Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 8:15:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 306293 14 K IGOR TODOROVIĆ
Pr.osnov Radnja
F/336/1/ GLAVNI PRETRES
Stranka u predmetu
IGOR KURJAK
Lokacija
SOBA 213
13.4.2015 9:00:00
65 0 K 416867 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/252/2/
GLAVNI PRETRES
KASEMA ĆATOVIĆ i dr
SUDNICA 3
13.4.2015 9:00:00
65 0 K 454487 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/222/2/
GLAVNI PRETRES
ZEHRUDIN HASANOVIĆ
SUDNICA 13
13.4.2015 9:00:00
65 0 K 456141 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
MELIS HADŽIAHMIĆ
SOBA 215
13.4.2015 9:00:00
65 0 K 464940 15 K IGOR TODOROVIĆ
F173/1/
GLAVNI PRETRES
ADI BEGANOVIĆ
SUDNICA 12
13.4.2015 9:00:00
65 0 K 473258 15 K SANELA RONDIĆ
F/239/3/
GLAVNI PRETRES
ALE BEGANOVIĆ
SUDNICA 14
13.4.2015 9:30:00
65 0 K 389870 13 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/373/2/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
MLADEN VAREŠIĆ
SOBA 222
13.4.2015 9:30:00
65 0 K 416049 14 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
SEAD SAČIĆ
SOBA 215
13.4.2015 9:30:00
65 0 K 475767 14 Kps MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/287/1/a ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ARMIN TRNKA
SOBA 216
13.4.2015 9:30:00
65 0 K 479724 15 K SANELA RONDIĆ
F172/1/
GLAVNI PRETRES
DŽEMAIL ABITI
SUDNICA 14
13.4.2015 10:00:00
13.4.2015 10:00:00
65 0 K 448633 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 492091 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/362/2/
F/286/1/
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
KERIM SOKOLOVIĆ
SABAHETA DŽINDO
SOBA 216
SOBA 215
13.4.2015 10:00:00
65 0 K 456171 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
JUSUF MUHAREMAGIĆ
SUDNICA 13
13.4.2015 10:00:00
65 0 K 167201 11 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/239/3/
HARIS ZLATIĆ
SOBA 222
13.4.2015 10:00:00
65 0 K 463324 14 K SANELA RONDIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
JASMIN ALIČIĆ i drugi
SUDNICA 9
13.4.2015 10:30:00
65 0 K 357612 13 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/222/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
INES NEZIROVIĆ
SOBA 222
13.4.2015 10:30:00
65 0 K 457613 14 K SANELA RONDIĆ
F/287/1/
GLAVNI PRETRES
DENIS SRNA
SUDNICA 9
13.4.2015 10:30:00
65 0 K 476596 14 Kps MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/294/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ELDIN KOMAD
SOBA 216
13.4.2015 11:00:00
65 0 K 378101 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
GLAVNI PRETRES
ADNAN ŠAKIĆ
SUDNICA 14
13.4.2015 11:00:00
65 0 K 395911 13 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/362/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
SAMIR KUKULJAC
SOBA 222
13.4.2015 11:00:00
65 0 K 402827 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
KRASIN PETRIĆ
SOBA 215
13.4.2015 11:00:00
65 0 K 465204 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/384/1/
GLAVNI PRETRES
SENIJA DEDIĆ
SUDNICA 13
13.4.2015 11:15:00
13.4.2015 11:30:00
65 0 K 229068 12 K ŽANA KNEŽEVIĆ
65 0 K 395573 15 K SLOBODAN NASTIĆ
F/208/2/
F/239/3/
YEVGENY XAVIEREFF
KEMAL OMERBEGOVIĆ
SUDNICA 13
SOBA 215
13.4.2015 11:30:00
65 0 K 460769 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/332/1/
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
KENAN MEHMEDAGIĆ
SOBA 222
13.4.2015 12:00:00
65 0 K 353425 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/324/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
DŽEMAIL PARNICA i dr
SOBA 215
13.4.2015 12:00:00
65 0 K 444433 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/286/1/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
BERNES RAMIĆ
SOBA 222
13.4.2015 12:00:00
65 0 K 448286 14 Kps MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F172/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ELVEDIN KULDIJA i dr
SOBA 216
13.4.2015 12:00:00
65 0 K 449698 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
SENAD PAPIĆ i drugi
SUDNICA 9
13.4.2015 12:00:00
65 0 K 461654 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/286/1/
GLAVNI PRETRES
ADNAN ALAGIĆ
SUDNICA 13
13.4.2015 12:30:00
65 0 K 444473 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/286/1/
GLAVNI PRETRES
SALKO KARIĆ i dr
SUDNICA 13
13.4.2015 12:30:00
13.4.2015 13:00:00
65 0 K 492553 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
65 0 K 445389 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/362/1/
F173/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
ISMIR RAMIĆ i dr
TARIK HADŽIĆ
SOBA 215
SUDNICA 14
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 1
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 13:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 456477 14 K MELIKA MURTEZIĆ
Pr.osnov Radnja
F/286/1/ GLAVNI PRETRES
Stranka u predmetu
ISAD DŽANKO
Lokacija
SUDNICA 9
13.4.2015 13:15:00
65 0 K 321850 14 K SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
SAMIR KUKULJAC
SOBA 215
13.4.2015 13:30:00
65 0 K 306293 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/336/1/
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
GLAVNI PRETRES
IGOR KURJAK
SUDNICA 12
13.4.2015 14:00:00
65 0 K 395637 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/359/1/
GLAVNI PRETRES
KENAN OSMANOVIĆ
SUDNICA 14
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 380774 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/239/3/
GLAVNI PRETRES
DIJANA DALIPAGIĆ
SOBA 217
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 382517 13 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F173/1/
GLAVNI PRETRES
MILANA GLAVONJIĆ
SUDNICA 12
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 398478 15 K IGOR TODOROVIĆ
F/252/2/
GLAVNI PRETRES
BECHIR MEKNI i dr
SUDNICA 3
14.4.2015 9:00:00
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 400978 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 415316 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/358/2/
F/183/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
ELVIS BARAKOVIĆ
ADMIR EFENDIĆ
SOBA 222
SUDNICA 12
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 470735 15 K SANELA RONDIĆ
F/222/2/
GLAVNI PRETRES
ZIJAD CERIĆ
SUDNICA 14
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 486285 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F174//
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
AMIR MUHAREMOVIĆ i dr
SOBA 215
14.4.2015 9:00:00
65 0 K 357038 13 K MELIKA MURTEZIĆ
F/384/2/
GLAVNI PRETRES
AIDA ŠKORO
SUDNICA 13
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 442517 14 K SANELA RONDIĆ
GLAVNI PRETRES
MIRZA ZULIĆ
SOBA 220
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 442396 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/362/2/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ELVIS DUROVIĆ
SOBA 222
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 449665 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/336/3/
GLAVNI PRETRES
RADOMIR LAZIĆ
SUDNICA 9
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 228708 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/362/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
SEAD ROVČANIN
SOBA 222
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 382017 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/323/1/
GLAVNI PRETRES
AVDO GADŽO i dr
SUDNICA 14
14.4.2015 9:30:00
65 0 K 446266 14 K GALIBA KATICA
F/316/1/
GLAVNI PRETRES
HIMZO BUZA
SUDNICA 1
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 261924 12 K ŽANA KNEŽEVIĆ
GLAVNI PRETRES
ADEL DŽAFEROVIĆ
SUDNICA 13
14.4.2015 10:00:00
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 329036 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 433711 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/336/4/ ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
FARUK KRŠLAK
DAMIR SIRĆO
SOBA 222
SUDNICA 3
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 463344 15 K SLOBODAN NASTIĆ
NERMIN PEHLIĆ
SOBA 215
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 471059 15 K IGOR TODOROVIĆ
F/287/1/a ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
F/294/1/ GLAVNI PRETRES
DAMIR SIRĆO
SUDNICA 3
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 472650 15 K MELIKA MURTEZIĆ
F/316/1/
GLAVNI PRETRES
AGIM JEFKAJ
SUDNICA 12
14.4.2015 10:00:00
65 0 K 478257 15 K GALIBA KATICA
F/238/1/
GLAVNI PRETRES
EDIS BUNAR
SUDNICA 1
14.4.2015 10:15:00
65 0 K 387406 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/222/2/
GLAVNI PRETRES
SAMIR MUSLIĆ
SUDNICA 12
14.4.2015 10:30:00
65 0 K 471255 15 K ROZITA ŠIMIĆ
F/286/1/
MIRSAD TAHIROVIĆ
SOBA 222
14.4.2015 11:00:00
65 0 K 460497 14 K SANELA RONDIĆ
F/239/1/
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
GLAVNI PRETRES
ADI OMANOVIĆ
SUDNICA 12
14.4.2015 11:00:00
65 0 K 473957 15 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
FADIL KAROVIĆ
SUDNICA 14
14.4.2015 11:00:00
65 0 K 494729 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/294/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
LEJLA FRNDIĆ
SOBA 215
14.4.2015 11:00:00
65 0 K 449112 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/336/4/
GLAVNI PRETRES
ADEM VALJEVAC
SUDNICA 13
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 2
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 11:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 249718 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
Pr.osnov Radnja
F/239/3/ ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
Stranka u predmetu
SAMIR KONDO
Lokacija
SOBA 222
14.4.2015 11:30:00
65 0 K 367813 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/371/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
HEMED MUJKIĆ
SOBA 215
14.4.2015 11:30:00
65 0 K 432682 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
ALEN HASANBEGOVIĆ i dr
SUDNICA 9
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 448574 14 K GALIBA KATICA
F/210/1/
GLAVNI PRETRES
ALEMA BOSTANDŽIJA
SUDNICA 14
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 468853 14 K SANELA RONDIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
EDOLARDO MEMIŠEVIĆ
SUDNICA 12
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 473986 14 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/293/1/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
RASIM HALILOVIĆ
SOBA 215
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 409797 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/287/1/
GLAVNI PRETRES
MIRNES MEMIŠEVIĆ
SUDNICA 13
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 375420 13 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/287/1/
GLAVNI PRETRES
HUSO TAHIROVIĆ
SOBA 216
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 423157 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
HANEFIJA TOTIĆ
SUDNICA 9
14.4.2015 12:00:00
65 0 K 476136 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F173/1/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
EDIN ISIĆ
SOBA 222
14.4.2015 12:15:00
14.4.2015 12:30:00
65 0 K 238271 12 K ELVIRA BEGOVIĆ
65 0 K 495072 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F172/1/
F/384/1/
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
EDIN ŠAHINAGIĆ
NENAD BOŽOVIĆ
SUDNICA 1
SOBA 215
14.4.2015 13:00:00
65 0 K 345280 13 K MELIKA MURTEZIĆ
F/179/2/
GLAVNI PRETRES
AMEL REŠIDOVIĆ
SUDNICA 9
14.4.2015 13:00:00
65 0 K 410232 14 K GALIBA KATICA
F/384/2/
GLAVNI PRETRES
ENISA STANKOVIĆ i dr
SUDNICA 13
14.4.2015 13:00:00
65 0 K 422543 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/362/1/
GLAVNI PRETRES
SEAD ĆEMAN
SUDNICA 12
14.4.2015 13:00:00
65 0 K 431265 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
MEHMED IDRIZOVIĆ
SUDNICA 14
14.4.2015 13:00:00
65 0 K 484504 15 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/359/2/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ADMIR UZUNOVIĆ
SOBA 222
14.4.2015 13:15:00
65 0 K 422830 15 K SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
ELDIN FEJZAGIĆ
SOBA 215
14.4.2015 13:30:00
65 0 K 450218 14 K GALIBA KATICA
F/336/3/
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
GLAVNI PRETRES
VEDAD GOKOVIĆ
SUDNICA 13
14.4.2015 14:00:00
14.4.2015 14:00:00
65 0 K 362940 13 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 275681 13 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/362/2/
F/373/1/
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
NEVZUDIN HRUSTIĆ
DŽEVAD BEGIĆ i dr
SUDNICA 1
SUDNICA 14
14.4.2015 14:00:00
65 0 K 341725 13 K SANELA RONDIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
ANEL SEJFOVIĆ
SUDNICA 9
15.4.2015 9:00:00
65 0 K 389893 14 K IGOR TODOROVIĆ
GLAVNI PRETRES
EMSAD MUJANIĆ
SUDNICA 12
15.4.2015 9:00:00
65 0 K 436159 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F173/1/
GLAVNI PRETRES
JASMIN ČOVRK
SOBA 212
15.4.2015 9:00:00
65 0 K 465748 15 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
MUZAFER ĐIP i dr
SOBA 217
15.4.2015 9:30:00
65 0 K 197624 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/268/2/
PREDRAG BAN i dr
SOBA 216
15.4.2015 9:30:00
65 0 K 305799 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/287/1/b GLAVNI PRETRES
SUAD SULTANOVIĆ
SUDNICA 9
15.4.2015 9:30:00
65 0 K 437463 15 K MELIKA MURTEZIĆ
F/371/1/
GLAVNI PRETRES
ARMIN TABAK
SOBA 212
15.4.2015 9:30:00
65 0 K 458662 15 K MELIKA MURTEZIĆ
F/293/1/
GLAVNI PRETRES
ARMIN TABAK
SOBA 212
15.4.2015 9:30:00
65 0 K 469857 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/362/2/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ERVIN GAČANIN
SOBA 222
15.4.2015 10:00:00
65 0 K 449689 15 K IGOR TODOROVIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
ENVER AVDIBAŠIĆ
SUDNICA 12
15.4.2015 10:00:00
15.4.2015 10:00:00
65 0 K 473430 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 386459 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/222/2/
F/239/3/
DŽEVDET HALITI
JAKUB SMJEČANIN
SOBA 222
SUDNICA 14
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 3
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 361993 14 K GALIBA KATICA
Pr.osnov Radnja
F/362/1/ GLAVNI PRETRES
Stranka u predmetu
ZLATKO VLATKOVIĆ i dr
Lokacija
SUDNICA 1
15.4.2015 10:30:00
65 0 K 415025 14 K GALIBA KATICA
F/239/3/
GLAVNI PRETRES
MIRNES MEHANOVIĆ
SUDNICA 1
15.4.2015 10:30:00
65 0 K 400398 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/294/1/
GLAVNI PRETRES
MENSUD BOŠNJAK
SUDNICA 9
15.4.2015 10:30:00
65 0 K 464172 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/287/1/a ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ŠABAN DELIĆ i dr
SOBA 222
15.4.2015 11:00:00
65 0 K 387071 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
AMSAL BEŠLIJA
SOBA 222
15.4.2015 11:00:00
65 0 K 430907 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/286/1/
GLAVNI PRETRES
AMEL SALKIĆ
SUDNICA 14
15.4.2015 11:00:00
65 0 K 473426 15 K IGOR TODOROVIĆ
F/293/1/
GLAVNI PRETRES
DAMIR MALAGIĆ
SUDNICA 12
15.4.2015 11:30:00
65 0 K 343811 13 K GALIBA KATICA
F/222/4/
GLAVNI PRETRES
DŽEMAL DŽAKMIĆ
SUDNICA 13
15.4.2015 11:30:00
65 0 K 483151 15 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/336/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ZIJAD KATICA
SOBA 222
15.4.2015 11:30:00
65 0 K 440368 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F172/1/
GLAVNI PRETRES
EDIN TALIĆ
SUDNICA 1
15.4.2015 12:00:00
15.4.2015 12:00:00
65 0 K 483322 15 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 420691 14 K GALIBA KATICA
F/287/1/a ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
F/336/3/ GLAVNI PRETRES
ARMIN AHMEDAGIĆ
ADISA ČELEBIĆ
SOBA 222
SUDNICA 13
15.4.2015 12:30:00
65 0 K 421513 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/286/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
NEDIM ORUČ i dr
SOBA 222
15.4.2015 12:30:00
65 0 K 394162 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/336/4/
GLAVNI PRETRES
NERMIN TATLIĆ
SUDNICA 1
15.4.2015 13:00:00
65 0 K 413318 14 K GALIBA KATICA
F/287/1/
GLAVNI PRETRES
ARMIN HUBIJAR i dr
SUDNICA 13
15.4.2015 13:00:00
65 0 K 477043 15 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/294/1/
GLAVNI PRETRES
ADNAN ČELJO i drugi
SUDNICA 14
15.4.2015 14:00:00
65 0 K 459942 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/382/3/
GLAVNI PRETRES
ALMIR MIROJEVIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 9:00:00
65 0 K 463457 14 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/287/1/a ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ŠABAN MISINOVIĆ
SOBA 215
16.4.2015 9:00:00
65 0 K 460828 15 K SANELA RONDIĆ
F172/1/
GLAVNI PRETRES
KENAN TALOVIĆ
SUDNICA 90
16.4.2015 9:00:00
65 0 K 309926 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/239/3/
GLAVNI PRETRES
DANIJEL KANLIĆ
SOBA 217
16.4.2015 9:00:00
65 0 K 181336 14 K 2 MELIKA MURTEZIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
IZMIR OMEROVIĆ
SUDNICA 1
16.4.2015 9:00:00
65 0 K 458444 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
SUAD KOMAR
SUDNICA 12
16.4.2015 9:00:00
16.4.2015 9:30:00
65 0 K 340227 14 K 2 ŽANA KNEŽEVIĆ
65 0 K 461346 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/323/1/
F173/1/
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
AMAR BIBER
HANEFIJA HASANOVIĆ i dr
SOBA 218
SUDNICA 3
16.4.2015 9:30:00
65 0 K 446597 15 K SANELA RONDIĆ
F/300/1/
GLAVNI PRETRES
EMIR ALISPAHIĆ i dr
SOBA 220
16.4.2015 9:30:00
65 0 K 411501 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/222/2/
SASLUŠANJE
ZIJO HALILOVIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 9:30:00
65 0 K 469819 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/336/3/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
DŽENAN ŠOJKO
SOBA 222
16.4.2015 9:30:00
65 0 K 389126 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
DENIS MEMIĆ i dr
SOBA 218
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 470311 15 K SANELA RONDIĆ
F173/1/
GLAVNI PRETRES
MUAZ VATREŠ
SOBA 220
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 450217 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/384/1/
GLAVNI PRETRES
MIRALEM HODŽIĆ
SOBA 218
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 371543 13 K IGOR TODOROVIĆ
F/294/1/
GLAVNI PRETRES
KERIM HADŽOVIĆ i dr
SUDNICA 12
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 428460 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
SINAN HUSIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 428011 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
MUAMER PAUNESKU
SOBA 222
16.4.2015 10:00:00
65 0 K 332966 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
ALMIR IMAMOVIĆ
SOBA 215
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 4
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 367246 14 K 2 GALIBA KATICA
Pr.osnov Radnja
F/384/2/ GLAVNI PRETRES
Stranka u predmetu
AMELA GRCIĆ
Lokacija
SUDNICA 1
16.4.2015 10:30:00
65 0 K 479336 15 K SANELA RONDIĆ
F/222/2/
GLAVNI PRETRES
MIRZET TABAK
SUDNICA 3
16.4.2015 10:30:00
65 0 K 203650 11 K 2 ELVIRA BEGOVIĆ
F/362/2/
GLAVNI PRETRES
MURADIF MULIĆ
SUDNICA 13
16.4.2015 10:30:00
65 0 K 470345 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/336/3/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
RUSMIR RAMIĆ
SOBA 222
16.4.2015 11:00:00
65 0 K 272867 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/239/3/
GLAVNI PRETRES
ARMEND OSMANAGIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 11:00:00
65 0 K 495466 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/289/1/
PRETHODNO SASLUŠANJE
HARIS ORUČEVIĆ
SOBA 215
16.4.2015 11:00:00
65 0 K 423549 14 K GALIBA KATICA
F/267/2/
GLAVNI PRETRES
ADMIR BEĆIRAGIĆ
SUDNICA 12
16.4.2015 11:00:00
65 0 K 483914 15 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/371/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ANEL KALJANAC
SOBA 222
16.4.2015 11:30:00
65 0 K 406734 14 K MELIKA MURTEZIĆ
F/293/1/
GLAVNI PRETRES
ZEHRA BIKIĆ
SOBA 212
16.4.2015 11:30:00
65 0 K 450102 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/239/3/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
16.4.2015 11:30:00
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 440724 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
65 0 K 475916 15 K SLOBODAN NASTIĆ
F/239/3/
F/286/1/
16.4.2015 12:00:00
MUAMER DIZDAREVIĆ
SOBA 222
HIMZO SULJKIĆ
EDIN ČOLO i dr
SOBA 215
SOBA 215
65 0 K 392604 14 K IGOR TODOROVIĆ
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
ADEM ŽILIĆ
SUDNICA 12
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 308359 12 K GALIBA KATICA
F/386//
GLAVNI PRETRES
DAUT HUSIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 060963 09 K 2 ŽANA KNEŽEVIĆ
GLAVNI PRETRES
ELVIR ČUSTOVIĆ
SUDNICA 13
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 288920 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/294/2/
GLAVNI PRETRES
JASMINA SARIĆ
SOBA 216
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 470339 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F/287/1/a ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ALDIN SEJDIĆ
SOBA 222
16.4.2015 12:00:00
65 0 K 476977 15 K SANELA RONDIĆ
F/316/2/
GLAVNI PRETRES
NASER KALEM i dr
SUDNICA 3
16.4.2015 12:30:00
65 0 K 367816 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/286/1/
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
MEHO SULJIĆ
SOBA 215
16.4.2015 12:30:00
16.4.2015 13:00:00
65 0 K 475393 15 K GALIBA KATICA
65 0 K 313411 13 K MELIKA MURTEZIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
F/362/2/ GLAVNI PRETRES
JASMIN HERCEGLIĆ
MIDHAT KAHVIĆ i drugi
SOBA 221
SUDNICA 3
16.4.2015 13:00:00
65 0 K 337729 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/239/3/
IZO JAHIĆ
SUDNICA 13
16.4.2015 13:00:00
65 0 K 375404 13 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/287/1/a GLAVNI PRETRES
AIDIN IBRAHIMOVIĆ
SUDNICA 14
16.4.2015 13:00:00
65 0 K 461363 14 K IGOR TODOROVIĆ
F173/1/
GLAVNI PRETRES
ELVIR KLICO
SUDNICA 12
16.4.2015 13:15:00
65 0 K 481114 15 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/289/1/
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
KENAN KADRIĆ i dr
SOBA 215
16.4.2015 13:30:00
65 0 K 457853 14 K SANELA RONDIĆ
F/336/4/
GLAVNI PRETRES
MAIDA DRAGOLOVČANIN
SUDNICA 9
16.4.2015 14:00:00
65 0 K 270863 12 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/362/1/
GLAVNI PRETRES
VENS LILIĆ i dr
SUDNICA 13
17.4.2015 9:00:00
65 0 K 396122 14 K IGOR TODOROVIĆ
F/287/1/d GLAVNI PRETRES
SELIMA ŠKULJ
SUDNICA 12
17.4.2015 9:30:00
65 0 K 465162 15 K SANELA RONDIĆ
F/238/1/
GLAVNI PRETRES
ARMIN SVJETLICA
SUDNICA 13
17.4.2015 9:30:00
65 0 K 350475 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
F/294/2/
GLAVNI PRETRES
AMIR HANJALIĆ
SUDNICA 9
17.4.2015 10:00:00
65 0 K 398231 14 K SANELA RONDIĆ
F/359/2/
GLAVNI PRETRES
DRAŠKO ERBEZ i dr
SUDNICA 13
17.4.2015 12:00:00
17.4.2015 12:00:00
65 0 K 472652 15 K ELVIRA BEGOVIĆ
65 0 K 477689 15 K SANELA RONDIĆ
F/289/1/
F/293/1/
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
EDOLARDO MEMIŠEVIĆ
SUAD LELO
SUDNICA 9
SUDNICA 13
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
GLAVNI PRETRES
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 5
Općinski sud u Sarajevu
Datum i vrijeme
17.4.2015 13:00:00
Raspored suđenja
KRIVIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Broj predmeta / Sudija
65 0 K 441943 14 K SANELA RONDIĆ
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Pr.osnov Radnja
F/362/1/ GLAVNI PRETRES
Stranka u predmetu
ADMIR KARČIĆ
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Lokacija
SUDNICA 13
Stranica 6
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 8:45:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 454107 14 Rs SANELA DŽIDIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
JU MUZEJ SARAJEVA
Lokacija
SOBA 340
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 448554 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH
SOBA 308
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 330175 13 Rs AIDA HASIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KS VLADA MUP
SOBA 331
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 461297 14 Rs 2 PAVLE CRNOGORAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
EURO ASFALT DOO
SOBA 311
13.4.2015 9:00:00
65 0 P 446589 14 P SANJA VUČIJAK
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 319
13.4.2015 9:00:00
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 445694 14 Rs JASNA FRENJO
65 0 P 342138 13 P SANELA DŽIDIĆ
Rs5
P43¬
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
BIH, SAVJET MINISTARA,
MINISTARSTVO CIVILNIH
POSLOVA
JU DOM ZDRAVLJA KS
OSMAN ŠUNJ i dr
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 420966 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 304
13.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 435890 14 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 9:30:00
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 444650 14 P NERMINA SIJERČIĆ
65 0 P 404377 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P27
P51
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR
SARTR SARAJEVO
FBIH FEDERALNI ZAVOD ZA
STATISTIKU
DOO DUHANPROMET
STAMBENA ZADRUGA BOSNA
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 365983 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH
SOBA 308
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 333228 13 P NIVES ABDAGIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
AMELA ISAKOVIĆ
SOBA 306
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 460966 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
SOBA 311
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 434898 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 304
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 435378 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 403106 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I
IMOVINE GLOCK SIGURNOST
DOO SARAJEVO
FBIH MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNE POLITIKE
FBIH SUDSKA POLICIJA
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 415807 14 Rs AIDA AGANOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 407764 14 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 407697 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
13.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 448011 14 Rs NAIDA TABAKOVIĆ
13.4.2015 10:00:00
SOBA 316
SOBA 340
SOBA 341
SOBA 318
SOBA 341
SOBA 314
SOBA 312
SOBA 328
Rs5
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U JU DOM ZDRAVLJA KS
PRIJAŠNJE STANJE
GLAVNA RASPRAVA
JU DOM ZDRAVLJA KS
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
SOBA 330
65 0 Rs 461114 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs4
PRIPREMNO ROČIŠTE
TVORNICA ČARAPA DD KLJUČ
SOBA 331
13.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 464159 14 Rs NAIDA TABAKOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAZVOJNA BANKA BIH
SOBA 330
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 455870 15 P AIDA BAHTOVIĆ
P33
AMER MULIĆ
SOBA 315
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 363062 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P33
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
NERMIN KATICA
SOBA 308
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 171202 10 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P43
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA FBIH
SOBA 309
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 319
SOBA 338
Stranica 7
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 447506 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 051578 13 P 2 AIDA AGANOVIĆ
P33
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 458803 14 P PAVLE CRNOGORAC
13.4.2015 10:00:00
13.4.2015 10:00:00
Stranka u predmetu
RAZVOJNA BANKA FBIH
Lokacija
SOBA 336
SOBA 328
P27
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U REUF SOFTIĆ i dr
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
65 0 Rs 356171 13 Rs FIRDEUS ALAJBEGOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 329
65 0 P 226660 14 P SANJA VUČIJAK
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
BORIS DANON i dr
SOBA 319
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 052100 15 P 2 NERMINA SIJERČIĆ
P22
PRIPREMNO ROČIŠTE
AMIRA KADROVIĆ i dr
SOBA 318
13.4.2015 10:15:00
65 0 P 315074 12 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P22
GLAVNA RASPRAVA
FATIMA JUSIĆ KOVAČEVIĆ
SOBA 341
13.4.2015 10:15:00
13.4.2015 10:15:00
65 0 Rs 398721 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
65 0 P 456768 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
P29
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 312
SOBA 341
13.4.2015 10:30:00
13.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 438885 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
65 0 P 432499 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
Rs5
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SARAJEVO OSIGURANJE DD
SARAJEVO
OŠ HILMI EF. ŠARIĆ
GOLUB TOPALOVIĆ i dr
13.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 384953 13 Rs SANELA VRBANJAC
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH
SOBA 304
13.4.2015 10:30:00
65 0 P 371967 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 308
13.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 387511 13 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
EUROHERC OSIGURANJE D.D.
SARAJEVO
ZEMALJSKI MUZEJ BIH
13.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 403038 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 312
13.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 436955 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 314
13.4.2015 10:30:00
65 0 P 461673 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNI ZAVOD ZA
STATISTIKU
FBIH VLADA
13.4.2015 10:45:00
65 0 Rs 398780 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SOBA 312
13.4.2015 11:00:00
65 0 P 371555 13 P SANJA VUČIJAK
P11
GLAVNA RASPRAVA
SAFET UZUNOVIĆ
SOBA 319
13.4.2015 11:00:00
65 0 P 460301 14 P MILICA FILIPOVIĆ
P22
PRIPREMNO ROČIŠTE
ERMINA ŠAČIĆ
SOBA 312
13.4.2015 11:00:00
65 0 P 461663 14 P PAVLE CRNOGORAC
P33
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA
SOBA 311
13.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 444515 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS -VLADA MUP
SOBA 316
13.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 427959 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FMUP
SOBA 331
13.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 423877 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS VLADA MUP
SOBA 338
13.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 403678 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS ,ZAVOD ZA IZGRADNJU KS
SOBA 336
13.4.2015 11:00:00
13.4.2015 11:30:00
65 0 P 439184 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
65 0 Rs 276601 12 Rs DAMIR BATOTIĆ
P28
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
SALEM BEČAREVIĆ
GP ŽGP D.D. SARAJEVO
SOBA 330
SOBA 323
13.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 322209 13 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 314
13.4.2015 11:30:00
65 0 P 479183 14 P AIDA AGANOVIĆ
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
KJP SARAJEVO ŠUME DOO
SOBA 328
13.4.2015 11:30:00
65 0 P 219716 11 P MILICA FILIPOVIĆ
P31
GLAVNA RASPRAVA
SUADA PRACAIĆ-MUFTIĆ
SOBA 312
13.4.2015 11:30:00
65 0 P 432797 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P23
GLAVNA RASPRAVA
SARAJEVSKA PIVARA DD
SOBA 341
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 311
SOBA 336
SOBA 330
SOBA 318
SOBA 311
Stranica 8
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 11:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 461667 14 P PAVLE CRNOGORAC
Pr.osnov Radnja
P27
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
FBIH VLADA
Lokacija
SOBA 311
13.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 403438 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH FMUP
SOBA 336
13.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 367686 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
CENTROTRANS EUROLINES
SOBA 312
13.4.2015 12:00:00
65 0 P 273851 12 P AIDA AGANOVIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
SEAD ČOMARA i dr
SOBA 328
13.4.2015 12:00:00
65 0 P 393267 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 308
13.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 251883 12 Rs NAIDA TABAKOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
GRAWE OSIGURANJE DD
SARAJEVO
EKO-FORMA DOO BUGOJNO
13.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 383482 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
HIDROGRADNJA DD
SOBA 336
13.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 455258 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
KONZUM DOO
SOBA 331
13.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 433345 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 316
13.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 342819 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
UG ASOCIJACIJA
KOMPOZITORA-MUZIČKIH
STVARALACA SARAJEVO
FBIH VLADA F MUP
13.4.2015 12:30:00
65 0 P 425739 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
SAMIR ZULČIĆ
SOBA 315
13.4.2015 12:30:00
65 0 P 363474 13 P AIDA AGANOVIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
ASIJA REŠIĆ i dr
SOBA 328
13.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 378078 13 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS
SOBA 314
13.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 393142 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 338
13.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 460628 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS ,VLADA KANTONALNA
UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
GRANIT DD JABLANICA
13.4.2015 12:45:00
65 0 Rs 393146 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 338
13.4.2015 13:00:00
65 0 P 386946 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
13.4.2015 13:00:00
65 0 P 283578 12 P MILICA FILIPOVIĆ
P20
GLAVNA RASPRAVA
KS ,VLADA KANTONALNA
UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
FBIH MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA I
OKOLIŠA
KS MUP
13.4.2015 13:00:00
13.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 431697 14 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
65 0 Rs 400668 13 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU OŠ 6 MART HADŽIĆI
GEN DOO SARAJEVO
SOBA 341
SOBA 331
13.4.2015 13:00:00
65 0 P 393793 13 P NIVES ABDAGIĆ
P28
GLAVNA RASPRAVA
KS , JU DOM ZDRAVLJA KS
SOBA 306
13.4.2015 13:00:00
65 0 P 465527 14 P AIDA AGANOVIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
SOBA 328
13.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 211910 11 Rs JASNA FRENJO
P26
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA FBIH
SOBA 316
13.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 459966 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 338
13.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 400007 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO TRGOVINE
KJP CENTAR SKENDERIJA
13.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 453261 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
PREVENT SARAJEVO DOO
SOBA 314
13.4.2015 13:30:00
65 0 P 465530 14 P AIDA AGANOVIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
SOBA 328
13.4.2015 13:30:00
65 0 P 451560 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P44
GLAVNA RASPRAVA
ADEM ŠEHOVIĆ i dr
SOBA 315
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 330
SOBA 338
SOBA 316
SOBA 318
SOBA 312
SOBA 312
Stranica 9
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 13:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 462280 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
ENERGOINVEST TVORNICA
DALEKOVODNIH STUBOVA
ZORKA KRUNIĆ
Lokacija
SOBA 338
13.4.2015 13:30:00
65 0 P 467618 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P49
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 13:45:00
65 0 Rs 464662 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 338
GLAVNA RASPRAVA
ENERGOINVEST TVORNICA
DALEKOVODNIH STUBOVA
TVORNICA
SABIT BRULIĆ
13.4.2015 14:00:00
65 0 P 414424 14 P AIDA AGANOVIĆ
P8
13.4.2015 14:00:00
65 0 P 410756 14 P SANJA VUČIJAK
P11
GLAVNA RASPRAVA
SABAHETA RASTODER
SOBA 319
13.4.2015 14:00:00
65 0 P 074717 09 P AIDA HASIĆ
14.4.2015 8:30:00
65 0 Rs 331785 13 Rs AIDA HASIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
TOPLANE SARAJEVO
SOBA 331
P26
SOBA 331
Rs5
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U MASEŽE DOO
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
DD HIDROGRADNJA
14.4.2015 8:45:00
65 0 Rs 453654 14 Rs SANELA DŽIDIĆ
14.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 445353 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 316
65 0 P 299398 12 P SANELA DŽIDIĆ
P23
GLAVNA RASPRAVA
PRIVREDNO DRUŠTVO ZELO
DOO SARAJEVO
AJLA LAMADŽEMA i dr
14.4.2015 9:00:00
14.4.2015 9:00:00
65 0 P 395698 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P30
PRIPREMNO ROČIŠTE
MENSUR BEHLULOVIĆ
SOBA 308
14.4.2015 9:00:00
65 0 P 463088 14 P PAVLE CRNOGORAC
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
SULEJMAN BEĆIROVIĆ
SOBA 311
14.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 367674 13 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 341
14.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 410039 14 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 319
14.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 442499 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO ZA PITANJE
BORACA I INVALIDA OOR
FBIH - POREZNA UPRAVA
14.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 457601 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs4
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
SOBA 331
14.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 432093 14 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
JU OŠ HILMI EF ŠARIĆ TARČIN
SOBA 341
14.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 484628 15 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
14.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 413084 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 411007 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS OPĆINSKI SUD U
SARAJEVU
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
FBIH FMUP
14.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 418560 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS
SOBA 318
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 414135 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 046163 14 P 2 NERMINA SIJERČIĆ
P19
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 447076 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
FBIH-FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
¬POREZNA UPRAVA FBIH
SARAJEVO
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U FBIH
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 341
SOBA 328
SOBA 340
SOBA 340
SOBA 304
SOBA 304
SOBA 323
SOBA 312
SOBA 318
SOBA 336
Stranica 10
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 9:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 427622 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Pr.osnov Radnja
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
Lokacija
SOBA 327
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
DOO KJKP GRADSKI
SAOBRAĆAJ
JU SŠ ZA TEKSTIL, KOŽU I
DIZAJN
OPĆINA NOVI GRAD
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 405566 14 Rs ARIJANA LJUCA
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:30:00
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 443805 14 P AIDA AGANOVIĆ
65 0 Rs 421833 14 Rs SANELA VRBANJAC
P32
Rs5
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 423438 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 400637 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FAMOS AUTODIJELOVI D.O.O.
SOBA 322
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
14.4.2015 9:30:00
SOBA 312
65 0 Rs 382405 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS
SOBA 312
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 457914 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA
SOBA 311
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 372822 13 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 314
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 406546 14 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH, FEDERALNO
MINISTARSTVO RAD
(FEDERALNA KOMISIJA ZA
IMPLEMENTACIJU ČL.143
ZAKONA O RADU ) i dr
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 050264 05 P SANELA TALIREVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
BENJOTRANS D.O.O.
SOBA 321
14.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 460209 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 384389 13 P NIVES ABDAGIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
JU DOM ZDRAVLJA KS CENTAR SOBA 309
ZA MENTALNO ZDRAVLJE OJ
CENTAR
ARNELA TRNKA i dr
SOBA 306
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 068396 08 P NAIDA TABAKOVIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FATA MUFTIĆ
SOBA 330
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 048685 14 P 2 SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P22
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 308
14.4.2015 9:45:00
65 0 P 411650 14 P NERMINA SIJERČIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
SRPSKA PRAVOSLAVNA
CRKVA-NOVO SARAJEVO
OLIVERA JANDRIĆ i dr
14.4.2015 10:00:00
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 440983 14 P NERMINA SIJERČIĆ
65 0 P 457917 14 P PAVLE CRNOGORAC
P33
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
NEDŽAD OSMANAGIĆ i dr
FBIH VLADA
SOBA 318
SOBA 311
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 042630 14 P 2 DAMIR BATOTIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
SUVAD ŽIGO
SOBA 323
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 298591 12 Rs SANELA VRBANJAC
P26
GLAVNA RASPRAVA
KS
SOBA 304
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 459551 14 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P45
PRIPREMNO ROČIŠTE
NERMIN KATICA
SOBA 309
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 402997 14 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
UNICREDIT BANK DD MOSTAR
SOBA 341
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 392152 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 312
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 360091 13 Rs ARIJANA LJUCA
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS OPĆINSKI SUD U
SARAJEVU
KLIMAVENT DD
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 117766 13 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 326
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 064730 13 P 2 AIDA AGANOVIĆ
P23
GLAVNA RASPRAVA
VIJEĆE MINISTARA BIH i dr
SOBA 328
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 337
SOBA 328
SOBA 304
SOBA 319
SOBA 318
SOBA 337
Stranica 11
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 384948 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Pr.osnov Radnja
P46
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
BH TRIGLAV OSIGURANJE DD
Lokacija
SOBA 308
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 354767 13 P NAIDA TABAKOVIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
HASAN DULIĆ i dr
SOBA 330
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 401774 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
SOBA 338
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 439518 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 336
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 412296 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
JU ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ KS
HIDROGRADNJA DD
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 434153 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 427726 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 392398 13 P RADMILA ĐAJIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 10:15:00
65 0 Rs 425184 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
14.4.2015 10:15:00
65 0 Rs 401770 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
14.4.2015 10:15:00
65 0 P 455804 14 P SANELA TALIREVIĆ
14.4.2015 10:30:00
SOBA 331
FBIH-FEDERALNO
SOBA 312
MINISTARSTVO
FINANSIJA¬POREZNA UPRAVA
FBIH SARAJEVO
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 327
SOBA 310
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVO OSIGURANJE DD
SARAJEVO
FBIH SUDSKA POLICIJA
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
SOBA 338
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
ZOVKO OSIGURANJE DD
SOBA 321
65 0 Rs 421627 14 Rs AIDA BAHTOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 315
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 411934 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P33
SOBA 330
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 050846 13 P 2 TATJANA ARAPOVIĆ
P33
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U SENAD SIRBUBALO i dr
PRIJAŠNJE STANJE
GLAVNA RASPRAVA
MESUD ĐOZIĆ
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 362029 13 P SANJA VUČIJAK
P28
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 319
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 459373 14 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P39
PRIPREMNO ROČIŠTE
STAMBENA ZADRUGA
ŽELJEZNIČAR
ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 459651 14 P NIVES ABDAGIĆ
P43¬
HASIB ALIĆ
SUDNICA 6
14.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 413581 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 336
14.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 423445 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
VLADE
HIDROGRADNJA DD
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 050385 08 P MILICA FILIPOVIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
IZUDIN ŠABANOVIĆ i dr
SOBA 312
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 457915 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA
SOBA 311
14.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 410351 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 312
14.4.2015 10:45:00
65 0 Rs 441556 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs4
PRIPREMNO ROČIŠTE
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD
SOBA 338
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 391047 13 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 326
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 327054 13 Rs SANELA VRBANJAC
P43
GLAVNA RASPRAVA
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
VLADE
DUHANPROMET DOO
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 327
SOBA 314
SOBA 309
SOBA 327
SOBA 304
Stranica 12
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 11:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 371156 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs4
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
FBIH VLADA FBIH
Lokacija
SOBA 336
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 476617 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 464307 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 410131 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 425344 14 P NERMINA SIJERČIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
TVORNICA ČARAPA KLJUČ DD
SARAJEVO
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO ZA PITANJE
BORACA I INVALIDA OOR
ZAŠTITINI FOND FBIH
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 461186 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 309
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 197566 11 P SANELA TALIREVIĆ
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
OPĆINA STARI GRAD
SOBA 321
14.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 271555 12 Rs ARIJANA LJUCA
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
SOBA 337
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 457918 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
SOBA 311
14.4.2015 11:00:00
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 411031 14 P SANJA VUČIJAK
65 0 P 368480 13 P AIDA BAHTOVIĆ
P44
P28
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAZIJA KOVAČ i dr
DŽEMAL DŽAFEROVIĆ i dr
SOBA 319
SOBA 315
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 351440 13 P NAIDA TABAKOVIĆ
P28
GLAVNA RASPRAVA
SRPKO VRANIĆ i dr
SOBA 330
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 201241 14 P 2 RADMILA ĐAJIĆ
P27
GLAVNA RASPRAVA
ŠK DOO
SOBA 310
14.4.2015 11:15:00
65 0 Rs 405804 14 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 326
14.4.2015 11:15:00
65 0 Rs 421806 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
VLADE
BAGS ENERGOTEHNIKA DD
14.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 335803 13 Rs ARIJANA LJUCA
P26
GLAVNA RASPRAVA
JP ŽELJEZNICE F BIH
SOBA 337
14.4.2015 11:30:00
14.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 357247 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
65 0 Rs 461389 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
P39
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 312
SOBA 309
14.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 428166 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 11:30:00
65 0 P 458288 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
MIPROGRADNJA DOO
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA OOR
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
VLADE FBIH
FBIH VLADA FBIH
14.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 420974 14 Rs AIDA AGANOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 11:30:00
65 0 P 445530 14 P NERMINA SIJERČIĆ
P46
PRIPREMNO ROČIŠTE
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
SOBA 308
SOBA 331
SOBA 318
SOBA 338
SOBA 327
SOBA 311
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SOBA 328
SARTR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
SOBA 318
PRAVOBRANILAŠTVO
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 13
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 11:45:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 404332 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Lokacija
SOBA 323
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO ZA PITANJA
BRANITELJA I INVALIDA
DOM.RATA
ADAZAL DOO
14.4.2015 11:45:00
65 0 Rs 400431 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 410618 14 Rs AIDA HASIĆ
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 389778 13 P AIDA BAHTOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 331
P33
GLAVNA RASPRAVA
AGO ALJOVIĆ
SOBA 315
14.4.2015 12:00:00
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 432382 14 P SANJA VUČIJAK
P8
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA NOVI GRAD
SOBA 319
65 0 Rs 343979 13 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 331
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 468791 14 Rs JASNA FRENJO
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 316
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 451260 14 Rs RADMILA ĐAJIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FABRIKA DUHANA DD
SARAJEVO
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 398873 14 P NERMINA SIJERČIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
HIDAJET MAJDANČIĆ i dr
SOBA 318
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 141090 10 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P26
GLAVNA RASPRAVA
JAVNO PREDUZEĆE TV BIH
SOBA 341
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 348891 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH - VLADA
SOBA 336
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 423809 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 362397 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P39
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 179963 10 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 394417 13 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 416919 14 Rs AIDA AGANOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 12:15:00
65 0 P 280323 14 P NIVES ABDAGIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH , AGENCIJA ZA DRŽAVNU
SLUŽBU F BIH
AVAZ-ROTO PRESS D.O.O.
SARAJEVO
STRANKA DEMOKRATSKE
AKCIJE BIH i dr
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO
DD
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
ESAD ZORNIĆ i dr
14.4.2015 12:15:00
65 0 Rs 422927 14 Rs ARIJANA LJUCA
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 337
14.4.2015 12:15:00
65 0 Rs 343943 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU KANTONALNI CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD SARAJEVO
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
14.4.2015 12:15:00
65 0 Rs 456828 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs7
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVOPUTEVI D.D.
SOBA 323
14.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 441081 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs1
GLAVNA RASPRAVA
MOJA BANKA DD SARAJEVO
SOBA 327
14.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 403832 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 314
14.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 316660 13 Rs NAIDA TABAKOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
F BIH ODBOR DRŽAVNE
SLUŽBE ZA ŽALBE i dr
HIDROGRADNJA DD
14.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 253581 12 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 326
14.4.2015 12:30:00
65 0 P 320913 13 P AIDA AGANOVIĆ
P20
GLAVNA RASPRAVA
NOGOMETNI / FUDBALSKI
SAVEZ BIH
VGT OSIGURANJE DD VISOKO
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 338
SOBA 310
SOBA 318
SOBA 309
SOBA 326
SOBA 328
SOBA 306
SOBA 338
SOBA 330
SOBA 328
Stranica 14
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 12:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 360450 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs7
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
KAMAKS DOO
14.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 441257 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 404770 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P33
GLAVNA RASPRAVA
FBIH FEDERALNA UPRAVA ZA SOBA 316
INSPEKCIJSKE POSLOVE
INDIRA HOTIĆ i dr
SOBA 341
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 419157 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 455062 14 P RADMILA ĐAJIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 396950 13 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
EUROHERC OSIGURANJE DD
SARAJEVO
GRAWE OSIGURANJE DD
SARAJEVO
JP ŽELJEZNICE FBIH DOO
14.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 489601 15 Rs ARIJANA LJUCA
P43
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 080056 14 P 2 SANELA DŽIDIĆ
P30
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN SPECIJAL ASSETS SOBA 337
COMPANY D.O.O.
ASIM ISLAMOVIĆ i dr
SOBA 340
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 183304 11 P MILICA FILIPOVIĆ
P46
GLAVNA RASPRAVA
REPUBLIKA SRPSKA VOJSKA
SOBA 312
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 269341 13 P NIVES ABDAGIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
AIDA ZUBČEVIĆ
SOBA 306
14.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 441241 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 213185 11 Rs DAMIR BATOTIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
FBIH FEDERALNA UPRAVA ZA SOBA 316
INSPEKCIJSKE POSLOVE
HARYSCO DD SARAJEVO
SOBA 323
14.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 405758 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 414685 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 327768 13 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 422378 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 344295 13 Rs RADMILA ĐAJIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:30:00
65 0 P 410014 14 P AIDA AGANOVIĆ
P11
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 441219 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 14:00:00
65 0 P 462822 14 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P49
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNA UPRAVA ZA SOBA 316
INSPEKCIJSKE POSLOVE
KONZUM DOO
SOBA 308
14.4.2015 14:00:00
65 0 Rs 321516 13 Rs AIDA HASIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
FBIH -VLADA
SOBA 331
14.4.2015 14:30:00
65 0 P 440743 14 P SANJA VUČIJAK
P28
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA STARI GRAD
SOBA 319
15.4.2015 8:30:00
65 0 Rs 334240 13 Rs AIDA HASIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 8:45:00
65 0 P 425072 14 P SANELA DŽIDIĆ
P33
15.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 451211 14 Rs AIDA HASIĆ
D1d
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Lokacija
SOBA 338
SOBA 315
SOBA 310
SOBA 326
FBIH ,SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE SOBA 338
POSLOVE
PRIVREDNA BANKA DD
SOBA 331
SARAJEVO
NOVARTIS PHARMA SERVICES SOBA 326
INC
KS MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SOBA 314
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
D.O.O. SARAJEVO
NOVO ŽDRALE
PROFESIONALNA
VATROGASNA BRIGADA
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U SARAJEVOLIJEK DD
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 310
SOBA 328
SOBA 331
SOBA 340
SOBA 331
Stranica 15
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 445955 14 Rs JASNA FRENJO
Pr.osnov Radnja
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 491692 15 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P43
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 076068 15 P 2 AIDA BAHTOVIĆ
P26
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 430787 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 362653 13 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs2
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 333446 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 365880 13 P 2 RADMILA ĐAJIĆ
15.4.2015 9:15:00
Stranka u predmetu
KJKP VODOVOD I
KANALIZACIJA DOO
NLB BANKA DD TUZLA i dr
Lokacija
SOBA 316
SOBA 309
SŠ PRIMJENJENIH UMJETNOSTI SOBA 315
SOBA 341
GLAVNA RASPRAVA
DRUŠTVO SARAJEVO
OSIGURANJE DD SARAJEVO
RAIFFEISEN BANK DD BIH
P51
PRIPREMNO ROČIŠTE
BERLIJETA DOO VISOKO
SOBA 308
P21
PRIPREMNO ROČIŠTE
SLOBODANKA STOJINIĆ
SOBA 310
65 0 Rs 411911 14 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU DOM ZDRAVLJA KS
SOBA 312
15.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 434007 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
OŠ VELEŠIČKI HEROJI
SOBA 327
15.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 463854 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 318
15.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 463933 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
VRHOVNI SUD FBIH
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 464287 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 318
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 463037 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 069979 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
KS VLADA MUP POLICIJSKI
ODBOR
KS ¬MUP
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 465620 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 308
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 443303 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 422132 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
OLIMPIK TURS D.O.O.
SARAJEVO
FBIH, PARLAMENT
PREDSTAVNIČKI DOM
CENGIZ INSAAT DOO
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 415130 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 318
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 408293 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
RAIFFEISEN BANK DD BIH
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 366706 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 336
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 340497 13 Rs DAMIR BATOTIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
JU KANTONALNI ZAVOD ZA
ZAŠTITU KULTURNO¬
HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLJEĐA SARAJEVO
ENGRA DOO ZENICA
15.4.2015 9:30:00
65 0 P 470758 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
OPĆINA CENTAR
SOBA 330
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 239599 12 Rs AIDA AGANOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
DOO HARYSKO
SOBA 328
15.4.2015 9:30:00
15.4.2015 9:30:00
65 0 P 461827 14 P PAVLE CRNOGORAC
65 0 P 460878 14 P NIVES ABDAGIĆ
P27
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
GRAD SARAJEVO
SOBA 311
SOBA 306
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 323
SOBA 327
SOBA 309
SOBA 338
SOBA 314
SOBA 327
SOBA 304
SOBA 323
Stranica 16
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 9:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 359413 13 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Pr.osnov Radnja
P32
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
ZIJAD ZUKIĆ
Lokacija
SOBA 341
15.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 329456 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 322
15.4.2015 9:45:00
65 0 Rs 293384 12 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
D.O.O.
LOA DOO SARAJEVO
15.4.2015 9:45:00
65 0 Rs 464114 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 318
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 416854 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
GP BOSNAPUTEVI
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 465507 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 463908 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 463366 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KLINIČKI CENTAR
SOBA 308
UNIVERZITETA SARAJEVO
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
SOBA 318
KOMUNIKACIJE
JU SŠ METALSKIH ZANIMANJA SOBA 309
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 448306 14 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs4
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
SOBA 336
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 438582 14 Rs ARIJANA LJUCA
P26
GLAVNA RASPRAVA
BOSNA I HERCEGOVINA
SOBA 337
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 424115 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
F BIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 327
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 367682 13 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
RAIFFEISEN BANK DD BIH
SOBA 319
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 332754 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 322
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 215246 11 P MILICA FILIPOVIĆ
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS KANTONALNI SUD U
SARAJEVU
SLOBODANKA POPOVIĆ
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 359991 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SOBA 338
15.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 305591 12 Rs JASNA FRENJO
P26
GLAVNA RASPRAVA
LIDO OSIGURANJE DD i dr
SOBA 316
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 462171 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
SOBA 311
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 430718 14 P AIDA AGANOVIĆ
P44
GLAVNA RASPRAVA
DANICA SPASOJEVIĆ i dr
SOBA 328
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 419904 14 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P28
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA NOVO SARAJEVO
SOBA 326
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 364088 13 P RADMILA ĐAJIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
REPUBLIKA SRPSKA
SOBA 310
15.4.2015 10:20:00
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 431898 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
65 0 Rs 321289 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 10:30:00
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 463408 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
65 0 Rs 359812 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
DRUŠTVO PRETIS DD VOGOŠĆA SOBA 322
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
SOBA 336
OSIGURANJE KS
JU SŠ METALSKIH ZANIMANJA SOBA 309
FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 338
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 341729 13 Rs DAMIR BATOTIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
ENGRA DOO ZENICA
SOBA 323
15.4.2015 10:30:00
65 0 P 465531 14 P PAVLE CRNOGORAC
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA FBIH
SOBA 311
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 355003 13 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KALEA DOO ILIJAŠ
SOBA 304
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 453999 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS KANTONALNI SUD U
SARAJEVU
SOBA 318
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 326
SOBA 331
SOBA 312
Stranica 17
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 10:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 443605 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Lokacija
SOBA 314
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
AGENCIJA GLOCK¬
SIGURNOST DOO
BAGS ENERGOTEHNIKA DD
15.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 421825 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
15.4.2015 10:30:00
65 0 P 068862 14 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
NURIJA MEHIĆ
SOBA 308
15.4.2015 10:40:00
65 0 Rs 343157 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 322
65 0 Rs 432158 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 462914 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs4
PRIPREMNO ROČIŠTE
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
D.O.O. SARAJEVO
PRIVREDNA BANKA DD
SARAJEVO
HIDROGRADNJA D.D.
15.4.2015 10:40:00
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 384647 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA STARI GRAD
SOBA 322
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 392726 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 312
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 366779 13 Rs ARIJANA LJUCA
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA
KAMPUS KS
MEĐUNARODNA OŠ
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 390454 13 Rs AIDA HASIĆ
Rs4
GLAVNA RASPRAVA
FBIH VLADA FBIH
SOBA 331
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 362573 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
F BIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 338
15.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 355951 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 336
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 464375 14 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
VB LEASING BH DOO
SOBA 309
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 425768 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P39
GLAVNA RASPRAVA
AVAZ - ROTO PRESS DOO
SOBA 330
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 411311 14 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
EUROHERC OSIGURANJE DD
SOBA 326
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 390705 13 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
BIRO ZELENE KARTE U BIH
SOBA 308
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 294901 12 P AIDA AGANOVIĆ
P30
GLAVNA RASPRAVA
RUSMIR BEGANOVIĆ
SOBA 328
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 210558 14 P RADMILA ĐAJIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
MUHAMED LJUŠA i dr
SOBA 310
15.4.2015 11:00:00
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 070086 14 P 2 NIVES ABDAGIĆ
65 0 P 465189 14 P SANJA VUČIJAK
P26
P28
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS, MUP KS
ZVJEZDANA MUMINOVIĆ
SOBA 306
SOBA 319
15.4.2015 11:15:00
65 0 Rs 276547 12 Rs DAMIR BATOTIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KS -VLADA
SOBA 323
15.4.2015 11:15:00
65 0 Rs 353327 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 336
15.4.2015 11:30:00
65 0 P 291453 13 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P29
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 341
15.4.2015 11:30:00
65 0 P 433153 14 P MILICA FILIPOVIĆ
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
SARAJEVO OSIGURANJE DD
PEJO PETRIĆ i dr
15.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 359289 13 Rs SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 336
15.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 422024 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
JU DOM ZDRAVLJA KS
SOBA 314
15.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 429085 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 322
15.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 449449 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU PRVA BOŠNJAČKA
GIMNAZIJA SARAJEVO
PRIVREDNA BANKA DD
SARAJEVO
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 327
SOBA 322
SOBA 327
SOBA 337
SOBA 312
SOBA 327
Stranica 18
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 11:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 464288 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
FBIH FEDERALNI
HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
SARAJEVO
FONDACIJA ZA OBRAZOVANJE
I SOCIJALNE USLUGE AL
AMANA SARAJEVO
KS,VLADA KANTONALNA
UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD
BIJELJINA
OPĆINA ILIJAŠ
Lokacija
SOBA 309
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 461961 14 Rs AIDA HASIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 310561 12 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P26
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 392679 13 Rs NIVES ABDAGIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 12:00:00
65 0 P 480840 15 P AIDA BAHTOVIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 12:00:00
65 0 P 421138 14 P RADMILA ĐAJIĆ
D13
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 12:00:00
15.4.2015 12:00:00
65 0 P 419069 14 P AIDA AGANOVIĆ
65 0 Rs 403153 14 Rs SANJA VUČIJAK
P32
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 328
SOBA 319
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
SARAJEVO OSIGURANJE DD
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE
BIH
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
FBIH FMUP
15.4.2015 12:00:00
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 406589 14 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
65 0 Rs 408465 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
Rs5
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 451170 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 463935 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
HIDROGRADNJA DD
SOBA 318
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
65 0 Rs 473000 14 Rs JASNA FRENJO
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
POREZNA UPRAVA FBIH
SOBA 309
KANTONALNI URED SARAJEVO
BIH FBIH SUDSKA POLICIJA
SOBA 316
15.4.2015 12:00:00
15.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 413017 14 Rs ARIJANA LJUCA
Rs5
ROČIŠTE
FBIH,FMUP SARAJEVO
SOBA 337
15.4.2015 12:15:00
65 0 Rs 407411 14 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SOBA 326
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 343764 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 338
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 423847 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 314
15.4.2015 12:30:00
65 0 P 399124 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P39
PRIPREMNO ROČIŠTE
BASSAM KOUDEIMATI
SOBA 318
15.4.2015 12:30:00
65 0 P 446881 14 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 128751 10 Rs SANELA VRBANJAC
P26
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 401789 14 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVO OSIGURANJE DD
SOBA 309
POD. SARAJEVO
FBIH, KOMISIJA ZA KONCESIJE SOBA 304
FBIH
HIDROGRADNJA DD
SOBA 326
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 405496 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 438445 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
BIH FBIH SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE
ORGANA I TIJELA
FBIH FEDERALNI ZAVOD ZA
STATISTIKU
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 331
SUDNICA 9
SOBA 306
SOBA 315
SOBA 310
SOBA 326
SOBA 322
SOBA 322
SOBA 316
Stranica 19
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 12:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 412115 14 P GORDANA MIČOVIĆ
Pr.osnov Radnja
P8
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
Stranka u predmetu
ZAIM HEĆO
Lokacija
-
15.4.2015 12:45:00
65 0 Rs 382008 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 338
15.4.2015 12:45:00
65 0 Rs 106809 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
HIDROGRADNJA DD
SOBA 322
15.4.2015 12:45:00
65 0 P 456591 14 P NIVES ABDAGIĆ
D13
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 306
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 392945 13 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P27
GLAVNA RASPRAVA
DD BH TELECOM SARAJEVO,
DIREKCIJA SARAJEVO
CENTROTRANS EUROLINES
15.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 437359 14 Rs ARIJANA LJUCA
Rs1
GLAVNA RASPRAVA
VLADA FBIH, FMUP
SOBA 337
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 231740 12 P NERMINA SIJERČIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
ESAD ĆESKO i dr
SOBA 318
15.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 461063 14 Rs AIDA HASIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS VLADA MUP
SOBA 331
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 050797 12 P 2 JASNA FRENJO
P27
GLAVNA RASPRAVA
SAVO RUŽIĆ
SOBA 316
15.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 406871 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs4
GLAVNA RASPRAVA
FBIH
SOBA 322
15.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 403146 14 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 319
15.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 389129 13 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs1
GLAVNA RASPRAVA
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE
BIH
S-LEASING D.O.O.
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 462178 14 P RADMILA ĐAJIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
SINIŠA PERKOVIĆ
SOBA 310
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 443286 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P44
GLAVNA RASPRAVA
EMIR MUJKIĆ i dr
SOBA 315
15.4.2015 13:00:00
15.4.2015 13:00:00
65 0 P 382646 13 P AIDA AGANOVIĆ
65 0 Rs 470282 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
P32
D1a
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
JATA GROUP DOO i dr
ISMET TUCAK i dr
SOBA 328
SOBA 338
15.4.2015 13:15:00
65 0 P 066780 14 P 2 SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
ALPIKO DOO
SOBA 341
15.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 364938 13 Rs NIVES ABDAGIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 13:30:00
65 0 P 361164 13 P MILICA FILIPOVIĆ
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SOBA 306
ZA ENERGETIKU SARAJEVO
SRETANKA ŠARENAC
SOBA 312
15.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 364481 13 Rs NIVES ABDAGIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
15.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 467370 14 Rs PAVLE CRNOGORAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SOBA 306
ZA ENERGETIKU SARAJEVO
RAIFFEISEN BANK DD
SOBA 311
15.4.2015 13:45:00
65 0 P 113311 15 P 2 RADMILA ĐAJIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS VLADA MUP
SOBA 310
15.4.2015 14:00:00
65 0 Rs 425931 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FEROELEKTRO DD
SOBA 331
15.4.2015 14:00:00
65 0 P 441164 14 P SANJA VUČIJAK
D13
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 319
15.4.2015 14:30:00
65 0 P 317441 13 P SANJA VUČIJAK
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
SPASOJE ŠUĆUR i dr
15.4.2015 15:04:00
65 0 P 227212 13 P MILICA FILIPOVIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
SENAD TURULJA i dr
SOBA 312
16.4.2015 8:30:00
65 0 Rs 450685 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 331
16.4.2015 8:45:00
65 0 P 207764 11 P SANELA DŽIDIĆ
P23
GLAVNA RASPRAVA
KJP VETERINARSKA STANICA
DOO SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 326
SOBA 323
SOBA 319
SOBA 340
Stranica 20
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 330436 13 Rs AIDA HASIĆ
Pr.osnov Radnja
P26
GLAVNA RASPRAVA
Lokacija
SOBA 331
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
JU KANTONALNI CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD SARAJEVO
FBIH FEDERALNI ZAVOD ZA
STATISTIKU
SARAJEVOSTAN DD
OPĆINA VOGOŠĆA
16.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 436244 14 Rs SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 9:00:00
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 461575 14 P PAVLE CRNOGORAC
65 0 P 449979 14 P SANELA DŽIDIĆ
P44
P28
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 430080 14 P NERMINA SIJERČIĆ
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 401731 14 P RADMILA ĐAJIĆ
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
ESAD TEFDERDARIJA i dr
SOBA 318
P32
GLAVNA RASPRAVA
REPUBLIKA SRPSKA VLADA
16.4.2015 9:00:00
SOBA 310
65 0 P 382230 13 P AIDA BAHTOVIĆ
P33
SOBA 315
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 364360 13 P SANJA VUČIJAK
P23
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U ELDIN KAJTAZ
PRIJAŠNJE STANJE
GLAVNA RASPRAVA
VLADIMIR MARKOVIĆ
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 059586 08 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P23
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA CENTAR
SOBA 308
16.4.2015 9:00:00
65 0 Rs 439766 14 Rs JASNA FRENJO
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 316
16.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 214191 11 Rs GORDANA MIČOVIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 405715 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 9:15:00
65 0 Rs 445186 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH PARLAMENT FBIH
ZAJEDNIČKE SLUŽBE
PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
FBIH ,SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 431574 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 448817 14 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNO
MINISTARSTVO FINANSIJA
VOLKSWAGEN DOO
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 466024 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
ZOI 84 OCS SARAJEVO
SOBA 308
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 463865 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 309
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 461190 14 Rs SANELA DŽIDIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU SŠ ZA SAOBRAĆAJ I
KOMUNIKACIJE
FBIH SUDSKA POLICIJA
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 459690 14 Rs SANELA VRBANJAC
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 304
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 367428 13 P NAIDA TABAKOVIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA
KS
ĆAMIL ŠIKALO i dr
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 235059 12 P NIVES ABDAGIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
AMIR ŠEHIĆ i dr
SOBA 306
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 464249 14 P PAVLE CRNOGORAC
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
DD SARAJEVO OSIGURANJE
SOBA 311
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 363256 13 P MILICA FILIPOVIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
MEVLIDA KAVGIĆ
SOBA 312
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 419246 14 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P43¬
GLAVNA RASPRAVA
HATIDŽA HADŽAGIĆ i dr
SUDNICA 9
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 410068 14 P SANELA TALIREVIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
JASMIN IMAMOVIĆ i dr
SOBA 321
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 341
SOBA 311
SOBA 340
SOBA 319
SOBA 327
SOBA 323
SOBA 322
SOBA 318
SOBA 340
SOBA 330
Stranica 21
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 9:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 401431 14 P AIDA AGANOVIĆ
Pr.osnov Radnja
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
Lokacija
SOBA 328
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
LIDO OSIGURANJE DD
SARAJEVO
JU DOM ZDRAVLJA KS
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 449075 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
16.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 378087 13 Rs JASMINA ALJIČEVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS
SOBA 320
16.4.2015 9:45:00
65 0 Rs 444752 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 459542 14 P SANELA DŽIDIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
CENGIZ INSAAT DOO
SOBA 323
P11
PRIPREMNO ROČIŠTE
VELIMIR BREZAR i dr
SOBA 340
16.4.2015 10:00:00
65 0 Rs 386121 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 322
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 466764 04 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK DD
SARAJEVO, FILIJALA TUZLA
AGENCIJA SREBRENIK
REŠAD PAŠIĆ
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 464937 14 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 308
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 461328 14 P PAVLE CRNOGORAC
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
SARAJEVO OSIGURANJE DD
DRAGICA MRDA
16.4.2015 10:00:00
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 421090 14 P NERMINA SIJERČIĆ
65 0 Rs 431736 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
P33
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 318
SOBA 327
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 456140 14 P SANELA TALIREVIĆ
P31
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 424608 14 P SANJA VUČIJAK
P44
PRIPREMNO ROČIŠTE
BOGDAN JOVANOVIĆ
BAGS ENERGOTEHNIKA DD
VOGOŠĆA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
D.O.O. SARAJEVO
AHMED MUSLIĆ i dr
16.4.2015 10:00:00
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 389522 13 P SANJA VUČIJAK
65 0 P 355370 13 P MILICA FILIPOVIĆ
P32
P23
GLAVNA RASPRAVA
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH
NADA VUKOVIĆ
SOBA 319
SOBA 312
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 308388 12 P AIDA AGANOVIĆ
P20
GLAVNA RASPRAVA
SAFET KARIĆ
SOBA 328
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 240400 12 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P35
PRIPREMNO ROČIŠTE
ISMET BEŠIREVIĆ i dr
SOBA 309
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 444047 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P46
PRIPREMNO ROČIŠTE
REPUBLIKA SRPSKA VLADA
SOBA 330
16.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 396830 13 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 318
16.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 450236 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs6
PRIPREMNO ROČIŠTE
KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO
BOSNALIJEK DD
16.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 431887 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
16.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 430932 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FEDERALNI ZAVOD ZA
STATISTIKU SARAJEVO
EKO ING D.O.O. SARAJEVO
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 466291 14 P SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
SAPLAST DOO
SOBA 308
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 427006 14 P SANELA DŽIDIĆ
P35
GLAVNA RASPRAVA
ZILA HERAK i dr
SOBA 340
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 378556 13 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
LUTVO PAŠIĆ i dr
SOBA 326
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 361941 13 P SANJA VUČIJAK
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
FUAD SULJETOVIĆ i dr
SOBA 319
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 346546 13 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P44
GLAVNA RASPRAVA
CEZAR DANON
SOBA 309
16.4.2015 10:30:00
65 0 Rs 356114 13 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 304
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 314
SOBA 326
SOBA 311
SOBA 321
SOBA 319
SOBA 314
SOBA 323
Stranica 22
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 11:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 434771 14 Rs JASNA FRENJO
Pr.osnov Radnja
P26
GLAVNA RASPRAVA
Lokacija
SOBA 316
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
FBIH VLADA POLICIJSKI
ODBOR ZA
POLICIJSKESLUŽBENIKE FBIH
LEJLA RAMOVIĆ
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 043803 07 P MILICA FILIPOVIĆ
P47
16.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 448279 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KJP ZOI 84 OCS DOO
SOBA 308
16.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 427367 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
16.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 414664 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs1
PRIPREMNO ROČIŠTE
ENERGOPETROL DD
SOBA 327
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 331
65 0 Rs 378881 13 Rs FIRDEUS ALAJBEGOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
16.4.2015 11:00:00
16.4.2015 11:00:00
65 0 Rs 367385 13 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
GP BOSNA DD SARAJEVO
SOBA 304
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 446382 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P20
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 330
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 444218 14 P SANELA DŽIDIĆ
P28
PRIPREMNO ROČIŠTE
BOSNA - SUNCE OSIGURANJE
D.D. SARAJEVO
AJŠA ĆOROVIĆ
16.4.2015 11:00:00
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 441212 14 P SANJA VUČIJAK
65 0 P 381186 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P33
P29
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 319
SOBA 318
16.4.2015 11:00:00
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 044940 13 P 2 SANJA JARAMAZ-DEDIĆ
65 0 P 293152 12 P SANELA TALIREVIĆ
P30
P20
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 11:00:00
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 204326 11 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
65 0 Rs 480929 15 Rs EMINA TAHIROVIĆ
P20
P43
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 471609 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
MIODRAG TELETINA
SARAJEVO OSIGURANJE DD
SARAJEVO
MURADA KRŠLAKOVIĆ i dr
BOSNA SUNCE OSIGURANJE
D.D.
TRIGLAV BH OSIGURANJE DD
UNIS GROUP DOO ILIDŽA
FBIH VLADA FBIH
SOBA 315
16.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 424568 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 457067 14 Rs SANJA VUČIJAK
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS JU KANTONALNI CENTAR
SOBA 327
ZA SOCIJALNI RAD SARAJEVO
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SOBA 319
16.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 361967 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
KS VLADA MUP
SOBA 322
16.4.2015 11:30:00
65 0 P 394613 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P29
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 318
16.4.2015 11:30:00
65 0 Rs 457508 14 Rs AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVO - OSIGURANJE DD
SARAJEVO
FBIH POREZNA UPRAVA FBIH
16.4.2015 11:45:00
65 0 Rs 410808 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 327
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 461430 14 Rs SANELA DŽIDIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 451256 14 Rs SILVANA BRKOVIĆ-MUJAGIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
JP ŽELJEZNICE FBIH D.O.O.
SARAJEVO
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 442782 14 P GORDANA MIČOVIĆ
P23
PRIPREMNO ROČIŠTE
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
SOBA 327
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 312
SOBA 329
SOBA 340
SOBA 336
SOBA 321
SOBA 326
SOBA 338
SOBA 309
SOBA 340
SOBA 308
Stranica 23
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 12:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 449448 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Pr.osnov Radnja
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
PRIVREDNA BANKA DD
SARAJEVO
SLAVICA PETEK
Lokacija
SOBA 322
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 154422 11 P SANELA TALIREVIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 417394 14 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 338
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK DD BIH
GLAVNA FILIJALA TUZLA
KS VLADA MUP
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 414666 14 Rs SANELA VRBANJAC
Rs5
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 413593 14 Rs AIDA HASIĆ
16.4.2015 12:00:00
65 0 Rs 381491 13 Rs EMINA TAHIROVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS VLADA MUP
SOBA 331
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 338
65 0 P 460859 14 P MILICA FILIPOVIĆ
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK D.D.
SARAJEVO
BIRO ZELENE KARTE BIH
16.4.2015 12:00:00
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 044261 14 P 2 JASNA FRENJO
P20
GLAVNA RASPRAVA
CENTROTRANS EUROLINES D.D SOBA 316
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 423330 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P32
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 330
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 421520 14 P AIDA BAHTOVIĆ
P46
GLAVNA RASPRAVA
BOSNA SUNCE OSIGURANJE
D.D. SARAJEVO
REPUBLIKA SRPSKA VLADA
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 388400 13 P NERMINA SIJERČIĆ
P23
GLAVNA RASPRAVA
ZAVOD ZA IZGRADNJU KS
SOBA 318
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 365572 13 P AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P23
PRIPREMNO ROČIŠTE
AIDA LEDERHAUS
SOBA 309
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 248722 12 P AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
MIRSAD RAMOVIĆ i dr
SOBA 326
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 166602 10 P RADMILA ĐAJIĆ
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
MARA BUBIĆ
SOBA 310
16.4.2015 12:00:00
65 0 P 442475 14 P SANJA VUČIJAK
P32
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 319
16.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 392303 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SARAJEVO OSIGURANJE DD
POD. SARAJEVO
KS MUP
16.4.2015 12:30:00
65 0 P 447127 14 P 2 SANELA DŽIDIĆ
P27
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH VLADA
SOBA 340
16.4.2015 12:30:00
65 0 P 235281 12 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P27
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 405805 14 Rs TATJANA ARAPOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
DATA PROJECT ELECTRONICS SOBA 341
DOO
SELA DOO SARAJEVO
SOBA 314
16.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 430937 14 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
EKO ING UPRAVITELJ DOO
SOBA 327
16.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 393175 13 Rs JASMINA ALJIČEVIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 320
16.4.2015 12:30:00
65 0 Rs 441583 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
PRIPREMNO ROČIŠTE
16.4.2015 12:30:00
65 0 P 133597 10 P DAMIR BATOTIĆ
P22
PRIPREMNO ROČIŠTE
FBIH FEDERALNA UPRAVA ZA SOBA 322
INSPEKCIJSKE POSLOVE
EDIN TERZIĆ
SOBA 323
16.4.2015 12:45:00
65 0 Rs 412962 14 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 418626 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
16.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 392866 13 Rs GORDANA MIČOVIĆ
Rs1
16.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 397050 13 Rs MILICA FILIPOVIĆ
Rs5
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
SOBA 321
SOBA 304
SOBA 312
SOBA 315
SOBA 312
SOBA 322
GLAVNA RASPRAVA
FBIH SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA
ZEMALJSKI MUZEJ BIH
GLAVNA RASPRAVA
MP METAL PRODUCT DOO
SOBA 327
PRIPREMNO ROČIŠTE
JP ŽELJEZNICE F BIH DOO
SARAJEVO
SOBA 312
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 331
Stranica 24
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 13:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Rs 430169 14 Rs JASNA FRENJO
Pr.osnov Radnja
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
KS - VLADA MUP
Lokacija
SOBA 316
16.4.2015 13:00:00
65 0 Rs 365897 13 Rs SABINA HADŽIZULFIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 322
16.4.2015 13:00:00
65 0 P 096698 14 P 2 AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ
P26
PRIPREMNO ROČIŠTE
ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI
CENTAR SARAJEVO
KS ¬MUP
16.4.2015 13:00:00
65 0 P 370875 13 P RADMILA ĐAJIĆ
P29
SOBA 310
16.4.2015 13:00:00
65 0 P 389548 13 P NAIDA TABAKOVIĆ
P32
16.4.2015 13:00:00
65 0 P 463442 14 P PAVLE CRNOGORAC
P11
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U DAVID KAMHI i dr
PRIJAŠNJE STANJE
GLAVNA RASPRAVA
KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA U SARAJEVU
GLAVNA RASPRAVA
HALIMA MANDŽO
16.4.2015 13:15:00
65 0 Rs 427375 14 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P43
65 0 Rs 457252 14 Rs AIDA AGANOVIĆ
Rs5
UR ŽELJO SARAJEVO VL.
JASMIN MEMETI
FBIH, SUDSKA POLICIJA FBIH
SOBA 326
16.4.2015 13:15:00
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 13:15:00
65 0 P 291453 13 P SANELA GORUŠANOVIĆ- BUTIGAN
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 341
16.4.2015 13:30:00
65 0 P 383249 14 P RADMILA ĐAJIĆ
P29
PRIPREMNO ROČIŠTE
DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
SARAJEVO OSIGURANJE DD
REMONT PRUGA DD
16.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 277891 12 Rs AMELA MAHIĆ SAMARDŽIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
PAPALINA D.O.O.
SOBA 326
16.4.2015 13:30:00
65 0 Rs 440939 14 Rs DAMIR BATOTIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
KS MINISTARSTVO FINANSIJA
SOBA 323
16.4.2015 14:00:00
65 0 Rs 413161 14 Rs AIDA HASIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 331
16.4.2015 14:00:00
65 0 P 324793 13 P NIVES ABDAGIĆ
P8
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
KS OPĆINSKI SUD U
SARAJEVU
ZORA VOJVODIĆ
16.4.2015 14:00:00
65 0 P 326361 13 P AIDA AGANOVIĆ
P23
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
KS ,OPĆINA CENTAR¬
-
16.4.2015 14:00:00
65 0 Rs 386054 13 Rs NERMINA SIJERČIĆ
Rs5
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 14:15:00
65 0 P 041023 14 P 2 RADMILA ĐAJIĆ
P26
GLAVNA RASPRAVA
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO SOBA 318
DD
GP PUT DD
SOBA 310
16.4.2015 14:30:00
65 0 Rs 450062 14 Rs AIDA HASIĆ
P43
65 0 P 236929 13 P 2 SANJA VUČIJAK
P22
TERMINALI FEDERACIJE BIH
DOO
ENISA ŠIKALO
SOBA 331
17.4.2015 9:00:00
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
GLAVNA RASPRAVA
17.4.2015 9:00:00
65 0 P 462083 14 P PAVLE CRNOGORAC
P32
PRIPREMNO ROČIŠTE
SENADA POLJAC
SOBA 311
17.4.2015 9:00:00
65 0 P 094348 09 P SANJA VUČIJAK
P44
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
HATA TREBINJAC i dr
SOBA 319
17.4.2015 9:30:00
17.4.2015 9:30:00
65 0 P 454676 14 P PAVLE CRNOGORAC
65 0 P 343116 13 P MILICA FILIPOVIĆ
P33
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
ADNAN ISAKOVIĆ i dr
ASA HOLDING
SOBA 311
SOBA 312
17.4.2015 9:30:00
65 0 Rs 222746 11 Rs SANELA VRBANJAC
P26
MUP KANTONA SARAJEVO i dr
SOBA 304
17.4.2015 9:45:00
65 0 Rs 488826 15 Rs DAMIR BATOTIĆ
P43
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
FOND ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA
INVALIDITETOM
SOBA 323
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 309
SOBA 330
SOBA 311
SOBA 328
SOBA 310
-
SOBA 319
Stranica 25
Općinski sud u Sarajevu
Datum i vrijeme
17.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 237182 15 P 2 SANELA TALIREVIĆ
17.4.2015 10:00:00
65 0 P 465502 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
17.4.2015 10:00:00
17.4.2015 10:15:00
Raspored suđenja
PARNIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Stranka u predmetu
MIKROKREDITNA FONDACIJA
SUNRISE i dr
RAMIZ BELKO i dr
Lokacija
SOBA 321
65 0 P 366067 13 P MILICA FILIPOVIĆ
Pr.osnov Radnja
P43¬
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
P27
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
P32
GLAVNA RASPRAVA
SEMIR EFENDIĆ i dr
SOBA 312
65 0 P 245290 12 P NIVES ABDAGIĆ
P20
GLAVNA RASPRAVA
UNIQA OSIGURANJE DD
SOBA 306
17.4.2015 11:00:00
65 0 P 227717 15 P 2 NERMINA SIJERČIĆ
P28
GLAVNA RASPRAVA
FATIMA DEDIĆ i dr
SOBA 318
17.4.2015 11:00:00
65 0 P 225571 12 P MILICA FILIPOVIĆ
P33
GLAVNA RASPRAVA
JASMINA PILJEVAC i dr
SOBA 312
17.4.2015 11:30:00
65 0 P 045705 08 P AIDA AGANOVIĆ
P19
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 328
17.4.2015 12:00:00
65 0 P 424730 14 P NAIDA TABAKOVIĆ
P11
GLAVNA RASPRAVA
REGISTAR VRIJEDNOSNIH
PAPIRA FBIH
ŽELJKO ŠAKOTA
17.4.2015 13:00:00
65 0 P 478900 14 P SANJA VUČIJAK
P33
PRIPREMNO ROČIŠTE
SANEL ROGO
SOBA 319
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 330
SOBA 330
Stranica 26
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PORODIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 448761 14 P MIRSADA HELIĆ
Pr.osnov Radnja
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
ERVIN HARBAŠ
Lokacija
SOBA 339
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 484074 15 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
BOJAN JAMINA
SOBA 333
13.4.2015 9:30:00
65 0 P 445865 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P40
PRIPREMNO ROČIŠTE
FUAD MUJOVIĆ
SOBA 334
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 427453 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
NERMINA MULIĆ
SOBA 333
13.4.2015 10:00:00
65 0 P 448566 14 P MIRSADA HELIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
ALBISA KONJHODŽIĆ
SOBA 339
13.4.2015 10:15:00
65 0 P 309540 12 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P40
PRIPREMNO ROČIŠTE
ŠAIN MEMETI i dr
SOBA 334
13.4.2015 11:00:00
65 0 P 383251 13 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P4
GLAVNA RASPRAVA
NEDŽAD ŠANDAL i dr
SOBA 334
13.4.2015 11:45:00
65 0 P 486745 15 P MIRSADA HELIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
REFIK VEJSILAGIĆ
SOBA 339
13.4.2015 12:00:00
65 0 P 425874 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P3
PRIPREMNO ROČIŠTE
SABRINA ALTOKA
SOBA 333
13.4.2015 12:00:00
65 0 P 396776 13 P MIRSADA HELIĆ
P1
GLAVNA RASPRAVA
MERSIHA BEŠAGIĆ i dr
SOBA 339
13.4.2015 12:00:00
13.4.2015 13:00:00
65 0 P 335188 13 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
65 0 P 432141 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P1
P1
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
AMELA HADŽIĆ i dr
ELVIR BEŠLIJA
SOBA 334
SOBA 333
14.4.2015 9:00:00
65 0 P 448529 14 P MIRSADA HELIĆ
P1
PRIPREMNO ROČIŠTE
MEVLEDINA ČOMOR
SOBA 339
14.4.2015 9:30:00
65 0 P 460189 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
ELDIN BULBULUŠIĆ
SOBA 334
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 038454 06 P MIRSADA HELIĆ
P40
ROČIŠTE
RIZAH AGOVIĆ
SOBA 339
14.4.2015 10:00:00
65 0 P 424754 14 P MIRSADA HELIĆ
P1
GLAVNA RASPRAVA
SAMIR MUSLIĆ
SOBA 339
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 350850 13 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P40
GLAVNA RASPRAVA
EDIN MADŽAK i dr
SOBA 334
14.4.2015 10:30:00
65 0 P 463944 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
MIRELA KAPLAN
SOBA 333
14.4.2015 11:00:00
65 0 P 447336 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P1
PRIPREMNO ROČIŠTE
MELIKA ALAJBEGOVIĆ
SOBA 333
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 431912 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
DENIS BUJAK
SOBA 333
14.4.2015 12:00:00
65 0 P 474866 14 P MIRSADA HELIĆ
P1
GLAVNA RASPRAVA
KENAN SIRBUBALO
SOBA 339
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 452457 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
BERNANDIN ISOVIĆ
SOBA 334
14.4.2015 13:00:00
14.4.2015 13:00:00
65 0 P 360310 13 P MILENKO BOŠKOVIĆ
65 0 P 339252 13 P 2 MIRSADA HELIĆ
P40
P40
GLAVNA RASPRAVA
GLAVNA RASPRAVA
MEMIŠ HUDUTI
HAJRUDIN DURIĆ
SOBA 333
SOBA 339
15.4.2015 9:00:00
65 0 P 467906 14 P MIRSADA HELIĆ
P1
PRIPREMNO ROČIŠTE
LEJLA TIKVEŠA
SOBA 339
15.4.2015 9:30:00
65 0 P 484517 15 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
HAJRO POLJO
SOBA 333
15.4.2015 9:30:00
65 0 P 462790 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P43¬
PRIPREMNO ROČIŠTE
MALIK KARADŽA
SOBA 334
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 039025 13 P 2 MILENKO BOŠKOVIĆ
P40
GLAVNA RASPRAVA
MIHRET ALIĆ
SOBA 333
15.4.2015 10:00:00
65 0 P 411211 14 P MIRSADA HELIĆ
P6
PRIPREMNO ROČIŠTE
ERNA BEŠIĆ
SOBA 339
15.4.2015 10:30:00
65 0 P 467263 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
MEHMED KAROVIĆ
SOBA 334
15.4.2015 11:00:00
65 0 P 388865 13 P MIRSADA HELIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
EDIN MELKIĆ
SOBA 339
15.4.2015 12:00:00
65 0 P 093013 12 P 2 MILENKO BOŠKOVIĆ
P40
GLAVNA RASPRAVA
MURAT ALIĆ
SOBA 333
15.4.2015 12:15:00
65 0 P 485014 15 P MIRSADA HELIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
ERNES GLAVAŠEVIĆ
SOBA 339
15.4.2015 12:30:00
65 0 P 472294 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
EMINA HIDO
SOBA 334
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 27
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PORODIČNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 12:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 P 376011 13 P MIRSADA HELIĆ
Pr.osnov Radnja
P5
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
AJDIN TABAKOVIĆ
Lokacija
SOBA 339
15.4.2015 12:45:00
65 0 P 456385 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
ŠEMSUDIN OSMIĆ
SOBA 334
15.4.2015 13:30:00
65 0 P 427813 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P41
PRIPREMNO ROČIŠTE
AJLA DAUTBEGOVIĆ
SOBA 333
16.4.2015 9:00:00
65 0 P 476960 14 P MIRSADA HELIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
DARIO ARČON
SOBA 339
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 462519 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P40
PRIPREMNO ROČIŠTE
ELMIR MUJIĆ
SOBA 334
16.4.2015 9:30:00
65 0 P 487874 15 P MIRSADA HELIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
ELVIR HADŽIAHMETOVIĆ
SOBA 339
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 455489 14 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
PRIPREMNO ROČIŠTE
DARKO LER
SOBA 333
16.4.2015 10:00:00
65 0 P 403991 14 P MIRSADA HELIĆ
P50
GLAVNA RASPRAVA
MUAMER HASIĆ
SOBA 339
16.4.2015 10:30:00
65 0 P 407577 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P7
PRIPREMNO ROČIŠTE
MEMED FERIDI i dr
SOBA 334
16.4.2015 11:00:00
65 0 P 373840 13 P MILENKO BOŠKOVIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
EDIN HADŽIBAJRIĆ
SOBA 333
16.4.2015 11:30:00
16.4.2015 12:15:00
65 0 P 457579 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
65 0 P 360346 13 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P1
P1
PRIPREMNO ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
HILMIJA GRCIĆ
MUAMER SALIĆ
SOBA 334
SOBA 334
16.4.2015 12:15:00
65 0 P 443795 14 P MIRSADA HELIĆ
P7
GLAVNA RASPRAVA
SENAD MOCO i dr
SOBA 339
16.4.2015 13:00:00
65 0 P 315475 13 P 2 MIRSADA HELIĆ
P43
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 339
17.4.2015 9:45:00
65 0 P 448330 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P5
GLAVNA RASPRAVA
JASNA DURAKOVIĆ
HADŽIOMEROVIĆ i dr
FATIMA OMEROVIĆ
17.4.2015 10:00:00
65 0 P 406212 14 P MAJA PEJIĆ-ŠEHIĆ
P43¬
GLAVNA RASPRAVA
REFIK SULJEVIĆ
SOBA 334
17.4.2015 11:00:00
65 0 P 326012 13 P MIRSADA HELIĆ
P40
GLAVNA RASPRAVA
MEHMEDALIJA KATICA
SOBA 339
17.4.2015 13:00:00
65 0 P 043599 13 P 2 MILENKO BOŠKOVIĆ
P32
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
PETROL BH OIL COMPANY
D.O.O.
-
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 334
Stranica 28
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - OPĆE NADLEŽNOSTI ODJELJENJE
Općinski sud u Sarajevu
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 478495 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr.osnov Radnja
Pr14
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
ANES BRADIĆ
Lokacija
SOBA 428
13.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 444292 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr11
USMENI PRETRES
ADNAN LUNJA
SOBA 427
13.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 475273 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
DŽENIS MUJKANOVIĆ i dr
SOBA 434
13.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 472463 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
ALEMA SOKOLOVIĆ
SOBA 432
13.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 472575 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
EŠREF BEĆIREVIĆ
SOBA 432
13.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 448956 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr11
USMENI PRETRES
SOBA 427
13.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 478559 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
KS, KANTONALNA UPRAVA
ZAINSPEKCIJSKE POSLOVE
HARIS BAHTANOVIĆ
13.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 478511 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
IBRO JOLDO
SOBA 428
13.4.2015 10:15:00
65 0 Pr 472533 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
MEHMED KARAČ
SOBA 432
13.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 495004 15 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr6
USMENI PRETRES
EDIN ALIĆ
SOBA 427
13.4.2015 10:40:00
65 0 Pr 474424 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
EDIN HRNJIĆ
SOBA 432
13.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 478477 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
JASMIN KALEMBER
SOBA 428
13.4.2015 11:00:00
13.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 469211 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
65 0 Pr 488284 15 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr6
Pr16
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
NIHAD ĐOZO
HARIS JEŽ
SOBA 432
SOBA 427
13.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 475359 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
HARIS ORUČEVIĆ
SOBA 434
13.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 478361 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
ALMIR ĐOGIĆ
SOBA 427
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 449378 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
EMIR SAMOUK
SOBA 424
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 488513 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
EDIN SULJAGIĆ
SOBA 431
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 479725 15 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
NAFIJA ZAHIROVIĆ
SOBA 202
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 477846 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
DOO BIG-SIM KALESIJA
SOBA 432
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 470375 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
EMIL ŠEHIĆ
SOBA 428
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 447950 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
MIRA ĆURIĆ
SOBA 435
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 442952 15 Pr 2 ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
SARA DELIĆ
SOBA 434
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 472365 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr6
USMENI PRETRES
HARIS KARAMEHMEDOVIĆ
SOBA 427
14.4.2015 9:30:00
14.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 410992 14 Pr AJŠA TERZIĆ
65 0 Pr 488470 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr11
Pr16
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
FAHRUDIN HAJDAREVIĆ
ZLATKO LUJIĆ
SOBA 202
SOBA 431
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 479058 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
ELDAN FAZLIĆ
SOBA 428
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 474382 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
SENAID ŠEDO
SOBA 432
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 460893 15 Pr 2 NEJRA DUPOVAC
Pr6
USMENI PRETRES
VANESA ŠETKIĆ i dr
SOBA 427
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 411991 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
SPASOJE DELIPARA
SOBA 202
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 468996 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
ELDIN ŠEHIĆ
SOBA 434
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 449435 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
NEDIM MEMIĆ
SOBA 435
14.4.2015 10:15:00
65 0 Pr 487473 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
HASAN POHARA i dr
SOBA 431
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 434
Stranica 29
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - OPĆE NADLEŽNOSTI ODJELJENJE
Općinski sud u Sarajevu
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 10:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 421341 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr5
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
DAMIR ALAGIĆ
Lokacija
SOBA 424
14.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 462557 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
JASMINA JUKIĆ i dr
SOBA 432
14.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 479098 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
ĐEVAD LIHOVAC
SOBA 428
14.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 410991 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
FAHRUDIN HAJDAREVIĆ
SOBA 202
14.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 480034 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SAFET BUČAN
SOBA 201
14.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 485504 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SEJID FERHATOVIĆ
SOBA 431
14.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 448598 15 Pr 2 NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
ENVER OMERAGIĆ
SOBA 427
14.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 453659 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SRĐAN MIKIĆ
SOBA 435
14.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 475424 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
EMIR VAZDA i dr
SOBA 434
14.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 479788 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
SAMIRA AJANOVIĆ
SOBA 201
14.4.2015 12:00:00
14.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 411386 14 Pr AJŠA TERZIĆ
65 0 Pr 472312 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr11
Pr14
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
SEJFUDIN ŠOJKO
DRAGO IKANOVIĆ
SOBA 202
SOBA 201
14.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 479109 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr14
USMENI PRETRES
MUHAMED KARAHMET
SOBA 428
14.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 483798 15 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
RAJKO ZELENIKA
SOBA 424
14.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 485147 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
ENIS SABLJICA i dr
SOBA 431
14.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 473484 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
MUHAMED MUJEZINOVIĆ
SOBA 427
14.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 450783 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
NASER MALIĆBEGOVIĆ
SOBA 435
14.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 482435 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
NUSRET KAPETANOVIĆ
SOBA 201
14.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 482807 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
SULJO GOLO
SOBA 201
14.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 466459 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
ECOTON DOO
SOBA 434
14.4.2015 13:30:00
65 0 Pr 482757 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
AMEL MEMIĆ
SOBA 201
14.4.2015 14:00:00
65 0 Pr 489483 15 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr21
USMENI PRETRES
SOBA 201
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 478486 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
UDRUŽENJE KORISNIKA
KREDITA ŠVICARAC
KJKP GRAS i dr
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 487282 15 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
ALMA ORUČEVIĆ-ALAGIĆ
SOBA 428
15.4.2015 9:00:00
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 485222 15 Pr NEJRA DUPOVAC
65 0 Pr 483982 15 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr6
Pr8
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
IRFAN AJANOVIĆ
MRKVA GROUP D.O.O.
SUDNICA 10
SOBA 424
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 481288 15 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
EKO BH TAXI DOO
SOBA 434
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 480110 15 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SAFET ČIZMIĆ
SOBA 202
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 452141 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
AMIR ANDELIJA
SOBA 435
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 478085 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
AJIŠA HALILOVIĆ i dr
SOBA 431
15.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 482448 15 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
BOA DOO
SOBA 202
15.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 411750 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
KIKI RIKI
SOBA 202
15.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 449672 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
HOLAND COMPANY DOO
SOBA 424
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 432
Stranica 30
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - OPĆE NADLEŽNOSTI ODJELJENJE
Općinski sud u Sarajevu
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 475249 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr.osnov Radnja
Pr6
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
SEAD MEMIŠEVIĆ i dr
Lokacija
SOBA 428
15.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 478173 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
KEMAL KARIĆ i dr
SOBA 201
15.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 453158 15 Pr 2 BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
HARUN MIRAŠČIJA
SOBA 431
15.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 460617 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
MUNEVERA BEGANOVIĆ
SOBA 435
15.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 462926 15 Pr 2 ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
EMIR BUCALOVIĆ
SOBA 434
15.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 410921 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
RUSMIR KURBEGOVIĆ
SOBA 202
15.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 473008 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
XIN SHENG DOO
SOBA 428
15.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 441662 15 Pr 2 BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
ABID GAGULA
SOBA 431
15.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 464939 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
ALDIN RUHOTINA
SOBA 432
15.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 478325 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
JASMIN KADRIĆ
SOBA 201
15.4.2015 11:00:00
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 460819 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
65 0 Pr 386908 15 Pr 2 ILONKA TERZIĆ
Pr6
Pr6
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
HANIFA BEGANOVIĆ
AMIR KULENOVIĆ
SOBA 435
SOBA 434
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 450690 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ŽUTI TAXI DOO
SOBA 424
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 453758 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
RAZIJA BEGANOVIĆ
SOBA 435
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 478376 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
IRHAD HODŽIĆ i dr
SOBA 201
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 487246 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
MUNEVERA BEGANOVIĆ
SOBA 431
15.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 410919 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
AR PARTNER DOO SARAJEVO
SOBA 202
15.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 453879 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
ADNAN AGANOVIĆ
SOBA 435
15.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 478355 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
VEDAD BOROVINA
SOBA 201
15.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 478039 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
ADNAN NAIMKADIĆ
SOBA 428
15.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 477729 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
SEAD TURNADŽIĆ i dr
SOBA 431
15.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 469040 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
SAID SALČIN
SOBA 427
15.4.2015 12:30:00
15.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 472923 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
65 0 Pr 472551 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
Pr5
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
AMELA BEGOVIĆ
AIHUA LIU
SOBA 201
SOBA 427
15.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 431463 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
ŽELJKO JANUŠIĆ
SOBA 201
15.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 442536 15 Pr 2 ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
MLADEN RUDEŽ
SOBA 434
15.4.2015 13:30:00
65 0 Pr 473447 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
FATA KAZIĆ
SOBA 427
15.4.2015 13:30:00
65 0 Pr 464625 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
OSMAN BAJRIĆ
SOBA 201
15.4.2015 14:00:00
65 0 Pr 444751 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
SELMA SLOBODA
SOBA 201
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 468239 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
IGOR MARTINOVIĆ
SOBA 428
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 475388 14 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr5
USMENI PRETRES
S LEASING D.O.O.
SOBA 427
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 421803 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
SNEŽANA HADŽOVIĆ
SOBA 202
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 478337 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
NURADIN AŠĆERIĆ i dr
SOBA 431
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 484341 15 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
BORISLAV KLAČAR
SOBA 424
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 31
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - OPĆE NADLEŽNOSTI ODJELJENJE
Općinski sud u Sarajevu
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 489243 15 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr11
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
ŽUTI TAXI DOO
Lokacija
SOBA 435
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 463456 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
TEUFIK HAMZIĆ
SOBA 432
16.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 484377 15 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SRETKO ĆOSOVIĆ
SOBA 424
16.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 413138 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
CUI FUQIANG
SOBA 202
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 413141 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
FEI MA DOO SARAJEVO
SOBA 202
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 471912 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
ELDA MUMINOVIĆ
SOBA 424
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 460088 14 Pr ILONKA TERZIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
KARLO JULARIĆ i dr
SOBA 434
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 478372 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
ELVIS RIZVAN
SOBA 428
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 468745 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
ADNAN DEDIĆ
SOBA 432
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 428479 15 Pr 2 ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SOBA 201
16.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 478492 15 Pr 2 NEJRA DUPOVAC
Pr11
USMENI PRETRES
SUPPLIES GROUP
NTERNACIONAL
EKO BH TAXI DOO
16.4.2015 10:15:00
65 0 Pr 477591 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
MENSUR ĆIŠIĆ
SOBA 431
16.4.2015 10:30:00
16.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 471919 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
65 0 Pr 489215 15 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
Pr11
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
DALILA MILANOVIĆ
ŽUTI TAXI DOO
SOBA 424
SOBA 435
16.4.2015 10:40:00
65 0 Pr 485824 15 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
ITALGROUP DOO
SOBA 432
16.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 475794 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr6
USMENI PRETRES
MERIMA BEKTEŠEVIĆ i dr
SOBA 428
16.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 471965 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
NERMIN DŽEMAT
SOBA 424
16.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 451804 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
HARIS ČESKIN
SOBA 201
16.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 413542 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ASMIR MUJAGIĆ
SOBA 202
16.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 444648 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 435
16.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 462164 15 Pr 2 NEJRA DUPOVAC
Pr6
USMENI PRETRES
MIRNES HADŽIĆ i dr
SOBA 427
16.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 478499 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
NIJAZ ŠEHIĆ
SOBA 201
16.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 485812 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
ZIJADA BAJRAMOVIĆ
SOBA 431
16.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 471973 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
FADIL REČ
SOBA 424
16.4.2015 11:45:00
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 454182 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
65 0 Pr 404437 15 Pr 2 BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr11
Pr5
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
ADNAN LUNJA
VELA RADOVANOVIĆ
SOBA 432
SOBA 431
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 413546 14 Pr AJŠA TERZIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ALTEA DESIGN
SOBA 202
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 424165 14 Pr EMIR HASANBEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
FADIL IBRIČIĆ
SOBA 424
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 454417 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SAŠA DRAGIĆ
SOBA 435
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 473673 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr6
USMENI PRETRES
AZIZ GAŠI
SOBA 428
16.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 479151 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
MEJREMA ASOTIĆ
SOBA 201
16.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 478552 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
MUJO RIZVAN
SOBA 201
16.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 384961 13 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 435
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 427
Stranica 32
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - OPĆE NADLEŽNOSTI ODJELJENJE
Općinski sud u Sarajevu
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 13:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 478548 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr5
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
IZUDIN ZENOVIĆ
Lokacija
SOBA 201
16.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 464779 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
VAHID UNKIĆ
SOBA 431
16.4.2015 13:30:00
65 0 Pr 478539 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
AMAR FAZLIĆ
SOBA 201
16.4.2015 14:00:00
65 0 Pr 478518 14 Pr ALEKSANDAR DESPENIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
ELVIR ŠEHIĆ
SOBA 201
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 491436 15 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
JASMIN MILAK
SOBA 432
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 490947 15 Pr NEJRA DUPOVAC
Pr6
USMENI PRETRES
ĐANA BAJRAMOVIĆ
SOBA 427
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 486854 15 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr5
USMENI PRETRES
IDA DIZDAR
SOBA 428
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 464597 14 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
NUMEN DOO
SOBA 431
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 460608 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
SANELA BAJRAMOVIĆ
SOBA 435
17.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 460699 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
HANIFA BEGANOVIĆ
SOBA 435
17.4.2015 10:00:00
17.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 479100 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
65 0 Pr 482090 15 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr6
Pr5
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
ZAHIDA BAJRAMOVIĆ
NIHAD HELAĆ
SOBA 432
SOBA 428
17.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 462357 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
HANIFA BEGANOVIĆ
SOBA 435
17.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 460839 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
LJILJANA SULEJMANOVIĆ i dr
SOBA 435
17.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 467945 14 Pr JASMINA ALIBAŠIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
AMAR KRPO
SUDNICA 5
17.4.2015 10:30:00
65 0 Pr 487808 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
FEROELEKTRO DD
SOBA 431
17.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 421708 14 Pr OGNJEN ARNAUT
Pr6
USMENI PRETRES
IRHAD SABLJICA
SOBA 428
17.4.2015 11:00:00
65 0 Pr 462359 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
KADA BEGANOVIĆ
SOBA 435
17.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 487263 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr5
USMENI PRETRES
SADIJE ŠABOTIĆ
SOBA 431
17.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 487753 15 Pr BRANKA GUTOVIĆ-RAJLIĆ
Pr16
USMENI PRETRES
KERIM DAUT
SOBA 431
17.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 472370 14 Pr AMILA BEGOVIĆ
Pr6
USMENI PRETRES
ALDIN AVDOVIĆ i dr
SOBA 435
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
Stranica 33
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - POREZI I CARINE ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 8:45:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 398932 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr14
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
AHDIN SELIMOVIĆ
Lokacija
SOBA 204
13.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 410709 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ŽUTI TAXI DOO
SOBA 203
13.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 394317 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
BAFTIR FIDANI
SOBA 205
13.4.2015 9:15:00
65 0 Pr 433756 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
KJP SARAJEVO ŠUME DOO i dr SOBA 207
13.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 383244 13 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 203
13.4.2015 9:45:00
65 0 Pr 438225 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
SPANISH MARKET DOO
SOBA 205
13.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 376534 14 Pr 2 MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 203
13.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 398938 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
EMIL VEJO
SOBA 204
13.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 438075 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 205
13.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 392274 13 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
JAHIR KAJDOMČAJ
SOBA 203
13.4.2015 11:15:00
13.4.2015 11:50:00
65 0 Pr 398956 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
65 0 Pr 391651 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr14
Pr8
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
MELIHA ĐULALIĆ i dr
AIDA BEGOVIĆ
SOBA 204
SOBA 205
13.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 360939 15 Pr 2 MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
BET LIVE DOO VITEZ
SOBA 203
13.4.2015 12:15:00
65 0 Pr 399098 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
ĐEVAD LIHOVAC
SOBA 204
13.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 370796 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
MUNIB POLOVINA
SOBA 205
14.4.2015 8:45:00
65 0 Pr 399163 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
DENIS HODŽIĆ
SOBA 204
14.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 364694 14 Pr 2 MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 203
14.4.2015 9:15:00
65 0 Pr 396456 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
ABDULAH FETAHOVIĆ
SOBA 205
14.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 402168 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr2
USMENI PRETRES
ADNAN SALKANOVIĆ
SOBA 207
14.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 449622 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
SOBA 203
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 398832 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
D.D.CENTROTRANS ¬
EUROLINES
ELMEDINA HERCEGLIJA
14.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 396329 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
LJUBISAV TEŠANOVIĆ
SOBA 205
14.4.2015 10:10:00
65 0 Pr 366469 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
JU STUDENTSKI CENTAR
SOBA 207
14.4.2015 10:40:00
65 0 Pr 380966 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr2
USMENI PRETRES
LI REDSTAR D.O.O i dr
SOBA 207
14.4.2015 11:15:00
14.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 396229 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
65 0 Pr 398835 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr14
Pr9
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
SOBA 205
SOBA 204
14.4.2015 11:15:00
14.4.2015 11:20:00
65 0 Pr 442798 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
65 0 Pr 385017 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr9
Pr2
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
AZIZ NERETLJAK
ALEK DOO-CENTAR ZA
STRANE JEZIKE
AHMET OMERAGIĆ
KLC TRADE i dr
14.4.2015 11:40:00
65 0 Pr 441790 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
HOLAND COMPANY DOO
SOBA 203
14.4.2015 11:45:00
65 0 Pr 433717 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
MIDHAT MUJKIĆ
SOBA 207
14.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 396198 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
GORAN BARTULA
SOBA 205
14.4.2015 12:10:00
65 0 Pr 432520 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
SEVDA MEĐEDOVIĆ
SOBA 207
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 204
SOBA 203
SOBA 207
Stranica 34
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - POREZI I CARINE ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 12:15:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 441769 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr11
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
ADNAN LUNJA
Lokacija
SOBA 203
14.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 396194 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr14
USMENI PRETRES
VLADIMIR SANTRAČ
SOBA 205
14.4.2015 13:00:00
65 0 Pr 451229 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
ALEN KRTIČIĆ
SOBA 205
15.4.2015 8:45:00
65 0 Pr 398763 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
ALEKSANDAR BRČKALO
SOBA 204
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 398899 13 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
ALMIR ZAJKO
SOBA 205
15.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 473389 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
ZAHIDA ALJIĆ
SOBA 203
15.4.2015 9:15:00
65 0 Pr 421233 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
EKREM IDRIZOVIĆ
SOBA 207
15.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 410707 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 205
15.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 440075 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 203
15.4.2015 9:45:00
65 0 Pr 403219 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr3
USMENI PRETRES
KOMUS PROJEKT
SOBA 205
15.4.2015 9:45:00
15.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 421237 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
65 0 Pr 398713 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr1
Pr8
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
ZADRUGA RVI INNGRAD
DIKA ČOPRA
SOBA 207
SOBA 204
15.4.2015 10:10:00
65 0 Pr 440056 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ŽUTI TAXI DOO
SOBA 203
15.4.2015 10:15:00
65 0 Pr 410761 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
THE OUTLET DOO
SOBA 207
15.4.2015 10:45:00
65 0 Pr 403355 14 Pr 2 IBRAHIM ČOLIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
SABINA OMEROVIĆ
SOBA 207
15.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 360306 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 207
15.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 398649 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr8
USMENI PRETRES
MOBILLWOOD DOO
SOBA 204
15.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 402417 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
SELIM KAJDOMČAJ
SOBA 205
15.4.2015 11:30:00
65 0 Pr 400840 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr15
USMENI PRETRES
SADIK BEGIĆ
SOBA 203
15.4.2015 11:45:00
65 0 Pr 474867 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
HYPO ALPE ADRIA BANK DD
SOBA 207
15.4.2015 11:50:00
65 0 Pr 392601 14 Pr 2 GORDANA MRKULIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
YUE ZHUO
SOBA 205
15.4.2015 12:15:00
65 0 Pr 398611 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
DŽAN JUKIĆ
SOBA 204
15.4.2015 12:30:00
15.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 456206 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
65 0 Pr 439332 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr9
Pr7
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
IN DOO i dr
KASIM MEMIĆ
SOBA 203
SOBA 205
16.4.2015 8:45:00
65 0 Pr 378474 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
KUKI
SOBA 204
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 440894 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
SOBA 205
16.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 449620 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
JU. KANTONALNI CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD SARAJEVO
SAFUDIN ČENGIĆ
16.4.2015 9:10:00
65 0 Pr 388454 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
AMIR BUREKOVIĆ
SOBA 207
16.4.2015 9:30:00
65 0 Pr 388372 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
HASIDA ŠABANOVIĆ
SOBA 207
16.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 442140 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
PAJA DOO
SOBA 203
16.4.2015 9:45:00
65 0 Pr 439640 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
RASKA ČAUŠEVIĆ
SOBA 205
16.4.2015 9:50:00
65 0 Pr 388373 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
RIMOS
SOBA 207
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 203
Stranica 35
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PREKRŠAJNO - POREZI I CARINE ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 10:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Pr 378578 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr.osnov Radnja
Pr23
USMENI PRETRES
Lokacija
SOBA 204
USMENI PRETRES
Stranka u predmetu
TOTAL FACILITY SERVICES
DOO SARAJEVO
RIMA PAK D.O.O. ZENICA
16.4.2015 10:15:00
65 0 Pr 388459 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
16.4.2015 10:40:00
65 0 Pr 410916 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
NISVETA BERBIĆ
SOBA 207
16.4.2015 10:45:00
65 0 Pr 388463 13 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
16.4.2015 10:55:00
65 0 Pr 410912 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
ELVIRA BUREKOVIĆ
SOBA 207
Pr1
USMENI PRETRES
BERBIĆ DOO KAKANJ
SOBA 207
16.4.2015 11:15:00
16.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 410914 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
BERBIĆ DOO KAKANJ
SOBA 207
65 0 Pr 451300 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
MUHAMED ALJEVIĆ
SOBA 203
16.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 439485 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
SAFET BAJRAMI
SOBA 205
16.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 398576 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
RIJAD DŽINIĆ
SOBA 204
16.4.2015 11:35:00
65 0 Pr 410915 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
Pr1
USMENI PRETRES
NISVETA BERBIĆ
SOBA 207
16.4.2015 11:45:00
65 0 Pr 439044 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
NEDELJKO SMILJIĆ
SOBA 203
16.4.2015 11:50:00
65 0 Pr 441172 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
HOLAND COMPANY DOO
SOBA 205
16.4.2015 11:50:00
16.4.2015 12:15:00
65 0 Pr 410945 14 Pr IBRAHIM ČOLIĆ
65 0 Pr 437236 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr1
Pr11
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
MALIK HODŽIĆ
HOLAND COMPANY DOO
SOBA 207
SOBA 205
16.4.2015 12:15:00
65 0 Pr 399030 13 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
HAMZA BEĆIREVIĆ
SOBA 204
16.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 443819 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
MERJEM BUZAR
SOBA 203
16.4.2015 12:30:00
65 0 Pr 441162 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ADNAN LUNJA
SOBA 205
17.4.2015 8:45:00
65 0 Pr 442256 14 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
VAHID ZAJKO
SOBA 204
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 393701 13 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
ENES TAHIROVIĆ
SOBA 203
17.4.2015 9:00:00
65 0 Pr 441152 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ŽUTI TAXI DOO
SOBA 205
17.4.2015 9:40:00
65 0 Pr 399115 13 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr7
USMENI PRETRES
KAMER DURAJ
SOBA 203
17.4.2015 9:45:00
65 0 Pr 405402 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr11
USMENI PRETRES
ALMIR KARIŠIK
SOBA 205
17.4.2015 10:00:00
65 0 Pr 441232 14 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr19
USMENI PRETRES
LON TEN DOO SARAJEVO
SOBA 204
17.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 403845 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr4
USMENI PRETRES
BAKIR MEHIĆ
SOBA 205
17.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 441664 14 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr9
USMENI PRETRES
17.4.2015 11:15:00
65 0 Pr 405018 14 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
FBIH
USMENI PRETRES
EUROASFALT DOO SARAJEVO SOBA 204
i dr
BEHDŽET ZULFIĆ
SOBA 203
17.4.2015 11:50:00
17.4.2015 12:00:00
65 0 Pr 449243 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
65 0 Pr 391092 13 Pr MIRSADA ŠUŠIĆ
Pr7
Pr23
USMENI PRETRES
USMENI PRETRES
RITAM RADIO D.O.O.
LADISLAV KRASNY
SOBA 205
SOBA 203
17.4.2015 12:15:00
65 0 Pr 441209 14 Pr AIDA OSMANSPAHIĆ
Pr23
USMENI PRETRES
TURKUAZZ DOO SARAJEVO
SOBA 204
17.4.2015 12:45:00
65 0 Pr 449461 14 Pr GORDANA MRKULIĆ
Pr19
USMENI PRETRES
BINGODOO TUZLA
SOBA 205
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 207
Stranica 36
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 9:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 391379 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
Pr.osnov Radnja
PS2
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
OPĆINA BUGOJNO
Lokacija
SOBA 232
13.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 377064 13 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
PERCON DOO SARAJEVO
SOBA 227
13.4.2015 9:15:00
65 0 Ps 449826 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS9
GLAVNA RASPRAVA
EUROPTIMUS DOO
SOBA 230
13.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 463441 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
ZIRAATBANK BH D.D.
SOBA 224
13.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 377245 13 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 227
13.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 425235 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
CAR SOLUTION DOO
SARAJEVO i dr
MIPROGRADNJA DOO
13.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 400645 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS12
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 229
13.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 389578 13 Ps IVANA KRŽELJ
PS7
GLAVNA RASPRAVA
BOSNA SUNCE OSIGURANJE
DD i dr
GP PUT DD
13.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 291628 12 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
S.C D.O.O. SARAJEVO
SOBA 229
13.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 052246 08 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS10
GLAVNA RASPRAVA
PLAVI ZAMAK DOO
SUDNICA 12
13.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 454497 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 232
13.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 450515 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
FEROELEKTRO DISTRIBUCIJA
DOO
A.P INTERIJERI D.O.O.
13.4.2015 10:00:00
65 0 St 442575 14 St JASENKA POTOGIJA
PS13
ISPITNO ROČIŠTE
SARAJEVOLIJEK DOO
SUDNICA 1
13.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 334531 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
STR DŽEMEX i dr
SOBA 232
13.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 458842 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
KJKP RAD SARAJEVO
SOBA 224
13.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 443043 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 223
13.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 428130 14 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
13.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 353268 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
JP BH POŠTA SARAJEVO¬
CENTAR POŠTA SARAJEVO
BOSNA SUNCE OSIGURANJE
DD
FBIH, FMO
13.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 419697 14 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
EPTA DOO
SOBA 227
13.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 385987 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
ETRANGER DOO ZVORNIK
SOBA 230
13.4.2015 11:15:00
13.4.2015 11:30:00
65 0 Ps 403352 14 Ps 2 NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
65 0 Ps 409772 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
UNIMO HM DOO SARAJEVO
SEGAFREDO DOO
SOBA 224
SOBA 223
13.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 336669 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
ŠTS DOO
SOBA 229
13.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 248805 12 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
BENKI DOO i dr
SOBA 232
13.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 403085 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS7
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVOSTAN DD
SOBA 223
13.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 458776 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS9
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 230
13.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 459482 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
UR HOTEL RIMSKI MOST VL
AMIR HADŽIĆ
BOSNA SUNCE OSIGURANJE
13.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 402935 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
GLAVNA RASPRAVA
MODATEX DOO
SOBA 223
13.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 298834 12 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
UNIS PRETIS DOO
SOBA 229
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 223
SOBA 227
SOBA 230
SOBA 229
SOBA 230
SOBA 224
Stranica 37
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
13.4.2015 13:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 428747 14 Ps IVANA KRŽELJ
Pr.osnov Radnja
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
Lokacija
SOBA 227
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
SECTOR SECURITY
BANJALUKA
BIRO ZELENE KARTE BIH
13.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 460767 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
13.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 034464 07 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS9
ROČIŠTE
ŠUMAPROJEKT DD i dr
SOBA 230
13.4.2015 13:00:00
65 0 L 492174 15 L JASENKA POTOGIJA
13.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 382136 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
PS2
GLAVNA RASPRAVA
KJKP GRAS
SOBA 229
13.4.2015 13:15:00
13.4.2015 14:00:00
65 0 L 483769 15 L JASENKA POTOGIJA
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
65 0 Ps 426217 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
C.RE.M. DOO SARAJEVO i dr
SOBA 224
13.4.2015 14:00:00
65 0 Ps 460664 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
DRUŠTVO NERETVA DD PO
SOBA 230
14.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 455810 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
ŠKAFA DOO
SOBA 224
14.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 416490 14 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
JP ŽELJEZNICE FBIH
SOBA 228
14.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 345168 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
BIRO ZELENE KARTE U BIH
SOBA 232
14.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 149419 10 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 227
14.4.2015 9:15:00
65 0 Ps 473759 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 295032 12 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
DRUŠTVO SARAJEVO
OSIGURANJE DD SARAJEVO
KONSOLIDACIJA I
GRAĐEVINARSTVO D.O.O
SEGAFREDO DOO
14.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 468844 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
VIZIJA DOO SARAJEVO
SOBA 232
14.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 359410 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
14.4.2015 9:30:00
09 65 Ps 024116 07 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
14.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 413572 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
NACIONALNA
SOBA 229
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
BIH
MEKKO GROUP CONSULTING & SOBA 227
MARKETING DOO
AEDOO SARAJEVO
SOBA 230
14.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 364288 13 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
CENTAR SKENDERIJA
SOBA 228
14.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 350870 13 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
PI PROMINVEST DOO KONJIC
SOBA 227
14.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 454745 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
RUDSTROJ DOO KAKANJ
SOBA 224
14.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 421843 14 Ps JASENKA POTOGIJA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK DD BiH
SOBA 225
14.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 414862 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
GLAVNA RASPRAVA
ELTMAN TRADE - HOTEL ALEM SOBA 223
14.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 432175 14 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLOBAL TRADE DOO VISOKO
14.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 290199 14 Ps 2 RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
SOBA 232
14.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 362991 13 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U TEHEL DOO
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
JP CESTE FBIH
14.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 235016 12 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U MONTIS DOO SARAJEVO
PRIJAŠNJE STANJE
SOBA 232
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 224
SOBA 230
SOBA 223
SOBA 229
SOBA 223
Stranica 38
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
14.4.2015 12:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 359750 13 Ps JASENKA POTOGIJA
Pr.osnov Radnja
PS2
GLAVNA RASPRAVA
Lokacija
SOBA 225
GLAVNA RASPRAVA
Stranka u predmetu
DOO ROBOT GENERAL
TRADING CO
GP HIDROGRADNJA DD
14.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 391716 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS9
14.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 454515 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
GRAD MOSTAR
SOBA 230
14.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 294532 15 Ps 2 ALEKSANDRA VULETA
14.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 449312 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
FEDERACIJA BIH
SOBA 223
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
DIVICO DOO
SOBA 230
14.4.2015 12:30:00
14.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 464365 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
CENTROTRANS EUROLINES D.D SOBA 224
65 0 Ps 371817 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
ALU CO DOO ILIDŽA
SOBA 229
14.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 233698 13 Ps 2 RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
INTERGEOSS DOO
SUDNICA 3
14.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 397967 13 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
NALDON DOO
SOBA 223
14.4.2015 13:00:00
14.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 431173 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
65 0 Ps 405204 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PS2
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
DES DOO
TRIGLAV OSIGURANJE DD
SOBA 230
SOBA 224
14.4.2015 13:30:00
65 0 St 477016 14 St JASENKA POTOGIJA
PS13
ROČIŠTE
-
SOBA 225
14.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 388792 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
GRAPT INVEST DOO ŽIVINICE
SOBA 230
14.4.2015 14:00:00
65 0 Ps 447255 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS3
PRIPREMNO ROČIŠTE
SARAJEVOSTAN D.D.
SOBA 230
15.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 431677 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
ALPINE INVESTMENT DOO
SOBA 232
15.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 484857 15 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS12
65 0 Ps 468796 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
UNIS UDRUŽENA METALNA
INDUSTRIJA DD i dr
KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
SOBA 223
15.4.2015 9:15:00
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U
PRIJAŠNJE STANJE
ROČIŠTE ZA ODREĐIVANJE SUDSKIH
MJERA OSIGURANJA
PRIPREMNO ROČIŠTE
15.4.2015 9:30:00
65 0 St 483570 15 St HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS13
ROČIŠTE
-
SOBA 231
15.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 364314 13 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
EUROMEDIA DOO
SOBA 227
15.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 325559 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 229
15.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 301937 12 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
MINISTARSTVO ZA BORAČKA
PITANJA KS
NOVA GAMA DOO
15.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 019014 15 Ps 2 NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS9
PRIPREMNO ROČIŠTE
SECURITAS CIPOS AGENCIJA
SOBA 224
15.4.2015 9:30:00
15.4.2015 9:45:00
65 0 L 481124 15 L JASENKA POTOGIJA
65 0 Ps 457242 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS14
PS2
ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
PRETIS DD SARAJEVO
SOBA 225
SOBA 230
15.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 459521 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 230
15.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 434641 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
KJKP ZOI 84 OLIMPIJSKI
CENTAR SARAJEVO D.O.O.
ENGRA DOO ZENICA
15.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 014248 14 Ps 2 JASENKA POTOGIJA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
LISCA DOO
SOBA 225
15.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 324693 13 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
BIH CENTRALNA IZBORNA
KOMISIJA BIH
SOBA 223
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 229
SOBA 230
SOBA 228
SOBA 232
Stranica 39
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 10:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 396719 13 Ps KENAN TANOVIĆ
Pr.osnov Radnja
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
IMZIT COMERC DOO
Lokacija
SOBA 229
15.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 424783 14 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
RTM TVI DOO MOSTAR
SOBA 228
15.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 331797 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
EURO STEP DOO SARAJEVO
SUDNICA 3
15.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 193353 11 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
REPUBLIKA SRPSKA, VLADA
SOBA 227
15.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 466053 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
INNEL PLUS DOO KAKANJ i dr
SOBA 224
15.4.2015 11:00:00
65 0 L 486290 15 L JASENKA POTOGIJA
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
15.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 425120 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 223
15.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 380247 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
ZENIČKODOBOJSKI KANTON
VLADA MINISTARSTVO ZA
OBRAZOVANJE NAUKU
KULTURU I SPORT ZDK
TEHEL DOO
15.4.2015 11:30:00
65 0 Ps 234841 01 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
LIJANOVIĆI DOO
SOBA 228
15.4.2015 11:30:00
65 0 Ps 468874 14 Ps JASENKA POTOGIJA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SKK DOO
SOBA 225
15.4.2015 11:30:00
15.4.2015 12:00:00
65 0 St 396174 13 St HAKIJA ZAJMOVIĆ
65 0 Ps 420937 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS13
PS2
ROČIŠTE
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 231
SOBA 230
15.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 311377 12 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
ŠIPAD DD SARAJEVO
JU KANTONALNA
VETERINARSKA STANICA
SARAJEVO
EUROBIRO DOO SARAJEVO
15.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 225287 12 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS9
GLAVNA RASPRAVA
KS-VLADA KANTONA
SOBA 223
15.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 285208 12 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
SOBA 232
15.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 128438 13 Ps 2 JASENKA POTOGIJA
PS2
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U MILTEL DOO
PRIJAŠNJE STANJE
GLAVNA RASPRAVA
FIDGES INŽENJERING
15.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 432720 14 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
KJKP RAD SARAJEVO
SOBA 227
15.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 399981 13 Ps KENAN TANOVIĆ
P29
GLAVNA RASPRAVA
HIDROGRADNJA DD
SOBA 229
15.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 460992 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
EUROHERC DD SARAJEVO
SOBA 224
15.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 471262 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
EUROMEDIA DOO SARAJEVO
SOBA 230
15.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 420401 14 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 229
15.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 015667 14 Ps 2 JASENKA POTOGIJA
PS2
GLAVNA RASPRAVA
DRŽAVA BIH KOMISIJA ZA
IMOVINSKE ZAHTJEVE
RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
MAGNAT MERC DOO
15.4.2015 13:15:00
65 0 Ps 383719 13 Ps DENIS KURTOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
VB LEASING BIH DOO
SOBA 228
15.4.2015 13:30:00
09 65 Ps 019036 06 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
BREZA DOM
SOBA 232
15.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 020876 15 Ps 2 IVANA KRŽELJ
PS9
PRIPREMNO ROČIŠTE
AUTORAD ZAGREB
SOBA 227
15.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 321793 13 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
IRIS COMPUTERS DD
SOBA 224
15.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 125589 02 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS7
PRIPREMNO ROČIŠTE
AUTOTEHNA DOO TUZLA
SOBA 230
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 230
SOBA 229
SOBA 225
SOBA 225
Stranica 40
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
15.4.2015 14:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 182618 11 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
Pr.osnov Radnja
PS7
ROČIŠTE NA LICU MJESTA
Stranka u predmetu
ŠIPAD KOMERC DD
Lokacija
SOBA 230
16.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 473371 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 232
16.4.2015 9:00:00
65 0 L 400086 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ISPITNO ROČIŠTE
FEDERALNI ZAVOD ZA
PENZIJSKO/MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
SARAJEVO i dr
-
16.4.2015 9:10:00
65 0 L 394716 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 9:15:00
65 0 Ps 465752 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
KRAS DD SARAJEVO
SOBA 230
16.4.2015 9:15:00
65 0 L 445031 14 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 9:15:00
65 0 L 375611 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 374600 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SMAL KOMERC DOO
SOBA 229
16.4.2015 9:30:00
65 0 L 379474 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 9:30:00
65 0 L 359524 13 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 9:30:00
16.4.2015 9:30:00
65 0 L 442383 14 L 2 JASENKA POTOGIJA
65 0 Ps 196715 11 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS14
PS2
ROČIŠTE
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 225
SCT BBM D.O.O. SARAJEVO i dr SOBA 224
16.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 113831 09 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS7
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 223
16.4.2015 9:45:00
65 0 L 358402 13 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
UDRUŽENJE GRAĐANA
BOSANSKE KRAJINE
-
16.4.2015 9:45:00
65 0 L 401962 14 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ISPITNO ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 9:45:00
65 0 L 480726 15 L JASENKA POTOGIJA
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
16.4.2015 10:00:00
65 0 L 476064 14 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 10:00:00
65 0 L 112391 13 L 2 JASENKA POTOGIJA
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
16.4.2015 10:00:00
65 0 L 390813 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 10:00:00
65 0 L 392931 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 194891 11 Ps IVANA KRŽELJ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO
SOBA 227
16.4.2015 10:00:00
65 0 Ps 374895 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
RAIFFEISEN BANK DD BIH
SOBA 230
16.4.2015 10:15:00
65 0 L 483733 15 L JASENKA POTOGIJA
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 225
16.4.2015 10:15:00
65 0 L 478618 14 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 10:15:00
16.4.2015 10:15:00
65 0 L 399498 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
65 0 L 389447 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
PS14
ROČIŠTE
ROČIŠTE
-
SOBA 231
SOBA 231
16.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 400614 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
DENI ŠPED DOO TUZLA
SOBA 230
16.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 404811 14 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
TGT TRAGTAS
SOBA 229
16.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 383185 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 232
16.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 131412 10 Ps JASENKA POTOGIJA
PS2
GLAVNA RASPRAVA
NATIONAL BROKERAGE
COMPANY
KJKP GRAS SARAJEVO
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 231
SOBA 228
SOBA 225
Stranica 41
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 10:30:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 L 479806 15 L DENIS KURTOVIĆ
Pr.osnov Radnja
PS14
ROČIŠTE
Stranka u predmetu
-
Lokacija
SOBA 228
16.4.2015 10:30:00
65 0 Ps 427796 14 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
KLIMOTEHNA DOO
SOBA 223
16.4.2015 10:45:00
65 0 L 477223 14 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 213119 11 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
A GRADNJA DOO SARAJEVO
SOBA 224
16.4.2015 11:00:00
65 0 Ps 432744 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
OPĆINA HADŽIĆI
SOBA 230
16.4.2015 11:00:00
65 0 L 395808 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ISPITNO ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 11:15:00
65 0 L 395192 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 11:30:00
65 0 L 479628 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 11:30:00
65 0 Ps 360852 13 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 223
16.4.2015 11:45:00
65 0 L 402382 14 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
VLADA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA
-
16.4.2015 11:45:00
65 0 L 346109 13 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 335083 13 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
16.4.2015 12:00:00
65 0 L 479973 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
FBIH FEDERALNO
SOBA 232
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SOBA 228
16.4.2015 12:00:00
65 0 L 387929 13 L HAKIJA ZAJMOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 231
16.4.2015 12:00:00
65 0 Ps 456405 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
GLAVNA RASPRAVA
TRIGLAV OSIGURANJE DD
SUDNICA 1
16.4.2015 12:15:00
65 0 L 480163 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 392526 13 Ps ALEKSANDRA VULETA
PS9
GLAVNA RASPRAVA
SOBA 223
16.4.2015 12:30:00
65 0 Ps 267226 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS9
GLAVNA RASPRAVA
ĆATIĆ DŽENO VLASNIK UR
CAFFE BAR I DISCO KLUB
BARLOTTI
TD MARKETI DD SARAJEVO
16.4.2015 12:30:00
65 0 L 479969 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 12:45:00
65 0 L 487820 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 356762 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
BELLISSIMA DOO SARAJEVO
SOBA 230
16.4.2015 13:00:00
65 0 L 487110 15 L DENIS KURTOVIĆ
PS14
ROČIŠTE
-
SOBA 228
16.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 372109 13 Ps KENAN TANOVIĆ
PS2
SOBA 229
16.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 411281 14 Ps JASENKA POTOGIJA
PS2
ROČIŠTE PO PRIJEDLOGU ZA POVRAT U PETITOR DOO
PRIJAŠNJE STANJE
PRIPREMNO ROČIŠTE
POLJOOPREMA DD
16.4.2015 13:00:00
65 0 Ps 446686 14 Ps RADIVOJE STANIŠIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
GRANDE TRIVIĆ EXPORT
SOBA 232
16.4.2015 13:30:00
65 0 Ps 422068 14 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SOBA 230
16.4.2015 14:00:00
65 0 Ps 018612 14 Ps 2 JASENKA POTOGIJA
PS2
GLAVNA RASPRAVA
HRASNO PRIVATNA APOTEKA
VL. MUJEZIN AMINA
ZAVOD ZA IZGRADNJU KS
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 231
SOBA 229
SOBA 225
SOBA 225
Stranica 42
Općinski sud u Sarajevu
Raspored suđenja
PRIVREDNO ODJELJENJE
13.04.2015
18.04.2015
Datum i vrijeme
16.4.2015 14:00:00
Broj predmeta / Sudija
65 0 Ps 188702 11 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
Pr.osnov Radnja
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
17.4.2015 9:00:00
65 0 Ps 409424 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
17.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 423202 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
PS2
17.4.2015 9:30:00
65 0 Ps 334517 13 Ps SEDINA DURAKOVIĆ
17.4.2015 11:30:00
65 0 Ps 406406 14 Ps NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ
NAPOMENA: Na osnovu procjene sudija mjesto održavanja ročišta se mijenja
Lokacija
SOBA 230
PRIPREMNO ROČIŠTE
Stranka u predmetu
SARAJEVO OSIGURANJE DD
PODRUŽNICA SARAJEVO
AC STAR DOO, ŽIVINICE
PRIPREMNO ROČIŠTE
STROM EXPORT DOO
SOBA 224
PS2
PRIPREMNO ROČIŠTE
SUR KAFFE BAR X
SOBA 230
PS12
GLAVNA RASPRAVA
KOMERCIJALNA BANKA AD
BANJA LUKA
SOBA 224
Obavjest za stranke: Odgode ročišta se ne mogu obavljati putem e-maila.
SOBA 224
Stranica 43
Download

Raspored suđenja po sudskim odjeljenjima