Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
20.08.2013.
Lista poslovnih subjekata za koje su trenutno dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.:
-PINGI d.o.o. Sarajevo
-SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
-SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo
-SADIKOVIĆ TOURS doo Sarajevo
-SABEN d.o.o. Sarajevo
-AZZARO d.o.o. Sarajevo
-CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo
-UPI POSLOVNI SISTEM d.d. Sarajevo
-SINHRON d.o.o. Sarajevo
-Alpina FOGS d.d. Sarajevo
-Javno ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
-ILIDŽANSKI DIJAMANT d.o.o.
-Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd.
-MEGAMIX d.o.o. Sarajevo
-AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
-GLOBEX d.o.o. Zenica
-VODOVOD I KANALIZACIJA J.P. Zenica
-HUNES d.o.o. Žepče
-REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA d.o.o. Zenica
-TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. Kakanj
-FRIGOŠPED d.o.o. Žepče
-SLOGA-S d.o.o. Žepče
-ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA dioničko društvo Zenica
-UNIPROJEKT Komerc inžinjering d.o.o. Zenica
-EKRAN Privredno društvo za proizvodnju i promet filmova d.o.o. Zenica
-ŽELJEZARA ZENICA d.o.o. ZENICA
-PRO EKSIM d.o.o. Zenica
-POSLOVNI SISTEM RMK d.d.
-NAPREDAK d.d. fabrika konfekcije
-GAMA-ELECTRONIC d.o.o Žepče
-METAL-CENTAR d.o.o. Ilidža -Stup
-KOSOVČIĆ KOMERC d.o.o. za promet naftom i naftnim derivatima, uvoz-izvoz
-TVORNICA ELEKTRO OPREME d.d. Sarajevo
-VINDI-TIP d.o.o. Sarajevo
-MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo
-DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo
-DUKAT MLJEKARA d.o.o. Gradačac
-ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo
-HECOPROM d.o.o. Sarajevo
-JKP BIOŠTICA d.o.o. Olovo u stečaju
-RM-LH d.o.o. Zenica
-HIFA d.o.o. za trgovinu, uslužne i proizvodne djelatnosti
-HIFA-OIL d.o.o. za promet naftom i naftnim derivatima
-SINAN - COMMERC d.o.o. Žepče
-ZENELA-TREID d.o.o. Zenica
-ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ d.o.o. proizvodno, uslužno i prometno društvo
-ĆEMAN-ENERGOPROM d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, prevoz stvari i
robe
-AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-CET BAH d.o.o. Sarajevo
-CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo
-MEDIKOMERC d.d. Sarajevo
-NAPRIJED INVEST društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
-EKO-SERVIS d.o.o. Tešanj za otkup,proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina
export-import
-ArcelorMittal Zenica d.o.o.
-NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj
-JKP GRADSKA GROBLJA d.o.o. Visoko
-IM-TRANSPORT d.o.o. Žepče
-M.E.S.A. INTERNACIONAL doo Sarajevo
-SALKIĆ d.o.o. društvo za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge, export-import
-EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o Sarajevo
-IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
-FER PLAST d.o.o. Sarajevo
-KRISTAL d.o.o. Sarajevo
-OKTAL PHARMA d.o.o Sarajevo
-POLET GDD Sarajevo
-JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o.
Sarajevo
-ALUPLAST-BH d.o.o. Sarajevo
-PREVENT SARAJEVO d.o.o. Visoko
-SS-COMPANY d.o.o. Tešanj
-JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica
-ZEFARM d.o.o. Zenica
-AUTOTRANS dd Vareš
-PERO d.o.o. Zenica
-ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU,p.o.Sarajevo
-MARIĆ- ŽEPČE d.o.o. Žepče
-FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
-Establish d.o.o. Sarajevo
-ELSA TRADE d.o.o. Sarajevo
-ASA PVA d.o.o. Sarajevo
-EUROHOLZ d.o.o. Sarajevo
-DELOITTE d.o.o. Sarajevo
-IZGRADNJA-INŽINJERING d.d. Zenica
-MPM d.o.o. Vareš
-UZ COMMERC d.o.o. preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu
-ALMA RAS d.o.o. Olovo
-JZU Dom zdravlja IZUDIN MULABEĆIROVIĆ - IZO
-AREL d.o.o. Zenica
-ART d.o.o. društvo za proizvodnju-usluge i trgovinu na veliko i malo,exportimport
-SRDA COMMERC d.o.o. Zenica
-TERMOMATIK d.o.o. Zenica
-HALILIĆ apoteka p.o. Žepče
-MEVA-KOMERC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-ENKER Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d Tešanj
-J.U. Dom zdravlja sa stacionarom Žepče
-ŽGP ZENICA d.d. Zenica
-ZEPTER INTERNATIONAL doo Sarajevo
-UNIGRADNJA d.d. Sarajevo
-ASA HOLDING d.o.o. Sarajevo
-BRŠTANICA d.o.o. Sarajevo
-FABRIKA d.o.o. Sarajevo
-HAAK-TRANS d.o.o. Sarajevo
-Društvo za upravljanje fondovima BLAGO d.o.o. Sarajevo
-DHL INTERNATIONAL-SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
-ASA AUTO d.o.o. Sarajevo
-EGE KOMERC d.o.o. Doboj Jug
-PHARMACON d.o.o. Žepče
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-PRO WALD d.o.o. Sarajevo
-ASA Prodajno servisni centar d.o.o. Sarajevo
-KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
-Bosna-S d.o.o. za inženjering Sarajevo
-R&S d.o.o. Sarajevo
-SCHENKER d.o.o. Sarajevo
-DOMOINVEST d.o.o. Sarajevo
-SENABIL d.o.o. Sarajevo
-ŽGP GP d.d. Sarajevo
-NIRD d.o.o. Sarajevo
-FIDGES-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
-UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo
-BRAĆA MULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo
-CAPONE d.o.o. Sarajevo
-JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE
KANTONA SARAJEVO SARAJEVO
-Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo
-STANIĆ-TRADE d.o.o. Sarajevo
-ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SARAJEVSKO POLJE sa p.o. Stup-Ilidža
-HOLDINA d.o.o Sarajevo
-KOKAN PROMEX d.o.o. Sarajevo
-J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, PC Sarajevo
International Airport LLC, Sarajevo
-AVAZ Društvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o.
Sarajevo
-ORTOSAR d.o.o Sarajevo
-PING d.o.o. Sarajevo
-ĆEMA d.o.o. Sarajevo
-TRGOSIROVINA d.o.o. Sarajevo
-ŠIPAD-KOMERC INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
-DIAMEDIC d.o.o Sarajevo
-BUD-IMPORT d.o.o. Sarajevo
-ETI SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
-NADINEX d.o.o. Zenica
-BASF Construction Chemicals BH d.o.o. Sarajevo
-PSC-JELAH d.o.o. prodajno-servisni centar
-DOM ZDRAVLJA j.u.
-TBG BH d.o.o. Kakanj
-MADI d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-KAMELIA d.o.o. Doboj Jug
-VIS javno komunalno preduzeće d.o.o.
-ADI-MARK d.o.o. trgovinsko, proizvodno i prometno društvo Tešanj
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA USORA
-SIROVINA - EKO d.o.o. Maglaj
-PROGRES d.o.o. Zenica
-RIMA-PAK d.o.o. Zenica
-JP RTV ZENICA d.o.o. Zenica
-NITAL d.o.o. Zenica
-DUKAT d.o.o. mlin i pekara
-ZENI-LIJEK apotekarska ustanova Zenica
-AS d.o.o.
-INTERŠPED d.o.o. Zenica
-BEŠLIĆ d.o.o. Visoko
-JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja
KAKANJ d.o.o.- Kakanj
-it IN TIME d.o.o. društvo za izvoz-uvoz
-MIKRON d.o.o. PTP društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i
saobraćaj
-RMK PROMET d.d. Zenica
-TRGOŠPED d.o.o. Kakanj
-BTS d.o.o. Visoko
-ANTILOP d.o.o. Žepče
-BERLIJETA d.o.o. Visoko
-NBI ĆURIĆ d.o.o. Žepče
-VRIJEME d.o.o. Zenica
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BOS-AGRO FOOD d.o.o. Sarajevo
-FARMAVITA društvo za proizvodnju i trgovinu lijekova d.o.o. Sarajevo
-DISTI d.o.o. Sarajevo
-RECA d.o.o. Sarajevo
-HANO d.o.o. Sarajevo
-RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo
-FARMIS d.o.o. Sarajevo
-AGRICOM d.o.o Sarajevo
-MITEX d.o.o. Sarajevo
-ComTrade d.o.o. Sarajevo
-GRAMAS d.o.o. Sarajevo
-JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SAR
-TOCOS d.o.o.Sarajevo
-KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža
-SIDŽIS 5 B d.o.o. Sarajevo-Ilidža
-RIMOS d.o.o. Sarajevo
-PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
-B2B d.o.o. Sarajevo
-KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ
SVOJINI sa p.o.
-KONIS d.o.o. Sarajevo
-Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine
-VOLKSBANK LEASING BH d.o.o. Sarajevo
-KANTONALNA JAVNA USTANOVA GERONTOLOŠKI CENTAR SARAJEVO
-UNIS-INSTITUT društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj
Sarajevo
-INTERŠPED dd Sarajevo
-SPANISH MARKET d.o.o. Sarajevo
-LISCA moda d.o.o. Sarajevo
-STEP d.d. Sarajevo
-BBM d.o.o. Sarajevo
-Javno preduzeće GRIJANJE d.o.o. Zenica
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VAREŠ
-NERI d.o.o. društvo za prevoz robe, putnika i trgovinu
-TREASURE d.o.o. Zenica
-MUZURI d.o.o Visoko
-JAVNO PREDUZEĆE TRŽNICA p.o. Zenica
-UNIVERZALS d.o.o. Kakanj
-ALIM d.o.o.
-UNO d.o.o. saobraćajno društvo, export-import
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA Zenica
-VAL BH d.o.o. Tešanj
-KALIM d.o.o. Tešanj
-GANJGO PETROL d.o.o. Matuzići, Doboj Jug
-CROMONT d.o.o. Žepče
-K-PROJEKT d.o.o. Žepče
-JP ZENICA d.o.o. Zenica
-KOŽA-KOMERC d.o.o., Društvo za proizvodnju i trgovinu
-TROPIK d.o.o. Zenica
-FAREX d.o.o. Tešanj
-POBJEDA d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača s potpunom odgovornošću
-TIK d.o.o. za proizvodnju ,promet i usluge
-JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. VAREŠ
-SECOM d.o.o. Visoko
-TREND-TEX d.o.o. društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i
uslužne djelatnosti
-Javno preduzeće KOMUNALNO d.o.o. Breza
-ZENIKOM d.o.o. Zenica
-TOPLOTA d.o.o. Zenica
-INTER-COM d.o.o. Zenica
-MAHIR d.o.o Visoko
-PROGRAD d.o.o. Žepče
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo
-BIHATEAM d.o.o. Sarajevo
-BBM-NL d.o.o. za građevinarstvo, rudarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
-Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata
Univerziteta u Sarajevu
-REMEDIA doo Sarajevo
-SAMGRAD d.o.o. Sarajevo
-GORENJE COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA ŠIB-AR INVESTd.d.Sarajevo
-SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo
-UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
-QSS d.o.o. Sarajevo
-CAPAROL d.o.o. Sarajevo
-BITUMENKA d.d. Sarajevo
-Društvo za konsalting i inžinjering u elektroenergetici DFE POWER
ENGINEERINGd.o.o.Sarajevo
-EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo
-VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo
-SUPER-ECONOMIC d.o.o. Sarajevo
-DIJAMANT d.o.o. Sarajevo
-ASA PSS d.o.o. Sarajevo
-ZVEČEVO COMMERCE doo Sarajevo
-GEMA-KOMERC d.o.o. Sarajevo
-TPDC SARAJEVO d.d. Sarjevo
-KRUPS d.o.o. Sarajevo
-Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
-MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo
-ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA REMEDIA Sarajevo
-SEJARI d.o.o. Sarajevo
-VINDIJA d.o.o. Sarajevo
-KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo
-INTER d.o.o. Tešanj
-BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. Zenica
-VEMAL d.d. Tešanj
-JAVNA USTANOVA DOM-PORODICA ZENICA
-CITARPRODUKT d.o.o. Visoko
-PRAVDA d.o.o. Žepče
-SAMI PROMET d.o.o. Visoko
-BBM - VAREŠ d.o.o. Vareš
-RUDSTROJ dd Kakanj
-DOMUS d.o.o.
-BOSNAEXPRES d.d. autotransportno turističko društvo
-TIRON d.o.o. Kakanj
-DOBOJ - JUG javna zdravstvena ustanova Poliklinika
-TTŠ GORICIANA d.o.o. za transportno, trgovačko turističke usluge sa špedicijom
-Javna ustanova zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona
-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA PRIVREDNA JEDINICA
NOVI ŽIVOT Zenica
-MANN+HUMMEL BA d.d. fabrika filtera MANN+HUMMEL BA Filter factory Joint
Stock Company
-TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko
-ŠIP STUPČANICA d.d. Olovo u stečaju
-EUROBEST d.o.o. Kakanj
-AME d.o.o Breza
-MEPROMEX d.o.o. za proizvodnju i promet
-VISOKOGAS d.o.o. Visoko
-JAVNA USTANOVA APOTEKA ZDRAVLJE ZENICA
-SARAJ-MILK d.o.o. Maglaj
-AQUATERM J.U. Olovo
-ASFALTPLANT d.o.o. Visoko
-JP VETERINARSKA STANICA VISOKO d.o.o. Visoko
-VIZIJA d.o.o. Visoko
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-KJP Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo
-MAGNA OIL d.o.o. Sarajevo
-AMOS-GRAF d.o.o. Sarajevo
-EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo
-ŽELJEZARA ILIJAŠ d.d. Ilijaš
-JAVNA USTANOVA PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
-NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo
-ELKOMONT d.o.o. Sarajevo
-BUNJO doo Sarajevo
-Zdravstvena ustanova Poliklinika ATRIJUM Sarajevo
-DIONIČKO DRUŠTVO UDARNIK BREZA
-STRONG d.o.o. Breza
-DOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug
-NAHONAL-GAS d.o.o. Breza
-KLAS-PERVAN d.o.o. Žepče
-IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju
-ARMANI TRADE d.o.o. Žepče
-DŽANANOVIĆ d.o.o. Zenica
-JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Zenica
d.o.o. Zenica
-JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA
ZENICA d.o.o. Zenica
-PREVOZ PUTNIKA d.o.o. Zavidovići
-ZENKO d.o.o. Zenica
-NEON HEART d.o.o. Sarajevo
-ZVIJEZDA građevinsko dioničko društvo Visoko, sa potpunom odgovornošću
-VELETEKSTIL d.o.o. Sarajevo
-REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
-Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
-IM SEMIĆ d.o.o. Visoko
-MIBRAL doo
-EUROAGENT d.o.o. društvo za proizvodnju, promet, usluge, transport i trgovinu
-VBH DEMS d.o.o. Sarajevo
-HYUNDAI- AUTO BH d.o.o. Sarajevo
-CROBOX d.o.o. Sarajevo
-XYLON CORPORATION d.o.o. Sarajevo
-BIHEXO d.o.o. Sarajevo
-EL-TE 3 d.o.o. Sarajevo
-DSC d.o.o. Sarajevo
-UNIS-LASTA Tvornica bicikla i opreme d.d. Sarajevo
-Agencija AFIP d.d. Sarajevo
-GOLD FLIPS d.o.o. Sarajevo
-MALZAK d.o.o. Sarajevo
-JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM Zavidovići, sa p.o.
-KATIĆ d.o.o. za proizvodnju i promet
-AGROEKONOMIK d.o.o.Zenica
-IGM d.o.o. Visoko
-ZAIMOVIĆ d.o.o Kakanj
-SHOT d.o.o. Zenica
-AUTOCENTAR BEGANOVIĆ d.o.o. Zenica
-TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA d.d. Vareš
-ALBA ZENICA d.o.o. Zenica
-PREVENT FAD d.d. Jelah-Tešanj
-EURO- COMMERCE d.o.o. društvo za transport, proizvodnju i usluge
-BRAMAC Krovni Sistemi d.o.o. Sarajevo
-D-PRO d.o.o. Sarajevo
-EKOSIROVINA d.o.o. Visoko
-SJAJ d.o.o. Maglaj
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-ELEKTRONSKI RAČUNARSKI CENTAR ZDRAVSTVA I PENZIJSKOG OSIGURANJA
d.o.o. Sarajevo
-MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
-GIK OKO d.d. Sarajevo
-ORVAS d.o.o. Sarajevo
-NAPREDAK-INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
-VODOVOD I KANALIZACIJA Kantonalno javno komunalno preduzeće d.o.o.
Sarajevo
-BOSNAPLAST d.o.o. Sarajevo
-Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo
-GRADIZ d.o.o. Sarajevo
-TMP AHMETSPAHIĆ d.o.o. Sarajevo
-DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA d.d. Sarajevo-Ilidža
-OVAKO d.o.o. Sarajevo
-KRAS d.d. Sarajevo
-SARAJEVO-GAS Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo
-TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo
-ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
-BUTMIR d.o.o. Sarajevo
-Atlantbh d.o.o. Sarajevo
-MALCOM d.o.o. Sarajevo
-DOBRINJA d.d. Sarajevo
-PENNY PLUS d.o.o Sarajevo
-HALCOM d.o.o. Sarajevo
-ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
-LAMPER d.o.o. Sarajevo
-HAYAT društvo za radio-televizijsku djelatnost d.o.o. Sarajevo
-MAGROS-VELETRGOVINA d.d. Sarajevo
-WINK SPORT d.o.o. Sarajevo
-SCHIEDEL d.o.o. Sarajevo
-BOSNAMED d.o.o. Sarajevo
-JKP VODOSTAN d.o.o. Ilijaš
-JUB d.o.o. Sarajevo
-TDR d.o.o. Sarajevo
-H-M PROMET d.o.o. Maglaj
-KANTONALNA BOLNICA ZENICA j.u. Zenica
-Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj
-TISAKOMERC d.o.o. Žepče
-HENKOPROM d.o.o. Žepče
-FUEL BOSS d.o.o. Zenica
-JASMIN M d.o.o. Žepče
-GMK d.d. Kakanj
-BELIF d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-NORD-ENT d.o.o. Tešanj
-INTEGRA d.o.o. Zenica
-DILAVER COMPANY d.o.o. Zenica
-ITC Zenica d.o.o.
-El. Impuls d.o.o. Kakanj
-OBNOVA d.o.o. društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu
-ALMY d.o.o. Zenica
-ILMA d.o.o. trgovačko uslužno društvo
-RUDNIK ŽELJEZNE RUDE d.d. Vareš
-BOSNA - VET d.o.o. Zenica
-NERZZ BEŠLAGIĆ d.o.o. Visoko
-KOVO-COMERCE d.o.o. Visoko
-NAPREDAK-PROMET d.o.o. Žepče
-MINEL d.o.o. Žepče
-KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO d.o.o. Maglaj
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
-JP GRIJANJE d.o.o. Kakanj
-INŽINJERING 1 d.o.o. za građevinarstvo,transport i trgovinu
-KANTIĆ-TOURISTIK d.o.o. za prevoz,trgovinu,ugostiteljstvo i turizam
-NN COMPANY d.o.o. Zenica
-ASFALTGRADNJA d.o.o. Visoko
-KING d.o.o. Visoko
-G-U GRAĐEVINSKI OKOVI d.o.o. Žepče
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-RAŠMER d.o.o.
-MAOMEX d.o.o. Hadžići
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
-PROMA d.o.o. Sarajevo
-EUROFARM-CENTAR PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA - apoteka Sarajevo
-MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo
-VELBOS d.o.o. Žepče
-SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo
-ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo
-BOSANKA d.o.o. Blažuj
-H.M.I. INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
-ZVIJEZDA d.o.o. Sarajevo
-NIATEL d.o.o. Sarajevo
-MOUNTAIN d.o.o. Sarajevo
-ENCO d.o.o. Sarajevo
-ABDS Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo
-LAŠKO GRUPA društvo sa ograničenom odgovornošću za promociju i
istraživanje tržišta, trgovinu i trgo
-SLOGA d.o.o.Hadžići
-DOMAVIJA d.o.o. Sarajevo
-UNIONINVEST INDUSTRIJSKA MONTAŽA d.d. Sarajevo
-ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo
-ROLLING d.o.o. Sarajevo
-MARS 97 d.o.o. Sarajevo
-PISTOLATO & CO-HOTEL ITALIA društvo sa ograničenom odgovornošću za
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
-SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo
-MARKET-TOURS d.o.o. Sarajevo
-ZLATARNA CELJE d.o.o. Sarajevo
-BIG BEST COMPANY d.o.o. Sarajevo
-BH-GAS d.o.o. Sarajevo
-ŠIPAD-KOMERC dd Sarajevo
-COCA-COLA HBC B-H d.o.o.
-VODOMONT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-LIVNICA d.d. Visoko
-NATRON d.d.
-EUROMAS d.o.o. Zenica
-MEGA-TRANS d.o.o. Visoko
-DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o. Kakanj
-MEGA-EM d.o.o. Visoko
-DSM-TRADE d.o.o. Kakanj
-EUROPA-TRADE d.o.o.
-TOPLANA JP d.d. Tešanj
-BRKIĆPETROL-II d.o.o. Zenica
-JKP VISOČICA d.o.o. Visoko
-GEOSONDA d.o.o. Zenica
-ADO - TRANS d.o.o. Visoko
-BRKIĆ-PETROL d.o.o. Zenica
-VELEPROMET-DC d.o.o. Visoko
-HAS-KOMERC d.o.o. Zenica
-MEDIFARM zdravstvena ustanova-apoteka
-FESTA d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge KraševoTešanj
-PLANDIŠTE Kakanj d.o.o.
-THERMO TECHNOLOGY INTERNATIONAL d.o.o. Zavidovići
-KM TRADE d.o.o. Visoko
-SUŠA-COMMERCE d.o.o. Visoko
-POLET d.d. Zenica
-USORA d.d. Jelah
-FORMA d.o.o. Zenica
-TB INŽENJERING d.o.o. Breza
-DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
-BROVIS d.d. Visoko
-VELEPROMET- MALOPRODAJA d.d. sa p.o. Visoko
-KOTEKS d.o.o. za otkup i preradu kože, unutrašnju i spoljnu trgovinu
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-SINKRO d.o.o. Sarajevo
-AMKO KOMERC društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluga
d.o.o. Sarajevo
-ITC CONSTRUCTOR GROUP d.o.o. Sarajevo
-GROHS H & G d.o.o. Sarajevo
-TMP d.o.o. Sarajevo
-BADEL 1862 vina i alkoholna pića d.d. Sarajevo
-Telemach d.o.o. Sarajevo
-BH Telecom d.d. Sarajevo
-SA DUNDEE GROUP d.o.o Sarajevo
-CMC EKOCON doo Sarajevo
-ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo
-SEFO d.o.o. Ilidža
-EŠ COMPANY d.o.o. Sarajevo
-ATRAKTIV d.o.o. Sarajevo
-INTRAFFICO d.o.o. Sarajevo
-TELOPTIC d.o.o. Sarajevo
-GP BOSNA d.d. Sarajevo
-OPRESA d.d. Sarajevo
-AMEL I NUR ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sarajevo
-F.S. EUROTRANS d.o.o. Sarajevo
-JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
-JAVNO PREDUZEĆE NOVINSKO IZDAVAČKA ORGANIZACIJA SLUŽBENI LIST
BOSNE I HERCEGOVINE
-Ustanova Osnovna škola EL MANAR Ilidža
-ORBICO d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVSKA PIVARA d.d.
-ŠABIĆ d.o.o. Sarajevo
-AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
-LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo
-GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo
-SYS Company d.o.o. Sarajevo
-Airport Centar društvo sa ograničenom odgovornošću za promet nekretnina,
trgovinu i usluge Sarajevo
-OPĆA BOLNICA TEŠANJ
-UNIVERZAL d.d. Zenica
-DOKSO d.o.o. Visoko
-SLIŠKO d.o.o. Žepče
-PHARMACIA PZU Apoteka, Zenica
-SALČINOVIĆ d.o.o.
-SILK-TRADE d.o.o. za trgovinu i promet
-JELINAK d.o.o. Žepče
-TELEKABEL d.o.o. Zenica
-MGM FARM d.o.o. Kakanj
-FAMUS-GRADNJA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, gradnju i prijevoz
-FAMUS-GRADNJA 3 d.o.o. Novi Grad Sarajevo
-POROBIĆ d.o.o. Zavidovići
-HRVIĆ-GRADNJA d.o.o. društvo za građevinarstvo i usluge
-MGM APOTEKE Kakanj
-DC KAKANJ Društvo sa ograničenom odgovornošću Kakanj
-ELEKTROPRIZMA d.o.o. za trgovinu i elektroinstalacione radove
-NEIMAX d.o.o. Visoko
-KAZAZ d.o.o. Breza
-ELMONT d.o.o. Žepče
-TEFARM apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje
-UNION COMERC-CO d.o.o. Zenica
-UGARAK-PRODUKT d.o.o. Visoko
-KAKANJ-PROMET d.o.o Kakanj
-DOM ZDRAVLJA javna ustanova p.o. Olovo
-OAZA d.o.o. Tešanj
-MUŠINBEG-KOMERC d.o.o. Visoko
-GRADNJA d.d. Zenica
-SELECTA d.o.o. Zenica
-STOP d.o.o. Zenica
-INTERTOURS d.o.o Zenica
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-UNIKLIMA d.d. Sarajevo
-ZIRA d.o.o. Sarajevo
-ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo
-CENFLEX d.o.o. Sarajevo
-UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo
-CENTROTRANS - TRANSPORT ROBE d.d. Sarajevo
-IMZIT-COMERC d.o.o. Sarajevo
-SAPLAST d.o.o. Sarajevo
-DULJEVIĆ d.o.o Sarajevo
-ENERGOINVEST - Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo
-GRADUR TGI d.o.o. Sarajevo
-MAKBEL-TRADE d.o.o. Sarajevo
-W.PLAZA d.o.o. Sarajevo
-WIDEX SLUŠNI APARATI d.o.o. Sarajevo
-SOLIDEX d.o.o. Sarajevo
-SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
-SEDŽAN-INGENERING d.o.o. Sarajevo
-KJKP Park d.o.o. Sarajevo
-KSIRC JU Ilidža
-JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆ
-ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo
-S.V.-RSA d.o.o. Sarajevo
-NEURON COMMERCE d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i
konsalting Sarajevo
-SAM SHOP group d.o.o. Sarajevo
-SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo
-MURSA d.o.o. Sarajevo
-ARTUR d.o.o. Sarajevo
-Imperial Tobacco BH d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
-KLIMOTEHNA d.o.o. Sarajevo
-JKP RADNIK d.o.o. Zavidovići
-DISTRIBUTIVNI CENTAR d.d.
-DIONIČKO DRUŠTVO BIRRA-PROM ZENICA
-INSTALLTECH d.o.o. Zenica
-RIZO-INVEST d.o.o. Zavidovići
-VINEX EXPORT-IMPORT d.o.o. Visoko
-AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko
-IZGRADNJA-INVEST d.d. Zenica
-FERIMPEX d.o.o. Zavidovići
-REMIS d.o.o. Visoko
-Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog
kantona
-ĆOSIĆPROMEX d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge
-METALNO d.d. Zenica
-CONTESSA d.o.o. za proizvodnju i promet konfekcije
-VITEX d.d. TI Visoko
-ENGRA d.o.o. Zenica
-KRAJINA-ŠPED d.o.o. za trgovinu i transport
-Javno preduzeće GRADSKO GROBLJE Zenica d.o.o.
-TRANSEY d.o.o. društvo za prevoz stvari i roba u međunarodnom saobraćaju,
unutrašnju i spoljnu trgov
-ZEMA d.o.o. Tešanj
-AB PETROL d.o.o. Kakanj
-TERMO-BETON d.o.o. Breza
-JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza
d.o.o.-Breza
-POLJOPROMET ZENICA, DIONIČKO DRUŠTVO
-KOMOCHEM d.o.o. Visoko
-MUKI d.o.o. Jelah-Tešanj
-MEDICA Apotekarska ustanova Kakanj
-MAPEX d.d.
-VISPAK d.d.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-EZALM promet d.o.o. Sarajevo-Ilidža
-SPRIND d.d. Rajlovac -Sarajevo
-YONG FENG d.o.o. Sarajevo
-APOTEKE SARAJEVO Javna ustanova Sarajevo
-TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o.o. Sarajevo
-COMP-2000 d.o.o. Sarajevo
-Javna ustanova Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš
-ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
JU Sarajevo
-BUTMIR OIL d.o.o. Vareš
-Mark Medical d.o.o. Sarajevo
-UNIS PRETIS d.o.o. Vogošća
-PKB-SARAJEVO d.d. Sarajevo
-SIMCO d.o.o. Sarajevo
-INTRADE CONSULTING d.o.o. Sarajevo
-KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO
-SARAJEVOSTAN d.d. Sarajevo
-BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
-DELFIN PZU-APOTEKA Sarajevo
-Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
-UNITIC-Ujedinjena investiciona i trgovačka kompanija društvo sa ograničenom
odgovornošću
-METAL-EXPORT d.o.o. Sarajevo
-TŽV - GREDELJ d.o.o Sarajevo
-DEFTER d.o.o. Sarajevo
-TIFFANY d.o.o Sarajevo
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO
-MUHIĆTRANS d.o.o. Sarajevo
-BUDO-EXPORT d.o.o. Žepče
-VGT-BROKER Brokersko posrednička kuća d.d. VISOKO
-RAD d.d. javno preduzeće
-BM-PROMET d.o.o. Breza
-BEGED d.o.o. Kakanj
-UNIONINVEST d.d. Sarajevo
-BIOS Opšta poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga p.o. Visoko
-UNIS Automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo
-KREIS BH d.o.o. Sarajevo
-INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
-GP BOSNAPUTEVI d.d. Sarajevo
-ALUFINAL d.o.o Sarajevo
-JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
-SETING d.o.o. Žepče
-PIRO-PROMET d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
-LINPAC PACKAGING d.o.o. za proizvodnju plastičnih proizvoda
-danial S d.o.o. za proizvodnju,unutrašnju i spoljnu trgovinu
-ALBEX GROUPE SIROVINA-KOŽA-KRZNO d.o.o. Visoko
-Linde Gas BH d.o.o. Zenica
-EDO-PROM d.o.o. Zenica
-ZOVKO OIL d.o.o. Žepče
-DŽINO d.o.o. za promet i usluge
-ZELO d.o.o.
-ZIKO d.d. Zavidovići
-VIMES d.o.o. Visoko
-ADRIJA - PRODUKT d.o.o. Zenica
-TRGOVAČKO DRUŠTVO EKOR-KOMERC d.o.o. Zenica
-SOCKSMAKER3 d.o.o.
-PROFIL-ISOLATION d.o.o. Žepče
-ČAGO KOMERC d.o.o Zenica
-EKO- PANDA d.o.o. Visoko
-SARAČEVIĆ d.o.o. za promet, proizvodnju, transport i usluge
-ANTESIL d.o.o. Visoko
-ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica
-PRIMA-COMMERCE d.o.o. Zenica
-EURO-MONT d.o.o. Žepče
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-KNAUF d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVO-PUBLISHING d.d. Sarajevo
-HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo
-Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Sarajevo
-TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
-OSING d.o.o. Sarajevo
-ATLAS TRADING d.o.o. Sarajevo
-NESEL COMPANY društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo
-KOVINOPLASTIKA d.o.o. Sarajevo
-APOMEDICAL društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-SARABON d.d. Sarajevo - u stečaju
-AHYDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo
-HAGER d.o.o. Sarajevo
-AFA-RACING d.o.o Sarajevo
-GMC - INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
-BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo
-BOSMAN d.o.o. Sarajevo
-MIMS d.o.o. Sarajevo
-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO SARAJEVO
-VELVET-TRADE d.o.o. Sarajevo
-CEBOS Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o.
Sarajevo
-CARGO INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
-JKP KOMUNALAC d.o.o. Hadžići
-BENIS d.o.o. Sarajevo
-ARHAZ d.o.o. Ilijaš
-Javno preduzeće Ceste Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću,
Sarajevo
-EKSKLUZIV d.o.o. Sarajevo
-GENEL d.o.o. Sarajevo
-GADŽO-COMERC d.o.o. Ilidža
-BONTEX d.o.o.
-IPI d.o.o. Zenica
-SUBAŠIĆ d.o.o. društvo za proizvodnju i promet
-Javno preduzeće Šumsko privredno društvo Zeničko -Dobojskog kantona d.o.o.
Zavidovići
-COMP-EXPERT d.o.o. Zenica
-CPI d.o.o. Zenica
-PLAMA-PUR BIH d.o.o. Kakanj
-PREVENT LEATHER SARAJEVO d.o.o. Visoko
-AE-SIGURNOST d.o.o. Zenica
-DRVO d.o.o.
-EURO-METALI d.o.o. za trgovinu i usluge
-NATRON-HAYAT d.o.o. za proizvodnju celuloze, papira i papirnih proizvoda i
proizvoda od drveta
-E.S.C. d.o.o. Breza
-DEELA d.o.o. Kakanj
-P.M.K. d.o.o. Zenica
-EURO-KANTIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-Pak - RAMPART d.o.o. Visoko
-KAKANJ PETROL d.o.o. Kakanj
-Trgovačko uslužno društvo MARKER d.o.o. Zenica
-MGV GRADNJA d.o.o. Zavidovići
-KRIVAJA - TVORNICA MONTAŽNIH KUĆA d.o.o. Zavidovići
-AL-SHIDDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo
-TRAFIK d.o.o. Kakanj
-LIQUIVEX d.o.o.
-GARO COMPANY d.o.o. Visoko
-COMPANY D&U d.o.o. Visoko
-Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u automotivima PREVENT BH
d.o.o. Visoko
-BH ASFALT d.o.o. Breza
-T.P. NOVA TRGOVINA d.d. Žepče
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-LINGO d.o.o. Sarajevo
-DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo
-MITA Group d.o.o. Sarajevo
-BP MEROL d.o.o Ilijaš
-KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo
-FAZUM GRADNJA d.o.o. Ilijaš
-REHAU d.o.o. Sarajevo
-I.D.E.A.. d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVOTEKSTIL d.d. Sarajevo
-IMSAR d.o.o. Sarajevo
-Messer Tehnoplin d.o.o.
-RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
-DEVELOPMENT STUDIO d.o.o. Sarajevo
-TAPCRAFT d.o.o. Sarajevo
-KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo
-HOTEL GRAND d.o.o. Sarajevo
-TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. Hadžići
-eBROKERS d.o.o. za brokerske i dilerske poslove Sarajevo
-INTRADE-PHARM d.o.o. Sarajevo
-AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo
-BEMUST EXPORT IMPORT d.o.o Sarajevo
-SCANIA BH d.o.o. Sarajevo
-BRAĆA METOVIĆ d.o.o. Sarajevo
-HIGIJENA Dioničko društvo za promet i usluge Sarajevo
-FAMOS d.d. Sarajevo
-VmS group d.o.o. Sarajevo
-VINOJUG d.o.o. Sarajevo
-MACLINE d.o.o. Sarajevo
-MODNA KONFEKCIJA d.d. Sarajevo
-PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo
-SIEMENS d.o.o Sarajevo
-FABULAS d.o.o. Sarajevo
-Trgovačko društvo STRONG AUTO d.o.o. Zenica
-JAVNO PREDUZEĆE VODOKOM d.o.o. Kakanj
-MARTIĆ-TRANSPORT d.o.o. Žepče
-NOVI CENTAR d.d. Zavidovići
-IMACO d.o.o. za konstruiranje, produkciju i trgovinu
-CIMOS TMD CASTING d.o.o. Zenica
-VIBRATECH d.o.o. Visoko
-SINTEX d.o.o., proizvodno trgovačko i uslužno društvo
-KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj
-A ELING d.o.o. Zenica
-EKVA Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Vareš
-ALMY-GRADNJA Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Zenica
-A-NET d.o.o. Zenica
-Car Trim d.o.o. Žepče
-ARTISAN d.o.o.
-A D S KOMERC d.o.o. Kakanj
-KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići
-KAŠMIR d.o.o. Zenica
-AUTO CENTAR GANJGO d.o.o. Matuzići
-GANJGO LINE d.o.o. Matuzići
-BME d.o.o. za proizvodnju čeličnih konstrukcija
-ELCHY-TEX d.o.o. Žepče
-ZORNIK d.o.o. Društvo za proizvodnju i usluge
-AIG d.o.o. Zenica
-COMPLETE INSURANCE SERVICE društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o.
Sarajevo
-BIO-ŠAMP d.o.o. društvo za proizvodnju, promet i usluge
-NERETVA društvo za hotelijarstvo, ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Visoko
-VISTA d.o.o. Visoko
-Alpina-Bromy d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
-SELECTA NOVA d.o.o. Zenica
-ZE-STEEL d.o.o. Zenica
-FAJEM d.o.o. Zenica
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, Društvo za inženjering, razvoj i usluge
-EUROPA d.d. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo
-UNIPROMET d.d. Sarajevo
-ŠKAFA d.o.o. Sarajevo
-GEOISTRAGE d.d. Sarajevo
-ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo
-Č.A.COMPANY d.o.o. Sarajevo
-ADAZAL doo Sarajevo
-DOM Studije Projektovanje Inžinjering d.d. Sarajevo
-PETITOR d.o.o. Sarajevo
-AN - KA d.o.o. Sarajevo
-M-STEEL d.o.o. Sarajevo
-IN2 d.o.o. Sarajevo
-DŽEKOS doo Sarajevo
-SYLLABUS ŠKOLA STRANIH JEZIKA d.o.o. Sarajevo
-BOLETUS d.o.o. Sarajevo
-FRUCTAS d.o.o. Sarajevo
-EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo
-MAGROS - METAL d.d. Sarajevo
-PODRAVKA d.o.o. Sarajevo
-SVJETLOST-ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
-ŠAMON PROMET d.o.o. Sarajevo
-BAUMIT d.o.o. Sarajevo
-EG ENERGOGROUP d.o.o. Sarajevo
-NIDEA d.o.o. Sarajevo
-PEKO d.o.o. Sarajevo
-REPROGRAFIKA d.o.o. Sarajevo
-UNIS - ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo
-PAK CENTAR d.o.o. Sarajevo
-MARMEX d.o.o. Ilidža
-UNIS KOMERC d.d. Sarajevo
-SARAJ d.o.o. Sarajevo
-KOMPA-T.A. d.o.o. Žepče, Društvo za priređivanje igara na sreću na
automatima
-PILOT-COMPANY d.o.o. društvo za promet i usluge
-ARTECO Wood Technology Center d.o.o.
-CRONITEH d.o.o. Zenica
-one2play BH d.o.o.
-DŽANANOVIĆ TRANSPORT društvo za transport i usluge d.o.o. Zenica
-CONIT building društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Zavidovići
-ALU WOOD INŽINJERING d.o.o. Maglaj
-TOČAK d.o.o. Jelah-Tešanj
-DIM-KAMENOLOM d.o.o. Žepče
-Optimax BH d.o.o.
-Preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu INTERACT d.o.o. Visoko
-Društvo za trgovinu i usluge TOLA COMPANY d.o.o. Zenica
-BRKIĆ-BENZ d.o.o.
-HIDES & SKINS d.o.o. Visoko
-Agencija za zastupanje u osiguranju Bosnaexpres d.o.o. Doboj Jug
-AMONIQ Društvo sa ograničenom odgovornošću za posebne igre na sreću
d.o.o.Zenica
-VELBOS MONT d.o.o. Žepče
-Fer-Al d.o.o. Zenica
-KORUGA d.o.o. Zenica
-ACTIVIJA d.o.o. Žepče
-SAZ MONTING d.o.o. Maglaj
-INOX - AJANOVIĆ d.o.o. Tešanj
-DILAVER BENZ d.o.o. Žepče
-VERITAS AUTOMOTIVE d.o.o.
-KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica
-SOLVING d.o.o. Usora
-EU-EXPLOSIVE d.o.o. Zenica
-IONIX SYSTEMS BH d.o.o.
-SEIC d.o.o. SEIC LLC
-PREVENT FABRICS d.o.o. Visoko
-Lockwood BH d.o.o. Tešanj
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-FRESH ONESS Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-Privredno Društvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i ugostiteljstvo SKY
COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-ALPINA BH d.o.o. Sarajevo
-MIPRO-GRADNJA d.o.o. Ilijaš
-ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo
-PRIMUS-BALKAN d.o.o. Sarajevo
-WBM d.o.o. Žepče
-ALVATEL d.o.o. Zenica
-DRVOPRERADA I TRANSPORT d.o.o. Vareš
-SILO PAVLOVIĆ d.o.o. Žepče
-UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.
-TEKSTILNA INDUSTRIJA d.o.o.
-ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo
-OPTIMA IT d.o.o. za informatički inženjering, proizvodnju, zastupstvo i promet
-ZULEX d.o.o. Sarajevo
-AUTOHIT d.o.o. Sarajevo
-HETIG d.d. Sarajevo
-AA BH DIGITEL d.o.o. Sarajevo
-ELEKTROKONTAKT SA d.o.o. Sarajevo
-BOSNIA-hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo
-FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d.
-BEGEX d.o.o. Hadžići
-TKAONICA ĆILIMA d.d. Sarajevo-Ilidža
-OLIMPIK TURS d.o.o. Sarajevo
-IN TIME d.o.o. Sarajevo
-COSMOS d.o.o. Sarajevo
-C.D.E.B. Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVOLIJEK d.o.o. Sarajevo
-Ustanova u privatnoj svojini Međunarodna osnovna škola Sarajevo
-ERVENA d.o.o. Sarajevo
-ANIS EXPORT IMPORT d.o.o. Sarajevo
-AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
-VF KOMERC d.o.o. Sarajevo
-ROBOT COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-VEKTOR-INTEGRA d.o.o. Sarajevo
-LUK d.o.o. Sarajevo
-ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o. Sarajevo
-HOŠE KOMERC d.o.o.
-Društvo za upravljanje fondovima HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar
-SPORTSKA KLADIONICA MILLENNIUM d.o.o. Mostar
-VIMAR - TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge
-ALFA THERM d.o.o. Mostar
-DUGA - TEHNA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ANDREA & GIOVANNI d.o.o. Čitluk, Međugorje
-AX d.o.o. poduzeće za unutarnju i vanjsku trgovinu
-EURO PART HB d.o.o.
-KONSTRUKCIJE doo
-M-ROZIĆ d.o.o. Mostar
-KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
-SELAK d.o.o.
-GLOBTOUR d.o.o. Međugorje
-MEDICAL export- import d.o.o. Mostar
-MIK-COMPANY d.o.o.
-VOĆE PROMET EXPORT-IMPORT d.o.o.
-ŠKOLSKA NAKLADA d.o.o. za izdavaštvo, trgovinu i usluge
-FMI 2001 d.o.o.
-Z B i M d.o.o. Mostar
-HERCEGOVINALIJEK d.o.o.
-BOKŠIĆ d.o.o.
-MONTING d.o.o.
-EUROVIP d.o.o.
-TEMPO-VRANICA d.d. gospodarsko društvo za graditeljstvo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-MERSTEEL Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-KALEA d.o.o. Sarajevo
-PLANIKA FLEX d.o.o. Sarajevo
-AUTO-LINE d.o.o. Sarajevo
-POLIKO d.o.o. Sarajevo
-JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE društvo sa
ograničenom odgovornošću Saraje
-AKOVA IMPEX d.o.o. Sarajevo
-RHEA EXPRESS d.o.o. Sarajevo
-LORA d.o.o. Sarajevo
-SIK d.o.o.
-MALIŠIĆ EXPORT IMPORT d.o.o.
-GPI d.o.o. Konjic
-NAM d.o.o.
-FRAM - ZIRAL d.o.o.
-MARINČIĆ BENZ d.o.o.
-UPI ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ILIDŽA sa p.o. Ilidža
-C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo
-LINK d.o.o. Sarajevo
-JU Studentski centar Sarajevo
-VILA d.o.o.trgovačko društvo
-INTERAGENT d.o.o. za trgovinu, usluge i međunarodno otpremništvo
-RIGIPSHERC d.o.o. trgovina, ugostiteljstvo, turizam i usluge
-ZADRUGA d.o.o. društvo za proizvodnju, građevinarstvo, usluge, trgovinu i
zanatstvo
-INTRA d.o.o. gospodarsko društvo
-ELEKTRO JURIĆ d.o.o.
-AUTOPREVOZ d.o.o. teretni promet
-KAKTUS d.o.o.
-LAKE Društvo za proizvodnju, inžinjering, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo
-MINIPEX export- import d.o.o.
-EGW d.o.o. Sarajevo
-VOĆKO d.o.o. Sarajevo
-TRGOMIX d.o.o. Sarajevo
-SULJEVIĆ-CIPELIĆI CO društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sa
-UDOBNOST d.o.o. Sarajevo
-EUROBIT d.o.o. Sarajevo
-MIS.AG d.o.o. Ilidža
-FAMOS GRADNJA d.d. Sarajevo
-DALTING d.o.o. Sarajevo
-MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
-FORUM d.d. Sarajevo
-POLJOOPREMA d.d. Sarajevo
-NEIMARI d.o.o. Sarajevo
-M & D COMPANY d.o.o.
-LEDO doo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
-ENERGY COMMERCE d.o.o. trgovinsko društvo
-CENTROTRANS - DC d.o.o. Sarajevo
-BAKALAR KOMERC d.o.o.
-MASTER d.o.o.
-T.P. GATAČKO POLJE d.d.
-P & M COMPANY d.o.o.
-NET d.o.o. informatički inženjering
-CESTE d.d.
-VITIS d.o.o.
-ATACO-TRGOVINA I ZASTUPANJA d.o.o.
-CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
-UNION FOODS d.o.o.
-JAFFA-KOMERC EXPORT-IMPORT d.o.o. društvo za trgovinu, turizam,
-BOSANSKOHERCEGOVAČKA MALEZIJSKA INVESTICIONA GRUPA d.o.o. Sarajevo
ugostiteljstvo i usluge
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća
-ŠIPAD KOMERC NAMJEŠTAJ d.o.o. Sarajevo
-DRVOPROMET d.o.o. Sarajevo
-FIM - Društvo za export-import, d.o.o. Sarajevo
-STROJAL d.o.o. Ilidža
-FAIN-INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
-BAU & GARTEN d.o.o. Sarajevo
-ŠIPAD ERC d.d. Sarajevo
-AHSUN-sirovinacomerc d.o.o. Ilijaš
-REVICON d.o.o. Sarajevo
-KOMEL d.o.o. Sarajevo
-DVOR COMERC d.o.o. Sarajevo
-OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVOPUTEVI d.d. Sarajevo
-UNIMONT d.d. Sarajevo
-KLAS d.d.
-LUTRIJA BIH d.o.o. Sarajevo
-HASANAL doo Ilijaš
-SELEX d.o.o. Sarajevo
-VRANICA d.d. Sarajevo u stečaju
-EĆO-COMPANY d.o.o. Sarajevo
-SELA d.o.o. Sarajevo
-ŠAHINPAŠIĆ d.o.o. Sarajevo
-PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
-COMPREX d.o.o Sarajevo
-VINARIJA ČITLUK d.d.
-AGI d.o.o.
-ALPLA BH d.o.o.
-ELEKTRO CENTAR d.o.o.
-CENTRUM d.o.o.
-MAJOP d.o.o. Mostar
-PBP d.o.o. Konjic
-TIM - ZIP d.o.o.
-HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR EXPORT-IMPORT
-KEŠ d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
-ARS COLORIS d.o.o. Čapljina
-ZU & RIC d.o.o.
-HG Trade BH d.o.o. Čapljina
-NORFISH BLAGAJ d.o.o.
-GRAĐEVINAR d.o.o.
-BROĆANAC d.o.o. javno poduzeće
-SATELIT-tbm HB d.o.o. Međugorje-Čitluk
-BABIĆ d.o.o. Jablanica
-RAD d.d. društvo za građevinarstvo i inženjering
-Javno poduzeće BROTING d.o.o. za inženjering, organizacija javnih usluga i
radova
-NINEX d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu, uslužne djelatnosti i zastupanje
-FERRO-KEŠ doo
-VUPROM d.o.o.
-KATARINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-NAM-PROMEX d.o.o. društvo za trgovinu, građevinarstvo, ugostiteljstvo i
usluge
-ASTRA d.o.o. Sarajevo
-SUNITA - COMMERC d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, građevinarstvo i usluge
-MMCC d.o.o. Sarajevo
-TZI-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
-BAHEN- GRADNJA d.o.o. Sarajevo
-DAYTON EXPORT IMPORT d.o.o Sarajevo
-BOROVO d.o.o. Sarajevo
-BROTIS d.o.o. Čitluk
-MESSER MOSTAR PLIN d.o.o.
-BREGAVA d.d.
-HERCEGOVINA PRODUKT d.o.o.
-CROAUTO d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-KIA C.J.I. BH d.o.o. Sarajevo
-CT Computers BA Društvo sa ograničenom odgovornošću za računarsku
opremu Sarajevo
-PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo
-GRATEKS d.o.o. Sarajevo
-ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo
-FRANCK d.o.o. Sarajevo
-MURAI-KOMERC d.o.o. Vogošća
-AVANTI d.o.o. Sarajevo
-BROJLER d.o.o. Sarajevo
-OKI d.o.o. Sarajevo
-BOGER d.o.o. Sarajevo
-GP PUT d.d. Sarajevo
-VOLKSWAGEN SARAJEVO d.o.o. Vogošća
-ABC-1968 d.o.o. Sarajevo
-MASTERLINE d.o.o. Sarajevo
-VALM d.o.o. Sarajevo
-KLIMAVENT d.d. Sarajevo
-PROVEN Društvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o. Sarajevo
-RAJZ d.o.o. Sarajevo
-BRAJLOVIĆ d.o.o. Sarajevo
-OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo
-KONKRIT d.o.o. Sarajevo
-WURTH BH d.o.o. Sarajevo
-HARYSCO d.o.o. Sarajevo
-TIMPOS d.o.o. Sarajevo
-Javna ustanova Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Sarajevo
-AVIO EXPRESS d.o.o. Sarajevo
-SISTEMATIK d.o.o. Sarajevo
-HIDRIA BH d.o.o. Sarajevo
-CV PRODUCT d.o.o. Sarajevo
-ITALGROUP d.o.o. Sarajevo
-INTERCAMP d.o.o. Sarajevo
-SPC RONDO d.o.o.
-BARE COMMERCE d.o.o.
-IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Export - import Mostar
-INEL-MED d.o.o. društvo za trgovinu, usluge i zastupanje export-import
-DITRX d.o.o. export - import
-JELIĆ AUTO d.o.o.
-ĐEKA PRIJEVOZ d.o.o.
-AB NERETVA d.o.o.
-DEKORATIVA TIP d.d.
-UNISGAL dd društvo za proizvodnju i promet hemikalija i galvansko-hemijsku
zaštitu metala
-EX BONACA d.o.o.
-H.P. INVESTING d.o.o. Mostar
-VODOVOD društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
-Ustanova DOM ZDRAVLJA STOLAC
-BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu
-TRGOPRODUKT d.o.o.
-PROMINVEST d.o.o.
-GRANUM d.o.o.
-HETMOS MOSTAR-HOTELI d.d. za ugostiteljstvo i turizam
-AUTO CENTAR BORAS d.o.o.
-RAMA dom zdravlja
-ELEKTRO MONT d.o.o. društvo za trgovinu i elektroinstalacije
-DALEKOVOD d.o.o.
-HOTEL SUNCE d.o.o.
-ERO hotel d.o.o.
-EUROLEASING d.d.
-NERETVANAC d.o.o. Neum
-GUMA M d.o.o. trgovinsko i uslužno poduzeće
-HERCEGOVINAPROMET d.o.o.
-INTER - INVEST d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge
-JAVNA USTANOVA OPŠTA BOLNICA KONJIC-KONJIC
-HETA d.o.o. Sarajevo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-SABOSS d.o.o. Sarajevo
-HODŽEKS d.o.o. Ilijaš
-KPMG B-H d.o.o. Sarajevo
-JP TVSA d.o.o. Sarajevo
-ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo
-TEHNOMERC d.o.o Sarajevo
-AIDA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-DIVEL d.o.o. Sarajevo
-ALU-CO d.o.o. Sarajevo
-HIDRO - TERMO CENTAR d.o.o. Sarajevo
-ZANE BH d.o.o. Sarajevo
-FEB d.d. Sarajevo
-SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA d.d. Sarajevo
-RIKET d.o.o. Sarajevo
-KAMEKS d.o.o. Sarajevo
-HOLDING PREDUZEĆE PUTEVI BIH DIONIČKO DRUŠTVO SA POTPUNOM
ODGOVORNOŠĆU (p.o.) - SARAJEVO
-LIŠĆEVICA-PROMET d.o.o. Ilijaš
-OPEN BROADCAST NETWORK d.d. Sarajevo
-MERKANTILE d.o.o. Sarajevo
-ENERGOINVEST-ARMATURE d.o.o. Sarajevo u likvidaciji
-ASA RENT d.o.o. Sarajevo
-FIST d.o.o. Sarajevo
-UNIS-FAGAS d.o.o. Sarajevo
-GRAND HOTEL BRISTOL d.o.o. Sarajevo
-UNIS TOURS d.d. Sarajevo
-SKAPI d.o.o. Sarajevo
-PRAKTIK d.o.o. Sarajevo
-EKOMETAL doo Sarajevo
-BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVO
-UNIS-UTL d.o.o. Vogošća
-DTS- ŠPED d.o.o. Sarajevo
-PROJEKT d.d. u mješovitoj svojini sa p.o. Sarajevo
-PRINTEX d.o.o. Sarajevo
-MISIR d.o.o.
-KONSTRUKTOR - NERETVA d.o.o.
-UNIKOMERC d.o.o.
-CROATIA-REMONT d.d.
-REBAC - ŠPED d.o.o.
-KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split, Predstavništvo Mostar
-GRACE TRAVEL d.o.o.
-ANTONIO COMMERCE d.o.o.
-BIOKOMERC d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-RMP FRIGO d.o.o.
-GRADINA dd
-KARAKA PROMET d.o.o.
-KONJIC-KARTON d.o.o.
-SANEL - ŠPED d.o.o. privredno društvo za prevoz, trgovinu i usluge
-LAMINA d.o.o.
-MARKBENZ d.o.o.
-DRVO PRERADA d.o.o.
-DRVOEXPORT d.o.o.
-GENEL d.o.o. Mostar
-SUR TEC-EUROSJAJ d.o.o.
-DACA COMMERCE d.o.o.
-VALBIH d.o.o. za proizvodnju , promet, zastupanje , export-import
-MANEDRA-COMPANY d.o.o.
-AUTOPREVOZ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ d.o.o.
-AUTOPREVOZ-BUS d. d. Mostar
-AMITEA d.o.o. za građevinarstvo,trgovinu i uslužne djelatnosti
-RADIĆ d.o.o. trgovinsko poduzeće
-JERKOVIĆ d.o.o.
-INTERNATIONAL doo
-GAPA d.o.o. za trgovinu i usluge
-NIDA d.o.o.
-AVA COM GROUP d.o.o.
-MARECO d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-HOTELI ILIDŽA d.d. Ilidža
-BOSNALIJEK d.d.
-MS & WOOD d.d. Sarajevo
-MHTTP BRISTOL d.d. Sarajevo
-HIDROMONTAŽA dd Sarajevo
-BAMCARD d.d. Sarajevo
-UNIS UniData d.d. Sarajevo
-HIT COLOSEUM d.o.o. Sarajevo
-Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Sarajevo
-COMACO TRADING d.o.o.Sarajevo
-ASPEK d.o.o. Sarajevo
-F-AUTOCENTAR d.o.o. Sarajevo
-BOSMAL d.o.o. Sarajevo
-HOUSE MILOS d.o.o. Ilidža
-BERG d.o.o. Sarajevo
-HING d.o.o. Sarajevo
-DEDAJIĆ d.o.o. Sarajevo
-KNJIŽARSTVO-MASLEŠA d.d. Sarajevo
-EUROGUMA d.o.o. Sarajevo
-KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo
-VEPLAST d.o.o. Sarajevo
-PZ TRASER d.d. Sarajevo
-EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
-MONA d.o.o. Sarajevo
-PRIMUS-DESIGN d.o.o. Sarajevo
-MBA - CENTAR d.o.o. Sarajevo
-INA BH, trgovina naftnim derivatima i tekućim plinom, dioničarsko društvo
Sarajevo
-KUVET d.o.o Sarajevo
-OBRASCI I NASTAVNA SREDSTVA d.d. Sarajevo
-MEDICHEM d.o.o. Sarajevo
-ASBIS d.o.o.
-I.P. SVJETLOST d.d.
-INFORMATIVNI CENTAR MIR MEĐUGORJE d.o.o.
-ČULE PROMET d.o.o. Mostar
-TEKSTILPROMET d.o.o
-PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk
-ACCOM HERC d.o.o.
-PETICA PLUS Društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik
-JADRAN - PROMET d.o.o. Neum
-ICOM NS trgovinsko, proizvodno i uslužno poduzeće
-ELTING d.o.o.
-H.T.P. NEUM d.o.o.
-MEDIPROM d.o.o. Mostar
-RTM-TV 1 d.o.o.
-SOKO AIR dioničko društvo Mostar
-BOND INVEST d.o.o. za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim
papirima
-ZEC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam
-INTERKOMERC doo
-Javna ustanova RMC Dr Safet Mujić O.SOL.O.Mostar
-AGROPLOD p.o. poljoprivredna zadruga
-VEREM d.o.o. društvo za proizvodnju rezane građe i impregnaciju drveta
-KALA - KOMERC d.o.o.
-MOSTAR BUS d.o.o. za javni gradski prijevoz putnika
-HABITUS d.o.o. za trgovinu
-SALUS - HOTEL STELLA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
-ECCON-INŽINJERING d.o.o.
-PRODUKCIA d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import
-USTANOVA - DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA
-MMO-COMMERCE d.o.o.
-Ustanova za predškolski odgoj i socijalnu skrb Majčino selo Čitluk
-DOM ZDRAVLJA ČITLUK
-KANILA d.o.o. za trgovinu i usluge
-LIGNUM d.o.o.
-ZENIT- BRO d.o.o. hotelsko turističko društvo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-ELITA PRVA Društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo
-MBI DEVELOPMENT d.o.o. Sarajevo
-Društvo za upravljanje fondovima MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o.
Sarajevo
-ALJAZEERA BALKANS d.o.o. Sarajevo
-IN Društvo za projektovanje, inžinjering i građevinarstvo d.o.o. Sarajevo
-PETROLINVEST d.d.Sarajevo
-INEL d.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge
-ĆIĆAK d.o.o. privatno poduzeće za proizvodnju, trgovinu i turizam
-RFK VALJČIĆ d.d. Konjic
-PALAS d.o.o. Sarajevo
-TAPETAR DD za tapetarsko - dekoraterske radove Sarajevo
-JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
-KJKP TRŽNICE-PIJACE d.o.o. Sarajevo
-JP MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA - AERODROM MOSTAR d.o.o.
-PAŽIN d.o.o.
-R U Ž A d.o.o.
-ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. za pružanje tehničkih usluga u području zaštite i
drugih usluga
-ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO d.d.
-EUROSAN d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo export-import
-RMC Dr.SAFET MUJIĆ OOUR DOM ZDRAVLJA PROZOR-ŠĆIPE
-PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR d.d.
-ZVEČEVO-LASTA d.d. tvornica keksa i vafla
-TURIST BEST d.d. privredno društvo za ishranu, ugostiteljstvo i turizam
-DURAKOVIĆ d.o.o. preduzeće za građevinarstvo, trgovinu, export - import i
usluge
-VELMOS d.d. Mostar
-VELMOS COMPANY d.d.
-PTP HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar
-ALUMINIJ d.d.
-UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d.
-RADOBOLJA privredna jedinica kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa
-Brokerska kuća FIMA International d.o.o. Sarajevo Društvo za poslovanje s
vrijednosnicama
-V & M COMMERCE d.o.o.
-AUMENTO d.o.o. Sarajevo
-MONDO-COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-PRETIS d.d. Vogošća
-INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE d.d. Sarajevo
-ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo
-STUDIO-MODERNA d.o.o. Sarajevo
-PROMET d.d. Sarajevo
-MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo-Ilidža
-LIKVAL d.o.o. Sarajevo
-BOSNA AUTO d.d. Sarajevo
-SK Tradeing d.o.o. Sarajevo
-REVIJE PRESS d.o.o Sarajevo
-DALLAS BH d.o.o. Sarajevo-Ilidža
-BOSNIAN BEECH LINE d.o.o. Sarajevo
-DRVODOM d.o.o. Sarajevo
-Javna ustanova Regionalni medicinski centar Dr. Safet Mujić sa O.SOL.O.
Organizaciona jedinica Dom
-VINA ZADRO d.o.o. Čapljina
-DOM ZDRAVLJA MOSTAR
-GRANITMONT d.d. za obradu i ugradnju granita i ostalog kamena, unutrašnju i
vanjsku trgovinu
-VITA VI d.o.o. Gabela Polje - Čapljina
-MARAL d.o.o.
-KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-UNIONIZGRADNJA-SIP d.d. Sarajevo
-FARING d.o.o. Sarajevo
-KABLOVSKA TELEVIZIJA HS d.o.o. Sarajevo
-TRGOVINSKO DRUŠTVO MARKETI d.d. Sarajevo
-DINA p.z.u.-apoteka Sarajevo
-BELLISSIMA d.o.o. Sarajevo
-AZEL d.o.o. Sarajevo
-TURSKO - BOSANSKI SARAJEVO KOLEDŽ, SARAJEVO
-ENERGOINVEST-IMQ d.o.o. Sarajevo
-LAGERMAX AED Bosna i Hercegovina d.o.o. Sarajevo
-ENERGOINVEST-RTC-AMT d.o.o. Sarajevo
-MARTIMEX d.o.o. Sarajevo
-AUTOAGENT d.o.o. Sarajevo
-KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo
-SUCCESSO d.o.o. Sarajevo
-INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
-SOFA d.o.o.
-SCHACHERMAYER doo Sarajevo
-ENERGOINVEST-LIVNICA d.j.l. Sarajevo
-ELTMAN TRADE-HOTEL ALEM d.o.o. Sarajevo
-AVDIĆ d.o.o. Sarajevo
-LASER d.o.o. Sarajevo
-TERRA BiH d.o.o. Sarajevo
-SOKO-TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d.
-STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU
-LUPRIV LJEKARNE Mostar
-SOKO ZRAKOPLOVSTVO d.d.
-GRANIT d.d. Jablanica - u stečaju
-SOKO HELIKOPTERI d.d.
-HANDY & CO d.o.o. za trgovinu i usluge
-VOĆE GOLD d.o.o.
-ARMATURE d.o.o.
-KONJICTRANS d.d. društvo za prevoz putnika i roba
-ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk
-DELTA SECURITY d.o.o.
-Privredno društvo IGMAN d.d. Konjic
-FIP agencija d.d.
-MON d.o.o.
-ANNA MARIJA d.o.o.
-UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar
-METALINVEST Co d.o.o.
-ŠUMARSTVO PRENJ d.d.
-OBLO-COMMERCE d.o.o. društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge
-KRISTAL - KOMERC d.o.o.
-TP JABLANKA d.d. Jablanica
-JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAPLJINA d.o.o.
-INTRADE - ENERGIJA d.o.o. Sarajevo
-ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE d.d. javno poduzeće
-FIDAN d.o.o. Sarajevo
-GPA BOSNIA Društvo za razvoj stanogradnje d.o.o. Sarajevo
-MELTAL d.o.o. Sarajevo
-OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo
-FINKON d.o.o. Sarajevo
-ASA ŠPED d.o.o.Sarajevo
-KOLBA d.o.o. Sarajevo
-ZLATAR d.d. Sarajevo u stečaju
-SENSO MIKRO d.o.o. Sarajevo
-MALIŠIĆ MP d.o.o.
-MAKSUMIĆ-KOMERC d.o.o. trgovačko-ugostiteljsko društvo
-GMK MONTAŽA d.o.o.
-FENIX & CO d.o.o. društvo za proizvodnju i trgovinu
-MERKUR d.d. Sarajevo
-DALMATA d.o.o. export-import , trgovina, ugostiteljstvo
-RIBA NERETVA d.d. Konjic
-MEGACO d.o.o.
-EUROCOMPANY 99 d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-GRANOFF d.o.o. Sarajevo
-DOLET Privredno društvo za obuku vozaća, registraciju vozila, trgovinu i usluge
d.o.o. Hadžići
-METALNI PROFILI d.o.o. Sarajevo
-CONVERT d.o.o. Sarajevo
-TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA d.o.o. Sarajevo
-Mechel Service Stahlhandel VETING d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Sarajevo
-HYDRO-METAL Društvo za projektovanje, inžinjering, proizvodnju mašina i
opreme za tretman voda i čel
-SACOM d.o.o Sarajevo
-EUROHAUS berzno-posrednička kuća d.o.o. Sarajevo
-SERDA d.o.o. Sarajevo
-MELLAIN d.o.o. Sarajevo
-DIRECT MEDIA d.o.o. Sarajevo
-AVON COSMETICS BiH d.o.o. Sarajevo
-BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo
-MERCATOR BH d.o.o. Sarajevo
-SKUTER društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
-AHAETI d.o.o.
-GEN d.o.o. Sarajevo
-GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
-LULUTONG d.o.o. Sarajevo
-CBSinvest d.o.o. Sarajevo
-RUDIS BH d.o.o. Sarajevo
-ŠIMCI d.o.o. Sarajevo
-DOTIČNI d.o.o. Sarajevo
-INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU - INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
SARAJEVO
-MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo
-ECOTIME d.o.o. Sarajevo
-RECRO-NET d.o.o Sarajevo
-ORGANIKA BH d.o.o. Sarajevo
-PARKOVI p.o. javno poduzeće
-VALTEC HB d.o.o.
-PROMEX d.o.o. Čapljina
-JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.d. Konjic
-STAKLENICI d.d.
-JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d./PUBLIC ENTERPRISE
CROATIAN TELECOM JSC
-HRVATSKA POŠTA d.o.o.
-PROMARK d.o.o.
-ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar
-B&B-NEW LOOK d.o.o. Mostar
-ESO- PROMET d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ŠTANCOVANI DIJELOVI d.d.
-J.K.P. VODOGRAD d.o.o. Prozor-Rama
-OBALA GRUPA d.o.o.
-HEPOK d.d.
-JKP ENERGETIKA d.o.o. Konjic
-HERMETIČKI KOMPRESORI d.o.o. Mostar
-G A Z d.o.o.
-UNEVIT d.d. trgovačko preduzeće, p.o.
-KOMPAS MEĐUGORJE d.d. turističko ugostiteljsko društvo
-OIL MEĐUGORJE d.o.o.
-JABLANICA javno komunalno preduzeće d.d.
-AUTO - START d.o.o. za trgovinu i usluge
-PROJEKTANT d.d.
-ZLATKA VUKOVIĆ d.d. modna konfekcija
-ENFANTS d.o.o.
-INEO d.o.o. Čapljina
-REBAC - BENZ d.o.o.
-REVITA PLANT BUNA d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-P. TRADE d.o.o. Sarajevo
-ORACLE BH d.o.o. Sarajevo
-GRID BH d.o.o. Sarajevo
-RAIFFEISEN LEASING d.o.o. Sarajevo
-F.S. EUROTRADING d.o.o. Sarajevo
-KGI-KONSTRUKT d.o.o. Sarajevo
-UJEDINJENI MEDIJI d.o.o. Sarajevo
-SENIGOR d.o.o. Sarajevo
-CASEVAL Društvo za usluge, trgovinu, export-import d.o.o. Sarajevo
-KRUG d.o.o. Sarajevo
-KONZUM d.o.o. Sarajevo
-IMTEC d.o.o. Sarajevo
-MIRBERGRAF d.o.o. Sarajevo
-Be Be d.o.o. Sarajevo
-ALUKOENIGSTAHL d.o.o. Sarajevo
-SALIHOVIĆ d.o.o. Sarajevo
-TVORNICA OPEKE d.o.o. Sarajevo
-PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o. Breza
-INTERINVEST d.o.o. Sarajevo
-avaz-roto press d.o.o. Sarajevo
-SCHMITZ CARGOBULL d.o.o. Sarajevo
-BAYER d.o.o. Sarajevo
-NEXE d.o.o. Sarajevo
-BOOC d.o.o. Sarajevo
-EUROPAPIER-HERCEGTISAK d.o.o. Široki Brijeg
-HKB net d.o.o. Sarajevo
-TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo
-AVS INFORMACIJE d.o.o. Sarajevo
-AGREGATI I BETONI PUT d.o.o. Sarajevo
-PBH TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo
-EVERET d.o.o. Sarajevo
-VAILLANT d.o.o. Sarajevo
-ELECTRA d.o.o. Sarajevo
-TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED BH d.o.o. Sarajevo
-POTOCI BENZ d.o.o.
-APOTEKA STARI GRAD zdravstvena ustanova
-ČVRSNICA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO PREDUZEĆE d.d.
-EUROSERVIS d.o.o.
-OIL - AC d.o.o.
-ALARM GROSS d.o.o.
-ZFA d.o.o.
-AUTO NUIĆ d.o.o.
-Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar
-MACOT SOL d.o.o. Mostar
-STRABAG d.o.o. za građevinske poslove
-TELEPLUS d.o.o.
-KODEKS d.o.o. Sarajevo
-CONFIG d.o.o.
-HERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o.
-SOKO bravarsko limarsko d.d.
-IMBREX d.o.o.
-OMEGA PANELI d.o.o.
-ZINKTEKNIK BOSNIA d.o.o.
-MEGA-MARKT d.o.o.
-DNEVNI LIST d.o.o.
-NEKRETNINE d.o.o.
-HOTEL BROTNJO Ugostiteljstvo i turizam, dioničko društvo
-D Ž I D A d.o.o.
-AUTO LIJANOVIĆI d.o.o.
-Andrea & Co d.o.o.
-FRUTA VERONA d.o.o. za trgovinu i zastupanje
-FE - AL d.o.o. Tvornica za preradu aluminija
-ZK OFFICE d.o.o.
-EZPADA d.o.o. Mostar
-BRAMIR d.o.o. Mostar
-PRO-PLASTIK d.o.o.
-GRAEWE TADIV d.o.o. za preradu metala
-VELNET d.o.o. Privredno trgovačko društvo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-MilkoS d.d. Sarajevo
-BENEFIT d.o.o. Sarajevo
-MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo
-FEI MA d.o.o. Sarajevo
-SJEMECOP d.o.o. Sarajevo
-AKT. ONLINE d.o.o. Sarajevo
-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
-DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.o.o. Sarajevo
-UCL Nekretnine d.o.o.
-PRVI MEDIJSKI PROSTOR d.o.o. Sarajevo
-BALCANICA d.o.o. Sarajevo
-RTV BA d.o.o. Sarajevo
-VERMONT d.o.o. Sarajevo
-KEUNE ADRIJA d.o.o. Sarajevo
-AIRABA d.d. Sarajevo
-Barlan B-H d.o.o. Hadžići
-BLOK d.o.o. Sarajevo
-BOSNET GROUP d.o.o. Sarajevo
-STROPING d.o.o. Sarajevo
-HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo
-FLOORING d.o.o. Sarajevo
-MUJANIĆ d.o.o. Sarajevo
-GDi Gisdata d.o.o. Sarajevo
-NLB Leasing d.o.o. Sarajevo
-SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo
-TRASA d.o.o. Sarajevo
-DELOITTE ADVISORY SERVICES d.o.o. Sarajevo
-TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo
-MOA line d.o.o. Sarajevo
-GORMI DRVO d.o.o. Sarajevo
-R. TIME d.o.o. Sarajevo
-EMA-Konjuh International Društvo za trgovinu, usluge i konsalting d.o.o.
Sarajevo
-SUPER-NOVA d.d. Mostar
-BIOSPHERA d.o.o. trgovački centar
-MAKART HOTELI d.o.o.
-ČOMBE-ŠPED d.o.o.
-A M A I M S d.o.o.
-FUTURA LINE d.o.o. za marketing, turizam i posredovanje
-AGRAMSERVIS d.o.o.
-MELCOM d.o.o.
-JAVNO PREDUZEĆE KOMOS d.d.
-UBORAK d.d. javno preduzeće
-SAN MARCO DT BH d.o.o.
-NERETVA GRADNJA d.o.o.
-K-SPV d.o.o. Sarajevo
-KOMUNALNO d.o.o. javno preduzeće
-LAV SIMBOLIX društvo sa ograničenom odgovornošću Čapljina
-AB Investicije d.o.o. za promet nekretninama
-MANDI-CO d.o.o.
-ADRIA HISHTIL-RASADNIK d.o.o. uzgoj mladog bilja
-JAVNO PREDUZEĆE DEPONIJA d.o.o.
-Agencija Arenta društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u
osiguranje Mostar
-GRANMIR & CO d.o.o.
-Društvo za zastupanje u osiguranju MO-PROMET d.o.o. Mostar
-FLAR d.o.o.
-MOBY PLUS d.o.o.
-FERRO MO d.o.o.
-AGROFRUCTUS d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju
-ALU PROTECT d.o.o. za zaštitu aluminijskih profila
-SATELIT-PLUS d.o.o. Čitluk
-IPON NEKRETNINE d.o.o.
-TOBACCO PRESS d.o.o.
-PREMIER SPORT društvo sa ograničenom odgovornošću Čitluk
-BARPROM-TRGOVINA d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-M&H COMPANY d.o.o. Sarajevo
-JAMI d.o.o Sarajevo
-ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo
-WOLF THEISS d.o.o. Sarajevo
-PROFIN-INVEST d.o.o. Sarajevo
-ZHANG d.o.o. Sarajevo
-BABA FILM d.o.o. Sarajevo
-ARGETA d.o.o. Sarajevo-Hadžići
-G.M.T. Transport d.o.o. Gračanica
-INTESA SANPAOLO CARD BH Društvo sa ograničenom odgovornošću za
poslovanje sa novčanim karticama
-Zdravstvena ustanova Lječilište Banja - Terme - Ilidža
-ECP d.o.o.Sarajevo
-SECURITAS BH d.o.o. Sarajevo
-URGENT d.o.o. Sarajevo
-ENERGOPLAN d.o.o. Sarajevo
-UniCredit Leasing d.o.o.
-ISS FACILITY SERVICES Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i
čišćenje Sarajevo
-T3 d.o.o. Sarajevo
-CEMEX BH d.o.o. za proizvodnju i prodaju građevinskih materijala
-ADOLADO društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Sarajevo
-KEMOPROM društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-BBI Real Estate d.o.o. za nekretnine Sarajevo
-GRAWE NEKRETNINE društvo sa ograničenom odgovornošću za promet
nekretninama Sarajevo
-ASA ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo
-VIPOX brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Sarajevo
-DRVOSJEČA d.o.o. Sarajevo
-ANDORA d.o.o. Sarajevo
-Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa
ograničenom odgovornošću Mostar
-STEG d.o.o. Mostar
-SPORT PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za igre i sreću
-ENERGTEK HERZ d.o.o. Široki Brijeg
-AGRAMINVEST d.o.o. Mostar
-WESTING d.o.o. Mostar
-LIQUI MOLY d.o.o.
-GUMA X d.o.o. Mostar
-BARIT d.o.o. Kreševo
-SIROVINAMETAL d.o.o., Bugojno
-STANDARD - EM d.o.o.
-MAKS d.o.o.Vitez
-JAJCE ALLOY WHEELS d.o.o.
-RUDNICI GIPSA d.d.
-TRAVNIK-TRANS d.o.o. za prevoz i usluge
-ECOTOK d.o.o.
-BILJAKA - TRANS d.o.o. za međunarodni i unutarnji promet
-PHARMAMED d.o.o.
-BANJA KISELJAK-HOTEL DALMACIJA D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU
DJELATNOST KISELJAK
-UNIVERZAL UVOZ-IZVOZ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-LAŠVA KOMERC d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, transport i usluge,
proizvodnju i ugostiteljstv
-BRANEX d.o.o. Busovača
-EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo
-ART COMPANY d.o.o. Kiseljak
-EXPO TRADE d.o.o. Kiseljak
-BEST d.o.o.
-ŠAKIĆ-PROMET d.o.o. Kiseljak
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-PRVI FAKTOR d.o.o. Sarajevo
-MARKET PIK 5 d.o.o. Sarajevo
-TDS d.o.o. Sarajevo
-SARAJEVO-FARM d.o.o. za ekonomsko-tehnološki i trgovinski konsalting
Sarajevo
-MASTER-H Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-DRVOPRERADA d.o.o. Hadžići
-BLAŽIČ-RUBNE TRAKE d.o.o. Sarajevo
-COMBIS d.o.o. Sarajevo
-RAIFFEISEN S.A.C. d.o.o. Sarajevo
-DOLCHE d.o.o. Sarajevo
-COMP-IT d.o.o. Sarajevo
-BHSERVIS d.o.o. Sarajevo
-Fonlider Plus d.o.o. Sarajevo
-AB-LINE Društvo za trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo
-ASA ALEASING d.o.o. Sarajevo
-PLANET OBUĆA d.o.o. Sarajevo
-dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo
-DOBRA KNJIGA d.o.o. Sarajevo
-Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo
-A-SPV d.o.o. Sarajevo
-E-SPV d.o.o. Sarajevo
-S-SPV d.o.o. Sarajevo
-HERPAL d.o.o. Sarajevo
-Volvo d.o.o. Sarajevo
-Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo
-Microsoft Bosna i Hercegovina d.o.o. Sarajevo
-N.G.A. d.o.o. Sarajevo
-INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
-GENENA d.o.o. Sarajevo
-ISTRABENZ PLINI plinovi i plinske tehnologije d.o.o. Breza
-Cisco Systems Internetworking d.o.o. Sarajevo
-KING ICT d.o.o. Sarajevo
-CARLSBERG BH d.o.o. Sarajevo
-NIKAČEVIĆ d.o.o. Kiseljak
-SUČIĆ - COMMERCE d.o.o. trgovinsko ugostiteljsko društvo
-JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK p.o.
-HEKO d.o.o. trgovinsko i uslužno društvo
-POLYCOMMERCE d.o.o. proizvodno prometno i uslužno društvo
-GUDELJ d.o.o. Vitez
-JADRO d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-EURODOM d.o.o. Vitez
-BUCOMERC d.o.o. Kiseljak
-MIX-COMPANY d.o.o. Kiseljak
-AUTOSERVIS d.d.
-FIS-ŠPED d.o.o. Vitez
-FIS d.o.o. Vitez
-REAL COMERC d.o.o. Vitez
-BINAS d.d.
-BORAC EXPORT- IMPORT d.d.
-BARIĆ d.o.o. Kiseljak
-EZ d.oo Busovača
-MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo
-ALFA doo
-HORIZONT d.o.o. Vitez
-PROMING d.o.o. društvo za promet i proizvodnju
-KALVARIJA-COP d.o.o. Vitez
-KRAJINA - COMMERCE d.o.o. društvo za prijevoz i trgovinu
-JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, p.o.
-JERRY-TRADE d.o.o. Vitez
-GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK d.d.
-ZOVKO AUTO d.o.o. Žepče
-KRISTAL d.o.o. Vitez
-MEN d.o.o., proizvodno trgovinsko društvo
-OLIP BOSNA doo za proizvodnju i promet
-ŠUMAPLOD d.o.o. Fojnica
-PRIMA - INTER proizvodno - prometno uslužna zadruga
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-Frimeco d.o.o. za proizvodnju, preradu i trgovinu metalima i metalskim
proizvodima Sarajevo
-SANI GRAND CITY d.o.o. Sarajevo
-TUVADRIA društvo sa ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi sa
poslovanjem i upravljanjem Sa
-NOKIA SIEMENS NETWORKS d.o.o. za mrežne sisteme Sarajevo
-CT Retail d.o.o. Sarajevo
-UNIQA Real Estate BH nekretnine d.o.o. Sarajevo
-EBH d.o.o. Sarajevo
-TKK d.o.o. Sarajevo
-Atlas Copco BH Društvo za trgovinu građevinskom i rudarskom opremom d.o.o.
Sarajevo
-SWISSLION-TAKOVO d.o.o. Sarajevo
-NEEX d.o.o. Sarajevo
-TOMING-CONSULTING d.o.o. Sarajevo
-HTL d.o.o. Sarajevo
-EDEKA društvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo
-Asseco SEE d.o.o. Sarajevo
-Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge BAU LI
Sarajevo
-J.u.A. Frischeis društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Visoko
-MOBEL XLS d.o.o. za transport, trgovinu i usluge Kalesija
-ZETA d.o.o. Sarajevo
-CENTROTAX d.o.o. Sarajevo
-FAMOS Adi d.o.o. Sarajevo
-VELBOS ING d.o.o. Sarajevo
-KEMA BH d.o.o. Sarajevo
-FEROELEKTRO DISTRIBUCIJA d.o.o. Sarajevo
-Hewlett-Packard d.o.o. Sarajevo
-RADIN PRINT d.o.o. Sarajevo
-East Milk d.o.o. Sarajevo
-GRADUS d.o.o. Sarajevo
-HYPO Steiermark L.R.C. d.o.o. Sarajevo
-ConnexIT d.o.o. Sarajevo
-GRAĐEVINAR d.o.o.
-METABO d.o.o.
-SETRO d.o.o. Kreševo
-MESNA INDUSTRIJA STANIĆ d.o.o. Kreševo
-BOREAS d.o.o. Kreševo
-TRGOTEN d.o.o. trgovačko društvo
-FEROTOM d.o.o. Kiseljak
-JKP ŠĆONA d.o.o. Fojnica
-ORMAN d.o.o. Kiseljak
-DIONIČKO DRUŠTVO MEDIAPAN BUSOVAČA - U STEČAJU
-ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica
-RRC FOJNICA Fojnica
-EXPORT-IMPORT IVA d.o.o. Vitez
-SIČAJA d.o.o. društvo za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i prijevoz
-GRAKOP d.o.o. Kiseljak
-BAJRA d.o.o.
-UKRAS d.o.o. Vitez
-VITEZ-ŠPED d.o.o. Vitez
-DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KOŽE
-VESNA S doo privredno društvo za proizvodnju promet i ugostiteljstvo
-ŠPICO - PROM d.o.o. uslužno trgovinsko društvo
-HRVATSKA BOLNICA DR. FRA MATO NIKOLIĆ NOVA BILA
-BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo
-MARKOVIĆ d.o.o. Kiseljak
-AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak
-TAMEX d.o.o. Busovača
-KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNO Kreševo
-TERMO ZIEGEL nigma Zatvoreno dioničarsko društvo Busovača
-POŽG d.o.o. Vitez
-FRIZER LAND d.o.o. Vitez
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-AVAKS d.o.o. Sarajevo
-Preduzeće za informisanje i marketing PINK BH COMPANY d.o.o. Sarajevo
-Akademika d.o.o. Sarajevo
-AMA Adriatic d.o.o. Sarajevo
-EURO-IZGRADNJA d.o.o. Kiseljak
-ONER d.o.o. Sarajevo
-POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
-INTERENERGO-Privredno društvo za energetski inženjering d.o.o. Sarajevo
-S-Leasing d.o.o. Sarajevo
-LORENCIC d.o.o. Sarajevo
-SA REAL d.o.o. Sarajevo
-SCP PAPIR Društvo za trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo
-W&P Milos d.o.o. Sarajevo
-MEANDER-INVEST d.o.o. Sarajevo
-BOLGRANO d.o.o. Sarajevo
-Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo
-NATURAL HEALTH Društvo za elektronski-internet marketing, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo
-Messer BH Gas d.o.o. Sarajevo
-UNIBROKER Društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim
papirima Sarajevo
-TUŠ-TRADE d.o.o. Bihać
-Društvo za arhitektonske , inžinjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje i
trgovinu STA - inžinjeri
-EKO TEH d.o.o. Vogošća
-FORUM business center d.o.o. Sarajevo
-GP INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
-GENERAL BROKER Društvo za poslovanje sa vrijednosnim papirima d.o.o.
Sarajevo
-ENERGY TRADING COMPANY d.o.o. Sarajevo
-AEL KOMERC d.o.o. Sarajevo
-EUROHAUS INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
-RESTRUCT d.o.o. Sarajevo
-ČALTEX d.o.o. Kreševo
-REMONTNI ZAVOD TRAVNIK dd
-METALMERC d.o.o. Kiseljak
-BNT HIDRAULIKA d.d.
-GANIK d.o.o. Vitez
-LS COMMERCE d.o.o. Kiseljak
-MERKEZ - OIL d.o.o. Novi Travnik
-OZON d.o.o. proizvodno, uslužno i prometno društvo
-BUBA COMMERCE d.o.o Vitez
-MESO-IMPEX d.o.o. Kiseljak
-BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE d.d.
-JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ABID
LOLIĆ d.o.o. Travnik-B
-MLINPEK-ŽITAR d.d.
-NAŠ DOM d.o.o., Travnik
-AN-PEK d.o.o. Vitez
-OLDING d.o.o. trgovačko društvo
-MARUŠIĆ d.o.o
-AGROCENTAR d.o.o. društvo za proizvodnju promet i trgovinu
-ELKOM d.o.o. Vitez
-ECOS d.o.o. Vitez
-DELIĆ d.o.o. Bugojno
-OVNAK d.o.o. Vitez
-KOMOTIN d.o.o
-BRATSTVO d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
-KONTINENTAL d.o.o. Kiseljak
-ARS d.o.o. privatno trgovinsko proizvodno i uslužno društvo
-BUDEŠ d.o.o.
-SARAJEVSKI KISELJAK d.d.
-KIM TEC d.o.o. Vitez
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-DIMOTEL d.o.o. Posušje
-WIKI d.o.o. Sarajevo
-INTERMERKUR NOVA d.o.o. Sarajevo
-MB FRIGO klima i hlađenje d.o.o. Sarajevo
-Bkin bosanske kompanije za investicije o nekretninama d.o.o. Sarajevo
-Alpiq Energija BH d.o.o.
-UniCredit Broker društvo sa ograničenom odgovornošću za brokerske poslove
u osiguranju, Sarajevo
-KODESA d.o.o. Sarajevo
-BETA INVESTMENT, finansijsko društvo, d.o.o. Sarajevo
-AGradnja d.o.o. Sarajevo
-24 VIP Logistics Services d.o.o. za transportne usluge i trgovinu Sarajevo
-STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo
-JP OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA d.o.o. Sarajevo
-SUNCE MEDICAL d.o.o. Sarajevo
-TRENDesign d.o.o. Sarajevo
-RL Assistance Member of Raiffeisen Group d.o.o. Društvo za zastupanje u
osiguranju Sarajevo
-INTERPROMET d.o.o. Vitez
-w&p Milos Kamen-Beton d.o.o.
-RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce
-GRAND-MS d.o.o. Vitez
-J.W.C. BOSWOOD Co d.o.o. Bilalovac - Kiseljak
-BOGNER EDELSTAHL d.o.o. Vitez
-PROMO d.o.o. društvo za proizvodnju, montažu i opremanje objekata
-SB FARM d.o.o.
-JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RU GRAČANICA d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje
-TRANSPORTBETON d.o.o. Kiseljak
-PALOČ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
-INOMA d.o.o. Kiseljak
-Prehrambena industrija MLINPEK Otvoreno Dioničko društvo
-PALAVRA d.o.o.za proizvodnju,prijevoz,trgovinu i usluge
-OPĆA BOLNICA JAJCE
-VLAŠIĆ II d.o.o. građevinsko-proizvodno i prometno društvo
-ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
-TOM d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
-MAXIMA d.o.o. Sarajevo
-RIMEKO consulting, engineering d.o.o. Sarajevo
-MEDIT d.o.o. Sarajevo
-BALKAN KAPITAL d.o.o. Sarajevo
-PROMANDS d.o.o Sarajevo
-OSIJEK-KOTEKS d.o.o. Sarajevo
-Društvo za posredovanje i prodaju vrijednosnih papira ASA BROKERS d.o.o.
Sarajevo
-HB Trade d.o.o. Sarajevo
-MK & UDOBNOST d.o.o. Sarajevo
-QuattroAssistance Društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo
-A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo
-New Yorker BH d.o.o. Sarajevo
-GRAND 99 d.o.o. društvo za proizvodnju, promet i usluge
-EKO-COMMERCE d.o.o. Busovača
-UNIS-MIB-UNIS-MATIC d.d.
-POLJORAD d.o.o.
-BUGOJNOPROMET d.d.
-SALVIS-TRANS d.o.o. Kiseljak
-BNT HOLDING d.d.
-VUJEVIĆ COMPANY d.o.o. Vitez
-GRADSKA LJEKARNA J.P.
-BOJANIĆ d.o.o. Jajce
-KOMAR - TVORNICA GIPSA z.d.d. Donji Vakuf
-BNT TOPLANA d.d. - U STEČAJU
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-mBox d.o.o. Sarajevo
-SIDRO PLUS društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Sarajevo
-FORTIN d.o.o. Tešanj
-TEF d.o.o. Sarajevo
-GEN-I d.o.o. Sarajevo
-HOTEL SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
-Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika SUNCE-AGRAM Sarajevo
-BONACO d.o.o. Sarajevo
-AVTERA BH d.o.o. Sarajevo
-WILSON Društvo za kupovinu , prodaju , iznajmljivanje , promet i upravljanje
nekretninama d.o.o.
-VISOKOŠKOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITETINTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
-Repower Adria d.o.o.
-K7 INVEST BH d.o.o. Sarajevo
-INDUSTRIJA ADRIA društvo sa ograničenom odgovornošću
-Društvo AMADEUS JEANS d.o.o. Sarajevo
-ENERGONOVA društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i
proizvodnju hidroelektrične e
-UNIVERZITET SARAJEVO SCHOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (UNIVERZITET SARAJEVSKA ŠKOLA ZA NAUKU I TEHN
-ASA FINANCE dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting d.d.
Sarajevo
-MOBIS-electronic SERVISNI CENTAR, društvo sa ograničenom odgovornošću za
popravak i održavanje elekt
-IGEPA bh društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i zastupanje,
Sarajevo
-UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža
-MACK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE društvo sa ograničenom odgovornošću za
računalne djelatnosti Sarajevo
-GlaxoSmithKline društvo za zastupanje i posredovanje d.o.o. Sarajevo
-OBNOVA GRADNJA d.o.o. Sarajevo
-CARAT PLUS društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-VLAŠIĆ d.o.o. poljoprivredno društvo
-VLAŠIĆ d.o.o. sportsko rekreacioni centar
-B.F.M. d.o.o. društvo za proizvodnju kožne obuće i galanterije
-TURBO-PROM d.o.o., Novi Travnik
-AUTO-COMMERCE d.o.o.
-LIMPRODUKT d.o.o. Kreševo
-Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
-B-M COMMERCE d.o.o. Kiseljak
-ROSE - WOOD doo
-MARCAFFE d.o.o.
-ŠEDINAC - LAB d.o.o.
-KARADŽA - TRADE - KAŠMIR d.o.o.
-MGM d.o.o. uslužno trgovinsko društvo
-MI-COMMERCE d.o.o. privatno društvo
-SARAJ-KOMERC d.o.o. proizvodno uslužno društvo
-ŠIPADVRANICA DD
-INPOKOMERC d.d.
-TRGOVINA BORAC d.d. privredno društvo
-HOTEL VITEZ d.o.o. Vitez
-BUPLAST d.d.
-SLOVENKA d.d. modna konfekcija
-VITEZLIJEK d.o.o. Vitez
-Javna ustanova Dom zdravlja Kreševo s potpunom odgovornošću
-WENDL-EXPORT-IMPORT d.o.o. proizvodno prometno društvo
-BAJRIĆ d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-GREENLINE društvo za inžinjering, proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo -DIGITALIS d.o.o.
-KAP d.o.o. Sarajevo
-SBA Communications d.o.o. Sarajevo
-STOCK BH društvo sa ograničenom odgovornošću - STOCK BH limited liability
company
-CONNECTA društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, trgovinu i
usluge Sarajevo
-EOL PETROL društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo
-LUXOR furniture društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge,
promet i transport Saraj
-JYSK d.o.o. društvo za uvoz i trgovinu Sarajevo
-Servus Integratio & Maintenance Services društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
-GAUDI d.o.o. za turizam i konsultantske usluge
-JP LOKOM d.o.o. Sarajevo
-METAL-EXPORT-UPRAVITELJ, društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-EUROM TOYS BH d.o.o. Bihać
-FRUTIS društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-VERSO d.o.o. Sarajevo
-Unex Media d.o.o. Sarajevo
-P3RSONAL d.o.o. Sarajevo
-ROCHE d.o.o. farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company
-BA Tours Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o.
Sarajevo
-BROKERS TEAM brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Sarajevo
-BRAMS društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-Zadruga opšte namjene Kooperant sa potpunom odgovornošću Trnovo
-BH RECYCLING d.o.o. SARAJEVO
-GUMA PRO trgovinsko i uslužno preduzeće d.o.o. Sarajevo
-Alvogen Pharma d.o.o.
-BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo
-MAAS AGENCY d.o.o. za zastupanje u osiguranju Sarajevo
-DIGITARIJA društvo za usluge i savjetovanje u informatici d.o.o. Sarajevo
-TRADELLI d.o.o. Kiseljak
-LEVIST d.o.o. Vitez
-JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin
-LADAN d.o.o. Jajce
-BEŠO d.o.o. Vitez
-TISATURIST Ugostiteljsko-turističko dioničko društvo Busovača
-GORICA d.d. Bugojno - u stečaju
-VERAGO d.o.o. Vitez
-MLIN-PRODUKT d.o.o. Kiseljak
-ESKIMO S 2 d.o.o. proizvodno uslužno društvo
-BAR- FLOOR d.o.o. Kiseljak
-GLOBUS-KONFEKCIJA d.d. Kiseljak
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Vitez
-AD-SPEDITION d.o.o. za promet i usluge
-VLAŠIĆ SKI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-TDIZEL d.o.o.
-PALADIJ d.o.o. Vitez
-DOM ZDRAVLJA BUGOJNO javna ustanova
-TVORNICA NAMJEŠTAJA d.o.o.
-TIOIL d.o.o. Stara Bila, Vitez
-SA DAGITIM d.o.o. Kreševo
-LUXOR d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, tvornica stolica
-CM-COSMETIC MARKET d.o.o. Vitez
-ELEKTRO GRUPA d.d.
-JUMA-D d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
-PHARMAMED P.Z.U. APOTEKA p.o. Vitez
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-H.A GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću za promet, trgovinu i usluge -EU-PAL d.o.o. Kiseljak
-INTERSPORT BH d.o.o. trgovina na veliko i malo Sarajevo
-DALLAS ENTERIJER društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
-Javno komunalno preduzeće TRNOVO d.o.o. Trnovo
-Lider press d.o.o.
-AGROFARMA društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo
-MODIANA d.o.o. trgovina na veliko i malo Sarajevo
-MARIĆ & Co Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću - MARIĆ & Co
Law Firm Limited liability co
-HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo
-AWG real estate-nekretnine društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge
d.o.o. Sarajevo
-AL JAZEERA NETWORK d.o.o. Sarajevo
-Društvo za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge METAL & RECYCLING d.o.o.
Tešanj
-NOVA GAMA društvo sa ograničenom odgovornošću - agencija za zaštitu ljudi i
imovine
-Tema Retail BA d.o.o. Sarajevo
-Agencija za zaštitu ljudi i imovine AWG GAMA SIGURNOST d.o.o. Sarajevo
-BUBL SOLARI d.o.o. Sarajevo
-Tom Tailor d.o.o. Sarajevo
-LIFT MODUS d.o.o. Sarajevo
-RL Service, Member of Raiffeisen Group d.o.o. Sarajevo
-Drvo Produkt d.o.o. Ilijaš
-UNIQA Agent društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
Sarajevo
-C.I.A.K. d.o.o. Sarajevo
-S-PREMIUM društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
d.o.o. Sarajevo
-LEADCOM d.o.o. Sarajevo
-IMPORTANNE d.o.o. Sarajevo
-MAX-FIN d.o.o. Sarajevo
-T. W. I. d.o.o. Kiseljak
-B.S.I. d.o.o.
-PORIČNICA d.o.o. društvo za proizvodnju i trgovinu
-Einhell BiH d.o.o. Vitez
-TIBRA PACIFIC d.o.o. Kiseljak
-ŠUME SREDIŠNJE BOSNE/SREDNJOBOSANSKE ŠUME d.o.o. šumsko
gospodarsko/privredno društvo
-MHE-V-I d.o.o. Vitez
-PARADISE d.o.o. za export - import
-T&P d.o.o. Kreševo
-G-TANK d.o.o. Vitez
-METACOMM d.o.o.
-FIS- PROFESSIONAL d.o.o. Vitez
-LIV PROM d.o.o.
-JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA JAJCE
-AQUAREUMAL d.o.o. Fojnica
-JANJ-HOLDING d.d. drvna industrija - u stečaju
-PLINOMATIC d.o.o. Kiseljak
-LAŠVA LIJEK zdravstvena ustanova - ljekarna
-RZG BOSNA METAL d.o.o. Busovača
-NOVA TEKSTIL d.o.o. Sarajevo
-NT FORGING d.o.o.
-M-TIFA d.o.o. Vitez
-KONFEKCIJA BORAC d.d.
-VITALES d.o.o. u stečaju
-STANDARD-TURBE d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-HAO YANG d.o.o. za trgovinu i usluge
-CAPRIOLO Sport Centar d.o.o. Sarajevo
-ENTEA d.o.o. Sarajevo
-GLIESE 581 g d.o.o.
-MoSa Consulting d.o.o. Sarajevo
-OAZA ZDRAVLJA, apoteka
-HERCAUTO d.o.o. Sarajevo
-P PLUS d.o.o.
-FARMA SPREČA d.o.o. Sarajevo
-SARFA d.o.o. Sarajevo
-Evropa Lijek Pharma d.o.o.
-NUCLEUS PHARMA d.o.o.
-HIBCOM d.o.o. Sarajevo
-HiB zulović d.o.o. Sarajevo
-City Boutique hotel d.o.o. Sarajevo
-EUROVEZA d.o.o. Sarajevo
-H&L GROUP d.o.o. Sarajevo
-HENKEL BH d.o.o. Sarajevo
-TURKOIL d.o.o. Sarajevo
-PRIMORJE BH d.o.o. Sarajevo
-PREVENT DIREKT d.o.o. Sarajevo
-CORTIX BL d.o.o. Sarajevo
-MILITARY SHOP d.o.o. Sarajevo
-DOM ZDRAVLJA javna ustanova sa p.o.
-EUROPORIT CORPORATION d.o.o. Vitez
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KISELJAK
-METALING d.o.o. Jajce
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF - USKOPLJE
-GLOBAL INTERNET d.o.o. Novi Travnik
-ERP CONSULTING d.o.o. Sarajevo
-Javna ustanova Dom zdravlja Novi Travnik
-JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA BUGOJNO
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
-BET-LIVE Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Travnik
-KORLEA d.o.o.
-JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA
-PC GRU-DA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ČAJDRO Export-Import d.o.o. Vitez
-SILVER-OST d.o.o. trgovina naftom i naftnim derivatima
-PALETA PLUS Proizvodno prometno društvo d.o.o. Busovača
-ADK d.o.o.
-TRIMGRAD d.o.o.
-VRAN KAMEN društvo sa ograničenom odgovornošću
-DADIĆ PROMET d.o.o., društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge
-THERMO FLUX d.o.o. Jajce
-BH TRIGEMA d.o.o. Busovača
-RAIFFEISEN INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA D.O.O. SARAJEVO -ZADRUGA ZA POMOĆ U POLJOPRIVREDI sa p.o. Fojnica
-STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo
-STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo
-MDG INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo
-BHS NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo
-F-RENT-A-CAR d.o.o. Sarajevo
-BIG d.o.o. Sarajevo
-Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o.
-HEXIM d.o.o. Sarajevo
-DEA GROUP d.o.o. Sarajevo
-COMPANY PEEB d.o.o.
-TOP - TEN d.o.o. trgovinsko proizvodno društvo
-WINTER d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
-BINELA KOMERC d.o.o. Vitez
-M I P d.o.o.
-VIZEN d.o.o. Vitez
-TVORNICA VAPNA KREŠEVO d.o.o. Kreševo
-BOMARK PACKAGING d.o.o. Sarajevo
-BES.CO d.o.o. Sanski Most
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-ZARA BH d.o.o.
-Tally Weijl BH d.o.o.
-STUDIO CITY d.o.o. Sarajevo
-ITD d.o.o. Sarajevo
-TIBEX ROYAL Group d.o.o. Sarajevo
-TUCAKOVIĆ COMMERCE d.o.o. Sarajevo
-BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
-Skyline Electronics d.o.o. Sarajevo
-BIOGRADLIJA d.o.o. Busovača
-ORET d.o.o. Sarajevo
-AUTO KUĆA BUBA d.o.o. Vitez
-Sveučilište/Univerzitet VITEZ Travnik
-ECOVAL d.o.o.
-VETERINARSKA STANICA TURBE d.o.o.
-ART-NET d.o.o. Kiseljak
-MARBO-STONE društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak
-BENETTON NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo - BENETTON REAL ESTATE ltd Sarajevo -KAVAT d.o.o.
-MARITONI d.o.o. Sarajevo
-SAGA ENERGY d.o.o. Sarajevo
-Automotiv design d.o.o. Sarajevo
-KUPI TEHNIKU d.o.o. Sarajevo
-BAS d.o.o. Sarajevo
-Travel house d.o.o. Sarajevo
-CENGIZ INSAAT d.o.o. Sarajevo
-Axpo BH d.o.o.
-Victor Retail I d.o.o. Sarajevo
-AGORA-A d.o.o. Sarajevo
-BIOENERGY d.o.o. Sarajevo
-Deichmann obuća d.o.o. Sarajevo
-Englmayer BH d.o.o. Sarajevo
-TRIAB d.o.o. Sarajevo
-M.B. TRADE d.o.o. Sarajevo
-GBG d.o.o. Sarajevo
-SIDOIL d.o.o. za proizvodnju, preradu, promet i usluge
-VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA javno preduzeće d.o.o. Kalesija
-RUDAR d.o.o.
-TUZLATRANSPORT d.o.o
-RADIUS d.o.o. trgovina ,transport i usluge
-BONY d.o.o.
-METALOTEHNA d.d.
-VLAŠIĆ-GRADNJA d.o.o. Travnik
-JURČEVIĆ d.o.o. Vitez
-EKO-FORMA d.o.o. Bugojno
-L.K.W-SERVIS društvo ograničene odgovornosti Stara Bila-Vitez
-INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
-EXON društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak
-AKSON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-INTER-ENERGO d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-BUBA-TRANS d.o.o. Vitez
-ARC - Projekt d.o.o. Vitez
-PRO ONE d.o.o. Vitez
-Steelmin BH d.o.o. Jajce
-PABS-PLASTIKS d.o.o. Vitez
-BH PLAY Društvo ograničene odgovornosti Kiseljak
-JP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. KISELJAK
-IEP ENERGIJA d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
-GANIK I.D.A. d.o.o. Vitez
-DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
-PIPICO d.o.o., Travnik
-FORTITUDO d.o.o. Travnik
-PREVENT TRAVNIK d.o.o. Travnik
-MASTER FASHION d.o.o. Travnik
-GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-COSMOS-COMMERCE d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, export-import
-TZS EXPORT IMPORT d.o.o Goražde
-TRANSTURIST d.d.
-CENTRALNO GRIJANJE d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla
-ATTP CENTROPREVOZ d.o.o Goražde
-KANTONALNA BOLNICA JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA GORAŽDE
-Javno preduzeće DIREKCIJA ZA IZGRADNJU d.o.o. za inženjering i usluge Tuzla
-ONIPROM d.o.o. Goražde
-ZICOMP d.o.o. za proizvodnju, usluge, vanjski i unutrašnji promet
-MUREX doo za trgovinu,promet i usluge
-TVORNICA ALATA GORAŽDE d.d. Goražde
-EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde
-ENOL Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu
Goražde
-LEPENICA COMPANY d.o.o. Goražde
-MPI MLIN d.d. Ustikolina
-TANJO -TRANS d.o.o. Goražde
-UNIS GINEX d.d. Goražde
-JANJINA d.o.o. Goražde
-JKP Prača d.o.o. Prača
-GORAŽDANSKA TRGOSIROVINA d.o.o. Goražde
-DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA JAVNA USTANOVA GORAŽDE
-ELMAG NACIONAL d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
-DELMOD d.o.o. za trgovinu i usluge
-BEST d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-GRADSKE APOTEKE j.z.u.
-ADEN d.o.o. Živinice
-MODI-ŠPED d.o.o. za međunarodnu špediciju,trgovinu i poslovne usluge
-NIPEX d.o.o. za prozvodnju, trgovinu, promet i usluge
-DOM PENZIONERA javna ustanova
-AES-TRANS d.o.o. za trgovinu, prevoz i usluge
-BJELJEVAC-TOURS d.o.o. preduzeće za unutrašnji i vanjski promet roba i usluga -BAZNA HEMIJA d.d. Vitkovići - Goražde
-DRAMAR-ING d.o.o. za trgovinu i proizvodnju
-MODA-PLAST doo za proizvodnju ambalaže od polietilena polipropilena papira i
uvoz i izvoz
-KALESIJA PROMET doo
-LITVATRANS d.d.
-DŽERTEX d.o.o. Gradačac
-B&S-TRANS d.o.o.za trgovinu i prevoz
-AMSTERDAM d.o.o. za unutrašnji i spoljno trgovinski promet roba ,proizvodnje
i usluga
-MJEŠOVITA ZADRUGA STAZA Goražde
-SPORTSKO-KULTURNO-PRIVREDNI CENTAR j.p. Goražde
-JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 6. MART Goražde
-DR. ISAK SAMOKOVLIJA DOM ZDRAVLJA JU Goražde
-UNI-EXPERT d.o.o. Sarajevo
-DOM ZDRAVLJA JAVNA USTANOVA PRAČA
-DRINA građevinsko privredno društvo d.d. Goražde
-JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o.-Tuzla -BARSA d.o.o. Goražde
-HRASTIK d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-VIENN TEHNOKOMERC d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
-TRGOPLASTTRANS d.o.o. za proizvodnju i promet
-DOM ZDRAVLJA JAVNA USTANOVA FOČA-USTIKOLINA
-MOTEL BAZENI d.d. Vitkovići
-OKAC d.o.o. Goražde
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-PERSEL d.o.o. za transport
-ARKADA d.o.o. za građevinske radove
-MAPEX d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu
Živinice
-RALI-TRANSPORT d.o.o. za transport i trgovinu
-KONLES d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu
-ALPAMM d.o.o. za usluge, proizvodnju, trgovinu, promet i marketing
-ZUX-4 d.o.o. Kalesija
-MEMI-ALI d.o.o. za puteve i trgovinu,export-import
-KAKEŠ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-DRINA PLAST d.o.o. Tuzla
-SAKSOFON d.o.o. za promet roba i usluga
-VOĆE-TRANZIT d.o.o. za export-import, trgovinu, prevoz i ugostiteljstvo
-BRAĆA RAMIĆ d.o.o. za promet i usluge
-PLASTEX d.o.o. proizvodnja fleksibilne ambalaže
-MM KALESIĆ d.o.o. Živinice
-SEZIX KOMPANI d.o.o. Živinice
-AUTO SERVIS NIŠIĆ d.o.o. Živinice u likvidaciji
-TUZLA-FARM d.o.o. za ekonomsko-tehnološki i trgovinski konsalting
-SAŠ-COMMERCE d.o.o. za trgovinu na veliko i malo - proizvodnja i otkup
poljoprivrednih proizvoda
-ZLATNO POLJE d.o.o. za proizvodnju,usluge,prevoz i trgovinu
-HELIOS d.d.industrija domoopreme
-KURTIĆ-COMPANY d.o.o.za proizvodnju i promet roba i usluga u zemlji i
inostranstvu
-AKM-COMMERCE d.o.o. Tuzla
-RIVA d.o.o.za vanjski i unutrašnji promet
-REBRONJA d.o.o. za vanjsku i unutršnju trgovinu
-O.S.-PETROL d.o.o. za trgovinu i transport
-DELING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-PALABRAS d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import
-VODOVOD I KANALIZACIJA javno komunalno preduzeće
-POBJEDA - RUDET dd Goražde
-POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske,
lovačke i privredne municije Go
-BEKTO-PRECISA d.o.o. Goražde
-Fekry d.o.o. Ustikolina
-ZLATNA NIT Tvornica modne konfekcije d.o.o. Goražde
-AL-HANA Privatna zdravstvena ustanova-Apoteka, Goražde
-PREVENT SAFETY d.o.o. Goražde
-Društvo za proizvodnju i trgovinu AD NAUTIC d.o.o. Goražde
-PREVENT GORAŽDE društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i trgovinu d.o.o.
Goražde
-Hella-Bekto Industries d.o.o.
-MERSAL d.o.o.
-MAXI d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import
-FAMI-COOP d.o.o. za promet i usluge
-GRAFOLADE & 77 X 7 d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-HA-TRANS d.o.o.
-GRADNJA INVEST 2 d.o.o.
-DINOZA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-POSAVINA-KOKA d.o.o. proizvodno trgovačko poduzeće
-MAGDA-COMMERC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-SEJDIĆ COMMERCE d.o.o.
-ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje
-YIMOR d.o.o.
-BAZAR d.o.o.
-VINKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-DOM ZDRAVLJA zdravstvena ustanova
-BRKIĆ A & A d.o.o. Odžak
-ŽUPANIJSKA BOLNICA
-M-C-M d.o.o. proizvodno, prometno i uslužno preduzeće
-DOM ZDRAVLJA ORAŠJE
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-UMEL-DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. za inženjering
-MOST d.o.o. za vanjsku i unutrašnju trgovinu
-ŠESI-KOMERC d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu
-KONJUH DD za proizvodnju i promet namještaja
-BOROKOR d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu
-FERHEM d.o.o. Lukavac
-AVIS d.o.o. za prevoz putnika
-JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC d.d.
-PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla
-ZEDINA d.o.o. za promet i usluge
-NASKO d.o.o. D. Orahovica
-EURO PROST d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-SIS-KOMERC d.o.o. trgovina i usluge
-TEHNO-MAG d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge,export-import
-ZEKO - PROMET d.o.o.
-LEŠIĆ d.o.o. Odžak
-MAGROPLAST d.o.o.
-TEHNOMEHANIKA d.d.
-MLIN MAJIĆ d.o.o.
-BOSKOMM d.o.o.
-M I X d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-ARGUS d.o.o.
-KOTURIĆ-TONI d.o.o.
-BOSANAC d.d. za proizvodnju, otkup i obradu duhana
-S & T COMPANY d.o.o.
-PROMET-MEHANIKA d.d. za trgovinu i usluge
-MEDŽ EXPORT-IMPORT d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet, transport i usluge -ROX d.o.o. za promet i usluge
-GENELEC d.o.o. za proizvodnju računarske opreme, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge
-FARMACIJA d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih
proizvoda
-ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. za prevoz, proizvodnju i građevinarstvo
-SISKO-TRADE d.o.o. privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i transport
-DOM ZDRAVLJA javna zdravstvena ustanova
-EM-ONIKS d.o.o.za usluge ,ugostiteljstvo,proizvodnju i trgovinu
-FRANKOFAZ d.o.o. Tuzla
-ALFA 90 d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu
-D.o.o. ZA UGOSTITELJSTVO ZUR PLATTE ŽIVINICE
-AMITTO d.o.o. Orašje
-ĐENO d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-PRO VITA d.o.o.
-J.P. KOMUNALAC d.o.o.
-VODOVOD I ODVODNJA javno preduzeće d.o.o.
-EURO-BOSS d.o.o.
-MLIN IVO & BELE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i prijevoz
-STROLIT d.o.o.
-Coprotec Sistemi d.o.o. za proizvodnju, prodaju i konsalting
-Z.H.-ZOLA d.o.o.za proizvodnju,unutrašnji i spoljnotrgovinski promet i usluge
-MLIN-ZLATNA RAVNICA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-ELEKTROMETAL d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
-VETERINARSKA STANICA d.o.o. javno preduzeće Lukavac
-SATURN-TRADE d.o.o. Gradačac
-BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-S.E-SARAJKA d.o.o.za niskogranju,proizvodnju i transport export-import
-VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
-PIMS ELEKTRO OPREMA d.o.o.
-B 4 B BH d.o.o. Orašje
-TUŠ d.o.o
-I-CRNI d.o.o.
-RIZ KRAJINA d.o.o.
-ROBNI PROMET d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-RUDHEM d.d. trgovačko preduzeće Tuzla
-SAX d.o.o. za trgovinu na veliko i malo,export-import
-POLO JUNIOR d.o.o. trgovinu,ugostiteljstvo i export-import poslove
-MV 21 CENTURI d.o.o. za trgovinu i transport
-POLO d.o.o. trgovina i ugostiteljstvo export-import
-REMEX d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
-RAMEX d.o.o. za unutrašnji i spoljni promet i građevinarstvo
-TESCO d.o.o. privredno društvo za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge
-VOKER d.o.o. Gradačac
-INTERŠPED TUZLA d.d. za međunarodnu i unutrašnju špediciju i uskladištenje
robe
-DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA EURO-INVESTMENT d.d. TUZLA
-EURO LINE d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-ABAK d.o.o. za trgovinu i usluge
-HEMPRO d.o.o. Gradačac
-SARVAN d.o.o. Gradačac
-RAJČANKA d.o.o. za proizvodnju,usluge i trgovinu
-TERMOGLAS d.o.o. Živinice
-ALUPLASTIK d.o.o. Kompanija za proizvodnju, promet i usluge
-IBN-SINA privatna zdravstvena ustanova apoteka
-RUDAR-INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-NEZEMIMU d.o.o. autotransporti
-EURO-GALANT d.o.o. za proizvodnju i usluge
-INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.d.
-ELCOM d.o.o. za procesnu automatiku i inženjering
-REMONTMONTAŽA d.d.
-ARMENSA-TEAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ROJ d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-TMD-HANIBAL d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-FEN-BH d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-UNO-PROM d.o.o.
-EXPERTING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-GLAS-KOMERC d.o.o. za promet i usluge
-HIDROMONT d.o.o. za gradnju
-BEHIĆ-SANNY-BOY d.o.o.
-DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA KAPITAL INVEST D.O.O. Mostar
-INTERMOBIL d.o.o.
-MEGGLE MLJEKARA d.o.o.
-DOM ZDRAVLJA zdravstvena ustanova
-IZOMERC d.o.o.
-ELAN - COMMERC d.o.o.
-MUJAGIĆ - COMMERCE d.o.o.
-BRAĆA BAJRIĆ d.o.o.
-FAVORIT BH d.o.o. Bihać
-WATCH LINE d.o.o. Sarajevo
-FIKO COMMERC SF d.o.o.
-POGY d.o.o.
-BIHAĆKA PIVOVARA d.d.
-KAMASS d.o.o.
-ĐUZELIĆ d.o.o.
-CIVIĆ d.o.o.
-ISIA d.o.o.
-JELA - GRMEČ d.o.o
-TIIM d.o.o.
-KRUPATURIST d.o.o. Bosanska Krupa
-JP GRADSKA DVORANA d.o.o.
-SEJA d.o.o. Sanski Most
-KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać - u stečaju
-ŠTAMPARIJA d.d.
-MAXI - METRO d.o.o. Cazin
-BENIMI d.o.o.
-BOB d.o.o.
-EĆO - KOMERC d.o.o.
-SANA d.d. Ključ - u stečaju
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Bihać
-RADIO BOSANSKA KRUPA j.p.d.o.o.
-LASER d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-DUHAN d.d. za proizvodnju i obradu duhana
-GRAMAT d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. Industrija gumenih proizvoda
-REMONT- ZANAT d.o.o. za održavanje i popravak motornih vozila, prevoz i
trgovinu
-TUZLA - REMONT d.d.
-MEDICALLUX d.o.o. za promet roba i usluga
-CONEL-COMPANY d.o.o za projektovanje ,inžinjering i konsalting
-CESTOTEHNIK d.o.o. za građevinarstvo
-EXTRA DUGA d.o.o .ZA PROMET I USLUGE TUZLA
-GUMA T d.o.o. Tuzla
-JATEX-COMMERCE d.o.o. Tuzla u likvidaciji
-INMER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i promet
-E-PLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-TRGOVIR d.o.o. za trgovinu na veliko i malo
-SIPOREX d.d. Tuzla
-TERMOTEHNIKA d.d.za izvođenje instalacionih radova
-VARIPLAST doo za preradu plastike uvoz i izvoz
-PRERADA I PROMET MLIJEKA d.d.
-Javno preduzeće vodovod i kanalizacija SREBRENIK d.d. Srebrenik
-LIMPIO d.o.o. Tuzla
-JAVNO PREDUZEĆE ŠUME TUZLANSKOG KANTONA d.d. KLADANJ
-BRIJEST d.o.o. proizvodnja i promet
-UNIS-TOK d.o.o. Kalesija
-ŠIPAD BINA d.d. Bihać - u stečaju
-ELEKTROMETAL d.o.o.
-ŠKRLE- PROMET d.o.o. Sanski Most
-LIMOMETAL d.o.o.
-TRGOZAD o.z.z.
-DKS LOVERSAN d.o.o.
-HR - COMERC d.o.o.
-KOV - GRAD d.o.o.
-Javno komunalno preduzeće 10. JULI d.o.o.
-LELIĆ - KOMERC d.o.o.
-UNSKO SANSKE ŠUME d.o.o.
-GRUPEX d.d.
-ZETRA d.o.o.
-SESTRE d.o.o. Velika Kladuša
-ASD BP d.o.o.
-LUCKY TRADE d.o.o.
-BERLINA d.o.o.
-STAMPRESS d.o.o.
-MIDŽ-HIT d.o.o.
-REZ d.o.o.
-OPAL-COMERCE d.o.o. Bihać
-VOĆE-DURIĆ d.o.o.
-ZU DOM ZDRAVLJA
-PAVIĆ-KOMERC d.o.o. za trgovinsko ugostiteljske i uslužno zanatske djelatnosti -ADNA-COMMERC d.o.o.
-METALAC d.o.o.
-GIPROM d.o.o. Tuzla
-HERCEG d.o.o. za izvođenje završnih radova u građevinarstvu
-MENPROM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-SPREČA d.d. javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost
-INFONET d.o.o.
-SUMAN d.o.o. proizvodnja i promet
-ELEKTROREMONT d.d.
-ĐANA - COMMERC d.o.o
-BUTEX d.d.
-HALKO d.o.o.
-KENDA-COMMERCE d.o.o.
-DRVOPROMET d.o.o.
-MC - STELLA d.o.o. Velika Kladuša
-UNA-PROMET d.o.o.
-UNATEL d.o.o
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BENPROM d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-MOTOTEHNA d.o.o. Tuzla
-ELWORK d.o.o. za zastupanje, unutrašnju i spoljnu trgovinu
-DURIĆ d.o.o.
-BORKOMERC d.o.o. Bihać
-LEJLA-COMMERC d.o.o.
-CGP d.o.o. za niskogradnju, transport i trgovinu
-Društvo sa ograničenom odgovornošću Drvna industrija KLJUČ Ključ - u stečaju
-JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o.za niskogradnju,proizvodnju,promet roba i
usluga,uvoz -izvoz
-O-ADILAGIĆ d.o.o.
-Javna zdravstveno - nastavna ustanova Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla -ALINEA-SN d.o.o.
-RIVIN d.o.o. za trgovinu, transport i usluge
-LUŽARKA d.o.o. za export - import, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz
-KOTEX-DERMA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge,kožarsko trgovinsko
društvo export import
-VOĆNI RASADNIK d.o.o.
-SONI LUX d.o.o.
-ROAD d.o.o. Lukavac
-DINPOS d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ŽIVINICE
-INTERTRANS-KOMERC MUSIĆ d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i transport
-Š.F.- INŽENJERING d.o.o. za inženjering, promet roba i usluga u zemlji i
inostranstvu
-PREVOZ RADNIKA KREKA d.d.
-RENTEX-COM d.o.o. Tuzla
-MRKALJEVIĆ d.o.o. Čelić
-ORDAGIĆ d.o.o. Srebrenik
-A-3 PROMET d.o.o. Kalesija
-KALETEX d.o.o.
-SENEX d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-GRIN d.o.o. grafičko izdavačko društvo
-TUZLAMET d.o.o.
-PIVARA TUZLA d.d.
-KISMET d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu
-SUHOPOLJKA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-TUZLA - KVARC d.o.o
-CINKARNA-KVARC d.o.o. za proizvodnju i promet
-I-SELIMOVIĆ d.o.o. Cazin
-UNA-FARMACIJA d.o.o.
-BIHAĆKA TRGOVINA d.o.o.
-KLOSTERMEIER MAJDAN d.o.o.
-STIL-BENZ d.o.o.
-DOM ZDRAVLJA zdravstvena ustanova
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o.
-MS - ALEM d.o.o. Bosanska Krupa
-DOM ZDRAVLJA KLJUČ zdravstvena ustanova
-HF COMMERC d.o.o.
-SEED d.o.o.
-IZBOR d.o.o.
-KARTAL d.o.o.
-PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ d.o.o
-DOM ZDRAVLJA ZU SANSKI MOST
-ZAH d.o.o. Bosanska Krupa
-TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE d.o.o. Cazin – u stečaju
-CAT d.o.o
-GAT d.o.o.
-SMRČA d.o.o.
-HUREMAGIĆ d.o.o.
-KRUPA KABINE d.o.o.
-PERNA - F d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-DENIX d.o.o. za prevoz i trgovinu
-VELFARM d.o.o. za promet i proizvodnju
-EUROFARM-EDAL privatna zdravstvena ustanova apoteka
-BEAT BH d.o.o. za proizvodnju, istraživačke radove u rudarstvu, promet i
usluge Živinice
-ANGROSIROVINA d.d.
-DŽAMBO GROUP d.o.o. drumski transporti
-OBRT-COMERC d.o.o. za proizvodnju i uslugu
-GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ d.d.
-BIBERKIĆ d.o.o. za export-import, proizvodnju, trgovinu i usluge
-ZAHAREX d.o.o. proizvodno, trgovinsko i uslužno preduzeće
-DŽAMBO d.o.o. prerada drveta, trgovina i transport
-JAFA-JASE 4 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-PEJIĆ ICG d.o.o. društvo za izvođenje instalacionih radova i usluga
-JP VETERINARSKA STANICA GRADAČAC d.o.o.
-PROIZVODNO TRGOVINSKI KOMBINAT d.o.o.
-TMD-AGS d.o.o. livnica aluminijumskih odlivaka
-DELVIR-PROM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-EUROTRANS d.o.o. za spoljnu trgovinu, trgovinu na veliko i malo i prevoz
-ELESTRA d.o.o. trgovačko društvo za proizvodnju i promet
-FORTUNA d.d.
-GREAT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-LIMOPLAST d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i prevoz
-DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI J.Z.U. Banovići
-LAĐA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu
-SBS d.o.o. za prijevoz, trgovinu i ugostiteljstvo
-THEMA d.o.o. Gradačac
-PGM-COMPANY d.o.o. za trgovinu i usluge,export-impotr
-TRANSKOP d.o.o. Tuzla
-NGH d.o.o. export-import za mašinogradnju i posredovanje u prometu
-DŽENA d.o.o. Gradačac
-JP 9. SEPTEMBAR d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične
djelatnosti
-PIP-BH d.o.o.
-IRFAN KADIĆ d.o.o.
-IBRAHIMOVIĆ d.o.o.
-ACMA d.o.o.
-AUTOCENTAR d.d.
-VRHPOLJE-PROMET d.o.o.
-Domino Electronic-Spiele BH Društvo sa ograničenom odgovornošću Cazin
-TERMOGLAS d.o.o.
-Zdravstvena ustanova lječilište GATA Bihać
-MIRAL PVC d.o.o.
-ZLATA d.o.o.
-AGROKOMERC d.d.
-BF-KOMERC d.o.o.
-AMELŠEH d.o.o
-EURO-ITEX d.o.o.
-LJUBIJANKIĆ S-COMERC d.o.o.
-ADDA-PROMET d.o.o.
-SUDO - LUKA d.o.o. Velika Kladuša
-UNI-PORT d.o.o.
-ZIJO-AB-MERC d.o.o.
-Č.J. d.o.o.
-Dr IRFAN LJUBIJANKIĆ p.o. zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica
-POLIETILENKA d.d. Bihać – u stečaju
-VELE-FAH d.o.o.
-SANITEKS d.d. Velika Kladuša
-HUSETIĆ d.o.o.
-ILMA d.o.o
-ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO - SANSKOG
KANTONA - BIHAĆ
-DIVEL d.o.o.
-ZU DOM ZDRAVLJA
-DI & DE DELIĆ d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BEMIS d.o.o. za trgovinu i usluge
-NAMJEŠTAJ d.d. tvornica namještaja
-BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. Kalesija
-MENADŽER d.o.o. za proizvodnju,trgovinu,posredništvo i usluge
-KOMUNALAC javno komunalno preduzeće
-FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d.
-ANCOMM d.o.o. za ugostiteljstvo, promet i usluge
-MANICO I d.o.o., Društvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import
-AMOX-TREYD d.o.o. Kalesija
-KIM d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-A.D. TRADE d.o.o. Tuzla
-ZLATNA LAGUNA d.o.o.
-INGRAM d.d. Srebrenik
-JADRINA d.o.o. za preradu drveta, proizvodnju i promet namještaja
-FORUM d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-C. P. A. doo za proizvodnju kartonske ambalaže aluminijske i plastične stolarije i
uvoz i izvoz
-SAGRA d.o.o. za proizvodnju, usluge, promet i građenje
-EDO-SLAD d.o.o. proizvodnja, trgovina, ugostiteljstvo i transport
-TEHNOGRAD d.o.o. za građevinarstvo i inžinjering
-TEHNO-BETON d.o.o.za proizvodnju proizvoda od betona
-INCOM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import
-TEHNA d.o.o. Gračanica
-PGL-PROTECT d.o.o. preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
-PROFINE BH d.o.o. društvo za proizvodnju, građevinarstvo, promet i usluge
-BINGO d.o.o. Tuzla
-NIRMEX d.o.o. za prevoz i trgovinu
-OLIMP d.d. za proizvodnju i promet modne konfekcije
-MEDION d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
-DŽENEX d.o.o. Tuzla
-HOTEL SANUS d.d.
-P-MAHA d.o.o.
-INTER-BUTAN d.o.o.
-KAMENGRAD rudnik mrkog uglja d.d.
-POLJO-SEMENTI d.o.o.
-BIRA d.d.
-SANI-GLOBAL d.o.o.
-Dioničarskoko društvo KRUPATRANS p.o. Bosanska Krupa - u stečaju
-PROMET-TEHNO d.o.o.
-ENTKOMERC d.o.o.
-PLESKA d.o.o
-SANA d.d.
-MEDIC m.d.d. Cazin u stečaju
-BOSNAPLAST d.d.
-SANICA DI d.d.-u stečaju
-EMOS TRADE d.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge Doboj-Istok Klokotnica bb
-ŽITOPRERADA d.d. - u stečaju
-JATA GROUP d.o.o. Srebrenik
-UNATRANS d.o.o.
-SCHEMA d.o.o.
-№ 9 d.o.o
-J.P. RADIO TELEVIZIJA UNSKO- SANSKOG KANTONA d.o.o.
-BC-GRADNJA d.o.o.
-17. SEPTEMBAR d.d.
-2 B d.o.o.
-DOM ZDRAVLJA zdravstvena ustanova
-INGRA d.o.o.
-LOVIĆ & CO. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge
-ADUNA d.d. hotelsko, ugostiteljsko, turističko
-JP RADIO-TELEVIZIJA d.o.o
-TEHNOMOBIL d.o.o. Sanski Most
-BAUERFEIND d.o.o.
-Dioničko društvo AMRATEX Bosanska Krupa - u stečaju
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-ILIDŽA javna zdravstvena ustanova centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i
banjsko liječenje
-MEŠIĆ-COM d.o.o., građevinsko - trgovinsko društvo
-TRGOCENTAR d.o.o.
-HIDANI d.o.o. za trgovinu
-DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE EDBERI TUZLA
-SHELL-ELEKTRON d.o.o. za trgovinu, posredovanje, izgradnju, uvoz-izvoz
-BOSNA d.o.o. trgovina na veliko i malo
-MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla dioničarsko društvo za proizvodnju i
prodaju mlinskih i pekarski
-KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. za proizvodnju ,promet i usluge
-QBE d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-TMD-DOMMERS LIGHTING d.o.o. Gradačac
-VODO-INS d.o.o. za spoljni i unutrašnji promet i usluge
-RIAL-ŠPED d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-VEGAFRUIT d.o.o.
-BOSNAFARM-GROUP privatna zdravstvena ustanova
-G-Petrol d.o.o. Sarajevo
-NUTRIA d.o.o. za transport, trgovinu i usluge
-CIMOS TMD Automobilska industrija d.o.o. Gradačac
-ZIM-PLAST d.o.o. za proizvodnju,unutrašnju i vanjsku trgovinu
-POLY d.o.o. za proizvodnju,usluge i promet
-MIRNA d.o.o. za proizvodnju ,trgovinu i ugostiteljstvo
-BOSNAFARM d.o.o. za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima
-TITANIK d.o.o. za trgovinu i usluge
-GRADEX d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu
-GRADSKA APOTEKA javna zdravstvena ustanova
-ERAX-INVEST d.o.o. za proizvodnju, usluge, vanjsku i unutrašnju trgovinu
-JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja
Đurđevik d.o.o.- Đurđevik
-HARIS d.o.o. društvo za otkrivanje površinskih kopova, prodaju uglja, transport
roba i usluga
-HAJRIĆ-PROM d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu
-JKP KOMB d.o.o.
-RUDNIK - MANGANA d.d. Bužim
-VODOVOD JKP d.o.o.
-ČISTOĆA d.o.o.
-BRAĆA DURIĆ d.o.o.
-KOMRAD j.k.p.
-JP VODOVOD d.o.o.
-KOMBITEKS d.d. - u stečaju
-ANGROPREDUZEĆE d.d.
-TKC - ANDY d.o.o
-JKP SANA d.o.o.
-Javno komunalno preduzeće VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
-GRAND BENZ d.o.o.
-KAFFERS-CENTAR d.o.o.
-BOSANCAR d.o.o.
-VIK JKP d.o.o.
-KOMUNALIJE d.o.o.
-JU VETERINARSKI ZAVOD
-REGENERACIJA d.o.o.
-EURO - JET d.o.o.
-TEX-LINE d.o.o.
-RAD PUTEVI d.o.o.
-STYROMAL d.o.o. za proizvodnju građevinskog maltera, žbuke i ljepila
-NOVI MOST d.o.o.
-AUSTROTHERM BH d.o.o.
-ELUMATEC MASCHINEN d.o.o.
-PIRNAR d.o.o.
-KASAP d.o.o.
-AIRVENT d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-TURSUNPROM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-KULA industrija modne konfekcije d.o.o.
-KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-BREZJE d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-BABILON d.o.o. za trgovinu i usluge
-PROSPERITET d.o.o. trgovačko-prevozničko društvo
-TAGE d.o.o. građevinsko-transportno društvo
-IZAZOV d.o.o. Kalesija
-INDEX d.o.o. za proizvodnju ,uslugu i trgovinu
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Srebrenik
-M.H.-Građevinar d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu
-STUDEN & CO.AREX d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-ANNOA d.o.o. za trgovinu
-BIBTEX Co d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import
-ROADING d.o.o. građevinarstvo, proizvodnja i usluge
-TEHNOMARKET-PIRIĆ d.o.o.
-POLJOVET d.o.o.
-IMEL d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, promet i servis
-SPIN d.o.o. Tuzla
-ĆAĐOPREVOZ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-MALAGIĆ d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
-BOSNA-LIFT d.o.o. za remont i servis liftova
-MINGOS-COFFEE d.o.o. za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge
-LUCIANA d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-ZINA d.o.o. fabrika konfekcije u stečaju
-MEGAPLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-MEDEX-PHARM p.z.u. apoteka
-UNCRO d.o.o. trgovina na veliko i malo,uvoz-izvoz,proizvodnja i usluge
-VALPLAST d.o.o. za trgovinu i prevoz
-OREX-COMPANY d.o.o. trgovinsko proizvodno društvo
-JP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
-PIEMONTE d.o.o. za trgovinu
-RMU BANOVIĆI d.d. Banovići
-ZEKA-COMERC d.o.o. za trgovinu i usluge Gračanica
-STANOVI d.o.o.
-WEST GROOUP d.o.o.
-SIMPLON d.o.o. Bihać
-Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica u Sanskom Mostu
-BUSHEL d.o.o.
-INTERWORK d.o.o. Bosanski Petrovac
-ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać
-PLANT-PROTECT d.o.o.
-J.P. Nacionalni park UNA d.o.o. Bihać
-AMADINT d.o.o.
-OTKUPNA STANICA FI & CO d.o.o.
-CITY CENTAR AD d.o.o.
-GRADNJA KONSTRUKT d.o.o.
-MEGA CENTAR d.o.o.
-DP ILMA d.o.o.
-IBRAHIMPAŠIĆ A&G d.o.o. Bihać
-ORTHO MEDICCO d.o.o. Cazin
-PLATINUM d.o.o. Bosanski Petrovac
-ACMA - GROUP d.o.o. Bosanska Krupa
-ERAGON d.o.o. Bihać
-EMPORIUM d.o.o. Bihać
-VIBOK-BENZ d.o.o. Bosanska Krupa
-FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać
-WALMART COMPANY d.o.o. Bužim
-REMUS INNOVATION d.o.o. Sanski Most
-MARMEROSSI d.o.o. Sanski Most
-ŽITOPRERADA AD d.o.o. Cazin
-AGROHOLDING d.o.o. Cazin
-SMARVET d.o.o. Ključ
-ČAVKUNOVIĆ - BAU d.o.o. Bihać
-ČAVKUNOVIĆ - TRADE d.o.o. Bihać
-ČAVKUNOVIĆ - BP d.o.o. Bihać
-TEM MANDEKS d.o.o.
-VISOKA d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-PRIMA SOFA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-DISK d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-AGENCIJA KAMIR d.o.o.
-PROIN 21 d.o.o.za proizvodnju i obradu arhitektonskog kamena
-ŠIRBEGOVIĆ d.o.o. za inženjering,projektovanje i izvođenje građevinskih radova -VICAN TRADE d.o.o.
-BIBA-BiH d.o.o.za vanjski i unutrašnji promet
-VEGA-MIX d.o.o. za proizvodnju,pakiranje i trgovinu
-GROMEKS d.o.o. Srebrenik
-INTERIJER LOVRIĆ d.o.o.
-OMNIA d.o.o. za trgovinu na veliko i malo
-BINVEST d.o.o. za trgovinu i usluge
-LAFAT KOMERC d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
-MIKRA MATIC d.o.o. za trgovinu i usluge
-RAD-EXPORT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Gračanica
-TERAKOP d.o.o. Živinice
-KANTIĆ-COMPANY d.o.o. društvo za proizvodnju ,trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge
-NOĆKO KOMERC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-VIJENAC d.o.o. rudnik krečnjaka
-CHROMOPLAST zanatska zadruga
-PLAMINGO d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge
-DENI-ŠPED d.o.o. Tuzla
-KERA & DISK d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA Dr MUSTAFA BEGANOVIĆ
GRAČANICA
-SLANA BANJA d.d. lječilište Tuzla
-DOM ZDRAVLJA javna zdravstvena ustanova
-TUZLA rudnik soli d.d. Tuzla
-RUDNICI NEMETALA KLADANJ d.o.o. Kladanj
-GRAFOPAK d.o.o. tvornica papirne ambalaže
-DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac
-PEŠTALIĆ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-INGRAT d.o.o. za proizvodnju namještaja
-ALFE-MI d.o.o. metaloprerađivačka industrija za proizvodnju, promet robe na
veliko i malo, uvoz i iz
-DOM ZDRAVLJA SREBRENIK j.z.u.
-OMEGA d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo
-TP DRINOVCI d.o.o.
-KTM-BRINA d.o.o. za građevinarstvo
-BOŠNJAK - KOMERC d.o.o.
-EKO TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge
-AX - SOLING d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-PRIMORKA d.o.o. Široki Brijeg
-HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo
-SOLDO METALI d.o.o. Široki Brijeg
-VERDIĆ-COMMERCE d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-ELEKTRO - MILAS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-AGROKOR-ZAGREB d.o.o. za trgovinu i proizvodnju prehrambenih proizvoda
-AUTO ANA d.o.o. društvo za trgovinu i usluge
-VIBAR d.o.o. za trgovinu
-DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
-DOM ZDRAVLJA GRUDE
-T T KABELI d.o.o.
-G3 Spirits d.o.o. Široki Brijeg
-MEPAS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-SMT d.o.o. za trgovinu i usluge
-TRANS ALPINA d.o.o. za prijevoz
-ALPINA - KOMERC d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu
-AT KERAMETAL doo
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-REWEUS d.o.o. Lukavac
-TUZLANSKA TELEVIZIJA d.o.o.
-PLAVA POLIKLINIKA zdravstvena ustanova Tuzla
-KLIO d.o.o. inozemna zastupstva, vanjska i unutarnja trgovina
-AGA-mont d.o.o. za izradu i montažu ventilacione i rashladne opreme
-UNIKOMERC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-HOTEL TUZLA d.d.
-IZGRADNJA d.o.o.za građevinsko komunalne poslove
-ASIM-KOMERC d.o.o.
-JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA d.o.o.
-RUDARSKI INSTITUT d.d.
-SOLANA d.d.
-COBRA d.o.o.društvo za građevinarstvo i trgovinu
-AUTOTEHNIK d.o.o.za export-import,proizvodnju,trgovinu,promet i usluge
-TEHNOPETROL d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje
-AUTOSAOBRAĆAJ d.o.o.
-Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o.
-DAJ-DAM d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet
-KOMUNALAC komunalno preduzeće d.d.
-TRŽNICE-PIJACE d.o.o. za usluge i trgovinu
-TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA d.d. u mješovitoj svojini
-UNIVERZALPROMET d.d.
-MOTOREX d.o.o. Gračanica
-DOBOJPROMET d.o.o. Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge
-UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR javna zdravstvena ustanova
-REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA d.o.o.
-MAJEVICA d.d. Srebrenik
-ILDA d.o.o. ZA PROMET I USLUGE
-TEHNOGRAD-company d.o.o.
-VOLTRON d.o.o. ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE TUZLA
-BH-LEGNO d.o.o. za proizvodnju, transport i trgovinu
-INTER AUTO d.o.o.
-TUZLANKA d.d. robna kuća
-KUNA d.o.o. Tuzla
-AUTOKUĆA JELIĆ d.o.o.
-MIL TRANS d.o.o.
-GRAFOTISAK d.o.o. Grude
-BOMA d.o.o. za trgovinu i usluge
-KS COMMERCE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-COMMERCE PRODEX d.o.o.
-SREĆKOVIĆ doo
-MARLOVPROM d.o.o.
-ISAT - AP d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge export- import
-AUTOKUĆA BOŠNJAK d.o.o.za unutarnju i vanjsku trgovinu
-MUCIĆ & CO doo
-ZOOM d.o.o.
-BERNINA d.o.o. za trgovinu
-JAM-M-BENZ d.o.o. za trgovinu
-MB IVANIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge
-LONČARPLAST d.o.o.
-M.A.L. GRIZELJ d.o.o. za trgovinu i usluge
-KRAŠ trgovina d.o.o. Široki Brijeg
-P ŠPORT d.o.o. za trgovinu i usluge
-VOKEL d.o.o.
-Z.M.C. d.o.o. za trgovinu i usluge
-ALMIS-Z d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-GP TOMING d.o.o. Grude
-FEAL d.o.o. za preradu aluminija
-AUTOCENTAR d.o.o.
-PIKIĆ STAKLO d.o.o.
-SERVIS JELIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge
-RUDNICI BOKSITA d.o.o.
-LAGER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-TRGOMETAL d.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge
-PUTOVI d.o.o. za izgradnju i rekonstrukciju cesta Grude
-INTERCHEM d.o.o.
-MIS BENZ d.o.o.
-M.I. DUŠIĆI d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-HIDROTEHNIKA d.o.o. za proizvodnju vodoopskrbnih objekata, preradu metala i
plastičnih masa
-Javno preduzeće za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica
-ELIDEN d.o.o. za ugostiteljstvo, unutrašnju i vanjsku trgovinu
-DITA d.d. industrija deterdženata
-AIDA d.d. fabrika obuće
-SPREČA d.d. u stečaju
-HSV-VELPROM d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
-JAVNO PREDUZEĆE RADIO -TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA d.o.o.
-KUVVET d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
-JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
-GRAND AUTO d.o.o. Tuzla
-ALMA pzu apoteka
-FERING d.d. metalna industrija
-HiH d.o.o. za usluge, trgovinu, proizvodnju i transport
-CLK-INTERPROMET d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu
-GAMUS d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
-TBS TRADE d.o.o. za trgovinu,inženjering i proizvodnju
-TRGO SANTOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge
-ŠKREBO d.o.o. za trgovinu,transport i proizvodnju
-TOM-CAT d.o.o. Tuzla
-TRANS-TRGO-REMONT d.o.o. za saobraćaj i trgovinu
-RAD javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge
-MELT-INŽINJERING d.o.o. EXPORT-IMPORT ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE
INDUSTRIJSKI I POSLOVNIH OBJEKATA,
-ELEKTRO-AGENT d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, proizvodnju i
usluge
-GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. za proizvodnju koksa, hemijskih
proizvoda i energije
-O.S.PHARM privatna zdravstvena ustanova-apoteka
-UNIFARM d.o.o. za promet lijekova na velilko
-LIGAMONT d.o.o. za proizvodnju, gradnju, montažu i promet
-AGROPROMET poljoprivredna zadruga
-DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE javna zdravstvena ustanova
-BROTHERS export - import d.o.o.za trgovinu glazbenim instrumentima i
tehničkom opremom
-GRUPA ESPRESSO d.o.o.
-R.P.M. GLOB TRADE d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
-NIŽIĆ-ŠPORT doo
-BASIC COMMERCE d.o.o. Posušje
-AUTOHERC doo
-SALMON d.o.o. za proizvodnju i promet ribom
-ANTONIO TRADE d.o.o. za trgovinu
-WELTPLAST d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu i export-import
-TOMIĆ - INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, graditeljstvo, trgovinu i usluge
-GEOMIB doo
-TRGOCOOP dioničko društvo
-SIGNALIZACIJA d.o.o.za graditeljstvo i usluge
-LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG
-MODECO d.o.o. Ljubuški
-IZVOR d.o.o.
-EURO - MAND d.o.o.
-GRADING d.o.o.
-PAŠKIĆ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-SUTON d.o.o. za grafičke usluge, trgovinu i izdavaštvo
-PROSOFT d.o.o.
-LIJANOVIĆI d.o.o.
-ZDB d.o.o. za trgovinu i usluge Široki Brijeg
-BILO TRADE d.o.o.
-AUTO KUĆA LIJANOVIĆI d.o.o.
-ORLANDO d.o.o. za veterinu i agrar
-MATE COMMERCE export-import d.o.o.
-LIO TRANS d.o.o. za prijevoz robe i putnika
-KONS d.o.o. Ljubuški
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-M.A. ISKRA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. SERVIS I PRODAJA
-JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KLADANJ
-HELIOPLAST d.o.o. proizvodnja, trgovina i prevozništvo
-JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Doboj Istok
-CENTRA - COMMERCE export - import d.o.o.
-MARTIS d.o.o.
-DŽAJIĆ - COMMERCE d.o.o.
-EUROSERVIS d.o.o. autoservis i dijelovi
-GREDELJ-REVOM d.o.o. društvo za remont vagona, opruga i mašinsku obradu
-PERIĆ d.o.o.
-VF KOMERC-PROGRES d.d.
-ASD-TZ d.o.o. autoservis i dijelovi
-DEPLAST d.o.o. Tuzla
-APOTEKA GRADAČAC javna ustanova
-BAŠANOVIĆ d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova
-ZLATNI ROG d.o.o. Živinice
-JP GRADSKA DVORANA d.o.o. Živinice
-GEOPROJEKT d.o.o. za projektovanje istražne i geološke radove
-HIDRA CO d.o.o.
-HIFA-BENZ d.o.o. za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima
-BARK-TRANS d.o.o. za prevoz i promet
-PLANTRANS-DIJABAZ d.o.o. Banovići
-FRAGMAT izolirka d.o.o.
-KONFEKCIJA F.B.M. d.o.o.
-JKP "PANNONICA" d.o.o.
-ALI COMPANY d.o.o. Srebrenik
-BENJA - AUTOTRANSPORTI d.o.o. za transport, proizvodnju, promet i usluge,
export-improt
-HELVETIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import
-HEMIJA PATENTING d.o.o. za proizvodnju transport i usluge
-LIMORAD d.o.o. za promet, izradu i montažu proizvoda od lima
-DRVOTRANS d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge
-ALIBEGOVIĆ-PLAST d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-BREZICI d.o.o. za teretni transport,trgovinu i usluge
-ISOWOOD d.o.o. za proizvodnju i preradu drveta,građevinarstvo, trgovinu i
usluge
-ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o.
-AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o.
-DELTRA d.o.o.
-TIM - Z d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu
-PARTS d.o.o. Široki Brijeg
-CANDY MIX d.o.o. Široki Brijeg
-INTER-PRESS d.o.o.
-JKP LJUBUŠKI d.o.o. Ljubuški
-EURO PROFIL & Co d.o.o.
-GRIOSS d.o.o.
-LUMEN d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-PBR d.o.o.
-A 3 d.o.o. za graditeljstvo i projektiranje
-M.R.M. export-import d.o.o. za trgovinu, marketing i usluge
-POTOK d.o.o.
-T&D COMPANY d.o.o. Vašarovići-Ljubuški
-CHEMO COMMERCE d.o.o.
-EUROM d.o.o. za trgovinu
-NUIĆ d.o.o.
-JIM - CO d.o.o. Ljubuški
-POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VINO-DUHAN-VOĆE p.o.
-SJEMENARNA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, export - import
-DOM ZDRAVLJA POSUŠJE
-BILI BRIG d.o.o.
-KARLIKO export - import d.o.o. za proizvodnju mesa, trgovinu i usluge
-COPP BENZ d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-HORIZONTALA-ŽIVINICE j.p.-d.o.o. za pružanje usluga i promet roba, exportimport
-TEP-LIGHT d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
-IBIS d.o.o. za export-import, trgovinu, transport i inžinjering
-GLOBAL SHOES SERVICE d.o.o. za trgovinu, transport i usluge
-IVEREX KOMERC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-TEMM-TUZLA d.o.o. Živinice
-BM-COMPANY d.o.o. Živinice
-DMDE d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-HYPOMARKET d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge,
-FORTEX d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-SLOBODNA ZONA HOLC d.o.o.
-BIPHARM d.o.o. Lukavac
-WORTMANN-METAL d.o.o. za trgovinu i usluge
-ROBNI TERMINAL d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga
-JAVNA USTANOVA BOSANSKI KULTURNI CENTAR ŽIVINICE
-G.M.T.PREFABRIKACIJA d.o.o. Gračanica
-BEMA BA d.o.o.
-MAT-TRADE d.o.o. za transport, promet i usluge
-EN-UNION d.o.o. Tuzla
-DELUX EURO PROFI d.o.o. za trgovinu ,promet, i usluge
-CEM-BOS d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
-PHARMACOM privatna zdravstvena ustanova apoteka
-ACTIV-TRANS d.o.o. za prevoz, trgovinu i usluge
-G.M.T. KONSTRUKCIJE društvo za izradu metalnih konstrukcija,aluminijske i
PVC stolarije
-MONTAPLAN d.o.o. za građevinarstvo, promet i usluge
-H A company d.o.o. za proizvodnju i uzgoj peradi
-COMODI PASSI d.o.o. Gradačac
-AC STAR d.o.o. za promet automobila i usluge
-PERADARKA specijalizirana peradarska zadruga
-BHB CABLE TV d.o.o.
-GOSTOL GOPAN d.o.o. za projektiranje i proizvodnju investicione opreme
-ALG GROUP d.o.o. Tuzla
-JAVNO PODUZEĆE KOMUNALNO d.o.o.
-TVORNICA SPECIJALNIH PROIZVODA d.o.o.
-RUDNICI BOKSITA d.o.o. za eksploataciju rude
-GEO SPEKTAR d.o.o., za usluge i trgovinu
-WILLIAMS KLADIONICA D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
-FAMA d.o.o. za trgovinu
-METALAC d.o.o.
-JUR PROM d.o.o.
-SIMPA TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge
-UNITRADE d.o.o. trgovinsko i uslužno društvo export - import
-GOJAN d.o.o.
-DARA d.o.o.
-AGRAM d.d.
-HERMES export - import d.o.o.
-VEMIG d.o.o.
-ROFIX d.o.o.
-PLANET d.o.o. trgovina, usluge i zastupstvo
-INTERKONZUM d.o.o. za trgovinu i usluge
-BRANCK CAFFE d.o.o.
-MIŠKIĆBUS d.o.o. za prijevoz putnika
-ASD d.o.o. Ljubuški
-AUTOBAT d.o.o. za trgovinu i usluge
-DIONA d.o.o.
-HEDAL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-MEGGLE d.o.o. Posušje
-MIV d.o.o. za trgovinu i usluge
-ORBITER G d.o.o. Grude
-METALIJA KOMERC d.o.o. Široki Brijeg
-PENAVA d.o.o.
-MTH - JOZIĆI d.o.o. Široki Brijeg
-VT - COMMERCE d.o.o.
-BIMACO d.o.o. za trgovinu
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-DŽANANOVIĆ PETROL d.o.o. za trgovinu i transport
-POLJOPROMET z.z. Čelić
-EURO DAM- JAS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import
-AKMAYA BOSNIA d.o.o. Tuzla
-OLI d.o.o.
-PETROL d.d.
-KIWI - ŠPORT export-import d.o.o. za trgovinu i usluge
-METALRAD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-ELBE d.o.o. za izvođenje građevinskih radova, trgovinu i ugostiteljstvo Tuzla
-TERMOMONT d.o.o. za trgovinu i usluge
-YAVUZ COMPANY d.o.o. za trgovinu i usluge
-EGLO rasvjeta BH d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-UNIMEDIA d.o.o.
-SF COMPANY d.o.o. Živinice u likvidaciji
-BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla
-LEDENIČKA DOLINA zemljoradnička zadruga
-HANERIX d.o.o. trgovinsko transportno uslužno društvo
-TMD GROUP d.o.o. Gradačac
-MINEYA d.o.o. Tuzla
-ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA CENTAR ZA SRCE BH
-AMERIČKI UNIVERZITET U BOSNI I HERCEGOVINI visokoškolska ustanova American University in Bosnia an
-GENERAL TOBACCO INDUSTRY d.o.o.
-ŠVABO BENZ d.o.o. Grude
-MCI d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
-BGL COMMERCE d.o.o.
-FORMULA D.O.O. POSUŠJE
-FEMIS d.o.o. za proizvodnju i usluge
-GEOMETRIKA d.o.o.
-A.F.P. d.o.o.
-K - BENZ d.o.o.
-MINA d.o.o. Grude
-AS AMIR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ŠUMSKO - GOSPODARSKO DRUŠTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE d.o.o
-RADIAL d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-KING d.o.o. za trgovinu i usluge
-ISING d.o.o. za inžinjering, proizvodnju, montažu, unutarnji i vanjski promet
Tuzla
-EURO-KATALIZATORI d.o.o.
-HST CNC TECHNIK d.o.o. proizvodnja,usluge i promet
-MATUN GRADNJA d.o.o. ZA GRAĐENJE
-JATINA OIL CO. d.o.o. za trgovinu i usluge
-BOSNA.ORTO d.o.o. Gračanica
-HIT TOURS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, prevoz i promet
-BH MOTORS d.o.o. trgovačko društvo
-SANČO d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge
-AKA METAL d.o.o. finalna obrada metala
-OBITEX d.o.o. društvo za trgovinu
-GAS-BENZ d.o.o.
-GRANDSPORT d.o.o. Široki Brijeg
-T - ŠPED d.o.o.
-OSCAR d.o.o. Široki Brijeg
-PAVO d.o.o.
-LEDA d.d.
-CENTAR MOTOR d.o.o.
-AS- KRAMAR d.o.o. za trgovinu i usluge
-SUNCOKRET d.o.o. Široki Brijeg
-VINOGRADI NUIĆ d.o.o.
-EZ ENGINEERING d.o.o. za inženjering
-BILTON d.o.o.
-PRO-GAS d.o.o. za trgovinu i usluge
-EFEKTA d.o.o. Posušje
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-BOLIA II d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o.
-TX TV d.o.o. Tuzla
-FORMETAL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. društvo za proizvodnju lake i teške (guste) sode
-TEHNOSTAR d.o.o.
i drugih proizvoda na b
-EKO-TOPLANE d.o.o. proizvodnja i distribucija pare i tople vode
-MODELIA d.o.o.
-TANKI-TRANS d.o.o. za transport i promet
-MODRA STIJENA d.o.o.
-TECHNOPLUS d.o.o. Tuzla
-ALKA d.o.o.
-FIN-CONSULT d.o.o. za finansijsko-računovodstveni i upravljački consulting
-PRESAL EXTRUSION d.o.o.
-POLJO-HEMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-IRIS MODA d.o.o.
-DOM SMREKA d.o.o.
-AUTO DESIGN d.o.o. Ljubuški
-INTRAL BH d.o.o. Lukavac
-VRILO Javna ustanova za komunalnu djelatnost
-Inoutic/Deceuninck d.o.o.
-AGENCIJA TOMIĆ d.o.o.
-TURBOACTIV d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import
-EUROMATERIJALI d.o.o.
-KOVAN M.I. d.o.o. metalna industrija
-FBD d.o.o.
-KOP I KO d.o.o. za usluge, trgovinu i transport
-NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg
-AKSEMONT d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
-VIN - PLASTIKS d.o.o.
-VOKAL PRODUCTIONS d.o.o. za proizvodnju konfekcije, promet i usluge, export-POLARIS d.o.o.
import
-FORVIT d.o.o. Gračanica
-FRANK-TRGOVINA d.o.o. Grude
-ELATEC d.o.o.
-BRODOMERKUR d.o.o. za trgovinu i građenje
-ZADA pharmaceuticals d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda -VRTNI CENTAR LOVRE MEĐUGORAC d.o.o. Ljubuški
-MEISTER d.o.o. Živinice
-VIOLA d.o.o. Gradačac
-BRIGO Invest d.o.o.
-OAO BH d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-B&H STAINLESS d.o.o.
-forEks BH d.o.o. Društvo za trgovinu na veliko i malo, proizvodnju i usluge
-MP PUPO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-Xella BH d.o.o. Tuzla
-HAZRE TOURS d.o.o. za prevoz, trgovinu i usluge
-LAMINA INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-ADENDA d.o.o. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU TUZLA
-TVORNICA KRUŽNIH PILA d.d.
-DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PREVENTIV DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠIROKI BRIJEG
-FARMKO d.o.o.
-PUŠINA d.o.o.
-M I V I K O d.o.o. Posušje
-LAKTAT d.o.o.
-TEHNOUNI - INVEST d.o.o. Posušje
-PROMODA d.o.o. Mostar
-EROVIN d.o.o. Ljubuški
-STIL d.o.o.
-HIT d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-ELSTA MOSDORFER BOSNIA d.o.o. za trgovinu
-MONTINGENERGETIKA d.o.o. Tuzla
-GRADMONT d.o.o. za građevinarstvo, inženjering, promet i usluge
-TOOL-MACHINE team d.o.o. za projektovanje, konstrukcije i inženjering
-N B D - PROM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-TRASYS Bosnia d.o.o. za trgovinu
-Auto moto centar Viba d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla
-TILIA FLORES d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge
-EKO SIROVINA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-TEMPO PLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
-ADONIS privatna zdravstvena ustanova Apoteka
-TRGOVINA TOPDOM d.o.o.
-RAL PARTS d.o.o. za trgovinu i usluge
-UKUS I MIRIS GUSTO E SAPORE d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-KOVGRAD d.o.o.
-OIL METAL d.o.o. Srebrenik
-KUW-ING d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju, promet i usluge
-BANSTROJ d.o.o. za proizvodnju, inžinjering i konsalting
-COTEX d.o.o. za trgovinu i usluge
-DEVAL d.o.o. trgovinsko društvo
-FIRMUS d.o.o.
-FARS-INOX d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge
-KORNIŠON BOSNIA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usluge
-Uni Bristol d.o.o. za građevinarstvo, investicije, promet i usluge
-ZLATNIK d.o.o. društvo za trgovinu
-PEPLAST d.o.o. Odžak
-ZENUN d.o.o. Živinice
-FAAMSHOP d.o.o. Kalesija
-TOPLANA javno preduzeće d.o.o. Banovići
-VODOVOD I KANALIZACIJA javno preduzeće d.o.o. Banovići
-MALA d.o.o. Tuzla u likvidaciji
-SALIDEN - D & S d.o.o. Banovići
-OXIS OIL d.o.o. Gračanica
-BAUPARTNER d.o.o. Gračanica
-POS d.o.o. Posušje
-ZD.I.-PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg
-EKOFILM d.o.o., Ljubuški
-VODOVOD d.o.o. Posušje
-JN JUNITA d.o.o. Široki Brijeg
-LIVNOPUTOVI d.o.o. društvo za gradnju i održavanje putova
-MLJEKARA LIVNO d.o.o. za proizvodnju i preradu mlijeka
-AGROPLAST d.o.o. Tomislavgrad
-MATKOVIĆ d.o.o
-DOM ZDRAVLJA LIVNO
-GRADEL d.o.o. Drvar
-IVANOVIĆ d.o.o.
-KOMUNALNO javno poduzeće d.o.o.
-DUMI - ŠPED d.o.o.
-KAPIS d.o.o. tvornica kabela
-LI-PHARMA ljekarnička ustanova Livno
-MM-ŠUJICA DI d.o.o.
-REGI-COMMERCE d.o.o. Livno
-PAPIĆ d.o.o. Tomislavgrad
-JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
-FINVEST ŽDRALOVAC d.o.o.
-JAVNO PODUZEĆE RUDNICI UGLJENA TUŠNICA d.o.o.
-ROCO-COMMERCE d.o.o.
-AC KRŽELJ d.o.o.
-MAN - MARKET d.o.o.
-COMMO d.o.o.
-ŠUJICA-DRVO d.o.o.
-DRVOPROMET d.o.o.
-PROMET ŠARAC doo
-KARTA d.o.o. Kupres
-BRODOMERKUR - TOMISLAVGRAD d.o.o.
-Z i F export-import d.o.o., Livno
-NEVISTIĆ-COMMERCE d.o.o. export-import
-DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-EM-ONIKS-Trans d.o.o. Lukavac
-RIFAMM d.o.o. Tuzla
-EKO ENERGIJA d.o.o. Kalesija
-HEREX d.o.o. Gradačac
-ACC -computer center d.o.o. Tuzla
-FIRFAS d.o.o. Tuzla
-SKYBOSNIA d.o.o. Tuzla
-DOBBY d.o.o. Tuzla
-SARKOP d.o.o. Srebrenik
-Zott SEE d.o.o.
-Trgovir-Energy d.o.o.
-TEXTILE TECHNOLOGY CENTER d.o.o. Doboj Istok
-CREDENCE d.o.o. Agencija za naplatu potraživanja Tuzla
-DARMIN & CO. d.o.o.
-SOIL-TEC d.o.o. za konsalting i menadžment Živinice
-SANČOLINO d.o.o. Srebrenik
-VeMa Company d.o.o. Živinice u likvidaciji
-IRM COMPANY d.o.o.
-CITY COMP d.o.o. Lukavac
-SAGITTARIUS d.o.o. Tuzla
-WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac
-VM PROMET Co d.o.o. Tuzla
-ABBAS d.o.o. Tuzla
-AGAS d.o.o. Tuzla
-PZU APOTEKE TIGRIS FARM Lukavac
-PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica
-AUTO LIFE d.o.o. Tuzla
-ALU KONSALTING d.o.o.
-VODO-INS ODRŽAVANJE d.o.o. Tuzla
-TRANSPORT VIDOVIĆ d.o.o. Tuzla
-IMAN TRANSPORTI d.o.o. Lukavac
-TADIĆ d.o.o. Žepče
-EXCLUSIVE d.o.o. Zenica
-DELMINIUM d.d.
-HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. šumsko gospodarsko društvo
-IGM CIGLANA GRAHOVO d.o.o. Bosansko Grahovo - u stečaju
-ŽUPANIJSKA BOLNICA DR.FRA.MIHOVIL SUČIĆ LIVNO
-ZABRIŠĆE B&M d.o.o. Livno
-ĆIĆKO COMMERCE d.o.o.
-ALFA-PLAST d.o.o.
-EUROSERVIS d.o.o.
-VRTLARIJA ŠARIĆ d.o.o.
-VISION d.o.o. Tomislavgrad
-TTD DOLAC d.o.o.
-VRAN - DUKIĆ d.o.o. proizvodno građevinsko poduzeće
-ALFA - MED d.o.o.
-BOSSGAS-PLIN d.o.o.
-G M B d.o.o.
-PAVIĆ d.o.o.
-KAMENSKO d.o.o. Tomislavgrad
-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE LIVNO
-INTERGRADNJA d.o.o.
-PUĐA & PERKOVIĆ d.o.o.
-TG - MIZIĆ d.o.o.
-GLAMA društvo s ograničenom odgovornošću Glamoč
-I - LIVNOBUS d.o.o. društvo za prijevoz putnika
-AVANGARDE d.o.o.
-VIOLETA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
-KOMPANIJA OAZA d.o.o.
-BTG d.o.o. za trgovinu i usluge
-VA - MA CO d.o.o.
-GREEN MARKET d.o.o.
-ING-EKO d.o.o. Prozor - Rama
-TRANSPORT VILA d.o.o.
-GAJEVINE-DUŠIĆI d.o.o.
-RDI d.o.o.
-SELES d.o.o. Sarajevo
-FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o.
Dostupni polugodišnji finansijski izvještaji za 2013. g.
-DI KONSTRUKTOR - GRAHOVO d.o.o.
-APS d.o.o.
Download

PINGI doo Sarajevo