Hybridy kukuřice odolné vůči suchu
Hybridy se zvýšenou odolností vůči suchu jsou východiskem pro pěstování kukuřice na
suchých stanovištích, kde není možné se spoléhat na dostatečnou a pravidelnou dodávku
vody rostlinám. Suchovzdorné hybridy pomáhají zvyšovat stabilitu výnosu na stanovištích
s limitovaným množstvím vody. Pěstitelům pomáhají snižovat riziko a zvyšovat produkci.
Optimum® AQUAmax® hybridy (OAM hybridy) dosahují na suchých lokalitách o 5 % vyšší výnosy zrna než konvenční hybridy. Oproti tomu ve vláhově stabilních letech se výnosy pohybují
minimálně na úrovni ostatních hybridů.
zachováním listové plochy a menší tendencí ke svinování
a náchylnosti listů k úpalu. Kořenový systém OAM hybridů se
vyznačuje větší mohutností než u ostatních odrůd.
Pro suchovzdorné hybridy je charakteristická nižší potřeba
vody pro vytvoření jedné tuny produkce.
Odolnost vůči suchu je řízená velkým počtem genů. OAM hybridy mají geneticky kódované takové důležité vlastnosti, které
pomáhají vytvořit palice s bohatší tvorbou blizen, díky čemuž
dochází k lepšímu opylování zrn. Rostliny se vyznačují lepším
P8523
Skupina ranosti
Technologie
Pro obchodní sezonu 2015 máme v nabídce připravené čtyři
suchovzdorné hybridy ve třech ranostních skupinách:
P9175
P9241
P0725
Odolnost
vůči suchu
Hybrid
FAO siláž
FAO zrno
Způsob využití
Raný
P8523
260
260
Siláž a zrno
Vysoká
Středně raný
P9241
320
310
Siláž a zrno
Vysoká
Středně raný
P9175
-
320
Zrno
Vysoká
Středně pozdní
P0725
400
-
Siláž
Vysoká
•Na suchých stanovištích musí
dosahovat vyšší výnosy zrna
o 5 % než konvenční hybridy
Zlepšení funkce
průduchů umožňuje
efektivněji hospodařit
s vláhou
I když Česká republika nepatří zdaleka k suchým regionům,
tak u nás OAM hybridy dosahují výborných výsledků.
V pokusech v roce 2013 (vláhově stabilní rok) patřily
výkonnostně k nejlepším jak v raném, tak i středně raném
sortimentu. Pokud by se jednalo o suchý rok, jejich
výkonnost by mohla být ještě lepší a náskok nad ostatními
hybridy větší. Tyto výsledky ukázaly, že OAM hybridy jsou
značně univerzální, co se týče použití. Určené jsou do
sucha, ale zároveň výborně prosperují i ve vlhkých letech
a na stanovištích dobře zásobených vodou.
Kukuřice na zrno - ČR, 2013
Raný sortiment (FAO 250 - 280)
Kukuřice na zrno - ČR, 2013
Středně raný sortiment (FAO 290 - 330)
Delší doba kvetení
blizen umožňuje
kvalitnější opylení
12,0
dosahovat minimálně stejných
výnosů zrna jako ostatní hybridy
•Pro suchovzdorné hybridy je
charakteristická velmi dobrá
meziročníková výnosová stabilita
Mezi mechanismy, které souvisejí
s lepší snášenlivostí rostlin k suchu
patří tyto hlavní oblasti a šlechtitelé
se na ně zaměřují. Jedná se o blizny,
zrno, listy a kořenový systém.
Hlubší zrna
zabezpečují vyšší
výnos v době stresu
v závěru vegetace
Mohutný a hluboký
kořenový systém
zabezpečuje přísun
vláhy i za sucha
Výnos zrna (t/ha)
• Ve vláhově stabilním roce musí
11,5
12,5
P8523
P8134
P8745
P8567
P8488
PR39F58
11,0
Výnos zrna (t/ha)
Výhody pěstování
suchovzdorných hybridů
a podmínky pro zařazení
do kategorie Optimum®
AQUAmax®:
P8213
PR38Y34
10,5
10,0
29,0
PR39T83
30,0
31,0
Vlhkost (%)
32,0
33,0
12,0
P9175
P9241
P9400
P9027
11,5
PR38A79
11,0
PR38N86
P9124
10,5
10,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
Vlhkost (%)
Tři suchovzdorné hybridy v roce 2013 v pokusech dosáhly nejvyšších výnosů zrna v raném a středně raném sortimentu a to
i přesto, že se nejednalo o suchý rok.
Rostlina je pevná od
kořenů až po vrchol
Zůstává delší dobu
zelená – staygreen efekt
Dobře vybavená po
stránce agronomických
vlastností (nejmodernější
genetika)
Nižší potřeba vody pro
vytvoření jedné tuny
produkce
Středně raný suchovzdorný hybrid P9175 (FAO 320) poskytuje vysoké výnosy zrna díky velkým a dobře ozrněným palicím.
Suchovzdorné hybridy se ve svých fenotypových znacích odlišují
od konvenčních odrůd především v těchto čtyřech oblastech:
1. Blizny
2. Listy
Rostliny vytvářejí
palice s bohatší
tvorbou blizen
a déle kvetou,
proto dochází
k lepšímu opylení
zrn.
Rostliny lépe
zachovávají listovou plochu. Listy
se vyznačují delší
fotosyntetickou
aktivitou s menší
tendencí ke svinování a náchylností k úpalu.
Konvenční hybrid
3. Palice
4. Kořeny
Jednoznačný rozdíl
je vidět u palic,
kde díky lepšímu
opylení dochází
k početnějšímu
osazení palic zrny
až do špiček.
Mohutný a hluboký
kořenový systém
zabezpečuje přísun
vláhy i za sucha.
Konvenční
hybrid
Konvenční hybrid
Firma Pioneer plánuje pokračovat v následujících letech ve zkouškách nových
Optimum® AQUAmax® hybridů v Evropě, ale i v České republice, s cílem vybírat ty nejkvalitnější vhodné pro pěstování v našich suchých oblastech.
DuPont oválné logo je registrovanou ochrannou známkou firmy DuPont.
®, TM, SM Ochranné a servisní známky firmy Pioneer. © 2014 PHII.
Optimum®AQUAmax® je registrovaná ochranná známka firmy DuPont Pioneer.
Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH, organizační složka
Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav
Tel./fax: 519 322 752, E-mail: [email protected]
www.pioneer.com/cz
Download

Hybridy kukuřice odolné vůči suchu