Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA BRUCOŠE
s osnovnim objašnjenjima
o uvjetima upisa na Univerzitet u Zenici,
ECTS-u i Bolonjskom procesu
Zenica, 2015.
IIMPRESUM
VODIČ ZA BRUCOŠE
s osnovnim objašnjenjima o uvjetima upisa na
Univerzitet u Zenici, ECTS sistemu i Bolonjskom procesu
Izdavač:
Univerzitet u Zenici
Za izdavača:
prof. dr. sc. Dževad Zečić, rektor
Urednici:
prof. dr. sc Darko Petković
prof. dr. sc. Safet Brdarević
Saradnici:
Mediha Arnaut, dipl. iur, generalni sekretar
dr. sc. Ibrahim Plančić, dipl. ing, QA menadžer UNZE
Aras Borić, dipl. komp. i dipl. bibl.
Web-izdanje:
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. tehn.
Fotografije:
Arhiva Univerziteta
DTP i štampa:
HARFO-GRAF d.o.o., Tuzla
Tiraž:
2.000
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ISADRŽAJ
Uvod
Da li znate!?
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Metalurški institut „Kemal Kapetanović“
Studentski centar Univerziteta u Zenici
Unija studenata Univerziteta u Zenici
Bolonjski proces!?
Šta je to ECTS!?
Dodatak diplomi - Diploma supplement!?
Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti!?
Lokacija Univerziteta
Zenica - Univerzitetski grad
Uvjeti prijema
......................................... 4
......................................... 5
......................................... 6
......................................... 7
......................................... 9
...................................... 11
...................................... 12
...................................... 13
...................................... 14
...................................... 15
...................................... 16
...................................... 17
...................................... 18
...................................... 19
...................................... 20
...................................... 21
...................................... 22
...................................... 23
...................................... 28
...................................... 29
...................................... 30
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
UVOD
Poštovani maturanti, budući studenti Univerziteta u Zenici!
U Vašim je rukama Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim
fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od
njihovih brojnih studijskih programa. U kratkim crtama upoznat ćemo vas
sa svim onim što je karakteristično za Univerzitet u Zenici i grad Zenicu, a
posebno s određenim pojmovima koji se tiču bolonjske reforme obrazovanja,
a s kojima ćete se sigurno susretati tokom svog studija.
Univerzitet u Zenici je prvi akreditirani javni univerzitet u Federaciji BiH.
Drugim riječima, odabrali ste jedinstven univerzitet u BiH koji se iz dana u
dan sve više razvija u lidera u visokoškolskom obrazovanju s međunarodnom
orijentacijom. Iako trenutno obilježavamo petnaest godina postojanja,
moramo naglasiti da Univerzitet u Zenici nije nastao ni slučajno, ni nekom
pukom administrativnom odlukom, već baštini tradiciju visokog obrazovanja
dugu pola stoljeća. S takvom tradicijom i s takvim naučnoistraživačkim
iskustvom, Univerzitet u Zenici već je prepoznat kao mjesto koje nudi kvalitetno
visoko obrazovanje i dobru priliku za naučnoistraživački rad.
S druge strane, Univerzitet uspješno primjenjuje ECTS, odnosno Evropski
sistem prijenosa i akumulacije bodova, te već duže vrijeme razvija vlastiti
sistem osiguranja kvaliteta. Pored fakulteta, u sastavu Univerziteta nalazi
se i Studentski centar, te Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, kao i
razni specijalizirani centri, kao što su, naprimjer, Centar za inovativnost
i preduzetništvo, Centar za globalno pravno razumijevanje, te Centar za
menadžment, kvalitet i razvoj.
Ono što je zapravo najvažnije jeste da su naši diplomanti danas zaposleni
na odgovornim poslovima širom naše zemlje, ali i svijeta. Znanja i vještine koje
su stekli na Univerzitetu u Zenici omogućili su im da brzo pronađu zaposlenje
i započnu svoje karijere.
U svakom slučaju, želimo da budete dio zajednice nastavnika i studenata
Univerziteta u Zenici!
Dobro došli !
4
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
DA LI ZNATE ?
Iako trenutno obilježava petnaest godina postojanja, Univerzitet u Zenici
zapravo baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća – prva visokoškolska ustanova u Zenici osnovana je još daleke 1959. godine!
Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira oko pet hiljada studenata prvog
i drugog ciklusa studija, a na realizaciji nastavnog procesa angažirano je
skoro pet stotina nastavnika i saradnika!
Da li znate da je Univerzitet u Zenici jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih univerziteta koji je integriran, odnosno koji je izvršio institucionalnu
transformaciju u skladu s Bolonjskom reformom visokog obrazovanja!
Bolonjski koncept obrazovanja na Univerzitetu u Zenici omogućava Vam
školovanje u sistemu 3+2+3 godine ili 4+1+3 godine!
Da li znate da Univerzitet u Zenici ima izuzetno povoljan brojčani odnos
broja nastavnika u odnosu na broj studenata, kao i ukupan broj računara
„po glavi studenta“!
Univerzitet u Zenici posjeduje najsavremeniju opremu za nastavni i naučnoistraživački rad!
Univerzitet u Zenici uspješno je okončao dvije eksterne evaluacije i to od
strane Nacionalne agencije za visoko obrazovanje Slovenije i Evropske asocijacije univerziteta iz Brisela, što je jedinstven slučaj u našoj zemlji!
Univerzitet u Zenici ima jako razvijenu saradnju s međunarodnim partnerima, ozvaničenu brojnim bilateralnim ugovorima što vas može dovesti do
mogućnosti da dio školovanja obavite kod nekog od naših partnera u Španiji, Italiji, Turskoj, Njemačkoj...
Univerzitet u Zenici je prvi akreditirani javni univerzitet u Federaciji BiH od
strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini!
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
5
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Travnička cesta 1
72000 Zenica, BiH
Tel.: ++387 (0)32 401 831
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 403 468
Fax: +387 (0)32 406 903
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 401-831 lok. 105
www.fmm.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Metalurgija
DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE
eng. Bachelor of Science in Metallurgy Engineering
Materijali:
Smjer za metalne materijale
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA
(s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials
Materijali:
Smjer za nemetalne materijale
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA
(s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials
Hemijsko inženjerstvo
DIPLOMIRANI INŽENJER HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
eng. Bachelor of Science in Chemical Technology
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar metalurgije, magistar metalnih materijala, magistar
nemetalnih materijala, magistar hemijske tehnologije.
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučnog polja)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTAS sistemom. Studij je koncipiran
na savremenim evropskim iskustvima izučavanja metalurgije i materijala s više
od 50 godina tradicije. Sad vam se pruža prilika da i Vi učestvujete u razvoju bh.
metalurgije i industrije metalnih i nemetalnih materijala. Naši studenti danas rade
u bosanskohercegovačkim kompanijama koje su prepoznate i u svijetu kao što
su MITTAL Steel Zenica, Aluminij Mostar, IGM Visoko, Tvornica cementa Kakanj
(HeidelbergCement grupacija), CIMOS Zenica, te brojnim drugim domaćim i inozemnim poduzećima.
Napomena: Na Fakultetu za metalurgiju i materijale u I i II ciklusu studija (dodiplomski i
magistarski studij) možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan
samofinansirajući student.
6
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
MAŠINSKI FAKULTET
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 449 120
Dekanat:
Tel : +387 (0)32 449 130
Fax: + 387 (0)32 246 612
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 032 449 144
Tel.: +387 (0)32 449 120 lokal 144
www.mf.unze.ba
Studijski koncepti:
4+1+3 i 3+2+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 4+1+3
Inženjerski dizajn proizvoda
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Menadžment proizvodnim
tehnologijama
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Inženjerska ekologija
Održavanje
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Koncept 3+2+3
Opće mašinstvo
DIPLOMIRANI STRUKOVNI INŽENJER MAŠINSTVA
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
7
MAŠINSKI FAKULTET
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar mašinstva (s naznakom studijskog programa)
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i
horizontalne prohodnosti. Fakultet baštini više od 30 godina tradicije u obrazovanju mašinskih inženjera različitih profila, te ostvaruje široku saradnju s partnerima
u inostranstvu. Raspolaže kapacitetima za pružanje znanja za dvadeset i prvi vijek.
Napomena: Na Mašinskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i kao redovan samofinansirajući student.
8
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
FILOZOFSKI FAKULTET
Zmaja od Bosne 56
72 000 Zenica, BiH
Tel.: ++387 (0)32 243 574
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 243 574
Fax: ++387 (0)32 245 992
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 243 574 lokal 14
www.pf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Razredna nastava
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Turski jezik i književnost
Matematika i informatika
Izlazno zvanje
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
eng. Bachelor of Science in Education
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in English Language and
Literature
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in German Language and
Literature
PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in Turkish Language and
Literature
PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
eng. Bachelor of Science in Mathematics and Informatics
PROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA
Bosanski, hrvatski, srpski jezik I KNJIŽEVNOSTI
i književnost
eng. Bachelor of Science in Bosnian, Croatian, Serbian
Language and Literature
Kulturalni studij
DIPLOMIRANI KULTUROLOG
eng. Bachelor of Arts in Culturology
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
9
FILOZOFSKI FAKULTET
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar razredne nastave (s naznakom stručne oblasti),
magistar nastave engleskog jezika, magistar njemačkog jezika i književnosti, magistar turskog jezika i književnosti, magistar matematike i informatike, magistar
bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
Doktorski studij: doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti).
Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i
horizontalne prohodnosti. Fakultet gaji dugogodišnju tradiciju edukacije nastavnika razredne nastave, matematike i informatike, te engleskog, njemačkog, turskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.
Napomena: Na Filozofskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij),
možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući
i vanredan student.
10
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
EKONOMSKI FAKULTET
Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
Tel.: +387 (0)32 444 700
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 444 700
Fax: +387 (0)32 444 701
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 200-870
www.ef.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Menadžment preduzeća
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics
Računovodstveni
i revizijski menadžment
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar ekonomije (s naznakom studijskog programa)
Doktorski studij: doktor ekonomskih nauka
Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne
i horizontalne prohodnosti. Fakultet nudi široke mogućnosti daljeg školovanja
na postdiplomskom studiju i budućeg zaposlenja. Imamo brojne kontakte s
regionalnim i evropskim univerzitetima, kao i brojne partnere za razmjenu
studenata. Nudimo mogućnosti praktičnog rada u malim i srednjim preduzećima
iz regije, te velikim poslovnim i privrednim sistemima, osiguravajućim društvima,
hotelima, revizorskim kućama. Uz inovirane nastavne planove i programe, nudimo
priliku da ekonomiju studirate na fakultetu koji neće zanemariti kvalitet nastave
u korist prevelikog broja upisanih kandidata. To vam omogućuje mnogo bolju
komunikaciju s profesorima i asistentima, te mogućnost da i izvan nastavnog
procesa učestvujete u istraživačkom radu. Uz vaš mogući angažman u Centru
za inovativnost i preduzetništvo, poslovnim zonama, klasterima, tehnološkim
parkovima, Vaš put do radnog mjesta bit će brži i kraći.
Napomena: Na Ekonomskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski
studij), možete studirati kao redovan student.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
11
PRAVNI FAKULTET
Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 710
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 444 710
Fax: +387 (0)32 444 711
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 243 049
www.prf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Pravo, opći smjer
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANI PRAVNIK
eng. Bachelor of Science in Law
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar prava.
Doktorski studij: doktor pravnih nauka.
Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će Vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem Vaših kolega iz
zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s
Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost.
Naš Fakultet član je prestižne Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope – SEELS
(www.seelawschool.org.) Zahvaljujući članstvu u ovoj Mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u
međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja,
vještine i poznanstva u pravnoj struci, nephodna za izgradnju i očuvanje BiH kao
pravne države. Studenti Pravnog fakulteta, pored ostalih aktivnosti, uspješno su
učestvovali na takmičenju u organizaciji Univerziteta Oxford i Pravnog fakulteta
u Beogradu.
Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici koji ima međunarodni uređivački odbor i međunarodne recezente
i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L .
Napomena: Na Pravnom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij),
možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući
student i vanredan student.
12
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ZDRAVSTVENI FAKULTET
Crkvice 67
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 780
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 444 781
Fax: +387 (0)32 444 781
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 444 780 lokal 24
www.zf.unze.ba
Studijski koncept:
3+2+3 godine
Naziv studijskog programa
Opći smjer zdravstvene njege
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/
TEHNIČAR
eng. Bachelor of Nursing
IZLAZNA ZVANJA II CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Nastavni plan i program je dopunjen, revidiran i usaglašen s odredbama Bolonjske deklaracije, te omogućuje primjerenu edukaciju i kvalificiranje za profesionalnu djelatnost zdravstvene struke. Prvi ciklus studija ima za cilj da kod studenata
razvije vještine i znanja iz zdravstvene struke kroz nastavu, odnosno da studente
osposobi da nastave obrazovanje kroz drugi ciklus master studija gdje će produbiti znanje i bazirati se i na naučno obrazovanje. Teorijski i praktični dio nastavnog
procesa realizira se u prostorima Kantonalne bolnice Zenica.
Napomena: Na Zdravstvenom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski
studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan
samofinansirajući i vanredan student.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
13
POLITEHNIČKI FAKULTET
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel.: +387 (0)32 449 120
Dekanat:
Tel.: +387 (0)32 449 145
Fax: + 387 (0)32 406 903
e-mail: [email protected]
www.pft.unze.ba
Studijski koncepti:
4+1+3 i 3+2+3
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 4+1+3
Građevinarstvo
DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
eng. Bachelor of Science in Civil Engineering
Koncept 3+2+3
Proizvodni biznis
Smjer: Tehnologije u metalopreradi
Smjer: Tehnologije u drvopreradi
Smjer: Industrijski dizajn
proizvoda od metala
Smjer: Industrijski dizajn proizvoda
od drveta
PROIZVODNI INŽENJER
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor in Production Engineering
Najmlađi fakultet Univerziteta u Zenici upisao je prvu generaciju studenata na
odsjeku Građevinarstvo u akademskoj 2011/2012. godini. Iste godine odsjek
Proizvodni biznis, koji predstavlja kombinaciju stručnih znanja iz ekonomije i
proizvodnog mašinstva, premješten je s Mašinskog fakulteta na Politehnički.
Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om.
14
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Juraja Neidharta 15
Tel.: +387 (0)32 402 919
Fax: +387 (0)32 402 785
www.ipf.unze.ba
Informacije:
Studentska služba:
Tel.: +387 (0)32 402 919
Prodekan za nastavu:
Tel.: +387 (0)32 402 919
Studijski koncepti:
3+2+3 i 4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 4+1+3
Islamska vjeronauka
DIPLOMIRANI PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE
eng. Bachelor of Islamic Religious Studies
Socijalna pedagogija
DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG
eng. Bachelor of Science in Social Pedagogy
Arapski jezik i književnost
PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in Arabic Language and
Literature
Koncept 3+2+3
Predškolski odgoj i obrazovanje
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA
eng. Bachelor of Pre-school Education
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar religijske edukacije (s naznakom studijskog programa), magistar predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar socijalne pedagogije.
Doktorski studij: doktor humanističkih nauka (s naznakom naučno-stručne
oblasti), doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Islamsku pedagošku akademiju u Zenici osnovao je u augustu 1993. g. Sabor
Islamske zajednice BiH , čime je stvorena nova vrsta obrazovne institucije koja
se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-pedagoškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradiciju Daru-l-muallimina. Pridružena
je članica Univerziteta od 2004. godine. Nastavni planovi i programi usklađeni s
ECTS-om. Od 2005. godine Akademija je prerasla u Islamski pedagoški fakultet.
Napomena: Na Islamskom pedagoškom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan
samofinansirajući i vanredan student.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
15
METALURŠKI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ”
Travnička cesta 7
72000 Zenica
Tel.: ++ 387 32 247 999
Fax: ++ 387 32 247 980
E-mail: [email protected]
www.miz.unze.ba
Metalurški institut „Kemal
Kapetanović“
osnovan
1961. godine, u momentu kada su intenzivan rast
proizvodnje i novi izazovi
u tehnologiji proizvodnje
čelika u tadašnjoj Željezari Zenica zahtijevali sve veće učešće naučnoistraživačkog rada. U međuvremenu Institut je kao naučnoistraživačka organizacija stekao
veliki ugled u poslovnom svijetu bivše zajedničke države pa i šire, učestvujući u
različitim međunarodnim projektima i sarađujući s brojnim uglednim svjetskim
institutima.
U poslijeratnom periodu, u otežanim društvenim i ekonomskim okolnostima, Institut pokreće projekt uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u laboratorije Instituta, prema standardu EN 45001, kasnije EN ISO/IEC 17025, te izgradnje Internet
čvora, te njegovi laboratoriji stječu prve akreditacije po evropskim standardima.
Zeničko-dobojski kanton, kao vlasnik kapitala, na skupštini održanoj 25. septembra 2006. godine, preuzeo je prava i obaveze osnivača nad Institutom, te utvrdio
njegov status organizacione jedinice Univerziteta u Zenici, s ciljem uvezivanja nauke, obrazovanja i privrede.
Djelatnosti Instituta su: istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama; arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehnička savjetovanja; tehničko ispitivanje i analiza; obrazovanje odraslih; bibliotečka djelatnost; pružanje savjeta o računarskoj opremi; savjetovanje i ponuda programske
opreme; obrada podataka; izrada i upravljanje bazama podataka; te ostale srodne
računarske aktivnosti.
U okviru registrirane djelatnosti Institut može obavljati proizvodnju u manjim serijama proizvoda, odnosno predmeta, koji su rezultat naučnoistraživačkog i stručnog rada Instituta.
Podorganizacione jedinice Instituta su: Zavod za fizičku metalurgiju, Zavod za
metaluršku hemiju, Zavod za zaštitu i ekologiju, Zavod za toplotehniku i mjerenja, Zavod za zavarivanje, Zavod za topljenje i livenje metala, Zavod za plastičnu
preradu metala, Zavod za mašinstvo, Zavod za elektrotehniku i automatizaciju,
Zavod za rude i gvožđe, te Internet-Indok centar.
16
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
STUDENTSKI CENTAR UNIVERZITETA U ZENICI
Crkvice 50
Tel.: +387 (0)32 226 601 (direktor)
+387 (0)32 226 605 (pomoćnik direktora)
+387 (0)32 226 602 (centrala)
+387 (0)32 226 604 (smještaj i ishrana)
Fax: +387 (0)32 226 604
www.sc.unze.ba
e-mail: [email protected]
Studentski centar formiran je prvenstveno radi osiguranja smještaja, ishrane i ostalih srodnih usluga za studente koji dolaze izvan Zenice. Centar je smješten u
prijatnom ambijentu gradskog naselja Crkvice i vrlo je dobro povezan gradskim
autobuskim linijama s centrom grada i svim fakultetima. Centar ima smještajni
kapacitet od 228 ležajeva, odnosno 33 dvokrevetne i 54 trokrevetne sobe, a raspolaže i dvjema učionicama, čitaonicom, tv-salom, restoranom, multimedijalnim
centrom, teretanom i drugim neophodnim sadržajima. Posebno je pogodan za
studente Zdravstvenog fakulteta jer se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Sva
svoja prava i obaveze, kao i organizaciju različitih kulturnih, zabavnih i sportskih
događaja, studenti ostvaruju i organiziraju putem Asocijacije studenata Studentskog centra koja je u sastavu Unije studenata Univerziteta u Zenici.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
17
UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI
Fakultetska 3
72 000 Zenica
Tel.: +387 (0)32 444 420
Fax: +387 (0)32444 431
E-mail: [email protected]
www.su.unze.ba
Najvažniju ulogu na svakom pa tako i na Univerzitetu u Zenici imaju studenti
koji su organizirani kroz Uniju studenata koja se brine o svim bitnim studentskim
pitanjima. Unija vodi računa o ispitnim rokovima, studentskom standardu,
kreditima, stipendijama, saradnji s međunarodnom studentskom asocijacijom,
razmjenama studenata, ekskurzijama, organiziranju kulturnih i sportskih
događaja... Unija studenata Univerziteta u Zenici djeluje organizirano putem
svojih predstavnika u Senatu Univerziteta i u odgovarajućim tijelima fakulteta,
ali i samostalno, a sve s ciljem poboljšanja nastavno-naučnog procesa, životnog
standarda i informiranja studenata, organiziranja kulturnog i sportskog života.
Drugim riječima, Unija svoje aktivnosti nije fokusirala samo na učešće u radu
univerzitetskih i fakultetskih tijela nego afirmirajući svojevrsni aktivizam, radi
na podizanju građanske svijesti i podupire različite projekte važne za lokalnu
zajednicu.
18
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
BOLONJSKI PROCES ?
Bolonjski proces je naziv reforme visokog obrazovanja u Evropi kojoj je osnovni cilj
bio da do 2010. godine izgradi jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja
(European Higher Education Area – EHEA). Ovako organiziran prostor evropskog
visokog obrazovanja trebao bi da dovede do različitih sinergijskih efekata,
povećanja konkurentnosti i veće pokretljivosti studenata.
Reforma je započeta čuvenom Bolonjskom deklaracijom, 19. juna 1999. godine,
a počiva na nizu dokumenata i deklaracija u kojima se daju osnovni principi
utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta. Naša zemlja Bolonjskom procesu
zvanično je pristupila 19. septembra 2003. godine, kada se obavezala da će raditi
na ispunjavanju ciljeva Bolonjskog procesa u koji je do danas uključeno četrdeset
i šest zemalja.
Najveći napredak u provedbi Bolonjskog procesa Bosna i Hercegovina je postigla
usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, objavljenom u Službenom
glasniku BiH, 07. augusta 2007. godine, te usvajanjem sedam strateških
dokumenata kojim se stvaraju pretpostavke za provedbu bolonjske reforme.
U praktičnom smislu, Bolonjski proces podrazumijeva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usvajanje sistema lako razumljivih, prepoznatljivih i uporedivih
akademskih zvanja;
Usvajanje sistema s dva glavna ciklusa studiranja (dodiplomski i
postdiplomski);
Uspostavu kreditnog sistema ECTS-a;
Promoviranje efektivnog slobodnog kretanja studenata, nastavnika,
naučnih saradnika i administrativnog osoblja;
Promoviranje i unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s
ciljem razvoja uporedivih kriterija i metodologija;
Promoviranje evropske dimenzije u visokom obrazovanju;
Lifelong learning – cjeloživotno učenje;
Aktivnije uključivanje studenata u reformu i upravljanje visokoškolskim
ustanovama;
Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti Evropskog područja
visokog obrazovanja.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
19
ŠTA JE ECTS ?
Jedan od osnovnih „alata” u izgradnji jedinstvenog Evropskog prostora obrazovanja jeste ECTS (European Credit Transfer System), odnosno Evropski sistem prijenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje učinkovitu
pokretljivost studenata i profesora.
ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i
poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima (kreditima) koji
izražavaju opterećenje studenta u savladavanju određenog programa studija.
Drugim riječima, to je ”faktor težine” nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije prostora studija u Evropi dogovoreno je da je za jednu akademsku godinu
potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar ili 20 za trimestar. Primjena ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti studenata u
Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije
bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje. A ECTS nije samo to. On je i najbolji
indikator profila studija kojeg je student završio, pa je tako i od velikog značaja za
poslodavce.
Bodovi ili kreditne tačke, ključni su element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju se
pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog programa studiranja kao što su razni projekti, seminari, studije, eksperimentalni radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije... ECTS predstavlja
kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa.
ECTS je, prije svega, efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programâ
koje nude visokoobrazovne institucije i diplomâ koje izdaju. ECTS na lakši način
povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Također, sistem
obrazovnim institucijama olakšava priznavanje rezultata studenta u savladavanju
određenog programa studija putem općeprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje. Time se obezbjeđuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema
visokog obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i šire dimenzije u odnosu
na period kada je on tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti i s oznakama ECTAS (European Credit Transfer
and Acumulation System). No, u osnovi opća zamisao ECTS-a jeste omogućavanje
fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem prostoru akademskog obrazovanja.
20
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
DODATAK DIPLOMI - DIPLOMA SUPPLEMENT
Dodatak diplomi (eng. Diploma Supplement) je dokument koji se prilaže uz diplomu ili uz neki drugi dokument o završenom određenom stepenu studija. On
pruža detaljan uvid u nivo, prirodu i sadržaj studija, kao i u sistem i pravila studiranja na određenoj visokoškolskoj ustanovi. Ovaj dokument sačinjava nacionalna
visokoobrazovna ustanova koja izdaje i diplomu, a u skladu s općim modelom
ovog dokumenta koji je usvojen na evropskom nivou.
Izgled ovog dokumenta 2005. godine usvojio je i Senat Univerziteta u Zenici, a
nakon usvajanja općeg modela dodatka diplomi za našu zemlju koju je donijelo
Vijeće ministara BiH. U osnovi dodatak diplomi sadrži:
•
•
•
•
•
•
•
•
INFORMACIJE KOJE IDENTIFICIRAJU IMAOCA KVALIFIKACIJE;
INFORMACIJE KOJE IDENTIFICIRAJU KVALIFIKACIJU;
INFORMACIJE O NIVOU KVALIFIKACIJE;
INFORMACIJE O SADRŽAJU I POSTIGNUTIM REZULTATIMA;
INFORMACIJE O FUNKCIJI KVALIFIKACIJE;
DODATNE INFORMACIJE;
OVJERAVANJE DODATKA DIPLOMI;
INFORMACIJE O NACIONALNOM SISTEMU VISOKOG OBRAZOVANJA.
Dodatak diplomi obavezno bi trebao da bude štampan dvojezično, odnosno na
bosanskom, hrvatskom ili srpskom i engleskom jeziku, te nikako kao dokument
ne može da zamijeni diplomu.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
21
MENADŽMENT UNIVERZITETA U ZENICI
Rektor
Prof. dr. sc. Dževad Zečić
Tel.: + 387 32 444 430
e-mail: [email protected]
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. sc. Enes Hašić
Tel.: +387 32 444 420
e-mail: [email protected]
Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Prof. dr. sc. Malik Čabaravdić
Tel.: +387 32 444 420
e-mail: [email protected]
Prorektor za naučnoistraživački rad
Prof. dr. sc. Aleksandar Karač
Tel.: +387 32 444 420
e-mail: [email protected]
Prorektorica za finansije i razvoj Univerziteta
Prof. dr. sc. Mirsada Oruč
Tel.: +387 32 444 420
e-mail: [email protected]
[email protected]
Generalni sekretar Univerziteta
Mediha Arnaut, dipl. pravnik
Tel.: + 387 32 444 420
Fax: + 387 32 449 425
e-mail: [email protected]
22
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
Poštovani maturanti, u ovom dijelu Vodiča za brucoše obratit će vam se naši nekadašnji studenti. Neki od njih danas su uspješni poduzetnici, inženjeri, profesori,
projektanti i menadžeri, a neki još uvijek studiraju na postdiplomskim studijima...
Nadamo se da ćete i vi jednog dana biti jednako uspješni kao i oni. Naime, u toku
svojih pet decenija postojanja fakulteti Univerziteta u Zenici obrazovali su hiljade
stručnjaka koji su danas vrlo zapaženi u renomiranim kompanijama u našoj zemlji,
Evropi i svijetu. Pročitajmo šta neki od njih kažu o svom školovanju na fakultetima
Univerziteta u Zenici?
INELA PIVIĆ
magistarski/master studij, Zdravstveni fakultet:
Odluku da studiram na Univerzitetu u Zenici donijela sam na
osnovu lijepih iskustava završenika studija, kao i na osnovu činjenice da postoji velika mogućnost izbora između zavidnog
broja različitih fakulteta. Univerzitet u Zenici uključuje i mogućnost razmjene studenata, a time i eventualni studijski boravak u
nekoj od evropskih zemalja. Pored toga, na kraju svake akademske godine, fakulteti dodjeljuju nagrade studentima s najvećim
prosjekom ocjena, što je, također, jako motivirajuće. Organizacija studija na Univerzitetu u Zenici bila je jako zadovoljavajuća i
očito je kako u pogledu poboljšanja kvaliteta, organizacije i uvjeta studiranja, napreduje
iz godine u godinu. Kao student imala sam priliku posjetiti zdravstvene ustanove i u
drugim našim gradovima što mi je bilo značajno iskustvo. Nakon stjecanja diplome na
dodiplomskom studiju, bilo mi je zadovoljstvo nastaviti studirati na postdiplomskom
studiju Zdravstvenog fakulteta u Zenici.
LAMIJA FRNDIĆ
Ekonomski fakultet (Menadžment preduzeća):
S obzirom da sam rođena Zeničanka, nakon završene srednje
ekonomske škole, činilo mi se najlogičnijim da upišem fakultet u
rodnom gradu. Imajući u vidu iskustvo moje porodice i prijatelja,
bila sam uvjerena da će najbolji izbor biti Univerzitet u Zenici, što
se kasnije pokazalo kao prava odluka. Uvjeti studiranja bili su dobri i moja su očekivanja, u svakom slučaju, bila ispunjena. Najviše
mi se svidjelo što su profesori s nama imali prijateljski odnos, nastojali su u svakom trenutku izaći nam u susret, kako tokom predavanja, tako i prilikom traženja literature. Uvijek su nam navodili
što više primjera iz prakse da bi nas pripremili za naše buduće
poslove. S druge strane, također smo imali korektan odnos i sa studentskom službom,
pa smo fakultet mogli smatrati svojom drugom kućom. Za mene dobijanje diplome
nije kraj, nego, naprotiv, novi početak i nadam se da ću što prije „odraditi“ pripravnički
staž. Ukoliko uskladim privatne i poslovne obaveze, nadam se da ću imati mogućnost
za dalje usavršavanje na magistarskom studiju. Čovjek uči dok je živ i ulaganje u znanje
najbolja je investicija.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
23
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
MELISA OMIĆ
Pravni fakultet:
Pravni fakultet u Zenici upisala sam prvenstveno zbog toga što
živim u ovom gradu, pa zbog toga nisam imala nikakve dodatne finansijske troškove, smatrajući da je naš Univerzitet jednako
dobar kao i ostali bosanskohercegovački univerziteti. Zadovoljna sam organizacijom i uvjetima studiranja, te smatram da je
izvođenje nastave bilo jako korektno. Ukoliko se student odluči
da radi, uči i ispunjava svoje obaveze, sav taj napor sigurno će
mu se na kraju isplatiti. Koliko sam zadovoljna studiranjem na
Univerzitetu u Zenici govori u prilog i činjenica da sam nastavila
svoje školovanje na Pravnom fakultetu, ovaj put na magistarskom studiju. Očekujem da će mi akademsko zvanje diplomiranog pravnika, odnosno
magistra prava, omogućiti željeno zaposlenje. Svojim kolegama i kolegicama studentima prava mogu reći da studijem na Univerzitetu u Zenici stječu neophodna znanja
i vještine koje treba da posjeduje svaki dobar pravnik, ali da rezultati studija ne ovise
samo od profesora, nego i od njih samih. Pravo se uči i usavršava cijeli život, a ne samo
tokom studiranja. Sretno!
SAMRA GAZIĆ
Fakultet za metalurgiju i materijale:
Višedecenijska tradicija i iskustvo Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici bili su mi glavni motiv za upis i studiranje upravo
na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Moja velika zainteresiranost za
tehnološke i tehničke nauke opredijelili su me za Univerzitet u
Zenici koji baštini dugu tradiciju različitih smjerova iz ovih oblasti. Nakon završetka studija planiram upisati postdiplomski studij, te se nadam kako ću svoja već stečena znanja iskoristiti za
pronalazak zaposlenja i dalje usavršavanje.
ALDIN SELIMOVIĆ
Ekonomski fakultet (Menadžment preduzeća):
Glavni razlog za upis i studij na Univerzitetu u Zenici jeste mogućnost studiranja ekonomije. S obzirom na ukupnu društvenu
situaciju, organizacija i uvjeti studiranja bili su dobri. Moja očekivanja su u velikoj mjeri ispunjena, a ono što me je najviše dojmilo bio je trud i napor profesora i asistenata da, unatoč svemu,
pruže maksimum, te da nastava bude što kvalitetnija. Planiram
dalje školovanje na master programu, te se nadam da ću jednoga dana upisati i doktorski studij.
24
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
AMELA LJUBOVIĆ
Politehnički fakultet (Građevinarstvo):
Odluku o studiju na Univerzitetu u Zenici, naravno, nisam
donijela „preko noći“ jer je to jedna od najvažnijih odluka u
mome životu. Opredijelila sam se za studij za koji smatram da
mi može poslužiti kao dobra osnova za izgrađivanje moje ličnosti, kako u obrazovnom, tako i u poslovnom svjetlu. Najviše
me je dojmila izuzetna saradnja s profesorima i asistentima, te
ostalim članovima kolektiva ove visokoškolske ustanove, tako
da su moja očekivanja možda već premašena. Nakon stjecanja diplome očekujem da ću pronaći neko zaposlenje u svojoj struci, a imajući u vidu vrstu moga studija, nadam se da to
neće biti teško.
JASMINA DŽAFIĆ
Ekonomski fakultet (II ciklus – postdiplomski studij):
Postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Zenici upisala
sam zato jer Univerzitet u Zenici prepoznaje i stimulira studente koji su ostvarili izvanprosječne rezultate na dodiplomskom
studiju. Vidjela sam kako Ekonomski fakultet izrasta u respektabilnu ustanovu i teži postizanju kvaliteta, kako usvaja dobre
prakse drugih partnerskih ustanova i nastoji biti prepoznatljiv
u području visokog obrazovanja. Mogu reći da imamo optimalne uvjete studiranja u ambijentu u kojem se studentima
posvećuje pažnja i potiče saradnja s privredom. Ono što me je
posebno dojmilo tokom studiranja jeste spoj mladosti i iskustva u pogledu nastavnog
osoblja koji je odlično funkcionirao. Nakon stjecanja diplome magistra, namjeravam
upisati doktorski studij i očekujem da ću stečena znanja uspješno prenositi na nove
generacije studenata Univerziteta u Zenici.
HARUN ALIĆ
Filozofski fakultet (Njemački jezik i književnost):
Univerzitet u Zenici jedan je od najjačih univerziteta na ovim
prostorima, a s obzirom na činjenicu da već dugo živim u ovom
gradu, izbor gdje da studiram nije mi predstavljao veliku dilemu. Organizacija studija na mom fakultetu bila je vrlo dobra, te
su svi, od studentske službe do profesora, nastojali studentima
izaći u susret. Uvijek ću pamtiti sjajna predavanja profesora i
asistenata i njihov dobar odnos prema nama studentima. Nakon stjecanja diplome planiram upisati master studij na Univerzitetu u Zenici, što mi se, nakon lijepih iskustava na dodiplomskom studiju, čini najlogičnijim.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
25
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
BILJANA SOLDAR
Ekonomski fakultet (Postdiplomski studij):
Postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Zenici upisala sam da bih nadogradila svoja ranije stečena znanja.
S obzirom da sam na dodiplomskom studiju diplomirala
matematiku bila mi je zanimljiva mogućnost da se bavim
primjenom matematike u ekonomiji. Organizacija i uvjeti
studiranja bili su na visokom nivou, a posebno mi se svidjela saradnja s drugim univerzitetima iz naše zemlje. Pored
toga, na studiju su bili angažirani i gostujući profesori čime
su naša znanja iz pojedinih stručnih oblasti značajno obogaćena. Od postdiplomskog studija očekujem napredovanje u poslu i nadam se
da ću imati prilike da znanja stečena tokom studiranja primijenim u svome radu.
AZEMA ARNAUT
Filozofski fakultet (Matematika i informatika):
Motiv za upis na Filozofski fakultet u Zenici pronašla sam u svojoj ljubavi prema matematici, kao i u tome što volim da radim
s djecom. Stručnost pojedinih profesora jako me je dojmila i
pamtit ću njihova predavanja. U budućnosti planiram da se zaposlim u školi i da predajem matematiku.
LEJLA ĆATIĆ
Islamski pedagoški fakultet (Socijalna pedagogija):
Na Univerzitet u Zenici upisala sam se jer sam imala mogućnost da studiram ono što volim. Diplomiranjem socijalne pedagogije na Islamskom pedagoškom fakultetu ispunila sam želju da po završetku studija imam mogućnost da
poboljšam kvalitet života mnogim ljudima kojima je to, iz
mnogih razloga, bilo uskraćeno. Organizacijom i uvjetima
studiranja prilično sam zadovoljna. Sjajni profesori pružili su nam odgovarajuća znanja iz naše struke, ali također
i životne savjete. Moji dalji planovi svakako se odnose na
nastavak školovanja, te se nadam se da će mi diploma pomoći u ostvarivanju ambicija.
26
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
JAKUTA IMŠIROVIĆ
Mašinski fakultet (I ciklus):
Zenica je moj grad i bilo mi je drago da studiram na Univerzitetu u Zenici koji, iako je među najmlađim univerzitetima u
zemlji, nimalo ne zaostaje za ostalim bosanskohercegovačkim
visokoškolskim ustanovama. Naprotiv, Zenica je, između ostalog, grad poznat po željezari, pa njeni fakulteti zbog toga prednjače u tradiciji izučavanja tehničkih nauka, što je mene i opredijelilo za studij na Mašinskom fakultetu. Uvjeti studiranja bili
su više nego odlični, profesori jako stručni, a organizacija na
zavidnom nivou. Moja očekivanja nisu samo ispunjena, nego
čak i premašena. Posebno sam oduševljena susretljivošću osoblja gdje ni osmijesi nisu bili rijetki. Iz razgovora sa studentima drugih univerziteta
zaključila sam kako je zenički Univerzitet jedan od najuređenijih. Planiram okončati
prvi ciklus studija, steći diplomu, zaposliti se i nastaviti drugi ciklus studija, također na
Univerzitetu u Zenici.
EMINA KURDIĆ
Islamski pedagoški fakultet (Islamska vjeronauka):
Motiv za upis i studij na Univerzitetu u Zenici bio mi je stjecanje znanja koje će me pratiti kroz cijeli život. Što se tiče uvjeta
studiranja na Islamskom pedagoškom fakultetu prilično sam
zadovoljna. Moja očekivanja su ispunjena, dobila sam kvalitetno islamsko, ali i svjetsko znanje. U budućnosti se planiram
posvetiti odgoju svoje porodice, a poslije, ukoliko bude prilike,
voljela bih raditi posao za koji sam školovana, to jest, odgajati i
poučavati učenike islamskoj vjeronauci.
AMNA BAJTAREVIĆ
Mašinski fakultet
(Menadžment proizvodnim tehnologijama):
Glavni motiv za upis na studijski program Mašinskog fakulteta u Zenici jeste dugodišnji ugled te visokoškolske ustanove,
mogućnost studiranja u konceptu 4+1, te stjecanje diplome
mašinskog inženjera. Moja očekivanja u pogledu organizacije
i uvjeta studiranja uglavnom su ispunjena i mogu biti zadovoljna. Očekujem da ću što prije pronaći posao s diplomom
inženjera i vjerujem da je studij mašinstva, u tom smislu, vrlo
perspektivan.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
27
ŠTA KAŽU NAŠI NEKADAŠNJI STUDENTI ?
HABIBA MUJEZINOVIĆ
Islamski pedagoški fakultet
(Predškolski odgoj i obrazovanje):
Za upis na Univerzitet u Zenici najviše me je motivirala mogućnost da steknem obrazovanje u domenu moga interesiranja, a
to je predškolski odgoj i obrazovanje. Pored toga, prevagnula
je i činjenica da su mi finansijski troškovi studiranja u Zenici
manji u odnosu na druge naše gradove. Uvjeti studiranja bili
su jako dobri, a najviše me se dojmila efikasna organizacija na
fakultetu, od profesora do ostalog osoblja. Također me se jako
dojmila raznolikost predmeta i stjecanje novih znanja i iskustava. Moj glavni plan je da nastavim studij, a od diplome očekujem da će mi pomoći u
realizaciji daljnih planova.
LOKACIJA UNIVERZITETA
Kao što možete vidjeti u mapi grada Zenice, najveći broj objekata Univerziteta nalazi se u kampusu,
između Fakultetske i Travničke ulice. Izvan kampusa nalaze se samo Filozofski i Zdravstveni fakultet,
te Studentski centar, koji su s kampusom vrlo dobro povezani gradskim autobuskim linijama.
28
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
ZENICA - UNIVERZITETSKI GRAD
Zenica je urbano središte u Centralnoj Bosni, u kojem živi preko 100.000 stanovnika,
smješteno u dolini rijeke Bosne koja u iznimno lijepom meandru teče kroz samo središte
grada. Mada je često poistovjećuju s teškom industrijom, Zenica je i grad mladosti, kulturni i sportski centar u kojem buja život. Kamerni simfonijski orkestar, Bosansko narodno pozorište, Omladinski hor, Muzej grada, novi atletski stadion, novi trgovački centar,
nova Gradska arena, sajmovi ZEPS-a, kongresi i konferencije, sportski spektakli, otvoreni
i zatvoreni bazeni, samo su djelić sveukupnog pulsiranja grada koji i nakon teških iskušenja rata, traži nove načine izražavanja vlastitog identiteta.
Posjetilac sa strane osjetit će želju svakog Zeničanina i Zeničanke da svjedoče o svom
gradu jezikom tolerancije i slobodoljublja. Stoljetno naslijeđe neusiljenog prožimanja
različitih kultura, običaja i vjerâ, Zenicu čini paradigmom međukulturnog dijaloga i suživota. Ove vrijednosti, zbog nenametljivosti njenih stanovnika, često su ostajale njen
unutarnji i manje poznati kvalitet. Ovo i stoga što su građani Zenice toleranciju učinili
modelom življenja, a ne ispraznim transparentom.
Zenica je grad koji na početku XXI vijeka nastoji odgovoriti teškim političkim i ekonomskim izazovima. Središte je regije koja je na evropskom nivou proglašena za regiju budućnosti u pogledu stranih investicija i komparativnih prednosti koje nudi. Strani partneri prepoznaju ovu vrstu otvorenosti, pa nije slučajno što se najveća strana investicija
u našoj zemlji desila upravo u Zenici. Te su investicije svakim danom sve veće i šire, te
novi proizvodni i poslovni kapaciteti postaju zaštitni znak Zenice.
Zenica je grad parkova, zelenila i sportskih terena, koji se nalaze gotovo u samom centru
grada, a bit će sigurno ugodno mjesto življenja i za Vas. Uz svoje domaćine na Univerzitetu, kolege studente, profesore i asistente, osjećat ćete se kao kod svoje kuće.
Za više podataka o samom gradu pođite na www.zenica.ba ili na web-stranici Univerziteta u Zenici pronađite Informacijski paket.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
29
UVJETI PRIJEMA
U Vodiču za brucoše nisu date upisne kvote koje određuje nadležno kantonalno ministarstvo i
koje se utvrđuju u mjesecu junu svake godine. Podaci o kvotama bit će objavljeni u konkursu
za upis studenata u prvu godinu studija. Preporučujemo vam da redovno pratite web-stranicu Univerziteta ili da telefonski kontaktirate studentske službe fakulteta radi dobijanja dodatnih informacija. Uvjeti upisa bit će precizirani u konkursu, a procedura rangiranja kandidata je
transparentna s jasno definiranim kriterijima za svaki studijski program.
Ekonomski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik i matematika.
Fakultet za metalurgiju i materijale
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta matematika, fizika i hemija.
Mašinski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
3.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski i srpski jezik, matematika i fizika;
prijemni ispit.
Filozofski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
3.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz dva predmeta u dva razreda srednje škole, a koji
su od značaja za odgovarajući studij (na svim studijskim programima);
prijemni ispit na svim studijskim programima.
Pravni fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
30
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski i srpski jezik i historija.
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
UVJETI PRIJEMA
Zdravstveni fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
3.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta fizika, biologija i hemija;
prijemni ispit.
Islamski pedagoški fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta, koji su od značaja za odgovarajući
studij (na svim studijskim programima).
Politehnički fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim
kriterijima:
1.
2.
3.
opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
pojedinačni kriterij: - postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski i srpski jezik, matematika i fizika;
prijemni ispit.
Posebni kriteriji koji vrijede za sve fakultete
Posebni kriteriji odnose se na priznanja za uspjeh i takmičenja u toku školovanja i to:
1.
2.
rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studijski program; te
posebnog priznanja »Učenik generacije«.
Navedeni podaci su preliminarni uvjeti upisa. Tačno definiranje svih uvjeta za upis obavlja
naučno-nastavno vijeće svakog fakulteta i oni su uključeni u konkurs za upis studenata na
I (prvu) godinu studija Univerziteta u Zenici, odnosno fakulteta članica. Stoga su moguće
eventualne izmjene u smislu postojanja ili nepostojanja kvalifikacionih/prijemnih ispita, pomenutih u ovom Vodiču. Za sve potrebne informacije možete se obratiti studentskim službama svakog fakulteta ili ćete potrebne informacije pronaći na web-stranici Univerziteta u
Zenici www.unze.ba
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
31
www.unze.ba • [email protected]
Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)32 444 420, +387 (0)32 444 430
Fax: +387 (0)32 444 431, +387 (0)32 444 421
• UNIVERZITET U ZENICI • UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS •
Download

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici