МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
09.07.2013. г.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ У
БЕОГРАДУ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА РАНГИРАЊЕ ПРЕМА КОНКУРСУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ
Редни
број
Презиме. име родитеља. име
Број пријаве
Бодови из
средње школе
Биологија
Хемија
Биологија +
Хемија
Укупан број
бодова
1
МИЛИНКОВИЋ Д. МИРЈАНА
037
40.00
30.00
30.00
60.00
100.00
2
ФИЛИПОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР
117
40.00
30.00
30.00
60.00
100.00
3
СПИРИЋ П. СТЕФАН
146
40.00
30.00
30.00
60.00
100.00
4
РАДОВАНОВИЋ И. МАРИНА
069
40.00
29.00
30.00
59.00
99.00
5
ЂОРЂЕВИЋ З. МАРИЈА
082
40.00
29.00
30.00
59.00
99.00
6
ФИЛИПОВИЋ Р. ЈОВАНА
128
40.00
30.00
28.00
58.00
98.00
7
САВИЋ Б. МАРИЈА
139
40.00
29.00
29.00
58.00
98.00
8
ТЕШИЋ М. МИЛОШ
047
39.44
30.00
28.00
58.00
97.44
9
ЈЕЛИЋ М. ЈЕЛЕНА
067
40.00
28.00
29.00
57.00
97.00
10
ВОЈНОВИЋ Ј. НИКОЛИНА
204
40.00
30.00
27.00
57.00
97.00
11
СПАСИЋ Д. СТЕФАН
155
39.74
28.00
29.00
57.00
96.74
12
ИВКОВИЋ В. АЛЕКСА
002
40.00
29.00
27.00
56.00
96.00
13
МАРИНКОВИЋ Г. ЈОВАНА
164
40.00
27.00
29.00
56.00
96.00
14
ЛОКАЈ Д. АЛЕКСАНДРА
217
40.00
26.00
30.00
56.00
96.00
15
ВЕЉКОВИЋ Б. ТАМАРА
230
40.00
27.00
29.00
56.00
96.00
16
ОБРАДОВИЋ Д. ЈЕЛЕНА
083
39.74
28.00
28.00
56.00
95.74
17
ГРУБИЋ Д. РАНКА
020
40.00
26.00
29.00
55.00
95.00
18
МИЛОШЕВИЋ В. НИКОЛИНА
021
40.00
29.00
26.00
55.00
95.00
19
ВЕСЕЛИНОВИЋ В. ЛОЛА
178
40.00
28.00
27.00
55.00
95.00
20
ГУБЕРИНИЋ Р. СЕЛЕНА
209
40.00
27.00
28.00
55.00
95.00
21
РАДОЈЕВИЋ С. ЈЕЛЕНА
086
40.00
26.00
28.00
54.00
94.00
22
ЈАНКОВИЋ Д. КАТАРИНА
091
40.00
27.00
27.00
54.00
94.00
23
ЈОВАНОВИЋ Б. НЕВЕНА
154
40.00
25.00
29.00
54.00
94.00
24
БОЖИЧКОВИЋ Д. КАТАРИНА
249
40.00
27.00
27.00
54.00
94.00
25
МЕРЊИК Ј. ФИЛИП
213
37.80
28.00
28.00
56.00
93.80
26
МОМЧИЛОВИЋ В. АЛЕКСАНДРА
252
37.16
27.00
29.00
56.00
93.16
27
ВУЛОВИЋ Д. АНА
157
40.00
26.00
27.00
53.00
93.00
28
СТАЈИЧИЋ Ж. СТЕФАН
206
40.00
25.00
28.00
53.00
93.00
29
ИВАНОВИЋ М. НАТАША
215
39.00
27.00
27.00
54.00
93.00
30
ДИНЧИЋ М. МИЉАНА
166
38.40
29.00
25.00
54.00
92.40
31
МЛАДЕНОВИЋ М. МИОДРАГ
087
40.00
25.00
27.00
52.00
92.00
32
РАДЕНОВИЋ С. СВЕТЛАНА
173
38.18
26.00
27.00
53.00
91.18
33
ВИДОВИЋ В. НИКОЛА
001
37.82
28.00
25.00
53.00
90.82
34
ДИМИТРИЈЕВИЋ Б. ЛАЗАР
012
37.64
27.00
26.00
53.00
90.64
35
ЂУКИЋ Р. БОГДАН
111
36.20
26.00
28.00
54.00
90.20
36
ЖИВАДИНОВИЋ С. КРИСТИНА
125
40.00
24.00
26.00
50.00
90.00
37
ЖИКИЋ Д. БОЈАН
094
38.96
26.00
25.00
51.00
89.96
38
ЛАЖЕТИЋ А. НАТАША
070
37.76
27.00
25.00
52.00
89.76
39
ЈАНКОВИЋ З. МИЛАН
141
39.64
25.00
25.00
50.00
89.64
40
ТРАЈКОВСКИ Ђ. ТЕА
168
39.46
25.00
25.00
50.00
89.46
41
ПАУНОВИЋ В. ЛАЗАР
133
38.20
24.00
27.00
51.00
89.20
42
СТАНОЈЕВИЋ М. АНА
138
38.10
24.00
27.00
51.00
89.10
43
КАЛИНИЋ Н. САВА
009
40.00
24.00
25.00
49.00
89.00
44
БРКИЋ М. ЈЕЛЕНА
044
40.00
23.00
26.00
49.00
89.00
45
МАРИЋ З. НАТАША
239
40.00
20.00
29.00
49.00
89.00
46
СТОЈАДИНОВИЋ Ј. МАРИЈА
107
40.00
26.00
22.00
48.00
88.00
47
РАЈИЋ Д. АЛЕКСАНДРА
182
40.00
23.00
25.00
48.00
88.00
48
РАДОВАНОВИЋ Љ. ДЕЈАН
011
39.04
23.00
25.00
48.00
87.04
49
ЈОВАНОВИЋ М. АНЂЕЛА
147
40.00
25.00
22.00
47.00
87.00
50
ПАНИЋ Н. МАРИЈА
027
39.88
23.00
24.00
47.00
86.88
51
ЛАБОВИЋ Д. РАДОМИР
046
39.62
19.00
28.00
47.00
86.62
52
ЕРИЋ Б. ВЕСНА
031
38.44
24.00
24.00
48.00
86.44
53
ЛАЗАРЕВИЋ С. СТЕФАН
172
37.74
24.00
24.00
48.00
85.74
54
ИЛИЋ С. СОФИЈА
184
37.40
24.00
24.00
48.00
85.40
55
СТОЈАНОВИЋ Б. МАРИЈАНА
096
39.30
21.00
25.00
46.00
85.30
56
СТОЈИЉКОВИЋ З. СТРАХИЊА
247
33.96
28.00
23.00
51.00
84.96
57
ВАСИЋ Д. ВАЛЕНТИНА
248
40.00
23.00
21.00
44.00
84.00
58
ВИДАКОВИЋ С. НЕВЕНА
030
35.94
24.00
24.00
48.00
83.94
59
НЕШОВИЋ Г. ЂОРЂЕ
188
36.80
22.00
25.00
47.00
83.80
60
ЂУКИЋ Б. ЕЛЕНА
061
38.48
22.00
23.00
45.00
83.48
61
МАТИЈАШ Ж. ВАЊА
243
34.44
24.00
25.00
49.00
83.44
62
РАДОВАНОВИЋ Д. НЕМАЊА
190
35.94
26.00
21.00
47.00
82.94
63
ЗЕЧЕВИЋ З. СТЕФАН
092
37.94
24.00
20.00
44.00
81.94
64
ПАНОВИЋ С. МИЛОШ
201
37.42
26.00
17.00
43.00
80.42
65
ЦВЕТКОВИЋ Н. ИВАНА
163
37.68
21.00
21.00
42.00
79.68
66
РАДОШЕВИЋ П. КРИСТИНА
185
39.58
18.00
22.00
40.00
79.58
67
АНДОНОВ Т. ЂОРЂЕ
228
37.36
25.00
17.00
42.00
79.36
68
КУРАНДИЋ Г. ДИЈАНА
156
35.18
22.00
22.00
44.00
79.18
69
ВУКОСАВЉЕВИЋ А. ТИЈАНА
093
39.10
20.00
19.00
39.00
78.10
70
НЕНАДИЋ Н. МИЛИЦА
058
37.82
20.00
20.00
40.00
77.82
71
РАНКОВИЋ Д. ДАРКО
197
34.78
23.00
20.00
43.00
77.78
72
ШУБАРИЋ Н. АНЂЕЛА
099
36.56
17.00
24.00
41.00
77.56
73
ЂОКИЋ Н. ЈОВАНА
143
40.00
16.00
21.00
37.00
77.00
74
ИВАНИЋ Д. ИВАН
167
37.44
17.00
21.00
38.00
75.44
75
АНЂЕЛКОВИЋ Ж. АЛЕКСАНДРА
158
34.80
19.00
20.00
39.00
73.80
76
АВДИЋ И. МАРКО
177
36.80
18.00
18.00
36.00
72.80
77
ЧАЈИЋ С. ПРЕДРАГ
119
35.48
17.00
20.00
37.00
72.48
78
ПЕТРИЧЕВИЋ М. СПАСО
218
36.14
16.00
20.00
36.00
72.14
79
ШЕКЛЕР Б. СТЕФАН
052
35.92
18.00
18.00
36.00
71.92
Према условима Конкурса Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду ће уписати првих 25 кандидата са ранг листе.
Упис кандидата обавиће се 15.07.2013. г. у времену од 11 до 14 часова у просторијама деканата Медицинског Факултета Војномедицинске академије,
Црнотравска 17, Београд. Ако се кандидат, који је остварио право уписа, не упише у предвиђеном року или не обавести Факултет о евентуалној спречености за
упис, изгубиће право уписа и сматраће се да је самовољно одустао. Факултет ће у том случају уписати дана 16.07.2013 наредног кандидата према редоследу на
коначној ранг листи.
За упис је неопходно донети следећа оригинална документа:
1. Сведочанство о завршеном разреду средње школе или гимназије (I,II,III и IV разред)
2. Диплому о стеченом средњем образовању
3. Извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци ако је предата фотокопија
4. Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци ако је предата фотокопија
5. Лична карта
Download

Коначна ранг листа за пријем на Медицински факултет