UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
STUDIRATI NA
EKONOMSKOM FAKULTETU
U ZENICI
INFORMACIJSKI PAKET
O uslovima studiranja na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Zenici usklađen sa elementima
Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Zenica, decembar, 2013.
0
Sadržaj:
1. UVOD .......................................................................................................... 3
2. OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU U ZENICI....................................... 4
2.1. Naziv, adresa i lokacija .......................................................................... 4
2.2 Menadžment Univerziteta ....................................................................... 5
2.3 Ostali podaci o Univerzitetu .................................................................... 5
2.4 Akademski kalendar ............................................................................... 8
2.5 Pregled kontakt adresa i studijskih odsjeka na fakultetima .................. 10
2.6 Procedure prijavljivanja i upisa ............................................................. 15
2.7 Najvažnije odredbe iz Statuta Univerziteta u Zenici vezane za upis..... 15
2.8 ECTS koordinator Univerziteta ............................................................. 22
2.9. Sistem osiguranja i poboljšanja kvaliteta na Univerzitetu .................... 22
2.10. Fizički resursi..................................................................................... 24
2.11. IT resursi ........................................................................................... 26
2.12. Javnost rada ...................................................................................... 28
2.13. Internacionalizacija rada .................................................................... 29
3. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA ................................................................ 32
3.1 Nazivi dodijeljenih zvanja ..................................................................... 32
3.2 Zahtjevi za pristup studiju ..................................................................... 34
3.3 Obrazovni i profesionalni ciljevi ............................................................ 34
3.4 Pristup daljem studiranju ...................................................................... 35
3.5 Struktura studija sa ECTS-om .............................................................. 36
3.6 Ispiti i način ocjenjivanja ....................................................................... 36
3.7 Diplomski ispit ...................................................................................... 38
3.8 ECTS koordinatori fakulteta - departmana ........................................... 38
4. OPŠTE INFORMACIJE ............................................................................. 40
4.1 Grad Zenica.......................................................................................... 40
4.2 Regija Srednje Bosne ........................................................................... 41
4.3 Troškovi života ..................................................................................... 42
4.4 Smještajni kapaciteti, saobraćaj i regulisanje boravka ......................... 43
4.5 Ishrana ................................................................................................. 45
4.6 Medicinska briga .................................................................................. 46
4.7 Osiguranje ............................................................................................ 49
4.8 Finansijske potpore za studiranje ......................................................... 49
4.9 Poslovi studentskih službi..................................................................... 50
1
4.10 Međunarodni programi ....................................................................... 51
4.11
Učenje jezika ................................................................................. 52
4.12
Odmor i razonoda .......................................................................... 53
4.13
Sportski sadržaji ............................................................................ 54
4.14 Unija studenta i druge studentske organizacije .................................. 55
4.15 Ostale korisne informacije .................................................................. 56
5. NAJVAŽNIJI ELEMENTI BOLONJSKOG PROCESA I ECTS-A NA UNZE-U
....................................................................................................................... 66
5.1 Najvažnije o Bolonjskom procesu......................................................... 66
5.2 Opšte o ECTS-u ................................................................................... 67
5.3 Mali rječnik ECTS-a .............................................................................. 68
5.4 Dokumentacija ECTS-a u upotrebi na UNZE-u .................................... 70
6. PREGLED NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ................................ 73
6.1. Nastavni plan i program I ciklusa studija ............................................. 73
6.1.1. Nastavni plan ......................................................................................................... 74
6.1.2. Nastavni programi ................................................................................................. 79
6.2. Nastavni plan i program II ciklusa studija ........................................ 162
6.2.1.
Nastavni plan ................................................................................................. 162
6.2.2.
Nastavni program .......................................................................................... 164
2
1. UVOD
Dobro došli na Univerzitet u Zenici!
Svrha ovog Informacijskog paketa Univerziteta u Zenici jeste
da sadašnjim i budućim studentima pruži što veći broj
informacija o Univerzitetu u Zenici te gradu Zenica, a koje će
im pomoći u odabiru fakulteta, odnosno studijskog odsjeka, te
pružiti sve ostale neophodne informacije o studiranju i životu u
Zenici. Informacijski paket u ovakvoj pisanoj formi je dopuna
software-skim informacijama koje su već dostupne ili će u
narednom periodu biti dostupne na web stranicama UNZE a
koje se odnose na nastavne planove i programe, podatke o
nastavnom osoblju, laboratorijama, projektima i dr. Sigurno je
da vam ne možemo pružiti sve informacije, ali vam možemo
pružiti dovoljno podataka koji će vam pomoći da donesete neke životne odluke.
Naša je želja da svoju akademsku karijeru započnete na
Univerzitetu u Zenici, te da kao naš diplomant, magistrant ili
doktorand steknete znanja i vještine, koja će vam pomoći da
svoju karijeru ostvarite na bilo kojem dijelu zemaljske kugle. To
vam mogu potvrditi naši nekadašnji studenti koji su s našim
diplomama pronašli posao diljem svijeta u najprestižnijim
poslovnim sistemima. Drugim riječima, akademska znanja koja
ćete sticati imaju univerzalne vrijednosti. Naša namjera, u tom
smislu, jeste da vam maksimalno budemo na usluzi.
Primjenjujući Bolonjske principe mobilnosti studenata,
omogućit ćemo vam da, saglasno Bolonjskom procesu, dio
svoga obrazovanja steknete i izvan naše institucije u onim segmentima u kojima su drugi,
priznajemo, bolji od nas.
3
2. OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU U ZENICI
2.1. Naziv, adresa i lokacija
JU UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
FAKULTETSKA 3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
Tel. + 387 32 444 430
+ 387 32 444 420
Fax. + 387 32 444 431
Web adresa: www.unze.ba
Tip: JAVNA USTANOVA
Broj studenata (podatak od 31. 12. 2012.): 6.001
(4.929 prvi ciklus + 996 drugi ciklus + 76 doktorskih kandidata)
Broj nastavnog osoblja: 414
(127 stalno zaposlenih osoba na fakultetima + 93 dvojno zaposlenih na ZF-u + 194
gosta)
Broj stalno zaposlenog osoblja: 356
Ukupna površina objekata: 39.200 m²
LOKACIJA KAMPUSA U GRADU ZENICI:
(ulice Fakultetska, Travnička i Zacarina)
Oficijelna e-mail adresa: [email protected]
Oficijelni logo:
4
Udaljenosti od grada Zenice:
70 km Sarajevo (južno)
320 km Beograd (sjeveroistočno)
340 km Zagreb (sjeverozapadno)
298 km Novi Sad (sjeveroistočno)
227 km Split (jugozapadno)
200 km Mostar (južno)
2.2 Menadžment Univerziteta
REKTOR
Prof. dr. sci. Dževad Zečić
Telefon:
++387 32 444 430
e-mail:
[email protected]
[email protected]
PROREKTOR ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Prof. dr.sci. Safet Brdarević
Telefon:
++387 32 444 420, lok. 125
e-mial:
[email protected]
[email protected]
PROREKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I OSIGURANJE
KVALITETA
Prof. dr. sci. Darko Petković
Telefon:
++387 32 444 420, lok. 127
e-mail:
[email protected]
[email protected]
PROREKTOR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
Prof. dr. sci. Refik Ćatić
Telefon:
++387 32 444 420, lok. 122
e-mail:
[email protected]
[email protected]
PROREKTORICA ZA FINANSIJE I RAZVOJ UNIVERZITETA
Prof. dr. sci. Mirsada Oruč
Telefon:
++387 32 247 999
e-mail:
[email protected]
2.3 Ostali podaci o Univerzitetu
Univerzitet u Zenici jedan je najmlađi javnih univerzitet u BiH, ali baštini tradiciju svojih članica
dugu više od pola stoljeća unutar Univerziteta u Sarajevu u kome su fakulteti iz Zenice
egzistirali do 2000-te odnosno 2004.godine. Univerzitet je osnovan odlukom Skupštine
Zeničko-dobojskog kantona 18. oktobra 2000. godine, a de facto je započeo s radom
5
izdvajanjem zeničkih visokoškolskih institucija iz sastava Univerziteta u Sarajevu, što je
formalno okončano 3. marta 2004. godine.
U sastavu Univerziteta u Zenici su:
ORGANIZACIONE JEDINICE – FAKULTETI, INSTITUTI I CENTRI

Fakultet za metalurgiju i materijale

Mašinski fakultet

Filozofski fakultet

Ekonomski fakultet

Pravni fakultet

Zdravstveni fakultet

Politehnički fakultet

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“

Studentski centar

Islamski pedagoški fakultet (pridružena članica)
(Napomena: PRVI NIVO ORGANIZACIONE PODJELE)
DRUGI NIVO ORGANIZACIONE PODJELE (INTEGRISANE KATEDRE)
Oznaka
Matičnost
Domena katedre
Katedra za opšte programske osnove
Katedra za matematiku i informatiku
Katedra za jezike i književnost
Katedra za pedagoške discipline
Katedra za hemiju i fiziku
Katedra za neželjeznu metalurgiju i ljevarstvo
Katedra za plastičnu preradu
Katedra za metalne materijale
Katedra za nemetalne materijale
Katedra za gvožđe i čelik
Katedra za mehanike
Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije
Katedra za proizvodne tehnologije
Katedra za održavanje
Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo
Katedra za automatizaciju i metrologiju
Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM
tehnologije
Katedra za ekološko inženjerstvo
Katedra za ekonomsku teoriju i politiku
UNZE-K-01
UNZE-K-02
UNZE-K-03
UNZE-K-04
UNZE-K-05
UNZE-K-06
UNZE-K-07
UNZE-K-08
UNZE-K-09
UNZE-K-10
UNZE-K-11
UNZE-K-12
UNZE-K-13
UNZE-K-14
UNZE-K-15
UNZE-K-16
FF
FF
FF
FF
FAMM
FAMM
FAMM
FAMM
FAMM
FAMM
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Svi fakulteti
Svi fakulteti
Svi fakulteti
Svi fakulteti
MF, ZF
MF
MF
MF, ZF
MF, ZF
MF
FAMM
FAMM
FAMM, EF
FAMM, EF
FAMM
FAMM
UNZE-K-17
MF
FAMM, EF
UNZE-K-18
UNZE-K-19
MF
EF
Katedra za marketing
UNZE-K-20
EF
Katedra za menadžment
UNZE-K-21
EF
Svi fakulteti
PrF, MF
MF, FAMM, ZF,
PrF
MF, FAMM, ZF,
NAZIV KATEDRE
6
Katedra za finansije i računovodstvo
Katedra za državno i međunarodno javno pravo
Katedra za građansko pravo
Katedra za historiju države i prava
Katedra za krivično pravo
Katedra za fundamentalne medicinske nauke
Katedra za javno i prev. zdravstvo i zarazne bolesti
Katedra za internu medicinu
Katedra za neuropsihijatriju
Katedra za majku i dijete
Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju
Katedra za socijalnu pedagogiju
Katedra za islamsku misao i civilizaciju
Katedra za vjerske znanosti
Katedra za orijentalne jezike i književnost
Katedra za građevinarstvo i građ. konstrukcije
Katedra za hidrotehniku i geomehaniku
Katedra za opštu kulturologiju
Katedra za filozofiju i sociologiju
UNZE-K-22
UNZE-K-23
UNZE-K-24
UNZE-K-25
UNZE-K-26
UNZE-K-27
UNZE-K-28
UNZE-K-29
UNZE-K-30
UNZE-K-31
UNZE-K-32
UNZE-K-33
UNZE-K-34
UNZE-K-35
UNZE-K-36
UNZE-K-37
UNZE-K-38
UNZE-K-39
UNZE-K-40
EF
PrF
PrF
PrF
PrF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
IPF
IPF
IPF
IPF
PtF
PtF
FF
FF
Oznake:
•
•
•
•
•
•
•
•
MF – Mašinski fakultet
FMM – Fakultet za metalurgiju i materijale
FF –Filozofski fakultet
ZF – Zdravstveni fakultet
EF – Ekonomski fakultet
PrF – Pravni fakultet
IPF – Islamski pedagoški fakultet
PtF - Politehnički fakultet
TREĆI NIVO ORGANIZACIONE PODJELE
(LABORATORIJI I ZAVODI UNIVERZITETA, FAKULTETA I INSTITUTA)
Fakultet za metalurgiju i materijale:
•
•
•
•
•
•
Laboratorij za fiziku
Laboratorij za hemiju
Laboratorij za toplotehniku
Laboratorij za ljevarstvo
Laboratorij za fiziku metalnih i nemetalnih materijala
Laboratorij za matematičko modeliranje i programiranje
Mašinski fakultet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INSTITUT ZA MAŠINSTVO
Laboratorij za tehničku dijagnostiku
Laboratorij za analizu napona i deformacija
Laboratorij za mjernu tehniku
Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauliku
Laboratorij za elektrotehniku
Laboratorij za industrijsko inženjerstvo
Laboratorij za obradu rezanjem i alatne mašine
Laboratorij za inženjerski dizajn LECAD II
Laboratorij za automatizaciju
Laboratorij za mašinske elemente i konstrukcije
7
PrF
PrF, MF
EF
EF
EF
PrF
ZF
ZF
ZF
ZF, IPF
ZF
ZF
IPF
IPF
IPF
IPF, FF
PtF
PtF
FF
Svi fakulteti
•
•
•
•
•
Centar za motorna vozila
Centar za učenje na daljinu - ODL
Centar za menadžment, kvalitet i razvoj
Centar za ekološki inžinjering
Centar za fiskulturu i rekreaciju
Metalurški institut "Kemal Kapetanović":
•
•
•
•
•
•
•
•
Zavod za fizičku metalurgiju
Zavod za metaluršku hemiju
Zavod za ekstraktivnu i praškastu metalurgiju
Zavod za plastičnu preradu
Zavod za mašinstvo
Zavod za elektrotehniku, automatizaciju i toplotehniku
Zavod za zavarivanje
Zavod za zaštitu životne i radne okoline
Ekonomski fakultet:
•
Ekonomski institut
POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA
•
•
•
•
•
•
Rektorat
Studentski centar
Centar za inovativnost i preduzetništvo
Centar za društvena i interreligijska istraživanja
Centar za globalno pravno razumijevanje
Naučno-tehnološki park Univerziteta u Zenici (u osnivanju)
2.4 Akademski kalendar
Shodno evropskim preporukama (ILO, EUA i dr.) o trajanju godišnjeg
radnog opterećenja za nastavnike i studente Univerziteta u Zenici
bazna osnova je definisana sa prosječnih 1800 radnih sati u godini. To
podrazumijeva nastavni proces u dva semestra po 15 radnih nedjelja
(r.n.) te 15 radnih nedjelja rada izvan ovog ciklusa i 40-satno radno
vrijeme u radnoj nedjelji.
Dakle: (15 r. n.ZS. + 15 r. n.LJS. + 15 r. n.IR) x 40 h/nedjeljno = 1
800 h/godišnje
ZS- Zimski semestar
LJS- Zimski semestar
8
IR – Ispitni rokovi
Ova bazna osnova korištena je i za proračun ostvarenja ECTS bodova, tj. odnos 30 h = 1
ECTS bod dovodi nas do relacije po kojoj 1800 / 30 = 60 ECTS bodova za jednu akademsku
godinu koje student mora da ostvari. Dakle, minimalan i potreban broj bodova koje student
treba da ostvari za prelazak u narednu godinu studija je 60 ECTS bodova.
Na bazi ovoga formiran je i akademski kalendar koji uz manje izmjene u toku samog
provođenja nastave (praznici i sl.) predstavlja osnovu za godišnje planske aktivnosti na
Univerzitetu u Zenici.
MJESEC
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
Nedjelja NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces
III
Nastavni proces
IV
Ispitni rokovi
I
Ispitni rokovi
II
Ispitni rokovi
III
Ispitni rokovi
IV
Početak nastavnog procesa u ljetnom semestru
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces
III
Nastavni proces
IV
Nastavni proces
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces – ispitni rokovi
III
Nastavni proces – ispitni rokovi
IV
Nastavni proces
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces
III
Nastavni proces
IV
Nastavni proces
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces
III
Ispitni rokovi
IV
Ispitni rokovi
I
Ispitni rokovi
II
Ispitni rokovi – godišnji odmori - prijave kandidata
za upis
III
Godišni odmori - prijave kandidata za upis
IV
Godišnji odmori - prijemi ispiti za upis na prvu
godinu studija
I
Godišnji odmori – učešća na ljetnim univerzitetima
II
Godišnji odmori - učešća na ljetnim univerzitetima
III
Godišnji odmori - učešća na ljetnim univerzitetima
IV
Godišnji odmori - učešća na ljetnim univerzitetima
SEPTEMBAR I
Ispitni rokovi – upis studenata
9
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
II
Ispitni rokovi – upis studenata
III
Ispitni rokovi - upis studenata
IV
Ispitni rokovi - upis studenata
I
Početak nastavnog procesa u zimskom semestru
II
Nastavni proces
III
Nastavni proces
IV
Nastavni proces
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces, Evropska nedjelja kvaliteta
III
Nastavni proces
IV
Nastavni proces
I
Nastavni proces
II
Nastavni proces
III
Nastavni proces
IV
Nastavni proces
Državni praznici u FBiH:
•
•
•
•
Nova godina – neradni dani 1. i 2. januar
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – neradni dan 1. mart
Međunarodni praznik rada – neradni dani 1. i 2. maj
Dan državnosti Bosne i Hercegovine – neradni dan 25. novembar
Vjerski praznici:
•
Pripadnici svake konfesije imaju pravo na 2 dana vjerskih praznika (2 dana za Bajram
za pripadnike islamske vjeroispovijesti, 2 dana za Božić i Uskrs za pripadnike
katoličke vjeroispovijesti i 2 dana za Božić i Vaskrs za pripadnike pravoslavne
vjeroispovijesti).
Početkom svake akademske godine, a na bazi navedenog kalendara, Univerzitet u Zenici
objavljuje aktuelni akademski kalendar koji sadrži sljedeće informacije:
•
•
•
•
•
•
•
Početak akademske godine;
Termine održavanja nastave u zimskom i ljetnom semestru;
Termine održavanja redovitih ispitnih rokova;
Termine upisa i ovjere semestara;
Termine održavanja razradbenih rokova i upisa u prvu godinu studija;
Informacije o praznicima i drugim neradnim danima;
Završetak akademske godine.
Akademska godina počinje u oktobru tekuće godine, a završava u septembru sljedeće godine
i dijeli se na dva semestra: zimski i ljetni. Nastava se održava unutar pojedinih semestara koji
imaju oko 15 nastavnih sedmica u svakom semestru.
Ispitni rokovi na Univerzitetu u Zenici su redovni i vanredni. Redovni ispitni rokovi su: zimski i
ljetni, a vanredne ispitne rokove utvrđuje Senat Univerziteta.
2.5 Pregled kontakt adresa i studijskih odsjeka na fakultetima
10
EKONOMSKI FAKULTET
Dekan v.d.doc. dr. Dijana Husaković
Travnička cesta 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 444 700
Dekanat:
++ 387 (0)32 444 700
Fax: ++ 387 (0)32 444 701
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
032 200-870
www.ef.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek za menadžment preduzeća
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom odsjeka)
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom odsjeka)
Odsjek za računovodstveni i revizijski
menadžment
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Dekan prof. dr. Sulejman Muhamedagić
Travnička cesta 1
72000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 401 831
Dekanat
++387 (0)32 403 468
Fax: ++387 (0)32 406 903
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
401 831 lokal 105
www.famm.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek za metalurgiju
Odsjek za materijale:
Smjer za metalne materijale
Odsjek za materijale:
Smjer za nemetalne materijale
Odsjek za hemijsko inženjerstvo
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA
(s naznakom smjera)
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA
(s naznakom smjera)
DIPLOMIRANI INŽENJER HEMIJSKE
TEHNOLOGIJE
11
MAŠINSKI FAKULTET
Dekan v.d. doc.dr.sc. Samir Lemeš
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 449 120
Dekanat :
++387 (0)32 449 130
Fax: ++ 387 (0)32 246 612
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
032 449 144
032 449 120 lokal 144
www.mf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
(KONCEPT 4+1+3)
Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom odsjeka)
Odsjek: Menadžment proizvodnim
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
tehnologijama
(s naznakom odsjeka)
Odsjek: Inženjerska ekologija
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom odsjeka)
Odsjek: Održavanje
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom odsjeka)
(KONCEPT 3+2+3)
Odsjek: Opšte mašinstvo
DIPLOMIRANI STRUKOVNI INŽENJER
MAŠINSTVA*
*Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen
Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te
sticanju naučnih i stručnih zvanja na VŠU u BiH,
koji je u proceduri usvajanja od strane
nadležnih državnih institucija
Odsjek: Proizvodni biznis
Smjer: Tehnologije u metalopreradi
Smjer: Tehnologije u drvopreradi
Smjer: Industrijski dizajn proizvoda od metala
Smjer: Industrijski dizajn proizvoda od drveta
12
DIPLOMIRANI PROIZVODNI
INŽENJER*
(s naznakom odsjeka i smjera)
*Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen
Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te
sticanju naučnih i stručnih zvanja na VŠU u BiH,
koji je u proceduri usvajanja od strane
nadležnih državnih institucija
FILOZOFSKI FAKULTET
Dekan prof. dr. Damir Kukić
Zmaja od Bosne 56
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 243 574
Dekanat: ++387 (0)32 243 574
Fax: ++387 (0)32 245 992
e-mail: [email protected]
Studentska služba: 032 243 574 lokal 14
www.pf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek: Razredna nastava
Odsjek: Engleski jezik i književnost
Odsjek: Njemački jezik i književnost
Odsjek: Turski jezik i književnost
Odsjek: Matematika i informatika
Odsjek: Bosanski, hrvatski, srpski
jezik i književnost
Odsjek: Kultiralni studij
Izlazno zvanje
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I
KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I
KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
PROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG I
SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
DIPLOMIRANI KULTUROLOG
PRAVNI FAKULTET
Dekan prof. dr. Enes Bikić
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 710
Dekanat: ++387 (0)32 444 710
Fax: ++387 (0)32 444 711
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
032 285 819
www.prf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Opšti smjer
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANI PRAVNIK
13
ZDRAVSTVENI FAKULTET
Dekan prof. dr. Salih Tandir
Crkvice 45
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 444 780
Dekanat: ++387 (0)32 444 781
Fax: ++387 (0)32 444 781
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
032 444 780 lokal 24
www.zf.unze.ba
Studijski koncept:
3+2+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Opšti smjer zdravstvene njege
*Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen Pravilnikom o
korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih
zvanja na VŠU u BiH, koji je u proceduri usvajanja od strane
nadležnih državnih institucija.
POLITEHNIČKI FAKULTET
Dekan: v.d. doc. dr. Sabahudin Jašarević
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 449 120
Fax: ++ 387 (0)32 246 612
Studijski koncept:
4+1+3
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek: Građevinarstvo
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANI INŽENJER
GRAĐEVINARSTVA
14
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Dekan prof. dr. Zuhdija Adilović
Adresa:
Juraja Neidharta broj 15
Tel. ++ 387 032 402 919
Fax ++ 387 032 402 785
Studentska služba:
032 402 919
www.ipf.unze.ba
Studijski koncept:
3+2+3 i 4+1+3 godine
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek za islamsku vjeronauku
(KONCEPT 3+2+3 GODINE)
Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje
(KONCEPT 3+2+3 GODINE)
Odsjek za socijalnu pedagogiju
(KONCEPT 4+1+3 GODINE)
Izlazno zvanje
PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA
DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG
2.6 Procedure prijavljivanja i upisa
Univerzitet u Zenici je javna (državna) ustanova u koju se mogu upisati kako državljani BiH,
tako i državljani drugih zemalja, koji za to ispunjavaju potrebne uslove.
Za upis na Univerzitet u Zenici podnose se sljedeći dokumenti:
•
•
•
•
•
•
originalno svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi
originalna dokumentacija o završenim svim razredima srednje škole
originalni rodni list
uvjerenje o državljanstvu
potvrde o izuzetnim rezultatima u toku srednjoškolskog
obrazovanja od značaja za studij koji se želi upisati
eventulano
druga
dokumentacija
definisana
u
konkursnoj proceduri.
Rangiranje kandidata i provođenje prijemnih ispita definišu
naučno-nastavna vijeća fakulteta i moraju biti utvrđena i
definisana pri konkursnoj proceduri, te jasno definisana
potencijalnim studentima prije prijave na Univerzitet u Zenici.
2.7 Najvažnije odredbe iz Statuta Univerziteta u Zenici vezane za upis
15
Sva pitanja koja se tiču statusa i obaveza studenata regulirana su Statutom Univerziteta u
Zenici. Ovdje ćemo navesti neke od najvažnijih odredaba Statuta kojima se reguliraju pitanja
položaja studenata, upisa na Univerzitet, te dodiplomskog i postdiplomskog studija.
Status studenta
Status studenta dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, stiče se upisom na
redovni, vanredni ili studij učenjem na daljinu, ili kombinacijom ova tri načina studiranja (čl.
238.).
Kandidati koji su upisani na Univerzitet, na I (prvu) godinu dodiplomskog studija, mogu biti u
statusu:
a) redovnog studenta koji se finansira iz budžeta (redovan student koji je upisan na
studij tako što je, po raspisanom konkursu, rangiran u broj onih koji se finansiraju iz budžeta,
u akademskoj godini za koju je upisan po konkursu);
b) redovnog studenta koji se samostalno finansira; i
c) vanrednog studenta koji se samostalno finansira.
Status redovnog studenta koji se finansira iz budžeta može steći (u narednoj akademskoj
godini) i onaj student koji je upisan u prvu godinu, uz samostalno finansiranje, na upisanom
studijskom programu, u toku akademske godine, po osnovu položenih ispita, ostvario 60
ECTS bodova (odnosno položio ispite iz svih nastavnih predmeta te godine studija u
redovnim rokovima) i ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8 (osam). (čl. 239.)
Student koji je upisan na određeni studijski program kao
redovan student Univerziteta, istovremeno može imati status
samo vanrednog studenta na drugom studijskom programu.
Student koji, u toku akademske godine koju pohađa, ne
postigne odgovarajući uslov za upis u narednu godinu studija,
obnavlja studijsku godinu i plaća participaciju u visini koju
utvrđuje Senat, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona. (čl.
240.).
Status studenta prestaje:
a) završetkom studijskog programa i sticanjem odgovarajućeg zvanja;
b) ispisom s Univerziteta;
c) neupisivanjem naredne godine studija, odnosno propuštanjem obnove upisa u
istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pritom ne miruju prava i obaveze,
u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta;
te
d) izricanjem disciplinske mjere prestanka statusa
studenta.
Status redovnog studenta prestaje i onom redovnom studentu
koji dva puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslov za
upis u narednu godinu studija. O prestanku statusa studenta
odlučuje dekan fakulteta/akademije/visoke škole posebnim rješenjem (čl. 241.).
Student ima pravo započeti studij završiti po studijskom programu, nastavnom planu i
nastavnom programu, koji su bili u primjeni prilikom upisa u I (prvu) godinu studija, a
najkasnije do početka akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata upisana po
izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.
16
Student koji ne završi započeti studij u roku utvrđenom u prethodnom stavu, završit će studij
po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu (čl. 266.).
Studenti imaju obavezu pridržavati se pravila utvrđenih zakonom, Statutom Univerziteta i
opštim aktima Univerziteta (čl. 267.).
Upoznavanje studenata s njihovim pravima i obavezama vrši se:
a) objavljivanjem rasporeda nastave, na početku semestra, putem oglasnih ploča
fakulteta/akademije/visoke škole;
b) objavljivanjem ispitnih termina, za svaki ispitni rok, na
početku akademske godine, s datumom, satnicom i
mjestom održavanja ispita;
c) obavještavanjem o rezultatima postignutim na ispitima
u roku od 48 sati od dana polaganja pisanog, odnosno
praktičnog dijela ispita, a najkasnije tri dana prije
usmenog ispita, uz bezuslovnu mogućnost studenta
da izvrši uvid u svoje pisane radove;
d) objavljivanjem informacija na web-stranici Univerziteta
i u publikacijama.
O ostvarivanju navedenih prava studenata brinu se prorektor za nastavu i studentska pitanja i
dekani fakulteta/akademije/visoke škole (čl. 269.).
Student demonstrator
Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8
(osam), a koji iz određenog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet), mogu biti
izabrani za studente-saradnike (demonstratore) na tom nastavnom predmetu, te, na osnovu
takvog angažovanja, dobijati odgovarajuću novčanu naknadu, u skladu s odlukom Upravnog
odbora.
Izbor studenata-saradnika (demonstratora) vrši NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole,
na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika i dekana, pri čemu
prednost imaju studenti s većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu (čl. 268.).
Gostujući student
Na Univerzitetu može studirati gostujući student s drugih
visokoškolskih ustanova iz zemlje i inostranstva, koji upisuje dijelove
studijskog programa na Univerzitetu, u skladu s ugovorom između
univerziteta.
Svojstvo gostujućeg studenta može trajati dva semestra u toku studija.
Prava i obaveze gostujućeg studenta, način pokrivanja troškova njegovog studiranja i druga
pitanja u vezi s njegovim statusom, uređuju se ugovorom između univerziteta, čije elemente
predlaže prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.
Pohađanje nastave i položeni ispiti gostujućeg studenta evidentiraju se u indeksu koji izdaje
Univerzitet, te dokazuju uvjerenjem o položenim ispitima. Realizacija ove aktivnosti u
nadležnosti je prorektora za nastavu i studentska pitanja, te ECTS koordinatora Univerziteta i
organizacionih jedinica (čl. 249.).
17
Student Univerziteta može realizovati dio studijskog programa na drugoj visokoškolskoj
ustanovi u zemlji i inostranstvu, kao gostujući student, u skladu s ugovorom između
univerziteta, odnosno visokoškolske ustanove (čl. 250.).
Učešće studenata u naučnoistraživačkom radu
Redovni studenti koji postižu izvanredne rezultate u savladavanju obaveza utvrđenih
nastavnim planom i nastavnim programima, te ovim Statutom, uključuju se u određene
raspoložive oblike naučnoistraživačkog, odnosno umjetničkog rada.
Pod izvanrednim rezultatima, u
stava, podrazumijeva se da student
predmeta
prethodne
godina ima prosječnu ocjenu od
(čl. 252.).
smislu
prethodnog
iz svih položenih
godine/prethodnih
najmanje 8 (osam)
Studenti imaju pravo i obavezu da
aktivno učestvuju u
nastavi, umjetničkom i naučnoistraživačkom radu u saradnji s akademskim osobljem prema
nastavnim planovima i nastavnim programima.
Osim prava utvrđenih Statutom Univerziteta i Zakonom, naročito je pravo studenata da:
a) budu upoznati sa svojim pravima, obavezama i dužnostima na početku
akademske godine;
b) nastava bude organizovana u skladu sa studijskim programima, nastavnim
planovima i nastavnim programima, rasporedom nastave i rasporedom ispita;
c) završe studij u propisanom roku, uz redovno izvršavanje svojih obaveza;
d) izjašnjavaju se o kvaliteti nastave, radu nastavnika i saradnika; te
e) koriste biblioteke, računarsku opremu i ostale resurse Univerziteta, odnosno
fakulteta/akademije/visoke škole.
Za ostvarivanje navedenih prava studenata odgovorni su prorektor za nastavu i studentska
pitanja i dekani fakulteta/akademije/visoke škole (čl. 265.).
Redovni studenti putem katedre mogu biti uključeni u naučnoistraživački rad na različite
načine, kao što su:
a) izrada i objavljivanje stručnih i naučnih radova;
b) učešće u izradi naučnoistraživačkih projekata i drugih oblika naučnoistraživačkog
rada;
c) učešće u međunarodnim programima i projektima;
d) saradnja s drugim institucijama;
e) samostalno razvijanje inovativne forme istraživanja i rada;
f) razvoj spin-off i spin-out formi, putem naučno-tehnološkog parka (NTP) i drugim
aktivnostima (čl. 253.).
Studentu koji postiže naročite rezultate u naučno-nastavnom i
naučnoistraživačkom, odnosno nastavnom i umjetničkom radu,
mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade. Uslovi i postupak
dodjeljivanja pohvala i nagrada bliže su uređeni Pravilnikom o
nagradama za studente Univerziteta u Zenici (čl. 254 - 255.).
Dodiplomski studij (I stepen studija u konceptu 4+1+3 ili 3+2+3)
Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije/visoke škole, utvrđuje upisne kvote i
donosi odluku o visini školarine, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.
18
Upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija vrši se na osnovu javnog konkursa, koji raspisuje
Senat, a koji sadrži:
a) uvjete/kriterije za upis;
b) broj mjesta za upis na pojedinim studijskim programima, s naznakom vrste
finansiranja studija;
c) minimalni broj upisanih studenata za izvođenje studijskog programa;
d) postupak upisa;
e) podatke o ispravama koje se podnose;
f) rokove za podnošenje prijava, te druge rokove/termine koji se tiču upisa; i
g) druge podatke/informacije, relevantne za upis.
Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem, u
skladu sa Zakonom.
Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja/srednju školu završili u inostranstvu, stiču
pravo učešća na konkursu, uz dokaz o izvršenom priznavanju strane kvalifikacije/diplome/
svjedočanstva (čl. 176.).
Upis kandidata u I (prvu) godinu dodiplomskog studija provode komisije koje imenuju dekani
fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno rektor kada se radi o studijskom programu na
nivou Univerziteta.
Komisije su dužne obezbijediti tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja
kvalifikacionog/prijemnog ispita, sačiniti preliminarnu rang-listu koju su dužni objaviti na
oglasnoj ploči fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno Univerziteta, u roku utvrđenom
konkursom.
Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati mogu uložiti prigovor
NNV/UNV-u fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno Senatu, u roku
od tri dana od dana njenog objavljivanja.
NNV/UNV fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno Senat, nakon
donošenja odluka po eventualnim prigovorima, utvrđuju konačnu ranglistu koja se objavljuje na njihovim oglasnim pločama, najkasnije 24
sata nakon njenog utvrđivanja, s jasnom naznakom kandidata čiji je
prijem izvršen (čl. 177.).
Akademska godina se organizuje u dva semestra:
a) zimskom – u kojem nastava počinje prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru i traje
15 (petnaest) sedmica, s tim što ovjera semestra i upis ljetnog semestra traje 2
(dvije) sedmice po okončanju nastave u zimskom semestru; i
b) ljetnom – u kojem nastava počinje trećeg ponedjeljka u mjesecu februaru i traje
15
(petnaest) sedmica, s tim što ovjera semestra i ovjera godine studija traje 2
(dvije) sedmice po okončanju nastave u ljetnom semestru.
Nakon ovjere semestra i godine utvrđuje se koliko je
student postigao ECTS bodova (čl. 184.).
Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija
kada ispuni sve studijske obaveze, izražene u 60 ETCS
bodova iz prethodne godine studija.
Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše
12 (dvanaest) ECTS bodova ili najviše dva nepoložena
nastavna predmeta, bez obzira na vrednovanje (čl. 203.).
Student završne godine studija, koji je ovjerio posljednji semestar (apsolvent), zadržava
status studenta još 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 30. septembra naredne godine, te, u
tom periodu, ima pravo na obavljanje preostalih završnih ispita, u svakom kalendarskom
mjesecu.
19
Ako student ne diplomira u roku, utvrđenom u prethodnom stavu, preostale obaveze izvršava
kao student-imatrikulant.
Status imatrikulacije podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji, bez obaveze obnavljanja
završne godine studija, te može trajati najduže do isteka akademske godine u kojoj ga sustiže
generacija studenata upisanih po izmijenjenom nastavnom planu i programu.
Student koji ne diplomira do utvrđenog roka, obnavlja upis završne godine studija, uz
obavezu polaganja razlike ispita izmijenjenog nastavnog plana i programa, ako se ona utvrdi
(čl. 205.).
Magistarski studij (II stepen studija u konceptu 4+1+3 ili 3+2+3)
Univerzitet/fakulteti/akademije/visoke škole organizuju i izvode studij drugog ciklusa
(magistarski studij) za sticanje akademskog stručnog ili umjetničkog zvanja magistra u
određenoj naučnoj ili umjetničkoj oblasti.
Magistarski studij se organizuje i izvodi za redovne, ali i za vanredne studente, kao i za
studente učenjem na daljinu ili kombinovanjem sva tri načina studiranja.
Magistarski studij se može organizovati i izvoditi kao dvogodišnji studij [za kandidate koji su u
I (prvom) ciklusu studija ostvarili 180 ECTS bodova] i kao jednogodišnji studij [za kandidate
koji su u I (prvom) ciklusu studija ostvarili 240 ECTS bodova]. (čl. 208.)
Upis na magistarski studij vrši se na osnovu javnog
konkursa koji raspisuje Senat, na prijedlog NNV/UNV-a
fakulteta/akademije.
Pravo upisa na magistarski studij imaju kandidati koji su
okončali I (prvi) ciklus studija.
Kandidat, koji je ispunio uslov iz prethodnog stava, ima
pravo upisa i na magistarski studij iz drugih srodnih oblasti, koje se razlikuju od oblasti
studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uslovima koje, na prijedlog
fakulteta/akademije koji realizuje magistarski studijski program, utvrdi Senat Univerziteta.
Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na magistarski studij, bliže
i detaljnije uređuju se Pravilnikom o studiju. (čl. 209.)
Cjelokupni jednogodišnji magistarski studij, uključujući i završni magistarski rad, vrednuje se s
ukupno 60 ECTS bodova, a dvogodišnji postdiplomski studij s ukupno 120 ECTS bodova.
Studijski programi magistarskog studija podijeljeni su na semestre, koji se, u skladu s
prethodnim stavom i Evropskim sistemom prijenosa bodova, vrednuju s odgovarajućim
brojem bodova u jednom semestru, odnosno u jednoj akademskoj godini.
Broj ECTS bodova za pojedine predmete magistarskog studija određuje se prema ukupnom
opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminarski radovi i dr.),
vremenu studenta posvećenom samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, istraživački
radovi i dr.), te vremenu posvećenom učenju kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanja
(testovi, završni ispit i dr.).
Magistarski rad se može vrednovati s najmanje prosječnim brojem ECTS bodova dva
predmeta, odnosno s najviše prosječnim brojem ECTS bodova za tri predmeta (čl. 210.).
Student ima pravo da u toku magistarskog studija provede određeno vrijeme na srodnoj
ustanovi visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu, posredstvom međunarodnih programa
20
za razmjenu studenata, a na osnovu bilateralnih ugovora koje zaključuje Univerzitet ili na
prijedlog studenta po prethodno pribavljenoj saglasnosti fakulteta/akademije (čl. 211.).
Magistarski rad može se predati na ocjenu i daljnji postupak najkasnije u roku od 3 (tri)
godine, računajući od dana odobravanja prijavljene teme magistarskog rada, ako je kandidat
položio sve ispite i izvršio sve finansijske i druge obaveze, predviđene studijskim programom i
opštim aktima Univerziteta.
Na molbu kandidata, NNV/UNV fakulteta/akademije može produžiti rok iz prethodnog stava,
najduže još 1 (jednu) godinu, iz opravdanih razloga (objektivne okolnosti istraživanja,
porodiljsko odsustvo, teža bolest i sl.).
Ako kandidat ne preda magistarski rad na ocjenu u utvrđenim rokovima, postupak za sticanje
akademskog zvanja magistra iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti obustavit će se
rješenjem dekana, odnosno rukovoditelja Vijeća (čl. 217.).
Magistarski rad treba biti napisan na jednom od službenih
jezika BiH ili na jednom od svjetskih jezika (čl. 218.).
Doktorski studij (III stepen studija u konceptu 4+1+3 ili
3+2+3)
Na Univerzitetu, odnosno fakultetima/akademijama, organizuje se studij trećeg ciklusa –
doktorski studij.
Doktorski studij se organizuje i izvodi za redovne studente, ali i za vanredne studente,
studente učenjem na daljinu, ili kombinovanjem ova tri načina studiranja.
Doktorski studij organizuje se i izvodi kao trogodišnji, a pravo upisa imaju kandidati koji su na
dodiplomskom i magistarskom studiju ostvarili 300 ECTS bodova.
U realizaciji nastave doktorskog studija učestvuju nastavnici izabrani u zvanje redovnog
profesora, vanrednog profesora ili professora emeritusa (čl. 232.).
Upis na doktorski studij vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Senat, na prijedlog
NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija.
Kandidat, koji je ispunio uslov iz prethodnog stava, ima pravo upisa i na doktorski studij iz
drugih srodnih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa drugog ciklusa studija,
koji je završio, pod uslovima koje, na prijedlog fakulteta/akademije, koji realizuje doktorski
studijski program, utvrdi Senat Univerziteta (čl. 233.).
Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa
doktorskog studija s drugim visokoškolskim ustanovama koje su matične za odgovarajući
studijski odsjek, o čemu odluku donosi Senat Univerziteta, na prijedlog katedre koja je
matična za određeni zajednički studijski program.
Zajednički studijski programi doktorskog studija mogu se organizovati i izvoditi na
Univerzitetu, iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za koje su fakulteti/akademije/visoke
škole matični, na osnovu odluke Senata, po zajedničkom prijedlogu NNV/UNV-a
fakulteta/akademije.
Procedure, uslovi za upis kandidata i druga pitanja, koja se odnose na doktorski studij, bliže i
detaljnije uređuje se Pravilnikom o studiju (čl. 234.).
21
2.8 ECTS koordinator Univerziteta
Jedan od osnovnih „alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste
ECTS – Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope
omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.
Univerzitet u Zenici nastoji da u potpunosti ispuni uslove iz Bolonjskog procesa te je
akademske 2005/06. otvorio Kancelariju za ECTS u prostoru Rektorata i imenovao ECTS
koordinatora, koji je u potpunosti zadužen da zajedno sa ECTS koodinatorima fakulteta vodi
brigu o osiguranju provođenja ECTS načela i mehanizama.
Kontakt adresa ECTS koordinatora Univerziteta u Zenici:
Univerzitet u Zenici
Kancelarija za ECTS
v.asist. Mirza ORUČ, mag.
Fakultetska 3
Tel. + 387 (0)32 444 420 / 449 117 / 449 120
Fax. + 387 (0)32 444 431
e-mail: [email protected]
Kontakt adresa ECTS koordinatora Ekonomskog fakulteta u Zenici
Ekonomski fakultet
doc.dr. Jasmin Halebić
Travnička 1,
72 000 Zenic, BiH
Tel: +387 (0)32 200 870
e-mail: [email protected]
2.9. Sistem osiguranja i poboljšanja kvaliteta
na Univerzitetu
Mreža razvijenog sistema kvaliteta na UNZE započinje s
Odborom za kvalitet koji objedinjava QA menadžere svih OJ s
QA menadžerom UNZE i prorektorom za QA, te Forumom
22
stakeholdera. Svaki fakultet ima svoj odbor za kvalitet (QA menadžer OJ + menadžment +
1
administracija OJ + studenti OJ) .
Zadatak svih aktera procesa rada na UNZE, a posebno osoba iz domena nosilaca procesa za
unutrašnje osiguranje kvaliteta, jesu da žive sa svakodnevnim potrebama unapređivanjem
svih procesa rada na UNZE. Ipak, fokus unapređenja je na slijedećim elementima:
-
-
Povećanje efikasnosti studija/skraćenje prosječnog vremena studiranja,
Povećanje fleksibilnosti studija, s više izlaznih profila u skladu s potrebama tržišta (uz
svijest o svim manjkavostima i ograničenjima koja proizilaze iz stanja ekonomije regionu)
Prilagođavanje evropskim standardima kontrole kvaliteta/uvođenje sopstvene procedure i
standarda kvaliteta i mehanizama interne akreditacije/pripreme za eksternu akreditaciju
koja se predviđa u konceptu nove zakonske regulative,
Usavršavanje jedinstvenog informacionog sistema na nivou UNZE i cjelokupnog sistema
visokog obrazovanja/prikupljanje i obrada podataka kao osnove strateškog planiranja,
Povećanje atraktivnosti univerzitetskog obrazovanja za studente svih nivoa i oblika studija
(e-learning, cjeloživotno učenje i dr.),
Povećanje izlaznih znanja i vještina diplomanata iskazanih višim nivoom kompetencija.
Prvi i minimalni preduslov uspostavljanja kulture kvaliteta na univerzitetu je svakako izgradnja
adekvatnog i efikasnog sistema osiguranja kvaliteta (Quality Assurance - QA). Tako se
strateški koraci u uspostavljanju kulture kvaliteta podudaraju sa strateškim koracima u razvoju
sistema osiguranja kvaliteta (QA) na univerzitetu. Generalno govoreći, to su:
-
-
-
definisanje jasne i precizne politike kvaliteta, čijim će osnovnim postulatima biti odano
cjelokupno rukovodstvo na svim nivoima upravljanja na univerzitetu, te koju će preko
intenzivne i permanentne kampanje prihvatiti svi zaposleni kako bi ostvarili cilj ’’kvalitet je
posao i odgovornost svih zaposlenih’’;
definisanje uloga i zadaća u sistemu osiguravanja kvaliteta na različitim nivoima
(državnom, univerzitetskom i fakultetskom), tj. subsidijarnost u upravljanju kvalitetom;
kreiranje adekvatnog i efikasnog sistema osiguranja kvaliteta sa svim potrebnim
dokumentima i protokolima;
upoznavanje svih zaposlenih s definisanom politikom kvaliteta, ciljevima, organizacionom
strukturom i sistemom upravljanja kvalitetom uz objašnjenja radi čega je određeni sistem
odabran i koje dobrobiti donosi svima;
institucionalno uključivanje studenata u sve faze odlučivanja i formiranje institucionalnih
modela komunikacije s nastavnicima i ostalim akademskim kadrom na univerzitetu.
Mjere za uspostavljanje kulture kvaliteta koje proizilaze iz prethodno definisanih strateških
koraka mogu se definisati kroz:
-
-
1
implementaciju proklamovane politiku kvaliteta UNZE kroz uspostavu sistema osiguranja
kvaliteta u svim segmentima i na svim nivoima;
uključivanje akademske sredine u analizu djelovanja postojećeg sistema i sinteze
domaćeg iskustva, te pozitivnih iskustava iz drugih zemalja, putem praktikuma, tribina, i
sl.
organizovanje tribina i praktikuma na kojima će se raspravljati o standardima, kriterijima
kvaliteta, postupcima vrednovanja i interpretacijama rezultata vrednovanja;
nakon sinteze iskustava u sistemu osiguravanja kvaliteta prirediti preporuke za promjenu
zakonskih i podzakonskih okvira;
zajedno s Osnivačem analizirati upisnu politiku na UNZE na osnovu potreba društva,
privrede, kapaciteta institucija, cijene studija, uvažavajući opšte strateško opredjeljenje;
napisati protokol (vodič) vrednovanja i pravovremeno upoznati s pravilima i tokom
postupka i one koji vrednuju i one koje se vrednuje;
postepeno uvoditi efektivni model prepoznavanja i nagrađivanja izrazitih sposobnosti i
postignuća kako nastavnog osoblja tako i studenata;
Način organizacije i funkcionisanja, sastav Odbora, uloga Ureda za kvalitet, nadležnosti i odgovornosti definisane
su Pravilnikom o sistemu osiguranja kvaliteta na UNZE.
23
-
periodično i kontinuirano provoditi vrednovanje OJ, NPP, nastave, univerzitetskih
nastavnika, studenata i ostalih pokazatelja kvaliteta, te u hodu upoređivati i optimirati sve
univerzitetske djelatnosti.
Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa baziraju se na stalnom kritičkom
razmatranju i propitivanju:
•
Aktuelnosti i atraktivnosti nastavnih planova i programa
•
Učešće u nastavnom procesu odgovarajućeg nastavnog osoblja i opremljenosti
•
Transparentnosti rada
•
Jačem uvezivanju privrede (poslovnog i društvenog sektora) i nastavnog procesa
•
Uključivanju studenata u sve sfere nastavnog i naučnoistraživačkog proces
Kontakt menadžera za kvalitet Ekonomskog fakulteta u Zenici
Menadžer za kvalitet
doc.dr. Bernard Harbaš
Travnička 1,
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 200 870
e-mail: [email protected]
2.10. Fizički resursi
Prostor
Tabela 1. Prostorni resursi UNZE
Članica
Površina [m2]
Lokacija
REKTORAT
2 000
Kampus
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
6 000
Kampus
MAŠINSKI FAKULTET
3 200
Kampus
POLITEHNIČKI FAKULTET
1 000
Kampus
FILOZOFSKI FAKULTET
3 200
1 km od kampusa
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
2 000
800 m od kampusa
METALURŠKI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ”
13 000
Kampus
PRAVNI FAKULTET
1 300
Kampus
EKONOMSKIFAKULTET
1 000⃰
Kampus
ZDRAVSTVENI FAKULTET
1 500
2 km od kampusa
24
STUDENTSKI CENTAR
5 000
Ukupno:
39 200 m
2 km od kampusa
2
⃰ Za izvođenje nastave, naučnoistraživački rad i administrativne poslove, Ekonomski fakultet u Zenici
koristi 3.820m
2
Procentualni udio pojedinih klasa prostorija
-
učionice i kabineti za nastavu
laboratorije
radionice
zajednički prostori
prostorije za administraciju
ostalo
- (15 %)
- (20 %)
- (17 %)
- (12 %)
- (3,5%)
- (32,5%)
I&R i IT oprema
Savremena oprema nabavljena tokom poslednjih godina u vrijednosti od više od 12
miliona KM, te u punoj funkciji uz ostalu brojnu I&R opremu koja postoji na UNZE
više od 50 godina. Danas na UNZE imamo više od 20 savremeno opremljenih
laboratorija uz 11 zavoda na MI KK. Također, kroz druge međunarodne i nacionalne
projekte, te vlastitim sredstvima u posljednih 10-tak godina nabavljen je određeni dio
značajne I&R opreme.
Danas na UNZE je u funkciji više od 600 računara od čega je više od 100 prenosnih
računara u vlasništvu UNZE. Opremljeno je 14 računarskih sala sa više od 150
računarskih konfiguracija, te dva savremena multimedijalna centra sa kamerama,
projektorima, LCD ekranima i drugom opremom. Savremenom IKT opremom
opremljeni su svi QA uredi na OJ, te centralni ured u Rektoratu, Centar za
inovativnost i preduzetništvo, Centar za kompetencije i razvoj karijera, više ODL
centara i laboratorija.
Bibliotečki resursi
Univerzitetska biblioteka sastoji se od osam dislociranih organizacijskih jedinica,
odnosno osam dislociranih bibliotečkih fondova. Bibliotečka djelatnost na
Univerzitetu ispunjava svoju osnovnu svrhu, te studentima Univerziteta pruža svoje
usluge onoliko koliko joj to ograničavajuće okolnosti dozvoljavaju.
Ukupan bibliotečki fond, na dan 31. 12. 2011. godine, sastojao se od 59.882
inventarnih jedinica. Najbogatijim bibliotečkim fondom raspolaže INDOK centar
25
Metalurškog instituta (30.834) koji čini 50,74% ukupnog
bibliotečkog fonda Univerziteta. Pored Instituta razvijenije
bibliotečke fondove imaju biblioteke Pedagoškog (7.507
naslova), Mašinskog (6.914 naslova) i Pravnog fakulteta
(6.695 naslova).
Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Zenici raspolaže
bibliotečkim fondom od 3.065 naslova.
Dostupnost prostora i opreme osobama s posebnim potrebama
U ovom segmentu rada UNZE nije zabilježio posebne rezultate i sa objektivno
iskazanim nezadovoljstvom možemo konstatovati da smo u ovom segmentu svog
rada još uvijek nekoliko decenija iza naprednih univerziteta u ovom segmentu rada.
Za ulazak u nastavne prostore, zajedničke prostorije, laboratorije, čitaonice i dr. nisu
obezbijeđeni ćak ni minimalni uslovi tako da u tom
smislu ocjena je vrlo nepovoljna. U za senzitivnije
analize
u
ovom
segmentu
rada
zaista nema smisla
kada ni osnove pretpostavke nisu ispunjene. Početni
koraci se čine: od otvaranja odsjeka za socijalnu
pedagogiju do Tempus projekta za stvaranje jednakih
uslova za osobe sa posebnim potrebama.
Studentski centar
U ovom momentu sa cca 5000 m2 prostora u kome je smještena OJ Studentski
centar djelimično se pokrivaju potrebe studenata izvan Zenice, mada je interes za
smještaj u Studentski centar znatno veći. Isti ima kapacitet cca 230 ležaja čime se
pokriva samo 4% od ukupne studentske populacije
na UNZE. U momentu svoje gradnje prije gotovo 40
godina isti je bio jedan od najmodernijih u ex-SFRJ
ali je vrijeme učinilo svoje. No i pored toga i danas
studentima omogućuje solidne uslove smještaja po
vrlo pristupačnim cijenama i karakteriše ga i niz
društvenih i sportskih sadržaja kojim se centar
prepoznaje u širem regionu.
2.11. IT resursi
26
Pored već pomenutih hardware-skih pretpostavki koje ima UNZE značajno je
pomenuti i značajna ulaganja u informacijske sisteme (software) među kojima
izdvajamo:
Integralni informacijski sistem Univerziteta (ISN3IP)
Od kraja 2011. godine u primjeni je INFORMACIONI SISTEM NASTAVNONAUČNOG I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG PROCESA (u daljem tekstu: ISN3IP)
Univerziteta u Zenici. Softver ISN3IP se sastoji od sljedeća četiri modula:
Modul: Studentska služba
Modul: Profesor
Modul: Student
Modul: Interne evaluacije stanja:
Specifični informacijski sistemi na Univerzitetu
Za potrebe ekonomsko-finansijskih poslova na UNZE postoji softver koji je uvezan sa
trezorskim sistemom na nivou ZDK. Time je omogućeno praćenje trošenja svih
budžetskih i vanbudžetskih sredstava, doznake, plaćanja, uplate i dr. Službe
sekretarijata UNZE raspolažu i adekvatnim softverom za osnovne podatke o
zaposlenim s aspekta upravljanja ljudskim resursima (radni staž, napredovanja,
izbori, i dr.). U realizaciji anketiranja studenata neke OJ su prešle na sistem
elektronskog anketiranja dok druge i dalje koriste štampane upitnike i elektronske
obrade na skeneru i softversku obradu. U primjeni su i software-i za razvoj i
upravljanje kompetencijama, software za menadžment ključnim indikatorima stanja
(eng. KPI) i nastavnim planovima i programima (curriculima) i dr.
Informacijski sistemi i softveri u realizaciji nastave i I&R rada
Značajan je podatak da svi fakulteti imaju licencirane softvere koji se koriste u
prostorima nastavnika i saradnika, kao i učionicama/laboratorijama za IKT. UNZE je
vlasnik najvećeg broja softvera za računarsko modeliranje i dizajniranje (PDLM;
CAD; CAP; CAM) koji su dobijeni kroz donaciju kompanije UNIGRAPHICS prije
nekoliko godina, a u međuvremenu su nabavljeni i drugi softveri kao SolidWorks,
SolidEdge, CNC softveri za alatne mašine i dr. Na fakultetima društvenih i prirodnih
nauka također se koriste savremeni softveri za I&R i nastavni proces. Kroz razvijenu
mrežu saradnje s partnerskim univerzitetima omogućen je pristup i bazama podataka
za pretraživanje I&R radova i projekata.
Jedinstveni bibliotečko-informacijski sistem
27
Tokom posljednje četiri godine Univerzitetska biblioteka aktivno vrši bibliografsku
obradu bibliotečke građe u sistemu COBISS (centralna zbirka u Rektoratu, fond
Fakulteta za metalurgiju i materijale) čime je nastavljeno s razvojem takozvane
Virtualne biblioteke Univerziteta. Tokom naredne 2012. godine planira se intenzivnija
obrada bibliotečke građe Mašinskog fakulteta, kao i nastavak obrade građe na
Fakultetu za metalurgiju i materijale i centralne zbirke. Također započeto je s
analitičkom bibliografskom obradom serijskih publikacija kojima je izdavač
Univerzitet. Tako je bibliografski obrađena kompletna građa (svi članci) časopisâ
''Društvena istraživanja’’, ‘’Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici’’, ‘’Zbornika
radova Pedagoškog fakulteta’’ i ‘’BH. ekonomskog foruma’’, te se planira izrada i
publiciranje odgovarajućih bibliografija na web stranici Univerziteta.
2.12. Javnost rada
Prezentacija informacija na web stranicama Univerziteta i OJ
Pravilo je da se informacije za web aktuelnosti UNZE i OJ
objavljuju najkasnije dan-dva po završetku događaja, a za
dostavu informacije odgovoran je tzv. prvi učesnik u
procesu (šef tima, voditelj projekta i sl.).
Konferencije za štampu i saopštenja za medije
Organizuju se redovno kada su u pitanju značajniji
događaji na UNZE kao što su Dan univerziteta, promocija
diplomanata, magistranata i doktoranata, prijemi za nove
doktore nauka, prijemi za poznata naučna imena i svijeta,
domaćinstvo na međunarodnim projektima (seminari,
workshopovi i dr.), održavanje naučnih i stručnih
konferencija, Dani otvorenih vrata univerziteta, posebna
naučna postignuća pojedinaca i OJ i dr.
Vodič za brucoše
Svake godine sa radi inovirano elektronsko i štampano izdanje koje se distribuira po
srednjim školama regiona, koristi kod javnih nastupa i promocija, dana otvorenih
vrata, i dr. Sadrži osnovne podatke o UNZE, OJ članicama, izlaznim zvanjima,
adresama i kontakt podacima svake OJ i UNZE, daje osnovne elemente Bolonjskog
procesa, ECTS sistema, objavljuje uslove prijema po pojedinačnim OJ, intervjuiše
28
alumnije o kvalitetu studija koje su imali na UNZE, daje podatke o Uniji studenata, te
druge korisne podatke za potencijalne studente UNZE.
Ostali oblici prezentacija UNZE-a
Uz već navedene brojne formalne i neformalne načine prezentacije UNZE svakako
treba pomenuti i druge oblike prezentacije UNZE kao što su publikovanje
(elektronsko i štampano) godišnjih izvještaja UNZE (svake godine počev od 2004.
godine); redovno održavanje brucoških igara, apsolventskih ekskurzija, zimskih
sportskih takmičenja, Krosa rektora, posjeta značajnim mjestima i događajima, javnih
nastupa u medijima, posjete partnerskim univerzitetima u BIH, regionu i svijetu,
održavanje naučnih i stručnih konferencija, partnersko učešće u zajedničkim
projektima sa drugim bh. univerzitetima, te brojne druge načine za prezentiranje i
javnost rada UNZE.
2.13. Internacionalizacija rada
Aktivno učestvujući u svim elementima kreiranja regionalnog razvoja, što je uostalom
i jedan od temeljnih postulata na kojem su se razvijale stare, a koji se postavlja i pred
nove članice EU, UNZE prihvata jednu od liderskih pozicija u tom konceptu. Naravno,
više puta je naglašeno da UNZE ne želi biti samo REGIONALNI UNIVERZITET.
Edukujući svoje studente, razvijajući i jačajući sopstvenu kadrovsku bazu,
participirajući u naučnoistraživačkom i stručnom radu, kroz ovakav koncept se
promoviše opšta otvorenost prema svim drugim univerzitetima iz regiona i šire.
Danas je UNZE u poziciji da sam kreira
svoj budući koncept međunarodne
saradnje koji u svjetlu ispunjavanja
uslova iz Bolonjskog procesa dobiva još više na značaju. Uz formirani Odjel za
međunarodnu saradnju pri Rektoratu Univerziteta, te funkciju prorektora za
međunarodnu saradnju, stvorene su pretpostavke za osmišljen, koordiniran i
fleksibilan koncept buduće međunarodne saradnje UNZE.
Međunarodna saradnja UNZE odvija se na nivou generalne saradnje regulisane
različitim vrstama protokola koje UNZE ima sa drugim stranim univerzitetima.
Također, UNZE promoviše i saradnju koji imaju pojedinačni fakulteti sa srodnim
inostranim fakultetima.
29
Svakako da i pored brojnih uspjeha, kada je u pitanju
internacionalizacija rada UNZE-a, u ovom segmentu
postoje još ogromni prostori za unapređenja. Na prvom
mjestu je tu privlačenje stranih studenata za studij na
UNZE-u i život u Zenici. Danas je taj procenat simboličan
(cca 1% ukupne studentske populacije UNZE) i uglavnom
ga čine studenti departmana za turski jezik i književnost i
manji broj studenata na Zdravstvenom fakultetu. Prije rata
od 1992. godine Mašinski i Metalurški fakultet su svake
godine upisivali po 10-20 stranih studenata i tada je na zeničkim fakultetima postojala
zavidna brojka od nekoliko stotina stranih studenata, odnosno oko 10-15% ukupne
studentske populacije. Školovanje stranih studenata dalo bi jednu novu dimenziju
radu UNZE koja ima višestruke aspekte (socijalne, političke, finansijske, kvalitativne,
kulturalne i dr.). Također, još jako puno prostora ima za angažman profesora iz
zemalja regiona, Evrope i svijeta, koji bi po semestar ili akademsku godinu provodili
na UNZE-u. Ovakav način boravka omogućuje ne samo učešće u nastavnom
procesu nego i saradnju u naučnoistraživačkom i inovacijskom radu.
Menadžment UNZE-a i OJ-a predano radi na
razvoju internacionalnih mreža u koje će se
uključivati Univerzitet i njegovi odsjeci, kako bi se u
narednim
godinama
postigla
maksimalna
internacionalizacija i mobilnost s ciljem da ona
obuhvati najmanje 10% studentske populacije I
ciklusa, 20%-50% studenata II ciklusa i 50%-100%
studenata III ciklusa (boravci od najmanje 3 mjeseca ili 15 ECTS bodova). Slična
nastojanja i ciljeve treba promovisati i za nastavno osoblje, i za studente, i za to
koristiti dostupne programe kao što su Erasmus Mundus, COST, FP7, Maria Currie,
DAAD, Fulbraight i dr. Kroz internacionalizaciju rada i saradnju s inostranim
partnerima pored zavidnih rezultata u segmentu organizacije međunarodnih naučnostručnih konferencija, treba raditi i na internacionalizaciji i indeksiranju časopisa koje
izdaje ili će izdavati UNZE, dobijanju referentnih naučnih ličnosti u programske i
recenzione odbore, kao i dobijanju odgovarajućih naukometrijskih faktora (impakt
faktor, h-broj i dr.).
Tabela. Pregled konferencija koje kao organizator/suorganizator vodi UNZE
br
Naziv konferencije
1.
TMT- Trends in the
Development Machinery and
Associated Technologies
2.
Kvalitet - Quality
3.
Održavanje - Maintenance
EMFM - Environmental and
Material Flow Management
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MNM – Metal and Nonmetalic Materials
BDC - Business
Development Conference
Techno-Educa - Studentska
konferencija
Savremene metode u
obrazovanju
Identitet i globalizacija
Službeni
jezici
Održavanje
Zbornik
Prvo
održavanje
engleski
Svake
godine
Da
1994
bhs +
engleski
Svake dvije
godine
Da
1997
MF UNZE
bhs +
engleski
Svake dvije
godine
DA
2010
MF UNZE
Uni. Beograd
Uni. Trier
engleski
Svake
godine
Da
2012
FMM UNZE
engleski
Da
1999
EF UNZE
CIP UNZE
CIP UNZE
WUS Austria
bhs +
engleski
bhs +
engleski
bhs +
engleski
Da
2008
Da
2008
Da
2005
da
2009
Organizatori
MF UNZE
UPC Barcelona
Uni. Bahcesehir
Istanbul
MF UNZE
Uni. ErlangenNuremberg
FF UNZE
PrF UNZE
bhs
30
Svake dvije
godine
Svake
godine
Svake
godine
Svake
godine
Svake
godine
1
0.
Razvoj turizma i
problematika ljudskih
resursa u zemljama JIE
(RT_JIE)
Uni. Istočno
Sarajevo
CIP UNZE
bhs
Svake
godine
Da
2012
Podsticanje mobilnosti nastavnog osoblja i studenata je trajan zadatak kako
menadžmenta UNZE, tako i menadžmenta OJ. U tom smislu posebno su značajni
Erasmus Mundus projekti i CEEPUS mreže u koje je UNZE uključen, te bilateralni
projekti s partnerskim univerzitetima i vladama brojnih zemalja. Ta saradnja treba
posebno da se osnaži u domeni istraživanja i izrade diplomskih, magistarskih i
doktorskih radova. Ona uistinu postoji već dugi niz godina i bez Bolonjskog procesa,
ali u velikoj mjeri nije sistematski uređena. Sistemska podrška i praćenje ovakvih
projekata, uz odgovarajuće baze podataka o ostvarenim kretanjima i rezultatima tih
kretanja jeste zadatak kojim UNZE nastoji postojeće aktivnosti uskladiti sa
zahtjevima za uspostavu Evrope znanja.
31
3. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA
3.1 Nazivi dodijeljenih zvanja
Fakultet za metalurgiju i materijale
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek za metalurgiju - smjer: Crna metalurgija
Izlazno zvanje
Diplomirani inženjer crne metalurgije
Odsjek za metalurgiju - smjer: Obojena metalurgija
Odsjek za metalurgiju - smjer: Ljevarstvo
Diplomirani inženjer obojene metalurgije
Diplomirani inženjer ljevarstva
Odsjek za metalne materijale
Odsjek za nemetalne materijale
Diplomirani inženjer metalnih materijala
Diplomirani inženjer nemetalnih materijala
Odsjek za hemijsko inženjerstvo
Diplomirani inženjer hemije
Postdiplomski studij : Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja)
Mašinski fakultet
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
Odsjek za inženjerski dizajn proizvoda
Diplomirani mašinski inženjer (za dizajn proizvoda)
Diplomirani mašinski inženjer (za menadžment
proizvodnim tehnologijama)
Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama
Odsjek za inženjersku ekologiju
Diplomirani mašinski inženjer (za ekološke
tehnologije)
Odsjek za održavanje – smjer: Održavanje u rudarstvu
Diplomirani mašinski inženjer (za održavanje u
rudarstvu)
Odsjek za održavanje – smjer: Održavanje u
metalurgiji
Diplomirani mašinski inženjer (za održavanje u
metalurgiji)
Odsjek za održavanje – smjer: Održavanje u
energetici
Odsjek za održavanje – smjer: Održavanje motorih
vozila i građevinskih mašina
Strukovni studij : Opšte mašinstvo
Diplomirani mašinski inženjer (za održavanje u
energetici)
Diplomirani mašinski inženjer (za održavanje
motornih vozila i građevinskih mašina)
Diplomirani strukovni inženjer mašinstva
Strukovni studij: Proizvodni biznis MSP
Diplomirani strukovni inženjer proizvodnje
Postdiplomski studij: Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja - Upravljanje
kvalitetom, Održavanje, Proizvodne tehnologije, Metrologija, Konstrukcije, Dizajn i dr.)
Filozofski fakultet
32
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
Odsjek za razrednu nastavu
Odsjek za engleski jezik i književnost
Profesor razredne nastave
Profesor engleskog jezika i književnosti
Odsjek za njemački jezik i književnost
Odsjek za turski jezik i književnost
Profesor njemačkog jezika i književnosti
Profesor turskog jezika i književnosti
Odsjek za matematiku i informatiku
Odsjek za b/h/s jezike
Profesor matematike i informatike
Profesor b/h/s jezika
Odsjek: kulturalni studij
Diplomirani kulturolog
Postdiplomski studij : Magistar pedagoških nauka (za naznakom usmjerenja)
Ekonomski fakultet
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Odsjek za menadžment preduzeća
Izlazno zvanje
Diplomirani ekonomista (menadžment preduzeća)
Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment
Diplomirani ekonomista (računovodstveni i
revizijski menadžment)
Postdiplomski studij : Magistar ekonomskih nauka (sa naznakom odsjeka) – u
konceptu 4+2
Magistar ekonomije (sa naznakom odsjeka) – u konceptu 4+1
Pravni fakultet
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
Opšte pravo
Diplomirani pravnik
Postdiplomski studij : Magistar pravnih nauka (za naznakom usmjerenja)
Zdravstveni fakultet
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
Smjer: internistički
Diplomirana medicinska sestra (tehničar)
specijalista internističke zdravstvene njege
Smjer: hirurški
Smjer: porodična medicina
Smjer: menadžment
Diplomirana medicinska sestra (tehničar)
specijalista hirurške zdravstvene njege
Diplomirana medicinska sestra (tehničar)
specijalista porodične medicine i zdravstvene
njege u zajednici
Diplomirana medicinska sestra (tehničar)
specijalista menadžmenta zdravstvene njege
Islamski pedagoški fakultet
33
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera
Izlazno zvanje
Islamska vjeronauka
Socijalna pedagogija
Profesor islamske vjeronauke
Diplomirani socijalni pedagog
3.2 Zahtjevi za pristup studiju
Konkursi za prijem na I, II i III ciklus studija (dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij)
objavljuju se saglasno akademskom kalendaru i jasno navode zahtjeve, koji se moraju ispuniti
za pristup studiju na Univerzitetu u Zenici.
Isti se objavljuju u sredstvima javnog informisanja, koja izlaze na teritoriji Bosne i
Hercegovine, te se objavljuju na zvaničnoj web-stranici Univerziteta (www.unze.ba) u okviru
zajedničkih zahtjeva Univerziteta i posebnih zahtjeva pojednih organizacionih jedinica –
fakulteta.
Saglasno uobičajenoj praksi o organizaciji i dužini trajanja osnovnog i srednjeg obrazovanja u
većini evropskih zemalja, tako je i na Univerzitetu u Zenici pristup univerzitetskom studiju
omogućen:
•
•
•
•
Nakon završenog osnovnog obrazovanja koje je trajalo
minimalno 8 godina,
Nakon završenog srednjeg obrazovanja koje je trajalo
minimalno 3 godine,
Godine potencijalnog studenta (starosna dob) ne mogu
biti prepreka za upis na Univerzitet,
Nacionalnost (zemlja porijekla) ne mogu biti prepreka
za sticanje statusa studenta.
3.3 Obrazovni i profesionalni ciljevi
Obrazovni i profesionalni ciljevi Univerziteta u Zenici bazirani su na
dvije osnovne komponente visokog obrazovanja:
•
nastavno-naučni (obrazovni) rad i
34
•
naučnoistraživački rad.
Ove dvije komponente visokog obrazovanja su međusobno uslovljene ali se, radi lakšeg
sagledavanja i upravljanja procesima na Univerzitetu, mogu
raščlaniti na sljedeći način:
•
• obrazovanje kroz nastavni i naučnoistraživački
proces visokokvalitetnih, mladih stručnjaka (studenata), ali i
odraslih, u svim oblastima koje postoje na Univerzitetu u
Zenici, tako da mogu biti produktivni u svojim postojećim i
budućim aktivnostima,
kontinuirano
praćenje
i
unapređivanje
naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Zenici:
osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg
broja mladih ljudi (asistenata i studenata) u ovaj proces,
te povezivanje Univerziteta s okolinom, privrednim i
kulturnim zbivanjima.
Ovo uključuje pomaganje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja unutar i izvan granica
regiona i države, obezbjeđujući naučnu i tehničku podršku. Pri tome, Univerzitet u Zenici se
mora uklapati u nacionalne i internacionalne kriterije kvaliteta obrazovnih i naučnih djelatnosti
i rezultata, ispunjavajući pri tome ciljeve kako zaposlenih tako i studenata.
3.4 Pristup daljem studiranju
Nakon završenog dodiplomskog studija, koji može trajati minimalno 3 (tri) akademske godine,
student stječe pravo na nastavak postdiplomskog studija. Dodiplomski studij može biti naučno
ili strukovno orijentisan o čemu odluku donosi najviši organ nastavno-naučnog odlučivanja na
fakultetu.
Upisati postdiplomski studij moguće je nakon završenog dodiplomskog studija u minimalnom
trajanju od 3 (tri) godine. U slučaju da dodiplomski studij traje 4 (četiri) godine, postdiplomski
studij traje 1 (jednu) godinu, a ako dodiplomski studij traje 3 (tri) godine, postdiplomski traje 2
(dvije) godine.
Pristup postdiplomskom studiju moguć je i sa strukovnog i sa naučnog studija uz različito
koncipirane nastavne-planove i programe postdiplomskog studija uz uvjet minimalno
sakupljenih 180 ECTS bodova sa trogodišnjeg studija te 240 ECTS bodova sa
četvorogodišnjeg studija.
35
Pristup doktorskom studiju otvoren je za sve studente, koji su završili postdiplomski studij, uz
uslove naučnog i stručnog bavljenja u predmetnoj oblasti te odgovarajućih referenci, koje
ocjenjuju stručna tijela Univerziteta.
3.5 Struktura studija sa ECTS-om
ECTS bodovanje na Univerzitetu u Zenici provedeno je prema uputstvima Evropske komisije
za provedbu evropskog sistema prenosa bodova na
sljedećim načelima:
• Bodovanje je izvedeno "odozgo prema dolje"
normiranjem jednog semestra na približno 30 bodova. U tih
30 bodova uključeni su svi upisani predmeti: obavezni,
izborni, oni koji se ocjenjuju i oni koji se ne ocjenjuju, jer svi
oni doprinose opterećenju koje student u semestru mora
savladati.
•
U opterećenje studenta uračunato je cjelokupno vrijeme
koje on treba uložiti u uspješno savladavanje gradiva. To
znači da nije uračunato samo vrijeme provedeno na
predavanjima, seminarima, terenskom radu i vježbama,
nego i vrijeme utrošeno za studiranje gradiva, tj. na
samostalno učenje, na obradu podataka nakon rada u
laboratoriju, na ispitivanje i na druge provjere znanja.
•
Koeficijenti opterećenja postaju zasluženi bodovi tek nakon
položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i
programom. Student je ispunio sve svoje obveze kada položi toliko predmeta da zbir
koeficijenata opterećenja (bodova) bude barem 30 u semestru.
•
Svi predmeti na Univerzitetu u Zenici su struktuirani u jednosemestralne predmete.
•
Sa skupljenih minimalno 180 ECTS bodova student stiče diplomu trogodišnjeg
studija, npr. Bachelor of Science - BSc., sa 240 ECTS bodova postaje diplomirani
inženjer/ekonomist - Dipl. Ing./Dipl. Ecc., a sa 300 ECTS bodova postaje magistar
nauka, Master of Science – MSc.
3.6 Ispiti i način ocjenjivanja
Znanje studenta može se provjeravati i ocjenjivati tokom nastave i na kolokvijima, a konačna
ocjena se utvrđuje na ispitu.
Studenti imaju pravo da polažu ispite u svakom ispitnom terminu.
36
Ispiti se polažu iz svih predmeta koje je student upisao, a prema gradivu utvrđenom
nastavnim programom.
Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane
obaveze utvrđene nastavnim programom.
Ispiti su javni i student ima pravo, ako polaže usmeno,
zahtijevati prisustvo javnosti.
Javnost ispita obezbjeđuje se blagovremenim objavljivanjem
rasporeda ispita na oglasnim pločama fakulteta i web-stranici
Univerziteta i fakulteta. Ispiti su pojedinačni ili zajednički, a mogu biti teorijski i / ili praktični.
Ispiti se polažu praktično, pismeno ili usmeno, pismeno i usmeno, odnosno usmeno i
praktično. Praktični dio ispita može se obaviti odvojeno od teorijskog dijela. Ako se ispit
sastoji iz dva dijela, student koji položi jedan dio, a ne položi drugi dio, ne mora ponovo
polagati dio koji je položio, osim u slučaju ponovnog slušanja predmeta.
Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja izražava se sljedećim ocjenama:
•
10 – izvanredan; 9 – odličan; 8 – vrlodobar; 7 – dobar;
6 – dovoljan i 5 – nedovoljan.
U indeks i druge odgovarajuće isprave i evidencije studenata
unose se prolazne ocjene: 10, 9, 8, 7 i 6. Ocjena nedovoljan
(5) upisuje se samo u prijavi.
Brojčani sistem ocjena uspoređuje se sa ECTS sistemom
ocjena kako slijedi:
A → 10 (izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama),
B → 9 (iznad prosjeka sa nekim greškama),
C → 8 (ispravan rad – prosječan sa određenim greškama),
D → 7 (dobar, ali sa značajnim nedostacima),
E → 6 (zadovoljava minimalne kriterije) i
F → 5 (nije položio – potrebno znatno više rada).
Srednja ocjena studija utvrđuje se kao prosjek ocjena iz svih predmeta i zaokružuje se na
dvije decimale, uzimajući u obzir vrijednost predmeta izraženog u ECTS bodovima.
Student, koji nije zadovoljan postignutom ocjenom, ima pravo u roku od 24 sata nakon
objavljivanja rezultata ispita uložiti žalbu i zatražiti da se ispit ponovi pred ispitnom komisijom,
a ispit će se održati u roku od 24 sata po prijemu žalbe. Ispitnu komisiju imenuje dekan
fakulteta i ista se sastoji od tri člana, s tim da predsjednik komisije ne može biti nastavnik s
čijom ocjenom student nije bio zadovoljan. Ispitna komisija donosi odluku većinom glasova.
Na ocjenu ispitne komisije ne može se ulagati žalba. Ispit iz istog predmeta može se polagati
najviše 5 (pet) puta. Četvrti i peti put ispit se polaže pred komisijom. Student, koji četvrti i peti
put nije položio ispit iz istog predmeta, obavezan je u idućoj akademskoj godini (semestru)
ponovo upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit,
gubi pravo studiranja na tom studiju.
37
3.7 Diplomski ispit
Dodiplomski studij završava se polaganjem svih ispita te izradom i odbranom završnog
diplomskog rada u skladu sa studijskim programom.
Diplomski rad se može raditi na matičnom ili gostujućem
fakultetu na b/h/s jeziku ili engleskom jeziku u slučaju da
student učestvuje u nekom od međunarodnih programa.
Diplomski rad po pravilu se radi minimalno 3 a maksimalno 6
mjeseci. Diplomski rad se radi u posljednjem semestru koji
student sluša.
Termini i procedure odbrane diplomskih radova, kao i
postupci (nastavni planovi i programi) postdiplomskog
studija, odnosno promoviranje u zvanja, zavisno od njihovog
stepena, određuju se posebnim propisima -procedurama
Univerziteta u Zenici.
3.8 ECTS koordinatori fakulteta - departmana
Svaka organizaciona jednica – članica (fakultet) Univerziteta u Zenici ima svog ECTS
koordinatora koji osigurava provođenja ECTS načela i mehanizama.
Zadatak fakultetskog ECTS koordinatora je da sa ECTS koordinatorom Univerziteta u Zenici,
dekanima fakulteta i šefovima katedri brine o mogućnosti da svaki student shodno svom
profesionalnom i ličnom opredjeljenju kreira vlastiti studijski profil shodno ponuđenoj paleti
predmeta na Univerzitetu u Zenici. Također brine o proceduri akademskog priznavanja
predmeta (kolegija) položenih na partnerskom univerzitetu (univerzitet sa kojim Univerzitet u
Zenici ima ugovor o priznavanju i prenosu bodova) i pomaže razumijevanju i pravilnom
korištenju dokumentacije koja se koristi u procedurama mobilnosti, koje proklamuje Bolonjski
proces.
Ugovori između partnerskih institucija i studenta (pristupnica i ugovor o učenju) su osnova
mobilnosti studenata. To su dokumenti koji olakšavaju razmjenu studenata za vrijeme studija,
tj. slušanje i polaganje cijelog semestra ili njegovog dijela na nematičnom fakultetu ili čak
drugom univerzitetu. Pritom mu se položeni predmeti priznaju na temelju prethodnog
dogovora i potpisanog trilateralnog ugovora o učenju između studenta, univerziteta koji
studenta prihvaća i matičnog Univerziteta u Zenici.
38
Za sva pitanja u pogledu primjene ECTS sistema studenti treba da se jave fakultetskom –
departmanskom ECTS koordinatoru. E-mail adrese ECTS koordinatora su jednoobrazne za
sve članice Univerziteta u Zenici:
ects_koordinator@ skracena oznaka institucije.unze.ba
npr. za
Fakultet za metalurgiju i materijale: [email protected]
Mašinski fakultet: [email protected]
Pedagoški fakultet: [email protected]
Ekonomski fakultet: [email protected]
Pravni fakultet: [email protected]
Zdravstveni fakultet: [email protected]
Islamski pedagoški fakultet: [email protected]
39
4. OPŠTE INFORMACIJE
4.1 Grad Zenica
Zenica je grad s oko 130.000 stanovnika, smješten je u dolini
rijeke Bosne, koja u iznimno lijepom meandru teče kroz samo
središte grada. Mada je mnogi redovno poistovjećuju sa teškom
industrijom, Zenica je i grad muzike, teatra, likovnog
stvaralaštva, sporta, kulture i drugih raznovrsnih umjetničkih
djelatnosti. Kamerni simfonijski orkestar, Bosansko narodno
pozorište, Omladinski hor, Likovna galerija, sajam ZEPS,
kongresi i konferencije, sportski spektakli najvišeg nivoa samo
su djelić sveukupnog pulsiranja grada koji, nakon teških iskušenja rata i stradanja, traži nove
forme izražavanja vlastitog identiteta.
Posjetilac sa strane redovno osjeća želju svakog Zeničanina i
Zeničanke da svjedoče o svom gradu jezikom tolerancije i
slobodoljublja. Stoljetno naslijeđe neusiljenog prožimanja
različitosti kultura i vjera čini Zenicu obrascem međukulturnog
dijaloga i suživota. Ove su vrijednosti zbog nenametljivosti njenih
stanovnika često ostajale njen unutarnji i manje poznati kvalitet.
Također, građani Zenice su toleranciju učinili modelom življenja,
a ne ispraznim transparentom.
Zenica je grad koji na početku dvadesetprvog vijeka nastoji odgovoriti teškim političkim i
ekonomskim izazovima. Središte je regije koja je na evropskom
nivou proglašena za regiju budućnosti u pogledu stranih
investicija i komparativnih prednosti koje nudi. Strani partneri
prepoznaju ovu vrstu otvorenosti, pa nije slučajno što se najveća
strana investicija u BiH desila upravo u Zenici. Kompanija LNM
MITAL svojim je kapitalnim ulaganjima otvorila put ostalim
svjetskim kompanijama da ulažu u profitabilne projekte na
području opštine Zenica i šire regije. Gradska uprava spremna je ponuditi više nego povoljne
uslove da se ove investicije i ostvare.
Grad sa puno parkova, zelenila, sportskih terena i zelenih oaza
gotovo u samom centru grada bit će ugodno mjesto življenja i za
Vas. Uz svoje domaćine na Univerzitetu u Zenici, kolege
studente, profesore i asistente, osjećat ćete se kao kod svoje
kuće, u ambijentu koji će Vam omogućiti sticanje visokoškolskih
znanja potrebnih za 21. vijek.
40
Na kraju ovog vrlo kratkog prikaza grada Zenice navedimo i udaljenosti pojedinih značajnijih
sadržaja ili gradova (Travnik 45 km, Vitez 16 km, ski-centar Vlašić 60 km, ski-centar Smetovi
10 km, Sarajevo - aerodrom 72 km, Visoko 45 km, Tešanj 95 km, Mostar 200 km, Split 227
km, Zagreb 340 km, Beograd 330 km).
Više podataka o gradu Zenici imate na www.zenica.ba.
4.2 Regija Srednje Bosne
Razvijajući se i rastući kao regionalni centar naučnoistraživačkog i nastavno-obrazovanog
rada, Univerzitet u Zenici na ovim stranicama želi da Vam u najkraćim crtama predstavi i
regiju u kojoj se prvenstveno ogleda njegov rad i razvoj. Ovu regiju čine dva kantona:
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski, koji imaju oko 800 000 stanovnika.
Zeničko-dobojski kanton (ZDK) je jedan od deset kantona (federalnih administrativnih
jedinica) u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine. Nalazi se u središnjem dijelu Bosne i
Hercegovine, tako da se dodiruje sa Sarajevskim, Tuzlanskim i Srednjobosanskim kantonom,
te sa Dobojskom i Banjalučkom regijom. Površina Ze-do
kantona je oko 3.950 km², pretežno je brdsko-planinsko
područje, na kome živi oko 450.000 stanovnika
multietničkog sastava. Najveći dio Kantona smješten je
duž rijeke Bosne, čiji se izvor nalazi ispod planine Igman
na poznatom sarajevskom izletištu Vrelo Bosne, udaljenom
svega 70-ak km od Zenice. Zeničko-dobojski kanton ima
relativno velika nalazišta uglja (oko 420 miliona tona
rezervi), željezne rude i ostalih mineralnih sirovina, te su
na toj bazi razvijeni metalurški i metaloprerađivački
kapaciteti. Od ukupne površine Kantona, pod šumama je 59% teritorije sa značajnim
3
zalihama drvne mase (40 miliona m ), što je omogućilo razvoj drvne industrije i proizvodnje
celuloze i papira. Čine ga opštine: Breza, Doboj-Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo,Tešanj, Usora
Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.
Srednjobosanski kanton (SBK) obuhvata geografsko jezgro BiH. Karakteristike prostora su
izrazito brdsko-planinska struktura (300 – 1922 mnv). Najveće rijeke su Vrbas i Lašva.
2
Površina kantona je 3199 km i na ovom prostoru živi oko 350 000 stanovnika. Čine ga
opštine: Bugojno, Busovača, Dobretići, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi
Travnik, Travnik i Vitez. Na području SBK razvijene
su prerađivačka industrija, poljoprivreda, trgovina i
turizam. Od ukupne površine SBK 57% je pod
šumama, a 34% su poljoprivredne površine. Drvne
3
zalihe čine 38 miliona m drvene mase (46%
četinara). Kanton obiluje brojnim sadržajima kao što
su stari gradovi Travnik, Jajce, Fojnica, te turističkim
destinacijama prilagođenim zimskim sportovima (Vlašić), banjama (Fojnica i Kiseljak),
prosperitetnim trgovačkim i poslovnim zonama (Vitez) i još nizom drugih interesantnih mjesta
za svakog posjetioca.
41
Više podataka imate na www.zedoturizam.ba i www.bhtourism.ba.
Adresa:
Turistički ured Zenica,
ul. Maršala Tita,
Novi tržni centar,
72000 Zenica,
tel. +387 32 441 050, +387 32 441 051,
e-mail: [email protected]
ili nekoj drugoj korisnoj web-adresi, koju ćete naći na našoj stranici www.unze.ba.
4.3 Troškovi života
Prosječni troškovi života u ovom momentu u Bosni i
Hercegovini su jedni od najnižih u Evropi, a region Srednje
Bosne je i u tom pogledu izuzetno povoljna lokacija u
poređenju sa drugim bh. univerzitetskim centrima, posebno
Sarajevom, Banja Lukom ili Mostarom.
Prosječni neto lični dohodak u regionu je ispod 800 KM, te je i prosječna cijena potrošačke
korpe (mjerilo potrošnje za 4 osobe) jedna od najnižih u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj
Evropi.
Kao logična posljedica navedenog, troškovi života za studente su vrlo povoljni. Od cijena u
prosječnim restoranima i kafićima do ulaznica za bioskope, bazene ili klizalište. Prosječne
cijene za dnevnu restoransku ishranu su oko 20 KM, a za ishranu u vlastitoj režiji su oko 10
KM. Prosječne cijene pića u restoranima i kafićima kreću se od 1 do 3 KM. Prosječene cijene
ulaznica za pozorišne predstave su od 5 do 7 KM (premijera 7 KM, ostale predstave 5 KM), a
za bioskope od 3 do 6 KM (Multiplex Ekran Zenica: cjenovnik za 2D projekcije: do 18:00 i od
21:30 sati - 3 KM; od 18:00 do 21:30 sati - 4 KM. Cjenovnik za 3D projekcije: do 18:00 i od
21:30 sati - 4 KM; od 18:00 do 21:30 sati - 5 KM. Dodatak 1,00 KM za filmove duže od 140
minuta. Srijeda – svi u kino: cijena ulaznice za 2D projekcije - 3 KM; cijena ulaznice za 3D
projekcije - 4 KM. U cijene ulaznica uključen PDV).. Zatvoreni bazen košta 2 KM/sat, otvoreni
bazeni 2 KM/dan, klizalište 2 KM/sat, fitnes 5 KM/sat i sl. Cijena gradskog saobraćaja je 1
KM/vožnja. Cijena goriva je oko 2,0 KM/litru.
U troškove života spadaju svakako i troškovi studiranja, koji u
osnovi mogu biti vrlo niski za studente koji su na budžetskom
finansiranju države, te nešto veći za studente koji sami plaćaju
svoje troškove studiranja. Prosječna cijena akademske godine
je od 1000 do 2000 KM, što zavisi od fakulteta kao i nivoa
studija.
42
4.4 Smještajni kapaciteti, saobraćaj i regulisanje boravka
Smještaj u Studentskom domu (centru)
Studentski centar (SC) formiran je prvenstveno radi smještaja i
boravka studenata, koji dolaze izvan Zenice radi nastavka
visokoškolskog obrazovanja na Univerzitetu u Zenici. U
kompleksu univerzitetskih objekata postoji Studentski dom
kapaciteta 87 soba, od kojih su 33 dvokrevetne i 54 trokrevetne.
Dom raspolaže čitaonicom, TV salom, čajnim kuhinjama i drugim
neophodnim prostorima za realizaciju svakodnevnih aktivnosti
studenata. Smješten je u prijatnom ambijentu zeničkog naselja
Crkvice, u blizini gradskih bazena, te vrlo dobro povezan
autobuskim linijama sa centrom grada i fakultetima. Posebno je
pogodan za studente Zdravstvenog fakulteta, jer se nalazi u
njegovoj neposrednoj blizini.
Ostale aktivnosti Centra odvijaju se putem Asocijacije studenata Doma
kroz organizaciju kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti. Tu je i
Studentski servis (Ured Zenica, tel. 032 283 522, adresa Crkvice 50), koji
Vam pruža mogućnost da popravite svoj finansijski status radom na
nekom sezonskom poslu.
Najam privatnog stana (apartmana)
Cijena smještaja ovog tipa zavisi od lokacije stana. Prosječna cijena smještaja u stanu iznosi
oko 200 KM za jednosobne stanove uz režijske troškove, odnosno od 300 do 400 KM za
dvosobne stanove uz režijske troškove. Ova se cijena odnosi na namještene stanove. Postoji
mogućnost smještaja u tzv. ''garsonijere'', a cijena ovog tipa smještaja otprilike je 150 KM.
Strani studenti za smještaj treba da izdvoje od 150 KM (smještaj u SC) do 400 KM (privatni
smještaj). Spomenute cijene ne uključuju režijske troškove (struja, voda, telefon), koji dodatno
iznose od 50 do 100 KM. Također, studenti moraju planirati za hranu sedmično dodatnih od
100 do 150 KM. Navedeni troškovi ne uključuju novac za osobne potrebe, što ovisi o
životnom stilu i zahtjevima svakog studenta ponaosob. Znači, potrebno je da strani studenti,
ovisno o njihovim zahtjevima, raspolažu iznosom od 300 do 800 KM mjesečno.
Mjesečni najam sobe u hotelu-motelu
43
Hoteli, također, pružaju studentima određene beneficije u
slučaju višemjesečnog najma sobe. Tako npr. Hotel „Rudar“
(2*), u kome svaka soba ima tuš, WC i telefon i koji se
nalazi u neposrednoj blizini Univerzitetskog kampusa, nudi
mogućnost mjesečnog najma po osobi cca. 400 KM u
dvokrevetnoj sobi. Sa hotelskim menadžmentom moguće je
dogovoriti povoljnu ishranu. I u manjim se hotelima mogu sa
menadžmentom dogovoriti povoljniji uslovi smještaja u
slučajevima dužih boravaka.
Za kraće boravke na raspolaganju su Vam hoteli: Internacional i Dom penzionera, moteli:
Maredo, Fontana, Almy i dr., koji imaju veće cijene svojih usluga ali daleko ispod bh. ili
evropskog prosjeka (cijena noćenja sa doručkom je od 30 do 40 eura).
Infrastruktura gradskog, prigradskog, međugradskog i međunarodnog prevoza
Centralni položaj u Bosni i Hercegovini te u regionu Jugoistočne Evrope, kao i položaj na
raskrsnici puteva, omogućuju laku dostupnost iz svih pravaca. Najbliži aerodrom je u
Sarajevu i udaljen je 70 km. Moderni putevi i željeznička pruga prolaze kroz grad i povezuju
ga sa Zagrebom, koji je udaljen 340 km na zapad, Beogradom udaljenim 320 km na istok i
Sarajevom na jugu. Brojne autobuske i željezničke linije omogućuju svakodnevnu vezu sa
zemljama EU i JI Evrope.
U Zenici postoji prilično razvijen gradski autobuski saobraćaj unutar i van grada. Cijena jedne
vožnje je 1 KM. Do većine destinacija u gradu se može doći pješke (za maksimalno 1 sat
pješačenja). Nekoliko autobuskih linija povezuje Studentski centar i kampus. Studenti mogu
kupiti mjesečnu kartu za gradski i prigradski promet (u firmi „Zenicatrans“ uz studentski
popust), a i u međugradskom prevozu imaju popust uz predočavanje studentskog indeksa. U
slučaju velike žurbe zatrebat će Vam, sigurno, i taksi usluge. Ni one nisu pretjerano skupe,
većina gradskih vožnji košta od 1,5-2 KM do 5 KM.
Sve informacije o gradskom prevozu, međugradskom autobuskom, željezničkom i avionskom
saobraćaju, relacijama i cijenama karata mogu se dobiti na Autobuskoj i Željezničkoj stanici
Zenica, te u nekoj od brojnih turističkih agencija:
Babić Biss-Tours, ul. Nikole Tesle 4,
Buco d.o.o. Vitez, podružnica Zenica, ul.
Zmaja od Bosne 1,
Centrotrans-Bus, Eurolines dd Sarajevo,
ul. Mehmedalije Tarabara 4,
Turistička agencija Vranduk, ul. Maršala
Tita 54,
Buena-Vista, ul. Talića brdo 9,
Gold-Tours d.o.o., ul. Branilaca Bosne 16,
Intertours, ul. Titova 23,
Kantić-Turistik, ul. Stanični trg 1
Dar prirode, ul. Maršala Tita 17,
Željeznička stanica – informacije: 032 404 911, ul. Stanični trg 1,
44
Autobuska stanica - informacije: 032 241 253, ul. Stanični trg 3,
Međunarodni aerodrom Sarajevo - informacije: 033 289 100, ul. Kurta Schroka.
Administrativno regulisanje boravka
Administrativne i policijske formalnosti u vezi s boravkom stranih studenata u Bosni i
Hercegovini, odnosno u gradu Zenici, zahtijevaju posjedovanje sljedećih dokumenata:
Potvrda o smještaju studenta
•
•
Dobiva se u Studentskom centru Zenica (SC) za
studenta koji je smješten u domu.
Ako je student podstanar, stanodavac potpisuje izjavu, tj.
obrazac (dobije se u MUP-u) o najmu stana na ime
studenta.
Potvrda o redovnom školovanju
Potvrda se dobiva u studentskoj službi fakulteta, koji student pohađa i uz nju se dostavljaju:
•
•
fotokopija pasoša, tj. stranice koja sadrži podatke i sliku studenta i
uplatnica na žiro račun MUP-a, koji se dobije u zgradi MUP-a.
Navedeni dokumenti predaju se u Policijskoj upravi (PU) Zenica, ul. Ganibegovićeva 3
(informacije na telefon 032 449 249) odnosno u MUP-u ZDK, ul. Trg BiH 6.
4.5 Ishrana
Troškovi ishrane studenata u BiH spadaju u najpovoljnije u odnosu na
one u drugim zemljama Evrope a posebno EU. Čak i u poređenju sa
zemljama regiona (Srbija, Crna Gora, Hrvatska i dr.) cijene u BiH su
najpovoljnije i prilagođene svačijem džepu.
45
Za dnevnu ishranu u solidnim restoranima, kojih je u Zenici veliki broj, student treba da izdvoji
oko 20 KM, dok za vlastito pripremanje hrane mu treba oko 10 KM. Ugovorena mjesečna
ishrana može se dobiti već za 200 KM.
Na raspolaganju je veliki broj restorana koji nude nacionalna jela
(jela sa roštilja, kuhana jela, supe i pečenja), jela evropskih kuhinja
(italijanske, španske, mađarske i dr.), kao i posebne specijalitete.
U ponudi su sve vrste mesa, voće, povrće i druge namirnice po
cijenama od 30 do 50% nižim od evropskog prosjeka. Svi fakulteti
u sastavu Univerziteta imaju svoje restorane-kafiće, koji nude brzu
hranu jeftiniju od 20 do 50% od prosječnih cijena u gradskim
restoranima.
4.6 Medicinska briga
Studenti imaju osiguranu zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja i ostalim medicinskim
ustanovama u Zenici. Na raspolaganju im je veći broj bolnica i drugih ustanova primarnog i
sekundarnog zdravstva, koje imaju karakter državnih i privatnih klinika. Veliki broj ovih klinika
podrazumijeva i pružanje stomatoloških usluga.
Svaki student Univerziteta u Zenici upisom na Univerzitet
reguliše i svoje zdravstveno osiguranje.
Studenti, koji su strani državljani, uplatom međunarodnog
zdravstvenog osiguranja u svojim zemljama porijekla stiču
pravo na potpunu zdravstvenu zaštitu kao i bh. studenti.
Adrese značajnijih medicinskih ustanova u Zenici:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kantonalna bolnica Zenica; kapacitet 1200 ležaja; 800 zaposlenih; radno vrijeme 0 24 h; tel. 405 133; adresa: Crkvice bb;
Poliklinika Zenica; ambulantno liječenje; radno vrijeme 0 - 24 h; 120 zaposlenih; tel.
401 555; adresa: Fra Ivana Jukića 2;
Dom zdravlja Zenica; ambulantno liječenje; radno vrijeme 0 - 24 h; 60 zaposlenih; tel.
403 418; adresa: Fra Ivana Jukića 4;
Stacionar Zenica; kapacitet 200 ležaja; radno vrijeme 0 - 24 h; 150 zaposlenih; tel.
202 782; adresa: Kralja Tvrtka 4;
Poliklinika „Sunce“; ambulantno liječenje; radno vrijeme 8 - 20 h; 10 zaposlenih;
adresa: Štrosmajerova 17;
Poliklinika „Medicom“; ambulantno liječenje; radno vrijeme 8 - 20 h; 10 zaposlenih;
adresa: Štrosmajerova 4;
Pedijatrijska poliklinika „Prima“;
Privatna zdravstvena ustanova „Zeni-lijek“; Zenica, adresa: Travnička cesta 50.
46
Ambulante
Na raspolaganju je veliki broj ambulanti rapoređenih po čitavom gradu:
Ambulante porodične
medicine
Centar
Blatuša
Travnička
Potok
Radakovo
Odmut
Crkvice
Babina Rijeka
Jalija
Sportska medicina
Centralna
Meokušnice
Patronažna služba
Radno vrijeme
Telefon
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 - 19:30 h
7 – 19 h
032 / 246 910
032 / 287 317
032 / 461 031
032 / 241 770
032 / 244 850
032 / 284 949
032 / 286 684
032 / 402 454
032 / 401 204
032 / 402 251
032 / 242 108
032 / 463 454
032 / 245 186
Ostale službe primarne zdravstvene zaštite (PZZ)
Ostale službe primarne zdravstvene zaštite (PZZ)
Služba hitne medicinske pomoći
Djelatnost hitne medicinske pomoći obavljaju četiri
ekipe, kojim rukovode doktori medicine-specijalisti
urgentne medicine.
Radno vrijeme: 0-24 sata
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
U službi su zaposlena 4 specijalista ginekologije i
porodiljstva, te 11 medicinskih sestara.
Rad sa pacijentima: 07-14:30 svaki radni dan
Služba za predškolsku i školsku zdravstvenu
zaštitu
Načelnik
Smajlagić dr. Jasminka,
specijalista urgentne
medicine
Telefon
032 / 402-354 i
jedinstven broj 124
Dedić dr. Razija,
specijalista ginekologije
i akušerstva
032 / 444-370
Prim. dr. Jasminka
Durmišević
Služba organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu djece
do 14. godine starosti. U službi su zaposleni
specijalisti pedijatrije i specijalisti školske medicine,
koji provode slijedeće zdravstvene usluge: organizuju i
provode vakcinaciju djece prema kalendaru
vakcinisanja, učestvuju u određivanju dijagnoze i
liječenja najčešćih bolesti kod djece, rade u
savjetovalištu za djecu, sprovode sistematske
preglede djece.
Služba za medicinu rada
Služba za medicinu rada izdaje sve vrste ljekarskih i
uvjerenja za radna mjesta s posebnim uslovima, vrši
sistematske i periodične preglede, obavlja
kompjutersko ispitivanje vida, obavlja EKG s
47
Mastilović dr. Stojanka,
specijalista medicine
rada
032 / 444-360
kontrolnim internističkim uslugama, kontrole za
privremenu radnu nesposobnost i dr.
Stomatološka služba
U stomatološkoj službi organizovana je specijalistička
služba za cjelokupno područje Zeničko-dobojskog
kantona. Pacijentima se pružaju usluge iz oralne
hirurgije, protetike, ortodoncije, pedodoncije i bolesti
usta i parodontologije. Ova služba posjeduje
zubotehnički laboratorij i ovdje se pružaju sve vrste
laboratorijskih usluga, a organizovan je i rad RTG
tehničara na snimanju zuba i usta.
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za laboratorijsku dijagnostiku se sastoji iz
centralne laboratorije, 13 područnih laboratorija u
ambulantama opšte i porodične medicine i dvije
prigradske laboratorije u Nemili i Stranjanima.
Služba za higijenu i epidemiologiju
Služba za kućno liječenje i patronažu
Služba se bavi pružanjem zdravstvenih usluga
preventivne i kurativne primarne zdravstvene zaštite
na terenu. Služba pruža zdravstvene usluge na
području prigradskih i seoskih područja općine Zenica.
Na gradskom području ove usluge pružaju ambulante
porodične medicine.
doc. dr. Lejla
Ibrahimagić-Šeper
032 / 444-350
Kalčo Dženita,
diplomirani ing. Hemije
032 / 444-261
Bašić dr. Fatima
032 / 444-260
032 / 245-186
Apoteke
Apoteke su pravilno raspoređene po čitavom gradu.
Apoteke
Mr. Weiss
Crkvice
12. april
Europharm
Lamela
Radno vrijeme
0 – 24 h
7 – 20 h, subotom 8 – 15 h, nedjeljom ne radi
7 – 20 h, subotom 8 – 15 h, nedjeljom ne radi
8 – 20 h, subotom 8 – 15 h, nedjeljom 9 -13 h
8 – 22 h, nedjeljom 8 -16 h
Telefon
032 401 007
061 189 456
032 285 974
Stomatološke ordinacije
Pored ambulanti koje pružaju hitne i druge usluge, iz oblasti stomatologije na raspolaganju
Vam je veliki broj savremeno opremljenih privatnih stomatoloških ordinacija. Navest ćemo
samo neke:
Ordinacije
Stomatološka ordinacija „Oridens“
Stomatološka ordinacija „Dens“
Stomatološka ordinacija „Dr. Kaknjo“
Adresa
ul. Bistua Nuova br. 5a
ul. Jalimamov put br. 1
ul. Lamela C, Crkvice bb
48
Stomatološka ordinacija „Gafurović“
Stomatološka ordinacija „Hamidović dr. Indira“
Stomatološka ordinacija „Terzić“
ul. Masarikova br. 42
ul. Kočeva br. 35
ul. Armije BiH br. 16
4.7 Osiguranje
Na raspolaganju Vam je veliki broj osiguravajućih društava za lično životno osiguranje, koje
studenti mogu uzeti, ako za to imaju potrebu. Studenti, koji su strani državljani, mogu svoje
medicinsko međunarodno osiguranje regulisati preko ovih osiguravajućih društava. Također,
putem njih možete izvršiti i osiguranje svojih vozila, te druga osiguranja imovine i lica.
Za detaljnije informacije o uslovima osiguranja možete kontaktirati:
•
•
•
•
•
•
•
SARAJEVO-OSIGURANJE D.D., FILIJALA
ZENICA, TRG BIH 5,
CAMELIJA OSIGURANJE D.D. BIHAĆ,
POSLOVNICA ZENICA, SAFVET – BEGA
BAŠAGIĆA BB,
HERCEGOVINA OSIGURANJE, FILIJALA ZENICA,
KOČEVSKA ČIKMA 3,
VGT OSIGURANJE, FILIJALA ZENICA, BULEVAR
KULINA BANA 28,
TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO,
PODRUŽNICA ZENICA, ZMAJA OD BOSNE 27,
BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE, FILIJALA ZENICA, ISLAMBEGOVIĆA
PUT 2,
LIDO OSIGURANJE D.D. TUZLA, FILIJALA ZENICA, DR A. GOLDBERGERA 7.
4.8 Finansijske potpore za studiranje
Studenti na univerzitetima u Bosni i Hercegovini se u najvećoj
mjeri tokom studija finansiraju samostalno ili uz pomoć
roditelja. Univerzitet u Zenici ne daje finansijske potpore za
studiranje. Još uvijek je zanemarljivo mali broj stipendija koje
daju odgovarajuće vlade (kantonalne ili entitetske), kao i
stipendija koje nude kompanije i to uglavnom studentima na
završnim godinama studija.
49
Studenti mogu koristiti kredite koje daju banke za potporu studiranju, ali pod uslovima koje
definiše svaka banka posebno. Adrese najpoznatijih banaka u Zenici za informacije ove vrste
su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IKB - Investiciono komercijalna banka Zenica, Trg BiH 1., 032 404 766, 401 804, email: [email protected]
Gospodarska banka LT Banka Zagreb - filijala Zenica, Branilaca Bosne 2.,
Hypo Alpe Adria Banka, filijala Zenica, Poslovni centar „Roma“,
Central Profit Banka Sarajevo, filijala Zenica , Londža 79.,
Turkish Ziraat Bank.dd. BiH, poslovnica Zenica, Obalni bulevar,
ABS banka dd Sarajevo, filijala Zenica, Aska Borića 23.,
Union banka d.d. Sarajevo, filijala Zenica, Islambegovića put 5.,
Universal banka d.d. Sarajevo, članica Grupe Zagrebačke banke, poslovnica Zenica,
Trg BiH 4.,
UPI banka d.d. Sarajevo, filijala Zenica, Adolfa Goldbergera 7.,
Volksbank d.d. BiH, filijala Zenica, Trg Alije Izetbegovića 69.,
Raiffeisen Bank BiH, filijala Zenica, Mehmedalije Tarabara 15.
Banke pružaju mogućnost tranfera novca kako unutar BiH tako i sa najudaljenijim zemljama
svijeta kroz mrežu Western Union transfera novca. Također imaju bankomate na kojima
možete podići svoj novac od 0 do 24 h svih sedam dana u nedjelji.
4.9 Poslovi studentskih službi
Svaka organizaciona jedinica (fakultet) u sastavu Univerziteta u Zenici ima Odjeljenje za
studentske poslove (Studentsku službu), gdje studenti najčešće dolaze i dobivaju potrebne
informacije. Također se u studentskim službama predaju aplikacije za upis, tj. dostavljaju se
traženi dokumenti ili zahtjevi za izdavanje raznih uvjerenja (Uvjerenje o statusu studenta,
Uvjerenje o položenim ispitima i dr.). U studentske službe predaju se indeksi s upisnim
materijalima pri svakom novom upisu školske godine, kao i prijave za ispite. U prostorima
studentskih službi nalaze se oglasne table na kojima se mogu pronaći svi važniji oglasi i
obavještenja koji se tiču studija.
S obzirom na značaj koji studentske službe imaju za studente, te činjenicu da su to mjesta na
fakultetu gdje studenti najčešće svraćaju, one raspolažu svim informacijama u vezi sa
studijem. Možete ih kontaktirati na:
•
Fakultet za metalurgiju i materijale, [email protected], tel. + 387
(0)32 287 511, prostorija br. 4., prizemlje
50
•
•
•
•
•
•
•
Mašinski fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 449 120; 449 135,
prostorija 2002, prizemlje
Filozofski fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 243 547
Ekonomski fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 444 700
Pravni fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 444 710
Zdravstveni fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 444 780
Politehnički fakultet, tel. + 387 (0)32 449 120; 449 135
Islamski pedagoški fakultet, [email protected], tel. + 387 (0)32 402 919
4.10 Međunarodni programi
Međunarodni programi su vrlo značajna karika u radu
Univerziteta u Zenici. Naša je želja i htijenje da se svaki
nastavnik, asistent i student što aktivnije uključi u brojne
programe međunarodne saradnje, koji su razvijeni na
Univerzitetu ili se nude kroz brojne međunarodne programe. O
njima ćete najbolje saznati prateći svakodnevno web-stranicu
Univerziteta (www.unze.ba), prateći korisne linkove na koje Vas
ova stranica upućuje ili jednostavno kontaktirajući Ured za
međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, koji je smješten na
prvom spratu Rektorata Univerziteta u Zenici, ili putem adrese:
Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
Univerziteta u Zenici, Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i
Hercegovina, tel. +387 (0)32 444 420, 444 421, fax. 444 431, email: [email protected] ili rektorat-1©unze.ba
Univerzitet u Zenici učestvuje u svim međunarodnim programima
koji su dostupni univerzitetima u BiH (CARDS, Tempus, Frame
Program 6, Frame Program 7, Maria Currie, WUS, Socrates i dr.). Također učestvuje i u
programima koje nude ambasade stranih zemalja u BiH (DAAD, Robert Bosch, British
Council, Fulbreight i dr.) te u programima koje nude vlade stranih zemalja putem bilateralnih
ili drugih ugovora. Njihove oficijelne adrese u BiH i linkovi dostupni su Vam preko webstranice Univerziteta u Zenici.
U dosadašnjem radu Univerziteta u Zenici posebno je razvijena saradnja sa univerzitetima u
Barceloni (Španija), Torinu i Rimu (Italija), Grazu i Leobenu (Austrija), Erlangenu i Aachenu
(Njemačka), Ljubljani i Kopru (Slovenija), Osijeku i Zagrebu
(Hrvatska), Novom Sadu i Kragujevcu (Srbija), Istanbulu i
Adapazaru (Turska), Porsgrunu i Oslu (Norveška), Prince of
Songkla (Tajland) i dr.
Naša je želja i namjera da se ova saradnja i dalje širi, pa se u
tom smislu već radi na uspostavljanju saradnje sa univerzitetima
u Gelsenkirhenu (Njemačka), Luleu i Jenčepingu (Švedska),
Bernu (Švicarska), Firenci i L'Aquili (Italija), Bitoli (Makedonija) i
dr.
51
4.11
Učenje jezika
Učenje stranih jezika mora biti imperativ novih generacija studenata. Mobilnost studenata i
nastavnika kao jedna od najvažnijih tačaka Bolonjskog procesa moguća je samo uz aktivno
učenje i znanje stranih jezika. Kako ih učiti i naučiti:
•
•
•
•
Putem redovnih predavanja i vježbi na fakultetima,
Pohađanjem licenciranih kurseva stranih jezika u školama posebno certificiranim za
te namjere (Soroš, LMA, Interlingua, Step by step i dr.)
Centar za strane jezike «Step by step A. T.» vodeća je škola stranih jezika u Zeničkodobojskom kantonu ne samo po istraživanjima agencijâ za javno mijenje nego i zbog
uvođenja CEFR-a (Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike) još 2007.
godine. Stoga je ovo prva i jedina škola u Kantonu koja polaznicima omogućava da
stečene diplome koriste u svim evropskim državama i većim bh. gradovima. Stručni i
kreativni tim čini 16 profesora raspoređenih u dvije poslovnice u Zenici i Tešnju.
Centar uspješno udovoljava zahtjevima tržišta, a poseban akcent stavlja na praćenje
trendova i novih dešavanja u učenju i podučavanju stranih jezika. Profesori na
pristupačan i inovativan način pobuđuju interes i motivaciju kod polaznika. Temeljne
aktivnosti Centra su edukacija stranih jezika, humanitarni rad i organizovanje stručnih
edukativnih ekskurzija i izleta za svoje polaznike. Za više informacija posjetite
www.centar-sbs.com
Učestvovanjem na inostranim školama (seminarima, kursevima, tečajevima) koji su
mogući kroz programe međunarodne saradnje.
Šta je sa stranim studentima koji žele upisati Univerzitet u Zenici, a ne poznaju domicilni jezik
na kome se odvija nastava na Univerzitetu u Zenici? Najbolji je način upisati kurseve b/h/s
jezika (bosanski/hrvatski/srpski) koji će Vam uz svakodnevno učenje omogućiti da za nekih 3
- 6 mjeseci savladate osnove b/h/s jezika, koje ćete radeći, družeći se i studirajući
svakodnevno unapređivati. Gdje to uraditi? Obratite se Uredu za međunarodnu saradnju
Univerziteta i dobit ćete potrebne informacije i za to.
52
4.12
Odmor i razonoda
Univerzitetski prostori nisu namijenjeni samo za studiranje. Na
svakom fakultetu značajan dio vremena provest ćete u
studentskom restoranu (kafiću). Takve sadržaje ponudit će
Vam i Studentski centar. Vrijeme za odmor i razonodu možete
vrlo korisno provesti baveći se sportom.
Od atraktivnih mjesta za izlete preporučit ćemo Vam planine Smetovi (10 km od grada
Zenice) i Vlašić (60 km od Zenice) sa ski-terenima zimi i
planinskim sadržajima za bijeg od ljetnih vrućina. Ako ste za
odmor pored rijeke, idealna mjesta su Bistričak (udaljenost
22 km), Vrandučka tvrđava (10 km), dolina rijeke Lašve (18
km) i tok Babine rijeke (3 - 5 km). Možete se vrlo lijepo
odmoriti i na terenima Sportskog centra na Kamberovića
polju, udaljenom samo 10 minuta pješke od centra grada, ili pak u Centralnom gradskom
parku. Idealna mjesta za razonodu i odmor mogu biti i posjete predstavama u Bosanskom
narodnom pozorištu, Muzeju, Likovnoj galeriji, praćenje kuturnih sadržaja u BKC-u
„Preporod“, SKD-u „Prosvjeta“, HKD-u „Napredak“, Gradskoj biblioteci i njenim poetskim
večerima, Književnom klubu „Vrijeme“ ili nekom drugom sadržaju. Naravno, vrijeme za odmor
i razonodu možete provesti i na fudbalskoj, košarkaškoj, rukometnoj, ragbi ili nekoj drugoj
utakmici, kojih ima jako puno.
Preporučujemo Vam posjetu Muzeju grada Zenice (ul. Jevrejska 1., tel. 032 402 020,
[email protected]) i tvrđavi Vranduk, o kojoj ćete sve potrebne informacije te rezervacije
termina dobiti u Muzeju grada. Svakako nemojte zaboraviti da pogledate neku od predstava u
Bosanskom narodnom pozorištu (Trg BiH 3), kao i brojna gostovanja u okviru teatarskih
festivala: MESS-a i Bosanskohercegovačkog festivala drame.
Uz svoje domaćine ćete mjesta za izlaske (kafiće, klubove, restorane, diskoteke i dr.) brzo
naučiti. Među studentskom populacijom su najpopularniji: Collegium Club (Stara čaršija),
Gatto (pivnica na Papirnoj), Cabare (u Bosanskom narodnom pozorištu), Culture Club 072 (u
Biznis klubu), Klub knjige „Vrijeme“ i Stari sat (živa svirka i enterijer irskog puba) na
Meokušnicama, Cafe-slastičarna „Evropa“ (u Lameli), Biznis centar „AXA“, Ljetnja pozornica
„Mutvaq“, Klub „Avanti“ i dr.
Za proslave svojih diplomskih i magistarskih radova, kao i druge
proslave, preporučujemo Vam restorane Dubrovnik (u centru kod
Pošte), Ada (pored rijeke Bosne), Fontana (na rijeci Kočevi), Maredo
(na putu za Sarajevo, 032 421 326) i dr. Također, vrlo brzo ćete
upoznati i mjesta za shopping, kako ona u gradu Zenici, tako i ona u
bližem okruženju (npr. Poslovna zona Vitez, koja je udaljena 15 km sa
trgovačkim centrima FIS, Economic, GMS, Kesten, Kristal i dr.).
53
U slobodnim danima preporučujemo Vam odlaske u Travnik (udaljen oko 30 km od Zenice)
gdje možete posjetiti rodnu kuću i muzej nobelovca Ive Andrića, Zavičajni muzej, Tvrđavu,
čuvenu Lutvinu kafanu, izvor Plave vode i još niz drugih zanimljivosti. Oko 20 km od Travnika
su ski-tereni Vlašić –Babanovac. Dnevni izlet možete napraviti i do izletišta Bistričak (20 km
od Zenice), tvrđave Vranduk (15 km od Zenice), Tešnja (90 km), Zavidovića ili nekog drugog
grada regije. Preporučujemo Vam i posjetu biblioteci Samostana Kraljeva Sutjeska kod
Kaknja (oko 35 km od Zenice).
Univerzitet će Vam još ponuditi i tradicionalne brucoške i
apsolventske večeri, mašinijade, tehnologijade, ekonomijade,
univerzijade i drugo, kao i ono što se nikada ne zaboravlja:
apsolventske, stručne i naučne ekskurzije, ljetne škole i
univerzitete, posjete drugim univerzitetima i slične sadržaje. Kroz
ovakve sadržaje studenti Univerziteta u Zenici imali su priliku da
posjete univerzitete u Barceloni, Aachenu, Torinu, Ostravi, Pragu,
Istanbulu, Adapazaru, Ljubljani, Leobenu, Erlangenu, Firenci,
Rimu, Grazu i dr. Također su posjetili čuvene fabrike kao što su Audi, Siemens, Nissan, Seat,
Fiat, Ames, Beko i vidjeli Nou Camp i Sagradu Familiu u Barceloni, Knežev dvor u Monaku,
Dallijev muzej u Figuerasu, Arenu u Veroni, Muzej Ermitraž, Muzej Borodinske bitke, Zimski
dvorac u Moskvi i Sankt Petersburgu, te niz drugih kulturnih i historijskih znamenitosti.
I na kraju je, ali ne manje važna, preporuka da se u skladu sa
svojim afinitetima uključite u neki od brojnih klubova, sekcija i
društava u gradu koji se bave horskim pjevanjem (npr. Omladinski
gradski hor, Kamerni orkestar, Mješoviti hor i dr.), recitalom, plesom
(npr. Plesno-modni studio „Shadows“, Jazz klub „Gatto“, Književni
klub „Vrijeme“), slikarstvom („Prosvjeta“, „Preporod“), limenom
glazbom, šahom (ŠK „Napredak“, ŠK „Preporod“), planinarenjem
(PK „Grafičar“, „Metalno“, „Tajan“, „Tvrtkovac“, „Željezara“) i dr. S
prvim proljetnim danima uvjerit ćete se da je Zenica grad kafića,
otvorenih bašti, muzike, sporta i druženja.
4.13
Sportski sadržaji
Značaj sporta i bavljenja njime davno je uočen na fakultetima
Univerziteta u Zenici. Fizička kultura je kao nastavni predmet
gotovo od osnivanja Univerziteta prisutna na fakultetima na
svim godinama studija. Tu su i tradicionalna takmičenja u
okviru brucoških igara svih fakulteta i takmičenja u okviru
54
„Olimpijade malih sportova“, koju godinama organizuje Društvo pedagoga fizičke kulture
Zenica, a koja je prilika za takmičenje studenata u malom fudbalu, košarci, odbojci, plivanju,
skijanju i drugim sportovima.
Kao rijetko koji univerzitetski centar u BiH i šire, Univerzitet u
Zenici Vam nudi bavljenje sportom u okviru univerzitetske
sportske dvorane u kampusu (košarka, odbojka, mali fudbal,
teretana i dr.) i na terenima Sportsko rekreacionog centra na
Kamberovića polju, koji je udaljen samo deset minuta pješke
od kampusa. Tu su tereni za fudbal na travi, asfaltnoj podlozi i
vještačkoj travi, tereni za atletiku, košarku, odbojku, tenis –
otvoreni tereni i balon sala. Neposredno pored Studentskog
centra je kompleks otvorenih (ljetnih) bazena te niz drugih
sportskih sadržaja. U blizini Pedagoškog fakulteta je zatvoreni (zimski) bazen, a otvoreno je i
klizalište. Univerzitet Vam nudi i bavljenje biciklizmom u rekreativnim i malo ekstremnijim
varijantama (BK klub „Finish“).
Ako ste aktivni sportista na raspolaganju su Vam brojni profesionalni i amaterski klubovi, čiji
su rezultati poznati i van granica BiH (FK „Čelik“, Košarkaški klub „Čelik“ Zenica, Plivački klub
„Zenica“, Sk-klub, Karate klub i dr.). Za one sklonije ekstremnijim sportovima (planinarenje,
paraglajding, rafting i sl.) preporučujemo Klub ekstremnih sportova „Scorpio“.
Savjetujemo Vam da se po upisu na Univerzitet obratite u Sportski
savez studenata Univerziteta u Zenici radi informisanja o
mogućnostima bavljenja sportom u gradu Zenici i sticanja brojnih
beneficija za korištenje sportskih sadržaja u gradu. Sportski savez
studenata nalazi se u okviru sportske dvorane u kampusu (pozovite
na 032 449 120 dr. Aleksu Stankovića).
4.14 Unija studenta i druge studentske organizacije
Unija studenata Univerziteta u Zenici organizovana je i djeluje putem
svojih predstavnika u Senatu Univerziteta u Zenici, te samostalno, a u
cilju poboljšanja nastavno-naučnog procesa, životnog standarda
studenata, informisanja studenata i organizovanja kulturnih, sportskih i
drugih aktivnosti.
55
Sportski savez studenta postoji već kao samostalna forma na Univerzitetu i pokazao je
zavidnu aktivnost u dosadašnjem radu. Tu su i Centar za interdisciplinarne programe, Centar
za inovativnost i preduzetnišvo, Centar za menadžment, kvalitet i razvoj, i dr.
Detaljnije informacije o Uniji studenata Univerziteta u Zenici možete
pronaći na www.su.unze.ba ili ih kontaktirati na e-mail: [email protected]
ili posjetiti u prostoru Unije studenata u zgradi Rektorata Univerziteta u
Zenici (tel. 032 444 420).
4.15 Ostale korisne informacije
Sigurno je da i pored naše najbolje namjere sve informacije, koje Vas interesuje o
Univerzitetu u Zenici, gradu, regiji Srednje Bosne ili Bosni i Hercegovini, nećete moći pronaći
u ovom Informacijskom paketu. Za njih Vam treba malo više vremena i malo istraživačkog
duha. Ovdje Vam dajemo još neke:
Biblioteke
Središte Univerzitetske biblioteke nalazi se u Rektoratu, a na fakultetima/organizacionim
jedinicama Univerziteta smještena su odjeljenja Univerzitetske biblioteke, odnosno fakultetske
biblioteke. Svaki fakultet Univerziteta raspolaže odgovarajućom bibliotečkom građom, a
bogatstvo fakultetskih bibliotečkih fondova ovisi prvenstveno o tradiciji fakulteta - stariji
fakulteti imaju bogat bibliotečki fond, a oni mlađi svoj bibliotečki fond još uvijek razvijaju.
Od 2009. godine je Univerzitetska biblioteka uključena u sistem COBISS, odnosno u
regionalni Kooperativni online bibliografski sistem i servis, čime je na bazi COBISS-a
započela izgradnja virtualne univerzitetske biblioteke. Drugim riječima, ova baza podataka
omogućava da se putem Interneta pretražuju bibliotečki fondovi biblioteka koji su uključeni u
ovaj sistem. Za sada u sistem COBISS uključeni su, odnosno kataloški se obrađuju,
bibliotečki fondovi centralne zbirke u Rektoratu, te bibliotečki fondovi Mašinskog fakulteta i
Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Najvećim bibliotečkim fondom raspolaže Metalurški institut ''Kemal Kapetanović'', koji čini više
od polovine ukupnog fonda Univerziteta, dok bogatim bibliotečkim fondovima raspolažu i
Pedagoški, Mašinski i Fakultet za metalurgiju i materijale.
56
Pored Univerzitetske biblioteke, odnosno fakultetskih biblioteka, studentima Univerziteta na
raspolaganju je i Opća biblioteka u Zenici sa svojim Centralnim odjeljenjem u Školskoj ulici 6.
(tel. 032 407 600) ili na www.biblioze.ba, koja također raspolaže izuzetno bogatim
bibliotečkim fondom i uvijek punom gradskom čitaonicom. Pored Centralnog odjeljenja, u koji
je uključen Američki kutak s građom na engleskom jeziku, Opća biblioteka raspolaže i
dislociranim odjeljenjima u gradskim naseljima Crkvice, Radakovo i u Sarajevskoj ulici, te
dječijim odjeljenjem u ulici Aska Borića.
Usluge kompjuterskih centara, održavanje i nabavka računara
Kompjuterski centri su locirani na fakultetima i pružaju
cjelodnevnu mogućnost studentima za rad i pristup Internetu.
Pored ovih, u gradu je veliki broj internetskih klubova i kafea,
koji Vam omogućuju korištenje kompjutera po cijeni od 1,5
KM/sat.
Veliki broj specijaliziranih prodajnih (servisnih) radnji za održavanje i nabavku računara nalazi
se neposredno u zoni univerzitetskog kampusa.
Fotokopiranje
Usluge fotokopiranja su moguće u servisima koji postoje na svim fakultetima i rade po vrlo
povoljnim cijenama (cca. 0,05 - 0,10 KM/stranici, a u kopirnici „Student“ u Metalurg City
Centru za 0,03 KM/str.). U zoni kampusa nalazi se veći broj privatnih kopirnica, koje rade
svakim radnim danom od 8 do 20 h, pa i subotom, i pružaju vrlo kvalitetnu uslugu, koja
uključuje i kopiranje na većim formatima i kopiranje u boji.
Mali akademski rječnik
univerzitet
fakultet
odsjek
predmet
ispit
diplomski studij
postdiplomski studij
University
Faculty
Department
Course
Exam
Graduate Study
Postgraduate Study
57
doktorski studij
visoko obrazovanje
(VO)
ugovor o učenju
prijepis ocjena
školarina
Doctoral Study
Higher Education
(HE)
Learning
Agreement
Transcipt of
Records
Tuition Fee
Način dolaska u grad Zenicu
Ako dolazite izvan Bosne i Hercegovine i koristite avionski prevoz, najbliži međunarodni
aerodrom je Sarajevo, udaljen je oko 70 km od Zenice. Svakodnevne direktne letove imate za
Budimpeštu, Zagreb, Minhen, Beč, Beograd, Cirih, Istanbul, Milano, a moguća je veza i s
drugim destinacijama. Više na www.sarajevo-airport.ba. Aerodrom je udaljen oko 10 km od
centra Sarajeva.
Za putovanje od Sarajeva do Zenice najbolje je da koristite autobus ili voz, kojim putujete
prosječno 1 h 10 min. Autobusi saobraćaju na svaki sat a vozovi nešto rjeđe.
Vozom, automobilom ili autobusom možete doći iz većine gradova Jugoistočne i Centralne
Evrope za oko 3-4 sata vožnje (Beograd, Zagreb, Split, Novi Sad), Ljubljana, Maribor (6 sati),
Graz, Trieste, Budimpešta (7 sati) itd. Direktne veze vozom imate za Budimpeštu, Zagreb,
Ploče, Sarajevo, a uz presjedanje možete stići i do drugih evropskih centara (Ljubljana,
Beograd, Venecija, Milano, Barcelona i dr.). Za planiranje putovanja vozom preporučujemo
Vam www.bahn.de
Zvanična valuta
Zvanična valuta u BiH je konvertibilna marka (KM). Sve informacije o odnosu domaće valute i
ostalih valuta možete dobiti na www.cbbih.com
58
Zemlja
EMU
Australija
Kanada
Hrvatska
Češka R
Danska
Mađarska
Japan
Litvanija
Norveška
Švedska
Švicarska
Turska
V.Britanija
SAD
Rusija
Srbija
Šifra valute Oznaka valute Jedinica Kupovni
978
036
124
191
203
208
348
392
440
578
752
756
949
826
840
643
941
EUR
AUD
CAD
HRK
CZK
DKK
HUF
JPY
LTL
NOK
SEK
CHF
TRY
GBP
USD
RUB
RSD
1
1
1
100
1
1
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1.955830
1.564758
1.490861
25.896867
0.075566
0.262378
0.618816
1.993400
0.565032
0.254791
0.220837
1.607167
0.818210
2.367646
1.532794
0.048012
1.860713
Srednji
Prodajni
1.955830
1.568680
1.494597
25.961771
0.075755
0.263036
0.620367
1.998396
0.566448
0.255430
0.221390
1.611195
0.820261
2.373580
1.536636
0.048132
1.865376
1.955830
1.572602
1.498333
26.026675
0.075944
0.263694
0.621918
2.003392
0.567864
0.256069
0.221943
1.615223
0.822312
2.379514
1.540478
0.048252
1.870039
SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 01. 2012 = USD
SDR (Special Drawing Rights) na dan 06. 01. 2012 = BAM
1.53013
2.342419
Droge
Upotreba opojnih narkotika i droga je strogo zabranjena i zakonski kažnjiva u BiH.
Posjedovanje ili korištenje droga i opojnih sredstava smatra se krivičnim djelom prema
zakonima BiH i podliježe zakonskim i novčanim sankcijama.
Pošta i telefon (PTT)
Poštanske usluge su na raspolaganju radnim danima od ponedjeljka do petka od 7 do 20 h.
Subotom pošte rade od 7 do 15 h. Pozivni znak za Bosnu i Hercegovinu je + 387. Prefiks
Zeničko-dobojskog kantona je 032. Kada zovete broj u Zenici, a nalazite se izvan BiH treba
59
da birate + 387 32 i traženi broj, a ako pozivate unutar BiH, onda je dovoljno 032 i traženi
broj. Isto vrijedi i za mreže mobilne telefonije. Na raspolaganju su Vam tri mreže mobilne
telefonije: BH Telecom 061 i 062 (www.bhtelecom.ba), m:tel 065 (www.mtel.ba) i HT Mostar
ERONET 063 (www.eronet.ba) s približno istim spektrom usluga i cijena (preplatnički ugovor
ili prepaid service već od 2 KM pa do apoena od 10, 20 i 50 KM). Možete koristiti i kartice za
pozivanje sa javnih govornica, i to za 4 KM karticu od 100 impulsa, te kartice od 5, 10, 20 i 50
KM. Javne govornice se nalaze na pješačkim zonama i objektima od javnog interesa.
Hoteli i pansioni
Za kraće boravke u Zenici sigurno je da ćete koristiti neki od
hotela. U ponudi su hoteli: „Internacional“ 3* (tel. 032 282 888),
„Dom penzionera“ 3* (tel. 032 419 424), „Rudar“ 2* (tel. 032 419
103), kao i privatni pansioni: „Fontana“, „Almy“, „Maredo“ i dr. Svi
navedeni hoteli-pansioni nalaze se u užoj i široj gradskoj zoni i do
njih se može doći pješke.
Br.
1.
Naziv
hotela/motela
Hotel
Internacional
Kategorija
Adresa
3*
Obalni bulevar 29
Poslovni centar
Kamberovići
Školska 10
2.
Hotel Zenica
4*
3.
Hotel
Dubrovnik
Hotel
Dom
penzionera
Hotel Rudar
4*
7.
Pansion
Fontana
2*
Kočeva bb
(Pored Kampusa)
8.
Motel Almy
3*
9.
Motel Maredo
3*
Vrandučka bb Pečuj
Autoput M17
ZE-DO
Bistua Nuova 4A
Autoput M17
Zenica - Sarajevo
4.
5.
3*
2*
Prve zeničke brigade 1
D
(Babina rijeka)
Stjepana Radića 4
Kontakti
Tel: 032 240 150 Fax: 032 242 337
E- mail:
[email protected]
Tel/Fax: 032 209 600 / 032 209 601
E- mail: [email protected]
Tel/Fax: 032 202 700 / 032 202 711
E- mail: [email protected]
Tel: 032 424 284 Fax: 032 419 424
E- mail:
[email protected]
Tel: 032 242 855 Fax: 032 403 285
E- mai: (nema)
Tel/Fax: 032 462 999 Mobile: 061 060
061
E- mail: [email protected]
Website: www.pansion-fontana.ba
Tel: 032 446 070 / 032 446 071
E- mail [email protected]
Website: www.motel.almy.ba
Tel. 032 421 326
Vlasnik Mareda 062 728 905
E-mail: [email protected]
Supermarketi
Najveći broj supermarketa radi svakim radnim danom i subotom od 8 do 22 h a nedeljom od 8
do 18 h. Veliki trgovački centri, koji su obično izvan gradskih središta, nude Vam mogućnosti
povoljnije kupovine i česte vikend-ponude. Prodaja alkohola i cigareta nije ograničena za
osobe starije od 18 godina.
60
Obdaništa
Za goste Univerziteta, koji su na UNZE-u u sklopu dužeg boravka, te za studente, koji su u
braku, na raspolaganju je nekoliko obdaništa za djecu uzrasta od 1 do 7 godina. Locirani su
po cijeloj gradskoj zoni, a najbliže kampusu su obdaništa „Dunja“ (u Centralnom parku) i
„Pčelica“ (na vrhu kampusa u ulici Travnička cesta) te „Poletarac“ u blizini Studentskog doma.
Također, dijete možete povjeriti i obdaništu „Kevser“ u Crkvicama, koje radi od 7 do 19 h
svakog dana, pa čak i subotom. Obdanište mogu koristiti djeca do 4. razreda osnovne škole,
kojima je na raspolaganju i Kreativna radionica Kevsera.
Obdanište
Kontakt osoba
Telefon
Pinokio
Čunjalo Erna / Esada
Obralić
245-501
Radost
Gasal Jasmina /
Mladenka Novalić
222-534
Pčelica
Aida Fejza / Amra
Huseinspahić
443-900
Dunja
Svjetlana Gavran /
Senada Karić
240-734
Poletarac
Milica Nurković / Majda
Fazlinović
245-501
Sead Škrgo
Amela Fetić / Majda
Hadžić
423-0
Električni napon
Električni napon je u kućama, studentskim objektima, fakultetima i drugim mjestima 220 V a
frekvencija struje je 50 Hz, ako drugačije nije naznačeno. Za priključak nisu potrebni nikakvi
adapteri, izuzev za korisnike koji dolaze iz USA i UK.
Zakon protiv pušenja
U BiH je na snazi Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, prema kojem je
upotreba duhanskih prerađevina zabranjena u odgojnoobrazovnim ustanovama, ustanovama
za smještaj i boravak djece i studenata, zdravstvenim ustanovama, socijalnim ustanovama,
61
drugim javnim ustanovama, te u svim federalnim, kantonalnim i gradskim institucijama,
slastičarnicama i mliječnim restoranima, kao i zatvorenim objektima u kojima se održavaju
kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja, itd. Prema ovom
Zakonu kaznit će se novčanom kaznom od 30 KM na licu mjesta fizička osoba koja puši u:
ustanovama, preduzećima, ugostiteljskim objektima, sredstvima prijevoza, itd.
Vremenska zona
Bosna i Hercegovina je u centralnoj evropskoj zoni (GMT) za računanje vremena (isto kao
npr. i Ljubljana, Brisel, Beč, Pariz). Kao i u drugim zemljama Evrope postoji zimsko i ljetno
računanje vremena. Zimsko računanje vremena počinje posljednje nedjelje oktobra i traje do
posljednje nedjelje marta.
Klima
Umjereno kontinentalna sa toplim ljetima (prosječne dnevne temperature od 25 do 30 C) i
o
hladnim zimama (od -5 do +5 C). Vlažnost je mala. Nadmorska visina grada od 350 m/nm
uvjetuje relativno hladnije jutarnje temparature i hladnije noći. Snijeg je uobičajen u periodu
decembar – januar – februar.
o
Religije
Najveći broj stanovnika Zenice je islamske vjeroispovijesti, a postoji i znatan broj pripadnika
katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Vjerske se bogomolje za sve navedene konfesije
nalaze u užem gradskom središtu.
Mediji
U gradu, koji je nekada vjerovatno imao najviše satelitskih antena po glavi stanovnika u
Evropi, mediji i danas igraju važnu ulogu. Na raspolaganju su vam programi bh. televizijskih
kuća (BHT, FBiH, PinkBH, Hayat, TV Zenica, OBN i dr.), a najveći dio gradske teritorije na
mreži je kablovske televizije (analogna CATV za 15 KM mjesečno omogućava praćenje 65
62
najgledanijih TV kanala na više televizora u stanu korisnika). Za više informacija
www.telemach.ba
Od domaćih medija izdvajamo Radio Zenicu, BM radio, Radio Zenit, TV Zenica i NIP Naša
riječ (www.nasarijec.ba).
Internet
Firma Telemach osim kablovske televizije nudi i kablovski Internet. Priključenje je besplatno u
roku od 24h. Paketi i cijene su dostupni na www.telemach.ba
Pristup Internetu moguće je osigurati i putem BH Telecoma (www.bhtelecom.ba) te M&H
Company (www.hs-hkb.ba).
Politički sistem i uređenje
Bosna i Hercegovina je zemlja sa višepartijskim i višeparlamentarnim sistemom. Sastoji se od
dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske. Federacija BiH se sastoji od deset kantona, a
jedan od njih je i Zeničko-dobojski. Glavni grad države je Sarajevo, a centar Zeničkodobojskog kantona je grad Zenica. Kantoni predstavljaju regionalne jedinice samouprave, koji
objedinjavaju od 10 do 15 opština regije. Imaju zakonodavnu i izvršnu vlast te velike
mogućnosti međunarodne saradnje. Zeničko-dobojski kanton član je Vijeća regija Evrope i
2005. godine je proglašen za jednu od najprosperitetnijih regija za investicije u Evropi.
Adrese stranih ambasada i konzularnih predstavništava u BiH
U Sarajevu
Albanija: Telali br. 19;
Azerbejdžan: Ljubljanska 9;
tel.: 033 547420; fax: 033 574 421
tel.: 033 204 708; fax: 033 215 337
Australija: Počasni konzulat, Titova 6/III;
Bangladeš: Počasni generalni konzulat,
Husrefa Redžića 13;
tel.: 033 206 167; fax: 033 251 238
tel.: 033 665 444; fax: 033 665 444
Austrija: Džidžikovac 7;
Belgija: Grbavička 4;
tel: 033 279 400; fax: 033 668 339
63
tel.: 033 208 362, fax: 033 207 462
tel: 033 810 760; fax: 033 810 760;
Brazil: Grbavička 4;
Malezija: Radnička 4A;
tel.: 033 921 802; fax: 033 921 804
tel: 033 201 578; fax: 033 810 036
Bugarska: Radnička 30;
Malta: Mula Mustafe Bašeskije 12;
tel: 033 668 191; fax: 033 668 189
tel: 033 668 632; fax: 033 668 632
Crna Gora: Talirovića 4;
Nizozemska: Grbavička 4, I sprat;
tel.: 033 239 925; fax: 033 239 928
tel: 033 562 600; fax: 033 223 413
Češka: Franjevačka 19;
Norveška: Ferhadija 20;
tel.: 033 447 525; fax: 033 447 526;
tel: 033 254 000; fax: 033 666 505
Egipat: Nurudina Gackića 58;
Njemačka: Skenderija 3;
tel: 033 666 498; fax: 033 666 499
tel: 033 565 300; fax: 033 206 400
EU: Skenderija 3a;
Pakistan: Emerika Bluma 17;
tel.: 033 254 700; fax: 033 666 037
tel: 033 211 836; fax: 033 211 837
Francuska: Mehmed-beg Kapetanović
Palestina: Ul. Džinina 33;
Ljubušak 18;
tel: 033 571 445; fax: 033 237 312;
tel: 033 282 050; fax: 033 282 052;
Poljska: Višnjik 20;
Grčka: Obala Maka Dizdara 1;
tel: 033 290 500; fax: 033 290 519;
tel.: 033 203 516; fax: 033 203 512
Rumunija: Čobanija 28;
Hrvatska: Mehmeda Spahe 16;
tel: 033 207 447; fax: 033 668 940
tel: 033 251 640; fax: 033 472 434;
Rusija: Urijan Dedina 93;
Indonezija: Splitska 9;
tel: 033 668 147; fax: 033 668 148
tel.: 033 568 510; fax: 033 568 528
Saudijska Arabija: Kalemova 40;
Iran: Obala Maka Dizdara 6;
tel: 033 211 861; fax: 033 212 204
tel: 033 650 210; fax: 033 663 910
San Marino: Mjedenica 33;
Italija: Čekaluša 39;
tel.: 033 223 447
tel: 033 203 959; fax: 033 659 368
Sjedinjene Američke Države:
Japan: Bistrik 9;
Roberta C. Frasurea 1, tel: + 33 704 000
tel: 033 209 580; fax: 033 209 583
fax: +387 33 659 722
Katar: Dajanli Ibrahim-bega 23;
Slovačka: Trnovska 6;
tel.: 033 565 810; fax: 033 205 351
tel.: 033 716 440; fax: 033 716 410;
Kina: Braće Begić 17;
Slovenija: Bendbaša 7;
033 215 102; fax: 033 215 108
tel: 033 572 450; fax: 033 271 270
Libija: Patriotske lige 45;
Srbija: Obala Maka Dizdara 3a;
tel: 033 200 621; fax: 033 226 423;
tel: 033 260 080; fax: 033 221 469
Mađarska: Splitska 2;
Španija: Maguda 18;
tel.: 033 205 302; fax: 033 268 930;
tel: 033 584 000; fax: 033 239 155;
Makedonija: Splitska 57;
Švedska: Ferhadija 20;
64
tel: 033 276 030; fax: 033 276 06
tel.: 033 295 156; fax: 033 295 156;
Švicarska: Zmaja od Bosne 11;
Vatikan: Pehlivanuša 9;
tel: 033 275 850; fax: 033 570 120;
tel: 033 551 055; fax: 033 551 057
Turska: Vilsonovo šetalište;
Velika Britanija: Tina Ujevića 8;
tel: 033 568 750; fax: 033 568 777;
tel: 033 282 200; fax: 033 282 203
Ukrajina: Fra Anđela Zvizdovića 1;
U Mostaru
Generalni konzulat Republike Hrvatske:
Generalni konzulat Republike Turske:
Zagrebačka 8;
Mala Tepa 24;
tel: 036 316 630; fax: 036 315 630
tel: 036 551 209; fax: 036 552 583
U Banjoj Luci
Austrija: Jovana Dučića 52;
Hrvatska: Milana Karanovića 1;
tel: 051 311 144; fax: 051 325 010;
tel: 051 259 900; fax: 051 258 667
Za više informacija www.mvp.gov.ba
65
5. NAJVAŽNIJI ELEMENTI BOLONJSKOG PROCESA I ECTS-A
NA UNZE-U
5.1 Najvažnije o Bolonjskom procesu
Bolonjska deklaracija ili tačnije Bolonjski proces svakako se
danas u univerzitetskim krugovima i šire jako često spominje.
Zvanično započet Bolonjskom deklaracijom od 19. juna 1999.
godine, Bolonjski proces počiva na nizu dokumenata i
deklaracija, počevši od Magna Charta Universitatum od 18.
septembra 1988. godine, u kojoj se daju osnovni principi
utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta, pa preko
Lisabonske konvencije, Sorbonske deklaracije, Bolonjske
deklaracije, Salamanske konvencije, Praškog i Berlinskog komunikea, do konferencije u
Bergenu (Norveška) u maju 2005. godine.
Suština Bolonjskog procesa iskazana je Bolonjskom
deklaracijom, kojom se 29 evropskih ministara obavezalo da će
uspostaviti Evropsko područje visokog obrazovanja do 2010.
godine, te da će promovirati evropski sistem visokog obrazovanja
širom svijeta. Samo ovakav evropski obrazovni sistem može
ostvariti željeni sinergijski efekt, kojim bi se omogućilo podizanje
konkurentnosti i u ekonomskom i u kulturno-obrazovnom domenu
spomenutog područja.
Provođenje ove ideje u praksu bi se trebalo, a u skladu sa već spomenutom Bolonjskom
deklaracijom, ostvariti kroz:
1.
2.
3.
4.
Usvajanje sistema lako razumljivih i uporedivih akademskih zvanja,
Usvajanje sistema sa dva glavna ciklusa (dodiplomski i postdiplomski),
Uspostavu kreditnog sistema – ECTS,
Promoviranje mobilnosti otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog
kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja,
5. Unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih
kriterija i metodologija,
6. Promoviranje evropske dimenzije u visokom obrazovanju.
Kao dopunu ove liste, Praški komunike je naglasio sljedeće elemente bitne za područje
visokog obrazovanja:
1. Lifelong learning - cjeloživotno učenje,
2. Uključivanje studenata,
3. Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti Evropskog područja visokog obrazovanja
drugim dijelovima svijeta.
66
Samit u Bergenu (Norveška) u maju 2005. godine potcrtao je nove strateške odrednice za rad
u periodu od 2005. do 2007. godine, koje su ukratko dolje navedene.
5.2 Opšte o ECTS-u
Jedan od osnovnih „alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste
ECTS – Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope
omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.
European Credit Transfer System (ECTS) – evropski sistem prenosa bodova/kredita
osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih
obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama
Evrope. Čitav sistem zasnovan je na bodovima, koji izražavaju opterećenje studenta u
savladavanju određenog programa studija. Dakle, u najkraćem možemo reći da je to ”težinski
faktor” nekog predmeta ili studija, ali u cilju racionalizacije prostora studija u Evropi jasno je
rečeno da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, 30 za
semestar, odnosno 20 za trimestar. Primjena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi
doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost
prenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne
pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje i studenata i nastavnika. ECTS sistem
nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija koji je student završio, a koji je od velikog
značaja za poslodavce.
Credits – bodovi ili krediti (poeni) su ključni element ECTS-a. Bodovi/krediti se dodjeljuju
pojedinim kursevima/modulima/predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog
programa studiranja (projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, ispiti, rad na terenu,
disertacije, itd.). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta za
savladavanje predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja
određenog programa.
ECTS je prije svega efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programa koje nude
visokoobrazovne institucije i diploma koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i
time širi mogućnost izbora za studente. Sistem olakšava institucijama priznavanje rezultata
studenta u savladavanju određenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za
vrednovanje istog – ECTS bodovima. Time se osigurava jedinstven pristup u tumačenju
nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi.
U NAJKRAĆEM opšta filozofija ECTS je omogućavanje fleksibilnosti.
67
5.3 Mali rječnik ECTS-a
Definicije i upotreba izraza ECTS-a razlikuju se u pojedinim državama. Da bi se izbjegli
nesporazumi, u nastavku su uz rječnik pojmova ECTS-a data i kratka objašnjenja, potpuno
usklađena s definicijama korištenim u Lisabonskoj konvenciji o priznavanju kvalifikacija i
Bolonjskoj deklaraciji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACADEMIC RECOGNITION (akademsko priznavanje)
- odnosi se na priznavanje predmeta (kolegija),
kvalifikacija ili diploma izdatih od jedne (domaće ili
strane) visokoškolske ustanove i priznate od druge
ustanove. Obično je to temelj za pristup daljnjem
novom studiju na drugoj instituciji (kumulativno
priznavanje) ili kao priznavanje u svrhu izbjegavanja
ponovnog studiranja već poznatih elemenata studija
(priznavanje naprednog studija).
ACCESS TO HIGHER EDUCATION (pristup visokom obrazovanju) - odnosi se na
pravo kvalificiranih kandidata da apliciraju i budu uzeti u razmatranje za upis na viši
stepen obrazovanja. Pristup se razlikuje od upisa kada kandidat zaista sudjeluje u
programu visokog obrazovanja.
ACCREDITATION (akreditacija) - je postupak u kojem jedna visokoobrazovna
ustanova dobiva pravo od jednog drugog nadležnog autoriteta da podijeli i/ili prizna
svjedočanstva i kvalifikacije. To pravo može dati država, vladina agencija ili neka
druga domaća ili strana visokoškolska ustanova.
ADMISSION (prihvatanje) - radnja ili sistem koji omogućava kvalificiranom kandidatu
da prati studije na željenoj instituciji i na željenom programu.
ASSESSMENT (ocjena) - odnosi se na postupak
utvrđivanja
kvaliteta
obrazovanja
visokoškolske
ustanove ili programa (pismena ocjena vanjskih
kvalifikacija od strane kompetentnog autoriteta). Ovaj se
izraz, također, odnosi i na ocjenu studentske
sposobnosti i vještine unutar studijskog programa.
AWARD (priznanje) - koristi se sinonimno kao
kvalifikacija. Označava stvarni priznati naslov (titulu)
dodijeljene ili dobivene kvalifikacije.
COE, Council of Europe - Vijeće Europe.
COMPETENT RECOGNITION AUTHORITY (kompetentan autoritet za priznavanje) je službeno tijelo, ustanova ili osoba s ovlaštenjima da donosi pravovaljane i
obavezujuće odluke o priznavanju stranih kvalifikacija.
COORDINATOR (koordinator) - uloga univerzitetskog koordinatora sastoji se u
osiguranju provođenja ECTS načela i mehanizama. Brine se o proceduri
akademskog priznavanja kolegija (predmeta) položenih na partnerskom univerzitetu i
pomaže razumijevanju ostalih dokumenata.
COURSE (nastavni predmet, kolegij) - dio nastavnog programa koji je obično
samostalan i ocjenjivan odvojeno. Potpuni program studija je normalno sastavljen od
nekoliko nastavnih predmeta.
CREDENTIAL (svjedodžba) - dodijeljeno priznanje, diploma ili kvalifikacija.
CREDIT EVALUATOR (komisija za priznavanje stranih diploma) - osoba ili komisija
koja prosuđuje priznavanje stranih kvalifikacija
CREDIT (bod) - koeficijent opterećenja studenta je ključni element ECTS-a, koji
omogućava mjerenje rezultata učenja postignutih u predviđenom vremenu na danoj
razini. Predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u
savladavanju predviđenog gradiva, a dodjeljuje se studentu nakon uspješnog
završetka određenog programa.
DIPLOMA – odnosi se na bilo kakvu formalno dodijeljenu kvalifikaciju, svjedodžbu ili
priznanje.
DIPLOMA SUPLEMENT (dodatak diplomi) - opis studija koji je nositelj kvalifikacije
uspješno završio, uključujući bitne informacije o njezinoj prirodi, razini i primjeni.
EC, European Commision – Evropska komisija.
68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ECTS (Evropski sistem prijenosa bodova) - osmišljen je kao jedinstven sistem koji
omogućava lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na
univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama širom Evrope. Primjena ECTS-a
doprinosi pokretljivosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača u evropskom
prostoru visokog obrazovanja. Također omogućuje akumulaciju i prijenos bodova, te
međunarodno priznavanje perioda studija obavljenog u inozemstvu.
ENIC (European National Information Centre on Academic Recognition and Mobility,
Council of Europe/UNESCO) - Evropski informacioni centar za akademsko
priznavanje i pokretljivost (Vijeće Evrope/UNESCO).
FAIR RECOGNITION (pošteno priznavanje) - načelo da postupak priznavanja treba
biti transparentan, koherentan i pouzdan. Ne treba tražiti tačnu jednakovrijednost u
smislu identičnosti studija, nego radije "prihvatljivost" kvaliteta i kvantiteta
proučavanih tema.
FRANCHISE (franšiza, povlastica) - situacija u kojoj jedna ustanova daje pristanak
drugoj ustanovi (nacionalnoj ili međunarodnoj) da izdaje odobreni program sve dok
zadržava kontrolu nad sadržajem programa, izvođenjem, ocjenjivanjem i
održavanjem kvaliteta.
FIELD OF STUDY (područje studija) - glavne discipline ili tematsko područje
kvalifikacije.
HIGHER EDUCATION (visokoškolsko obrazovanje) - svi tipovi predmeta ili skupovi
predmeta (programi), vježbanje ili vježbanje za istraživanje na nivou višem od
srednjoškolskog, koji su priznati od ovlaštenih ustanova da predstavljaju njihov
visokoškolski sistem.
HIGHER EDUCATION INSTITUTION (ustanova visokoškolskog obrazovanja) priznata javna ustanova koja pruža visoko obrazovanje.
INFORMATION PACKAGE (informacijski paket) – vodič kroz program i pravila
studija na određenoj visokoškolskoj instituciji, koji daje kompletne informacije o
obrazovnim profilima, predmetima (kolokvijima/kursevima) (obaveznim i izbornim) i o
sistemu studiranja. Informacijski paket mora sadržavati opis sadržaja predmeta,
predviđeno opterećenje za njihovo savladavanje (ECTS) bodove, detalje o sistemu
polaganja ispita, način ocjenjivanja. Također treba da budu pružene informacije o
samoj instituciji, uslovima života (smještaj, osiguranje, medicinska zaštita) i o ostalim
aktivnostima na univerzitetu, fakultetu i njegovim odjeljenjima.
ISCED (International Standard Classification of Education UNESCO) - Međunarodna
standardna klasifikacija obrazovanja.
LEARNING OUTCOMES (rezultati učenja) - specifične intelektualne i praktične
vještine usvojene i testirane uspješnim obavljanjem jedinice, predmeta ili cijelog
studijskog programa.
LEVEL (nivo) - mjesto kvalifikacije u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Normalno,
postoji nacionalna hijerarhija kvalifikacija. Broj nivoa visokoškolskih kvalifikacija varira
među zemljama i/ili vrstama visokoškolskog obrazovanja.
LEVEL INDICATORS (pokazatelji nivoa) - mogu ići od bilo kakve informacije o ulozi
kvalifikacije do krajnje detaljizovane specifične izjave o prirodi, vještinama i
kompetencijama pridruženim uspješno završenom dijelu ili
cijeloj kvalifikaciji.
LISBON RECOGNITION CONVENTION (Lisabonska
konvencija o priznavanju) - odnosi se na Konvenciju o
priznavanju kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u
evropskoj regiji prihvaćenoj u Lisabonu u aprilu 1997. od
Vijeća Evrope/UNESCO.
MODULE (modul) - odvojen i koherentan blok učenja. To
je dio modularnog studijskog programa gdje se nastavni
program dijeli u niz segmenata slične veličine.
NARIC, National Academic Recognition Information Centre (European Union and
European Economic Area) - Nacionalni informacijski centar za akademsko
priznavanje. Neki NARIC uredi su ovlašteni za stručno priznavanje.
PARCHMENT (dokument) - originalna svjedodžba.
PREREQUISITES (preduslovi) - bilo koji predhodni uslovi koji moraju biti ispunjeni ili
položeni specifični predmeti prije pristupa drugom programu ili dijelu programa.
69
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROFESSIONAL RECOGNITION (stručno priznavanje) - odnosi se na pravo na rad i
stručni status odobren nositelju kvalifikacije. U Evropskoj uniji priznavanje za stručne
svrhe definirano je kao zakonski akt kojim kompetentni autoritet u zemlji članici
priznaje da je kvalifikacija koju je aplikant dobio u drugoj zemlji članici legalno
regulirana.
PROGRAMME OF STUDY (studijski program) - je skup predmeta, čije različite
komponente upotpunjuju i izgrađuju jedna drugu kako bi studentu pružili kvalifikaciju
visokoškolskog obrazovanja. "Program" također označava akademska područja
studija i zahtjeve koji zajednički definiraju kvalifikaciju.
QUALIFICATION (kvalifikacija, svjedodžba) - visokoškolska kvalifikacija: bilo koji
"stepen", "diploma", "titula", "naslov" ili druga "potvrda" izdata od strane
kompetentnog autoriteta koja označava uspješan završetak visokoškolskog
obrazovnog programa.
QUALITY ASSURANCE (osiguranje kvalitete) - odnosi se na unutrašnje i vanjske
postupke pomoću kojih se održava akademski nivo obrazovanja.
RECOGNITION (priznavanje) - od kompetentnog autoriteta formalna je potvrda
vrijednosti strane obrazovne kvalifikacije s obzirom na
pristup obrazovanju i/ili zaposlenju. Procjena
individualnih kvalifikacija. Takva procjena može biti
bilo koja vrsta izjave o vrijednosti strane kvalifikacije.
Priznanje se odnosi na formalnu izjavu kompetentnog
autoriteta za priznavanje u kojoj se potvrđuje
vrijednost razmatrane kvalifikacije i u kojoj se
naznačuju posljedice tog priznavanja za nositelja
kvalifikacije. Priznavanje se također može odnositi na vjerodostojnost visokoškolske
ustanove od strane drugog autoriteta.
REGULATED PROFESSION (regulirana struka) - odnosi se na struke čija je praksa
regulisana na neki način zakonom ili administrativnim pravilima. Određena profesija
može biti regulisana u jednoj zemlji, a ne biti u drugoj.
SUPPLEMENT (suplement) - kratica za pojam Suplement diplome.
TRANSCRIPT (prijepis ocjena) - službeni zapis koji pokazuje
napredak i dostignuće studenta ili prekid studija. Mnogi
obrazovni sistemi sa bodovnim ocjenjivanjem koriste detaljan
prijepis ocjena koji pokazuju bodove i ocjene za upisane
predmete (npr. ECTS prijepis ocjena).
UNESCO/CEPES (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation/European Higher Education Section) Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i
kulturu / Sekcija za evropsko visokoškolsko obrazovanje.
UNIVERSITY (univerzitet) - koristi se kao izraz koji uključuje
bilo koju visokoškolsku obrazovnu ustanovu.
VALIDATION (pravovaljanost) - postupak u kojem priznata
ustanova koja izdaje svjedočanstvo prosuđuje da je program
studija koji vodi do kvalifikacije odgovarajućeg kvaliteta i
standarda. To može biti njezin vlastiti program ili program
neke ustanove.
5.4 Dokumentacija ECTS-a u upotrebi na UNZE-u
Na bazi donesenih odluka Senata iz jula 2005. godine na Univerzitetu u Zenici se koristi
sljedeća dokumentacija:
70
•
•
•
•
•
•
Studentska pristupnica ili aplikacija
Ugovor o studiranju
Evidencioni list
Prepis ocjena
Provjera radnog opterećenja i potvrda priznavanja
Dodatak diplomi
ECTS dokumentacija o studentima (odnosi se i na postdiplomce) i njihovom studiranju služi
za realiziranje postulata Bolonjskog procesa o slobodnoj prohodnosti studenata, nastavnih i
naučnih kadrova na zajedničkom, evropskom prostoru visokoškolskog obrazovanja. Postupak
slanja i razmjene kadrova nije administrativno fiksiran, već je on stvar dogovora partnerskih
visokoobrazovnih institucija, na primjer dva univerziteta iz zemalja Evrope. Na obje institucije
moraju postojati univerzitetski ECTS koordinatori sa svojim saradnicima (ECTS
koordinatorima fakulteta), koji konkretno dogovaraju i potvrđuju uslove i ispravnost prateće
dokumentacije pojedinaca koji su akteri razmjene, odnosno odlaze na izvjesno vrijeme iz
matične institucije u drugu da studiraju, predaju ili učestvuju u nekom zajedničkom
istraživačkom projektu.
U daljnjem je ovdje priloženo šest dvojezičnih ECTS formulara namijenjeni dokumentiranju
podataka o studentima koji imaju namjeru studirati u inozemstvu ili inozemnih studenata koji
dolaze na UNZE (odnosno svih onih koji učestvuju u međuuniverzitetskim studentskim
razmjenama - mobilnosti). Njima se osigurava da se, nakon završenog studiranja, istraživanja
ili kursa u instituciji koja ih je prihvatila, vrate u svoju matičnu instituciju i nastave sa redovnim
aktivnostima koje su tu prekinuli radi odlaska.
Nazivi tih formulara su u saglasnosti sa njihovom namjenom, a radi se o sljedećim vrstama
podataka:
71
72
6. PREGLED NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA
6.1. Nastavni plan i program I ciklusa studija
Uvodne napomene
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je u školskoj 2005/2006. godini upisao prvu
generaciju studenata koji studiraju po Nastavnom planu koncipiranom na principima ECTS
bodovnog sistema studiranja, zasnovanog na odredbama Bolonjske deklaracije. Iskazivanje
predavanja i položenih ispita kroz ECTS bodove koji su prenosivi sa jednog fakulteta na drugi
omogućava veću mobilnost studenata, ali i nastavnika. Time se nastoji doprinijeti podizanju
kvaliteta obrazovanja, internacionalizaciji studija i akreditaciji diploma.
U cilju realizacije pretpostavki za nesmetano odvijanje ovih aktivnosti izrađen je Nastavni
plan i program Ekonomskog fakulteta. On predstavlja pregled dvaju odsjeka:
- Menadžment preduzeća
- Računovodstveni i revizijski menadžment
kao i svih predmeta predviđenih Nastavnim planom i omogućava potencijalnim studentima
upoznavanje sa sadržajem i strukturom programa i uvjetima studiranja na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Zenici (UNZE).
Statut UNZE predviđa i redovne izmjene nastavnih planova i programa, ne prije četiri
godine (član 183.). U skladu s tim Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta UNZE
imenovalo je Radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena nastavnog plana i programa.
Izmijenjeni nastavni plan i program usvojen je na sjednici Naučno-nastavnog vijeća od
21.02.2012. godine.
Odrednice nastavnih predmeta u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici (čl. 181, 182. i
183.) propisuju: sadržaj nastavnih predmeta, način izvođenja nastave, način polaganja ispita i
drugih oblika provjere znanja, u skladu sa studijskim programom, preporučene udžbenike,
priručnike i drugu literaturu neophodnu za pripremu i polaganje ispita iz pojedinih nastavnih
predmeta.
Pored toga, nastavni plan i program sadrži i ECTS bodove u skladu sa Statutom UNZE
uvažavajući odrednice o ukupnom zbiru ECTS bodova od 30 (trideset) za svaki semestar,
odnosno 60 za svaku akademsku godinu. Nadalje, od ukupnog broja predmeta utvrđen je
sljedeći omjer: 35 obaveznih predmeta, 4 izborna i diplomski rad. Studenti od izbornih
predmeta mogu birati najviše dva predmeta sa liste zajedničkih izbornih predmeta.
Suština novog koncepta studiranja je mogućnost i potreba sakupljanja određenog broja
ECTS bodova, pri čemu studenti imaju aktivno učešće u izboru predmeta koje slušaju i
polažu. Nakon polaganja grupe predmeta obaveznih za sve studente (od prvog do petog
semestra), studenti biraju smjer (od šestog semestra) i predmete koje će slušati i polagati.
73
6.1.1. Nastavni plan
I godina studija (semestralni fond sati)
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PREDMET
7.
8.
9.
10.
11.
Ekonomika preduzeća
Statistika
Informatika
Organizacija
Tjelesni odgoj II
Uvod u ekonomiju
Matematika
Menadžment
Ekonomska sociologija
Tjelesni odgoj I
Engleski jezik
UKUPNO:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
30
60
45
60
30
60
30
30
30
15
S
60
60
60
60
450
PREDMET
Uvod u ekonomiju
Matematika
Menadžment
Ekonomska sociologija
Tjelesni odgoj I
English language
6.
Ekonomika preduzeća
7.
Statistika
8.
Organizacija
9.
Informatika
10
Tjelesni odgoj II
11.
UKUPNO / TOTAL
LJETNI
P
V
S
45
45
45
30
30
435
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
-
PI
2
2
2
1
-
UI
1
1
1
1
-
∑
6,0
7,0
6,0
6,0
1,0
2
2
2
2
2
-
0,5
2
2
2
2
-
0,5
2
2
2
2
-
4,0
7,0
7,5
7,0
7,5
1
60,0
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
-
LEGENDA: P-predavanje, V-vježbe, S-seminarski rad, PI-pismeni ispit,
UI-usmeni ispit, ∑-ukupno
II godina studija (semestralni fond sati)
74
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Mikroekonomija
Makroekonomija
Računovodstvo
Marketing
Matematske metode u
ekonomiji
Ekonomska politika
6.
Ekonomski razvoj
7.
Finansije
8.
Finansijsko računovodstvo
9.
Međunarodni marketing
10.
UKUPNO:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
45
60
30
60
30
60
30
45
30
PREDMET
PREDMET
Mikroekonomija
Makroekonomija
Računovodstvo
Marketing
Matematske metode u
ekonom.
Ekonomska politika
Ekonomski razvoj
Finansije
Finansijsko računovodstvo
Međunarodni marketing
10
UKUPNO / Total
LJETNI
P
V
S
60
60
60
60
60
450
450
S
30
30
30
30
30
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
-
PI
2
2
2
2
1
UI
1
1
1
1
1
∑
7,0
6,0
6,0
6,0
5,0
2
2
2
2
1
1
1
1
-
2
2
2
2
1
1
1
1
6,0
6,0
6,0
6,0
2
1
-
2
1
6,0
60,0
ODSJEK: MENADŽMENT PREDUZEĆA
III godina studija (semestralni fond sati)
Red.
broj
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
6.
7.
PREDMET
Međunarodna ekonomija
Poslovne finansije
Spoljnotrgovinsko
poslovanje
Poduzetništvo
Poslovno pravo
Menadžment malih i srednjih
preduzeća
Upravljanje kvalitetom
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
30
60
30
60
30
60
60
75
S
LJETNI
P
V
30
30
60
30
60
30
S
Upravljanje ljudskim
resursima
Korporativno upravljanje
9.
Marketing menadžment
10.
UKUPNO:
8.
Red.
broj
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
6.
PREDMET
Međunarodna ekonomija
Poslovne finansije
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Poduzetništvo
Poslovno pravo
Menadžment malih i srednjih
preduzeća
Upravljanje kvalitetom
7.
Upravljanje ljudskim
8.
resursima
Korporativno upravljanje
9.
Marketing menadžment
10.
UKUPNO / TOTAL
450
60
30
60
60
450
30
30
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
-
PI
2
2
2
1
1
2
UI
1
1
1
1
2
1
∑
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2
2
1
1
-
2
2
1
1
6,0
6,0
2
2
1
1
-
2
2
1
1
6,0
6,0
60,0
ODSJEK: MENADŽMENT PREDUZEĆA
IV godina studija (semestralni fond sati)
PREDMET
Red.
broj
Poslovno odlučivanje
1.
Strateški menadžment
2.
Izborni predmet
3.
Izborni predmet
4.
Upravljanje projektima
5.
Međunarodni menadžment
6.
Izborni predmet
7.
Izborni predmet
8.
Diplomski rad
9.
UKUPNO:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
PREDMET
Poslovno odlučivanje
Strateški menadžment
Izborni predmet
Izborni predmet
Upravljanje projektima
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
45
60
30
60
30
60
30
LJETNI
P
V
S
60
60
60
60
375
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
-
76
30
30
30
30
90
450
PI
2
2
2
2
1
UI
2
2
2
2
1
∑
8,0
8,0
7,0
7,0
5,0
S
Međunarodni menadžment
6.
Izborni predmet
7.
Izborni predmet
8.
Diplomski rad
9.
UKUPNO / TOTAL
2
2
2
-
1
1
1
-
-
1
2
2
-
-
1
2
2
-
5,0
7,0
7,0
6,0
60,0
ODSJEK: RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI MENADŽMENT
III godina studija (semestralni fond sati)
Red.
broj
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
PREDMET
Međunarodna ekonomija
Poslovne finansije
Spoljnotrgovinsko
poslovanje
Poduzetništvo
Poslovno pravo
Troškovno računovodstvo
6.
Menadžersko računovodstvo
7.
Eksterna revizija
8.
Teorija i analiza bilansa
9.
Kontroling
10.
UKUPNO:
PREDMET
Red.
broj
Međunarodna ekonomija
1.*
Poslovne finansije
2.*
Spoljnotrgovinsko poslovanje
3.*
Poduzetništvo
4.*
Poslovno pravo
5.*
Troškovno računovodstvo
6.
Menadžersko računovodstvo
7.
Eksterna revizija
8.
Teorija i analiza bilansa
9.
Kontroling
10.
UKUPNO / TOTAL
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
30
60
30
60
30
60
60
LJETNI
P
V
S
S
30
30
60
60
60
60
60
450
450
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
-
PI
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
UI
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
30
30
30
30
30
∑
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
60,0
IV godina studija (semestralni fond sati)
Red.
broj
1.
PREDMET
Finansijski menadžment
SEMESTAR
ZIMSKI
P
V
60
45
77
S
LJETNI
P
V
S
2.
3.
4.
Bankarstvo
Izborni predmet
Izborni predmet
60
60
60
Finansijsko izvještavanje
5.
Vrednovanje preduzeća
6.
Izborni predmet
7.
Izborni predmet
8.
Diplomski rad
9.
UKUPNO:
PREDMET
Red.
broj
Finansijski menadžment
1.
Bankarstvo
2.
Izborni predmet
3.
Izborni predmet
4.
Finansijsko izvještavanje
5.
Vrednovanje preduzeća
6.
Izborni predmet
7.
Izborni predmet
8.
Diplomski rad
9.
UKUPNO / TOTAL
30
30
30
60
60
60
60
375
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
-
30
30
30
30
90
450
PI
2
2
2
2
2
2
2
2
-
UI
2
2
2
2
1
1
2
2
-
∑
8,0
8,0
7,0
7,0
5,0
5,0
7,0
7,0
6,0
60,0
LISTA IZBORNIH PREDMETA
Svaki od izbornih predmeta slušat će se u fondu sati 60 predavanja i 30 vježbi (ili sedmično 4
sata predavanja i 2 sata vježbi), što ukupno iznosi 7,0 ECTS bodova, kao što je predstavljeno
u donjem obrascu:
Red.
broj
1.
PREDMET
Izborni predmet
ZAJEDNIČKI IZBORNI
PREDMETI
Menadžment informacionih
sistema
Strani jezik: njemački
Marketing u trgovini
Poslovna etika
ECTS
Kreditni bodovi
P
V
S
2
1
-
PI
2
UI
2
∑
7,0
PREDMETI SPECIJALIZIRANIH ZNANJA
MP
RRM
Teorija i praksa liderstva
Računovodstvo
neprofitnih organizacija
Upravljanje poslovnim rizicima
Finansijska tržišta i
institucije
Organizaciono ponašanje
Međunarodno
računovodstvo
Planiranje i analiza poslovanja
Portfolio analiza
78
Društvena odgovornost
preduzeća
Agrarna ekonomija i ruralni
razvoj
Komunikologija
Državna revizija
Krizni menadžment
6.1.2. Nastavni programi
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
SYLLABUS
NASTAVNI PROGRAM
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
UVOD U EKONOMIJU
Subject title:
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Semestar: 1
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 1
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Razumijevanje osnovnih ekonomskih kategorija
Exercise: 2
Competences:
▪ understanding of basic economic categories
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Pojmovne i metodološke osnove ekonomije kao
nauke
▪ Temeljni ekonomski pojmovi i problemi
▪ Tržište
▪ Faktorska tržišta
▪ Korisnost, tražnja i ponašanje potrošača
▪ Efikasnost tržišta
▪ Nesavršenosti tržišta
▪ Ekonomska uloga države
▪ Novac i inflacija
▪ Mjerenje ukupne ekonomske moći
▪ Ekonomski razvoj i globalizacija
▪ Razvoj ekonomske misli
Contents / Structure of the subject:
▪ conceptual and methodological basics of
economics as a science
▪ fundamental economic concepts and problems
▪ market
▪ market of production factors
▪ utility, demand, consumer behavior
▪ market efficiency
▪ market imperfections
▪ economic role of state
▪ money and inflation
▪ measuring of total economic power
▪ economic development and globalization
▪ development of economic thought
79
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa osnovnim ekonomskim
pojmovima i kategorijama i omogućiti im uspješno
savladavanje
gradiva
u
ostalim
stručnim
predmetima.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Subject objective:
To introduce students to the basic economic
concepts and categories with an aim to prepare
them for successful learning and studying of other
subjects.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper (optional).
Literatura / Literature:
1. Hodžić, K. i Mahmutović, H., 2009. Uvod u ekonomiju. Zenica: Ekonomski fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
SYLLABUS
NASTAVNI PROGRAM
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise management /
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MATEMATIKA
Subject title:
MATHEMATICS
Semestar: I
Šifra:
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: I
Predavanja: 60
Vježbe:
ECTS: 7
Per semester
45
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 45
Lectures: 4
Vježbe:
3
Kompetencije:
Biti u stanju konceptualno razumijevati ekonomske
zakonitosti.
Biti u stanju rješavati kompleksne makro i mikro
ekonomske probleme.
Exercise: 3
Competences:
Be able to conceptually understand the economic
principles.
Be able to solve complex macro and micro
economic problems.
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject:
1. Linearna algebra sa matričnim
računom
2. Realne funkcije jedne promjenljive
3. Diferencijalni račun i primjena
1.
2.
3.
4.
80
Linear Algebra with Matrix Calculus
Real Functions of One Variable
Differential Calculus and Applications
Integral Calculus and Applications
4. Integralni račun i pimjena
5. Realne funkcije dvije promjenljive
6. Diferencijalne jednačine
5. Real Functions of two variables
6. Differential Equations
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima
linearne algebre, diferencijalnog i integralnog
računa sa odgovarajućim ekonomskim primjenama.
Razvijanje sposobnosti mišljenja i logičkog
zaključivanja.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminari, konsultacije
Metode provjere znanja:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita je
eliminatoran za pristupanje usmenom dijelu ispita.
Ocjena ispita se formira na osnovu uspjeha
pismenog dijela, usmenog dijela ispita i aktivnosti.
Subject objective:
To introduce students to basic concepts of linear
algebra, differential and integral calculus with
appropriate economic applications. Developing
skills of thinking and logical reasoning.



 Written exam
50%
 Oral exam
30%
 Activities
20%
•
•
Written exam is pre-requisite for oral exam.
Activities are in-class discussion and seminar
paper writing.
•
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Aktivnosti
50%
30%
20%
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada.
Teaching methods:
Lectures, exercises, seminars, consultations.
Examination methods:
The students are evaluated through individual
written and oral exam. Written exam is eliminatory.
The final grade is based on successfully passing all
parts of the exam and activities.
Literatura / Literature:
1. Zečić, Dž., Huskanović, A. i Alajbegović, H.M., 2009. Matematika za ekonomiste. Zenica:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
2. Barnett A. B., Ziegler, M. R. i Byleen, K. E., 2006. Primijenjena matematika. Zagreb: Mate d. o. o.
3. Lučić B., 1998. Matematika. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
4. Drljević H., Drpljanin S. i Lučić B., 1991. Zbirka riješenih zadataka iz matematike za ekonomiste.
Sarajevo: V. Masleša
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MENADŽMENT
Subject title:
MANAGEMENT
Šifra:
81
Code:
Semestar: I
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: I
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status:
Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Osposobljenost za efektivno i efikasno
upravljanje organizacionim sistemima
▪ Analizirati okruženje preduzeća i kontinuirano mu
se prilagođavati
Exercise: 2
Competences:
▪ Responsibility for effective and efficient
management of organizational systems
▪ To analyze enterprise environment and
manage accommodation
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Uvod u menadžment (definiranje, uloga, značaj i
ciljevi menadžmenta)
▪ Teorije menadžmenta
▪ Menadžment i preduzetništvo u velikim, srednjim i
malim preduzećima
▪ Tržišna ekonomija, menadžment i preduzetništvo
▪ Poslovno okruženje i menadžment
▪ Menadžment i društvena odgovornost
▪ Planiranje kao menadžerska funkcija
▪ Organiziranje kao menadžerska funkcija
▪ Upravljanje ljudskim resursima kao menadžerska
funkcija
▪ Vođenje (liderstvo) kao menadžerska funkcija
▪ Kontrola kao menadžerska funkcija
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction to management (definition, role,
importance and management goals)
▪ Management Theory
▪ Management and Enterpreneurship in
corporate, middle and small company
▪ Market economy, management and
enterpreneurship
▪ Business environment and management
▪ Management and social responsibility
▪ Planning as a management function
▪ Organizing as a managerial function
▪ Human Resource Management as managerial
function
▪ Leading as managerial function
▪ Control as managerial function
Subject objective:
Understanding of managerial concepts,
complementary roles and tasks of management
in modern organizations. Acquiring knowledge
about basic managerial functions, methods and
ways of working and their application in
managerial problem solving, and business
operations in complex conditions. Mastering the
development of their own potential and
competence for analysis of management and job
performance at different organizational levels
and in different organizations.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper writing (optional).
Cilj predmeta:
Razumijevanje
menadžerskih
koncepata,
kompleksne uloge i zadataka menadžmenta u
savremenim organizacijama. Sticanje znanja o
osnovnim menadžerskim funkcijama, metodama i
načinima rada te njihovoj primjeni u rješavanju
problema
menadžmenta
i
poslovanja
u
kompleksnim uvjetima. Ovladavanje i razvoj
vlastitog potencijala i kompetencija za analizu
menadžmenta i obavljanje menadžerskih poslova
na različitim organizacionim nivoima i u različitim
organizacijama.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Literatura / Literature:
1. Buble, M., 2000. Management. Split: Ekonomski fakultet
2. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N., 2008. Temelji menadžmenta. Zagreb:
Školska knjiga
82
3. Kurtić, A., 2011. Menadžment poslovnih sistema (sistem, proces, funkcije). Sarajevo: Centar za
napredne studije-CNS
4. Hadžiahmetović, Z., Kulović, Dž. i Jurešić, S., 2007. Menadžment – putokaz za menadžere.
Fojnica: Štamparija „Fojnica“
5. Đogić, R., 2007. Osnovi savremenog menadžmenta. Fojnica: Štamparija „Fojnica“
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
EKONOMSKA SOCIOLOGIJA
Subject title:
ECONOMIC SOCIOLOGY
Semestar: 1
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 1
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Kritičko promišljanje odnosa između društvenih i
ekonomskih pojava
▪ Primjena socioloških teorija u objašnjenju
ekonomskih pojava
Exercise: 2
Competences:
▪ Critical thinking of relation between social and
economic phenomena
▪ Application of sociological theories in
explication of economic phenomena
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Uvod u sociologiju
▪ Historija socijalne i političke misli
▪ Teorijski pravci u sociologiji
▪ Osnovni problemi sociologije
▪ Ekonomska sociologija
▪ Historija ekonomske sociologije
▪ Savremena ekonomska sociologija
▪ Ekonomska organizacija
▪ Tvrtke
▪ Ekonomski i sociološki pristupi tržištima
▪ Tržišta u povijesti
▪ Politika i ekonomija
▪ Pravo i ekonomija
▪ Kultura i ekonomija
▪ Rod i ekonomija
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction to Sociology
▪ History of Social and Political Thought
▪ Theoretical Currents in Sociology
▪ Basic Problems of Sociology
▪ Economic Sociology
▪ History of Economic Sociology
▪ Contemporary Economic Sociology
▪ Economic Organization
▪ Enterprises
▪ Economic and sociological approaches to
Markets
▪ Markets in History
▪ Politics and Economy
▪ Law and Economy
▪ Culture and Economy
▪ Gender and Economy
Cilj predmeta:
Studenti se kroz sadržaj predmeta upoznaju sa
temeljnim sociološkim temama i sociološkim
pristupom u objašnjavanju ekonomskih fenomena.
Cilj je kod studenta razviti sistematski pristup
Subject objective:
Through the content of the course, students will
be introduced to the basic sociological subjects
and sociological approach for explaining
economical phenomena. The aim is to develop
83
odnosu sociologije i ekonomije.
student’s systematic approach to relation of
sociology and economy.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije,
diskusije i individualni rad
Teaching methods:
Lecture, exercises, seminar papers,
consultations, discussions, individual work.
Metode provjere znanja:
▪ Pismeni ispit
▪ Usmeni ispit
▪ Aktivnosti
1.
2.
3.
4.
Examination methods:
•
▪ Written exam
40%
•
▪ Oral exam
40%
•
▪ Activities
20%
•
Literatura / Literature:
Swedberg, R., 2006. Načela ekonomske sociologije. Zagreb: Naklada Mate
Gidens, E., 2005. Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Kukić, S., 2004. Sociologija. Sarajevo: Sarajevo Publishing,
Mesihović, N., 2005. Teorijske osnove savremene sociologije, Sarajevo: Ekonomski fakultet
40%
40%
20%
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
TJELESNI ODGOJ I
Subject title:
PHYSICAL EDUCATION I
Semestar: 1
ECTS: 1
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 1
Predavanja: -
ECTS: 1
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja:
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Studenti će steći osnovna teoretska znanja iz
oblasti nastavnog sadržaja. Studenti će znati da li
je došlo do promjena u antropološkim obilježjima
od inicijalnog do finalnog stanja, a ako jeste, kakav
je napredak postignut i u kojem prostoru:
morfološkim obilježjima, motoričkim
sposobnostima, funkcionalnim sposobnostima,
motoričkim znanjima i motoričkim dostignućima.
Code:
Status: Mandatory
Lectures: Exercise: 30
Lectures:
Exercise: 2
Competences:
▪Students will acquire basic theoretical knowledge
in the field of teaching content.
Students will know whether there were
changes in some anthropological
characteristics of the initial and final states, and if
so, what progress has been achieved and in what
area: morphological characteristics,
motor abilities, functional
abilities, motor skills, and motor achievements.
84
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ TEORIJSKI DIO
Vježbe, program predavanja inkorporiran u
program vježbi.
Testiranje na početku i na kraju akademske godine
- utvrđivanje inicijalnog i finalnog stanja u oblasti
morfoloških
karakteristika,
motoričkih
i
funkcionalnih sposobnosti te motoričkih znanja
pomoću situacionih testova.
• Razvoj tjelesnog odgoja kroz historiju
• Osnovni pojmovi u tjelesnom odgoju
• Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje i vitalnost
čovjeka
• Utjecaj tjelesnog vježbanja na organske sisteme
▪ Utjecaj tjelesnog vježbanja na kardiovaskularni i
respiratorni sistem
• Gimnastički sadržaji kao osnovni standardi
tjelesnog odgoja
• B) PRAKTIČNI DIO
• Plivanje: program za neplivače i program za
plivače
• Sportske igre – osnovni program: košarka,
odbojka, stoni tenis
• Izborni programi: aktivnosti u prirodi, izleti, kros,
korektivno
vježbanje,
aerobik,
atletika,
zdravstvena joga, gimnastika, svakodnevno
vježbanje i vježbanje studenata sa posebnim
potrebama
• Angažman u sportskom takmičenju – osnovni
program: na nivou Univerziteta, Kantona,
Federacije, BiH
Cilj predmeta:
Područje tjelesnog odgoja predstavlja realnu
stvarnost ljudskog društva prisutnu u svim
stepenima njegovog razvoja, inponira kao
cjelokupnost materijalnih i društvenih vrijednosti
koje je čovječanstvo stvaralo i neposredno stvara u
procesu društveno-historijske prakse.
Cilj predmeta je da se kroz nastavne sadržaje
oblikuju i izgrađuju svestrano razvijene ličnosti. Taj
proces ostvaruje se morfološkim, motoričkim,
funkcionalnim,
moralnim
i
društvenim
usavršavanjem studentske populacije, uključujući tu
i sportsku transformaciju onih koji žele i imaju
uvjete da se na tom području potvrđuju.
Nastavne metode:
• Metoda usmenog izlaganja
• Metoda demonstracije
• Metoda postavljanja i rješavanja motoričkih
zadataka
• Pomoćne metode:
o metoda oponašanja ili imitacije
o metoda ilustracije
o metoda dramatizacije
85
Contents / Structure of the subject:
THEORETICAL PART
Exercises, program of lectures incorporated into
the exercise program.
Testing at the beginning and at the end of the
academic year - determination of initial and final
states in the field of morphological characteristics,
motoric and functional abilities and motoric skills
through situational tests.
• Physical Training Trough History;
• Basic Nations of Physical Training;
• Physical Exercise and its Impact on
Health and Vitality;
• Physical Exercise and its Impact on Organ
systems
•
Physical Exercise and its Impact on
Cardiovascular and Respiratory Systems;
•
Gymnastics contents as basic Standards
of Physical Training;
• B) PRACTICE
• Swimming: Activities for Swimmers and
Non-Swimmers;
• Sports games: Basic Program- Basketball,
Volleyball, Table-tennis;
• Selected programs: Outdoor activities,
Corrective Exercises, Aerobics, Health
Yoga,
Gymnastics,
Daily
Physical
Exercises and Exercises with Students
with Special Needs;
• Sport Competitions – Basic Program: at
the University, Cantonal, Federation of
BiH and BiH levels.
Subject objective:
Physical Education in general is present within all
stages of development of the society,
encompassing each and every of its material and
social values.
The objective of Physical Education is to form and
comprehensively develop, by teaching process, all
physical and physiological qualities of students. It
is achieved through improvements in morphologic,
motor, functional, moral and social development of
student population, including sport training for
those who wish and can achieve goals in this
particular area.
Teaching methods:
 Method of oral presentation
 Method of demonstration
 Method of setting up and solving motor tasks
 Additional methods
• Imitation methods
• Illustration methods
• Dramatization
Metode provjere znanja:
• Metoda promatranja
• Metoda mjerenja
• Metoda ankete
Način polaganja ispita:
• praktični, 60 %
• pismeni 20 %
• i usmeni ispit 20 %
Examination methods:
o Observation method
o Measurement
o Questionnaires
Student assessments methods are :
• practical, 60 %
• paper, 20 %
• oral exams, 20 %.
Literatura / Literature:
1. Findak, dr. V., 1992. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb
2. Findak, dr. V., 1992. Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, športu i športskoj rekreaciji.
Zagreb
3. Anderson, B., Burke, E. i Pearl, B., 1997. Fitness za sve. Zagreb
4. Anderson, B., 1987. Stretching. USA
5. Brianmac "Sports Coach" has moved to www.brianmac.co.uk
Please update your website link or bookmark
6. Stanković, dr. A., 2003. Ogledni čas iz tjelesnog odgoja. CD. Zenica
7. Stanković, dr. A., 2003. Metodički organizacijski oblici rada. CD. Zenica
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
ENGLESKI JEZIK
Subject title:
ENGLISH LANGUAGE
Semestar: 1
ECTS: 4
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 1
Predavanja: 30
Per semester
Vježbe: 15
Hours
Predavanja: 2
Vježbe: 1
Kompetencije:
▪ Korištenje usmene i pismene poslovne
korespondencije
▪ Sačinjavanje internog i eksternog poslovnog
izvještavanja
ECTS: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 30
Exercise: 15
Lectures: 2
Exercise: 1
Competences:
▪ Using oral and written business correspondence
▪ Creating internal and external business reporting
86
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Usmena korespondencija
▪ Propozicije
▪ Poslovne fraze
▪ Trgovačka korespondencija: ponude, zahtjevi,
žalbe, ugovaranje
▪ Finansijski engleski: gotovinski tok, bilansne
pozicije, iznosi, provizije
▪ Korespondencija radnih odnosa: ugovaranje,
pozicije u privrednom subjektu, opis prava i
obaveza
▪ Korespondencija menadžmenta: ugovaranje
sastanaka, interno i eksterno izvještavanje, zapisi
sastanaka
▪ Međunarodna trgovina -INCOTERMS
▪ Marketinška korespondencija: kampanje, prodajni
miks, plasiranje, brendiranje
▪ Komunikacija sa kupcima
Cilj predmeta:
Upoznati studente s osnovnim terminima,
propozicijama i konstrukcijama usmene i pismene
korespondencije u poslovnom svijetu.
Contents / Structure of the subject
▪ Oral correspondence
▪ Propositions
▪ Business phrases
▪ Trade correspondence: offers, requests,
complaints, contracting
▪ Financial English: cash flow, balance positions,
amounts, provisions
▪ Labor English: contracting, positioning in
enterprises, rights and obligations
▪ Managerial English: contracting, internal and
external reporting, meetings minutes
▪ International trade - INCOTERMS
▪ Marketing correspondence: campaigns,
marketing mix, placement, branding
▪ Customers relations
Nastavne metode:
1. Predavanja
2. Praktične vježbe
Teaching methods:
1. Lecturing
2. Practice oriented tutorial
Metode provjere znanja:
1. Pismeni ispit
2. Usmeni ispit
3. Eseji
Examination methods:
1. Written exam
2. Oral exam
3. Essays
1.
2.
3.
Subject objective:
Introducing students to the basic terms,
propositions and oral and written correspondence
constructions in business world.
Literatura / Literature:
Macziola-Jones, S. Further Ahead: a communication skills Course for Business English-Home
study
Sweney, S. English for Business communication
Jones, L. Working in English: personal Study book
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
EKONOMIKA PREDUZEĆA
Subject title:
ECONOMICS OF ENTERPRISE
Semestar: 2
ECTS: 6
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 2
87
ECTS: 6
Code:
Status: Mandatory
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Izračunavanje poslovnog rezultata
▪ Izračunavanje pokazatelja uspješnosti poslovanja
Exercise: 2
Competences:
▪ Calculation of business result
▪ Calculation of performance indicators
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Uvod u ekonomiku preduzeća
▪ Determinante ekonomike preduzeća
▪ Utrošci faktora proizvodnje
▪ Cijene faktora proizvodnje
▪ Troškovi kao oblik ulaganja
▪ Angažovanje kapitala u reprodukciji
▪ Produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost
▪ Rezultati reprodukcije
▪ Optimalizacija dobiti
▪ Raspodjela dobiti
▪ Razvoj preduzeća
Contents / Structure of the subject:
▪ Introduction to economics of enterprise
▪ Determinants of economics of enterprise
▪ Costs of Production factors
▪ Prices of production factors
▪ Costs as a sort of investments
▪ Capital engagements in production
▪ Productivity and cost-effectiveness
▪ Results of production
▪ Profit optimization
▪ Profit division
▪ Enterprise development
Cilj predmeta:
Upoznavanje
studenata
sa
fundamentalnim
područjima ekonomije preduzeća u tržišnim
uvjetima
privređivanja
i
preduzetništva.
Osposobljavanje studenata za analizu ulaganja u
proizvodnju i razmatranje rezultata proizvodnje,
analizu optimalnih odnosa ulaganja i rezultata,
analizu utrošaka i troškova faktora proizvodnje,
optimalizaciju i raspodjelu dobiti, te analizu rasta i
razvoja preduzeća.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije
Subject objective:
To introduction students to the fundamental field
of economics of enterprise in market-oriented
business and entrepreneurship. Training of
students for analysis of inputs in production and its
results, analysis of optimal relations between
inputs and outputs, analysis of costs, optimization
and division of profit, as well as analysis of growth
and development of enterprise.
Teaching methods:
Lectures, practice, seminar papers and
consultations
Metode provjere znanja:
Examination methods:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Written exam (two tests)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Oral exam
30%
 Aktivnosti
10%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Jakovčević, K., i ost., 2009. Ekonomika preduzeća. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu
2. Jakovčević, K., 2008. Ekonomika preduzeća: Ekonomska efikasnost angažovanja kapitala u
reprodukciji. (odabrana poglavlja). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu
88
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
STATISTIKA
Subject title:
STATISTICS
Semestar: II
Šifra:
ECTS: 7,5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: II
Predavanja: 60
Vježbe:
Code:
ECTS: 7,5
Per semester
45
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 45
Lectures: 4
Vježbe:
3
Kompetencije:
Biti u stanju analizirati pojave, procese i njihove
međuzavisnosti.
Biti u stanju analitički sagledavati praktičnometodološke aspekte ekonomskih pojava.
Exercise: 3
Competences:
Be able to analyze the appearances, processes,
and their interdependence.
Be able to look at practical, analytical and
methodological aspects of economic appearances.
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Elementi teorije vjerovatnoće
2. Kontinuirane i diskretne slučajne
promjenljive
3. Neke raspodjele važne u statistici
4. Osnovi teorije uzoraka
5. Predstavljanje statističkih podataka
6. Parametri niza statističkih podataka
7. Procjena parametara
8. Intervali povjerenja
9. Statistički testovi
10. Regresija i korelacija
11. Dinamička analiza
1. Elements of Probability Theory
2. Continuous and Discrete Random
Variables
3. Some Important Distributions in Statistics
4. Basic Theory of the Samples
5. Presentation of Statistical Data
6. Parameters of Series of Statistical Data
7. Estimation of Parameters
8. Confidence Intervals
9. Statistical Tests
10. Regression and Correlation
11. Dynamical Analysis
Cilj predmeta:
Osposobiti studente za upotrebu temeljnih metoda
deskriptivne statistike i odabranih metoda
inferencijalne statistike u području ekonomije.
Subject objective:
To enable students to use basic methods of
descriptive statistics and inferential statistics of
selected methods in the field of economics.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminari, konsultacije
Metode provjere znanja:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita je
eliminatoran za pristupanje usmenom dijelu ispita.
Ocjena ispita se formira na osnovu uspjeha
pismenog dijela, usmenog dijela ispita i aktivnosti.
Teaching methods:
Lectures, exercises, seminars, consultations.
Examination methods:
The students are evaluated through individual
written and oral exam. Written exam is eliminatory.
The final grade is based on successfully passing all
parts of the exam and activities.
 Written exam
50%
89



Pismeni ispit
Usmeni ispit
Aktivnosti
50%
30%
20%
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada.
 Oral exam
30%
 Activities
20%
•
•
Written exam is pre-requisite for oral exam.
Activities are in-class discussion and seminar
paper writing.
•
1.
Literatura / Literature:
Newbold, P., Carlson, W. L. i Thorne, B., 2010. Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb:
Mate d.o.o.
2.
3.
4.
Lučić, B., 1996. Statistika. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Šošić, J. i Serdar, V., 1994. Uvod u statistiku. Zagreb: Ekonomski fakultet
Barnett, A. B., Ziegler, M. R. i Byleen, K. E., 2006. Primijenjena matematika. Zagreb: Mate
d. o. o.
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
INFORMATIKA
Subject title:
INFORMATICS
Semestar: 2
Šifra:
ECTS: 7,5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezan
Semester: 2
Predavanja: 60
Code:
ECTS: 7,5
Per semester
Vježbe: 45
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 45
Lectures: 4
Vježbe: 3
Kompetencije:
▪ Sposobnost elektronskog poslovanja
▪ Upravljanje poslovnim promjenama putem IT
tehnologija
Exercise: 3
Competences:
▪ ability of doing e-business
▪ management of business change using IT
technologies
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Osnovni pojmovi i koncepti
2. Koncept i vrste kompjuterskih sistema
3. Elementi hardvera i sistemi za
komunikaciju podacima
4. Softver i osnove programiranja
5. Informacioni sistemi i njihova uloga u
1. Basic terms and concepts
2. Concept and types of computer systems
3. Elements of hardware and elements of
systems for data exchange
4. Software and programming basics
5. Information systems and their role in
90
poslovanju i društvu
6. Elementi izgradnje informacionih sistema
7. Osnovni trendovi
business and society
6. Building of information systems
7. Basic trends
Cilj predmeta:
Edukacija studenata iz područja informatike i
računarstva, s ciljem sticanja osnove potrebne za
budući rad i očekivane promjene u spomenutim
tehnologijama.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, pisani radovi, praktični zadaci i
individualni rad
Metode provjere znanja:
Testovi (2 x 30%)
Usmeni ispit 20 %
Seminar 10 %
Grupni rad 10 %
1.
2.
3.
4.
Subject objective:
Educating students in the field of Informatics and
Computing, to acquire the necessary basis for
future work and expected changes in the
mentioned technologies.
Teaching methods:
Lectures, tutorials, written and practical tasks,
individual work
Examination methods:
Tests (2 x 30%)
Oral exam 20 %
Seminar 10 %
•
Group work 10 %
•
Literatura / Literature:
Balić, S., Spahić, D. i Arifović, K. Informatika i računarstvo: online nastavni materijali
Lagumdžija, Z. i grupa autora, 2004. Uvod u praktično korištenje personalnog kompjutera.
Sarajevo: Ekonomski fakultet
Lagumdžija, Z. i grupa autora, 2004. Microsoft office aplikacije u poslovanju. Sarajevo:
Ekonomski fakultet
Lagumdžija, Z., 1999. Informatika (Trilogija). Sarajevo: L Promotions i Ekonomski fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta: Organizacija
Subject title: Organization
Semestar: II
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: II
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
• Biti u stanju uspješno voditi i projektovati
organizacione sisteme.
• Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati
krizne poremećaje.
ECTS: 7
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
• To manage and project organizational systems
• To be able to restructure enterprise and solve
crisis situations
91
Sadržaj / struktura predmeta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contents / Structure of the subject
Osnove organizacije
Principi organizacije i racionalizacija u
organizaciji
Teorije organizacije
Faktori oblikovanja organizacije
Formalna i neformalna organizacija
Oblikovanje organizacione strukture
Vrste organizacionih struktura
Savremeni
trendovi
u
oblikovanju
organizacije
Organizacija elemenata organizacione
strukture
Organizacija poslovnih funkcija
Organizaciona dinamika i organizaciono
ponašanje
Osnove odlučivanja u organizaciji
•
•
•
•
•
Introduction to organization
Principles
of
organization
and
rationalization
Organization theories
Modeling factors of organization
Formal and informal organization
Designing the organizational structure
Types of organizational structure
Contemporary trends in organizational
design
Organizational structure – elements
•
•
Organization of business functions
Organizational dynamics and behavior
•
Foundations of decision making process in
organization
Motivation
Crises management
•
•
•
•
•
•
Motivacija
•
Upravljanje i rukovođenje preduzećem u
•
krizi
• Reorganizacija i reinženjering
• Reorganization and reengineering
Cilj predmeta:
Subject objective:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz To familiarize students with basic concepts in
teorije o organizaciji kao i sa
savremenim theory of organization, as well as with current
trendovima u organizaciji. Polazeći od faktora koji trends in organization.
utječu na organizacionu izgradnju, studenti će se Starting with factors determining organizational
upoznati i s načinom izgradnje (oblikovanja, design, students should gain deeper understanding
modeliranja) organizacionih struktura, kao i sa svim of designing the organization – key elements,
elementima ključnim za izgradnju organizacije. methods and models.
Istovremeno će se studenti upoznati i sa Further more, this course aims at familiarizing
organizacionim ponašanjem i organizacionom students with organizational behavior and
dinamikom. Znanje koje će studenti steći na ovom organizational dynamics.
kolegiju može se univerzalno koristiti za Knowledge gained in this course can be used
organizaciju bilo kojeg preduzeća, banke, universally, in organizing profit and non profit
ustanove, profitnog ili neprofitnog sektora. Kolegij organization, public or private enterprises, etc.
ima ulogu osnovnog predmeta iz kojeg se razvija
cijeli niz disciplina na smjeru „Menadžment”.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Pored redovnih predavanja, obrađuju se i aktuelne Besides traditional lectures, active student
teme kroz sudjelovanje studenata na sljedeće participation is required, through: seminar papers
načine: seminarski radovi (koji odabranu temu (application of theory in BiH or world business
prikazuju na primjeru bosanskohercegovačke ili practice), case studies (prepared by teachers or
svjetske prakse), poslovni slučajevi (koje je students in cooperation with teaching staff), foreign
pripremio nastavnik ili studenti u suradnji s literature reviews, discussions, etc. During the
nastavnikom), prikazi iz strane literature, rasprave i course, visits to some companies in ZE-Do Canton
diskusije. U sklopu nastave ići će se u posjet nekim are planned.
preduzećima iz ZE-DO kantona.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita te •
The students are evaluated through a
pozitivno ocijenjen seminarski rad je eliminatoran seminar paper, individual written and oral exam.
za pristup usmenom dijelu ispita. Ocjena ispita se Written exam and seminar paper are eliminatory.
formira na osnovu uspjeha pismenog dijela ispita, The final grade is based on successfully passing all
seminarskog rada i usmenog dijela ispita.
three parts of the exam.
Literatura / Literature:
1. Sikavica, P. i Novak, M., 1999. Poslovna organizacija. Zagreb: Informator
2. Petković, M., Janićijević, N. i Bogićević, B., 2003. Organizacija (teorije, dizajn, ponašanje i
promjene). Beograd: Ekonomski fakultet
92
3. Hadžiahmetović, Z., Softić, S. i Kulović, Dž., 2008. Organizacija – teorije, structure,
ponašanje, razvoj. Sarajevo: Ekonomski fakultet
4. Đogić, R., 2008. Organizovanje kao menadžerska funkcija. Zenica: Ekonomski fakultet
Univerziteta u Zenici
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
TJELESNI ODGOJ II
Subject title:
PHYSICAL EDUCATION II
Semestar: 2
ECTS: 1
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 2
Predavanja: -
ECTS: 1
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja:
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Studenti će steći osnovna teoretska znanja iz
oblasti nastavnog sadržaja. Studenti će znati da li je
došlo do promjena u antropološkim obilježjima od
inicijalnog do finalnog stanja, a ako jeste, kakav je
napredak postignut i u kojem prostoru: morfološkim
obilježjima, motoričkim sposobnostima,
funkcionalnim sposobnostima, motoričkim znanjima
i motoričkim dostignućima.
Sadržaj / struktura predmeta:
TEORIJSKI DIO
• Higijena, ishrana i tjelesna aktivnost
• Povrede pri tjelesnim aktivnostima
• Rehabilitacija nakon povreda
• Tjelesne aktivnosti poslije završenog studija
• Izrada individualnih planova i programa tjelesne
aktivnosti nakon završenog studija i u poznijim
godinama života
PRAKTIČNI DIO
• Plivanje: program za neplivače i program za
plivače
• Sportske igre – osnovni program: nogomet,
rukomet
• Izborni programi: aktivnosti u prirodi, izleti, kros,
atletika,
korektivno
vježbanje,
aerobik,
93
Code:
Status: Mandatory
Lectures: Exercise: 30
Lectures:
Exercise: 2
Competences:
Students will acquire basic theoretical knowledge
in the field of teaching content.
Students will know whether there were
changes in some anthropological
characteristics of the initial and final states, and if
so, what progress has been achieved and in what
area: morphological characteristics,
motor abilities, functional
abilities, motor skills, and motor achievements.
• Contents / Structure of the subject
•
•
•
•
•
THEORETICAL PART
Hygiene, Diet and Physical Training;
Injuries during Physical Training;
Rehabilitation after Injuries;
Physical Training after Graduation;
Individual Physical Exercise Schedule after
Graduation and at later Stages of Life.
PRACTICE
• Swimming. Activities for Swimmers and NonSwimmers;
• Sports games: Basic Program- Football,
Handball;
• Selected
programs:
Outdoor
activities,
Corrective Exercises, Aerobics, Health Yoga,
zdravstvena joga, gimnastika, svakodnevno
vježbanje i vježbanje studenata sa posebnim
potrebama
• Angažman u sportskom takmičenju – osnovni
program: na nivou fakulteta, Univerziteta,
Kantona, Federacije, BiH
Gymnastics, Daily Physical Exercises and
Exercises with Students with Special Needs;
• Sport Competitions – Basic Program: at the
University, Cantonal, Federation of BiH and
BiH levels;
Cilj predmeta:
• Daljnji cilj tjelesnog odgoja je usavršavanje
kardiovaskularnog,
respiratornog,
mišićnog,
koštanog, nervnog i ostalih organskih sistema
studenata.
• Poseban cilj bit će posvećen tome da se studenti
kroz nastavni proces osposobe i ovladaju
znanjima o izradi plana i programa upražnjavanja
tjelesnih aktivnosti i poslije završene obavezne
nastave, kao i sve do poznih godina života
Nastavne metode:
• Metoda usmenog izlaganja
• Metoda demonstracije
• Metoda postavljanja i rješavanja motoričkih
zadataka
• Pomoćne metode:
o metoda oponašanja ili imitacije
o metoda ilustracije
• Metoda dramatizacije
Subject objective:
• It aims at improving and developing
cardiovascular and respiratory systems,
muscles, bones, nerves and other organic
systems of every individual student.
• Special attention is attached to training
students for developing a schedule for their
own physical activities after the graduation and
throughout their life.
•
•
•
•
•
•
Metode provjere znanja:
Metoda promatranja
Metoda mjerenja
Metoda ankete
Način polaganja ispita :
praktični, 60 %
pismeni 20 %
i usmeni ispit 20 %
•
o
o
•
Teaching methods:
Method of oral presentation
Method of demonstration
Method of setting up and solving motor
tasks
Additional methods
Imitation methods
Illustration methods
Dramatization
•
•
•
Examination methods:
Observation method
Measurement
Questionnaires
•
•
•
Student assessments methods are:
practical, 60 % paper, 20 % and oral exams 20
%.
Literatura / Literature:
1. Findak, dr. V., 1992. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb
2. Findak, dr. V., 1992. Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, športu i športskoj rekreaciji.
Zagreb
3. Anderson, B., Burke, E. i Pearl, B., 1997. Fitness za sve. Zagreb
4. Anderson, B., 1987. Stretching. USA
5. "Sports Coach" on: www.brianmac.co.uk
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
94
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MIKROEKONOMIJA
Subject title:
MICROECONOMICS
Semestar: 3
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 3
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
▪ Analiziranje tržišnih uvjeta poslovanja
▪ Procjena obima i elastičnosti tržišne potražnje
Competences:
▪ analysis of market conditions for business
▪ estimation of market demand and its elasticity
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Osnove ponude i potražnje
▪ Pojedinačna i tržišna potražnja
▪ Empirijska procjena potražnje
▪ Proizvodnja i trošak proizvodnje
▪ Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda
▪ Analiza konkurentnih tržišta
▪ Tržišna moć, monopol i monopson
▪ Određivanje cijene i tržišna moć
▪ Monopolistička konkurencija i oligopol
▪ Tržišta faktora proizvodnje
▪ Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost
▪ Tržišta sa asimetričnim informacijama
▪ Eksternalije i javna dobra
Contents / Structure of the subject
▪ basics of demand and supply
▪ individual and market demand
▪ empirical assessment of market demand
▪ production and cost of production
▪ profit maximization and competitive supply
▪ analysis of competitive markets
▪ price determination and market power
▪ monopolistic competition and oligopoly
▪ markets of production factors
▪ general equilibrium and economic efficiency
▪ markets with asymmetrical information
▪ externalities and public goods
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa funkcioniranjem tržišnog
mehanizma.
Osposobljavanje
studenata
za
korištenje
mikroekonomskih
analiza
kao
instrumenata za donošenje menadžerskih odluka u
preduzeću, i za razumijevanje državnih politika koje
se odnose na poslovanje preduzeća.
Subject objective:
To introduce students to the functioning of market
mechanism. Training of students for usage of
microeconomic analysis as an instrument for
decision making in company and for understanding
of state policies related to companies.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L., 2005. Mikroekonomija. 5. izd. Zagreb: MATE
2. Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2007. Ekonomija. 18. izd. Zagreb: MATE
95
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MAKROEKONOMIJA
Subject title:
MACROECONOMICS
Semestar: 4
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 4
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
▪ Analiziranje tržišnih uvjeta poslovanja
▪ Analiziranje agregatnih pokazatelja u privredi
Competences:
▪ analysis of market conditions for business
▪ analysis of aggregate indicators in economy
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Tržište dobara
▪ Finansijska tržišta
▪ Tržište rada
▪ IS-LM, AS-AD modeli
▪ Prirodna stopa nezaposlenosti
▪ Inflacija i privredna aktivnost
▪ Ekonomski rast
▪ Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod
▪ Tehnološki napredak i rast
▪ Otvorena privreda
▪ Depresije i krize
Contents / Structure of the subject
▪ Market of consumption goods
▪ Financial markets
▪ Labor market
▪ IS-LM, AS-AD model
▪ Natural rate of unemployment
▪ Inflation and economic activity
▪ Economic growth
▪ Saving, capital accumulation and domestic
product
▪ Technological progress and growth
▪ Open economy
▪ Depressions and crises
Cilj predmeta:
Pružanje
studentima
cjelovitog
uvida
u
makroekonomiju.
Upoznavanje
studenata
s
najnovijim makroekonomskim događanjima i
njihovim mogućim implikacijama na poslovanje
preduzeća. Upoznavanje studenata s efektima
makroekonomskih
politika
na
poslovanje
preduzeća.
Subject objective:
To
providide
a
complete
review
of
macroeconomics
to
students.
To introduce students to the new macroeconomic
events and its possible implications to companies.
To introduce students to effects of macroeconomic
policies and its possible implications to companies.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
96
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
 Usmeni ispit
 Aktivnosti
60%
30%
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Blanchard, O., 2005. Makroekonomija. 3. izd. (obavezna). Zagreb: MATE
2. Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2007. Ekonomija. 18. izd. Zagreb: MATE
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
RAČUNOVODSTVO
Subject title:
ACCOUNTING
Semestar: III
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: III
Predavanja: 60
Code:
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 2
Exercise: 2
Kompetencije:
Competences:
1. Primjena poreznih i finansijskih regulativa
2. Procesno orijentirani pristup analizi poslovnih
događaja
1. To apply tax and financial regulations
2. Process oriented approach to analyzing of
business processes
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Theoretical coverage of accounting
1. Teorijski obuhvat računovodstva
2. Pojam dvojnog knjigovodstva
3. Obrada u dnevniku, glavnoj knjizi i
nalozima
4. Obuhvat imovinskih stavki, kapitala,
obaveza, prihoda i rashoda
2. Concept of double-entry recording
3. Processing in the journal, general ledger
and warrants
4. Accounting treatment of assets, capital,
liabilities, incomes and expenditures
5. Finansijski izvještaji
6. Osnovni tretman pozicija u finansijskim
izvještajima
5. Financial reports (statements)
6. Basic treatment of positions in financial
reports
7. Specifične pozicije u finansijskim
7. Specific positions in financial reports
97
izvještajima
8. Long-term assets and JSC/ LLC
establishment
8. Dugotrajna imov. i osnivanje d.d./doo
9. Materijalna imovina
9. Material assets
10. Kratkotrajna imovina
10. Short-term assets
11. Aktivna vremenska razgraničenja
11.
12.
13.
14.
12. Troškovi
13. Zalihe
14. Prodaja
Prepayments and accured income
Costs
Inventories
Sale
Cilj predmeta:
Subject objective:
1. Osposobiti studente da razumiju osnove
računovodstvene teorije, ciljeve računovodstva i
poziciju računovodstva u lancu finansijskog
izvještavanja za interne i eksterne korisnike
izvještaja.
2. Omogućiti praktična znanja studenata u
evidentiranju poslovnih događaja i implikacijama
evidentiranja na finansijsko izvještavanje.
3. Predstaviti
jednostavnije
primjere
računovodstvenih obračuna.
Nastavne metode:
1. To enable students to understand the basics of
accounting theory, accountig objectives and
accounting position in the chain of financial
reporting for internal and external report users.
2. To provide practical knowledge for students in
recording business events and implications of
such recording in financial reporting.
3. To present the examples of simple accounting
calculations.
Teaching methods:
Predavanja teorijskih osnova
Pregled relevantnih legislativnih odrednica
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Theoretical basis lectures
Review of relevant legislative guidelines
The settings and discussions about specific
problems
Rješavanje studija slučajeva
Case studies solving
Praktična vježba knjigovodstvenog evidentiranja
Practice oriented tutorial of book-keeping
Metode provjere znanja:
Examination methods:
•
Test I – 40% učešća u ocjeni;
•
Test I – 40% participation in grade
Obuhvata teorijski osnov računovodstvenog •
Includes the theoretical basis of the
evidentiranja.
•
accounting recording
Test II – 60% učešća u ocjeni;
•
Test
II
–
60%
participation
in grade
Obuhvata primjere knjigovodstvenog evidentiranja i
•
Includes the examples of book-keeping
računovodstveni tretman specifičnih poslovnih
događaja.
and accounting treatment of specific business
events
Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove
•
For students who have solved the tests
(min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao
positively
(min. 60%), activity in the class is
učešće u konačnoj ocjeni.
attributed as a part of final assessment.
•
Participation in lectures – 10%
Aktivnost na predavanjima – 10%
Podrazumijeva učešće u rješavanju studija
•
Involves participation in solving the caseslučajeva evidentiranja specifičnih poslovnih
studies based on recording specific business
događaja.
events
Aktivnost na vježbama – 5%
Participation in tutorials – 5%
Učešće u rješavanju praktičnih primjera. •
•
Participation in solving practical
examples.
Literatura / Literature:
1. Belak, prof.dr.sc. V., 2006. Profesionalno računovodstvo, str. 32 – 125. Zgombić & Partneri
2. Jahić, M., 2008. Finansijsko računovodstvo. Udruženje revizora FBiH
3. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, 2009
4. Pravilnik o kontnom okviru...
98
5. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca FI
6. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama u kapitalu
7. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja uključujući Međunarodne računovodstvene
standarde
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MARKETING
Subject title:
MARKETING
Semestar: III
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: III
Predavanja: 60
Code:
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Upoznavanje sa osnovama marketing koncepcije
▪Ovladavanje osnovnim marketinškim znanjima
Exercise: 2
Competences:
▪ Introducing with basis of marketing concept
▪ Mastering the basic marketing skills
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Marketing – kreiranje vrijednosti i zadovoljstva za
kupce
▪ Strateško planiranje i marketing proces
▪ Marketing okruženje
▪ Istraživanje marketinga i informacioni sistemi
▪ Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca u
kupovini
▪ Tržišno segmentiranje, izbor ciljnih tržišta i
pozicioniranje
▪ Proizvod kao elemenat marketing miksa
▪ Razvoj novih proizvoda
▪ Usluga kao specifičan proizvod
▪ Cijena kao elemenat marketing miksa
▪ Distribucija kao elemenat marketing miksa
▪ Integrisana marketinška komunikacija
▪ Kreiranje konkurentskih prednosti
▪ Globalni marketing
▪ Etika u marketingu i društvena odgovornost
kompanije
Contents / Structure of the subject
▪ Marketing- creating values and satisfaction for
customers
▪Strategic planning and marketing process
▪Marketing environment
▪Marketing research and information systems
▪Behavior of customers and business clients in
shopping
▪Market segmenting, selection of target markets
▪Product as element of marketing mix
▪Development of new products
▪Service as specific product
▪Price as element of marketing mix
▪Distribution as element of marketing mix
▪Integrated marketing communication
▪Creating of competitive advantages
▪Global marketing
▪Ethics in marketing and social responsibility of
company
Cilj predmeta:
1) Upoznati studente sa koncepcijom i
funkcijama marketinga u preduzećima.
Subject objective:
1)To introduce students with conception and
function of marketing in companies.
99
2) Istaknuti značaj utvrđivanja marketinških
mogućnosti za preduzeća.
3) Upoznati se sa strateškim odlukama o
segmentiranju, izboru ciljnih segmenata i
pozicioniranju.
4) Upoznati studente s elementima marketing
miksa – proizvodom, cijenom, distribucijom i
promocijom.
2)To emphasize the importance of determining
marketing
posibilities
for
companies.
3) To acquaint students with strategic decisions
about segmenting, selection of target segments
and positioning
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, analiza slučaja, diskusije,
prezentacije
Teaching methods:
Lectures, exercise, case studies, discussion,
presentation
Metode provjere znanja:
▪Testovi i ispitne aktivnosti 80%
▪ Ostale aktivnosti 20%
Examination methods:
▪Tests and examination activities 80 %
▪Other activities 20%
Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo
Other activities encompass: regular attendance,
nastavi, diskusije i prezentacije.
discussion and presentation
Literatura / Literature:
Osnovna literatura:
1. Tihi, B., Čičić, M. i Brkić, N. (redaktori), 2006. Marketing. 3. izd. Sarajevo: Ekonomski
fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
Dodatna (alternativna) literatura:
1. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. i Amstrong, G., 2006. Osnove marketinga. Prijevod.
Zagreb: Mate
2. Previšić, J. i Ozretić-Došen, Đ., 2004. Osnove marketinga. 2. izd. Zagreb: Advesta
3. Milisavljević, M., Maričić, B. i Gligorijević, M., 2004. Osnovi marketinga. Beograd:
Ekonomski fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MATEMATSKE METODE U
EKONOMIJI
Subject title:
MATHEMATICAL METHODS IN
ECONOMICS
Semestar: III
ECTS: 5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: III
Predavanja: 45
Vježbe:
Per semester
30
Hours
Predavanja: 3
Vježbe:
ECTS: 5
Per week
2
100
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 45
Exercise: 30
Lectures: 3
Exercise: 2
Kompetencije:
Biti u stanju razvijati i aplicirati modele u
ekonomskoj praksi.
Osposobiti se za praktičnu primjenu metoda i
tehnika u ekonomskim istraživanjima.
Competences:
The ability to develop and apply business practice
models.
The ability for the practical application of methods
and techniques in economic research.
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Network Methods for Project Planning
2. Basic Econometric Functions
3. Production Function
4. Linear Programming
5. Duality Theory
6. Transportation Problem
7. Input-Output Analysis
8. Transactional Analysis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tehnike mrežnog planiranja
Osnovne ekonometrijske funkcije
Ekonometrijska funkcija proizvodnje
Linearno programiranje
Teorija dualnosti
Problemi transporta
Input-output analiza
Transakciona analiza
Cilj predmeta:
Potaknuti studente da sintetiziraju stečena znanja
iz ekonomske teorije, matematičkih metoda i
statističke tehnike u specificiranju i ocjeni modela,
te evalvaciji dobivenih ocjena.
Subject objective:
Encourage students to synthesize their knowledge
of economic theories, mathematical methods and
statistical techniques to model specification and
evaluation, and evaluation of the obtained grades.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminari, konsultacije
Metode provjere znanja:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita je
eliminatoran za pristupanje usmenom dijelu ispita.
Ocjena ispita se formira na osnovu uspjeha
pismenog dijela, usmenog dijela ispita i aktivnosti.
Teaching methods:
Lectures, exercises, seminars, consultations.
Examination methods:
The students are evaluated through individual
written and oral exam. Written exam is eliminatory.
The final grade is based on successfully passing all
parts of the exam and activities.
•
 Written exam
50%
 Oral exam
30%
 Activities
20%
•
•
Written exam is pre-requisite for oral exam.
Activities are in-class discussion and seminar
paper writing.



Pismeni ispit
Usmeni ispit
Aktivnosti
50%
30%
20%
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada.
1.
2.
3.
Literatura / Literature:
Andrijić, S., 1995. Matematske metode programiranja. Sarajevo: Fond otvoreno društvo BiH
Chiang, A.C., 1994. Osnovne metode matematičke ekonomije. Zagreb: MATE d.o.o.
Barnett A. B., Ziegler M. R. i Byleen, K. E., 2006. Primijenjena matematika. Zagreb: Mate d.o.o.
UNIVERZITET U ZENICI
Ekonomski fakultet
UNIVERSITY OF ZENICA
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
101
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
EKONOMSKA POLITIKA
Subject title:
ECONOMIC POLICY
Semestar: 4
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: obavezni
Semester: 5
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
- način kreiranja ekonomske politike jedne zemlje
- realizacija ekonomske politike
- procjenjivanje efekata mjera ekonomske politike
Competences:
-creation of economic policy of a country
-implementation of economic policy
-evaluation of the effects of economic policy
measures
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Pojam i sadržaj ekonomske politike
- pojam ekonomske politike
- zašto je neophodno uplitanje države u
ekonomiju
2. Komponente ekonomske politike
- ciljevi ekonomske politike
- makroekonomski instrumenti
- odnos ekonomskih ciljeva
- kreatori i nosioci ekonomske politike
3. Tržište i država u ekonomskoj politici:
Ekonomske teorije i koncepcije ekonomske politike
- teorijske koncepcije ekonomske politike
- historijski uspostavljeni odnosi države i tržišta
4. Bitne odrednice ekonomske politike
- monetarna politika
- fiskalna politika
- vanjskotrgovinska politika
- agrarna politika
- integralna politika ruralnog razvoja
5. Primjena i tipovi ekonomskih politika
- program ekonomske politike
- strukturni aspekti ekonomske politike
- vrste ekonomskih politika i njihova kombinacija
6. Stabilizacijska ekonomska politika
- osnovne odlike stabilizacijske politike
- pojam i vrste stabilizacijskih programa
- karakteristike stabilizacijskih programa
- ostvarivanje i efikasnost ekonomske politike
7. Ekonomska politika zemalja u ekonomskoj
tranziciji
- neefikasnost socijalističkih ekonomskih sistema i
politika
- pojam i sadržaj ekonomske tranzicije
8. Ekonomski sistem i ekonomska politika Bosne i
Hercegovine
- administrativno uređenje i ekonomski sistem
1.Concept and context of economic policy
- Concept of economic policy
-government involvement in economy
2.Components of economic policy
-goals of economic policy
-macroeconomic instruments
-relations between economic goals
- creators of economic policy
3.State and market in economic policy
-economic theories and conceptions of economic
policy
-theoretical conception of economic policy
-historical relations between state and market
4.Determinants of economic policy
-monetary policy
-fiscal policy
-foreign trade policy
-agricultural policy
-integral policy of rural development
5.Implementation and types of economic policy
-program of economic policy
-structural aspects of economic policy
-types of economic policy and its mix
6.Economic policy of stabilization
-basic features of stabilization policy
-concept and context of stabilization programs
-features of stabilization programs
-efficiency of economic policy
7.Economic policy of countries in transition
-inefficiency of socialist economic systems and
policies
-concept and context of economic transition
8.Economic system and economic policy of BiH
102
BiH
- monetarna politika u BiH
- fiskalni sistem i politika u BiH
Cilj predmeta:
Sagledavanje
sveobuhvatnosti
problematike
ekonomske politike zemlje kao i ekonomskih
procesa globalizacije i integracije, kao i stvaranje
pretpostavki
za
poznavanje
mehanizama
ekonomske politike.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
-administrative system and economic system of
BIH
-monetary policy of BIH
-fiscal policy of BIH
Subject objective:
Overall analysis of the economic policy of a country
as well as economic processes of globalization and
integration.
Introduction to mechanisms of economic policy.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Those students who pass the first test during
semester have to pass the second test in written
form and oral exam. Written exam is pre-requisite
for oral exam. Activities are in-class discussion and
seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Hodžić, K. i Ćejvanović, F., 2010. Ekonomska politika. Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd.
Univerzitet Tuzla. Univerzitet Travnik
2. Acocella, N., 2005. Počela ekonomske politike: Vrijednosti i tehnike. Zagreb: Mate
3. Begić, K., 1998. Ekonomska politika. Sarajevo: Univerzitetska knjiga
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
EKONOMSKI RAZVOJ
Subject title:
ECONOMIC DEVELOPMENT
Semestar: 4
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: 4
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
103
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
▪ Analitičnost rezultata ekonomskog razvoja
Competences:
▪ analysis of results of the economic development
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Evolution in the concept of the development
• Geography of economic development
• Theory of economic development
• Poverty, inequality and development
• Population and economic development
• Urbanization and economic development
• Human capital
• The development policies
• Theory and trade policy vs. development
• Financing of the development
• Finance and fiscal development policy
• Economic development: examples
Evolucija poimanja razvoja
Geografija ekonomskog razvoja
Teorija ekonomskog razvoja
Siromaštvo, nejednakost i razvoj
Stanovništvo i ekonomski razvoj
Urbanizacija i ekonomski razvoj
Humani kapital
Razvojne politike
Teorija i trgovinska politika vs. razvoj
Finansiranje razvoja
Finansijska i fiskalna razvojna politika
Ekonomski razvoj: primjeri
Cilj predmeta:
Podići sigurnost u poznavanju ekonomskog
razvoja.
Podići sigurnost u pisanoj i verbalnoj prezentaciji
prezentiranih tema u kontekstu ekonomskog
razvoja.
Subject objective:
To increase certainty in knowledge of economic
development.
To increase certainty in written and verbal
presentations of the topics in the context of
economic development
Nastavne metode:
Predavanja,
prezentacije,
predavači, istraživanja
Predavanja i auditorne vježbe
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
 Usmeni ispit
 Aktivnosti
Teaching methods:
Lectures, presentations, study cases, guest
lecturers, inquiries,
Lectures and assignments.
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper writing (optional).
slučajevi,
gosti
60%
30%
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Literatura / Literature:
1. Todaro i Smith, 2006. Ekonomski razvoj. Sarajevo: Šahinpašić
2. Osmanković, J., 2007. Ekonomski razvoj – novi pristupi. Sarajevo: Ekonomski fakultet
104
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
FINANSIJE
Subject title:
FINANCE
Semestar: 4
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: 4
Predavanja: 60
Code:
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Utjecaj poreza i javne potrošnje na privredu i
građane
Exercise: 2
Competences:
▪ Impact of taxes and public spending on the
economy and citizens.
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Nauka o javnim finansijama i odnos sa ostalim
finansijskim disciplinama
▪ Osnovi fiskalne politike – javne finansije i javna
dobra
▪ Javni rashodi
- pojam, uzroci, principi i
klasifikacija javnih rashoda
▪ Javni prihodi – pojam, vrste, poreska
terminologija, direktni i indirektni porezi i ostali javni
prihodi
▪ Budžetska politika – pojam i uloga budžeta,
metod obračuna budžeta, budžetska načela i
budžetske procedure
▪ Politika javnog duga – definicija, karakteristike,
upravljanje i kriteriji Evropske unije u odnosu na
javni dug
▪ Javna potrošnja u BiH – Fiskalni federalizam,
prihodi i javni dug BiH
▪ Poreski sistem BiH – sistem indirektnog
oporezivanja, sistem direktnih poreza na mala i
srednja preduzeća
Contents / Structure of the subject
▪ The science on public finance and the
relationship with other financial disciplines
▪ Basic of fiscal policy – public finance and public
goods
▪ Public expenditure – definition, causes, principles
and classification of public expenditure
▪ Public revenue – definition, types, tax
terminology, the direct and indirect taxes and other
public.
▪ Budgetary policy - definition and role of the
budget, the method for calculating the budget, the
budget principles and budget procedures
▪ Policy of public debt – definition, characteristics,
management and criteria of the European Union in
the relation to public debt.
▪ Public spending in BIH – Fiscal federalism,
revenue and public debt of the BIH
▪ The tax system in BIH – the system of indirect
taxation, the system of direct taxes on small and
medium enterprises.
105
Cilj predmeta:
Cilj izučavanja javnih finansija je da se studenti
upoznaju sa ulogom i značajem države u
savremenom privrednom sistemu, te prednostima i
nedostacima državne uloge u odnosu na tržišna
rješenja, kao i da savladaju osnovne metode
analize koje se koriste u ovoj naučnoj oblasti.
Subject objective:
The aim of the study of public finance is to
introduce students to the role and importance of
state in the modern economic system, and the
advantages and disadvantages of the state role in
relation to market solution as well as to learn the
basic method of analysis used in this scientific
fields.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test during
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. semester have to pass the second test in written form
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. and oral exam. Written exam is pre-requisite for oral
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada exam. Activities are in-class discussion and seminar
seminarskog rada (opciono).
paper writing (optional).
•
Literatura / Literature:
1. Kešetović, I. i Đonlagić, Dž., 2007. Javne finansije. Gračanica: GRIN
2. Rosen, S. H. i Gayer, T., 2009. Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta
3. Raičević, B., 2008. Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
Subject title:
FINANCIAL ACCOUNTING
Semestar: IV
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: IV
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
106
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
1. Primjena poreznih i finansijskih regulativa
2. Procesnoorijentirani pristup analizi poslovnih
događaja
Competences:
1. To apply tax and financial regulations
2. Process oriented approach to analyzing of
business processes
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Upravljanje osnovnim kapitalom
1. Capital managing
2. Dugotrajna imovina
3. Specifične pozicije dugotrajne
imovine
4. Rashodovanje/prodaja dugotrajne
imovine
4. Naknadno mjerenje dugotrajne
imovine
2. Long-term assets
6. Finansiranje dugotrajne imovine
7. Financing short-term (current) assets
7. Finansiranje kratkotrajne imovine
8. Basic business calculations
8. Osnovni obračuni u poslovanju
9. Production
9. Proizvodnja
10. OAS, standard calculation
10. POL, standardna kalkulacija
11. Conversion
11. Konverzija
12. Completed production
12. Okončana proizvodnja
13. Revenues and expenditures
14. T-account closure and business
performance calculation
3. Specific positions of long-term assets
4. Expenditures/sales of long term assets
5. Subsequent measurement of long-term
assets
6. Financing long-term assets
13. Prihodi i rashodi
14. Zatvaranje konta i obračun rezultata
Cilj predmeta:
1. Osposobiti studente da razumiju napredne
odrednice računovodstvene teorije, utjecaj
računovodstvenih politika i procjena na
finansijsko izvještavanje.
2. Omogućiti praktična znanja studenata u
evidentiranju poslovnih događaja i implikacijama
evidentiranja na finansijsko izvještavanje.
3. Predstaviti
kompleksnije
primjere
računovodstvenih obračuna.
Nastavne metode:
Predavanja teorijskih postavki
Predstavka kompleksnih obračuna
Pregled relevantnih legislativnih odrednica
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Rješavanje studija slučajeva
Praktična vježba knjigovodstvenog evidentiranja
Metode provjere znanja:
Test I – 50% učešća u ocjeni;
Obuhvata primjere knjigovodstvenog evidentiranja i
kompleksnih obračuna.
Test II – 50% učešća u ocjeni;
Obuhvata primjere knjigovodstvenog evidentiranja i
računovodstveni tretman specifičnih poslovnih
događaja.
Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove
(min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao
učešće u konačnoj ocjeni.
Aktivnost na predavanjima – 10%
Podrazumijeva učešće u rješavanju studija
slučajeva evidentiranja specifičnih poslovnih
Subject objective:
1. To enable students to understand the
determinants of advanced accounting theory,
the impact of accounting policies and estimates
in financial reporting.
2. To provide practical knowledge for students in
recording business events and implications of
such recording in financial reporting.
3. To present the examples of complex accounting
calculations.
Teaching methods:
Theoretical basis lectures
Representation of complex calculations
Review of relevant legislative guidelines
The settings and discussions on specific problems
Case- studies solving
Practice oriented tutorial of book-keeping
Examination methods:
•
Test I – 50% participation in grade
•
Includes the examples of bookkeeping and complex calculations
•
Test II – 50% participation in grade
•
Includes the examples of book-keeping
and accounting treatment of specific business
events
•
For students who have solved the tests
positively (min. 60%), activity in the lectures is
attributed as part of final assessment
•
Participation in lectures – 10%
107
događaja.
•
Involves participation in solving the casestudies based on recording specific business
events
•
Participation in tutorials – 5%
•
Participation in solving practical
examples
Literatura / Literature:
1. Belak, V., 2006. Profesionalno računovodstvo. Zgombić & Partneri
2. Jahić, M., 2008. Finansijsko računovodstvo. Udruženje revizora FBiH
3. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, 2009.
4. Pravilnik o kontnom okviru...
5. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca FI
6. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama u kapitalu
7. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja uključujući Međunarodne računovodstvene standarde
Aktivnost na vježbama – 5%
Učešće u rješavanju praktičnih primjera
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MEĐUNARODNI MARKETING
Subject title:
INTERNATIONAL
MARKETING
Semestar: IV
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: IV
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Upoznavanje sa specifičnostima svjetskog tržišta
▪Primjena marketing koncepcije na međunarodnom
tržištu
Exercise: 2
Competences:
▪ Introduction to specificities of world market
▪ Application of marketing conception in
international market
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Globalno tržište i koncepcija međunarodnog
marketinga
2. Istraživanja za potrebe međunarodnog
marketinga
3. Ekonomska okolina međunarodnog marketinga
4. Kulturološka okolina međunarodnog marketinga
5. Političko-pravna okolina međunarodnog
marketinga
6. Strategije ulaska na međunarodno tržište putem
izvoza
7. Strategije ulaska na međunarodno tržište
prijenosom proizvodnje u inozemstvo bez ulaganja
Contents / Structure of the subject
1. Global marketing and conception of
international marketing
2. Research for international marketing needs
3. Economic environment of international
marketing
4. Cultural environment of international
marketing
5. Political-legal environment of international
marketing
6. Strageies of entering international market
by means of export
7. Strategies of entering international market
108
kapitala
8. Strategija ulaska na međunarodno tržište
prijenosom proizvodnje u inozemstvo sa ulaganjem
kapitala
9. Politika proizvoda za međunarodno tržište
10. Politika cijena u međunarodnom marketingu
11. Kanali distribucije u međunarodnom marketingu
12. Integrisana marketinška komunikacija u
međunarodnom marketingu
13. Proces planiranja, izrada međunarodnog
marketing plana i kontrola
Cilj predmeta:
Sticanje znanja o načinima kreiranja i
implementacije koncepta međunarodnog
marketinga u uvjetima globalnog tržišta
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, analiza slučaja, diskusije,
prezentacije
Metode provjere znanja:
▪Testovi i ispitne aktivnosti 80%
▪ Ostale aktivnosti 20%
by means of production replacement in
foreign countries without capital investment
8. Strategy of entering international market by
means of production replacement in
foreign countries with capital investme
9. Product policy for international market
10. Price policy in international market
11. Canals of distribution in international
market
12. Integrated marketing communication in
international market
13. Planning process, development of
international marketing plan and control
Subject objective:
To gain knowledge about ways of development
and implementation of international marketing
concept in conditions of global market
Teaching methods:
Lectures, exercises, case study, discussion,
presentation
Examination methods:
▪Tests and examination activities 80 %
▪Other activities 20%
Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo
Other activities encompass: regular attendance,
nastavi, diskusije i prezentacije.
discussions and presentations
Literatura / Literature:
Obavezna literatura:
1. Domazet, A. i grupa autora, 2002. Međunarodni marketing. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Dodatna (alternativna) literatura:
2. Rakita, B., 2009. Međunarodni marketing, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Previšić, J. i Došen, O., 1999. Međunarodni marketing. Zagreb: Massmedia
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
Međunarodna ekonomija
Subject title:
International Economics
Semestar: 5
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: obavezni
Semester: 5
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
109
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
-Analitičnost platnog bilansa
-Mjere za uravnoteženje platnog bilansa
Competences:
-analysis of balance of payments
-measures for improvements in balance of
payments
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. DIO TEORIJA VANJSKE TRGOVINE: Uvod u
međunarodnu ekonomiju/ Razmjena i
specijalizacija/ Unutarnja i vanjska trgovina/
Sadržaj teorije međunarodne ekonomske razmjene/
Mikroekonomski model vanjske trgovine (...)/
PART ONE: THEORY OF INT’L TRADE:
Introduction into int’l economics/ Trade and
specialization/ Domestic and foreign trade/ Content
of the theory of int’l economics/ Microeconomic
model of foreign trade/
2. TEORIJA VANJSKOTRGOVAČKE POLITIKE/
Teorija carinske zaštite/ Argumenti ograničenja
slobode međunarodne ekonomske razmjene/
Analiza utjecaja carine na domaću proizvodnju i
potrošnju/ Nominalna, efektivna i ukupna carinska
zaštita (...)/
3. DIO MEĐUNARODNE FINANSIJE/
Bilans plaćanja/ Utjecaj vanjske trgovine na
domaći proizvod/ Međunarodna kretanja kapitala/
Devizni tečaj i devizno tržište/ Uravnoteženje
bilansa plaćanja/ Međunarodni monetarni sistem/
Evropski monetarni sistem/ Zaduženost zemalja
u razvoju
PART TWO: THEORY OF FOREIGN TRADE
POLICY: Theory of tariffs/ Arguments of limitations
on the free int’l trade/ Analysis of the impact of
tariffs on domestic production and consumption/
Nominal, effective and total tariff protection/
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa osnovnim kretanjima u
međunarodnoj ekonomiji i povezanostima unutarnje
i vanjske ravnoteže u ekonomiji. Diskutirati o
koristima koje zemlja ima od međunarodne
trgovine, načinu formiranja cijena u međunarodnoj
razmjeni, efektima međunarodnih integracija na
domaću privredu.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Subject objective:
Introduce students with basic movements in int’l
economics and with connections between internal
and external balances in an economy. Discuss
benefits of int’l economics for a country, a way of
price formation, and effects of int’l integration
processes for a domestic economy.
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
PART THREE: INTERNATIONAL FINANCE:
Balance of payments/ Impact of foreign trade on
gross domestic product/ Int’l movement of capital/
Foreign exchange and its market/ Equilibrium of
the balance of payments/ Int’l monetary fund/
European monetary fund/ Debt of developing
countries
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Those students who pass the first test during
semester have to pass the second test in written
form and oral exam. Written exam is pre-requisite
for oral exam. Activities are in-class discussion and
seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Babić, A. i Babić, M., 2008. Međunarodna ekonomija. 7. izd. Zagreb: Sigma savjetovanja
2. Pelević, B., i Vučković, V., 2007. Međunarodna ekonomija. Beograd: Centar za
izdavačku djelatnost
110
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
POSLOVNE FINANSIJE
Subject title:
BUSINESS FINANCES
Semestar: V
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status:Obavezni
Semester: V
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
 Osposobljenost za samostalnu finansijsku
analizu

ECTS: 6
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
 Training for independent financial analysis;

Analiziranje utjecaja strukture kapitala i
cijene kapitala i dividendne politike na
vrijednost preduzeća
Sadržaj / struktura predmeta:
Uvodna razmatranja - predmet poslovnih
finansija
 Finansijska analiza i planiranje novčanih
tokova
 Upravljanje obrtnim sredstvima
 Planiranje i ocjena efikasnosti kapitalnih
ulaganja
 Izvori finansiranja i cijena kapitala
 Kratkoročni izvori finansiranja
 Međuzavisnost prinosa i rizika na ulaganje u
vrijednosne papire
 Hibridni izvori finansiranja
Analyzing the impact of capital structure
and cost of capital and dividend policy on
the value of the company.
Contents / Structure of the subject
 Introductory considerations - the subject of
business finance;


Financial analysis and planning of cash
flows;

Management of working capital;

Planning and assessment of the efficiency
of capital investment;


Short - term sources of funding

Hybrid sources of funding
The interdependence of returns and risks
on investments in securities
Cilj predmeta:
Cilj predmeta poslovne finansije je da studentima
objasni i ilustrira cjeli proces upravljanja finansijama
u preduzeću, kroz procese finansijskog i
investicijskog upravljanja.
Subject objective:
The aim of the course is to explain and illustrate
the whole process of financial management in the
enterprise, through the processes of financial and
investment management.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi i vježbe, konsultacije
Teaching methods:
Lectures, seminar papers and exercises,
consultations.
111
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Prvi test (pismeno) – 40 – bodova; Drugi test •
The first test (written) – 40 points; second
(pismeno) – 40 – bodova; Simulacije (prezentacije) test - 40 points; simulation (presentation) -10
10 – bodova; Prisustvo studenata - 10 – bodova
points; the attendance of student – 10 points.
Literatura / Literature:
1. Alihodžić, A., 2011. Portfolio analiza: teorijsko-metodološki aspekti investiranja u vrijednosne
papire, Zenica: Ekonomski fakultet – Univerzitet u Zenici
2. Njuhovic, Z., 1999. Poslovne finansije. Sarajevo: Revicon
3. Rovčanin, A., 2006. Upravljanje finansijama. 3. dopunjeno izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
SPOLJNOTRGOVINSKO
POSLOVANJE
Subject title:
INTERNATIONAL
BUSINESS
Semestar: V
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: V
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Ovladavanje tehnikama spoljnotrgovinskog
poslovanja
▪
Exercise: 2
Competences:
▪ Mastering techniques of foreign trade business
Sadržaj / struktura predmeta:
1.
Pojam, uloga i značaj spoljne trgovine za
nacionalnu ekonomiju, ekonomska osnova i
karakteristike spoljne trgovine
2. Organizacija i metode djelovanja
spoljnotrgovinskih preduzeća
3. Vrste spoljnotrgovinskih poslova
4. Posredničke i uslužne djelatnosti u spoljnoj
trgovini
5. Spoljnotrgovinska mreža u inozemstvu i nastup
proizvodnih preduzeća u spoljnoj
trgovini
6. Uloga berzi i berzanskog poslovanja u obavljanju
spoljnotrgovinskih transakcija
7. Trgovački običaji, uzanse i termini u spoljnoj
trgovini
8. Incoterms
9. Tehnike izvršenja izvoznih poslova
10. Tehnike izvršenja uvoznih poslova
Contents / Structure of the subject
1. Definition, role and importance of foreign
trade for national economy, economic
basis and characteristics of foreign trade.
2. Organization and methods of impact of
foreign trade enterprises
3. Categories of foreign trade business
4. Broking and service industry in foreign
trade business
5. Foreign trade network abroad and
participation of production enterprises in
foreign trade
6. The role of stock market and its business
in foreign trade transactions
7. Commercial usage, usance, and concepts
in foreign trade
8. Incoterms
9. Techniques of export business completion
10. Techniques of import business completion
112
11. Specijalni spoljnotrgovinski poslovi
12. Viši oblici saradnje u spoljnotrgovinskom
poslovanju
13. Modaliteti i tehnike finansiranja spoljnotrg.
transakcija
11. Special foreign trade business
12. Advanced forms of cooperation in foreign
trade business
13. Juveniles and techniques of financing
foreign trade transactions
Cilj predmeta:
- Ovladavanje znanjima o organizaciji, načelima i
praksi spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja
kao i načinima finansiranja spoljnotrgovinskih
transakcija
- Sticanje konkretnih znanja iz tehnika obavljanja
spoljnotrgovinskih poslova i transakcija kroz prikaze
praktičnih primjera, konstrukcija spoljnotrgovinskih
aranžmana i njihovog finansiranja
Subject objective:
Mastering organizational skills, principles and
practice of foreign trade and foreign exchange
business as well as ways of financing foreign trade
transactions
Gaining concrete skills for foreign trade business
and transactions through practical examples,
design of foreign trade arrangements and their
financing
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, analiza slučaja, diskusije,
prezentacije
Metode provjere znanja:
▪ Testovi i ispitne aktivnosti 80%
▪ Ostale aktivnosti 20%
Teaching methods:
Lectures, exercise, case study, discussion,
presentation
Examination methods:
▪Tests and examination activities 80%
▪Other activities 20%
Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo
Other activities encompass: regular attendance,
nastavi, diskusije i prezentacije.
discussions and presentations.
Literatura / Literature:
Osnovna literatura:
1. Andrijanić, I., 2005. Poslovanje u vanjskoj trgovini. Zagreb: Mikrorad
Dodatna literatura:
2. Backović, E., 2007. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. Sarajevo: Ekonomski fakultet
3. Tešić, M., 2006. Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd: Savremena administracija
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
PODUZETNIŠTVO
Subject title:
ENTREPRENEURSHIP
Semestar: V
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: V
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
113
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
1. Procjena i razvijanje poslovne ideje
2. Pisanje biznis plana
3. Pokretanje malog biznisa
Competences:
1. Generation and developing business idea
2. Writing a business plan
3. Starting a business
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Prepoznavanje prilika i generiranje ideja
2. Analiza izvodljivosti
3. Pisanje poslovnog plana
4. Analiza privredne grane i konkurencije
5. Razvijanje efikasnog poslovnog modela
6. Pripremanje pravilne etičke i pravne
osnove
7. Procjena finansijske snage i održivosti
novog poduhvata
8. Stvaranje tima novog poslovnog poduhvata
9. Finansiranje novih poslovnih poduhvata
10. Temeljni oblici započinjanja biznisa
11. Oblici poduzetništva
12. Izazovi poduzetništva
Contents / Structure of the subject
1. Recognizing opportunities and generating
ideas
2. Feasibility study
3. Writing a business plan
4. Industry and competitior analysis
5. Developing an effective business model
6. Preparing the proper ethical and legal
foundations
7. Assessing a new venture’s financial
strength and viability
8. Building a new venture team
9. Getting financing or funding
10. Basic types of start-ups
11. Types of entrepreneurship
12. Challenges of entrepreneurship
Cilj predmeta:
Subject objective:
Razviti interes kod studenata za kontinuirano To develop interest for continuous adoption of
usvajanje poduzetničkih znanja radi jačanja njihove entrepreneurial knowledge for strengthening
lične
konkurentnosti
ali
i
konkurentnosti students personal competitiveness as well as the
organizacija u kojima će djelovati po završetku competitiveness of the organizations where they
studija. Potaknuti studente na osnivanje vlastitih will work after finishing studies. To encourage
preduzeća koja će biti poduzetnički vođena tokom students to start their own businesses which will be
cijelog životnog ciklusa.
entrepreneurially managed during their entire life
circle.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Lectures, exercises, case studies, consultations.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
 Pismeni ispit (dva testa)
50%
 Written exam (two tests)
50%
 Pristupni rad: Analiza izvodljivosti 20%
 Seminar paper: Feasibility study
20%
 Timski projekat: Biznis plan
20%
 Project paper: Business plan
20%
 Usmeni ispit
10%
 Oral exam
10%
•
Pismeni dio ispita, te izrada pristupnog rada i •
Written exam, writing a seminar paper and
timskog projekta su preduvjeti za usmeni ispit.
team project papers are pre-requisites for oral
exam.
Literatura / Literature:
1. Barringer, B.R. i Ireland, R.D., 2010. Poduzetništvo – Uspješno pokretanje novih poduhvata. 3.
izd. Tuzla: OFFSET
2. Dedić, M. i Umihanić, B., 2004. Osnove menadžmenta i poduzetništva. 2. izd. Tuzla: Ekonomski
institut
114
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Naziv predmeta:
POSLOVNO PRAVO
Subject title:
BUSINESS LAW
Semestar: 5
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Semester: 5
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Sposobnost korištenja pravnih instrumenata i
ugovora u poslovanju
Exercise: 2
Competences:
▪ ability of usage of legal instruments and contracts
in business
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Obligaciono pravo
▪ Kompanijsko pravo
▪ Institucionalni oblici finansijskog kapitala
▪ Stečaj i redovna likvidacija
▪ Ugovor o prodaji
▪ Ugovori o zastupanju
▪ Ugovori o uslugama
▪ Ostali ugovori poslovnog prava (ugovor o
građenju, ugovor o licenci, ugovor o
osiguranju)
▪ Vrijednosni papiri
▪ Pravo konkurencije
Contents / Structure of the subject
▪ Obligation law
▪ Corporate law
▪ institutional forms of financial capital
▪ bankruptcy
▪ sale contract
▪ contracts of representation
▪ service contracts
▪ other forms of contracts in business law(building
contract, licence agreement, insurrance contract)
▪ securities
▪ competition law
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovama obligacionog
prava, kompanijskog prava, stečajnog prava,
ugovorima poslovnog prava, vrijednosnim papirima
i pravom konkurencije. Upoznavanje studenata sa
osnovnim postulatima pravne nauke.
Nastavne metode:
Predavanja, diskusije, prezentacije
Subject objective:
To introduce students to the basics of obligation
law, corporate law, bankruptcy law, contracts in
business law, securities, and competition law.
To introduce students with basic premises of law
science.
Teaching methods:
Lectures, discussions, presentations.
115
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
 Usmeni ispit
 Aktivnosti
60%
30%
10%
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Simić, M. i Trifković, M., 1999. Poslovno pravo – osnovi prava i obligacija, privredna/trgovačka
društva. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2. Trifković, M., Simić, M. i Trivun, V. Poslovno pravo – ugovori, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije.
Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH
PREDUZEĆA
Subject title:
MANAGEMENT OF SMALL &
MEDIUM ENTERPRISES
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
1. Praćenje i upravljanje rastom i razvojem
preduzeća
Exercise: 2
Competences:
1. Monitoring and management of company
growth and development
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Definiranje, uloga i značaj MSP-a za privredni i
društveni razvoj
2. Pojam, svrha i ciljevi manadžmenta MSP-a
3. Poduzetničke alternative
4. Strateško planiranje u MSP-u
5. Poslovno planiranje u MSP-u (pokretanje
novog posla)
6. Menadžment poslovnim funkcijama u MSP-u
7. Menadžerske funkcije u MSP-u
8. Društvena odgovornost i etika u MSP-u
Contents / Structure of the subject
1. Defining, role and importance of SME-a for
economic and social development
2. Concept, purpose and goals of SME
3. Entrepreneurial alternatives
4. Strategic planning in SME
5. Business planning in SME (setting up the new
business)
6. Management of business functions in SME
7. Management functions in SME
116
9.
Globalne perspektive razvoja MSP-a
8.
9.
Cilj predmeta:
Izučavanjem ovog predmeta student stiče nova
saznanja i razvija vještine iz oblasti upravljanja
malim
i
srednjim
preduzećima
koje
ga
osposobljavaju za pokretanje i osiguranje rasta i
razvoja sopstvenog preduzeća.
Social responsibility, ethics in SME
Global perspectives of development of SME
Subject objective:
By studying this course students acquire new
knowledge and develop skills in the field of running
small and medium-sized enterprises, providing
them with competences to start thier own business
and ensure its growth and development.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
50%
 Seminarski rad: studija slučaja
40%
 Usmeni ispit
10%
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations.
Examination methods:
 Written exam (two tests)
50%
 Seminar paper: case study
40%
 Oral exam
10%
•
Pismeni dio ispita i izrada seminarskog rada su •
Written exam and writing a seminar paper are
preduvjeti za usmeni ispit.
pre-requisites for oral exam.
Literatura / Literature:
1. Dostić, M., 2002. Menadžment malih i srednjih preduzeća. 2. izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet
2. Siropolis, N., 1995. Menadžment malog i srednjeg preduzeća. Zagreb: MATE
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
UPRAVLJANJE KVALITETOM
Subject title:
QUALITY MANAGEMENT
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
1. Uspostavljanje sistema upravljanja
kvalitetom
2. Rad na poboljšanju sistema upravljanja
kvalitetom
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Pojam i značaj kvaliteta
2. Faze u razvoju kvaliteta
ECTS: 6
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
1. Establishing quality management systems
2. Working on quality management systems
improvement
Contents / Structure of the subject
1. The concept and importance of quality
2. Stages in the development of quality
117
3. Upravljanje kvalitetom
4. Upravljanje kvalitetom prema ISO 9000
seriji:
-dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom
-uspostavljanje i implementacija sistema
-održavanje i kontinuirano poboljšavanje
-auditiranje sistema upravljanja kvalitetom
5. Međunarodni standard ISO 19011:2002
6. Japanski način upravljanja kvalitetom
7. Potpuno upravljanje kvalitetom – TQM
8. Tehnike poboljšanja kvaliteta
3. Quality Management
4. Quality Management according to ISO
9000 series:
- Designing the quality management system
- Establishmnet and implementation of QM
- QM Maintenance and improvement
- Auditing quality management systems
5. The international standard ISO 19011:
2002
6. Japanese way of QM
7. Total Quality Management TQM
8. Techniques to improve the quality
Cilj predmeta:
Subject objective:
Upoznati studente sa pojmom i značajem kvaliteta; To introduce students to the concept and
fazama u razvoju kvaliteta; upravljanjem kvalitetom importance of quality; stages in the development of
prema međunarodnim standardima; metodama quality; QM according to international standards;
uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom; methods of establishing QM systems; conducting
provođenjem audita sistema upravljanja kvalitetom audits of QM systems; and methods of quality
metodama poboljšanja kvaliteta.
improvements.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Lectures, exercises, case studies, consultations.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Pismeni ispit (dva testa)
60%
•
Written
exam
(two
tests)
60%
Aktivnosti na nastavi
20%
•
Activities
Seminarski rad
20%
20%
•
Seminar
paper
20%
Literatura / Literature:
1. Neave, H. R., 1990. The Deming dimension. Tennesee. Knoxville: SPC Press
2. Hardjono, T., ten Have, S. and ten Have, V., 2000. The European Way to Excellence,
Directorate-Generaql III Industry. European Commisin
3. Crosby, P., 1989. Kvaliteta je besplatna. Zagreb: Privredni vjesnik
4. Gutošić, H. i Reite, B., 2001. Upravljanje kvalitetom prema ISO 9000 seriji i okolinsko upravljanje
prema ISO 14000 seriji. Sarajevo: Jež
5. Heleta, M. N., 2004. TQM-model izvrsnosti. Beograd: Educta
6. Međunarodni standardi: EN ISO 9000:2005, EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2009.EN ISO
19011:2002.
7. Druga literatura po izboru studenta
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
118
Naziv predmeta:
UPRAVLJANJE LJUDSKIM
RESURSIMA
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Subject title:
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Osposobljenost za upravljanje intelektualnim
kapitalom i znanjem
▪ Osposobljavanje za permanentno praćenje i
upravljanje razvojem zaposlenika
Exercise: 2
Competences:
▪ ability to manage intellectual capital and
knowledge
▪ ability for permanent monitoring and management
staff development
Sadržaj / struktura predmeta:
 Uvod u menadžment ljudskih resursa
 Strateška uloga HRM
 Povezanost HRM i organizacijskog uspjeha te
ostvarivanja konkurentske prednosti
 Analiza posla i dizajn posla
 Planiranje ljudskih resursa
 Regrutovanje, selekcija i izbor
 Proces zapošljavanja
 Opis i procjena performansi i potencijala
 Trening i razvoj ljudskih resursa
 Kompenzacije zaposlenim
 Motivacija zaposlenih
 Strategije preuzimanja odgovornosti
 Odnos HRM i sindikata u zadovoljavanju
potreba zaposlenika
 Upravljanje intelektualnim kapitalom
 Upravljanje znanjem
 Mjerenje doprinosa HRM uspješnosti
preduzeća
Cilj predmeta:
Razumijevanje strategijske važnosti ljudskih
resursa i menadžmenta ljudskih resursa u
ostvarivanju konkurentske sposobnosti i prednosti
modernih organizacija te važnosti menadžmenta
ljudskih resursa za zadovoljavanje potreba
zaposlenika. Usvajanje savremenih koncepata,
modela, metoda i tehnika za uspješno upravljanje
intelektualnim kapitalom i znanjem, u svrhu
ostvarivanja razvojnih i strategijskih ciljeva
organizacije. Sticanje teorijskih i metodoloških
spoznaja i kompetencija za mjerenje doprinosa
ljudskih resursa organizacionoj uspješnosti.
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction to Human Resource Management
▪ Strategic HRM role
▪ Interaction between HRM and organizational
performance to acquire competition advantages
▪ Job analyses and job design
▪ Human Resource planning
▪ Recruitment, selection and choice
▪ Recruitment
▪ Description and evaluation of performance and
potential
▪ Training and human resource development
▪ Employers compensation
▪ Motivation
▪ Strategy of taking responsibility
▪ Relation between HRM and trade unions in the
needs of employees
▪ Intellectual capital management
▪ Knowledge management
▪ HR role in achieving organizational performance
Subject objective:
Understanding the strategic importance of human
resource management and human resources in the
realizable competitive capabilities and advantages
of modern organizations and the importance of
human resource management for meeting the
needs of employees. Implementing modern
concepts, models, methods and techniques for
successful management of intellectual capital and
knowledge, in order to achieve development and
strategic goals of the organization. Gaining
theoretical
genesis
of
theoretical
and
methodological knowledge and competence to
measure the contribution of human resources to
organizational performance.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations,
guest lecturers
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije,
gosti iz prakse
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
119
•
Those students who pass the first test
during semester have to pass the second test in
written form and oral exam. Written exam is prerequisite for oral exam. Activities are in-class
discussion and seminar paper writing (optional).
•
Literatura / Literature:
1. Bahtijarević-Šiber, F., 1999. Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden Marketing
2. Bogičević-Milikić, B., 2008. Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
3. Greer, C. R., 2001, Strategic Human Resource Management – A General Managerial Approach.
Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ
4. Stewart, T. A., 2001. The Wealth of Knowledge – Intellectual Capital and the Twenty-First Century
Organization. London: Nicholas Brealey Publishing
5. Torrington, D., Hall, L. And Taylor, S., 2005. Human Resource Management. Harlow: Financial
Times Prentice Hall
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Subject title:
CORPORATE GOVERNANCE
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Biti u stanju razumjeti odnos između uprave,
nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesnoutjecajnih grupa.
Exercise: 2
Competences:
To be able to understand the relationship between
management and supervisory board, owners and
other stakeholders
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Uvod u korporativno upravljanje
2. Definicija i značaj korporacija
3. Komparativno korporativno upravljanje
4. Mehanizmi korporativne kontrole
5. Dioničari – vlasništvo
6. Uprava – uspješnost
7. Nadzorni odbor – kontrola
8. Tržište za korporativnu kontrolu
9. Privatizacija
10. Društvena odgovornost preduzeća
Cilj predmeta:
Ovaj predmet ima za cilj razviti analitički okvir koji
Contents / Structure of the subject
1. Introduction to Corporate Governance
2. Definition and Importance of Corporate
3. Comparative Corporate Governance
4. The mechanisms of Corporate Control
5. The Shareholders – Ownership
6. Management – Success
7. Supervisory Board – Control
8. The Market for Corporate Control
9. Privatization
10. Corporate Social Responsibility
Subject objective:
This subject aims to develop an analytical
120
objašnjava odnos između uprave, nadzornog
odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa
modernih korporacija.
framework that explains the relationship between
management and supervisory board, owners and
influence
of
modern
other
interest-group
corporations.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Lectures, exercises, case studies, consultations
Metode provjere znanja:
Examination methods:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Written exam (two tests)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Oral exam
30%
 Aktivnosti
10%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
Tipurić, D. (ur.), 2008. Korporativno upravljanje. Sinergija
Tipurić, D., 2006. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. 2. izd. Sinergija
Monks, R. A.G. and Minow, N., 2004. Corporate governance. 3ed. Blackwell Business
Blair, M. M., 1995. Ownership and Control. Brookings Institution
Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W. And Stettinius, W., 2003. Corporate Governance. McGraw Hill
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
MARKETING MENADŽMENT
Subject title:
MARKETING
MANAGEMENT
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Ovladavanje područjima i tehnikama upravljanja
marketingom
▪Upravljanje marketing aktivnostima
Code:
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
▪ mastering fields and techniques of marketing
management
▪ Marketing activities management
121
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Strateško upravljanje marketingom
2. Ciljevi učesnika u razmjeni
3. Marketing okruženje
4. MIS i istraživanje tržišta u upravljanju
marketingom
5. Analiza konkurencije
6. Analiza kupaca
7. Tržišne strategije
8. Upravljanje proizvodom i proizvodnim linijama
9. Upravljanje uslugama
10. Kvalitet ponude iz perspektive marketinga
11. Upravljanje cijenama
12. Upravljanje kanalima distribucije
13. Upravljanje marketing komuniciranjem
14. Organizacija marketinga u kompaniji
15. Kontrola u marketingu
Contents / Structure of the subject
1. Strategic marketing management
2. Aims of exchange participants
3. Marketing environment
4. MIS and research of market in marketing
management
5. Competitive analysis
6. Buyer analysis
7. Market strategies
8. Product and product line management
9. Service management
10. Offer quality from the marketing
perspective
11. Price management
12. Distribution canal management
13. Marketing communication management
14. Marketing organization in the company
15. Marketing control
Cilj predmeta:
Uvesti studente u proces marketing odlučivanja u
organizaciji i da ih usmjeri da razmišljaju kao
marketari, te da spoznaju efekte i posljedice
poslovnih odluka koje donose u oblasti marketinga.
Subject objective:
To introduce students to the process of decision
making in the organization and to make them think
like marketers, as well as to realize the effects and
consequences of business decisions that are made
in the marketing area.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case study, discussion,
presentation
Examination methods:
▪Tests and examination activities 80%
▪Other activities 20 %
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, analiza slučaja, diskusije,
prezentacije
Metode provjere znanja:
▪Testovi i ispitne aktivnosti 80%
▪ Ostale aktivnosti 20%
Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo
Other activities encompass: regular attendance,
nastavi, diskusije i prezentacije.
discussions and presentations.
Literatura / Literature:
1. Babić-Hodović, V. i Šestić, M., 2008. Upravljanje marketingom – Praktikum. Sarajevo
2. Kotler, P., 2008. Marketing menadžment. 12. izd. Prijevod. Zagreb: Mate
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
POSLOVNO ODLUČIVANJE
Subject title:
BUSINESS DECISION MAKING
Semestar: VII
ECTS: 8
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VII
122
ECTS: 8
Code:
Status: Mandatory
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 45
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 3
Kompetencije:
1. Sposobnost procjene i donošenja poslovnih
odluka
Per week
Lectures: 60
Exercise: 45
Lectures: 4
Exercise: 3
Competences:
1. Capability of evaluation and business
decision making
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Pojam i definicija poslovnog odlučivanja
2. Teorija poslovnog odlučivanja
3. Faktori poslovnog odlučivanja
4. Faze u procesu poslovnog odlučivanja
5. Tehnike i modeli poslovnog odlučivanja
6. Tehnike i modeli odlučivanja u kriznim
situacijama preduzeća
7. Informacioni sistemi kao osnova poslovnog
odlučivanja
Contents / Structure of the subject
1. Definition of decision making process
2. Decision making theories
3. Decision making factors
4. Phases in decision making process
5. Techniques and models of decision
making
6. Techniques and models of decision
making in crisis management
7. Information systems as a basis for decision
making
Cilj predmeta:
Subject objective:
Upoznati studente sa sistemskim pristupom Introduce students to systematic approach in
donošenja poslovnih odluka na svim menadžerskim business decision-making process on every
nivoima.
management level.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije
Lectures,
assignments,
seminar
paper,
consultations.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Pismeni ispit
50%
•
Written
exam
Aktivnost u nastavi
10%
50%
Seminarski rad
20%
•
Activities
Usmeni ispit
20%
10%
•
Seminar
paper
20%
•
Oral
exam
20%
•
Literatura / Literature:
1. Pavličić, D., 2011. Teorija odlučivanja. Beograd: Ekonomski fakultet
2. Barković, D., 2009. Menadžersko odlučivanje. Osijek: Ekonomski fakultet
3. Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H. i Tipurić, D., 1999. Poslovno odlučivanje. Zagreb: Informator
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
123
Naziv predmeta:
STRATEŠKI MENADŽMENT
Semestar: VII
ECTS: 8
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Subject title:
STRATEGIC MANAGEMENT
Status: Obavezni
Semester: VII
Predavanja: 60
ECTS: 8
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Analiziranje internog i eksternog okruženja
organizacije
▪ Osposobljavanje za praktičnu primjenu formalnog
procesa strateškog menadžmenta
Exercise: 2
Competences:
▪ analyzing internal and external organization
environment
▪ responsibility for practical application formal
strategic management process
Sadržaj / struktura predmeta:
 Uvod u strateški menadžment
 Proces strateškog menadžmenta i nivoi
strategije
 Misija, vizija i strateški ciljevi
 Strateška analiza
 Predviđanje budućnosti i scenario tehnika
 Konkurentska prednost
 Osnovna strateška usmjerenja
 Strategije složenih preduzeća
 Implementacija strategije
 Strateško planiranje i kontrola
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction to strategic management
▪ Strategic management process and levels of
strategy
▪ Mission, vision and strategic goals
▪ Strategic analyses
▪ Forecasting and scenario technique
▪ Competitive advantages
▪ Fundamental strategic choice
▪ Strategy of complex enterprises
▪ Strategy implementation
▪ Strategic planning and control
Cilj predmeta:
Upoznavanja s relevantnim aspektima savremene
teorije strateškog menadžmenta, te s načinima
oblikovanja, analize i provedbe poslovne strategije
preduzeća.
Subject objective:
Introduction with the relevant aspects of
contemporary theories of strategic management
and ways to design, analysis and implementation
of enterprises business strategy.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
•
Literatura / Literature:
1. Buble, M. (ur.), 2005. Strategijski management. Split: Ekonomski fakultet
2. Todosijević, R., 2008. Strategijski menadžment – teorijske postavke 1. Subotica: Ekonomski fakultet
3. Todosijević, R., 2008. Strategijski menadžment – metode i tehnike 2. Subotica: Ekonomski fakultet
4. Milisavljević, M., 2002. Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka
5. Coultard, M., 2010. Strategijski menadžment na delu. Beograd: Data status
th
6. Thompson, A. A. Jr. and Strickland III, A. J., 2002. Strategic Management: Concepts and Cases. 13
ed. McGraw-Hill/Irwin.
124
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Subject title:
PROJECT MANAGEMENT
Semestar: VIII
ECTS: 5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VIII
Status: Obavezni
Predavanja: 60
ECTS: 5
Status: Mandatory
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
1. Definiranje, planiranje i izrada projekata
2. Izrada izvještaja o realizaciji i evaluacija
konkretnog projekta
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Osnovne karakteristike projekta
2. Osnovni elementi projekta
3. Vrste projekata
4. Potreba upravljanja projektima
5. Elementi upravljanja projektima
6. Projektni ciklus
7. Izrada izvještaja o završetku projekta
8. Tehnike evaluacije uspješnosti projekta
9. Projektni način organiziranja
10. Moguće uloge pojedinaca u projektu
11. Metode i tehnike upravljanja projektima
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa vrstama i osnovnim
karakteristikama
projekta, vrstama projektne
dokumentacije, procedurom izrade i realizacije
projekta, metodama praćenja realizacije projekta i
vođenjem
potrebne
dokumentacije.
Osposobljavanje studenata za aktivno učešće u
svim fazama projektnog ciklusa.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, izrada konkretnog projekta,
konsultacije
Code:
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
1. Defining, planning and project
development
2. Reporting and evaluation of projects
Contents / Structure of the subject
1. The main characteristics of projects
2. The basic elements of projects
3. Types of projects
4. Need for project management
5. Elements of project management
6. Project cycle
7. Writing a project completion report
8. Evaluation techniques
9. Project organization
10. Individual roles in projects
11. Methods and techniques of project
management
Subject objective:
To introduce students to basic types and
characteristics of projects, types of project
documentation,
project
development
and
implementation, monitoring and reporting. Enabling
students to actively participate in every stage of
project management.
Teaching methods:
Lectures,
exercise,
consultations.
125
project
development,
Metode provjere znanja:
Pismeni ispit
Examination methods:
•
Written
50%
Aktivnost u nastavi
30%
•
Activities
Kvalitet izrađenog projekta
20%
30%
•
Seminar
20%
Literatura / Literature:
1. Omazić, M.A. i Baljkas, S., 2005. Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija
2. Jovanović, P., 2006. Upravljanje projektom – Project management. Beograd: FON
3. Standard EN ISO 10 006:2003.
4. Druga literatura po izboru studenata
50%
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
exam
paper
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
MEĐUNARODNI MENADŽMENT
Subject title:
INTERNATIONAL MANAGEMENT
Semestar: VIII
ECTS: 5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VIII
Status: Obavezni
Predavanja: 60
ECTS: 5
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
1. Sposobnost internacionalizacije poslovanja
Exercise: 2
Competences:
1. Capability of business internationalization
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Menadžment u međunarodnom okruženju
2. Razlozi izlaska na inozemno tržište
3. Internacionalizacija poslovanja: teorije i
koncepti
4. Strategije međunarodnog poslovanja
5. Ulazne strategije i organizacija poslovanja
6. Strateške alijanse kao metod poslovanja
7. Bihejvioralni faktori u međunarodnom
menadžmentu
8. Kros-kulturalna komunikacija i
pregovaranje
9. Kulturološki aspekti međunarodnog
menadžmenta
Contents / Structure of the subject
1. Management in an international
environment
2. Reasons for business internationalization
3. Business internationalization: theories and
concepts
4. International business strategies
5. Entry strategies and organizational issues
6. Strategic alliances as foreign operation
method
7. Behavioral factors influencing international
management
8. Cross-cultural communication and
negotiation
126
10. Upravljanje ljudskim resursima u
međunarodnom okruženju
11. Društvena odgovornost u međunarodnom
menadžmentu
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa izazovima upravljanja
preduzećem koje posluje na
međunarodnom
tržištu. Omogućiti studentima usvajanje osnovnih
znanja kako bi bili u stanju internacionalizirati
poslovanje preduzeća, te uspješno njim upravljati.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
50%
 Seminarski rad: studija slučaja
40%
 Usmeni ispit
10%
9. Cultural aspects of international
management
10. HRM in international setting
11. CSR in international management
Subject objective:
Introducing students to challenges of enterprise
managementce
when
doing
business
internationally. To enable students to gain basic
knowledge to be able to internationalize business
and manage it successfully in international setting.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations.
Examination methods:
 Written exam (two tests)
50%
 Seminar paper: case study
40%
 Oral exam
10%
•
Pismeni dio ispita i izrada seminarskog rada su •
Written exam and writing a seminar paper
preduvjeti za usmeni ispit.
are pre-requisites for oral exam.
Literatura / Literature:
1. Buble, M., 2009. Međunarodni menadžment. 1. izd. Zagreb: Lares Plus
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
Subject title:
COST ACCOUNTING
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
Competences:
1. Sposobnost upravljanja troškovima
2. Procesno orijentirani pristup analizi poslovnih
događaja
1. Ability in cost management
2. Process oriented approach to business events
analysis
127
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Uloga računovođe u organizaciji
1. Accountant role in the organization
2. IAS 2
3. Cost-revenue-profit analysis
4. Order based costing
5. Activity based costing
6. Inventories cost and capacities analysis
7. Cost behaviour – variation determination
8. Decisions on prices and cost management
9. Cost allocation
10. Cost allocation on common products
11. Process oriented costing
12. Re-processing, trash
2. MRS 2
3. Analiza trošak-ukupan prihod-profit
4. Obračun troškova prema narudžbi
5. Obračun zasnovan na aktivnostima
6. Troškovi zaliha i analiza kapaciteta
7. Ponašanje troškova - određivanje
varijacija
8. Odluke o cijenama i upravljanje
troškovima
9. Raspoređivanje troškova
10. Raspored troškova na zajedničke
proizvode
11. Procesni obračun troškova
12. Škart, ponovna obrada i otpad
Cilj predmeta:
1.
2.
Subject objective:
Osposobiti
studente
da
razumiju
računovodstveni tretman troškova.
Omogućiti praktična znanja studenata u
provođenju konverzije troškovnih sistema.
1. To enable students to understand costing
methods;
2. To provide practical knowledge in costing
conversions
Nastavne metode:
Teaching methods:
1. Pregled teorijskih osnova
2. Predstavka praktičnih primjera
3. Izrada studija slučajeva
Metode provjere znanja:
1. Theoretical background
2. Practice oriented tutorial
3. Case studies
Examination methods:
•
Pismeno testiranje 2 x 50% učešća u konačnoj •
Written exams 2 x 50% participation in final
ocjeni:
grade
•
TEST I – 2 pitanja, 1 studija slučaja sa predavanja,
•
TEST I – 2 questions, 1 case study, 3
3 zadatka
examples
TEST II – 1 pitanje, 3 studije slučaja sa predavanja,
3 zadatka
•
TEST II – 1 question, 3 case studies, 3
examples
Učešće u rješavanju case-studyja max 10% na •
predavanjima i 5% na vježbama.
•
Participation in solving the case-studies
max
10%
in lectures and tutorials, maximum 5% in
Prikupljeni % na aktivnost mogu se koristiti za
učešće u konačnoj ocjeni u slučaju da su studenti tutorials.
zadovoljili na testiranju (min. 60%).
•
•
Collected % based on activity can be
attributed to the final grade in the case when
student makes positive test result (min. 60%).
Literatura / Literature:
1. Horngren, Ch., Foster, G. i Datar, S.M., 2002. Osnove troškovnog računovodstva;
Upravljački aspekt
2. Polimeni R., Handy, S. i Cashin, J., 1999. Računovodstvo troškova
3. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFAC 2010.), MRS 2
128
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Subject title:
MANAGERIAL ACCOUNTING
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
Competences:
1. Sposobnost predviđanja finansijske performanse
2. Procesno orijentirani pristup analizi poslovnih
događaja
1. Ability in financial performance forecasting
2. Process oriented approach to business events
analysis
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
I DIO - VEZA SA FINANSIJSKIM I
TROŠKOVNIM RAČUNOVODSTVOM
1. Uvod u menadžersko računovodstvo,
veza sa FR i TR
2. Glavni budžet i računovodstvo
odgovornosti
3. Fleksibilni proračuni - I i II
4. Donošenje odluka i relevantne
informacije
5. Strategija, bilans rezultata i analiza
profitabilnosti strategije
6. Kvalitet, vrijeme i teorija ograničenja
7. Upravljanje zalihama, JIT i backflush
obračun troškova
II DIO - BUDŽETIRANJE U OKRUŽENJU
FBiH
8. Racio analiza I
PART I – INTERRELATIONS TO FINANCIAL AND
COST ACCOUNTING
1. Introduction in managerial accounting
2. Main budget and accounting of responsibilities
3. Flexibile budgets – I and II
4. Decision making and relevant information
5. Strategy, Balanced scorecard and strategy
profitability analysis
6. Quality, time and theory of constrains
7. Inventories management, JIT and backflush
costing
PART II – BUDGETING IN FBiH LEGISLATION
8. Racio analysis I
9. Racio analysis II
10. Pay, employment contracts and tax income
accounting
11. Annual budget writing
9. Racio analiza II
10. Obračuni plata, ugovora o djelu, poreza
na dobit
11. Sačinjavanje godišnjeg budžeta
129
Cilj predmeta:
Subject objective:
1. Osposobiti studente da razumiju oblast
menadžerskog računovodstva, kao dopune
formaliziranom računovodstvenom sistemu.
2. Omogućiti praktična znanja studenata u
provođenju osnovnih procesa analize,
planiranja.
3. Predstaviti legislativne norme neophodne u
obračunima.
Nastavne metode:
1. Pregled teorijskih osnova
2. Predstavka praktičnih primjera
3. Izrada studija slučajeva
4. Obrada osnovnih legislativnih normi za
obračune
Metode provjere znanja:
1. To enable students to understand managerial
accounting, as a supplement to the financial
accounting system;
2. Enable practice oriented knowledge in business
analysis and busines planning
3. To present legislation required in calculations
Teaching methods:
1. Theoretical background
2. Tutorials
3. Case studies
4. Working within legislative norms
Examination methods:
•
Pismeno testiranje 2 x 50% učešća u konačnoj •
Written exams 2 x 50% participation in final
ocjeni:
grade
•
TEST I – 2 questions, 1 case study, 3
TEST I – 2 pitanja, 1 studija slučaja, 3 zadatka
examples
TEST II – izrada budžeta
•
TEST II – making a budget
Učešće u rješavanju case-studyja max 10% na •
predavanjima i 5% na vježbama.
•
Participation in solving the case-studies
max 10% in lectures and tutorials, maximum 5% in
Prikupljeni % na aktivnost mogu se koristiti za
učešće u konačnoj ocjeni u slučaju da su studenti tutorials.
•
zadovoljili na testiranju (min. 60%).
•
Collected % based on activity can be
attributed to the final grade in case student makes
positive test result (min. 60%).
Literatura / Literature:
1. Belak, V., 1997. Menadžersko računovodstvo. Split: Sveučilište
2. Horngren, Ch., Foster, G. i Datar, S.M., 2002. Osnove troškovnog računovodstva; Upravljački
aspekt (odabrana poglavlja)
3. Zakon o doprinosima FBiH, Zakon o porezu na dobit FBiH
4. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, 2010.
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
130
Naziv predmeta:
EKSTERNA REVIZIJA
Semestar: VI
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Subject title EXTERNAL AUDIT
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
Competences:
1. Razumijevanje finansijskih implikacija poslovnih
događaja
2. Procesno orijentirani pristup revidiranju
finansijskih izvještaja
Sadržaj / struktura predmeta:
1. To understand financial implications of business
events
2. Process oriented approach to auditing financial
reports
Contents / Structure of the subject
1. The definition of audit
2. Types of auditors, auditors'
engagements
1. Definicija revizije
2. Vrste revizora, revizorskih angažmana
3. Pregled MRevS
3. ISAa review
4. Koncepti i pregled
4. Concepts and review
5. Značajnost i revizijski rizik
6. Dokazni materijal, vrste dokaza,
dokumentacija
7. Revizijski testovi
5. Materiality and audit risk
6. Audit evidence, the types of evidence,
documentation
8. Interna kontrola
7. The audit tests
9. Testovi kontrole
8. Internal control
10. Testovi salda
9. Tests of control
11. Prodaja
10. Balance tests
12. Kupci i povezani računi
11. Sale
13. Nabava i povezani računi
12. Customers and related accounts
14. Zalihe i povezani računi
13. Acquisiton and related accounts
15. Revizija imovine
16. Revizija dugoročnog kapitala
(obaveza)
14. Inventories and related accounts
17. Dovršenje revizije
17. Audit completion
18. Izvještavanje
18. Reporting
15. Audit of assets
16. Audit of long-term equity (liabilities)
Cilj predmeta:
1. Osposobiti studente da razumiju revizijsku
praksu, standarde, poziciju revizora.
2. Omogućiti praktična znanja studenata u
provođenju
osnovnih
procesa
revizije
finansijskih izvještaja.
3. Predstaviti Međunarodne standarde revizije.
Nastavne metode:
Subject objective:
1. To enable students to understand audit's
practice, standards, auditor's position;
2. To provide practical knowledge for students in
performing basic procedure of financial reports's
audit
3. Present the International auditing standards
Teaching methods:
1.
2.
1.
2.
3.
Pregled teorijskih osnova
Predstavka praktičnih primjera revizorskih
izvještaja, nalaza i ocjena
Pregled međunarodnih standarda
3.
131
Overview of theoretical foundations
Representation - practical examples of audit
reports, findings and ratings
International auditing standards review
4.
Izrada studija slučajeva
4.
Case –studies writing
Metode provjere znanja:
Examination methods:
•
Pismeno testiranje 2 x 50% učešća u konačnoj •
Written exams 2 x 50% participation in final
ocjeni:
grade
•
TEST I – 2 pitanja i 1 studija slučaja sa predavanja
TEST I – 2 questions & 1 case study
TEST II – 1 pitanje i 3 studije slučaja sa predavanja •
•
TEST II – 1 question & 3 case studies
Učešće u rješavanju case-studyja po 2% na •
predavanjima i vježbama, maksimalno 10% na
•
Participation in solving the case-studies is
predavanjima i 6% na vježbama.
2% in lectures and tutorials, maximum 10% in
Prikupljeni % na aktivnost mogu se koristiti za lectures and 6% in tutorials.
učešće u konačnoj ocjeni u slučaju da su studenti •
zadovoljili na testiranju (min. 60%).
•
Collected % based on activity can be
attributed to the final assessment in case student
makes positive test result (min. 60%).
Literatura / Literature:
1. Messier, W.F. Revizija. Mc Graw Hill; stranice: 8 – 20, (12), 42 – 57, (15), 75 – 221,
277 – 596, 635 – 710
2. Međunarodni standardi revizije (IFAC, 2010). Prijevod Hrvatska udruga revizora
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
TEORIJA I ANALIZA BILANSA
Subject title:
THEORY AND ANALYSIS OF
BALANCE
Semestar: VI
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
 Mogućnost za razumijevanje redoslijeda i
strukture bilansnih pozicija

Semester: VI
Per week
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
 Ability for understand the sequence and
structure of balance sheet;

Osposobljenost studenata za samostalno
132
Students competence for independent
procjenjivanje bilansnih pozicija
evaluation of balance sheet;
Sadržaj / struktura predmeta:
Pojam i sadržaj bilansa
Načela bilansa i procjenjivanje bilansnih
pozicija
 Teorija analize
 Analiza bilansa stanja - analiza fiksne imovine
 Analiza obrtne imovine - analiza investicijskog
kapitala – analiza efikasnosti imovine
 Analiza finansijskog položaja preduzeća
 Analiza bilansa uspjeha
 Analiza donje tačke rentabilnosti
 Poslovni, finansijski i ukupni rizik
 Analiza finansijske moći preduzeća
 Izvještaj o tokovima gotovine
 Analiza boniteta preduzeća


Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da studenti steknu neophodna
znanja za potrebe ocjenjivanja kvaliteta poslovanja
preduzeća i donošenja racionalnih poslovnih
odluka. Analitičkim pristupom studenti će steći
znanja o svim relevantnim elementima poslovnih
aktivnosti i njihovoj međusobnoj povezanosti te
utjecaju na rezultat i uspjeh poslovanja.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi i vježbe, konsultacije
Metode provjere znanja:
Prvi parcijalni test (pismeno) - 40 – bodova Drugi
parcijalni test (pismeno) - 40 – bodova Simulacije
(prezentacije) 10 – bodova Prisustvo studenata 10 – bodova
Contents / Structure of the course
 The concept and content of balance
 The principles of balance and assessment
of balance position
 The theory analysis
 Balace sheet analysis - analysis of fixed
assets
 Anaysis of current assets - analysis of
capital investment – efficiency analysis of
the property.
 Analysis of financial position of the
company
 Analysis of income statement
 Analysis of the lower point of return
 Commercial, financial and total risk
 Analysis of financial power companies
 Statement of cash flows
 Analysis of creditworthiness of companies
Subject objective:
The goal of this subject is to provide students with
the necessary knowledge for the assessment of
enterprise and to make rational business decisions.
By analytical approach, students will gain
knowledge of all relevant elements of the business
activities and their matual relationship and
influence on the outcome and success of business.
Teaching methods:
Lectures, seminar papers and exercises,
consultations.
Examination methods:
•
The first term test (written) - 40 points;
points; simulation
second term test
- 40
(presentation) -10 points; the presence of student –
10 points.
Literatura / Literature:
1. Kozarević, E., 2009. Analiza i upravljanje finansijskim rizicima. Tuzla: CPA
2. Klikovac, A., 2009. Financijsko izvještavanje u EU. Zagreb: Mate
3. Leslie, Ch., 2000. Osnove upravljačkog računovodstva. Zagreb: Mate
133
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
KONTROLING
Subject title:
CONTROLLING
Semestar: VI
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Obavezni
Semester: VI
Predavanja: 60
Code:
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
Upravljati kompleksnim obračunima
Analizirati poslovne procese i odstupanja
Competences:
To manage complex calculations
To analyse business processes and deviations
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Osnove kontrolinga
2. Okruženje kontrolinga
3. Planska funkcija kontrolinga
4. Kontrolna funkcija kontrolinga
5. Informativna funkcija kontrolinga
6. Koordinacijska funkcija kontrolinga
7. Strategijsko planiranje troškovima
8. Investicijski kontroling
9. Preuzimanje preduzeća
10. Rano upozorenje
11. Proračun troškova (budžetiranje)
12. Kontrola proračuna
13. Sistem internog izvještavanja
Cilj predmeta:
1. Controlling basis
2. Controlling environment
3. Planning
4. Control
5. Information
6. Coordination
7. Strategic cost planning
8. Investment controlling
9. Takeovers
10. Early signals
11. Cost budgeting
12. Budget control
13. Internal reporting system
Subject objective:
4. Osposobiti studente da razumiju osnove
kontrolinga.
5. Omogućiti praktična znanja studenata o
provedbi funkcije internog kontrolora u
privrednom subjektu.
6. Predstaviti aktivnosti i ciljeve kontrolinga.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja teorijskih osnova
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Lectures- theoretical background
Specific problems analysis
1. Enable students to understand controlling
basis
2. Ensure application of practical knowledge
in conducting internal controller function
3. Present controlling activities and aims.
134
Rješavanje studija slučajeva
Case studies
Metode provjere znanja:
Examination methods:
•
Test I – 50% učešća u ocjeni
•
Test I – 50% share in grade;
Test II – 50% učešća u ocjeni
•
Test II – 50% share in grade;
•
Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove •
Students that finalized tests positively (min.
(min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao 60%) are entitled for the extra points, subject to
učešće u konačnoj ocjeni.
their active involvement and effecting final grade.
•
Aktivnost na predavanjima – 10%
•
Participation in lectures – 10%
Podrazumijeva učešće u rješavanju studija.
•
Evaluated students participation in case
Aktivnost na vježbama – 5%
studies
Učešće u rješavanju praktičnih primjera.
•
Participation in exercises – 5%
•
Evaluated
students
participation
in
exercises’ units
Literatura / Literature:
1. Ziegenbein, prof.dr.sc. K., 2008. Kontroling. 9. prerađena i aktualizirana naklada. Zagreb:
RRIF
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
Subject title:
Šifra:
FINANSIJSKI MENADŽMENT
Semestar: VII
ECTS: 8
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Code:
FINANCIAL MANAGEMENT
Status: Obavezni
Semester: VII
Predavanja: 60
ECTS: 8
Per semester
Vježbe: 45
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 45
Lectures: 4
Vježbe: 3
Kompetencije:
1. Procesni pristup analiziranju poslovnih procesa
2. Aplikativna primjena finansijskih obračuna
Exercise: 3
Competences:
1.Processing of business analysis
2.Aplication of financial calculations
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Uloga osnovnih finansijskih izvještaja
2. Analiza finansijskih izvještaja
Contents / Structure of the subject
1. The role of basic financial reports
2. Analysis of financial reports
135
3. Finansijsko planiranje i projekcija
4. Vremenska vrijednost novca
5. Rizik i prinos
6. Vrijednosni papiri i finansijski menadžment
7. Investicije
8. Opći prikaz upravljanja obrtnim kapitalom
9. Upravljanje novcem i potraživanjima
10. Upravljanje zalihama
11. Trošak kapitala
12. Osnove vrednovanja investicionih projekata
13. Poslovna, finansijska i ukupna poluga
14. Upravljanje finansijskim rizicima
15. Osnove restrukturiranja
Cilj predmeta:
Upoznati osnove finansijskog menadžmenta.
Naučiti primjenjivati znanja iz finansijskog
menadžmenta u praksi.
Nastavne metode:
Ex catedra
Prezentacije
Studije slučaja
Vježbe
Metode provjere znanja:
Pismena provjera praktičnih znanja
Usmena provjera teoretskih osnova
3. Financial planning and forecasting
4. Time value of money
5. Risk and return
6. Securities and financial management
7. Investment
8. Overview of working capital management
9. Money and receivables management
10. Inventory management
11. Cost of capital
12. Capital budgeting basics
13. Operating, financial and total leverage
14. Financial risk management
15. Basics of restructuring
Subject objective:
Understand the basics of financial management
Learn to apply the fundamentals of financial
management in practice
Teaching methods:
Ex cathedra
Presentations
Case studies
Exercises
Examination methods:
•
Written exam of knowledge application
•
Oral exam of theoretical foundations
Literatura / Literature:
1. Van Horne, W., 2002. Osnove Finansijskog menadžmenta. Prijevod
2. Polić, N. i Serdarević, N. Praktični aspekti finansijskog menadžmenta (u izdavanju)
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
BANKARSTVO
Subject title:
BANKING
Semestar: VII
Broj sati
Šifra:
ECTS: 8
Semestralno
Status: Obavezni
Semester: VII
Predavanja: 60
Hours
Vježbe: 30
136
Code:
ECTS: 8
Per semester
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Sedmično
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
 Upoznavanje sa konkretnim tehnikama i
procedurama bankarskog poslovanja
 Upoznavanje
sa
organizacionom
strukturom banaka, regulatornim okvirom,
kao i pojavama u okruženju
 Poslovanje banaka u praksi i njihov utjecaj
na poslovna preduzeća i ostale subjekte
privrednog sistema
Per week
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
▪ Learn about specific techniques and procedures
of the banking business
▪ Introduction to the organizational structure of
banks, regulatory framework, as well as the
phenomen in the environment
 Bank performance in practice and their impact
on business enterprises and other entities of the
economic system.
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Uvod u finansijski sistem
▪ Definiranje, funkcije i značenje banaka, pravni
okvir
▪ Bankarstvo kao nauka i praktična disciplina
▪ Ekonomsko ponašanje banaka i bankarski
menadžment
▪ Poslovna, kreditna i investiciona politika banaka
▪ Kreditna analiza i upravljanje kreditnim rizikom
▪ Menadžment aktive i pasive banaka
▪ Kapital banaka i njegove funkcije
▪ Investiciono bankarstvo
▪ Značaj i instrumenti unutrašnjeg platnog prometa
▪ Instrumenti međunarodnog platnog prometa
▪ Elektronsko bankarstvo
▪ Bankarski sektor BiH i EU
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa
savremenim teorijskim, komparativnim, sistemskim
i praktičnim aspektima poslovne politike banaka,
unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i
finansijskih informacionih sistema.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi i vježbe, usmena
seminarska izlaganja studenata, rješavanje
praktičnih zadataka, individualni rad
Metode provjere znanja:
-Seminarski rad, prezentacija seminarskog rada,
aktivnost na predavanjima, aktivnost na vježbama
(20%)
-Parcijalni testovi (80%)
Za studente koji ne koriste pravo ostvarivanja
bodova tokom semestra vrijedi:
-integralni test (100%)
-usmeni ispit se primjenjuje za studente koji žele
ostvariti višu ocjenu.
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction to financial system.
▪ Definition, function and meaning of the banks, the
legal framework.
▪ Economic behavior of banks and banking
management
▪ Business, credit and investment policies of bank
▪ Credit analysis and credit risk management
▪ Management of assets and liabilities of bank
▪ Bank capital and its functions
▪ Investment banking
▪The importance of the instruments of domestic
payments.
▪ Instruments of international payments.
▪ Electronic banking
▪ The banking sector in BIH and EU
Subject objective:
The aim of this course is to intoduce students to
contemporary theoretical, comparative, systematic
and practical aspects of the business policies of
banks, domestic and international payments and
financial information systems.
Teaching methods:
Lectures, seminar papers and exercises, oral
presentation of seminar papers, students solve
practical task, individual work.
Examination methods:
•
-Seminar paper, presentation of the paper,
the activity during the exercises (20%);
•
•
-Partial test (80%)
•
•
-Integral test (100%)
•
•
-Oral examination is used for students who
want to gain a higher grade.
Literatura / Literature:
1. Rose Peter, S. i Hudgins, S.C. 2005. Bankarski menadžment i finansijske usluge.
Beograd: Data status
2. Hodžić, F., 2006. Bankarstvo–pregled predavanja i vježbi. Sarajevo: Ekonomski fakultet
3. Miller, R. i Van Hoose., 1997. Moderni novac i Bankarstvo. Zagreb: MATE
4. Ćirović, M., 2006. Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
5. Kešetović, I., 2002. Novac i bankarski sistem. Tuzla
6. Rose Peter S., 2005. Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
Dodatna literatura:
1. Leko, V., 2008. Poslovno bankarstvo. Zagreb: Ekonomski fakultet
137
2. Živković, A., Stankić, R. i Krstić, B., 2009. Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski
fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
- Računovodstveni i revizijski menadžment
-Accounting and Audit Management
Studijski program:
Study program:
-Računovodstveni i revizijski menadžment
-Accounting and Audit Management
Naziv predmeta:
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Subject title:
FINANCIAL REPORTING
Semestar: VIII
ECTS: 5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VIII
Status: obavezni
Predavanja: 60
ECTS: 5
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Razumjeti okvir finansijskog izvještavanja
Exercise: 2
Competences:
To understand financial reporting framework
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Struktura Međunarodnih standarda finansijskog
izvještavanja (MSFI)
2. Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja
3. Računovodstvene pretpostavke, načela i politike
4. Načela i postupci priznavanja, mjerenja i
objavljivanja
5. Analiza primjene MSFI na odabranim
slučajevima
6. Analiza finansijskih izvještaja
Cilj predmeta:
1. International Financial Reporting Standards
(IFRS) structure
2. Preparing and disclosing financial reports
3. Accounting principles, policies and estimates
4. Measuring and disclosure principles
5. IFRS application analysis on selected cases
6. Financial reports analysis
1. Osposobiti studente da razumiju ciljeve
finansijskog izvještavanja.
2. Omogućiti praktična znanja studenata o
sačinjavanju i prezentaciji finansijskih izvještaja.
3. Predstaviti aktivnosti u vezi sa analizom
1. Enable students to understand financial
reporting aims
2. Ensure application of practical knowledge in
financial reports preparation and disclosure
3. Present acitivites on financial reports analysis.
Subject objective:
138
finansijskih izvještaja.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja teorijskih osnova
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Rješavanje studija slučajeva
Metode provjere znanja:
Lectures - theoretical background
Specific problems analysis
Case studies
Examination methods:
•
Test I – 50% učešća u ocjeni
•
Test I – 50% share in grade;
Test II – 50% učešća u ocjeni
•
Test II – 50% share in grade;
•
Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove •
Students that finalized tests positively (min.
(min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao 60%) are entitled for the extra points, subject to
učešće u konačnoj ocjeni.
their active involvement and effecting final grade.
•
Aktivnost na predavanjima – 10%
•
Participation in lectures – 10%
Podrazumijeva učešće u rješavanju studija.
•
Evaluated students participation in case
Aktivnost na vježbama – 5%
studies
Učešće u rješavanju praktičnih primjera.
•
Participation in exercises – 5%
•
Evaluated
students
participation
in
exercises’ units
Literatura / Literature:
1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S. i Žager, L. (redaktor Žager, L.), 2008. Analiza
financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFAC, 2010)
3. 4. i 7. Direktiva Evropske unije
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
VREDNOVANJE PREDUZEĆA
Subject title:
VALUATION OF COMPANIES
Semestar: VIII
ECTS: 5
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Obavezni
Semester: VIII
Predavanja: 60
ECTS: 5
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
139
Code:
Status: Mandatory
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
 Mogućnost razumijevanja modela procjene
vrijednosti preduzeća

Competences:
 Ability to understand business valution
models

Analiziranje utjecaja strukture kapitala i
cijene kapitala i dividendne politike na
vrijednost preduzeća
Sadržaj / struktura predmeta:
Prikupljanje i analiza podataka
Procjena vrijednosti preduzeća putem
prinosnog modela
 Procjena vrijednosti preduzeća putem tržišnog
modela
 Procjena vrijednosti preduzeća putem
troškovnog modela
 Završne aktivnosti u procjeni
 Poluga i struktura kapitala
 Teorijsko-metodološka analiza finansijskih
instrumenata
Analyzing the impact of capital structure
and cost of capital and dividend policy on
the value of the company.
Contents / Structure of the course
 Data collection and analysis
 Evaluation value of company by yield
models
 Evaluation value of company by market
models
 Evaluation of company value by cost
models

The final activities in the assessment
 Leverage and capital structure
 Theoretical - methodological analysis of
financial instruments


Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa
osnovnim metodama vrednovanja preduzeća, tj.
imovine preduzeća te da se da kratak osvrt na
svaku od stavki imovine. Također je cilj kroz
praktične primjere pokazati kako se konkretno
određuje vrijednost preduzeća.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi i vježbe, konsultacije
Subject objective:
Course objective is to introduce students to basic
methods of valuation of the company i.e. corporate
assets and to give a short overview of each of the
property items. Also, goal is to demonstrate
through practical examples how value of the
company is determined.
Teaching methods:
Lectures, seminar papers and exercises,
consultations.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Prvi test (pismeno) - 40 – bodova; Drugi test •
The first test (written) - 40 points; second
(pismeno) - 40 – bodova; Simulacije (prezentacije) test - 40 points; simulation (presentation) -10
10 – bodova; Prisustvo studenata - 10 – bodova.
points; the presence of student – 10 points.
Literatura / Literature:
1. Alihodžić, A., 2011. Portfolio analiza: teorijsko-metodološki aspekti investiranja u vrijednosne
papire. Zenica: Ekonomski fakultet - Univerzitet u Zenici
2. Buble, M., Kulović, Dž. i Kuzman, S., 2010. DUE diligence i procjena vrijednosti preduzeća.
Sarajevo: Kemigrafika
3. Mulić, M., 1999. Vrijednosni papiri, mogućnosti ulaganja i rizici. Sarajevo: Central profit banka
d.d. Sarajevo
140
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
TEORIJA I PRAKSA LIDERSTVA
Subject title:
THEORY AND PRACTICE OF
LEADERSHIP
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
1. Razviti liderske osobine
Competences:
1. To develop leadership skills
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Uvod u liderstvo
2. Pristup liderstvu kao skupu osobina
3. Pristup liderstvu kao skupu vještina
4. Pristup stilu liderstva
5. Situacioni pristup
6. Teorija kontigencije
7. Teorija put – cilj
8. Teorija razmjene lider – član
9. Transformaciono liderstvo
10. Timsko liderstvo
11. Psihodinamički pristup
12. Žene i liderstvo
13. Kultura i liderstvo
14. Etika liderstva
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa liderstvom kao jednom od
ključnih menadžerskih funkcija, kroz pregled i
analizu relevantnih teorija o liderstvu, te s njihovom
primjenom u savremenim organizacijama.
Contents / Structure of the subject
1. Introduction to leadership
2. Trait Approach
3. Skills Approach
4. Style Approach
5. Situational Approach
6. Contigency Theory
7. Path – Goal Theory
8. Leader – Member Exchange Theory
9. Transformational Leadership
10. Team Leadership
11. Psychodynamic Approach
12. Women and Leadership
13. Culture and Leadership
14. Leadership Ethics
Subject objective:
The course is designed to familiarize students with
leadership as one of the key managerial functions,
through reviewing and analyzing relevant
leadership theories and their application in modern
organizations.
Teaching methods:
Besides traditional lectures, active student
participation is required, through: seminar papers
(application of theory in BiH or world business
practice), case studies (prepared by teachers or
students in cooperation with teaching staff), foreign
literature reviews, discussions, etc. It is interactive
and discussions are strongly encouraged.
Nastavne metode:
Pored redovnih predavanja, aktuelne teme
obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na
sljedeće načine: seminarski radovi (studenti
odabranu
temu
prikazuju
na
primjeru
bosanskohercegovačke ili svjetske poslovne
prakse), poslovni slučajevi (koje je pripremio
nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom).
Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i
141
rasprave.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita te •
The students are evaluated through a
pozitivno ocijenjen seminarski rad je eliminatoran seminar paper (30%), individual written (60%) and
za pristupanje usmenom dijelu ispita. Ocjena ispita oral (10%) exam. Written exam and seminar paper
se formira na osnovu uspjeha pismenog dijela are eliminatory. The final grade is based on
ispita (60%), seminarskog rada (30%) i usmenog successfully passing all three parts of the exam.
dijela (10%) ispita.
Literatura / Literature:
1.
2.
Northouse, P.G., 2007. Liderstvo: Teorija i praksa. 4. izd. Beograd: Data status
Kurtić, A. i Kulović, Dž., 2011. Poslovno vođenje. Sarajevo: JORDAN
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
ORGANIZACIONO PONAŠANJE
Subject title:
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Semester:
VII/VIII
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Biti u stanju razumjeti ponašanje ljudi i predvidjeti
ga.
Biti u stanju poboljšati performanse zaposlenih i
organizacije čiji su članovi.
Exercise: 2
Competences:
Be able to understand and predict human behavior
Be able to improve employees performance of
organizational performanse whose members are
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Uvod u organizaciono ponašanje
2. Ličnost i lične karakteristike
3. Percepcija i individualno učenje
4. Vrijednosti, stavovi i zadovoljstvo poslom
5. Motivacija
6. Grupe i timovi
7. Vodstvo
8. Donošenje odluka
9. Konflikti
10. Moć i politički procesi
11. Organizaciona kultura
12. Organizaciono učenje
Contents / Structure of the subject
1. Introduction to Organizational Behavior
2. Personality and Personal Characteristics
3. Perception and Individual Learning
4. Values, Attitudes and Job satisfaction
5. Motivation
6. Groups and Teams
7. Leadership
8. Decision-making
9. Conflicts
10. Power and Political processes
11. The Organizational culture
12. Organizational learning
142
13. Organizacione promjene
14. Mjerenje performansi zaposlenih
15. Nagrađivanje zaposlenih
16. Dimenzije organizacione strukture
17. Modeli organizacione strukture
Cilj predmeta:
Cilj predmeta jeste da se razumije ponašanje ljudi u
organizacijama, da se predvidi i, u mjeri u kojoj je to
moguće, utječe na njega sa ciljem poboljšanja
performanse organizacije i povećanja zadovoljstva
njenih članova.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
13. Organizational changes
14. Measuring the performance of employees
15. Rewarding employees
16. Dimensions of organizational structure
17. Models of organizational structure
Subject objective:
The goal of this subject is to understand human
behavior in organizations, to predict,to the extent
possible, the influences on behaviour in order to
improve the performance of the organization and
increase the satisfaction of organization members.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Janićijević, N., 2008. Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
2. Robbins, S. P. i Judge, T. A., 2010. Organizacijsko ponašanje. Zagreb: MATE
3. Petković, M., 2011. Organizaciono ponašanje sa menadžmentom ljudskih resursa. Beograd:
MEGATREND Univerzitet primenjenih nauka
4. Zimanji, V., Štangl Šušnjar, G., Marković, Ž. D. i Šagi, A., 2005. Organizaciono ponašanje. Subotica:
Ekonomski fakultet
5. Kreinter, R. i Kinicki, A., 1998. Organizational Behaviour. Irwin McGraw-Hill
6. Andre, R., 2008. Organizational Behavoiur. Upper Saddle River
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
PLANIRANJE I ANALIZA
POSLOVANJA
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Subject title:
BUSINESS PLANNING AND
ANALYSIS
Semester:
VII/VIII
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
143
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Exercise: 2
Kompetencije:
1. Sposobnost analiziranja i planiranja
poslovanja
Competences:
1. To analyze and plan business operations
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Pojam i obuhvatnost planiranja i sistema
planiranja
2. Funkcija, svrha, ciljevi i načela planiranja
3. Determinante planiranja
4. Modeli integralnog planiranja
5. Proces planiranja
6. Operativno planiranje
7. Opći model analize poslovanja
8. Praćenje i ocjenjivanje poslovanja: analiza
resursa, poslovnih funkcija i poslovnih
rezultata
9. Organizacija planiranja i analiza poslovanja
10. Savremeni trendovi planiranja i analize
poslovanja
Cilj predmeta:
Upoznati studente sa teorijama strateškog i
operativnog planiranja, metodama i vrstama analize
poslovanja i njihovom praktičnom primjenom.
Contents / Structure of the subject
1. Defining business planning and analysis
2. Purpose and principles of planning
3. Business planning determinants
4. Models of integral business planning
5. Process of planning
6. Operational planning
7. General model of business analysis
8. Business monitoring and evaluation
9. Organization of business planning and
analysis
10. Modern trends in business planning and
analysis
Nastavne metode:
Pored redovnih predavanja, aktuelne teme
obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na
sljedeće načine: seminarski radovi (studenti
temu
prikazuju
na
primjeru
odabranu
bosanskohercegovačke ili svjetske poslovne
prakse), poslovni slučajevi (koje je pripremio
nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom).
Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i
rasprave.
Metode provjere znanja:
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni dio ispita te
pozitivno ocijenjen seminarski rad je eliminatoran
za pristupanje usmenom dijelu ispita. Ocjena ispita
se formira na osnovu uspjeha pismenog dijela
ispita (60%), seminarskog rada (30%) i usmenog
dijela (10%) ispita.
Subject objective:
The course is designed to familiarize students with
theories of strategic and operational business
planning, methods and types of business analysis
and their application in modern organizations.
Teaching methods:
Besides traditional lectures, active student
participation is required, through: seminar papers
(application of theory in BiH or world business
practice), case studies (prepared by teachers or
students in cooperation with teaching staff), foreign
literature reviews, discussions, etc. It is interactive
and discussions are strongly encouraged.
Examination methods:
•
The students are evaluated through a
seminar paper (30%), individual written (60%) and
oral (10%) exam. Written exam and seminar paper
are eliminatory. The final grade is based on
successfully passing all three parts of the exam.
•
Literatura / Literature:
1. Osmanagić - Bedenik, N., 2002. Operativno planiranje. Zagreb: Školska knjiga
144
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
PREDUZEĆA
Subject title:
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Primijeniti i upravljati preduzećem na društveno
odgovoran način.
Exercise: 2
Competences:
Applying and managing companies in socially
responsible manner
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Društvena odgovornost preduzeća u
globalnom kontekstu
2. Problem naravi i odgovornosti preduzeća
3. Definiranje DOP-a: koncepti i teorije
4. Upravljanje interesnim grupama: pojam i
značaj
5. DOP kao poslovna strategija: business
case
6. Sadržaj društvenoodgovornog poslovanja
7. DOP i korporativno upravljanje
8. DOP, reputacija i upravljanje brendom
9. Komuniciranje i izvještavanje preduzeća o
DOP-u
10. Regulativa društvene odgovornosti
preduzeća
11. Dostignuti rezultati u primjeni DOP-a
Cilj predmeta:
Izgraditi kompetencije studenata za uspješno
savladavanje izazova koje u globalnoj ekonomiji
društvo postavlja pred preduzeće. Upoznati
studente sa osnovama društvenoodgovornog
poslovanja, kako bi bili u stanju razumjeti DOP,
uspješno ga primijeniti u preduzeću, te upravljati
Contents / Structure of the subject
1. CSR in global context
2. Question of nature and responsibility of
corporation
3. Defining CSR: Concepts and theories
4. Stakeholder management: Meaning and
importance of stakeholders
5. CSR as business strategy: business case
6. Content of CSR
7. CSR and Corporate Governance
8. CSR, reputation and brand management
9. CSR communication and reporting
10. CSR rules, regulations and standards
11. Achieved results in CSR application
Subject objective:
To build students’ competences for successfully
overcoming the challenges, which society imposes
on enterprises in global economy. To introduce
students to the basics of CSR, so they could
understand what CSR is all about, to be able to
successfully apply CSR in enterprises, and
145
DOP-om u cilju ostvarenja konkurentske prednosti
preduzeća na tržištu.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
50%
 Seminarski rad
40%
 Usmeni ispit
10%
manage it to achieve the competitive advantage in
the market.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations.
Examination methods:
 Written exam (two tests)
50%
 Seminar paper
40%
 Oral exam
10%
•
Pismeni dio ispita i urađen seminarski rad su •
Written exam and seminar paper are prepreduvjeti za usmeni dio ispita.
requisites for oral exam.
Literatura / Literature:
1. Kotler, F. i Li, N., 2007. Korporativna društvena odgovornost: učiniti najviše za svoju kompaniju i
za izabrani društveni cilj. 1. izd. Beograd: HESPERIAedu/Ekonomski fakultet
2. Crane, A., et al (eds.), 2008. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford:
Oxford University Press
3. Krkač, K. (ur.), 2007. Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost.
1. izd. Zagreb: MATE/ZŠEM
4. Međunarodni standardi, pravila i principi za DOP, odabrani članci.
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća
Department: Enterprise Management
Studijski program: Menadžment preduzeća
Study program: Enterprise Management
Naziv predmeta:
KRIZNI MENADŽMENT
Subject title:
CRISIS MANAGEMENT
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Semester:
VII/VIII
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati
krizne poremećaje.
Exercise: 2
Competences:
To be able to restructure enterprise and solve
crises situations
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Fenomen krize preduzeća
2.Simptomi, uzroci i djelovanja krize preduzeća
3.Anticipativni krizni menadžment
4.Sprečavanje latentne krize preduzeća
5.Savladavanje krize
6.Analiza situacije
7.Hitne mjere za savladavanje krize
Contents / Structure of the subject
1. Enterprise crisis phenomenon
2. Symptoms, causes and effects of the crisis
the company
3. Anticipative crisis management
4. Preventing latent crisis of enterprises
5. Overcoming the crisis
6. Situation analysis
146
8.Strategije sanacije
9.Likvidacija preduzeća
10.Institucionalni i personalni aspekti
kriznog menadžmenta
11.Organizaciono oblikovanje kriznog
menadžmenta
7.
8.
9.
10.
Cilj predmeta:
Razumijevanje poslovne krize kao faze u razvoju
preduzeća. Sticanje znanja o vrstama, simptomima
i procesu poslovne krize. Sticanje specifičnih
znanja o instrumentima preventivnog djelovanja,
identifikacije te reaktivnog upravljanja poslovnom
krizom. Upoznavanje sa mogućnostima
operativnog i strategijskog obnavljanja preduzeća.
Osposobljavanje studenata za oblikovanje
programa poslovnog preokreta.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Urgent measures to overcome crisis
Remediation strategy
Liqudation of enterprise
Institutional and personal aspects of the
crisis management
11. The organizational design of the crisis
management
Subject objective:
Understanding the bussines crisis as a stage in the
develepment of enterprises. Gaining knowledge
about the types, symptoms and the process of the
bussines crisis. The acquisition of specific
knowledge about the instruments of prevention,
identification, and reactive crisis management
business. Understanding the capabilities of
operational and strategic renewal business.
Training students to design software business
turnaround.
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test •
Those students who pass the first test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. during semester have to pass the second test in
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. written form and oral exam. Written exam is preAktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada requisite for oral exam. Activities are in-class
seminarskog rada (opciono).
discussion and seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Sučević, D., 2010. Krizni menadžment. Lider Press d.d.
2. Osmanagić Bedenik, N., 2007. Kriza kao šansa: Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha, 2. izd.
Zagreb: Školska knjiga
3. Skelin, I., 2005. Upravljanje kriznim situacijama. Zagreb: Zgombić&Partneri
4. Senić, R., 1996. Krizni menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet
5. Softić, S., 2011. Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Ekonomski
fakultet
6. Muratović, H., 2006. Organizacijski preokret. Sarajevo: Ekonomski fakultet
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Department:
Revizijski i računovodstveni menadžment
Accounting and Auditing Management
Studijski program:
Study program:
Revizijski i računovodstveni menadžment
Accounting and Auditing Management
147
Naziv predmeta:
RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Subject title:
NON-PROFIT ORGANIZATIONS
ACCOUNTING
Šifra:
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
1. Razumjeti razlike računovodstvenih
zahtjeva u profitnom i neprofitnom sektoru
1. To understand discrepancies between
profit and non-profit sector accounting
requirements.
Contents / Structure of the subject
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Neprofitne organizacije: vrste, karakteristike i
njihove specifičnosti
2. Zakonska regulativa koja definira principe
neprofitnog poslovanja
3. Računovodstveni standardi koji reguliraju
neprofitno poslovanje
4. Kontni planovi neprofitnih organizacija i njihova
primjena u svim segmentima
5. Finansijski izvještaji neprofitnih organizacija i
njihove specifičnosti
6. Nadzor i revizija neprofitnih organizacija
Cilj predmeta:
1.
Subject objective:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osposobiti studente da razumiju okruženje
neprofitnih organizacija.
2. Upoznati studente s osnovnim zahtjevima
računovodstva neprofitnih organizacija.
Nastavne metode:
Non-profit organizations: registration status,
characteristics
Legislation regulating non-profit sector
Accounting standards in non-profit sector
Accounting frames for non-profit sector
Financial reports
Surveilance and audit of the non-profit
organizations
Enabling students to understand non-profit
sector
2. Letting students acquire basic knowledge in
non-profit organizations accounting
Teaching methods:
Predavanja teorijskih osnova
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Rješavanje studija slučajeva
Metode provjere znanja:
Test I – 40% učešća u ocjeni
Test II – 40% učešća u ocjeni
Prezentacija na studiji slučaja – 15%
Aktivnost na času – 5%
Lectures – theoretical background
Specific problems solving
Case studies
Examination methods:
•
•
Test I – 40% participation in final grade
•
Test II – 40% participation in final grade
•
Case study presentations – 15%
•
Participation in classes – 5%
Literatura / Literature:
1. Vašiček, V., Vašiček, D. i Sirovica, K., 2000. Računovodstvo neprofitnih organizacija.
2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb: HZRFD
2. Grupa autora (redaktor D. Vašiček), 2002. Uvod u računovodstvo proračuna.
Zagreb: HZRFD
148
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department:
Accounting and Auditing Management
Study program:
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I
INSTITUCIJE
Subject title:
FINANCIAL MARKETS AND
INSTITUTIONS
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
3. Procesni pristup analiziranju poslovnih procesa
4. Aplikativna primjena finansijskih obračuna
Exercise: 2
Competences:
1.Processing of business analysis
2.Aplication of financial calculations
Sadržaj / struktura predmeta:
1. Finansijska tržišta i institucije – pregled
2. Kamatna stopa – struktura i faktori
determinacije
3. Centralno bankarstvo
4. Monetarna politika
5. Tržišta novca
6. Tržišta kapitala
7. Tržište dionica
8. Teorija finansijske strukture
9. Uloga komercijalnih banaka
10. Štedne, kreditne, osiguravajuće i penzione
institucije
11. Institucije za ulaganje u rizične pothvate
12. Investicijske banke
13. Rizik u finansijskim institucijama
14. Tržišta derivata
15. Hedžing
Cilj predmeta:
Razumijevanje finansijskih tržišta i institucija
Praktično efektuiranje potencijala finansijskih tržišta
Contents / Structure of the subject
1. Overview of financial markets and
institutions
2. Interest rate – structure and determination
3. Central banking
4. Monetary policy
5.
Money markets
6. Capital markets
7. Stock market
8. Financial structure theory
9. Comercial banks role
10. Saving, loan, insurance and retirement
institutions
11. Venture capital institutions
12. Invesment banks
13. Risk in financial institutions
14. Derivative markets
15. Hedging
Subject objective:
Understanding of financial markets and institutions
Efective use of financial markets potentials
Nastavne metode:
Ex catedra
Teaching methods:
Ex cathedra
149
Prezentacije
Studije slučaja
Vježbe
Metode provjere znanja:
Pismena provjera praktičnih znanja
Usmena provjera teoretskih osnova
Presentations
Case studies
Exercises
Examination methods:
•
Written exam of knowledge application
•
Oral exam of theoretical foundations
•
Literatura / Literature:
1. Mishkin, S.F. i Eakins, G.S., 2005. Finansijska tržišta + institucije. 4. izdanje. Zagreb: MATE
2. Madura, J., 2003. Financial Markets and Institutions, Thomson South-Western, 6e. USA: Mason
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Revizijski i računovodstveni menadžment
Studijski program:
Revizijski i računovodstveni menadžment
Department:
Accounting and Auditing Management
Study program:
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MEĐUNARODNO
RAČUNOVODSTVO
Subject title:
INTERNATIONAL ACCOUNTING
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Semester:
VII/VIII
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
1. Sposobnost praćenja trendova
računovodstvenih kretanja
2. Razumijevanje međunarodnog konteksta u
računovodstvu
Sadržaj / struktura predmeta:
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
1. To be able to follow accounting theory and
standardization
2. To understand accounting in international
context
Contents / Structure of the subject
Međunarodne računovodstvene institucije
Međunarodni računovodstveni standardi
Računovodstveni ciklus
Evidencija promjena finansijskog položaja
Mjerenje poslovne dobiti
Završetak računovodstvenog ciklusa
Računovodstveni sistem – interna kontrola i
interna revizija
8. Ulaganje u korporacijske vrijednosne papire
9. Porez na dobit i poslovne odluke
10. Međunarodno računovodstvo i transakcije u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
International accounting institutions
International accounting standards
Accounting cycle
Financial position evidences
Measuring performance
Finalizing accounting cycle
Accounting system – internal control and
internal audit
8. Investments into financial assets
9. Income tax and business decisions
10. International accounting and foreign
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
150
stranoj valuti
exchange transactions
Cilj predmeta:
Subject objective:
1.Osposobiti studente da razumiju međunarodno
računovodstveno okruženje.
2.Upoznati studente s osnovnim zahtjevima i
koracima harmonizacije računovodstva.
1. Enabling students to understand international
accounting affairs
2. Letting students acquire basic knowledge in
internatioanl
accounting
principles
and
harmonization requirements
Teaching methods:
Lectures-theoretical background
Specific problems solving
Case studies
Nastavne metode:
Predavanja teorijskih osnova
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Rješavanje studija slučajeva
Metode provjere znanja:
Examination methods:
•
•
Test I – 40% participation in final grade
•
Test II – 40% participation in final grade
•
Case study presentations – 15%
•
Participation in classes – 5%
Literatura / Literature:
Test I – 40% učešća u ocjeni
Test II – 40% učešća u ocjeni
Prezentacija na studiji slučaja – 15%
Aktivnost na času – 5%
1. Međunarodna federacija računovođa., 2010. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
2. Nobes, C. i Parker, R., 2000. Usporedno međunarodno računovodstvo. FT Prentice Hall
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department:
Accounting and Auditing Management
Study program:
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
PORTFOLIO ANALIZA
Subject title:
PORTFOLIO ANALYSIS
Semestar:
VII/VIII
Šifra:
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status:Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
 Razumijevanje mogućnosti redukcije
finansijskih rizika

Semester:
VII/VIII
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Competences:
 Understanding the possibilities to reduce
financial risk.

Analiziranje utjecaja portfolio analize na
151
Analyzing the impact of portfolio analysis
kreiranje optimalnog portfolija vrijednosnih
papira
on creation of the optimal portfolio of
securities.
Sadržaj / struktura predmeta:
Nastanak i načela Markowitzeve savremene
portfolio teorije
 Mjerenje tržišnog prinosa i rizika
 Izbor optimalnog portfolija
 Efikasnost tržišta kapitala
 Modeli nastali na osnovama savremene
portfolio teorije.
Contents / Structure of the subject
 The origins and principles of
Modern/Markowitz portfolio theory
 The measurement of market risk and
returns
 Optimal portfolio selection
 Efficient capital markets
 The models created on basis of modern
portfolio theory.

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da studentima objasni i ilustrira
cijeli proces mjerenja i upravljanja rizicima
finansijskih portfolija.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi i vježbe, konsultacije
Subject objective:
The aim of this subject is to explain and illustrate
the whole process of measurement and risk
management of financial portfolio.
Teaching methods:
Lectures, seminar papers and exercises,
consultations.
Metode provjere znanja:
Examination methods:
Prvi parcijalni test (pismeno) - 40 – bodova Drugi •
The first term test (written) - 40 points;
parcijalni test (pismeno) - 40 – bodova Simulacije second term test
points; simulation
- 40
(prezentacije) 10 – bodova Prisustvo studenata - (presentation) -10 points; the presence of student –
10 – bodova.
10 points.
•
•
•
Literatura / Literature:
1.Alihodžić, A., 2011. Portfolio analiza: teorijsko-metodološki aspekti investiranja u vrijednosne
papire. Zenica: Ekonomski fakultet - Univerzitet u Zenici
2.Kozarević, E., 2009. Analiza i upravljanje finansijskim rizicima. Tuzla: CP
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program:
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department:
Accounting and Auditing Management
Study program:
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
DRŽAVNA REVIZIJA
Subject title:
SUPREME AUDIT
Šifra:
152
Code:
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Moći provesti osnovne procese revidiranja
Exercise: 2
Competences:
To be able to conduct basic audit processes
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Pojam i uloga državne revizije
2. Osnovne pretpostavke državne revizije
3. Načela, standardi i vrste državne revizije
4. Proces revizije
5. Izvještavanje
Cilj predmeta:
1. Term and role of the supreme audit
2. Supreme audit framework
3. Principles, standards and types of audit
reports
4. Audit process
5. Reporting
Subject objective:
1. Osposobiti studente da razumiju osnove državne
revizije.
2. Omogućiti praktična znanja studenata o provedbi
različitih vrsta državnih revizija.
3. Predstaviti aktivnosti i ciljeve državne revizije.
1. Enable students to understand supreme audit
basis
2. Ensure application of practical knowledge in
conducting supreme audits
3. Present supreme audit activities and aims.
Nastavne metode:
Teaching methods:
Predavanja teorijskih osnova
Postavka i rasprava o specifičnim problemima
Rješavanje studija slučajeva
Metode provjere znanja:
Lectures - theoretical background
Specific problems analysis
Case studies
Examination methods:
•
Test I – 50% učešća u ocjeni
•
Test I – 50% share in grade;
Test II – 50% učešća u ocjeni
•
Test II – 50% share in grade;
•
Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove •
Students that finalized tests positively
(min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao (min. 60%) are entitled to the extra points,
učešće u konačnoj ocjeni.
subject to their active involvement and effecting
final grade.
Aktivnost na predavanjima – 10%
•
Podrazumijeva učešće u rješavanju studija. •
Participation in lectures – 10%
Aktivnost na vježbama – 5%
•
Evaluated students participation in case
Učešće u rješavanju praktičnih primjera.
studies
•
Participation in exercises – 5%
•
Evaluated students participation in
exercises’ units
Literatura / Literature:
1. Akrap, V., Čoh Mikulec, B., Kasum, V., Kordić, H., Krasić, Š., Mamić Sačer, I., Pernar, L., Rogošić,
N., Serdarušić, J., Sever, S. i Žager, L., 2009. Državna revizija. Zagreb: Masmedia
2. ISSAI Okvir rada vrhovnih revizijskih institucija
153
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MENADŽMENT INFORMACIONI
SISTEMI
Subject title:
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
Semestar: 7/8
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Semester: 7/8
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Sposobnost elektronskog poslovanja
▪ Upravljanje poslovnim promjenama putem IT
tehnologija
Exercise: 2
Competences:
▪ ability of doing e-business
▪ management of doing business using IT
technologies
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
1. Uloga korisnika u upravljanju informacijama
2. Strateški informacioni sistem
3. Tradicionalni pristup izgradnji informacionih
sistema
4. Uvođenje i održavanje informacionih
sistema
5. Aplikacije
6. Planiranje informacionih sistema
7. Upravljanje podacima
8. Menadžment informacionih tehnologija
Cilj predmeta:
Edukacija studenata iz područja menadžmenta
informacionih sistema sa ciljem sticanja potrebnih
kompetencija za budući rad u preduzeću.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, pisani radovi, praktični zadaci i
individualni rad
8. Role of users in information management
9. Strategic information system
10. Traditional approach in building information
systems
11. Introduction and maintanance of
information systems
12. Applications
13. Planning of information systems
14. Data management
15. Management of information technologies
Subject objective:
Education of students in the field of Management
of Information systems in order to acquire the
necessary competences for their future work in
companies.
Teaching methods:
Lectures, tutorials, written and practical tasks,
individual work
154
Metode provjere znanja:
Testovi (2 x 30%)
Usmeni ispit 20 %
Seminar 10 %
Grupni rad 10 %
Examination methods:
Tests (2 x 30%)
Oral exam 20 %
Seminar 10 %
•
Group work 10 %
•
Literatura / Literature:
Grupa autora. Menadžment informacioni sistemi
Muratović i Habul. Analiza informacionih sistema
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća / Računovodstveni
i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
NJEMAČKI JEZIK ZA
EKONOMISTE
Subject title:
GERMAN LANGUAGE FOR
ECONOMISTS
Semestar: 7/8
Šifra:
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: izborni
Semester: 7/8
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
Korištenje jezičkih struktura i terminologije
njemačkog jezika u svrhu poslovanja
Exercise: 2
Competences:
-usage of structure and terminology of German
language for business
Sadržaj / struktura predmeta:
Contents / Structure of the subject
Gramatičke cjeline:
Izgovor i pisanje, član i imenice, imeničke
deklinacije, pridjev i pridjevske deklinacije, vrste
zamjenica, broj, glagol – podjela na jake i slabe,
učenje jakih glagola, glagolska vremena – prezent,
preterit, perfekt, futur I, konditional I, aktiv i pasiv,
refleksivni glagoli, pomoćni glagoli, modalni glagoli,
prilozi, prijedlozi, veznici, rečenica – prosta i
složena, zavisne rečenice, infinitivne konstrukcije,
red riječi u rečenici – glavnoj i zavisnoj.
Grammar units:
Origins and writing, articles and nouns, nominal
declination, adjective and adjectival declination,
pronouns, numbers, verbs – division on strong and
weak verbs, learning strong verbs, tenses- present,
past, perfect, future, conditionals, active and
passive, reflexive verbs, auxiliary verbs, modal
verbs, adverbs, prepositions, conjunctions,
sentence- simple and complex, word order in
sentence- main and dependent clause.
Opće teme: kontakti i upoznavanja, stanovanje,
posao i slobodno vrijeme, putovanja, njemačka
kultura, kupovina, jelo i piće, snalaženje u
svakodnevnim situacijama, druženja.
General topics: communication and introduction,
address, job and free time, travel, German culture,
shopping, food and drinks, everyday situations,
association.
155
Teme iz područja ekonomije: statistika i
računovodstvo, elektronska obrada podataka i
menadžment informacijskih sistema, produktivnost,
rentabilnost i ekonomičnost, proizvodni proces,
bankarstvo, načini plaćanja, trgovina, uvoz, izvoz,
carine, tržište i marketing, MMF, Svjetska banka,
odnosi s javnostima, menadžment ljudskih resursa.
Topics related to economics: statistics and
accounting, electronic data processing and
information system management, productivity,
profitability and economy, production process,
banking, payment, trade, import, export, tariffs,
market and marketing, MMF, World bank, public
relations, human resource management.
Teme iz poslovne korespondencije: poslovna
komunikacija u slučaju urednog toka odnosa
između poslovnih partnera s ciljem sklapanja
ugovora (npr. cirkular, upit, ponuda, narudžba,
ugovor, račun itd.), poslovna komunikacija u slučaju
kada dođe do poremećaja redovnog toka poslovnih
odnosa (npr. opomena, žalba, prekid ugovora itd.) i
poslovna komunikacija u posebnim prilikama
(biografija/životopis i popratno pismo javljanja na
oglas za posao, itd.).
Topics related to business correspondence:
Business communication between business
partners with the aim to conclude agreements (i.e.
circular, demand, offer, order, contract, bill etc.)
Business communication when the business
relations are not good ( i.e. admonition, complaint,
contract breaking etc) and special occasion
communication ( biography, cover letter, job
application etc.)
Cilj predmeta:
Cilj
kolegija
je
ovladavanje
morfološkim,
sintaksičkim i semantičkim vježbama u svrhu
usvajanja
relevantnih
jezičkih
struktura
i
terminologije primarno iz jezičkih vještina slušanja,
razumijevanja, čitanja, pisanja i govora. Kroz
usmene vježbe razvijat će se i uvježbavati
gramatičke strukture kroz različite govorne
situacije, kao i teorijske postavke i temeljni aspekti
usvajanja njemačkog jezika kao stranog jezika
dostizanjem evropskog referentnog okvira A1 i A2.
Nadalje je cilj da se omogući studentima da
upoznaju i usvoje temeljni leksički korpus iz
svakodnevnog života kao i da podignu nivo jezičke i
komunikativne kompetencije sa težištem na
stručnoj terminologiji iz područja ekonomije i
poslovne korespondencije.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, studije slučaja, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit (dva testa)
60%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
10%
Subject objective:
The aim of this subject is to enable students to
master morphology, syntax and semantics in order
to gain relevant language skills such as listening,
understanding, reading, writing and speaking.
Throughout oral exercises, students will practise
grammar structures as well as
theory.
Furthermore, the aim of the subject is to enable
students to learn lexical corpus from everyday
speech, and to raise communicative skill level with
the focus on terminology related to economics and
business correspondence.
Studenti koji u toku školske godine polože prvi test
obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit.
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada (opciono).
Teaching methods:
Lectures, exercises, case studies, consultations
Examination methods:
 Written exam (two tests)
60%
 Oral exam
30%
 Activities
10%
•
Those students who pass the first test during
semester have to pass the second test in written
form and oral exam. Written exam is pre-requisite
for oral exam. Activities are in-class discussion and
seminar paper writing (optional).
Literatura / Literature:
1. Duden., 2005. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag
2. Dallapiazza, R.-M. et al., 2002. Tangram, Deutsch als Fremdsprache 1A - Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag
3. Hasanica, M., 2009. Akcionalnost i tvorbeni modeli glagola u njemačkom i BHS jeziku. Pedagoški
fakultet
4. Baltzer, R., Stenzel, B. und Strauss, D., 1999. Alles Gute! Ein deutscher Fernsehsprachkurs,
Lese- und Arbeitsbuch. Langenscheidt L
5. Dallapiazza, R.-M. et al., 2002. Tangram, Deutsch als Fremdsprache 2A - Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag
6. Aufderstraße, H. et al., 2000. Themen neu, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch
156
und Arbeitsbuch 1. Ismaning: Max Hueber Verlag
7. Aufderstraße, H. et al., 2000. Themen neu, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch
und Arbeitsbuch 2. Ismaning: Max Hueber Verlag
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
MARKETING U TRGOVINI
Subject title:
TRADE MARKETING
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Status: Izborni
Semester:
VII/VIII
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Vježbe: 2
Kompetencije:
▪ Primjena marketing kocepcije u oblasti trgovine
Exercise: 2
Competences:
▪ Application of marketing conception in trade field
Sadržaj / struktura predmeta:
▪Teorijske osnove distributivne trgovine (trgovina
na veliko i trgovina na malo)
▪Trgovina u sistemu marketinga
▪Nastanak i razvoj trgovinskog marketinga
▪Sadržaj i specifičnost trgovinskog marketinga
▪Strategije marketinga u savremenoj trgovini
▪ Politika asortimana trgovinskog preduzeća (robni
asortiman, trgovinska marka, prodajne usluge)
▪Politika nabavke robe
▪ Politika cijena i kalkulacije
▪Politika promocije
▪Politika lokacije prodanih objekata
▪Politika distribucije i logistike
▪Istraživaje marketinga i marketing informacioni
sistem
▪Upravljanje trgovinskim marketingom (planiranje,
organiziranje i kontrola)
Cilj predmeta: osposobljenost studenata za
implementaciju marketinga u trgovačkim
preduzećima
Contents / Structure of the subject
▪ Theoretical basis of distributional trade(
wholesale, retail sale)
▪Trade in marketing system
▪Origins and development of trade marketing
▪Content and specificity of trade marketing
▪Marketing strategies in modern trade
▪Assortment policy of trade enterprise (trade
assortment, trademark, sales services)
▪Policy of purchasing goods
▪Policy of price and calculation
▪Policy of promotion
▪Policy of sold object location
▪Policy of distribution and logistics
▪Marketing research and marketing information
system
▪Trade marketing management ( planning,
organization and control)
Subject objective:
To enable students to implement marketing in
trading enterprises
157
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, analiza slučaja, diskusije,
prezentacije
Metode provjere znanja:
▪ Testovi i ispitne aktivnosti 80%
▪ Ostale aktivnosti 20%
Teaching methods:
Lectures, exercises, case study, discussion,
presentation
Examination methods:
▪Tests and examination activities 80%
▪Other activities 20 %
Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo
Other activities encompass: regular attendance,
nastavi, diskusije i prezentacije.
discussions and presentations.
Literatura / Literature:
Osnovna literatura:
1. Petković, dr. G. i Lovreta, dr. S., 2010. Trgovinski marketing. Beograd
Dodatna literatura:
2. Grabovac, dr. N., 2002. Marketing trgovinskih poduzeća. Sarajevo
3. Mešić, dr. I., 2007. Tranzicija trgovine u Bosni i Hercegovini. Zenica: Univerzitet Zenica
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
POSLOVNA ETIKA
Subject title:
BUSINESS ETHICS
Semestar: 8
Šifra:
ECTS: 6
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: Izborni
Semester: 8
Predavanja: 60
ECTS: 6
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
▪ Usvajanje temeljnih etičkih normi u poslovanju
▪ Prosuđivanje o određenim moralnim dilemama u
poslovnim procesima i odlučivanjima
▪ Rješavanje moralnih dilema
Competences:
▪ adoption of basic ethical norms in business
▪ judgment on basic moral dilemmas in business
processes and decision making
▪moral dilemmas solving
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Uvod u opću etiku
Contents / Structure of the subject
▪ Introduction in to General Ethics
▪ Povijest etičkih problema
▪ History of Ethical Problems
▪ Savremena etika
▪ Contemporary Ethics
▪ Primijenjena etika
▪ Applied Ethics
158
▪ Poslovna etika
▪ Business Ethics
▪ Utilitarizam
▪ Utilitarianism
▪ Teorija distributivne pravde
▪ Theory of Distributive Justice
▪ Zajedničko dobro, socijalni principi i privatno
▪ Common Good, Social Principles and Private
vlasništvo
Property
▪ Korporacijska društvena odgovornost
▪ Corporation Social Responsibility
▪ Moralno odlučivanje u poslovanju
▪ Moral Decision Making in Business
▪ Etika u marketingu
▪ Ethics in Marketing
▪ Društvena odgovornost preduzeća
▪ Poslovni kodeks
▪ Poslovna etika i postmoderna
▪ Social Responsibility of Enterprises
▪Business codex
▪Business Ethics and Postmodernity
Cilj predmeta:
U okviru ovog predmeta student treba da stekne
osnovna znanja iz opće i poslovne etike kao i da
razvije sposobnost za kritičko prosuđivanje i
procjenjivanje i razrješavanje moralnih problema u
Subject objective:
Through this course student should acquire basic
knowledge from general and business ethics and
also develop ability for critical judgment,
evaluation, and solving moral problems in
business.
poslovanju.
Nastavne metode:
Predavanja, seminarski radovi, referati, diskusije i
individualni rad
Metode provjere znanja:
▪ Pismeni ispit
▪ Usmeni ispit
▪ Aktivnosti
Teaching methods:
Lectures, seminar papers, discussions, and
individual work
Examination methods:
•
•
▪ written exam
40%
•
▪ oral exam
40%
•
▪ activities
20%
40%
40%
20%
Literatura / Literature:
1. Krkač, K. (ur.), 2007. Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost. Zagreb: Mate
i Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća /
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management / Accounting
and Auditing Management
Study program: Enterprise Management /
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI
RAZVOJ
Subject title: AGRICULTURAL
ECONOMICS AND RURAL
DEVELOPMENT
Šifra:
159
Code:
Semestar: 7/8
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Status: izborni
Semester: 7/8
Predavanja: 60
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Kompetencije:
 Kritičko procjenjivanje alternativnih razvojnih
koncepata i politika razvoja poljoprivrede i
ruralnih područja
 Predviđanje efekata ekonomske politike
 Kreiranje strategija i politika ruralnog razvoja
Status: Elective
Lectures:
Exercise:
Lectures:
Exercise:
Competences:
 Critical analysis of alternative development
concepts and agricultural and rural
development policies
 Economic policies effects assessment
 Rural development strategies and policies
creation
Contents / Structure of the subject
 Historical development of agriculture, food
industry, and rural areas in the world
 Experience of developed countries in
agriculture and rural areas development
 Basic characteristics of BiH agricultural
production and rural areas development
 Agricultural policies
 Institutional and investment preconditions for
agriculture and rural areas development
 Perspectives of rural areas in BiH
 Non-agricultural activities in rural areas.
Sadržaj / struktura predmeta:
 Historijski razvoj poljoprivrede, prehrane i
ruralnih područja u svijetu
 Iskustva razvijenih zemalja u oblasti razvoja
poljoprivrede i ruralnih područja
 Osnovna obilježja razvoja poljoprivredne
proizvodnje i ruralnog razvoja u BiH
 Agrarna politika
 Institucionalne i investicione pretpostavke
razvoja poljoprivrede i ruralnih područja
 Perspektive ruralnih područja u BiH
 Nepoljoprivredne djelatnosti ruralnih područja
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim faktorima
razvoja poljoprivrede i ruralnih područja BiH
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, konsultacije, individualni rad
Metode provjere znanja:
Pismeni i usmeni ispit
90 %
Aktivnosti tokom nastave
10 %
ECTS: 7
Subject objective:
Introducing students to basic factors of
agriculture and rural areas development in BiH.
Teaching methods:
Lectures, exercises, consultations, individual work
Examination methods:
•
Written and oral exam
90 %
•
Active participation
10%

Literatura / Literature:
1. Zakić, Z., 2001. Agrarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet
2. Pejanović, R. i Tica, N., 2005. Tranzicija i agroprivreda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet Novi
Sad – Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
3. Grupa autora, 2008. Prirodni resursi ekonomija-ekologija-upravljanje. Beograd: IEP
4. Bogdanov, LJ. N., 2007. Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija.
Beograd: UNDP
5. Babović, J. i dr., 2005. Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Naučni institut za
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
160
UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERSITY OF ZENICA
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
NASTAVNI PROGRAM
SYLLABUS
Odsjek: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Studijski program: Menadžment preduzeća/
Računovodstveni i revizijski menadžment
Department: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Study program: Enterprise Management/
Accounting and Auditing Management
Naziv predmeta:
KOMUNIKOLOGIJA
Subject title:
COMMUNICOLOGY
Semestar:
VII/VIII
ECTS: 7
Semestralno
Broj sati
Sedmično
Šifra:
Semester:
VII/VIII
Status: Izborni
Predavanja: 60
ECTS: 7
Per semester
Vježbe: 30
Hours
Predavanja: 4
Per week
Vježbe: 2
Code:
Status: Elective
Lectures: 60
Exercise: 30
Lectures: 4
Exercise: 2
Kompetencije:
• Upravljati promotivnim aktivnostima
Competences:
• Manage promotional activities
Sadržaj / struktura predmeta:
▪ Značaj i definicije odnosa s javnošću
▪ Razvoj odnosa s javnošću
▪ Odnosi s javnošću i upravljanje
▪ Publika - ciljane javnosti
▪ Interni i eksterni odnosi s javnošću
▪ Odnosi s javnošću i mediji
▪ Korporativno komuniciranje
▪ Odnosi s javnošću i psihologija uvjeravanja
▪ Krizni odnosi s javnošću
▪ Odnosi s javnošću i etika
▪ Celebrity i odnosi s javnošću
▪ Image i identitet
Contents / Structure of the subject
▪ Importance and definitions of public relations
▪ Development of public relations
▪ Public Relations and Management
▪ The audience - the target public
▪ Internal and external public relations
▪ Public relations and media
▪ Corporate Communications
▪ Public relations and the psychology of persuasion
▪ Crisis PR
▪ Public Relations and Ethics
▪ Celebrity and PR
▪ Image and Identity
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim
pojmovima iz teorije i prakse odnosa s javnošću, te
sa značajem i funkcijama odnosa s javnošću. Cilj je
obučavanje studenata da samostalno i kritički
razmišljaju o ulozi i modelima odnosa s javnošću,
te da primjenjuju principe odnosa s javnošću u
konkretnim situacijama.
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, seminari, konsultacije
Metode provjere znanja:
 Pismeni ispit
50%
 Usmeni ispit
30%
 Aktivnosti
20%
Subject objective:
The goal is to familiarize students with basic
concepts from the theory and practice of public
relations, and the importance and functions of
public relations. The goal is to train students to
think independently and critically about the roles
and models of the public relations, and to apply the
principles of public relations in specific situations.
Teaching methods:
Lectures, exercises, seminars, consultations
Examination methods:
 Written exam
50%
 Oral exam
30%
 Activities
20%
•
161
Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit.
Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada
seminarskog rada.
•
Written exam is pre-requisite for oral exam.
Activities are in-class discussion and seminar.
Literatura / Literature:
6. Bogart, L., 1986. Strategy in Advertising. Illinois: NTC Business Books
7. Tomić, Z., 2008. Odnosi s javnošću: teorija i praksa. Zagreb; Sarajevo: Synopsis.
8. Marić, J., 2005. Psihologija poslovne komunikacije. Beograd: Fakultet za menadžment malih i
srednjih preduzeća
6.2.
Nastavni plan i program II ciklusa studija
6.2.1.
Nastavni plan
OBAVEZNI I IZBORNI PREDMETI ZA ODSJEK: MENADŽMENT PREDUZEĆA
Obavezni predmeti:
BROJ
01mp
02mp
03mp
04mp
05mp
06mp
07mp
08mp
09mp
10mp
NAZIV PREDMETA
Strateški menadžment
Poduzetnički menadžment
Marketing menadžment
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Izborni
Međunarodni menadžment
Korporativno upravljanje
Izborni
Izborni
IZRADA ZAVRŠNOG (MAGISTARSKOG)
RADA
UKUPNO
Izborni predmeti:
1) Projektni menadžment
2) Upravljanje kvalitetom
3) Upravljanje prodajom i distribucijom
4) Upravljanje rizikom
5) Upravljanje javnim sektorom
6) Dizajniranje organizacije
7) Organizacioni razvoj
8) Strateško upravljanje markom proizvoda
9) Vjerovatnoća
Major subjects:
162
SEMESTAR
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
SATNICA
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ECTS
06
06
06
06
06
05
05
06
06
8
60
NUMBER
01mp
02mp
03mp
04mp
05mp
06mp
07mp
08mp
09mp
10mp
NAME OF THE SUBJECT
Strategic management
Entrepreneurship Management
Marketing Management
Research Project Methodology
Elective subject
International management
Corporate Governance
Elective subject
Elective subject
FINAL (MASTER'S) THESIS DRAFT
SEMESTER
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
OVERALL
SCHEDULE
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ECTS
06
06
06
06
06
05
05
06
06
8
60
Elective subjects:
1) Project management
2) Quality management
3) Sales and distribution Management
4) Risk management
5) Management in Public Sector
6) Organization Design
7) Organizational Development
8) Strategic Brand Management
9) Probability
OBAVEZNI I IZBORNI PREDMETI ZA ODSJEK: RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI
MENADŽMENT
Obavezni predmeti:
BROJ
01rrm
02rrm
03rrm
04rrm
05rrm
06rrm
07rrm
08rrm
09rrm
10rrm
NAZIV PREDMETA
Poreska revizija
Revizija i revizijsko izvještavanje
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Metodologija načunoistraživačkog rada
Izborni
Računovodstvo finansijskih institucija
Unutrašnja revizija
Izborni
Izborni
IZRADA ZAVRŠNOG (MAGISTARSKOG)
RADA
UKUPNO
SEMESTAR
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
Izborni predmeti:
1) Teorija i analiza bilansa
2) Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
3) Revizija javnog sektora
4) Međunarodno računovodstvo
5) Upravljanje javnim sektorom
6) Novac i novčane obligacije
7) Finansijska tržišta i institucije
163
SATNICA
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ECTS
06
06
06
06
06
05
05
06
06
8
60
8) Finansijski menadžment
9) Vjerovatnoća
Obligatory subjects:
NUMBER
01rrm
02rrm
03rrm
04rrm
05rrm
06rrm
07rrm
08rrm
09rrm
10rrm
SUBJECT TITLE
Tax Audit
Auditing and Audit Reporting
Foreign Trade
Scientific-reasearch work methodology
Vocational subject
Financial Institutions Accounting
Internal Audit
Elective subject
Elective subject
MASTERTHESIS CONDUCTION
TOTAL
SEMESTER
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
HOUR
60
60
60
60
60
60
60
60
60
ECTS
06
06
06
06
06
05
05
06
06
8
60
Elective subjects:
1) Financial statements theory and analysis
2) Financial accounting and financial reporting
3) Audit of public sector
4) International accounting
5) Public sector management
6) Cash and cash liabilities
7) Financial markets and institutions
8) Financial management
9) Probability (Plausibility)
6.2.2.
Nastavni program
SILABUSI OBAVEZNIH PREDMETA ZA ODSJEK: MENADŽMENT PREDUZEĆA
Šifra predmeta: 01mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: obavezni
Naziv predmeta: STRATEŠKI MENADŽMENT
Godina: I
Semestar: I
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof. dr. Adil Kurtić, prof. dr. Ukupan
broj
Mersud Ferizović
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1.
2.
3.
4.
Uvod u strateški menadžment
Proces strateškog menadžmenta
Stakeholder-I i misija preduzeća
Analiza poslovnog okruženja: identifikacija prilika i opasnosti
iz okruženja
5. Analiza
internih
faktora:
resursi,
sposobnosti,
164
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 02mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: obavezni
kompetentnosti i konkurentske prednosti
6. Formuliranje strategije na nivou strateške poslovne jedinice
7. Formuliranje strategije na nivou multidivizionog preduzeća
8. Implementacija strategije
9. Vrednovanje i kontrola strategije
Osnovna literatura:
7. Hill, C.W.L. and Jones, G.R., 1998. Strategic management
theory, An Integrated Approach. Houghton Mifflin Company
8. Wall, S.J. and Wall, S.R., 1995. The New Strategists,
Creating Leaders at All Levels. New York: The Free Press
9. Šehić, DŽ., 2008. Strateški menadžment. Mostar: Slovo
10. Đogić, R., 2008. Osnovi savremenog menadžmenta.
Sarajevo-Zenica: I.P. štamparija "Fojnica"
Naziv predmeta: PODUZETNIČKI MENADŽMENT
Godina: I
Semestar: I
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr. Bahrija Umihanić, Ukupan
broj
prof.dr.Darko Petković
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1.
2.
3.
4.
Pojam i definicija poduzetništva i menadžmenta
Teorija poduzetništva u sklopu ekonomskih i ostalih teorija
Poduzetništvo, nauka i tehnologija u savremenom društvu
Strategija razvoja poduzetništva i male privrede u zemljama
EU i Bosni i Hercegovini
5. Uloga države u poticanju i razvoju poduzetništva u EU i
Bosni i Hercegovini
6. Poduzetničko-tehnološka infrastruktura (poduzetnički centri,
poduzetnički inkubatori, klasteri, poslovne zone)
7. Inovacijsko poduzetništvo
8. Strategije inovativno-poduzetničkog menadžmenta
9. Oblici organizacije biznisa
10. Razvijanje uspješne poslovne ideje
11. Od ideje do poduzetničke firme
12. Pokretanje i vođenje poduzetničke firme
Osnovna literatura:
1. Hirich, R.D. i dr. Entrepreneurship. Boston: BPI, IRWIN
2. Buble, M. i Kružić, D., 2006. Poduzetništvo – realnost,
sadašnjosti i izazovi budućnosti. Split: RRIF
3. Zigner, T.I. Enttrepreneurship and Small Business. London:
Pergoman Pres
4. Deželin, J. i dr. Preduzetnički menadžment. Zagreb: Consult
5. Drucker, F. P., 1996. Inovacije i poduzetništvo. Beograd:
Privredni pregled
165
Šifra predmeta: 03mp
Nivo: magistarski studij
Status: obavezni
Naziv predmeta: MARKETING MENADŽMENT
Godina: I
Semestar: I
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr. Ishak Mešić, prof.dr. Ukupan broj sati:
Stipe Loverta
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 04mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: obavezni
1. Definiranje sadržine upravljanja marketingom i značaj
upravljanja marketingom za privredne subjekte i potrošače
2. Faktori upravljanja marketingom i interni faktori, eksterni
faktori, dinamika faktora
3. Tržišta potrošača i privrednih subjekata i tržište državnih
nabavki i njihovih ponašanja pri kupovini
4. Upravljanje elementima marketinga
5. Planiranje marketinga, razvoj poslovnog planiranja, sadržaj
marketing plana, faze planiranja
6. Organizacija marketing funkcije, ciljevi i faktori organiziranja,
modeli organiziranjamarketing funkcije
7. Kontrola marketinga, značaj marketing kontrole, vrste i
nosioci kontrole
8. Specifičnost marketinga neprofitnih organizacija
9. Rad u seminaru, analiza slučajeva iz prakse
10. Prezentacija i eksplikacije specifičnih tema iz marketinga
Osnovna literatura:
1. Kotler, P. i Keller, K., 2008. Marketing menadžment. 12. izd.
Zagreb: Mate
2. Kotler, P. i grupa autora, 2006. Osnove marketinga. Zagreb:
Mate
3. Dibb, S. i drugi, 1995. Marketing. Mate
4. Schnars, S. i drugi, 1996. Marketing strategije. Prijevod.
Sarajevo: Ekonomski fakultet
Naziv
predmeta:
NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
Godina:
Semestar: I
Nastavnik: prof.dr. Sabahudin Ekinović,
prof.dr. Dževad Zečić
METODOLOGIJA
Broj
ECTS
kredita: 6
Ukupan
broj
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Pojam nauke i naučnoistraživačkog rada (šta je nauka,
osnovna obilježja nauke, osnovne naučne kategorije, razvoj
nauke, obilježja naučne spoznaje, osnovni oblici naučne
spoznaje, klasifikacija nauke, naučnoistraživački rad,
organizacija vlastitog naučnog i stručnog rada)
2. Odnos naučne metode i metodologije (pojam naučne
metode, razlike između naučne metode i metodologije,
načela i značajke metodologije naučnoistraživačkog rada)
3. Faze procesa naučnog istraživanja (izbor i definiranje
predmeta istraživanja, postavljanje hipoteza i sređivanje
varijabli, izrada projekta istraživanja, prikupljanje i obrada
166
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2. LITERATURA
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Šifra predmeta: 06mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: obavezni
podataka, naučno tumačenje i interpretacija podataka,
izvještaj o rezultatima istraživanja)
Metode naučnog istraživanja (metode indukcije i dedukcije,
metode analize i sinteze, metoda dokazivanja i
opovrgavanja, metoda klasifikacije, metoda komparacije,
metoda modeliranja)
Tehnike prikupljanja i obrade empirijskih podataka
(prikupljanje podataka pomoću upitnika, testiranje,
skaliranje, promatranje, klasifikacija i mjerenje, eksperiment,
analiza sadržaja, statističke tehnike obrade empirijskih
podataka)
Primjena informacijske tehnologije u procesu istraživanja
(primjer analize upotrebom data mining alata, primjer
istraživanja upotrebom primjenskog softvera)
Pisanje
naučnog
djela
(dijelovi
naučnog
djela,
dokumentacijska osnova rukopisa, komponiranje i jezičkostilska obrada rukopisa naučnog i stručnog djela)
Obrada podataka. Empirijske raspodjele, srednje vrijednosti,
mjere varijacije
Postavka i provjera statističke hipoteze
Regresiona i korelaciona analiza
Tipski oblici empirijskih funkcija
Višestruka regresija
Krivolinijska regresija
Analiza reziduala
Analiza varijanse
Planiranje eksperimenata. Vrste planova. Obrada rezultata
planiranog eksperimenta
Primjena računara za statističku obradu podataka
Kukić, S. i Markić, B., 2006. Metodologija društvenih
znanosti. Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Šamić, M., 2003. Kako nastaje naučno djelo. 9. izd.
Sarajevo: Svjetlost
Žugaj, M., Dumičić, K. i Dušak, V., 1999. Temelji
znanstvenoistraživačkog
rada.
Varaždin:
Fakultet
organizacije i informatike
Zelenika, R., 2000. Metodologija i tehnologija izrade
znanstvenog i stručnog djela. 4. izd. Rijeka: Ekonomski
fakultet
Pečujlić, M. i Milić, V., 2000. Metodologija društvenih nauka.
Beograd
Mejovšek, M., 2003. Uvod u metode znanstvenog
istraživanja. Zagreb
Supek, R., 1961. Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb:
Naprijed
Ekinović, S., 2009. Metode statističke analize u Microsoft
Excelu. 2. izd. Zenica: Univerzitet u Zenici
Naziv predmeta: MEĐUNARODNI MENADŽMENT
Godina: I
Semestar: II
Broj
ECTS
kredita: 5
Nastavnik: prof.dr. Bahrija Umihanić, Ukupan
broj
doc.dr. Adisa Delić
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
167
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 07mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: obavezni
1.
2.
Uvod u međunarodni menadžment
Menadžment u međunarodnom okruženju
Karakteristike okruženja
Razlozi za međunarodno poslovanje
Načini internacionalizacije
3. Bihejvioristički faktori koji utječu na međunarodni
menadžment
Kulturološki kontekst međunarodnog poslovanja
Kros-kulturalni menadžment (komunikacija, teorije
motivacije, pregovaranja, rješavanje konflikata u nacionalno
diferzificiranom okruženju)
4. Međunarodni strateški menadžment
Oblici međunarodnog poslovanja
Strateške alijanse u međunarodnom okruženju
Joint ventures u međunarodnom okruženju
Mreže – networks u međunarodnom okruženju
5. Funkcionalni aspekti međunarodnog menadžmenta
6. Dizajniranje organizacije za međunarodno poslovanje
7. Društvena odgovornost preduzeća u međunarodnom
poslovanju
8. Izazovi međunarodnog menadžmenta
Osnovna literatura:
1. Hodgetts, L., DOH, 2006. International Management:
th
Culture, Strategy, and Behavior. 6 edition. McGraw-Hill
2. Charles W.L. Hill, 2006. Global Business Today. 4th Edition.
McGraw-Hill Irwin
3. McFarlin, D. B., & Sweeney, P. D. 2006. International
management:
Strategic
opportunities
and
cultural
challenges. Boston, MA: Houghton Mifflin
4. Cullen, J. B. and Parboteeah, K. P., 2004. Multinational
Management: A Strategic Approach. Third edition. SouthWestern College Pub
5. Gannon, M. J. & Newman, K. L. (eds.), 2001. The Blackwell
Handbook of Cross-Cultural Management. Oxford: Blackwell
6. Rakita, B., 2006. Međunarodni biznis i menadžment.
Beograd: Ekonomski fakultet
7. Matić, B., 2004. Međunarodno poslovanje. Zagreb: MATE
8. Weihrich, H. & Koontz, H., 1993. Management: A Global
Perspective. 10. izd. Zagreb: MATE
Naziv predmeta: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita:
5
Nastavnik: prof.dr Adil Kurtić, prof.dr. Ukupan broj sati:
Aziz Šunje
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uvod u korporativno upravljanje
Teorije korporativnog upravljanja
Definicija i značaj korporacija
Komparativno korporativno upravljanje
Mehanizmi korporativne kontrole
Dioničari - vlasništvo
Uprava - uspješnost
168
2. LITERATURA
8. Nadzorni odbor – kontrola
9. Tržište sa korporativnom kontrolom
10. Privatizacija
11. Društvena odgovornost preduzeća
Osnovna literatura:
1. Tipurić, D., 2004. ESOP i hrvatsko poduzeće. Zagreb:
Sinergija
2. Blair, M. M., 1995. Ownership and Control. Brookings
Institution
3. Babić, M., Simić, M., Šunje, A. i Puljić, M., 2008.
Korporativno upravljanje. Sarajevo: Revicon
4. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W. & Stettinius, W.,
2003. Corporate Governance. McGraw Hill
IZBORNI PREDMETI ZA ODSJEK: MENADŽMENT PREDUZEĆA
Šifra predmeta:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
Naziv predmeta: PROJEKTNI MENADŽMENT
Godina: I
Semestar:
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr. Safet Brdarević, Ukupan
broj
doc.dr. Sabahudin Jašarević
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Pojam i definiranje projekta
2. Pojam i definiranje projektnog menadžmenta
3. Priroda i kontekst projektnog menadžmenta
4. Strategija i projektni menadžment
5. Projektni menadžer i menadžment projekata
6. Učinkoviti projektni timovi
7. Interesno-utjecajne skupine na projektu
8. Adekvatna projektna organizacija
9. Faze rada na projektu
10. Kompjuterska podrška projektnom menadžmentu
Osnovna literatura:
1. Omazić, M. A. i Baljkas, S., 2005. Projektni menadžment.
Zagreb: Sinergija
2. Cleland, D. I. and Ireland, L. R., 2006. Project Management
– Strategic Design and Implementation. 5th ed. New York:
McGraw-Hill
3. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. and Rothengatter, W., 2003.
Megaprojects and Risk – an Anatomy of Ambition.
Cambridge: Cambridge University Press
4. Kerzner, H., 2005. Project Management: A Systems
Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 9 th ed.
New York etc.: John Wiley & Sons
5. Kerzner, H., 2006. Project Management Case Studies. 2nd
ed. New York etc.: John Wiley & Sons
6. Lewis, J. P., 2006. Fundamentals of Project Management.
3rd ed. New York etc.: AMACOM
7. Mantel, S. J. Jr., Meredith, J. R., Shafer, S. M. and Sutton,
M. M., 2004. Core Concepts: Project Management in
Practice. New York etc.: John Wiley & Sons
169
8. Maylor, H., 2008. Project Management. 4th ed. Prentince
Hall – Ft, Harlow etc.
9. Meredith, J. R. and Mantel, S. J. Jr., 2005. Project
Management – A Managerial Approach. 6th ed. New York:
John Wiley & Sons
10. Newell, M. W. and Grashina, M. N., 2003. The Project
Management Question and Answer Book. New York etc.:
AMACOM
Šifra predmeta:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE KVALITETOM
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc. dr Halil Gutošić, Ukupan broj sati:
prof.dr. Safet Brdarević
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Pojam i značaj kvaliteta
2. Faze u razvoju kvaliteta
3. Upravljanje kvalitetom
Demingov krug kvaliteta-PDCA
Demingovih 14 tačaka-načela, upravljanja kvalitetom
Juranova trilogija upravljanja kvalitetom
Crosbijevih četrnaest tačaka upravljanja kvalitetom
4. Upravljanje kvalitetom prema ISO 9000 seriji
Međunarodni standard ISO 9000:2005.
Međunarodni standard ISO 9001:2008.
Međunarodni standard ISO 9004:2000.
5. Dizajniranje sistema upravljanja kvalitetom
Uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom
Implementacija sistema upravljanja kvalitetom
Održavanje sistema upravljanja kvalitetom
6. Auditiranje sistema upravljanja kvalitetom
Međunarodni standard ISO 19011:2002.
7. Japanski način upravljanja kvalitetom
Neposredna kontrola
Poka Yoku
Kružoci kvaliteta
8. Totalno upravljanje kvalitetom – TQM
Principi TQM-a
Modeli TQM-a /modeli izvrsnosti/:
- Američki Malkolm Beldridž-model izvrsnosti,
- Evropski model izvrsnosti - EFQM
- Japanski model izvrsnosti - Demingova nagrada za kvalitet
9. Tehnike poboljšanja kvaliteta
Ishikawa dijagram
Dijagram: Zašto, zašto?
Dijagram: Kako, kako?
Dijagram frekvencija - Histogram
Radar dijagram
Kontrolne karte
FMEA metoda
Taguchi metoda
Samoprocjena
10. Kontinuirano poboljšanje kvaliteta
170
2. LITERATURA
Osnovna literatura:
8. Neave, H.R., 1990. The Deming dimension. Knoxville,
Tennesee: SPC Press
9. Hardjono, T., Ten Have, S. and Ten Have, V., 2000. The
European Way to Excellence. Directorate-General III
Industry. European Commisin
10. Crosby, P., 1989. Kvaliteta je besplatna. Zagreb: Privredni
vjesnik
11. Juran, J.M. i Gryn F.M., 1999. Planiranje i analiza kvalitete.
Zagreb: Mate
12. Gutošić, H. i Reite, B., 2001. Upravljanje kvalitetom prema
ISO 9000 seriji i okolinsko upravljanje prema ISO 14000
seriji. Sarajevo: Jež
13. Heleta, M.N., 2004. TQM-model izvrsnosti. Beograd: Educta
14. Međunarodni standardi: EN ISO 9000:2005, EN ISO
9001:2008., EN ISO 9004:2000., EN ISO 19011:2002
Šifra predmeta:
Naziv
predmeta:
UPRAVLJANJE
DISTRIBUCIJOM
Godina: I
Semestar:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
Nastavnik: doc. dr. Ishak Mešić, doc.dr.
Arnela Bevanda
PRODAJOM
I
Broj
ECTS
kredita: 6
Ukupan
broj
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Pristupna razmatranja
2. Upravljanje prodajom
3. Organizacija, odabir i trening prodajnog osoblja
4. Planiranje prodaje i vrednovanje prodajnih učinaka
5. Pojmovno određenje i organizacija distribucije i logistike
6. Elementi distribucije i logistike
7. Nove distribucijske i logističke strategije
Osnovna literatura:
1. Grabovac, N., 2005. Prodaja i prodajni menadžment.
Sarajevo: Ekonomski fakultet
2. Avlonitis, G. and Papastathopoulou P., 2006. Product and
Service Management. Sage Publication
3. Sanderson, S.W. and Uzumeri, M., 1997. Managing Product
Families. Irwin
4. Bacon, F. R. Jr. and Butler, T. W. Jr., 1998. Achieving
Planned Innovation. Free Press
5. Keller, K. L., 2003. Building, Measuring and Managing Bradn
Equity. 2nd ed. Prentice H.
6. Zeithaml, A.V., Parasuraman, A. & Berry, L.L., 1990.
Delivering Quality Service. Free Press
7. Buljan, R., 1988. Razvoj i dizajn proizvoda. Split
8. Slučajevi i tekstovi koji će biti dostavljeni uz pojedina
poglavlja i na web stranici
171
Šifra predmeta: 04mp
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
Naziv predmeta: DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc. dr. Rifet Đogić, Ukupan broj sati:
doc.dr. Zoran Lukić
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
1.
2.
3.
4.
5.
Definiranje organizacije
Načini posmatranja organizacije
Faktori oblikovanja organizacije
Pojam i definiranje organizacijske strukture
Vrste organizacijskih struktura. Faktori i modeli utjecaja na
izbor organizacijske strukture
6. Vrste organizacija: Mrežna i virtualna. Procesna, fraktalna i
klaster organizacija
7. Reinženjering poslovnih procesa (BPR)
8. Centri odgovornosti: Troškovni centri. Prihodni centri. Profitni
centri. Investicijski centri
9. Organizacijske promjene: Izvori i pokretači organizacijskih
promjena. Organizacijske krize i problemi
10. Praćenje izvora i uzroka organizacijskih promjena
11. Priroda organizacijskih promjena. Odlučivanje o promjenama
12. Oblikovanje organizacijske kulture. Klasifikacija i tipologija
Osnovna literatura:
1. Galbraith, J.R., 2002. Designing Organizations. Jossey-Bass
2. D. Robey and Sales, C.A., 1994. Designing Organizations.
Fourth Edition. Irwin
3. Buble, M., 2005. Metodika organizacijskog projektiranja.
Zagreb: Sinergija
4. Sikavica, P., 1991. Modeliranje organizacijske strukture
poduzeća. Zagreb: Informator
5. Sadler, P., 1991. Designing Organizations. Mercury.
6. Morgan, G., 1997. Images of organization. Second edition.
Sage publication
7. Đogić, R., 2008. Organizovanje - ključna funkcija
menadžmenta. Zenica: Univerzitet u Zenici
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE JAVNIM SEKTOROM
Godina: I
Semestar:
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr. Ferid Otajagić, doc. dr. Ukupan
broj
Halil Gutošić
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Teorija i politika upravljanja javnim sektorom
2. Društveni i ekonomski aspekti funkcioniranja državne
172
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
uprave, upravnih organizacija i pravosuđa
3. Osnove ekonomije i procesa upravljanja u djelatnosti
obrazovanja
4. Osnovne ekonomije i procesa upravljanja u djelatnosti
zdravstva
5. Ekonomski aspekti i upravljački mehanizmi naučne
djelatnosti
6. Upravljanje i ekonomski aspekti stambeno-komunalne
djelatnosti
7. Društveni i ekonomski aspekti socijalne, dječije i invalidske
zaštite
8. Upravljanje javnim fondovima u BiH
Osnovna literatura:
1. Stiglity, J., 2000. Economics of the Public. New York: Norton
2. Bašić, M., 2005. Ekonomika javnog sektora. Sarajevo:
Ekonomski fakultet
3. Setnikar-Cankar, S., Klun, M., Pevcin, P. i Aristovnik, A.,
2003. Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi).
Ljubljana: FU
4. Žnidaršič Kranjc, A.: Ekonomika in upravljanje neprofitne
organizacije (str. 9-16, 26, 41-173). Postojna: DEJ
Naziv predmeta: ORGANIZACIONI RAZVOJ
Godina: I
Semestar:
Broj
ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof. dr. Mersud Ferizović, Ukupan
broj
doc.dr. Zoran Lukić
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
1. Uvod u razvoj organizacije
2. Pristupi razvoju organizacije
3. Organizacijska analiza i dijagnoza kao osnova razvoja
organizacije
4. Organizacijske promjene kao oblik razvoja organizacije
5. Organizacijske
intervencije
kao
sredstvo
razvoja
organizacije
6. Poslovna funkcija razvoja organizacije
Osnovna literatura:
1. Cummings, T. G. and Worley, C. G., 2008. Organization
Development and Change. South-Western College Pub
2. Brown, D. R. and Harvey, D., 2006. An Experiential
Approach to Organization Development. New Jersey:
Prentice Hall
3. Rothwell, W. J. and Sullivan, R., 2005. Practicing
Organization Development: A Guide for Consultants. San
Francisco: Pfeiffer
4. Cummings, T. G. (Ed.), 2008. Handbook of Organization
Development. San Francisco: Sage Publications
5. Gallos, J. V. (Ed.), 2006. Organization Development: A
Jossey-Bass Reader. San Francisco: Jossey-Bass
Naziv predmeta: STRATEŠKO UPRAVLJANJE MARKOM
PROIZVODA
173
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
Godina: I
Semestar:
Nastavnik: doc.dr. Ishak Mešić, doc.dr.
Arnela Bevanda
Broj
ECTS
kredita: 6
Ukupan
broj
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo:
magistarski
studij
Status: izborni
1. Marka u međunarodnom tržišnom kontekstu
2. Identificiranje
međunarodnih
tržišnih
segmenata
i
konvergencija potrošačkih potreba
3. Istraživanje marke za potrebe međunarodnog marketinga
4. Međunarodni korporativni identitet
5. Međunarodno komuniciranje marke
6. Upravljanje međunarodnim portfolijem marki
7. Pozicioniranje i repozicioniranje marke
8. Politika cijena i distribucije međunarodne marke
9. Organizacija upravljanja međunarodnom markom
10. Pravna zaštita međunarodne marke
Osnovna literatura:
1. Keller, K.L., 2002. Strategic Brand Management. 2/e. New
York: Prentice-Hall
2. Hart, S. i Murphy, J., 2003. Robna marka. Beograd: Clio
3. Marušić, M. i Vranešević, T., 2001. Istraživanje tržišta. 5. izd.
Zagreb: Adeco
Naziv predmeta: VJEROVATNOĆA
Godina: I
Semestar:
Nastavnik: prof. dr. Dževad Zečić
Broj ECTS kredita:
6
Ukupan broj sati:
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Problem događaja, događaji i vjerovatnoća i uvjetna
vjerovatnoća
2. Bayesova formula: a priori i a posteriori događaji
3. Slučajne promjenjive. Raspodjela vjerovatnoća
4. Markovljevi lanci - svojstva
5. Regularni Markovljevi lanci
Apsorbirajuća svojstva
Apsorbirajući lanci
Standardna forma
Aproksimacija pomoću grafičkog kalkulatora
Primjena u ekonomiji
Osnovna literatura:
1. Barnet, R.A., Ziegler, M.Z. i Byleen, K. E., 2006.
Primijenjena matematika. Zagreb: MATE d.o.o.
2. Sarpa, N., 1992. Teorija vjerovatnoća. Zagreb: Školska
knjiga
3. Ash, R.B., 1970. Basic Probability Theory. New York: J.
Wiley
4. Feller, W., 1968. An Introduction to Probability Theory and
Its Applications. Vol. 1. J. New York: Wiley
174
OBLIGATORY SUBJECTS SYLLABUS FOR STUDY PROGRAM: ENTERPRISE
MANAGEMENT
Subject code: 01mp
Level: M.A. study
Status: major
Name of the subject: STRATEGIC MANAGEMENT
Year: I
Semester: I
ECTS credits: 6
Professor: prof. dr. Adil Kurtić prof. dr. Overall hours: 60
Mersud Ferizović
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
Subject code: 02mp
Level: M. A. Study
Status: major
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1.
2.
3.
4.
Introduction to Strategic management
Strategic management process
Stakeholders and enterprise mission
Business environment analysis: identification of environment
opportunities and dangers
5. Internal factor analysis: resources, capabilities,
competences and advantages over rivals
6. Formulating strategy on the strategic business unit level
7. Formulating strategy on the level of multi-divisional
enterprise
8. Strategy implementation
9. Strategy assessment and control
Basic literature:
1. Charles W.L: Hill and Gareth R. Jones: Strategic
management theory, An Integrated Approach, Houghton
Mifflin Company, 1998.
2. Stephen J Wall and Shannon Rye Wall: The New
Strategists, Creating Leaders at All Levels, The Free Press,
New York, 1995.
3. Dževad Šehić: Strateški menadžment, Slovo, Mostar, 2008.
4. Rifet Đogić: Osnovi savremenog menadžmenta, I.P.
štamparija "Fojnica", Sarajevo-Zenica, 2008
Name of the subject: ENTERPRENEURSHIP MANAGEMENT
Year: I
Semester: I
ECTS credits:
6
Professor: prof.dr. Bahrija Umihanić Overall hours:
prof.dr. Darko Petković
60
1.
2.
3.
The concept and definition of entrepreneurship and
management
Entrepreneurship theory as a part of economics and other
theories
Entrepreneurship, science and technology in the modern
175
age
The strategy of development of entrepreneurship and small
scale economy in EU countries and Bosnia and Herzegovina
5. The role of the state in encouraging and developing small
scale economy in EU countries and Bosnia and Herzegovina
6. Entrepreneurship-technological structure
7. Innovative entrepreneurship
8. Innovative entrepreneurship management strategies
9. Business organization forms
10. Developing successful business ideas
11. From an idea to an enterprise
12. Starting and managing an enterprise firm
Basic lieterature:
1. Robert D. Hirich i dr., Entrepreneurship, BPI, IRWIN, Boston
2. Marin Buble, Dejan Kružić: Poduzetništvo – realnost,
sadašnjosti i izazovi budućnosti, RRIF, Split, 2006.
3. Zigner T.I., Enttrepreneurship and Small Business,
Pergoman Pres, London.
4. Josip Deželin i dr. Preduzetnički menadžment, Consult,
Zagreb.
4.
2. LITERATURE
Subject code: 03mp
Level: M.A. study
Status: major
Name of the subject : MARKETING MANAGEMENT
Year: I
Semester: I
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Ishak Mešić prof.dr. Overall hours: 60
Stipe Lovreta
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
1. Defining the content of marketing management and the
significance of marketing management for economy subjects
and consumers
2. Marketing management factors and internal factors, external
factors and factor dynamics
3. Consumers market, economy subjects market and state
supplies market and their behavior at purchasing
4. Marketing elements management
5. Marketing planning, business planning development,
marketing plan content, planning phases
6. Function marketing organization, aims and factors of
organizing, function marketing organization models
7. Marketing control, its significance, types and control carriers
8. NPOs marketing features
9. Seminar room work, real-life case study
10. Presentation and explication of specific marketing topics
Basic literature:
1. Philip Kotler, Kevin Keller: Marketing menadžment, 12.
izdanje, Mate, Zagreb, 2008.
2. Philip Kotler i grupa autora: Osnove marketinga, Mate,
Zagreb, 2006.
3. Sally Dibb i drugi, Marketing, Mate, 1995.
4. Steven Schnars i drugi: Marketing strategije, prijevod
Ekonomski fakultet Sarajevo, 1996.
176
Subject code: 04mp
Level: master
Status: major
Subject title: SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY
Year: I
Semester: I
ECTS
credits: 6
Professor: prof.dr. Sabahudin Ekinović
Total hours:
prof.dr. Dževad Zečić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1. Science and scientific research term (what is science, basic
terms, basic scientific cathegories, science development,
determinants of science conclusions, basic scientific
conclusions, science classification, scientific research,
organizing own scientific and expert work)
2. Interdependences of scientific methods and methodologies
(scientific methods, differences between scientific methods
and methodologies, principles and characteristics of
scientific research work methodology)
3. Process phases in scientific research (selection and
research subject determination, hypothesis setting and
variables determination, research project conduction,
collection and data processing, scientific interpretation and
data commenting, report on research results)
4. Scientific research methods (induction and deduction
methods, analysis and synthesis methods, proving and
refutation, classification method, comparisons method,
modeling method)
5. Empirical data collection and processing (questionnaires
data collection, testing, scaling, observation, classification
and measurement, experiment, content analysis, empirical
data statistic processing techniques)
6. IT in research process (analysis based on data mining tools,
example on software supported research)
7. Conducting scientific work (scientific work chapters, basic
writing documentary, composing and language reader work
of scientific and expert work)
8. Data processing, Empirical scheduling, means, variations
meassurements
9. Setting and checking statistic hypothesis
10. Regression and correlation analysis
11. Typical empirical functions
12. Multileveled regression
13. Curved regression
14. Residuals analysis
15. Variance analysis
16. Experiment planning, Plans, Planned experiment results
analysis
17. Computer driven statistical data processing
9. Kukic, Slavo, Markic, Brano: Metodologija društvenih
znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2006.
10. Samic, Midhat: Kako nastaje naučno djelo, deveto izdanje,
Svjetlost, Sarajevo, 2003.
11. Zugaj, Miroslav, Dumicic, Ksenija, Dusak, Vesna: Temelji
znanstvenoistraživačkog rada, Fakultet organizacije i
informatike, Varaždin, 1999.
12. Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade
znanstvenog i stručnog djela. - 4. izd. - Rijeka : Ekonomski
fakultet, 2000.
177
13. Pecujlic, Miroslav, Milic, Vojin: Metodologija drustvenih
nauka, Beograd, 2000.
14. Mejovsek, Milko: Uvod u metode znanstvenog istrazivanja,
Zagreb, 2003.
15. Supek, Rudi: Ispitivanje javnog mnijenja, Naprijed, Zagreb,
1961.
16. Sabahudin Ekinovic: Metode statističke analize u Microsoft
Excelu, Univerzitet u Zenici, II izdanje, 2009.
Subject code: 06mp
Level: M.A. study
Status: major
Name of the subject: INTERNATIONAL MANAGEMENT
Year: i
Semester: II
ECTS credits:
5
Professor: prof.dr. Bahrija Umihanić Overall hours:
doc.dr. Adisa Delić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1.
2.
Introduction to International management
Management in an international environment
Environment characteristics
Reasons for international business
Internationalization means
3. Behavior factors which affect international management
Cultural context of international business
Cross-cultural management ( communication, motivation
theories,
negotiation, resolving conflicts in an
nationally diverse environment)
4. International strategic management
International business forms
Strategic alliances in an international environment
Joint ventures in international environments
Networks in international environments
5. Functional aspects of international management
6. Designing an organization for international business
7. Social liability of enterprises in international business
8. International management challenges
Basic literature:
1. Hodgetts, L., DOH (2006). International Management:
th
Culture, Strategy, and Behavior. 6 edition. McGraw-Hill
2. Charles W.L. Hill (2006). Global Business Today. 4th
Edition, McGraw-Hill Irwin
3. McFarlin, D. B., & Sweeney, P. D. (2006). International
management:
Strategic
opportunities
and
cultural
challenges. Boston, MA: Houghton Mifflin
4. Cullen, J. B., Parboteeah, K. P. (2004). Multinational
Management: A Strategic Approach, Third edition, SouthWestern College Pub
5. Gannon, M. J., Newman, K. L. (eds.) (2001). The Blackwell
Handbook of Cross-Cultural Management, Blackwell, Oxford
6. Rakita, B., (2006). Međunarodni biznis i menadžment.
Ekonomski fakultet Beograd
7. Matić, B., (2004). Međunarodno poslovanje. Zagreb: MATE
8. Weihrich, H., Koontz, H (1993). Management: A Global
Perspective (deseto izdanje); MATE, Zagreb
178
Subject code: 07mp
Level: M.A. study
Status: major
Name of the subject: CORPORATE GOVERNANCE
Year: I
Semester: II
ECTS credits: 5
Professor: prof.dr. Adil Kurtić prof.dr. Overall hours: 60
Aziz Šunje
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
1. Introduction to Corporate Governance
2. Corporate Governance theories
3. Definition and significance of corporations
4. Comparative corporative management
5. Corporative controls mechanisms
6. Stockholder - ownership
7. Management - successfulness
8. Supervisory board - control
9. Market with corporative control
10. Privatization
11. Social liability of an enterprise
Basic literature:
1. Tipurić, D.: ESOP i hrvatsko poduzeće, Sinergija, Zagreb,
2004.
2. Blair, M. M.: Ownership and Control, Brookings Institution,
1995.
3. Babić, M., Simić, M., Šunje, A., Puljić, M.: Korporativno
upravljanje, Revicon, Sarajevo, 2008.
4. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W., Stettinius, W.:
Corporate Governance, McGraw Hill, 2003.
ELECTIVE SUBJECTS SYLLABUS FOR STUDY PROGRAM: ENTERPRISE
MANAGEMENT
Subject code:
Level: M.A. study
Status: major
Name of the subject: PROJECT MANAGEMENT
Year: I
Semester:
ECTS
credits: 6
Professor: prof.dr. Safet Brdarević doc.dr. Overall
Sabahudin Jašarević
hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1.
2.
3.
4.
5.
The concept and definition of a project
The concept and definition of project management
The nature and context of project management
Strategy and project management
Project manager and project management
179
2. LITERATURE
Subject code:
Level: M.A. study
Status: minor
6. Efficient project teams
7. Groups which affect the project due to their own interests
8. Appropriate project organization
9. Project work phases
10. Computer backup for project management
Basic literature:
1. Omazić, M. A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija,
Zagreb, 2005.
2. Cleland, D. I., Ireland, L. R.: Project Management – Strategic
Design and Implementation 5th ed., McGraw-Hill, New York,
2006.
3. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., Rothengatter, W.: Megaprojects
and Risk – an Anatomy of Ambition, Cambridge University
Press, Cambridge, 2003.
4. Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to
Planning, Scheduling, and Controlling 9 th ed., John Wiley &
Sons, New York etc., 2005.
5. Kerzner, H.: Project Management Case Studies 2nd ed.,
John Wiley & Sons, New York etc., 2006.
6. Lewis, J. P.: Fundamentals of Project Management 3rd ed.,
AMACOM, New York etc., 2006.
7. Mantel, S. J. Jr., Meredith, J. R., Shafer, S. M., Sutton, M.
M.: Core Concepts: Project Management in Practice, John
Wiley & Sons, New York etc., 2004.
8. Maylor, H.: Project Management 4th ed., Prentince Hall – Ft,
Harlow etc., 2008.
9. Meredith, J. R., Mantel, S. J. Jr.: Project Management – A
Managerial Approach 6th ed., John Wiley & Sons, New York
etc., 2005.
10. Newell, M. W., Grashina, M. N.: The Project Management
Question and Answer Book, AMACOM, New York etc.,
2003.
Name of the subject: QUALITY MANAGEMENT
Year: i
Semester:
ECTS credits:
6
Professor: doc.dr Halil Gutošić prof.dr. Overall hours:
Safet Brdarević
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1. The concept and significance of quality
2. Quality development phases
3. Quality management
Deming's quality circle- PDCA
Deming’s 14 postulates for quality management
Juran’s quality management trilogy
Crosby’s 14 postulates for quality management
4. Quality management in accordance with the ISO 9000 series
International ISO 9000:2005 standard
International 9001:2008 standard
International ISO 9004:2000 standard
5. Designing quality management systems
Establishing quality management systems
180
2. LITERATURE
Subject code:
Level: M.A. study
Status: minor
Maintaining quality management systems
6. Auditing quality management systems
International ISO 19011:2002 standard
7. The Japan way control management
Direct control
Poka Yoku
Quality cruisers
8. Total quality management – TQM
TQM principles
TQM models /excellence models/:
American Malcolm Belridge excellence model
European excellence model – EFQM
Japanese excellence model – Deming’s quality award
9. Quality enhancement techniques
Ishikawa diagram
Why?, Why? Diagram
How?, How? Diagram
Frequency diagram – Histogram
Radar diagram
Control maps
FMEA method
Tagucci method
Self-assessment
10. Continuous quality enhancement
Basic literature:
1. Henry R. Neave,The Deming dimension, SPC Press,
Knoxville, Tennesee, 1990.
2. Teun Hardjono, Steven ten Have, Vouter ten Have, The
European Way to Excellence, Directorate-General III
Industry, European Commisin, 2000.
3. Philip Crosby, Kvaliteta je besplatna, Privredni vjesnik,
Zagreb, 1989.
4. J. M. Juran, Gryn F.M.,Planiranje i analiza kvalitete,, Mate
Zagreb, 1999.
5. Halil Gutošić/BjØrn Reite, Upravljanje kvalitetom prema ISO
9000 seriji i okolinsko uravljanje prema ISO 14000 seriji,
Jež, Sarajevo, 2001.
6. Milenko N. Heleta, TQM-model izvrsnosti, Educta, Beograd,
2004.
7. Međunarodni standardi: EN ISO 9000:2005, EN ISO
9001:2008., EN ISO 9004:2000., EN ISO 19011:2002.
Name of the
MANAGEMENT
Year: i
subject:
SALES
AND
DISTRIBUTION
professor: doc.dr. Ishak Mešić doc.dr.
Arnela Bevanda
ECTS credits:
6
Overall hours:
60
Semester:
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1. Introductory considerations
2. Sales management
3. Organization, selection and training of sales staff
181
2. LITERATURE
Subject code: 04mp
Level: M.A. study
Status: minor
4. Sales planning and assessing sales outputs
5. The concept and organization of distribution and logistics
6. Distribution and logistics elements
7. New distribution and logistics strategies
Basic literature:
1. Nikola Grabovac: Prodaja i prodajni menadžment,
Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2005.
2. Avlonitis, G. Papastathopoulou P., Product and Service
Management, Sage Publication, 2006.
3. Sanderson, S.W, Uzumeri, M. Managing Product Families,
Irwin 1997
4. Bacon, F. R. Jr, and Butler, T. W. Jr. Achieving Planned
Innovation, Free Press, 1998.
5. Keller, K. L., Building, Measuring and Managing Bradn
Equity, 2nd ed. Prentice H., 2003.
6. Zeithaml, A.V., Parasuraman A.&Berry L.L. Delivering
Quality Service, Free Press 1990.
7. Radimir Buljan: Razvoj i dizajn proizvoda, Split, 1988.
8. Slučajevi i tekstovi koji će biti dostavljeni uz pojedina
poglavlja i na web stranici.
Name of the subject: ORGANIZATION DESIGN
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Rifet Đogić doc.dr. Overall hours: 60
Zoran Lukić
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
1.
2.
3.
4.
5.
Defining organization
Organization observing manners
Organization shaping factors
The concept and definition of organizational structure
Organizational structures types. Factors and models which
influence on the selection of an organizational structure.
6. Organization types: Network and virtual. Process, fractal and
cluster organization.
7. Business process reengineering – BPR
8. Liability centers. Expenditure centers. Income centers. Profit
centers. Investment centers.
9. Organization changes: Sources and starters of
organizational changes. Organization crises and problems
10. Monitoring the sources and causes of organizational
changes.
11. The nature of organizational changes. Deciding on changes.
12. Organization culture shaping. Classification and typology.
Basic literature:
1. J. R. Galbraith: Designing Organizations; Jossey-Bass;
2002.
2. D. Robey, C. A. Sales: Designing Organizations, Fourth
Edition, Irwin, 1994.
3. Marin Buble: Metodika organizacijskog projektiranja,
Sinergija, Zagreb, 2005.
4. Sikavica P. : Modeliranje organizacijske strukture poduzeća,
Informator, Zagreb, 1991.
182
5.
6.
7.
Subject code:
Level: M.A. study
Status: minor
P. Sadler: Designing Organizations; Mercury; 1991.
Morgan, G. Images of organization, Second edition, Sage
publication, 1997.
Rifet Đogić: Organizovanje - ključna funkcija menadžmenta,
Univerzitet u Zenici, Zenica, 2008.
Name of the subject: MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: prof.dr. Ferid Otajagić doc. dr. Overall hours:
Halil Gutošić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
Subject code:
Level: M.A. study
Status: minor
1. The theory and policy of public sector management
2. Social and economic aspects of functioning of state
management, management organizations and the justice
system.
3. The basis of economics and management processes in
education
4. The basis of economics and management processes in the
health department.
5. Aspects of economics and management mechanisms in the
science department.
6. Management and economic aspects of the municipal
services department
7. Social and economic aspects of social, child and invalid
care.
8. Bosnia and Herzegovina’s public funds management
Basic literature:
1. Stiglity, J. Economics of the Public, Norton, New York, 2000
2. Meho Bašić: Ekonomika javnog sektora, Ekonomski fakultet,
Sarajevo, 2005.
3. Setnikar - Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A.,:
Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi), FU,
Ljubljana, 2003.
4. Žnidaršič Kranjc, A.: Ekonomika in upravljanje neprofitne
organizacije, DEJ, Postojna, (str. 9-16, 26, 41-173).
Name of the subject: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Year: i
Semester:
ECTS credits:
6
Professor: prof.dr. Mersud Ferizović Overall hours:
doc.dr. Zoran Lukić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
1. Organization development introduction
183
2. LITERATURE
Subject code:
Level: M.A. study
Status: minor
2. Organization development approaches
3. Organizational analysis and diagnosis as a fundament of
organization development
4. Organizational changes as a organization development form
5. Organizational interventions as a means of organization
development
6. The business function of organization development
Basic literature:
1. Cummings, T. G., Worley, C. G.: Organization Development
and Change, South-Western College Pub, 2008.
2. Brown, D. R., Harvey, D.: An Experiential Approach to
Organization Development, Prentice Hall, New Jersey,
2006.
3. Rothwell, W. J., Sullivan, R.: Practicing Organization
Development: A Guide for Consultants, Pfeiffer, San
Francisco, 2005.
4. Cummings, T. G. (Ed.): Handbook of Organization
Development, Sage Publications, San Francisco, 2008.
5. Gallos, J. V. (Ed.): Organization Development: A JosseyBass Reader, Jossey-Bass, San Francisco, 2006.
Name of the subject: STRATEGIC BRAND MANAGEMENT
Year: I
Semester:
ECTS credits:
6
Professor: doc. dr. Ishak Mešić doc.dr. Overall hours:
Arnela Bevanda
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1.
Prerequisite
subjects for taking this
exam
1.2. Basic topics
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
1. Brand in the context of international market
2. Identifying international market segments and consumer
needs convergence
3. Exploring a brand for international marketing needs.
4. International corporative identity.
5. International brand communication
6. Managing international brand portfolio
7. Brand positioning and re-positioning
8. International brand price and distribution policy
9. Managing international brand organization
10. International brand law protection
Basic literature:
1. Keller, K.L., Strategic Brand Management, 2/e, Prenice-Hall,
Inc., New York, 2002.
2. Hart, S., Murphy, J., Robna marka, Clio, Beograd, 2003.
3. Marušić, M., Vranešević, T., Istraživanje tržišta, 5. izdanje,
Adeco Zagreb, 2001.
Subject title: PROBABILITY
Year: I
Semester:
Professor: prof. dr. Dževad Zečić
184
ECTS credits: 6
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1. Occurrence problem, occurrence and probability and
conditional probability
2. Bayes formula: a priori i a posteriori occurence
3. Dummies: Probabilites distribution
4. Markov chains - attributes
5. Regular Markov chains
- Absorbing attributes
- Absorbing chains
- Standard form
- Approximation based on graphic calculator
- Application in economy
Basic literature:
1. Reymond A. Barnet, M. Z. Ziegler, K. E. Byleen: Primjenjena
matematika, MATE d.o.o. Zagreb, 2006.
2. N. Sarpa: Teorija vjerovatnoća, Školska knjiga, Zagreb,
1992.
3. R. B. Ash: Basic Probability Theory, J. Wiley, New York,
1970.
4. W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its
Applications, Vol. 1., J. Wiley, New York, 1968.
OBAVZENI PREDMETI ZA ODSJEK: RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI MENADŽMENT
Šifra predmeta: 01rrm
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
Naziv predmeta: PORESKA REVIZIJA
Godina: I
Semestar: I
Nastavnik: prof.dr. Izudin Kešetović, doc.
dr. Željko Rička
Broj ECTS
kredita: 6
Ukupan broj
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 02rrm
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
1. Uvod u poresku reviziju
2. Pravila o poreskoj reviziji
3. Organiziranost poreske revizije
4. Metodologija poreske revizije
Osnovna literatura:
1. Tušek, B. i Žager, L., 2007. Revizija. 2. izmijenjeno i
dopunjeno izd. Zagreb: HZRFD.
2. Grupa autora (redaktori Krasić, Š., Žager L.), 2008. Državna
revizija (u tisku). Zagreb: Državni ured za reviziju
3. Grupa autora (redaktor Tušek, B.), 2006. Računovodstvo,
priručnik za vježbe. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb
Naziv predmeta: REVIZIJA I REVIZIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Godina: I
Semestar: I
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: prof. dr. Reuf Kapić
Ukupan broj sati:
185
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 03rrm
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
1. Uvod
2. Teorijski pristup kompleksu revizijskog nadzora
3. Standardizacija revizije finansijskih izvještaja
4. Američka iskustva u području nadzora
5. Revizijsko izvještavanje
Osnovna literatura:
1. Hayes, R. & Schilder, A. Principi revizije – Međunarodni
aspekt (engleski i srpski)
1. IFAC: Međunarodni standardi revizije: Kodeks profesionalne
etike (engl. i bosanski)
2. Sović, J. Upravljački nadzor poslovanja preduzeća –
kontrola i revizija. Sarajevo: FKN
3. Zbornik ZRR. Standardi revizije i srodnih usluga FBiH.
Zavod za RR FBiH
4. Vodič u savremenu revizijsku teoriju i praksu (na engleskom
i hrvatskom jeziku)
Naziv predmeta: SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
Godina: I
Semestar: I
Broj ECTS
kredita: 6
Nastavnik: doc.dr. Ishak Mešić, prof.dr.
Ukupan broj
Mehmedalija Hadžović
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Pojam, uloga i značaj spoljne trgovine za nacionalnu
ekonomiju, ekonomska osnova i karakteristike spoljne
trgovine
2. Organizacija i metode djelovanja spoljnotrgovinskih
preduzeća
3. Vrste spoljnotrgovinskih poslova
4. Posredničke i uslužne djelatnosti u spoljnoj trgovini
5. Spoljnotrgovinska mreža u inozemstvu i nastup proizvodnih
preduzeća u spoljnoj trgovini
6. Uloga berzi i berzanskog poslovanja u obavljanju
spoljnotrgovinskih transakcija
7. Trgovački običaji, uzanse i termini u spoljnoj trgovini
8. Incoterms
9. Tehnike izvršenja izvoznih poslova
10. Tehnike izvršenja uvoznih poslova
11. Specijalni spoljnotrgovinski poslovi
12. Viši oblici saradnje u spoljnotrgovinskom poslovanju
13. Modaliteti i tehnike finansiranja spoljnotrg. transakcija
186
2. LITERATURA
Osnovna literatura:
1. Backović, E., 2007. Finansiranje spoljnotrgovinskih
transakcija. Sarajevo: Ekonomski fakultet
2. Andrijanić, I., 1999. Vanjska trgovina: kako poslovati s
inozemstvom. Zagreb: Mikrorad
3. Tešić, M:, 1996. Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd:
Savremena administracija
4. Bennett, R., 1996. International Business. Pitman Publisher
Šifra predmeta: 04mp
Naziv predmeta: METODOLOGIJA
NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
Godina: I
Semestar: I
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
Nastavnik: prof. dr. Sabahudin Ekinović,
prof.dr. Dževad Zečić
Broj ECTS
kredita: 6
Ukupan broj
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Pojam nauke i naučnoistraživačkog rada (šta je nauka,
osnovna obilježja nauke, osnovne naučne kategorije, razvoj
nauke, obilježja naučne spoznaje, osnovni oblici naučne
spoznaje, klasifikacija nauke, naučnoistraživački rad,
organizacija vlastitog naučnog i stručnog rada)
2. Odnos naučne metode i metodologije (pojam naučne
metode, razlike između naučne metode i metodologije,
načela i značajke metodologije naučnoistraživačkog rada)
3. Faze procesa naučnog istraživanja (izbor i definiranje
predmeta istraživanja, postavljanje hipoteza i sređivanje
varijabli, izrada projekta istraživanja, prikupljanje i obrada
podataka, naučno tumačenje i interpretacija podataka,
izvještaj o rezultatima istraživanja)
4. Metode naučnog istraživanja (metode indukcije i dedukcije,
metode analize i sinteze, metoda dokazivanja i
opovrgavanja, metoda klasifikacije, metoda komparacije,
metoda modeliranja)
5. Tehnike prikupljanja i obrade empirijskih podataka
(prikupljanje podataka pomoću upitnika, testiranje,
skaliranje, promatranje, klasifikacija i mjerenje, eksperiment,
analiza sadržaja, statističke tehnike obrade empirijskih
podataka)
6. Primjena informacijske tehnologije u procesu istraživanja
(primjer analize upotrebom data mining alata, primjer
istraživanja upotrebom primjenskog softvera)
7. Pisanje naučnog djela (dijelovi naučnog djela,
dokumentacijska osnova rukopisa, komponiranje i jezičkostilska obrada rukopisa naučnog i stručnog djela)
8. Obrada podataka. Empirijske raspodjele, srednje vrijednosti,
mjere varijacije
9. Postavka i provjera statističke hipoteze
10. Regresiona i korelaciona analiza
11. Tipski oblici empirijskih funkcija
12. Višestruka regresija
13. Krivolinijska regresija
14. Analiza reziduala
15. Analiza varijanse
16. Planiranje eksperimenata. Vrste planova. Obrada rezultata
187
2. LITERATURA
Šifra predmeta: 06rrm
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
planiranog eksperimenta
17. Primjena računara za statističku obradu podataka
1. Kukić, S. i Markić, B., 2006. Metodologija društvenih
znanosti. Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
2. Šamić, M., 2003. Kako nastaje naučno djelo. 9. izd.
Sarajevo: Svjetlost
3. Žugaj, M., Dumičić, K. i Dušak, V., 1999. Temelji
znanstvenoistraživačkog rada. Varaždin: Fakultet
organizacije i informatike
4. Zelenika, R., 2000. Metodologija i tehnologija izrade
znanstvenog i stručnog djela. 4. izd. Rijeka: Ekonomski
fakultet
5. Pečujlić, M. i Milić, V., 2000. Metodologija društvenih nauka.
Beograd
6. Mejovšek, M., 2003. Uvod u metode znanstvenog
istraživanja. Zagreb
7. Supek, R., 1961. Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb:
Naprijed
8. Ekinović, S., 2009. Metode statističke analize u Microsoft
Excelu. 2. izd. Zenica: Univerzitet u Zenici
Naziv predmeta: RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH
INSTITUCIJA
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita:
5
Nastavnik: doc. dr. Sado Puškarević
Ukupan broj sati:
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Finansijske institucije i specifičnosti njihovih
računovodstvenih politika
2. Računovodstvo banaka: centralne banke kao emisione
ustanove, komercijalne banke, banka depozitar, štedionica
3. Računovodstvo investicionih fondova: privatizacijskih i
uzajamnih investicionih fondova, računovodstvo kolektivnih
investicijskih shema
4. Računovodstvo osiguravajućih i reosiguravajućih društava
5. Računovodstvo penzionih fondova: obaveznih (državnih),
dobrovoljnih i kompanijskih
6. Računovodstvo profesionalnih posrednika: brokera i dilera
7. Računovodstvo berze i/ili drugog javnog uređenog tržišta
8. Računovodstvo budžeta
9. Računovodstvo finansijskih efekata
10. Finansijsko izvještavanje finansijskih institucija
Osnovna literatura:
1. Jahić, M. i drugi, 1999. Računovodstvo banaka. Sarajevo:
Revikon
2. Jahić, M., 2004. Knjigovodstvo banaka, osiguranja i budžeta.
Fojnica
3. Englard, B., 1996. Finansijsko računovodstvo II. Zagreb:
Faber & Zgombić Plus
4. Međunarodni računovodstveni standardi
5. Kontni planovi za svaku oblast pojedinačno
6. Službeni akti objavljeni u službenim glasilima BiH i FBiH;
Aktuelna literatura koja bude na raspolaganju u vrijeme
izvođenja nastave
188
Šifra predmeta: 07rrm
Nivo: magistarski
studij
Status: obavezni
Naziv predmeta: UNUTRAŠNJA REVIZIJA
Godina: I
Semestar: II
Broj ECTS kredita:
5
Nastavnik: doc. dr. Željko Rička
Ukupan broj sati:
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Pojam unutrašnje revizije
2. Unutrašnja kontrola
3. Postavljanje strategije revizije
4. Revizija usklađenosti s propisima
5. Revidiranje poslovanja
6. Povezanost unutrašnje revizije sa revizijskim odborom
7. Razvoj unutrašnje revizije u BiH
Osnovna literatura:
1. Aleksander Hamilton Inst. Interna revizija. Potecon (na
hrvatskom jeziku)
2. Evropske smjernice za primjenu INTOSAI revizijskih
standarda.
3. Clark, G., 2000. Umjetnost interne revizije. Prijevod.
Komisija za reviziju u Vladi VB.
4. IFAC: Međunarodni standardi revizije. Kodeks profesionalne
etike (engl. i bosanski).
5. Zakon o reviziji budžeta/proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine, Službene novine FBiH, br. 48/1999.
IZBORNI PREDMETI ZA ODSJEK: RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI MENADŽMENT
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
Naziv predmeta: TEORIJA I ANALIZA BILANSA
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc.dr. Nedžad Polić
Ukupan broj sati:
prof.dr. Reuf Kapić
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
1. Pojam i obuhvatnost analize bilnsa kao naučne discipline
2. Statične i dinamičke teorije bilansa i načela bilansiranja
3. Klasifikacija bilansâ i njihova uloga, značaj i doprinos
efikasnom poslovanju preduzeća
4. Valoriziranje i procjena bilansnih pozicija bilansa stanja u
stabilnim uvjetima poslovanja, valorizacija aktivnih i pasivnih
bilansnih pozicija
5. Valoriziranje i procjena bilansnih pozicija bilansa stanja u
uvjetima djelovanja inflacije
6. Teorijska osnova analize bilansa raznih sadržaja, pojam i
svrha analize, analitičke i sintetičke metode analize bilansa
7. Primijenjena analiza bilansnih segmenata
Analiza stalnih sredstava
Analiza obrtnih sredstava
189
8.
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
Analiza dužničko-povjerilačkih odnosa
Analiza troškova zaliha nabavke, proizvodnje i proizvoda
Analiza novčanih troškova
Analiza bilansa uspjeha u stabilnim i inflatornim uvjetima
Globalna analiza finansijskog položaja i finansijske moći
preduzeća
9. Analiza bilansa korporacija i drugih složenih preduzeća
vezanih ulaganjem kapitala i ostvarivanjem prava na
upravljanje
10. Računovodstveno izvještavanje u domenu analize bilansa u
funkciji efikasnog poslovnog odlučivanja.
Osnovna literatura:
1. Janko, T., 2000. Poslovna analiza. Zagreb: Hibis
2. Bogetić, P., 2000.Teorija i analiza bilansa. Podgorica:
Ekonomski fakultet
3. Žager, K. i Žager, L., 1999. Analiza finansijskih izvještaja.
Zagreb
4. Jahić, M., 2003. Finansijsko računovodstvo. Sarajevo:
Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH
5. Stickney, C. and Neil, R., 2000. Financial Accounting and
Introduction to Concepts, Methods and Uses. 3rd ed. New
York: The Macnilllan Press LTD
Naziv predmeta: FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc. dr. Sado Puškarević
Ukupan broj sati:
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Definicija, obilježja i sadržaj finansijskog računovodstva i
finansijskog izvještavanja
2. Računovodstvene politike i njihov utjecaj na kvalitet
finansijskih izvještaja
3. Prezentacija i analiza finansijskih izvještaja
4. Računovodstveni aspekt i finansijsko-računovodstvena
implikacija emisije i prometa vrijednosnih papira
5. Računovodstvena načela i računovodstveni standardi
6. Finansijsko računovodstvo kao baza za oblikovanje
informacija upravljačkog
računovodstva kao temeljnih podloga za donošenje
poslovnih odluka
7. Računovodstvene informacije za donošenje poslovnih
odluka u segmentu proizvoditi ili kupiti, zamjene stare
opreme i sl.
8. Računovodstvena zaliha, metode procjene, upravljanje
zalihama, te ocjena likvidnosti zaliha
9. Priznavanje prihoda metodom dovršenog ugovora, metodom
postotne dovršenosti, te metodom obročne naplate
10. Temeljni kapital i zadržana dobit kao komponente vlastitog
kapitala
Osnovna literatura:
1. Jahić, M., 2003. Finansijsko računovodstvo. Sarajevo:
Zavod za računovodstvo i reviziju
2. Cashin, J., Feldman, S., Lerner, J. i Englard, B., 1996.
190
Finansijsko računovodstvo I. Zagreb: Faber & Zgombić Plus
3. Englard, B., 1996. Finansijsko računovodstvo II. Zagreb:
Faber & Zgombić Plus
4. Wiseman, J. i Cashin, J., 1998. Finansijsko računovodstvo
III. Zagreb: Faber & Zgombić Plus
5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)
uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde
(MRS), 2006. Mostar: Savez računovođa, revizora i
finansijskih radnika FBiH
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
Naziv predmeta: REVIZIJA JAVNOG SEKTORA
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr.Izudin Kešetović,
Ukupan broj
doc.dr. Željko Rička
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ciljevi revizije javnoga sektora
Namjena i cilj revizije državnih javnih službi
Namjena i cilj revizije neposrednih budžetskih korisnika
Temeljna načela revizije javnog sektora
Vrste revizije u javnom sektoru
Zakonske i strukovne osnove za reviziju javnog sektora u
BiH
Osnovna literatura:
1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S. i Žager, L. (redaktor:
Žager, L.), 2008. Analiza financijskih izvještaja (u tisku).
Zagreb: Masmedia
2. Grupa autora (redaktori: Krasić, Š., Žager L.), 2008. Državna
revizija (u tisku). Zagreb: Državni ured za reviziju
3. Grupa autora (redaktor: Tušek, B.), 2006. Računovodstvo,
priručnik za vježbe. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb
4. Grupa autora, 2006. Računovodstvo, udžbenik. Zagreb:
HRZFD
5. Mamić-Sačer, I. i Žager, K., 2008. Računovodstveni
informacijski sustavi. Zagreb: HZRFD
6. Tušek, B. i Žager, L., 2007. Revizija. 2. izmijenjeno i
dopunjeno izd. Zagreb: HZRFD
7. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V. I Žager, L. (redaktor:
Žager, L.), 2007. Osnove računovodstva: računovodstvo za
neračunovođe. Zagreb: HZRFD
8. IFAC: Međunarodni računovodstveni standardi za javni
sektor, 2004. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
9. Elkington, J., 1990. The Environmental Audit. W.W.F.
Naziv predmeta: MEĐUNARODNO RAČUNOVODSTVO
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: prof. dr. Reuf Kapić
Ukupan broj sati:
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
191
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1. Međunarodne računovodstvene institucije
2. Međunarodni računovodstveni standardi
3. Računovodstveni ciklusi
4. Evidencija promjena finansijskog položaja
5. Mjerenje poslovne dobiti
6. Završetak računovodstvenog ciklusa
7. Računovodstveni sistem – interna kontrola i interna revizija
8. Ulaganja u korporacijske vrijednosne papire
9. Porez na dobit i poslovne odluke
10. Međunarodno računovodstvo i transakcije u stranoj valuti.
Osnovna literatura:
1. Hayes, R. i Schilder, A. Principi revizije – Međunarodni
aspekt (engleski i srpski)
2. IFAC: Međunarodni standardi revizije: Kodeks profesionalne
etike (engl. i bosanski)
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE JAVNIM SEKTOROM
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS
kredita: 6
Nastavnik: prof.dr. Ferid Otajagić, doc. dr. Ukupan broj
Halil Gutošić
sati: 60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1. Teorija i politika upravljanja javnim sektorom
2. Društveni i ekonomski aspekti funkcioniranja državne
uprave, upravnih organizacija i pravosuđa
3. Osnove ekonomije i procesa upravljanja u djelatnosti
obrazovanja
4. Osnovne ekonomije i procesa upravljanja u djelatnosti
zdravstva
5. Ekonomski aspekti i upravljački mehanizmi naučne
djelatnosti
6. Upravljanje i ekonomski aspekti stambeno-komunalne
djelatnosti
7. Društveni i ekonomski aspekti socijalne, dječije i invalidske
zaštite
8. Upravljanje javnim fondovima u BiH
Osnovna literatura:
1. Stiglity, J., 2000. Economics of the Public. New York: Norton
2. Bašić, M., 2005. Ekonomika javnog sektora. Sarajevo:
Ekonomski fakultet
3. Setnikar - Cankar, S., Klun, M., Pevcin, P. i Aristovnik, A.,
2003. Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi).
Ljubljana: FU
4. Žnidaršič Kranjc, A. Ekonomika in upravljanje neprofitne
organizacije (str. 9-16, 26, 41-173). Postojna: DEJ
Naziv predmeta: NOVAC I NOVČANE OBLIGACIJE
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: prof. dr. Sead Dizdarević
Ukupan broj sati:
60
192
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1.
2.
3.
4.
Pravni aspekti novca
Novčane obligacije
Imovinsko-pravna struktura
Pregled specifičnih statusnih rješenja kod finansijskih
organizacija
5. Opći instituti obligacionog prava vezani za novčane
obligacije
6. Ugovori vezani za novčane obaveze
7. Bankarski ugovori
8. Vrijednosni papiri
Osnovna literatura:
1. Trifković, M., Simić, M. i Trivun, V., 2004. Poslovno pravo –
ugovori, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Sarajevo:
Ekonomski fakultet
2. Trivun, V., Silajdžić, V., Mahmutćehajić, F. i Grbo, Z., 2003.
Praktikum poslov nog prava. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd.
Sarajevo: Ekonomski fakultet
Naziv predmeta: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc.dr. Nedžad Polić,
Ukupan broj sati:
prof.dr. Kadrija Hodžić
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1. Konfiguracija finansijskog tržišta
2. Sadržaj imovinsko-finansijskog restrukturiranja i utjecaj na
složenu strukturu finansiranja
3. Tržišta vrijednosnih papira
4. Tržište derivata
5. Utjecaj monetarne i fiskalne politike na finansijsko tržište
6. Uloga banaka na finansijskom tržištu
7. Uloga nebankarskih finansijskih institucija na finansijskom
tržištu
8. Svjetski finansijski trougao
9. Finansijska tržišta zemalja u tranziciji
10. Posebna pitanja bh. finansijskog tržišta
Osnovna literatura:
1. Mishkin, F.S. i Eakins, S.G., 2005. Finansijska tržišta i
institucije. Zagreb: Mate
2. Foley, B.J., 1998. Tržište kapitala. Zagreb: Mate
3. Bain, K. and Howells, P., 2004. Financial Markets and
Institutions. 4th ed. Essex: Prentice Hall
4. Ferizović, M., 2005. Finansijska tržišta i institucije. Bihać:
Ekonomski fakultet
Naziv predmeta: FINANSIJSKI MENADŽMENT
Godina: I
Semestar:
Broj ECTS kredita:
6
Nastavnik: doc. dr. Nedžad Polić
Ukupan broj sati:
193
60
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
Šifra predmeta:
Nivo: magistarski
studij
Status: izborni
1. Izvori i upotreba finansijskih sredstava. Projektovanje
potrebnog obima finansijskih sredstava. Struktura sredstava
2. Upravljanje obrtnim sredstvima u funkciji likvidnosti i razvoja
privrednog subjekta: gotovinom, u tržišnim vrijednostim
papirima, zalihama.
3. Dugoročno finansiranje: emisija vrijednosnih papira,
funkcioniranje finansijskih tržišta, terminsko finansiranje.
Investiranje sredstava: analiza investicionih projekata,
metode ocjene efekta investiranja, informaciona osnova.
Rizik i neizvjesnost investiranja
4. Stvaranje vrijednosti kapitalnim investicijama; mjerenje
traženih povrata, prosječni ponderisani povrat, uvođenje
finansijske poluge
5. Traženi povrat za privredne subjekte ili njihove dijelove
prilikom sticanja vlasništva
6. Politika finansiranja i politika dividendi: teorija strukture
kapitala, odlučivanje o strukturi kapitala, isplata dividendi,
finansijska signaliziranja, implikacije politike dividendi na
poziciju firme na finansijskom tržištu
7. Restrukturiranje korporacija: spajanje (mergers) i
preuzimanje kontrole sticanja (acquisitions) putem novca i
strateška sticanja putem dionica, stvaranje novih firmi iz
korporacija, diverzifikacija vlasništva nad trajnim kapitalom,
kupovina vlasničkih prava uz korištenje finansijske poluge –
LBO, privatizacija, rekapitalizacija uz korištenje finansijske
poluge. Finansijsko restrukturiranje banaka i njihova uloga u
restrukturiranju privrede
8. Upravljanje međunarodnim finansiranjem – izloženost
rizicima promjene kursa i/ili kamatne stope, druge
izloženosti, zaštita od rizika. Finansijski pokazatelji –
likvidnost zaduženosti, profitabilnosti i dr.
9. Predviđanje finansijskihi pokazatelja. Konkurentska pozicija
privrednog subjekta
10. Finansijski menadžment u uvjetima inflacije. Analiza
kamatnih stopa. Studije slučajeva iz prakse
Osnovna literatura:
1. Van Horne, J.C., 2002. Osnove finansijskog menadžmenta.
9. izd. Zagreb: Mate
2. Rovčanin, A., 2004. Upravljanje finansijama. 2. dopunjeno
izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet
3. Orsag, S., 2002. Budžetiranje kapitala: procjena
investicionih projekata. Zagreb: Masmedia
Naziv predmeta: VJEROVATNOĆA
Godina: I
Semestar:
Nastavnik: prof. dr. Dževad Zečić
1. CILJ PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduvjet za polaganje
194
Broj ECTS kredita:
6
Ukupan broj sati:
60
1.2. Osnovne tematske
jedinice
2. LITERATURA
1. Problem događaja, događaji i vjerovatnoća i uvjetna
vjerovatnoća
2. Bayesova formula: a priori i a posteriori događaji
3. Slučajne promjenjive. Raspodjela vjerovatnoća
4. Markovljevi lanci – svojstva
5. Regularni Markovljevi lanci
- Apsorbirajuća svojstva
- Apsorbirajući lanci
- Standardna forma
- Aproksimacija pomoću grafičkog kalkulatora
- Primjena u ekonomiji
Osnovna literatura:
1. Barnet, R. A., Ziegler, M.Z. i Byleen, K.E., 2006.
Primijenjena matematika. Zagreb: MATE d.o.o.
2. Sarpa, N., 1992. Teorija vjerovatnoća. Zagreb: Školska
knjiga
3. Ash, R.B., 1970. Basic Probability Theory. New York: J.
Wiley
4. Feller, W., 1968. An Introduction to Probability Theory and
Its Applications. Vol. 1. New York: J. Wiley
OBLIGATORY SUBJECTS SYLLABUS FOR STUDY PROGRAM: ACCOUNTING AND
AUDITING MANAGEMENT
Subject code: 01rrm
Level: master
Status: obligatory
Subject title: Tax audit
Year: I
Semester: I
Professor: prof.dr. Izudin Kešetović
doc. dr. Željko Rička
ECTS credits: 6
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code: 02rrm
Level: master
Status: obligatory
1. Tax audit introduction
2. Tax audit regulations
3. Tax audit process organization
4. Tax audit methodology
Basic literature:
1. Tusek, B., Zager, L., Revizija, drugo, izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, HZRFD, Zagreb, 2007.
2. Group of authors (editors Krasic, S., Zager L.) Državna
revizija, u tisku (Državni ured za reviziju, Zagreb, 2008.)
3. Group of authors, Racunovodstvo, prirucnik za vjezbe (editor
Tusek., B.), second supplemented edition, Zagreb, 2006.
Subject title: AUDIT AND AUDIT REPORTING
Year: I
Semester: II
ECTS credits: 6
Professor: prof. dr. Reuf Kapić
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
195
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code: 03rrm
Level: master
Status: obligatory
1. Introduction
2. Theoretical approach to audit supervision
3. Financial reporting audit standardization
4. USA practice in supervision
5. Audit reporting
Basic literature:
1. Rick Hayes & Arnold Schilder: Audit principles –
International aspect (English and Serbian).
2. IFAC: International Standards on Auditing: Code of Ethics
for Professional Accountants (English and Bosnian).
3. Sovic, J.: Upravljački nadzor poslovanja preduzeća –
kontrola i revizija (FKN, Sarajevo).
4. Zbornik ZRR: Standardi revizije i srodnih usluga FbiH,
Zavod za RR FbiH.
5. Guide in modern audit theory and practice (English and
Croatian)
Subject title: FOREIGN TRADE BUSINESS
Year: I
Semester: II
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Ishak Mešić prof.dr.
Total hours: 60
Mehmedalija Hadžović
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code: 04mp
1. Term, role and importance of foreign trade for national
economy, economic base and foreign trade characteristics
2. Organization and methods in foreign trade enterprises
business
3. Foreign trade agreements
4. Intermediary and services in foreign trade
5. Foreign trade network and production oriented enterprises in
foreign trade
6. Stock exchange and stock exchange activities role in foreign
trade transactions
7. Trade habits and terms in foreign trade
8. Incoterms
9. Exporting business execution techniques
10. Importing business execution techniques
11. Special foreign trade agreements
12. Higher cooperation levels in foreign trade
13. Modalities and techniques in foreign trade transactions
Basic literature:
1. Enver Backovic : Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija,
Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2007.
2. Andrijanic, Ivo: Vanjska trgovina: kako poslovati s
inozemstvom, Zagreb, Mikrorad,1999.
3. Tesic, Milorad: Spoljnotrgovinsko poslovanje, Beograd,
Savremena administracija, 1996.
4. Bennett, Roger: International Business, Pitman Publisher,
1996.
Subject title: SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY
196
Level: master
Year: I
Semester: I
Status: obligatory
Professor: prof.dr. Sabahudin Ekinović
prof.dr.Dževad Zečić
ECTS
credits: 6
Total hours:
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1. Science and scientific research term (what is science, basic
terms, basic scientific categories, science development,
determinants of science conclusions, basic scientific
conclusions, science classification, scientific research,
organizing own scientific and expert work)
2. Interdependences of scientific methods and methodologies
(scientific methods, differences between scientific methods
and methodologies, principles and characteristics of
scientific research work methodology)
3. Process phases in scientific research (selection and
research subject determination, hypothesis setting and
variables determination, research project conduction,
collection and data processing, scientific interpretation and
data commenting, report on research results)
4. Scientific research methods (induction and deduction
methods, analysis and synthesis methods, proving and
refutation, classification method, comparisons method,
modeling method)
5. Empirical data collection and processing (questionnaires
data collection, testing, scaling, observation, classification
and measurement, experiment, content analysis, empirical
data statistic processing techniques)
6. IT in research process (analysis based on data mining tools,
example on software supported research)
7. Conducting scientific work (scientific work chapters, basic
writing documentary, composing and language reader work
of scientific and expert work)
8. Data processing, Empirical scheduling, means, variations
measurements
9. Setting and checking statistic hypothesis
10. Regression and correlation analysis
11. Typical empirical functions
12. Multileveled regression
13. Curved regression
14. Residuals analysis
15. Variance analysis
16. Experiment planning, Plans, Planned experiment results
analysis
17. Computer driven statistical data processing
1. Kukic, Slavo, Markic, Brano: Metodologija društvenih
znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2006.
2. Samic, Midhat: Kako nastaje naučno djelo, deveto izdanje,
Svjetlost, Sarajevo, 2003.
3. Zugaj, Miroslav, Dumicic, Ksenija, Dusak, Vesna: Temelji
znanstvenoistraživačkog rada, Fakultet organizacije i
informatike, Varaždin, 1999.
4. Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade
znanstvenog i stručnog djela. - 4. izd. - Rijeka : Ekonomski
fakultet, 2000.
5. Pecujlic, Miroslav, Milic, Vojin: Metodologija drustvenih
197
nauka, Beograd, 2000.
6. Mejovsek, Milko: Uvod u metode znanstvenog istrazivanja,
Zagreb, 2003.
7. Supek, Rudi: Ispitivanje javnog mnijenja, Naprijed, Zagreb,
1961.
8. Sabahudin Ekinovic: Metode statističke analize u Microsoft
Excelu, Univerzitet u Zenici, II izdanje, 2009.
Subject code: 06rrm
Level: master
Status: obligatory
Subject title: FINANCIAL INSTITUTIONS ACCOUNTING
Year: I
Semester: II
ECTS credits: 5
Professor: doc. dr. Sado Puškarević
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code: 07rrm
Level: master
Status: obligatory
1. Financial institutions and accounting policy specifics
2. Accounting in banks: Central banks as emission institutions,
commercial banks, bank deposit agency, savings
3. Accounting in investment funds: privatization and
interworking investment funds, accounting of collective
investment schemes
4. Insurance and re-insurance institutions accounting
5. Pension funds accounting: obligatory (state owned),
voluntary and company
6. Professional agents accounting: brokers and dealers
7. Accounting of stock exchanges and/or other public markets
8. Budget accounting
9. Financial effects accounting
10. Financial reporting in financial institutions
Basic literature:
1. Mehmed Jahic et al: Računovodstvo banaka, Revikon,
Sarajevo, 1999.
2. Mehmed Jahic: Knjigovodstvo banaka, osiguranja i budžeta,
Fojnica, 2004.
3. Baruch Englard: Finansijsko racunovodstvo II, Faber &
Zgombic Plus, Zagreb, 1996.
4. International accounting standards
5. Codes for each area
6. Authorities instructions published in official gazettes of BIH
and FBIH, state to art literature provided during lecturing
Subject title: INTERNAL AUDIT
Year: I
Semester: II
Professor: doc. dr. Željko Rička
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
8.
9.
10.
11.
12.
Internal audit term
Internal control
Setting audit strategy
Audit of compliance with regulations
Audit of business performance
198
ECTS credits: 5
Total hours: 60
2. LITERATURE
13. Internal audit and auditing board interconnections
14. Internal audit in BIH development
Basic literature:
6. Aleksander Hamilton Inst.: Interna revizija, Potecon, (na
hrvatskom jeziku).
7. Evropske smjernice za primjenu INTOSAI revizijskih
standarda.
8. George Clark: Umjetnost interne revizije, Komisija za reviziju
u Vladi VB., prijevod, 2000.
9. IFAC: Međunarodni standardi revizije. Kodeks profesionalne
etike (engl. i bosanski).
10. Zakon o reviziji budžeta/proračuna u Federaciji Bosne i
Hercegovine, Službene novine FBiH, br. 48/1999.
ELECTIVE SUBJECTS SYLLABUS FOR STUDY PROGRAM: ACCOUNTING AND
AUDITING MANAGEMENT
Subject code:
Level: master
Status: vocational
Subject title: THEORY AND ANALYSIS OF BALANCE
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Nedžad Polić
Ukupan broj sati:
prof.dr. Reuf Kapić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1. Balance analysis as scientific discipline
2. Statistic and dynamic theories of balance and balancing
principles
3. Balance classification and role in effective business
performance
4. Valuation and balance position estimates in stable business
performance, valuation of active an passive balance
positions
5. Balance positions valuation and estimates in inflation
6. Theoretical base for balance analysis in difference content,
term and scope, analytical and synthetic methods
7. Application of balance segments
Fixed assets analysis
Current assets analysis
Liabilities analysis
Inventory cost, production and products analysis
Cash flow analysis
Income statement analysis in stable inflators conditions
8. Global analysis of financial position and financial power
9. Balance analysis of corporations and other complex
enterprises in consolidation and related balances through
control power
10. Accounting reporting in balance analysis in function of
effective business decision making
Basic literature:
1. Tintor Janko, Poslovna analiza, Hibis, Zagreb, 2000.
2. Bogetic Pavle, Teorija i analiza bilansa, Ekonomski fakultet,
Podgorica, 2000.
199
3.
Zager K. I Zager L. : Analiza finansijskih izvještaja, Zagreb,
1999.
4. Jahic M. : Finansijsko racunovodstveno, Zavod za
računovodstvo i reviziju FBiH, Sarajevo, 2003.
5. Stickney C. I Neil R. : Financial Accounting and Introduction
to Concepts, Methods and Uses, 3rd ed, The Macnilllan
Press LTD, New York, 2000.
Subject code:
Level: master
Status: vocational
Subject title: FINANCIAL ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Sado Puškarević
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: vocational
1. Definition and content of financial accounting and financial
reporting
2. Accounting policy and its influence on financial reporting
quality
3. Presentation and analysis of financial reports
4. Accounting aspect and financial accounting implication of
emission and trade of securities
5. Accounting principles and accounting standards
6. Financial accounting as a basis for shaping management
accounting information and decision making
7. Accounting information in decision making in segment of
produce or procure, old equipment sale etc.
8. Inventories accounting, estimates methods, managing
inventories and inventories liquidity
9. Income recognition based on finalized contract, % based
finalization and instalment methods
10. Equity and retained earnings as components of capital
Basic literature:
1. Jahić, Mehmed. Finansijsko računovodstvo, Zavod za
računovodstvo i reviziju, Sarajevo, 2003.
2. James Cashin, Saul Feldman, Joel Lerner, Baruch Englard.
Finansijsko računovodstvo I. Zagreb: Faber & Zgombić Plus,
1996.
3. Baruch Englard. Finansijsko računovodstvo II. Zagreb:
Faber & Zgombić Plus, 1996.
4. Joseph Wiseman, James Cashin. Finansijsko računovodstvo
III. Zagreb: Faber & Zgombić Plus, Zagreb, 1998.
5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)
uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde
(MRS). Mostar: Savez računovođa, revizora i finansijskih
radnika FBiH, 2006.
Subject title: PUBLIC SECTOR AUDIT
Year: I
Semester
Professor: prof.dr. Izudin Kešetović
doc.dr. Željko Rička
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
200
ECTS credits: 6
Total hours: 60
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
1. Public sector audit goals
2. Purpose and goal of public authorities audit
3. Purpose and goal of indirect budget beneficiaries audit
4. Basic principles in public sector audit
5. Audit forms in public sector
6. Legal and expert basis for public sector audits in BIH
Basic literature:
1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S. Žager, L. (redaktor
Žager, L.) Analiza financijskih izvještaja, u tisku (Masmedia,
Zagreb, 2008)
2. Group of authors (redaktori Krasić, Š., Žager L.) Državna
revizija, u tisku (Državni ured za reviziju, Zagreb, 2008.)
3. Group of authors, Računovodstvo, priručnik za vježbe
(redaktor Tušek., B.), drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje,
Zagreb, 2006.
4. Group of authors, Računovodstvo, udžbenik, HRZFD,
Zagreb, 2006
5. Mamić-Sačer, I., Žager, K., Računovodstveni informacijski
sustavi, HZRFD, Zagreb, 2008.
6. Tušek, B., Žager, L., Revizija, drugo, izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, HZRFD, Zagreb, 2007.
7. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V. Žager, L., (redaktor: Žager,
L.): Osnove računovodstva: računovodstvo za
neračunovođe, HZRFD, Zagreb, 2007.
8. IFAC: Međunarodni računovodstveni standardi za javni
sektor, Savez računovoña i revizora Srbije, Beograd, 2004.
9. Elkington, J.: The Environmental Audit, W.W.F., 1990.
Subject title: INTERNATIONAL ACCOUNTING
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Reuf Kapić
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
International accounting institutions
International accounting standards
Accounting cycles
Financial position evidences change
Profit measurement
Finalizing accounting cycle
Accounting system – internal control and internal audit
Investments into corporate securities
Income tax and business decisions
International accounting and transactions in foreign
exchange
Basic literature:
1. Rick Hayes & Arnold Schilder: Principi revizije –
Međunarodni aspekt (engleski i srpski).
2. IFAC: Međunarodni standardi revizije: Kodeks profesionalne
etike (engl. i bosanski).
201
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
Subject title: PUBLIC SECTOR MANAGEMENT
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: prof.dr. Ferid Otajagić
Total hours: 60
doc.dr. Halil Gutošić
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
1. Theory and policy on managing public sector
2. Social and economic aspects of state authority functioning,
judicial system
3. Economy principles and management process in
educational sector
4. Economy principles and management process in health
sector
5. Economy principles and management mechanism in
scientific sector
6. Managing and economic aspects of municipal services (real
estate)
7. Social and economic aspects of social, child and invalid
protection
8. Managing public funds in BIH
Basic literature:
1. Stiglity, J. Economics of the Public, Norton, New York, 2000
2. Meho Bašić: Ekonomika javnog sektora, Ekonomski fakultet,
Sarajevo, 2005.
3. Setnikar - Cankar, S., Klun M., Pevcin P., Aristovnik A.,:
Ekonomika javnega sektorja (učbenik v pripravi), FU,
Ljubljana, 2003.
4. Žnidaršič Kranjc, A.: Ekonomika in upravljanje neprofitne
organizacije, DEJ, Postojna, (str. 9-16, 26, 41-173).
Subject title: CASH AND CASH LIABILITES
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: prof.dr. Sead Dizdarević
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1.
2.
3.
4.
Legal aspects of cash
Cash liabilities
Legal property structure
Specific statutory solutions in financial organizations
overview
5. General institutes of obligatory law related to cash
obligations
6. Contracts relating to cash obligations
7. Bank contracts
8. Securities
Basic literature:
1. Miloš Trifković, Milić Simić i Veljko Trivun: Poslovno pravo –
ugovori, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije,
Ekonomski fakultet Sarajevu, 2004.
2. Veljko Trivun, Vedad Silajdžić, Fatima Mahmutćehajić i
202
Zinka Grbo: Praktikum poslovnog prava, II izmjenjeno i
dopunjeno izd., Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2003.
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
Subject title: FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
Year: I
Semester:
ECTS
credits: 6
Professor: prof.dr. Nedžad Polić prof.dr.
Total hours:
Kadrija Hodžić
60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
1. Financial market configuration
2. Property-financial restructuring content and its impact on
complex financing structure
3. Securities markets
4. Derivate securities market
5. Monetary and fiscal policy impact on financial market
6. Banks role in financial market
7. Non-bank financial institutions role in financial market
8. World financial triangle
9. Financial markets in transition countries
10. Specific problems of BIH financial market
Basic literature:
1. Frederick S. Mishkin, Stanley G. Eakins: Finansijska tržišta i
institucije, Mate Zagreb, 2005.
2. Bernard J. Foley: Tržište kapitala, Mate Zagreb, 1998.
3. Bain, Keith; Howells, Peter: Financial Markets and
Institutions, Prentice Hall Essex, 4th ed., 2004.
4. Ferizović, Mersud: Finansijska tržišta i institucije, Ekonomski
fakultet u Bihaću, 2005.
Subject title: FINANCIAL MANAGEMENT
Year: I
Semester:
ECTS credits: 6
Professor: doc.dr. Nedžad Polić
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
1. Financial sources and utilization, Projecting required level of
financial assets, Assets structure
2. Managing working capital in liquidity function and enterprise
development: cash, in securities, inventories
3. Long-term financing: securities emission, financial market
functioning, term financing, Investing assets: analyzing
investment projects, estimating investment effects,
informational background, Risk and uncertainties
4. Creating value through capital investments; measuring
returns, average pondered return, introducing financial lever
5. Required return for enterprises or their parts during share
take over
6. Financing policy and dividend policy: capital structure theory,
decision making in capital structure, dividends, financial
203
2. LITERATURE
Subject code:
Level: master
Status: voluntary
signaling, dividend policy implications on company position
on financial market
7. Corporate restructuring: mergers and control take over,
acquisitions through cash or strategic share buy, creating
new companies from corporations, diversification of
ownership on long-term capital, property rights procurement
using financial lever – LBO, privatization, re-capitalization
with financial lever usage. Financial restructuring of banks it
their role in restructuring of economy.
8. Managing international financing – risk exposure to
exchange subjects change and/or interest rates, other
exposures, hedging. Financial indicators – liquidity,
profitability etc.
9. Financial indicators forecasting. Competitive position of an
enterprise
10. Financial management in inflation. Interest rates analysis.
Case studies from practice
Basic literature:
1. J.C.Van Horne, Osnove finansijskog menadžmenta, IX
izdanje, Mate, Zagreb, 2002.
2. A. Rovčanin, Upravljanje finansijama, II dopunjeno izd.,
Ekonomski fakultet, Sarajevu, 2004.
3. S. Orsag, Budžetiranje kapitala: procjena investicionih
projekata, Zagreb, Masmedia, 2002.
Subject titel: PROBABILITY
Year: I
Semester:
Professor: prof.dr. Dževad Zečić
ECTS credits: 6
Total hours: 60
1. THE GOAL OF THE
SUBJECT
1.1. Pre-requisites for
exam
1.2. Basic thematic
units
2. LITERATURE
1. Occurrence problem, occurrence and probability and
conditional probability
2. Bayes formula: a priori i a posteriori occurence
3. Dummies: Probabilites distribution
4. Markov chains - attributes
5. Regular Markov chains
- Absorbing attributes
- Absorbing chains
- Standard form
- Approximation based on graphic calculator
- Application in economy
Basic literature:
1. Reymond A. Barnet, M. Z. Ziegler, K. E. Byleen: Primjenjena
matematika, MATE d.o.o. Zagreb, 2006.
2. N. Sarpa: Teorija vjerovatnoća, Školska knjiga, Zagreb,
1992.
3. R. B. Ash: Basic Probability Theory, J. Wiley, New York,
1970.
4. W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its
Applications, Vol. 1., J. Wiley, New York, 1968.
204
Impressum
INFORMACIJSKI PAKET
o uslovima studiranja na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Zenici usklađen sa
elementima Bolonjskog procesa i sistemom studijskih bodova – ECTS-om
Zenica, decembar 2013.
Izdavač:
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Za izdavača:
v.d. Dekan doc. dr. Dijana Husaković
Priredio:
doc. dr. Bernard Harbaš
205
Download

Informacijski paket - Ekonomski fakultet