanović Neda***, Morfologija neurona imunoreaktivnih na supstancu P u humanom korteksu donjeg parijetalnog režnja*, од стр. 121,
до стр. 125
• Medicinski časopis (M52), 2012, Medicinski časopis, Srpsko lekarsko društvo - Okružna podružnica Kragujevac, 1, 46, 0350-1221,
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2610107&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D10107
1. Предраг Ђурђевић, Petrović D***, Milovanović D, ***, Miloradović V, ***, Nikolić A, ***, Petrović M, ***, Poskurica M.***, Kardio-renalni
sindrom tip 2: etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje. , од стр. 30, до стр. 34
• Medicinski časopis (M52), 2011, Medicinski časopis, Srpsko lekarsko društvo - Okružna podružnica Kragujevac, 2, 45, 0350-1221,
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269398&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9398
1. Дејан Баскић, Предраг Ђурђевић, Милан Зарић, Иванка Зелен, Ивана Николић, Сузана Поповић, Mitrović M, ***, Ispitivanje aktivnosti
superoksid dizmutaze, katalaze i glutation peroksidaze u plazmi i lizatima limfocita obolelih od hronične limfocitne leukemije , од стр. 9, до стр. 16
• Medicinski časopis (M52), 2011, Medicinski časopis, Srpsko lekarsko društvo - Okružna podružnica Kragujevac, 2, 45, 0350-1221,
http://www.scribd.com/doc/78261485/Pulmo-Renalni-Sindrom-Etiopatogeneza-Dijagnostika-i-Lecenje
1. Предраг Ђурђевић, Milovanović D, ***, Nikolić A, ***, Petrović M. ***, Petrović D***, Pulmo-renalni sindrom: etiopatogeneza, dijagnostika i
lečenje , од стр. 36, до стр. 40
• PONS (M52), 2011, PONS, Zavod za zaštitu zdravlja \"Pomoravlje\", podružnica Srpskog lekarskog duštva \"Pomoravlje\", 3, 8, 1820-2411,
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269588&page=3&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9588
1. Предраг Ђурђевић, Petrović D***, Milovanović D, ***, Nikolić A, ***, Petrović M.***, Sindrom lize ćelija tumora i akutno oštećenje bubrega. , од
стр. 95, до стр. 98
• PONS (M52), 2011, PONS, Zavod za zaštitu zdravlja \"Pomoravlje\", podružnica Srpskog lekarskog duštva \"Pomoravlje\", 3, 8, 1820-2411,
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269588&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9588
1. Радојица Столић, Šipić M ***, Mitić Javorka ***, Miksom srca *, од стр. 99, до стр. 102
• PONS (M52), 2011, PONS, Zavod za zaštitu zdravlja \"Pomoravlje\", podružnica Srpskog lekarskog duštva \"Pomoravlje\", 2, 8, 1820-2411,
http://ponsjournal.info/wp-content/uploads/pons-26.pdf
1. Радојица Столић, Snežana Lazić***, Челић Д, ***, Марчетић З, ***, Совтић С, ***, Перић В, ***, Шипић М, ***, Крџић Б***,
ХИПЕРКАЛИЕМИЈА-ПРИКАЗ СЛУЧАЈА *, од стр. 62, до стр. 64
• PONS (M52), 2011, PONS, Zavod za zaštitu zdravlja \"Pomoravlje\", podružnica Srpskog lekarskog duštva \"Pomoravlje\", 4, 8, 1820-2411,
http://ponsjournal.info/wp-content/uploads/pons-28.pdf
1. Радојица Столић, Slavica Pajović***, Александар Јовановић, ***, Саша Совтић, ***, Снежана Лазић, ***, Данијела Челић***, ТЕРАПИЈСКИ
МОДАЛИТЕТИ ГЛИКОРЕГУЛАЦИЈЕ DIABETES MELLITUS-A TIP 2; , од стр. 121, до стр. 125
• PONS (M52), 2011, PONS, Zavod za zaštitu zdravlja \"Pomoravlje\", podružnica Srpskog lekarskog duštva \"Pomoravlje\", 2, 8, 1820-2411,
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269481&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9481
1. Радојица Столић, Maja Šipić***, Snežana Lazić***, BEZBOLNA ISHEMIJA MIOKARDA SA VENTRIKULARNOM TAHIKARDIJOM – PRIKAZ
SLUČAJA *, од стр. 62, до стр. 64
• Ekonomski horizonti (M52), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2, 14, 1450-863X
1. Милка Грбић, Introduction to international political economy - Prikaz knjige, од стр. 133, до стр. 135
M53.
• Water Research and Management (M53), 2012, Water Research and Management, Serbian Water Pollution Control Society, 3, 2, 2217-5547,
http://www.wrmjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=166
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Милица Обрадовић***, Душица Радоичић***, A Checklist of Freshwater Zooplankton on the
Territory of Kragujevac City (Serbia) and it’s Surrounding Areas, од стр. 35, до стр. 42
• Kragujevac J Science (M53), 2011, Kragujevac J Science, Faculty of Science, Kragujevac, 33, 1450-9636
1. Сава Васић, Ивана Радојевић, Љиљана Чомић, Ненад Пешић***, Influence of sodium selenite on the growth of selected bacteria species and
their sensitivity to antibiotics, од стр. 55, до стр. 61
• Kragujevac J Science (M53), 2011, Kragujevac J Science, ПМФ Крагујевац, 1450-9636
31.1.2013 12:29
Референце
18 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
1. Милан Станковић, Total phenolic content, flavonoid concentration and antioxidant activity of Marrubium peregrinum L. extracts. , од стр. 63,
до стр. 72
• Kragujevac J Science (M53), 2012, Kragujevac J Science, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 34, 1450-9636
1. Александар Остојић, Милица Обрадовић***, Душица Радоичић***, Faunistic composition of zooplankton in the Šumarice lake (Kragujevac,
Serbia), од стр. 87, до стр. 96, UDC: 504.748:574.583:(497.11) (28)
• Praxis medica (M53), 2011, Praxis medica, Medicinski fakultet Priština, Društvo lekara Kosova i Metohije Srpskog lekarskog društva, 1-2, 39,
0350-8773, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269490&page=23&sort=8&stype=0&
backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d9490
1. Радојица Столић, Krstić N***, Релић М, ***, Радевић Т, ***, Поповић-Катанић Н, ***, РАНА ДИЈАГНОСТИКА МАЛИГНИХ МЕЛАНОМА*,
од стр. 117, до стр. 123
• Medicinska istraživanja (M53), 2011, Medicinska istraživanja, Medicinski fakultet Beograd, 3, 45, 0301-0619, http://scindeks.ceon.rs
/journaldetails.aspx?issn=0301-0619
1. Радојица Столић, Pajović Slavica***, Новаковић Татјана, ***, Јовановић Александар, ***, Перић Владан, ***, Челић Данијела, ***, Лазић
Снежана, ***, Марчетић Зоран, ***, Совтић Саша***, УЧЕСТАЛОСТ И УДРУЖЕНОСТ НЕФРОПАТИЈЕ, РЕТИНОПАТИЈЕ,
ПОЛИНЕУРОПАТИЈЕ И ПРОМЕНЕ НА ЕКГ-У КОД ОСОБА СА ТИПОМ 2 ДИАБЕТЕС МЕЛИТУСА *, од стр. 45, до стр. 51
• Praxis medica (M53), 2011, Praxis medica, Medicinski fakultet Priština, Društvo lekara Kosova i Metohije Srpskog lekarskog društva, 1-2, 39,
0350-8773, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269490&page=27&sort=8&stype=0&
backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d9490
1. Радојица Столић, Sovtić S***, Марчетић З, ***, Перић В, ***, Лазић С, ***, Шипић М***, КЛИНИЧКА ПРИМЕНА КЛОПИДРОГЕЛА У
АКУТНОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМУ*, од стр. 139, до стр. 144
• Praxis medica (M53), 2011, Praxis medica, Medicinski fakultet Priština, Društvo lekara Kosova i Metohije Srpskog lekarskog društva, 1-2, 39,
0350-8773, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269490&page=31&sort=8&stype=0&
backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D9490
1. Радојица Столић, Čelić D, ***, Marčetić Z, ***, Sovtić S, ***, Perić V, ***, Šipić M, ***, Krdžić B***, Lazić S***, Hiperkaliemija-prikaz slučaja *, од
стр. 157, до стр. 158
M56.
• Ekonomski horizonti (M56), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 1450-863X
1. Славица Петровић, Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja, од стр. 1, до стр. 218
M61.
• First Conference, “Towards co-operation and integrated research” (M61), 2011, 978-86-7220-046-1
1. Снежана Марковић, The effects of nitric oxide donors and the other bioactive substances on the energy and oxidative-antioxidative metabolism
of blood cells and cancer cell lines., од стр. 77, до стр. 90
• Međunarodnа konferencijа \'\'Upravljanje ukupnim kvalitetom i pouzdanošću (M61), 2011, ICDQM-2011, Beograd, 978-86-86355-05-8, Србија,
од: 29.06.2011, до: 30.05.2011
1. Виолета Домановић, Upravljanje ukupnim kvalitetom u funkciji operativne kontrole, од стр. 172, до стр. 179
• XIV Naučno-stručni skup (sa međunarodnim učešćem) „SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST“
(M61), 2012, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Unija poslodavaca Srbije i Lokalna samouprava grada Kruševca, Zbornik radova,
978-86-909341-4-0, Србија, од: 28.11.2012, до: 29.11.2012
1. Срђан Никезић, Арсовски Славко***, Lider sa vizijom u organizaciji koja uči:kvalitet za promene *, од стр. 24, до стр. 37
• Prvi Simpozijum inovacionih istraživanja, SINOVIS Palata Srbije Beograd (M61), 2011, Srpska kraljevska asocijacija akademika, inovatora i
naučnika, 978-86-88965-00-2, Србија, од: 27.09.2011, до: 28.09.2011
1. Срђан Никезић, Primena klasičnih stilova liderstva – jednodimenzionalni pristup , од стр. 56, до стр. 65
• Tematski zbornik \"Srbi - Narod koji nestaje\" (M61), 2011, Udruženje \"Opstanak\", 978-86-909463-2-7, Србија, од: 10.06.2011, до: 12.06.2011
1. Срђан Никезић, Марковић С.***, Матић Н.***, Popisi stanovništva kao svedočanstva demografske istorije Srbije , од стр. 623, до стр. 635
• Tematski zbornik \"Srbi - Narod koji nestaje\" (M61), 2011, Udruženje \"Opstanak\", 978-86-909463-2-7, Србија, од: 10.06.2011, до: 12.06.2011
1. Срђан Никезић, Матић М.***, Ковачевић И.***, Perspektive demografskog razvoja sela Srbije , од стр. 271, до стр. 286
• Međunarodna konferencija CESNA B i Hanns Seidel Stiftung (M61), 2011, Društveni razvoj koridora 10, 978-86-85985-18-8, Србија, од:
28.01.2011, до: 30.01.2011
1. Срђан Никезић, Матић М.***, Mogućnosti i perspektive razvoja turizma na prostoru Koridora 10 u Republici Srbiji , од стр. 117, до стр. 124
• XIII naučno – stručni skup „SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST\" (M61), 2011, Asocijacija za
kvalitet i standardizaciju Srbije, Unija poslodavaca Srbije i Fakultet za industrijski menadžment, 978-86-909341-3-3, Србија, од: 24.11.2011, до:
26.11.2011
1. Срђан Никезић, Savremene teorije i modeli liderstva – bihejvioristički prilaz, koncept podeljenog vođstva i virtuelno liderstvo , од стр. 40, до
стр. 48
• Međunarodna Konferencija CESNA Beograd i Hanns Seidel Stiftung (M61), 2011, Geografski fakultet, Beograd, 978-86-85985-17-1, Србија, од:
16.07.2011, до: 18.07.2011
1. Срђан Никезић, Kognitivni prilaz razvoju državnog banjskog turizma-paradigma pozitivnog uticaja na regionalni razvoj i ekologiju , од стр. 151,
до стр. 164
31.1.2013 12:29
Референце
19 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
• Međunarodna konferencija CESNA B, Srbija između reindustrijalizacije i agrara (M61), 2011, Centar za strateška istraživanja nacionalne
bezbednosti, Beograd, 978-86-85985-19-5, Srbija, од: 22.07.2011, до: 24.07.2011
1. Срђан Никезић, Матић М.***, Razvoj malih i srednjih preduzeća kao faktor transformacije privrede Republike Srbije , од стр. 139, до стр. 152
• Treæi nacionalni kongres o deci i natalitetu (sa meðunarodnim uèešæem), ’’POUKE PROŠLOSTI I BUDUÆNOST OPSTANKA SRPSKOG
NARODA“ (M61), 2012, Udruženje ’’Opstanak“ i Skupština opštine Ražanj, 978-86-909463-3-4, Србија, од: 06.07.2012, до: 07.07.2012
1. Срђан Никезић, Kontroverze liderstva-uslov opstanka, од стр. 101, до стр. 118
M63.
• Položaj i perspektive Srbije u evropskoj i svetskoj privredi, (M63), 2011, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 978-86-403-1177-9,
Србија, од: 15.09.2011, до: 15.09.2011
1. Виолета Домановић, Милан Коцић, \'Realizacija nacionalne strategije brendiranja kao preduslov poboljšanja položaja Srbije u svetskoj
privredi*, од стр. 187, до стр. 196
• XVI Savetovanje o biotehnologiji (M63), 2011, Agronomski fakultet u Čačku, 18, 16, 978-86-87611-15-3, Srbija, од: 04.03.2011, до: 05.03.2011
1. Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Ивана Радојевић, Сава Васић, Олгица Стефановић, Милан Станковић, Антибактеријска активност
етил ацетатног екстракта врсте Sideritis montana L, од стр. 545, до стр. 550
• XI savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (M63), 2011, 978-86-87611-15-3
1. Снежана Марковић, Милан Станковић, Марина Топузовић, Милена Ћурчић, Драгана Шеклић, Antiproliferativna aktivnost metanolnog
ekstrakta biljke Teucrium scordium L. na HCT-116 ćelijskoj liniji, од стр. 497, до стр. 501
• XVI Savetovanje o biotehnologiji (M63), 2011, Agronomski fakultet u Čačku, 18, 16, 978-86-87611-15-3, Srbija, од: 04.03.2011, до: 05.03.2011
1. Ивана Радојевић, Милан Станковић, Олгица Стефановић, Љиљана Чомић, Antimikrobna aktivnost i ukupna količina fenola i flavooida u
ekstraktima Teucrium montanum , од стр. 515, до стр. 519
• 40. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “Water 2011″ (M63), 2011, 978-86-904241-7-7, од: 07.06.2011, до: 09.06.2011
1. Милан Станковић, Радмила Глишић***, Снежана Бранковић***, Вера Ђекић***, Фиторемедијација, од стр. 1, до стр. 4
• 19th Symposium of the Serbian plant physiology society (M63), 2011, 978-86-912591-1-2
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Бојовић Биљана***, Ђелић Горица***, Бранковић Снежана***, Toxic effect of aluminium (Al) on
seed germination of wheat (Triticum aestivum L.), од стр. 101, до стр. 101
• 19th Symposium of the Serbian plant physiology society (M63), 2011, 978-86-912591-1-2
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Солујић Славица***, Нићифоровић Неда***, Михаиловић Владимир***, Phenolic content and
antioxidant activity of Teucrium scordium L. subsp. scordium, од стр. 58, до стр. 58
• 19th Symposium of the Serbian plant physiology society (M63), 2011, 978-86-912591-1-2
1. Милан Станковић, Неда Нићифоровић***, Владимир Михаиловић***, Славица Солујић***, Милан Младеновић***, Antioxidant activity
and phenolic content of different rootextracts of Gentiana asclepiadea L. , од стр. 48, до стр. 48
• 19th Symposium of the Serbian plant physiology society (M63), 2011, 978-86-912591-1-2
1. Милан Станковић, Бојовић Биљана***, Ђелић Горица***, Effect of genotype on the variability of wheat (Triticum aestivum L.) leaf
characteristics*, од стр. 34, до стр. 34
• XVI Savetovanje o biotehnologiji, sa medjunarodnim učešćem (M63), 2011, 978-86-87611-15-3
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Бојовић Биљана***, Ђелић Горица***, Снежана Бранковић***, Toksični efekat mangana (Mn) na
klijanje semena pšenice (Triticum aestivum L.), од стр. 453, до стр. 458
• XVI Savetovanje o biotehnologiji, sa medjunarodnim učešćem (M63), 2011, 978-86-87611-15-3
1. Милан Станковић, Марина Топузовић, Солујић Славица***, Владимир Михаиловић***, Неда Нићифоровић***, Antioksidaciona aktivnost,
sadržaj fenolnih jedinjenja i koncentracija flavonoida u ekstraktima biljke Teucrium polium L. , од стр. 497, до стр. 501
• Zbornik XVI Internacionalnog naučnog skupa – Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu (M63),
2011, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, 978-86-7233-286-5, Србија, од: 19.05.2011, до: 19.05.2011
1. Весна Стојановић-Алексић, Славковић Марко***, Planiranje ljudskih resursa tokom privredne krize: izazovi, problemi i rešenja*, од стр. 1, до
стр. 9
• Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (M63), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
978-86-6091-028-0, Србија, од: 06.04.2012, до: 06.04.2012
1. Милка Грбић, Милена Јакшић, Targetiranje inflacije u funkciji stabilnosti cena, од стр. 177, до стр. 190, UDC: 336.748.12.338.23
• Aktuelna kretanja u evropskoj i svetskoj privredi:implikacije na Srbiju (M63), 2012, Ekonomski fakultet u Beogradu, 978-86-403-12-55-4,
Србија, од: 19.10.2012, до: 19.10.2012
1. Милка Грбић, Милена Јакшић, Uticaj globalne recesije na tržište kapitala u Srbiji, од стр. 115, до стр. 126, UDC: 338.124.4(100); 339.9;
330.34(497.11); 338.1(497.11)
• Zbornik radova XXXIX Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2012 (M63), 2012, Visoka građevinsko-geodetska škola (Beograd,
978-86-7488-086-9, Србија, од: 25.09.2012, до: 28.09.2012
1. Предраг Мимовић, Стаменковић Милан***, Милановић Марина***, Simbolički prikaz vremenskih serija: SAX pristup*, од стр. 19, до стр. 22
• Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (M63), 2012, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
31.1.2013 12:29
Референце
20 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
978-86-6091-028-0, Србија, од: 06.04.2012, до: 06.04.2012
1. Виолета Домановић, Весна Стојановић-Алексић, Uticaj promena poslovnog ambijenta na stilove liderstva*, од стр. 295, до стр. 308
• Institucionalne pomene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (M63), 2011, Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet,
978-86-6091-019-8, Србија, од: 25.02.2011, до: 25.02.2011
1. Милка Грбић, Investicioni fondovi u funkciji privrednog razvoja Srbije, од стр. 209, до стр. 219
• 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu (M63), 2011, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 978-86-86663-69-6, Србија, од:
19.05.2011, до: 21.05.2011
1. Срђан Никезић, Ђорђевић, М.***, Centar za tretman materjala iz ELV za reciklažu*, од стр. 64, до стр. 64
• Naučni skup, Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (M63), 2011, Ekonomski fakultet Univerziteta
u Beogradu i Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, 978-86-403-1179-3, Србија, од: 15.10.2011, до: 15.10.2011
1. Весна Стојановић-Алексић, Ерић Јелена***, Razvoj preduzetničkih potencijala zaposlenih - uloga kognitivnih faktora i strah od neuspeha*, од
стр. 161, до стр. 173
• Naučni skup, Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (M63), 2011, Ekonomski fakultet Univerziteta
u Beogradu i Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, 978-86-403-1179-3, Србија, од: 15.10.2011, до: 15.10.2011
1. Верица Бабић, Николић Јелена***, Uticaj strukture vlasništva na performanse korporacija: poređenje tržišnih i tranzicionih ekonomija*, од
стр. 75, до стр. 89
• Naučni skup: Novi metodi menadžmenta I marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (M63), 2011, NDES, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Subotici, 978-86-403-1179-3, Србија, од: 15.10.2011, до: 15.10.2011
1. Виолета Домановић, Богићевић Јасмина***, Mogućnosti primene Balanced Scorecard koncepta u Srbiji*, од стр. 188, до стр. 199
• Zbornik radova XXXVIII-og Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2011 (M63), 2011, Ekonomski fakultet Univerziteta u
Beogradu - Centar za izdavačku delatnost, 978-86-403-1168-7, Србија, од: 04.10.2011, до: 07.10.2011
1. Славица Петровић, Metametodološki odziv na rastuću kompleksnost upravljačkih problema u organizacijama, од стр. 513, до стр. 516
• Naučni skup, Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (M63), 2011, Ekonomski fakultet u Subotici,
Univerzitet u Novom Sadu, 978-86-403-1179-3, Србија, од: 15.10.2011, до: 15.10.2011
1. Гордана Радосављевић, Борисављевић Катарина***, Inovacije kao faktor preduzetništva u turizmu, од стр. 353, до стр. 366
• Međunarodni naučni skup Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta (M63), 2011, Ekonomski fakultet u Kosovskoj
Mitrovici, 978-86-80127-64-4., Србија, од: 09.11.2011, до: 09.11.2011
1. Гордана Радосављевић, Максимовић Љиљана***, Марјановић Гордана***, Specifičnosti internacionalizacije u turizmu, од стр. 782, до стр.
795
• 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu (M63), 2012, Centar za kvalitet, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac,
Srbija, CD, 978-86-86663-83-2, Србија, од: 07.06.2012, до: 09.06.2012
1. Срђан Никезић, Владетић С.***, Kvalitet kroz kontrapunkt efektivnog versus toksičnog liderstva: studija slučaja *, од стр. 369, до стр. 379
• 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu (M63), 2012, Centar za kvalitet, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac,
Srbija, CD, 978-86-86663-83-2, Србија, од: 07.06.2012, до: 09.06.2012
1. Срђан Никезић, Батавељић Д.***, Liderstvo i kvalitet-studija slučaja: Trayal korporacija *, од стр. 353, до стр. 363
• Naučni skup (sa međunarodnim učešćem), „Konflikti i strategija prevazilaženja konflikata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini“ (M63),
2012, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 978-99955-692-1-1, Босна и
Херцеговина, од: 11.10.2012, до: 11.10.2012
1. Срђан Никезић, Батавељић Д.***, Konflikti u organizaciji *, од стр. 339, до стр. 353
• Naučni skup (sa međunarodnim učešćem), „Konflikti i strategija prevazilaženja konflikata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini“ (M63),
2012, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 978-99955-692-1-1, Босна и
Херцеговина, од: 11.10.2012, до: 11.10.2012
1. Срђан Никезић, Батавељић Д.***, Pravni i vanpravni pristup rešavanju društvenih konflikata *, од стр. 101, до стр. 114
• 2nd International Scientific Conference on economic development and standard of living \"EDASOL 2012 -Economic development and Standard
of living\" (M63), 2012, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd i opština Rača, 978-86-85985-21-8, Босна и
Херцеговина, од: 12.10.2012, до: 13.10.2012
1. Срђан Никезић, Матић, М. ***, Матић, Н.***, Mogućnosti razvoja ruralnih područja u zoni koridora 10 u Republici Srbiji *, од стр. 449, до стр.
460
• 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu (M63), 2012, Centar za kvalitet, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu,
978-86-86663-83-2, Србија, од: 07.06.2012, до: 09.06.2012
1. Срђан Никезић, Kinestatički koncept KM-om i TQM-om: studija slučaja, од стр. 177, до стр. 194
• Prvi Svesrpski simpozijum ’’SDEV-2012\" (M63), 2012, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo vera i diaspore,
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, 978-86-88965-01-9, Србија, од: 22.06.2012, до: 23.06.2012
1. Срђан Никезић, Primena stilova liderstva u jačanju motivacije zaposlenih, од стр. 236, до стр. 246
M64.
• 50th Meeting of the Serbian Chemical Society (M64), 2012
1. Марко Живановић, Снежана Марковић, Драгана Шеклић, Биљана Шмит***, Радослав З. Павловић***, Александар В. Теодоровић***,
31.1.2013 12:29
Референце
21 of 21
http://147.91.185.20/reference/stampa.php
Наташа З. Ђорђевић***, Ана Радосављевић-Михајловић***, Synthesis, characterization and cytotoxic activity of thiohydantoinic type ligand and
its palladium(II) complex , од стр. 160, до стр. 160
• Prvi Kongres „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini- perspektive“ (M64), 2011, 978-86-912893-1-7
1. Марко Живановић, Снежана Марковић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Верица Глођовић
***, Гордана Радић ***, Срећко Трифуновић***, Sinergistička antiproliferativna aktivnost gljive Phellinus linteus i kompleksa platine(IV)
[Pt(dp-(S,S)-eddp)Cl4] na ćelisku liniju humanog kolon kancera (HCT-116), од стр. 37, до стр. 37
• Prvi Kongres „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini- perspektive“ (M64), 2011, 978-86-912893-1-7
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Ана Обрадовић, Аника Радуловић***, Верица Глођовић***, Гордана Радић ***, Срећко
Трифуновић***, Oksidativni stres kao odgovor na efekat cisplatine i butil i pentil estara (S,S)-etilendiamin-N’,N’-di-2-propanske kiseline i
odgovarajućih platina (IV) kompleksa na ćelijske linije humanog karcinoma HCT-116 i MDA-MB-231, од стр. 22, до стр. 22
• Prvi Kongres „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini- perspektive“ (M64), 2011, 978-86-912893-1-7
1. Јована Жижић, Снежана Марковић, Зоран Матовић, Емина Мркалић, Ана Обрадовић, Аника Радуловић***, Poremećaj redoks statusa kao
odgovor na efekat paladijuma i paladijumskih kompleksa na ćelijske linije humanog karcinoma HCT-116 i MDA-MB-231, од стр. 2, до стр. 2
• Prvi Kongres „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini- perspektive“ (M64), 2011, 978-86-912893-1-7
1. Снежана Марковић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић, Драгана Шеклић, Ispitivanje antiproliferativnih i
antioksidacionih svojstava metanolnih ekstrakata dobijenih iz listova i plodova biljke Ligustrum vulgare L. na HCT-116 ćelijskoj liniji, од стр. 48, до
стр. 48
• Prvi Kongres „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini- perspektive“ (M64), 2011, 978-86-912893-1-7
1. Марко Живановић, Снежана Марковић, Зоран Матовић, Емина Мркалић, Милан Станковић, Милена Ћурчић, Данијела Цветковић,
Драгана Шеклић, Ispitivanje antiproliferativne aktivnosti metanolnih ekstrakata biljke Ligustrum vulgare L. na HCT-116 ćelijskoj liniji u zavisnosti
od vremena izlaganja i u kotretmanu sa kompleksom paladijuma., од стр. 72, до стр. 72
• Proceedings of XVIII Conference of the Serbian Crystallographic Society (M64), 2011, Srpsko kristalografsko društvo, 978-86-7031-194-7,
Србија, од: 02.06.2011, до: 04.06.2011
1. Љиљана Чомић, Олгица Стефановић, Ивана Радојевић, Дејана Димитријевић***, Зоран Ратковић ***, Arto Valkonen ***, Kari Rissanen
***, Гордана Радић ***, Верица Глођовић ***, Срећко Трифуновић ***, Crystal structure of bis-(S-benzyl-thiosalicylate)-palladium(II) complex,
[Pd(S-bz-eddp)2], од стр. 44, до стр. 44
• 1. Kongres psihonefrologije Srbije, 24 i 25 marta 2011, Niš (M64), 2011, Srbija, од: 24.03.2011, до: 25.03.2011
1. Радојица Столић, Tatjana Labudović***, Tatjana Lazarević, ***, Zoran Bukumirić, ***, UTICAJ REZIDUALNE BUBREŽNE FUNKCIJE NA
EREKTILNU DISFUNKCIJU I KVALITET HEMODIJALIZE , од стр. 0, до стр. 0
M71.
• Микробиолошки аспекти примене информационих система у мониторингу акумулација и језера (M71), 2012, Природно-математички
факултет, Универзитет у Крагујевцу
1. Ивана Радојевић, Микробиолошки аспекти примене информационих система у мониторингу акумулација и језера
• Ефекат биљних екстраката на раст изабраних врста бактерија и њихово синергистичко деловање са антибиотицима in vitro
(M71), 2012
1. Олгица Стефановић, Ефекат биљних екстраката на раст изабраних врста бактерија и њихово синергистичко деловање са
антибиотицима in vitro*
• Биолошки ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. флоре Србије (M71), 2012, ПМФ Крагујевац
1. Милан Станковић, Биолошки ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. флоре Србије, UDC: 581.5/582
M86.
• КРИТИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА ПОДАТАКА, БАЗА ПОДАТАКА ПРИКАЗАНА НА ИНТЕРНЕТУ SeLaR info sistem (M86), 2012,
http://selar.pmf.kg.ac.rs
1. Александар Остојић, Ивана Радојевић, Марина Топузовић, Љиљана Чомић, Ненад Стефановић***, КРИТИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА
ПОДАТАКА, БАЗА ПОДАТАКА ПРИКАЗАНА НА ИНТЕРНЕТУ SeLaR info sistem
31.01.2013.
Датум
Руководилац пројекта
31.1.2013 12:29
Download

References - cpctas - Univerzitet u Kragujevcu