Proizvodnja rashladne, termičke i neutralne
opreme, toplotnih izmenjivača i agregata
www.frigozika.rs
Kondenzatori, isparivači, vazdušni
hladnjaci i grejači, rashladni agregati
FRIGO ŽIKA SOKO RUMA, Ruma je specijalizovano preduzeće za proizvodnju
rashladnih i termičkih uređaja.
Menadžment preduzeća FRIGO ŽIKA SOKO RUMA, je u potpunosti opredeljen da
preuzima poslove za čije ispunjavanje postoje adekvatne sposobnosti, poštujući pri
tome sve primenjive nacionalne i međunarodne standarde.
Mi u preduzeću FRIGO ŽIKA SOKO RUMA verujemo daje način na koji vodimo
poslovanje preduzeća presudan za našu poziciju lidera na tržištu Srbije u proizvodnji
rashladnih i termičkih uređaja. Menadžment preduzeća FRIGO ŽIKA SOKO RUMA,
je privržen pružanju usluga najvišeg kvaliteta.
Naše poslovanje se ogleda u stalnom zadovoljavanju zahteva kupaca vodeći račina o
osnovnim principima poslovanja našeg preduzeća i to:
• DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO,
• KRATAK ROK ISPORUKE PROIZVODA,
• VRHUNSKI KVALITET PROIZVODA I USLUGE
• KONKURENTNA CENA PROIZVODA I USLUGA I
• PROFESIONALNA TEHNIČKA PODRŠKA
NAŠIM KUPCIMA I KLIJENTIMA.
Menadžment preduzeća FRIGO ŽIKA SOKO RUMA će osigurati da svi zaposleni u
potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i HACCP-a ostvarujući postavljene ciljeve kroz
svoje poslovanje.
Menadžment preduzeća FRIGO ŽIKA SOKO RUMA će uvek držati korak sa novim
tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog
obavljanja radnih zadataka.
Politika kvaliteta i HACCP-a FRIGO ŽIKA SOKO RUMA, predstavlja okvir za
uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Menadžment će periodično preispitivati
efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u cilju osiguranja njihove efektivnosti i
kontinualne primenljivosti.
Sistem menadžmenta kvaliteta preduzeća F FRIGO ŽIKA SOKO RUMA, Ruma
zadovoljava zahteve ISO 9001:2000. i HACCP-a
Znanje i tehnologija su naša filozofija. Naša fleksibilna
proizvodnja je usmerena da garantuje performanse,
bezbednost i kvalitet proizvoda, što nam omogućava da
budemo Vaš pouzdani partner.
PROIZVODNJU POKRIVA SPEKTAR
SLEDEĆIH IZMENJIVAČA:
ISPARIVAČA
KONDENZATORA
VAZDUŠNIH HLADNJAKA/GREJAČA
RASHLADNIH AGREGATA.
Razvijeni su za korišćenje novih rashladnih fluida. Sa dva
različita prečnika cevi u različitim geometrijama i različitim
korakom lamele moguće je optimizirati razmenjivač toplote
za Vaše potrebe. Materijal cevi i lamela su
visokog kvaliteta i u skladu sa ISO 9001.
HYBRID
TECHNOLOGY
Sa kompaktnim rešenjima
za najbolje performanse.
EFIKASNOST
Naša proizvodnja koristi najsavremiju
tehnologiju na polju uštede energije.
Smanjen negativan uticaj na
životnu sredinu.
Rashladni sistemi sa ekološkim
freonom.
NOVI
DIZAJN
NOVI SISTEM HLAĐENJA
POUZDAN
PRVI PUT U SRBIJI
NAJBOLJE REŠENJE
Korišćenje najkvalitetnijih materijala i
najsavremenije tehnologije u kombinaciji
sa našim znanjem i iskustvom iz oblasti
inženjerstva i proizvodnje rashladnih
uređaja stvorili su proizvod sa izuzetnim
performansama najvišeg kvalitet.
Nove aluminijumske lamele visoko
efikasne koje redukuju vlažnost i ne
stvaraju led.
Bakarne cevi specijalno razvijene za
nove generacije uređaja.
KUCIŠTE OTPORNO
NA KOROZIJU
Pocinkovani čelični lim
Najbolja zaštita
Najbolja tehnologija
NIZAK
NIVO BUKE
Svi modeli naših uređaja koriste nove
tipove visoko efikasnih ventilatora
poznatih svetskih proizvođača EBM,
FMI...
Venitilatore ovih kompanije karakteriše
nizak nivo buke, velik protok vazduha i
energetska efikasnost.
Isparivači E5C i E8C
1,1 do 22 kW
Posebne verzije dostupne na zahtev!
NAJEFIKASNI ISPARIVAČI
VELIKIH KAPACITETA I
ODLIČNIH PERFORMANSI.
NOVI MODELI SERIJE E8C
specijalno dizajnirani za nisko
temperaturne režime.
Dostupni su sa različitim koracima
lamela i brojem redova cevi.
Svi modeli su sa aluminijumskim lamelama
i bakarnim cevima. Motori ventilatora su
obezbeđeni sa spoljnom mrežicom.
Materijali koje upotrebljavamo su
netoksični i otporni na niske temperature.
Posebne verzije su dostupne na zahtev.
Super efikasan izmenjivač toplote
Smanjeno stvaranje inja
Povećan protok vazduha
Niska potrošnja energije
Vrlo kompaktne dimenzije
Isparivači 300
Isparivači 350
Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmene!
Isparivači 450
D
A
A
F
B
C
D
D
A
20
12
20
40
D
D
A
ZNAČENJE OZNAKE ISPARIVAČA E5C251T6
E - Evaporator
5 - 5 mm razmak lamela
C - Cubic
25 - ventilator Ø250 mm
1- Broj ventilatora
T6 - Broj redova Cevi 3/8"
Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmene!
Ugaoni isparivači E5M
0,9 do 4,4 kW · veći kapacitet, manje dimenzije
Isparivači E5M su dizajnirani
tako da je moguća njihova ugradnja
u malim rashladnim komorama
NOVI OSPEG KAPACITETA
NISKA POTROŠNJA ENERGIJE
ZAUZIMAJU MANJE PROSTORA
U RASHLADNIM KOMORAMA
POJAČANO HLAĐENJE
B
A
D
A
D
A
D
A
D
A
35
C
200
35
Zna
Znač
Zn
ač
čen
čen
enjje
e oz
zn
na
ak
ke is
isp
pa
ari
riva
vač
ča
a E5M
5M251T
5M25
251T
25
T4
E - Evaporator
5 - 5 mm razmak lamela
M - Ugaoni
25 - ventilator Ø250 mm
1- Broj ventilatora
T4-4 - Broj redova Cevi 3/8"
Plafonski isparivači E5D
0,25 do 4,89 kW · Sa dvosmernim istrujavanjem vazduha
Posebne verzije dostupne na zahtev!
TANJI ISPARIVAČI
STRUJANJE VAZDUHA U DVA PRAVCA
ENERGETSKI EFIKASAN
TRUJAVANJA
MANJA BRZINA ISTRUJAVANJA
VAZDUHA
5 mm
5 mm
B
C
A
D
Značenje oznake isparivača E5D351T4
E - Evaporator
5 - Razmak između lamela
D - Dvosmerno istrujavanje vazduha
T 4-4 - Broj redova cevi
35 - Ventilator Ø 350 mm
1 - Broj ventilatora
Gravitacioni - plafonski sparivači MH
0,25 do 4,89 kW · novi sistem hlađenja - BEZ VENTILATORA
Koriste se za rashladne komore.
Gravitacioni isparivači poznati i kao prirodni izmenjivači toplote su dizajnirani da se koriste u područjima sa
ograničenim protokom vazduha ili gde je preduslov odsustvo isušivanja proizvoda. Napravljeni su od aluminijumskih lamela i bakarnih cev Ø 15 i razmak izeđu lamela 10 mm.
Specijalne verzije mogu biti proizvedene na zahtev.
SMANJENO ISUŠIVANJE NAMIRNICA
BEZ KALIRANJA
A
B
224
444
C
50
B + 80
A +350
Značenje oznake isparivača MH 73
MH-MIRNO HLADJENJE
7 - DUŽINA 700 mm
3 - ŠIRINA 300 mm
Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmene!
Model MHR
Isparivač za mirno hlađenje
Koriste se za rashladne vitrine, otvorene rashladne vitrine, rashladne ormane…
Velik opseg kapaciteta
Budite uvek prvi
NOVI SISTEM HLAĐENJA BEZ VENTILATORA.
Naš tim inženjera projektuje za Vas.
Posebne verzije su dostupne na zahtev.
SMANJENO ISUŠIVANJE
NAMIRNICA
BEZ KALIRANJA
Vazdušni hladnjaci / grejači
Široka primena u području klimatizacije
Predstavljamo vam inovativan, kompaktan i fleksibilan spektar vazdušnih hladnjaka i
grejača s ciljem ostvarenja najzahtevnijih projekata.
Vazdušni hladnjaci/grejači se koriste za toplotnu razmenu između vazduha i primarnog fluida prema
tehničkim specifikacijama koje obezbeđuje kupac ili naše tehničko odeljenje.
Kondenzatori
Od 0,7 do 84,6 kW - NIZAK
NIVO BUKE
Posebne verzije dostupne na zahtev!
U standardnoj verziji se isporučuju
sa usisnim ventilatorom
Razmak između lamela 2,1 - 3,2 mm
Visoko su efikasni
Naša linija kondenzatora je razvijena da
zadovolji sve faktore u hlađenju i klimatizaciji
Aluminijumske lamele
Bakarne cevi
B
H
H
B
L
L
B
H
H
B
L
L
Značenje oznake kondenzatora 2R10T235
2R - 2 reda bakarnih cevi
10T - 10 kolona bakarnih cevi
235 - dužina orebrenja u mm
Agregati
NIZAK NIVO BUKE
Rashladni agregati – vazduhom hlađene kondezacione jedinice.
Rashladni kapacitet na zahtev
Koriste se za srednje i nisko temperaturne režime
Proizvodimo rashladne agregate koji mogu da zadovolje različite zahteve vašeg projekta.
Na raspolganju su različite opcije, sa hermetičkim, poluhermetičkim,
scrol kompresorima poznatih svetskih proizvođača:
DANFOSS
ASPERA
DORIN
BITZER
COPELAND
EMBRACO
MANEUROP
FRASCOLD
Mi proizvodimo
p
Mi proizvodimo
Referentna lista
SRBIJA
JKP
KP TTR
R ŽNI
ŽNICA,
CA No
CA,
N vi Sad
KLAS, Novi Sad
MESOPRODUKT, Bijelo Polje
KOMUNA
KOM
UNALIJ
UNA
L E, Sre
Sr mska Mitrovica
HLEB, Novi Sad
GORANOVIĆ, Nikšić
JK PIJAC
JKP
ACA,
A Leskovac
ŽITOPEK, Niš
KINGS, Podgorica
JKP
KP
P PO
P LET, Plandište
STUDENTSKI CENTAR, Kragujevac
ROTOR, Tivat
ZELENA PIJACA, Zvečani
GRADSKA PEKARA, Sombor
NAPREDAK, Sokobanja
ŽITOPROMET, Ruma
6. OKTOBAR, Kikinda
ŽITOPROMET, Zaječar
KOMUNALAC, Kula
ŽITOPROMET, Senta
MLEČNA PIJACA, Pljevlja
ŽITOPROMET, Bijeljina
SIMPO, Vranje
MIHAJLOVIĆ, Paraćin
AGROŽIV, Jagodina
MARIĆ, Sombor
AB
ABF
A
BFF I N V
B
VEEES
VES
S TTM
TME
ME
M E NT
NT,
N
T Nov
Noovi
N
vi S
Saaadd
Sad
PAJ
PA
P
A
AJJ IĆ
IĆ PRO
PRO
OMET
OMET
MEEETT, Pa
M
Paar
ara
r ći
ćin
iin
PAX
P
AX
XM
MA
AR
RK
RKE
KE TTI,
K
TII Pa
Parać
raaććin
ra
in
NIIŠ
N
NIŠ
Š PR
ROD
ODU
O
DU
D
UK
UKT
KT,
KT
T Niš
ŽUN
ŽU
Ž
U
UN
NA TR
NA
RA
RAD
A D EE,, Ari
A rilje
Ar
ljlj
GAL
GA
ALL A PROMET,
A
ALA
ROM
R
OM
M ET
ET,
T Kr
K alj
aljljevo
evo
voo
S K LUB
UB
U
B
B,, Jako
a vo
I.M. MATIJEVIĆ, Novi Sad
I.M
BIG BULL, Bačinci
MESOPROMET Pančevo
MESOPROMET, Jagodina
NEOPLANTA, Novi Sad
CARNEX, Vrbas
I.M.TOPOLA, Bačka Topola
YUHOR, Jagodina
KLANICA NEDELJKOVIĆ, Šašinci
KONCERN BAMBI, Požarevac
KONCERN SWISSLION, Novi Sad
PROFIKO MLEČNO CARSTVO, Požarevac
CENTRO PROIZVOD, Surčin
PEKABETA, Beograd
KOLBIS, Novi Sad
NAIS, Zabljak
KULA, Plav
SOMBOLED, Sombor
HRVATSKA
JUGOPETROL, Beograd
DELTA, Beograd
ANDREA, Benkovac
RAFINERIJA PANČEVO, Pančevo
NIŠKA MLEKARA, Niš
VILSTROJ, Buzet
NIS NAFTAGAS, Novi Sad i Beograd
DEMETRA, Knjaževac
KLANICA MM, Osijek
SLOVAS, Čačak
AERODROM, Beograd
META GROUP, Zagreb
TETRA PAK, Gornji Milanovac
DIJELO, Šibenik
FRESH MILK, Ečka
SPECIJALNI ZAVOD ČIGOTA, Zlatibor
BRESTOVACKA BANJA
BUKOVAČKA BANJA BANJA
RUSANDA, Melenci VELELIP, Sokobanja
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA,
Beograd
TP. NIKOLA, Požarevac DISKOMERC,
Krnjevo ELEKTROVOJVODINA, Novi Sad
JABUKA, Beograd
ELEKTRONABAVA, Novi Sad
INTERMOL, Beograd
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, Sr.
NIŠPRODUKT, Niš
Mitrovica
AVRAMOVIĆ, Jarak
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, Zrenjanin
MIROPROMET, Loznica
INSTITUT TORLAK, Beograd
PREHRANA, Sombor
PULENA, Bar
BEOPETROL, Kraljevo
NASA KOKA, Beograd
ŠABAČKA MLEKARA, Šabac
SOLARIS, Ulcinj
KALAMPER, Bar
SINTELON GRAND GROUP, Bačka Palanka KARAĐORĐE, Mišar
WINNERS PRODUCT, Jagodina
KONCERN FARMAKOM, Šabac
KRISMA TRADE, Podgorica
KONJIČKI KLUB, Zobnatica
DOM UČENIKA, Užice
MATKOL, Šibenik
PEGAZ, Slavonski Brod
MANASTIR JAZAK
PECOLAJ, Gerašnica
MANASTIR HOPOVO
MANASTIR GRGETEK
MANASTIR KRUŠEDOL
MANASTIR OSTROG
I.M. BRAĆA PIVAC, Vrgorac
U.O. MACOLA, Korenica
I.M. RAVLIĆ, Osijek
MANASTIR MALA REMETA
VUKOVIĆ COMPANY, Vinkovci
MANASTIR STUDENICA
FREE TEHNICH, Rijeka
MANASTIR ŽIČA
LUCIJA TRADE, Novi Marof
CRKVA VASILIJE OSTROŠKI Bež. Kosa
ANDREA, Benkovac
NOVOSADSKI SAJAM, Novi Sad
LESKOVAČKI SAJAM, Leskovac
BOSNA
BEOGRADSKI SAJAM, Beograd
NID,Travnik
HITNA POMOĆ, Beograd
MARBO PRODUKT, Bački Maglić
SPEKTAR, Gornji Milanovac
MLEKARA PANČEVO, Pančevo
PAJIĆ PROM, Sarajevo
SAN, Kraljevo
I.M. MESA MATIĆ, Novi Sad
VOJNA USTANOVA TARA, Tara
LUKI KOMERC, Pećinci
VOJNA USTANOVA MOROVIĆ, Morović
SLOVENIJA
JKP LISJE, Novi Sad
VOJNA USTANOVA DEDINJE, Beograd
CRNA GORA
JKP PIJACE I PARKINZI, Zrenjanin
HOTEL PALAS, Beograd
MARTINES DOO, Podgorica
KOMUNALAC, Ruma
HOTEL MOSKVA, Beograd
ĐURKOVIĆ, Nikšić
KOMUNALAC, Smederevo
ISHRANA, Smederevo
GRADSKA KAFANA ZARUBICA, Nikšić
MAKEDONIJA
ZELENILO, Pančevo
TESTOTEKA, Beograd
NIKSEN TRADE, Nikšić
MAIMPEX, Skoplje
METI PEK, Ljubljana
D.O.O. FRIGO ŽIKA - SOKO • PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TERMIČKIH
ČKI
KIH AP
A
APARATA
PAR
AR A
AT
TA I R
RA
RASHLADNIH
AS
SH
HLA
LADNIH
LADN
DNIH
DN
HU
UREĐAJA
RE
R
EĐ
ĐA
AJA
JA
22400 RUMA • KRALJEVAČKA BB • TEL/FAX +381 22 / 472-127; 430-444;
44444; +381
+33881 63
63 501
501
01 073
073
73
www.frigozika.rs • e-mail: [email protected]
D.O.O. FRIGO ŽIKA - SOKO • PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TERMIČKIH APARATA I RASHLADNIH UREĐAJA
22400 RUMA • KRALJEVAČKA BB • TEL/FAX +381 22 / 472-127; 430-444; +381 63 501 073
www.frigozika.rs • e-mail: [email protected]
Predstavništva
#&0(3"% #"-,"/4," t &."*- .*3+"/"7&4*$!:")00$0. t 8&# 888'3*(0;*,"$034
/07* 4"% 1"1 1"7-" t /*À +6-" t FRIGOTERMA, VUKOVAR KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4
+385 32/443-085 +385 99/221-43-44
&."*- '3*(05&3."!(."*-$0. 8&# 888'3*(05&3.")3
FRIGO ŽIKA-BIH, SARAJEVO, TEREZIJE BB (PLATO SKENDERIJA)
MOB. TEL: +387/61-269-376
TEL/FAX: + 387/33-212-819
FRIGO TERMO, TIMIȘOARA - ROMANY, STR. ALEEA VIILOR 12A
TEL. 0040/256-244-417, MOB. 0040/72289-0761
"("1" 1-64 000 3644*" .04$08 :"304-"74,":" TELEFON: +7/903-161-88-67
FRIGO ŽIKA KFT - HUNGARY-SZEGED, Bocskai u. 4. fszt. 3.
TELEFON: +366 /23-22-370, +367/03-98-42-42
Download

Katalog Isparivaca.indd