FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DEMOKRATSKE STRANKE
na dan 31. 12. 2011.
Sa mišljenjem ovlašćenog revizora
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2011. годину
И ОПШТИ ПОДАЦИ
Политичка странка
Коалиција
Демократска странка
www.ds.org.rs
Ред. бр.
[email protected]
Број рачуна
Група грађана
Крунска 69, београд
100119052
07425511
011/3443-003
9492
Назив пословне банке у којој је рачун отворен
27.07.1990., Београд
Врста рачуна:
1. Динарски
2. Девизни
Намена рачуна:
3. Редован рад
4. Изборна кампања
Уноси се шифра врсте рачуна
(1 или 2)
Уноси се шифра намене
рачуна (3 или 4)
1
180-1181210004804-67
Алфа банка
1
3
2
180-7071210033807-08
Алфа банка
1
3
3
150-6823-39
Креди Банка
1
3
4
150-20923-31
Креди Банка
1
3
5
340-21997-93
ЕРСТЕ Банка
1
3
6
165-16368-23
Хипо Алпе Адриа банка
1
3
7
165-20542-14
Хипо Алпе Адриа банка
1
3
8
160-357998-66
Интеса Банка
1
3
9
160-312323-30
Интеса Банка
1
3
10
160-922827-72
Интеса Банка
1
3
11
160-932117-41
Интеса Банка
1
3
12
160-326151-62
Интеса Банка
1
3
13
160-325726-76
Интеса Банка
1
3
14
160-357115-96
Интеса Банка
1
3
15
160-63693-87
Интеса Банка
1
3
16
160-346746-66
Интеса Банка
1
3
17
160-302330-36
Интеса Банка
1
3
18
160-307675-06
Интеса Банка
1
3
19
160-54548-71
Интеса Банка
1
3
20
160-311013-80
Интеса Банка
1
3
21
160-309380-32
Интеса Банка
1
3
22
160-358251-83
Интеса Банка
1
3
23
160-54530-28
Интеса Банка
1
3
24
160-924514-55
Интеса Банка
1
3
25
160-301588-31
Интеса Банка
1
3
26
160-16958-30
Интеса Банка
1
3
27
160-60998-24
Интеса Банка
1
3
28
160-307239-53
Интеса Банка
1
3
29
160-155490-79
Интеса Банка
1
3
30
160-16884-58
Интеса Банка
1
3
31
160-325372-71
Интеса Банка
1
3
32
160-16952-48
Интеса Банка
1
3
1 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
33
160-309035-97
Интеса Банка
1
3
34
160-156866-25
Интеса Банка
1
3
35
160-52293-46
Интеса Банка
1
3
36
160-335340-43
Интеса Банка
1
3
37
160-119580-42
Интеса Банка
1
3
38
160-326829-65
Интеса Банка
1
3
39
160-310876-06
Интеса Банка
1
3
40
160-180494-48
Интеса Банка
1
3
41
160-16960-24
Интеса Банка
1
3
42
160-326190-42
Интеса Банка
1
3
43
160-355196-33
Интеса Банка
1
3
44
160-92882-14
Интеса Банка
1
3
45
160-325775-26
Интеса Банка
1
3
46
160-311103-04
Интеса Банка
1
3
47
160-65186-70
Интеса Банка
1
3
48
160-311570-58
Интеса Банка
1
3
49
160-931552-87
Интеса Банка
1
3
50
160-325800-48
Интеса Банка
1
3
51
160-308228-93
Интеса Банка
1
3
52
160-16955-39
Интеса Банка
1
3
53
160-63698-72
Интеса Банка
1
3
54
160-313122-58
Интеса Банка
1
3
55
160-16962-18
Интеса Банка
1
3
56
160-54210-18
Интеса Банка
1
3
57
160-349744-93
Интеса Банка
1
3
58
160-311823-75
Интеса Банка
1
3
59
160-141983-54
Интеса Банка
1
3
60
160-312826-73
Интеса Банка
1
3
61
160-329841-50
Интеса Банка
1
3
62
160-163755-19
Интеса Банка
1
3
63
160-80658-20
Интеса Банка
1
3
64
160-327617-29
Интеса Банка
1
3
65
160-251657-56
Интеса Банка
1
3
66
160-311077-82
Интеса Банка
1
3
67
160-97882-49
Интеса Банка
1
3
68
160-925017-98
Интеса Банка
1
3
69
160-309571-41
Интеса Банка
1
3
70
160-16898-16
Интеса Банка
1
3
71
160-307531-50
Интеса Банка
1
3
72
160-16961-21
Интеса Банка
1
3
73
205-26694-31
Комерцијална банка
1
3
74
205-134750-37
Комерцијална банка
1
3
75
205-133202-25
Комерцијална банка
1
3
2 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
76
205-23175-15
Комерцијална банка
1
3
77
205-150098-68
Комерцијална банка
1
3
78
205-175506-86
Комерцијална банка
1
3
79
205-0000000149606-89
Комерцијална банка
1
3
80
205-159732-72
Комерцијална банка
1
3
81
205-43969-04
Комерцијална банка
1
3
82
205-31646-16
Комерцијална банка
1
3
83
205-31126-24
Комерцијална банка
1
3
84
205-134409-90
Комерцијална банка
1
3
85
205-37798-87
Комерцијална банка
1
3
86
205-31966-26
Комерцијална банка
1
3
87
205-37364-31
Комерцијална банка
1
3
88
205-101996-38
Комерцијална банка
1
3
89
205-39248-05
Комерцијална банка
1
3
90
205-43674-16
Комерцијална банка
1
3
91
205-47228-24
Комерцијална банка
1
3
92
205-31080-65
Комерцијална банка
1
3
93
205-68294-70
Комерцијална банка
1
3
94
205-136346-02
Комерцијална банка
1
3
95
205-53847-52
Комерцијална банка
1
3
96
205-162991-92
Комерцијална банка
1
3
97
205-31527-82
Комерцијална банка
1
3
98
205-140766-31
Комерцијална банка
1
3
99
205-159484-40
Комерцијална банка
1
3
100
205-28365-62
Комерцијална банка
1
3
101
205-24602-02
Комерцијална банка
1
3
102
205-135104-42
Комерцијална банка
1
3
103
205-28188-11
Комерцијална банка
1
3
104
205-62894-71
Комерцијална банка
1
3
105
205-163156-82
Комерцијална банка
1
3
106
205-27989-26
Комерцијална банка
1
3
107
205-153436-45
Комерцијална банка
1
3
108
205-12760-26
Комерцијална банка
1
3
109
205-82390-74
Комерцијална банка
1
3
110
205-16997-22
Комерцијална банка
1
3
111
205-162885-22
Комерцијална банка
1
3
112
205-28392-78
Комерцијална банка
1
3
113
205-0000000150196-65
Комерцијална банка
1
3
114
205-149439-08
Комерцијална банка
1
3
115
205-74969-27
Комерцијална банка
1
3
116
205-30891-50
Комерцијална банка
1
3
117
205-29176-54
Комерцијална банка
1
3
118
205-28374-35
Комерцијална банка
1
3
3 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
119
205-136414-89
Комерцијална банка
1
3
120
205-35296-27
Комерцијална банка
1
3
121
205-136321-77
Комерцијална банка
1
3
122
205-136240-29
Комерцијална банка
1
3
123
205-59536-57
Комерцијална банка
1
3
124
205-38446-83
Комерцијална банка
1
3
125
205-63783-23
Комерцијална банка
1
3
126
205-136327-59
Комерцијална банка
1
3
127
205-28413-15
Комерцијална банка
1
3
128
205-158363-08
Комерцијална банка
1
3
129
205-136667-09
Комерцијална банка
1
3
130
205-163207-26
Комерцијална банка
1
3
131
325-9500800003565-24
ОТП банка
1
3
132
325-9500800003491-52
ОТП банка
1
3
133
325-9500800003528-38
ОТП банка
1
3
134
325-9500700023726-21
ОТП банка
1
3
135
265-1040310001651-52
Раифаизен Банка
1
3
136
265-2210310000170-03
Раифаизен Банка
1
3
137
265-6310310003464-79
Раифаизен Банка
1
3
138
265-2010310000735-84
Раифаизен Банка
1
3
139
275-10220936834-93
Сосиете женерал
1
3
140
275-0010220594542-30
Сосиете женерал
1
3
141
275-0010220548986-25
Сосиете женерал
1
3
142
275-0010220631120-03
Сосиете женерал
1
3
143
275-0000220015137-55
Сосиете женерал
1
3
144
170-0030005798000-98
УНИКРЕДИТ БАНКА
1
3
145
355-1134563-72
Војвођанска Банка
1
3
146
355-1030647-62
Војвођанска Банка
1
3
147
355-1025411-56
Војвођанска Банка
1
3
148
355-1030251-86
Војвођанска Банка
1
3
149
355-1035914-72
Војвођанска Банка
1
3
150
355-1008619-89
Војвођанска банка
1
3
151
355-1033891-30
Војвођанска Банка
1
3
152
355-1032275-28
Војвођанска Банка
1
3
153
355-1038632-66
Војвођанска Банка
1
3
154
355-1040853-96
Војвођанска Банка
1
3
155
355-1104858-44
Војвођанска Банка
1
3
156
355-1038007-98
Војвођанска Банка
1
3
157
355-1032047-33
Војвођанска Банка
1
3
158
355-1029835-73
Војвођанска Банка
1
3
159
355-1036997-24
Војвођанска банка
1
3
160
355-1014957-87
Војвођанска банка
1
3
161
355-1034574-18
Војвођанска Банка
1
3
4 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
162
355-1038019-62
Војвођанска Банка
1
3
163
355-1038278-61
Војвођанска Банка
1
3
164
355-1032139-48
Војвођанска банка
1
3
165
355-1023034-09
Војвођанска Банка
1
3
166
355-1134720-86
Војвођанска Банка
1
3
167
355-1038688-92
Војвођанска Банка
1
3
168
355-0000001133883-75
Војвођанска Банка
1
3
169
355-1127375-05
Војвођанска Банка
1
3
170
355-1127426-46
Војвођанска Банка
1
3
171
355-1110581-44
Војвођанска Банка
1
3
172
355-1127013-24
Војвођанска Банка
1
3
173
355-1128647-69
Војвођанска Банка
1
3
174
355-3200110049-56
Војвођанска Банка
1
3
175
355-1127582-63
Војвођанска Банка
1
3
176
355-1049418-09
Војвођанска Банка
1
3
177
285-2041040000001-15
Волкс Банк
1
3
178
285-2041040000025-40
Волкс Банк
1
3
179
285-2041040000024-43
Волкс Банк
1
3
Фонд за унапређење демократије “Љуба Давидовић“
Унапређење демократске кулутуре у Србији,
0756232
20.03.1991.
Тамара Трипић
02. 04. 2011
Секретар Демократске странке
Социјалистичка интернационалa
Пуноправни члан
09.07.2008.
Партија европских совијалиста
Посматрачи
07.12.2006.
Светски млади социјалисти – IUSY
Пуноправни члан
2008.
Европски млади социјалсти – ECOSY
Пуноправни члан
2010.
ИИ ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
за период 01.01.2011. год. до 31.12.2011.
1. Новчана средства из јавних извора
Основ преноса
средстава
3. Редован рад
4. Изборна кампања
Ред. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Извор новчаних средстава
Буџет РС
Буџет јединице територијалне
аут.
Буџет јединице локалне самоуправе
Ада
Буџет јединице локалне самоуправе
Александровац
Буџет јединице локалне самоуправе
Алексинац
Буџет јединице локалне самоуправе
Алибунар
Буџет јединице локалне самоуправе
Апатин
Буџет јединице локалне самоуправе
Арандјеловац
Буџет јединице локалне самоуправе
Ариље
Буџет јединице локалне самоуправе
Бабусница
Буџет јединице локалне самоуправе
Бач
Годишњи износ
105.847.326.45
Број рачуна на који су средства пренета
275-0000220015137-55
Уноси се шифра основа
(3 или 4)
3
5.914.010.12
160-931552-87
3
92,160.96
355-1134563-72
3
52,520.69
205-26694-31
3
126,683.00
3
0.00
325-9500800003565-24
200-2266690102041-32
160-357998-66
91,346.16
275-10220936834-93
3
126,470.28
205-134750-37
3
180,570.00
160-312323-30
3
10,839.51
325-9500800003491-52
3
149,260.00
205-133202-25
3
Број и назив документа
3
5 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Буџет јединице локалне самоуправе
Бачка Паланка
Буџет јединице локалне самоуправе
Бачка Топола
Буџет јединице локалне самоуправе
Бачки Петровац
Буџет јединице локалне самоуправе
Бајина Башта
Буџет јединице локалне самоуправе
Барајево
Буџет јединице локалне самоуправе
Баточина
Буџет јединице локалне самоуправе
Бечеј
Буџет јединице локалне самоуправе
Бела Црква
Буџет јединице локалне самоуправе
Бела Паланка
Буџет јединице локалне самоуправе
Беочин
Буџет јединице локалне самоуправе
Блаце
Буџет јединице локалне самоуправе
Богатић
Буџет јединице локалне самоуправе
Бојник
Буџет јединице локалне самоуправе
Бољевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Бор
Буџет јединице локалне самоуправе
Босилеград
Буџет јединице локалне самоуправе
Брус
Буџет јединице локалне самоуправе
Бујановац
Буџет јединице локалне самоуправе
Чачак
Буџет јединице локалне самоуправе
Чајетина
Буџет јединице локалне самоуправе
Ћићевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Чока
Буџет јединице локалне самоуправе
Црна Трава
Буџет јединице локалне самоуправе
Чукарица
Буџет јединице локалне самоуправе
Ћуприја
Буџет јединице локалне самоуправе
Деспотовац
Буџет јединице локалне самоуправе
Димитровград
Буџет јединице локалне самоуправе
Дољевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Доњи Милановац
Буџет јединице локалне самоуправе
Гаџин Хан
Буџет јединице локалне самоуправе
Гњилане
Буџет јединице локалне самоуправе
Голубац
Буџет јединице локалне самоуправе
Гора
Буџет јединице локалне самоуправе
Горњи Милановац
Буџет јединице локалне самоуправе
Грачаница
Буџет јединице локалне самоуправе
Град Београд
Буџет јединице локалне самоуправе
Град Ниш
Буџет јединице локалне самоуправе
Град Нови Сад
Буџет јединице локалне самоуправе
Гроцка
Буџет јединице локалне самоуправе
Гуча
Буџет јединице локалне самоуправе
Инђија
Буџет јединице локалне самоуправе
Ириг
Буџет јединице локалне самоуправе
Ивањица
Буџет јединице локалне самоуправе
Јагодина
Буџет јединице локалне самоуправе
Кањижа
213,336.00
165-16368-23
3
61,320.00
160-922827-72
3
97,274.00
160-932117-41
3
120,320.04
205-23175-15
3
47,218.18
205-0000000149606-89
3
87,971.00
205-150098-68
3
47,162.00
3
28,628.00
165-20542-14
205-175506-86
355-0000001128644-78
378,840.00
150-6823-39
3
31,469.50
160-326151-62
3
36,843.00
205-31126-24
3
0.00
205-134409-90
3
0.00
160-54548-71
3
3
20,113.97
205-37798-87
3
160,683.57
160-311013-80
3
0.00
205-31966-26
3
36,708.57
205-37364-31
3
23,912.00
205-101996-38
3
256,764.00
160-309380-32
160-358251-83
355-1033891-30
3
117,616.20
3
0.00
160-54530-28
3
85,341.00
160-924514-55
3
0.00
160-301588-31
3
163,764.48
355-1030647-62
3
66,366.18
355-1032275-28
3
113,721.00
160-16958-30
3
198,140.00
180-7071210033807-08
3
14,662.02
205-39248-05
3
34,317.42
205-43674-16
3
33,593.00
325-9500800003528-38
3
0.00
205-47228-24
3
44,352.00
205-31080-65
3
0.00
355-1035749-82
3
132,852.00
355-1127426-46
3
0.00
3
17,557,537.02
205-38118-97
160-307675-06
355-1008619-89
1,906,476.00
205-12760-26
3
3,458,919.28
265-2010310000735-84
3
0.00
205-159732-72
3
28,006.00
205-28188-11
3
1,086,754.80
265-2210310000170-03
3
87,536.22
355-1038632-66
3
95,779.87
355-1040853-96
3
178,918.92
160-60998-24
3
204,828.00
160-307239-53
3
3
6 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Буџет јединице локалне самоуправе
Кикинда
Буџет јединице локалне самоуправе
Кладово
Буџет јединице локалне самоуправе
Кнић
Буџет јединице локалне самоуправе
Књажевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Коцељева
Буџет јединице локалне самоуправе
Косјерић
Буџет јединице локалне самоуправе
Косовкса Каменица
Буџет јединице локалне самоуправе
Костолац
Буџет јединице локалне самоуправе
Ковачица
Буџет јединице локалне самоуправе
Ковин
Буџет јединице локалне самоуправе
Град Крагујевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Краљево
Буџет јединице локалне самоуправе
Крупањ
Буџет јединице локалне самоуправе
Крушевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Кучево
Буџет јединице локалне самоуправе
Кула
Буџет јединице локалне самоуправе
Куршумлија
Буџет јединице локалне самоуправе
Лајковац
Буџет јединице локалне самоуправе
Лапово
Буџет јединице локалне самоуправе
Лазаревац
Буџет јединице локалне самоуправе
Лебане
Буџет јединице локалне самоуправе
Лесковац
Буџет јединице локалне самоуправе
Љиг
Буџет јединице локалне самоуправе
Љубовија
Буџет јединице локалне самоуправе
Лозница
Буџет јединице локалне самоуправе
Мајданпек
Буџет јединице локалне самоуправе
Мали Иђос
Буџет јединице локалне самоуправе
Мали Зворник
Буџет јединице локалне самоуправе
Мало Црниће
Буџет јединице локалне самоуправе
Медвеђа
Буџет јединице локалне самоуправе
Мерошина
Буџет јединице локалне самоуправе
Мионица
Буџет јединице локалне самоуправе
Младеновац
Буџет јединице локалне самоуправе
Неготин
Буџет јединице локалне самоуправе
Ниш Палилула
Буџет јединице локалне самоуправе
Ниш Пантелеј
Буџет јединице локалне самоуправе
Нова Црња
Буџет јединице локалне самоуправе
Нова Варош
Буџет јединице локалне самоуправе
Нови Бечеј
Буџет јединице локалне самоуправе
Нови Београд
Буџет јединице локалне самоуправе
Нови Кнежевац
Буџет јединице локалне самоуправе
Нови Пазар
Буџет јединице локалне самоуправе
Обреновац
Буџет јединице локалне самоуправе
Оџаци
Буџет јединице локалне самоуправе
Опово
557,375.71
205-68294-70
3
137,700.00
160-155490-79
3
0.00
150-20923-31
3
96,728.70
205-136346-02
3
0.00
205-53847-52
3
100,000.00
205-162991-92
3
0.00
205-32819-86
3
0.00
160-16884-58
3
92,367.00
160-325372-71
3
129,697.86
355-1104858-44
3
271,411.00
355-1110581-44
3
259,999.92
160-309035-97
3
2,799.00
205-31527-82
3
374,437.86
160-156866-25
3
0.00
160-52293-46
3
136,550.56
160-335340-43
3
43,603.00
205-140766-31
3
125,600.94
160-119580-42
3
22,413.79
205-159484-40
3
167,537.41
160-325726-76
3
110,000.00
205-28365-62
3
0.00
205-24602-02
3
20,000.00
160-326829-65
3
199,215.00
160-310876-06
3
98,025.76
205-135104-42
3
34,317.42
205-62894-71
3
0.00
355-1127013-24
3
104,582.00
205-163156-82
3
65,020.00
265-6310310003464-79
3
0.00
205-27989-26
3
30,000.00
205-153436-45
3
0.00
160-180494-48
3
93,540.00
355-0000001133883-75
3
115,858.00
160-16960-24
3
0.00
160-326190-42
3
0.00
160-355196-33
3
58,752.00
355-1038007-98
3
48,466.20
160-325775-26
3
60,334.86
355-1032047-33
3
140,930.79
265-1040310001651-52
3
29,000.00
355-1029835-73
3
10,044.00
205-82390-74
3
285,421.97
355-1127375-05
3
85,901.84
355-1128647-69
3
31,200.00
355-3200110049-56-нов рачун
3
7 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Буџет јединице локалне самоуправе
Осечина
Буџет јединице локалне самоуправе
Палилула
Буџет јединице локалне самоуправе
Панчево
Буџет јединице локалне самоуправе
Параћин
Буџет јединице локалне самоуправе
Пећинци
Буџет јединице локалне самоуправе
Петровац
Буџет јединице локалне самоуправе
Пирот
Буџет јединице локалне самоуправе
Пландиште
Буџет јединице локалне самоуправе
Покрајиниски Одбор Косовкса
Митровица
Буџет јединице локалне самоуправе
Пожаревац
Буџет јединице локалне самоуправе
Пожега
Буџет јединице локалне самоуправе
Прешево
Буџет јединице локалне самоуправе
Прибој
Буџет јединице локалне самоуправе
Пријепоље
Буџет јединице локалне самоуправе
Прокупље
Буџет јединице локалне самоуправе
Рача
Буџет јединице локалне самоуправе
Раковица
Буџет јединице локалне самоуправе
Рашка
Буџет јединице локалне самоуправе
Ражањ
Буџет јединице локалне самоуправе
Рековац
Буџет јединице локалне самоуправе
Рума
Буџет јединице локалне самоуправе
Шабац
Буџет јединице локалне самоуправе
Савски Венац
Буџет јединице локалне самоуправе
Сечањ
Буџет јединице локалне самоуправе
Сента
Буџет јединице локалне самоуправе
Шид
Буџет јединице локалне самоуправе
Сјеница
Буџет јединице локалне самоуправе
Смедерево
Буџет јединице локалне самоуправе
Смедеревска Паланка
Буџет јединице локалне самоуправе
Сокобања
Буџет јединице локалне самоуправе
Сомбор
Буџет јединице локалне самоуправе
Сопот
Буџет јединице локалне самоуправе
Србобран
Буџет јединице локалне самоуправе
Сремска Митровица
Буџет јединице локалне самоуправе
Сремски Карловци
Буџет јединице локалне самоуправе
Стара Пазова
Буџет јединице локалне самоуправе
Стари Град
Буџет јединице локалне самоуправе
Суботица
Буџет јединице локалне самоуправе
Сурчин
Буџет јединице локалне самоуправе
Сурдулица
Буџет јединице локалне самоуправе
Свилајнац
Буџет јединице локалне самоуправе
Сврљиг
Буџет јединице локалне самоуправе
Темерин
Буџет јединице локалне самоуправе
Тител
9,040.00
205-16997-22
3
133,956.00
355-1025411-56
3
710,479.00
355-1127582-63
3
269,676.00
160-311103-04
3
40,986.00
355-1036997-24
3
144,287.00
160-65186-70
3
128,586.40
160-311570-58
3
0.00
355-1014957-87
3
0.00
205-168973-91
3
506,590.00
170-0030005798000-98
3
31,026.00
205-162885-22
3
0.00
160-325800-48
3
117,560.00
205-28392-78
3
207,670.00
205-0000000150196-65
3
134,895.00
205-149439-08
3
0.00
355-1034574-18
3
0.00
355-1030251-86
3
100,518.00
205-74969-27
3
10,247.00
205-30891-50
3
18,950.00
205-29176-54
3
364,370.00
355-1038019-62
3
2,184,000.00
275-0010220548986-25
3
106,158.75
205-43969-04
3
0.00
355-1038278-61
3
121,654.73
205-28374-35
3
158,197.44
160-308228-93
3
0.00
160-16955-39
3
575,266.41
160-63698-72
3
183,709.00
160-313122-58
3
48,802.20
205-136414-89
3
414,110.00
160-16962-18
3
11,934.56
205-31646-16
3
67,666.68
355-1032139-48
3
447,726.80
160-54210-18
3
0.00
160-349744-93
3
333,881.57
205-35296-27
3
419,735.00
355-1035914-72
3
713,302.10
275-0010220631120-03
3
304,410.60
275-0010220594542-30
3
92,766.00
160-311823-75
3
113,484.80
205-136321-77
3
100,000.00
325-9500700023726-21
3
82,706.89
340-21997-93
3
50,434.00
355-1049418-09
3
8 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Буџет јединице локалне самоуправе
Топола
Буџет јединице локалне самоуправе
Трговиште
Буџет јединице локалне самоуправе
Трстеник
Буџет јединице локалне самоуправе
Тутин
Буџет јединице локалне самоуправе
Уб
Буџет јединице локалне самоуправе
Ушће
Буџет јединице локалне самоуправе
Ужице
Буџет јединице локалне самоуправе
Ваљево
Буџет јединице локалне самоуправе
Варварин
Буџет јединице локалне самоуправе
Велика Плана
Буџет јединице локалне самоуправе
Велико Градиште
Буџет јединице локалне самоуправе
Владичин Хан
Буџет јединице локалне самоуправе
Владимирци
Буџет јединице локалне самоуправе
Власотинце
Буџет јединице локалне самоуправе
Вождовац
Буџет јединице локалне самоуправе
Врачар
Буџет јединице локалне самоуправе
Врањска Бања
Буџет јединице локалне самоуправе
Врбас
Буџет јединице локалне самоуправе
Врњачка Бања
Буџет јединице локалне самоуправе
Вршац
Буџет јединице локалне самоуправе
Жабаљ
Буџет јединице локалне самоуправе
Жабари
Буџет јединице локалне самоуправе
Жагубица
Буџет јединице локалне самоуправе
Зајечар
Буџет јединице локалне самоуправе
Земун
Буџет јединице локалне самоуправе
Житиште
Буџет јединице локалне самоуправе
Житорађа
Буџет јединице локалне самоуправе
Зрењанин
Буџет јединице локалне самоуправе
Звечан
Буџет јединице локалне самоуправе
Косовкса Митровица
Буџет јединице локалне самоуправе
Липљан
Буџет јединице локалне самоуправе
Витина
Буџет јединице локалне самоуправе
Врање
Буџет јединице локалне самоуправе
Нишка Бања
Буџет јединице локалне самоуправе
Штрпце
Буџет јединице локалне самоуправе
Звездара
1. Укупно
26,416.00
160-141983-54
3
0.00
205-136240-29
3
40,000.00
205-59536-57
3
39,593.02
205-38446-83
3
102,812.40
205-63783-23
3
0.00
160-312826-73
3
115,757.40
355-1023034-09
3
349,559.24
160-329841-50
3
30,000.00
355-1134720-86
3
162,286.50
160-163755-19
3
99,000.00
160-80658-20
3
0.00
160-327617-29
3
39,760.32
160-251657-56
3
0.00
160-311077-82
3
104,540.12
160-357115-96
3
151,085.76
160-63693-87
3
0.00
205-136327-59
3
642,846.00
160-925017-98
3
146,663.33
160-309571-41
3
313,042.39
160-16898-16
3
0.00
160-307531-50
3
71,973.00
205-28413-15
3
0.00
205-158363-08
3
138,197.00
160-16961-21
180-1181210004804-67
160-346746-66
3
112,267.19
36,760.00
355-1038688-92
3
79,000.00
3
556,291.00
205-136667-09
355-1015572-85
205-163207-26
32,000.00
205-0000000168723-65
3
205-168744-02
3
42,633.30
3
3
205-62378-67
3
205-0000000150867-89
3
160-97882-49
3
160-92882-14
3
205-96622-58
3
160-302330-36
3
156.879.332.9
9 oд 91
(Демкратска странка)
(програмска шифра)
12. 04. 2012 год.
(датум електронског
подношења извештаја)
2. Услуге и добра (члан 6. Закона)
Основ:
3. Редован рад
4. Изборна
кампања
Ред. бр.
Давалац добра или услуге
1
Назив органа или организације
Вредност добра или услуге
Место пружања
услуге или давања
добра
Уноси се
шифра основа
(3 или 4)
Опис услуге
или добра
Датум
пријема
Број и назив документа
2
3
2. Укупно
10 oд 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
3. Прилози физичких лица политичком субјекту
Намена
давања:
3. Редован рад
4. Изборна
кампања
I
Укупан износ новчаних давања
(1. новчани прилог и 2. чланарина)
Име и презиме
Место
даваоца
пребивалишта Адреса даваоца ЈМБГ даваоца
Ред. бр.
прилога
даваоца прилога
прилога*
прилога*
1*
2*
1+2
II
Укупан
Уноси се
износ
III
шифра намене
неновчаног Укупна вредност давања
давања
прилога
(I+II)
(3 или 4)
1
Мартина
Молнар
24400 Сента
100.00
100.00
3
2
Братислав
Ашику
11040 Београд Вождовац
125.00
125.00
3
3
Радомир
Танасијевић
11306 Гроцка
125.00
125.00
3
4
Бојана
Срдановић
11040 Београд Вождовац
130.00
130.00
3
5
Драгана
Стојановић
11400
Младеновац
150.00
150.00
3
6
Срђан
Прванов
26352 Иланџа
200.00
200.00
3
7
Зоран Ћирић
11000 Београд
200.00
200.00
3
8
Никола
Шокчић
24413 Палић
720.00
720.00
3
9
Сенад Планић 24000 Суботица
720.00
720.00
3
10
Драго Вуковић 24000 Суботица
750.00
750.00
3
11
12
13
Милорад
Влајић
11561 Брајковац
250.00
250.00
3
Радослав Леро
22323 Нови
Сланкамен
250.00
250.00
3
24333 Горња
Рогатица
250.00
250.00
3
25242 Бачки
Брестовац
250.00
250.00
3
14
Саша Марић
Сока
Станисављеви
ћ
15
Зоран
Миленковић
35250 Параћин
1,000.00
1,000.00
3
16
Обрен
Карајчић
26000 Панчево
255.00
255.00
3
17
Бобан
Вељковић
35254 Поповац
540.00
540.00
3
18
Ивана
Шуберић
11000 Београд
294.00
294.00
3
19
Аца Ђорђевић
23272 Нови
Бечеј
300.00
300.00
3
20
Драгиша
Бачанин
36350 Рашка
300.00
300.00
3
21
Горан Планић
34000
Крагујевац
300.00
300.00
3
22
Јасмина
Милутиновић 19250 Мајданпек
300.00
300.00
3
23
Мијољуб
Стевановић
34000
Крагујевац
300.00
300.00
3
24
Ратомирка
Милошевић
11400
Младеновац
300.00
300.00
3
25
Сузана
Драгојевић
19220 Доњи
Милановац
900.00
900.00
3
26
Тања Николић 18230 Сокобања
300.00
300.00
3
27
Димитирје
Пинку
26322
Николинци
344.00
344.00
3
28
Борис
Димитријевић
34000
Крагујевац
350.00
350.00
3
29
Марко Стошић 35250 Параћин
720.00
720.00
3
Напомена
11 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
30
Даница
Шумаревић
11550 Лазаревац
368.00
368.00
3
31
Ненад
Миловић
34000
Крагујевац
390.00
390.00
3
32
Јагода
Планојевић
11050 Београд Звездара
1,200.00
1,200.00
3
33
Миодраг
Дамјанов
23000 Зрењанин
400.00
400.00
3
34
Момчило
Симић
11400
Младеновац
400.00
400.00
3
35
Бранислав
Радовановић
35250 Параћин
900.00
900.00
3
36
Мирољуб
Живковић
19250 Мајданпек
450.00
450.00
3
37
Оливера
Кнежевић
11224 Врчин
10,450.00
10,450.00
3
38
Урош
Урошевић
19250 Мајданпек
450.00
450.00
3
39
Александар
Великић
11000 Београд
500.00
500.00
3
40
Ержбет Хубер
24300 Бачка
Топола
500.00
500.00
3
41
Горан
Булаковић
11080 Земун
500.00
500.00
3
42
Горан Дроњак
22304 Нови
Бановци
500.00
500.00
3
43
Изабела
Шерић
25250 Оџаци
500.00
500.00
3
44
Милена
Полимац
22400 Рума
500.00
500.00
3
Миња Бегић
11070 Нови
Београд
500.00
500.00
3
1,500.00
1,500.00
3
45
46
Саша Николић 24000 Суботица
47
Силард Тертеи
24400 Сента
500.00
500.00
3
48
Сретен
Миленковић
24400 Сента
500.00
500.00
3
49
Светлана
Марковић
15000 Шабац
500.00
500.00
3
50
Талал АбуХаија
23300 Кикинда
500.00
500.00
3
51
Живодар
Алексић
15000 Шабац
500.00
500.00
3
52
Золтан Пап
24331 Бајша
500.00
500.00
3
500.00
500.00
3
53
Зорана Зрнић 23300 Кикинда
54
Предраг
Будимир
11309 Лештане
525.00
525.00
3
55
Здравко
Глишовић
36000 Краљево
555.00
555.00
3
56
Мирослава
Матић
26000 Панчево
560.00
560.00
3
57
Агнеш Клошак
24400 Сента
600.00
600.00
3
58
Александар
Иванић
25000 Сомбор
600.00
600.00
3
59
Иван
Булатовић
11550 Лазаревац
600.00
600.00
3
Ласло Рафаи
24406 Горњи
Брег
600.00
600.00
3
23219 Војвода
Михајло Рудан
Степа
600.00
600.00
3
60
61
62
Миломир
Ђенић
11508 Грабовац
600.00
600.00
3
63
Мирјана
Вуканић
24400 Сента
600.00
600.00
3
12 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
64
Надица
Стефановић
19320 Кладово
600.00
600.00
3
65
Ивана
Благојевић
35250 Параћин
6,648.50
6,648.50
3
66
Бранислав
Скала
24000 Суботица
3,100.00
3,100.00
3
67
Милена
Агатоновић
11040 Београд Вождовац
625.00
625.00
3
68
Бранко
Мијатовић
11425 Кусадак
650.00
650.00
3
1,950.00
1,950.00
3
69
Грго Тиквицки 24206 Биково
70
Зоран Адам
22320 Инђија
650.00
650.00
3
71
Милан
Јосимов
26000 Панчево
706.00
706.00
3
Снежана
Антонијевић 26232 Старчево
710.00
710.00
3
72
73
Бранко
Маслић
26000 Панчево
720.00
720.00
3
74
Ервин
Павловић
23202
Михајлово
740.00
740.00
3
75
Александар
Мићић
11412 Јагњило
750.00
750.00
3
76
Богдан
Вуксановић
11400
Младеновац
750.00
750.00
3
77
Бранислав
Бојчић
11279 Бечмен
750.00
750.00
3
78
Драган
Станојевић
11400
Младеновац
750.00
750.00
3
79
Драго
Радујковић
24341 Криваја
750.00
750.00
3
80
Горан
Марковић
17542 Врањска
Бања
750.00
750.00
3
81
Хелена
Јаковљевић
22406 Ириг
750.00
750.00
3
82
Јасмина
Миленковић
19220 Доњи
Милановац
750.00
750.00
3
83
Јосип Јухас 22328 Шатринци
750.00
750.00
3
84
Јосип
Коломпар
25000 Сомбор
750.00
750.00
3
85
Карменка
Бабић
19320 Кладово
750.00
750.00
3
86
Љубинка
Радин
23330 Нови
Кнежевац
750.00
750.00
3
87
Милан
Кочијашевић
22313 Војка
750.00
750.00
3
88
Небојша
Радовановић
11080 Земун
100,750.00
100,750.00
3
89
Недељко
Стојсављевић
25000 Сомбор
750.00
750.00
3
90
Предраг
Степић
750.00
750.00
3
91
Срђан
Прстојевић
15000 Шабац
750.00
750.00
3
92
Весна Влајић
11400
Младеновац
750.00
750.00
3
93
Ружа Јојић
11276 Јаково
780.00
780.00
3
800.00
800.00
3
94
Бата Павловић 19327 Грабовица
95
Бобан
Крчобић
19326 Нови Сип
800.00
800.00
3
96
Бојан Ракић
11453 Рогача
800.00
800.00
3
13 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
97
Ерка Виљачик
23207 Арадац
800.00
800.00
3
98
Саша Сијечањ 25000 Сомбор
800.00
800.00
3
99
Синиша
Јовановић
19321 Подвршка
800.00
800.00
3
100
Синиша
Кокановић
25212 Алекса
Шантић
800.00
800.00
3
101
Зоран
Јовановић
26000 Панчево
800.00
800.00
3
102
Бранко
Исаковић
11222 Београд Јајинци
819.00
819.00
3
103
840.00
840.00
3
Радомир
Павловић
11400
Младеновац
850.00
850.00
3
Адам Кочан
34000
Крагујевац
900.00
900.00
3
106
Дејан Сарић
11400
Младеновац
900.00
900.00
3
107
Ђорђе Драгин
25000 Сомбор
900.00
900.00
3
108
Драгана
Лаловић
15000 Шабац
900.00
900.00
3
109
Емил Пољак
23326
Остојићево
900.00
900.00
3
110
Јовица
Мишковић
12208 Костолац
900.00
900.00
3
2,400.00
2,400.00
3
104
105
111
Озрен Ковачић 25000 Сомбор
Тибор Гилице 24000 Суботица
112
Велимир
Роквић
25000 Сомбор
900.00
900.00
3
113
Жарко
Павковић
11400
Младеновац
900.00
900.00
3
114
Татјана
Премовић
36000 Краљево
910.00
910.00
3
115
Татјана
Ђорђевић
26000 Панчево
930.00
930.00
3
2,790.00
2,790.00
3
116
Верољуб
Дамњановић 24000 Суботица
Јованка Шевић
11050 Београд Звездара
950.00
950.00
3
118
Слађана Панић
11400
Младеновац
970.00
970.00
3
119
Драгослав
Марковић
35250 Параћин
2,205.00
2,205.00
3
120
Александар
Бакрач
11060 Београд Палилула
28,000.00
28,000.00
3
121
Александра
Ромац
22313 Војка
1,000.00
1,000.00
3
3,000.00
3,000.00
3
117
122
Аранка Плетл 24000 Суботица
123
Биљана
Сворцан
19320 Кладово
1,000.00
1,000.00
3
124
Борис
Љубичић
21205 Сремски
Карловци
1,000.00
1,000.00
3
125
Данијел
Мирков
25000 Сомбор
1,000.00
1,000.00
3
126
Данка
Томашевић
1,000.00
1,000.00
3
127
Драгиша
Ранковић
37000 Крушевац
1,000.00
1,000.00
3
128
Ержебет Ануш
24435 Мол
1,000.00
1,000.00
3
129
Габор Лоди
23211 Клек
1,000.00
1,000.00
3
14 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
130
131
Горан
Петровић
(Демократска странка)
15000 Шабац
1,000.00
1,000.00
3
Марко Крамар 22253 Бингула
1,000.00
1,000.00
3
132
Мартин
Долинај
22300 Стара
Пазова
1,000.00
1,000.00
3
133
Михајло
Васиљевић
11060 Београд Палилула
6,000.00
6,000.00
3
134
Милан Орлић
25242 Бачки
Брестовац
1,000.00
1,000.00
3
135
Милена
Шљивић
12208 Костолац
1,000.00
1,000.00
3
11090 Београд Милија Јојић
Раковица
1,000.00
1,000.00
3
136
137
Милинка
Маћерак
22300 Стара
Пазова
1,000.00
1,000.00
3
138
Мирјана
Жакула
22300 Стара
Пазова
1,000.00
1,000.00
3
1,000.00
1,000.00
3
139
Нада Павловић 11000 Београд
140
Саша
Бећаревић
21300 Беочин
1,000.00
1,000.00
3
141
Селистар
Демировић
17542 Врањска
Бања
1,000.00
1,000.00
3
142
Славица
Јаношевић
26000 Панчево
1,000.00
1,000.00
3
143
Славица
Никитовић
34000
Крагујевац
1,000.00
1,000.00
3
144
Срђан Гајић
26000 Панчево
1,000.00
1,000.00
3
145
Светислав
Ненадовић
21205 Сремски
Карловци
1,000.00
1,000.00
3
Тања Тошић
23220 Српска
Црња
1,000.00
1,000.00
3
147
Вјера Рудовић
22330 Нова
Пазова
1,000.00
1,000.00
3
148
Бојан
Вукеновић
11275 Бољевци
1,040.00
1,040.00
3
149
Бранко Чигоја
26314 Банатско
Ново Село
1,040.00
1,040.00
3
150
Зорица
Срећковић
26000 Панчево
1,048.00
1,048.00
3
151
Милан
Мандић
15000 Шабац
1,050.00
1,050.00
3
152
Мирјана
Станковић
15000 Шабац
1,050.00
1,050.00
3
153
Зоран
Гаврилов
26000 Панчево
1,050.00
1,050.00
3
154
Жива
Ђуришић
26232 Старчево
1,065.00
1,065.00
3
155
Златко Трнко
25000 Сомбор
1,080.00
1,080.00
3
156
Милан
Јаковљевић
11090 Београд Раковица
1,100.00
1,100.00
3
157
Мирослав
Стоиљковић 23265 Книћанин
1,100.00
1,100.00
3
158
Сава Шалетић 23000 Зрењанин
1,115.00
1,115.00
3
159
Наташа Тешић
22406 Ириг
1,120.00
1,120.00
3
160
Мирослав
Михајловић
35254 Поповац
2,482.80
2,482.80
3
161
Бобан Пешић
11319 Крњево
1,200.00
1,200.00
3
162
Братислав
Николић
19323 Брза
Паланка
1,200.00
1,200.00
3
146
15 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
163
164
Дејан
Адамовић
(Демократска странка)
19320 Кладово
1,200.00
1,200.00
3
Ервин Хужвар 24410 Хоргош
1,200.00
1,200.00
3
165
Горица
Ђорђевић
11400
Младеновац
1,200.00
1,200.00
3
166
Иван
Петровић
18400 Прокупље
1,200.00
1,200.00
3
167
Ласло Тот
23218 Нова
Црња
1,200.00
1,200.00
3
168
Љубиша
Циклушевић
19320 Кладово
1,200.00
1,200.00
3
169
Маријан
Петровић
11500
Обреновац
1,200.00
1,200.00
3
170
Никола
Радмановић
24428 Велебит
1,200.00
1,200.00
3
171
Радмила
Гроздић
19320 Кладово
1,200.00
1,200.00
3
Рената Крижан 24425 Адорјан
1,200.00
1,200.00
3
172
173
Саша
Скробоња
19210 Бор
28,800.00
28,800.00
3
174
Славица
Стошић
19320 Кладово
1,200.00
1,200.00
3
175
Славиша
Антонијевић
19323 Брза
Паланка
1,200.00
1,200.00
3
176
Слободан
Гергинић
19329 Корбово
1,200.00
1,200.00
3
177
Стеван
Тодоровић
19320 Кладово
1,200.00
1,200.00
3
178
Желислав
Чапеља
22300 Стара
Пазова
1,200.00
1,200.00
3
179
Сабријан
Арделеан
26216 Уздин
1,240.00
1,240.00
3
180
Александар
Бојичић
15000 Шабац
1,250.00
1,250.00
3
181
Бојан
Миленковић 12320 Жагубица
1,250.00
1,250.00
3
182
Борис Бељин
22308
Голубинци
1,250.00
1,250.00
3
183
Божо
Тодоровић
22306 Белегиш
1,250.00
1,250.00
3
184
Драган
Ранковић
11431 Колари
1,250.00
1,250.00
3
185
Драгомир
Деспотовић
15353 Мајур
1,250.00
1,250.00
3
186
Игор Пејчић
25244 Српски
Милетић
1,250.00
1,250.00
3
187
Ивица Томић
15211
Мачвански
Причиновић
1,250.00
1,250.00
3
188
Јасмина Гојић
25254 Дероње
1,250.00
1,250.00
3
189
Миленко
Галић
21247
Гардиновци
1,250.00
1,250.00
3
190
Мирјана Бркић
15000 Шабац
1,250.00
1,250.00
3
191
Ранко
Младеновић
25253 Ратково
1,250.00
1,250.00
3
192
Станиша
Опачић
22308
Голубинци
1,250.00
1,250.00
3
193
Владимир
Даријевић
22305 Стари
Бановци
1,250.00
1,250.00
3
194
Жарко
Раденковић
11070 Нови
Београд
1,250.00
1,250.00
3
195
Зоран Пејић
22330 Нова
Пазова
1,250.00
1,250.00
3
16 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
196
Анкица
Чутура
25270 Бездан
1,260.00
1,260.00
3
197
Бранко
Мијалковић
22320 Инђија
1,300.00
1,300.00
3
198
Даниел
Борбаш
21000 Нови Сад
1,300.00
1,300.00
3
199
Драгослав
Петровић
26000 Панчево
1,300.00
1,300.00
3
200
Горан
Михајловић
36350 Рашка
1,300.00
1,300.00
3
201
Љиљана
Батајић
21000 Нови Сад
1,300.00
1,300.00
3
202
Љубинко
Пешовић
36344 Баљевац
На Ибру
1,300.00
1,300.00
3
203
Марјан
Милакови
22320 Инђија
1,300.00
1,300.00
3
204
Обрад
Радишић
11279 Бечмен
1,300.00
1,300.00
3
205
Владимир
Сантрач
26000 Панчево
1,300.00
1,300.00
3
206
Зоран Николић
21410 Футог
1,300.00
1,300.00
3
207
Срђан Пендић
26227 Долово
1,324.00
1,324.00
3
208
Тања
Радуновић
35250 Параћин
2,700.00
2,700.00
3
Зоран
Атанасијевић 35250 Параћин
2,700.00
2,700.00
3
2,707.50
2,707.50
3
1,378.00
1,378.00
3
1,380.00
1,380.00
3
209
210
Дејан
Благојевић
211
Боривоје
Крчмаревић 19250 Мајданпек
212
35250 Параћин
Ендре Кришка 24420 Кањижа
213
Драган
Личанин
22306 Белегиш
1,400.00
1,400.00
3
214
Јелена
Јањушевић
11050 Београд Звездара
1,400.00
1,400.00
3
215
Мирјана
Милићевић
11000 Београд
1,400.00
1,400.00
3
216
Младен
Николић
22240 Шид
1,400.00
1,400.00
3
217
Драган
Ивановић
26000 Панчево
1,410.00
1,410.00
3
218
Јелена
Јелесијевић
26000 Панчево
1,412.00
1,412.00
3
219
Филип Ђукић 26000 Панчево
1,420.00
1,420.00
3
220
Ева Цветковић 24000 Суботица
4,320.00
4,320.00
3
221
Немања
Попшогоровић 26000 Панчево
1,440.00
1,440.00
3
222
Огњен Сабљић 11000 Београд
1,470.00
1,470.00
3
223
Александар
Марковић
25000 Сомбор
1,500.00
1,500.00
3
224
Бојана Брујић
22330 Нова
Пазова
1,500.00
1,500.00
3
225
Бора
Миливојевић
15233 Метлић
1,500.00
1,500.00
3
226
Бранка
Теодорчевић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
227
Дамир
Маравић
25000 Сомбор
1,500.00
1,500.00
3
228
Дарко Лукић
15233 Метлић
1,500.00
1,500.00
3
17 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
229
Драган
Гавриловић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
230
Драган
Пилиповић
22320 Инђија
1,500.00
1,500.00
3
231
Драгица
Коматина
32250 Ивањица
1,500.00
1,500.00
3
232
Душан Ерић
15350 Богатић
1,500.00
1,500.00
3
233
Ивица
Ђотуновић
11500
Обреновац
1,500.00
1,500.00
3
234
Јова Бајер
26232 Старчево
1,500.00
1,500.00
3
235
Карољ
Кермеци
24420 Кањижа
1,500.00
1,500.00
3
236
Катарина
Дмитрук
25000 Сомбор
1,500.00
1,500.00
3
237
Ласло Снопчек
21220 Бечеј
1,500.00
1,500.00
3
238
Марко
Ковачевић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
239
Милан
Поповић
15212 Дреновац
1,500.00
1,500.00
3
240
Миле Брозбић 19326 Нови Сип
1,500.00
1,500.00
3
241
Миле
Милијанчевић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
242
Миленко
Бркић
23313 Нови
Козарци
1,500.00
1,500.00
3
243
Младен
Кашлер
26000 Панчево
1,500.00
1,500.00
3
244
Небојша
Михаиловић
11080 Земун
1,500.00
1,500.00
3
245
Олгица
Ивановић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
246
Предраг
Стојановић
24330 Панонија
1,500.00
1,500.00
3
247
Снежана
Новаковић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
248
Сунчица
Божић
22324 Бешка
1,500.00
1,500.00
3
249
Вера
Гашпаревић
25274 Колут
1,500.00
1,500.00
3
250
Владимир
Пашић
22320 Инђија
1,500.00
1,500.00
3
251
Вуле Кушлић 12208 Костолац
1,500.00
1,500.00
3
252
Жељко Лазић
15232 Варна
1,500.00
1,500.00
3
253
Зоран
Марковић
15000 Шабац
1,500.00
1,500.00
3
4,650.00
4,650.00
3
4,650.00
4,650.00
3
22,650.00
22,650.00
3
4,030.00
4,030.00
3
254
255
256
257
Дамир Бубић 24000 Суботица
Драган
Радуловић
24000 Суботица
Игор
Владисављеви
ћ
24000 Суботица
Лајчо
Вујковић
Буквин
24000 Суботица
Миладин
Лошић
24000 Суботица
4,650.00
4,650.00
3
259
Радета Марић
11400
Младеновац
1,550.00
1,550.00
3
260
Драган
Видановић
11000 Београд
1,590.00
1,590.00
3
261
Балша
Божовић
11000 Београд
1,600.00
1,600.00
3
262
Душан
Цвијетић
11090 Београд Раковица
1,600.00
1,600.00
3
258
18 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
263
Марина Васић
11500
Обреновац
1,600.00
1,600.00
3
264
Михајло
Митровић
11272
Добановци
1,600.00
1,600.00
3
265
Милка
Будаков
21000 Нови Сад
1,600.00
1,600.00
3
1,600.00
1,600.00
3
266
Тамара Шереш 11000 Београд
267
Војислав
Вујић
11275 Бољевци
1,600.00
1,600.00
3
268
Зоран
Стојановић
11500
Обреновац
1,600.00
1,600.00
3
269
Душан
Анђелковић
26000 Панчево
1,620.00
1,620.00
3
270
Сузана
Сиротовић
19300 Неготин
1,620.00
1,620.00
3
Владан Буњак 36103 Рибница
1,650.00
1,650.00
3
271
272
Верица
Анђелковић
36000 Краљево
1,665.00
1,665.00
3
273
Душан
Вујовић
26000 Панчево
1,750.00
1,750.00
3
274
Јелена Јекић
15000 Шабац
1,750.00
1,750.00
3
275
Јован
Кривошија
25252 Бачки
Грачац
1,750.00
1,750.00
3
276
Ненад Ђурић
15000 Шабац
1,750.00
1,750.00
3
277
Имре Ковач
24416 М.Пијаца
1,800.00
1,800.00
3
278
Иван
Стојићевић
12208 Костолац
1,800.00
1,800.00
3
Марија Рафаи 24420 Кањижа
1,800.00
1,800.00
3
1,800.00
1,800.00
3
279
280
Весна
Ђорђевић
11423 Азања
281
Душан
Мартиновић 23000 Зрењанин
1,855.00
1,855.00
3
282
Адам Плетл
24000 Суботица
5,580.00
5,580.00
3
283
Боро Караџа 24000 Суботица
5,580.00
5,580.00
3
284
Далибор
Караџа
24000 Суботица
5,580.00
5,580.00
3
285
Љубица
Балажевић
24000 Суботица
5,580.00
5,580.00
3
286
Никола
Балажевић
24000 Суботица
5,580.00
5,580.00
3
287
Милорад
Смиљковић
23000 Зрењанин
1,875.00
1,875.00
3
288
Анита Вулић
35250 Параћин
8,783.34
8,783.34
3
289
Срђан
Цветановић
26202 Глогоњ
1,900.00
1,900.00
3
290
Нинослав
Цветковић
16000 Лесковац
1,907.00
1,907.00
3
291
Вукојица
Чоловић
11070 Нови
Београд
1,920.00
1,920.00
3
292
Горан
Страјнић
21220 Бечеј
1,950.00
1,950.00
3
293
Љљана Тунић
22320 Инђија
1,950.00
1,950.00
3
294
Верица
Пребисалић
22320 Инђија
1,950.00
1,950.00
3
295
Јожеф
Брежњак
21214 Сириг
1,975.00
1,975.00
3
296
Бобан
Здравковић
11320 Велика
Плана
2,000.00
2,000.00
3
19 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
297
298
Дарко
Поповић
25240 Стапар
Ђорђе Басарић 21000 Нови Сад
(Демократска странка)
2,000.00
2,000.00
3
2,000.00
2,000.00
3
Драгана
ГођевацОбрадовић
11000 Београд
2,000.00
2,000.00
3
300
Душко Крстић
11500
Обреновац
2,000.00
2,000.00
3
301
Горан
Калуђеровић
21460 Врбас
2,000.00
2,000.00
3
302
Хилда Хајдер
24420 Кањижа
2,000.00
2,000.00
3
303
Иван Кушић 11550 Лазаревац
2,000.00
2,000.00
3
299
304
Иван Орос
24430 Ада
2,000.00
2,000.00
3
305
Јанош Балинт
23202
Михајлово
2,000.00
2,000.00
3
306
Јасмина
Кршљански
11450 Сопот
2,000.00
2,000.00
3
307
Коста Стакић
21400 Бачка
Паланка
2,000.00
2,000.00
3
308
Љиљана
Гудовић
11500
Обреновац
2,000.00
2,000.00
3
309
Љиљана
Мамула
21410 Футог
2,000.00
2,000.00
3
310
Маја Медић
21000 Нови Сад
2,000.00
2,000.00
3
311
Милан
Марковиц
15357 Клење
2,000.00
2,000.00
3
312
Милан
Новаковић
23300 Кикинда
2,000.00
2,000.00
3
313
Милан Васић
15000 Шабац
2,000.00
2,000.00
3
314
Милица
Слијепчевић
11000 Београд
2,000.00
2,000.00
3
315
Милош
Ранисављев
23208 Елемир
2,000.00
2,000.00
3
316
Милош
Стошић
11500
Обреновац
2,000.00
2,000.00
3
317
Мирјана
Митровић
11271 Сурчин
2,000.00
2,000.00
3
318
Мирјана
Тодоровић
11500
Обреновац
2,000.00
2,000.00
3
319
Ненад
Доловац
11070 Нови
Београд
2,000.00
2,000.00
3
320
Ненад
Филиповић
34000
Крагујевац
2,000.00
2,000.00
3
321
Оливера
Буњевац
24430 Ада
4,000.00
4,000.00
3
2,000.00
2,000.00
3
23208 Елемир
2,000.00
2,000.00
3
22304 Нови
Бановци
2,000.00
2,000.00
3
322
323
324
325
Оливера
Драгићевић - 11090 Београд Кривокапиц
Раковица
Перо
Пилиповић
Сандра
Дроњак Еx
Хакач
Сандра Савић 21000 Нови Сад
2,000.00
2,000.00
3
326
Славица
Глишић
11500
Обреновац
2,000.00
2,000.00
3
327
Вахида
Радулашки
24435 Мол
4,000.00
4,000.00
3
328
Валентина
Петер
24430 Ада
2,000.00
2,000.00
3
20 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
329
Велиборка
Минић
26000 Панчево
2,000.00
2,000.00
3
330
Владимир
Марковић
11000 Београд
6,000.00
6,000.00
3
331
Вујадин
Видовић
11279 Бечмен
2,000.00
2,000.00
3
332
Вукојица
Јовић
11050 Београд Звездара
2,000.00
2,000.00
3
333
Здравко
Станковић
11080 Земун
102,000.00
102,000.00
3
334
Зоран
Кнежевић
11030 Београд Чукарица
2,000.00
2,000.00
3
335
Зоран
Милакић
36000 Краљево
2,000.00
2,000.00
3
336
Александра
Ковачевић
23000 Зрењанин
2,100.00
2,100.00
3
337
Драшко
Мишевић
18000 Ниш
2,100.00
2,100.00
3
338
Горан
Ђермановић
15000 Шабац
2,100.00
2,100.00
3
339
Горан
Срећковић
26000 Панчево
2,100.00
2,100.00
3
340
Лидија Лекић
11400
Младеновац
2,100.00
2,100.00
3
341
Радослав Хас
15000 Шабац
2,100.00
2,100.00
3
342
Светлана
Васиљевић
15000 Шабац
2,100.00
2,100.00
3
2,126.00
2,126.00
3
343
Ивица Јовчић 26000 Панчево
344
Миљана
Глоговац
26212 Качарево
2,160.00
2,160.00
3
345
Миломир
Цвијовић
21000 Нови Сад
2,200.00
2,200.00
3
Предраг Ранић 16000 Лесковац
2,200.00
2,200.00
3
346
347
Милан
Вучетић
36000 Краљево
2,220.00
2,220.00
3
348
Стојан
Ивошевић
24210 Бајмок
6,660.00
6,660.00
3
349
Бобан
Радуловић
19320 Кладово
2,250.00
2,250.00
3
350
Ђорђе
Пашагић
36103 Рибница
2,250.00
2,250.00
3
351
Маја Мандић
15000 Шабац
2,250.00
2,250.00
3
352
Зденка Тадић 23000 Зрењанин
2,300.00
2,300.00
3
353
Војислав
Концул
23000 Зрењанин
2,350.00
2,350.00
3
354
Милинко
Тодоровић
11550 Лазаревац
2,388.00
2,388.00
3
355
Ана Матовић
11000 Београд
2,400.00
2,400.00
3
356
Борис
Анастасијевић
11070 Нови
Београд
2,400.00
2,400.00
3
357
Бранислав
Белић
11040 Београд Вождовац
2,400.00
2,400.00
3
358
Гордана
Танасијевић
11320 Велика
Плана
2,400.00
2,400.00
3
359
Игор Госпавић 11550 Лазаревац
2,400.00
2,400.00
3
360
Јулиана Такач
Богнар
24420 Кањижа
2,400.00
2,400.00
3
21 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
361
Олга
Полкапоски
11040 Београд Вождовац
2,400.00
2,400.00
3
362
Ружица
Николић
25000 Сомбор
2,400.00
2,400.00
3
363
11050 Београд Здравко Ђокић
Звездара
2,400.00
2,400.00
3
364
Биљана Стајић 23000 Зрењанин
2,450.00
2,450.00
3
365
Душко
Секулић
25000 Сомбор
2,450.00
2,450.00
3
366
Нађа
Јовановић
11070 Нови
Београд
2,450.00
2,450.00
3
367
Славољуб
Грозданов
23000 Зрењанин
2,450.00
2,450.00
3
368
Далибор
Стеванчев
25000 Сомбор
2,500.00
2,500.00
3
369
Дејан Ћулибрк
21420 Бач
2,500.00
2,500.00
3
370
Драгана
Милошевски
11080 Земун
2,500.00
2,500.00
3
371
Душко Лазић 23000 Зрењанин
2,500.00
2,500.00
3
372
Игор Елез
21000 Нови Сад
2,500.00
2,500.00
3
373
Иван
Трајковић
11050 Београд Звездара
2,500.00
2,500.00
3
Јасна Томашев 23300 Кикинда
2,500.00
2,500.00
3
374
375
Миладин
Ђурић
21244 Шајкаш
2,500.00
2,500.00
3
376
Милан
Орешчанин
11272
Добановци
2,500.00
2,500.00
3
377
Милосав
Росић
15358
Бадовинци
2,500.00
2,500.00
3
378
Милутин
Богдановић 25221 Кљајићево
2,500.00
2,500.00
3
379
Миомир
Тодоровић
11000 Београд
2,500.00
2,500.00
3
380
Момчило
Јовановић
12311 Мало
Црниће
2,500.00
2,500.00
3
381
Наташа
Поповић
11271 Сурчин
2,500.00
2,500.00
3
382
Небојша
Стојанчић
11000 Београд
2,500.00
2,500.00
3
383
Ранисав
Арнаутовић
15358
Бадовинци
2,500.00
2,500.00
3
384
Слободан
Савовић
21203 Ветерник
2,500.00
2,500.00
3
Станко Јовчић 11550 Лазаревац
385
2,500.00
2,500.00
3
Живомир
Вучковић
34000
Крагујевац
2,500.00
2,500.00
3
387
Золтан Немет
23218 Нова
Црња
2,500.00
2,500.00
3
388
Петар
Рацковић
11070 Нови
Београд
2,523.00
2,523.00
3
389
Милан Костић
11040 Београд Вождовац
2,550.00
2,550.00
3
2,550.00
2,550.00
3
391
Мирко Прибић
Андрија
Башић
Палковић
11300
Смедерево
24217 Мала
Босна
7,800.00
7,800.00
3
392
Горан Зарић
15226 Драгиње
2,600.00
2,600.00
3
386
390
22 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
393
Ксенија
Мартон
24000 Суботица
7,800.00
7,800.00
3
394
Милица
Стевановић
35230 Ћуприја
2,600.00
2,600.00
3
7,800.00
7,800.00
3
2,600.00
2,600.00
3
7,800.00
7,800.00
3
395
396
397
Силвија
Аранђеловић 24000 Суботица
Славица Родић 22320 Инђија
Злата Кочик 24000 Суботица
398
Зора Ћук
24000 Суботица
7,800.00
7,800.00
3
399
Мирјана
Мијатовић
23000 Зрењанин
2,676.00
2,676.00
3
400
Александар
Михајловић
11420
Смедеревска
Паланка
2,700.00
2,700.00
3
401
Дејан Боснић
26000 Панчево
2,700.00
2,700.00
3
402
Горан
Стојановић
36208 Сирча
2,700.00
2,700.00
3
403
Јосип Полц
21000 Нови Сад
2,700.00
2,700.00
3
404
Млађан
Иванов
18000 Ниш
2,700.00
2,700.00
3
405
Сања
Ђурђевић
22410 Пећинци
2,700.00
2,700.00
3
406
Вељко
Радуновић
35250 Параћин
2,700.00
2,700.00
3
407
Јасмина
Јеринић
11506 Дражевац
2,750.00
2,750.00
3
408
Љиљана
Стевановић
36103 Рибница
2,755.00
2,755.00
3
409
Горан
Пантелић
36205 Роћевићи
2,775.00
2,775.00
3
410
Горан
Вучинић
36221 Жича
2,775.00
2,775.00
3
411
Нела
Данчетовић
36000 Краљево
2,775.00
2,775.00
3
412
Јадранка
Узелац
22324 Бешка
2,800.00
2,800.00
3
413
Владан
Матијашевић
34300
Аранђеловац
2,800.00
2,800.00
3
414
Миљан
Шћепановић 26212 Качарево
415
Славко Илић
18430
Куршумлија
416
Слободан
Борђошки
24400 Сента
417
Горан
Радомировић 37000 Крушевац
2,824.00
2,824.00
3
2,870.00
2,870.00
3
2,892.00
2,892.00
3
2,900.00
2,900.00
3
418
Никола
Јаковљевић
11060 Београд Палилула
2,910.00
2,910.00
3
419
Радован
Рошуљ
21240 Тител
2,947.00
2,947.00
3
420
Гордана
Ђукић
25250 Оџаци
2,968.00
2,968.00
3
421
Александар
Аћимов
23300 Кикинда
3,000.00
3,000.00
3
422
Александар
Бирчевић
11550 Лазаревац
3,000.00
3,000.00
3
3,000.00
3,000.00
3
423
Биљана Антић 11000 Београд
424
Божидар
Живковић
18412 Житорађа
3,000.00
3,000.00
3
425
Бранислав
Давидовић
21473 Маглић
3,000.00
3,000.00
3
23 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
426
Бранислав
Вучанић
11271 Сурчин
3,000.00
3,000.00
3
427
Бранислава
Бакош
24430 Ада
3,000.00
3,000.00
3
428
Браниславка
Поповић
25240 Стапар
3,000.00
3,000.00
3
429
Бранко
Грбанушић
23300 Кикинда
3,000.00
3,000.00
3
430
Будимир
Марковић
25000 Сомбор
3,000.00
3,000.00
3
431
Цветана
Радуловић
Кожокари
26361 Локве
3,000.00
3,000.00
3
432
Дарко
Петровић
11306 Гроцка
3,000.00
3,000.00
3
433
Добрица
Глишић
11300
Смедерево
3,000.00
3,000.00
3
434
Добрило
Кокановић
11550 Лазаревац
3,000.00
3,000.00
3
435
Ђорђије
Брацановић
24322 Ловћенац
3,000.00
3,000.00
3
436
Драгица
Праљак
11271 Сурчин
3,000.00
3,000.00
3
437
Драгош
Бојанић
36342 Ушће
3,000.00
3,000.00
3
438
Драгослава
Чубрило
25000 Сомбор
3,000.00
3,000.00
3
439
Драгослава
Јовић
11050 Београд Звездара
3,600.00
3,600.00
3
440
Драшко
Бошковић
11040 Београд Вождовац
3,000.00
3,000.00
3
441
Душан
Кузмановић
11000 Београд
3,000.00
3,000.00
3
442
Еуђен Калачан 23000 Зрењанин
3,000.00
3,000.00
3
3,000.00
3,000.00
3
443
Горан Прокић
11400
Младеновац
444
Горан Рајић
11317 Лозовик
3,000.00
3,000.00
3
445
Ивана Лазић
11000 Београд
3,000.00
3,000.00
3
446
Јан КовачВарга
21470 Бачки
Петровац
3,000.00
3,000.00
3
447
Јарослав
Спевак
21470 Бачки
Петровац
3,000.00
3,000.00
3
448
Јоца Петровић
21426 Вајска
3,000.00
3,000.00
3
449
Каролина
Немет
25000 Сомбор
3,000.00
3,000.00
3
450
Коста
Милошевић
32000 Чачак
3,000.00
3,000.00
3
451
Љиљана
Арсеновић
22041 Доњи
Товарник
3,000.00
3,000.00
3
452
Љиљана
Гушић
25284 Станишић
3,000.00
3,000.00
3
Љиљана Илић 12316 Крепољин
3,000.00
3,000.00
3
453
454
Марко
Митровић
11272
Добановци
3,000.00
3,000.00
3
455
Марта Микуш
21470 Бачки
Петровац
3,000.00
3,000.00
3
456
Милена
Брковић
11280 Прогар
3,000.00
3,000.00
3
457
Милина
Валентик
21470 Бачки
Петровац
3,000.00
3,000.00
3
458
Милорад
Јовановић
36000 Краљево
3,000.00
3,000.00
3
459
Милорад
Мирковић
25000 Сомбор
3,000.00
3,000.00
3
24 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
460
Милутин
Цвејић
15227 Доње
Црниљево
3,000.00
3,000.00
3
461
Мирко Јојић
11276 Јаково
3,000.00
3,000.00
3
462
Мирослав
Мержан
23300 Кикинда
3,000.00
3,000.00
3
463
Налдин
Хаџиалић
11070 Нови
Београд
3,000.00
3,000.00
3
464
Наталија
Крстић
11050 Београд Звездара
3,000.00
3,000.00
3
465
Неда Чолић
11000 Београд
3,000.00
3,000.00
3
466
Немања
Манчић
11040 Београд Вождовац
3,000.00
3,000.00
3
Ненад Ђурић 19250 Мајданпек
3,000.00
3,000.00
3
467
468
Ненад
Пантелић
11030 Београд Чукарица
3,000.00
3,000.00
3
469
Никола Илић
14000 Ваљево
3,000.00
3,000.00
3
470
Никола Јарић 35000 Јагодина
3,000.00
3,000.00
3
471
Никола
Вукшић
21300 Беочин
3,000.00
3,000.00
3
472
Радинка
Мишковић
12208 Костолац
3,000.00
3,000.00
3
473
Радмила
Радош
11070 Нови
Београд
3,000.00
3,000.00
3
474
Радован
Степановић
11400
Младеновац
3,000.00
3,000.00
3
475
Ранка Вујичић
11070 Нови
Београд
3,000.00
3,000.00
3
476
Роберт Холо
25243
Дорослово
3,000.00
3,000.00
3
477
Роберт Пејић
12317 Осаница
3,000.00
3,000.00
3
478
Ружица Ђурић
11090 Београд Раковица
3,000.00
3,000.00
3
479
Славко
Чолаковић
23204 Стајићево
3,000.00
3,000.00
3
480
Стипан Хорват
25275 Бачки
Брег
3,000.00
3,000.00
3
481
Верољуб
Марковић
25250 Оџаци
3,000.00
3,000.00
3
482
Весна Чањи
21470 Бачки
Петровац
3,000.00
3,000.00
3
483
Владан Јанић
11450 Сопот
3,000.00
3,000.00
3
484
Владимир
Кљајић
11450 Сопот
3,000.00
3,000.00
3
485
Зоран Чекић
15232 Варна
3,000.00
3,000.00
3
486
11060 Београд Зоран Љубић
Палилула
3,000.00
3,000.00
3
26310 Алибунар
3,000.00
3,000.00
3
Бисерка Дивић 26000 Панчево
3,100.00
3,100.00
3
487
488
Зорел Рујан
489
Бранислав
Јањић
23000 Зрењанин
3,150.00
3,150.00
3
490
Данијела
Поповић
17510 Владичин
Хан
3,150.00
3,150.00
3
491
Јован
Бошковић
11400
Младеновац
3,150.00
3,150.00
3
492
Биљана
Јовичић
22443
Карловчић
3,200.00
3,200.00
3
25 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
493
Даниел
Хаднађев
11040 Београд Вождовац
3,200.00
3,200.00
3
494
Ђорђе Раду
23203 Ечка
3,200.00
3,200.00
3
495
Лола Чолић
23000 Зрењанин
3,200.00
3,200.00
3
496
Наташа
Глишић
15000 Шабац
3,200.00
3,200.00
3
497
Владислава
Ивковић
23000 Зрењанин
3,200.00
3,200.00
3
498
Зоран Јанков
11000 Београд
3,240.00
3,240.00
3
Мома Калић
11070 Нови
Београд
3,250.00
3,250.00
3
9,750.00
9,750.00
3
499
500
Оливер Томић 24000 Суботица
501
Радмила
Радоњић
26000 Панчево
3,250.00
3,250.00
3
502
Борис
Поповић
23300 Кикинда
3,300.00
3,300.00
3
Горан Стокић 12315 Рашанац
3,300.00
3,300.00
3
503
504
Имре
Хлавинка
24420 Кањижа
3,300.00
3,300.00
3
505
Срђан
Марковиц
34210 Рача
3,300.00
3,300.00
3
506
Миљан
Ђуровић
36103 Рибница
3,330.00
3,330.00
3
507
Милорад
БулатовићПреминуо
36208 Сирча
3,330.00
3,330.00
3
508
Милош
Десанчић
11500
Обреновац
3,330.00
3,330.00
3
509
Саша
Кошанин
36342 Ушће
3,330.00
3,330.00
3
510
Трифко
Трифковић
11030 Београд Чукарица
3,340.00
3,340.00
3
511
Александра
Карановић
11070 Нови
Београд
3,364.00
3,364.00
3
512
Вељко Думнић
11070 Нови
Београд
3,364.00
3,364.00
3
513
Душица
Станков
23334 Српски
Крстур
3,400.00
3,400.00
3
514
Ненад
Јоксимовић
36350 Рашка
3,400.00
3,400.00
3
515
Зорица
Бодирога
35250 Параћин
6,800.00
6,800.00
3
516
Анђелка
Грујић
22443
Карловчић
3,500.00
3,500.00
3
517
Анђелка
Радуловић
21000 Нови Сад
3,500.00
3,500.00
3
518
Бранислав
Опачић
22428 Попинци
3,500.00
3,500.00
3
519
Дивна
Радивојевић
22310
Шимановци
3,500.00
3,500.00
3
3,500.00
3,500.00
3
520
Ђорђе Вучевац 22418 Ашања
Драган
Трифуновић
22410 Пећинци
3,500.00
3,500.00
3
522
Љубоје Антић
22310
Шимановци
3,500.00
3,500.00
3
523
Михаило
Рувидић
11040 Београд Вождовац
3,500.00
3,500.00
3
524
Миодраг
Максић
23000 Зрењанин
3,500.00
3,500.00
3
525
Снежана
Стакић
22414
Суботиште
3,500.00
3,500.00
3
526
Станислав
Венер
22419 Купиново
3,500.00
3,500.00
3
521
26 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
527
Васа Драгаш 21000 Нови Сад
(Демократска странка)
3,500.00
3,500.00
3
22410 Пећинци
3,500.00
3,500.00
3
Зоран Саџак
22441 Деч
3,500.00
3,500.00
3
530
Силвана
ИвазовићЈеђини
26000 Панчево
3,527.00
3,527.00
3
531
Александра
Костић
26000 Панчево
3,530.00
3,530.00
3
532
Ђурица
Доловачки
26000 Панчево
3,530.00
3,530.00
3
533
Милета
Петров
26230 Омољица
3,530.00
3,530.00
3
534
Предраг
Тодоров
26000 Панчево
3,530.00
3,530.00
3
528
Владица
Гмизић
529
26000 Панчево
3,530.00
3,530.00
3
536
Слађана
Радојковић
Биљана
ЛукићПетровић
11090 Београд Раковица
3,540.00
3,540.00
3
537
Миодраг
Максимовић
26000 Панчево
3,550.00
3,550.00
3
538
Снежана
Марковић
26000 Панчево
3,550.00
3,550.00
3
539
Тихомир
Обрадовић
26000 Панчево
3,550.00
3,550.00
3
540
Божидар
Јовановић
11550 Лазаревац
3,560.00
3,560.00
3
541
Петар Арсић
36210 Врњачка
Бања
3,560.00
3,560.00
3
542
Биљана
МиленовићСтојановић
35250 Параћин
3,600.00
3,600.00
3
543
Дејан Ђукић
11070 Нови
Београд
3,600.00
3,600.00
3
544
Мирјана
Кашлер
26000 Панчево
3,600.00
3,600.00
3
545
Мирјана
Велимировић
11000 Београд
3,600.00
3,600.00
3
546
Слободан
Мајкић
11070 Нови
Београд
3,600.00
3,600.00
3
547
Владимир
Кузманов
25000 Сомбор
3,600.00
3,600.00
3
548
Војка
Ковачевић
11420
Смедеревска
Паланка
3,600.00
3,600.00
3
549
Дејан Чикара
11000 Београд
3,650.00
3,650.00
3
550
Милан Којчић
23209 Тараш
3,720.00
3,720.00
3
551
Љиљана
Нунковић
26340 Бела
Црква
3,735.00
3,735.00
3
552
Марко
Младеновић
16220 Грделица
3,748.00
3,748.00
3
553
Ана Гало
11275 Бољевци
3,750.00
3,750.00
3
554
Бранислав
Ковић
15350 Богатић
3,750.00
3,750.00
3
3,750.00
3,750.00
3
535
555
Далибор
11213 Падинска
Милосављевић
Скела
556
Дејан
Павловић
12208 Костолац
3,750.00
3,750.00
3
557
Драган
Марковић
15358
Бадовинци
3,750.00
3,750.00
3
558
Ференц
Кашлер
26000 Панчево
3,750.00
3,750.00
3
559
Горан
Лацковић
15357 Клење
3,750.00
3,750.00
3
27 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
560
Гордана
Анђелковић
561
(Демократска странка)
11060 Београд Палилула
3,750.00
3,750.00
3
Милан Панић
21246 Вилово
3,750.00
3,750.00
3
562
Милена
Трајковић
11050 Београд Звездара
3,750.00
3,750.00
3
563
Миливој
Петровић
21240 Тител
3,750.00
3,750.00
3
564
Миодраг
Младеновић
19320 Кладово
3,750.00
3,750.00
3
565
Мира
Чобановић
11070 Нови
Београд
3,750.00
3,750.00
3
566
Немања
Михаиловић
11000 Београд
3,750.00
3,750.00
3
567
Олга
Филиповић
11000 Београд
3,750.00
3,750.00
3
568
Олга Карабува
11272
Добановци
3,750.00
3,750.00
3
569
Саша
Маринковић
11276 Јаково
3,750.00
3,750.00
3
570
Сима
Вучковић
11090 Београд Раковица
3,750.00
3,750.00
3
571
Снежана
Милеуснић
11276 Јаково
3,750.00
3,750.00
3
572
Тамара
Петровић
11271 Сурчин
3,750.00
3,750.00
3
573
Мирољуб
Никитовић
11550 Лазаревац
3,757.00
3,757.00
3
574
Јована Лакић
22240 Шид
3,800.00
3,800.00
3
575
Миљан Чичић 23000 Зрењанин
3,800.00
3,800.00
3
576
Гордана
Станковић
16000 Лесковац
3,850.00
3,850.00
3
577
Бела Ликар
24210 Бајмок
11,700.00
11,700.00
3
Бошко Уметић 22221 Лаћарак
3,900.00
3,900.00
3
578
579
Дарко Антељ 24000 Суботица
11,700.00
11,700.00
3
580
Дарко Матић 24000 Суботица
11,700.00
11,700.00
3
581
Радивоје
Спасојевић
21000 Нови Сад
3,900.00
3,900.00
3
582
Радослав
Милић
36300 Нови
Пазар
3,900.00
3,900.00
3
583
Здравко
Милићевић
21000 Нови Сад
3,900.00
3,900.00
3
584
Бранислав
11060 Београд Миладиновић
Палилула
3,945.00
3,945.00
3
585
Ђорђе Димов
18320
Димитровград
3,948.00
3,948.00
3
586
Александар
Михајловић
11000 Београд
4,000.00
4,000.00
3
587
Александра
Обрадовић
11320 Велика
Плана
4,000.00
4,000.00
3
588
Бојана Исаков
23273 Ново
Милошево
4,000.00
4,000.00
3
589
Борисав
Миловановић 34243 Топоница
4,000.00
4,000.00
3
590
Данило
Шћепановић
25253 Ратково
4,000.00
4,000.00
3
591
Дарко Ивић
11000 Београд
4,000.00
4,000.00
3
Дејан Ненадић 11460 Барајево
4,000.00
4,000.00
3
4,000.00
4,000.00
3
592
593
Душанка
Матовић
11000 Београд
28 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
594
Фуад
Батиловић
36300 Нови
Пазар
4,000.00
4,000.00
3
595
Гојко
Стојановић
21460 Врбас
4,000.00
4,000.00
3
6,800.00
6,800.00
3
596
Горан Шутић 35250 Параћин
597
Јасмина
Манојловић
26213 Црепаја
4,000.00
4,000.00
3
598
Јасмина
Стевановић
15000 Шабац
4,000.00
4,000.00
3
599
Јелена
Газимировић
11271 Сурчин
4,000.00
4,000.00
3
600
Лидија Смакић
36300 Нови
Пазар
4,000.00
4,000.00
3
601
Милован
Станковић
25250 Оџаци
4,000.00
4,000.00
3
602
Миодраг
Китановски
11271 Сурчин
4,000.00
4,000.00
3
603
Мирослав
Котваш
26210 Ковачица
4,000.00
4,000.00
3
Нада Спорин 23000 Зрењанин
4,000.00
4,000.00
3
604
605
Небојша
Мађарев
23000 Зрењанин
4,000.00
4,000.00
3
606
Недељко
Бабић
21131
Петроварадин
4,000.00
4,000.00
3
607
Павел Гирек
22300 Стара
Пазова
4,000.00
4,000.00
3
608
Пера Мохан
26361 Локве
4,000.00
4,000.00
3
609
Славко Пувача
22320 Инђија
4,000.00
4,000.00
3
610
Слободан
Станимировић 11460 Барајево
4,000.00
4,000.00
3
611
Снежана
Таталовић
25220 Црвенка
4,000.00
4,000.00
3
612
Сњежана
Јолић
26220 Ковин
4,000.00
4,000.00
3
4,000.00
4,000.00
3
613
Весна
Радивојевић- 11040 Београд Зечевић
Вождовац
614
Владета
Петровић
11040 Београд Вождовац
4,000.00
4,000.00
3
615
Зоран Грба
26000 Панчево
4,000.00
4,000.00
3
616
Зорица
Ђорђевић
35210 Свилајнац
4,000.00
4,000.00
3
617
Горан Јаић
11000 Београд
508,100.00
508,100.00
3
618
Ненад
Стевановић
11400
Младеновац
4,050.00
4,050.00
3
619
Сузана
АнастасовМарковић
11450 Сопот
4,050.00
4,050.00
3
620
Ибојка Будаи
23206 Мужија
4,078.00
4,078.00
3
621
Славица
Ђорђевић
34000
Крагујевац
4,100.00
4,100.00
3
622
Емилија
Перуничић
32250 Ивањица
4,200.00
4,200.00
3
Ирена Ајдачић 12208 Костолац
4,200.00
4,200.00
3
4,200.00
4,200.00
3
4,200.00
4,200.00
3
623
624
625
Јудит Ћеран
21000 Нови Сад
Сергеј Лазаров 11000 Београд
29 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
626
Смиљан
Грујић
12208 Костолац
4,200.00
4,200.00
3
627
Драган
Поповић
26000 Панчево
4,236.00
4,236.00
3
628
Дејан
Чаировић
11312
Михајловац
4,250.00
4,250.00
3
629
Драгана
Ковачевић
11300
Смедерево
4,250.00
4,250.00
3
630
Јадранка
Лазаревић
11300
Смедерево
4,250.00
4,250.00
3
631
Слободан
Марковић
11300
Смедерево
4,250.00
4,250.00
3
632
Вецко
Крстаноски
12208 Костолац
4,250.00
4,250.00
3
633
Зоран
Јанковић
11300
Смедерево
4,250.00
4,250.00
3
634
Драган
Јосифовић
26000 Панчево
4,260.00
4,260.00
3
635
Јелена Зорић
26000 Панчево
4,260.00
4,260.00
3
636
Слободан
Бугарин
26000 Панчево
4,260.00
4,260.00
3
Марина
Љубисављевић 16000 Лесковац
637
4,303.00
4,303.00
3
638
Слободан
Гојковић
31300
Пријепоље
4,310.00
4,310.00
3
639
Саша
Станковић
35250 Параћин
8,640.00
8,640.00
3
640
Бојан Милић
11090 Београд Раковица
4,332.00
4,332.00
3
641
Мирјана
Марјанов
23320 Чока
4,400.00
4,400.00
3
642
Радован Јанић 11000 Београд
4,455.00
4,455.00
3
643
Бојан
11030 Београд Димитријевић
Чукарица
4,500.00
4,500.00
3
4,500.00
4,500.00
3
644
Божана
Маливук
21243 Ковиљ
645
Дејан Вуковић 11275 Бољевци
4,500.00
4,500.00
3
646
Ђорђе Флорић 19320 Кладово
4,500.00
4,500.00
3
647
Дубравка
Антонић
21000 Нови Сад
4,500.00
4,500.00
3
648
Горан Јешић
22320 Инђија
4,500.00
4,500.00
3
649
Јасмина Лукић
11420
Смедеревска
Паланка
4,500.00
4,500.00
3
650
Катарина
Бугарчић
11050 Београд Звездара
4,500.00
4,500.00
3
651
Маријус
Рамјанц
26216 Уздин
4,500.00
4,500.00
3
652
Милорад
Шутоња
11050 Београд Звездара
27,000.00
27,000.00
3
653
Станислав
Кијачић
11070 Нови
Београд
4,500.00
4,500.00
3
654
Светлана
Јевремовић
18420 Блаце
4,500.00
4,500.00
3
655
Весна
Филиповић
21000 Нови Сад
4,500.00
4,500.00
3
656
Весна
Животић
11307 Болеч
4,500.00
4,500.00
3
657
Владимир
Бањанин
11090 Београд Раковица
4,500.00
4,500.00
3
658
Владимир
Зековић
19220 Доњи
Милановац
4,500.00
4,500.00
3
30 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
659
Војин Марин 12208 Костолац
4,500.00
4,500.00
3
660
Зоран Матић
15353 Мајур
4,500.00
4,500.00
3
661
Бранислав
Витасовић
24000 Суботица
4,550.00
4,550.00
3
Игор Јојкић
11060 Београд Палилула
4,600.00
4,600.00
3
663
Владан Лазић
11300
Смедерево
4,600.00
4,600.00
3
664
Драгана
Кнежевић
11550 Лазаревац
4,620.00
4,620.00
3
665
Жанета
Миловановић
11000 Београд
4,650.00
4,650.00
3
666
Зоран Милер
25272 Бачки
Моноштор
4,650.00
4,650.00
3
667
Марина
Мартинов
23000 Зрењанин
4,679.00
4,679.00
3
668
Срђан
Самарџић
24000 Суботица
4,700.00
4,700.00
3
4,750.00
4,750.00
3
662
669
Весна
Станимировић 11000 Београд
670
Александра
Радојичић
11000 Београд
4,800.00
4,800.00
3
671
Алмир
Шаћировић
36300 Нови
Пазар
4,800.00
4,800.00
3
672
Ендре Дороги 23000 Зрењанин
4,800.00
4,800.00
3
673
Иван Русковић 11000 Београд
4,800.00
4,800.00
3
4,800.00
4,800.00
3
674
Јасна Грујић 21000 Нови Сад
675
Младен Ерцег
11080 Земун
4,800.00
4,800.00
3
676
Никола
Митровић
11070 Нови
Београд
4,800.00
4,800.00
3
677
Славољуб
Мијаиловић
36300 Нови
Пазар
4,800.00
4,800.00
3
678
Слободан
Качар
21000 Нови Сад
4,800.00
4,800.00
3
679
Снежана
Ђиновић
23000 Зрењанин
4,800.00
4,800.00
3
680
Петар Гњеч
11000 Београд
4,880.00
4,880.00
3
681
Зоран Рајовић
34000
Крагујевац
4,900.00
4,900.00
3
682
Даниела
18320
Костов-Пејчев Димитровград
4,935.00
4,935.00
3
683
Владица
Димитров
18320
Димитровград
4,935.00
4,935.00
3
684
Александар
Нешић
11460 Барајево
5,000.00
5,000.00
3
685
Александар
Николић
11420
Смедеревска
Паланка
5,000.00
5,000.00
3
686
Александар
Нишкановић
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
687
Александра
МалешевТопаловић
21000 Нови Сад
5,000.00
5,000.00
3
Бојан Ђурић 11253 Сремчица
Бојана
ПеришићПетовар
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
5,000.00
5,000.00
3
688
689
690
Борис
Павловић
12315 Рашанац
5,000.00
5,000.00
3
691
Босиљка
Радовић
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
Бошко Којчић 23263 Орловат
5,000.00
5,000.00
3
692
31 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
693
Бранимир
Андрић
(Демократска странка)
21131
Петроварадин
5,000.00
5,000.00
3
694
Бранислав
Крекић
11080 Земун
105,000.00
105,000.00
3
695
Бранко
Пауновић
11060 Београд Палилула
5,000.00
5,000.00
3
696
Даниел
Иконић
11030 Београд Чукарица
5,000.00
5,000.00
3
697
Данијела
Урошевић
11040 Београд Вождовац
5,000.00
5,000.00
3
Драгана Гргић 23000 Зрењанин
5,000.00
5,000.00
3
5,000.00
5,000.00
3
698
699
Драгана
Стојановић
11279 Бечмен
700
Горан Крнета 21000 Нови Сад
5,000.00
5,000.00
3
701
Горан Крстић 23300 Кикинда
5,000.00
5,000.00
3
702
Горан Савић
21205 Сремски
Карловци
5,000.00
5,000.00
3
703
Игор Ердељан
24435 Мол
5,000.00
5,000.00
3
704
Игор Јовичић
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
705
Ирена
Милошевић
11050 Београд Звездара
5,000.00
5,000.00
3
706
Иван Пешић
11450 Сопот
5,000.00
5,000.00
3
707
Ивица
Марковиц
34210 Рача
35,000.00
35,000.00
3
708
Јован
Јовановић
21245 Мошорин
5,000.00
5,000.00
3
709
Јован Тунић
11050 Београд Звездара
5,000.00
5,000.00
3
710
Јулијана
Раденковић
34227 Баточина
5,000.00
5,000.00
3
711
Љиљана
Коковић
21000 Нови Сад
5,000.00
5,000.00
3
712
Љубомир
Павасовић
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
11060 Београд Марко Додић
Палилула
5,000.00
5,000.00
3
713
714
Мирјана
Хрваћанин
11000 Београд
5,000.00
5,000.00
3
715
Небојша
Здравковић
11050 Београд Звездара
5,000.00
5,000.00
3
716
Недељко
Ненин
21248 Лок
5,000.00
5,000.00
3
717
Невенка
Николић
11060 Београд Палилула
5,000.00
5,000.00
3
718
Оливер
Ђорђевић
11060 Београд Палилула
5,000.00
5,000.00
3
719
Предраг
Спасојевић
11060 Београд Палилула
5,000.00
5,000.00
3
720
Сања Мићић
23330 Нови
Кнежевац
5,000.00
5,000.00
3
721
Саша Омаљев
26350 Самош
5,000.00
5,000.00
3
722
Славко
Гајицки
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
723
Слободан
Ђурић
11090 Београд Раковица
5,000.00
5,000.00
3
724
Смиљка
Мирковић
21411 Бегеч
5,000.00
5,000.00
3
5,000.00
5,000.00
3
5,000.00
5,000.00
3
725
726
Весна Томић 21000 Нови Сад
Владимир
Негојевић
11050 Београд Звездара
32 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
727
Жарко Савић
11271 Сурчин
5,000.00
5,000.00
3
728
Жељко
Милановић
34227 Баточина
5,000.00
5,000.00
3
Зоран
Димитријевић 18400 Прокупље
5,000.00
5,000.00
3
729
730
Зоран Јокић
15000 Шабац
5,000.00
5,000.00
3
731
Ива Ђинђић
Ћосић
11040 Београд Вождовац
5,100.00
5,100.00
3
732
Јелена Ћурић
23219 Војвода
Степа
5,100.00
5,100.00
3
733
Перица
Ђорђевић
11300
Смедерево
5,100.00
5,100.00
3
734
Даница
Басарић
25000 Сомбор
5,140.00
5,140.00
3
735
Виолета
Ђорђиев
11460 Барајево
5,160.00
5,160.00
3
736
Дане Машић 23000 Зрењанин
5,200.00
5,200.00
3
737
Дијана Пешић 23000 Зрењанин
5,200.00
5,200.00
3
738
Ференц Варга 21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
739
Милица Бањац 21000 Нови Сад
5,200.00
5,200.00
3
740
Роберт
Ширтов
17000 Врање
5,200.00
5,200.00
3
741
Софија
Болиновска
21000 Нови Сад
5,200.00
5,200.00
3
742
Стеван
Латиновић
21000 Нови Сад
5,200.00
5,200.00
3
743
Вељко
Крстоношић 21000 Нови Сад
5,200.00
5,200.00
3
744
Жељка
Драгичевић
21203 Ветерник
5,200.00
5,200.00
3
745
Живка Сремац
22240 Шид
13,000.00
13,000.00
3
746
Иванка Аџић
11070 Нови
Београд
5,230.00
5,230.00
3
747
Јелена
Петровић
11050 Београд Звездара
5,250.00
5,250.00
3
748
Слађана
Војиновић
26000 Панчево
5,250.00
5,250.00
3
749
Биљана
СтајковићСтевановић 18400 Прокупље
5,258.00
5,258.00
3
750
Мирјана
Дедић
11000 Београд
5,275.00
5,275.00
3
751
Мира
Стојановић
36350 Рашка
5,280.00
5,280.00
3
752
21205 Сремски
Зорица Тадић
Карловци
5,300.00
5,300.00
3
753
Горан
Мартиновић
11000 Београд
5,360.00
5,360.00
3
754
Александра
Ракић
34300
Аранђеловац
5,400.00
5,400.00
3
755
Драгољуб
Гајић
11407 Селевац
5,400.00
5,400.00
3
756
Горан
Кушевија
36000 Краљево
5,400.00
5,400.00
3
757
Гордана
Јовановић
17000 Врање
5,400.00
5,400.00
3
758
Марина
Топаловић
21212
Степановићево
5,400.00
5,400.00
3
33 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
759
Марта
АроксалашиСтаменков
24413 Палић
5,400.00
5,400.00
3
760
Снежана
Домазет
21000 Нови Сад
5,400.00
5,400.00
3
761
Стефан
Лазаревић
11300
Смедерево
5,400.00
5,400.00
3
762
Живко
Марковић
22414
Суботиште
5,400.00
5,400.00
3
763
Данило
Николин
21238 Чуруг
5,420.00
5,420.00
3
764
Јован Паул
25223 Сивац
11,103.00
11,103.00
3
765
Александар
Станковац
11500
Обреновац
5,500.00
5,500.00
3
766
Бранимир
Кузмановић
11000 Београд
5,500.00
5,500.00
3
767
Стана
Ковачевић
21410 Футог
5,500.00
5,500.00
3
768
Станко
Лазендић
21000 Нови Сад
5,500.00
5,500.00
3
769
Штефан Варга
21211 Кисач
5,500.00
5,500.00
3
770
Жељко
Мишкић
21242 Будисава
5,500.00
5,500.00
3
Зоран Франић 23270 Меленци
771
5,500.00
5,500.00
3
772
Небојша
Андрић
11050 Београд Звездара
5,523.00
5,523.00
3
773
Драгољуб
Мартић
11300
Смедерево
5,534.00
5,534.00
3
774
Дејан
Јоцковић
15355 Црна Бара
5,600.00
5,600.00
3
775
Лидија Томић
22408 Врдник
5,600.00
5,600.00
3
776
Данијела
Брковић
11550 Лазаревац
5,690.00
5,690.00
3
Дејан Бобаљ 22254 Бикић До
5,700.00
5,700.00
3
777
778
Јанко
Топољски
22255 Љуба
5,700.00
5,700.00
3
779
Ирена
Љубомировић
11070 Нови
Београд
5,750.00
5,750.00
3
780
Дејан Арсић
11320 Велика
Плана
5,800.00
5,800.00
3
781
Јован Стошић
17000 Врање
5,800.00
5,800.00
3
782
Ратко Манчев
18320
Димитровград
5,815.00
5,815.00
3
783
Зоран Дујак
11000 Београд
5,880.00
5,880.00
3
784
Драгица
Петковић
22410 Пећинци
5,900.00
5,900.00
3
785
Милан Чолић
31000 Ужице
5,989.00
5,989.00
3
786
Александар
Ранковић
14000 Ваљево
6,000.00
6,000.00
3
787
Андреј
Белингар
11000 Београд
6,000.00
6,000.00
3
788
Бранко Ђокић 34227 Баточина
6,000.00
6,000.00
3
789
Данијела
МилетићМиладиновић 36000 Краљево
6,000.00
6,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
790
Дарко
Милошевић 18240 Гаџин Хан
34 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
791
Драгица
Маравић
21000 Нови Сад
6,000.00
6,000.00
3
792
Драгиша
Јеремић
11030 Београд Чукарица
6,000.00
6,000.00
3
793
Горан Симић
11000 Београд
6,000.00
6,000.00
3
794
Јанко
Радаковић
11050 Београд Звездара
6,000.00
6,000.00
3
795
Јасмина
Ђорђев
23000 Зрењанин
6,000.00
6,000.00
3
796
Јасмина
Вујанов
23000 Зрењанин
6,000.00
6,000.00
3
797
Јовица Динчић
12000
Пожаревац
6,000.00
6,000.00
3
798
Лидија Бикар
26000 Панчево
6,000.00
6,000.00
3
799
Љиљана
Крчадинац
26000 Панчево
6,000.00
6,000.00
3
Љиљана
Кузмановић- 11030 Београд Вујаковић
Чукарица
6,000.00
6,000.00
3
800
801
Љиљана Тубић
11090 Београд Раковица
6,000.00
6,000.00
3
802
Маријан
Цимерман
21131
Петроварадин
6,000.00
6,000.00
3
803
Миладин
Пинић
22245 Моровић
6,000.00
6,000.00
3
804
Милан
Радивојшић
22225 Бачинци
6,000.00
6,000.00
3
805
Миле
Обрадовић
11400
Младеновац
6,000.00
6,000.00
3
806
Миливоје
Стојановић
11030 Београд Чукарица
6,000.00
6,000.00
3
807
Милорад
Мијаиловић
35213
Деспотовац
6,000.00
6,000.00
3
808
Милош
Марковић
11060 Београд Палилула
6,000.00
6,000.00
3
809
Миодраг
Оцокољић
11060 Београд Палилула
6,000.00
6,000.00
3
810
Миодраг
Стојановић
11080 Земун
6,000.00
6,000.00
3
811
Мирјана
Вељић
11000 Београд
6,000.00
6,000.00
3
812
Мирослава
Јевтић
11000 Београд
6,000.00
6,000.00
3
813
Младен Ђелић 18400 Прокупље
6,000.00
6,000.00
3
814
Небојша Јовић 21000 Нови Сад
6,000.00
6,000.00
3
815
11060 Београд Ненад Стојић
Палилула
6,000.00
6,000.00
3
816
Никола Бабић 21000 Нови Сад
6,000.00
6,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
817
818
819
Никола
Будимир
11271 Сурчин
11060 Београд Олга Павловић
Палилула
Радуле
Тошовић
11070 Нови
Београд
820
Сања Југовић 11050 Београд Мијатов
Звездара
6,000.00
6,000.00
3
821
Сања Ставрић
11040 Београд Вождовац
6,000.00
6,000.00
3
822
Стефан
Остојић
11070 Нови
Београд
6,000.00
6,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
823
Татјана
Ранисављевић 12223 Голубац
35 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
11050 Београд Звездара
6,000.00
6,000.00
3
Жељко Матић
11080 Земун
6,000.00
6,000.00
3
826
Зоран
Аврамовић
11060 Београд Палилула
6,000.00
6,000.00
3
827
Зоран
Крзнарић
11080 Земун
106,000.00
106,000.00
3
6,000.00
6,000.00
3
824
Тома Петкоски
825
828
Зоран Лукавац 21000 Нови Сад
Зоран
Михајловић
17000 Врање
6,000.00
6,000.00
3
830
Душан Инђић
22300 Стара
Пазова
6,090.00
6,090.00
3
831
Дејан Нешић
35250 Параћин
6,150.00
6,150.00
3
832
Предраг Илић
34000
Крагујевац
6,200.00
6,200.00
3
833
Предраг
Срдановић
15306 Прњавор
6,200.00
6,200.00
3
834
Јожеф Тобиаш
24430 Ада
6,210.00
6,210.00
3
835
Драгутин
Добриловић
11282
Петровчић
6,250.00
6,250.00
3
836
Јадранка
Новаков
21000 Нови Сад
6,250.00
6,250.00
3
837
Никола
Стеванић
21131
Петроварадин
6,250.00
6,250.00
3
838
Александар
Вучковић
26000 Панчево
6,300.00
6,300.00
3
839
Зоран
Михајловић
34210 Рача
6,360.00
6,360.00
3
840
Јован
Дамјановић
11420
Смедеревска
Паланка
6,400.00
6,400.00
3
841
Каролина
Паповић
21460 Врбас
6,400.00
6,400.00
3
829
842
Нада Јеремић 23221 Радојево
6,400.00
6,400.00
3
843
Синиша Кукин 23270 Меленци
6,400.00
6,400.00
3
844
Зоран
Радосављевић 35210 Свилајнац
6,400.00
6,400.00
3
8,100.00
8,100.00
3
845
846
Александар
Николић
17000 Врање
6,500.00
6,500.00
3
847
Божидар
Протић
21131
Петроварадин
6,500.00
6,500.00
3
848
Бранислав
Лукић
15320 Љубовија
6,500.00
6,500.00
3
849
Бранислав
Вујовић
11090 Београд Раковица
6,500.00
6,500.00
3
850
Илинка
Миловић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
851
Милан Огар
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
852
Милојко
Шуњеварић
31320 Нова
Варош
6,500.00
6,500.00
3
853
Миодраг
Станковић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
854
Мирослава
Бијелић
21243 Ковиљ
6,500.00
6,500.00
3
855
Небојша
Вуликић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
36 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
856
Радослав
Крунић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
857
Силвестер
Ваш
24430 Ада
6,500.00
6,500.00
3
6,500.00
6,500.00
3
858
Тибор Боднар 21000 Нови Сад
859
Зоран
Ивошевић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
860
Зоран
Стојанић
21000 Нови Сад
6,500.00
6,500.00
3
861
Јасмина
Зимоњић
24300 Бачка
Топола
6,550.00
6,550.00
3
862
Александар
Јованић
35250 Параћин
6,600.00
6,600.00
3
863
Бошко Скорић 21000 Нови Сад
6,600.00
6,600.00
3
864
Драгана Којић 11550 Лазаревац
6,600.00
6,600.00
3
865
Гордана
Косановић
12000
Пожаревац
6,600.00
6,600.00
3
866
Босиљка
Божић
23000 Зрењанин
6,700.00
6,700.00
3
867
Душко
Вучинић
23266 Чента
6,700.00
6,700.00
3
868
Мила
Јовановић
11000 Београд
6,700.00
6,700.00
3
869
Ружица
Маринков
11050 Београд Звездара
6,750.00
6,750.00
3
870
Зорица
Вучковић
35230 Ћуприја
6,750.00
6,750.00
3
871
Виолета
Томић
12000
Пожаревац
6,800.00
6,800.00
3
872
Татјана
Радосављевић
11070 Нови
Београд
6,830.00
6,830.00
3
873
Немања
Милошевић
11000 Београд
6,860.00
6,860.00
3
874
Драган
Манчић
19350 Књажевац
6,900.00
6,900.00
3
875
Ивана
Марјановић
35250 Параћин
6,938.00
6,938.00
3
876
Александра
Лого
11080 Земун
7,000.00
7,000.00
3
877
Иван Ђекић
35230 Ћуприја
7,000.00
7,000.00
3
7,000.00
7,000.00
3
7,000.00
7,000.00
3
879
Ивона
Микловиц 21000 Нови Сад
Јовица
Станисављеви
ћ
18412 Житорађа
880
Радивоје Јонић
11070 Нови
Београд
7,000.00
7,000.00
3
881
Славица
Отовић
34000
Крагујевац
7,000.00
7,000.00
3
882
Светлана
Козић
11420
Смедеревска
Паланка
7,000.00
7,000.00
3
883
Светозар
Крстонић
31210 Пожега
7,000.00
7,000.00
3
884
Зоран
Пауновић
11000 Београд
7,020.00
7,020.00
3
7,120.00
7,120.00
3
878
885
Владимир
Милосављевић 11550 Лазаревац
886
Александар
Букумировић
11000 Београд
7,200.00
7,200.00
3
887
Гордана
Зечевић-Тихи 21242 Будисава
7,200.00
7,200.00
3
37 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
888
Јасмина
Нинков
11030 Београд Чукарица
7,200.00
7,200.00
3
889
Милана
Гајинов
21480 Србобран
7,200.00
7,200.00
3
890
Радмила
Петковић
21000 Нови Сад
7,200.00
7,200.00
3
891
Радован
Грковић
22320 Инђија
7,200.00
7,200.00
3
892
Славољуб
Ђурковић
16205 Бојник
7,200.00
7,200.00
3
893
Зоран Машић
22230 Ердевик
7,200.00
7,200.00
3
894
Новица
Пантовић
31260 Косјерић
7,284.00
7,284.00
3
895
Нинослав
Станковић
16000 Лесковац
7,320.00
7,320.00
3
896
Живојин
Ристић
18000 Ниш
7,320.00
7,320.00
3
897
Слободан
Савић
15350 Богатић
7,400.00
7,400.00
3
898
Александар
Телечки
24435 Мол
7,500.00
7,500.00
3
899
Биљана
Јовановић
18000 Ниш
7,500.00
7,500.00
3
900
Бојан Бован
11070 Нови
Београд
7,500.00
7,500.00
3
7,500.00
7,500.00
3
901
Далибор Зебић 26214 Дебељача
902
Дејан
Живковић
11000 Београд
7,500.00
7,500.00
3
903
Драган
Мариновић
19321 Подвршка
7,500.00
7,500.00
3
904
Душан Ритан
22230 Ердевик
7,500.00
7,500.00
3
905
Горан Бујић
11090 Београд Раковица
7,500.00
7,500.00
3
906
Горан
Обућински
11030 Београд Чукарица
37,500.00
37,500.00
3
907
Игор
Наумоски
23000 Зрењанин
7,500.00
7,500.00
3
908
Јелена
Чингелић
36342 Ушће
7,500.00
7,500.00
3
7,500.00
7,500.00
3
909
Леила Руждић- 11050 Београд Трифуновић
Звездара
910
Маријана
Токић
24430 Ада
7,500.00
7,500.00
3
911
Марко
Бугарски
25000 Сомбор
47,500.00
47,500.00
3
912
Мирољуб
Видановић
18300 Пирот
7,500.00
7,500.00
3
913
Мирослав
Вујић
11306 Гроцка
7,500.00
7,500.00
3
914
Никола
Спасић
34000
Крагујевац
7,500.00
7,500.00
3
915
Оливера
Лазовић
11040 Београд Вождовац
7,500.00
7,500.00
3
916
Раде Грујић
37220 Брус
7,500.00
7,500.00
3
917
Раде
Јовановић
15342 Раиновача
7,500.00
7,500.00
3
918
Сања Вранић
31320 Нова
Варош
7,500.00
7,500.00
3
919
Саша
Голубовиц
34227 Баточина
7,500.00
7,500.00
3
Срђан Тошић 37242 Стопања
7,500.00
7,500.00
3
920
38 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
Тоде
Николетић
25220 Црвенка
7,500.00
7,500.00
3
922
Томислав
Глишић
11420
Смедеревска
Паланка
7,500.00
7,500.00
3
923
Владимир
Стевовић
11050 Београд Звездара
7,500.00
7,500.00
3
924
Владислав
Милошевић
11040 Београд Вождовац
7,500.00
7,500.00
3
925
Миле
Ковачевић
23000 Зрењанин
7,550.00
7,550.00
3
926
Драган Бабић
23330 Нови
Кнежевац
7,600.00
7,600.00
3
927
Марко
Велемир
25253 Ратково
7,600.00
7,600.00
3
928
Слободан
Продановић
34300
Аранђеловац
7,600.00
7,600.00
3
929
Венцислав
Рангелов
18310 Бела
Паланка
7,656.00
7,656.00
3
930
Десанка
Тодеско
11000 Београд
7,787.00
7,787.00
3
931
Ана Возар
21211 Кисач
7,800.00
7,800.00
3
932
Далибор
Рожић
21000 Нови Сад
7,800.00
7,800.00
3
933
Драган
Алемпијевић
35000 Јагодина
7,800.00
7,800.00
3
934
Драгица
Боришев
21000 Нови Сад
7,800.00
7,800.00
3
935
Душан
Ивковић
35213
Деспотовац
7,800.00
7,800.00
3
921
936
7,800.00
7,800.00
3
937
Милош
Максовић
11030 Београд Чукарица
7,800.00
7,800.00
3
938
Миодраг
Ристић
12000
Пожаревац
7,800.00
7,800.00
3
939
Слађана
Крижанић
21000 Нови Сад
7,800.00
7,800.00
3
940
Весна
Цветковић
21000 Нови Сад
7,800.00
7,800.00
3
Весна Миљуш 21000 Нови Сад
941
Горан Радојев 21000 Нови Сад
7,800.00
7,800.00
3
942
Зоран
Миленковић
11040 Београд Вождовац
7,800.00
7,800.00
3
943
Жарко
Орловић
18000 Ниш
7,860.00
7,860.00
3
944
Александар
Арсенијевић
11000 Београд
8,000.00
8,000.00
3
945
Александар
Тодоровић
11000 Београд
8,000.00
8,000.00
3
946
Ана Бошкић
21429 Бачко
Ново Село
8,000.00
8,000.00
3
947
Бобан
Станковић
16000 Лесковац
8,000.00
8,000.00
3
948
Дамир
Марковић
25000 Сомбор
78,000.00
78,000.00
3
949
Драган
Давидовић
11320 Велика
Плана
8,000.00
8,000.00
3
950
Горан
Петровић
17000 Врање
8,000.00
8,000.00
3
951
Ивана Рановић
34000
Крагујевац
8,000.00
8,000.00
3
952
Јан Пап
26215 Падина
8,000.00
8,000.00
3
953
Јован Шевић
24435 Мол
23,000.00
23,000.00
3
39 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
954
Љубинко
Жугић
21465 Бачко
Добро Поље
(Демократска странка)
8,000.00
8,000.00
3
955
Марија Ђуриш 26210 Ковачица
8,000.00
8,000.00
3
956
Саша Бурмаз
36210 Врњачка
Бања
8,000.00
8,000.00
3
957
Саша Пешић 16000 Лесковац
8,000.00
8,000.00
3
958
Вања
Стојановић
18400 Прокупље
8,000.00
8,000.00
3
959
Весна
Марјановић
11040 Београд Вождовац
8,000.00
8,000.00
3
960
11040 Београд Зоран Ћосић
Вождовац
8,000.00
8,000.00
3
961
Зоран Цвијић 15320 Љубовија
8,000.00
8,000.00
3
962
Зоран
Јовановић
35230 Ћуприја
8,000.00
8,000.00
3
963
Весна
Парезановић
35250 Параћин
8,004.00
8,004.00
3
964
Дејан Николић
17510 Владичин
Хан
8,080.00
8,080.00
3
965
Милентије
Максимовић
26000 Панчево
8,100.00
8,100.00
3
966
Ивана Јерков
21235 Темерин
8,225.00
8,225.00
3
967
Ивана
Миладиновић 18400 Прокупље
8,250.00
8,250.00
3
968
Јованка
Петровић
23330 Нови
Кнежевац
8,278.00
8,278.00
3
969
Горан
Кнежевић
22419 Купиново
8,300.00
8,300.00
3
970
Предраг
Милановић
35210 Свилајнац
18,380.00
18,380.00
3
Драган Лекић 18400 Прокупље
971
8,400.00
8,400.00
3
972
Драган
Тодоровић
17530
Сурдулица
8,400.00
8,400.00
3
973
Ержебет
Манојловић
24435 Мол
8,400.00
8,400.00
3
974
Михаило
Трнавчевић
31205 Севојно
8,400.00
8,400.00
3
975
Милица
Митровић
34227 Баточина
8,400.00
8,400.00
3
976
Радиша
Стевановић 35210 Свилајнац
8,400.00
8,400.00
3
977
Снежана
Ковачевић
11080 Земун
8,400.00
8,400.00
3
978
Тибор Јухас
24430 Ада
8,400.00
8,400.00
3
979
Александра
Ковач
11060 Београд Палилула
8,500.00
8,500.00
3
980
Горан
Јадрановић
15000 Шабац
8,500.00
8,500.00
3
981
Илинка-Ивана 11060 Београд Тица
Палилула
8,500.00
8,500.00
3
982
Ивана
Танацковић
11210 Београд Крњача
8,500.00
8,500.00
3
983
Ката
Стојковић
35260 Рековац
8,500.00
8,500.00
3
984
Миодраг
Станковић
16000 Лесковац
8,500.00
8,500.00
3
985
Предраг Берић
23330 Нови
Кнежевац
8,500.00
8,500.00
3
986
Зита Драгин
Мирицки
24430 Ада
8,500.00
8,500.00
3
40 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
987
Борислав
Петровић
19320 Кладово
8,606.00
8,606.00
3
988
Миодраг
Игњатовић
11400
Младеновац
8,631.00
8,631.00
3
989
Александар
Попов
12208 Костолац
8,700.00
8,700.00
3
990
Душан
Раичковић
11000 Београд
8,750.00
8,750.00
3
991
Мирјана Латић 11000 Београд
8,750.00
8,750.00
3
992
Надежда
11060 Београд Атанацковић
Палилула
8,750.00
8,750.00
3
Петар Јанчић
23334 Српски
Крстур
8,800.00
8,800.00
3
994
Рахман Тигањ
21467 Савино
Село
8,800.00
8,800.00
3
995
Верица
Цветковић
16000 Лесковац
8,800.00
8,800.00
3
Весна
Мартиновић 19250 Мајданпек
8,850.00
8,850.00
3
993
996
997
Љубиша
Ђорђевић
19300 Неготин
8,868.00
8,868.00
3
998
Миодраг
Костић
37220 Брус
8,900.00
8,900.00
3
999
Зоран
Милошевић 16253 Брестовац
8,900.00
8,900.00
3
1000
Емил Андрун 12208 Костолац
8,988.00
8,988.00
3
1001
Александар
Крстић
11060 Београд Палилула
9,000.00
9,000.00
3
1002
Биљана
Глигић
23000 Зрењанин
9,000.00
9,000.00
3
1003
Бобан
Коларевић
22246
Вишњићево
9,000.00
9,000.00
3
1004
Гордан Јањић 19300 Неготин
9,000.00
9,000.00
3
1005
Љиљана
Костадиновић
9,000.00
9,000.00
3
1006
Марко Мандић 11000 Београд
9,000.00
9,000.00
3
1007
Милош Весић 35237 Ресавица
9,000.00
9,000.00
3
18206
Јелашница
1008
Миодраг
Милошевић
11000 Београд
9,000.00
9,000.00
3
1009
Мишел
Радовановић
37210 Ћићевац
9,000.00
9,000.00
3
1010
Петар
Филиповић
22320 Инђија
9,000.00
9,000.00
3
1011
11060 Београд Предраг Дивац
Палилула
9,000.00
9,000.00
3
1012
Радомир
Вучетић
37246
Милутовац
9,000.00
9,000.00
3
1013
Страјин
Недовић
31310 Чајетина
9,000.00
9,000.00
3
1014
Татјана Дудаш
24351 Ново
Орахово
9,000.00
9,000.00
3
1015
Томислав
Петров
12208 Костолац
9,000.00
9,000.00
3
1016
Владимир
Бајуновић
15220 Коцељева
9,000.00
9,000.00
3
1017
Вукомир
Митровић
36000 Краљево
9,000.00
9,000.00
3
1018
Новица
Ђорђевић
26000 Панчево
9,066.00
9,066.00
3
1019
Миле Томић
11040 Београд Вождовац
9,150.00
9,150.00
3
41 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1020
Александар
Грмуша
21000 Нови Сад
49,200.00
49,200.00
3
1021
Драган
Стијеповић
21465 Бачко
Добро Поље
9,200.00
9,200.00
3
1022
Ерне Танцош
23205 Бело
Блато
9,200.00
9,200.00
3
1023
Горан
Максимовић
11324 Старо
Село
9,200.00
9,200.00
3
9,200.00
9,200.00
3
15220 Коцељева
9,200.00
9,200.00
3
Бела Кинчеш 26214 Дебељача
9,300.00
9,300.00
3
1024
1025
1026
Милан Дражић 15350 Богатић
Небојша
Остојић
1027
Дарко
Петровић
35213
Деспотовац
9,300.00
9,300.00
3
1028
Милорад
Васиљевић
23220 Српска
Црња
9,300.00
9,300.00
3
1029
Ђорђе Банчић
11060 Београд Палилула
9,365.00
9,365.00
3
1030
Миодраг
Шошкић
21467 Савино
Село
9,400.00
9,400.00
3
1031
Биљана
Златковић
25250 Оџаци
9,450.00
9,450.00
3
1032
Зоран Ђурић
18310 Бела
Паланка
9,450.00
9,450.00
3
1033
Светлана
Петров
18320
Димитровград
9,460.00
9,460.00
3
1034
Мирослав
Монар
21235 Темерин
9,475.00
9,475.00
3
1035
Александар
Јовановић
34240 Кнић
9,500.00
9,500.00
3
1036
Марина
Балабан
21420 Бач
9,500.00
9,500.00
3
1037
Радован
Елековић
23000 Зрењанин
9,500.00
9,500.00
3
1038
Светлана
Зарић
15300 Лозница
9,570.00
9,570.00
3
1039
Александра
Ђорђевић
18310 Бела
Паланка
9,600.00
9,600.00
3
1040
Атила Вереш
24400 Сента
9,600.00
9,600.00
3
1041
Бранислав
Мартинов
23000 Зрењанин
9,600.00
9,600.00
3
1042
Данијела
Штевин
23220 Српска
Црња
9,600.00
9,600.00
3
1043
Љубинко
Радовановић
37220 Брус
9,600.00
9,600.00
3
1044
Саша Дрљача 18230 Сокобања
9,600.00
9,600.00
3
1045
Војислав
Јанковић
11000 Београд
9,600.00
9,600.00
3
1046
Зоран
Јованчић
18412 Житорађа
9,600.00
9,600.00
3
1047
Звездан
Мешановић
21429 Бачко
Ново Село
9,600.00
9,600.00
3
1048
Драган Закић
24400 Сента
9,680.00
9,680.00
3
1049
Зоран Жикић
19000 Зајечар
9,786.00
9,786.00
3
1050
Небојша
Лађевић
11040 Београд Вождовац
9,900.00
9,900.00
3
1051
Радомир
Зековић
19220 Доњи
Милановац
9,900.00
9,900.00
3
1052
Предраг
Томковић
35250 Параћин
9,954.00
9,954.00
3
1053
Александар
Грујић
11420
Смедеревска
Паланка
10,000.00
10,000.00
3
1054
Александра
Ивић
34227 Баточина
10,000.00
10,000.00
3
42 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1055
Божидар
Радовић
21460 Врбас
10,000.00
10,000.00
3
1056
Даниела
Михајловић
18412 Житорађа
10,000.00
10,000.00
3
1057
Дарко
Лазаревић
18430
Куршумлија
10,000.00
10,000.00
3
1058
Душица
Иванковић
35250 Параћин
10,000.00
10,000.00
3
1059
Елена
Турански
21425 Селенча
10,000.00
10,000.00
3
1060
Иван Бабка
26210 Ковачица
10,000.00
10,000.00
3
1061
Јасмина
Димитријевић
18000 Ниш
10,000.00
10,000.00
3
1062
Јован Мајски
11080 Земун
410,000.00
410,000.00
3
1063
Љубисав
Петровић
35260 Рековац
10,000.00
10,000.00
3
10,000.00
10,000.00
3
1064
Љупка Бојовић
Цвејић
23000 Зрењанин
1065
Марко Вујачић
11070 Нови
Београд
10,000.00
10,000.00
3
1066
Мирољуб
Лазаревић
12306 Велико
Лаоле
10,000.00
10,000.00
3
1067
Ненад
Ђурђевић
11060 Београд Палилула
10,000.00
10,000.00
3
1068
Предраг
Петровић
11030 Београд Чукарица
10,000.00
10,000.00
3
1069
Роберт
Митевски
26210 Ковачица
10,000.00
10,000.00
3
1070
Слађана
Грујичић
15320 Љубовија
10,000.00
10,000.00
3
1071
Славиша
Анђелковић
17000 Врање
10,000.00
10,000.00
3
1072
Славиша
Момчиловић 18400 Прокупље
10,000.00
10,000.00
3
1073
Снежана
Ђорђевиц
34227 Баточина
10,000.00
10,000.00
3
1074
Татјана
Паскаш
23000 Зрењанин
10,000.00
10,000.00
3
1075
Василије
Цогољевић
21300 Беочин
10,000.00
10,000.00
3
1076
Весна
Живковић
21220 Бечеј
10,000.00
10,000.00
3
1077
Влада
Трифуновић
15000 Шабац
10,000.00
10,000.00
3
1078
Владимир
Поповић
11221 Београд Кумодраж
10,000.00
10,000.00
3
1079
Здравко
Вашалић
21235 Темерин
10,000.00
10,000.00
3
Миодраг
Миладиновић 16000 Лесковац
1080
10,025.00
10,025.00
3
1081
Радојица Мали
26340 Бела
Црква
10,040.00
10,040.00
3
1082
Душан
Поломчић
11050 Београд Звездара
10,092.00
10,092.00
3
1083
Ивана Илић
16000 Лесковац
10,200.00
10,200.00
3
1084
Јожеф Езвеђ
24400 Сента
10,200.00
10,200.00
3
1085
Милан Пашић
23232 Бегејци
10,200.00
10,200.00
3
1086
Милета
Вуловић
32300 Горњи
Милановац
10,200.00
10,200.00
3
1087
Наташа Адеми
24400 Сента
10,200.00
10,200.00
3
43 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1088
Синиша
Игњатов
23233 Српски
Итебеј
10,200.00
10,200.00
3
1089
Оливера
Јанковић
26340 Бела
Црква
10,311.00
10,311.00
3
1090
Ана Арсић
31000 Ужице
10,400.00
10,400.00
3
1091
Славица
Ђурица
26000 Панчево
10,400.00
10,400.00
3
1092
Славица
Медић
21000 Нови Сад
10,400.00
10,400.00
3
1093
Соња
Миљковић
35250 Параћин
10,400.00
10,400.00
3
1094
Драгана
Костадиновић
25250 Оџаци
10,425.00
10,425.00
3
1095
Зоран
Срећковић
11420
Смедеревска
Паланка
10,480.00
10,480.00
3
1096
Биљана Крч
22240 Шид
10,500.00
10,500.00
3
10,500.00
10,500.00
3
1097
Данијел Унгур 23232 Бегејци
1098
Драгослав
Јовановић
35260 Рековац
10,500.00
10,500.00
3
1099
Џенита
Вељовић
31300
Пријепоље
10,500.00
10,500.00
3
1100
Јасмина
Маринковић
35230 Ћуприја
10,500.00
10,500.00
3
1101
Марко Костић 11000 Београд
10,500.00
10,500.00
3
1102
Милан Звекић 23000 Зрењанин
10,500.00
10,500.00
3
1103
Мирољуб
Тешмановић
15300 Лозница
10,500.00
10,500.00
3
1104
Ненад
Велицки
21460 Врбас
10,500.00
10,500.00
3
1105
Роберт Санто 24000 Суботица
27,000.00
27,000.00
3
1106
Весна
Икодиновић
11090 Београд Раковица
10,500.00
10,500.00
3
1107
Весна Станков 23000 Зрењанин
10,500.00
10,500.00
3
1108
Зора Коларски 26000 Панчево
10,500.00
10,500.00
3
1109
Даница Вулин 23000 Зрењанин
10,600.00
10,600.00
3
23000 Зрењанин
10,600.00
10,600.00
3
Драган
Милутиновић 19350 Књажевац
10,600.00
10,600.00
3
1110
1111
Драган
Грозданов
1112
Милош
Вучковић
23000 Зрењанин
10,600.00
10,600.00
3
1113
Владимир
Бијеловић
21460 Врбас
10,600.00
10,600.00
3
1114
Александра
Чеперковић
36103 Рибница
10,641.00
10,641.00
3
1115
Драгослав
Петровић
21000 Нови Сад
10,680.00
10,680.00
3
1116
Данијела
Шевић
24430 Ада
25,800.00
25,800.00
3
1117
Данило
Вучковић
35210 Свилајнац
20,800.00
20,800.00
3
1118
Гроздана
Раденковић
22320 Инђија
10,800.00
10,800.00
3
1119
Илија
Мирковић
22244 Адашевци
10,800.00
10,800.00
3
1120
Миладин
Милосављевић
18403 Велика
Плана
(Топличка)
10,800.00
10,800.00
3
44 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1121
Милан Билић 22245 Моровић
(Демократска странка)
10,800.00
10,800.00
3
17000 Врање
10,800.00
10,800.00
3
15000 Шабац
10,800.00
10,800.00
3
37220 Брус
10,800.00
10,800.00
3
24000 Суботица
10,800.00
10,800.00
3
11060 Београд Палилула
10,800.00
10,800.00
3
Зорка Јеремић
14000 Ваљево
10,800.00
10,800.00
3
1128
Чедомир
Петровић
11000 Београд
10,980.00
10,980.00
3
1129
Ђорђе
Лазаревић
11000 Београд
11,000.00
11,000.00
3
1130
Душан
Ђорђевић
37000 Крушевац
11,000.00
11,000.00
3
Горан
Василијевић 35210 Свилајнац
11,000.00
11,000.00
3
1122
Небојша
Станчић
1123
Слободан
Мирковић
1124
Снежана
Марковић
1125
Владимир
Драгин
1126
Владимир
Марјановић
1127
1131
1132
Марко
Мирковић
21000 Нови Сад
11,000.00
11,000.00
3
1133
Милоје
Обрадовић
11070 Нови
Београд
11,000.00
11,000.00
3
1134
Небојша
Ћирковић
36350 Рашка
11,000.00
11,000.00
3
Владица
Младеновић 18400 Прокупље
12,230.00
12,230.00
3
1135
1136
Мила Шкорић
11090 Београд Раковица
11,100.00
11,100.00
3
1137
Бранимир
Гајић
11000 Београд
11,140.00
11,140.00
3
1138
Јелена
Белојица
36350 Рашка
11,200.00
11,200.00
3
21470 Бачки
Петровац
11,200.00
11,200.00
3
11300
Смедерево
11,250.00
11,250.00
3
11000 Београд
11,300.00
11,300.00
3
Весна
Константинов 22000 Сремска
ић
Митровица
1139
1140
Ондреј Бенка
Весна
ЈеремићДрагојевић
1141
Бранислав
Пејчић
1142
11,360.00
11,360.00
3
11,400.00
11,400.00
3
1143
Дејан Нешић
15225
Владимирци
1144
Горан
Маринковић
11247 Вранић
11,400.00
11,400.00
3
1145
Јовица
Јовановић
22400 Рума
11,400.00
11,400.00
3
1146
Константин
Самофалов
11000 Београд
11,400.00
11,400.00
3
1147
Марина
Милосављевић
18000 Ниш
11,400.00
11,400.00
3
1148
Марјан
Радичевић
21220 Бечеј
11,400.00
11,400.00
3
1149
Зденко Сокол 26210 Ковачица
11,400.00
11,400.00
3
1150
Живорад
Анђелковић
11060 Београд Палилула
11,444.00
11,444.00
3
1151
Милош
Трапарић
24300 Бачка
Топола
11,448.00
11,448.00
3
1152
Бранислав
Божић
22400 Рума
11,500.00
11,500.00
3
1153
Драгица
Милојевић
35213
Деспотовац
11,500.00
11,500.00
3
1154
Драгица
Петровић
12317 Осаница
11,500.00
11,500.00
3
45 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1155
Маријан
Гујаница
21220 Бечеј
11,500.00
11,500.00
3
1156
Предраг
Цветковић
18000 Ниш
11,500.00
11,500.00
3
1157
Снежана
Лазић
34000
Крагујевац
11,500.00
11,500.00
3
1158
Зоран
Марковић
18240 Гаџин Хан
11,500.00
11,500.00
3
1159
Гордана
Пушић
21000 Нови Сад
11,520.00
11,520.00
3
1160
Славица
Тешић
14210 Уб
11,531.00
11,531.00
3
1161
Милорад
Станојковић
17500 Врање Приградско
Насеље
11,600.00
11,600.00
3
1162
Жаклина
Туфонић
19210 Бор
11,620.00
11,620.00
3
1163
Горан
Деспотовић 35210 Свилајнац
21,750.00
21,750.00
3
1164
Михаило
Тодоровић
32252 Прилике
11,850.00
11,850.00
3
1165
Слађана
Хернаус
25000 Сомбор
11,920.00
11,920.00
3
1166
Љубиша Гајић
18430
Куршумлија
11,968.00
11,968.00
3
1167
Александар
Продановић
22000 Сремска
Митровица
12,000.00
12,000.00
3
1168
Биљана Арсић
11233 Раља
12,000.00
12,000.00
3
1169
Биљана
Петровић
35260 Рековац
12,000.00
12,000.00
3
1170
Биљана Сарап
22240 Шид
12,000.00
12,000.00
3
1171
Бобан
Лепојевић
18400 Прокупље
12,000.00
12,000.00
3
1172
Бранислав
Мартиновић
15350 Богатић
12,000.00
12,000.00
3
1173
Бранко
Марковић
19300 Неготин
12,000.00
12,000.00
3
1174
Даниел
Ковачић
24213 Ђурђин
16,000.00
16,000.00
3
1175
Фиданка
Јелача
11400
Младеновац
12,000.00
12,000.00
3
1176
Ивана
Марковић
11060 Београд Палилула
12,000.00
12,000.00
3
1177
Ивана Милић
26220 Ковин
12,000.00
12,000.00
3
1178
Ивана Нешић 35210 Свилајнац
12,000.00
12,000.00
3
1179
Лидија Томаш 21000 Нови Сад
12,000.00
12,000.00
3
36000 Краљево
12,000.00
12,000.00
3
Маја Давитков 26000 Панчево
12,000.00
12,000.00
3
21000 Нови Сад
12,000.00
12,000.00
3
1183
Марјан Ђокић 12223 Голубац
12,000.00
12,000.00
3
1184
Милан Попов
24435 Мол
27,000.00
27,000.00
3
1185
Милош
Миковић
11320 Велика
Плана
12,000.00
12,000.00
3
1186
Радивоје
Милутиновић
14000 Ваљево
12,000.00
12,000.00
3
1187
Радојко
Луковић
31230 Ариље
12,000.00
12,000.00
3
1180
1181
1182
Љубинко
Пешовић
Маја
Лаушевић
46 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1188
Радомир
Филиповић
15309 Брезјак
12,000.00
12,000.00
3
1189
Радомир
Злоколица
21230 Жабаљ
12,000.00
12,000.00
3
1190
Саша Могић
11060 Београд Палилула
12,000.00
12,000.00
3
1191
Саша
Петровић
19350 Књажевац
12,000.00
12,000.00
3
1192
Слободан
Ђукић
32000 Чачак
72,000.00
72,000.00
3
1193
Снежана
Станисављеви 22000 Сремска
ћ
Митровица
12,000.00
12,000.00
3
1194
Сузана
Перовић
34000
Крагујевац
12,000.00
12,000.00
3
1195
Васил
Настоски
25250 Оџаци
12,000.00
12,000.00
3
1196
Властимир
Бађевић
19000 Зајечар
12,000.00
12,000.00
3
1197
Жељко
Ковинић
36202 Самаила
12,000.00
12,000.00
3
1198
Зоран Шапоња
22240 Шид
12,000.00
12,000.00
3
1199
Светлана
Голубовић
19210 Бор
12,058.00
12,058.00
3
1200
Далибор
Орсовановић
19210 Бор
12,080.00
12,080.00
3
1201
Игор Димић 35210 Свилајнац
12,174.00
12,174.00
3
1202
Небојша Јањић 24000 Суботица
12,200.00
12,200.00
3
1203
Милан
Радосављевић 19300 Неготин
12,225.00
12,225.00
3
1204
Марина
Милосављевић 35212 Плажане
12,250.00
12,250.00
3
1205
Биљана
ЦвјетковићАндрић
21300 Беочин
12,272.00
12,272.00
3
1206
Драган
Станишић
23261 Лукићево
12,300.00
12,300.00
3
1207
Радован
Цмиљановић
31300
Пријепоље
12,330.00
12,330.00
3
1208
Јован
Бјелобаба
21000 Нови Сад
12,400.00
12,400.00
3
1209
Нада
Грозданић
26300 Вршац
12,410.00
12,410.00
3
1210
Зорица
Стојковић
11420
Смедеревска
Паланка
12,495.00
12,495.00
3
1211
Ана ХрћанЛесковац
21211 Кисач
12,500.00
12,500.00
3
1212
Бранко
Радаковић
22320 Инђија
12,500.00
12,500.00
3
1213
Чедомир
Банковић
19300 Неготин
12,500.00
12,500.00
3
1214
Дејан Милетић 18360 Сврљиг
12,500.00
12,500.00
3
1215
Димитрије
Димитријевић
12,500.00
12,500.00
3
1216
Драган
17510 Владичин
Димитријевић
Хан
12,500.00
12,500.00
3
1217
36210 Врњачка
Горан Шиљић
Бања
12,500.00
12,500.00
3
16205 Бојник
1218
Горан
Урошевић
35210 Свилајнац
12,500.00
12,500.00
3
1219
Марина
Делибашић
21460 Врбас
12,500.00
12,500.00
3
47 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1220
1221
Милан
Милојевић
(Демократска странка)
35260 Рековац
12,500.00
12,500.00
3
Милан
Миросављевић 11000 Београд
12,500.00
12,500.00
3
1222
Миленко
Ковачић
21410 Футог
12,500.00
12,500.00
3
1223
Миодраг
Филиповић
15000 Шабац
12,500.00
12,500.00
3
1224
Мирослав
Дучић
31000 Ужице
12,500.00
12,500.00
3
1225
Момчило
Петковић
32000 Чачак
12,500.00
12,500.00
3
12,500.00
12,500.00
3
1226
Слађана
Радисављевић 35210 Свилајнац
1227
Славица
Виторовић
11210 Београд Крњача
12,500.00
12,500.00
3
1228
Томислав
Стевановић
11300
Смедерево
12,500.00
12,500.00
3
1229
Валерија
Гедошевић
24400 Сента
12,500.00
12,500.00
3
1230
Владан Терзић
31000 Ужице
12,500.00
12,500.00
3
1231
Владимир
Јовановић
18000 Ниш
12,500.00
12,500.00
3
1232
Жарко
Обрадовић
11400
Младеновац
12,500.00
12,500.00
3
1233
Зоран Ђурић
15316 Бања
Ковиљача
12,500.00
12,500.00
3
1234
Богдан Татић
11000 Београд
41,520.00
41,520.00
3
1235
Драган
Цветковић
11326 Доња
Ливадица
12,600.00
12,600.00
3
1236
Милан
Арсовић
18400 Прокупље
25,200.00
25,200.00
3
1237
Предраг
Сремчић
22230 Ердевик
12,600.00
12,600.00
3
1238
Срђан
Петковић
17510 Владичин
Хан
12,600.00
12,600.00
3
Зоран Илић 12316 Крепољин
21,600.00
21,600.00
3
1239
1240
Невенка
Болдорац
19320 Кладово
12,702.00
12,702.00
3
1241
Драгана
Стојшић
22400 Рума
12,750.00
12,750.00
3
12,750.00
12,750.00
3
1242
Зоран
17542 Врањска
Милосављевић
Бања
1243
Александар
Крунић
21460 Врбас
12,800.00
12,800.00
3
1244
Владимир
Стевановић
15350 Богатић
12,800.00
12,800.00
3
1245
Енес Шившић 19250 Мајданпек
12,850.00
12,850.00
3
1246
Милош Јевтић 11000 Београд
12,900.00
12,900.00
3
Жаклина
Николић
19320 Кладово
12,900.00
12,900.00
3
1248
Наташа Ћирић
18310 Бела
Паланка
12,924.00
12,924.00
3
1249
Дмитар
Поповић
32000 Чачак
109,000.00
109,000.00
3
1250
Драгана
Радевић
35210 Свилајнац
23,000.00
23,000.00
3
1251
Ђорђија
Звицер
24000 Суботица
13,050.00
13,050.00
3
1247
48 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1252
Жаклина
Мијалковић
26227 Долово
13,174.00
13,174.00
3
1253
Јасмина Аџић
22240 Шид
13,200.00
13,200.00
3
1254
Мирослав
Смиљанић
22244 Адашевци
43,200.00
43,200.00
3
1255
Радомир
Јовичић
11400
Младеновац
13,200.00
13,200.00
3
1256
Владислав
Тарноци
21000 Нови Сад
13,200.00
13,200.00
3
1257
Влатко
Јовићевић
24413 Палић
13,200.00
13,200.00
3
1258
Ненад
Секулић
35250 Параћин
13,250.00
13,250.00
3
1259
Слободан
Радојевић
24300 Бачка
Топола
13,300.00
13,300.00
3
1260
Виктор
Деспотовић
25000 Сомбор
13,357.00
13,357.00
3
Богдан Цвејић 21311 Черевић
1261
13,500.00
13,500.00
3
1262
Дејан
Стевановић
11060 Београд Палилула
13,500.00
13,500.00
3
1263
Дејан
Велимановић
15300 Лозница
13,500.00
13,500.00
3
1264
Драгиша
Ђуричковић
34227 Баточина
13,500.00
13,500.00
3
1265
Филип
Митровић
26000 Панчево
13,500.00
13,500.00
3
1266
Јан Пушкар
26210 Ковачица
13,500.00
13,500.00
3
1267
Маја
Тодоровић
11500
Обреновац
13,500.00
13,500.00
3
1268
Миља
Јанићијевић
11060 Београд Палилула
13,500.00
13,500.00
3
1269
Слободан
Сарић
15225
Владимирци
13,500.00
13,500.00
3
1270
Слободанка
Маричић
11420
Смедеревска
Паланка
13,500.00
13,500.00
3
1271
Снежана
Трипковић
11400
Младеновац
13,500.00
13,500.00
3
13,500.00
13,500.00
3
1272
Златко Сианта 26210 Ковачица
1273
Зоран Петров
18320
Димитровград
13,500.00
13,500.00
3
1274
Мирјана
Барошевић
23300 Кикинда
13,600.00
13,600.00
3
1275
Предраг
Загорчић
21000 Нови Сад
13,600.00
13,600.00
3
Вера Ковинић
Ђукић
26000 Панчево
13,660.00
13,660.00
3
1276
1277
Дејан Бабић
11070 Нови
Београд
13,692.00
13,692.00
3
1278
Ненад
Митровић
17510 Владичин
Хан
13,760.00
13,760.00
3
1279
Зоран Перак
25250 Оџаци
13,760.00
13,760.00
3
1280
Јожеф
Палинкаш
24420 Кањижа
13,785.00
13,785.00
3
1281
Бојан Мандић
24300 Бачка
Топола
13,800.00
13,800.00
3
1282
Горан
Стефановић
12300 Петровац
На Млави
13,800.00
13,800.00
3
Јан Рyбович
21470 Бачки
Петровац
13,800.00
13,800.00
3
1283
49 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1284
Марина
Кендерешки
1285
Раде Бучевац 11550 Лазаревац
1286
1287
13,800.00
13,800.00
3
13,800.00
13,800.00
3
35000 Јагодина
13,800.00
13,800.00
3
Ана
Теодосијевић 32206 Каменица
Зоран
Петровић
26000 Панчево
(Демократска странка)
13,806.00
13,806.00
3
1288
Момчило
Игњатовић
16210
Власотинце
13,812.00
13,812.00
3
1289
Милош Лукић
26220 Ковин
13,948.00
13,948.00
3
1290
Драган
Јовановић
22000 Сремска
Митровица
14,000.00
14,000.00
3
1291
Драган
Живановић
15316 Бања
Ковиљача
14,000.00
14,000.00
3
1292
Душко
Јовановић
21424
Товаришево
14,000.00
14,000.00
3
1293
Предраг
Радовић
21465 Бачко
Добро Поље
14,000.00
14,000.00
3
1294
Синиша
Машић
15350 Богатић
14,000.00
14,000.00
3
1295
Вера Пајић
35250 Параћин
14,000.00
14,000.00
3
1296
Заим Рамовић
31000 Ужице
14,000.00
14,000.00
3
1297
Жељко Ковач
25233 Руски
Крстур
14,000.00
14,000.00
3
1298
Зорица Денда
23211 Клек
14,000.00
14,000.00
3
1299
Дејан Цвејић
35250 Параћин
14,076.00
14,076.00
3
1300
Јасмина
Крсмановић
34300
Аранђеловац
14,240.00
14,240.00
3
1301
Драгица
Церовић
31250 Бајина
Башта
14,300.00
14,300.00
3
1302
Александар
Кираљ
21208 Сремска
Каменица
14,350.00
14,350.00
3
1303
Предраг Мијић
23320 Чока
14,350.00
14,350.00
3
1304
Небојша
Пајовић
11070 Нови
Београд
14,379.00
14,379.00
3
1305
Борислав
Ђорђевић
23000 Зрењанин
14,400.00
14,400.00
3
1306
Данијела
Радоњић
35250 Параћин
14,400.00
14,400.00
3
1307
Јасмина
Тошић
16232 Бошњаце
14,400.00
14,400.00
3
1308
Вукашин
Вујичић
21460 Врбас
14,400.00
14,400.00
3
1309
Марина
Миланов
18000 Ниш
14,452.00
14,452.00
3
1310
Далибор
Богдановић
11460 Барајево
14,500.00
14,500.00
3
1311
Драган Минић
34000
Крагујевац
14,500.00
14,500.00
3
1312
Драгојло
Лазић
15000 Шабац
14,500.00
14,500.00
3
1313
Игор Салак
23215 Честерег
14,500.00
14,500.00
3
1314
Милан
Самарџић
36000 Краљево
14,500.00
14,500.00
3
1315
Славко
Николић
17000 Врање
14,500.00
14,500.00
3
1316
Тамара
Трипић
11000 Београд
14,500.00
14,500.00
3
50 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1317
Зоран
Марковић
37220 Брус
14,500.00
14,500.00
3
1318
Светлана
Милутиновић
18430
Куршумлија
14,700.00
14,700.00
3
1319
Јан Јованкович
21470 Бачки
Петровац
14,742.00
14,742.00
3
1320
Мирко
Марјановић
12208 Костолац
14,800.00
14,800.00
3
1321
Небојша
Љубић
17000 Врање
14,800.00
14,800.00
3
1322
Славица
Сотировић
17542 Врањска
Бања
164,800.00
164,800.00
3
1323
Страхиња
Симовић
21000 Нови Сад
54,800.00
54,800.00
3
Виолета
Богосављевић 12300 Петровац
Јорданов
На Млави
14,820.00
14,820.00
3
1324
1325
Александар
Симић
24000 Суботица
15,000.00
15,000.00
3
1326
Александар
Трајковић
17000 Врање
165,000.00
165,000.00
3
1327
Анђелка
Трошић
37240 Трстеник
15,000.00
15,000.00
3
1328
Ашим
Саитовић
16000 Лесковац
15,000.00
15,000.00
3
1329
Биљана
Пањковић
21000 Нови Сад
15,000.00
15,000.00
3
1330
Бојан
Радановић
11090 Београд Раковица
15,000.00
15,000.00
3
1331
Бранислав
Икић
11400
Младеновац
15,000.00
15,000.00
3
1332
Димитрије
Првуловић
19300 Неготин
15,000.00
15,000.00
3
1333
Добривој
Рашков
23271 Кумане
15,000.00
15,000.00
3
1334
Душанка
Павловић
18400 Прокупље
15,000.00
15,000.00
3
1335
Гордана
Мркаљ
34220 Лапово
15,000.00
15,000.00
3
1336
Ирена
Ђукановић
11030 Београд Чукарица
15,000.00
15,000.00
3
1337
Ивана
Бјелетић
23000 Зрењанин
15,000.00
15,000.00
3
1338
Јадранка
Недић
22230 Ердевик
15,000.00
15,000.00
3
1339
Јован Зец
16000 Лесковац
15,000.00
15,000.00
3
Ласло Видач 26214 Дебељача
15,000.00
15,000.00
3
15320 Љубовија
15,000.00
15,000.00
3
Михајло Кнези 21000 Нови Сад
1340
1341
1342
Михаило
Стевић
15,000.00
15,000.00
3
1343
Милан
Вујанић
11040 Београд Вождовац
15,000.00
15,000.00
3
1344
Милош Јевтић
18000 Ниш
45,000.00
45,000.00
3
1345
Милош
Симоновић
18000 Ниш
15,000.00
15,000.00
3
1346
Милош
Старчевић
11420
Смедеревска
Паланка
15,000.00
15,000.00
3
1347
Милосав
Чолић
37240 Трстеник
15,000.00
15,000.00
3
1348
Мироје
Видаковић
11276 Јаково
15,000.00
15,000.00
3
1349
Ненад
Стаменов
17000 Врање
15,000.00
15,000.00
3
51 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1350
(Демократска странка)
Раде Јовичић
31230 Ариље
15,000.00
15,000.00
3
Радослав
Милојичић
11420
Смедеревска
Паланка
15,000.00
15,000.00
3
1352
Радован Јојић
31315
Партизанске
Воде
15,000.00
15,000.00
3
1353
Саша
Никодијевић
18360 Сврљиг
15,000.00
15,000.00
3
1354
Славиша
Павловић
35210 Свилајнац
15,000.00
15,000.00
3
1355
Слободан
Павловић
14000 Ваљево
15,000.00
15,000.00
3
1356
Снежана
Стојановић
35260 Рековац
15,000.00
15,000.00
3
1357
Сузана
Петровић
17000 Врање
15,000.00
15,000.00
3
1358
Сузана Жугић
34220 Лапово
15,000.00
15,000.00
3
1359
Томислав
Попов
26340 Бела
Црква
15,000.00
15,000.00
3
1360
Виолета Бањац
11090 Београд Раковица
15,000.00
15,000.00
3
1361
Владан
Трипковић
15300 Лозница
15,000.00
15,000.00
3
1362
Владимир
Хајдер
24420 Кањижа
15,000.00
15,000.00
3
1363
Владимир
Павловић
18230 Сокобања
15,000.00
15,000.00
3
1364
Властимир
Котваш
26215 Падина
15,000.00
15,000.00
3
1365
Зоран
Љубинковић
15315 Зајача
15,000.00
15,000.00
3
1366
Стеван Марић
21230 Жабаљ
15,040.00
15,040.00
3
1367
Момир
Цветковић
26300 Вршац
15,060.00
15,060.00
3
1368
Миодраг
Маљковић
11000 Београд
32,915.31
32,915.31
3
1369
Миодраг
Надашкић
11300
Смедерево
15,112.00
15,112.00
3
1370
Александар
Јанковић
35000 Јагодина
65,175.00
65,175.00
3
1371
Ерика Репаш
24400 Сента
15,200.00
15,200.00
3
1372
Јадранка
Јовишић
21000 Нови Сад
15,200.00
15,200.00
3
1373
Маја
Виденовић
11070 Нови
Београд
15,200.00
15,200.00
3
1374
Властимир
Богосављевић
35213
Деспотовац
15,200.00
15,200.00
3
1375
Драшко
Драгутиновић
31300
Пријепоље
15,228.00
15,228.00
3
1376
Александар
Митић
18110 Насеље
Никола Тесла
15,300.00
15,300.00
3
1377
Ђорђе Јовић
21208 Сремска
Каменица
15,300.00
15,300.00
3
1351
1378
Младен
Радосављевић 19350 Књажевац
15,300.00
15,300.00
3
1379
18320
Зоран Андонов Димитровград
15,358.00
15,358.00
3
1380
Ана
Лепшановић
22300 Стара
Пазова
15,500.00
15,500.00
3
1381
Горан
Стојићевић
15232 Варна
15,500.00
15,500.00
3
52 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1382
Гордана
Милошевић
35215 Стењевац
15,500.00
15,500.00
3
1383
Милан
Поповић
18240 Гаџин Хан
15,500.00
15,500.00
3
1384
Татјана Ђунић 15300 Лозница
15,500.00
15,500.00
3
1385
Зоран Бадивук
15,500.00
15,500.00
3
1386
Марија Зекић 35250 Параћин
15,528.00
15,528.00
3
1387
Јелена Томић 35210 Свилајнац
15,538.00
15,538.00
3
21420 Бач
1388
Едита
Дивковић
23300 Кикинда
15,600.00
15,600.00
3
1389
Гордана
Богдановић
17542 Врањска
Бања
15,600.00
15,600.00
3
1390
Радомир
Кукобат
21000 Нови Сад
15,600.00
15,600.00
3
1391
Влада
Вученовић
22203 Ноћај
15,600.00
15,600.00
3
44,600.00
44,600.00
3
1392
Вукота Јакшић 11000 Београд
1393
Золтан
Билицки
24430 Ада
30,600.00
30,600.00
3
1394
Бранко
Станимиров
23330 Нови
Кнежевац
15,610.00
15,610.00
3
1395
Лазар Рачић
25000 Сомбор
85,690.00
85,690.00
3
1396
Александар
Лазић
15316 Бања
Ковиљача
15,750.00
15,750.00
3
1397
Биљана
Мировић
11000 Београд
15,780.00
15,780.00
3
1398
Даринка
Михајловић
26300 Вршац
15,786.00
15,786.00
3
1399
Владимир
Лалић
11500
Обреновац
45,800.00
45,800.00
3
1400
Дејан
Ковачевић
11000 Београд
15,810.00
15,810.00
3
1401
Бранислав
Мајкановић
19320 Кладово
15,820.00
15,820.00
3
1402
Предраг
Петровић
17523 Прешево
15,894.00
15,894.00
3
1403
Раде Ћирић
21000 Нови Сад
15,900.00
15,900.00
3
1404
Жељко
Јоветић
11500
Обреновац
15,900.00
15,900.00
3
Весна Савић
32300 Горњи
Милановац
15,930.00
15,930.00
3
1406
Цвијо Бабић
11090 Београд Раковица
16,000.00
16,000.00
3
1407
Катица ИлићСтојановић
18000 Ниш
16,000.00
16,000.00
3
1408
Љиљана
Шарац
21000 Нови Сад
16,000.00
16,000.00
3
1409
Миломир
Средојевић
31000 Ужице
16,000.00
16,000.00
3
1410
Радивоје
Радивојевић
31205 Севојно
16,000.00
16,000.00
3
1411
Санда ЈанчићРанковић
14000 Ваљево
16,000.00
16,000.00
3
1412
Славиша
Пурић
31320 Нова
Варош
16,000.00
16,000.00
3
1413
Владимир
Терзин
11000 Београд
16,000.00
16,000.00
3
1414
Владислава
Кириловић
22400 Рума
16,000.00
16,000.00
3
1405
53 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1415
Снежана
Цвејић
35250 Параћин
16,088.00
16,088.00
3
1416
Милован
Мићовић
31210 Пожега
16,148.00
16,148.00
3
1417
Војкан Ристић 35250 Параћин
16,176.00
16,176.00
3
1418
Јован Стингић 19320 Кладово
16,186.00
16,186.00
3
1419
Александер
Бако
22300 Стара
Пазова
16,200.00
16,200.00
3
1420
Јасмина
Дејановић
21234 Бачки
Јарак
16,200.00
16,200.00
3
1421
Јасмина
Милић
37202 Ђунис
16,200.00
16,200.00
3
1422
Немања
ПеришићПетовар
11000 Београд
16,200.00
16,200.00
3
1423
Зоран
Миљаковић
37220 Брус
16,200.00
16,200.00
3
1424
Катарина
Васиљевић
36000 Краљево
16,250.00
16,250.00
3
1425
Бранислав
Бојић
25000 Сомбор
86,290.00
86,290.00
3
1426
Горан Тодорић 25000 Сомбор
16,300.00
16,300.00
3
1427
Далибор
Димитријевић 36000 Краљево
16,500.00
16,500.00
3
16,500.00
16,500.00
3
1428
Јан Мајорски
22300 Стара
Пазова
1429
Нада
Ковачевић
11090 Београд Раковица
16,500.00
16,500.00
3
1430
Наташа Баста Ђорђевић
15225
Владимирци
16,500.00
16,500.00
3
1431
Радоје Лазић
11427 Вранић
16,500.00
16,500.00
3
1432
Војкан
Маринковић
18310 Бела
Паланка
16,500.00
16,500.00
3
1433
Мирослав
Тепић
21234 Бачки
Јарак
16,665.00
16,665.00
3
1434
Веселин
Величков
18320
Димитровград
16,752.00
16,752.00
3
1435
Зоран
Милосављевић
11300
Смедерево
16,852.00
16,852.00
3
1436
Владан
Јовановић
34000
Крагујевац
16,900.00
16,900.00
3
1437
Зорица
Агатоновић
11000 Београд
16,900.00
16,900.00
3
Имре Фазекаш 23206 Мужија
17,000.00
17,000.00
3
1438
1439
Слободан
Тодоровић
15300 Лозница
17,000.00
17,000.00
3
1440
Срђан
Васиљевић
17000 Врање
17,000.00
17,000.00
3
1441
Виолета
Цолнер
22251 Батровци
17,000.00
17,000.00
3
1442
Небојша
Гојковић
32300 Горњи
Милановац
17,016.00
17,016.00
3
Олга Бабић
15316 Бања
Ковиљача
17,140.00
17,140.00
3
17,200.00
17,200.00
3
1443
1444
Јелена Триван- 11050 Београд Марковиц
Звездара
1445
Тања Лукић
26000 Панчево
17,200.00
17,200.00
3
1446
Душанка
АнтонијевСтајић
26000 Панчево
17,226.00
17,226.00
3
1447
Милорад
Видовић
35250 Параћин
17,300.00
17,300.00
3
54 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1448
Душко
Димитријевић
32300 Горњи
Милановац
17,340.00
17,340.00
3
1449
Александар
Живнустка
12300 Петровац
На Млави
17,400.00
17,400.00
3
1450
Далиборка
Симић
15350 Богатић
17,400.00
17,400.00
3
1451
Дејан
Стевановић
37000 Крушевац
17,400.00
17,400.00
3
1452
Горан
Стојковић
18412 Житорађа
17,400.00
17,400.00
3
1453
Радован
Раковић
12300 Петровац
На Млави
17,400.00
17,400.00
3
1454
Сања
Миладиновић
18252
Мерошина
17,400.00
17,400.00
3
1455
Боривоје
Дунђерски
21000 Нови Сад
17,500.00
17,500.00
3
1456
Бранислав
Чолак
23300 Кикинда
17,500.00
17,500.00
3
1457
Драгана
Цвејић
21460 Врбас
17,500.00
17,500.00
3
1458
Душан
Сретовић
36000 Краљево
17,500.00
17,500.00
3
1459
Горан Митић
17000 Врање
167,500.00
167,500.00
3
1460
Милан
Станичић
11420
Смедеревска
Паланка
17,500.00
17,500.00
3
1461
Милош
Станојчић
15000 Шабац
17,500.00
17,500.00
3
17,500.00
17,500.00
3
1462
Обрен Ристић 19350 Књажевац
1463
Ружица
Маринов
25000 Сомбор
17,500.00
17,500.00
3
1464
Слободан
Јањић
18000 Ниш
17,500.00
17,500.00
3
17,500.00
17,500.00
3
1465
Срђан Јовичић 11000 Београд
1466
Станко
Петровић
26349 Кусић
17,500.00
17,500.00
3
1467
Томислав
Ратковић
23272 Нови
Бечеј
17,500.00
17,500.00
3
1468
Весна
Параушић
26000 Панчево
17,500.00
17,500.00
3
1469
Миролсав
Милошевић
18310 Бела
Паланка
17,549.00
17,549.00
3
1470
Божидар
Уљаревић
23330 Нови
Кнежевац
17,600.00
17,600.00
3
1471
Саша
Пантелић
36000 Краљево
17,650.00
17,650.00
3
1472
Борислав
Бусарац
34240 Кнић
17,750.00
17,750.00
3
1473
Јаворка
Косановић
26220 Ковин
17,832.00
17,832.00
3
1474
Божидар
Глишовић
32300 Горњи
Милановац
17,850.00
17,850.00
3
1475
Ружа Пелић
26220 Ковин
17,850.00
17,850.00
3
1476
Јавор Рашајски
26300 Вршац
17,872.00
17,872.00
3
1477
Бојан
Теофиловић
11300
Смедерево
17,900.00
17,900.00
3
1478
Драган
Голубов
18320
Димитровград
17,915.00
17,915.00
3
55 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1479
Драгијана
Илић
35250 Параћин
17,989.00
17,989.00
3
1480
Бобан Илић
18230 Сокобања
18,000.00
18,000.00
3
1481
Бобан Микић
18000 Ниш
18,000.00
18,000.00
3
1482
Данијела
Ракетић
26000 Панчево
18,000.00
18,000.00
3
1483
Дарко Грбовић
32000 Чачак
53,000.00
53,000.00
3
15320 Љубовија
18,000.00
18,000.00
3
18000 Ниш
1485
Драган
Павловић
Драгица
ЋирићСпасојевић
18,000.00
18,000.00
3
1486
Душко
Милошевић 19350 Књажевац
18,000.00
18,000.00
3
1487
Гојко Вукадин 26214 Дебељача
18,000.00
18,000.00
3
1488
Горан
Миодраговић 37240 Трстеник
18,000.00
18,000.00
3
1489
Горан
Стефановић
17000 Врање
168,000.00
168,000.00
3
1490
Марлена
Панчић
18310 Бела
Паланка
18,000.00
18,000.00
3
1491
Мићо
Стојановић
23300 Кикинда
18,000.00
18,000.00
3
Милан Ћеран 21000 Нови Сад
18,000.00
18,000.00
3
1484
1492
1493
Миодраг
Радишић
12300 Петровац
На Млави
18,000.00
18,000.00
3
1494
Никола
Булајић
18400 Прокупље
18,000.00
18,000.00
3
1495
Олга Бјелић
32000 Чачак
18,000.00
18,000.00
3
1496
Предраг Ерић
14000 Ваљево
18,000.00
18,000.00
3
1497
Сања
Ђурђевић
11050 Београд Звездара
18,000.00
18,000.00
3
1498
Снежана
Смиљанић
32300 Горњи
Милановац
18,000.00
18,000.00
3
1499
Срђан
Јаковљев
21205 Сремски
Карловци
18,000.00
18,000.00
3
1500
Срђан
Миковић
26000 Панчево
18,000.00
18,000.00
3
1501
Тихомир
Кљајић
25000 Сомбор
18,000.00
18,000.00
3
1502
Валентина
Марковић
31250 Бајина
Башта
18,000.00
18,000.00
3
1503
Војислав
Јаношевић
11271 Сурчин
18,000.00
18,000.00
3
1504
Жаклина
МладеновићГригорова
17540
Босилеград
18,000.00
18,000.00
3
1505
Жељко
Миљуш
21000 Нови Сад
24,000.00
24,000.00
3
1506
Зоран
Беквалац
25000 Сомбор
18,000.00
18,000.00
3
1507
Зорица
Стоиљковић
18000 Ниш
18,000.00
18,000.00
3
1508
Лидија
Лакетић
26340 Бела
Црква
18,040.00
18,040.00
3
1509
Даница
Шкријељ
21235 Темерин
18,125.00
18,125.00
3
1510
Славча
Димитров
18320
Димитровград
18,170.00
18,170.00
3
1511
Милан Матић
14000 Ваљево
18,250.00
18,250.00
3
56 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1512
Јасминка
Прокић
11400
Младеновац
18,320.00
18,320.00
3
1513
Радомир
Вуканић
24400 Сента
18,360.00
18,360.00
3
1514
Срђан
Здравковић
16000 Лесковац
18,450.00
18,450.00
3
1515
Ангелина
Јуришић
15355 Црна Бара
18,500.00
18,500.00
3
1516
Десимир
Павловић
37000 Крушевац
18,500.00
18,500.00
3
1517
Нада
Старчевић
25000 Сомбор
18,500.00
18,500.00
3
1518
Жељко
Ожеговић
11070 Нови
Београд
18,507.00
18,507.00
3
18,600.00
18,600.00
3
1519
Небојша Јовић 37000 Крушевац
1520
Перица
Јанковић
17000 Врање
168,600.00
168,600.00
3
1521
Славиша
Стевић
18252
Мерошина
18,600.00
18,600.00
3
1522
Зоран Јованов
23320 Чока
18,600.00
18,600.00
3
1523
Слободан
Антов
18320
Димитровград
18,660.00
18,660.00
3
1524
Љиљана
Богнић
23272 Нови
Бечеј
18,750.00
18,750.00
3
1525
Срђан Козлина
22000 Сремска
Митровица
18,800.00
18,800.00
3
1526
Лазар Нерић
24330 Панонија
18,900.00
18,900.00
3
1527
Биљана
Кескеновић
25000 Сомбор
18,960.00
18,960.00
3
1528
Рената Милић 11090 Београд Радујко
Раковица
18,960.00
18,960.00
3
1529
Боривој
Дорословачки 23000 Зрењанин
19,000.00
19,000.00
3
1530
Едип
Шерифов
11050 Београд Звездара
19,000.00
19,000.00
3
1531
Ивица
Јанковић
11460 Барајево
19,000.00
19,000.00
3
1532
Михаило
Милошевић
11460 Барајево
19,000.00
19,000.00
3
1533
Славко Родић 23000 Зрењанин
19,000.00
19,000.00
3
1534
Весна
Мартиновић
26000 Панчево
19,000.00
19,000.00
3
1535
Вук Динчић
11080 Земун
19,000.00
19,000.00
3
1536
Александар
Лукић
12000
Пожаревац
19,100.00
19,100.00
3
1537
Жељко
Видовић
21460 Врбас
19,100.00
19,100.00
3
1538
Бранка
Леђенац
25230 Кула
19,140.00
19,140.00
3
1539
Зоран Ђуровић 36000 Краљево
19,150.00
19,150.00
3
1540
Бојан Љутић 23000 Зрењанин
19,200.00
19,200.00
3
1541
Драган
Миленковић
23216 Банатско
Карађорђево
19,200.00
19,200.00
3
1542
Филип Јонел
23232 Бегејци
19,200.00
19,200.00
3
Јасна ДараганСавељић
11000 Београд
19,200.00
19,200.00
3
1543
57 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1544
Милован
Ранђић
23300 Кикинда
19,200.00
19,200.00
3
1545
Оливера Бабић
36350 Рашка
19,200.00
19,200.00
3
1546
Снежана
Тасић
17000 Врање
19,200.00
19,200.00
3
1547
Владимир
Даковић
21460 Врбас
19,200.00
19,200.00
3
1548
Драган
Јанковић
16230 Лебане
19,212.00
19,212.00
3
1549
Боро Милић
21230 Жабаљ
19,500.00
19,500.00
3
1550
Драгомир
Цимеша
25000 Сомбор
19,500.00
19,500.00
3
1551
Илона
Јанковић
15000 Шабац
19,500.00
19,500.00
3
1552
Иван
Младеновић
16000 Лесковац
19,500.00
19,500.00
3
1553
Милче
Милутинов
26224 Дубовац
19,500.00
19,500.00
3
1554
Радивој Билић
24344
Томиславци
19,500.00
19,500.00
3
1555
Жељко
Брестовачки
22230 Ердевик
19,500.00
19,500.00
3
1556
Јован
Марковић
31000 Ужице
19,600.00
19,600.00
3
1557
Рада
Митровић
21000 Нови Сад
19,750.00
19,750.00
3
Маја
12300 Петровац
Стојимировић
На Млави
19,800.00
19,800.00
3
1558
Милорад
Степанов
21230 Жабаљ
19,800.00
19,800.00
3
1560
Нада Сикимић
23230 Јаша
Томић
19,800.00
19,800.00
3
1561
Радмила
Мусић
21460 Врбас
19,800.00
19,800.00
3
1562
Радојица
Пешић
11070 Нови
Београд
19,800.00
19,800.00
3
1563
Сава Драгаш
23300 Кикинда
19,800.00
19,800.00
3
1564
Влатко
Ратковић
22400 Рума
19,800.00
19,800.00
3
1565
Жељко
Двожак
25230 Кула
39,800.00
39,800.00
3
1566
Мила
Гаврилов
23220 Српска
Црња
19,923.00
19,923.00
3
1567
Марина
Јанковић
18000 Ниш
19,935.00
19,935.00
3
1568
Снежана
Марковић
15300 Лозница
19,938.00
19,938.00
3
1569
Александар
Пејић
25000 Сомбор
20,000.00
20,000.00
3
Александра
Радосављевић 11000 Београд
20,000.00
20,000.00
3
1559
1570
1571
Александра
Сретовић
36000 Краљево
20,000.00
20,000.00
3
1572
Бранислав
Мишић
18000 Ниш
50,000.00
50,000.00
3
1573
Даринка
Иванчић
21000 Нови Сад
20,000.00
20,000.00
3
1574
Диана
Поповић
11050 Београд Звездара
31,240.00
31,240.00
3
1575
Драган
Марковић
15300 Лозница
20,000.00
20,000.00
3
1576
Драган
Вујадиновић
31265 Ражана
20,000.00
20,000.00
3
58 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1577
Драгана
ИвовићДавидовић
11000 Београд
20,000.00
20,000.00
3
1578
Горан
Марковић
18000 Ниш
20,000.00
20,000.00
3
1579
Иван Јанковић
11400
Младеновац
20,000.00
20,000.00
3
1580
Михаило
Пурић
15316 Бања
Ковиљача
20,000.00
20,000.00
3
1581
Миленко
Љубичић
21410 Футог
20,000.00
20,000.00
3
1582
Нада Анђелић
21131
Петроварадин
20,000.00
20,000.00
3
1583
Нада
Бегојевић
22400 Рума
20,000.00
20,000.00
3
1584
Нада ЗецПетковић
22221 Лаћарак
20,000.00
20,000.00
3
1585
Небојша
Трајковић
17000 Врање
170,000.00
170,000.00
3
1586
Недељко
Коњокрад
26352 Иланџа
20,000.00
20,000.00
3
1587
Ненад Боровић
22400 Рума
20,000.00
20,000.00
3
1588
Павле
Маројевић
22400 Рума
20,000.00
20,000.00
3
1589
Синиша
Шијачић
21220 Бечеј
20,000.00
20,000.00
3
1590
Снежана
Воштинаров
11080 Земун
20,000.00
20,000.00
3
1591
Совраније
Чоњагић
15000 Шабац
20,000.00
20,000.00
3
1592
Стана Стругар
25230 Кула
20,000.00
20,000.00
3
1593
Владимир
Папуга
21460 Врбас
20,000.00
20,000.00
3
1594
Зоран Ђинђић
11060 Београд Палилула
20,000.00
20,000.00
3
1595
Рајко Марин
11040 Београд Вождовац
20,045.00
20,045.00
3
1596
Милица
Поповић
20,150.00
20,150.00
3
1597
Снежана
Петровић
11050 Београд Звездара
20,250.00
20,250.00
3
1598
Весна
Јаковљевић
18430
Куршумлија
20,250.00
20,250.00
3
1599
Живко
Стевановић
11271 Сурчин
20,250.00
20,250.00
3
1600
Милош
Божичковић
25000 Сомбор
20,300.00
20,300.00
3
1601
Јон Адам
26336 Куштиљ
20,320.00
20,320.00
3
1602
Иван Јеротић
15000 Шабац
20,400.00
20,400.00
3
1603
Снежана
Обрадовић
35213
Деспотовац
20,400.00
20,400.00
3
1604
Братислав
Томић
23000 Зрењанин
20,500.00
20,500.00
3
1605
Драган Илић
11000 Београд
20,500.00
20,500.00
3
1606
Миленко
Бубоња
22330 Нова
Пазова
20,500.00
20,500.00
3
1607
Мирослав
Кришан
26210 Ковачица
20,500.00
20,500.00
3
21,550.00
21,550.00
3
20,600.00
20,600.00
3
1608
1609
Милојица
Ћојбашић
32230 Гуча
Ненад
Константинов
ић
11000 Београд
59 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1610
Драган
Николић
15300 Лозница
20,700.00
20,700.00
3
1611
Жика
Голубовић
19210 Бор
20,740.00
20,740.00
3
1612
Драгица Моро
11080 Земун
20,800.00
20,800.00
3
1613
Горан
Филиповић
31000 Ужице
20,800.00
20,800.00
3
1614
Весна
Шијачки
22400 Рума
20,800.00
20,800.00
3
1615
Александар
Матић
11030 Београд Чукарица
21,000.00
21,000.00
3
1616
Александар
Милојковић
35250 Параћин
21,000.00
21,000.00
3
Бранко Љубоја 23300 Кикинда
21,000.00
21,000.00
3
1617
1618
Драган Илић
24323 Фекетић
21,000.00
21,000.00
3
1619
Драгана
Зечевић
32250 Ивањица
21,000.00
21,000.00
3
1620
Драгица
Скакић
21220 Бечеј
21,000.00
21,000.00
3
1621
11210 Београд Дражен Вујић
Крњача
21,000.00
21,000.00
3
1622
Горанка
Вилимановић 37000 Крушевац
21,000.00
21,000.00
3
1623
Гордана
Костић
18400 Прокупље
21,000.00
21,000.00
3
1624
Марија
Мартинко
25230 Кула
21,000.00
21,000.00
3
1625
Милан
Радовановић 21000 Нови Сад
21,000.00
21,000.00
3
1626
Милена
Милошевић
21,000.00
21,000.00
3
21,000.00
21,000.00
3
21,000.00
21,000.00
3
1627
1628
11000 Београд
Небојша
Милетић
34220 Лапово
Никола
Думитрашкови
ћ
19320 Кладово
1629
Огњен
Марковић
21420 Бач
21,000.00
21,000.00
3
1630
Ранко
Шпањевић
25225 Крушчић
21,000.00
21,000.00
3
1631
Шиман
Ировић
26340 Бела
Црква
21,000.00
21,000.00
3
1632
Тамара ЂурићЖивковић
24400 Сента
21,000.00
21,000.00
3
1633
Томислав
Милутиновић 18400 Прокупље
21,000.00
21,000.00
3
1634
Биљана
Анђелковић
11300
Смедерево
21,090.00
21,090.00
3
1635
Милан Сузић
21238 Чуруг
21,120.00
21,120.00
3
1636
11050 Београд Златко Петрин
Звездара
26,400.00
26,400.00
3
1637
Гордана
Калнак
26300 Вршац
21,190.00
21,190.00
3
1638
Јован Колар
26343 Избиште
21,190.00
21,190.00
3
1639
Горица
Максимовић
26340 Бела
Црква
21,288.00
21,288.00
3
1640
Невена Росић
25000 Сомбор
21,446.00
21,446.00
3
1641
Софија
Вјетров
26000 Панчево
21,480.00
21,480.00
3
1642
Данијел
Хајдук
21235 Темерин
21,500.00
21,500.00
3
1643
Драгослав
Недељковић
17000 Врање
171,500.00
171,500.00
3
60 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1644
Игор Гаталица 11000 Београд
1645
Јован
Миливојевић
1646
Мића
Станковић
(Демократска странка)
21,500.00
21,500.00
3
11280 Прогар
21,500.00
21,500.00
3
16230 Лебане
21,500.00
21,500.00
3
21,500.00
21,500.00
3
1647
Милета Човић 37233 Врбница
1648
Ризо Машовић
36300 Нови
Пазар
21,500.00
21,500.00
3
1649
Саша
Велисављевић
11070 Нови
Београд
21,500.00
21,500.00
3
1650
Снежана
Стиковић
11070 Нови
Београд
21,500.00
21,500.00
3
35213
Деспотовац
21,600.00
21,600.00
3
1652
Малиша
Алимпијевић
Наташа
ЗујовићМиловановић
11000 Београд
21,600.00
21,600.00
3
1653
Паула
Вукашиновић
25000 Сомбор
21,620.00
21,620.00
3
1654
Снежана
Раденковић
32300 Горњи
Милановац
21,840.00
21,840.00
3
1655
Биљана
Бранковић
11282
Петровчић
21,935.00
21,935.00
3
1656
Петар
Андрејић
26232 Старчево
21,980.00
21,980.00
3
1657
Драган
Голубовић
19000 Зајечар
22,000.00
22,000.00
3
1658
Душан
Влаховић
21000 Нови Сад
22,000.00
22,000.00
3
1659
Ивица Милић 18400 Прокупље
22,000.00
22,000.00
3
1660
Јелена Јевтић 21000 Нови Сад
1651
22,000.00
22,000.00
3
1661
Љиљана
Лучић
11070 Нови
Београд
22,000.00
22,000.00
3
1662
Миомир
Пешић
18000 Ниш
22,000.00
22,000.00
3
1663
Петар
Ђорђевић
11090 Београд Раковица
22,000.00
22,000.00
3
Радован Ракић 15300 Лозница
22,000.00
22,000.00
3
21000 Нови Сад
22,000.00
22,000.00
3
Дејан Николић 19320 Кладово
22,192.00
22,192.00
3
1664
1665
1666
Слободан
Пузовић
1667
Јасмина
ПредојевићСимовић
34000
Крагујевац
22,200.00
22,200.00
3
1668
Љиљана Уњи
21420 Бач
22,200.00
22,200.00
3
1669
Миланче
Аћимовић
12309 Шетоње
22,200.00
22,200.00
3
1670
Мирјана
Божидаревић
11000 Београд
22,200.00
22,200.00
3
1671
Саша
Пауновић
35250 Параћин
22,260.00
22,260.00
3
1672
Ђорђе
Беламарић
11000 Београд
22,400.00
22,400.00
3
1673
Драган
Јовановић
37000 Крушевац
22,500.00
22,500.00
3
1674
Горан Јовић
22300 Стара
Пазова
22,500.00
22,500.00
3
1675
Милан
Мајсторовић
11000 Београд
22,500.00
22,500.00
3
61 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1676
1677
Миодраг
Ђидић
(Демократска странка)
37000 Крушевац
22,500.00
22,500.00
3
Никола Терзин 23300 Кикинда
22,500.00
22,500.00
3
1678
Петар
Екмешчић
15300 Лозница
22,500.00
22,500.00
3
1679
Предраг
Цветановић
25250 Оџаци
22,500.00
22,500.00
3
1680
Предраг
Марић
17000 Врање
22,500.00
22,500.00
3
1681
Светлана
Дуњић
32000 Чачак
22,500.00
22,500.00
3
1682
Ангелина
Косић
25230 Кула
22,580.00
22,580.00
3
1683
Срђан
Стојановић
26220 Ковин
22,758.00
22,758.00
3
1684
Драган
Месарош
21220 Бечеј
22,800.00
22,800.00
3
1685
Душан Стоја
26220 Ковин
22,800.00
22,800.00
3
1686
Иван
Јовановић
36000 Краљево
22,800.00
22,800.00
3
1687
Милена
Раданов
23300 Кикинда
22,800.00
22,800.00
3
1688
Мирјана
Авакумовић
31230 Ариље
22,800.00
22,800.00
3
1689
Ненад
Стеванчевић
11460 Барајево
22,800.00
22,800.00
3
1690
Тијана
Николић
11040 Београд Вождовац
22,800.00
22,800.00
3
1691
Весна
Весковић
37000 Крушевац
22,800.00
22,800.00
3
1692
Жељко
Црногорац
26340 Бела
Црква
22,800.00
22,800.00
3
1693
Бранислава
Живић
21000 Нови Сад
22,970.00
22,970.00
3
1694
Силвија
Крањц
25000 Сомбор
22,980.00
22,980.00
3
Ненад Прелић 11000 Београд
1695
22,986.00
22,986.00
3
1696
Бранислав
Симић
34000
Крагујевац
23,000.00
23,000.00
3
1697
Глигор
Григоров
17540
Босилеград
53,000.00
53,000.00
3
1698
Нада
Колунџија
11070 Нови
Београд
23,000.00
23,000.00
3
1699
Рифат Личина
36300 Нови
Пазар
23,000.00
23,000.00
3
1700
Тихомир Јелић 11427 Вранић
23,000.00
23,000.00
3
1701
Зорица
Дамјановић
Родић
11080 Земун
23,000.00
23,000.00
3
1702
Јан Бохуш
21412 Гложан
23,050.00
23,050.00
3
23,050.00
23,050.00
3
1703
Ненад Сударов 21000 Нови Сад
1704
Леона
Виславски
21239 Ђурђево
23,060.00
23,060.00
3
1705
Велин
Николов
18320
Димитровград
23,075.00
23,075.00
3
23,100.00
23,100.00
3
11000 Београд
52,400.00
52,400.00
3
Бата Ћирковић 12223 Голубац
23,400.00
23,400.00
3
1706
1707
1708
Ана ТомановаМаканова
21000 Нови Сад
Александар
Ивановић
62 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1709
Даниела
Ловрин
Гавриловић
15000 Шабац
23,400.00
23,400.00
3
1710
Миленко Илић
21240 Тител
23,400.00
23,400.00
3
1711
Наташа
Копчић
22000 Сремска
Митровица
23,400.00
23,400.00
3
1712
Смиљана
Милисављевић
38227 Звечан
23,400.00
23,400.00
3
1713
Тамаш Тотх
24430 Ада
73,400.00
73,400.00
3
1714
Владица
Марковић
15225
Владимирци
23,400.00
23,400.00
3
1715
Живојин
Станковић
16000 Лесковац
73,400.00
73,400.00
3
1716
Зоран Пајкић
12223 Голубац
23,400.00
23,400.00
3
1717
Зоран Стошић
17000 Врање
23,400.00
23,400.00
3
1718
Јадранка
Косановић
25000 Сомбор
23,580.00
23,580.00
3
1719
Ксенија
Милошевић
35230 Ћуприја
33,650.00
33,650.00
3
1720
Владимир
Рајић
23000 Зрењанин
23,772.00
23,772.00
3
1721
Милош
Хетлеровић
11070 Нови
Београд
23,785.00
23,785.00
3
25000 Сомбор
24,000.00
24,000.00
3
24400 Сента
24,000.00
24,000.00
3
24,000.00
24,000.00
3
1722
1723
1724
Андрија
Пензеш
Анико
ЖирошЈанкелић
Бојан Пајтић 21000 Нови Сад
Бранка
Давидовић
15350 Богатић
24,000.00
24,000.00
3
Драган Илић
12000
Пожаревац
24,000.00
24,000.00
3
24,000.00
24,000.00
3
1728
Јован Тишма
Љубиша
Добросављеви
ћ
22330 Нова
Пазова
35213
Деспотовац
24,000.00
24,000.00
3
1729
Марко
Ђуришић
11070 Нови
Београд
224,700.00
224,700.00
3
1730
Миленко
Вилић
23244 Сутјеска
24,000.00
24,000.00
3
1731
Милинко
Здравковић
12000
Пожаревац
24,000.00
24,000.00
3
1732
Нада Харш
22400 Рума
24,000.00
24,000.00
3
1733
Надежда
МарковићПурић
35000 Јагодина
74,000.00
74,000.00
3
1734
Наташа
Цвјетковић
22240 Шид
54,000.00
54,000.00
3
1735
Наташа
Вучковић
11000 Београд
24,000.00
24,000.00
3
1736
Немања
Комазец
24000 Суботица
24,000.00
24,000.00
3
1737
Олга
Милојевић
34000
Крагујевац
24,000.00
24,000.00
3
1738
Павел Марчок
21470 Бачки
Петровац
74,000.00
74,000.00
3
1739
Петар
Грегорињски
21460 Врбас
24,000.00
24,000.00
3
1740
Радован
Нинковић
22406 Ириг
24,000.00
24,000.00
3
1725
1726
1727
63 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1741
Ристо Рацо
11000 Београд
24,000.00
24,000.00
3
1742
Славољуб
Стајковић
17530
Сурдулица
24,000.00
24,000.00
3
1743
Светлана
Марчетић
11090 Београд Раковица
24,000.00
24,000.00
3
1744
Милан
Благојевић
34210 Рача
24,150.00
24,150.00
3
1745
Бранко Стајић
21238 Чуруг
24,450.00
24,450.00
3
1746
Душан
Стојановић
16000 Лесковац
24,486.00
24,486.00
3
1747
Драгољуб
Мићуновић
11070 Нови
Београд
24,500.00
24,500.00
3
1748
Мирослав
Видаковић
11090 Београд Раковица
24,500.00
24,500.00
3
1749
Никола
Кожовић
11090 Београд Раковица
24,500.00
24,500.00
3
24,500.00
24,500.00
3
1750
Сања Колешан 11271 Сурчин
1751
Бојана
Станојевић
36210 Врњачка
Бања
24,600.00
24,600.00
3
1752
Борјан
Агатоновић
37240 Трстеник
24,600.00
24,600.00
3
1753
Дејан
Драгојевић
19000 Зајечар
24,600.00
24,600.00
3
84,600.00
84,600.00
3
1754
Дејан Николић 18230 Сокобања
1755
Драган
Стојковић
17000 Врање
24,600.00
24,600.00
3
1756
Ђура
Мученски
25233 Руски
Крстур
24,600.00
24,600.00
3
1757
Милан
Станимировић
21460 Врбас
24,600.00
24,600.00
3
1758
Радослав
Миловановић
12240 Кучево
24,600.00
24,600.00
3
1759
Славољуб
Митов
16210
Власотинце
74,600.00
74,600.00
3
12000
Пожаревац
24,600.00
24,600.00
3
24,840.00
24,840.00
3
1760
1761
Жарко Пивац
Светлана
ЛукићПетровић
21000 Нови Сад
1762
Тихомир
Нежић
21239 Ђурђево
24,840.00
24,840.00
3
1763
Драгољуб
Малетић
11050 Београд Звездара
30,288.00
30,288.00
3
1764
Драган
Живковић
18310 Бела
Паланка
24,906.00
24,906.00
3
1765
Александар
Радосављевић
34000
Крагујевац
25,000.00
25,000.00
3
1766
Александар
Шапић
11070 Нови
Београд
25,000.00
25,000.00
3
1767
Бранислав
Игњатов
11030 Београд Чукарица
25,000.00
25,000.00
3
1768
Данијел
Томашевић
21000 Нови Сад
25,000.00
25,000.00
3
Дарија Шајин 21000 Нови Сад
25,000.00
25,000.00
3
1769
1770
Драган
Радивојевић
18000 Ниш
25,000.00
25,000.00
3
1771
Драган
Вучковић
18000 Ниш
25,000.00
25,000.00
3
1772
Душан
Коларовић
23300 Кикинда
25,000.00
25,000.00
3
1773
Душан
Петровић
15000 Шабац
25,000.00
65,320.00
3
1774
Горан Вуковић
22400 Рума
25,000.00
25,000.00
3
40.320,00
64 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1775
Љубиша
Симовић
36000 Краљево
25,000.00
25,000.00
3
1776
Мирослав
Кљајић
21235 Темерин
25,000.00
25,000.00
3
1777
Небојша
Томић
11030 Београд Чукарица
25,000.00
25,000.00
3
Новка Мојић 21000 Нови Сад
1778
25,000.00
25,000.00
3
1779
Предраг
Петаковић
34000
Крагујевац
25,000.00
25,000.00
3
1780
Славиша
Динић
18204 Горњи
Матејевац
55,000.00
55,000.00
3
1781
Снежана
Репац
21000 Нови Сад
25,000.00
25,000.00
3
1782
Станислав
Тадић
19000 Зајечар
25,000.00
25,000.00
3
1783
Татјана
Манојловић
11050 Београд Звездара
25,000.00
25,000.00
3
Татјана Пашић 11000 Београд
25,000.00
25,000.00
3
25,000.00
25,000.00
3
1784
1785
Зоран
Јаковљевић
1786
Зоран Павић 21000 Нови Сад
25,000.00
25,000.00
3
1787
Јожеф Кабок 21000 Нови Сад
25,065.00
25,065.00
3
1788
Биљана
Хасановић Кораћ
26300 Вршац
25,200.00
25,200.00
3
1789
Бранка
Каравидић
19250 Мајданпек
25,200.00
25,200.00
3
1790
Будислав
Медурић
21220 Бечеј
25,200.00
25,200.00
3
1791
Драгиша
Ђоковић
38220 Косовска
Митровица
25,200.00
25,200.00
3
1792
Душан
Јовановић
21220 Бечеј
25,200.00
25,200.00
3
1793
Љиљана
Здравковић
11550 Лазаревац
25,200.00
25,200.00
3
1794
Милан
Вучковић
34000
Крагујевац
64,600.00
64,600.00
3
1795
Небојша
Лакета
23300 Кикинда
25,200.00
25,200.00
3
1796
Небојша
Маленковић
21000 Нови Сад
65,200.00
65,200.00
3
1797
Станија
Вишекруна
11070 Нови
Београд
25,200.00
25,200.00
3
1798
Светлана
СтојаковићМиловановић
11000 Београд
25,200.00
25,200.00
3
1799
Татјана
Воскресенски
26300 Вршац
25,200.00
25,200.00
3
1800
Зоран
Здравковић
11300
Смедерево
25,244.00
25,244.00
3
1801
Стевица
Назарчић
26300 Вршац
25,300.00
25,300.00
3
1802
Светомир
Вешић
15000 Шабац
25,350.00
25,350.00
3
1803
Снежана
Костић
26300 Вршац
25,410.00
25,410.00
3
1804
Снежана
Ружић
26300 Вршац
25,428.00
25,428.00
3
1805
Александар
Стефоски
11070 Нови
Београд
25,500.00
25,500.00
3
1806
Ана Ферко
21211 Кисач
25,500.00
25,500.00
3
25,500.00
25,500.00
3
1807
14000 Ваљево
Јанко
Веселиновић 21000 Нови Сад
65 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1808
Радмила
Марјанов
Пањевић
24000 Суботица
25,500.00
25,500.00
3
1809
Душан Петко
22240 Шид
25,600.00
25,600.00
3
1810
Божидар
Крстић
24000 Суботица
25,650.00
25,650.00
3
1811
Драган
Марковић
11400
Младеновац
25,750.00
25,750.00
3
1812
Драгослав
Божовић
11000 Београд
25,800.00
25,800.00
3
1813
Миодраг
Стоиловић
11320 Велика
Плана
25,800.00
25,800.00
3
1814
Небојша
Ненадовић
16205 Бојник
25,800.00
25,800.00
3
25,800.00
25,800.00
3
1815
Жељко Родић 26000 Панчево
1816
Зоран
Марковић
15000 Шабац
25,800.00
25,800.00
3
1817
Александар
Ђорђевић
19000 Зајечар
25,875.00
25,875.00
3
1818
Анико
Ширкова
24400 Сента
25,950.00
25,950.00
3
26,000.00
26,000.00
3
1819
Бошко Барош 21000 Нови Сад
1820
Бранислав
Дамјанов
23220 Српска
Црња
26,000.00
26,000.00
3
1821
Дарко
Мркобрад
11272
Добановци
26,000.00
26,000.00
3
1822
Гордана
Могић
21000 Нови Сад
26,000.00
26,000.00
3
1823
Горица
Мојовић
11000 Београд
26,000.00
26,000.00
3
1824
Иван Радовић
34000
Крагујевац
26,000.00
26,000.00
3
1825
Маријана
Максимовић 21000 Нови Сад
26,000.00
26,000.00
3
1826
Ненад
Трифуновић
37240 Трстеник
26,000.00
26,000.00
3
1827
Оливер Дулић 24000 Суботица
26,000.00
26,000.00
3
1828
Сања Чиплић 21000 Нови Сад
26,000.00
26,000.00
3
1829
Зоран
Станојковић
18000 Ниш
26,000.00
26,000.00
3
1830
Биљана
Николић
11300
Смедерево
26,080.00
26,080.00
3
1831
Јелена
Радаковић
23000 Зрењанин
26,200.00
26,200.00
3
1832
Љубан Панић
26300 Вршац
26,200.00
26,200.00
3
11500
Обреновац
26,220.00
26,220.00
3
1834
Снежана
Станојевић
Мирјана
МунџићКрнчевић
21000 Нови Сад
26,250.00
26,250.00
3
1835
Александар
Јовановић
11090 Београд Раковица
26,350.00
26,350.00
3
1836
Драган
Милановић
11504 Барич
26,400.00
26,400.00
3
26,400.00
26,400.00
3
1833
1837
Јован Влашки 21000 Нови Сад
1838
Милан
Ђурђевић
18000 Ниш
26,400.00
26,400.00
3
1839
Мирослав
Мартић
31000 Ужице
26,400.00
26,400.00
3
1840
Дијана БенкаРосић
21131
Петроварадин
26,500.00
26,500.00
3
1841
Димитрије
Лукић
18230 Сокобања
26,500.00
26,500.00
3
66 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1842
Драган
Продановић
35260 Рековац
26,500.00
26,500.00
3
1843
Драган
Вујевић
11070 Нови
Београд
26,500.00
26,500.00
3
1844
Горан
Аврамовић
32000 Чачак
56,500.00
56,500.00
3
1845
Миливој
Попов
23000 Зрењанин
26,500.00
26,500.00
3
1846
Милорад
Мијаиловић
11507 Стублине
26,520.00
26,520.00
3
1847
Љубомир
Делић
22429 Вогањ
26,550.00
26,550.00
3
1848
Силвана
Тодоровић
21000 Нови Сад
26,550.00
26,550.00
3
1849
Зоран
Пласковић
11070 Нови
Београд
26,655.00
26,655.00
3
1850
11060 Београд Данило Башић
Палилула
26,670.00
26,670.00
3
1851
Горан
Миљковић
18310 Бела
Паланка
26,700.00
26,700.00
3
1852
Радислав
Јелачић
25000 Сомбор
26,743.00
26,743.00
3
1853
Мухарем
Халиловић
21000 Нови Сад
26,750.00
26,750.00
3
1854
Николае Мојсе
26300 Вршац
26,808.00
26,808.00
3
1855
Добривоје
Антонић
21000 Нови Сад
26,900.00
26,900.00
3
1856
Бојан Гаврић
22000 Сремска
Митровица
27,000.00
27,000.00
3
1857
Горица
Шашић
22400 Рума
27,000.00
27,000.00
3
1858
Јована
Механџић
11000 Београд
56,000.00
56,000.00
3
1859
Матеја
Мијатовић
36216 Ново Село
27,000.00
27,000.00
3
1860
Миладин
Аврамов
21000 Нови Сад
27,000.00
27,000.00
3
1861
Миланка
Продић
21208 Сремска
Каменица
27,000.00
27,000.00
3
1862
Ненад Ратић
12000
Пожаревац
27,000.00
27,000.00
3
1863
Предраг
Јеремић
23000 Зрењанин
27,000.00
27,000.00
3
1864
Слободан
Марковић
32000 Чачак
27,000.00
27,000.00
3
1865
Живко
Петровић
11420
Смедеревска
Паланка
27,000.00
27,000.00
3
1866
Тања
Докмановић
26300 Вршац
27,030.00
27,030.00
3
1867
Душан Јевтић
11000 Београд
27,155.00
27,155.00
3
1868
Ненад
Миленковић
11070 Нови
Београд
27,195.00
27,195.00
3
1869
Александар
Степанић
21000 Нови Сад
27,200.00
27,200.00
3
1870
Јелена
ЈевтовићКарамата
11000 Београд
27,200.00
27,200.00
3
1871
Верица
Новески
11070 Нови
Београд
27,230.00
27,230.00
3
1872
Милан
Трифковић
11500
Обреновац
27,240.00
27,240.00
3
67 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1873
Милош
Ковачевић
11000 Београд
27,440.00
27,440.00
3
1874
Бранка
Давидовић
11271 Сурчин
27,500.00
27,500.00
3
1875
Иван Ферко
21211 Кисач
27,500.00
27,500.00
3
1876
Предраг Вучић
11070 Нови
Београд
27,500.00
27,500.00
3
1877
Срђан
Матовић
34000
Крагујевац
27,500.00
27,500.00
3
1878
Драгана Лукач
Зечевић
11400
Младеновац
27,600.00
27,600.00
3
1879
Љубиша Ракић 37000 Крушевац
27,600.00
27,600.00
3
1880
Милорад
Маринковић
15000 Шабац
27,600.00
27,600.00
3
1881
Милан
Алексић
25000 Сомбор
27,660.00
27,660.00
3
1882
Драган
Срећков
21000 Нови Сад
27,750.00
27,750.00
3
1883
Ирина БуркаПарчетић
25000 Сомбор
27,850.00
27,850.00
3
1884
Зорана
Смиљанић
11000 Београд
27,910.00
27,910.00
3
1885
Мирослав
Митровић
11050 Београд Звездара
31,100.00
31,100.00
3
1886
Стеван
Илинчић
21000 Нови Сад
28,000.00
28,000.00
3
1887
Светозар
Буквић
25230 Кула
28,000.00
28,000.00
3
1888
Тијана
Благојевић
11000 Београд
28,000.00
28,000.00
3
1889
Томислав
Богуновић
21420 Бач
28,000.00
28,000.00
3
1890
Винко Добрић
36300 Нови
Пазар
28,000.00
28,000.00
3
1891
Иван
Петровић
34000
Крагујевац
28,200.00
28,200.00
3
1892
Милан
Вуковић
11050 Београд Звездара
28,350.00
28,350.00
3
Горан Шормаз 11000 Београд
28,500.00
28,500.00
3
1893
1894
Никола
Павковић
22410 Пећинци
28,730.00
28,730.00
3
1895
Јасминка
Ристивојевић
15000 Шабац
28,800.00
28,800.00
3
1896
Мирослав
Ненадовић
15320 Љубовија
28,800.00
28,800.00
3
1897
Светлана
МатићЈевђовић
31000 Ужице
28,800.00
28,800.00
3
1898
Вукица Васић
12000
Пожаревац
28,800.00
28,800.00
3
1899
Звонимир
Станков
21220 Бечеј
28,800.00
28,800.00
3
1900
Драгица
Тошић
35250 Параћин
28,905.00
28,905.00
3
1901
Небојша
Зеленовић
15000 Шабац
29,000.00
29,000.00
3
1902
Зоран Весић
11000 Београд
29,208.00
29,208.00
3
1903
23219 Војвода
Милан Мицић
Степа
29,370.00
29,370.00
3
1904
Миодраг
Милосављевић
12000
Пожаревац
29,400.00
29,400.00
3
1905
Владан
Јанковић
12000
Пожаревац
29,400.00
29,400.00
3
1906
Владимир
Туран
21470 Бачки
Петровац
29,400.00
29,400.00
3
68 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
21131
Петроварадин
1907
Атила Салваи
1908
Бранко Гуслов 24000 Суботица
(Демократска странка)
30,000.00
30,000.00
3
30,000.00
30,000.00
3
Бранко
Трифуновић
11462 Велики
Борак
30,000.00
30,000.00
3
1910
Горан Бојић
35213
Деспотовац
30,000.00
30,000.00
3
1911
Горан
Пауновић
21000 Нови Сад
70,000.00
70,000.00
3
1912
Горан
Петровић
12000
Пожаревац
30,000.00
30,000.00
3
1913
Горан
Стаменовић
18300 Пирот
30,000.00
30,000.00
3
1914
Игор Андонов
17000 Врање
180,000.00
180,000.00
3
1915
Јан
Ђурчиански
21425 Селенча
30,000.00
30,000.00
3
1916
Јован Стошић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1917
Љубиша
Димитријевић 11000 Београд
30,000.00
30,000.00
3
1918
Маја Глончак 24000 Суботица
30,000.00
30,000.00
3
1919
Марко
Радосављевић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1920
Милан Бјелица
21460 Врбас
30,000.00
30,000.00
3
1921
Миодраг
Јововић
21460 Врбас
70,000.00
70,000.00
3
1922
Мирјана
Каћански
11050 Београд Звездара
30,000.00
30,000.00
3
1923
Нада
Васиљевић
11090 Београд Раковица
30,000.00
30,000.00
3
1924
Наташа
Рашета
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1925
Небојша
Крстић
34000
Крагујевац
30,000.00
30,000.00
3
30,000.00
30,000.00
3
1909
1926
Пане Јанковић 37240 Трстеник
1927
Раде Шаша
25000 Сомбор
30,000.00
30,000.00
3
1928
Саша
Сремчевић
11500
Обреновац
30,000.00
30,000.00
3
1929
Саво
Добранић
23300 Кикинда
30,000.00
30,000.00
3
1930
Слободанка
СтанковићДавидов
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1931
Срђан Егић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1932
Стеван
Ђаковић
37240 Трстеник
30,000.00
30,000.00
3
1933
Урош
Унгуровић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1934
Весна Ивић
11130 Београд Калуђерица
30,000.00
30,000.00
3
1935
Жељко
Радуловић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
1936
Зоран Костић
11400
Младеновац
30,000.00
30,000.00
3
31230 Ариље
30,000.00
30,000.00
3
26300 Вршац
30,102.00
30,102.00
3
21000 Нови Сад
30,600.00
30,600.00
3
1938
Зоран
Мићовић
Мирко
Добросављеви
ћ
1939
Љиљана
Средојев
1937
69 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
1940
Дејан Мали
11030 Београд Чукарица
(Демократска странка)
30,625.00
30,625.00
3
1941
Немања Делић 25000 Сомбор
70,750.00
70,750.00
3
1942
Сузана Дулић 24000 Суботица
30,750.00
30,750.00
3
1943
Мартин Злох 26210 Ковачица
30,880.00
30,880.00
3
1944
Бранка Љиљак 23000 Зрењанин
31,000.00
31,000.00
3
1945
Мирослав
Маринковић 35210 Свилајнац
31,000.00
31,000.00
3
1946
Дарко
Домановић
32000 Чачак
96,200.00
96,200.00
3
1947
Драган
Шутановац
11050 Београд Звездара
31,200.00
31,200.00
3
1948
Илија
Војиновић
23300 Кикинда
31,200.00
31,200.00
3
1949
Јован Табаков 21000 Нови Сад
31,200.00
31,200.00
3
1950
Милош Гагић 21000 Нови Сад
71,200.00
71,200.00
3
1951
Радмила
Симић
34000
Крагујевац
31,200.00
31,200.00
3
1952
Слободан
Чампраг
24000 Суботица
31,200.00
31,200.00
3
Тања Дуловић 23000 Зрењанин
31,200.00
31,200.00
3
1953
1954
Валентина
Арамбашић
21000 Нови Сад
31,200.00
31,200.00
3
1955
Милорад
Гашић
21410 Футог
31,500.00
31,500.00
3
1956
Зоран
Ђорђевић
11000 Београд
31,530.00
31,530.00
3
1957
Томислав
Ђорђевић
11000 Београд
31,600.00
31,600.00
3
1958
Дарко
Павличић
11500
Обреновац
31,800.00
31,800.00
3
1959
Кринка Лукић
32000 Чачак
31,800.00
31,800.00
3
1960
Саша
Стојковић
37000 Крушевац
31,800.00
31,800.00
3
1961
Љубица
Киселички
24000 Суботица
32,100.00
32,100.00
3
1962
Душан Протић
11070 Нови
Београд
32,415.00
32,415.00
3
1963
Владимир
Медаковић
11000 Београд
61,496.00
61,496.00
3
1964
Предраг
Новиков
21000 Нови Сад
32,500.00
32,500.00
3
1965
Петар
Балажевић
24000 Суботица
40,350.00
40,350.00
3
Модест Дулић 24000 Суботица
32,600.00
32,600.00
3
1966
1967
Сибин
Ћетеновић
32000 Чачак
32,800.00
32,800.00
3
1968
Максим
Марковић
18300 Пирот
32,856.00
32,856.00
3
1969
Зденка
Радаков
21000 Нови Сад
32,916.00
32,916.00
3
1970
Александар
Спалевић
22400 Рума
33,000.00
33,000.00
3
1971
Бранислав
Маравић
21000 Нови Сад
33,000.00
33,000.00
3
Бранка Савић 11460 Барајево
33,000.00
33,000.00
3
1972
70 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
1973
Горан Габрић
24413 Палић
33,000.00
33,000.00
3
1974
Љубомир
Миленковић
25250 Оџаци
33,000.00
33,000.00
3
1975
Милош
Петровић
11050 Београд Звездара
35,915.57
35,915.57
3
1976
Сава
Свирчевић
21300 Беочин
33,000.00
33,000.00
3
1977
Петар
Загорчић
21000 Нови Сад
33,400.00
33,400.00
3
Владимир
11060 Београд Јездимировић
Палилула
1978
33,500.00
33,500.00
3
1979
Зоран
Милетић
11400
Младеновац
33,530.00
33,530.00
3
1980
Александар
Ачански
25223 Сивац
44,320.00
44,320.00
3
1981
Ђорђе Попац
11070 Нови
Београд
34,200.00
34,200.00
3
1982
Александар
Виг
26000 Панчево
34,250.00
34,250.00
3
1983
Александра
Ристић
21000 Нови Сад
34,440.00
34,440.00
3
1984
Александар
Бијелић
11070 Нови
Београд
34,464.00
34,464.00
3
1985
Миљан
Станковић
18300 Пирот
34,800.00
34,800.00
3
1986
Снежана
Пејчић
24000 Суботица
34,800.00
34,800.00
3
1987
Слободанка
Дрндарски
24400 Сента
34,935.00
34,935.00
3
34,950.00
34,950.00
3
1988
Јосип Стрико 24000 Суботица
1989
Зорица
Ђоковић
32000 Чачак
35,400.00
35,400.00
3
1990
Александар
Васиљевић
11030 Београд Чукарица
36,000.00
36,000.00
3
1991
Мирослав
Станковић
11070 Нови
Београд
36,000.00
36,000.00
3
1992
Предраг
Икодиновић
32000 Чачак
36,000.00
36,000.00
3
1993
Милан
Поповић
11050 Београд Звездара
36,450.00
36,450.00
3
1994
Зоран
Алимпић
11030 Београд Чукарица
36,500.00
36,500.00
3
1995
Драгутин
Радосављевић
34000
Крагујевац
36,690.00
36,690.00
3
1996
Зоран
Марковић
24000 Суботица
44,700.00
44,700.00
3
1997
Слободан
Стаменковић
17000 Врање
187,200.00
187,200.00
3
1998
Оливера
Раднић
24000 Суботица
45,300.00
45,300.00
3
1999
Маријан
Петровић
21131
Петроварадин
38,000.00
38,000.00
3
2000
Синиша Лазић 25000 Сомбор
138,000.00
138,000.00
3
2001
Душан Динчић 11000 Београд
38,310.00
38,310.00
3
2002
Ђенђи Селеши 24000 Суботица
63,530.00
63,530.00
3
2003
Јовица Ђукић 21000 Нови Сад
38,700.00
38,700.00
3
39,000.00
39,000.00
3
2004
Игор
Павличић
21000 Нови Сад
71 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
2005
2006
2007
2008
2009
(Демократска странка)
Србољуб
Бубњевић
21000 Нови Сад
39,000.00
39,000.00
3
Ранко Драгнић
11070 Нови
Београд
39,700.00
39,700.00
3
Александар 11050 Београд Стаменковић
Звездара
40,000.00
40,000.00
3
11090 Београд Раковица
40,000.00
40,000.00
3
Саша
Стефановић 37000 Крушевац
40,000.00
40,000.00
3
Бранко
Радујко
2010
Мирослав
Васин
21000 Нови Сад
40,150.00
40,150.00
3
2011
Милан Лучић
11000 Београд
40,500.00
40,500.00
3
2012
Вељко
Стојновић
25000 Сомбор
40,500.00
40,500.00
3
2013
Душан
Елезовић
21000 Нови Сад
40,600.00
40,600.00
3
2014
Драган Тркља 24000 Суботица
40,980.00
40,980.00
3
2015
Синиша Којић
26314 Банатско
Ново Село
41,000.00
41,000.00
3
2016
Зоран Гајић
11030 Београд Чукарица
41,076.00
41,076.00
3
2017
Зорица Лазић
22240 Шид
41,133.00
41,133.00
3
2018
Снежана
Милојковић
16000 Лесковац
41,800.00
41,800.00
3
2019
Дејан Чокић 11409 Ковачевац
42,000.00
42,000.00
3
2020
Љиљана
Станојевић
42,000.00
42,000.00
3
42,000.00
42,000.00
3
2021
15000 Шабац
Славко Имрић 24000 Суботица
2022
Чедомир
Васић
15300 Лозница
45,000.00
45,000.00
3
2023
Момчило
Живковић
11000 Београд
45,000.00
45,000.00
3
2024
Слободан
Михајловић
36103 Рибница
45,000.00
45,000.00
3
2025
Живота
Лазаревић
21000 Нови Сад
45,000.00
45,000.00
3
2026
Милорад
Ђурић
26300 Вршац
45,600.00
45,600.00
3
2027
Бобан
Ковачевић
11050 Београд Звездара
46,500.00
46,500.00
3
2028
Атила Ченгери 21000 Нови Сад
47,400.00
47,400.00
3
2029
Горан Тасић
11060 Београд Палилула
48,000.00
48,000.00
3
2030
Жељка
Јуракић
21000 Нови Сад
48,600.00
48,600.00
3
2031
Славко Параћ 24000 Суботица
60,500.00
60,500.00
3
2032
Горан Васић 21000 Нови Сад
57,500.00
57,500.00
3
2033
Борислав
Новаковић
21000 Нови Сад
135,580.00
135,580.00
3
2034
Горан Ћирић
18000 Ниш
66,000.00
66,000.00
3
2035
Слободан
Гавриловић
31000 Ужице
66,216.00
66,216.00
3
2036
Весна Ћирић
14000 Ваљево
81,300.00
81,300.00
3
72 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2037
Горан Јовичић
11070 Нови
Београд
102,650.00
102,650.00
3
2038
Жарко
Анђелковић
35250 Параћин
2,257.20
2,257.20
3
2039
Зоран
Јовановић
35250 Параћин
2,708.40
2,708.40
3
2040
Дејан
Пандуров
26000 Панчево
1,398.60
1,398.60
3
2041
Бојана Васић
22324 Бешка
1,474.50
1,474.50
3
2042
Клаудија
Јанковић
26000 Панчево
9,104.50
9,104.50
3
2043
Бојан
Цветковић
16210
Власотинце
9,631.30
9,631.30
3
2044
Војислав
Дошен
23000 Зрењанин
970.95
970.95
3
2045
Јован Армић
11000 Београд
9,716.10
9,716.10
3
2046
Љиљана
Арсенијевић
18430
Куршумлија
10,097.30
10,097.30
3
2047
Душка ПопМанић
11000 Београд
10,149.70
10,149.70
3
2048
Ненад Максић
11300
Смедерево
11,207.70
11,207.70
3
2049
Драган
Радовановић
26300 Вршац
12,933.50
12,933.50
3
2050
Предраг
Попадић
36210 Врњачка
Бања
13,069.50
13,069.50
3
Горан Каурић 23000 Зрењанин
14,900.50
14,900.50
3
2051
2052
Драган
Момировић
35250 Параћин
147.50
147.50
3
2053
Драган
Стаменковић
16210
Власотинце
8,245.24
8,245.24
3
2054
Рама
Јашаревић
16000 Лесковац
8,706.12
8,706.12
3
2055
Предраг
Милорадовић
35260 Рековац
9,374.19
9,374.19
3
2056
Снежана
Вуковић
11550 Лазаревац
10,788.85
10,788.85
3
2057
Жељко
Васковић
19210 Бор
11,387.45
11,387.45
3
2058
Славко
Радосављев
23000 Зрењанин
12,391.85
12,391.85
3
2059
Синиша
Маринац
23000 Зрењанин
13,005.65
13,005.65
3
2060
Дарко Дукић
19210 Бор
14,280.56
14,280.56
3
2061
Златимир
Момиров
23208 Елемир
14,406.45
14,406.45
3
2062
Милутин
Суџук
11271 Сурчин
262.50
262.50
3
2063
Предраг
Милошевић
11300
Смедерево
264.40
264.40
3
2064
Изет
Колаковић
26000 Панчево
536.20
536.20
3
2065
Слободанка
Михајлов
26000 Панчево
643.30
643.30
3
2066
Горан
Марјановић
35250 Параћин
1,354.00
1,354.00
3
2067
Бојан
Радивојевић
35250 Параћин
1,203.30
1,203.30
3
2068
Гордана
Пајевић
26310 Алибунар
1,778.95
1,778.95
3
Драгана Целић 36000 Краљево
1,921.50
1,921.50
3
2,008.81
2,008.81
3
2,263.68
2,263.68
3
2069
2070
2071
Оливер
Сретеновић
19210 Бор
Ивона БјењашЗдравковић
11000 Београд
73 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2072
Милина
Марић
11400
Младеновац
2,285.85
2,285.85
3
2073
Мирослав
Милић
16210
Власотинце
2,378.70
2,378.70
3
2074
2,410.40
2,410.40
3
2075
Оливера
Ћирковић
11040 Београд Вождовац
2,581.65
2,581.65
3
2076
Илија
Калуђеров
26213 Црепаја
2,675.75
2,675.75
3
2077
Младинко
Ђурић
23000 Зрењанин
3,065.10
3,065.10
3
2078
Неда
Новаковић
11000 Београд
3,763.29
3,763.29
3
2079
Славиша
Божовић
25230 Кула
3,893.75
3,893.75
3
3,961.32
3,961.32
3
2080
Владимир Апт 26000 Панчево
Марина
Милосављевић 11000 Београд
2081
Недељко
Шкорић
11080 Земун
4,341.60
4,341.60
3
2082
Жарко Закић
23320 Чока
4,354.81
4,354.81
3
2083
Лазар
Вујановић
11000 Београд
4,452.55
4,452.55
3
2084
Игор
Митровић
19210 Бор
4,521.28
4,521.28
3
2085
Александар
Пустаи
11060 Београд Палилула
4,562.25
4,562.25
3
2086
Синиша
Станивук
21473 Маглић
5,533.50
5,533.50
3
2087
Хелена
ТодоровићНачић
11070 Нови
Београд
5,611.65
5,611.65
3
2088
11060 Београд Игор Крстић
Палилула
6,787.20
6,787.20
3
2089
Александар
Величковић
16210
Власотинце
7,287.33
7,287.33
3
2090
Тања
11210 Београд Димитриевска
Крњача
7,404.68
7,404.68
3
2091
Саша Пешић 16000 Лесковац
7,584.46
7,584.46
3
11050 Београд Звездара
9,186.66
9,186.66
3
2093
Зоран
Стаменковић 16220 Грделица
7,852.14
7,852.14
3
2094
Александра
Јаковаљевић
32300 Горњи
Милановац
15,527.67
15,527.67
3
2095
Снежана
Танић
35250 Параћин
15,752.34
15,752.34
3
Ненад
Иванишевић 24000 Суботица
16,036.68
16,036.68
3
2092
2096
Богољуб
Цветковић
2097
Светлана
Гајић
35250 Параћин
16,408.02
16,408.02
3
2098
Зоран
Михајловић
35250 Параћин
16,750.75
16,750.75
3
2099
Срђан
Шушулић
16210
Власотинце
16,965.68
16,965.68
3
2100
Дејан
Стојановић
15000 Шабац
17,363.10
17,363.10
3
2101
Татјана
Даничић
26300 Вршац
17,416.50
17,416.50
3
2102
Љубомир
Лилић
25000 Сомбор
17,875.80
17,875.80
3
2103
Александар
Адамовић
11000 Београд
18,151.02
18,151.02
3
2104
Братислав
Јовановић
18000 Ниш
18,935.81
18,935.81
3
2105
Милета
Михајлов
23000 Зрењанин
19,250.85
19,250.85
3
2106
Владислав
Цапик
21214 Сириг
19,327.99
19,327.99
3
74 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2107
Маја
Стефановић
11070 Нови
Београд
19,452.85
19,452.85
3
2108
Дарко
Шимшић
31000 Ужице
20,900.33
20,900.33
3
2109
Драган Кљајић
24300 Бачка
Топола
21,002.09
21,002.09
3
2110
Драгана
Трифуновић
Балановић
11040 Београд Вождовац
21,056.50
21,056.50
3
2111
Гордана
Козловачки
23000 Зрењанин
21,202.05
21,202.05
3
2112
Миодраг
Радовић
18000 Ниш
21,292.60
21,292.60
3
2113
Синиша
Пуљецовић
19300 Неготин
21,508.36
21,508.36
3
2114
Владан
Нинковић
11462 Велики
Борак
21,876.47
21,876.47
3
2115
Јасмина
Јовановић
16000 Лесковац
22,594.95
22,594.95
3
2116
Веселин
Копривица
18400 Прокупље
22,858.11
22,858.11
3
2117
Миодраг
Талпеш
26300 Вршац
23,166.20
23,166.20
3
23,578.75
23,578.75
3
24,995.05
24,995.05
3
25,526.60
25,526.60
3
15000 Шабац
25,591.85
25,591.85
3
2122
Лазар Даничић 11000 Београд
26,298.42
26,298.42
3
2123
Тома Јошанов 21000 Нови Сад
26,975.80
26,975.80
3
2119
Влајко
Ђорђевић
19300 Неготин
Златко
Драгосављеви
ћ
35237 Ресавица
2120
Срђан
Јордачијевић 18400 Прокупље
2118
2121
Валентина
Ловрин Јевтић
2124
Славко
Бранковић
26220 Ковин
27,134.40
27,134.40
3
2125
Драгутин
Макарић
11050 Београд Звездара
27,795.36
27,795.36
3
2126
Мишо
Марковић
11070 Нови
Београд
28,017.90
28,017.90
3
2127
Мирјана
Арнаутовић
11030 Београд Чукарица
28,552.38
28,552.38
3
2128
Слободан
Коцић
16000 Лесковац
28,916.58
28,916.58
3
2129
Љиљана
Јовчић
11040 Београд Вождовац
28,981.30
28,981.30
3
2130
Благоје Брадић
18000 Ниш
29,305.30
29,305.30
3
2131
Зоран Илић
18300 Пирот
29,579.65
29,579.65
3
2132
Момир
Радојковић
11300
Смедерево
30,981.36
30,981.36
3
31,796.64
31,796.64
3
2133
Владан
Маринковић 16000 Лесковац
2134
Мирјана
Ђорђевић
11000 Београд
32,562.04
32,562.04
3
2135
Слободан
Молеровић
11507 Стублине
32,608.94
32,608.94
3
2136
Бранко
Стевановић
31250 Бајина
Башта
33,246.70
33,246.70
3
2137
Марија
Лековић
11050 Београд Звездара
33,535.84
33,535.84
3
2138
Сава Алишић
22320 Инђија
33,619.67
33,619.67
3
2139
Александра
Јовановић
11000 Београд
34,589.52
34,589.52
3
75 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2140
Михаило
Вучетић
32300 Горњи
Милановац
35,591.71
35,591.71
3
2141
Стана
Димитријевић
26300 Вршац
41,584.80
41,584.80
3
2142
Драган
Радуловић
11050 Београд Звездара
41,847.60
41,847.60
3
2143
Небојша
Цветковић
16000 Лесковац
43,856.72
43,856.72
3
2144
Десимир
Стевић
11000 Београд
55,183.50
55,183.50
3
2145
Виолета Ћосић 35250 Параћин
128.00
128.00
3
2146
Драгослав
Радисављевић
180.00
180.00
3
2147
Радмило
Николић
200.00
200.00
3
300.00
300.00
3
2148
2149
Данијела
Тескера
21300 Беочин
300.00
300.00
3
2150
Зора Вурунић
21300 Беочин
300.00
300.00
3
2151
Драгана
Манчић
21300 Беочин
313.00
313.00
3
2152
Светислав
Свирчевић
21300 Беочин
360.00
360.00
3
2153
Мирослав
Видаковић
Раковац
400.00
400.00
3
405.00
405.00
3
2154
Саша Дуловић 35250 Параћин
2155
Стојанка
Шајиновић
Беочин
429.00
429.00
3
2156
Никола
Шокчић
24413 Палић
480.00
480.00
3
2157
Сенад Планић 24000 Суботица
480.00
480.00
3
2158
Драго Вуковић 24000 Суботица
500.00
500.00
3
2159
Томас Валтер
500.00
500.00
3
2160
Слободан
Живадиновић
540.00
540.00
3
2161
Срђан Секулић 35250 Параћин
579.00
579.00
3
2162
Сања
Ђермановић
Черевић
616.00
616.00
3
2163
Душан Илић
35250 Параћин
635.00
635.00
3
2164
Фрања Тот
21313 Сусек
670.00
670.00
3
2165
Љубиша
Мићић
750.00
750.00
3
2166
Зоран
Миленковић
35250 Параћин
750.00
750.00
3
2167
Сандра
Филиповић
35250 Параћин
813.00
813.00
3
2168
Југослав
Николић
35250 Параћин
846.00
846.00
3
2169
Маја Васић
850.00
850.00
3
2170
Вера
Давидовић
21300 Беочин
951.00
951.00
3
2171
Миодраг
Торњански
23300 Кикинда
952.00
952.00
3
2172
Бојана
Тресиглавић
21300 Беочин
1,000.00
1,000.00
3
2173
Јадранка
Стругаревић
32250 Ивањица
1,000.00
1,000.00
3
76 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2174
Радисав
Пајовић
32250 Ивањица
1,000.00
1,000.00
3
2175
Снежана
Новитовић
32250 Ивањица
1,000.00
1,000.00
3
2176
Ирена
Милошевић
35250 Параћин
1,012.00
1,012.00
3
2177
Зорица
Јовановић
35250 Параћин
1,120.00
1,120.00
3
2178
Сандра
Радојчић
34220 Лапово
1,200.00
1,200.00
3
2179
Дејан
Јоксимовиц
1,250.00
1,250.00
3
2180
Горан Лончар
21300 Беочин
1,320.00
1,320.00
3
2181
Владимир
Здравковић
21300 Беочин
1,378.00
1,378.00
3
2182
Емил
Михајловић
35250 Параћин
1,453.00
1,453.00
3
2183
Гордан
Марковић
34310 Топола
1,500.00
1,500.00
3
2184
Ружица
Таушановић
1,500.00
1,500.00
3
2185
Милан
Трајковић
35250 Параћин
1,600.00
1,600.00
3
2186
Невена
Јовановић
35250 Параћин
1,600.00
1,600.00
3
2187
Снежана
Јовановић
35250 Параћин
1,600.00
1,600.00
3
2188
Тијана
Јовановић
35250 Параћин
1,600.00
1,600.00
3
2189
Жељко Лукић
1,624.00
1,624.00
3
2190
Горан
Милосављевић 35250 Параћин
1,953.00
1,953.00
3
2,000.00
2,000.00
3
2191
2192
Александар
Дикић
18400 Прокупље
2,000.00
2,000.00
3
2193
Радојица
Ћировић
32250 Ивањица
2,000.00
2,000.00
3
2194
Радомир
Савић
35250 Параћин
2,004.00
2,004.00
3
2195
Зорица
Давидовић
2,010.00
2,010.00
3
2196
Јованка Пејић 21311 Черевић
2,035.00
2,035.00
3
2197
Данијела
Цвејић
2,144.00
2,144.00
3
2198
Радмило
Обрадовић
2,164.00
2,164.00
3
2199
Гордана
Анђелковић
35250 Параћин
2,225.00
2,225.00
3
2200
Бранислав
Скала
24000 Суботица
2,480.00
2,480.00
3
2201
Ката
Урошевић
21312 Баноштор
2,520.00
2,520.00
3
2202
Слободан
Петровић
2,800.00
2,800.00
3
2203
Марија
Дезелин
35250 Параћин
2,840.00
2,840.00
3
2204
Анита Васић
35250 Параћин
2,970.00
2,970.00
3
2205
Драгољуб
Јанковић
32250 Ивањица
3,000.00
3,000.00
3
2206
Јасна Вуковић
34310 Топола
3,000.00
3,000.00
3
2207
Јоргован
Стевановић
19220 Доњи
Милановац
3,000.00
3,000.00
3
77 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2208
Милован
Миловановић 32252 Прилике
3,000.00
3,000.00
3
2209
Младен Суџук
3,000.00
3,000.00
3
2210
Србислав
Љубомировић
11320 Велика
Плана
3,000.00
3,000.00
3
2211
Драгана
Богдановић
35250 Параћин
3,167.00
3,167.00
3
2212
Тијана Симић
3,332.00
3,332.00
3
2213
Драган Гајић
35250 Параћин
3,400.00
3,400.00
3
2214
Бојан Вранић
11130 Београд Калуђерица
3,500.00
3,500.00
3
2215
Петар
Милојевић
3,570.00
3,570.00
3
2216
Зорана
Страхињић
3,645.00
3,645.00
3
4,000.00
4,000.00
3
4,000.00
4,000.00
3
4,000.00
4,000.00
3
35250 Параћин
4,130.00
4,130.00
3
2221
Марија Васић 35250 Параћин
4,250.00
4,250.00
3
2222
Дејан Радаљац
4,500.00
4,500.00
3
2223
Миланка
Никодијевић
35250 Параћин
4,530.00
4,530.00
3
2224
Милан
Бујишић
34220 Лапово
4,600.00
4,600.00
3
2225
Лидија
Којанић
34220 Лапово
4,800.00
4,800.00
3
2226
Васа Петровић
4,800.00
4,800.00
3
2227
Горан
Милојевић
35250 Параћин
4,980.00
4,980.00
3
2228
Маја Антић
35250 Параћин
4,980.00
4,980.00
3
2229
Марјан
Цветановић
18220
Алексинац
5,000.00
5,000.00
3
2230
Синиша
Сретеновић
21220 Бечеј
5,000.00
5,000.00
3
2231
Јасмина
Младеновиц
5,094.00
5,094.00
3
2232
Војислав
Васић
5,100.00
5,100.00
3
2233
Александра
Ђорђевић
5,218.00
5,218.00
3
2234
Максим
Срећков
5,600.00
5,600.00
3
2235
Немања
Радишић
6,250.00
6,250.00
3
2236
Оливера
Белошевац
6,300.00
6,300.00
3
2237
Данка
Ћубовић
32000 Чачак
6,500.00
6,500.00
3
2238
Милан
Митровић
18400 Прокупље
6,500.00
6,500.00
3
2239
Лубомир
Секулић
7,000.00
7,000.00
3
2240
Бранка
Глоговац
7,800.00
7,800.00
3
2217
2218
2219
2220
Мирјана
Војиновић
Сања
ЗавртникПарошки
35250 Параћин
Зора Ћојбашић 32250 Ивањица
Слађана
Љутић
35250 Параћин
21230 Жабаљ
11272
Добановци
78 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
2241
Љубомир
Радовић
2242
Бучу Атила
2243
Срђан
Јаковљевић
2244
Наташа
Станковић
2245
Оливера
Кнежевић
2246
11050 Београд Звездара
(Демократска странка)
8,050.00
8,050.00
3
9,000.00
9,000.00
3
22406 Ириг
9,000.00
9,000.00
3
Петроварадин
10,000.00
10,000.00
3
11224 Врчин
10,000.00
10,000.00
3
Петар
Ожеговић
25260 Апатин
10,000.00
10,000.00
3
2247
Шандор Нађ
21220 Бечеј
10,000.00
10,000.00
3
2248
Светлана
Драгишић
25260 Апатин
10,000.00
10,000.00
3
2249
Небојша
Цветковић
10,400.00
10,400.00
3
2250
Љубомир
Секулић
10,500.00
10,500.00
3
2251
Зорана
Стахињић
10,935.00
10,935.00
3
11,000.00
11,000.00
3
11,000.00
11,000.00
3
12,310.00
12,310.00
3
13,000.00
13,000.00
3
13,050.00
13,050.00
3
2252
16000 Лесковац
Дијана Шашић 25260 Апатин
2253
Марина
Милојевић
2254
Слађана
Петровић
Варагић
2255
Иван
Анђеловић
2256
Лепосава
Иванковић
2257
Јасмина
Видовић
35250 Параћин
14,154.00
14,154.00
3
2258
Војко
Механџић
11000 Београд
14,400.00
14,400.00
3
2259
Дејан
Цветковић
14,625.00
14,625.00
3
2260
Зоран
Главоњић
14,850.00
14,850.00
3
15,000.00
15,000.00
3
2261
19220 Доњи
Милановац
19210 Бор
Драган Драгин 21000 Нови Сад
2262
Ненад
Станојевић
15,000.00
15,000.00
3
2263
Зорица
Ђорђевић
15,210.00
15,210.00
3
2264
Марина
Саздановић
15,795.00
15,795.00
3
2265
Петар
Рудински
16,000.00
16,000.00
3
2266
Војкан Илић
16,000.00
16,000.00
3
2267
Дејан
Милосављевић
17,000.00
17,000.00
3
2268
Горица ВасићОбрадовић
12374 Жабари
25220 Црвенка
17,250.00
17,250.00
3
2269
Александра
Арсенин
17,500.00
17,500.00
3
2270
Добривоје
Суџум
20,000.00
20,000.00
3
2271
Игор
Живојиновић
20,000.00
20,000.00
3
20,000.00
20,000.00
3
20,000.00
20,000.00
3
2272
2273
Јелена
Ђордан-Брајић 21000 Нови Сад
Милијана
Аранђеловић
32300 Горњи
Милановац
79 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
2274
Небојша
Радованац
2275
Станислава
Могин
2276
Весна
Стевановић
2277
Јадранка
Миљковић
2278
Славољуб
Ђурђевић
2279
Бисерка
Марковић
2280
20,000.00
20,000.00
3
21000 Нови Сад
20,000.00
20,000.00
3
11060 Београд Палилула
20,000.00
20,000.00
3
20,375.00
20,375.00
3
21,000.00
21,000.00
3
21,600.00
21,600.00
3
24,000.00
24,000.00
3
25,000.00
25,000.00
3
25,000.00
25,000.00
3
25,000.00
25,000.00
3
11060 Београд Палилула
25,000.00
25,000.00
3
Зоран Ристић 18230 Сокобања
11060 Београд Ненад Дивац
Палилула
2281
Брајана
Николић
2282
Тања
Јовановиц
2283
2284
2285
(Демократска странка)
18000 Ниш
Татјана
11040 Београд Јездимировић
Вождовац
Томислав
Јовановић
25,000.00
25,000.00
3
2286
Александар
Бакрач
11060 Београд Палилула
27,000.00
27,000.00
3
2287
Саша
Скробоња
19210 Бор
27,600.00
27,600.00
3
2288
Биљана
Шљукић
25230 Кула
29,000.00
29,000.00
3
2289
Данило
Глумац
11000 Београд
29,000.00
29,000.00
3
2290
Гордана
Ристић
11060 Београд Палилула
29,000.00
29,000.00
3
2291
Ивана
Стевановић
16000 Лесковац
29,000.00
29,000.00
3
2292
Марко
Ераковић
25230 Кула
29,000.00
29,000.00
3
2293
Никола
Марковић
32000 Чачак
29,000.00
29,000.00
3
2294
Весна
Вукмировић
11060 Београд Палилула
29,000.00
29,000.00
3
2295
Зоран
11060 Београд Миловановић
Палилула
29,000.00
29,000.00
3
2296
Горан
Мрдаковић
18400 Прокупље
29,500.00
29,500.00
3
2297
Андреј Бурсаћ
Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2298
Борис Думнић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2299
Елма Васовић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2301
Горан Болић 24000 Суботица
30,000.00
30,000.00
3
2302
Горан Савић 16000 Лесковац
30,000.00
30,000.00
3
2300
Горан
Бајшански
2303
Иштван
Кардош
25230 Кула
30,000.00
30,000.00
3
2304
Ивана
Петровић
Петроварадин
30,000.00
30,000.00
3
2305
Јелен Савић
Живојиновић
30,000.00
30,000.00
3
2306
Јелена А
Танацковић
Јеличић
30,000.00
30,000.00
3
Нови Сад
80 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2307
Јелена
Катинчић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2308
Јелена Петрић
Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2309
Катарина
Кираљ
Сремска
Каменица
30,000.00
30,000.00
3
2310
Лара Башић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2311
Ласло
Блашковић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2312
Марија
Видановић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2313
Милан Јовић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2314
Милан Пимић
30,000.00
30,000.00
3
2315
Милка Којчић
30,000.00
30,000.00
3
2316
Милош Катић
25230 Кула
30,000.00
30,000.00
3
2317
Мирјана
Дејановић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2318
Мирјана Мрђа 23210 Житиште
30,000.00
30,000.00
3
2319
Ненад
Симеуновић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
30,000.00
30,000.00
3
30,000.00
30,000.00
3
25230 Кула
2320
Павле
Савковић
2321
Предра Ђокић
2322
Предраг
Радмиловић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2323
Радмило Тауз
25280 Риђица
30,000.00
30,000.00
3
2324
Радован
Стојановић
21208 Сремска
Каменица
30,000.00
30,000.00
3
2325
Саша
Перишић
19210 Бор
30,000.00
30,000.00
3
2326
Симо
Подунавац
25250 Оџаци
30,000.00
30,000.00
3
2327
Снежана
Марковић
18000 Ниш
30,000.00
30,000.00
3
2328
Снежана
Вучковић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2329
Срђан
Загорчић
Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2330
Станислав
Гргић
21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2331
Светозар
Марковић
Челарево
30,000.00
30,000.00
3
21000 Нови Сад
2332
Татјана
Веселиновић 21000 Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2333
Тијана Р
Адовановић
Нови Сад
30,000.00
30,000.00
3
2334
Вишња
Алексић
Руменка
30,000.00
30,000.00
3
2335
Зоран Делић
21208 Сремска
Каменица
30,000.00
30,000.00
3
2336
Зоран
Романдић
32000 Чачак
30,000.00
30,000.00
3
2337
Милован
Марковић
32250 Ивањица
31,200.00
31,200.00
3
2338
Славојка
Перић
25230 Кула
43,000.00
43,000.00
3
2339
Дејан
Павловић
50,000.00
50,000.00
3
81 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2340
Јелица Митов
16210
Власотинце
50,000.00
50,000.00
3
2341
Љиљана
Алемпијевић
35000 Јагодина
50,000.00
50,000.00
3
2342
Предраг
Вуковић
35000 Јагодина
50,000.00
50,000.00
3
2343
Драган
Пешикан
Београд
60,000.00
60,000.00
3
2344
Ференц Варга
25270 Бездан
80,000.00
80,000.00
3
2345
Јован
Анђелковић
11030 Београд Чукарица
81,600.00
81,600.00
3
2346
Мирјана
Пуцаревић
11000 Београд
84,800.00
84,800.00
3
Нада Зоњић
11030 Београд Чукарица
85,300.00
85,300.00
3
2348
11030 Београд Марко Рацков
Чукарица
86,700.00
86,700.00
3
2349
Сања Јеремић 35250 Параћин
2347
889.30
889.30
3
2350
Иван
Ђурђевић
11030 Београд Чукарица
89,400.00
89,400.00
3
2351
Дејан Томић
11070 Нови
Београд
100,000.00
100,000.00
3
2352
Небојша
Радовановић
11080 Земун
100,000.00
100,000.00
3
2353
Ивана
Ђоковић
11070 Нови
Београд
102,000.00
102,000.00
3
2354
Наташа
Мијатовић
102,000.00
102,000.00
3
2355
Дејан
Благојевић
35250 Параћин
1,354.50
1,354.50
3
2356
Мирослав
Михајловић
35254 Поповац
1,354.80
1,354.80
3
Београд
140,000.00
140,000.00
3
2357
2358
Даниела
Пантелић
11050 Београд Звездара
150,000.00
150,000.00
3
2359
Слободан
Пејић
17542 Врањска
Бања
150,500.00
150,500.00
3
2360
Владимир
Павлишин
11000 Београд
168,000.00
168,000.00
3
2361
Милош
Трипић
180,000.00
180,000.00
3
2362
Ивана
Ђуришић
200,000.00
200,000.00
3
2363
Михајло Јањић
11050 Београд Звездара
350,000.00
350,000.00
3
2364
Бранка
Радаковић
Београд
500,000.00
500,000.00
3
2365
Драгана
СтанковићРадосављевић
10,413.80
10,413.80
3
2366
Небојша
Пешић
11,815.12
11,815.12
3
2367
Иван Миловац
15,160.52
15,160.52
3
2368
Слађана Лонић 35250 Параћин
405.50
405.50
3
456.83
456.83
3
2,428.56
2,428.56
3
2369
Мирјана
Јовановић
2370
Глигоријевић
Светислав
2371
Данијела
Марић
35250 Параћин
3,089.96
3,089.96
3
2372
Ненад
Филиповић
35250 Параћин
3,382.98
3,382.98
3
Светлана Илић 35250 Параћин
3,450.60
3,450.60
3
2373
35256 Сикирица
82 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
2374
Томислав
Савић
35250 Параћин
3,538.50
3,538.50
3
2375
Ивана
Благојевић
35250 Параћин
6,040.50
6,040.50
3
2376
Анита Вулић
35250 Параћин
6,893.34
6,893.34
3
2377
Светлана
Костић
17,650.56
17,650.56
3
2378
Владимир
Крунић
36000 Краљево
27,658.34
27,658.34
3
3
2379
Перица
Стојановић
Велика Плана
2380
Миломир
Ранковић
Обреновац
120.000,00
120.000,00
2381
Зоран Лукић
Врњачка Бања
126.000,00
126.000,00
2382
Томрецај Ник
122.603,00
Мали Иђош
3. Укупно
53.340,00
37,051,387.00 462.263,00
122.603,00
3
закуп
закуп
3
закуп
3
закуп
53.340,00
37,513.650,00
4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту
Ре
д.
бр.
1
2
I
Укупан износ
новчаних
прилога
II
Укупан износ
неновчаног
прилога
III
Укупна
вредност
прилога (I+II)
Намена
прилога:
Уноси се
шифра
намене
давања (3
или 4)
Назив даваоца прилога
Седипте
даваоца
прилога
Адреса даваоца прилога
Матични број
даваца
прилога
ПРОТЕКТА ГРУП Д.О.О.
Београд
Јужни булевар 144
20003049
2,000,000.00
2,000,000.00
3
АWLL
COMMUNICATIONS
Београд
Владимира Митровића
15
17587625
4,050,000.00
4,050,000.00
3
3
РРЦ Д.О.О.
Београд
Вардарска 29
17493850
4,500,000.00
4,500,000.00
3
4
АИГО БИЗНИС СИСТЕМ
Д.О.О.
Београд
Његошева 65
20362472
9,3147.61
93147.61
3
5
АТОМ ПАРТНЕР Д.О.О.
Панчево
Змај Јовина 22
08647704
186,392.96
186392.96
3
Напомена
3
4. Укупно
10,560,000.00
279,540.57
10,829,540.57
5. Приход од чланарине
Ред. бр.
1
Укалкулисана чланарина
Наплаћена чланарина
Напомена
51.132.879,28
2
3
5. Укупно
83 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-(2011)
(Демократска странка)
6. Приходи од имовине политичког субјекта
Врста
имовине на
основу које се
остварује
приход:
5. Непокретна
6. Покретна
7. Камата на
улоге
Ред.
бр.
Уноси се
шифра врсте
имовине (5, 6
или 7)
Правни основ за
стицање
прихода:
8. Купопродаја
9. Закуп
10. Уговор о
штедњи
Опис имовине, место и адреса где се
имовина налази
Износ наплаћеног прихода
Име и презиме/Назив
корисника имовине
политичког субјекта*
Датум
закључења
уговора
Уноси се шифра
правног основа
(8, 9 или 10)
Напомена
1
2
3
6. Укупно
7. Укупно сви други приходи (у складу са прописима о рачуноводству и
ревизији) у 2011 години непоменути у табелама од 1 - 6
2.244.688,74
84 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ИИИ РАСХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
за период 01.01.2011.год. до 31.12.2011._
1. Режијски и текући трошкови
I
II
III
IV
V
Ада
Трошак закупа
простора
93,799.01
Комунални
трошкови
5,305.96
Трошкови
комуникације
6,860.00
Остали
трошкови
70,329.33
Укупно
I+I+III+IV
176,294.30
2
Александровац
218,937.00
232,513.08
5,862.50
457,312.58
3
Алексинац
156,314.80
59,988.31
10,795.00
327,543.40
4
Алибунар
4,101.22
1,900.00
6,001.22
5
Апатин
243,298.00
44,067.91
67,964.90
11,380.00
366,710.81
6
Аранђеловац
219,223.00
64,231.15
34,285.32
8,950.00
326,689.47
7
Ариље
1,934.00
40,162.54
23,136.00
65,232.54
8
Бабушница
9,391.60
15,478.00
7,185.00
250,992.60
9
Бач
7,194.92
45,947.31
460,355.91
513,498.14
10
Бачка Паланка
58,087.03
82,569.24
140,656.27
11
Бачка Топола
5,950.00
77,775.61
20,340.71
104,066.32
12
Бачки Петровац
71,430.00
39,846.62
13,393.63
231,855.64
356,525.89
13
Бајина Башта
10,000.00
36,531.58
31,895.00
78,426.58
14
Барајево
37,464.52
58,337.50
95,802.02
15
Баточина
35,715.00
9,715.15
26,252.20
101,559.00
173,241.35
16
Бечеј
144,336.00
61,466.30
93,521.70
32,788.13
332,112.13
Ред.
бр.
1
Место (општина/град)
218,938.00
100,445.29
17
Бела Црква
46,536.06
71,130.50
117,666.56
18
Бела Паланка
4,000.00
94,362.55
41,165.35
344,993.01
484,520.91
19
Беочин
87,319.00
28,862.31
121,688.64
31,476.98
269,346.93
20
Богатић
19,740.56
115,620.92
135,361.48
21
Бојник
131,663.00
8,268.65
28,351.12
3,755.00
172,037.77
22
Бољевац
54,878.00
34,737.73
54,187.34
96,805.00
240,608.07
23
Бор
444,785.76
5,847.26
92,193.83
85,329.00
628,155.85
24
Босилеград
114,288.00
229,803.64
3,845.00
347,936.64
25
Брус
171,939.00
26,302.85
8,477.23
206,719.08
26
Бујановац
26,116.34
3,710.00
29,826.34
27
Црна Трава
1,470.00
1,470.00
28
Чачак
594,108.00
62,239.93
69,086.06
9,580.74
735,014.73
29
Чајетина
199,189.05
16,948.17
26,677.92
30,894.22
273,709.36
30
Чока
96,964.00
9,937.77
25,582.83
15,968.00
148,452.60
31
Чукарица
99,202.86
143,268.28
134,140.87
4,049.83
380,661.84
32
Ћићевац
33
Ћуприја
83,702.00
34
Деспотовац
35,484.00
35
Димитровград
111,852.00
36
Дољевац
145,801.00
37
Доњи Милановац
99,878.00
38
Гаџин Хан
85,716.00
39
Гњилане
128,574.00
40
Голубац
89,290.00
41
Гора
13,467.83
8,086.23
7,927.50
29,481.56
38,962.46
42,514.78
59,306.00
224,485.24
17,400.98
34,235.00
87,119.98
56,705.37
29,493.00
268,609.38
24,471.05
2,900.00
173,172.05
22,782.38
29,955.93
20,563.00
173,179.31
7,762.93
5,310.16
4,900.00
103,689.09
22,089.50
150,663.50
24,455.00
126,682.86
70,559.01
12,937.86
Напомена
0.00
85 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
42
Горњи Милановац
47,616.00
39,483.09
71,398.37
5,280.00
163,777.46
43
Београд
7,544,269.73
8,331.89
4,713,713.36
1,513,341.96
13,779,656.94
44
Грачаница
45
Гроцка
46
Гуча
47
Инђија
225,206.00
48
Ириг
70,365.55
49
Ивањица
50
Јагодина
51
Кањижа
52
Кикинда
53
Кладово
54
Кнић
39,210.00
55
Књажевац
6,769.57
56
Коцељева
6,000.00
57
Косјерић
57,144.00
52,980.51
58
Костолац
221,655.45
8,770.45
59
Покрајинкси Одбор Косовкса Митровица
137,500.00
60
Косовкса Каменица
77,683.00
61
Ковачица
62
Ковин
63
Краљево
144,977.00
64
Крупањ
66,868.00
65
Крушевац
66
Кучево
0.00
4,549.20
4,220.17
8,769.37
11,391.36
11,076.54
26,311.25
48,779.15
38,523.44
136,902.25
493,262.05
893,893.74
17,792.28
58,120.00
146,277.83
74,773.96
12,356.42
87,130.38
62,471.22
95,970.73
115,940.71
274,382.66
219,313.00
54,284.73
61,550.64
40,263.29
375,411.66
252,055.12
219,973.44
106,675.20
89,955.48
668,659.24
22,655.10
70,693.05
93,348.15
43,245.22
2,618.00
85,073.22
39,765.21
66,784.00
173,294.18
44,146.60
13,468.09
63,614.69
23,925.56
11,678.30
145,728.37
51,869.79
5,175.00
287,470.69
8,864.93
108,170.69
254,535.62
942.50
78,625.50
56,023.68
509,685.70
565,709.38
41,660.85
67,330.98
81,116.00
190,107.83
63,011.49
159,253.09
59,959.30
427,200.88
24,896.88
5,475.00
97,239.88
91,137.14
72,694.90
317,165.54
15,279.89
80,991.00
96,270.89
59,975.40
153,333.50
67
Кула
1,188,695.54
6,043.66
1,264,579.20
68
Куршумлија
69,840.00
41,306.66
31,227.38
72,534.04
69
Лајковац
27,431.16
14,002.50
41,433.66
70
Лапово
8,797.48
13,362.41
4,305.00
173,965.89
71
Лазаревац
101,147.55
12,300.59
146,940.80
260,388.94
72
Лебане
139,284.00
17,413.66
11,397.18
4,326.60
172,421.44
73
Лесковац
91,032.88
363,727.68
172,465.45
35,627.13
662,853.14
74
Лозница
79,364.23
73,970.09
59,161.50
212,495.82
75
Љиг
19,291.36
9,929.79
13,070.00
42,291.15
76
Љубовија
178,572.00
28,417.00
206,989.00
77
Мајданпек
40,452.24
17,654.98
78,163.87
78
Мали Иђош
63,499.00
30,085.49
6,415.00
99,999.49
79
Мали Зворник
18,164.11
50,896.42
66,100.00
135,160.53
80
Мало Црниће
19,440.00
22,515.72
6,505.00
48,460.72
81
Медвеђа
2,000.00
31,086.22
4,092.50
37,178.72
82
Мерошина
13,541.33
128,562.24
11,459.00
153,562.57
83
Мионица
170,612.33
4,414.79
3,000.00
178,027.12
84
Младеновац
13,533.84
84,273.19
344,453.86
51,013.50
493,274.39
85
Неготин
100,613.96
42,319.45
47,239.45
3,770.00
193,942.86
86
Ниш Палилула
47,200.00
3,008.80
50,208.80
87
Ниш Пантелеј
214,284.00
11,601.14
6,397.58
21,445.00
253,727.72
88
Нова Црња
103,461.23
950.00
63,159.00
9,180.00
176,750.23
147,501.00
20,056.65
86 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
89
Нова Варош
39,062.14
33,874.00
72,936.14
90
Нови Бечеј
15,570.00
9,669.35
25,239.35
91
Нови Београд
577,528.80
272,424.57
70,542.90
1,026,816.39
92
Нови Кнежевац
28,800.22
51,902.78
16,626.71
97,329.71
93
Нови Пазар
68,118.71
45,663.22
30,341.00
535,724.93
94
Оџаци
223,057.62
117,505.34
340,562.96
95
Опово
2,449.09
4,360.33
1,099.95
7,909.37
96
Осечина
145,797.00
45,260.09
2,828.50
193,885.59
97
Палилула
80,419.99
121,456.80
156,970.43
38,503.36
397,350.58
98
Параћин
10,803.34
159,222.58
386,794.63
157,557.41
714,377.96
106,320.12
391,602.00
99
Пећинци
28,000.00
34,452.09
12,226.40
74,678.49
100
Петровац
237,392.00
25,388.80
49,240.67
51,239.00
363,260.47
101
Пирот
112,554.00
96,749.05
94,898.16
140,088.50
444,289.71
102
Пландиште
63,172.40
1,440.35
64,612.75
33,120.10
126,265.91
159,386.01
19,454.00
71,454.00
47,155.20
18,932.50
162,567.70
9,828.54
32,305.22
12,839.84
133,985.60
24,746.11
63,993.28
8,125.00
96,864.39
8,755.30
39,251.50
1,994.60
183,512.40
103
Пожега
104
Прешево
52,000.00
105
Прибој
96,480.00
106
Пријепоље
79,012.00
107
Прокупље
108
Рача
133,511.00
109
Раковица
21,409.92
38,061.04
28,592.88
88,063.84
110
Рашка
61,218.54
57,354.96
57,363.43
175,936.93
111
Ражањ
87,483.00
31,874.74
4,790.00
124,147.74
112
Рековац
135,711.00
5,824.26
52,749.02
29,635.86
223,920.14
113
Рума
50,000.00
5,000.00
91,728.43
152,270.33
298,998.76
114
Савски Венац
129,892.83
115,610.07
270,267.10
96,154.64
611,924.64
115
Сечањ
27,035.78
12,088.00
39,123.78
116
Сента
36,470.02
87,730.02
117
Сјеница
4,549.64
220.00
4,769.64
118
Смедеревска Паланка
135,653.65
16,290.00
246,891.94
119
Сокобања
59,100.78
18,909.26
98,010.04
120
Србобран
52,663.86
32,119.20
84,783.06
121
Сремски Карловци
122
Стара Пазова
123
Стари Град
124
Сурчин
125
Сурдулица
31,633.28
126
Свилајнац
434,607.40
127
Сврљиг
102,426.00
128
Шабац
129
130
131
51,260.00
94,948.29
20,000.00
71,429.00
545,070.16
3,314.00
91,178.48
30,966.43
155,675.17
110,121.69
15,402.07
670,593.92
145,234.89
71,393.20
216,628.09
63,940.33
45,257.00
153,080.45
146,985.24
5,116.04
586,708.68
24,022.83
45,214.42
32,258.00
203,921.25
792,034.49
162,408.39
235,574.03
151,437.97
1,341,454.88
Шид
104,763.00
54,312.97
118,139.25
159,901.30
437,116.52
Темерин
107,704.30
365.14
80,169.42
71,906.55
260,145.41
Тител
60,000.00
57,540.76
64,287.47
9,730.32
191,558.55
132
Топола
291,601.00
49,286.80
28,903.09
36,379.56
406,170.45
133
Трговисте
77,377.00
41,597.26
118,974.26
134
Трстеник
73,541.24
134,905.49
208,446.73
135
Тутин
12,627.99
4,352.10
80,460.71
48,000.00
12,249.84
16,435.48
124,708.74
15,480.62
87 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
136
Уб
137
Ушће
138
Варварин
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
51,856.71
26,299.00
78,155.71
2,365.00
106,863.00
31,458.48
29,835.00
61,293.48
111,995.97
78,581.81
226,694.70
55,933.81
29,064.00
133,286.81
45,827.74
13,045.00
78,392.60
57,212.95
89,438.24
161,651.19
104,498.00
139
Велика Плана
4,800.00
140
Велико Градиште
48,289.00
31,316.92
141
Владичин Хан
142
Владимирци
143
Власотинце
61,983.38
8,847.00
70,830.38
144
Вождовац
341,418.23
4,741.98
346,160.21
145
Врачар
267,075.10
657,089.87
254,959.73
1,862,782.77
146
Врањска Бања
131,547.00
7,002.00
21,575.00
160,124.00
147
Врбас
100,300.00
253,875.81
350,142.19
704,318.00
148
Врњачка Бања
158,450.00
42,550.68
65,575.93
97,746.46
364,323.07
149
Вршац
124,590.15
192,088.72
108,300.75
424,979.62
7,788.00
50,394.38
58,182.38
907.20
229,851.24
197,545.27
461,802.72
132,241.57
64,916.00
217,157.57
10,801.29
4,612.87
71,531.69
86,945.85
23,309.10
29,462.83
12,065.12
159,922.05
48,270.46
18,995.00
67,265.46
15,054.34
3,365.00
18,585.23
32,710.00
32,710.00
445,583.61
162,602.02
787,499.77
19,519.86
15,000.00
150
Земун
151
Зрењанин
33,499.01
152
Жабаљ
20,000.00
153
Жабари
154
Жагубица
155
Житисте
156
Житорадја
95,085.00
683,658.07
165.89
157
Звечан
158
Звездара
179,314.14
159
Покрајински Војводина
335,488.32
636,154.34
2,511,542.68
476,772.79
3,959,958.13
160
Пожаревац
10,620.00
155,696.87
161,029.92
106,775.65
434,122.44
161
Суботица
152,096.86
537,376.34
9,267.92
698,741.12
162
Сремска Митровица
58,710.20
112,872.46
8,156.00
179,738.66
163
Нови Сад
476,111.72
157,668.24
738,614.11
315,554.35
1,687,948.42
164
Ниш
378,749.31
440,909.90
166,338.57
30,352.56
1,016,350.34
165
Блаце
126,100.00
3,840.00
129,940.00
166
Крагујевац
48,200.00
60,042.86
194,478.68
225,281.85
528,003.39
167
Панчево
20,000.00
105,720.93
137,765.93
560,548.09
824,034.95
168
Обреновац
5,308.00
87,813.36
318,487.02
338,450.62
750,059.00
169
Сопот
9,832.18
12,980.00
3,985.00
26,797.18
170
Сомбор
253,786.36
121,741.19
375,527.55
171
Ужице
5,630.40
249,979.80
6,877.38
262,487.58
172
Смедерево
36,146.11
2,076.00
224,037.03
524,586.39
786,845.53
173
Ваљево
95,569.05
231,500.00
161,938.87
247,675.89
736,683.81
174
Врање
693,415.64
59,036.31
113,827.70
70,707.25
936,986.90
175
Зајечар
182,050.00
42,936.00
73,501.00
5,798.00
304,285.00
176
Централа
3,780,566.33
3,642,343.86
17,787,394.05
18,448,033.51
43,658,337.75
26,114,326.41
11,625,371.22
40,619,517.36
31,590,927.21
109,950,142.20
1. Укупно
88 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
2. Трошкови рекламног материјала и публикација
Ред.
бр.
I
II
III
Дизајн и израда
материјала
Штампа материјала
Дистрибуција
материјала
Врста рекламног материјала
Укупно I+II+III
1
Плакати
65.006.20
65.006.20
2
Брошуре
58.339.20
58.339.20
3
Публикације
/
/
4
Билборди
/
/
5
Леци
221.303.78
221.303.78
Друго
6
2. Укупно
391.702.18
391.702.18
736.351,36
736.351,36
Напомена
3. Трошкови јавних догађаја
Ред.
бр.
Врста јавног догађаја
1
Страначки конвенција
2
Изборна конвенција
3
Митинг
4
Трибина
5
Конференција за штампу
6
Други типови јавних догађаја
I
II
II
IV
V
Закуп простора
Организација
Техничка
припрема
Путни трошкови
Остало
Укупно I+II+III
+IV+V
Напомена
3. Укупно
4. Зараде
Ред. бр.
Обавезе по основу зарада
(бруто зарада + доприноси на терет
послодавца)
Обавеза по основу ауторских
хонорара
(бруто зарада + доприноси на терет
послодавца)
1
74.093.152.81
/
Обавезе по основу уговора о делу
(бруто зарада + доприноси на терет
послодавца)
361.440.00
Напомена
2
3
74.093.152.81
4. Укупно
361.440.00
5. Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и рада са чланством
Ред.
бр.
Врста активности
Износ средстава
1
Стручно усавршавање
4.857.219,00
2
Чланарине међународним организацијама
1.263.615,24
3
Рад са чланством
Напомена
2.596.382,38
5. Укупно
8.717.216.62
6. Укупно сви други трошкови (у складу са прописима о рачуновдству
и ревизији) у 2011.години непоменути у табелама од 1 - 5
64.046.079,04
89 од 91
Образац И-1
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – 2011.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ИВ ИМОВИНА, КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
на дан 31.12.2011.
Врста имовине
А.
I
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
2
Некретнине, постројења и опрема
262.478.00
317.427.00
16.714.840.40
20.281.277.11
16.714.840.40
20.281.277.11
16.977.318.40
20.598.654.47
12.374.898.66
986.445.25
12.374.498.66
986.445.25
1.095.174.17
21.878.104.68
31.844.189.52
24.217.877.82
31.485.513.19
23.677.886.49
358.676.33
539.991.33
34.339.818.39
34.752.264.83
II УКУПНО (1+2+3+4)
79.563.680.74
81.834.692.58
А. УКУПНО (I+II)
96.630.999.14
102.433.347.05
12.588.273.98
13.214.412.32
2.1
Земљиште
2.2
Грађевински објекти
2.3
Пословни простор
2.4
Опрема
2.5
Инвестиционе некретнине
3
Учешће у капиталу задужбина
4
Основна средства у припреми и
аванси за основна средства
5
Остална основна средства непоменута
од 1-4
I УКУПНО (1+2+3+4+5)
II
ОБРТНА ИМОВИНА
1
Залихе (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1
Дати аванси за робу
1.2
Дати аванси за услуге
1.3
Остало (књиге, хемијске оловке,
упаљачи, беџеви, привесци итд.)
2
Краткорочна потраживања
3
Готовински еквиваленти и готовина
3.1
Хартије од вредности
3.2
Динарски (пословни) рачуни
3.3
Девизни рачуни
3.4
Благајна
Б.
Нето вредност на дан 31.12. текуће
године
Напомена
АКТИВА
1
4
Нето вредност на дан 01.01. текуће
године
Остала пословна имовина непоменута
од 1-3
ВАНБИЛАНСНА
АКТИВА
I
Потраживања за изборно јемство
II
Остало
Б. УКУПНО (И+ИИ)
В.
ПАСИВА
I
КАПИТАЛ
II
ДУГОРОЧНА
ОБАВЕЗЕ
РЕЗЕРВИСАЊА И
90 од 91
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti,
finansijski izveštaji Demokratske stranke na dan 31. 12. 2011,
sa mišljenjem ovlašćenog revizora,
dostavljeni su Agenciji za borbu protiv korupcije dana 12. 04. 2012. godine
Download

Финансијски извештај Демократске странке