Sudski vještaci
SPISAK SUDSKIH VJEŠTAKA
CRNE GORE
Oblast:
Arhitektura, građevinarstvo, geodezija,
geologija
Aćimić-Lačković Suzana, građevinarstvo, Bulevar Ivana
Crnojevića 59, Podgorica, 067/549-505
Adžić Slavko, geometar, Džejmsa Joka Meštrovića 17,
Mareza, Podgorica, 069/070-921, imejl: [email protected]
Bajić Zdravko, građevinarstvo, II proleterske GN-3 6/1,
Pljevlja, 052/351-990, 067/614-919
Banićević Boško, arhitektura i građevinarstvo, Belvederska
107, Podgorica, 069/594-707
Baošić Radoje, građevinarstvo, Bijelo Polje
Bejtović Daut, geodezija, Kodre 3, b. b., Ulcinj, 069/331-467
Božović Božidarka, geodezija, Omladinska, Obala II/19,
Bijelo Polje, 067/568/343
Bošković Biljana, geodezija, Kličevo, Nikšić, 069/485-191,
040/201-124
Bošković Krsto, geometar, Crnogorskih junaka 79, Cetinje,
067/255-869, 041/231-687
Brajković Ranka, građevinarstvo, Dušana Tomovića b. b.,
Mojkovac, 067/810-560
Brajović Ranko, geometar, Kralja Nikole 126, Podgorica,
067/256-386, 067/449-932
Brajušković Dragan, geometar, Maslina 5, Budva,
033/451-975, 069/565-486
Bulatović Biljana, građevinska struka, Kličevo b. b., Nikšić,
069/498-954
Vasiljević Vladimir, građevinarstvo, Njegoševa 18, Nikšić,
069/386-050, 069/472-506
Velimirović Slavko, građevinarstvo, Bijeli Pavle b. b.,
Danilovgrad, 069/338-867
Vičević Pavle, građevinarstvo – oblast hidrotehnike, Šuranj
251, Kotor, 032/323-343, 069/453-152
Vlahović Boško, geometar, G. Vukovića 5, Berane, 069/490-630
Vlahović Saida, arhitektonska struka, Podgorička 38,
Pljevlja, 068/309-382, 052/322-536
Vojinović Vojislav, geodetska struka, Katastar, Berane,
067/525-447
Vojinović Slavica, građevinska struka, Mića Vavića 5, Herceg
Novi, 069/537-941
Vojinović Snežana, građevinarstvo, Balabando b. b., Berane,
068/629-431
Vreteničić Rafail, građevinarstvo, Rista Lekića, I/33, Bar,
069/021-761
Vujačić Dragomir, geometar, Jovana J. Zmaja 4A, Bar,
069/014-055
Vujisić Predrag, geometar, Narodnog fronta b. b., Meljine,
Herceg Novi, 069/043-413
Vujošević Tatjana, građevinska struka, Piperska b. b.,
Podgorica, 020/272-102, 069/358-157, imejl: tatjana.
[email protected]
Vukadinović Lazar, geometar, Slavonska 9A, Podgorica,
020/270-630, 067/611-379, 067/256-272
Vukaj Fadil, geodezija, 28. decembra, Ulcinj, 069/038-900,
030/413-140
Vukmirović Slobodan, geometar, „Geo off/ce“ Podgorica, 4.
jula 60, Podgorica, 069/026-957, 063/232-230
Vuković Tatjana, građevinska struka, Braće Grbića 26,
Herceg Novi, 069/691-655, 031/342-534
Vučević Tamara, arhitektura – oblast urbanizma, prostornog
planiranja i arhitekture, Crnogorskih serdara 10, Podgorica,
067/587-261
Vučetić Nikola, geodezija, Brezojevica, Plav, 051/251-617,
067/557-125
Gačević Nataša, građevinarstvo, Kralja Nikole 99, Podgorica,
020/647-794, 067/308-509, imejl: [email protected]
Grgurović Vladimir, geodezija, Grlić, Danilovgrad,
020/664-691, 020/652-274, 067/670-172
Daković-Nikolić Danka, geodezija, VI crnogorske 14, Nikšić,
067/545-640, 040/201-080
Damjanović Dobrija, geodezija, Ravna Rijeka b. b., Bijelo
Polje, 069/665-078
Damjanović Miomir, geološka, hidrogeološka i geotehnička
struka, Blaža Jovanovića 12, Pljevlja, 052/356-333,
052/81-686, 067/401-000
Darmanović Veljko, geometar, M. Bulatovića 8a, Kolašin,
067/240-025
Dašić Bogoslav, geodezija, Brezojevica, Plav, 051/251-626
Dašić Bogoslav, geometar, Katastar, Plav, 068/432-715,
067/641-173, faks: 051/251-626
Delić Ivan, geodezija, Podgorica
Doderović Vesna, arhitektonska struka, IX crnogorske
brigade 4, 067/513-601, imejl: [email protected],
[email protected]
Dubljević Dragutin, arhitektura, Bul. Ivana Crnojevića 48,
Podgorica, 020/231-609, 067/259-176
Dulović Miodrag, građevinarstvo, arhitektura i urbanizam,
Mirka Vešovića b. b., Kolašin, 069/489-250
Đuranović Mladen, geodetska struka, M. Boškovića H-6, II
715, Bar, 067/393-342, imejl: [email protected]
Đurđević Uglješa, geodezija, Marka Cara 15, Herceg Novi,
069/046-104, 031/321-120
Đuričković Vukašin, građevinarstvo, Bratstva i jedinstva 75,
Podgorica, 020/620-344, 069/055-189
Đurović Drago, geodezija, Novo naselje – Virpazar, 067/300-371
Đurović Drago, geometar, Mirosica, Sutomore, Bar, 067/300-371
Eraković Milorad, geometar, Vuka Karadžića 3/A, Nikšić,
067/321-178
Žižić Miomir, građevinska struka, Grudska mahala 5, Nikšić,
067/608-168,
Zejnilović Ruždija, geometar, Voja Maslovarića 98, Berane,
051/239-231, 069/631-669
Zelenika Jakovljević Željka, građevinska struka – oblast
komunalne hidrotehnike, Žarka Zrenjanina 24, Podgorica,
067/207-917
Zečevič Vučeta, građevinarstvo, Škaljari b. b., Kotor,
Sudski vještaci
Ibrahimović Šemso, geometar, Maršala Tita b. b., Rožaje,
069/217-234, 051/271-580
Ivanović Milorad, geodezija, Mainski put, Budva, 067/583-183
Ivanović Staniša, geologija, Podgorica
Ivančević Rina, građevinska struka, Piperska 370/2, Podgorica,
020-273-322, 067/589-622, imejl: [email protected]
Igić Aleksandar, građevinska struka, Dobrota 19, Kotor,
067/580-494
Jakić Željko, geodezija, V proleterske 37A, Nikšić, 069/445-848
Janković Luka, geometar, Donja Gorica, Podgorica, 067/227-600
Janković Milorad, građevinska struka – hidrotehnika, Ivana
Vujoševića 32, Podgorica, 067/245-986, 020/245-986, imejl:
[email protected]
Janković Stojan, geometar, Lješnica b. b., Bijelo Polje,
069/397-904
Jelušić Slobodan, geodetska struka, Baja Pivljanina P+7/144,
Nikšić, 069/089-933
Jovanović Predrag, geodezija, IV crnogorske proleterske
brigade 8, Bar, 069/473-454, 030/353-892, 030/353-891
Jovanović Slobodan, arhitektura, I bokeške brigade 14/4,
Herceg Novi, 067/509-259
Jovović Tatjana, geometar, IV proleterske brigade 8, Bar,
030/353-892, 069/486-622, 030/353-891
Jokić Dušan, geološka struka, 13. jula 1, Podgorica,
020/238-658, 069/491-325
Kadić Milorad, geodetska struka, Trg Božane Vučinić 7,
Podgorica, 069/015-578, 020/621-578
Kasalica Milivoje, građevinska struka – niskogradnja
(saobraćajno-konstruktivne), Mirka Banjevića 1, Podgorica,
020/651-255, 067/613-432
Keković Slobodan, građevinska struka, Bul. Sv. Petra
Cetinjskog 59, Podgorica, 067/668-627
Klikovac Violeta, građevinska struka, Vasa Raičkovića
53, Podgorica, 069/027-540, 067/308-867, imejl:
[email protected]
Kljajić Srđa, geometar, Danilovgradska 38, Podgorica,
067/306-475, 020/270-926
Knežević Olivera, građevinska struka, Bul. revolucije 60/5,
Podgorica, 020/248-572, 067/231-111
Knežević Radovan, građevinarstvo, Vida Matovića 21, Ulcinj,
Kovačević Veljko, građevinska struka, Novice Škerovića b. b.,
Danilovgrad, 069/439-385
Kojović Sreten, geometar, Strojtanica, Bijelo Polje,
067/553-322, 067/256-437
Kokić Perunika, građevinarstvo, Oktobarske revolucije 130,
Podgorica, 067/234-343, 020/633-333
Konjević Krsto, geodezija, Sunčana obala b. b., Zelenika,
Herceg Novi, 069/444-816
Koprivica Miodrag, geodezija, Đenovići b. b., Herceg Novi,
031/676-176, 067/539-629
Koruga Dragan, geodezija, Tršova 18/5, Pljevlja, 052/323-100,
069/559-665
Krsmanović Zorica, geodezija, Bar
Krstajić Blagoje, geodezija, Njegoševa 10, Žabljak, 052/361-137
Krstajić Branko, građevinarstvo, 27. marta 36, Podgorica,
020/648-192, 067/808-617
Kuveljić Stojanka, geodezija, Nikice Kneževića 5, Bijelo Polje,
050/486-718
Kuveljić Stojanka, geometar, Nikice Kneževića 5, Bijelo Polje,
050/486-718, 069/631-669
Kušljević Milutin, geodezija, Uprava za nekretnine, Pljevlja,
069/553-444
Lajović Zoran, građevinska struka, II crnogorskog bataljona
38, Podgorica, 067/506-816
Lakić Saša, građevinarstvo, Podgorica
Lalić Svjetlana, građevinarstvo, Dubovica Luks D2/4, Budva,
033/465-750, 067/241-048, imejl: [email protected]
Lekić Miomir, građevinarstvo, Mila Damjanović b. b., Bar,
067/206-605
Mavrić Zahid, građevinarstvo, Skupština opštine Ulcinj,
Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, Ulcinj,
069/500-248
Mališić Vučeta, geodezija, Dolac, Berane, 067/878-202,
051/246-428
Manojlović Branislav, građevinarstvo, Partizanska 560, Kotor,
069/024-303, 032/334-685
Marinković Andrija, građevinska struka, Kodre b. b., Ulcinj,
030/411-532, 069/427-133
Marković Biljana, građevinarstvo, Njegoševa 106, Herceg
Novi,
Marković Dubravka, arhitektonska struka, Bul. Sv. Petra
Cetinjskog 83, Podgorica, 067/512-059, 069/016-217, imejl:
[email protected]
Marković Oliver, građevinska struka, Vlada Ćetkovića 6,
Podgorica, 067/222-356, 069/380-291, 020/268-747
Matović Miloš, geodetska struka, 13. jula 13/IV, Podgorica,
069/485-193
Mehović Senad, građevinarstvo, Živka Žižića 26/5, Bijelo
Polje, 069/665-262, faks: 050/431-440
Mijatović Ranko, geodezija, Save Kovačevića, b. b., Pljevlja,
067/579-293
Mijović Stanko, geometar, Bratstva i jedinstva b. b., Ulcinj,
069/523-187, 030/413-496
Mijušković Ana, građevinarstvo, Podgorica
Mijušković Dragoslav, arhitektura, Bul. crnogorskih junaka
100, Cetinje, 041/231-434, 067/399-037
Milošević Zoran, urbanizam, arhitektura i zaštita kulturnih
dobara, Dobrota 85, Kotor, 032/323-123, 069/406-872
Miljanić Ilija, građevinarstvo, Aleksandra Backovića 29,
Nikšić, 067/574-195, imejl: [email protected]
Mirković Milan, građevinarstvo, Podgorica
Mićunović Božidarka, arhitektura, Meše Selimovića 12,
Podgorica, 069/033-332, 067/633-332
Mihajlović Predrag, građevinarstvo, Ul 29. novembra 1,
Kolašin, 069/227-865
Molabećiri Muharem, građevinarstvo, Meraja b. b., Ulcinj,
069/031-566
Mr Đurović Radovan, geodezija, Podgorica
Mr Milošević Dušan, građevinarstvo, Podgorica
Mr Tomašević Sonja, geodezija, Podgorica
Mračević Tihomir, građevinarstvo – oblast hidrogradnje, Mića
Vavića 3, Herceg Novi, 067/883-901
Mrdak Marko, geodezija, Medanovići b. b., Bijelo Polje,
069/646-927
Nikezić Đorđe, geometar, Bratstva i jedinstva 28, Igalo,
069/044-538
Nikolić Mirjana, prostorno planiranje i urbanizam, Školska
XIII/2, Nikšić, 040/251-640, 069/386-149
Nikčević Stanislavka, građevinska struka, Stubička 11/6,
Nikšić, 067/509-298
Sudski vještaci
Pavlović Slobodan, građevinarstvo, Sp-90/2, Kotor,
032/334-475, 067/643-645
Perić Nevenka, geodezija, Koste Racina 75, Podgorica,
020/201-124, 069/451-115
Perović Veselin, građevinarstvo – oblast hidrogradnje, Vasa
Raičkovića 32, Podgorica, 067/620-199, 020/237-916
Petrović Branka, arhitektonska struka, Bracana Bracanovića
28/17, Podgorica, 020/446-276, 067/587-143
Petrušić Svetlana, građevinarstvo, Moskovska 12, Podgorica,
069/065-876, 020/237-754
Popović Dragoljub, geodezija, D. Vujanovića 68, Ulcinj,
069/065-893
Popović Milanka, građevinarstvo – visokogradnja, Ivana
Crnojevića 41, Podgorica, 067/537-614, 069/537-614
Popović Milić, geodezija, Orjenskog bataljona b. b., Herceg
Novi, 069/468-063
Popović Rajka, građevinska struka, Vijenac kosovskih junaka
1/13, Podgorica, 020/228-280, 020/234-562, 069/015-251,
067/215-251, imejl: [email protected]
Popović Ratko, arhitektura, Crnogorskih serdara b. b.,
Podgorica, 067/257-903
Prelević Čedomir, geometar, 26. novembra b. b., Ulcinj,
067/559-513
Proročić Vasilije, građevinarstvo i urbanizam, Kotor
Purić Biljana, geometar, Tršova L-A, Bijelo Polje, 069/451-787,
050/432-495
Radanović Jovo, geodezija, I bokeške brigade 58, Herceg
Novi, 088/345/595, 067/525/887
Radenović Dragomir, građevinarstvo, Sekretarijat
Sekretarijata lokalne uprave, Plav, 069/ 556 128
Radovanović Jovica, građevinarstvo – konstruktivni smer,
Podgorica
Radović Branka, arhitektonska struka, Trg slobode 4, Budva,
067/240-402
Radović Nikola, geometar, Radanovići b. b., Kotor, 067/551-615
Radonjić Vlastimir, građevinarstvo, Novaka Miloševa 16,
Podgorica, 020/230-105, 069/448-530
Radulović Vasilije, geologija, Dalmatinska 196, Podgorica,
069/582-782
Radulović Olga, građevinska struka, Alekse Backovića 24,
Nikšić, 067-282-333
Radunović Marko, građevinarstvo, VII omladinske 39,
Podgorica, 020/227-652, 020/227-658, 069/444-333
Radunović Mihailo, građevinarstvo, M. Arsenijevića 1, Berane,
067/501-505
Raičević Milan, građevinarstvo i arhitektura, Sutivan, Bijelo
Polje, 069/054-701, faks: 050/477-333
Raičević Miloš, građevinarstvo, Lužac b. b., Berane, 067/353-509
Rakočević Aleksandar, građevinska struka, Studentska ulica,
Lamela 9/36, Podgorica, 067/874-561,
imejl: [email protected]
Remiković Danilo, geometar, Partizanski put 77, Podgorica,
069/076-611, 020/280-045
Slavko Hrvačević, hidrologija i hidrogeologija, Jola Piletića 2,
Nikšić, 069/015-558, imejl: [email protected]
Smolović Željko, geodezija, Dušana Tomovića 20, Mojkovac,
069/662-162
Stanišić Predrag, geodezija, Topalska 4, Herceg Novi,
067/495-434, 031/324-183
Stanković Aleksandra, građevinska struka – hidrotehnika,
Bul. Petra Ćetkovića 191, Podgorica, 067/207-906,
imejl: [email protected]
Stijepović Ljubomir, geometar, Bratstva i jedinstva b. b.,
Ulcinj, 069/593-631
Strugar Nebojša, građevinska struka, Jovana Tomaševića 51/8,
Bar, 069/034-117
Tičić Jasna, arhitektonska struka, Mića Vavića 6, Herceg Novi,
069/044-870, 031/322-177
Ćetković Branislav, građevinarstvo – oblast hidrogradnje,
Tršova b. b., Bijelo Polje, 050/431-166, 067/257-010
Femić Velizar, geodezija, Đoka Miraševića 51/32, Podgorica,
020/268-476, 067/615-594
Femić Vešo, geodezija, Brzava, Bijelo Polje, 067/868-202,
050/476-024
Femić Novelja, geodezija, Podgorica, 069/415-178, 020/651-422
Filipović Zoran, građevinarstvo, Dobrota, Daošine b. b., Kotor,
069/050-516
Hajdarpašić Hajro, građevinarstvo, Donja Lipnica b. b.,
Bijelo Polje, 069/016-336
Hajduković Predrag, građevinarstvo, Đoka Miraševića 55,
Podgorica, 069/360-920, 020/266-260
Hodža Skender, građevinarstvo, Pinješ, Kosovska b. b., Ulcinj,
030/411-108, 069/065-822
Camić Belo, građevinska struka, 29. novembra b. b., Rožaje,
067/465-705, 051/271-393
Cvetinova Jelena, arhitektura, Orjenski bataljon 15/3, Herceg
Novi, 031/325-334, 031/350-115, 067/587-023
Čabarkapa Mlađen, geodezija, Uprava za nekretnine, Pljevlja,
069/518-858
Čepić Miladin, geodetska struka, Trg Sunca, Budva,
033/465-289, 069/320-110
Čobeljić Dragica, geodezija, Rokanja b. b., Bijelo Polje,
067/483-334, 050/488-333
Čobeljić Dragica, geometar, Slobode 3, Bijelo Polje, 067/483-334
Čolović Mira, građevinarstvo – oblast urbanizam, Pljevlja
Čukić Danilo, geodezija, Budimlja, Berane, 051/232-668,
069/592-011
Škuletić Željka, građevinarstvo, Podgorica
Šubarić Dragan, građevinarstvo, II proleterske G. M. 3,
Pljevlja, 069/309-383
Šućur Milovan, geologija, Nikca od Rovina P+7, Nikšić,
069/024-317, 040/230-425, imejl: [email protected]
Šušić Petar, geometar, Donja Gorica b. b., Podgorica,
069/683-016, 020/231-687
Oblast:
Elektro, telekomunikacije, računarski
sistemi
Anđić Radomir, elektroenergetika, 29. novembra 38/28,
Berane, 069/452-206, 051/231-95
Asanović Žarko, energetika, Kralja Nikole 97, Podgorica,
069/338-130, imejl: [email protected]
Balota Adis, informaciono-tehnička struka, V proleterske
b. b., Stari aerodrom, Podgorica, 067/499-900, imejl: adis.
[email protected]
Boljević Predrag, elektronika, telekomunikacije i
vazduhoplovstvo, Velimira Terzića 11, Podgorica,
067/229-898, 020/265-272, imejl: [email protected]
Boričić Dragutin, elektrostruka, Janka Vukotića 18,
Podgorica, 067/281-659, 069/030-942
Sudski vještaci
Velaš Savo, informaciono-tehnička struka, Naselje Novo Mesto
31, Igalo, 067/814-363
Vujović Željko, elektrostruka – elektronika, telekomunikacije,
informaciono-komunikacione tehnologije i biomedicinsko
i kliničko inženjerstvo, Bulevar Save Kovačevića 20/6,
Podgorica, 020/625-786, 067/852-298
Vujović Ratko, elektronika i telekomunikacije, Petra Lubarde
34, Podgorica, 020/645-266, 067/609-906
Vujović Srđa, vazduhoplovna, elektronika i telekomunikacije,
Dušana Milutinovića 1, Podgorica, 067/255-566
Vukićević Vuksan, elektroenergetika, Vasa Raičkovića 30,
Podgorica, 069/311-124
Vukčević Mihailo, elektroenergetika, Crnogorskih serdara b. b.,
Podgorica, 020/622-959, 067/623-800
Gačević Miloje, elektroenergetika, Rasadnik 6/14,
Bijelo Polje, 069/825-709, 050/486-509
Glogovac Ilija, oblast elektrotehnike, Karingtonke, Nikšić,
040/242-376
Žilbert Tafa, telekomunikacija i informaciono-komunikacione
tehnologije, 1 B. B. Pristan, Ulcinj, 030/422-333,
067/240-541, imejl: [email protected]
Zuberović Dživat, elektrostruka – energetika, Đure Đakovića
97, Ulcinj, 067/635-461
Karanikić Željko, elektrotehnička struka – elektronika,
Popovići b. b., Bar, 030/302-302, 344-405, 067/681-405
Kasalica Jovan, elektronika – instalacija slabe struje i
računarskih mreža, te autorska prava na softverima i bazama
podataka, IV crnogorske S2-1, Nikšić, 040/234-355, 069/313-324
Kovačević Radoslav, elektroenergetika, Velji Venigrodi b. b.,
Budva, 033/458-642, 069/028-134
Koprivica Jovan, elektrostruka, IV crnogorske 5c, Nikšić,
068/429-007, 040/230-308
Lakić Marko, informaciono-tehnička struka, Mitra Bakića
74/158, Podgorica, 020/813-206, 067/594-069, imejl: it@
vjestak.me, veb: www.vjestak.me
Lekić Risto, elektroenergetika, 24. novembra 12D, Bar,
030/314-170, 030/342-169, 069/031-169
Lekić Risto, elektrostruka – energetika, Rista Lekića, zgrada c
7, stan 56, Bar, 069/031-169, 030/314-170, 030/242-169
Martinović Branko, elektrotehnika – energetika, Save
Kovačevića 113, Podgorica, 020/623-932, 069/543-755
Milošević Zdravko, elektronika i telekomunikacije, Mića Vavića
3, Herceg Novi, 031/350-888, 067/602-602, 068/113-888,
imejl: [email protected]
Ostojić Milutin, elektrostruka, energetika, Beogradska 9,
Univerzitet CG, Podgorica, 020/232-166, 067/624-347
Perković Sanja, informaciono-tehnička struka, Podgorica
Prentić Branko, elektroenergetika, N. Đurkovića 11,
Podgorica, 020/645-714, 069/503-355
Prentić Predrag, informaciono-tehnička struka, Nikole
Đurkovića 11, Podgorica, 020/645-714, 069/029-029
Radović Gordana, elektroenergetska struka, Nedeljka
Merdovića b. b., Bijelo Polje, 069/466-313
Radunović Dragan, elektrostruka – energetika, Vinogradska
15, Podgorica, 067/625-093, 020/282-326
Stanišić Nenad, oblast informaciono-tehničke struke – baze
podataka, softverskog sistema, bezbjednosti informacionih
sistema i kompjuterskog kriminala, Spasoja Raspopović 42,
Podgorica, 067/204-060, imejl: [email protected]
Ćalasan Branislav, elektrostruka, Dalmatinska 194, Podgorica,
067/625-473, 069/364-669, imejl: [email protected]
Crnovršanin Esad, elektrostruka i energetika, M. Pećanin 26
B, Rožaje, 069/089-248, 051/272-150
Čoković Besim, telekomunikacije, Mojkovačka 8, Bijelo Polje,
067/444-144, 050/486-486
Džuović Mirko, informaciono-tehnička struka, Šetalište pet
Danica 23, Herceg Novi, 069/329-180, imejl: [email protected]
Šćekić Snežana, telekomunikacije, TK Centar Bijelo Polje,
067/519-917
Oblast:
Finansije i komercijala
Aković Svetomir, ekonomsko-finansijska, Dušana Vujoševića 8,
Berane, 069/390-330
Anđelić Aleksandra, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Asanović Pero, ekonomsko-finansijska, Kralja Nikole 53,
Podgorica, 067/670-062, 020/622-868
Babić Tamara, ekonomsko-finansijska, VI crnogorske b. b.,
Nikšić, 069/308-318, imejl: [email protected],
[email protected]
Barjaktarović Gezim, ekonomsko-finansijska, Voje Lakićevića
12, Ulcinj, 030/412-574, 069/033-520
Barović Veljko, ekonomsko-finansijska, Bulevar Save
Kovačevića 131, Podgorica, 069/052-687, 020/621-220
Bjeković Boško, ekonomsko-finansijska, Pljevlja
Bjeletić Pavle, komercijalno-ekonomska, Atinska 6,
Podgorica, 067/645-555
Bogdanović Olga, ekonomsko-finansijska, Radosava Burića
194, Podgorica, 069/324-094, imejl: [email protected]
Bogetić Miodrag, ekonomsko-finansijska, Oktobarske
revolucije 120, Podgorica, 020/601-925, 067/631-779,
069/073-895, imejl: [email protected]
Božović Koviljka, ekonomsko-finansijska, Naselje „Adok“, Stan
4, Budva, 067/586-777
Božović Stojanka, ekonomsko-finansijska, Trg Republike 33,
Podgorica, 069/483-932
Boričić Borka, ekonomsko-finansijska, Nikole Đurkovića 28,
Podgorica, 069/363-643
Boričić Vidak, ekonomsko-finansijska, Carev Laz 7, Podgorica,
067/613-748
Boričić Dragiša, ekonomsko-finansijska, Bulevar revolucije 46,
Podgorica, 069/021-523
Bošković Davor, ekonomsko-finansijska, Golubovci b. b.,
Podgorica, 067/224-775,
Bošković Tatjana, ekonomsko-finansijska, Bratstva i
jedinstva b. b., Podgorica, 067/262-320, 063/262-320, imejl:
[email protected]
Bubanja Goran, ekonomsko-finansijska, Janka Vukovića 7,
Podgorica, 067/652-614, imejl: [email protected]
Bubanja Ilija, ekonomsko-finansijska, N. Merdovića b. b.,
Bijelo Polje, 067/405-757, 067/248-155, 050/484-310,
050/432-795
Bujišić Branko, ekonomsko-finansijska, Tabačina 531, Kotor,
032/334-188, 069/049-539
Bulatović Ratomir, ekonomsko-finansijska, Deseta 5, Bijelo
Polje, 067/882-629, 050/433-229
Varajić Jovan, ekonomsko-finansijska, Dragice Pravice P+4 9,
Nikšić, 067/215-344, 040/246-124
Vodopić Mirza, ekonomsko-finansijska, Omera Abdovića 3,
Podgorica, 067/638-588
Vujović Milovan, ekonomsko-finansijska, Novosadska 12,
Podgorica, 020/611-347, 067/232-332,
imejl: [email protected]
Sudski vještaci
Vujošević Nikola, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Vuković Ilinka, ekonomsko-finansijska, Vijenac Danila Kiša 5/VI,
Podgorica, 069/070-333
Vukčević Radmila, ekonomsko-finansijska, Bul. Sv. Petra
Cetinjskog 107/6, Podgorica, 069/069-439, 020/241-646
Gazdić Darko, ekonomsko-finansijska, 37. divizije 19/2,
Pljevlja, 069/309-360
Gajović Radislav, ekonomsko-finansijska, Moskovska 32/a,
Podgorica, 020/242-199, 067/399-020
Gačević Slavko, ekonomsko-finansijska, IX crnogorske
brigade, 462, Podgorica, 067/253-450, 068/253-450,
imejl: [email protected]
Gligorović Radomir, ekonomsko-finansijska, Ivana Vujoševića
5, Podgorica, 020/241-202, 067/664-276, 067/270-248
Golubović Velimir, ekonomsko-finansijska, Omladinska 17,
Pljevlja, 052/322-150, 052/321-950, 069/309-403
Goranović Vojislav, ekonomsko-finansijska, Danila Bojovića
b.b., Nikšić, 040/212-147, 067/435-620
Goranović Stevo, ekonomsko-finansijska, Peka Pavlovića P+7,
Nikšić, 040/230-186, 069/475-063
Grdinić Lakić, ekonomsko-finansijska, Ž. Žižića 3, Bijelo Polje,
067/244-896
Grubović Staniša, ekonomsko-finansijska, Steva Boljevića 15,
Podgorica, 069/044-358
Damjanović Vera, ekonomsko-finansijska, Blaža Jovanovića
12, Pljevlja, 052/356-333, 052/323-249
Damjanović Miomirka, ekonomsko-finansijska, Bratstva
jedinstva blok 7/2, Podgorica, 069/443/972
Dašić Žarko, ekonomsko-finansijska, Steva Boljevića, Lamela
20 B/5, Podgorica, 020/640-629, 067/532-951, 067/308-688
Dedić Biljana, ekonomsko-finansijska, Bratstva i jedinstva 11,
Podgorica, 020/624-248, 067/417-416
Dedić Biljana, ekonomsko-finansijska, Mila Radunovića 5,
Podgorica, 067/548-848
Doc dr Rakočević Slavko, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Dr Rakočević Đorđije, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Drašković Radmila, ekonomsko-finansijska, Trebješka 4,
Nikšić, 067/877-066, 040/252-189
Drpljanin Ćemal, ekonomsko-finansijska, Zaimovića livade b.
b., Bijelo Polje, 069/056-352, 050/486-781
Dukić Ljiljana, ekonomsko-finansijska, Orjenski bataljon 16,
Herceg Novi, 069/346-259, 031/332-299
Đešević Rizo, ekonomsko-finansijska, Racina b. b., Plav,
051/252-366, 069/330-764
Đukanović Milijana, ekonomsko-finansijska, JZU opšta
bolnica, Nikšić, 040/231-204, 040/231-217
Đukić Marija, ekonomsko-finansijska, Kralja Nikole 333, 14/4,
Podgorica, 067/336-777, imejl: [email protected]
Đukić Mirjana, ekonomsko-finansijska, Klinički centar CC,
Podgorica, 069/221-155
Đurašković Dušan, komercijalna struka, 13. jula 17, Podgorica,
020/237-221, 069/554-943
Elezagić Skender, ekonomsko-finansijska, V. Strugara 3,
Ulcinj, 030/412-408, 030/412-015, 069/030-929
Ercegović Vera, ekonomsko-finansijska, Stari grad 368, Kotor,
032/302-740, 069/052-523
Živković Petko, ekonomsko-finansijska, Kralja Petra I 67,
Pljevlja, 052/323-063, 067/437-584
Zejak Saša, ekonomsko-finansijska, Vučedolska 5/A, Nikšić,
067/508-603, imejl: [email protected]
Ivezić Dinka, ekonomsko-finansijska, III sandžačke 67,
Bijelo Polje, 050/431-087, 069//526-618
Jaredić Maja, ekonomsko-finansijska, Kozaračka 102A,
Podgorica, 069/476-723
Jovetić Čedomir, ekonomsko-finansijska, IV proleterske 9,
Cetinje, 069/030-012, 068/030-012
Jovović Ognjen, ekonomsko-finansijska, Kumbor 81,
Herceg Novi, 069/348-777, imejl: [email protected]
Kalač Safet, ekonomsko-finansijska, Rožaje
Kalač Hazbija, ekonomsko-finansijska, Rožaje
Kastratović Milan, ekonomsko-finansijska, Hercegovačka 109,
Podgorica, 067/460-829, imejl: [email protected]
Krivokapić Ratko, ekonomsko-finansijska, Baja Pivljanina
P+7/144 st. 53, Nikšić, 069/055-349, imejl: [email protected]
Krcić Kolja, ekonomsko-finansijska, Lamela 10/32, Stari
aerodrom, Podgorica, 067/621-812, imejl: [email protected]
Kulušić Mileva, ekonomsko-finansijska, Nikšić
Kurpejović Safet, ekonomsko-finansijska, 30. septembra 77,
Rožaje, 069/213-280, 051/272-320, imejl: [email protected]
Lazić Senka, ekonomsko-finansijska, Nikšić
Lakušić Radoje, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Lekić Siniša, ekonomsko-finansijska, Lužac b. b., Berane,
069/887-508, imejl: [email protected]
Ljutić Dragan, ekonomsko-finansijska, Zmaj Jovina 183,
Podgorica, 067/284-168, 069/585-910
Mališić Nikola, ekonomsko-finansijska, Đoka Miraševića 51,
Podgorica, 020/264-521
Markišić Omer, ekonomsko-finansijska i autorskih pravaindustrijske svojine, 13. jula 17, Podgorica, 020/407-422,
067/631-788, imejl: [email protected]
Medenica Zoran, ekonomsko-finansijska, B. Vujisića 1,
Kolašin, 068/006-788
Međedović Sanja, ekonomska struka, Milovana Pekovića
P+5/52, Nikšić, 069/010-046
Miketić Miloš, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Milačić Veselin, ekonomsko-finansijska, Vasa Raičkovića 18,
Podgorica, 069/689-270, 020/238-269, faks: 020/656-810,
imejl: [email protected], [email protected]
Milić Milanko, ekonomsko-finansijska, Donja Gorica b. b.,
Podgorica, 069/015-782
Milićević Vlajko, ekonomsko-finansijska, Neznanih junaka 5,
Podgorica, 020/650-459, 067/477-748
Milošević Vera, ekonomsko-finansijska, Serdara Jola Piletića
24, Podgorica, 067/615-501
Milošević Dinko, ekonomsko-finansijska, Put prvoboraca 219,
Kotor, 069/239-529, 068/514-932, 067/850-306
Milutinović Ružica, ekonomsko-finansijska, Mitra Bakića 122,
Podgorica, 514-316, imejl: [email protected]
Mitrović Saša, ekonomsko-finansijska, Mitra Bakića 92,
Podgorica, 020/623-569, 067/248-444, 067/180-284
Momčilović Ljerka, ekonomsko-finansijska, Bjelila b. b., Tivat,
067/561-821
Mr Kaluđerović Branko, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Mr Čabarkapa Bojana, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Mrdak Velimir, ekonomsko-finansijska, Meše Selimovića 8,
Podgorica, 020/264-169, 069/073-817,
Mugoša Stana, ekonomsko-finansijska, Donja Gorica b. b.,
Podgorica, 067/616-212
Sudski vještaci
Nedović Dušan, ekonomsko-finansijska, Rakonja b. b.,
Bijelo Polje, 067/516-240
Nikčević Mladenka, ekonomsko-finansijska, Malo brdo N 3/4,
Podgorica, 067/672-659
Nišavić Dragan, ekonomsko-finansijska, Rista Lekića D9/12,
Bar, 030/302-984, 030/302-986, 069/079-172, 069/328-102
Novaković Miodrag Cano, ekonomsko-finansijska, Put pored
Bistrice b. b., Nikšić, 069/023-585, 040/231-963
Ojdanić Svetlana, ekonomsko-finansijska, 29. novembra b. b,
Berane, 069/305-165
Osmanović Elez, ekonomsko-finansijska, Naselje Pinješ b. b.,
Ulcinj, 069/265-707
Ostojić Ruža, ekonomsko-finansijska, Save Kovačevića 25,
Podgorica, 020/621-180, 067/508-022
Pavićević Dragan, ekonomsko-finansijska, 5. proleterske 129,
Podgorica, 069/050-428,
Pačariz Remzet, ekonomsko-finansijska, Živka Žižića 5, Bijelo
Polje, 069/051-382
Pejaković Bratislav, ekonomsko-finansijska, Ivana Crnojevića
24, Podgorica, 067/225-007
Pejović Gordana, ekonomsko-finansijska, Nikšić
Perućica Milovan, ekonomsko-finansijska, Kočanska 4, Nikšić,
040/256-725, 040/204-191, 069/602-526
Poleksić Zdravka, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Popović Dragica, ekonomsko-finansijska, Bulevar Save
Kovačevića 101, Podgorica, 067/230-800
Popović Milenko, ekonomsko-finansijska, Ivana Crnojevića 41,
Podgorica, 069/060-125, 020/230-211
Pupovac Srđan, ekonomsko-finansijska, Piperska 46,
Podgorica, 067/874-579, 020/268-255
Radmilović Milenko, ekonomsko-finansijska, Blaža Jovanovića
13, Podgorica, 069/020-268
Radović Dragan, ekonomsko-finansijska, Njegoševa 136, Herceg
Novi, 069/047-000, 031/323-777, imejl: [email protected]
Radović Marko, ekonomsko-finansijska, Save Kovačevića 56,
Podgorica, 069/023-703, 020/633-099
Raičević Rajko, ekonomsko-finansijska, Berane, 069/305-105
Rakonjac Vukosav, ekonomsko-finansijska, Tomaša Žižića 18,
Bijelo Polje, 067/230-228, 050/479-250
Rakočević Milan, ekonomsko-finansijska, Cvijetna S2A,
Podgorica, 069/384-311
Rakočević Predrag, ekonomsko-finansijska, Smailagića polje
b. b., Kolašin, 069/413-982, 020/860-790,
imejl: [email protected]
Rudić Blagomir, ekonomsko-finansijska, Bijelo Polje
Saveljić Zvonko, ekonomsko-finansijska, 4. jula 101,
Podgorica, 069/472-770, imejl: [email protected]
Sekulović Marija, ekonomsko-finansijska, Vlada Ćetkovića b.
b., Podgorica, 069/384-066
Senić Zoran, ekonomsko-finansijska, Ulica SKOJ-a 14, Podgorica,
020/266-674, 069/031-314, imejl: [email protected]
Seratlić Nikola, ekonomsko-finansijska, Mitra Bakića 8,
Podgorica, 020/622-267, 069/600-875
Simović Radojica, ekonomsko-finansijska, Blok VI, Ruska kula
M 1, Podgorica, 067/241-728
Siništaj Nikola, ekonomsko-finansijska, Dositeja Obradovića 7,
Podgorica, 069/712-712, 067/620-738, imejl: [email protected]
Skenderović Ismet, ekonomsko-finansijska, Nikole Tesle 12,
Rožaje, 068/607-901
Skrobanović Aleksandar, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Slavković Milomir, ekonomsko-finansijska, Ž. Žižića S III/8,
Bijelo Polje, 069/414-324
Smolović Sonja, ekonomsko-finansijska, Josipa Broza Tita 13,
Podgorica, 067/602-269
Spajić Rato, ekonomsko-finansijska, Peka Pavlovića, soliter A,
Nikšić, 069/608/705, 040/230-355
Spahić Raif, ekonomsko-finansijska, opšta bolnica, Bijelo
Polje, 069/295-882, 050/486-654
Stojanović Milijana, ekonomsko-finansijska, Zajeva 6, Cetinje,
067/885-237
Strugar Vidosava, ekonomsko-finansijska, Ivanbegova 64,
Cetinje, 041/233-101, 068/713-279
Taušan Dragomir, ekonomsko-finansijska, VI crnogorska S11,
Nikšić, 040/235-050, 067/412-568
Timotijević Tomislav, ekonomsko-finansijska, Živka Žižića 28,
Bijelo Polje, 067/248-144
Todorović Zoran, ekonomsko-finansijska, 27. marta G-7 VIII-2,
Zabjelo, Podgorica, 020/643-005 – kući, 069/021-442, faks:
020/881-142 – posao, imejl: [email protected]
Tomović Mihailo, ekonomsko-finansijska, Veljko Vlahović 26,
Stari aerodrom, Podgorica, 069/014-195, 020/650-208
Uskoković Dragoljub, ekonomsko-finansijska, Hercegovačka
80, Podgorica, 067/592-554, 020/634-104
Filipović Milenko, ekonomsko-finansijska, Donja Gorica b. b.,
Podgorica, 067/228-305
Furtula Vukoman, ekonomsko-finansijska, Bijelo Polje
Cimbaljević Milosav, ekonomsko-finansijska, Bijelo Polje
Cmiljanić Mileta, ekonomsko-finansijska, Vasa Raičkovića 44,
Podgorica, 020/237-445, 069/019-230
Čabarkapa Radomir, ekonomsko-finansijska, Slavonska 5,
Podgorica, 069/033-953, faks: 020/270-930
Čizmović Mirjana, ekonomsko-finansijska, Vuka Karadžića
7, Nikšić, 040/213-158, 068/334-331, 067/809-691, imejl:
[email protected]
Šabović Hamid, ekonomsko-finansijska, Kuće Rakića, b. b.
(raskrsnica), Podgorica, 069/255-556, imejl: [email protected]
me, [email protected], na poslu: 020/618-245, imejl:
[email protected]
Šaković Veljko, ekonomsko-finansijska, Mitra Bakića 114,
Pogorica020/623-161, 069/330-911
Šebek Dragomir, ekonomsko-finansijska, Rasovo, Bijelo Polje,
067/555-096, 050/481-288
Šinik Slavenka, ekonomsko-finansijska, Blaža Jovanovića
23/13, Podgorica, 069/388-773, imejl: sslavenka@ t-com.me
Šljivančanin Krsto, ekonomsko-finansijska, Rista Lekoća C 7/7,
Bar, 067/312-885, 069/033-749
Šoć Zorica, ekonomsko-finansijska, Podgorica
Šćepanović Nataša, ekonomsko-finansijska, Zagorič (zgrada
iza STR „Đetić“), Podgorica, 069/331-860, 020/272-919
Šuškavčević Dejana, ekonomsko-finansijska, 4. jula 3,
Podgorica, 069/055-877
Oblast:
Mašinstvo i saobraćaj
Aničić Vukomir, mašinstvo, Mila Peruničića 4/28, Pljevlja,
069/308-044, 052/352-169
Babić Jovan, mašinstvo, Mitra Bakića 124, Podgorica,
068/654-039, 020/644-104
Sudski vještaci
Bajagić Vladimir, saobraćajna struka, Rista Stijovića 3,
Podgorica, faks: 020/210-240, 069/022-018,
imejl: [email protected]
Bevenja Ivo, mašinstvo, Vida Matanovića 82, Ulcinj, 030/422-124
Bijelić Zoran, saobraćajna struka, Spasića i Mašere 86, Herceg
Novi, 067/800-911, 069/367-207, imejl: [email protected]
Blagojević Momčilo, saobraćajna struka, Naselje Rakonje,
Bijelo Polje, 050/488-118, 069/635-188
Božović Aleksandar, pomorski saobraćaj i pomorsko-privredna
struka, Moskovska 63/6, Podgorica, posao: Agencija za zaštitu
životne sredine, 067/255-600, 020/228-396, posao 618-370,
imejl: [email protected]
Božović Vuk, mašinska struka, Lužac b. b., Berane, 069/305-194
Božović Zoran, pomorsko-saobraćajna struka, Tabačina b. b.,
Kotor, 032/303-036, 069/343-424
Bojović Ljubomir, pomorsko-saobraćajna i pomorsko-privredna
struka, Pinješ, a 22, ulcinj, 030/411-66, 067/539-761
Bošković Zoran, mašinska struka, Podgorica
Bošković Milan, saobraćajna struka, Kličevo-Stubička 10/10,
Nikšić, 067/230-925
Brajković Radivoje, saobraćajna struka, Nova 13, Pljevlja,
069/309-363
Brakočević Saša, mašinstvo, Polimska 85, Berane,
067/400-277, 069/043-400
Bukvuć Zoran, saobraćajna struka, Bulevar Sv. Petra
Cetinjskog 90/16, Podgorica, 020/247-347, 067/551-509
Bukilica Tripo, saobraćajna struka, Peluzica b. b., Kotor,
069/045-997
Bulajić Jasmina, saobraćajna struka, Baja Pivljanina b. b.,
Nikšić, 069/515-719
Burić Milorad, mašinstvo, Mila Radunovića b. b., Podgorica,
069/020-408, 020/239-232
Vojvodić Radovan, mašinska struka, Podgorica
Vojinović Radosav, mašinstvo – drumski saobraćaj
(proizvodno-procesna mehanizacija), Balabando b. b. Berane,
068/832-969
Vujadinović Vujadin, mašinska struka, Cvijetna, ulaz 2,
Podgorica, 069/341-138, 020/650-445,
imejl: [email protected]
Vujović Miodrag, mašinstvo – željeznički saobraćaj, Podgorica
Vujović Ratko, saobraćajna struka, Jezerska 7, Nikšić, kućni
040/257-015, 068/029-747
Vukić Srđan, mašinstvo, Institut za transport d.o.o., Meše
Selimovića 4, Podgorica, 020/212-155, 067/250-728, faks:
020/212-151, imejl: [email protected]
Vukčević Miodrag, mašinstvo, Svetog Petra Cetinjskog 117/4,
Podgorica, 020/244-059, 067/805-890
Vučeljić Đorđije, saobraćajna struka, Donja Gorica b. b.,
Podgorica, 069/020-985, 020/260-917, imejl: [email protected]
Grdinić Milovan, pomorska struka, Aerodromska 7/7,
Podgorica, 069/016-079
Dabanović Vido, mašinska struka, Bulevar revolucije c6 I/38,
Bar, 069/129-487
Damjanović Milanko, saobraćajno-mašinska struka,
dž. vašingtona b. b., mašinski fakultet, Podgorica,
020/245-003, 067/555-020
Dedić Goran, mašinstvo, Bratstva i jedinstva 11, Podgorica,
020/624-248, 069/072-942, imejl: [email protected]
Dedić Ilija, mašinstvo, Svetozara Markovića 4, Podgorica,
069/312-625, 020/225-387
Dizdarević Muhedin, saobraćajna struka, Limska 5, Bijelo
Polje, 068/064-424, 069/064-424
Domazetović Dragan, saobraćajna struka, Hercegovački put
29, Nikšić, 040/231-754, 067/444-579
Dudić Grujica, pomorsko-saobraćajna struka, Kotor
Đorđije Đukanović, mašinstvo, Bar
Đukić Zoran, mašinstvo, Generala Sava Orovića 17, Podgorica,
020/612-285, 069/344-739
Đurašković Dragana, mašinska struka – smer proizvodno
procesni, Podgorica
Đurović Bajo, mašinstvo, Selo Grlić, Danilovgrad,
020/811-681, 067/256-599
Đurović Mirko, saobraćajna struka, Jovana Tomaševića 23,
Podgorica, 067/255-242, 020/239-249,
imejl: [email protected]
Zeković Stojan, saobraćajna struka, Dobrinje, Bijelo Polje,
069/845-525
Zečević Dragan, saobraćajna struka, Vinicka, Berane,
068/895-678, 051/236-156
Zindović Milojica, mašinstvo, Steva Boljevića 27, Podgorica,
020/642-051, 069/018-980
Jadranko Nikčević, mašinstvo, Vijenac kosovskih junaka 4,
Podgorica, 068/797-135
Janković Aleksandar, saobraćajna struka, Njegoševa b. b.,
Danilovgrad, 020/811-678, 067/255-756
Jovanović Janko, mašinsko-saobraćajna struka, Mašinski
fakultet, Džordža Vašingtona b. b., Podgorica, 020/245-003,
069/061-994
Jovetić Braco, mašinstvo, Bulevar revolucije 4, Bar,
069/082-160, 030/313-171, 030/315-672
Joksimović Milić, mašinstvo, Buče, Berane, 068/641-265
Karadžić Radoje, mašinska i vazduhoplovno-saobraćajna
struka, Dragovolučka 12/6, Nikšić, 067/605-291, 069/300-447,
040/241-558, imejl: [email protected]
Kilibarda Jugoslav, mašinska struka, Nika Miljanića 26, Nikšić,
069/386-956, 068/617-352, imejl: [email protected]
Kljajić Srećko, saobraćajna struka, Danilovgradska 38,
Podgorica, 067/254-778, 020/270-361
Knežević Tomislav, mašinstvo, K. Bajića 12, Berane,
067/316-336: 068/813-160, 051/230-412
Kontić Vladimir, mašinska struka, Podgorica
Kuburović Dragiša, mašinstvo, Sarajevska 16, Pljevlja,
069/368-191
Lučić Branko, mašinstvo, Prijepoljska b. b., Pljevlja,
067/397-008: 052/353-414
Maljević Radmila, saobraćajna struka, Kralja Nikole 339,
Podgorica, 069/485-235, 020/609-180,
imejl: [email protected]
Maljević Fahret, saobraćajna struka, Kralja Nikole 339,
Podgorica, 020/609-180, 067/226-535, imejl: [email protected]
Mandić Savo, mašinstvo, Velimira Terzića 11/II, Podgorica,
067/651-317, 020/268-747, 020/644-213
Medenica Pavle, saobraćajna struka, Bivana Crnojevića 56,
Podgorica, 067/541-198, 020/231-657
Mijanović Dragan, mašinstvo, Serdara Šćepana 1, Nikšić,
067/652-028, 040/245-436, 020/231-104
Milaković Jelenko, brodomašinska struka, Bulevar V
proleterske 4/4, Stari aerodrom, Podgorica, 020/483-254,
068/745-576, imejl: [email protected]
Sudski vještaci
Milošević Nikola, mašinstvo, Rakite 20/5, Kotor, 032/325-725,
069/682-343
Miljanić Zoran, saobraćajna struka, Vardarska 6, Nikšić,
040/213-255, 067/514-035
Mrvaljević Željko, pomorska struka, Donji kraj 64, Cetinje,
067/311-367
Murić Samet, mašinstvo, Klanac, Rožaje, 067/541-008
Nikolić Danilo, mašinstvo, Džordža Vašingtona 5, Podgorica,
020/282-420, 067/615-512
Novović Vukić, mašinstvo, mehanička tehnologija drveta
– oblast drvoprerađivačke struke, J. Cvijića 3, Podgorica,
067/632-221
Nurković Mujo, saobraćajna struka, Naselje Baza,
Rožaje051/278-412, 067/508-635
Odalović Ljubomir, saobraćajna struka, Kumbor 142a, Herceg
Novi, 069/088-147
Pantović Čedomir, saobraćajna struka, 24. novembra 12d, Bar,
067/311-734, 068/311-734, 030/311-734
Pešić Radojica, mašinska struka, Lužac b. b., Berane,
067/603-083
Popović Vujica, mašinstvo, VIII crnogorske p-3, Berane,
051/231-750, 067/503-286
Popović Goran, saobraćajna struka, 13. jula 140, Nikšić,
040/200-802, 069/065-161
Radović Vladeta, mašinstvo, Momišići s – stan 2, Podgorica,
069/068-804
Radović Vladeta, saobraćajno-mašinska struka, grupa
motorizacijska, momišići s 1/2, Podgorica, 069/068-804
Radojević Igor, mašinstvo, Pohorska 25, Podgorica,
067/212-141, 068/212-141, 069/212-141
Ralević Nedjeljko, mašinstvo, Osme crnogorske brigade 15,
park VII, lamela c, Berane, 067/806-591, 051/233-375
Rovčanin Mihailo, saobraćajna struka, Omladinska 57, Pljevlja,
067/620-579
Savićević Darko, saobraćajna struka, Narodnih heroja 13,
Nikšić, posao: meše selimovića 4, Podgorica, 067/555-004,
imejl: [email protected], 020/212-155, faks: 020/212-151
Savićević Sreten, mašinsko-saobraćajna struka, Mašinski
fakultet, Džordža Vašingtona b. b., Podgorica, 020/245-003,
069/381-822
Sekulović Radoje, mašinska struka, Polica, Berane,
068/225-336, 068/894-652
Simović Sreten, mašinsko-saobraćajna struka, Džordža
Vašingtona 472, Podgorica, 067/542-001
Sokić Novak, mašinstvo, Princa Mihaila Petrovića 35, Zabjelo,
Podgorica, 020/630-481, 069/360-860
Sokić Radivoje, saobraćajna struka, Pljevlja
Stanić Hajro, saobraćajna struka, III sandžačke brigade 108,
Bijelo Polje i auto-centar „bis“, prijepolje, 033/716-030,
033/711-064, 033/716-366, 050/486-777
Tadić Vladimir, saobraćajna struka, Vir b. b., Nikšić,
69/827-447, imejl: [email protected]
Todorović Pavle, saobraćajna struka, Put pored Bistrice 3,
Nikšić, 069/600-309, 040/200-777
Tošić Saša, pomorsko-saobraćajna struka, Generala Sava
Orovića b. b., Podgorica, 067/285-874
Ćulafić Goran, mašinsko-saobraćajna struka, Mašinski
fakultet, Džordža Vašingtona b. b., Podgorica, 020/245 003,
067/523 532
Čabarkapa Milenko, saobraćajna struka, Jola Piletića 6,
Podgorica, 067/240-609, imejl: [email protected]
Čabarkapa Slobodanka, mašinska struka, Vasa Raičkovića 13,
Podgorica, 067/530-949, imejl: [email protected]
Čarapić Goran, mašinstvo i saobraćajna struka, Trg Božane
Vučinić 8, Podgorica, 020/634-466, 067/633-322, 069/029-816
Šikmanović Nedjeljko, saobraćajna struka, Bulevar revolucije,
13/50, Bar, 069/232-280
Šljivančanin Milan, saobraćajna struka i aktuarstvo, Bul. Jola
Piletića b. b., Podgorica, 069/042-707, 020/239-154
Oblast:
Medicina i patologija
Vukmirović Filip, patologija, Zagorič A8, Podgorica, 067/272-984
Vučković Ljiljana, patologija, Centar za patologiju Kliničkog
centra Crne Gore, Kruševac b. b., Podgorica, 020/412-292
Golubović Mileta, patologija, Moše Pijade 15, Podgorica,
068/005-550, 020/412-294
Nenezić Tanja, patologija, Centar za patologiju Kliničkog
centra Crne Gore, Kruševac b. b., Podgorica, 020/412-292
Oblast:
Patologija i sudska medicina
Borovinić Budimir, patologija i sudska medicina, Gavrila
Dožića 2, Podgorica, 069/020-499, 020/218-040
Kuliš Mihajlo, patologija i sudska medicina, S. Markovića 41,
Podgorica, 020/238-140, 069/020-346
Oblast:
Sudska medicina
Agić Rasim, medicina rada, Tršova a5, Bijelo Polje,
67/538-130, 050/431-540
Aligrudić Veliša, ortopedija i traumatologija, Vlada Ćetkovića
4/5, Podgorica i Klinika za ortopediju i traumatologiju,
069/022-904
Andrić Bogdanka, infektivne bolesti, Serdara Jola Piletića
13/46, 020/412-234, 067/212-405, imejl: [email protected]
Asanović Petar, traumatologija i ortopedija, Slobode 5, Opšta
bolnica, Bijelo Polje 050/0432-965, 069/490-650
Ašanin Ilija, hirurgija, Vučedolska 1, Nikšić, 067/868-897,
069/040-735
Babović Biljana, psihijatrija, Jerevanska 20, Podgorica,
020/641-354, 067/584-689
Bajić Predrag, digestivna hirurgija, klinički centar Crne Gore,
Podgorica, 020/412-412, 067/307-425
Bajramspahić Alma, medicina rada, Kneza Miroslava 13, Bijelo
Polje, 069/635-202, 069/091-620, 050/486-854
Bajrović Husko, pedijatrija, Oslobođenja, Rožaje, 067/599-953
Bakić Milorad, opšta hirurgija, Svetosavska 33, Berane,
067/516-530, 069/381-646, faks: 051/231-873
Bakić Radomir, veterinarska struka, Milana Raičkovića 18,
Podgorica, 067/514-399
Barjaktarević Vukašin, otorinolaringologija, nikole
ljubibratića 46 c/12, Herceg Novi, 031/342-659, 069/047-393
Barjaktarović Labović Snežana, higijena, Popovići 85, Bar,
067/393-506, imejl: [email protected]
Bahović Senana, psihijatrija, Centar za socijalni rad, IV
proleterske 18, Podgorica, 067/503-739
Božović Rada, ginekologija i akušerstvo, VI crnogorske t 16,
Nikšić, 069/023-837
Sudski vještaci
Bojović Vera, medicina rada, Mila Peruničića b. b., Pljevlja,
067/278-477, 052/81-026
Bojović Vjera, medicina rada, Relejska II 18, Nikšić,
067/566-442, 040/241-709
Bošković Julija, pedijatrija, Živka Žižića, s-3, Bijelo Polje,
069/549-505
Brajović Aleksandar, stomatologija, Spuž, Danilovgrad,
067/435-262
Bralić Izet, ginekologija i akušerstvo, 29. novembra 28,
Rožaje 051/270-400, 069/088-024
Bulatović Biserka, oftalmologija, 13. jula 3, Bijelo Polje,
067/242-344, imejl: [email protected]
Bulatović Veselin, opšta hirurgija i gastroenterologija, IV
crnogorske s 1/2, Nikšić, 040/234-343, 069/025-966
Bulatović Ljiljana, oftalmologija, VI crnogorske s 2/1, Nikšić,
040/234-343, 069/341-666
Vlaović Darko, hirurgija, Polimska p-9, Berane, 067/816-563
Vlahović Milovan, ortopedija i traumatologija, Bulevar Vlada
Ćetkovića 3, lamela a ulaz 1, stan 3, Podgorica, 069/030-315,
020/268-353
Vojvodić Vlahović Olivera, urgentna medicina, Ive Andrića 22,
Podgorica, 069/062-797
Vraneš Jagoš, interna medicina, j. Milutinovića, 27, Pljevlja,
052/351-713, 052/81-689
Vraneš-Grujičić Milenka, medicina rada, JZU Dom zdravlja,
Bar, 069/026-702
Vujičić Aleksandar, ortopedija s traumatologijom, Rista Lekića
d 10/6, Bar, 030/311-111, 069/031-979
Vujnović Milan, medicina rada, Kosmajska 56a, Podgorica,
069/334-143
Vukajlović Cvetana, medicina rada, Blažene Ozane (Lipina
zgrada 4/8), Podgorica, 020/510-252, 069/641-928
Vukanović Slobodan, oralna hirurgija, Vuka Kneževića b. b.,
Pljevlja, 069/037-810,
Vuković Anđela, stomatologija, Alekse Backovića 105 s, stan
9, Nikšić, 069/340-508, 020/652-444
Vukčević Zorica, interna medicina – pulmologija, Gojka
Radonjića 62 Podgorica, 069/302-613, imejl: [email protected]
Vučetić Vesna, opšta medicina, naselje Adok 6 b/20, Budva,
069/024-835, 033/401-610
Gačević Dragica, pedijatrija, N. revolucije 35, Pljevlja,
089/322-041
Ginonski Cane, neuropsihijatrija, 29. novembra 26/3, Berane,
067/276-888, 051/236-444
Glišić Jadranka, fizikalna medicina i rehabilitacija, Igalo
Golubović Željko, psihijatrija, Milana Raičkovića 17/a,
Podgorica, 067/221-220, 069/381-356, 020/280-250,
Grbović Mensurd, medicina rada, Cvijetna s2a/II, Podgorica,
020-650-150, 067/865-939, imejl: [email protected]
Gusinjac Mevlida, medicina rada, Omladinska b. b., Bijelo
Polje, 069/534-595, 050/431-539
Dabetić Budimir, traumatologija i ortopedija, Svetosavska
33, Berane, 067/566-388, 069/348-416, 051/230-632, faks:
051/231-873
Dautović Zorica, neurologija, Bulevar revolucije 8, Podgorica,
069/072-503
Delević Lidija, medicina rada, III sandžačke 42, Bijelo Polje,
069/447-688, 069/447-688, 050/487-026
Doc. dr. Adžić – Zečević Antoaneta, oftalmologija, Podgorica
Dr Purić Nada, pedagogija i psihologija, Budva
Drešković Eldina, psihijatrija, Dom zdravlja, Magaze b. b.,
Plav, 067/561-443
Duletić Nevenka, psihijatrija, V. vinogradi, 38, Budva,
033/460-389, 069/432-960
Đurović Danijela, oftalmologija, Trg Božane Vučinić 8/v,
Podgorica, 020/634-051, 067/229-999
Đurović Dragan, urologija, Klinički centar Crne Gore,
Podgorica, 067/336-560
Đurović Miodrag, opšta i plastična hirurgija, Bulevar Sv. Petra
Cetinjskog, zgrada Cijevna Komerc, b. b., Podgorica,
020/234-929, 069/075-333
Zvrko Elvir, otorinolaringologija, klinika za orl i mfh, Klinički
centar CG, 069/401-431, imejl: [email protected]
Zelović Vesna, opšta medicina, Trgovačka 4, Nikšić, 067/863-098
Ivanović Ivo, ortopedija s traumatologijom, naselje Novo
Mesto 37, Igalo, 069/051-766, 031/335-469
Idrizović Zilha, neurologija, Voja Lješnjaka 8b, Bijelo Polje,
067/568-282, imejl: [email protected]
Janičić Luka, medicina rada, Nikole Tesle 115, Nikšić, Tel:
040/243/497, 067/574/043
Jeremić Tomislav, otorinolaringologija, Opšta bolnica Bijelo
Polje050/432-522, 067/415-504
Jestrović Miloje, pedijatrija, g.m.-1/4, Pljevlja, 069/425-165,
052/352-089
Jovović Momčilo, opšta i digestivna hirurgija, Vojislavljevića
28/1, stan 20, Podgorica, 069/311-496, 020/641-610
Jovović Pepić Biljana, oftalmologija, Džordža Vašingtona 65,
Podgorica, 069/057-335
Jokić Danilo, bolesti zavisnosti, Medicinski centar mup-a CG,
Podgorica, 069/310-150
Joksimović Vesna, psihijatrija, Serdara Šćepana 2, Nikšić,
069/517-532, 040/242-500
Joksimović Sonja, otorinolaringologija, Jasikovačka b. b.,
Berane, 068/123-183, 051/231-876
Jušković Aleksandar, ortopedija, KCCG Klinika za ortopediju i
traumatologiju Podgorica, 067/635-794
Kajević Cena, interna medicina, Dom zdravlja, Rožaje,
069/557-351,
Kalač Senad, psihijatrija, KC CG Psihijatrijska klinika,
Podgorica, 067/547-286
Kalač Hajran, neuropsihijatar, 29. novembra b. b., JZU Dom
zdravlja, Rožaje, 067/639-122, 051/271-347
Kezunović Miroslav, hirurgija i traumatologija, Piperska b. b.,
Podgorica, 020/310-210, 020/412-412, 069/014-748, imejl:
[email protected]
Keković Svetlana, medicina rada, Primorska b. b., Podgorica,
020/660-833, 069/030-926, imejl: svetlana [email protected]
Kerin-Stojović Amalija, medicina rada, Narodnog fronta 115,
Meljine, Herceg Novi, 069/343-045
Knežević Vladan, otorinolaringologija i maksilofacijalna
hirurgija, Bulevar revolucije 60/5, Podgorica, 069/320-390,
020/248-572
Knežević Slavica, medicina rada, Miljana Vukova b. b., Berane,
067/387-452
Kolašinac Hamdija, opšta hirurgija, Hirurško odjeljenje opšte
bolnice, Berane, 069/045-665, 051/230-632, faks: 051/231-873
Komatina Jovan, pedagogija i psihologija, 29. novembra b. b.,
Berane, 067/411-806
Konatar Gordana, psihijatrija, Omladinska ulica I/20, Bijelo
Polje, 067/255-873, 050/431-515
Sudski vještaci
Lakićević Novak, neurohirurgija, Vasa Raičkovića 18a,
Podgorica, 067/494-494
Lakčević Mirjana, medicina rada, Steva Boljevića 33,
Podgorica, 069/029-537
Lamežović Eldin, opšta hirurgija, Kneza Miroslava 1, Bijelo
Polje, 069/504-505, imejl: [email protected]
Latković Veselin, interna medicina – kardiologija, Milice
Vučinić 10, Nikšić, 069/066-870, 040/241-115, 040/201-147
Lompar Pero, neurohirurgija, Nika Miljanića 56, Podgorica,
067/808-805
Lucević Bedrija, radiologija, opšta bolnica, Berane,
Lješnjanin Safet, ginekologija, Glavice b. b., Plav, 067/811-412
Ljuhar Mirsad, neuropsihijatrija, Masa Skadraka 10, Prijepolje,
063/555-891, 064/8273-522, 033/711-186, 033/713/665
Magdelinić Milorad, opšta hirurgija, Miljana Tomičića b. b.,
Berane, 069/046-890, 051/230-224
Markišić Saimir, oftalmologija, M. Tita b. b., Rožaje,
067/400-101, 051/271-352
Masoničić Marko, neuropsihijatrija, Mandarići 7, Bar,
030/344-381, 069/424-849
Matković Nada, socijalna zaštita i socijalna psihijatrija,
„Specijalna bolnica za psihijatriju“, Dobrota, Kotor, 069/041-190
Mačić Aleksandar, psihijatrija, Dobrota b.b., Kotor,
067/240-124, 032/303/132, imejl: [email protected]
Mašković Vanja, pedagogija, N. Merdovića 52, Bijelo Polje,
050/484-623, 069/405-051
Memić Nijazija, hirurgija, Miše Cvetkovića, m/1, Pljevlja,
052/352-123, 069/692-770
Mijatović Papić Tanja, psihijatrija, „Specijalna bolnica za
psihijatriju“, Dobrota, Kotor, 032/330-920, 330-331, 330-922,
faks: 032/330-923, 330-922
Mikić Martin, stomatologija, Rudo polje, b. b., Plav,
051/251-255, 069/634-700,
Miladinović Duško, opšta hirurgija, opšta bolnica, Bijelo
Polje, 067/544-958, 050/487-444
Milić Stanko, neuropsihijatrija, B. revolucije, zgrada vektra, stan
26a, ulaz IV, Podgorica, 069/420-434, imejl: [email protected]
Milović Veselinka, psihijatrija, Nikole Tesle 115, Nikšić,
040/246-189, 069/829-079
Milović Željko, neuropsihijatrija, Dalmatinska 146, Podgorica,
067/266-962, 020/206-921
Milojko Biljana, oftalmologija, Trg Božane Vučinić 6 (kod
Šćepovića), Podgorica, 069/335-506, 067/831-111
Milorad Cimbaljević, fizikalna medicina, 29. novembra 54,
Berane, 068/642-053
Milošević Vojislav, hirurgija, Mića Vavića 3, Herceg Novi,
Minić Vesna, psihijatrija, Rakonje, Bijelo Polje, 050/488-123,
067/528-783
Mirjana Čukić, neuropsihijatrija, Klinika za neurologiju KCCG,
Podgorica, 069/015-454
Mitrić Borislav, neuropsihijatrija, Malo Brdo n-3, Podgorica,
020/227-417, 067/640-913
Mitrić Branka, psihijatrija, Orahovac b. b., Kotor, 069/217-201
Mićanović Snežana, medicine rada i porodične medicine, Goce
Delčeva 16, Podgorica, 069/062-747
Mićković Slavica, medicina rada, Đoka Miraševića 19/3,
Podgorica, 067/454-055
Mićović Radojka, neuropsihijatrija, Baja Pivljanina s 84,
Nikšić, 067/539-993, 040/230-077
Mr Goran Stanojkovski, sudska medicina, Podgorica
Mr Danijela Raonić, oftalmologija, Podgorica
Mujević Fikret, medicina rada, Maršala Tita 87, Rožaje,
069/400-229, 051/271-212
Muratović Alija, opšta medicina, Dom zdravlja, Rožaje,
051/271-400, 067/540-846
Nedić Jevrem, otorinolaringologija, Miljana Tomičića 1,
Berane, 067/567-151, 051/233-511, faks: 051/231-876
Nenezić Dragoslav, radiologija, rogamska b.b., Podgorica,
069/055-770
Nikolić Krsto, sudska medicina, Milana Raičkovića b. b.,
Podgorica, 067/243-212
Nikčević Zorica, neuropsihijatrija, Vardarska 14, Nikšić,
069/480-439, imejl: [email protected]
Nišavić Radosav, plućne bolesti, Dom zdravlja, Bijelo Polje,
067/512-496, 050/478-922
Pavličić Dejan, ortopedija s traumatologijom, Nika Miljanića
10/2, Nikšić, 040/222-020, 069/562-412, 069/641-888
Pavličić Nevenka, psihijatrija, 13. jula 7, stan 8, Podgorica,
069/313-031, 067/313-031, imejl: [email protected]
Paunović Veselinka, opšta medicina, DZ Andrijevica,
063/200-361, 067/529-031
Pejaković Mišo, otorinolaringologija, Alekse Backovića 115,
Nikšić, 067/316-543, 069/351-335
Peković Mirko, neuropsihijatrija, Beogradska 24 d, Podgorica,
069/024-124
Pepić Jaho, medicina rada, 30. septembra 83, Rožaje,
069/419-832, 051/272-655
Perović Vera, medicina rada, Meše Selimovića 8/87,
Podgorica, 020/264/-38, 067/207-005
Pešić Goran, ortopedija s traumatologijom, Blok IX, zgrade
„Cijevna Komerc“, zgrada 2 stan 28, Podgorica, 069/314-862
Popović Blagomir, hirurgija, Omladinska 11, Bijelo Polje,
050/432-402, 069/681-861,
Popović Mirko, otorinolaringologija, Ivana Vujoševića 48,
Podgorica, 069/335-399:, imejl: [email protected]
Praščević Novak, opšta medicina i bolesti zavisnosti, Miloša
Obilića, G/II/27, Podgorica, 020/652-766, 067/599-707
Prim. mr Stojović Zlatko, neuropsihijatrija, Narodnog fronta
115, Meljine, Herceg Novi, 069/043-014
Puletić Zvonko, ginekologija i akušerstvo, Bijelo Polje
Pupović Miloje, opšta hirurgija, gm-3, stan 39, Pljevlja, tel:
052/351-010, 052/81-273, 069/278-599
Purišić Azra, oftalmologija, JZU Dom zdravlja Plav, Hridska b.
b., Plav, 069/649-964, 067/221-761, 051/251-542
Radenović Veselinka, stomatologija, O.S.A. „V&M-dent“,
Murino, 069/511-931
Radovanić Andrijana, otorinolaringologija, Svetosavska 33,
Berane, 067/582-938, 051/230-632, faks: 051/231-873
Radović Biljana, psihijatrija, l 2a 5/II/6 stari aerodrom,
Podgorica, 020/656-315, 069/553-151
Radović Bosiljka, opšta medicina, Reževići 21, Petrovac,
033/468-504, 069/478-470
Radović Ratko, ortopedija s traumatologijom, Ivana
Vujoševića 29, Podgorica, 020/248-260, 067/248-260
Radović-Nikčević Olga, psihijatrija, Serdara Šćepana 2, Nikšić,
069/400-449, 040/247-808
Radojević Nemanja, sudska medicina, odjeljenje za sudsku
medicinu kccg, Ljubljanska b. b., kući: Skopska 55a,
Podgorica, 069/340-510, imejl: com_nr@ yahoo.com
Sudski vještaci
Radunović Miroslav, oftalmologija, Medicinski fakultet,
Podgorica, 067/836-716, 068/643-484, 069/344-822,
020/228-232, 020/246-651
Raičević Dragutin, opšta hirurgija, JZU opšta bolnica, Nikšić,
Raičević Rajko, psihijatrija, 8. crnogorske brigade IV/60,
Berane, 087/233-305, 069/404-488
Rajković Sreten, hirurgija, Kružni put b. b., Cetinje
041/230-280, 069/080-997
Rakonjac Budimir, interna medicina, M. Šćepanovića b. b.,
Bijelo Polje, 069/331-346, 050/486-226,
imejl: [email protected]
Reljić Gordana, interna medicina, JZU SPS za plućne bolesti,
Brezovik, Nikšić, 069/656-003
Roganović Marina, neuropsihijatrija, Sveti Stasije b. b.,
Dobrota, Kotor, 069/049-542, 032/303-504
Rosandić Helena, klinička psihologija, Sava Stanojevića 28,
Nikšić, 068/741-923, imejl: [email protected]
Simović Sanja, medicina rada, Vaka Đurovića b. b., Fond za
zdravstveno osiguranje, Podgorica, 069/562-453, 020/404-142
Sjekloća Milan, veterinarska struka, Dragovulačka VI/17,
Nikšić, Tel: 040/242-380, 067/242-380, 069/340-840,
imejl: [email protected]
Srzentić Zoran, opšta hirurgija, Vladimira Rolovića, s 44/II
ulaz, stan 14, Bar, 069/081-417
Stanišić Anka, Radiologija, dimitrija bulajića, 4, Nikšić,
040/201-248, 069/340-506
Stanišić Veselin, opšta hirurgija, VIII crnogorske II/II,
Berane, 067/208-207, 067/514-820
Stanković Branka, medicina rada, Baja Mirkovića g.m.-6,
Pljevlja, 067/528-502, 052/351-439
Stanković Predrag, interna medicina, Pljevlja
Stepanović Ilić Branka, psihijatrija, Aerodromska 9, stari
aerodrom, Podgorica, 069/242-391
Stijović Blažo, hirurgija, opšta bolnica u Beranama, 069/381-648
Stijović Milivoje, hirurgija, Bijelo Polje
Stjepčević Aleksandar, opšta medicina, Dobrota, Kotor,
069/340-625
Subotić Danijela, stomatologija, Miladina Popovića 221,
Podgorica, 067/508-199, 020/634-012
Todorović Miroljub, otorinolaringologija, Vojvode Bože 45,
Cetinje, 069/051-617, kućni 041/051-617
Tursumović Ilhan, neuropsihijatrija, Tršova 20, Pljevlja,
069/048-140,
Ćeranić Sašenko, medicina sporta, Cvijetna s 2a, Podgorica,
069/592-487
Filipović Aleksandar, opšta hirurgija, Atinska 15, Podgorica,
067/454-076
Hajduković Srećko, pedijatrija, D. Vujanovića 19, Ulcinj,
030/421-008
Hrapović Almedin, ortopedija i traumatologija, Muniba
Kučevića 28, Bijelo Polje, 069/547-356,
imejl: [email protected]
Cimbaljević Miloš, ortopedija i traumatologija, Dalmatinska
162, Podgorica, 067/246-651
Čavić Milorad, gastroenterohepatologija, Interna klinika KC
CG, 069/074-433
Čarapić Vladimir, ortopedija, Velimira Terzića 3/II, Podgorica,
020/219-090, 067/512-271
Čizmović Branislava, neuropsihijatrija, Dobrota s-20, Kotor,
082/334-090, 069/407-006, imejl: [email protected]
Čukić Dragana, sudska medicina, Vasa Bracanova b. b.,
Masline, Podgorica, 069/020-698
Džuverović Vesna, otorinolaringologija, Tršova 44, Pljevlja,
052/356-221, 067/588-600,
Šabović Sabit, opšta medicina, Dom zdravlja „dr Branko
Zogović“ Plav, Plav, 051/251-103, 051/251-587, 069/054-369
Šahmanović Omer, interna medicina, Dom zdravlja „Dr branko
zogović“ Plav, Plav, 051/251-103, 051/252-700, 069/023-705
Ševaljević Nađa, psihijatrija, Dobrota b. b., Kotor,
069/692-286, imejl: [email protected]
Šljivančanin Radisav, veterinarska struka, Trg kralja Nikole 8,
Podgorica, 020/218-240, 067/858-086
Šoć Miodrag, sudska medicina, Beogradska 31, KBC GG,
Podgorica, 020/247-405, 069/020-043
Šćepanović Nadežda, psihologija, Podgorica
Oblast:
Poljoprivreda, rudarstvo i šumarstvo
Ajduković Nikola, šumarstvo, Tršova 28, Pljevlja, 069/084-829
Aleksić Dragan, poljoprivreda, Alekse Backovića 115/49,
Nikšić, 040/243-104, 067/415-678
Aleksić Radovan, šumarstvo, Zetska III/17, Niškić, 067/221-147
Adžić Jovan, šumarstvo, NP „Durmitor“, Žabljak, 069/635-672
Ašanin Zdravko, poljoprivreda, IV crnogorske, Nikšić,
020/230-944, 069/385-523
Bajčetić Budimir, poljoprivreda, II proleterske gm 1/12,
Pljevlja, 067/410-057
Baković Lidija, šumarstvo, pejzažna arhitektura
Bojičić Panto, poljoprivreda, Buče, Berane, 067/239-525
Bojović Vaso, šumarstvo, IV crnogorske 3/21, Nikšić, 067/425-664
Bralić Alija, šumarstvo, Aerodromska 9/13, Podgorica,
067/215-226
Bulatović Bogdan, poljoprivreda, Ivana Vujoševića 56,
Podgorica, 069/065-362
Vasić Budislav, poljoprivreda, Markov rt 32, Donji Stoliv,
Kotor, 069/044-174, 067/644-174
Veković Vlastimir, poljoprivreda, Selo Buče, Berane, 067/544-944
Veličković Nebojša, poljoprivreda, Sl. oluja b. b., Bijelo Polje,
069/335-125
Vukić Milutin, šumarstvo, Slatina, Andrijevica, 067/218-814
Vukotić Darja, poljoprivreda, VI crnogorske, Nikšić, 068/222-671
Golubović Aleksandar, poljoprivreda, ratarstvo, Buča, Berane,
051/231-699, 067/519-779
Guberinić Milisav, poljoprivreda, Nikoljac b. b., Bijelo Polje,
skupština opštine Bijelo Polje, ulica slobode, Bijelo Polje,
069/053-544
Danilović Đorđije, šumarstvo, Njegoševa, 1, Žabljak, 069/478-730
Dedeić Safet, šumarstvo, Ibarska 25, Rožaje Duraković Nako, šumarstvo, Maršala Tita 18, Rožaje, 067/879-851
Đondović Slavoljub, šumarstvo, Skerlićeva 21/5, Pljevlja,
052/321-624, 067/383-406
Đurić Biljana, poljoprivreda, Mokra njiva 34, Nikšić,
069/029-586, 040/218-185
Đurišić Goran, poljoprivreda, Svetog Save 33, Berane,
069/409-711
Zejak Dejan, poljoprivreda, oblast agronomije, Rakonje XV/13,
Bijelo Polje, 050/431-107, 069/427-091, imejl: [email protected]
Ivanović Dragoljub, šumarstvo, Smailagića polje, Kolašin,
020/864-169, 067/826-736
Sudski vještaci
Jelenić Mihailo, poljoprivreda, Bul. revolucije, zgr. c-6, ulaz
2/23, Bar, 030/316-981, 030/312-644, 069/078-350
Jovović Zoran, poljoprivreda, Džordža Vašingtona, Unistan
IV/471 ili Biotehnički fakultet, Mihaila Lalića 1, Podgorica,
069/072-064, 020/268-438, 020/235-064,
imejl: [email protected], [email protected]
Joksimović Ljubomir, poljoprivreda, Krstače, Pavino polje,
050/476-721, 069/380-006
Kalpačina Veselin, poljoprivreda, Bulevar 24. novembra x 22,
stan 31, Podgorica, 020/311-721, 067/333-014
Kastratović Predrag, šumarstvo, Osme crnogorske brigade, park
VI 25/III, Berane, 069/517-939, 068/167-939, 051/233-112
Kostić Stojan, poljoprivreda, Alekse Backovića s-105, Nikšić,
068/355-341
Laketić Milosav, poljoprivreda, RVI 85, Pljevlja, 069/323-187
Lakić Veselin, poljoprivreda, Kula Lakića b. b., Danilovgrad,
069/016-336
Latinović Nedeljko, poljoprivreda, Ivana Milutinovića 5/4,
Podgorica, 020/243-743, 067/214-875, imejl: [email protected]
Lacmanović Željko, rudarstvo, Šumane, Pljevlja, 052/354-578,
063/774-484
Legiša Nenad, poljoprivreda, 1. maja 68, Nikšić, 069/217-111
Malidžan Milenko, šumarstvo, Podgorica
Mijović Rade, poljoprivreda, Vladimira i Kosare 9, Podgorica,
069/641-611
Milić Petar, poljoprivreda, Marovići 34, Bar, 030/344-618,
067/215-225
Mitrović Milorad, šumarstvo, Pljevlja
Mićunović Nataša, tehnologija i poljoprivreda, VI crnogorske
p+2/6, Nikšić, 040/200-295, 067/807-809
Mulović Abdulah, poljoprivreda, Užička 19, Pljevlja, 067/820-561
Murić Hazbija, poljoprivreda, opština Rožaje, Sekretarijat za
privredu i finansije, Rožaje Nurković Hanefija, poljoprivreda, Suhopoljska, Rožaje,
069/033-916, 051/271-080
Pejović Ljubomir, poljoprivreda, Meše Selimovića 14,
Podgorica, 020/268-432, 069/312-242
Popović Ranko, poljoprivreda, Makedonska b3, ulaz 3/13, Bar,
030/311-144, 069/035-090, imejl: [email protected]
Purić Dragoljub, poljoprivreda, Sekretarijat za privredu,
finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Žabljak,
069/430-669
Radanović Đorđije, poljoprivreda - oblast voćarstvo i
vinogradarstvo
Ralević Zoran, šumarstvo, Pravice 8, Nikšić, 069/214-829
Raspopović Biljana, poljoprivreda – oblast stočarstva,
Martinići b. b., Danilovgrad, tel./faks: 816-133, 067/466-085
Redža Gani, poljoprivreda, Skupština opštine Ulcinj,
Sekretarijat za privredu Ulcinj, 030/412-050, 069/324-339
Smolović Slavka, poljoprivreda, Vasa Bracanovića b. b.,
Masline, Podgorica, 069/467-155
Stanić Ratomir, rudarstvo, Vuka Karadžića, b. b., Pljevlja,
069/041-517
Strujić Zaim, poljoprivreda, Drvarska 14/52, Pljevlja,
069/556-967, 052/352-234, imejl: [email protected]
Terzić Nikola, poljoprivreda, RVI 23, Pljevlja, 052/353-339,
069/425-118
Urošević Vladimir, poljoprivreda, Nikšić, 069/386-518
Femić Vladimir, poljoprivreda i šumarstvo, Bijelo Polje
Fetić Adem, šumarstvo, Vlada Bukovca 32, Podgorica,
069/027-061
Fuštić Budimir, poljoprivreda, Janka Đonovića 46, Podgorica,
020/640-174 068/020-320
Hasanović Mervan, poljoprivreda, Tršova 29, Bijelo Polje,
069/478-676
Hot Idriz, poljoprivreda, Selo Dosuđe, Gusinje, Plav,
051/256-266, 067/593-518
Cvijetić Rade, šumarstvo, Miljana Vukova 20, Podgorica,
069/410-067, 020/230-907
Čamdžić Mile, poljoprivreda, rvi 17, Pljevlja, 067/221-132
Čvorović Ljiljana, poljoprivreda, 37. divizije 5/12, Pljevlja,
052/356-781, 067/221-134
Džudović Slobodan, šumarstvo, Naselje Braće Vujisić b. b.,
Kolašin, 020/865-610, 068/872-216
Šarančić Danko, poljoprivreda, Mrzovići b. b., Pljevlja,
067/278-844, imejl: [email protected]
Šoškić Srđan, poljoprivreda, 13. jula 1, Podgorica,
067/256-278, 020/238-152
Ostale oblasti
Aleksandar Čilikov, likovne i primjenjene umjetnosti,
Njegoševa 55, Cetinje, 041/234-163, 069/074-088,
imejl: acilikov@t-com.me
Bajović Dobroslav, zaštita na radu i životne sredine, Vuka
Mićunovića b. b., Nikšić, 069/085-420
Bakić Miloš, zaštita na radu i zaštita od požara, Vranići b. b.,
Podgorica, 069/012-643, imejl: milosbakic@gmail.com
Banović Snežana, hemijska struka, Bratstva i jedinstva
blok 7/6, Podgorica, 020/623-387, 067/185-971, imejl:
snezanababovic@yahoo.com
Begović Veljko, diplomirani ing. elektrotehnike igara na sreću,
Podgorica
Bjelica Nataša, medicinska nuklearna fizika, ekološka struka
i životna sredina (uticaj jonizujućeg zračenja na životnu
sredinu), Vijenac kosovskih junaka 6, Podgorica, 067/671-019
Božidar Bakić, balistika i mašinsko-saobraćajno vještačenje,
Blaža Jovanovića 23, Podgorica, 067/184-597, 063/284-597
Božović Nikola, hemijska struka, Balšića 36, Podgorica,
067/332-848, 063/284-944, 020/246-070,
imejl: nikola.b@t-com.me
Vujačić Zdravko, zaštita na radu i životna okolina, Stojana
Kovačevića 22, Nikšić, 040/214-333, 067/520-703, imejl:
vujacicriz@t-com.me
Vukotić Ivan, daktiloskopija i hejroskopija, Ivana Vujoševića
48, Podgorica, 067/575-984
Grgurović Slavica, zaštita na radu, Tehnički fakultet, VI sprat,
Cetinjski put b. b., Podgorica, 020/265-560, 067/234-054
Dedić Miroslav, fotografska struka, Sarajevska 49, Podgorica,
020/612-244, 020/664-490, 069/012-301
Dendić Goran, trasologija, Vladike Danila 56, Podgorica,
067/184-047
Dervišević Izet, tehnološka, hidrološka i ekološka struka
– zaštita životne sredine, Miloša Obilića S2B-2, Podgorica,
067/218-810, 020/652-509
Didanović Snežana, ekološka struka i životna sredina, Bul. Josipa
Broza Tita b. b. (zgrada „Normal kompani“, ulaz 1, stan 18),
Podgorica, 067/821-370
Dragićević Snežna, biologija i zaštita životne sredine,
Aerodromska 31, Podgorica, 067/627-745
Sudski vještaci
Đoković Tatijana, hemijska i ekološka struka, Vasa
Raičkovića 32, Podgorica, 067/234-248, 069/014-179
Đukanović Gordana, neorganska tehnologija – oblast
ekološke struke i zaštite životne sredine, Skopska 30A,
Podgorica, 067/410-454
Đurović Dijana, hemijska struka, ekološka struka i zaštita
životne sredine, Slobode 59, Podgorica, 020/664-844,
067/266-459, imejl: dil@t-com.me
Živković Pajović Suzana, likovne i primijenjene umjetnosti i
grafički dizajn, Slobodana Škerovića 38, Podgorica,
069/017-159, imejl: suzanapajovic@t-com.me
Zejnilović Refik, hemijska struka, Mila Radunovića zgrada
S-1/IV, Podgorica, 069/077-222
Zornija Marko, speleologija, Škaljari E-18, Kotor,
067/607-818, 032/322-776
Ivanović Aleksandar, kriminalistička hemija, Marksa i
Engelsa 100, Podgorica, 067/184-683
Jovanović Miodrag, autorska prava, Džordža Vašingtona 3,
V/2 i Hercegovačka 88, Podgorica, 069/029-408
Jokić Mladen, zaštita na radu i protivpožarna struka, Voja
Maslovarića b. b., Berane, 051/239-169, 067/807-582
Kalezić Aleksandra, zaštita na radu, Mitra Bakića 74,
Podgorica, 068/809-069
Kovačević Sandra, forenzička genetika, Trg Nikole
Kovačevića 14, Podgorica, 067/289-470
Kontić Mila, grafologija, Džordža Vašingtona b. b.,
Podgorica, 069/384-189
Krgović Dragoljub, trasologija, Zagorič b. b., Podgorica,
067/284-582, 069/012-157
Lekić Draženka, daktiloskopija i hejroskopija, 8. marta,
objekat 105, ulaz III, Podgorica, 067/184-466, 063/289-466
Ljudmila Ivanović, neorganska tehnologija – oblast
kriminalističko-hemijske struke, Malo brdo L-2 stan 38,
Podgorica, 067/289-469, 063/289-469
Marinović Radomir, grafički dizajn, Bijeliši b. b., Post fah
123, Bar, faks: 030/311-103, 069/029-578
Marić Drago, biologija, Đoka Miraševića 17, Podgorica,
069/317-601
Milena Andrijašević, tehnologija, ekologija i zaštita životne
sredine, Bracana Bracanovića 44, Podgorica, 020/648-776,
069/687-274
Milikić Nenad, zaštita od požara i eksplozija, Titovog Vrbasa
b. b., Podgorica, 020/614-956, 063/284-739
Milošević Vinka, neorganska tehnologija, Savska 10,
Podgorica, na poslu: 063/200-226
Mihailović Milovan, balistika, Moskovska 56, Podgorica,
067/184-629, 063/284-629
Mišković Borislav, protivpožarna zaštita i eksplozije, Trg
Nikole Kovačevića 14/15, Podgorica, 067/284-533, imejl:
boro.miskovic@gmail.com
Mr Bojbaša Sandra, ekologija i zaštita životne sredine,
Podgorica
Nada Marstijepović, fizičko-hemijska i tehnološka struka i
zaštita životne sredine, Šušanj 36 A, Ilino, Bar,
069/556-445, imejl: mpcltd@t-com.me
Nikčević Veselinka, grafologija, Bul. Džordža Vašingtona,
zgrada NCO IV/I, Podgorica, 069/051-892, 020/228-153
Novaković Lazar, zaštita na radu, Seljanovo II 6/15,
Tivat032/673-141, 067/619-393
Pavićević Mirko, fizička hemija, trasologija, eksplozija,
havarija i požari, Momišići A-3/III, Podgorica, 020/239-180,
067/531-000
Palibrk Slavko, zaštita na radu, Kralja Nikole 308,
Podgorica, 020/647-853, 020/625-134, 069/652-086, imejl:
slavkopalibrk@gmail.com
Perović Boško, zaštita životne sredine, Klikovače b. b. Spuž,
Podgorica, 069/300-195, 067/825-552, imejl: bokas@yahoo.com
Popović Zlatko, zaštita na radu, Bratstva i jedinstva 7,
Podgorica, 067/597-000
Popović Ivana, grafološka struka, Romanovih 16, Podgorica,
067/174-121
Popović Radovan, eksplozija i eksplozivna sredstva,
Bjelasička 20, Podgorica, 020/611-230, 067/284-618
Popović Radovan, protivpožarna zaštita, Bjelasička 20,
Podgorica, 020/611-230, 067/284-618
Prebiračević Srećko, zaštita na radu, Vranići, b. b.,
Podgorica, 067/264-723, 067/457-254
Radojičić Novak, zaštita na radu, Novaka Ramova 14/a,
Nikšić, O40/212-393, 069/570-778
Rakonjac Milonja, zaštita na radu, Unevina b. b., Bijelo
Polje, 067/316-415, 063/224-000, 050/479-242
Rakočević Jelena, biologija, Kozaračka 92, Podgorica,
069/574-225, imejl: jelena.r@t-com.me
Raspopović Dušan, fizičko-hemijska struka, Moskovska 10/3,
Podgorica, 067/640-006
Sekulić Slobodan, grafologija, Podgorica
Sekulović Danilo, trasologija, Veljka Vlahovića, zgrada S 2
C, Stari aerodrom, Podgorica, 067/184-618
Seratlić Vladimir, autorska prava, Cvijetna b. b., Podgorica,
078/102-120, 067/616-564
Simović Mlađen, zaštita od požara, Pljevlja
Smolović Dejan, hemijska struka, Zmaj Jovina blok 365,
Podgorica, 067/184-582, 069/506-761
Tadić Momčilo, metalurška struka, Bokeljske mornarice 7,
Podgorica, 068/572-123, 020/270-337
Terzić Milorad, elektrostruka – zaštita na radu, Ivana
Milutinovića 11, Podgorica, 068/103-003
Ćosović Anđelija, tehnologija i hemija, Mitra Bakića 124,
Podgorica, 067/504-228, imejl: avc@t-com.me
Ćosović Anđelija, tehnologija i hemija, Mitra Bakića 124,
Podgorica, 067/504-228
Čavić Nevena, hemijsko-tehnološka struka, Oktobarske
revolucije 13, Podgorica, 020/621-038, 067/261-488
Šekularac Biserka, zaštita na radu, Ministarstvo rada i
socijalnog staranja Podgorica, PJ Berane, 069/340-957
Šćepanović Lidija, organska tehnologija, Prolaz Gavrila
Dožića 1, Podgorica, 020/219-300, 069/324-426, imejl:
lidija.scepanovic@epa.org.me
Šuković Danijela, hemijska struka, 4. jula 3, Podgorica,
imejl: sukovic.r@t-com.me, nikola95@t-com.me
Sudski vještaci
PRAVNA LICA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA VJEŠTAČENJA
1) Agencija „Anzas“ d.o.o. Podgorica, Ulica bratstva i jedinstva 11, Podgorica, 020/624-248, 069/072-942 – mašinska
oblast.
2) „Institut za transport“ d.o.o. Podgorica, Ulica Arsenija Boljevića b. b. (kod krivog mosta), Podgorica, 020/239-102 –
oblast mašinske i saobraćajne struke.
3) Institut računovođa i revizora Crne Gore iz Podgorice, Momišići „A“, Malo brdo, objekat N-3/N-4, Podgorica – oblast
ekonomsko-finansijske struke.
4) „Velaš soft“ d.o.o. Herceg Novi, Njegoševa 58, 85340 Herceg Novi, telefon: 067/814-363 – oblast ekonomsko-finansijske
i informaciono-tehnološke struke.
5) Institut „Sigurnost“ d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, Podgorica, Ulica bratstva i
jedinstva 55, direktor 020/625-136, centrala 625-134, faks 625-135, mob. 069/055-242, 069/338-130, imejl: info@sigurnost.
me, www.sigurnost.me – oblast zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i iz oblasti elektrostruke –
energetika.
Download

Sudski vještaci