22. ledna 2015 číslo 3 ročník 45
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: „TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK“
3
Výroba
4
Technologie
12
Fotbal
Paskov hodnotil
rok 2014
Vysoké kotvení
v OKD
V sobotu na Kovonu!
Před šachtou stojí
i v novém roce náročné úkoly
Pět let zkušeností, loni
15 591 instalovaných kotev
Opavští mají co oplácet,
přijďte fandit na derby
Program NENECHEJ SVŮJ TALENT ZAHÁLET! je v polovině
Se schopnými
a motivovanými
zaměstnanci těžební
společnost OKD počítá
i do budoucnosti
FOTO: Josef Lys
OKD – O budoucnosti OKD se
mezi lidmi diskutuje více než kdykoliv jindy. Je to způsobeno složitou situací ve firmě, která reaguje na celosvětovou krizi černouhelného trhu komplexní restrukturalizací zahájenou v polovině
roku 2013. To s sebou kromě jiného nese řadu úsporných opatření s cílem snižování nákladů
a zajištění udržitelného a bezpečného provozu dolů. Uvedený záměr se však může podařit naplnit jen se schopnými, vzdělanými, nadanými a k firmě loajálními lidmi. Vedení společnosti OKD
si tuto realitu plně uvědomuje.
Proto také investuje do vzdělávacího programu Nenechej svůj talent zahálet! Ten spočívá v intenzivní práci a výchově schopných
a motivovaných zaměstnanců firmy, s nimiž vedení těžební společnosti v budoucnosti počítá.
lečnosti OKD spustit tento personální projekt, přestože ekonomická situace je pro ni složitá. Svědčí
to o faktu, že věří ve svou budoucnost, dává najevo, že spoléhá
na vlastní zaměstnance, vychovává další generaci manažerů, svých
nástupců. Věřím, že se vložené investice firmě vrátí a jsem přesvědčen, že se absolventům zúročí jejich studijní úsilí,” uzavírá Šulc.
V jedné z učeben jsme zastihli manažerskou skupinu účastníků programu Nenech svůj talent zahálet!, které přednášel Petr Šulc.
doucích funkcích firmy. Těžaři tak
vysílají jasný signál, že i v současném složitém období se systematicky připravují na budoucnost.
Potvrzují to také slova manažerky centra personálních služeb OKD Radky Naňákové: „Jak
jsme slíbili v loňském roce, chceme s programem pokračovat i letos. Jsme rádi, že hned v prvním
Příprava na budoucnost
Do programu Nenechej svůj talent zahálet! se vloni v květnu přihlásilo na sto zájemců, z nichž
bylo vybráno 21 zaměstnanců všech závodů a správy OKD.
Pokud se po absolvování ročního
intenzivního školení potvrdí jejich
talent a potenciál, mohou se ve své
kariéře posunout dál, obsadit postupně uvolňovaná místa ve ve-
Zaměstnanci zařazení do programu byli vybráni ve dvoukolovém
výběrovém řízení, jehož cílem
bylo zjistit, pro jakou pozici
ve firmě má uchazeč předpoklady, jaké jsou jeho silné a slabé
stránky, zda je schopen koncepčně, inovativně, logicky a tvůrčím
způsobem myslet.
ročníku zájem převýšil naše kapacity, a doufáme, že motivovaní
zaměstnanci se budou hlásit i v letošním roce. Veškeré informace
se dozvědí v nejbližších týdnech
jak v Horníku, tak na nástěnkách
v jednotlivých závodech.“
Na návštěvě v Centrálním
vzdělávacím středisku
Účastníci programu Nenechej
svůj talent zahálet! mají za sebou
zhruba jeho polovinu. Abychom
se dozvěděli, jak vzdělávací projekt probíhá, navštívili jsme je
v Centrálním vzdělávacím středisku, které se nachází na lokalitě Darkov Důlního závodu 1.
Tam jsme ve čtvrtek 15. ledna zastihli polovinu frekventantů, kteří právě absolvovali první část
dvoudenního odborného kurz
Projektové řízení – projektový
management.
Lektor chválí posluchače
„Teď tady máme manažerskou skupinu. Ta druhá, které říkáme klíčoví specialisté, absolvuje tento kurz
příští týden,” vysvětlil poloprázdnou učebnu přednášející Petr Šulc
z externí vzdělávací agentury.
„Dnes a zítra budeme probírat, jak
projekt definovat, plánovat, řídit
a realizovat, aby firmě přinesl pozitivní změnu, nastavil něco jinak,
vylepšil třeba výrobní proces, přispěl k rozvoji a podobně. To vše budeme aplikovat na konkrétní příklady z praxe, vyměňovat si zkušenosti. V tomto směru jsou účastníci velmi aktivní a potvrzuje se,
že jejich výběr byl velmi zdařilý,”
chválí své posluchače. „Ti už také
pracují na tématech svých dlouhodobých projektů zpracovávaných
pod dohledem příslušných mentorů – zkušených vedoucích pracovníků OKD. Právě metodika postupu při zpracování těchto projektů je součástí dnešního a zítřejšího
kurzu,” dodává lektor.
OKD spoléhá
na vlastní zaměstnance
Jak Petr Šulc vnímá myšlenku
a úroveň projektu Nenechej svůj
talent zahálet!, který pro OKD
na základě výběrového řízení připravila brněnská vzdělávací agentura Santia? „Tato společnost
s dvacetiletou zkušeností v oboru je autorem mnoha obdobných
úspěšných projektů (např. pro
Českou spořitelnu, ČSOB, AWT
či RPG). Oceňuji rozhodnutí spo-
Kowalczyk: Začněme s bezpečností každý sám u sebe
tak? Může za to opravdu hornictví, nebo je příčina v nás samotných, v našem přístupu k bezpečnosti práce a mnohdy také k základním principům zdravého
rozumu?
KARVINÁ – Společnost OKD klade bezpečnost horníků na první místo a tomu odpovídají opatření, kterými se ji snaží zvyšovat.
Přesto zaznamenala v loňském
roce osm smrtelných úrazů. Cílem
pro letošní rok bylo zamezit závažným a smrtelným úrazům. Po neděli 18. ledna a tragické události
v lokalitě Lazy Důlního závodu 1
je jasné, že se tento cíl splnit nepodaří. O bezpečnosti a o tom, co se
v daném místě stalo, jsme hovořili s ředitelem Důlního závodu 1
Boleslavem Kowalczykem.
FOTO: Josef Lys
Co se konkrétně v lokalitě Lazy
stalo?
Přišli jsme o našeho spolupracovníka, kolegu, kamaráda.
Člověka s vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi.
Bohužel došlo ke smrtelnému
pracovnímu úrazu, ke kterému
vůbec dojít nemuselo. Teď je jen
na nás samotných, abychom tento případ, ale nejen tento, správ-
Hornictví ale přece je mimořádně náročná práce…
Pro hornictví v minulosti byla
opravdu příznačná tvrdá dřina
a prioritou národního hospodářství bylo nakopání co největšího
množství tun uhlí. Na lidi už se tak
moc nehledělo. Ale 50. léta minulého století už jsou dávno za námi
a v současné době je dobývání uhlí
obor podnikání jako každý jiný.
Hornictví není válka, je to prostě byznys. Cílem je přijít do práce, dostat za ni peníze a ve zdraví
si jich užít.
Ředitel Důlního závodu 1 apeluje na to, abychom s bezpečností začali každý sám u sebe.
ně vyhodnotili a razantně změnili svůj přístup.
Vždyť tento smrtelný úraz se
stát nemusel, kdyby zaměstnanec
dělal vše podle předpisů a zdržení by bylo v řádu minut. A už vůbec nemluvím o tom, že podobný
úraz se stal loni a evidentně jsme
se z toho nedokázali poučit.
Od roku 1976 fárám do dolů
OKD a celou dobu slýchávám polopravdy a poučky o tom, že hornictví je obor mimořádně nebezpečný, ve kterém často dochází k úrazům, a to mnohdy těžkým
a i smrtelným. Ale je to skutečně
Proč se OKD v bezpečnosti minulý rok nepodařil? Kde je možné najít příčiny?
Naše společnost vynaložila nemalé peníze na nové technologie, pracovní oblečení, pracovní
obuv, ochranné pomůcky a zařízení v dole, jejichž společným cílem je zvýšení bezpečnosti práce.
Ale teď je na každém z nás, aby je
náležitě využíval a hlavně dodržoval pravidla bezpečného návratu
domů ke svým rodinám. Záměrně
jsem to řekl tak, aby si každý uvědomil, že to nejsou jen bezpečnostní předpisy a příkazy či pokyny závodního dolu, ale především zkušenosti každého člověka
v tom, jak si uchovat zdravý pud
sebezáchovy.
Bohužel dodržováním těchto
pravidel se mnohdy nezabýváme
nebo je odkládáme na vedlejší kolej. A důvody? Rutina, zjednodušování si práce a snaha obcházet
předpisy, abych si zdánlivě ulehčil práci.
Takže problém je spíše v uvažování každého z nás?
Podívejme se na silnice. Každý ví,
že se má v obci jezdit padesátkou. Je
dlouhodobě dokázáno, že je to nejbezpečnější rychlost, při které řidič
může ještě reagovat na nenadálou
změnu na silnici, ať je to náhle brzdící auto, nebo dítě, které nám skočí do cesty. Ale jezdí někdo v České
republice padesátkou? Skoro nikdo. Čím to je, že v Rakousku toto
pravidlo dodržujeme? Tam to umíme. Není to zvláštní?
Pokračování na straně 2
V průběhu ročního programu
zaměstnanci procházejí intenzivním vzdělávacím programem,
který rozvíjí jejich manažerské
kompetence, učí je týmové
práci, základům projektového
managementu a zlepšuje jejich
prezentační dovednosti. Každý
z vybraných uchazečů má navíc
určeného tak zvaného mentora,
který jej seznámí s fungováním firmy v oblasti konkrétní
specializace.
Ne u všech cítí pochopení
V průběhu jedné z přestávek
mezi přednáškami jsme hovořili se samotnými účastníky programu Nenechej svůj talent zahálet! Počáteční rozpaky plynoucí
z obav, aby článek v Horníku nevyzněl jako představení těch, kteří
jsou předurčeni k vyřešení dlouhodobé krize v černouhelném hornictví, brzy vzaly za své. „Víte, někteří spolupracovníci nám trochu posměšně říkají „záchranáři OKD“
nebo také „talenti“. Ne u všech cítíme pochopení, natož podporu.
Pokračování na straně 2
Ze světa
Těžba v Německu
skončí v roce 2018
BERLÍN – Tři poslední hlubinné
černouhelné doly v Německu –
Prosper-Haniel, Auguste Victoria
a Ibbenbüren – vytěžily vloni 7,8
milionu tun uhlí, stejně jako v předcházejícím roce. Domácí produkce
tak pokrývá pouze 14 procent
celkové spotřeby uhlí v Německu,
která v roce 2014 dosáhla více než
56 milionů tun (o pět milionů tun
méně než v předcházejícím roce).
V energetice bylo spáleno 37 milionů tun uhlí, v ocelářství dosáhla
spotřeba 18 milionů tun.
Hlubinná těžba černého uhlí
v Německu by měla skončit v roce
2018. Ještě na konci 50. let přitom v německém Porúří fungovalo
141 dolů, které ročně těžily 125
milionů tun uhlí a zaměstnávaly
téměř půl milionu lidí. Země nadále zůstává světovou jedničkou
v těžbě hnědého uhlí, kterého
v roce 2013 vyprodukovala 183
milionů tun. Hnědé uhlí loni poprvé
nebylo největším zdrojem energie,
když ho těsně s 26% podílem
přeskočily obnovitelné zdroje. ms
Z OKD
číslo 3 | ročník 45
Nejlepší kolektivy v bezpečnosti
STONAVA – V prosinci 2014 pracovalo v OKD celkem 93 kolektivů, z toho
20 rubáňových, 61 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace.
Celkem 11 kolektivů pracovalo za celý rok 2014 bez pracovních úrazů,
z toho:
ƒ na Závodě Důl Darkov jeden kolektiv příprav,
ƒ na Závodě Důl Karviná tři kolektivy příprav,
ƒ na Závodě Důl Paskov dva kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
ƒ na Závodě Důl ČSM dva kolektivy příprav a jeden kolektiv vybavování
a likvidace.
přípravy
vybavování
a likvidace
kolektiv
vedoucí úseku
Závod Důl
Jaroslav Illek
Roman Pastucha
Karviná
Jozef Smolár
Robert Rácz
Karviná
Miroslaw Suwaj
Ryszard Ciekot
Karviná
Zdeněk Tonka
Hynek Řeháček
Darkov
Petr Plaček
Roman Gajdzica
Paskov
Lubomír Bukovský
Mário Krebes
Paskov
Janusz Ochman
Milan Kirchner
ČSM
Ivo Mojžíšek
David Vodička
ČSM
Emil Borecký
Jaroslav Kubiena
Paskov
Jan Rzyman
Jiří Zátopek
Paskov
Róbert Bukovický
Miroslav Pavan
ČSM
Upínali až deset sekcí denně!
Chod vybavovací linky
dodavatelů CZ Bastav
připomínal při instalaci
nového porubu na jižní lokalitě
dobře namazaný stroj
STONAVA – S vidinou klidných
vánočních svátků pro vedení ČSM,
horníky z party Tomáše Kovala
a pochopitelně i sebe samotné nastupoval kolektiv dodavatelské firmy
CZ Bastav na vybavování porubu
401 200 na lokalitě Jih. A podařilo
se. I díky tomu, že chlapi dokázali
upínat v „rekordních“ dnech až
deset mechanizovaných výztuží!
Do nové stěny instalovali
138 sekcí, z čehož
98 přišlo po renovaci
v Závodu servisních
služeb a zbytek
po generální opravě.
„V podání našeho provozu to
znamenalo úspěšné zakončení
loňského roku,“ nechal se slyšet
mechanik vybavování a likvidace
Martin Sikora s tím, že do prorážky 401 260 pro porub 401 200
přišli chlapi z CZ Bastav vedení
Miroslavem Pavanem počátkem listopadu. Když položili základní žlaby
stěnového dopravníku a provedli
přípravné práce pro montáž sekcí,
přidali se k nim kmenoví vybavovači
z úseku Jána Mračny s předákem
Petrem Dančíkem. A ve finále pak
také část Kovalových horníků z úseku vedoucího Davida Miarky.
Do nové stěny instalovali 138
sekcí, z čehož 98 přišlo po renovaci
v Závodu servisních služeb a zbytek
po generální opravě. Kombajn
„posadili“ na stěnový dopravník
o celkové délce 210 metrů.
Podporubový dopravník má délku
75 metrů a odtěžení se šesti pásovými dopravníky je dlouhé rovný
kilometr. „K zajištění včasného
vybavení porubu jsme vybudovali
nezávisle na sobě dvě montážní komory, kde Pavanovci sekce skládali
a zdvihacím zařízením HMZ TDS Duo
dopravovali k samotnému upínání.
Chod linky CZ Bastav připomínal
dobře namazaný stroj – jako v té
hornické písničce od Kabátů – který
nepřipouštěl žádný výpadek. Když
se problémy objevily, dokázali si
chlapi poradit,“ popisoval Sikora.
Osm upnutých sekcí za den
zvládali vybavovači a hydraulikáři
v průměru, špičkově až deset, což je
už úctyhodný výkon. Současně s těmito operacemi se Mračnou vedená
parta věnovala i přípravě odtěžení.
Stěnu 401 200 nachystali v termínu
včetně vyplenění hajcmanů na pilíři
a zajištění úvratí. Podstatnou měrou
se o to zasloužili i elektrikáři v čele
s Jiřím Kovalčíkem. Kovalovi horníci
počátkem roku rozjeli fedrování
na odzkoušeném odtěžení při plenění pilíře. „Zde jsou namístě slova
díků pro všechny zúčastněné,“
dodal Sikora.
Radek Lukša
Technologie v porubu 401 200
ƒ dobývací kombajn Eickhoff
SL 300
ƒ sekce Fazos 17/37 POz – MD1
ƒ stěnový dopravník Rybnik 850
ƒ podporubový dopravník Grot
850 FITE
ƒ pásové dopravníky TP 630 A
Kowalczyk: Začněme s bezpečností
každý sám u sebe
Dokončení ze strany 1
Pojďme zpět k hornictví. Jak
situaci změnit, zlepšit?
Nechceme-li v dole úrazy z nedbalosti a rutiny, musíme změnit
od základu prakticky vše. V první řadě si každý musí zamést před
vlastním prahem a změnit přístup
k zajišťování vlastní bezpečnosti, další krok je na vedení společ-
nosti. Tím myslím všechny řídicí zaměstnance od výkonného ředitele až po předáky. Ti musí připravit optimální prostředí pro to,
aby se zajišťování vlastní bezpečnosti a zdraví stalo prioritou pro
každého zaměstnance. A v neposlední řadě musím zmínit odbory.
Nepochybuji o tom, že nám v tomto úsilí také významně pomohou.
Marek Síbrt
Program NENECHEJ SVŮJ
TALENT ZAHÁLET! je v polovině
Dokončení ze strany 1
Bereme to s nadhledem, ale věřte, že takové řeči nejsou pro nás příjemné. Chceme naší firmě pomoci
a snažíme se načerpat co nejvíce nových poznatků a následně je uplatňovat v praxi. Především pak při jednání s lidmi, s našimi kolegy,” svěřovali se. Pak se rozpovídali o tom, co je
Obsahem vzdělávacího programu Nenech svůj talent zahálet!
jsou mimo jiné odborné kurzy,
jako jsou manažerské kompetence, týmová práce, řízení kariéry
nebo projektové řízení. V průběhu programu jeho účastníci
pracují na projektech, které jsou
průběžně vyhodnocovány.
na programu zaujalo, co jim studium přináší, jak nabytých vědomostí využívají v praxi a jak je hodlají využít k podpoře realizace přijatých racionalizačních opatření vedoucích
k překonání momentálních obtíží
OKD.
FOTO: Josef Lys
2
Manažerská skupina účastníků programu Nenechej svůj talent zahálet! v učebně Centrálního vzdělávacího střediska.
rakterů. Tato teorie se dá okamžitě
aplikovat přímo na pracovišti
a funguje to. V OKD pracuji už patnáctý rok, věřím této firmě a jsem
rád, že mi umožnila dále se vzdělávat. Současně končím studium
na vysoké škole a rád bych všech
nově nabytých zkušeností a vědomostí v OKD využil. Vím, že naši
firmu čekají změny. Je třeba s nimi
počítat a hlavně se jich nebát. Jsem
připraven firmě jakkoliv pomoci.
Postřehy účastníků
vzdělávacího programu
Lenka Frosková
vedoucí odboru
účetnictví,
podnik OKD
Na kurzech se
učím novým věcem. Chci se zlepšit ve své profesi, aby z toho měla prospěch i naše
firma. Aplikací nových poznatků
hodlám přispět ke snižování provozních nákladů či zjednodušování některých pracovních procesů.
Lukáš Skokan
mechanik
elektroúseku, Důlní
závod 2, lokalita Jih
Některé získané
teoretické poznatky jsem už aplikoval na pracovišti,
ale ještě cítím, že to ode mne chce
více zkušeností z praxe. Pochopil
jsem, že musím na sobě dále pracovat, učit se převádět teorii do praxe. Osobně věřím, že se finanční
situace v OKD zlepší a že dostanu
příležitost – třeba i v jiné pozici –
být užitečným a přínosným.
Jan Schneider
vedoucí
Centrálního
vzdělávacího
střediska
Celou dobu se snažím na pracovišti přizpůsobit
současnému tržnímu prostředí.
K tomu je třeba se neustále učit něčemu novému, pracovat na sobě,
vzdělávat se. Jsem přesvědčený, že
naše Centrální vzdělávací středisko tady bude ještě dlouho a budu
mít šanci získaných zkušeností využít k jeho co nejefektivnějšímu
fungování ku prospěchu OKD.
Miroslav Pipek
mechanik
elektroúseku, Důlní
závod 2, lokalita
Sever
Pokud
dostanu
příležitost, pak jistě nabytých vědomostí ve firmě pozitivně využiji. V průběhu dosavadního vzdělávání jsem si ověřil, že řadu teoretických doporučení už na svém
pracovišti využívám, aniž bych je
kdy studoval či dokázal teoreticky
popsat. Dozvídám se spoustu dalších užitečných informací, které
v praxi jistě dobře uplatním.
Tadeusz Kristen
revírník příprav,
Důlní závod 1
Za jeden z velkých
přínosů považuji
to, že se tady také
učíme pracovat s různými typy
lidí, jednat s lidmi různých cha-
Břetislav Hlawiczka
revírník úseku
Příprav, Důlní závod
2, lokalita Jih
Věřím, že díky nabytým vědomostem
mohu ze své pozice lépe řídit a organizovat lidi i práci. Zároveň si uvědomuji, že některé manažerské teorie je třeba přizpůsobit podmínkám
šachty, typologii lidí a dalším okolnostem. I tyto záležitosti na kurzech probíráme a navzájem se obohacujeme svými poznatky. Toho
hodlám využívat i v budoucnu.
Tomáš Absolon
revírník úseku
rubání, Důlní závod
1, lokalita ČSA
Účast v programu mi pomáhá získávat nadhled sám nad sebou. Snažím se zamýšlet nad tím,
co v praxi dělám špatně, co bych
měl dělat jinak, více sleduji jednání jiných, kteří jsou ve stejné funkci jako já, a snažím se poučit z toho,
co ostatní dělají dobře. Pravdou je,
že OKD prochází těžkým obdobím.
Nicméně věřím, že dostaneme příležitost a třeba i díky nám, doplněním našeho vzdělání a nové motivaci, se naší firmě podaří z krize dostat a OKD bude zase v normálu.
Naším předsevzetím je k tomu přispět v maximální možné míře.
Jan Dostal
revírník úseku
centrální dopravy,
Důlní závod 2,
lokalita Sever
Díky
přednáškám, diskusím a doposud zís-
Soutěživost na šachtách
zapustila hluboké
kořeny. Dosáhnout
mimořádného výkonu
však není nikterak snadné
konstatoval u postiženého zranění
neslučitelná se životem.
„Chtěl bych jménem svým
i všech zaměstnanců dolu vyjádřit
naši soustrast rodině i blízkým
zesnulého kolegy,“ uvedl ředitel
závodu Boleslav Kowalczyk.
Příčiny této mimořádné události nyní šetří komise odborníků
složená ze zástupců Obvodního
báňského úřadu v Ostravě, vedení
Důlního závodu 1, společnosti
OKD a odborových organizací
ve spolupráci s Policií ČR.
ms
Účastníci programu Nenechej
svůj talent zahálet! jsou v jeho polovině. Završí ho v létě, ale už teď
využívají toho, s čím se seznámili, co se naučili. Věřme, že jejich
předsevzetí naplnit očekávání vedení OKD se v blízké budoucnosti
uskuteční.
Josef Lys
trů. Úspěšné byly také kolektivy Alpexu – Frantiszka Koszałky
(100,8 %) a Sebastiana Tatarczyka
(163,6 %). U tohoto kolektivu je
tak vysoké procento splnění proto, že tentokrát byla příroda milosrdná, očekávaná tektonika se nakonec neukázala.
DARKOV – Poslední vyhodnocení limitních výkonů na Závodě
Důl Darkov za poslední měsíc
roku 2014 se uskutečnilo 8. ledna.
A lze konstatovat, že prosinec byl
v tomto směru vydařený.
Celoroční hodnocení
Z patnácti přihlášených kolektivů
parametry limitních výkonů splnilo sedm z nich. Z rubáňových to
byl pouze kolektiv hlavního předáka Jozefa Zubrzyckého. Více se
dařilo kolektivům příprav. V klasických ražbách splnily limity kolektivy předáků Vladimíra Slíže
(na 102 %) a Damiana Szkota
(113,6 %). V kombajnových ražbách pak kolektivy Miroslava
Vráblika (100 %) a Rastislava
Valenčíka (102,1 %), ten splnil limitní výkon poprvé, ale hned
dosáhl nejvyšší měsíční ražbu
z vlastních kolektivů, a to 146 me-
FOTO: Závod Důl Darkov
KARVINÁ – V neděli 18. ledna
odpoledne došlo k mimořádné
události v lokalitě Lazy Důlního
závodu 1, kdy byl při opravě
hydraulického zařízení dobývacího
kombajnu usmrcen čtyřiačtyřicetiletý pracovník.
Zhruba deset minut po čtvrté
hodině odpoledne v hloubce asi
750 metrů pod povrchem došlo
v porubu k mimořádné události.
Neprodleně byl povolán důlní
a lékařský výjezd Hlavní báňské
záchranné stanice. Lékař výjezdu
Lukáš Gardoň
mechanik úseku
příprav, Důlní závod 1,
lokalita Karviná
Posloucháme tady
teorii a diskutujeme nejen o tom, jak máme pracovat se svými podřízenými, ale
také mluvíme o tom, jak se máme
chovat my sami. Považuji to
za velmi důležité. Pravdou je, že
z periodicky se střídajících potíží
v černouhelném hornictví jsou ty
současné nejvážnější. Přesto věřím, že i ty pominou. Aby k tomu
došlo co nejdříve, jsme odhodláni svými novými vědomostmi
a osobním nasazením co nejúčinněji přispět.
Sedm prosincových limitních výkonů na Darkově
Z patnácti uspělo sedm
V Důlním závodě 1 došlo ke smrtelnému úrazu
kaným informacím jsem získal větší sebejistotu při vedení
svých podřízených, naučil jsem
se asertivnímu chování, sebevědomějšímu vystupování, což mi
osobně velmi pomohlo. Myslím
si, že projekt Nenechej svůj talent zahálet! má také za cíl motivovat nejen nás, ale zapojit
do řešení současných těžkostí
firmy další zaměstnance. Jsem
přesvědčen, že je v nás velký potenciál, značná energie, kterou
hodláme společně s nabytými
vědomostmi uplatnit při řešení
mnohých problémů.
Na hornickou skuru byly na Závodě Důl Darkov zapsány úspěšné kolektivy.
V celkovém ročním hodnocení
byl mezi rubači nejúspěšnější kolektiv Józefa Zubrzyckého, který dosáhl čtyř limitních výkonů,
na druhém místě skončil kolektiv
Zbyňka Rzidkého se třemi limity,
kolektiv Romana Badury dosáhl
dva a Tadeusze Czaji jeden.
V kategorii klasických ražeb
dva kolektivy dosáhly šesti limitů,
a to kolektivy Břetislava Nováka
a Vladimíra Slíže. U kombajnových ražeb tři dodavatelské kolektivy byly úspěšné hned pětkrát –
jde o kolektivy Dariusze Marcola,
Krysztofa Skubika a Tomasze
Figury.
V loňském roce bylo na Závodě
Důl Darkov zaznamenáno 114 pokusů o překonání parametrů limitních výkonů, úspěšná byla
zhruba polovina – 58.
sc
Z OKD
22. ledna 2015 | www.ihornik.cz
Vyhodnocování
a oceňování výsledků
z uplynulého roku
se neslo ve znamení
pohledů do brzké,
nelehké budoucnosti
STAŘÍČ – Už jako pohled do historie pojali na Důlním závodě 3
setkání ředitele, výrobního náměstka a vedoucího výroby se
zástupci úseků rubání a příprav,
které měly stěžejní podíl na loňských nakopaných 862 000
tunách a vyražených 6600
Rekordní tuny a metry
ƒ 37 326 tun nakopal v červnu
v sekcovém rubání kolektiv
Martina Majse ve stěně 080 203
ƒ 21 191 tun nakopal v říjnu
v ručním rubání kolektiv Petra
Pospíchala ve stěně 121 761
ƒ 128 metrů vyrazil v říjnu
standardní technologií
kolektiv Petra Plačka na díle
077 5343/2 v profilu SPN 12G
ƒ 138 metrů vyrazil v listopadu
v prorážce kolektiv Martina
Řepišťáka na díle 074 3799
v profilu LB09
Kdo a kdy vyrazil kilometr
ƒ kolektivy Petra Plačka, Jiřího
Hantschela, Jindřicha Borovce
a Zdeňka Gurtlera v roce 2000
ƒ kolektivy J. Hantschela,
J. Borovce, Petra Pustáka
a Rostislava Paličky v roce
2001
ƒ kolektivy P. Pustáka a Romana
Janáče v roce 2002
ƒ kolektiv Zdeňka Šebesty
v roce 2003
ƒ kolektiv Petra Plačka v roce
2004
ƒ kolektivy Petra Plačka a Libora
Tománka v roce 2006
ƒ kolektiv Petra Plačka v roce
2008
ƒ kolektivy Petra Plačka
a Jaroslava Illka v roce 2009
ƒ kolektivy Petra Plačka a Ivana
Grossingera v roce 2010
ƒ kolektivy Petra Plačka, Petra
Pustáka, Jaroslava Illka
a Zdeňka Jarocha v roce 2011
ƒ kolektiv Martina Řepišťáka
v roce 2013
ƒ kolektiv Petra Plačka v roce
2014
(v letech 2005, 2007 a 2012
hranici tisíce metrů nepokořil
nikdo)
Pan Horníček dole v dole
metrech. Po dost složitém, nakonec zvládnutém loňském roce
se totiž na Staříči a Chlebovicích
soustředí plně na ten letošní, ještě těžší!
„Rekordy mohou někomu zavánět socialistickými časy, nicméně bez překračování technického režimu se neobejdeme.
Řešíme tím mimo jiné náhlé výpadky v těžbě a ražbě. Nesmíme
si sami vytvářet problémy, jinak
už nic nedoženeme. Myšlenkově
je to velmi jednoduché, cíle jsou
jasné,“ uvedl ředitel Zbigniew
Janowski s tím, že všechny podněty na šetření i zlepšování jsou
nadále velmi vítané.
„Paskováci, děkuji za úspěšných dvanáct měsíců, které
máme za sebou. Závěr roku znamenal sice takřka boj na krev, ale
technický režim je splněn. Teď je
zapotřebí hledět do budoucnosti
a bojovat skutečně ne o každou
tunu, ale o kilogram uhlí. Leden
i únor budou pernými měsíci,
vybavujeme tři nové kapacity,
pak pojedeme na pět porubů,“
uvedl výrobní náměstek Roman
Čmiel.
„Rubáňoví své výsledky vydřeli horko těžko. Nejúspěšněji
si v plnění limitních výkonů vloni vedli horníci kolektivu Petra
Pospíchala, kteří se pochlubili pěti zápisy na skuře,“ informoval vedoucí výroby Marek
Červenka. Na čelbách se nejvíce
dařilo razičům Libora Tománka,
mají deset limitů. Kolektiv Petra
Plačka devět a osádky Martina
Cypry a Jiřího Hantschela shodně po šesti.
V těžbě se loučili limiťákem,
čtvrtým a bezúrazovým, se starým rokem dodavatelé z úseku Carbokov vedoucího Pawła
Maćkowiaka s hlavním předákem Tomaszem Szadziewiczem
(ve stěně 080 211 odrubali 6006
m2). U razičů pak uspěly osádky Víta Mokroše, Martina Cypry
a Zdeňka Szewczyka z úseku P1,
Petra Plačka a Jiřího Hanstschela
(P2) a Libora Tománka (P3).
Radek Lukša
FOTO: Radek Lukša
Paskovské ohlédnutí
za bojem o „každé kilo“
Petr Plaček (vlevo) a Martin Řepišťák vedou party, jež vyrazily nejvíce.
Jak hodnotí uplynulý rok hlavní předáci nejvýkonnějších part
Martin Majs:
Na to, že jsme měli
málo lidí a šetřilo se,
tak to celkem vyšlo.
S nedostatkem chlapů
v kolektivu jsme se prali
hodně počátkem roku,
kdy jsme dokopávali
v 080 sloji blok 204.
V dubnu jsme začali
o blok níže ve 203, kde
panovaly lepší podmínky,
rubání nám tolik neplynovalo, krátce po rozjezdu
se fedrovalo do doby,
než postupy zpomalilo
štěpení sloje ve spodní
lávce. Už máme hotovo
i tam, teď vypomáháme
ostatním a čekáme
na vybavení nové stěny.
Těší mě celkový přístup
lidí v kolektivu.
Gratulace výrobního náměstka hlavnímu předákovi Martinu Majsovi.
Petr Pospíchal:
Dobrý rok, byť z hornického hlediska poněkud
náročný. Vystřídali jsme
tři rubání – 063 607/1,
112 404/2, kde nás
potrápil geomechanický
jev, a 121 761, odkud
máme nejvyšší těžbu
v porubu se stojkami
IHV na Paskově. To
znamená, že se chlapi
adaptovali na nové
poměry a odlišnou geologickou charakteristiku
pracoviště hned třikrát.
Zvládli to, moje parta je
tvořena houževnatými
horníky zvyklými tvrdě
pracovat v ručním rubání. Do nového roku jsme
vstoupili ve velmi nízké
stěně 080 211.
Petr Plaček:
Spokojenost, ne? Šest
měsíců po sobě jsme
přece razili nad stovku.
Od 106 po těch rekordních 128 metrů. Máme
za sebou celkem 1010
metrů. A devět limitních
výkonů k tomu! Kdoví,
jak bychom hodnotili rok
2014, nebýt toho komplikovaného začátku. První
tři měsíce byly na překopních ražbách přímo
kritické. Když jsme přišli
na štreku 077 5343/2
a v ní konečně nafárali
sloj, situace se obrátila
v náš prospěch. Přispěla
k tomu také souhra
lidí v osádkách, dobří
směnoví předáci a fajn
podmínky.
Martin Řepišťák:
Nebýt kvalitních lidí, tak
by to nešlo! Těch dvacet,
co tvoří moje osádky
pracující na prorážkách
a kanálech s ruční
technologií, jsou všechno
zkušení přípraváři. Byla,
pravda, i lepší léta, ale
na druhé straně jsme
zvládli ve své kategorii
nejvyšší roční postup,
což hovoří za vše, ne?
Musí k tomu samozřejmě
přát i hornické štěstí.
Třeba teď při ražbě
nového výchozího kanálu
se šířkou šesti metrů si
s námi příroda hodně
zahrává. Když nepřeje
příroda, mnohdy ani
sebelepší chlapi nepodají
požadované výkony.
Ocenění za „nej“ výkon se dočkal také hlavní předák Petr Pospíchal.
3
Slovo ředitele
Zbigniew
Janowski
ředitel Důlního
závodu 3
Vážení kolegové,
zaměstnanci Důlního
závodu 3,
úkoly roku 2015 pro náš závod
jsou jednoznačné – bezpečnou
prací naplnit výrobní a ekonomické cíle. Rok 2014 byl úspěšný
ve všech parametrech mimo
ukazatele bezpečnosti. Úroveň
bezpečnosti práce máme obecně vysokou, ale počet pracovních
úrazů zůstává stále neuspokojivý. V této oblasti musíme ještě
hodně zapracovat, a to společně.
Oblast výroby nepředpokládá
závratné změny – po dokončení instalace dvou klíčových
porubů budeme nadále těžit pěti
kolektivy a od března počítáme
se stabilizací těžby v rozmezí 65
až 80 tisíc tun za měsíc. Roční
objem těžby ve výši 820 tisíc
tun a více zaručuje požadovaný
hospodářský výsledek a náklady
na tunu pod úrovní roku 2014,
tedy ve výši 2918 Kč. Při splnění
takto stanovené výroby nemusí
být cíl v provozní metráži ve výši
6800 metrů konečný. V případě
pozitivního ekonomického vývoje dojde k navýšení ražeb a tím si
zajistíme plochy k dobývání pro
období 2016 a 2017.
V roce 2014 jsme zavedli
technické a organizační projekty, jejichž realizace přispěla
ke snížení nákladů na tunu
výroby o více než 1000 korun.
Část těchto projektů je aktuální
i pro letošní rok. Je vytvořen
systém řízení nákladů ve všech
položkách a ve všech provozech.
Tento systém je doplněn novými
projekty a je otevřený pro další
podněty a nápady.
Na co se musíme zaměřit
v roce 2015? Omezit plýtvání
materiálem, energiemi a pracovní silou, zvýšit výkonnost
a efektivitu práce. V neposlední
řadě bude naším cílem zapojit
i ty dosud méně aktivní zaměstnance do programu transformace našeho závodu a zefektivnění
výroby.
Zdař Bůh!
OKD a zaměstnanost
v roce 2015
Společnost OKD plánuje letos vytěžit
zhruba 7,6 milionů tun uhlí, což je o milion tun méně než v loňském roce. Tomu
se logicky musí přizpůsobit i počet
zaměstnanců. Stejně jako v uplynulém roce chce firma k tomuto kroku
přistoupit sociálně citlivě. Plánuje
proto, že OKD letos opustí zhruba
500 lidí formou přirozených odchodů
(do důchodu, ze zdravotních důvodů,
do nového zaměstnání). Předpokládá
se v průběhu roku také postupné
snižování počtu zaměstnanců dodavatelských organizací. Ke konci dubna
by mělo OKD zároveň opustit zhruba
250 kmenových zaměstnanců v rámci
optimalizace počtu pracovníků.
Další informace přineseme v příštích
vydáních Horníka, zaměstnance budou
také informovat jejich nadřízení.
4
Z OKD / Za branami OKD
číslo 3 | ročník 45
Vysoké kotvení
v OKD mezinárodně
Ze světa
Čína chce snížit
závislost na uhlí
Zkušenosti napříč
revírem prezentoval
na odborném semináři
i Petr Čada z firmy
Minova Bohemia, která
stojí za rozvojem této
technologie v Česku
činila spotřeba uhlí v Číně ročně
zhruba jednu miliardu tun, následný dynamický rozvoj ekonomiky
vedl k tomu, že spotřeba se více
než zečtyřnásobila.
OSTRAVA – Se zkušenostmi při používání vysokého kotvení (VK)
v podmínkách ostravsko-karvinského revíru se seznámili polští, čeští a američtí odborníci na mezinárodním semináři
k dané problematice v hornické
obci Lędziny. Prezentovali je ředitel divize hornictví firmy Minova
Bohemia Petr Čada a projektant
pro svorníkování společnosti
OKD Zdeněk Sembol.
„Počátky vysokého kotvení se datují do roku 1997, kdy
je poprvé instalovali v polském
dole Bogdanka. Momentálně
na Bogdance používají ročně
Seminář se konal v Sále hornických tradic na KWK Ziemowit.
na čtyřicet tisíc kusů šestimetNa semináři v Sále hornických
předpínatelných lanových svorbez bullflexového rukávce nepřirových kotev na zabezpečení potradic na šachtě Ziemowit pořáníků zaznamenali na ČSM, kde
nášelo v těchto podmínkách kýžerubních chodeb. My jsme v revídaném na žádost polské báňské
umožnilo na lokalitě Jih přímé
ný efekt,“ vysvětloval Čada.
ru OKD tuto technologií rozsprávy krakovskou Hornickostěhování sekcí z porubu 401 307
Další kladné zkušenosšířili i na zajišťování důl-hutnickou akademií (AGH) se
do nové stěny 401 309. A pak její
ti nasbírali v roce 2009
ních děl v odbočkách
stovka účastníků též dozvěděbezpečný rozjezd i dokopání.
při kotvení poruba prorážkách či jako
la o počtech pramencových a la„Překliz z prostoru pro plenění,
ních chodeb pro
náhradu středonových kotev instalovaných vlozajišťovaného dříve doslova lesem
zvýšení
stabilivé stojky,“ přiblíni v OKD. Darkov: 3565, Karviná:
stojek, se stal pohodlnější i bezty nadloží a únosžil Čada s tím, že
7661, ČSM: 4365. A podíly, zejmépečnější. Denní maximální počet
nosti hajcmanů
k samotné instalaencových
Tolik pram
instalovali
na injekčních a lanových, se bučinil
sedm
překlizených
sekcí,
vše
v
oblasti
11.
kry
ci pramencových
v
te
ko
ch
a lanový
ná,
dou nadále zvyšovat.
se obešlo bez pracovního úrazu,“
22. sloje na lokaa lanových svornídech Karvi
vo
zá
a n
i
n
vlo
SM.
líčil
zástupce
Minovy
Bohemia.
litě
ČSA
v
porubu
ků využívají dodaRadek Lukša
Č
a v
ko
ar
D
11 233. „Projevilo se
vatele z THK Čechpol
30 000
to i na těžbě, listopadoa Novum Servis.
vá činila 57 056 tun při poPremiéra vysokého kotVYSOKÉ KOTVENÍ V OKD:
stupu 6,35 metru za den a prosinvení se odehrála v OKR v Dole
„ sklolaminátové svorníky
cová pak 61 449 tun při postupu
Paskov v roce 2009, kdy Minova
„ svorníky HILTI
22 500
4,70 metru denně,“ podotkl
Bohemia řešila tímto způsobem
„ ocelové svorníky
Sembol.
„plastické“ chování bezprostřed„ pramencové kotvy
Dosavadní vrchol nasazení VK
ního nadloží sloje 063. „Běžné
„ lanové kotvy
při použití vysokokapacitních
svorníkování tyčovými svorníky
Trpí Australané
Čínské omezování dovozu uhlí,
snaha podporovat domácí producenty, z nichž při současných
nízkých cenách 70 procent prodělává a polovina dluží horníkům
výplaty, a potřeba snižovat emise
především ve znečištěných velkoměstech dopadá tvrdě hlavně
na těžaře v Austrálii. Čína totiž přišla se strategií, která zakazuje dovoz uhlí s více než jednoprocentním podílem síry a 16procentním
podílem popelovin. Australané
původně předpokládali, že letos
dovezou do Číny 49 milionů tun
energetického uhlí, nicméně
na velkou část tohoto objemu se
pravděpodobně bude vztahovat
současné omezení. Pro australské
těžaře jde o další ránu poté, kdy
za poslední tři roky klesly ceny
energetického uhlí na polovinu
a v sektoru přišlo za poslední rok
o práci 30 tisíc lidí.
ms
FOTO: Minova Bohemia
PEKING – Čínská plánovací agentura nařídila městu Šanghaj a třem
dalším provinciím, aby vypracovaly plány na snížení spotřeby uhlí
ve snaze zlepšit kvalitu ovzduší.
Čína jmenovala průmyslovou
oblast v deltě řeky Jang-c'-ťiang,
která zahrnuje provincie Če-ťiang,
Ťiang-su a Šanghaj, jako jeden
ze tří nejznečištěnějších regionů
v zemi.
Další výrazně znečištěná oblast
Pekingu a okolí již dostala za úkol
snížit spotřebu uhlí v období
2013–2017 o 12 milionů tun,
Tchien-ťin dokonec o 20 milionů
tun a provincie Čche-pej o 40
milionů.
Spalováním uhlí Čína v roce
2013 vyprodukovala 66 procent
veškeré energie, v roce 2014
šlo o 64 procent. Cílem je, aby
v roce 2020 klesl podíl uhlí
na výrobě energie na zhruba 62
procent.
Podle aktuálního plánu by
spotřeba uhlí v Číně měla ročně
v období 2016–2020 dosahovat
maximálně 4,2 miliardy tun, ale
není jasné, nakolik je tento cíl závazný. Zatímco ještě v roce 1988
15 591
Hornická obec se pyšní
novými webovkami
15 000
Důvodem je snaha, aby obyvatelé
DOUBRAVA – Obyvatelé Doubravy
měli přehled
o tom, jak
dostali v půlce prosince
p
zasedání
předčasný dárek
zased probíhají a co se
projednávalo,“
informok Vánocům. V tomto
pro
val starosta Doubravy
adventním čase
va
totiž obec spustila
PPavel Krsek a zárorava.cz
b
u
o
veň poděkoval Šárce
nové interne.d
w
w
w
Hugáňové jakožto
tové stránky.
é
v
eto
duchovní matce
Změna se však
Nové intern novou
nového webu. „Paní
netýká pouze
ce mají
b
o
y
k
n
rá
st
Hugáňová strávila
grafiky, ale rovněž
H
sah.
grafiku i ob
u tvorby
nových weboobsahu. Nově bude
u tv
vých stránek
spoustu
aktualizována nabídka
ka
s
času nejen
volných pracovních míst
neje v pracovní době,
ale také doma. Především jí patří
v regionu včetně pozvánek na různé
velký dík,“ doplnil starosta hornické
akce pořádané obcí či spolky.
obce s tím, že v současné době má
„Zřejmě tou nejpodstatnější
Doubrava nejkrásnější webovky
změnou však bude pravidelný videov širokém okolí.
záznam ze zasedání zastupitelstva.
aja
7500
0
Karviná
Darkov
ČSM
Seminář chystají i na „báňské“
Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2015. To je název dalšího semináře, kde zazní poznatky z praxe
v OKD. Dějištěm se stane 12. a 13. února Nová aula VŠB-TUO v Porubě.
Letos se koná jeho již 20. ročník a stejné výročí svého vzniku slaví také
firma Minova Bohemia z ostravských Radvanic.
Petr Čada z Minovy Bohemia při prezentaci zkušeností s VK.
Pravidelná kyvadlová doprava mezi lokalitami OKD
OKD – Mezi jednotlivými lokalitami OKD na Karvinsku nadále jezdí pravidelná linka, které je možné využít pro dopravu mezi provozy nebo v případě potřeby pro
dopravu do sídla Podniku OKD
v lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Vzhledem k požadavkům
zaměstnanců a organizačním
změnám v rámci OKD dochází od
1. února 2015 ke změnám v jízdním
řádu (viz tabulka), přičemž proti
původnímu stavu byl přidán jeden
spoj. Proto neváhejte v případě potřeby této možnosti rychlé a pohodlné přepravy využít!
red
Odjezdy spojů – Stanoviště kyvadlové linky
Důlní závod 2 (lokalita Sever): první autobusové stanoviště od vrátnice
Důlní závod 2 (lokalita Jih): autobusové stanoviště
Důlní závod 1 (Darkov, 9. květen): před vrátnicí správní budovy
Důlní závod 1 (lokalita Lazy): před vstupem do správní budovy
Důlní závod 1 (lokalita ČSA): před vstupem do správní budovy
Důlní závod 1 (lokalita Darkov 2): autobusové stanoviště u první
trafiky
Důlní závod 1 (lokalita Darkov, PZ): před vrátnicí
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
06.00
ČSM-Sever
6.05
ČSM-Jih
6.10
9. květen
6.20
Lazy
6.30
ČSA
6.35
Darkov
6.40
PZ
6.45
ČSM Sever
07.00
ČSM-Sever
7.05
PZ
7.10
Darkov
7.15
ČSA
7.25
Lazy
7.35
9. květen
7.40
ČSM Jih
7.45
ČSM Sever
08.15
ČSM-Sever
8.20
ČSM Jih
8.25
9. květen
8.35
Lazy
8.45
ČSA
8.50
Darkov
8.55
PZ
9.00
ČSM Sever
10.25
ČSM-Sever
10.30
PZ
10.35
Darkov
10.40
ČSA
10.50
Lazy
11.00
9. květen
11.05
ČSM Jih
11.10
ČSM Sever
11.25
ČSM-Sever
11.30
ČSM Jih
11.35
9. květen
11.45
Lazy
11.55
ČSA
12.00
Darkov
12.05
PZ
12.10
ČSM Sever
12.45
ČSM-Sever
12.50
PZ
12.55
Darkov
13.00
ČSA
13.10
Lazy
13.20
9. květen
13.25
ČSM Jih
13.30
ČSM Sever
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
22. ledna 2015 číslo 3 ročník 45
Důlní elektro vyměnil
za výživovou poradnu
TERÉNNÍ BĚH PO LANDEKU
VEDL TAKÉ POD TĚŽNÍ VĚŽÍ
OSTRAVA – Za sedmatřicet minut
a devět sekund stihl Milan Wurst
z klubu s příznačným názvem Hore
Dole dvakrát oběhnout petřkovický
Landek a stát se vítězem čtvrtého
ročníku Lowellpro Crossu. Spolu
s ním třetí sobotu v lednu na desetikilometrovou trasu střídající
běh nahoru i dolů vyrazilo dalších
osmaosmdesát vytrvalců.
Pavel Štěrba podniká
společně s manželkou
a chce rozšířit tým
spolupracovníků také
o ženy odcházející z OKD
Lowellpro Cross
Landecká 10 umožnila
i jeden okruh (5 km),
dětem či mládeži
pak 1 a 2 km.
HAVÍŘOV – Pouhých šestnáct dní
uplynulo od chvíle, kdy přestal
být Pavel Štěrba z Dolní Lutyně
vedoucím důlních elektrikářů
na ČSA. A už si jako spoluprovozovatel poboček výživového poradenství Natur House domlouval setkání s další bývalou pracovnicí těžební společnosti, které
dokázal nabídnout nové zaměstnání!
„Závod se moc povedl, na zimní
akci panovalo jarní počasí. Spousta
lidí běžela jen v tričku a kraťasech.
Trať jsme letos zvolili těžší než
v předchozích ročnících. Nejvíce dostali účastníci zabrat hned v úvodu,
pak na strmých schodech pod těžní
věží šachty Anselm a v serpentinách
nad správní budovou historického
dolu,“ líčil Ivan Šeděnka.
Ten je nejen šéfpořadatelem závodu, ale také bývalým mechanikem
důlní dopravy na Švermě. „Landek
jsme vybrali pro crossový běh proto,
že je to pěkná a památná lokalita
jen kousek od centra Ostravy, která
potřebuje oživit. A běhalo se i v pěkném terénu – od šotoliny přes stezku
pro cyklisty až po klasickou lesní
cestu,“ přiblížil Šeděnka.
V čase 54 minut a 27 sekund
doběhl Filip Závada, student
důlního měřictví a geodézie z HFG
na „báňské“ s tím, že si rád v příštím ročníku závod zopakuje. Letošní
start i cíl se nacházely u restaurace
na severní straně Landeku, kterou
otevřel v roce 1922 jistý Franc
Sněhota v reakci na připomínky
havířů vracejících se z práce, že
mají žízeň...
uzi
Pavel Štěrba odešel z těžební společnosti, nyní se věnuje zdravé výživě.
jí v poskytování poradenství.
Lidé prostě neumí jíst. Stačí se
podívat, jak jich spousta snídá
– káva a tři cigarety…“ komentoval Štěrba s tím, že kromě nabídky potravinových doplňků
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
V havířovské pobočce pracuje i dcera rubáňového předáka z Františka.
na přírodní bázi poskytují také
služby dietologů. A pro ně či jejich asistentky vytváří pracovní
místa.
V havířovské pobočce na Hlavní
třídě zaměstnává na této pozici i Natašu Torbikovou, dceru
Vítězslava Rosmarina, někdejšího hlavního předáka rubání
na Františku. Novojičínská prodejna Natur House je přímo na náměstí, třinecká u tamního autobusového nádraží. Bývalý elektrikář
ze šachty tak rozšiřuje původně
manželčinu živnost.
„Pomohli jsme nastartovat metabolismus a zhubnout už i některým kolegyním ze šachty. Teď
jsme schopni podat pomyslnou
ruku lidem odcházejícím z OKD.
Vzhledem k tomu, že až 95 procent klientely tvoří ženy, poptáváme hlavně pracovnice,“ líčil Štěrba, původně elektromontér s maturitou (tak jako táta
na dolech Čs. pionýr, Rudý říjen
a 1. máj).
„V havírně nelze spoléhat sám
na sebe a v mém současném povolání to je totéž. Musím vytvořit tým, na který se mohu spolehnout, a jít za svým cílem,“ nechal
se slyšet s tím, že pro ukončení
šestadvacet let trvajícího „svazku“ s OKD se rozhodoval od loňského léta. „Kdo se nebojí roboty
a něco umí, ten práci vždycky najde,“ tvrdil živnostník.
Štěrba má za sebou elektrikařinu na 1. máji – Barboře, Doubravě
a Armádě. Od tahání kabelů přes
funkce elektromontéra provozu
pro rubání i přípravy po poslední
post vedoucího důlních elektrikářů se 135 podřízenými. „V rámci
Nové šichty se mi ozvali z Vítkovic
či firmy INCO, že by mě brali
k elektrikářům. Člověk má pořád
šanci,“ zakončil.
Radek Lukša
FOTO: MK Seitl Ostrava
„Výsledek našeho setkání je
samozřejmě důvěrný, nicméně skutečnost je taková, že se ženou Pavlínou provozujeme prodejny v Havířově, Novém Jičíně
a nově v Třinci, přičemž plánujeme rozšířit náš tým ze stávajících
pěti až na devět lidí,“ nechal se slyšet Štěrba s tím, že program Nová
šichta a pilíř Podpora podnikání
se mu jeví jako velmi výhodné.
„Služby řetězce Natur House
zjednodušeně řečeno spočíva-
FOTO: Radek Lukša
„Kdo se neštítí práce
a má navíc i nějakou
kvalifikaci, měl by
se vždycky uchytit,“
prohlásil Štěrba.
Trasa terénního závodu vedla i pod těžní věží na Dole Anselm.
Jak Antek kuchařil
Něsem se isty či sem vam už vykladal
o tym, že sem vašnivym kuchařemamaterem. O vikendě mi něsmi Mařa ku
plotně, bo ty dva dny sem jejim panem ja.
Vymyšlam ruzne dobrotki, na kere občas
choďa moji synci aji se svojimi polovičkami
a vnukami. A všeci se dycki debužiruju, až
im za ušami praska! Ale abysem se vratil
z tych rodinnych zvyklosti ku jadru pudla.
Byl sem v patek minuly tydiň u Cyrilka
na Valachach a pomahal mu paliť kalvados. „Trnky“ se mu pry loni něurodily, tuš
naložil do beček aspoň jadrničky, kerych
zas byl dostatek. No, a to bylo špatně,
bo sem neměl v patek doma a hlavně
Na Upadnici chyběť. Hned v sobotu kolem
poledňa totiš ku mně přiletěl Antek a hned
u dveři mi vypyskoval, že sem mu v patek
strašně chyběl! Potřeboval pry se mnu nutně mluviť kvuliva mojich kulinařskich znalosti. Byl tak vyvředěny, až mi ho bylo luto!
„Přijela ku nam rodina moji stare, tuš sem
se chtěl vytahnuť a cosik im připraviť. Letěl
sem temu Na Upadnicu, až mi poradiš,
co za specialitku uvařiť, abysem im vytřel
zrak! Enemže tys tam něbyl a kamoši mi
poradili, až jim zrobim tlačenku alá řizek.
Ty pry tvrdiš, že to je doslova božski pokrm.
Tuš sem dal na nich, před poledněm sem
obalil tlačenku v trojobale a začal smažiť.
Čim dele sem ju snažil, tym vic se mi nědařilo. Každe kolco se nakonec uplně rozpadlo a byl z teho taki smrad, že zme museli
smog něsmog pozotvirať všecki okna! Rači
sem vzal nohy na ramena a utik ku tobě.
Však se mi beztak děcka, moja stara aji
ti jeji přibuzni určitě ešče včil směju,“
pravil jednym
dychem
a malem se
mi zesul
na zem.
„Antečku, ty
si zapomněl, že
sem byl u Cyrilka
paliť kalvados? Tuš
jak sem moch byť
Na Upadnici? A chlapi, ty potvory, teho využili a zrobili se z tebe s tu
tlačenku prdel. Ale poď dali,
to všecko se spravi,“ vtahnul
sem ho do kvartyra a nalel do ňho
puldecak teho nově vypaleneho,
ešče něředěneho a něvyvětraneho kalvadosa. Střeplo
z nim tajak rychlik ze
sebevrahem, ale furt ešče
byl taki jakisik smutny. Tuš
sem do ňho vrazil ešče dva
razy po puldecce, až
se mi fakt na tu
dlažku zesypal!
Z Mařu zme
ho zeblekli
do trenek
a šupli
do obyvaka
na gauč,
až se
z teho
prusera a hlavně čerstve opice vyspi.
Zavolal sem k němu dom. Zdvihla to ta
jeho a byla celkem klidna. „Enem se ho
tam něch, kuchařskeho kuzelnika! My zme
se zrobili normalni řizki a je nam fajně,“
dodala a šastla telefonem. Co mam řikať.
Antek se do večera prospal a ešče kapku
přiožraly zatužil po pivě prvni pomoci.
Tuš zme vyrazili Na Upadnicu. „Tak co,
jak si navařil? Jaki si měl ze smaženu
tlaču uspěch?“ smjali se mu chlopi. „Ser
na nich,“ pravil sem a mrknul na Erďu.
A ten pochopil: „To přileti chlop dom cely
rozzařeny a řve na tu svoju: Vezmi si šaty,
stará! Vyhrál jsem pět milionů! – A na to ta
jeho šťastně: – A které, miláčku? – Všechny
a vypadni! – Fajne, ni?!“
Tuš zdař Buh, Vaš Lojzek
6
Panorama
Začala plesová sezona! Veselo bud
Karviná už má ples za sebou
FOTO: archiv města Havířov
Šest společenských
večerů v Doubravě,
další čtyři ve Stonavě
a jeden v Albrechticích.
Nabídka je ale zajímavá
i ve městech regionu
Havířovský stánek na brněnském veletrhu svým designem důlní štoly zaujal.
Hornická štola lákala
na červen do Havířova
BRNO – Především oslavám 60. výročí
založení města byla od pátku 16. do
neděle 18. ledna věnována expozice
pod názvem Havířovské vzpomínání.
Expozice měla podobu hornické důlní
štoly a propagovala tak mimo jiné
připravovanou akci mezinárodního
setkání horníků a hutníků nejen
z České republiky, ale i z okolních
států, která proběhne v Havířově třetí
červnový víkend.
Podle vedoucí kanceláře primátora
havířovské radnice Milady Klimešové
samozřejmě nezůstalo jen u propagace této akce. „Propagovali jsme
i ostatní městské akce. Například
tradiční Havířov v květech nebo
Městské slavnosti a motocyklové
závody na Těrlickém okruhu. To vše
doplňujeme kvalitními propagačními
materiály,“ uvedla Klimešová.
Expozici si nenechal v Brně ujít ani
samotný primátor Havířova Daniel
Letošní nabídka plesů v hornických městech a obcích je opět bohatá – je z čeho vybíra
Muzikantský ples v Hotelovém
domě v Petrovicích u Karviné.
V Havířově vystoupí Karel Gott
Na plesech bývá veselo. Na těch hornických to platí dvojnásob.
HGF ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST
V pátek 30. se totiž v budově nedávno rekonstruovaného
a zajímavými sbírkami naplněného
Geologického pavilonu Fr. Pošepného
koná Den otevřených dveří. Trvá od 9
do 15 hodin. V sobotu 31. pokračuje
od 9 do 13 hodin. Přijímací řízení pro
studium na HGF v akademickém roce
2015/2016 jak přímo v Ostravě, tak
v Mostě, vyhlásil její děkan již 1. ledna
tohoto roku.
uzi
Den otevřených dveří HGF proběhne v geologickém pavilonu.
Pestrá nabídka ve Stonavě
Zahanbit se rozhodně ani v tomto roce nenechají pořadatelé ple-
Hornický šachťák patří
k nejoblíbenějším srazům
vyznavačů square dance,
přinejmenším v tuzemsku
OSTRAVA – Když zakládal někdejší
důlní technik Josef Drbohlav v roce
1998 Extend Square Dance Club
(SDC) Ostrava, zvolil jako jeho
maskota parní mašinku. Jednak
proto, že patří stejně jako westernové tance k symbolům Divokého
západu, a pak i kvůli tomu, že jezdí na uhlí. A před čtrnácti lety začal
spojovat tanečníky a havířinu ještě
intenzivněji – pořádáním setkání
s názvem Hornické šachťáky.
ZŠ Fr. Formana na sídlišti
Dubina se tak ve třetím lednovém
týdnu změnila na nejmenovanou
černouhelnou šachtu OKR. Z části tělocvičny udělali Budu, z další Cechovnu, z jedné třídy se stalo Rubani, z druhé Havirňa. HBZS
poskytovala své služby formou bufetového občerstvení. A Dřeviště?
„Tam se spí jako dřevo. Tedy prostor
pro nocování,“ popisoval Drbohlav,
Caller pod hornickou vlajkou přednáší figury, podle nichž se tanečníci pohybují.
jenž má jedenadvacetileté zkušenosti ze šachet.
Od pátku do neděle tak necelá padesátka členů Extend SDC
HORNICKÝ PLES PRO BARBORKU
Ostrava a na sto padesát hostů (uváděných jako hornických
učňů) z klubů square a round dance z ČR, Slovenska, Německa
a Rakouska trávilo v tomto prostředí zábavné chvíle při tanci i poučné při poznávání havířských zvyklostí. „Hornický šachťák v rytmu westernových tanců
je nejoblíbenější setkání milovníků square dance u nás,“ podotkl
Drbohlav.
Mimoostravské tanečníky táhne právě neobvyklá atmosféra
spojená s doly a chlapy, co v nich
Sfáraní učni = počet účastníků
z ostatních klubů.
Odkaz amerických vojáků
FOTO: Kateřina Polínková
OSTRAVA – Jubilejní 10. tradiční
hornický ples je tu! Vše vypukne
v sobotu 24. ledna od 19 hodin v porubské Nové aule VŠB-TUO přípitkem
„hornickou vlajkou“, zdravicí děkana
HGF Vojtecha Dirnera a předtančením
souboru Hlubina v havířských mundúrech. Pak parket patří tanečníkům,
jimž zahraje Hornická smečka.
Chystají se soutěže, losování
o věcné ceny s pivním soubojem, fotografování u Hornické nory či výstava
snímků z předchozích devíti ročníků.
Novinkou toho letošního má podle
pořadatelů být také sbírka pro hornické sirotky ve prospěch Spolku
svatá Barbora. Ti nejvytrvalejší se
pak mohou bavit až do nedělní čtvrté
hodiny ranní.
uzi
Nejmladší město v ČR uspořádá
svůj reprezentační ples druhý únorový pátek ve Společenském domě.
„Hostem večera je vůbec nejúspěšnější český zpěvák Karel Gott, moderování plesu se ujme herec, zpěvák i tanečník Roman Vojtek,“ uved-
li pořadatelé. Ve stejný den pak proběhne XIII. reprezentační ples
města Orlová. Jako host vystoupí
Josef Laufer, k tanci a poslechu zahraje Pavel Helan Band a DJ. Na hosty čeká bohatý doprovodný program,
raut, tombola, ruleta nebo fotostěna.
Tancování v Budě nebo Rubani,
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Hornické inženýrství,
Geologie, Geodézie, Ekonomika
a řízení v oblasti surovin,
Geoinformatika, ale i Ekonomie,
Geovědní a montánní turismus či
Životní prostředí. Taková je škála
oborů přednášených na Hornickogeologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
A příležitost k bližšímu seznámení se
naskytne poslední lednový víkend!
a hostem večera byla zpěvačka
Monika Absolonová. V Karviné
však plesy rozhodně nekončí.
Za zmínku určitě stojí poslední lednový pátek, kde na stejném místě pořádá 10. reprezentační ples Karvinská hornická
nemocnice. Celý večerem bude
provázet moderátorka Nikola
Birklenová. Předposlední únorovou sobotu pak pod hlavičkou
Iniciativy Dokořán proběhne
FOTO: Archiv
Pawlas. „Jsem pochopitelně rád, že
se město prezentuje a zve návštěvníky k účasti na velkých oslavách
založení města a setkání hornických
měst. Do budoucna ale zvažujeme,
zda by nebylo efektivnější prezentovat
se jinými formami,” podotkl první muž
havířovské radnice.
Protože je Havířov součástí sdružení obcí kolem Těrlické a Žermanické
přehrady, jeho představitelé v Brně
prezentovali právě oblast kolem těchto
přehrad, která je doslova předurčena
k turistice a odpočinku. „Možnosti
využití volného času a rekreace zdejších
obyvatel, ale také návštěvníků této
oblasti přibližoval nový film, který mohli
návštěvníci havířovské expozice shlédnout poprvé od jeho vzniku. Film se
stane součástí propagace města i celé
oblasti mikroregionu,“ doplnila havířovská tisková mluvčí Eva Wojnarová.
Na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech se během
čtyř dnů představilo v moravské
metropoli 985 firem z 22 zemí a jejich
nabídku zhlédlo přes 30 tisíc návštěvníků.
aja
Plesová sezona je nejen
zábavou, ale svým
způsobem i dámskou
módní přehlídkou.
KARVINÁ – Od honosnějších s přívlastkem reprezentační přes firemní, společenské, obecní, městské,
hasičské, myslivecké až po maškarní. To je jen krátký výčet tanečních
zábav spjatých se začátkem každého nového kalendářního roku.
Najdou se však výjimky a někde
se s plesy setkáváme už v prosinci.
Akce střídá akci povětšinou do půlky března. Ale na plesech nejde jen
o tancování a hodování. Každý takový společenský večer má svůj doprovodný program – ukázky profesionálních tanečníků, vystoupení
herců, zpěváků atd. Vyvrcholením
celého večera je pak tombola, kde
lze vyhrát velmi zajímavé ceny.
FOTO: Radek Lukša
Už posedmé se nejmladší město
České republiky zúčastnilo
tradičního čtyřdenního
brněnského veletrhu Regiontour
Zatímco Havířov či Orlová se
na svůj reprezentační ples teprve
chystají, v Karviné už je po všem.
Vyprodaný Obecní dům Družba
přivítal všechny návštěvníky
v pátek 16. ledna. K tanci a poslechu hrála skupina Smolaři
Hornické plesy nepostrádají patřičnou
výzdobu.
XIV. šachťák v rytmu country tanců na Dubině završil symbolický skok přes kůži.
Westernové tance přinesli do Evropy
vojáci US Army s osvobozením
od nacistů v roce 1945. Vzhledem
k jejich „závadovému původu“ se
pak logicky za komunistické totality
praktikovat v našich podmínkách
oficiálně nesměly. Jejich boom
propukl po roce 1989. Specifikou
těchto tanců je, že figury vyvolává
takzvaný caller, pokyny do mikrofonu vytváří choreografii, podle níž se
tanečníci pohybují.
Panorama
de tradičně i v hornických obcích
jdou všichni sportovci,“ informoval starosta Stonavy Ondřej
Feber a zve lidi 14. února na tzv.
Stonavské Ostatki – poslední masopustní zábavu. Tento společenský večer organizuje místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu. Začátek je v 19 hodin
a o půlnoci proběhne pochování
basy. Plesovou sezonu uzavře KKH
Stonava svým maškarním plesem
předposlední únorový pátek.
V Doubravě je o plesy zájem
Rovněž pestrou nabídku nabízí
Doubrava, kde plesová sezona za-
čne tuto sobotu mysliveckým plesem. „Každoročně je problém sehnat vstupenky. Opravdu, u nás
v obci jsou plesy ohromně populární,“ uvedla Šárka Hugáňová
z obecního úřadu s tím, že
všechny akce se konají v místním Národním domě a je potřeba si lístky co nejdříve zakoupit. Cena se pohybuje do 500 Kč
na osobu. Pavel Slávik z výboru
SDH Doubrava doplnil, že právě
doubravští hasiči pořádají každoročně dvě zábavy. První je tradiční hasičský ples, který letos proběhne 14. února, a v půlce dubna
Přehled plesů v hornických obcích
Stonava
ƒ 24. 1. Reprezentační ples
OÚ Stonava
ƒ 30. 1. Sportovní ples
ƒ 14. 2. Stonavské Ostatki
ƒ 20. 2. Maškarní ples
Doubrava
ƒ 23. 1. Myslivecký ples
ƒ 31. 1. Ples PZKO
ƒ 14. 2. Ples SDK Doubrava
ƒ 21. 2. Maškarní ples pro děti
ƒ 28. 2. Ples TJ Baník OKD Doubrava
ƒ 21. 3. Josefovská zábava v country stylu
Albrechtice
ƒ 31. 1. XVI. obecní ples
Staříč
ƒ 14. 2. Obecní ples
po plesové sezoně pak Jarní zábavu (18. 4.).
XVI. obecní ples proběhne poslední lednový den od 19 hodin také
v albrechtickém Dělnickém domě,
který organizuje obec společně s fotbalovým klubem FK Baník
Albrechtice. K hudbě a tanci hraje
Rafael Music Band. Cena vstupenky je 350 Kč.
Adam Januszek
Čemu se vyhnout
Ženy
ƒ nohám bez punčoch
ƒ tmavému spodnímu prádlu pod
světlými šaty
ƒ dámy zralého věku by se měly
vyhýbat elastickým třpytivým
šatům na tenká ramínka, pod
které se již nevejde spodní
prádlo
Muži
ƒ bílým ponožkám
ƒ košili s krátkým rukávem
ƒ nepovolovat kravatu ani nerozepínat knoflík u košile
Tipy Horník
sů v menších hornických obcích.
Obecně platí, že právě tam bývají plesy a jiné zábavy osobnější a vřelejší. „Ve Stonavě je každý ples v domě PZKO úplně plný.
Je vidět, že lidé se rádi baví. Letos
u nás proběhnou ještě čtyři plesy,
protože myslivecký a školní už jsou
za námi. V sobotu je na programu
reprezentační ples OÚ Stonava
a hned další pátek si na své při-
Vystoupí dvakrát – od 17.30 a od 20
hodin.
Kino
Kompletní program promítání s detailními informacemi o uváděných
snímcích, vyhledávač filmů i možnost
zakoupit si přes mobil vstupenku. To
vše nabízí portál www.kinokarvina.cz
spuštěný městským domem kultury
ve čtvrtém týdnu ledna pro milovníky
filmové tvorby.
Výstava
Od krajinných záběrů, přes detaily
zvířat až po architekturu a výtvarné imprese. To je záběr výstavy
fotografa a videografa Petra Žůrka
připravovaná do galerie domu
kultury. Vernisáž proběhne v úterý
27. ledna v 16.30 a velkoplošné
fotografie v širokém žánrovém
spektru zde budou umístěny až
do konce února.
Kroužky
Pohybové a sportovní kroužky
Krajského střediska volného času
Juventus podporovaného i Nadací
OKD se představí veřejnosti ve středu 28. ledna v kulturním domě
v Novém Městě. Děti zde vystoupí
ve dvou časech – v 16 a v 18 hodin.
Tajemno
Univerzita volného času pořádaná
Městskou knihovnou Orlová se
v úterý 27. ledna ponese ve znamení
záhad. Jana Molnárová začne od 15
hodin v přednáškovém sále hovořit
o tajemných místech Čech, Moravy
a Slezska.
KARVINÁ
Mystérie
Jediná zájezdová talk show „V jiném
světě“ věnující se nevysvětlitelným
jevům, záhadám a mystériím se
představí karvinskému publiku
ve čtvrtek 29. ledna ve velkém sále
městského kulturního domu. V programu Milostná magie a osudové
vztahy vystoupí od 18 hodin Jarek
Hylebrant a Milan Doležal.
Kultura
V rámci Literárního salonu Regionální
knihovny vystoupí v pobočce
v Mizerově ve čtvrtek 29. ledna od 18
hodin skupina umělců Allskapone´s.
Její hudebně-literární večer nese
název František Gellner bez hranic.
at.
7
HAVÍŘOV
Hornictví
Ve stálé výstavní expozici hornictví
v Renetě představí v pondělí 26.
ledna v 15 hodin novou knihu bývalý havíř z Dolu Dukla a nynější člen
KPHM Jaroslav Čihař. Publikace
se jmenuje „Grilování kuřat,
aneb veselé historky z hornictví“
a obsahuje skutečné příběhy, které
zažíval autor v práci na šachtě.
Proběhne také autorské čtení
s autogramiádou.
OSTRAVA
Focení
Majitelům digitálních zrcadlovek
i kompaktních přístrojů je určen
fotografický kurz pro začátečníky
i pokročilé se Silvestrem Szabó.
Proběhne v sobotu 24. ledna
mezi 10. a 14. hodinou v malém
sále městského kulturního domu.
Fotoaparáty s sebou!
Koncert
Skoro vyprodaná ČEZ Aréna
americké heavymetalové legendě
Manowar letos v lednu vůbec
nestačila. Avizovala proto obratem
další vystoupení, její fanoušci by si
měli udělat čas znovu za rok – 14.
ledna 2016! Manowar (na snímku)
zahrají na stejném místě.
ORLOVÁ
Festival
Nikoliv v původně avizovaném
Trojhalí u Nové Karoliny, nýbrž
v Bonver Aréně (dříve hale Tatran)
vystoupí v pátek 23. ledna elita
hudebního stylu hardcore. EMP
Persistence Tour nabízí taková
jména jako Ignite, Ryker´s, Walls
of Jericho či Sick of it All. Festival
začíná úderem 18. hodiny.
uzi
Dobrá hudba je základem toho, aby se návštěvníci s chutí vydali na parket.
spaní na Dřevišti, bufet u HBZS
„Na správném šachťáku musí být soutěže a ty
letošní se nesly ve znamení prvního rekondičního
pobytu horníků u moře, počínaje vyřízením výjezdní
doložky,“ líčil zakladatel Extend SDC Ostrava.
kopali uhlí. „Vyvrcholením je sobotní program, na němž nechybí soutěže podobné jako na pravém šachťáku, ani skok přes kůži.
Slavné vysoké a neomylné prezidium nám dělá Miloš Schaffelhofer
ze skanzenu na Landeku,“ líčil
Drbohlav. Ten do cechu horníků
vstoupil v roce 1984 na polském
dole Halęba.
Ke square dance se ostatně dostal
na počátku 90. let minulého století
jako kovaný horník. Pro šachtu se
vyučil, dodělal si hornickou průmyslovku a postupně prošel všemi závody bývalého Dolu Vítězný
únor. Jako technik působil v rubání,
přípravách, strojním úseku a důlní dopravě. Oplývá i typickým humorem, což dokládá téma připravené pro letošní šachťákové soutěže – první rekondiční pobyt horníků u moře!
Radek Lukša
Zábava
Michal Suchánek, Richard Genzer,
Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel
Dangl nebo Marián Čurko. Jste
v obraze? Ano, populární Partička se
se svou show chystá do Orlové! A to
v pondělí 26. ledna do divadelního
sálu městského kulturního domu.
Josef Drbohlav s taneční partnerkou u lokomotivy, maskota Extend SDC Ostrava.
Skupina AWT je nejvýznamnějším
Disponujeme rozsáhlým vozovým
privátním poskytovatelem služeb
parkem více než 160 lokomotiv a 5100
nákladní železniční dopravy v Evropě.
vozů. V České republice vlastníme rychle
Poskytujeme komplexní řešení
rostoucí terminál kombinované dopravy
především velkým průmyslovým
Ostrava-Paskov, provozujeme více než
podnikům ve střední a východní Evropě
60 železničních vleček a vlastníme přes
s důrazem na přepravu těžkých komodit
400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme
– uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový
přes 2000 pracovníků a naše tržby se
průmysl.
blíží 8 miliardám korun.
3/03-X/15
WWW.AWT.EU
Po šichtě
8
číslo 3 | ročník 45
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
Pozor na to, abyste kvůli
povinnostem v zaměstnání
nezapomněli na upevnění
nového vztahu. Práce sice
je stále pro vás prioritou,
ale partner nebude jen
stále čekat. Koncem týdne
zkuste trochu potrápit své
tělo v posilovně.
Podpořte iniciativu
svých dětí.
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na týden od 22. do 28. ledna
Bude nutné skrýt antipatie
k určité osobě. V kritické
chvíli by vás okolí obvinilo
z nedostatku objektivity. Nepomůže vám, ani
kdybyste měli tisíckrát
pravdu. Svody náhodných
milostných dobrodružství
hoďte radši za hlavu.
Následky by byly
fatální.
Pomůcka:
Aron, Nama,
tar, terpen.
SPZ Ostravy
Sloní zub
Osahání
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
Pomalu se smíříte s tím, že
co jste nestihli doposud,
je nenávratně pryč. Zkuste
začít něco nového. Velkou
zásluhu bude na tom mít váš
dobrý známý. Pozor na spor,
který vyvolá váš příbuzný,
zachovejte chladnou hlavu.
Vaše nadšení ze zlepšení
finanční situace trochu
srazí váš partner. Nebude
se mu líbit s tím spojené
delší odloučení od rodiny.
Nespěchejte na podpis jisté
smlouvy, vyplatí se vám pár
dní počkat. Nezadaní, hledejte inspiraci v novém
vztahu.
Učme se anglicky s Horníkem!
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Konflikty, kterých se
obáváte, nebudou hrozné
a následky z nich nehrozí.
V některých případech se
za vás postaví kolegové či
známí. Vaše trpělivost bude
na hranici. Pamatujte, že
pokud nejde o život, nejde
vlastně o nic. Obrňte
se klidem.
Nadcházející změny vás budou rozčilovat a vy ze všeho
nejvíc potřebujete v těchto
dnech klid. Uklidnit by vás
mohl fakt, že se řada věcí
obrátí ve váš prospěch. S řešením nepříjemné situace
vám pomohou nejen přátelé,
ale i cizí lidé.
Sil vám ubývat nebude,
ale dá o sobě znát únava
z předcházejících dní. Vaše
produktivita a výsledky
nebudou ve všech případech
ideální. Naštěstí se rychle
zregenerujete a získáte
ztracenou formu. Více pozornosti věnujte svým
dětem.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Pořádně se opřete do všeho,
co vám pomůže vylepšit si
bilanci. Udělejte si pořádný
plán, jak dál a odložte vše,
co vás odvádí od jeho uskutečnění. Větší výkonnost
použijte i k posílení své pozice v zaměstnání. Milostný
život tím bude trochu
strádat.
Stále čekáte na novou
příležitost. Setkáte se s člověkem, který vám předloží
jistý návrh. Dobře zvažte pro
a proti. V závěru sice můžete
získat jistý peníz, ale je
otázkou, zda jeho výše bude
adekvátní vynaloženému úsilí.
Necháte se přesvědčit,
abyste začali s něčím
novým. Zpočátku to půjde
ztuha, ale brzy se dostanete
do tempa a povedete si jako
ostřílení kozáci. V nápaditosti myšlení vás překoná
málokdo. Brzy se vám dostane uznání. Partner
to ocení.
Lepenka
Proutí na výroke krytí střech Trumf v bridži bu nábytku
Korálový
ostrůvek
Papež. trojitá koruna
(slovensky)
Papoušek
Likérníky
Hayerdahlův
vor
Osychat
na povrchu
Dopravní
prostředek
Jednotka síly
Francouz.
filmový režisér
(René)
Předložka
Alžírské přístavní město
Sibiřský
veletok
1. DÍL
TAJENKY
Jemnozrnná
hornina
Nervozita z posledních dní
pomalu vymizí. Přičiní se
o to i váš partner, který
vás rozumnými argumenty
přesvědčí, že ohrožení
vašeho postavení v práci
zůstane pouze hrozbou. Více
se uvolněte a berte
rytmus života takový,
jaký je.
Ukazovací
zájmeno
Legrace
Vojenský kryt
Čeká vás hektické období.
Příval povinností budete
zvládat s vypětím všech
sil. Nakonec vše zvládnete a zjistíte, že jste
se zbytečně stresovali,
že máte na víc. Koncem
týdne začnete přemýšlet
nad letní dovolenou
s rodinou.
Margaret Beaufortová, dědička Lancasterů, se nikdy nevzdala víry,
že jedině její rod má nárok vládnout Anglii. Ačkoliv se ji bratranec
Jindřich VI. snaží odsunout na vedlejší kolej sňatkem v odlehlém
Walesu, nic nedokáže potlačit její ctižádost. Margaret se upíná
k naději, že svého syna posadí na anglický trůn bez ohledu na cenu,
jakou zaplatí ona i celá Anglie.
Pisálci dělají rozhovor se starou tetičkou Krmálkovů.
„Babino, vy prý jste ukrývala za války Fučíka?“ – „Tož
ukrývala.“ – „A jak jste věděla, že je to Fučík?“ – „No,
byla… (VIZ TAJENKA).“
Zbylé karty
po rozdání
(plurál)
Zolův román
Těsný
Hmyz z řádu
motýlů
Francouzská
řeka
Americký
vynálezce
Ta i ona
(slovensky)
Seveřan
Hlavní součást
rostlinných
silic
Egyptská bohyně války
Součást
protoplasmy
Slavný kozácký Kněz nižšího
ataman
svěcení
Sídlo v Libérii
Návrat
do atmosféry
Dnešek
Praobyvatel
Japonska
Pohádková
princezna
Nejinak
Starší značka
gramodesek
Slovenská
předložka
Asijský hudeb.
nástroj
Domácky
Arnošt
Ruský vládce
Domácky Olga
Míšenec
bělochů
s Indiány
Lůžko
Značka gallia
Identifikační
číslo
organizace
2. DÍL
TAJENKY
Vzorec nitridu
titanu
Planeta
Mongolský
pastevec
Tajenka křížovky č. 2: „...máš pravdu, byly to krásné tři roky.” Výherce křížovky č. 2. Klara-Marie Wengrzynová z Orlové-Lutyně
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
VTIPY
Manželka si stěžuje manželovi:
„Včera jsem měla svátek a ani jsi mi
nepopřál!”
A manžel na to:
„To zas byla škaredá středa?”
Bohatství stáří: Stříbro ve vlasech,
zlato v zubech, kameny v ledvinách,
cukr v krvi, olovo v nohách, železo
v cévách a nevyčerpatelné zásoby
plynů... Ani jsme netušili, že za života nahromadíme takové bohatství!
Baví se spolu tři frekventanti policejní akademie, jak dopadli u zkoušek.
První říká: „Píšťalka za jedna, pendrek za jedna, čeština za pět. Dali mi
vyskloňovat slovo Paříž.”
„A co jsi napsal?”
„Paříš, pařím, paříme...”
„A co ty?” obrací se na druhého.
„Taky špatně – píšťalka za jedna,
pendrek za jedna, čeština za pět.
Měl jsem skloňovat slovo zeměkoule, a tak jsem napsal: Ze mě koule,
z tebe koule, z něho koule.”
Třetí policajt se jen usmívá:
„Tak to já dopadl výborně – píšťalka
i pendrek na výbornou a rovněž
čeština za jedna. Já skloňoval slovo
město.”
„A co jsi napsal?”
„Mě sto, tobě sto, náčelníkovi
pětikilo!”
Luxusní inzerát
Prodám všeobecnou encyklopedii,
45 dílů. Již ji nepotřebuji, před
časem jsem se oženil. Moje žena ví
naprosto všechno!
Górnik
22 styczńia 2015 numer 3 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik.“
Continuous Improvement liczy również
na pracowników firmy dostawczych
Nowy program
motywacyjny stałego
ulepszania jest w
porównaniu z rokiem
ubiegłym o wiele
ciekawszy
Nagradzać wg korzyści jakościowych i ilościowych
Wsparcie takiej aktywności
pracowników przynosi korzyści. Dlatego władze spółki OKD
przygotowały na rok bieżący
nowy Program Motywacyjny CI,
który w porównaniu z rokiem
ubiegłym jest o wiele ciekawszy.
„Jego celem jest dalsze wspieranie aktywności pracowników w
kierunku ulepszania i zgłaszania większej ilości pomysłów racjonalizatorskich, jak również
ocena korzyści jakościowych i
ilościowych zgłoszonych wniosków, innymi słowy – zwiększanie ich jakości oraz ujednolicenie ich w naszej świadomości, a
przede wszystkich na poszczególnych odcinkach w ramach
całej spółki OKD,” powiedział
Rostislav Volek, kierownik wydziału Continuous Improvement.
„Jeśli mam być konkretny, to
chodzi nam na przykład o nagradzanie autorów wniosków racjonalizatorskich oraz zespołów CI
na podstawie kryteriów korzyści
jakościowych i ilościowych wynikających ze zgłoszonych wniosków. Chcemy nagradzać te, które przynoszą największe korzyści, również w dziedzinie bhp,”
wymienia niektóre elementy motywacji. W ramach programu
również poszczególne zakłady
mogą co miesiąc lub kwartał nagradzać najbardziej aktywnych
innowatorów, przede wszystkim
niefinansowo.
Nagrody od tysiąca
po dziesiątki tysięcy
Pierwszym elementem motywującym jest nagroda finansowa
dla autora przyjętego wniosku –
1.000 CZK. Do tego może dojść
dalsza kwota za jego wprowadzenie w życie. W tym wypadku
wysokość nagrody ustalona jest
po wykonaniu oceny korzyści.
Taka nagroda pieniężna może
wahać się w granicach setek koron aż po kwoty przewyższające
50.000 CZK. Podobne nagrody
przygotowano dla członków jednostek realizacyjnych lub zespo-
Podczas ostatniej
narady Zakładu Kopalni
Darków nagrody odebrali
racjonalizatorzy, natomiast
górnikom o najdłuższym stażu
pracy wręczono wyróżnienia.
Przekazano też dar dla
Stowarzyszeniu święta Barbara.
DARKÓW – Ostatnia narada poświęcona bezpieczeństwu pracy jeszcze
samodzielnego Zakładu Kopalni
Darków miała miejsce 16 grudnia
2014. A więc na dwa tygodnie przed
połączenia Darkowa i Karwiny,
w wyniku czego powstał Zakład
Górniczy Nr 1. W naradzie wzięły
udział władze spółki OKD, które
reprezentował dyrektor wykonawczy
Dale R. Ekmark, jak również kierownictwo zakładu na czele z dyrektorem Boleslawem Kowalczykiem,
obecni byli i jego zastępcy Vladislav
Szmeka, David Hájek i Antonín Míra.
CI – I dalej do przodu!
FOTO: Josef Lys
STONAWA – Pod koniec ubiegłego
roku dobiegła końca dalsza edycja programu stałego ulepszania prowadzona w ramach spółki
OKD – Continuous Improvement
(CI), którą uwieńczyło losowanie nazwisk odnoszących sukcesy innowatorów. Osoby, do których uśmiechnęło się szczęście,
odebrały nagrody o łącznej wartości 760 tysięcy koron. Ponownie
okazało się, że nasza spółka wydobywcza dysponuje szeregiem
zdolnych, pracowitych i pomysłowych ludzi, którzy swoimi wnioskami przyczyniają się do osiągnięcia celów firmy – wzrostu
efektywności, obniżania kosztów,
a w szczególności do zwiększenia
bezpieczeństwa pracy.
Damian Szkot z Alpexu 5
odznaczony Złotym Darkowianinem
Wylosowanym racjonalizatorom rozdano w roku ubiegłym nagrody o łącznej wartości 760.000 koron.
łów CI – w tym wypadku kwota może osiągnąć nawet 60.000
CZK.
Końcowe losowanie
o atrakcyjne nagrody
Dalszym bodźcem jest dobrze już
wszystkim znane końcowe losowanie nagród spośród wszystkich przyjętych wniosków, między które dzieli się nagrody o
łącznej wartości 490.000 CZK.
Losowanie wykonuje się zgodnie z Regułą wypłacania rocznych nadzwyczajnych premii w
ramach CI. „W losowaniu weźmie udział każdy pełnoletni pracownik OKD, który w okresie od
1 grudnia roku ubiegłego do 30
listopada roku bieżącego zgłosi
wniosek racjonalizatorski, który będzie oceniony jako mający
sens i jako taki przyzna autorowi
prawo do nadzwyczajnej premii,”
powiedział Volek i zwrócił uwagę na dalsze uwarunkowania.
„Wnioskodawca nie może mieć
w danym okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
i w dzień losowania będzie pracownikiem OKD. Ten warunek
nie dotyczy osób, które w danym
Cele motywacji w ramach CI na rok 2015
1. Stymulować aktywność pracowników do ulepszania i pozyskiwania większej ilości pomysłów
racjonalizatorskich (ilość)
2. Podjąć się oceny korzyści jakościowych podanych wniosków
racjonalizatorskich (jakość)
ƒ motywować wszystkich pracowników do zgłaszania pomysłów
racjonalizatorskich
ƒ motywować pracowników do pracy w zespołach realizacji lub
terminie przeszły na emeryturę,”
zwraca uwagę kierownik wydziału CI dodając, że warunki udziału
pracowników firm zewnętrznych
w losowaniu są zbliżone.
Jeden z punktów reguły określającej losowanie omawia przypadki wniosków zbiorowych. W
wypadku zgłoszenia wniosku,
nad którym pracowało więcej
pracowników, w losowaniu weźmie udział tylko osoba, która będzie podana jako pierwsza na tzw.
Karcie wniosków lub Karcie innowacji. O ile ktoś zgłosi większą
optymalizacji CI
ƒ nagradzać autorów ulepszeń i zespoły CI wg korzyści ilościowych
i jakościowych danego pomysłu
racjonalizatorskiego
ƒ nagradzać autorów pomysłów
racjonalizatorskich, które
dały najwięcej korzyści (bhp,
zracjonalizowanie metody pracy,
środowiska pracowniczego,
oszczędności finansowe itp.)
ƒ wsparcie pracy zespołowej
ilość wniosków racjonalizatorskich, które zakład macierzysty
zaopiniuje pozytywnie, wszystkie
zostaną objęte losowaniem.
Gdzie znaleźć więcej
informacji
Szczegółowe informacje zawiera Program Motywacyjny CI na
rok 2015 i Reguły udzielania premii nadzwyczajnych w ramach CI,
które dostępne są dla zainteresowanych w poszczególnych zakładach lub na stronie www.okd.cz.
Korzyści lub oszczędności wynikające z realizacji
0-200.000 CZK
0 do 3.000 CZK
200 000-1.000.000 CZK
3.000 CZK i więcej
1 000 000-10.000.000 CZK
10.000 CZK i więcej
10.000.000 CZK i więcej
50.000 CZK i więcej
ulepszenie bez wyceny zaoszczędzenia
o wysokości nagrody decyduje dyrektor zakładu
3. Nagroda dla członków zespołu realizatorskiego
(poza autorem) lub zespołu CI po ocenie korzyści
Korzyści lub oszczędności wynikające z realizacji
0-200.000 CZK
0 do 4.000 CZK
200.000-1.000.000 CZK
4.000 CZK i więcej
1.000.000-10.000.000 CZK
15.000 CZK i więcej
10.000.000 CZK i więcej
60.000 CZK i więcej
ulepszenie bez wyceny zaoszczędzenia
o wysokości nagrody decyduje dyrektor zakładu
Złoty Darkowianin dla ikony
zakładu
W drugiej części imprezy pięć pracowników zakładu odebrało odznakę Złotego Darkowianina. Jednym
z nagrodzonych jest Damian Szkot,
który wcześniej przepracował 18
lat na polskich kopalniach. Z OKD
związany jest od lat 19. W chwili
obecnej pracuje na stanowisku
głównego przodowego prac przygotowawczych firmy Alpex 5. Należy do
największych osobistości z ramienia
firm zewnętrznych na odcinku prac
przygotowawczych.
Wyróżnienie Złoty Darkowianin
otrzymali także Roman Pazdziora,
Jaroslav Gonščák, Jaroslav Koval
i Vladislav Smuž.
„Dołączenie do grona odznaczonych Złotym Darkowianinem jest
zaszczytem. To wyróżnienie nie
jest przyznawane przez przypadek
lub na podstawie krótkookresowego sukcesu odniesionego
w pracy. Wszystkich pięć nowo
odznaczonych zasłużyło się o nie
w drodze długoletniej ofiarnej
pracy na rzecz Kopalni Darków,
odpowiedzialnego wypełniania
zadań i dzięki okazanej pracowitości, która przynosi korzyści nam
wszystkim. Wszyscy odznaczeni
mogą pochwalić się ogromnym
doświadczeniem, które powinni
przekazywać młodszym kolegom
w dziedzinie ich specjalizacji,“
skomentował przyznanie Złotych
Darkowianów dyrektor zakładu
Boleslav Kowalczyk.
Górnicza solidarność
Pod koniec spotkania Marta
Szamáranská, przedstawicielka
matek ze Stowarzyszenia święta
Barbara, które obejmuje opieką
górnicze sieroty, odebrała z rąk …
kwotę 238 505 koron.
Część tej sumy - 158 505 koron
- zebrali pracownicy kopalni, 80 tysięcy koron przekazał zakład, dzięki
czemu uzbierano razem prawie że
ćwierć miliona koron.
„Jestem wzruszona i pragnę
podkreślić, jak bardzo cenimy sobie
okazanej nam pomocy. Barbórka to
jedna rodzina. Jednak ta organizacja
nie mogłaby istnieć bez was - mam
na myśli wszystkich pracowników
spółki OKD i firm zewnętrznych,
którym nie są obojętne losy rodzin
osieroconych przez ich kolegów,
którzy zmarli przy pracy w górnictwie. Tego, co czuję, nie potrafię
wypowiedzieć słowami ponieważ
słowa podziękowania to niekiedy
zbyt mało,“ nie potrafiła ukryć
wzruszenia Szamáranská.
ms
Josef Lys
Program Motywacyjny CI 2015
1. Nagroda dla autora przyjętego pomysłu racjonalizatorskiego (innowacji) w wysokości 1.000 CZK
2. Nagroda dla autora innowacji po wprowadzeniu jej w
życie po ocenie płynącej z niej korzyści
W pierwszej części spotkania z 89
wniosków racjonalizatorskich,
zgłoszonych przez 57 autorów,
wylosowano sześć osób, które odebrały wyjątkowe nagrody w ramach
programu Continuous Improvement.
Nagrodę główną los przyznał
Karlowi Mitrendze, z wartościowych
nagród w postaci bonów uprawniających do korzystania z urlopu lub
zakupu sprzętu elektronicznego
ucieszyli się także Petr Třaskalík,
Pavel Gluč, Josef Javořík, Jindřich
Wisla i Roman Šemora.
Damian Szkot.
Jubilaci w styczniu
4. Roczne, nadzwyczajne premie w poszczególnych
zakładach (vouchery firm Čedok i Datart)
Zakłady Górnicze Karwina, ČSM, Pasków
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 50.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 30.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 15.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 10.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 5.000 CZK
Zakłady Centrum Serwisowe i Zakład Przeróbki
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 50.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 20.000 CZK
ƒ losowanie o jeden voucher o wartości 10.000 CZK
W pierwszym miesiącu roku 2015 obchodzą życiowe jubileusze podani
poniżej pracownicy firm zewnętrznych:
ALPEX, s. r. o.: Jeromin Mirosław, Lach Krzysztof, Matyja Antoni, Świąć
Wojciech, Klimczak Andrzej, Woryta Piotr, Szymczyk Marian
POLCARBO, s. r. o.: Kurpiński Dariusz, Michalak Marcin, Orawski Dariusz,
Wawrzaszek Maciej, Źorawik Piotr
THK-ČECHPOL, s. r. o.: Chromčák Josef, Mlčoch Vlastimil
Władze spółek składają wszystkim Zacnym Jubilatom życzenia przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym
nie tylko w nowym roku, ale także w dalszych latach. Do życzeń dołącza
także redakcja naszego tygodnika.
Jk
5. Miesięczne lub kwartalne bodźce motywujące w
ramach poszczególnych zakładów dla autorów wniosków lub członków zespołów CI
Każdy zakład może przyjąć własne bodźce motywujące
(przede wszystkim niefinansowe). Każdy zakład może w
odpowiedni sposób informować o przyjętym programie
motywacyjnym na wywieszkach i tablicach informacyjnych, w ramach własnego informatora itp.
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
10
Panorama / inzerce
Dojde k prolomení
limitů v severních
Čechách?
Ministr průmyslu a obchodu
Jiří Mládek navštívil 13. ledna
Ústecký kraj, kde se setkal se
zástupci těžařů, odborů a obcí,
jichž by se možné rozšíření
těžby týkalo. Novinářům
v Mostě pak prezentoval možné
alternativy budoucnosti limitů
těžby hnědého uhlí v regionu.
Projednávání surovinové
politiky státu
číslo 3 | ročník 45
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 3
Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„Kytičku
na Tvůj hrob
Ti dáme,
se slzami
v očích
stále vzpomínáme.“
Dne 17. 1.
2015 jsme
vzpomněli
4. smutné výročí, kdy nás ve věku
57 let opustil pan Josef Kocur. S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinou.
„Máme v srdcích bolest
a žal, kdo tvoje dobré srdce
znal. Dobrým
kamarádem
vždy byl a tak
mladý nás navždy opustil.“
Dne 8. 1. 2015 nás ve věku 49 let
opustil kamarád a spolupracovník
pan Štefan Barna, pracovník Dolu
Darkov. Stále na Tebe vzpomínáme
a památku si navždy zachováme.
Tví přátele a kamarádi.
PRODEJ
Prodám pěkná typová štěňátka čivavy bez PP, v atraktivních barvách,
3x odčervená, očkovaná, zdravá,
bez vad. Plně na granulkách. Oba
jejich rodiče u nás k vidění. Ihned
k odběru. Inf. na tel.: 736 617 709.
BYTY
Prodám byt 1+1 s balkonem, třetí
patro v Karviné 7 – Mizerově. Cena
dohodou. Informace na tel. čísle
605 428 743.
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)
Samostatná výběrová řízení
4871, 4873,
4862, 4901, 4931,4849,
4850, 4851
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
500
Opravy strojní (OSTR)
95
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
Podle ministra by mohlo dojít k prolomení limitů v případě dolu Bílina, který provozuje společnost Severočeské
doly ze skupiny ČEZ. Prolomení
limitů by nemělo zasáhnout obydlené
oblasti, proto je považováno ze méně
problematické.
V případě dolu ČSA představil Mládek variantu omezeného
prolomení limitů, které by nevedlo
k nutnosti bourat obce Horní Jiřetín
a Černice. K úplnému prolomení
limitů neexistuje podle ministra
v současnosti politická vůle.
Vláda by se měla limity těžby zabývat v rámci projednávání surovinové
politiky státu v březnu. Mládek také
hodlá navrhnout zvýšení poplatků
obcím, jichž se povrchová těžba
hnědého uhlí týká, ze 100 na 1000
korun za hektar pozemku.
Zajištění práce
v severních Čechách
Prolomení limitů v dole Bílina podle
ministra zajistí práci pro tisíce lidí
v letech 2030 až 2055. K úvahám
o prolomení limitů se pozitivně
vyjádřilo také vedení Severočeských
dolů. „Znamenalo by to jistotu za rok
2030, což je pro nás z hlediska
udržení zaměstnanosti klíčové,” řekl
nový ředitel společnosti a bývalý
šéf Českého báňského úřadu
Ivo Pěgřímek. Severočeské doly
v současnosti dávají práci zhruba
2700 lidem, přičemž ke konci roku
propustily 230 zaměstnanců.
Prolomení limitů u dolu Bílina se
navíc dlouhodobě připravuje ve spolupráci a shodě s okolními obcemi.
„Takže nevidím žádnou překážku,“
říká Mládek.
Zamotanější situace
u lomu ČSA
Komplikovanější je situace u plánovaného částečného prolomení
limitů u dolu ČSA, který provozuje
Severní energetická. Proti prolomení limitů dlouhodobě protestují neziskové organizace i obce.
Organizace Greenpeace ocenila, že
návrh počítá se zachováním obcí,
ale lidé by i tak žili v extrémně znečištěném prostředí. Otázkou také
zůstává, zda by pouze částečné
rozšíření těžby, která by se dostala
několik set metrů k Litvínovu
a Hornímu Jiřetínu, bylo ekonomicky výhodné kvůli nutnosti přemístit
velké množství skrývky. „Na těžbu
jsme připraveni. Důležité je, aby
rozhodnutí padlo včas, ideálně
ještě letos,” vyzvala mluvčí Severní
energetické Gabriela Sáričková
Benešová.
K ministrovu plánu se vyjádřil také
ministr životního prostředí Richard
Brabec, který za nejdůležitější
považuje to, aby si stát a společnost
definovaly, zda je dané uhlí skutečně
potřeba a zda pro něj existuje efektivní využití.
Starosta Horního Jiřetína Vladimír
Buřt na jednu stranu ocenil Mládkův
přístup, že „je to po dvaceti letech
první ministr průmyslu, který o problému mluví bez toho, že je nutné
zbourání Horního Jiřetína a Černic. To
je zlom a zcela nový přístup, kterého
si moc cením.“ Zároveň upozornil
na to, že částečné prolomení limitů
by přiblížilo těžbu blízko obydlené
oblasti a kvalita života místních lidí
by se kvůli hluku a prachu výrazně
snížila.
Limity omezující těžbu uhlí v severních Čechách a chránící místní
obce před zbouráním byly stanoveny
usnesením vlády v roce 1991. Ministr
Mládek považuje jejich absolutní
zachování v současné době za nerozumné, proto přišel s popisovanými
dvěma variantami řešení.
ms
4/SML2014/15
Starosta ocenil ministrův
přístup
Nadace
OKD
22. ledna 2015 číslo 3 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
JUBILEUM HÁZENÉ V PASKOVĚ
HNED SE DVĚMA SRDCOVKAMI
Karvinská SŠTaS jako
brána do světa řemesel
PASKOV – Prosincovým turnajem
o „Vánočního kapra“ završili
za účasti místních týmů A i B a hostů
z Místku a Krmelína házenkáři
jednoty Orel rok 2014. Ten pro ně
znamenal několik zásadních událostí. A to oslavy 60. výročí prvního
mezinárodního zápasu a získání
hned dvou Srdcovek z těžařské nadace, zaručujících, že tradice tohoto
sportu v Paskově pokračuje nadále!
Budoucí důlní pracovníci
se zde připravují
v celkem deseti třídách
včetně „žáků“ večerního
studia ze šachet
Všichni u DPB, jen manžel fárá
Renáta Kubánková pokračuje jako
strojnice odsávací stanice v „rodinné“ tradici u Green Gas DPB, stejně
jako dříve její táta a máma a stále
i bratr Pavel, mistr elektrikářů
FOTO: Kateřina Polínková
Ředitelka SŠTaS Iva Sandriová v hornickém zahájila akci Brána řemeslům otevřená.
Pro žáky a výchovné
poradce připravili
dopolední program,
odpolední část pak
byla určena i pro rodiče
potenciálních studentů.
Jejich třídy – zámečnické tříleté
i maturitní a elektrikářské – má teď
SŠTaS v prvním, druhém i třetím
ročníku. Celkový počet deseti tříd
doplňují večerní studenti z OKD, ti
mají letos před maturitou. „Úroveň
žáků důlních oborů je slušná a jejich hornické povědomí se s postupující přípravou stále zvyšuje. Zejména u budoucích techniků
ve čtyřletém studiu, kde mají odborné předměty, jako je ražení důlních děl, důlní bezpečnost, hornická a technická mechanika nebo trhací práce,“ popisoval Pavelka.
Brána řemeslům otevřená ukázala i ostatní obory karvinské školy. „Na stanovištích praktického
vyučování se s nimi mohli deváťáci seznamovat opravdu na vlastní
kůži. Rovněž odborné firmy poptávající kvalifikované pracovníky zde měly prezentace, snažily se
podnítit v mladých lidech zájem
o řemesla,“ nechala se slyšet ředitelka SŠTaS Sandriová.
Odpoledne navázal Den otevřených dveří, jehož se zúčastnilo na 260 návštěvníků. Dorazili už
i rodiče zajímající se o volbu povolání svých potomků. „Od 13
do 17 hodin spolu s pedagogy procházeli třídami, kde probíhaly
ukázkové hodiny, navštívili i prostory školy pro praktickou část výuky. Ty rodiče i potenciální žáky zajímaly nejvíce,“ dodala Sandriová.
Radek Lukša
Nechyběla ani HGF z VŠB-TUO
Představila se Hornicko-geologická fakulta z VŠB-TUO se svým zajímavým robotkem.
V hornických uniformách dorazili na SŠTaS Karviná i zástupci
Hornicko-geologické fakulty
Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava, aby připomněli,
že „důlní“ maturitou vzdělávání
v tomto oboru zdaleka nekončí.
„Žáci základních škol se dozvěděli, co všechno se dá u nás
absolvovat, připravili jsme jim
slosovatelnou dotazníkovou soutěž, promítli záznam ze skoku přes
kůži,“ informovala koordinátorka
propagačních aktivit Kateřina
Polínková. Ta s kolegy přivezla
i robota, jímž demonstrovala
zajímavé výsledky HGF v oboru
řídicí techniky.
Napodruhé to vyšlo, školáci už lyžovali
I nezkušené městské děti
dělaly na svahu v Bukovci
slušné pokroky –
v pondělí skoro nevěděly,
co s nohama, a ve středu
šly na velký vlek
lyžařské kurzy najednou. Letos
vání bot a dalšího vybavejsme tam byli sami a měli
ní. V půli týdne si trouvíce prostoru i klidu.
fali školáci, zařaA děti šanci se více nazení
počátkem
učit, čehož také využikurzu do nejslably,“ líčila vychovatelšího družstva,
Celkem tolik dětí se zú
ka fryšátské polské
už i na velký vlek.
častní lednového ozdravn
Szkoły Podstawowej
Pochvalovali si je
ého
pobytu a lyžařských ku
i Przedszkoly Dr.
samotní lektoři
rzů
trvajících až do Olszaka
Ksenia
lyžování.
Stuchlik, jejíž šva„Vloni se na sjezbřezna.
gr Tadeusz Swed je hlavdovce promíchaly tři
ní předák špičkového rubáňového kolektivu na ČSA. „Na lyžák s námi jely i děti zaměstnanců OKD, namátkou Romana
Cichého či Pavla Šmatlavy,“ podotkla Stuchlik s tím, že příznivé účinky měl na městské školáky
rovněž beskydský vzduch.
„Pobyt na zdravém vzduchu
je jeden z důvodů, proč město lyžařské kurzy či ozdravné pobyty v přírodě pro děti prosazuje,“
nechala se slyšet mluvčí radnice.
Karviná už ostatně zkraje roku
poslala osmadvacet dalších dětí
na čtyřtýdenní lázeňskou rekreaci do Metylovic. A v březnu pojedou lyžovat kluci a holky z mateřských škol, kterým to nevyšlo vloni v prosinci.
Karvinské děti vyrazily díky NOKD na lyžařský kurz.
Radek Lukša
„Hodinka na svahu pod dohledem instruktorů, dvacet minut na svačinku a teplý čaj v chatce u ohřívače, a pak další hodinka lyžování. Počasí málem
jarní, perfektně upraveného sněhu dost,“ popisovala učitelka
Gabriela Buriánová, která jezdila
s 21 žáky prvních až pátých ročníků ZŠ U Studny v Mizerově.
Lehce to podle ní zadrhávalo snad
první den, než „vyřešili“ půjčo-
FOTO: ZŠ Dr. Olszaka
BUKOVEC – V pondělí dokázaly
sotva udržet rovnováhu na malém svahu, ve středu už šly samy
na pomu a hurá na kopec! Tak si
vedly děti ze dvou karvinských
základních škol, které jako první vyrazily na další ročník lyžařských kurzů probíhajících za podpory Nadace OKD. V beskydském
Bukovci jim ve třetím týdnu ledna
vyšlo počasí i sněhová nadílka.
„Kvůli nedostatku sněhu jsme
museli odvolat první běh v prosinci. Zájem o kurzy lyžování je tradičně obrovský, kapacita se naplnila prakticky hned po jejich ohlášení,“ informovala Šárka Swiderová
z karvinského magistrátu. Díky
jeho penězům i příspěvku těžařské
nadace rodiče dopláceli za pět přibližně půldenních výjezdů na hory
jen pětistovku na jedno dítě.
v této firmě. Na stejné pozici jako
ona pracuje na degazačce rovněž
nejstarší dcera Markéta. A manžela
má Srdcařka na staříčské šachtě –
je elektrikářem ve strojním úseku.
600
FOTO: Orel jednota Paskov
KARVINÁ – Sama ředitelka Iva
Sandriová oblékla ve středu
14. ledna hornickou kytli, aby
podtrhla spojitost Střední školy techniky a služeb (SŠTaS)
Karviná s touto profesí a revírem
OKD. Všechny obory pak s kolegy pedagogy představila soutěžní formou na akci podporované
těžařskou nadací – Brána řemeslům otevřená i na tradičním Dni
otevřených dveří.
„Celkem 230 žáků devátých
ročníků z dvanácti základních
škol z Karviné, Orlové a Petrovic
u Karviné se svými výchovnými poradci dorazilo na dopolední
část programu. Dozvěděli se, že
řemeslo má stále zlaté dno a tradice o zlatých českých ručičkách
ve světě stále platí. Jen je ji zapotřebí pozvednout,“ upřesnil pedagog Viktor Pavelka, připravující
také hornické učně.
na zajištění provozních záležitostí
oddílu.
A zatímco Kubánková se
na vánočním turnaji objevila jako
zapisovatelka, rozhodčího jako už
obvykle dělal druhý srdcovkový
patron Radomír Kuča. „Házené jsem
se věnoval snad od třetí třídy, s aktivní kariérou jsem sekl nedávno.
Což však neznamená, že bych u ní
nezůstal – mám totiž licenci pískat
Renáta Kubánková jako zapisovatelka na vánočním turnaji.
„V roce 1954 paskovští muži
a dorostenci sehráli historický
zápas na hřišti u Orlovny, a navíc
se Paskov také stal
přeborníkem kraje,
naposledy v historii
české házené.
Rokem 1955 začalo
s mezinárodními
pravidly nejslavnější
období házené v naší
obci. Ve druhém ročníku
vznikla družstva žen, dorostenek a žaček. Ve třetím muži vyhráli
s náskokem deseti bodů druhou
ligu. V ročníku 1958–1959 bojovali
v nejvyšší, první lize, byť bohužel jen
jednu soutěžní sezonu, což je velká
škoda,“ uvedl Jiří Štefek, jednatel
Orlů, působících ve sportovní nafukovací hale.
Tu má doslova přes cestu
Renáta Kubánková, která zařídila
jednu ze Srdcovek. „Hrávala jsem
házenou od mala, věnovala se jí
také dcera Kateřina a nyní mám
v žákovském týmu sedmiletá dvojčata Honzu a Jirku,“ vysvětlovala
s tím, že v jednotě se zabývá právě
přípravou dětských házenkářů. Její
minigrant využili Orli především
celostátní druhou ligu,“ prohlásil
Kuča, jehož minigrant zajistil nové
míče.
Orel jednota Paskov
momentálně vysílá
do soutěží pořádaných
Oblastním severomoravským svazem házené
Ostrava čtyři družstva.
Muže na úroveň kraje, ženy
do druhé ligy pro Moravu,
Slezsko a východní Čechy, žáky
a minižáky do moravskoslezské ligy.
V klubu funguje rovněž přípravka pro
nejmenší. A od otevření paskovské
nafukovací haly letos Orli slaví
10. výročí.
Radek Lukša
Dlouholetý báňský záchranář
Radomír Kuča se vyučil důlním
elektrikářem a v roce 1987
nastoupil na tehdejší Důl
Paskov. Po jeho uzavření přešel
na šachtu v Chlebovicích, kde
záhy přešel k záchrance. U ZBSZ
současného Důlního závodu 3
vedené Vojtěchem Trchalíkem
působí přes dvacet let.
Radomír Kuča zápasy (nejen) paskovské házené soudcuje.
12
Sport
číslo 3 | ročník 45
Mezigenerační olympiáda opět úspěšná
Aktivity AZetu dalece
přesahují brány zimního
stadionu. O tom se
už podruhé mohli
přesvědčit i senioři
z havířovského Heliosu
v kuželkách a absolvovali tak zvanou správnou cestu (senior projížděl trasu na stolní desce a hráč absolvoval slalom s florbalovou hokejkou a tenisákem).
Vlastimil Daníček (v zeleném) je svátečním střelcem. Ve středu zálohy má spíš
odrážet útoky soupeře.
Porazili slovenského
účastníka nejvyšší soutěže
FOTO: Josef Pintér
„Opět po roce to bylo
krásné setkání. Jak
naši senioři, tak i kluci
z hokejového klubu
se na sebe těšili.
Prvotní ostych byl už
zase o něco menší
než minulý rok,“ řekla
Gabriela Kunčická.
FOTO: MFK OKD Karviná
HAVÍŘOV − Třetí lednový čtvrtek
připravily aktivizační pracovnice
Domova seniorů, střediska Helios,
společně s hokejovým klubem AZ
Havířov společné odpoledne. Malí
hráči havířovského klubu poměřili
síly vždy ve dvojici s jedním seniorem ve třech disciplínách. Členové
jednotlivých týmů si vybarvili vlajku svého státu, utkali se v turnaji
Vlajkami mnoha světových států se to na druhém ročníku Mezigenerační olympiády jen hemžilo.
Do soutěží se aktivně zapojili
až do konce bude o co hrát a kaži manažer AZetu Patrik Rimmel
dý získaný bod bude mít v koneča vedoucí Odboru sociálních věcí
ném součtu cenu zlata.
havířovského magistrátu
Poslední domácí duel,
Bernarda Urbancová.
ve kterém havířovští
Ústí
Nejúspěšnější byli nahokejisté
přivítanad Labem
konec reprezentanti
li Most, začal velmi
Lotyšska – Ludmila
zvláštně – o hodiVelice důležitý zá
pas
Vandíková a Kryštof
nu později, než bylo
vypukne v K&K
PNEU
Grygar. Pomyslné
původně v plánu.
Aréně v sobotu
stříbro
putovalo
Důvodem byly tech24. ledna
do Švédska díky Marii
nické problémy auod 17 hodin.
Balounové a Sebastianu
tobusu s týmem mosRessovi, bronz pak brateckých hokejistů na palo Norsko ve složení Jan Vondrus
lubě. „Čekání na úvodní vhazoa Adam Csabi.
vání nebylo nic příjemného, ale
udržovali jsme se v tempu v poAZ bojuje o play off
silovně, proběhlo i nějaké to hraní s míčem. Každopádně si mysZpět k hokejovým aktivilím, že to nakonec pro nás byla
tám, které jsou pro AZ zásadvýhoda, protože Most nastouní. Svěřencům trenérů Danečka
pil k utkání, jak se říká, rovnou
a Potěšila zbývá do konce základz autobusu a bez řádné rozcvičky.
ní části posledních 6 utkání. Před
Zápas jsme naštěstí zvládli,“ řekl
tím středečním v Benátkách nad
po utkání útočník Patrik Zdráhal,
Jizerou (utkání skončilo po uzákterý za AZ nastoupil po více než
věrce toho vydání) se AZ načtyřech měsících. Mezi nimi sticházel na sedmém místě. Pokud
hl i MS do 20 let v Kanadě, kde
by takto skončil po dvaapadeČeši vypadli ve čtvrtfinále se
sáti kolech, měl by jistotu účasSlovenskem. Nicméně Zdráhal
ti v předkole play off. Kdyby však
zazářil tím způsobem, že byl jedpo základní části skončil nejhůř
ním ze dvou nejlepších českých
šestý, tak by ušetřil síly a mohl se
střelců na tomto ostře sledovav klidu připravovat na čtvrtfináném turnaji.
le. Na toto umístění však ztrácel
Adam Januszek
pouhý bodík, a tak to vypadá, že
„Opět po roce to bylo krásné setkání. Jak naši senioři, tak i kluci z hokejového klubu se na sebe
těšili. Po loňském prvním ročníku už někteří věděli, do čeho jdou
a opravdu si to užili. Ten prvotní ostych byl už zase o něco menší než minulý rok. Dokonce některé dvojice se po roce znovu sešly a pochopitelně chtěly soutěžit
spolu. Ale určili jsme taková pravidla, že se o složení dvoučlenných
týmů losovalo,“ informovala vedoucí sociálního útvaru střediska
Helios Gabriela Kunčická.
Jednou ze tří disciplín byl také turnaj v kuželkách.
Karvinský aquatlon je tady už podruhé
KARVINÁ − Po téměř třinácti měsících se předposlední lednovou sobotu (24.1.) uskuteční druhý ročník Karvinského aquatlonu. Jak už název napovídá – půjde o plavání a běh. Závodit mohou
všichni jednotlivci od šesti let až
po seniory. Hlavní závod bude obsahovat 400 metrů plavání (krytý
bazén STaRS) a 3704 metrů běhu
(2 námořní míle). Mezi jednotlivými disciplínami bude pauza a čas
na přesun ke KSVČ Juventus, kde
„Důležitou věcí je
písemný souhlas rodičů,
že dítě mladší 18 let se
může soutěže zúčastnit,“
upozornil za organizátory
Jakub Gulec.
Loňský premiérový ročník přilákal na start celkem 51 závodníků. Tento počet
byl letos překonán už dva týdny předem.
Běžecká část se bude konat v karvinské části Nové Město.
Hostující tým zaskočil domácí borce
gólem z 16. minuty přímo od rohového praporku. Za dvě minuty však
ukázkově vyrovnal z voleje Václav
Juřena. Po změně stran už bylo
na hřišti jen jedno mužstvo.
KARVINÁ – Druhý týden zimní přípraKarviná šla do vedení
vy zakončili svěřenci Jozefa
díky svátečnímu
Webera v jarním počasí
střelci Daníčkovi
vítězstvím. Na umělou
a skóre na kotrávu Sportovního centra
V sobotu 24. led
nečnou podobu
Kovona si pozvali předna od 11 hodin na Kov
upravil krátce před
poslední tým slovenské
oně
odehrají Karvinš
koncem nejlepší
Fortuna ligy, a přestože
tí duel
se slezským
střelec Fotbalové
tým ze severu Slovenska
rivalem.
národní ligy Lubomír
šel do vedení, domácí
Urgela. Tím hned
za dvě minuty odpověděli
ve svém prvním zápase,
vyrovnávací brankou a po změně
do kterého v přípravě nastoupil,
stran dvěma brankami rozhodli
potvrdil roli kanonýra. „V Chorzówě
o konečné výhře.
on ani třeba Václav Juřena nehráli
„Zasloužená výhra. Byli jsme
a nastoupili jiní kluci, které jsme
aktivnější i živější a působili i sepotřebovali vidět,“ vysvětlil trenér
hranějším dojmem. Ružomberok
Weber s tím, že bude dávat hodně
směrem dopředu příliš nebezpříležitostí mladým hráčům. Kluci
pečný nebyl,“ vysvětlil autor
z dorostu potřebují hrát takovéto
druhé a zároveň vítězné branky
zápasy, je to pro ně velká škola,“
Vlastimil Daníček. Právě tento
poznamenal kouč MFK OKD.
třiadvacetiletý fotbalista se minulý
Ve středu (po uzávěrce tohoto
týden s vedením klubu domluvil
vydání) byl na pořadu další
na hostování ze Slovácka do konzápas. Tentokrát proti týmu z třetí
ce této sezony. „Trenér Habanec
polské ligy BKS Stal Bielsko-Biala.
mi jasně řekl, že se mnou v této
A v sobotu se půjde na fotbal
sezoně nepočítá. A protože jsem
v Karviné znovu. Od 11 hodin bude
tady strávil podzim, který se nám
k vidění derby s Opavou. Oba týmy
povedl, měl jsem zájem pokračov této sezoně spolu odehrály už
vat. Jen jsem musel počkat, zda
tři zápasy (pohár, liga a příprava)
se mezi sebou domluví oba kluby.
a všechny skončily výsledkem 1:0.
To se nakonec stalo,“ vysvětloval
Dvakrát se radovali karvinští fotDaníček, proč se k týmu připojil až
balisté a v jednom případě – v tom
během přípravy. „Začátek přípravy
pohárovém – naopak fotbalisté
jsem absolvoval individuálně,“ doSFC Opava.
dal odchovanec klubu z Uherského
Hradiště.
aja
Opava
TENISTÉ SE DOČKAJÍ LEPŠÍHO ZÁZEMÍ
FOTO: archiv
Unikátní soutěž pořádají
společně oddíly TJ Jäkl
Karviná a Kosatky Karviná.
Startovné pro dospělého
je 100 Kč, mládež do 18 let
zaplatí polovinu
Trefil se i nejlepší střelec FNL
Kromě vítězství 3:1 nad
Ružomberokem může těšit
pokračování záložníka
Vlastimila Daníčka v barvách
MFK OKD
by se mělo nacházet místo startu
běžecké části.
„V 8 hodin proběhne prezence na krytém bazénu, o hodinu
později bude start plavecké části. Start hromadného běžeckého
závodu je naplánován na 13.10.
Na své si přijdou i děti, pro které je závod rozdělen do dvou
kategorií – od 6 do 11 let a od
12 do 16 let,“ informoval hlavní
organizátor závodu Jakub Gulec
s tím, že nejmladší kategorii čeká
100 metrů plavání a 0,5 námořní
míle běhu (926 metrů). Prostřední
kategorii pak dvojnásobek.
Organizátoři připravili pro soutěžící také jednu novinku, která se
týká přemístění k druhé části závodu. „Po plavání budou všichni převezeni autobusem k místu konání běžecké části. To v minulém roce nebylo,“ uvedl Gulec.
Loňský premiérový ročník ovládl
v hlavní kategorii Petr Kloda, který byl v součtu obou časů o 15 vteřin rychlejší než stříbrný Lumír
Hlaváč.
Všichni zájemci se mohou hlásit do pátku 23. ledna elektronicky
přes web www.karvinskyaquatlon.eu nebo v den závodu přímo
na místě. Kdo navíc přivede kamaráda, ten získá desetikorunovou slevu na startovném pro oba.
KARVINÁ – Čtyři roky po odkoupení
tenisového areálu na ulici Sportovní
přichází tolik potřebná rekonstrukce také díky dotaci z EU. Jedná se
teprve o první velké úpravy od postavení areálu v roce 1961. V letech
2010–2011 se úprav dočkal pouze
antukový povrch sedmi venkovních
kurtů. Změn dozná zázemí pro hráče
i trenéry, vznikne nová klubová
místnost, bufet a také lepší prostor
pro relaxaci.
„Jde o další vylepšení prostředí
pro sport a volný čas především
pro děti a mládež. Nové zázemí
by mohlo přilákat k tenisu i další
zájemce,“ uvedl náměstek primátora
Lukáš Raszyk s tím, že náklady se
vyšplhají na částku kolem 6 milionů
korun. Městský tenisový klub se
zaměřuje především na práci s dětmi
a mládeží a usiluje o oživení místní
tenisové líhně, která v 80. letech
minulého století patřila mezi nejlepší
v republice. Jejím zatím nejslavnějším odchovancem je tenista Radek
Štěpánek – nyní už čestný občan
Karviné.
aja
Kam za sportem
Havířov – volejbal
Extrémně důležitý zápas čeká
v sobotu 24. ledna od 17 hodin
volejbalisty SKV Havířov. Ti
v Městské sportovní hale hostí
borce z Ústí nad Labem, kteří
zaostávají právě za sobotním hostitelem v tabulce UNIQA extraligy
mužů o pouhé dva body.
Orlová – fotbal
V pořadí 2. kolo zimního turnaje
O pohár starosty města Orlové 2015
je na programu poslední lednovou
neděli. Na umělé trávě v Orlové vyzve
nejprve od 8.30 hodin domácí dorost
muže Baníku OKD Doubrava, v 10.30
je na programu duel Interu Petrovice
s orlovským Baníkem Fučík a o další
dvě hodiny později přijde na řadu
derby Slovan Orlová – Orlová B.
Karviná – hokej
Fanoušci karvinského hokeje mají
příležitost netradičně v pátek 23.
ledna vidět své oblíbence v akci
proti Přerovu. Zápas začíná v 17
hodin.
aja
Adam Januszek
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06
Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111
„ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „
Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Program NENECHEJ SVŮJ TALENT ZAHÁLET! je v