KATALOG
2014
Poštovani zemljoradnici,
Dupont Pioneer je svjetski
lider u razvoju i prodaji sjemena
najvažnijih poljoprivrednih kultura
diljem svijeta. Svake godine nastojimo povećati produktivnost, profitabilnost, i razvoj održive poljoprivredne proizvodnje. Danas smo
predvodnik u području inovacija
koje se odnose na poljoprivrednu
proizvodnju, a s ciljem da bi zadovoljili zahtjeve svojih farmera . U
svijetu imamo više od 90 ispitnih
stanica koje su uključene u razvoj i
testiranje proizvoda.
Zahvaljujući tome iz godine u
godinu našim korisnicima nudimo
nove hibride koji znatno doprinose
povećanju prinosa i profita, a oni
stari idu u zasluženu “mirovinu”.
U naprednim zemljama svijeta
smjena sortimenta je vrlo brza i američki farmer npr. jedan hibrid sije 2-3 godine, a onda prelazi na noviji sortiment koji je bolji i rodniji.
U protekle 2 godine u susjednim državama po prvi puta ponudili smo našim
korisnicima novu Optimum® AQUAmax® tehnologiju.
Prednost Optimum® AQUAmax® hibrida kukuruza nalazi se u činjenici da znatno bolje podnose stresne uslove uzrokovane sušom i visokim temperaturama.
Ti hibridi su testirani u vrlo stresnim uslovima suše i u normalnim uslovima
tokom selekcijskog procesa. S obzirom da se problemi sa sušom nastavljaju iz
godine u godinu ovo je zasigurno tehnologija koja donosi uspjeh.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini to nije moguće jer trenutno ne postoji legalan proces registracije i mi nismo u mogućnosti BiH farmerima ponuditi
najnovije i najrodnije hibride i tehnologije. Štoviše, u BiH imamo problem jer
smo dio velike multinacionalne kompanije. Naime, kompanija donese odluku
da se npr. hibrid PR37M34 neće više proizvoditi te da ga mijenja bolji i rodniji PR37N01. Za PR37M34 više se ne proizvode roditeljske linije i ne može se
proizvesti sjeme, a mi ga ne možemo ponuditi našim klijentima. Istodobno,
zbog nepostojanja sistema registracije u BiH nismo u mogućnosti registrirati
novi hibrid i ponuditi najnovije tehnologije farmerima, a također ostajemo na
vrlo malom broju hibrida koje možemo ponuditi našim klijentima u BiH.
Zbog toga će 2014. godine ponuda Pioneer hibrida u BiH biti radikalno
promijenjena. U ponudi neće biti nekih dobro poznatih starih hibrida, ali će
ih zamijeniti rodniji hibridi kao što su PR37Y12, PR37N01, PR36V52, PR35T36.
A najnovije inovacije koje predstavljamo farmerima svih ostalih država svijeta
koje donose pravu revoluciju u području sjemenarstva, a čiji cilj je poljoprivrednicima pružiti poboljšanja u proizvodnji s ciljem maksimalne profitabilnosti farmerima u BiH zbog nepostojanja sistema registracije ne možemo
ponuditi.
Ovaj problem za posljedicu ima višestruke gubitke za uvoznike sjemena,
distributere, apotekare, a ponajviše za farmere koji sada nemaju priliku da
siju najbolja sjemena koja se na tržištu mogu naći i koja daju povećani prinos
i kvalitet, a na kraju i za samu Federaciju BiH te Republiku Srpsku koje gube
povećane prihode od poreza i taksi.
2
Sadržaj
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
EnClass® sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Optimum® AQUAmax® HIBRIDI . . . . . . . . . . . . . . . 4
ULJANA REPICA HIBRIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PIONEER HIBRIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PR39F58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PR38N86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PR38A79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PR38A24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PR37Y12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PR37N01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PR37F73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR36V74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR36V52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR36K67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR35T36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PR35F38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PR34N43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PR34B23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INOKULANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FARMERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PROMOTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
Kad je kiša sjaje,
kad je suša uspijevaju
Godine 2013. naši su jedinstveni hibridi Optimum® AQUAmax® prvi put testirani na poljima
naših farmera. Uvođenje je bilo vrlo uspješno: prinos tih hibrida u tako sušnoj godini,
kakva je bila vegetacijska sezona 2013., bio je izniman. S obzirom na to da je uzgoj hibrida
tolerantnih na sušu najvažniji razvojni projekt tvrtke DuPont Pioneer, uvođenje novih
Optimum® AQUAmax® hibrida nastavit će se sa još više novih proizvoda u narednim godinama.
Optimum® AQUAmax® hibridi tvrtke DuPont Pioneer poljoprivrednicima nude dodatni izbor
kako bi im pomogli minimalizirati rizik i maksimalno povećati produktivnost na svakom hektaru.
Razvijeni i testirani našim intenzivnim programom za istraživanje suše i vlastitim sustavom
Tehnologije ubrzanih prinosa (Accelerated Yield Technology AYT™), Optimum® AQUAmax®
proizvodi pomažu povećanju prinosa u okruženjima s ograničenim količinama vode u
vegetaciji te nude mogućnost rekordnih prinosa u povoljnijim uvjetima rasta.
Proces odabira hibrida proizvoda
Optimum® AQUAmax® vrlo je strog i
jasan:
• 5% veći prinos u sušnim uvjetima od
kontrolnih hibrida
• 3% veći prinos u normalnim uvjetima
rasta od kontrolnih hibrida
• Prethodno navedeni uvjeti moraju biti
zadovoljeni najmanje dvije godine
zaredom.
Po čemu se razlikuju proizvodi
Optimum® AQUAmax®?
Optimum® AQUAmax® proizvodi
obuhvaćaju ključne temeljne značajke
koje unapređuju mehanizme povezane
s boljim učinkom u okruženjima
s ograničenom količinom vode.
Tolerantnost na sušu kontrolira mnoštvo
gena, a na nju iznimno utječu okolišni
čimbenici poput topline, vodnog stresa i
vrste tla. Ne postoji jedinstveno rješenje
za tolerantnost na sušu. Mehanizmi
koji se povezuju s tolerantnošu na
sušu, a koji se nalaze u proizvodu
Optimum® AQUAmax®, uključuju:
Učinkovitiji nadzor puči
(za učinkovitiju upotrebu
vode)
Vitalnije niti svile
(za bolju oplodnju i
formiranje zrna)
Duboko izduženo zrno
(čuvanje prinosa tijekom
kasnosezonskog stresa)
Učinkovit korijenov
sustav (koristi vlagu iz
dubljih slojeva tla)
Vitalnost od metlice do korijena
Staygreen efekt
Jakih agronomskih svojstava
sa najboljim tehnološkim
paketima (najbolja genetika)
Koristi manje vode za kilogram
prinosa
4
Ovaj popis ne podrazumijeva da su svi ti procesi poboljšani u
Optimum® AQUAmax® hibridima, već da je u tim procesima vjerojatno
poboljšan jedan proces ili njih više. U tvrtki DuPont Pioneer
podrazumijeva se da je tolerantnost na sušu složena, a karakteristike
tolerantnosti na sušu kontrolirane su sa više gena koji trebaju drugačije
reagirati, ovisno o tome kada dođe do stresa od suše. U nastavku našeg
praćenja Optimum® AQUAmax® hibrida nadamo se da ćemo saznati
više o tome kako svaki od tih procesa doprinosi poboljšanju svojstava.
PIONEER® OPTIMUM® AQUAMAX® HIBRIDI ZA SEZONU 2014.
SU:
P9175
P9241
P0216
P9911
P0412
GLOBALNO ISTRAŽIVANJE
SUŠE. LOKALNO PREDNOST.
Proizvodi Optimum® AQUAmax® testirani
su u globalnoj mreži kontroliranih lokacija
za testiranje stresa, i promoviraju se
na osnovi ukupnih rezultata. Inicijalni
odabir proizvoda vrši se u mreži osam
istraživačkih centara pod ciljanim sušnim
uvjetima. Istraživački kapaciteti tvrtke
DuPont Pioneer uključuju cjelogodišnje
testiranje u najtežim okruženjima.
Konačan izbor i potvrđivanje proizvoda
za prilagođene proizvode provode se
u lokalnim okruženjima, a napredak se
bilježi na temelju opće učinkovitosti i
agronomske prikladnosti za određeno
geografsko područje. Naš jedinstveni
proces testiranja komercijalizacije
proizvoda (PAT i IMPACT™ pokusi)
osigurava optimizirane rezultate unutar
lokalnih regija.
Rezultati hibrida kukuruza Optimum® AQUAmax®, 2013.
P0216
11,2
11,0
PR36V74
PRINOS t/ha)
10,8
PR36V52
10,6
10,4
10,2
PR35F38
10,0
PR35T36
9,8
9,6
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22
22,1
VLAGA %
OPTIMUM® AQUAMAX® KONVENCIONALNI
HIBRID
HIBRID
Optimum® AquaMax® hibride DuPont Pioneer je testirao sa najuspješnijim konkurentskim komercijalnim hibridima
i najnovijim Pioneer hibridima u znanstvenim pokusima minimalno dvije godine u okruženjima sa ograničenim
količinama vode diljem Europe. Optimum® AquaMax® hibridi imali su minimalno 5% veći prinos u usporedbi sa
komercijalnim hibridima koji su bili testirani.
Okruženje sa smanjenom količinom vode je ono u kojem je odnos ponude i potražnje za vodom u toku cvatnje i
nalijevanja zrna manji od 0,66 dostupnosti vode na skali od 0-1 (1=dostatna vlaga determinirana od strane DuPont
Pioneera) pomoću DuPont Pioneer vlastitog EnClass® sustava.
Svojstva hibrida u uvjetima nedostatka vlage variraju i ovise o mnogim čimbenicima kao što su nedostatak oborina,
njihova količina i raspodjela, temperaturni stres, tip tla, agrotehnika te napad bolesti i štetnika. U pokusima su prosječni
prinosi iznosili manje od 10 tona po hektaru. Pojedini hibridi mogu varirati i ostvariti niže prinose u ekstremnim uvjetima
topline i vlage.
5
FAO 250 / zuban
Preporučeni sklop:
80-85.000 biljaka/ha
PR39F58
Ranozrelost i visok
prinos
ODLIČAN RANI
PORAST
• Najraniji Pioneer hibrid na hrvatskom tržištu.
ODLIČNO
OTPUŠTANJE VLAGE
• Hibrid vrlo visokog potencijala
rodnosti u svojoj grupi dozrijevanja.
SAVJET ZA UZGOJ:
Pogodan je za brdska područja s
kraćom vegetacijom te za naknadnu
i ranu postrnu sjetvu. Rani porast
je vrlo brz te se može sijati u
najranijim rokovima.
• Čvrste stabljike i korijena.
• Najpogodniji za ishranu
preživača, a zbog malog učešća
klice u zrnu i za mlinarsku industriju.
FAO 290 / zuban
Hibrid za najranije
rokove berbe
Preporučeni sklop:
80-85.000 biljaka/ha
PR38N86
ODLIČNO
OTPUŠTANJE VLAGE
SAVJET ZA UZGOJ:
Dobro je prilagođen za uzgoj
u polusuhim do poluvlažnim
područjima.
• Hibrid visokog prinosa zrna i vrlo
povoljnog odnosa prinos / vlaga
zrna.
• Otpuštanje vlage iz zrna u jesen
vrlo je brzo.
• Vrlo dobre otpornosti na sušu,
iznadprosječne čvrstoće stabljike
i korijena.
• Klip na biljci položen visoko.
• Za ishranu svih kategorija stoke.
6
PR38A79
Bez konkurencije među
ranim hibridima
• Novi, najraniji hibrid u FAO grupi
300.
FAO 310 / tvrdi zuban
Preporučeni sklop:
70-75.000 biljaka/ha
ODLIČAN
PRINOS
• Odlikuje ga vrlo visoki prinos
i vrlo brzo otpuštanje vlage iz
zrna.
• Njime se postiže maksimalni
ekonomski efekt u proizvodnji
zrna zbog odličnog odnosa prinos – otpuštanje vlage.
• Prinosom se može mjeriti i s
hibridima iz kasnijih FAO grupa.
• Stabljika je vrlo čvrsta i visoka sa
srednje nasađenim klipom.
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Vrlo dobro podnosi uzgoj u
različitim okolišima. Odlične
rezultate daje u suhim, ali isto
tako i u poluvlažnim područjima.
• Može se koristiti i u naknadnoj
sjetvi za silažu cijele biljke.
Kvalitetan i stabilan
FAO 380 / tvrdi zuban
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
PR38A24
ODLIČAN RANI
PORAST
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
• Hibrid visokih prinosa zrna
odlične kvalitete izuzetnih
agronomskih svojstava.
SAVJET ZA UZGOJ:
Odlične rezultate daje na laganijim i
propusnijim tlima.
• Vrlo dobro se prilagođava kako
niskim tako i visokim gustoćama
sklopa.
• Zrno u tipu tvrdog zubana
odlične kvalitete.
7
Najprodavaniji hibrid
u Hrvatskoj 2013.
PR37Y12
FAO 350 / zuban
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
ODLIČAN
PRINOS
ODLIČNO
OTPUŠTANJE VLAGE
Mićo Arsenović
Velika Johova
Kozarska Dubica
“Pioneer hibride sijem otkad su se
pojavili na našem tržištu. Po nagovoru
promotora protekle godine sijao
sam PRY12 i pokazao se kao odličan
hibrid bez obzira na sušu. Zbog ranije
vegetacije ostaje mi dovoljno vremena
za sjetvu ozimih kultura.”
• Hibrid koji daje rekordne prinose zrna niske vlage.
• Vrlo brzo otpušta vlagu iz zrna u jesen, a daje visok prinos. Za one koji suše
kukuruz, odličan izbor jer su troškovi sušenja mali.
• Odlikuju ga odlične agronomske karakteristike, posebice odlična
tolerantnost na sušu te čvrsta stabljika i korijen.
• Jedan od najpopularnijih hibrida u Hrvatskoj.
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Hibrid namijenjen za laganija tla. Na
dobrim tlima sijati u gušćim
sklopovima.
8
Najpopularniji hibrid
u Hrvatskoj
PR37N01
FAO 410 zuban
Mile Šuman
Draksenić
Kozarska Dubica
“Hibrid PR37N01 do sada sam najviše
sijao na svojim parcelama zbog visokih
prinosa, niske vlage, ali najviše jer
mi se pokazao kao izuzetno stabilan
hibrid. Ovo je hibrid koji će sigurno
biti na mojim parcelama u narednim
godinama.”
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
ODLIČAN
PRINOS
ODLIČNO
OTPUŠTANJE VLAGE
• Hibrid s visokim potencijalom prinosa i vrlo brzim otpuštanjem vlage iz zrna.
• Stabljika je čvrsta, viša s nisko nasađenim klipom.
• Zrno u tipu zubana, ali visoke apsolutne mase.
STAY GREEN
EFEKT
• Odlikuje ga odlična tolerantnost na sušu i bolesti.
• Nekoliko zadnjih godina najrašireniji je hibrid u Hrvatskoj zbog rekordnih
prinosa zrna i dobrog agronomskog paketa.
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
PR37N01 je najrašireniji i
najstabilniji hibrid u Hrvatskoj
i zbog toga je odličan izbor za
svakog farmera. Može se sijati
u ranijim rokovima sjetve i u
gušćim sklopovima.
9
FAO 410 / zuban
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
Izuzetan u suši
P37F73
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
• Hibrid visokog proizvodnog potencijala. Za proizvodnju suhog
zrna i rane silaže.
• Stabljika je srednje visine, vrlo
čvrsta s bogatom lisnom masom
koja se odlikuje izuzetnim „stay
green“ efektom.
SAVJET ZA UZGOJ:
Prilagođen na sve uvjete uzgoja,
a posebice pogodan za uzgoj u
suhim i polusuhim klimatima.
• Klip je srednje krupan do krupan,
nasađen na sredinu stabljike.
• Zrno u tipu zubana. Vrlo brzo
otpušta vlagu u jesen.
• Odlični rezultati u sušnim uvjetima.
FAO 480 / zuban
Hibrid bez
konkurencije
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
PR36V74
ODLIČAN
PRINOS
STAY GREEN
EFEKT
• Novi hibrid rekorder iz FAO
grupe 400.
ODLIČNO
OTPUŠTANJE VLAGE
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Odlično prilagođen uzgoju u svim
regijama Hrvatske. Vrlo dobro
podnosi stresne uvjete. Hibrid za
raniju žetvu suhog zrna na istoku
Hrvatske.
• Zbog vrlo brzog otpuštanja
vlage iz zrna može se mjeriti i s
ranijim hibridima.
• Stabljika je srednje visine s
klipom položenim na sredini
stabljike. Klipovi su veliki. Zrno je
u tipu zubana.
• Odlikuje ga vrlo dobra čvrstoća
korijena i stabljike.
• Može se uzgajati na području
čitave Hrvatske.
• Odličan silažni hibrid svisokim
učešćem energije u silažnoj masi.
10
Izuzetan u suši
PR36V52
• Hibrid novije generacije vrlo
visokog potencijala rodnosti.
FAO 450 / zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
ODLIČAN
PRINOS
STAY GREEN
EFEKT
ODLIČAN RANI
PORAST
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
• Stabljika je čvrsta, srednje
visine sa srednjim položajem
klipa.
• Zrno u tipu tvrđeg zubana
koje brzo otpušta vlagu u
jesen. Formira 16 redova zrna.
• Odlično podnosi stres u nicanju.
• Dobar izbor za rane rokove
sjetve.
• Karakterizira ga odlična
otpornost na sušu.
• Ima vrlo čvrst korijen i čvrstu
stabljiku.
SAVJET ZA UZGOJ:
Odlično prilagođen za polusušne,
sušne i poluvlažne regije. Dobar
za uzgoj u raznim područjima, a
najbolje rezultate daje na plodnim
zemljištima dobre strukture.
• Također, dobar je silažni hibrid.
Odličan hibrid za zrno i
silažu
FAO 490 / zuban
Preporučeni sklop:
65-70.000 biljaka/ha
PR36K67
ODLIČAN RANI
PORAST
• Rekorder u proizvodnji zrna i
kvalitetne silaže.
• Najrodniji hibrid kasne FAO
grupe 400.
• Prinosom nadmašuje mnoge
hibride FAO grupe 500.
• Stabljika je vrlo čvrsta i visoka.
• Agronomska svojstva odlična.
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Odlične rezultate daje na laganjim i
propusnijim tlima.
• Otpuštanje vlage iz zrna u jesen
vrlo brzo.
• Pogodan za ishranu svih kategorija stoke, a posebno pogodan za
ishranu mliječnih krava.
11
FAO 530 / tvrdi zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
PR35T36
Nova kvaliteta u
FAO grupi 500
F
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
• Novi hibrid visokih prinosa i
odlične kvalitete zrna.
• Zbog tipa zrna nešto sporije
otpušta vlagu iz zrna u jesen.
STAY GREEN
EFEKT
SAVJET ZA UZGOJ:
• Vrlo je dobre tolerantnosti na
sušu.
Najbolji izbor za berbu u klipu.
• Stabljika je srednje visine sa
srednjim položajem klipa.
• Pogodan za berbu beračima u
klipu.
• Daje izvanredne rezultate u
ishrani svinja.
FAO 510 / tvrdi zuban
Preporučeni sklop:
60-65.000 biljaka/ha
PR35F38
Nova snaga u
F
FAO grupi 500
ODLIČAN
PRINOS
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Odlične adaptabilnosti na razne
klimate, razna tla i uvjete
uzgoja. Odlično reagira na
stresne uvjete u nicanju.
• Hibrid visokih prinosa zrna
odlične kvalitete izuzetnih
agronomskih svojstava.
• Vrlo dobro se prilagođava kako
niskim tako i visokim gustoćama
sklopa.
• Zrno u tipu tvrdog zubana
odlične kvalitete.
12
Odličan u suši
PR34N43
FAO 600 / tvrdi zuban
Preporučeni sklop:
50-60.000 biljaka/ha
STAY GREEN
EFEKT
• Kasni hibrid novije generacije
koji u jesen vrlo brzo otpušta
vlagu iz zrna.
• Odlikuje ga visok potencijal
prinosa.
• Stabljika je čvrsta, srednje visoka,
sa srednjim položajem klipa.
• Odlične je otpornosti na stresne
uvjete u nicanju.
ODLIČNA TOLERANT
NOST NA SUŠU
SAVJET ZA UZGOJ:
Može se sijati u ranijim rokovima
sjetve. Prilagodljiv na različite
tipove tla.
• Cvate nešto kasnije nego drugi
hibridi iz iste grupe dozrijevanja.
FAO 600 / tvrdi zuban
PR34B23
Najpopularniji silažni
h
hibrid
Preporučeni sklop:
50-60.000 biljaka/ha
STAY GREEN
EFEKT
SAVJET ZA UZGOJ:
• Hibrid visoke stabljike s nisko
nasađenim klipom, vrlo visokog
potencijala rodnosti.
Hibrid koji traži najbolja tla i
dobru agrotehniku za maksimalne
rezultate. Odlične reakcije na
niže sklopove.
• Endosperm zrna tvrd, kvaliteta
zrna vrlo visoka.
13
Sustav optimaln
20 GODINA GLOBALNOG METEOROLŠOKOG SUSTAVA
k
idna
hum
mi
Se
lima
PIONEER EnClass® SUSTAV OPTIMIZACIJE USJEVA
14
lnog odabira hibrida
NEW
PRAVI HIBRID ZA VAS
P9911
Hladni ili topli stres u fazi rasta između faze rasta
V12 i konačnog broja listova
Nisko kumulativno sunčevo zračenje u vrijeme
nalijevanja zrna
Najviša prosječna dnevna temperaturna amplituda
u vrijeme nalijevanja zrna
ODLIČNO
OTPUŠTANJE
VLAGE
Pitajte Vašeg
promotora!
ODLIČNA TOLERANTNOST
NA SUŠU
64.000
Density:
ODLIČAN
PRINOS
76.000
biljaka/ha
15
Hibridi uljane repice
PR45D03
HIBRIDNA ULJANA REPICA
OZIMI RANI HIBRID
PR45D03
VISOKI PRINOS
Polupatuljasti tip hibrida visokog prinosa zrna i čvrste stabljike. Sadržaj ulja je vrlo dobar. Otpornost na polijeganje
je vrlo dobra. Visina biljke je od 120 – 130 cm. Sadržaj glukozinolata je nizak (12 – 14,0 μmol/g). Preporučena
gustoća sjetve je 50 zrna/m² dok se optimalni sklop u proljeće postiže sa 35 – 45 biljaka/m². Hibrid je pogodan za
raniju sjetvu, ali isto tako se može sijati i u kasnijim rokovima sjetve.
ODLIČNA
STABILNOST
PR46W10
OZIMI SREDNJE KASNI HIBRID
PR46W10
VISOKI PRINOS
VISOK SADRŽAJ
ULJA
Udomaćeni hibrid visokog potencijala rodnosti sa iznad prosječnim sadržajem ulja. Odlikuje ga vrlo čvrsta stabljika
visine do 160 cm. Hibrid koji vrlo dobro podnosi niske temperature. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se oko 45%.
Sadržaj glukozinolata je nizak (10,8 – 15,0 μmol/g) tese uljane pogače mogu koristiti u ishrani stoke. Dobre je
tolerantnosti na Phomu i vrlo dobre na Cylindrosporium. Preporučena gustoća sklopau žetvi je 35 – 45 biljaka/m².
ODLIČNA
STABILNOST
PR46W14
OZIMI SREDNJE KASNI HIBRID
PR46W14
VISOKI PRINOS
16
VISOK SADRŽAJ
ULJA
Konvencionalni hibrid. Odlikuje ga visok prinos zrna i iznadprosječan sadržaj ulja. Dobre je otpornosti na polijeganje. Stabljika je visine 165-175 cm. Sadržaj glukozinolata je nizak (11,0 – 15,5 μmol/g) te se uljane pogače mogu
koristiti u ishrani stoke. Preporučena gustoća u žetvi je 35-45 biljaka/m². Dobro podnosi kasniju sjetvu. Odlikuje ga
umjeren porast u jesen.
The
H
re
Silage
Zone
w
Gro
Feed
Plant
Pioneer
mikrobiološki
proizvodi
t
ves
ar
Sto
11CFT
ZA KUKURUZNU
SILAŽU
VODOTOPIVI
Encimski inokulant za kukuruznu silažu
11CFT sadrži posebno odabrane sojeve bakterija mliječno kiselog vrenja
za spravljanje kukuruzne silaže. Ove bakterije uz pomoć encima ferulaze
te acetil esteraze razdvajaju ligninske veze kod sirovih vlakana u kukuruznoj silaži i na taj način povećavaju probavljivost i krmnu vrijednost
kukuruzne silaže.
11C33
ZA KUKURUZNU
SILAŽU
VODOTOPIVI
Inokulant 11C33 sadrži kombinaciju bakterija koja omogućava
učinkovitije vrenje. Sadrži stabilizator koji povećava aerobnu stabilnost
kukuruzne silaže te smanjuje naknadno zagrijavanje silosa i time čuva
hranidbenu vrijednost. Ovaj inokulant posjeduje “deklorinator” pa se
stoga može koristiti i s kloriranom vodom.
11GFT
ZA SJENAŽU
VODOTOPIVI
Encimski inokulant za travnu silažu
11GFT sadrži posebno odabrane sojeve bakterija mliječno kiselog vrenja
za travnu silažu i sjenažu. Ove bakterije uz pomoć encima ferulaze te
acetil esteraze razdvajaju ligninske veze kod sirovih vlakana u travnoj
silaži i na taj način povećavaju probavljivost i krmnu vrijednost travne
silaže.
11G22
ZA SJENAŽU
VODOTOPIVI
VODOTOPIVI
Inokulant za proizvodnju bioplina
11CH4 je jedinstveni proizvod na našem tržištu, a namijenjen je
proizvođačima bioplina. Primjenom 11CH4 inokulanta značajno se ubrza
proces fermentacije u silosu te se na taj način povećava aerobna stabilnost biomase, smanjuju se aerobni gubitci suhe tvari u silosu, veće je
iskorištenje suhe tvari te prinos metana.
11AFT
ZA LUCERNU
VODOTOPIVI
Encimski inokulant za silažu lucerne
Ovo je treći i najnoviji proizvod tvrtke Pioneer, a razvijen je u cilju većega
iskorištenja sirovih vlakana iz silaže lucerne. 11AFT sadrži posebno
odabrane bakterije namijenjene isključivo spremanju silaže lucerne.
Bakterije iz ovoga proizvoda stimuliraju proces fermentacije u silosu uz
Za travnu silažu
Pioneer 11G22 sadrži kombinaciju dva soja bakterija mliječno kiselog
vrenja: Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri. Primjenom
11G22 smanjuje se gubitak suhe tvari (aerobni i fermentacijski gubitak).
Sadrži stabilizator koji povećava aerobnu stabilnost travne sjenaže i silaže
te smanjuje naknadno zagrijavanje silosa i time čuva hranidbenu
vrijednost. Posjeduje “deklorinator”, moguća uporaba klorirane vode.
Nije toksičan i korozivan.
11CH4
ZA BIOPLIN
Za kukuruznu silažu
11B91
ZA KUKURUZNU
SILAŽU
VODOTOPIVI
Za siliranje vlažnog zrna i stabljike
kukuruza
Pioneer 11B91 sadrži kombinaciju bakterija mliječno kiselog vrenja
Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri, koja osigurava
učinkovitije vrenje vlažnog zrna kukuruza, osigurava veću krmnu
vrijednost te povećava aerobnu stabilnost silaže. Sadrži “deklorinator” te
je moguća uporaba klorirane vode. Nije korozivan.
istovremeno brzo snižavanje pH vrijednosti silaže. Na ovaj se način silaža
lucerne lakše i kvalitetnije čuva. Povećava se aerobna stabilnost silaže.
Primjenom ovoga inokulanta u silaži lucerne ostvarujemo uštede u
troškovima ishrane jer povećavamo nutritivne vrijednosti ovako pripremljene krme.
17
FA R M E R I
18
croatia.pioneer.com
19
Pregled maloprodaja sjemena Pioneer hibrida u BiH
Rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
20
Poljoprivredna apoteka
Agrariakop d.o.o.
WST trend d.o.o.
Kvibek d.o.o.
Em-Džad d.o.o.
Golić trade d.o.o.
Golić trade d.o.o.
Partner d.o.o.
Brazdapromet d.o.o.
Agromarket d.o.o.
Franko Džep
Simojlović d.o.o.
Agromix d.o.o.
Agrosimeks
Fitomedik
Poljogaj d.o.o.
Džajić-H d.o.o.
Agro-Ramić d.o.o.
Oranica
MSN d.o.o.
MD Univerzal d.o.o.
Agripet d.o.o.
Megamarket d.o.o.
PA Sjeme
IMB Komerc d.o.o.
TPD Mera
Agrocentar Pleska d.o.o.
Poljo-sementi d.o.o.
Nuca-Merc d.o.o.
Aster d.o.o.
Euroagrar d.o.o.
Agrogold d.o.o.
Tepić d.o.o.
Golić trade d.o.o.
STR Ratar
Poljokuća d.o.o.
Poljokuća d.o.o.
Manico d.o.o.
Poljoponuda d.o.o.
PA Oranica d.o.o.
Agreks d.o.o.
ZZ Gračanka
Hambar d.o.o.
Peštalić d.o.o.
Unix d.o.o.
AES Trans d.o.o.
Kondić komerc d.o.o.
Pilipović prom d.o.o.
Golić trade d.o.o.
Golić trade d.o.o.
Golić trade d.o.o.
Rapić d.o.o.
Osoj d.o.o.
Osoj d.o.o.
Agrosnop doo
Agrovanja d.o.o.
Agrovanja d.o.o.
Agrovanja d.o.o.
Agronom
Ermin Comerc d.o.o.
O.G.I. d.o.o.
Lokacija
Stočna pijaca
Braće Podgornika 35
Zelena Pijaca
Bihaćke Republike
Janja
Donje Crnjelovo
D. Dragaljevac
Vršani
Pavlovića put
Vršani
Dvorovi
Bijeljina
Vršani
Janja
Kolodvorska
511 sbb
511 sbb
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brka
Kovaćuša III
Karađe 29
Gen. Izeta Nanića
Slatinski put
Stijena
Ćuprija
Derventa
Derventa
Ul. Srpske vojske 36
Ul. Šantićeva bb
Rudanka
Doboj
Stanari
Mala Brijesnica
Mala Brijesnica
Domaljevac
Donji Žabar
Gračanica
Mijonica
Gradačac
Kerep
Kerep
Dušanovo
Dušanovo
Romanovci
Na tranzitu
Nova Topola
Brestovčina
Brestovčina
Kruškik
Dušanovo
Vilusi
Nova Topola
Mašići
Kakanj
Miljanovci
Fojnički put
Opština
Banjaluka
Banjaluka
Banovići
Bihać
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bijeljina
Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Bugojno
Bugojno
Bužim
Cazin
Cazin
Cazin
Derventa
Derventa
Derventa
Derventa
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj Istok
Doboj Istok
Domaljevac
Donji Žabar
Gračanica
Gradačac
Gradačac
Gradačac
Gradačac
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Kakanj
Kalesija
Kiseljak
Telefon
051 319 939
051 306 042
061 179 748
037 310 168
055 545 120
055 301 211
055 370 347
065 539 011
065 643 466
055 371 094
055 350 678
055 228 111
055 371 222
065 429 797
037 471 247
061 369 058
061 580 321
049 211 356
065 888 891
049 350 423
065 649 588
065 513 479
049 500 222
030 523 334
061 592 619
037 410 666
061 158 557
037 543 627
061 797 559
053 331 740
065 522 421
053 332 817
053 331 318
053 287 126
065 323 345
066 092 608
035 723 241
035 703 089
063 341 512
065 953 441
035 703 277
035 861 587
035 816 090
061 672 209
062 852 909
051 892 757
065 956 219
051 876 580
051 814 176
051 890 290
051 835 760
051 835 261
051 840 456
051 891160
066 256 944
066 256 717
051 876 546
061 805 723
061 411 378
063 337 110
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Poljooprema Agro-Pobrić d.o.o.
Tavija promet d.o.o.
Kondić komerc d.o.o.
Kondić komerc d.o.o.
Kondić komerc d.o.o.
Agrariakop d.o.o.
WST trend d.o.o.
Agrosnop d.o.o.
Agrocentar lijevče d.o.o.
Agrocentar lijevče d.o.o.
Kosjerovo promet d.o.o.
Polj.apoteka Gajić
Golić trade d.o.o.
Franko-Džep
Novaković-Trade d.o.o.
Reprom-Modriča d.o.o.
MK Company
Novoprom d.o.o.
ZZ Strižna
Agros d.o.o.
Medicago d.o.o.
Fadžis d.o.o.
ZZ Agroobjeda
Novoprom
Poljo Azura Tr
Agromedex d.o.o.
Agromedex d.o.o.
Agromedex d.o.o.
AgroAnđić
Kondić komerc d.o.o.
Agroherc-Trnjanin d.o.o.
Euroagrar d.o.o.
Repić d.o.o.
Bisprom d.o.o.
Eko i Bio poljoprivreda
Golić trade d.o.o.
Agropex d.o.o.
Božić d.o.o.
OZZ Agrisan
Terra Sana d.o.o.
Bisprom d.o.o.
Bard d.o.o.
Brazda produkt d.o.o.
Tona komerc d.o.o.
Agrocentar lijevče d.o.o.
Kamitrg d.o.o.
PA Džonlagić
Agrocentar MBI
Agricom d.o.o.
Euro klas d.o.o.
Bajin Commerce d.o.o.
Bašo d.o.o.
Džakovac d.o.o.
Agrotrgovina d.o.o.
Poljo-Vrt
Bašić-Poljoprom d.o.o.
ZM Comerc d.o.o.
Šahinović d.o.o.
Poljo-Hema d.o.o.
Menton d.o.o.
Zlatna Dolina
Pudin Han
Kostajnica
K. Dubica
Draksenić
Knežica
Aleksandrovac
Klašnice
Maglajani
Kosjerovo
Karađorđeva 3
Kosjerovo
Karađorđeva 1
Kosjerovo
Poljice
J. Raškovića
Džure Džakovića
Skugrić
Cara Lazara bb
Novi Grad
Brodska
Odžak
Odžak
Vidovice
Pelagićevo
Hujići
Autobuska stanica
Pijaca
Urije
Omarska
Prijedor
Kozarac
Prnjavor
Ratkovac
Prnjavor
Potočani
Crkvina
Obudovac
Obudovac
Lolin sokak bb
Pobriježje
Sitneši
Srbac
Srbac
Srbac
Povelič
Srebrenik
Jelah
Jelah
Tuzla
Huske Miljkovića
Vrnograč
Todorovo 158
Visoko
Bila
Modrički Lug
Zavidovići
Žepče
Žepče
Živinice
Živinice
Živinice
Ključ
Kostajnica
Kozarska Dubica
Kozarska Dubica
Kozarska Dubica
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Laktaši
Lukavac
Modriča
Modriča
Modriča
Modriča
Novi Grad
Odžak
Odžak
Odžak
Orašje
Pelagićevo
Petrovac
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prnjavor
Prnjavor
Prnjavor
Prnjavor
Šamac
Šamac
Šamac
Sanski Most
Sanski Most
Srbac
Srbac
Srbac
Srbac
Srbac
Srebrenik
Tešanj
Tešanj
Tuzla
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Velika Kladuša
Visoko
Vitez
Vukosavlje
Zavidovići
Žepče
Žepče
Živinice
Živinice
Živinice
061 823 129
065 618 338
052 430 415
052 437 318
065 674 482
051 580 255
051 366 881
051 580 442
051 538 333
051 532 552
065 660 999
051 530 303
051 538 344
062 900 434
053 821 721
053 812 648
065 875 622
053 820 680
052 752 958
031 762 720
063 341 178
031 762 377
063 957 233
054 815 232
061 822 739
052 231 607
052 211 110
052 237 732
052 333 151
052 224 410
065 530 439
051 648 271
051 648 357
051 645 183
051 681 031
054 683 710
065 388 337
054 643 033
037 689 414
037 687 731
051 752 252
051 740 686
051 755 128
051 740 971
051 757 172
035 644 224
032 663 252
032 663 184
035 216 175
037 773 366
037 710 694
037 778 278
061 131 232
063 817 985
063 360 042
032 877 358
063 340 806
063 333 584
035 773 741
061 729 510
061 938 633
21
Promotori za BiH
Momo Vidović
065 526 243
Kozarska Dubica, Banja Luka, Gradiška, Laktaši, Srbac, Teslić, Prnjavor,
Derventa, Bosanski Brod, Trebinje, Ljubinje, Mrkonjić Grad, Doboj,
Šipovo, Berkovići, Čelinac, Kotor Varoš, Čapljina, Čitluk, Mostar, Neum,
Prozor, Ravno, Stolac, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Kupres, Livno,
Tomislavgrad, Bileća, Čajniče, Foča, Gacko, Grude, Jezero, Kalinovik,
Kneževo, Nevesinje, Pale, Rudo, Višegrad, Novi Grad, Kostajnica.
Emir Husika
061 575 748
Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Brčko, Modriča, Vukosavlje, Čelić,
Banovići, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Sapna, Kladanj,
Kalesija, Teočak, Tuzla, Živinice, Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Goražde,
Fojnica, Busovača, Dobretić, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Jablanica,
Konjic, Travnik, Vitez, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Sarajevo, Trnovo, Vogošća.
Dragica Živanović-Maković
065 604 829
Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko, Srebrenica, Pelagićevo, Donji Žabar,
Šamac, Vlasenica, Zvornik, Bratunac, Sokolac, Šekovići, Han Pijesak,
Milići, Rogatica.
Anel Jogić
061 770 833
Velika Kladuša, Bužim, Cazin, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Ključ, Ribnik, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč,
Kozarac, Oštra Luka, Jajce, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Bugojno.
22
Upute za sjetvu Pioneer hibrida na tlima i
okolišima srednjeg potencijala rodnosti i
površina koja se može zasijati sa vrećom
od 25 000 zrna
FAO
GRUPA
Preporučena
gustoća sklopa
za zrno u berbi
(bilj/ha)*
Sijati na razmak
u redu (cm)*
(međuredni
razmak 70 cm)
PR39F58
250
80 - 85 000
16,2 - 15,3
0,28
0,48
PR38N86
290
80 - 85 000
16,2 - 15,3
0,28
0,48
PR38A79
310
65 - 70 000
20,0 - 18,6
0,34
0,59
PR37Y12
350
65 - 70 000
20,0 - 18,6
0,34
0,59
PR38A24
380
65 - 70 000
20,0 - 18,6
0,34
0,59
PR37N01
410
65 - 70 000
20,0 - 18,6
0,34
0,59
PR37F73
410
65 - 70 000
20,0 - 18,6
0,34
0,59
PR36V52
450
60 - 65 000
21,6 - 20,0
0,36
0,64
PR36V74
480
60 - 65 000
21,6 - 20,0
0,36
0,64
PR36K67
490
60 - 65 000
21,6 - 20,0
0,36
0,64
PR35F38
510
60 - 65 000
21,6 - 20,0
0,36
0,64
PR35T36
530
60 - 65 000
21,6 - 20,0
0,36
0,64
PR34B23
600
50 - 60 000
26,0 - 21,6
0,41
0,73
PR34N43
600
50 - 60 000
26,0 - 21,6
0,41
0,73
Hibrid
S vrećom od
25.000 zrna
može se posijati
Ha
K.j.
*Preporučena gustoća sklopa odnosi se na tla i okoliše niskog do srednjeg potencijala
rodnosti. Na tlima i okolišima visokog potencijala rodnosti može se sijati 5 - 10 %
gušće. Za silažu također sijati 5 - 10 % gušće.
23
Poštovani farmeri,
s povjerenjem slobodno nazovite naše promotore. Odgovor na Vaša pitanja za nas će biti zadovoljstvo.
Rado dijelimo naše iskustvo s Vama, korisnicima našeg sjemena. Također rado prihvaćamo i vaše primjedbe ili ideje.
UVOZNICI SJEMENA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
AGROCENTAR MBI d.o.o., Titova bb, Jelah
Tel. 032 663 184, 061 607 711, Marica Nesterović
BISPROM d.o.o., Magistralni put 126, Prnjavor
Tel. 051 645 183, 065 705 379, Marijana Nastić
KONDIĆ KOMERC d.o.o., Draksenić bb, Kozarska Dubica
Tel. 052 437 318, 065 444 924, Zoran Klincov
Pioneer Sjeme d.o.o.
Čulinečka cesta 2b, 10040 Zagreb
www.croatia.pioneer.com
Ovalni logotip DuPont je registrirani zaštitni znak tvrtke DuPont.
, TM, SM Zaštitni znakovi i uslužne oznake Pioneera. 2014 PHII.
®
®
Tisak: ZRINSKI d.d., Čakovec
Tel.: 01 2958 000, fax 01 2988 745
Download

Pioneer katalog proizvoda 2014