Program Procesinga '14
PONEDELJAK, 22. SEPTEMBAR 2014.
09.30-10.00 h Prijavljivanje učesnika i uručivanje kongresnog materijala
10.00-10.45 h Otvaranje 27. kongresa - Procesinga 2014
Uvodna reč, predsednika Organizacionog odbora
Obraćanje počasnih gostiju, predstavnika pokrovitelja
Zvanično otvaranje Kongresa
Dodela povelja:
1. najboljem studentu
2. za doprinos u oblasti procesne tehnike
10.45-11.00 h Pauza
11.00-12.30 h Okrugli sto „Preventivna i interventna reparatura metalizacijom"
12.30-12.45 h "Istorijat postrojenja za razlaganje vazduha", Ilija Trujić, Messer Tehnogas AD
12.45-13.00 h Predstavljanje nove knjige "Svojstva procesnih fluida"
S. Genića, B. Jaćimovića, M. Jarića i N. Budimira
13.00-13.15 h Predstavljanje nove knjige "Sušenje i sušare"
Radivoja M. Topića
13.15–13.30 h 1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta
1.
Praktičan primer metodologije veštačenja eksplozije kotla za etažno grejanje
lija Đinović, Miloš Milošević, Petar Kolendić, Srbislav Genić
13.30-15.00 h 2. Procesne tehnologije
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim TE značajna za primenu u industriji
građevinskog materijala
N. Karličić, M. Stanojević, D. Radić, M. Bajić
Primena konvencionalne i kriogene tehnologije rashladnih sistema u procesnoj industriji
Damjan Karlovčan
Mogući procesi za preradu rude zlata u Srbiji
Branislav Grbović, Greg Henderson
Životni ciklus projekta tehnologije proizvodnje i usluga sa različitim procesnim postrojenjima
Zoran Radojević, Darko Radojević, Ivan Radojević
Novi ekološki softver za ispitivanje prenosa toplote i pada pritiska u vertikalnom termosifonskom
reboileru
Sonja Stefanov
Krive neravnomjernosti distribucije vode u vlažnim rashladnim tornjevima
Sanja Stijačić, Davor Milić, Dušan Golubović, Novica Stijačić, Stojan Simić, Mirko Dobrnjac
15.00-16.00 h Pauza za ručak
16.00-17.30 h 3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i
održavanje procesnih postrojenja
9.
Osnovi sistema za automatsko upravljanje industrijskog kotla na biomasu
Milijana Paprika, Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Milica Mladenović, Aleksandar Erić, Dejan Đurović
10. Rešenјe za eliminisanјe buke iz postrojenјa za klimatizaciju
Miloš Mihailović, Petar Kolendić, Ilija Đinović
11. Problemi u radu cilindričnog toplovodnog kotla i otklanjanje uzroka oštećenja
Titoslav Živanović, Dragan Tucaković, Goran Stupar
12. Uporedna analiza proračuna ciklusa gasnih turbina sa vazduhom hlađenim lopaticama
Milana Guteša, Vojin Grković
13. Primena plana eksperimenta (DOE) na reparaciju ubrizgača goriva
Dejan Janković, Mileta Ristivojević
14. Rekonstrukcija upravljačkog sistema mašine za urezivanje navoja navrtki
Stanko Stankov, Nikola Danković
UTORAK, 23. SEPTEMBAR 2014.
09.15-10.30 h 3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i
održavanje procesnih postrojenja (nastavak)
15. Regulacija elektromotornih pogona na srednjem naponu
Stanko Stankov, Nikola Danković
16. Napajanje individualnih potrošača hibridnim sistemima
Stanko Stankov
17. Modeliranje sistema za baždarenje industrijskih vodomera
Stanko Stankov
18. Tehnološki elementi projektovanja deponija
Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović
19. Upravljanje deponijskim gasom
Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović
10.30-10.45 h Pauza
10.45-12.15 h 4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme
20. Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje postrojenja za separaciju vazduha
Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Radica Prokić Cvetković, Olivera Popović, Meri Burzić, Katarina
Jovičić
21. Procedura i tok generalnog servisa razmenjivača toplote
Milan Rikalović
22. Nelinearna analiza 3D modela posude pod pritiskom opterećene unutrašnjim pritiskom
M. Balać, A. Petrović, A. Grbović, N. Mitrović, M. Milošević
23. Ispitivanje transmisije i semeringa i određivanje težišta traktora sa priključnim oruđem
(agregatiranje)
Lazar Mandić
24. Trodimenzijski model za predviđanje dvofaznog strujanja sa generacijom pare oko cevi u snopu u
isparivačima i generatorima pare
Blaženka Maslovarić, Vladimir Stevanović, Sanja Milivojević, Milan M. Petrović
25. Tehnologija zavarivanja kao deo tehničke dokumentacije opreme pod pritiskom
Igor Martić, Stevan Budimir, Saša Mladenović
26. Emisije štetnih materija iz malih postrojenja za sagorevanje biomase
Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Dušan Todorović
27. Sagorevanje gasovitih goriva niske toplotne moći u gorionicima sa poroznim inertnim slojem
Mirjana Stamenić, Branislav Jaćimović, Srbislav Genić, Goran Jankes, Tomislav Simonović, Nikola
Tanasić, Marta Trninić
12.15-12.30 h Pauza
12.30-13.45 h 5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj
28. Upotreba otpadnih gorivih materijala u cementnoj industriji
Aleksandar Tomović, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović, Nikola Karličić
29. Tehnologija korišćenja različitih otpadnih goriva sagorevanjem u fluidizovanom sloju
Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika, Aleksandar Erić, Branislav
Repić
30. Istraživanje mogućnosti korišćenja u energetske svrhe otpadnog materijala iz procesa obrade baznih
ulja aktivnom glinom
Stojan Simić, Branko Despotović, Miroslav Stanojević, Zoran Petrović
31. Razmatranje mogućnosti iskorišćenja otpadnog kondenzata u cilju racionalizacije potrošnje energije
u rafinerijama
Stojan Simić, Miroslav Stanojević, Željko Džudželija
32. Novine u Zakonu o patentima
Jelena Popović
13.45-15.00 h Pauza za ručak
15.00-16.30 h 5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj (nastavak)
33. Procjena produkcije komunalnog otpada na području Grada Doboja
Z. Janjuš, A. Petrović, A. Jovović, P. Ilić, B. Arsenović
34. Model proračuna prizemnih koncentracija
Slavko N. Đurić, Mirjana B. Ćeranić, Tijana R. Kosanić, Saša D. Brankov, Milan M. Milotić
35. Izdvajanje organskih materija iz otpadnih gasova kriogenom kondenzacijom sa tečnim azotom
prilikom reciklaže rashladnih uređaja
Nemanja Jović, Zoran Jurić, Zvezdan Živković
36. Obnovljivi izvori energije u Srbiji - malo urbano postrojenje u Nišu
Jelena N. Janevski, Branislav V. Stojanovic, Dejan M. Mitrović, Milica B. Stojanović
37. Obnovljivi izvor energije - hidroelektrane sa malim padom
Živojin Stamenković, Jasmina Bogdanović Jovanović, Dragan Svrkota
38. Primena mikroreaktorskih sistema u zaštiti životne sredine: obezbojavanje otpadnih voda
Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Milica Karanac, Marina Mihajlović, Jovan Jovanović, Dušan Mijin, Mića
Jovanović
SREDA, 24. SEPTEMBAR 2014.
09.00-10.30 h 6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji
39. Razvoj sistema za kontinualno uvođenje malih bala kod kotlova koji koriste baliranu biomasu
Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Dejan Đurović, Aleksandar Erić, Milica Mladenović
40. Tehnički i ekonomski aspekti proizvodnje i korišćenja biogasa iz stajnjaka u kogenerativnom
postrojenju na farmi za uzgoj svinja „VIZELJ"
Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Goran Jankes, Miroslav Stanojević, Mirjana Stamenić, Marta
Trninić, Nikola Petković
41. Prednosti sistema za gasifikaciju biomase u cilju spregnute proizvodnje toplotne i električne energije
u Srbiji
Goran Jankes, Tomislav Simonović, Marta Trninić, Nikola Tanasić, Mirjana Stamenić, Miroslav
Stanojević
42. Karakteristike pepela poljoprivrednih biljnih ostataka
Marta Trninić, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Mirjana Stamenić, Goran Jankes, Miroslav
Stanojević, Aleksandar Jovović
43. Logistika snabdevanja energetskog postrojenja biomasom
Damir Đaković, Branka Gvozdenac Urošević, Goran Vasić
44. Pad pritiska vazduha pri strujanju kroz sloj pšenične slame – diskusija eksperimentalno dobijenih
rezultata
Đorđije Doder
10.30-10.45 h Pauza
10.45-11.45 h 7. Sušenje i sušare
45. Energetski bilansi sušenja u industriji prerade žitarica
Jasna Tolmač, Dragiša Tolmač, Slavica Prvulović
46. Matematičko modeliranje sile loma na istezanje masivnog drveta produženog sa zupčastim vezom
Atif Hodžić, Redžo Hasanagić
47. Grafoanalitički prikaz i uopštavanje krivih statike procesa sušenja
Radivoje M. Topić, Nenad Lj. Ćuprić, Goran R. Topić
48. Sušenje bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari
Radivoje M. Topić, Dragomir M. Aćimović, Jelena R. Topić
12.00-13.00 h Konferencija Društva za procesnu tehniku SMEITS-a
Zatvaranje Kongresa
Download

Program Procesinga `14