СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLIV
Број 7
ПОЖАРЕВАЦ
06.06.2012.
ГРАД ПOЖАРЕВАЦ
1
Република Србија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-013-20/3
17.5.2012. године
Пожаревац
На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 36/10-Одлука УС и 54/11) и члана 17. тачка 10) Пословника Градске изборне комисије („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 2/12), Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници од 17.5.2012. године,
усвојила је и подноси
ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца одржаним 6.5.2012. године
I
1. Укупни резултати избора за одборнике у Скупштини града Пожаревца, одржаних 6. маја 2012.
године су следећи:
-број бирачких места за која су обрађени резултати……………………………….….....68;
-број бирача уписаних у бирачки списак……………...…………...............................70.771;
-број бирача који су гласали на бирачким местима……………………………….....39.502;
-број бирача који су гласали ван бирачког места……………..…………………...….....428;
-број примљених гласачких листића……….................................................................70.690;
-број неважећих гласачких листића……………….........................................................1.883;
-број важећих гласачких листића.................................................................................. 37.616;
-број гласова и број мандата које су добиле поједине изборне листе:
Ред.бр.
НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
БРОЈ ГЛАСОВА
КОЈЕ ЈЕ
ДОБИЛА
ИЗБОРНА
ЛИСТА
8262
БРОЈ МАНДАТА
КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА
ИЗБОРНА ЛИСТА
1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ
2.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
2453
5
3.
УЈЕДИЊЕНИ
РЕГИОНИ
ВЛАДИМИР ИЛИЋ
3297
6
4.
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ПРЕОКРЕТ
(ЛДП,СПО)
2558
5
СРБИЈЕ-
17
Страна 2 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
5.
ПОКРЕНИМО ПОЖАРЕВАЦ- ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ
(СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА
СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА
СРБИЈЕ, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК,
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА,
ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)
8566
17
6.
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
1727
0
7.
ИВИЦА
ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
(ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“
8810
18
8.
ГРУПА ГРАЂАНА „ИНИЦИЈАТИВОМ ЗА
ПРОМЕНЕ“МИЛОШ ЦВЕТАНОВИЋ
842
0
9.
ГРУПА ГРАЂАНА „БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
У ЕВРОПИ“-МАШ.ИНГ.ДУШКО ЈОВИЋ
1101
0
СРБИЈЕ-
2. Градска изборна комисија је утврдила да је, од укупно 68 бирачких одбора у Граду Пожаревцу
примила изборни материјал од 68 бирачких одбора.
3. Градска изборна комисија је утврдила је да није било битних повреда одредаба Закона о локалним
изборима и Закона о избору народних посланика и није поништила гласање ни на једном бирачком
месту.
II
На изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, који су одржани дана 6.5.2012. године, као
одборници Скупштине града Пожаревца изабрани су:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ (17):
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
према подацима из уверења о
пребивалишту
1.
Жарко Пивац
06.10.1968.
дипл. економиста /мастер
права
Пожаревац, Моше Пијаде 29/9
2.
Миодраг
Милосављевић
18.09.1962.
дипломирани правник
Пожаревац, Топличина 2
3.
Вукица Васић
29.11.1970.
дипломирани економиста
Пожаревац, Светосавска 18/25
4.
Ирена Ајдачић
11.09.1961.
5.
др Јовица Динчић
28.01.1958.
6.
Лидија Лекић
21.10.1969.
професор информатике
Пожаревац, Симе Симића 26
7.
Дејан Ракић
16.05.1957.
инжењер пољопривреде
Пожаревац, Југовићева 1
Ред.
број
професор
електротехнике
лекар спец.
анестезиологије
Костолац, Рударска 2/2
Пожаревац, 27.Априла 39
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 3
спец. дипл. инж.
агрономије
Пожаревац, Борска 32
Весна Сретеновић 19.07.1961.
економски техничар
Пожаревац, Пионирски Трг
15/23
10.
Новица
Радивојевић Ноле
18.01.1966.
приватни предузедник
Лучица
11.
Бобан Огњановић
13.08.1967.
термоенергетски
техничар
Кленовник
8.
Саша Филиповић
9.
12.
13.
др Драгана
Здравковић
Златко
Миладиновић
15.08.1967.
28.03.1968.
08.05.1974.
лекар спец.
дерматовенерологије
дипл. инж. произв.
менаџмента
Пожаревац, Немањина 7/25
Пожаревац, Светосавска 18/19
14.
Богдан Траиловић
13.05.1954.
приватни предузетник
Пожаревац, 6.Личка Дивизија
13
15.
Наташа
Младеновић
17.01.1971.
дилпломирани
економиста
Пожаревац, Вардарска 19/30
16.
Дејан Живановић
05.02.1972.
програмер
Пожаревац, Узун Миркова 24
17.
Дарко Јовић Пушкар
10.01.1976.
тт монтер
Пољана
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ (5):
Пребивалиште и адреса стана
Ред.
Датум
Име и презиме
Занимање
према подацима из уверења о
број
рођења
пребивалишту
Пожаревац, 23.Српске
1.
Саша Ваљаревић
08.06.1969.
Дипл.економиста
дивизије 29
Драган
2.
03.05.1958.
Електротехничар
Петка
Стојадиновић
Пожаревац, Кнез Милошев
3.
Марија Рељин
07.10.1989.
Економиста
венац 6/11
4.
Иван Јовић
08.07.1984.
Војна академија
Пож,Драгољуба Ђурића 8
5.
Млађан Николић
10.03.1976
Електро-енергетичар
Ћириковац
3. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ВЛАДИМИР ИЛИЋ (6):
Ред.
Број
Пребивалиште и адреса стана
према подацима из уверења о
пребивалишту
Пожаревац, Миодрага
Марковића 26
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
1.
Владимир Илић
10.03.1963.
Дипл.економиста
2.
Звонко
Миленковић
01.10.1947.
предузетник
Пожаревац, Шумадијска 21
3.
Даворка
Митровић
22.09.1985.
дипл.економиста
Пожаревац, Јефимије 10
4.
Стевица Спајић
06.12.1971.
Дипл.економиста
Пожаревац, Зетска 10
5.
Предраг Макар
30.10.1958.
Дипл.инг.руд.
Пожаревац, Бојане Првуловић
17
Страна 4 - Број 7
6.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Звездана
Вучковић
22.12.1963.
Дипл.економиста
06.06.2012.
Пожаревац, Зеленгорска 31
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ПРЕОКРЕТ (ЛДП,СПО) (5):
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса стана
према подацима из уверења о
пребивалишту
1.
Драган
Радосављевић
10.11.1966.
инг.машинства
Маљуревац бб
2.
Војислав
Стојићевић
25.11.1968.
наставник
Брадарац бб
3.
Дејана Косијер
29.03.1987.
адм. радник
Пећка 40, Пожаревац
4.
Иван Млакар
24.05.1976.
дипл.инг.менаџмента
Ђуре Јакшића 13, Костолац
5.
Саша Митровић
11.2.1970.
грађев.техничар
Радмиле Трифуновић 6,
Костолац
5. ПОКРЕНИМО ПОЖАРЕВАЦ- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК, ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА) (17):
Пребивалиште и адреса стана
Ред.
Датум
Име и презиме
Занимање
према подацима из уверења о
број
рођења
пребивалишту
1.
Верољуб Арсић
28.08.1969.
Приватни предузетник
Пожаревац, Лоле Рибара 50
2.
Бане Спасовић
21.11.1968.
Дипл правник
Пожаревац, Југовићева 35
3.
Милена Павловић
15.11.1980.
Апотекар
Пожаревац, Косовска 73
4.
Небојша Јочић
16.05.1962.
Дипл. економиста
5.
Младен Ничић
14.06.1974.
Професор гитаре
6.
Верица Савић
29.11.1983.
Дипл. инг. орг. наука
7.
Владан Петровић
02.09.1961.
Дипл. правник
Пожаревац, Топличина 14/7
8.
Иван Савић
Душанка
Кендришић
12.03.1980.
Струк.инж.ел.тех.
Костолац, Јадранска 1/32
28.09.1952.
Дипл. правник
Брежане
10.
Дејан Крстић
22.06.1971.
11.
Жељко Живковић
Катарина
Петровић
Дане Хркаловић
Синиша Стокић
Цвија Живковић
Миодраг
Степановић
Вејан Цвејић
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Пожаревац, Седам секретара
скоја 3
Пожаревац, Чеде Васовића
62/17
Пожаревац, Чеде Васовића
47/22
06.04.1978.
Термоенергертсики
техничар
Вк возач
Брадарац
22.01.1986.
Дипл.економиста
Пожаревац, Студеничка 16
09.09.1962.
Дипл. инг. пољопривреде
Пожаревац, Варддарска 20/8
04.05.1961.
20.09.1969.
Трговац
Пољопривредник
Пожаревац, Партизанска 21
Батовац
14.11.1983.
Доктор гео-наука
Пожаревац, 15 Октобар 20/6
22.05.1976.
Вкв багериста
Ћириковац
Пожаревац. Његошева 12/4
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 5
6. ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“ (18):
Пребивалиште и адреса стана
Датум
Ред.
Име и презиме
Занимање
према подацима из уверења о
Број
рођења
пребивалишту
Миомир Илић
Пожаревац, Чеде Васовића
11.01.1948.
1.
Дипл. инг Шумарства
– Мића
8/28
Милић Јовановић
Инж. Прехрамбене
Пожаревац, Невесињска 48/20
2.
19.05.1952.
– Гојко
технологије
3.
Душанка Кукољ
04.10.1957.
Правник
Пожаревац, Ратарска л2/9
Пругово, Милоја Марковића
4.
Драган Лазовић
18.11.1954.
Службеник
10
Пожаревац, Браничевска
5.
Момир Пејановић 15.11.1930.
Пензионер
21/12
6.
Борка Рахић
17.05.1958.
Пензионер
Костолац, Николе Тесле 2
Слободан
7.
16.04.1970.
Машински техничар
Пожаревац, Бате Булића 39
Живковић
8.
Горан Јеличић
15.07.1967.
Радник
Пожаревац, Цане Бабовић 143
9.
Тања Ваљаревић
10.12.1972.
Дипл. правник
Пожаревац, Костолачка 6
Милорад
10.
12.03.1956.
Правник
Пожаревац, Хомољска 17
Јовановић
24.05.1941.
Пензионер
Пожаревац, 7.јули 19
11.
Душан Вујичић
12.
Слађана Вујчић
07.02.1965.
Дипл. правник
Пожаревац, Зеленгорска 20А
13.
Зоран Марковић
14.09.1960.
Економиста
Костолац, Николе Тесле 12/31
14.
Мића Таталовић
11.08.1946.
Пензионер
Лучица, 15. октобар 43
Дубравка
05.11.1949.
15.
Пензионер
Пожаревац, Моше Пијаде 36/3
Поповић
Александар
Пожаревац, Аћима Медовића
16.
13.04.1952.
Дипл. економиста
Стојковић
9
Мирољуб
17.
02.09.1949.
Машински техничар
Живица, Зеленгорска 2
Милошевић -Тића
18.
Јања Станковић
09.03.1959.
Службеник
Пожаревац, Молиерова 11
У Пожаревцу, 17.5.2012. године Број: 01-013-20/3
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Мирослав Унгурјановић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1) Јасмина Илић, с.р.
2) Момир Рогожарски, с.р.
3) Владимир Михајловски, с.р.
4) Новица Пантић, с.р.
5) Бранислав Вујисић, с.р.
6) Саша Манев, с.р.
7) Зоран Милошевић, с.р.
8) Mладен Станимировић, с.р.
9) Дарко Илић, с.р.
10) Бранислав Поповић, с.р.
11) Иван Стефановић, с.р.
12) Братислав Андрејић, с.р.
13) Mирослав Нешић, с.р.
Страна 6 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2
На основу члана 56. став 5. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 54/11), члана 27. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст) члана 5. Пословника Скупштине
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 2/08) и Извештаја Верификационог
одбора,
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборницима
Скупштине града Пожаревца
I
Потврђују
се
додељени
мандати
одборницима Скупштине града Пожаревца,
изабраним на изборима одржаним 6.5.2012. године
и то:
1. Пивац Жарку из Пожаревца, ул. Моше Пијаде
бр. 29/9;
2. Милосављевић Миодрагу из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 2;
3. Васић Вукици из Пожаревца, ул. Светосавска
бр. 18/25;
4. Ајдачић Ирени из Костолца, ул. Рударска бр.
2/2;
5. Динчић др Јовици из Пожаревца, ул. 27.Априла
бр. 39;
6. Лекић Лидији из Пожаревца, ул.Симе Симића
бр. 26;
7. Ракић Дејану из Пожаревца, ул. Југовићева бр.
1;
8. Филиповић Саши из Пожаревца, ул. Борска бр.
32;
9. Сретеновић Весни из Пожаревца, ул.
Пионирски Трг бр. 15/23;
10. Радивојевић Новици из Лучице;
11. Огњановић Бобану из Кленовника;
12. Здравковић др Драгани из Пожаревца, ул.
Немањина бр. 7/25;
13. Миладиновић Златку из Пожаревца, ул.
Светосавска бр. 18/19;
14. Траиловић Богдану из Пожаревца, ул. 6.Личке
дивизије бр. 13;
15. Младеновић Наташи из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 19/30;
16. Живановић Дејану из Пожаревца, ул. Узун
Миркова бр. 24;
17. Јовић Дарку из Пољане;
06.06.2012.
18. Ваљаревић Саши из Пожаревца, ул. Воје
Вујовића бб;
19. Стојадиновић Драгану из Петке;
20. Рељин Марији из Пожаревца, ул. Кнез Милошев
венац бр. 6/11;
21. Јовић Ивану из Пожаревца, ул. Драгољуба
Ђурића бр. 8;
22. Николић Млађану из Ћириковца;
23. Илић Владимиру из Пожаревца, ул. Миодрага
Марковића бр. 26;
24. Миленковић Звонку из Пожаревца, ул.
Шумадијска бр. 21;
25. Митровић Даворки из Пожаревца, ул. Јефимије
бр. 10;
26. Спајић Стевици из Пожаревца, ул. Зетска бр. 10
27. Макар Предрагу из Пожаревца, ул. Бојане
Првуловић бр. 17;
28. Вучковић Звездани из Пожаревца, ул.
Зеленгорска бр. 31;
29. Радосављевић Драгану из Маљуревца бб;
30. Стојићевић Војиславу из Брадарца бб;
31. Косијер Дејани из Пожаревца, ул. Пећка бр.
40;
32. Млакар Ивану из Костолца, ул. Ђуре Јакшића
бр. 13;
33. Митровић Саши из Костолца, ул. Радмиле
Трифуновић бр. 6;
34. Арсић Верољубу из Пожаревца, ул. Лоле
Рибара бр. 50;
35. Спасовић Банету из Пожаревца, ул. Југовићева
бр. 35;
36. Павловић Милени из Пожаревца, ул. Косовска
бр. 73;
37. Јочић Небојши из Пожаревца, ул. Седам
секретара СКОЈ-а бр. 3;
38. Ничић Младену из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 62/17;
39. Савић Верици из Пожаревца, ул. Чеде Васовића
бр. 47/22;
40. Петровић Владану из Пожаревца, ул. Топличина
бр. 14/7;
41. Савић Ивану из Костолца, ул. Јадранска бр.
1/32;
42. Кендришић Душанки из Брежана;
43. Крстић Дејану из Пожаревца, ул. Његошева бр.
12/4;
44. Живковић Жељку из Брадарца;
45. Петровић Катарини из Пожаревца, ул.
Студеничка бр. 16;
46. Хркаловић Данету из Пожаревца, ул. Вардарска
бр. 20/8;
47. Стокић Синиши из Пожаревца, ул. Партизанска
бр. 21;
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
48. Живковић Цвији из Батовца;
49. Степановић Миодрагу из Пожаревца, ул. 15.
октобра бр. 20/6;
50. Цвејић Вејану из Ћириковца;
51. Илић Миомиру из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 8/28;
52. Јовановић Милићу из Пожаревца, ул.
Невесињска бр. 48/20;
53. Кукољ Душанки из Пожаревца, ул. Ратарска
бр. Л2/9;
54. Лазовић Драгану из Пругова, ул. Милоја
Марковића бр. 10;
55. Пејановић Момиру из Пожаревца, ул.
Браничевска бр. 21/12;
56. Рахић Борки из Костолца, ул. Николе Тесле бр.
2;
57. Живковић Слободану из Пожаревца, ул.Бате
Булића бр. 39;
58. Јеличић Горану из Пожаревца, ул. Цане Бабовић
бр. 143;
59. Ваљаревић Тањи из Пожаревца, ул. Костолачка
бр. 6;
60. Јовановић Милораду из Пожаревца, ул.
Хомољска бр. 17;
61. Вујичић Душану из Пожаревца, ул. 7.јула бр.
19;
62. Вујчић Слађани из Пожаревца, ул. Зеленгорска
бр. 20А;
63. Марковић Зорану из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 12/31;
64. Таталовић Мићи из Лучице, ул. 15. октобра бр.
43;
65. Поповић Дубравки из Пожаревца, ул. Моше
Пијаде бр. 36/3;
66. Стојковић Александару из Пожаревца, ул.
Аћима Медовића бр. 9;
67. Милошевић Мирољубу из Живице, ул.
Зеленгорска бр. 2; и
68. Станковић Јањи из Пожаревца, ул. Молиерова
бр. 11.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
у
“Службеном
Упутство о правном средству: Против овог
решења одборник може изјавити жалбу Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 7
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Момир Пејановић, с.р.
3
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана
38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка
10. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника Скупштине града
Пожаревца
I
Бира се Жарко Пивац, дипл. економиста из
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/9, одборник, за
председника Скупштине града Пожаревца.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
у
“Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Момир Пејановић, с.р.
4
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана
39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 10.
и члана 74. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника Скупштине
града Пожаревца
I
Бира се Милић Јовановић, инж. прехрамбене
технологије из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 48/20,
одборник, за заменика председника Скупштине
града Пожаревца.
Страна 8 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
у
РЕШЕЊЕ
о избору градоначелника града Пожаревца
“Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
06.06.2012.
I
Бира се Миомир Илић, дипл. инж. шумарства
из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 8/28, одборник,
за градоначелника града Пожаревца.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
5
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7а
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и
члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27.
став 1. тачка 11. и члана 80. став 2. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу секретара Скупштине града
Пожаревца
I
Поставља се Мирослав Унгурјановић, дипл.
правник из Пожаревца, ул. Вардарска бр. 18/3, за
секретара Скупштине града Пожаревца.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
7
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
43. став 2., 4. и 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27.став
1. тачка 12. и члана 83. став 2., 4. и 6. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика градоначелника града
Пожаревца
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
I
Бира се Вукица Васић, дипл. економиста из
Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/25, одборник, за
заменика градоначелника града Пожаревца.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7б
6
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и
члана 43. став 1. и 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27.
став 1. тачка 12. и члана 83. став 1. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
у
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
8
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став
1., 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
гласник РС“, бр. 129/07), члана 27.став 1. тачка 12.
и члана 85. став 1., 2. и 3. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Градског већа града Пожаревца
I
За чланове Градског већа града Пожаревца
бирају се:
1. Ђокић Александар, дипл. правник из
Пожаревца, ул. Пионирски трг бр. 17/2;
2. Ђорђевић
Мирослав,
приватни
предузетник из Пругова;
3. Косановић Гордана, дипл. правник из
Пожаревца, ул. Страхнића Бана бр. 7;
4. Михајловић Радомир, наставник у
пензији из Пожаревца, ул. 6. личке
дивизије бр. 8/3;
5. Николић Марина, професор српског
језика из Пожаревца, ул. Косте Рацина
бр. 44;
6. Радовановић Драган, дипл. економиста
у пензији из Пожаревца, ул. Колубарска
бр. 14;
7. Стевић Слађан, приватни предузетник
из Берања;
8. Стојићевић
Војислав,
приватни
предузетник из Брадарца; и
9. Стојићевић Милан, дипл. инжењер
производног менаџмента из Костолца,
ул. Кнеза Лазара бр. 26;
9
На основу члана 43. став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
54/11) и на основу члана 27. и 82. став 5. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Миомиру Илићу,
одборнику Скупштине града Пожаревца
I
Миомиру Илићу, одборнику Скупштине
града Пожаревца, из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 8/28, престао је мандат одборника
Скупштине града Пожаревца избором на функцију
градоначелника града Пожаревца, закључно са
6.6.2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
у
„Службеном
Упутство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Градоначелник града Пожаревац је
председник Градског већа, а заменик градоначелника
града Пожаревца је члан Градског већа по
функцији.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
Број 7 - Страна 9
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
10
На основу члана 43. став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
54/11) и на основу члана 27. и 82. став 5. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
Страна 10 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Вукици Васић, одборнику
Скупштине града Пожаревца
I
Вукици Васић, одборнику Скупштине
града Пожаревца, из Пожаревца, ул. Светосавска
бр. 18/25, престао је мандат одборника Скупштине
града Пожаревца избором на функцију заменика
градоначелника града Пожаревца, закључно са
6.6.2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
Упутство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
Упутство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/7ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
12
На основу члана 14. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању дужности од општег
интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 27. став
1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу
11
На основу члана 45. став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
54/11) и на основу члана 27. и 82. став 5. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Војиславу Стојићевићу,
одборнику Скупштине града Пожаревца
06.06.2012.
I
Именује се др Звонимир Благојевић, дипл.
инж. машинства из Пожаревца, ул. Браничевски
сквер бр. 7/22, за директора Јавног предузећа
„Топлификација“ у Пожаревцу, досадашњи директор
истог предузећа, од 6. јуна 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6а
I
Војиславу Стојићевићу, одборнику Скупштине града Пожаревца, из Брадарца, престао је
мандат одборника Скупштине града Пожаревца
избором на функцију члана Градског већа града
Пожаревца, закључно са 6.6.2012. године.
13
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
На основу члана 14. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању дужности од општег
интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02,
у
„Службеном
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 27. став
1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ у Пожаревцу
I
Именује се Слободан Јовић, инж. технолог из
Пожаревца, ул. Трг ослобођења бр. 3/7, за директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
у Пожаревцу, досадашњи директор истог предузећа,
од 6. јуна 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
14
На основу члана 34. став 2. и члана 35.
Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 9) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07) и члана 27. став 1. тачка 9) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Историјског архива у
Пожаревцу
I
Именује се мр Јасмина Николић, етнологантрополог и виши архивист из Пожаревца, за
директора Историјског архива у Пожаревцу,
досадашњи директор исте установе, од 16. јуна
2012. године.
Број 7 - Страна 11
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
Образложење
Правни основ за доношење решења о
именовању директора Установе Историјски архив
Пожаревац је у члану 34. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09),
који предвиђа да директора установе именује и
разрешава оснивач. Члан 35. истог закона предвиђа
да директор установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина односно јединица
локалне самоуправе, именује се на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован. Јавни конкурс
расписује и спроводи управни одбор установе, а
расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Управни одбор Установе дужан је да у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса изврши
избор кандидата и предлог достави оснивачу.
Управни одбор Историјског архива у
Пожаревцу доставио је Одлуку бр. 535-3-672/2
од 21. маја 2012. године, којом се на основу
спроведеног поступка јавног конкурса за избор
директора Историјског архива у Пожаревцу, за
директора на мандатни период од 4 године, почев
од 16. јуна 2012. године, предлаже мр Јасмина
Николић, етнолог-антрополог и виши архивист из
Пожаревца.
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2012. године, утврдило је
предлог решења као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
15
На основу члана 224. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана
18. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 9) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
Страна 12 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора установе Центар за
социјални рад у Пожаревцу
I
Разрешава се Мирослав Стојимировић,
дипл. економиста из Пожаревца, ул. Лоле Рибара
бр. 2, дужности директора установе Центар за
социјални рад у Пожаревцу, са 6. јуном 2012.
године.
301, за вршиоца дужности директора установе
Центар за социјални рад у Пожаревцу, од 7. јуна
2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
16
На основу члана 125. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) и члана 27. став
1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 -пречишћен
текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовање вршиоца дужности директора
установе Центар за социјални рад у Пожаревцу
I
Именује се Јасмина Турудић, дипл.
дефектолог из Пожаревца, ул. Хајдук Вељкова бр.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
о разрешењу директора установе Центар за
социјални рад у Пожаревцу је у члану 18. Закона
о јавним службама („Службени гласник РС“ бр.
42/91 и 71/94), који предвиђа да директора установе
именује и разрешава оснивач.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул. Немањина бр. 9, у
року од 30 дана од дана пријема истог.
06.06.2012.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
17
На основу члана 18. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91 и
71/94), члана 32. става 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и
члана 27. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу
I
Разрешава се Бранко Чегањац, пословни
менаџер из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 8,
дужности вршиоца дужности директора установе
Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу, са 6.
јуном 2012. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о
разрешењу директора установе Спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу је у члану 18. Закона
о јавним службама („Службени гласник РС“ бр.
42/91 и 71/94), који предвиђа да директора установе
именује и разрешава оснивач.
С обзиром да вршилац дужности директора
установе у дужем временском периоду није у
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
могућности да представља и заступа установу,
организује и руководи процесом рада и води
пословање установе, као и да одговара за законитост
рада установе, Градско веће града Пожаревца,
на седници одржаној дана 6. јуна 2012. године,
утврдило је предлог решења као у диспозитиву.
Против овог решења не може се изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор, тужбом
код Управног суда у Београду, ул. Немањина бр. 9, у
року од 30 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
18
На основу члана 18. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и
71/94), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07),
члана 27. став 1. тачка 9. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст) и члана 30. Статута установе
Спортски центар „Пожаревац“ („Службени гласник
града Пожаревца“ бр. 4/09),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора установе Спортски
центар „Пожаревац“ у Пожаревцу
I
Именује се Мирослав Стојимировић, дипл.
економиста из Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 2, за
директора Установе Сортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу, почев од 7. јуна 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
Број 7 - Страна 13
19
На основу члана 27. и 35. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије
за избор и именовања Скупштине града
Пожаревца
I
Разрешавају се дужности председника,
заменика председника и члана Комисије за избор и
именовања Скупштине града Пожаревца:
1. Јовановић
Милић,
одборник
из
Пожаревца, ул. Невесињска бр. 48/20;
2. Томић Виолета, одборник из Пожаревца,
ул. Дринска бр. 21/5;
3. Сретеновић
Весна,
одборник
из
Пожаревца, ул. Пионирски трг бр. 15/23;
4. Траиловић
Богдан,
одборник
из
Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр.13;
5. Кукољ Душанка, одборник из Пожаревца,
ул. Ратарска бр. Л2/9;
6. Матић Славољуб, одборник из Пожаревца,
ул. Станоја Главаша бр. 18;
7. Живковић Славко из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 20;
8. Јовић Владан, одборник из Бубушинца;
и
9. Ранђеловић Љиљана, одборник из
Костолца, ул. Трудбеничка бр. 23/28;
II
У Комисију за избор и именовања
Скупштине града Пожаревца именују се:
- за председника Јовановић Милић,
одборник из Пожаревца, ул. Невесињска
бр. 48/20, а за заменика председника
Сретеновић Весна, одборник из
Пожаревца, Пионирски трг бр. 15/23;
- за чланове:
1. Траиловић Богдан, одборник из
Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр.
13;
2. Младеновић Наташа, одборник из
Пожаревца, ул. Вардарска бр. 19/30;
3. Кукољ Душанка, одборник из
Пожаревца, ул. Ратарска бр. Л2/9;
Страна 14 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4. Пејановић Момир, одборник из
Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21;
5. Репеџић Зоран из Пожаревца, ул.
Златарска бр. 14;
6. Живковић Славко из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 20 и
7. Ваљаревић Саша, одборник из
Пожаревца, ул. Воје Вујовића бб.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
у
“Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
20
На основу члана 27. и 35. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
од 6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине
града Пожаревца
I
Разрешавају се дужности председника,
заменика председника и члана Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине града
Пожаревца:
1. Пивац Жарко, одборник из Пожаревца,
ул. Моше Пијаде бр. 29/9;
2. Јеличић Горан, одборник из Пожаревца,
ул. Цане Бабовић бр. 143;
3. Радисављевић Миодраг, одборник из
Пожаревца, ул. Александра Ивановића
бр. 39;
4. Станисављевић Саша, одборник из
Брадарца;
5. Милошевић Мирољуб, одборник из
Живице;
6. Чабовић Божица, одборник из Костолца,
ул. Кнеза Милоша бр. 1;
06.06.2012.
7. Илић Радиша, одборник из Костолца,
ул. Боже Димитријевића бр. 13;
8. Кресоје Саша, одборник из Љубичева;
и
9. Стојадиновић Драган, одборник из
Петке.
II
У Комисију за мандатно-имунитетска
питања Скупштине града Пожаревца именују се:
- за председника Ајдачић Ирена, одборник
из Костолца, ул. Рударска бр. 2/2, а за
заменика председника Јеличић Горан,
одборник из Пожаревца, ул. Цане Бабовић
бр. 143;
- за чланове:
1. Живановић Дејан, одборник из
Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24;
2. Ракић Дејан, одборник из Пожаревца,
ул. Југовићева бр. 1;
3. Милошевић Мирољуб, одборник из
Живице;
4. Ваљаревић Тања, одборник из
Пожаревца, ул. Костолачка бр. 6;
5. Којић Миодраг из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 10/12; и
6. Илић Радиша из Пожаревца, ул. Ђуре
Салаја бр. 12.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
у
“Службеном
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
21
На основу члана 14. став 1, 3, 4. и 5. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 54/11) и на основу члана 27. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
6.6.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Градске изборне комисије у
сталном саставу и о разрешењу и именовању
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
председника, чланова, секретара и њихових
заменика
I
Разрешавају се дужности председника,
члана, секретара и њихових заменика Градске
изборне комисије у сталном саставу:
1. Стјеповић Бранислав, адвокат из
Пожаревца, ул. Косанчићева бр. 36, кога је
предложила Одборничка група Социјалистичке
партије Србије (СПС)-Партије уједињених
пензионера Србије (ПУПС)-Јединствене Србије
(ЈС), Орландић Арсеније из Пожаревца, ул.
Ужичка бр. 12, кога је предложила Одборничка
група Социјалистичке партије Србије (СПС)Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС)Јединствене Србије (ЈС);
2. Михајловски Владимир из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 18/47, кога је предложила Одборничка
група Српске напредне странке „Напред СрбијоСНС“, Ћурчић Стефан из Пожаревца, ул. Станоја
Главаша бр. 11, кога је предложила Одборничка
група Српске напредне странке „Напред СрбијоСНС“;
3. Пантић Новица, адвокат из Пожаревца,
кога је предложила Одборничка група Српске
радикалне странке, Лукић Владимир из Костолца,
ул. Његошева бр. 18, који је предложила Одборничка
група Српске радикалне странке;
4. Вујисић Бранислав из Пожаревца, ул.
Милоша Обилића бр. 80ж, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке,
Николић Владимир из Пожаревца, ул. Цане Бабовић
бр. 107, кога је предложила Одборничка група
Српске радикалне странке;
5. Рогожарски
Момир,
дипломирани
правник из Пожаревца, ул. Нушићева бр. 7, кога
је предложила Одборничка група Г 17 ПлусСПО, Мишић Данијела, дипломирани правник
из Пожаревца, ул. Јосифа Панчића бр. 3, коју је
предложила Одборничка група Г 17 Плус-СПО;
6. Илић Јасмина, дипломирани правник
из Пожаревца, ул. Слободана Јовића бр. 2, коју
је предложила Одборничка група Демократске
странке Србије, Павловић Павле, дипломирани
правник из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 15/24,
кога је предложила Одборничка група Демократске
странке Србије;
7. Гогић-Митић
Анка,
дипломирани
правник из Пожаревца, ул. Станоја Главаша бр. 8,
коју је предложила Одборничка група Демократске
странке, Манев Саша из Пожаревца, ул. Прва
Број 7 - Страна 15
Пролетерска бр. 18, кога је предложила Одборничка
група Демократске странке;
8. Милошевић Зоран, адвокат из Пожаревца,
ул. Чеде Васовића бр. 10/7, кога је предложила
Одборничка
група
Демократске
странке,
Деспотовић Драгана, дипл. инж. производног
менаџмента из Костолца, ул. Карађорђева бр. 26,
коју је предложила Одборничка група Демократске
странке;
9. Станимировић Младен, адвокат из
Пожаревца, ул. Васе Пелагића бр. 10, кога је
предложила Одборничка група Демократске
странке, Здравковић Анкица, адвокат из Пожаревца,
Забела 5/1, коју је предложила Одборничка група
Демократске странке;
- Унгурјановић Мирослав, дипл. правник
из Пожаревца, ул. Вардарска бр. 13/3, Живановић
Драгана, дипл. правник из Пожаревца, ул. Јована
Шербановића бр. 13/5.
II
У Градску изборну комисију у сталном
саставу именују се:
- за председника Стјеповић Бранислав,
адвокат из Пожаревца, ул. Косанчићева бр. 36, кога
је предложила Одборничка група Социјалистичке
партије Србије (СПС)-Партије уједињених
пензионера Србије (ПУПС)-Јединствене Србије
(ЈС), а за заменика председника Орландић Арсеније,
дипл. правник из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12, кога
је предложила одборничка група Социјалистичке
партије Србије (СПС)-Партије уједињених
пензионера Србије (ПУПС)-Јединствене Србије
(ЈС);
1. за члана Несторовић Зоран из Пожаревца,
ул. Немањина бр. 58, кога је предложила Одборничка
група Социјалистичке партије Србије (СПС)Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС)Јединствене Србије (ЈС), а за заменика члана
Стојадиновић Сања из Батовца, коју је предложила
Одборничка група Социјалистичке партије Србије
(СПС)-Партије уједињених пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствене Србије (ЈС);
2. за члана Милошевић Зоран, адвокат
из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 10/7, кога је
предложила Одборничка група Демократске странке,
а за заменика члана Манев Саша, дипломирани
правник из Пожаревца, ул. Прва пролетерска бр. 18,
кога је предложила Одборничка група Демократске
странке;
3. за члана Станимировић Младен, адвокат
из Пожаревца, ул. Васе Пелагића бр. 10, кога
је предложила Одборничка група Демократске
Страна 16 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
странке, а за заменика члана Здравковић Анкица,
дипломирани правник из Пожаревца, Забела 5/1,
коју је предложила Одборничка група Демократске
странке;
4. за члана Михајловски Владимир из
Пожаревца, ул. Топличина бр. 18/47, кога је
предложила Одборничка група Одборничка група
Покренимо Пожаревац (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије-БК, Демократска
партија Македонаца, Покрет социјалиста), а за
заменика члана Вељановска Сашка из Пожаревца,
ул. Градиштанска бр. 25, коју је предложила
Одборничка група Одборничка група Покренимо
Пожаревац (Српска напредна странка, Нова Србија,
Покрет снага Србије-БК, Демократска партија
Македонаца, Покрет социјалиста);
5. за члана Бојковић Гордан из Пожаревца,
ул. Мирослава Јовановића бр. 14, кога је предложила
Одборничка група Покренимо Пожаревац (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет снага
Србије-БК, Демократска партија Македонаца,
Покрет социјалиста), а за заменика члана Миљковић
Далибор из Пожаревца, ул. Николе Тесле бр. 21,
кога је предложила Одборничка група Покренимо
Пожаревац (Српска напредна странка, Нова Србија,
Покрет снага Србије-БК, Демократска партија
Македонаца, Покрет социјалиста);
6. за члана Рогожарски Момир из Пожаревца,
ул. Нушићева бр. 7, кога је предложила Одборничка
група Уједињених региона Србије, а за заменика
члана Стефановић Иван, адвокат из Пожаревца,
ул. Пожаревачки партизански одред бр. 20, кога је
предложила Одборничка група Уједињених региона
Србије и
7. за члана Пантић Новица, адвокат из
Пожаревца, ул. Книнска бр. 16, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке, а за
заменика члана Вујисић Бранислав из Пожаревца,
ул. Милоша Обилића бр. 80ж, кога је предложила
Одборничка група Српске радикалне странке;
- за секретара Комисије именује се
Унгурјановић Мирослав, дипл. правник из
Пожаревца, Градска управа града Пожаревца, а
за заменика секретара Живановић Драгана, дипл.
правник из Пожаревца, Градска управа града
Пожаревца.
III
Стручне и административно-техничке
послове за Градску изборну комисију обављаће
Одељење за општу управу и скупштинске послове
– Одсек за скупштинске послове Градске управе
града Пожаревца.
IV
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.
06.06.2012.
у
“Службеном
Упутство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 24
часа од доношења овог решења.
У Пожаревцу, 6.6.2012. године Број: 01-06-49/6и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
22
По извршеном сравњењу Записника о
раду бирачких одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања за избор одборника
Скупштине града Пожаревца (Образац ОСГП19/2012), са Записником о раду Градске изборне
комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата
избора за одборнике Скупштине града Пожаревца
одржаних 6. маја 2012. године, бр. 01-013-20/1
од 7.5.2012. године, објављеним у „Службеном
гласнику града Пожаревца“, бр. 6/12, утврђено је
да се у Записнику о раду Градске изборне комисије
у Пожаревцу на утврђивању резултата избора за
одборнике Скупштине града Пожаревца одржаних
6. маја 2012. године, бр. 01-013-20/1 од 7.5.2012.
године поткрала грешка, па се даје
ИСПРАВКА
Записника о раду Градске изборне комисије у
Пожаревцу на утврђивању резултата избора
за одборнике Скупштине града Пожаревца
одржаних 6. маја 2012. године, бр. 01-013-20/1 од
7.5.2012. године
1. У Записнику о раду Градске изборне
комисије у Пожаревцу на утврђивању
резултата
избора
за
одборнике
Скупштине града Пожаревца одржаних
6. маја 2012. године, бр. 01-013-20/1 од
7.5.2012. године („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 6/12, у даљем
тексту: Записник) врши се следећа
исправка:
у тачки 5. алинеја 2), уместо броја:
„39.371“, треба да стоји број: „39.502“.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2. Исправка грешке производи правно
дејство од дана од кога производи
правно дејство Записник.
3. Ову исправку објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“ и на огласној
табли града Пожаревца.
Образложење
Приликом логичко-рачунске контроле
записника о раду бирачких одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања за
избор одборника Скупштине града Пожаревца,
на изборима одржаним 6. маја 2012. године, на
бирачком месту 11 у Основној школи у Живици
извршена је исправка тачака 14, 16, 17. и 17.2
записника, иако је записник у наведеним тачкама
био логичко-рачунски исправан.
Приликом статистичке обраде података,
односно уношења одговарајућих података о раду
бирачких одбора из записника о раду бирачких
одбора, код једног броја бирачких места, су
очигледно нетачно пренети подаци у табелу, а у
току рада је дошло и до прекида мрежне везе, што
је проузроковало да је укупан број бирача који су
гласали на бирачким местима у крајњем збиру
нетачно приказан.
Имајући у виду наведено, било је потребно
извршити исправку Записника.
У Пожаревцу, 15.5.2012. године Број: 01-013-20/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Мирослав Унгурјановић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1) Јасмина Илић, с.р.
2) Момир Рогожарски, с.р.
3) Владимир Михајловски, с.р.
4) Новица Пантић, с.р.
5) Бранислав Вујисић, с.р.
6) Саша Манев, с.р.
7) Зоран Милошевић, с.р.
8) Mладен Станимировић, с.р.
9) Дарко Илић, с.р.
10) Бранислав Поповић, с.р.
11) Иван Стефановић, с.р.
12) Гордан Бојковић, с.р.
13) Mирослав Нешић, с.р.
Број 7 - Страна 17
23
На основу члана 76. став 6. Закона о култури
( „Сл. гласник РС“ бр. 72/09), и члана 86. Статута
града Пожаревца ( „Сл. гласник града Пожаревца“
9/09 – пречишћени текст“) Градско веће града
Пожаревца на седници одржаној 22. марта 2012.
године, донело је
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују начин,
мерила и критеријуми за избор пројеката у култури
који својим квалитетом доприносе развоју и
презентацији уметности и културе а финансирају се
односно суфинансирају из буџета града Пожаревца
( у даљем тексту: Град ).
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката у
култури врши се на основу конкурса који расписује
Градско веће града Пожаревца ( у даљем тексту:
Градско веће ).
Члан 3.
Конкурс се објављује у локалном листу „Реч
народа“ и на званичном сајту Града, и отворен је 15
дана од дана објављивања.
Конкурс се расписује најмање једном
годишње, најкасније до 15. априла текуће године,
после ступања на снагу Одлуке о буџету града
Пожаревца, под условом да су у истој опредељена
средства за пројекте у култури, а може се расписати
и до 01. октобра текуће године за наредну буџетску
годину.
Члан 4.
На конкурс се могу пријавити установе
културе изузев установа културе чији је оснивач
република, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, удружења у култури,
самостални уметници, самостални стручњаци
и сарадници у култури, самостални извођачи
културних програма као и други субјекти у култури
(задужбине и фондације у култури, привредна
друштва и предузетници регистровани за обављање
делатности у култури).
Страна 18 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Конкурс се расписује за културну, односно
културно уметничку делатност под којом се
сматрају полови у следећим областима:
− истраживања, заштите и коришћења
културног наслеђа
− библиотечко – информационе делатности
− књига и књижевности (стваралаштво,
издаваштво, књижарство, преводилаштво)
− музике (стваралаштво, продукција,
интерпрентација),
− ликовне и примењене уметности,
визуелне уметности и културе
− сценског стваралаштва и интерпретације
(драма, опера,балет,плес)
− кинематографије и аудио - визуелног
стваралаштва,
− уметничке фотографије
− дигиталног стваралаштва и мултимедије
− научноистраживачке
и
едукативне
делатности у култури,
− остала музичка, говорна, и сценска
извођења културних програма.
Члан 5.
Пријава на конкурс мора да садржи:
1. основне податке о подносиоцу пројекта,
са одговарајућом документацијом.
1.А. За правна лица:
- назив, делатност, структуру запослених и
људи ангажованих на пројектима, ПИБ,
партнере,
- програме који су досада реализовани или
су у току,
- евалуацију најзначајнијих активности у
претходној години (скраћена верзија)
- начин финансирања и финансијски
извештај за претходну годину,
- програмске планове за текућу годину,
- одлуку надлежног органа правног лица о
усвајању предлога пројекта.
1.Б. За физичка лица (појединац или група аутора
који нису регистровани као правно лице):
- основне податке (име, презиме, матични
број, адреса)
- професионалну биографију за сваког
појединца понаособ
2. пројекат којим се конкурише за средства,
са описом истог, циљевима који се
постижу његовом реализацијом, тачним
06.06.2012.
подацима о буџету пројекта и изворима
финансирања, времену и носиоцима
реализације пројекта;
3. друге податке који су саставни део
пријаве на конкурс.
Образац пријаве на конкурс је саставни део
конкурса,
Пријава се подноси за укупна или
недостајућа средства, за реализацију новог или
завршетак започетог пројекта.
Члан 6.
Неће се разматрати:
− неблаговремене и непотпуне пријаве,
− пријаве
упућене
факсом
или
електронском поштом
− пријаве оних учесника на конкурсу који
су претходних година остварили право на
финнасирање односно суфинансирање
пројекта средствима из буџета града а
нису поднели извештај о реализацији
пројекта
− пријаве чији подносилац није извршио
своје досадашње обавезе према граду
у вези пројеката у култури које је град
финансирао односно суфинансирао.
Члан 7.
Избор пројеката предлаже комисија за избор
пројеката у култури ( у даљем тексту: комисија) коју
образује Градско веће града Пожаревца.
Комисија из става 1. овог члана има
председника и четири члана који се именују из реда
лица која су својом професионалном делатношћу
или радом у области културе дала значајан допринос
развоју и унапређивању уметничког и културног
ствраралаштва у Граду.
Комисија се у свом раду руководи начелима
културног развоја утврђених у Закону и у складу са
овим Правилником.
Комисија своје одлуке доноси руководећи
се оценом пројеката на основу критеријума
прописаних овим Правилником и у обавези је да
заврши поступак предлагања избора пројеката у
року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Члан 8.
Пројекти
који
се
финансирају
и
суфинансирају из буџета града морају да испуњавају
следећа општа мерила:
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. уметнички квалитет и садржајна
иновативност понуђеног пројекта
2. доступност
културних
вредности
грађанима и могућност њиховог
масовног коришћења;
Пројекти из става 1. овог члана, поред
општих мерила морају да испуњавају и најмање
једно од посебних мерила и то:
- подстицање дечијег стваралаштва и
стваралаштва за децу и младе у култури;
- подстицање културног и уметничког
стваралаштва особа са посебним
потребама и доступност културних
садржаја особа са посебним потребама;
- афирмација културе и културне разликости
града у земљи и иностранству.
Члан 9.
Комисија, по расписаном конкурсу, врши
избор пројеката на основу следећих критеријума:
1) усклађеност пројеката са свим захтевима
из конкурса,
2) капацитет подносиоца пројекта (остварени резултати рада из претходних
година, материјална и кадровска
опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),
3) одрживост пројекта,
4) обезбеђено
сопствено
учешће,
финансијски или други вид учешћа
односно обезбеђено суфинансирање
пројекта из других извора,
5) изводљивост
пројекта
(пројектних
активности) у оквиру предвиђеног
временског периода,
6) обезбеђено партнерство,
7) реалан финансијски план за предложени
пројекат.
Члан 10.
Из буџета града Пожаревца неће се
финансирати:
− пројекти са комерцијалним ефектима,
− пројекти који су претходних година већ
били финансирани из градског буџета а
нису реализовани,
− инвестициона улагања у опрему,
одржавање и изградњу пословног
простора,
− пројекти чије су једине програмске
активности путовања, студије, учешће на
конференцијама и сличне активности,
Број 7 - Страна 19
− награде и спонзорства појединцима и
другим организацијама.
Члан 11.
Комисија по завршетку конкурса спроводи
поступак избора пројеката и дужна је да достави
извештај о спроведеном поступку конкурса
Градском већу. Извештај треба да садржи предлог
пројекта, учеснике на конкурсу и износ средстава
за реализацију сваког појединачног пројекта са
предлогом Градском већу за доношење решења о
финансирању пројеката у култури.
Комисија може предложити да се више
пројеката, који испуњавају предвиђена мерила и
критеријуме , финансирају и суфинансирају из
буџета Града.
Приликом одлучивања о избору предност
имају пројекти који предвиђају суфинансирање са
средствима из буџета града и који задовољавају
критеријум одрживости.
Са изабраним подносиоцима пројеката
закључују се уговори о њиховом финансирању
односно суфинансирању,
Уговор из става 4. овог члана закључује
подносилац пројекта и Градоначелник.
Уговором из претходног става ближе се
уређују начин и рокови за реализацију пројекта,
пренос средстава из буџета града, као и друга права
и обавезе уговорних страна.
Члан 12.
Резултати конкурса објавиће се на сајту
града Пожаревца.
Члан 13.
Пројекат се мора реализовати до 31.
децембра текуће године.
Извештај о спроведеном пројекту доставља
се Комисији у року од 15 дана од дана завршетка
реализације а обавезно је да се извештај поднесе
до краја текуће године са доказима о наменском
коришћењу средстава.
У
случају
неблаговремене
доставе
Извештаја и одступања од одобреног пројекта без
претходне сагласности Комисије и Градског већа
града Пожаревца, подносилац пројекта са којим
је закључен уговор дужан је да Граду врати укупан
износ средстава одобрених за финансирање и
суфинансирање пројекта из буџета Града, у складу
са Уговором.
Члан 14.
Град Пожаревац може средствима из буџета
града да финансира и суфинансира пројекте у
Страна 20 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
култури и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно
значајним пројектима које није било могуће унапред
планирати а односе се на пројекте, манифестације
и друге активности од посебног значаја за очување
и заштиту културно – историјског наслеђа и развој
међународне културне сарадње.
Акт о прихватању финансирања односно
суфинансирања пријеката из предходног става
доноси Градско веће Града Пожаревца и утврђује
износ буџетских средстава за реализацију
пројекта.
Буџетска
средства
за
пројекат,
манифестацију, или другу активност из става 1. овог
члана, преносе се кориснику на основу уговора који
закључује градоначелник са носиоцем пројекта,
односно организатором манифестације или друге
активности.
Уговором се ближе уређују међусобна права
и обавезе и начин контроле извршења уговора.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења.
Правилник објавити
у „Службеном
гласнику града Пожаревца.“
У Пожаревцу, 22.3.2012. год.Бр.: 01-06-37/2012-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
− Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
− Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
− Мирољубу Манојловићу, председнику
Комисије за избор пројеката у култури по
06.06.2012.
пријавама на Конкурс града Пожаревца за
финансирање и суфинансирање пројеката
у култури
24
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 14. фебруара 2012. године, разматрало
је захтев продукцијске куће „Специјалис“ за
пословну сарадњу везано за серијал под називом
„Разгледница“ и пројекат „Моја лепа Србија“, који
се емитују на националној телевизији Србије, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије и
Одсека за протокол и информисање, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев продукцијске куће
„Специјалис“, бр. 01-40-1673/2011 од 7. децембра
2011. године за пословну сарадњу везану за серијал
под називом „Разгледница“ и пројекат „Моја лепа
Србија“, који се емитују на националној телевизији
Србије, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије од 27. јануара 2012. године и Одсека
за протокол и информисање од 3. фебруара 2012.
године и одобравају средства у износу од 200.000,00
динара.
На основу одобрења из претходог става
закључити Уговор о уступању права за емитовање,
а који се има закључити између „Специјалис“
д.о.о. из Београда, који заступа директор Драгана
Николић, са једне стране и Градског већа града
Пожаревца, кога заступа председник Градског већа
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са друге
стране.
Овлашћује се Mиодраг Милосављевић,
председник Градског већа града Пожаревца да
закључи уговор из претходног става.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
гласник града Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. - „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“
(а у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2012. годину – Економска
класификација 423449 -“Остале медијске услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“
(а у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2012. годину – Економска
класификација 423449 -“Остале медијске услуге“),
на текући-рачун продукцијске куће „Специјалис“,
Београд Космајска 63, бр. 310-14304-78 – NLB
Continental banka.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 14.2.2012. г. Број: 01-06-19/2012-32
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Број 7 - Страна 21
Доставити:
− Предрагу Перенчевићу, шефу Одсека за
протокол и информисање
− Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије,
− Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора,
− Виолети Стојановић, шефу Одсека за
послове финансијске оперативе
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
− Слађани Новаковић, Специјалис, 11000
Београд, ул. Космајска бр. 63
25
Градско веће града Пожаревца, на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, на основу
члана 47. става 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 127/07)
и члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ број 9/09 - пречишћен
текст), донело је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца
I
У Пословнику о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 3/08, 5/08 3/09) у члану 3. став 8. мења се и
гласи:
„Ресори у Градском већу подељени су на
следећи начин:
− Јавна предузећа, инфраструктура и
урбанизам;
− Привреда, туризам, снабдевање и
трговина;
− Месне заједнице и месне канцеларије;
− Градска општина Костолац;
− Омладина, спорт и саобраћај;
− Пољопривреда и Аграрни фонд;
− Буџет и финансије;
− Образовање;
− Друштвене делатности и култура;
− Без портфеља.“
Страна 22 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Градске
управе.
III
Ову одлуку објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012- 3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
− члановима
Градског
већа
града
Пожаревца
26
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је захтев Спортског цента Пожаревац за одобрење
средстава на име плаћања услуге снимања
новоизграђеног објекта Стадиона малих спортова
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
06.06.2012.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског цента
Пожаревац бр. 03-40-143/2012 од 26. јануара 2012.
године, за одобрење средстава на име плаћања услуге
снимања новоизграђеног објекта Стадиона малих
спортова, ради техничког пријема и примопредаје
објекта, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца од
9. фебруара 2012. године и одобравају средства у
износу од 54.575,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3. - „Органа управе“, Глава 3.1. - „Градска
управа града Пожаревца“, Функција 810- „Физичка
култура“, Позиција 173, Економска класификација
423 – „Услуге по уговору“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3. „Органа управе“, Глава 3.1. - „Градска управа града
Пожаревца“, Функција 810- „Физичка култура“,
Позиција 173, Економска класификација 423 –
„Услуге по уговору“, на текући-рачун Спортског
центра Пожаревац бр. 180-1371820017705-50 код
Alpha bank.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Jaсмини Миленковић, Одељење за
привреду и финансије
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Бранку Чегањцу, вд. Директору
Спортског центра Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
27
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је захтев Спортског цента Пожаревац за одобрење
средстава на име ремонта пумпе на филтер
постројењу, градског олимпијског базена са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског цента
Пожаревац бр. 01-40-142/2012 од 26. јануара 2012.
Број 7 - Страна 23
године, за одобрење средстава на име ремонта
пумпе на филтер постројењу, градског олимпијског
базена са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца од
9. фебруара 2012. године и одобравају средства у
износу од 68.320,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3. - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Градска
управа града Пожаревца“, Функција 810- „Физичка
култура“, Позиција 173, Економска класификација
425 – „Такуће поправке и одржавање“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3.
- „Органа управе“, Глава 3.1. - „Градска управа
града Пожаревца“, Функција 810- „Физичка
култура“, Позиција 173, Економска класификација
425 – „Такуће поправке и одржавање“, на текућирачун Спортског центра Пожаревац бр. 1801371820017705-50 код Alpha bank.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 24 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Jaсмини Миленковић, Одељење за
привреду и финансије
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Бранку Чегањцу, вд. Директору
Спортског центра Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
28
На основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 -пречишћен текст) и члана 4. Пословника
о раду Градског већа („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 22. марта 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање предлога
по пристиглим пријавама на Конкурс града
Пожаревца за финансирање програма
невладиних организација и удружења у 2012.
години
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање
предлога по пристиглим пријавама на Конкурс града
Пожаревца за финансирање програма невладиних
организација и удружења у 2012. години, у следећем
саставу:
1. мр
Јасмина
Николић,
директор
Историјског
архива
Пожаревац,
председник,
06.06.2012.
2. Виолета Томић, заменица председника
Скупштине града Пожаревца, члан,
3. мр Томислав Петров, члан Градског већа
града Пожаревца, члан,
4. Војислав Стојићевић, члан Градског већа
града Пожаревца, члан
5. Небојша Трајковић, Одељење за општу
управу и скупштинске послове Градске
управе града Пожаревца, члан
6. Драгана Павловић – Станимировић,
Одељење за друштвене делатности Градске
управе града Пожаревца, члан
II
Задатак Комисије је да у сарадњи са
службом Одељења за друштвене делатности Градске
управе града Пожаревца, прикупи документацију
по поднетим пријавама невладиних организација
и удружења и да изврши одабир најповољнијих
пројеката и програма у оквиру опредељених
средстава.
Извештај о пристиглим понудама са
предлогом Одлуке о избору програма-пројеката и
износима средстава којима ће се финансирати из
буџета града за 2012. годину, Комисија ће доставити
Градском већу на верификацију најкасније у року
од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за
подношење пријава на Конкурс.
III
Решење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења.
У Пожаревцу, 22.3.2012.г. Број: 01-06-37/2012-14 а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- председнику и свим члановима Комисије
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Начелнику Одељења
делатности
за
друштвене
29
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало је
захтев МЗ Лучица за одобрење додатних средстава
за ангажовање булдозера за премештање отпада
са дивље депоније, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Лучица“ бр. 01-40-364/12 од 9. марта 2012. године,
за одобрење додатних средстава за ангажовање
булдозера за премештање отпада са дивље депоније,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије
од 13. марта 2012. године и одобравају средства у
износу до 300.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 2 –
Скупштина града Пожаревца, Глава 2.3. - Субвенције
градским јавним предузећима и градским
манифестацијама, Функција 510 – Управљање
отпадом – ЈКП „Комуналне службе“, Позиција 88,
Економска класификација 4511 – Текуће субвенције
јавним нефинансијским предузећима.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Број 7 - Страна 25
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 2 –
Скупштина града Пожаревца, Глава 2.3. - Субвенције
градским јавним предузећима и градским
манифестацијама, Функција 510 – Управљање
отпадом – ЈКП „Комуналне службе“, Позиција
88, Економска класификација 4511 – Текуће
субвенције јавним нефинансијским предузећима,
за „ангажовање булдозера за премештање отпада са
дивље депоније у селу Лучица“.
IV
Обавезује се МЗ „Лучица“ да се сходно одобеним
средствима из тачке 1. овог решења за реализацију
истог обрати обрати ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- директору ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
Страна 26 - Број 7
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
МЗ „Лучица“, председнику, Новици
Радивојевићу
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
30
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Јован Цвијић” из Костолца за одобрење
додатних средстава на име исплате солидарне
помоћи, односно накнаде трошкова сахране
породици преминуле запослене учитељице, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
ОШ “Јован Цвијић” из Костолца бр. 06-4038/12
од 11. јануара 2012. године, за одобрење додатних
средстава на име исплате солидарне помоћи,
односно накнаде трошкова сахране породици
преминуле запослене учитељице, Драгице Васић,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 22. јануара 2012. године и одобравају средства у
износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
- Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
06.06.2012.
трансфери (у оквиру Финансијског плана ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца за 2012. годину, на
Економску класификацију 414- Социјална давања
запосленима).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 - Орган
управе, Глава 3.9. - Основно образовање, Функција
912 – Основно образовање, Позиција 217, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца
за 2012. годину, на Економску класификацију 414Социјална давања запосленима).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца да сходно
овом решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-24
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
06.06.2012.
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Крстаноски Серџу, директору ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
31
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Јован Цвијић” из Костолца за одобрење
додатних средстава на име исплате солидарне
помоћи за 3 раднице, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Јован Цвијић”
из Костолца бр. 06-40-317/12 од 29. фебруара
2012. године, за одобрење додатних средстава на
име исплате солидарне помоћи за 3 раднице, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 12. марта 2012. године и одобравају средства у
износу од 92.925,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
- Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
Број 7 - Страна 27
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (у оквиру Финансијског плана ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца за 2012. годину, на
Економску класификацију 414- Социјална давања
запосленима).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 - Орган
управе, Глава 3.9. - Основно образовање, Функција
912 – Основно образовање, Позиција 217, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери (у оквиру
Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца
за 2012. годину, на Економску класификацију 414Социјална давања запосленима)
IV
Задужују се директни корисник Орган
управе и ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца да сходно
овом решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-25
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Страна 28 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Крстаноски Серџу, директору ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
32
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Јован Цвијић” из Костолца за одобрење
додатних средстава на име исплате јубиларних
награда, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Јован Цвијић”
из Костолца бр. 06-40307/12 од 27. фебруара
2012. године, за одобрење додатних средстава на
име исплате јубиларних награда, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности од 12. марта
2012. године и одобравају средства у износу од
7.134,92 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
06.06.2012.
- Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2012. годину, на Економску
класификацију 416111- Јубиларне награде).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“
из Костолца за 2012. годину, на Економску
класификацију 416111- Јубиларне награде).Текући
трансфери (у оквиру Финансијског плана ОШ „Јован
Цвијић“ из Костолца за 2012. годину, на Економску
класификацију 416111- Јубиларне награде).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца да сходно
oвом решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-26
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Крстаноски Серџу, директору ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
33
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је молбу Друштва за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије до 1918. године
Пожаревац за одобрење новчаних средстава на име
одавања помена устаницима и војводама Првог
српског устанка и обележавања крсне славе овог
друштва 15. фебруар 2012. године (Сретење), са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца., па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ молба Друштва за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије до 1918.
године Пожаревац бр. 01-40-142/2012 од 26. јануара
2012. године, за одобрење новчаних средстава на
име одавања помена устаницима и војводама Првог
српског устанка и обележавања крсне славе овог
друштва 15. фебруар 2012. године (Сретење), са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 23. фебруара
2012. године и одобравају средства у износу од
90.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Број 7 - Страна 29
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160- „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, Позиција
55, Економска класификација 481 – „Учешће града
у програмима НВО и Удружења“, на рачун Друштва
за неговае традиција ослободилачких ратова Србије
до 1918. године Пожаревац бр. 205-174586-33
Комерцијалне банке.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-39
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Страна 30 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Србиславу Стојановићу, председнику
Друштва, Хајдук Вељкова бр. 23 „Српска
кућа“
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
34
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало је
захтев Удружења потомака ратника ослободилачких
ратова 1912-1920 - Мало Црниће као помоћ у
изградњи спомен обележја на Врањевцу код
манастира Брадача, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења потомака
ратника ослободилачких ратова 1912-1920 - Мало
Црниће бр. 01-40-66/2012 од 13. јануара 2012.
године, као помоћ у изградњи спомен обележја на
Врањевцу код манастира Брадача, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности од 24. јануара
2012. године и одобравају средства у износу од
100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
06.06.2012.
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“,
на жиро рачун Удружења потомака ратника
ослободилачких ратова 1912-1920 - Мало Црниће,
бр. 205-154582-02.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-40
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Удружењу потомака ратника, Мало
Црниће
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
35
Градско веће града Пожаревца на
седници одржаној дана 22. марта 2012. године,
разматрало је захтев Удружења инвалида са
ампутацијама „Виминацијум“ из Пожаревца, за
одобрење средстава на име једнократне помоћи
ради надокнаде трошкова поводом семинара, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења инвалида
са ампутацијама „Виминацијум“ из Пожаревца бр.
01-40-314/2012 од 28. фебруара 2012. године, за
одобрење средстава на име једнократне помоћи
ради надокнаде трошкова поводом семинара, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, од 7. марта 2012.
године и одобравају средства у износу од 30.000,00
динара.
Број 7 - Страна 31
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација
481 – „Учешће града у програмима НВО и
Удружења“, на рачун Удружења инвалида са
ампутацијама „Виминацијум“ из Пожаревца бр.3550003200082000-07 код Војвођанске банке.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-41
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Страна 32 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Дејану
Николајевићу,председнику
Удружења, Дрмно, Костолац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
36
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године разматрало
је захтев СЗР „Горионик” из Пожаревац за
одобрење средстава за исплату рачуна за скидање
леденица, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев СЗР „Горионик“
Салаковац бр. 01-213/2012 од 29. фебруара 2012.
године, за одобрење средстава за исплату рачуна за
скидање леденица, на разним локацијама у граду
Пожаревцу и општини Костолац за време трајања
ванредне ситуације, по налогу Штаба за ванредне
ситуације града Пожаревца, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије од 19. марта
2012. године и одобравају се средства у износу од
479.316,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
06.06.2012.
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на текући рачун СЗР „Горионик“
Салаковац бр. 160-20460-97 код banke INTESA
Пожаревац.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-43
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Милутиновић Јовици, Мало Црниће,
Салаковац
37
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је захтев менаџера пројекта „Просторно планирање
за будућност“ за одобрење средстава за исплату
уговорених а неисплаћених износа добављачима
на пројекту „Планирање у будућност“, који се
финансира из средстава ЕУ, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Менаџера пројекта
„Просторно планирање за будућност“ од 15. марта
2012. године, за одобрење средстава за исплату
уговорених а неисплаћених износа добављачима
на пројекту „Планирање у будућност“, у оквиру
програма “EXCHANGE 3“ који се финансира из
средстава Европске Уније и одобравају средства
у укупном износу од 2.120.000,00 динара (на име
исплате неисплаћених трошкова „Инфоплан“
Д.О.О. Аранђеловац у износу од 1.420.000,00
динара за израду плана детаљне регулације „Блок
Поречка“ у Пожаревцу и плана детаљне регулације
„Потајница-Јелина стена“ у Кучеву и „НЕО НАОС“
Д.О.О. Београд у износу од 700.000,00 динара
за инфраструктурне пројекте у Великој Плани и
Петровцу на Млави).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Број 7 - Страна 33
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1 - „Градоначелник и
Градско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско
веће“, Функција 110 - „Извршни и законодавни
органи, финансирање и фискални послови и спољни
послови“, Позиција 19, Економска класификација
499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити
у оквиру Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско
веће“ Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско веће“
Функција 474 - „Вишенаменски развојни пројекти“,
Позиција 29, Економска класификација 423 „Израда регионалног плана управљања отпадом“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11), са
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“ Глава
1.1: - „Градоначелник и Градско веће“ Функција 474
- „Вишенаменски развојни пројекти“, Позиција 29,
Економска класификација 423 - „Израда регионалног плана управљања отпадом“, а на рачун пројекта
ДОНАЦИЈА „ПЛАНИРАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“ПОЖАРЕВАЦ, Број:840-0000002379740-11, који
се води код Министарства финасија-Управа за
трезор.
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-44
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Страна 34 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора,
- Виолети Стојановић, шефу Одсека за
послове финансијске оперативе
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Мануели Ивановић, менаџеру пројекта,
Одељење за урбанизам
- Синиши Марјановићу, Координатору за
ЛЕР
38
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је предлог Градоначелника града Пожаревца за
доделу награде Одбојкашком клубу „Млади радник“
Пожаревац, на основу постигнутих резултата у
сезони 2011/2012 години, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Градоначелника
града Пожаревца, од 19. марта 2012. године,
за доделу награде Одбојкашком клубу „Млади
радник“ Пожаревац, за постигнуте резултате у
сезони 2011/2012 години, (улазак у Play Off, Винер штедише супер лиге Србије, као и улазак у финални
турнир купа Србије и освојено друго место), са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 21. марта 2012. године и одобравају средства у
износу од 400.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: -
06.06.2012.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“ Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 - „Дотације спортским организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 - „Дотације спортским организацијама“, на
рачун ОК „Млади радник“ бр. 205-35477-66.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељеење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-52
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
06.06.2012.
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Даници Динић, Одељење за друштвене
делатности
Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Ивану Пековићу, председнику УО ОК
„Млади радник“ Пожаревац, Спортски
центар
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
39
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је молбу Основне школе „Десанка Максимовић“
у Пожаревцу за одобрење додатних новчаних
средстава на име санације дела крова на школској
згради, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ молба Основне школе
„Десанка Максимовић“ у Пожаревцу бр. 01-40412/12 од 19. марта 2012. године, за одобрење
додатних новчаних средстава на име санације дела
крова на школској згради, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности од 22. марта 2012. године
и одобравају средства у износу од 250.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција
Број 7 - Страна 35
19, Економска класификација 499 - Текућа
буџетска резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3 – Орган управе, Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 218, Економска класификација 4632
– Капитални трансфери (у оквиру Финансијског
плана ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца
за 2012. годину на Економску класификацију 5113Капитално одрћавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11), са
Раздела: 3 – Орган управе, Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 218, Економска класификација 4632
– Капитални трансфери (у оквиру Финансијског
плана ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца
за 2012. годину на Економску класификацију 5113Капитално одрћавање зграда и објеката), на рачун
ОШ „Десанка Максимовић“ из Пожаревца.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-56
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Страна 36 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Драгани Петровић, директору ОШ
„Десанка Максимовић“ из Пожаревца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
40
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 22. марта 2012. године, разматрало
је захтев Ловачког удружења „Војвода Миленко“
Пожаревац, у селу Берање за одобрење новчаних
средстава ради замене дотрајале столарије ловачког
дома, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ловачког удружења
за узгој, заштиту и лов дивљачи „Војвода Миленко“
Пожаревац, у селу Берање бр. 01-40-401/12 од 16.
марта 2012. године, за одобрење новчаних средстава
ради замене дотрајале столарије ловачког дома, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 19. марта 2012. године и одобравају средства у
износу од 50.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
06.06.2012.
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
- „Учешће града у програмима НВО и Удружења Конкурс“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења
исплатити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11),
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
- „Учешће града у програмима НВО и Удружења
-Конкурс“, на текући-рачун Ловачког удружења
„Војвода Миленко“ Пожаревац бр. 330-5300028291.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 22.3.2012. г. Број: 01-06-37/2012-57
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Бобану Лазићу, председнику ЛУ
„Војвода Миленко“
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
41
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев МЗ „Речица“ за одобрење средстава за
чишћење и уређење сеоског гробља, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Речица“ бр. 0140-400/12 од 15. марта 2012. године, за одобрење
средстава за чишћење и уређење сеоског гробља,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије
од 23. марта 2012. године и одобравају средства у
износу од 65.400,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
Број 7 - Страна 37
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 – Орган управе, Глава 3.2. - Месне заједнице,
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, Позиција 125,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге (у оквиру Финансијског плана МЗ „Речица“
за 2012. годину на Економску класификацију 4249Остале специјализоване услуге).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 – Орган
управе, Глава 3.2. - Месне заједнице, Функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, Позиција 125, Економска
класификација 424 – Специјализоване услуге (у
оквиру Финансијског плана МЗ „Речица“ за 2012.
годину на Економску класификацију 4249- Остале
специјализоване услуге).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и МЗ „Речица“ да сходно одобрењу у тачки
1. изврше измене у Финансијским плановима за
2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Страна 38 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Данијели Остроглавић, Одељење за
привреду и финансије
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славољубу Николићу, председнику
Савета МЗ „Речица“
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
42
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев ОШ „Вук Карџић“ Пожаревац, за
одобрење додатних новчаних средстава за исплату
јубиларне награде за наставника верске наставе, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Карџић“
Пожаревац, бр. 01-40-435/12 од 23. марта 2012.
године, за одобрење додатних новчаних средстава
за исплату јубиларне награде за наставника верске
наставе, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности од 4. априла 2012. године и одобравају
средства у износу од 34.170,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
06.06.2012.
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“
из Пожаревца за 2012. годину на Економску
класификацију 416111- Јубиларне награде).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук Караџић“
из Пожаревца за 2012. годину на Економску
класификацију 416111- Јубиларне награде), на
рачун ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца.
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца да сходно
одобрењу у тачки 1. изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друђтвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Радивоју Јаковљевићу, директору ОШ
„Вук Караџић“ из Пожаревца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
43
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац
за одобрење додатних новчаних средстава за
реализацију програмских активности везаних
за обележавање 150 година постојања и рада, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Пожаревачке гимназије Пожаревац, бр. 01-40-478/12
од 30. марта 2012. године, за одобрење додатних
новчаних средстава за реализацију програмских
активности везаних за обележавање 150 година
постојања и рада, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности од 5. априла 2012. године и
одобравају средства у износу од 44.000,00 динара
за програмске активности у априлу месецу.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
Број 7 - Страна 39
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2012. годину, и то износ од 30.000,00
динара на Економску класификацију 4224- Превоз
ученика, а износ од 14.000,00 на Економску
класификацију 4266 – Материјали за образовање,
културу и спорт).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 – Орган
управе, Глава 3.10. - Средње образовање, Функција
920 – Средње образовање, Позиција 219, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери (у оквиру
Финансијског плана Пожаревачке гимназије за
2012. годину и то износ од 30.000,00 динара на
Економску класификацију 4224- Превоз ученика,
а износ од 14.000,00 на Економску класификацију
4266 – Материјали за образовање, културу и
спорт).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и Пожаревачка гимназија из Пожаревца,
да сходно одобрењу у тачки 1. изврше измене у
Финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-24
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 40 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Данијели
Жуковски,
директору
Пожаревачке гимназије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
44
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев удружења „Друштво Ром“ Браничевског
округа, за одобрење новчане помоћи ради
организације прославе поводом обележавања
8. априла - Светског дана Рома, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
удружења „Друштво Ром“ Браничевског округа,
из Пожаревца, бр. 01-40-413/12 од 19. марта
2012. године, за одобрење новчане помоћи ради
организације прославе поводом обележавања 8.
априла - Светског дана Рома и одобравају средства
у износу од 20.000,00 динара.
06.06.2012.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 58,
Економска класификација 481 – Ромски едукативни
центар у Пожаревцу.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
– Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 58,
Економска класификација 481 – Ромски едукативни
центар у Пожаревцу.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-25
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Мирославу Вељковићу, председнику
Удружења Рома Браничевског округа
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
45
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев удружења „Друштво Ром“ из Костолца
за одобрење новчаних средстава као финансијске
подршке активностима поводом обележавања
8. априла – Светског дана Рома, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
удружења „Друштво Ром“ из Костолца бр. 0140-472/12 од 29. марта 2012. године, за одобрење
новчаних средстава као финансијске подршке
активностима поводом обележавања 8. априла –
Светског дана Рома и одобравају средства у износу
од 10.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
Број 7 - Страна 41
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 58,
Економска класификација 481 – Ромски едукативни
центар у Пожаревцу.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
– Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште услуге које
нису класификоване на другом месту, Позиција 58,
Економска класификација 481 – Ромски едукативни
центар у Пожаревцу.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-26
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Страна 42 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:
- Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Удружењу Друштво Ром Костолац,
Пионирска 9, Костолац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
46
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. априла 2012. године, разматрало
је предлог НИПД „Реч народа“ Пожаревац за
одобрење средстава као помоћи у финансирању
објављивања рубрике „Наши нови мали суграђани“,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог НИПД „Реч
народа“ Пожаревац, бр. 01-40-416/12 од 21. марта
2012. године, за одобрење средстава као помоћи у
финансирању објављивања рубрике „Наши нови
мали суграђани“, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије од 27. марта 2012. године и
одобравају средства у укупном износу од 144.000,00
динара.
На основу одобрења из претходног става,
закључити Уговор о дотацији, а који се има
закључити између Градоначелника и Градског већа
града Пожаревца, које заступа председник Градског
већа, Миодраг Милосављевић, дипл. правник,
као даваоца дотације с једне стране и НИПД „Реч
народа“ АД Пожаревац, које заступа в.д. директор
06.06.2012.
Драган Миленковић, као корисника дотације, с
друге стране.
Овлашћује се Миодраг Милосављевић,
председник Градског већа града Пожаревца, да
закључи Уговор из претходног става овог решења.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. “Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 55, Економска класификација 481
– „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
“Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, Позиција
55, Економска класификација 481 – „Учешће града
у програмима НВО и Удружења“, на текући рачун
НИПД „Реч народа“ Пожаревац, бр. 245-20655-52.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-30
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Милени Несторовић, Одељење за
привреду и финансије
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Драгану Миленковићу, в.д. директору
НИПД „Реч народа“ Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
47
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев Економско-трговинске школе Пожаревац
за одобрење додатних новчаних средстава за
апропријацију 4822- судске таксе, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Економскотрговинске школе Пожаревац бр. 01-40-354/12 од 7.
марта 2012. године, за одобрење додатних новчаних
средстава за апропријацију 4822- судске таксе, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 30. марта 2012. године и одобравају средства у
износу од 61.100,00 динара.
Број 7 - Страна 43
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(у оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе из Пожаревца за 2012. годину на
Економску класификацију 4822 – Обавезне таксе).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 – Орган
управе, Глава 3.10. - Средње образовање, Функција
920 – Средње образовање, Позиција 219, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери (у оквиру
Финансијског плана Економско-трговинске школе
из Пожаревца за 2012. годину на Економску
класификацију 4822 – Обавезне таксе), на рачун
Економско-трговинске школе из Пожаревца.
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и Економско-трговинска школа из Пожаревца
да сходно одобрењу у тачки 1. изврше измене у
Финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-35
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 44 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Луки Шешуму, директору Економскотрговинске школе из Пожаревца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
48
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 12. aприла 2012. године, разматрало
је захтев Савеза извиђача града Пожаревца
за одобрење додатних новчаних средстава за
традиционално организовање извиђачког бивка
у данима првомајског празника, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и
члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11
и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Савеза извиђача града Пожаревца бр. 01-40-485/12
од 2. априла 2012. Године, за одобрење додатних
новчаних средстава за традиционално организовање
извиђачког бивка у данима првомајског празника,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
06.06.2012.
од 4. априла 2012. године и одобравају средства у
износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција
55, Економска класификација 481 – Учешће града у
програмима НВО и Удружења.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела: 1
– Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција
55, Економска класификација 481 – Учешће града
у програмима НВО и Удружења, на жиро-рачун
Савеза извиђача града Пожаревца бр. 310-15604312.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 12.4.2012. г. Број: 01-06-40/2012-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Сањи С. Марјановић, Одељење за
привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Горану Протићу, Савез извиђача града
Пожаревца, ул. Владе Гандија бр. 1 ППБ
Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
49
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало
је захтев Основне школе „Краљ Александар
I“ за одобрење додатних новчаних средстава
ради организације републичког такмичења из
географије, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
„Краљ Александар I“ из Пожаревца, бр. 01-40-608/12
од 9. априла 2012. године, за одобрење додатних
новчаних средстава ради организације републичког
такмичења из географије, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности од 19. априла 2012. године
Број 7 - Страна 45
и одобравају средства у износу од 116.950,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“,
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
217, Економска класификација 4631 - „Текући
трансфери“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“,
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
217, Економска класификација 4631 - „Текући
трансфери“, а на рачун ОШ „Краљ Александар I“
из Пожаревца.
IV
Задужују се директни корисник Орган
управе и ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца,
да сходно одобрењу у тачки I овог Решења изврше
измене у својим Финансијским плановима за 2012.
годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије, Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца и ОШ
„Краљ Александар I“ из Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 46 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шеф Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Горану Сегеру, директору ОШ „Краљ
Александар 1“ Пожаревац
50
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало
је захтев Коњичког друштва „Кнез Михајло“
из Пожаревца, за одобрење додатних новчаних
средстава ради организације традиционалног
тркачког дана „Првомајски састанак“ дана 2. маја
2012. године, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва
„Кнез Михајло“ из Пожаревца, бр. 01-40-497/12 од 2.
априла 2012. године, за одобрење додатних новчаних
средстава ради организације традиционалног
тркачког дана „Првомајски састанак“ дана 2. маја
2012. године, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца од 17.
06.06.2012.
априла 2012. године и одобравају средства у износу
од 300.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 –„Дотације спортским организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела 1.
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 –„Дотације спортским организацијама“ на
рачун КД “Кнез Михаило“, а уз обавезу корисника
средстава да Одсеку за послове трезора достави
правдајућу документацију за пренос.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шеф Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Радиши Јотићу, директору Коњичког
друштва „Кнез Миахаило“
51
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало је
захтев БМС „Амадеус“ Пожаревац за одобрење
новчаних средстава на име покриће путних
трошкова ради одласка на 10. јубиларни будвански
карневал, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
БМС „Амадеус“ Пожаревац број: 01-40-657/2012
од 18. априла 2012. године, за одобрење новчаних
средстава на име покриће путних трошкова ради
одласка на 10. јубиларни будвански карневал, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
и одобравају средства у износу од 100.000,00
динара.
Број 7 - Страна 47
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела: 1
- Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, Позиција
55, Економска класификација 481 –„Учешће града
у програмима НВО и организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 И 2/12), са Раздела 1.
„Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, Позиција
55, Економска класификација 481 –„Учешће града
у програмима НВО и организацијама“ а на жиро
рачун БМС „Амадеус“ Пожаревац број: 220-6361934, уз обавезу корисника средстава да Одсеку за
послове трезора достави правдајућу документацију
за пренос.
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 48 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шеф Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Маји Скендеровић-Бонић, директору
БМС
„Амадеус“
Пожаревац,
ул.
Б.Јединства бр.55
52
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало је
захтев Џиу-џицу клуба Пожаревац, за одобрење
новчаних средстава на име одласка на Европско
првенство у Русију, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности., па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Џиу-џицу клуба
Пожаревац, бр. 01-40-370/12 од 13. марта 2012.
године за одобрење новчаних средстава на име
одласка на Европско првенство у Русију, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
од 27. априла 2012. године и одобравају средства у
износу од 30.000,00 динара.
06.06.2012.
II
Средства из тачке 1. овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
са Раздела: 1 - Градоначелник и Градско веће, Глава
1.1: - Градоначелник и Градско веће, Функција 110
- Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 1.
Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. - „Дотације
невладиним организацијама, удружењима и
пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 - „Дотације спортским организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), са Раздела 1.
Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. - „Дотације
невладиним организацијама, удружењима и
пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 - „Дотације спортским организацијама“,
на рачун Џиу-џицу клуба Пожаревац, бр. 2501510000025760-48, уз обавезу корисника средстава
да Одсеку за послове трезора достави правдајућу
документацију за пренос.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије иОдељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Саши Најдановићу, шефу Одсека за
послове друштвених делатности
- Ивани Шајатовић, шеф Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- др. мед Ивици Здравковићу,
председнику -будо Савеза србије,
Доситејевабр. 12 (Џиу -џицу клуб)
53
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало је
захтев Месне заједнице „Бурјан“ из Пожаревца,
за обезбеђење средстава за санирање штете
на објекту, са изјашњењем Војислава Пајића,
помоћника Градоначелника за област урбанизма и
Одељења за привреду и финансије, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Бурјан“ из Пожаревца, бр. 01-40-313/12 од 20.
фебруара 2012. године, за одобрење финансијских
средстава за санацију штете која је настала услед
временских неприлика и отопљења снега и леда,
са изјашњењем Војислава Пајића, помоћника
Градоначелника града Пожаревца за област
урбанизма од 19. априла 2012. године и Одељења
за привреду и финансије Градске управе града
Број 7 - Страна 49
Пожаревца од 27. априла 2012. године и одобравају
се средства у укупном износу од 748.860,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на рачун МЗ „Бурјан“ из Пожаревца,
уз обавезу достављања правдајуће документације
Одсеку за послове трезора Градске управе града
Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-25а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 50 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Саши Филиповићу, председнику МЗ
Бурјан
54
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је захтев Месне заједнице „Радна мала“ из
Пожаревца, за обезбеђење средстава за санирање
штете на објекту, са изјашњењем Војислава Пајића,
помоћника Градоначелника за област урбанизма и
Одељења за привреду и финансије, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Радна мала“ из Пожаревца, бр. 01-40-340/12 од
5. марта 2012. године, за одобрење финансијских
средстава за санацију штете која је настала на
објекту МЗ „Радна мала“, услед временских
неприлика и отопљења снега и леда, са изјашњењем
Војислава Пајића, помоћника Градоначелника града
06.06.2012.
Пожаревца за област урбанизма од 19. априла 2012.
године и Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца од 27. априла 2012. године
и одобравају се средства у укупном износу од
675.225,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на рачун МЗ „Радна мала“ из Пожаревца,
уз обавезу достављања правдајуће документације
Одсеку за послове трезора Градске управе града
Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-25 б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Периши Петровићу, председнику Савета
МЗ „Радна мала“
55
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је захтев Пожаревачке гинмазије за одобрење
финансијских средстава за санацију штете на делу
крова изазване снежним падавинама, са мишљењем
Војислава Пајића, помоћника Градоначелника града
Пожаревца за област урбанизма., па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије бр. 01-217-9/12 од 28. фебруара 2012.
године, за одобрење финансијских средстава за
санацију штете на делу крова изазване снежним
падавинама, са мишљењем Војислава Пајића,
помоћника Градоначелника града Пожаревца
за област урбанизма од 30. априла 2012. године
Број 7 - Страна 51
и одобравају се средства у укупном износу од
400.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на рачун Пожаревачке гимназије
Пожаревац, уз обавезу достављања правдајуће
документације Одсеку за послове трезора Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-26
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Страна 52 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
Данијели
Жуковској,
директорки
Пожаревачке гимназије
56
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало је
захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић“,
Пожаревац за одобрење додатних новчаних
средстава ради решавања проблема поплављених
просторија библиотеке, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09) члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“, Пожаревац бр. 01-40-700/12
од 26. априла 2012. године, за одобрење додатних
новчаних средстава ради решавања проблема
поплављених просторија библиотеке и одобравају
се средства у износу од 79.399,84 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
06.06.2012.
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на жиро-рачун Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“, Пожаревац бр. 840-396664-35
уз обавезу достављања правдајуће документације
Одсеку за послове трезора Градске управе града
Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-27
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Беби Станковић, директорки Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“
57
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало је
захтев Спортског центра Пожаревац за одобрење
додатних новчаних средстава за санирање штете на
олуцима настале услед обимних снежних падавина,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
и мишљењем Војислава Пајића, помоћника
градоначелника за урбанизам, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11 и 2/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
Број 7 - Страна 53
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11 и 2/12), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
16, Економска класификација 484 -„Накнада штете
за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, а на рачун Спортског центра Пожаревац
уз обавезу достављања правдајуће документације
Одсеку за послове трезора Градске управе града
Пожаревца.
IV
За реализацију Решења задужују се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца и Спортски центар Пожаревац.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-28
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског центра
Пожаревац, бр. 01-40-330/12 од 1. марта 2012.
године, за одобрење додатних новчаних средстава
за санирање штете на олуцима настале услед
обимних снежних падавина, са мишљењем
Војислава Пајића, помоћника Градоначелника града
Пожаревца за област урбанизма од 17. априла 2012.
године и одобравају средства у износу од 549.560,00
динара.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Страна 54 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шеф Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Директору Спортског центра Пожаревац
58
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране
и Динић Саше из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
06.06.2012.
од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1733/11 од
11.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Динић Саше из
Пожаревца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Динић Саши из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр:01-06-45/2012-38-1а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
06.06.2012.
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
Динић Саши из Пожаревца ул. Узун
Миркова бр.63,
Одсеку за скупштинске послове
59
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима
који су претрпели уједе паса луталица и
сачињавање предлога вансудског поравнања, за
давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Реџић Живорада из
Луњевца,Општина Смедерево, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Реџић Живораду из Луњевца,Општина Смедерево,
на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-2а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу од
40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског
поравнања број: 02-40-420/2012 од 11.04.2012.
године, између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Реџић Живорада из
Луњевца,Општина Смедерево, са друге стране.
Број 7 - Страна 55
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије
Шефу Одсека за трезор
Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
Реџић Живораду из Луњевца,Општина
Смедерево
Одсеку за скупштинске послове
60
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
Страна 56 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
је предлог Комисије за спровођење поступка
утврђивања нематеријалне штете грађанима
који су претрпели уједе паса луталица и
сачињавање предлога вансудског поравнања, за
давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и мал. Станковић Немања
кога заступа законски застуоник отац, Станковић
Дејан из Пожаревца, са друге стране и исплату
накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Станковић Дејану из Пожаревца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-3а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-105/2012 од
11.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и мал. Станковић
Немања кога заступа законски застуоник отац,
Станковић Дејан из Пожаревца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
06.06.2012.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије
Шефу Одсека за трезор
Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
Станковић Дејану из Пожаревца ул.
Ускочка бр.4,
Одсеку за скупштинске послове
61
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима
који су претрпели уједе паса луталица и
сачињавање предлога вансудског поравнања, за
давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и мал. Рајић Владе из
Пожаревца кога заступа законски заступник мајка,
Стоиловић Данијела из Пожаревца, са друге стране
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
„Службеном
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-361/2012 од
11.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и мал. Рајић Владе
из Пожаревца кога заступа законски заступник
мајка, Стоиловић Данијела из Пожаревца, са друге
стране.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Стоиловић Данијели из Пожаревца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
у
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-4а
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
Број 7 - Страна 57
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Стоиловић Данијели из Пожаревца ул.
Раде Слободе бр.97,
- Одсеку за скупштинске послове
62
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима
који су претрпели уједе паса луталица и
сачињавање предлога вансудског поравнања, за
давање сагласности на закључење вансудског
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и мал. Николић Стефана из
Пожаревца кога заступа законски заступник отац,
Николић Бане из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
Страна 58 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-5а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-348/2012 од
11.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и мал. Николић
Стефана из Пожаревца кога заступа законски
заступник отац, Николић Бане из Пожаревца, са
друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Николић Банету из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
06.06.2012.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Николић Банету из Пожаревца ул.
Далматинска бр.59,
- Одсеку за скупштинске послове
63
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Рустеми Рагипа из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-414/2012 од
11.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Рустеми Рагипа из
Пожаревца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Рустеми Рагипу из Пожаревца, на благајни Градске
управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-6а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Број 7 - Страна 59
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Рустеми Рагипу из Пожаревца ул. Узун
Миркова бб,
- Одсеку за скупштинске послове
64
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који
су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање
сагласности на закључење вансудског поравнања
између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и Стевановић Бисерке, коју заступа адвокат,
Драгица Живковић из Пожаревца, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 5. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11), у оквиру Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу од
154.500,00 динара, по основу закљученог
Страна 60 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
вансудског поравнања број: 02-40-955/09 од
23.04.2012. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл.правник, са једне стране и Стевановић
Бисерке, коју заступа адвокат, Драгица Живковић
из Пожаревца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће
се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи,
финансирање и фискални послови спољни
послови“, Позиција: 16, Економска класификација:
484 -„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
на следећи начин: износ од 127.500,00 динара
Стевановић Бисерки из Пожаревца,а износ од
27.000,00 динара на име трошкова заступања пред
судом, адвокату Драгици Живковић на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Бр: 01-06-45/2012-38-7а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
06.06.2012.
Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу
Групе
за
послове
финансијске оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за
инспекцијске послове
- Стевановић Бисерки из Пожаревца ул.
Јелене Ћетковић бр.1,
- адв. Драгици Живковић из Пожаревца,
ул.Моше Пијаде-занатски центар
- Одсеку за скупштинске послове
65
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 3. маја 2012. године, разматрало је
захтев ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
за обезбеђење додатних средстава на име завршетка
започетих инвестиција, са изјашњењем Одељења
за привреду и финансије, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и
2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ бр. 01-40-709/12 од 3.
маја 2012. године за обезбеђење додатних буџетских
средстава на име завршетка започетих инвестиција,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије
и одобравају средства у износу од 1.455.000,00
динара.
II
Средства у износу од 1.455.000,00 динара
обезбедити из средства предвиђених Одлуком о
буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са
раздела 1 - „Градоначелник и Градско веће“, глава
1.1. - „Градоначелник и Градско веће“, функције 110
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, позиције 19,
економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру раздела
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3. „Орган управе“, глава 3.8. за изградњу града Пожаревца“,
„Развој заједнице“, на позицију
класификација 511 –„Зграде
објекти“.
„ЈП „Дирекција
функција 620 213, економска
и грађевински
VI
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
Пољана – Гаврила принципа
– пресвлачење улице
Баре – инвестиционо
одржавање асфалтом улице
Едварда Кардеља
Бубушинац - инвестиционо
одржавање улица асфалтом у
МЗ Бубушинац
Трњане - инвестиционо
одржавање улица асфалтом
пута од регионалног пута
Салаковац - Братинац
УКУПНО
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Директору ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца,
- Радици Симић, Одељење за привреду и
финансије,
- Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора,
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
180.000,00
25.000,00
200.000,00
150.000,00
250.000,00
190.000,00
1.455.000,00
V
За реализацију овог решења задужују се
службе Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца и ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“.
„Службеном
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV
На основу тачке 2. овог решења, увећати
Финансијски план ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за 2012. годину, на економску
класификацију 511331, а увећањем следећих
позиција:
опис
Средства (дин)
Брежане - спајање пута
Брежане – Батовац са
460.000,00
постојећим путем БрежанеПожаревац - прва фаза
Касидол – инвестиционо
одржавање Стишке улице
у
У Пожаревцу, 3.5.2012. г. Број: 01-06-45/2012-40
III
Средства из тачке 2. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела 3.
„Орган управе“, глава 3.8. - „ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“, функција 620 - „Развој
заједнице“, позиција 213, економска класификација
511 –„Зграде и грађевински објекти“.
Ћириковац – инвестиционо
одржавање асфалтом
Омладинске улице
Број 7 - Страна 61
66
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 23. маја 2012. године, разматрало
је захтев ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ за обезбеђење додатних средстава на
име завршетка пројеката „Маљуревац -Брадарац
– заштита насеља од велиих вода са слива корита
реке Млаве,“ „Ђуре Ђаковића- Меминац – пројекат
фекалне канализације“ и „Пећка – пројекат фекалне
канализације“, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Страна 62 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ бр. 7 од 16. маја 2012.
године у делу који се односи на обезбеђење додатних
буџетских средстава на име завршетка пројеката
„Маљуревац -Брадарац – заштита насеља од велиих
вода са слива корита реке Млаве,“ „Ђуре ЂаковићаМеминац – пројекат фекалне канализације“ и „Пећка
– пројекат фекалне канализације“, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца бр. 01-40-758/2012 од 21. маја
2012. године и одобравају средства у износу од
56.100,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру раздела
3. „Орган управе“, Глава 3.8. - „ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Функција 620 „Развој заједнице“, на Позицију 213, економска
класификација 511 –„Зграде и грађевински објекти“,
а у оквиру Финансијског плана ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ на следеће економске
класификације:
− 511242 -„Маљуревац -Брадарац – заштита
насеља од велиих вода са слива корита
реке Млаве,“ износ од 12.980,00 динара,
− 511451-„Ђуре Ђаковића- Меминац –
пројекат фекалне канализације“ износ од
14.480,00 динара и
− 511451-„Пећка – пројекат фекалне
канализације“, износ од 28.460,00
динара.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела
06.06.2012.
3. „Орган управе“, глава 3.8. - „ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Функција 620
- „Развој заједнице“, Позиција 213, економска
класификација 511 –„Зграде и грађевински објекти“
(у оквиру Финансијског плана ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ на следеће економске
класификације 511242 -„Маљуревац -Брадарац
– заштита насеља од велиих вода са слива корита
реке Млаве“ износ од 12.980,00 динара; 511451„Ђуре Ђаковића- Меминац – пројекат фекалне
канализације“ износ од 14.480,00 динара и 511451„Пећка – пројекат фекалне канализације“, износ од
28.640,00 динара).
IV
За реализацију овог решења задужују се
службе Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца и ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“.
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 23.5.2012.г. Број: 01-06-48/2012-8-1)
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
Директору ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца, - Јелени Петровић,
Шефу Одсека за буџет и финансије,
Радици Симић, Одељење за привреду и
финансије, - Драгом Богдановићу, шефу
Одсека за скупштинске послове
Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије, - Славици
Вукашиновић, шефу Одсека за послове
трезора
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
67
-
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 23. маја 2012. године на основу
члана 86. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 9/09 -пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 28. став 2. и
4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11) и члана 14. Одлуке о
јавним паркиралиштима („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/09 и 8/11), доноси
-
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац за 2012. годину
Ивану Ракићу, директору Паркинг
сервиса
Драгиу Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
68
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ”
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ
СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ”
Зона
I
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2012. годину,
који је усвојио Управни одбор ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац, на седници од 10. фебруара
2012. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац примењиваће се почев од 01.
јуна 2012. године.
Зона
II
II
Ово решење и Ценовник услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
Број 7 - Страна 63
II
I
III
ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ
Започети час паркирања за
путничке аутомобиле
Започети час паркирања за
путничке аутомобиле
ПОВЛАШЋЕНО
ПАРКИРАЊЕ
Повлашћена паркинг карта за
1 месец паркирања за физичка
лица - станаре
Повлашћена паркинг карта за
1 месец паркирања за правна
лица/предузетнике
Повлашћена паркинг карта за
1 месец паркирања за правна
лица/предузетнике
У Пожаревцу, 23.5.2012. г. Број: 01-06-48/2012-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије
Зона
I
II
Зона
I
II
Зона
I и II
ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ
Претплатна карта за 1 месец
паркирања
Претплатна карта за 1 месец
паркирања
РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ
МЕСТА
Резервисано паркинг место за
1 месец паркирања
Резервисано паркинг место за
1 месец паркирања
УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ
БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА
Универзална паркинг карта за
1 месец паркирања
ЦЕНА
(дин.)
37,14
24,77
ЦЕНА
(дин.)
615,00
2.097,00
1.848,00
ЦЕНА
(дин.)
2.919,00
2.097,00
ЦЕНА
(дин.)
9 343,00
7.007,00
ЦЕНА
(дин.)
4.088,00
Страна 64 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА
(ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)ДОДАТНО
ЦЕНА
(дин.)
Накнада за изгубљену паркинг карту
на посебним паркиралиштима
365,00
Накнада за лом и оштећење
препреке на улазу у посебно
паркиралиште
1.838,00
Месечни закуп паркинг места за
паркирање возила на затвореним
паркинзима
3.092,00
Б - ДНЕВНЕ КАРТЕ
Зона
ДНЕВНАКАРТА
ЦЕНА
(дин.)
I и II
Дневна карта за кориснике
који поступају супротно
одредбама Одлуке о јавним
паркиралиштима
894,00
В - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ
ВОЗИЛА
Интервенција „паука” са
одношењем возила до 800 kg на
депо
Интервенција „паука” са
одношењем возила до 800 kg са
посебних површина на депо
Интервенција „паука” са
одношењем возила од 801 kg до
1.330 kg на депо
Интервенција „паука” са
одношењем возила од 801 kg до
1.330 kg са посебних првршина на
депо
Интервенуија „паука” са
oдношењем возила од 1.331 kg до
1.900 kg на депо
Интервенција „паука” са
одношењем возила од 1.331 kg до
1.900 kg са посебних површина на
депо
Интервенција „паука” са
oдношењем возила од 1.9001 kg
тежине и више
ЦЕНА
(дин.)
3.465,00
4.140,00
4.140,00
6.210,00
6.210,00
9.315,00
9.315,00
06.06.2012.
Интервенција „паука” са
одношењем возила од 1.901
13.970,00
kg тежине и више са посебних
површина на депо
Започета интервенција (случај када је возило
прикачено на уређај за подизање, а није однето
са лица места)
Започета интервенција „паука” за сва
3.000,00
возила
Дневна лежарина за возила на депоу
360,00
након истека 24 часа од одношења
3.620,00
Пренос возила „пауком” у локалу
Пренос врзила „пауком” по пређенoм
118,00
километру ван града
У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.
Ценовник ступа на снагу даном добијања
сагласности од оснивача, а примењиваће се од
01.04.2012. године.
ДИРЕКТОР
Славко Живковић, дипл. правник, с.р.
69
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 23. маја 2012. године, разматрало је
захтев Комисије за ГИС за обезбеђење средстава у
буџету града за потребе функционисања Географско
Информационог Система, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), члана 8. члана 17. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Комисије за ГИС од 22. маја 2012. године у делу
који се односи на обезбеђење средстава за куповину
интернет пакет услуге, као привременог решења
како би се започео унос података и одобравају
средства у укупном износу од 77.000,00 динара
(11.000,00 месечно за период јун-децембар 2012.
године).
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
У складу са претходним ставом закључити
Уговор између Serbia broadbrand – Српске кабловске
мреже д.о.о. Београд, ПЈ Пожаевац, Радомира
Миленића Руса бр. 1, коју заступа директор Владан
Милошевић, с једне стране и Градске управе града
Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, коју заступа начелник
Горан Миленковић, дипл. правник, с друге стране.
Овлашћује се Горан Миленковић, начелник
Градске управе града Пожаревца да закључи уговор
из претходног става.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
раздела 3. „Орган управе“, Глава 3.1. - „Градска
управа града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште
услуге“, Позиција 104, Економска класификација
421 –„Стални трошкови“ (а у оквиру Финансијског
плана Органа управе за 2012. годину, на економску
класификацију 421412 - „Интернет и слично“).
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.1. - „Градска управа града
Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“,
Позиција 104, Економска класификација 421
–„Стални трошкови“ (а у оквиру Финансијског
плана Органа управе за 2012. годину, на економску
класификацију 421412 - „Интернет и слично“).
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 23.5.2012. г. Бр: 01-06-48/2012-33-2)
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 65
Доставити:
- Синиши Марјановићу Координатору за
ЛЕР града Пожаревца
- Небојши Миливојевићу, координатору
Групе за ГИС
- Јелени Петровић, Одељење за
привреду и финансије
- Виолети Стојановић, шефу Одсека за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове финансијке оперативе и
рачуноводство
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
70
Градско веће града Пожаревца, на седници
одржаној дана 23. маја 2012. године, разматрало је
предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске
општине Костолац за 2011. годину, број: 01-40770/2012 од 21.маја 2012. године, те је на основу
члана 86. и 106. г) став 1. тачка 1) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
број 9/2009- пречишћен текст) члана 29. став 1.тачка
1) Статута Градске општине Костолац („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 2/2010) и члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008,
5/2008 и 3/2009) , донело следеће
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о завршном рачуну буџета Градске
општине Костолац за 2011. годину
I
Даје се претходна сагласност на предлог
Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине
Страна 66 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Костолац за 2011. годину, број: 01-40-770/2012 од
21.маја 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 23.05.2011. г.е Бр: 01-06-48/2012-38
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Владимиру Вили, председнику Већа
градске општине Костолац
- Биљани Вељковић, начелнику Управе
Градске општине Костолац
- Одсеку за скупштинске послове Градске
управе града Пожаревца
71
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 23. маја 2012. године, разматрало
је захтев Милинка Здравковића, запосленог у ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за
обезбеђење средстава за суфинансирање одласка
на стручно усавршавање – путовање у Данску и
Шведску, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
06.06.2012.
I
ПРИХВАТА
СЕ
захтев
Милинка
Здравковића, дипл. инж. ел. запосленог у ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, члана
Српског друштва за осветљење, бр. 01-40-766/12
од 21. маја 2012. године, за обезбеђење средстава
за суфинансирање одласка на стручно усавршавање
– путовање у Шведску и Данску по позиву Српског
друштва за осветљење из Београда, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца од 22. маја 2012. године и
одобравају средства у износу од 50.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру раздела
3. „Орган управе“, Глава 3.8. - „ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Функција 620 „Развој заједнице“, на Позицију 205, Економска
класификација 423 –„Услуге по уговору“ (а у оквиру
Финансијског плана ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за 2012. годину, на економску
класификацију 4233 - „Услуге образовања и
усавршавања запослених“).
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела
3. „Орган управе“, Глава 3.8. - „ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, Функција 620 „Развој заједнице“, на Позицију 205, Економска
класификација 423 –„Услуге по уговору“ (а у оквиру
Финансијског плана ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за 2012. годину, на економску
класификацију 4233 - „Услуге образовања и
усавршавања запослених“).
IV
За реализацију овог решења задужују се
службе Одељења за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца и ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 23.5.2012. г. Број: 01-06-48/2012-39)
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Милинку Здравковићу, ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“,
- директору ЈП „Дирекција за изградњу“
- Оливери Гроздановић, Одељење за
привреду и финансије,
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Радици Симић, Одељење за привреду и
финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
72
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 31. маја 2012. године, разматрало је
захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца за
одобрење додатних новчаних средстава поводом
пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 4532/11
од 22.02.2012. године, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и
2/12), донело
Број 7 - Страна 67
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј
Обрадовић“ из Пожаревца, бр. 06-40-724/2012 од 7.
маја 2012. године, за одобрење додатних новчаних
средстава поводом пресуде Апелационог суда у
Београду Гж1 4532/11 од 22.02.2012. године, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 16. маја 2012.
године и одобравају средства у износу од 23.521,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање,
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (а у оквиру Финансијског плана ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца за 2012. годину,
на економску класификацију 4822 - „Обавезне
таксе“).
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање,
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (а у оквиру Финансијског плана ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца за 2012. годину,
на економску класификацију 4822 - „Обавезне
таксе“).
IV
За реализацију овог решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
Страна 68 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 31.5.2012. г. Број: 01-06-50/2012-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.
Доставити:
- Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
и финансије,
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Браниславу Стојановићу, директору ОШ
Доситеј Обрадовић
73
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 31. маја 2012. године, разматрало
је захтев Пожаревачке гимназије за одобрење
додатних новчаних средстава за реализацију
програмских активности везаних за обележавање
150 година постојања и рада Пожаревачке
гимназије, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), донело
06.06.2012.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Пожаревачке гимназије, бр. 01-40-754/2012 од 17.
маја 2012. године, за одобрење додатних новчаних
средстава за реализацију програмских активности
везаних за обележавање 150 година постојања и рада
Пожаревачке гимназије, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца од 21. маја 2012. године и одобравају
средства у укупном износу од 65.000,00 динара за
реализацију програмских активности планираних у
мају и јуну месецу (и то за сликарски материјал за
ликовну колонију у износу од 48.000,00 динара и
састојке за Дан националних кухиња у износу од
17.000,00 динара).
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање,
Функција 920 - „Средње образовање“, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
( а у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2012. годину, средства у износу од
48.000,00 динара на економску класификацију 4266
– Материјал за образовање, културу и спорт а
средства у износу од 17.000,00 динара на економску
класификацију 4268 – Материјал за домаћинство
и угоститељство).
III
Задужују се директни корисник Орган
управе и Пожаревачка гимназија да сходно овом
решењу изврше измене у Финансијским плановима
за 2012. годину.
V
За реализацију решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
VI
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 31.5.2012. г. Број: 01-06-50/2012-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.
Доставити:
Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
Данијели Жуковски, директорки
Пожаревачке гимназије
74
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 31. маја 2012. године, разматрало је
захтев Фондације Миленин дом - Галерија Милена
Павловић Барили из Пожаревца за одобрење додатних
новчаних средстава на име исплате молерских
радова и постављања ламината у канцеларијском
простору Фондације, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и
2/12), донело
Број 7 - Страна 69
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА
СЕ
захтев
Фондације
Миленин дом - Галерија Милена Павловић Барили
из Пожаревца, бр. 01-40-752/12 од 17. маја 2012.
године, за одобрење додатних новчаних средстава
на име исплате молерских радова и постављања
ламината у канцеларијском простору Фондације,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 17. маја 2012.
године и одобравају средства у износу од 73.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.5. - „Култура“, Функција
820 - „Услуге културе“, Позиција 154, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(а у оквиру Финансијског плана Фондације Миленин
дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
за 2012. годину, на економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела 3.
„Орган управе“, Глава 3.5. - „Култура“, Функција
820 - „Услуге културе“, Позиција 154, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(а у оквиру Финансијског плана Фондације Миленин
дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
за 2012. годину, на економску класификацију 4251
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију овог решења задужују се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
Страна 70 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 31.5.2012. г. Број: 01-06-50/2012-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.
Доставити:
Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора,
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
Радославу Станојевићу, директору
Галерије Милена Павловић-Барили
Пожаревац
75
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 31. маја 2012. године, разматрало
је захтев Коњичког друштва „Кнез Михаило“
Пожаревац за одобрење додатних новчаних
средстава ради организације тркачког дана „Света
Тројица“, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), донело
06.06.2012.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва
„Кнез Михаило“ Пожаревац, бр. 01-40-749/2012
од 16. маја 2012. године, за одобрење додатних
новчаних средстава ради организације тркачког
дана „Света Тројица“ дана 2. јуна 2012. године, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 21. маја 2012.
године и одобравају средства у износу од 300.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12) са раздела 1
- „Градоначелник и Градско веће“, глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
19, Економска класификација 499 - „Текућа
буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
раздела Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 810 - „Услуге
рекреације и спорта“, Позиција 63, Економска
класификација
481
–„Дотације
спортским
организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), са раздела
1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима“, Функција 810 - „Услуге рекреације
и спорта“, Позиција 63, Економска класификација
481 –„Дотације спортским организацијама“ на
рачун КД “Кнез Михаило“, а уз обавезу корисника
средстава да Одсеку за послове трезора достави
правдајућу документацију за пренос.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 31.5.2012. г. Број: 01-06-50/2012-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.
Број 7 - Страна 71
Доставити:
Ивани Шајатовић, шефу Одсека за
финансирање друштвених делатности
Јелени Петровић, Шефу Одсека за
буџет и финансије,
Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора,
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
Радиши Јотићу, директору Друштва
„Кнез Михаило“ из Пожаревца
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
1
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07)
и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009 и 73/2010, 101/10 и 101/11),
и чл. 14. став 2. тачка 1. и члана 29. став 1. тачка 1 Статута Градске општине Костолац („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр.2/2010), а по предходно прибављеној сагласности Градског већа Града Пожаревца дате
Решењем о давању предходне сагласности на предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине
Костолац за 2011.годину број 01-06-48/2012-38 од 23.05.2012.године, Скупштина Градске општине Костолац
на седници одржаној 01.06.2012.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ за 2011.годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Костолац
за 2011.годину ( у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства ...... 248.511.000,00
II. Укупно извршени текући расходи и издаци ......................................... 239.156.000,00
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака ..... 9.355.000,00
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31.децембра 2011.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од
158.326.000,00 динара и укупна пасива у износу од у износу од 158.326.000,00 динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011.године (Образац 2) утврђени
су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања:
у 000 динара
1.Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
248.511,00
239.156,00
Страна 72 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3.Вишак прихода - буџетски суфицит ( ред.бр.1 - ред.бр.2)
06.06.2012.
9.355,00
Кориговање вишка прихода - буџетски суфицит:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен запокриће
расхода и издатака текуће године
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
- износ приватизацинох примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нафинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нафинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
4. Кориговани вишак прихода - суфицит
9.355,00
Члан 4.
Буџетски суфицит (дефицит) , и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
ОПИС
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПИРХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнаде за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из предходне године
4. Донације
5. Трансфери
Примања од продаје нефинансијске
имовине
Сопствени приходи буџетских
корисника
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
Економска
класификација
2
7
71
Планирано
3
282.232,00
282.232,00
711
714
712+713+716+719
74
7411
у 000 динара
Остварено /
Извршено
4
248.511,00
248.511,00
1.610,00
1.610,00
63.300,00
7414
772
731+732
733
282.232,00
183.601,00
282.232,00
112.274,00
10.775,00
32.998,00
239.156,00
74.647,00
10.771,00
40.235,00
8
4
41
42
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3. Амортизација и употреба средстава за
рад
4. Отплата камата
5. Субвенције
6. Издаци за социјалну заштиту
7. Остали расходи
8. Текући трансфери и дотације
9. Капитални трансфери и дотације
Издаци за нефинансијску имовину
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
IV. Издаци за набавку финансијске
имовине
V. Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским инстируцијама и
пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим
кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
(III-IV-V)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје
финансијске имовине
VII. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживања код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраних задуживања
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)
Број 7 - Страна 73
43
44
45
47
48+49
4631+4641
4632+4642
5
233,00
54.331,00
169.958,00
164.509,00
(7+8)-(4+5)
0,00
9.355,00
14.170,00
110,00
14.121,00
9.177,00
62
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+
6116+6117+6118+ 6119
612
92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+9116+
9117+9118+9119
912
Члан 5.
Остварени вишак – суфицит из члана 2. ове одлуке, у износуод 9.355.000,00 динара преноси се у
наредну годину и састоји се из:
- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 4.013.000,00 који је наменски опредељен
за набавку предизолованих цеви за топлификацију Градске општине Костолац за економску
класификацију 511200 - машине и опрема (функција 110 – извршни и законодавни органи,
финансирање и фискални послови и спољни послови) по програму Фонда за заштиту животне
средине;
- Део вишка прихода – буџетски суфицит 24.000,00 динара који је наменски опредељен за исплату
трошкова платног промета за економску класификацију 421111 – трошкови платног промета
(функција 130 – Опште услуге);
- Део вишка прихода – буџетски суфицит 5.318.000,00 динара су средства на сопственим рачунима
месних заједница у саставу Градске општине Костолац.
Страна 74 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању од 1.јануара до 31.децембра 2011.године
утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 0,00 динара и укупни издаци у износу од
164.509.000,00 динара.
Члан 7.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011.године ( образац 4),
утврђени су укупни новчани приливи у износу од 248.511.000,00 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2011.
године износи 9.355.000,00 динара.
Члан 8.
У извештају о извршењу буџета у периоду 1.јануар до 31.децембар 2011.године (образац 5), утврђена
је разлика од 9.355.000,00 динара, између текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака.
Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Градске општине Костолац у укупном
износу од 248.511.000,00 динара према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:
у 000 динара
Економска
класификација
1
711
711110
711120
711143
711146
711147
711190
713
713120
713310
713420
714
714440
714513
Врста прихода
2
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
- порез на зараде
- порез на приходе од самосталне
делатности
- порез на приходе од непокретности
- порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
- порез на земљиште
- порез на друге приходе
Порез на имовину
- порез на имовину
- порез на наслеђе и поклон
- порез на капиталне трансакције
Порез на добра и услуге
- средства за противпожарну заштиту
- комуналне таксе за држање моторних
возила
714514
- годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила
714552
- боравишна такса
714562
- посебна накнада за заштиту и
унапређивање животне срдине
714570
- општинске и градске комуналне таксе
716
Други порези
План
Остварење
%
остварења
3
4
5
1.610,00
1.610,00
06.06.2012.
716111
730
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
Донације и тренсфери
731000
Донације од иностраних држава
732000
Донације од међународних организација
733
733150
733200
741
741150
741510
741534
742
742152
742251
742253
742351
743
743351
Број 7 - Страна 75
Трансфери од других нивоа власти
(грантови)
- текући трансфери од других нивоа
власти у корист општине
- капитални трансфери од других нивоа
власти
279.038,00
183.601,00
65,80
57.743,00
50.483,00
87,43
221.295,00
133.118,00
60,15
Приход од имовине
- камате од средстава консолидованог
рачуна трезора општине
- накнаде за коришћење природних
добара
- накнаде за коришћење грађевинског
земљишта
Приходи од продаје добара и услуга
- приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
- општинске административне таксе
- накнаде за уређивање грађевинског
земљишта
- приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације општине
Новчане казне и одузета имовинска
корист
- приходи од новчаних казни изречених
у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том
поступку
744
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
3.194,00
11.937,00
373,73
7441
Текући добровољни трансфери
физичких и правних лица
3.194,00
11.937,00
373,73
7442
Капитални добровољни трансфери
физичких и правних лица
745
Мешовити и неодређени приходи
51.350,00
745150
- мешовити и неодређени приходи у
корист општине
51.350,00
Страна 76 - Број 7
781
791
812
812151
742
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје покретне
имовине
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа општине
Сопствени приходи буџетских
корисника
Приходи од продаје добара и услуга
742150
- приходи од продаје добара и услуга или
закупа од стране тржишних организација
у корист нивоа општине
742372
- приходи индиректних корисника буџета
локалне самоуправе који се остварује
додатним активностима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
13
282.232,00
248.511,00
88,05
Члан 10.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у
следећим износима, и то:
Економска
класификација
1
41
411
412
413
414
415
416
417
418
42
у 000 динара
Средства из осталих извора
Средства из буџета
ОПИС
2
Расходи за
запослене
Плате, додаци и
накнаде запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за
запослене
Награде, бонуси
и остали посебни
расходи
Посланички
додатак
Судијски додатак
Коришћење
услуга и роба
421 Стални трошкови
План
Извршење
%
План
Извршење
%
3
4
5
6
7
8
10.775,00
10.771,00
99,96
9.024,00
9.023,00
99,99
1.618,00
1.616,00
99,88
133,00
132,00
99,25
32.804,00
28.235,00
86,07
194,00
12.000,00
6.185,57
1.280,00
1.297,00
101,33
85,00
2.130,00
2.505,88
0,00
06.06.2012.
422
423
424
425
426
43
431
434
44
441
45
451
46
463
47
472
48
481
482
483
485
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Трошкови
путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавње
Материјал
Амортизација
и употреба осн.
средстава
Амортизација
некретнина и
опреме
Употреба природне
имовине
Отплата камате
Отплата домаћих
камата
Субвенције
Субвенције јавним
нафинансијским
предузећима и
организацијама
Донације,
дотације и
трансфери
Трансфери осталих
нивоа власти
Социјално
осигурање
и социјална
заштита
Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Остали расходи
Дотације
невладиним
организацијама
Порези, обавезне
таксе и казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накнаде штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
49 Резерве
499 Средства резерве
Број 7 - Страна 77
661,00
17.995,00
635,00
17.882,00
96,07
99,37
40,00
24,00
122,00
4.128,00
17.200,00
10.297,00
5.827,00
56,59
20,00
2.437,00
12.185,00
22,00
2.549,00
51,00
2.543,00
231,82
99,76
0,00
25,00
1.552,00
1.631,00
6.524,00
222,00
11,00
222,00
11,00
54.331,00
9.177,00
16,89
54.331,00
9.177,00
16,89
110,00
13.970,00
13.969,00
99,99
13.970,00
13.969,00
99,99
110,00
152,00
17,00
135,00
200,00
200,00
305,00
Страна 78 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
51 Основна средства
Зграде и
грађевински
511 објекти
512 Машине и опрема
Остале
непокретности и
513 опрема
Нематеријална
515 имовина
Природна
54 имовина
541 Земљиште
61 Отплата главнице
Отплата главнице
домаћим
611 кредиторима
Набавка
финансијске
62 имовине
Набавка домаће
финансијске
621 имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ:
06.06.2012.
166.358,00
117.190,00
70,44
3.000,00
47.319,00
109.371,00
56.987,00
115.063,00
2.127,00
105,20
3,73
3.000,00
47.175,00
144,00
179.564,00
64,35
3.194,00
59.592,00
600,00
600,00
279.038,00
1.865,75
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупни расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима утврђени у динарима износе:
1.1
110
1
2
3
422
423
426
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
Извршни и законодавни органи,
финансирање и фискални послови и
спољни послови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.
98.700,00 98,70
7.910.103,00 99,88
127.250,00 100,00
8.147.250,00
8.147.250,00
8.147.250,00
8.136.053,00
8.136.053,00
8.136.053,00
99,86
99,86
99,86
извршење
100.000,00
7.920.000,00
127.250,00
%
план
извршење
1
Опис
Средства из осталих извора
план
Позиција
Економска
класификација
Функција
Глава
Средства из буџета
%
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
2
2.1
110
4
5
6
7
8
9
411
412
421
422
423
424
10
484
11
12
13
14
499
499
511
512
474
510
15
463
16
463
17
463
18
463
19
424
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Извршни и законодавни органи,
финансирање и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода
Средства резерве:
Стална резерва
Текућа резерва
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Вишенаменски развојни пројекти
4632-Kапитални трансфери по Програму ЈП
Дирекција за изградњу
4632-Капитални трансфер Месним
заједницама по Програму Фонда за развој
4632-Капитални трансфер Месним
заједницама по Програму буџетског Фонда за
заштиту животне средине
4632 - Трансфер буџета Града за МЗ
Кленовник
Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474
Управљање отпадом
Чишћење дивљих депонија
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
%
8.147.250,00
8.136.053,00
99,86
8.147.250,00
8.136.053,00
99,86
1.961.000,00
351.040,00
170.000,00
437.250,00
6.191.639,00
8.748.173,00
1.960.873,00 99,99
351.991,00 100,27
141.137,00 83,02
430.444,00 98,44
6.167.617,00 99,61
4.307.133,00 49,23
0,00
200.000,00
0,00
108.699.301,00
55.000.000,00
0,00
101.433.012,00
93,32
0,00
181.758.403,00
181.758.403,00
114.792.207,00
114.792.207,00
63,16
63,16
38.488.543,00
9.177.000,00
23,84
38.488.543,00
38.488.543,00
9.177.000,00
9.177.000,00
23,84
23,84
300.000,00
300.000,00 100,00
300.000,00
300.000,00 100,00
извршење
извршење
Опис
Средства из осталих извора
план
Позиција
Економска
класификација
Функција
Глава
Средства из буџета
Број 7 - Страна 79
план
06.06.2012.
%
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2.2
160
20
481
810
21
820
840
22
23
481
481
481
3
3.1.
130
24
25
26
27
28
29
30
31
32
411
412
415
421
422
423
424
425
426
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.
ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ПРОЈЕКТИМА
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Учешће Градске општине Костолац у
програмима невладиних организација
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Услуге рекреације и спорта
Донације спортским омладинским
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Услуге културе
Донације КУД-овима
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Донације верским заједницама
Донације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2.
Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Средства из осталих извора
%
300.000,00
220.546.946,00
300.000,00 100,00
124.269.207,00 56,35
200.000,00
200.000,00 100,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00 100,00
200.000,00 100,00
12.649.750,00
12.637.394,00
99,90
12.649.750,00
12.649.750,00
12.637.394,00
12.637.394,00
99,90
99,90
520.000,00
516.512,00
99,33
520.000,00
520.000,00
516.512,00
516.512,00
99,33
99,33
600.000,00
615.000,00 102,50
600.000,00
600.000,00
13.969.750,00
615.000,00 102,50
615.000,00 102,50
13.968.906,00 99,99
234.516.696,00
234.516.696,00
138.238.113,00
138.238.113,00
7.063.270,00
1.266.730,00
133.000,00
1.109.500,00
123.743,00
3.638.427,00
1.168.486,00
22.264,00
2.422.500,00
извршење
извршење
Опис
план
Позиција
Економска
класификација
Функција
Глава
Средства из буџета
06.06.2012.
план
Страна 80 - Број 7
58,95
58,95
7.062.000,00 99,98
1.264.219,00 99,80
132.110,00 99,33
1.156.262,00 104,21
106.232,00 85,85
3.595.070,00 98,81
1.159.000,00 99,19
51.014,00 229,13
2.416.197,00 99,74
0,00
0,00
0,00
1.416.155,00
52.883,00
2.895.000,00
2.172.000,00
1.552.000,00
610.000,00
%
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
33
34
35
36
431
511
512
515
3.2.
160
37
38
39
40
41
42
43
421
422
423
424
426
472
482
44
45
46
47
485
511
512
541
Амортизација опреме
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
класификоване
на другом месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези,обавезне таксе и казне
Накнаде штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.
Извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
Укупни извори финансирања на нивоу Градске општине Костолац за 2011.
годину:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНИ РАСХОДИ 2011. ГОДИНЕ :
616.750,00
1.970.000,00
0,00
19.534.670,00
19.534.670,00
19.534.670,00
0,00
0,00
245.000,00
80.000,00
0,00
Средства из осталих извора
%
извршење
извршење
Опис
план
Позиција
Економска
класификација
Функција
Глава
Средства из буџета
Број 7 - Страна 81
план
06.06.2012.
221.730,00
605.000,00 98,09
2.055.000,00 104,31
11.000,00
2.790.286,00
121.000,00
0,00
19.823.834,00 101,48
19.823.834,00 101,48
19.823.834,00 101,48
11.620.324,00
11.620.324,00
11.620.324,00
209.000,00
60.000,00
85,31
75,00
85.000,00
40.000,00
24.000,00
20.000,00
25.000,00
714.000,00
69.000,00
1.233.000,00
265.000,00
1.021.000,00
110.000,00
17.000,00
%
840,00
172,50
5.137,50
1.325,00
4.084,00
135.000,00
44.384.714,00
23.000,00
1.479,49
3.194.000,00
79,56 3.194.000,00
79,56 3.194.000,00
47.971.714,00
47.971.714,00
47.971.714,00
1.501,93
1.501,93
1.501,93
3.194.000,00
59.592.038,00
91,25 3.194.000,00
59.592.038,00
3.194.000,00
59.592.000,00
64,35 3.194.000,00
59.592.038,00
15.897.790,00
16.500,00
600.000,00
13.025.000,00 81,93 3.000.000,00
72.000,00 436,36
0,00
0,00
0,00
16.839.290,00
13.366.000,00
16.839.290,00
16.839.290,00
13.366.000,00
13.366.000,00
36.373.960,00
33.189.834,00
36.373.960,00
33.189.834,00
279.037.906,00
179.564.000,00
279.037.906,00
179.564.000,00
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Обрасци: Биланс стања на дан 31.12.2011.године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду
1.1.2011. до 31.12.2011.године (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду
Страна 82 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
1.1.2011. до 31.12.2011. године (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011.
године (Образац 5), на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.
Извештај о извршењу буџета у периоду 1.1.2011. до 31.12.2011. године, који је саставни део ове
Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.
Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2011.годину доставити Управи за
трезор, најкасније до 15.јуна 2012.године.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Костолцу, дана 01.06.2012.године
СКУШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Број:21/12-1 од 01.06.2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Др Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 83
САДРЖАЈ
Град Пожаревац
1. Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца одржаним 6.5.2012.
године ...............................................................................................................................................................
2. Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Пожаревца ..........................................
3. Решење о избору председника Скупштине града Пожаревца .....................................................................
4. Решење о избору заменика председника Скупштине града Пожаревца ....................................................
5. Решење о постављењу секретара Скупштине града Пожаревца ................................................................
6. Решење о избору градоначелника града Пожаревца ....................................................................................
7. Решење о избору заменика градоначелника града Пожаревца ...................................................................
8. Решење о избору Градског већа града Пожаревца .......................................................................................
9. Решење о престанку мандата Миомиру Илићу, одборнику Скупштине града Пожаревца ......................
10. Решење о престанку мандата Вукици Васић, одборнику Скупштине града Пожаревца .........................
11. Решење о престанку мандата Војиславу Стојићевићу, одборнику Скупштине града Пожаревца ..........
12. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација” у Пожаревцу .................................
13. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе” у Пожаревцу .....
14. Решење о именовању директора Историјског архива у Пожаревцу ...........................................................
15. Решење о разрешењу директора установе Центар за социјални рад у Пожаревцу ..................................
16. Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Центар за социјални рад у Пожаревцу ..
17. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора установе Спортски центар „Пожаревац” у
Пожаревцу .......................................................................................................................................................
18. Решење о именовању директора установе Спортски центар „Пожаревац” у Пожаревцу .......................
19. Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за избор
и именовања Скупштине града Пожаревца ..................................................................................................
20. Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине града Пожаревца ...................................................................
21. Решење о образовању Градске изборне комисије у сталном саставу и о разрешењу и именовању
председника, чланова, секретара и њихових заменика ...............................................................................
22. Исправка Записника о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата избора
за одборнике Скупштине града Пожаревца одржаних 6. маја 2012. године, бр. 01-013-20/1 од 7.5.2012.
године ...............................................................................................................................................................
23. Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета града Пожаревца ..................................................................................................
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-19/2012-32 од 14.02.2012. године ....
25. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Пожаревца .............................
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-10 од 22.03.2012. године ....
27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-11 од 22.03.2012. године .....
28. Решење о образовању Комисије за давање предлога по пристиглим пријавама на Конкурс града
Пожаревца за финансирање програма невладиних организација и удружења у 2012. години ................
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-21 од 22.03.2012. године ....
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-24 од 22.03.2012. године ....
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-25 од 22.03.2012. године ....
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-26 од 22.03.2012. године ....
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-39 од 22.03.2012. године ....
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-40 од 22.03.2012. године ....
35. Решење о употреби средстава текуће буцетске резерве бр. 01-06-37/2012-41 од 22.03.2012. године ....
36. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-43 од 22.03.2012. године ....
37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-44 од 22.03.2012. године ....
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-52 од 22.03.2012. године ....
1
6
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Страна 84 - Број 7
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-56 од 22.03.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-37/2012-57 од 22.03.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-16 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-22 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-24 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-25 од 12.04.2012. године ....
Регаење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-26 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-30 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-35 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-40/2012-36 од 12.04.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-3 од 03.05.2012. године .......
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-17 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-18 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-22 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-25а од 03.05.2012. године ...
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-256 од 03.05.2012. године ..
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-26 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-27 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-28 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-1а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-2а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-3 8-За од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-4а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-5а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-6а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-38-7а од 03.05.2012.
године ......................................................................................................................................................
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-45/2012-40 од 03.05.2012. године ....
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-48/2012-8-1) од 23.05.2012. године ..
Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац за 2012. годину ..........
Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац ..................................................................................
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-48/2012-33-2) од 23.05.2012. године ....
Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске
општине Костолац за 2011. годину ................................................................................................................
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-48/2012-39) од 23.05.2012. године ...
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-50/2012-2 од 31.05.2012. године ......
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-50/2012-3 од 31.05.2012. године ......
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-50/2012-4 од 31.05.2012. године ......
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-50/2012-6 од 31.05.2012. године ......
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
56
57
58
59
60
61
63
63
64
65
66
67
68
69
70
Градска општина Костолац
1. Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац ................................................................. 71
06.06.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 7 - Страна 85
Страна 86 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
06.06.2012.
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и
одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење
за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: 539-665,
Тираж броја 7 - 160 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

07/2012 - Град Пожаревац