Regulaciona grupa na motorni
pogon za sisteme grejanja
serija 167
01239/13 SR
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
Funkcija
Regulaciona grupa na motorni pogon konfigurisana je za rad sa
temperaturnim kontrolerom za regulisanje ulazne temperature u
sistem grejanja.
Komplet sa trokrakim mešnim ventilom na motorni pogon,
termometrima, zaustavnim ventilima na razvodu i povratu sekundarnog
kruga i izolacijom. Dostupna je u verziji sa trobrzinskom pumpom ili
pumpom Alpha2 L koja štedi električnu energiju.
Ova grupa se može povezati sa separatorom/kolektorom serije 559
SEPCOLL čiji je međuosni razmak priključaka 125 mm.
Diferencijalni by-pass ventil (art.519006), sigurnosni thermostat
(art. 792585) kao i konzola (art.165001) su opcioni.
Asortiman
Protok na gore, dovod sa desne strane (Dx)
Art. 167600
Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pumpom UPS 25-60. Međuosni razmak 125 mm.................. dimenzije 1 Ž
Art. 167600A2L Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pumpom Alpha2 L 25-60. Međuosni razmak 125 mm .......... dimenzije 1 Ž
Art. 167601
Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pumpom UPS 25-80. Međuosni razmak 125.................. .......dimenzije 1 Ž
Protok na gore, dovod sa leve strane (Sx)
Art. 167610
Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pumpom UPS 25-60. Međuosni razmak 125 mm.................. dimenzije 1 Ž
Art. 167610A2L Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pompom Alpha2 L 25-60. Međuosni razmak 125 m.............. dimenzije 1 Ž
Art. 167611
Grupa za termostatsku regulaciju na motorni pogon. Sa pumpom UPS 25-80. Međuosni razmak 125 mm ................. dimenzije 1 Ž
Tehničke karakteristike
Materijali
Regulaciona jedinica sa trokrakim ventilom na motorni pogon
Telo:
mesing EN 12164 CW617N
Zavrtanj:
mesing EN 12164 CW614N
Pečurka ventila: mesing EN 12164 CW614N
Zaptivke:
EPDM
Cevni priključak
Materijal: čelik Fe 360
Nepovratni ventil
Telo:
Pečurka ventila:
mesing EN 12164 CW614N
PPAG40
Zaustavni ventili
Telo:
mesing EN 12165 CW617N
Tehničke karakteristike servokomotora
Sinhroni motor
Napajanje:
230 V (ac)
Potrošnja:
6 VA
Kontakt pomoćnog mikroprekidača:
6 (2) A (230 V)
Klasa zaštite:
IP 65
Vreme manerva: 50 s (rotacija 90°)
Dužina kabla za napajanje:
0,8 m
Obrtni moment:
9 N·m
Performanse
Fluid:
Maksimalni procenat glikola: Pmax radni:
Tmin÷Tmax na primaru:
voda, rastvori glikola
30%
10 bar
5÷100°C
Priključci: - sa strane: - sa strane kotla:
- međuosno rastojanje:
1” Ž (ISO 228-1)
1 1/2” M (ISO 228-1)
125 mm
Izolacija
Materijal: Prosečna debljina:
Gustina: Opseg radne temperature:
Toplotna provodljivost: Reakcija na vatru (UL94):
Pumpa
Trobrzinska pumpa:
EPP
30 mm
45 kg/m3
-5÷120°C
0,037 W/(m·K) na 10°C
klasa HBF
Telo:
Napajanje:
Maximalna vlažnost prostora: Maksimalna temperature prostora: Klasa zaštite: Rastojanje priključaka pumpe: Priključki črpalke:
Termometri
Dvostruka skala:
modeli: UPS 25-60;
ALPHA2 L 25-60;
UPS 25-80
lito železo GG 15/20
230 V - 50 Hz
95%
80°C
IP 44
130 mm
1 1/2” (ISO 228-1) sa holenderom
0÷80°C (32÷176°F)
Set sigurnosnog termostata art. 792585 (opciono)
Temperatura baždarenja:
Klasa zaštite: Kapacitet kontakata:
55°C
IP 55
10 A/ 240 V
Diferencijalni by-pass ventil art. 519006 (opciono)
Telo:
mesing EN 1982 CB753S
Pečurka ventila: EPDM
Opruga:
nerđajući čelik
Zaptivke: EPDM
Pmax radni: 10 bar
Tmax radna: 100°C
Polje baždarenja by-pass-a: 2÷30 kPa (0,2÷3 m Vs)
Priključci:
Montažna konzola (opciono)
Materijal:
1” M x 1” M
nerđajući čelik
Karakteristika pumpe
H ( m Vs )
Dimenzije
(kPa)
6
60
UPS 25-60
5
50
4
3
3
30
2
2
20
1
1
0
Potrošnja
40
0
0,5
10
1
1,5
2
2,5
3
0
Brzina
I
(A)
P
(W)
(o/min)
3
2
1
0,40
0,30
0,20
90
65
45
1800
1100
700
E
C
F
n
F
A
A
B
B
H
G (m3/h)
H ( m Vs )
80
UPS 25-80
7
6
2
5
70
3
30
20
1
10
0,5
1
1,5
2
2,5
G
3
0
60
ALPHA2 L 25-60
5
4
n
3
2
1
1,04
0,92
0,63
245
210
140
2450
1500
1000
Napomena:
Pumpa
Alpha2
L
25-60
ima
integrisanu
kontrolu
proporcionalnog i konstantnog
pritiska,
koja
prilagođava
kapacitete
zahtevima
sistema. Za više informacija
pogledati tehničko uputstvo
koje se isporučuje zajednosa
proizvodom.
50
40
3
3
30
2
2
20
10
1
0
(o/min)
G
(kPa)
6
0
P
(W)
(m3/h)
H ( m Vs )
1
(A)
I
40
2
0
Brzina
50
3
0
Potrošnja
60
1
4
D
(kPa)
8
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
G (m3/h)
POVRAT
SISTEMA
7
3
RAZVOD
SISTEMA
7
Art.
A
B
C
D
F
G
H
Težina
(kg)
167600/167610
1” 1 1/2” 125 360 250 62,5 255 80
7,4
167600A2L/167610A2L
1” 1 1/2” 125 360 250 62,5 255 80
7,1
167601/167611
1” 1 1/2” 125 360 250 62,5 255 80
9,0
Hidraulička šema
PS
5
6
E
RS
7
7
6
5
3
10
9
2
4
2
8
M 1
8
POVRAT
KOTLA
1
RAZVOD
KOTLA
Konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trokraki mešni ventil sa servomotorom
Trobrzinska pumpa UPS 25-60, 25-80 ili ALPHA2 L 25-60
Diferencijalni by-pass ventil (opciono)
Priključak za sensor
Termometar na razvodu
Termometar na povratu
Zaustavni ventil sekundarnog kruga
Cevni priključak sa nepovratnim ventilom
Ključ za zaustavne ventile sekundarnog kruga
Izolacija
4
PK
Zaustavni ventil
Termometar
Diferencijalni
by-pass ventil
RK
M
Trokraki mešni ventil
sa servomotorom
Pumpa
Nepovratni ventil
M
230 V ˜
Max 6(2) A
N
Zatvoren
Art. 167600
Art. 167600A2L
Art. 167601
MIKRO PREKID.
Otvoren
Šema povezivanja za verziju sa
protokom na gore i dovodom
sa desne strane.
ZATVOREN
Mešni ventil
Trokraki mešni ventil ima dve ulazne srtuje jeda je iz by-pass voda
a druga iz razvoda kotla, i ima linearnu karakteristiku ventila. Ova
karakteristika omogućava bolji odgovor sistema usled promene
opterećenja.
Električna šema
povezivanja
OTVOREN
Karakteristike konstrukcije
L
Regulator
230 V ˜
Max 6(2) A
N
Zatvoren
Art. 167610
Art. 167610A2L
Art. 167611
Otvoren
Vod iz razvoda kotla
M
ZATVOREN
By-pass vod
MIKRO PREKID.
OTVOREN
Šema povezivanja za verziju sa
protokom na gore i dovodom
sa leve strane.
L
Regulator
Instaliranje
Konfiguracija
SEPCOLL-a sa desne
strane
Konfiguracija
SEPCOLL-a sa leve
strane
Art. 16761.
Art. 16760.
Art. 16760.
Art. 16761.
Napomena: Grupa sa mešnim ventilom na motorni pogon serije 167 nije reverzibilna.
Dodatna oprema
Instaliranje diferencijalnog by-pass ventila
Diferencijalni by-pass
Diferencijalni by-pass je potrebno postaviti na mesto predviđeno
za by-pass. Nakon zatvaranja zaustavnih venila ključem posebno
namenjenima za tu svrhu odvrnuti pomični holender kao što je
prikazano na slikama.
519006
Diferencijalni by-pass za distribucione
grupe serije 165, 166 i 167.
Pmax radni: 10 bar.
Tmax radna: 100°C.
Polje baždarenja:
2÷30 kPa (0,2÷3 m Vs).
Priključci 1” M x 1” M.
- Montaža by-pass-a kod verzije protoka sa desne strane.
Diferencijalni by-pass ventil
koristi se za kontrolu pada
pritiska u sekundarnom grejnom
kolu. Pri dostizanju vrednosti
diferencijalnog pritiska, pečurka
ventila se otvara i omogućava
prolaz fluida između razvoda i
povrata sekundarnog grejnog
kruga, ograničavajući vrednost
diferencijalnog
pritiska
na
podešenoj vrednosti.
U slučaju kada su pojedini strujni
krugovi zatvoreni zaustavnim
ventilima, diferencijalni by-pass
sprečava pregrevanje pumpe i
protok fluida velike brzine.
- Montaža by-pass-a kod verzije protoka sa leve strane.
Hidrauličke karakteristike
∆p (kPa)
∆p (m Vs)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Pozicija
podešavanja
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
Protok (l/h)
Hidrauličke karakteristike su dobijene uzimajući u obzir prisustvo
loptastog zaustavnog ventila.
Montažna konzola
Kolektori-separatori
165001
559222
SEPCOLL
Montažna konzola za distribucione
grupe serije 165, 166 i 167.
Od nerđajućeg čelika.
depl. 01084
Za spoljašnju upotrebu 2+2.
Hidraulički separator - kolektor za sisteme
grejanja.
Međuosno rastojanje: 125 mm.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Glavni priključci od 1 1/4” Ž.
Priključci sa holenderom: 1 1/2”, dva iznad i dva
ispod.
Tmin÷Tmax: 0÷110°C.
Komplet sa montažnom konzolom.
Postavljanje konzole
Konzolu fiksirati za zid zavrtnjima,
koristeći postojeće rupe na bazi
konzole.
559231
SEPCOLL
Distribucionu grupu postaviti na
konzolu tako da se šestougaonih
delova zaustavnih ventila.
depl. 01084
Za spoljašnju upotrebu
3+1.
Hidraulički separator - kolektor za
sisteme grejanja.
Međuosno rastojanje: 125 mm.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Glavni priključci od 1 1/4” Ž.
Priključci sa holenderom: 1 1/2”, tri iznad i jedan
ispod.
Tmin÷Tmax: 0÷110°C.
Komplet sa montažnom konzolom.
Set sigurnosnog termostata
559221
SEPCOLL
792585
Set sigurnosnog termostata za
grupe serija 165, 166 i 167.
Za spoljašnju upotrebu
2+1.
Hidraulički separator - kolektor za
sisteme grejanja.
Međuosni razmak: 125 mm.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolaciojom.
Glavni priključci od 1” Ž.
Priključci sa holenderom: 1 1/2” i jednim bočnim
od 1” Ž.
Tmin÷Tmax: 0÷110°C.
165003
Priključak za sensor
Set sigurnosnog termostata se
koristi za kontrolu maksimalne
ulazne temperature u sistem. U
slučaju pregrevanja kontroler šalje
komandu da se pumpa isključi,
sprečavajući oštećenja. Moguće
je instalirati produžetak za sensor
koji se postavlja na ravodnom
vodu posle zaustavnog ventila
sekundarnog kruga.
Cevni priključak
165002
Ž cevni priključak sa zaptivkom za
grupe serija 165, 166 i 167.
Priključci: 1 1/2” Ž sa navrtkom x 1” Ž.
Povezivanje
Električni priključak
Za elektreično povezivanje sigurnosnog termostata pogledati tehničku
dogumentaciju vezanu za regulator (u tri tačke ili trokontaktni).
depl. 01084
Cevni
priključak
omogućava
povezivanje distribucione jedinice
serije 167 sa cevima dimenzija
1” M.
1 1/2”
1”
1520
Regulatori
Digitalni regulator temperature u
kompletu sa senzorom za razvod i
spoljašnjim senzorom.
Područje regulacije: 20÷90°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Klasa zaštite: IP 40.
161
depl. 01122
Digitalni regulator za grejanje i
rashlađivanje, komplet sa senzorima
za razvod i povrat i priključcima za
senzore.
Područje regulacije: 7÷78°C.
Napajanje: 230 V - 50 Hz.
Klasa zaštite: IP 40.
Priključci senzora: 1/8” M.
Dužina kabla senzora: 1 m.
Art.
1 kanal
2 kanala
3 kanala
152001
152002
152003
Art.
161000
Šema primene
ST
1
2
1
2
3
Termostatski ventil
Navijak
ST
Sobni termostat
Zaustavni ventil
1
2
3
4
1
2
3
4
L/MI N
L/MI N
L/MI N
L/MI N
HOBBY
BAGNO
SOGGIORNO
WC
CAMERA
4
3
4
L/MI N
CAMERA
CALEFF
Pumpa
1
2
3
4
CALEFFI
HOBBY
BAGNO
SOGGIORNO
CALEFFI
WC
CALEFFI
Šema primene
50
40
30
20
10
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
50
40
40
30
30
20
20
10
10
50
40
40
30
30
20
20
10
10
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
4
40
30
20
10
3
4
L/MI N
50
1
2
3
4
L/MI N
BAGNO
ϒC
50
1
2
3
4
L/MI N
CUCINA
ϒC
50
1
2
3
4
L/MI N
ENTRATA
ϒC
PRANZO
CAMERA
C. MATRIM.
ϒC
ϒC
4
L/MI N
L/MI N
BAGNO
CUCINA
ENTRATA
PRANZO
CAMERA
C. MATRIM.
ϒC
ϒC
50
40
30
20
10
1
2
3
4
L/MI N
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
4
L/MI N
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
4
L/MI N
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
4
L/MI N
BAGNO
CUCINA
PRANZO
ϒC
50
ENTRATA
CAMERA
C. MATRIM.
ϒC
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
1
2
3
4
L/MI N
ϒC
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
50
40
30
20
10
1
2
3
4
L/MI N
Termostat
Termostatski ventil
Zaustavni ventil
Navijak
Sat
Spoljašnji senzor
BAGNO
CUCINA
PRANZO
ENTRATA
CAMERA
Pumpa
C. MATRIM.
ϒC
SPECIFIKACIJA
Serija 167
Regulaciona grupa na motorni pogon, upotrebljiva sa SEPCOLL-om serije 559. Konfiguracija sa dovodom sa desne strane i protokom na gore.
Priključci za primarni krug 1 1/2” M (ISO 228-1). Priključci za sekundarni krug 1” Ž (ISO 228-1). Međuosni razmak priključaka 125 mm. Maksimalna
radna temperatura 100°C. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Kompet sa trokrakim mešnim ventilom na motorni pogon. Servomotor, napajanje
230 V - 50 Hz, klasa zaštite IP 65. Trobrzinska pumpa UPS 25-60 (ALPHA2 L 25-60, UPS 25-80), napajanje 230 V - 50 Hz, maksimalna temperatura
prostora 80°C, klasa zaštite IP 44. Opseg termometara od 0 do 80°C. Zaustavni ventili sekundarnog kruga. Izolacija od EPP.
Art. 792585
Set sigurnosnog termostata, temperatura intervencije 55°C, klasa zaštite IP 55
Art. 519006
Diferencijalni by-pass ventil. Telo od mesinga. Priključci 1” M x 1” M. Opruga od nerđajućeg čelika. Polje baždarenja od 0,2 do 3 m Vs (2÷30 kPa).
Maksimalni radni pritisak 10 bar. Maksimalna radna temperatura 100°C.
Art. 165001
Montažna konzola od nerđajućeg čelika.
Art. 165002
Ž holender sa navrtkom i zaptivkom. Priključak 1 1/2” Ž x 1” Ž (ISO 228-1).
Art. 165003
Priključak senzora. Priključci 1” M x 1 1/2” Ž (ISO 228-1) sa holenderom.
Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku i bez predhodne najave vršimo izmene tehničkih podataka u cilju poboljšanja samog proizvoda.
CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. Predstavništvo
Vojvode Dobrnjca 18 · 11000 Beograd · Srbija
Tel. +381 11 32 93 540 · Fax +381 11 32 93 541
[email protected] · www.caleffi.rs
© Copyright 2013 Caleffi
Download

Depliant