05.03.2012.
TRADICIONALNI KOTLOVI
− KOTLOVI SA KONSTANTNOM BRZINOM VENTILATORA MODEL MYNUTE J – MONOTERMIČKI IZMENJIVAČ
20011588* Mynute J 20 CSI
20017329* Mynute J 24 CSI
20012150* Mynute J 28 CSI
VP CENA
64.288,00
77.490,00
82.656,00
MP CENA
75.859,84
91.438,20
97.534,08
20017331* Mynute J 24 RSI
71.750,00
84.665,00
20014572
20016457
67.732,00
72.324,00
79.923,76
85.342,32
◊
◊
◊
◊
NOVO ! ! !
Mynute J 24 CAI
Mynute J 28 CAI
INTEGRISANA KLIMATSKA TERMOREGULACIJA UZ OPCIJU KORIŠĆENJA SPOLJNE SONDE + INTERFACE
MODEL BOILER– MONOTERMIČKI IZM. + AKUMULACIJA OD 60 L
1150143* Boiler 24 BSI
1150153* Boiler 28 BSI
1150123◊
1150133◊
Boiler 24 BAI
Boiler 28 BAI
VP CENA
126.280,00
128.092,63
MP CENA
149.010,40
151.149,30
117.216,84
120.842,11
138.315,87
142.539,69
− KOTLOVI SA PROMENJIVOM BRZINOM VENTILATORA MODEL EXCLUSIVE MIX – MONOTERMIČKI IZMENJIVAČ
1150343* Exclusive MIX 26 CSI
1150673* Exclusive MIX 30 CSI
1150383* Exclusive MIX 35 CSI
1150353*
NOVO ! ! !
Exclusive MIX 30 RSI
VP CENA
88.970,00
93.562,00
95.284,00
MP CENA
104.984,60
110.403,16
112.435,12
88.970,00
104.984,60
INTEGRISANA KLIMATSKA TERMOREGULACIJA UZ OPCIJU KORIŠĆENJA SPOLJNE SONDE + INTERFACE
Legenda:
*,◊-U CENU KOTLA URAČUNAT JE STANDARDNI KOLEKTOR 850 mm (fasadna verzija)+KONZOLA+SET HIDRAUL. PRIKLJUČAKA
C=grejanje+sanitarna voda
S=fasadni model-zatvorena komora(*)
I=elektronika paljenja, jonizacijska kontrola
PMN d.o.o., Jagodinska 2, 11090 Beograd
www.pmn.co.rs
R=grejanje
A=dimnjacki model-otvorena komora(◊)
-1-
B=grejanje+sanitarna voda sa akumulacijom
Tel: +381 (0)11 237 0013
e-mail:[email protected]
05.03.2012.
KONDENZACIONI
KOTLOVI
MODEL MYNUTE GREEN
1150973*;1 Mynute Green 28 CSI
1150993*;1 Mynute Green 36 CSI
VP CENA
123.447,46
132.061,08
MP CENA
145.668,00
155.832,08
1150953*;2 Mynute Green 25 RSI
1150963*;2 Mynute Green 35 RSI
115.983,04
120.577,46
136.859,99
142.281,40
1,2
- U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA HIDRAULIČKOG PRIKLJUČKA CENA SE UMANJUJE ZA TIP HIDRAULIČKOG SETA (vidi str.6)
MODEL EXCLUSIVE GREEN
1150393* Exclusive Green 25 CSI
1150363* Exclusive Green 35 CSI
VP CENA
139.525,50
145.841,92
MP CENA
164.640,10
172.093,46
136.551,58
140.673,50
161.130,85
165.994,73
MODEL EXCLUSIVE BOILER GREEN- SA AKUM. OD 60 L
1150933* Exclusive Boiler Green 30 BSI
VP CENA
172.200,00
MP CENA
203.196,00
MODEL POWER GREEN
20006238* Power GREEN 50 RSI - novo
VP CENA
194.586,00
MP CENA
229.611,48
MODEL POWER PLUS
20019155 Power Plus 50 M
20019200 Power Plus 100 M
20019309 Power Plus 100 S
VP CENA
250.747,37
381.861,05
349.233,68
MP CENA
295.881,89
450.596,04
412.095,75
1150403*
1150373*
Exclusive Green 16 RSI
Exclusive Green 35 RSI
U CENU MODELA 50 M I 100 M JE URAČUNATA AUTOMATIKA ZA VOOĐENJE TRI KRUGA GREJANJA SA KLIMATSKOM REGULACIJOM + SPOLJNA
SONDA
PROTOČNI BOJLERI
ZA SANITARNU VODU
1100173*
1100183*
Idrabagno 13 ESI
Idrabagno 17 ESI
VP CENA
42.488,08
45.933,29
MP CENA
50.135,94
54.201,28
850223◊
850233◊
1100013◊
Idrabagno 11 AE
Idrabagno 14 AE
Idrabagno 17 AE
22.392,04
25.263,25
26.986,46
26.422,60
29.810,63
31.844,02
Legenda:
*,◊-U CENU KOTLA URAČUNAT JE STANDARDNI KOLEKTOR 850 mm+KONZOLA+SET HIDRAUL. PRIKLJUČAKA
C=grejanje+sanitarna voda
S=fasadni model-zatvorena komora(*)
I=elektronika paljenja, jonizacijska kontrola
PMN d.o.o., Jagodinska 2, 11090 Beograd
www.pmn.co.rs
R=grejanje
A=dimnjacki model-otvorena komora(◊)
-2-
B=grejanje+sanitarna voda sa akumulacijom
Tel: +381 (0)11 237 0013
e-mail:[email protected]
05.03.2012.
STABILNI KOTLOVI ZA GREJANJE
STABILNI KOTLOVI BEZ AKUMULACIJE
442933
Novella 24 RAI
442943
Novella 31 RAI
443043
Novella 45 RAI
443053
Novella 55 RAI
443063
Novella 64 RAI
443073
Novella 71 RAI
VP CENA
91.840,00
96.462,20
114.261,04
131.487,08
149.287,13
160.195,55
MP CENA
108.371,20
113.825,40
134.828,03
155.154,76
176.158,81
189.030,75
-vertikalni spremnik
-vertikalni spremnik
-bočni spremnik
-vertikalni spremnik
-vertikalni spremnik
VP CENA
162.442,00
175.070,00
166.460,00
167.608,00
178.569,58
MP CENA
191.681,56
206.582,60
196.422,80
197.777,44
210.712,10
-vertikalni spremnik
-vertikalni spremnik
152.731,13
162.492,76
180.222,73
191.741,45
MOGUCNOST POVEZIVANJA SA SPREMNIKOM: AQUAPLUS ILI AQUAMAX
STABILNI KOTLOVI SA AKUMULACIJOM
1100303
Fabula CSI 26-80
1100323
Fabula CSI 26-120
1100973
Fabula CSI 32-60
1100313
Fabula CSI 32-80
1100333
Fabula CSI 32-120
1100293
1100273
Fabula CAI 31-80
Fabula CAI 31-120
Legenda:
C=grejanje+sanitarna voda
S=fasadni model-zatvorena komora(*)
I=elektronika paljenja, jonizacijska kontrola
R=grejanje
A=dimnjacki model-otvorena komora(◊)
B=grejanje+sanitarna voda sa akumulacijom
AKUMULACIONI BOJLERI
ZA STABILNE
1100759
1100629
1100639
1100649
NAPOMENA:
KOTLOVE
Aquaplus
Aquamax
Aquamax
Aquamax
120
130
170
220
-postavlja
-postavlja
-postavlja
-postavlja
se
se
se
se
uz kotao
ispod kotla
ispod kotla
ispod kotla
VP CENA
90.719,80
103.320,00
114.800,00
120.577,46
MP CENA
107.049,36
121.917,60
135.464,00
142.281,41
VP CENA
64.348,42
60.270,00
MP CENA
75.931,14
71.118,60
SERIJSKI POSTAVLJENA PUMPA I ANODA OD MAGNEZIJUMA
ZA ZIDNE KOTLOVE
696099
Akumula. bojler BL 120
1150279
Akumula. bojler IDRA 60
-podni spremnik
-zidni spremnik
NAPOMENA: MAGNEZIJUMSKA ANODA KAO SERIJSKA OPREMA; EKSPANZIONA POSUDA KAO SERIJSKA OPREMA ZA BL 120; URONSKA
SONDA KAO SERIJSKA OPREMA ZA IDRU 60;
HIDRAULIČKI SEPARATORI
1102179
VP CENA
44.772,00
Connect AP
MP CENA
52.830,96
UPRAVLJANJE INSTALACIJAMA SA VELIKIM PROTOKOM; MOGUĆNOST SPAJANJA SA MODELIMA EXCUSIVE BOILER GREEN / EXCUSIVE
GREEN
1102189
87.848,00
Connect AT-BT
103.660,64
NAMENJEN INSTALACIJAMA SA VISOKOM I NISKOM TEMPERATUROM. UPRAVLJA MEŠNIM VENTILOM; MOGUĆNOST SPAJANJA SA
MODELOM EXCLUSIVE GREEN
1102519
42.489,29
Connect BASE
50.137,37
NAMENJEN INSTALACIJAMA SA VISOKOM I NISKOM TEMPERATUROM, SA TERMOSTATSKIM MEŠNIM VENTILOM ; MOGUĆNOST
SPAJANJA SA SVIM ZIDNIM KOTLOVIMA
SISTEMI OPREMLJENI CIRKULACIONIM PUMPAMA I HIDRAULIČKIM KOLEKTOROM
PMN d.o.o., Jagodinska 2, 11090 Beograd
www.pmn.co.rs
-3-
Tel: +381 (0)11 237 0013
e-mail:[email protected]
05.03.2012.
OSNOVNA DODATNA OPREMA
1100279
1100469
1103109
1100439
1100799
1100459
1100829
20001776
20008401
VP CENA
1.834,56
3.958,42
2.476,65
4.782,96
5.741,20
5.875,34
10.682,44
1.492,40
1.722,00
7.367,74
1.468,23
6.283,79
604,21
DODATNA OPREMA ZA TRADICIONALNE KOTLOVE & MYNUTE J
Ambijentalni termostat
Q3
Ambijentalni termostat
Q3 - BEŽIČNI
Nedeljni termostat
Q7
Nedeljni termostat
Q7 - BEŽIČNI
Weekly
-za sve modele
REC 05
-za Ciao, Mynute, Boiler
REC 07 + INTERFACE -za gamu Exclusive; Mynute Green
Sonda za spoljnu temperature - Exclusive
Sonda za spoljnu temperaturu - Green
Set za klimatsku regulaciju (REC 05 + sonda)
Interface - Ciao/Mynute/Boiler
REC 08
-za Mynute J
INTERFACE ZA SONDU & REC 08 -za Mynute J
Ø60/Ø100 - KOAKSIJALNI SISTEM
1100029
1100019
1100079
1100039
1100049
1100089
1100099
1100119
1100069
1100059
1100579
696179
1100129
1100109
20006502
Vertikalni kolektor
Standardni kolektor
Teleskopski kolektor
Nastavak 750 mm
Nastavak 1470 mm
Koleno 90°
Koleno 45°
Komplet obujmica ø100 (4 kom)
Tegola za kosi krov
Tegola za ravni krov
Horizontalni skupljač kondenzata
Vertikalni skupljač kondenzata
Distanceri za cev ø100
Obujmice za povezivanje sa kotlom ø60/ø100
Koleno 90° u slučaju zamene za CIAO/MYNUTE
Ø80/Ø125 - KOAKSIJALNI SISTEM
1103129
1103139
1103149
1103159
1103169
1103179
1103189
1103199
1103209
Adapter sa ø60/ø110 na ø80/ø125 sa priključkom za odvod kondenz.
Koleno 45° ø80/ø125
Koleno 90° ø80/ø125
Horizontalni kolektor ø80/ø125 sa adapterom
Vertikalni kolektor ø80/ø125 sa adapterom
Nastavak Ø80/Ø125 L=500 mm
Nastavak Ø80/Ø125 L=1000 mm
Nastavak Ø80/Ø125 L=2000 mm
Sifon za adapter vertikalni
ODVOJENI SISTEM Ø80
1100839
1100549
1100749
20006933
1100139
1100149
1100159
1100169
1100179
1100189
1100199
1100209
1100589
1100599
1100229
Adapter za odvojeni sistem-pojedinačni
Adapter za odvojeni sistem-pojedinačni samo za Boiler
Odvojeni sistem-zajednički vazduh/gasovi
Adapter za odvojeni sistem SERIJA J 24 kW
Završni kolektor za vazduh
Završni kolektor za gasove
Koleno 45° sa dihtungom
Koleno 90° sa dihtungom
Nastavak 147 mm
Nastavak 500 mm
Nastavak 1000 mm
Nastavak 1950 mm
Set za skupljanje kondenzata - Horizontalni
Set za skupljanje kondenzata - Vertikalni
Distancer (4 kom)
PMN d.o.o., Jagodinska 2, 11090 Beograd
www.pmn.co.rs
-4-
MP CENA
2.164,78
4.670,94
2.922,47
5.643,89
6.774,62
6.932,90
12.605,28
1.761,03
2.031,96
8.693,93
1.732,51
7.414,88
712,96
VP CENA
9.184,00
3.444,00
4.350,31
2.296,00
4.592,00
1.722,00
3.444,00
1.722,00
2.870,00
1.435,00
3.444,00
4.019,21
1.607,20
803,60
2.114,74
MP CENA
10.837,12
4.063,92
5.133,37
2.709,28
5.418,56
2.031,96
4.063,92
2.031,96
3.386,66
1.607,20
4.063,92
4.742,67
1.896,64
948,25
2.495,39
VP CENA
3.788,40
2.181,20
2.520,00
10.241,37
9.063,16
2.410,80
3.214,40
6.543,60
1.389,68
MP CENA
4.470,31
2.573,82
2.973,60
12.084,81
14.260,07
2.844,74
3.792,99
7.721,45
1.639,82
VP CENA
1.148,00
1.148,00
2.870,00
1.148,00
2.525,60
2.755,20
1.148,00
1.377,60
574,00
1.148,00
1.722,00
3.444,00
2.159,99
2.640,40
1.377,60
MP CENA
1.354,64
1.354,64
3.386,60
1.354,64
2.980,20
3.251,14
1.354,64
1.625,57
677,32
1.354,64
2.031,96
4.063,92
2.538,17
3.115,67
1.625,57
Tel: +381 (0)11 237 0013
e-mail:[email protected]
05.03.2012.
DODATNA OPREMA ZA KONDENZACIONE KOTLOVE
Ø60/Ø100 - KOAKSIJALNI SISTEM
1101889
1101879
1101839
1101849
1101859
1101809
1101819
1101829
1101869
1100069
1100059
1100129
Vertikalni kolektor 1310 mm
Standardni kolektor
Nastavak 500 mm
Nastavak 1000 mm
Nastavak 2000 mm
Koleno 45°
Koleno 90°
Koleno 90° sa otvorom za merenje
Nastavak sa otvorom za merenje
Tegola za kosi krov
Tegola za ravni krov
Distanceri (4 kom)
Ø80/Ø125 - KOAKSIJALNI SISTEM
1101689
1100069
1100059
1102269
1101599
1101609
1101619
1101629
1101639
1101649
1101659
1101669
1101679
Konzole ø80/125 (5 kom)
Tegola za kosi krov
Tegola za ravni krov
Adapter ø60/100 na ø80/125
Koleno 45°
Koleno 87°
Nastavak 500 mm
Nastavak 1000 mm
Nastavak 2000 mm
Koleno 87° sa otvorom za merenje
Nastavak sa otvorom za merenje
Vertikalni kolektor
Horizontalni kolektor
ODVOJENI SISTEM Ø80
1102019
1101899
1101909
1101919
1101929
1101939
1101949
1101959
1101969
1100229
1101079
20028027
20028029
Adapter ø80
Koleno 45°
Koleno 90°
Koleno 90° sa otvorom za merenje
Nastavak 500 mm
Nastavak 1000 mm
Nastavak 2000 mm
Nastavak sa otvorom za merenje
Horizontalni kolektor
Distancer za cevi (4 kom)
Adapter vazduh/gas
Adapter 80/80-60/100 - novo
Adapter 80/80-80/125 - novo
VP CENA
9.760,42
4.019,21
1.377,60
2.066,40
4.592,00
1.607,20
1.722,00
5.167,21
5.740,00
2.870,00
1.607,20
1.607,20
MP CENA
11.517,29
4.742,67
1.625,57
2.438,35
5.418,56
1.896,50
2.031,96
6.097,31
6.773,20
3.386,60
1.896,50
1.896,50
VP CENA
2870
2870
1607,2
2296
4019,21
4593,21
3444
5741,21
10334,42
6888
6315,21
10334,42
7463,21
MP CENA
3386,6
3386,6
1896,5
2709,28
4742,67
5419,99
4063,92
6774,62
12194,61
8127,84
7451,95
12194,61
8806,59
VP CENA
2.870,00
1.262,80
1.377,60
4.593,21
1.377,60
2.296,00
3.444,00
4.019,21
3.444,00
1.377,60
2.870,00
6.910,87
6.608,00
MP CENA
3.386,60
1.490,10
1.625,57
5.419,99
1.625,57
2.709,28
4.063,92
4.742,67
4.063,92
1.625,57
3.386,60
8.154,83
7.797,44
05.03.2012.
DODATNA OPREMA ZA HIDRAULIČKI KRUG
1151139
1151149
1150899
1150909
696279
696289
694619
1101989
1101999
1100779
1101769
1101979
1100269
1100769
1102009
694769
1220639
Set hidrauličkih priključaka za Ciao N 2V CSI
Set hidrauličkih priključaka za Ciao N 2V RSI
Set hidrauličkih priključaka za Mynute Green CSI
Set hidrauličkih priključaka za Mynute Green RSI
Set anti-kamenac (1 dozator + 8 punjenja)
Punjenje anti-kamenac ( 8 punjenja)
Set slavina za grejanje sa filterom
Set slavina za grejanje
Set slavina za grejanje sa filterom
Pribor-set za recirkulaciju sanitarne vode
Pumpa velikog napora
Pumpa velikog napora
Pumpa velikog napora
Pumpa velikog napora
Pumpa velikog napora – za kondezacione modele
Nastavak za pumpu 1"
Limitni termostat
DODATNA OPREMA ZA INSTALACIJE SA NISKIM TEMPERATURAMA
1100419
Set za niske temperature
DODATNA OPREMA ZA PROTOČNE BOJLERE
1100489
1100479
696279
696289
694899
1100499
1100509
1100519
Set za zaštitu od smrzavanja za Idrabagno 13 ESI
Set za zaštitu od smrzavanja za Idrabagno 17 ESI
Set anti-kamenac (1 dozator + 8 punjenja)
Punjenje anti-kamenac ( 8 punjenja)
Set slavina za otvorenu komoru
- Idrabagno AE
Set slavina za zatvorenu komoru
- Idrabagno ESI
Ravna gasna slavina
Ugaona gasna slavina
DODATNA OPREMA ZA AKUMULACIONE BOJLERE
696349
696359
696369
1100699
1220439
1220429
1220449
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
anoda
ekspanziona posuda+ventil
priključaka za Aquaplus
priključaka za Aquamax
priključaka za Idra 60
ekspanziona posuda Idra 60
termostata
PMN d.o.o., Jagodinska 2, 11090 Beograd
www.pmn.co.rs
-6-
VP CENA
1.568,52
1.568,52
2.483,31
1.568,52
8.382,81
2.410,80
4.019,21
3.204,73
3.153,97
966,74
7.854,74
7.250,52
7.854,73
8.458,95
9.546,52
725,05
2.416,84
MP CENA
1.850,86
1.850,86
2.930,30
1.850,86
9.891,72
2.844,74
4.742,67
3.781,59
3.721,69
1.140,75
9.268,59
8.555,62
9.268,59
9.981,55
11.264,90
855,56
2.851,87
VP CENA
2900,2
MP CENA
3422,24
VP CENA
10.875,79
13.292,63
8.821,48
2.410,80
1.450,10
1.812,63
966,74
966,74
MP CENA
12.833,43
15.685,30
10.409,34
2.844,74
1.711,13
2.138,90
1.140,75
1.140,75
VP CENA
3.383,58
5.437,89
8.268,02
13.205,62
7.854,73
4.632,08
1.570,95
MP CENA
3.992,62
6.416,71
9.756,26
15.582,64
9.268,59
5.465,86
1.853,72
Tel: +381 (0)11 237 0013
e-mail:[email protected]
Download

Cenovnik Beretta 05.03.2012.