POPIS IZDATIH PRIZNANJA
2012.
Na osnovu članova 1.5.3 i 2.5.3 Pravila o priznanju proizvođača i ispitnih institucija, donošenjem odluke o
priznanju, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu uvrštava proizvođače ili ispitne institucije
u Popis priznatih proizvođača, ispitnih institucija i tipova ptoizvoda.
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
AD VATROSPREM BEOGRAD
Priznanje radionica
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
AM HIDRAULIK d.o.o.
Priznanje proizvođača
Remont i servisiranje proizvoda hidraulike i pneumatike na plovnim objektima
90727
P-5752/1
23-09-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
BRODICO D.O.O.
Priznanje radionica
1. Reparaturno zavarivanje u brodogradnji
90744
P-5783
13-01-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
BRODICO D.O.O.
Priznanje radionica
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
BRODOGRADILIŠTE AD APATIN
Priznanje proizvođača
- Za izgradnju čeličnih plovnih i plutajućih objekata.
- Remont plovnih i plutajućih objekata.
90746
P-1502/1
23-01-2014
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
90758
P-2805
11-04-2013
90765
P-5783/1
22-07-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
BRODOGRADILIŠTE LBM D.O.O.
Priznanje radionica
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
BRODOGRADILIŠTE M.C.I. DOO
Priznanje proizvođača
1 Izrada čeličnih plovnih i plutajućih objekata
2 Remont plovnih i plutajućih objekata
90752
P-1509
07-11-2014
Naziv firme
BRODOGRADILIŠTE SAVA A.D. U STEČAJU
90766
P-5791-1
31-08-2015
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Priznanje proizvođača
- Za izgradnju celicnih plovnih i plutajucih objekata
- Remont plovnih i plutajucih objekata
90759
P-1507/1
14-02-2013
DOO TERMOINŽENJERING
Priznanje ispitnih stanica
1. Ispitivanje i servisiranje:
- Sigurnosnih ventila za posude pod pritiskom i kompresore nabrodovima
- Disajnih ventila za rezervoare goriva na tankerima unutrašnje plovidbe
- Gasnih uređaja i instalacija
2. Hidraulično ispitivanje posuda pod pritiskom
90745
P-5784
20-01-2012
FAGUM AD – ZVORNIK
Priznanje proizvođača
- Antiabrazivna i antikorozivna zastita povrsina elastomera
- Elasticna zastita plovnih objekata i pristanista
- Elasticno temeljenje motra, uredjaja i opreme
- Proizvodnja tehnickih komponenti za brodogradnju, izra|enih od gume ili
kompozita guma-metal, prema zahtevu kupaca
90715
P-5745/1
26-06-2012
GASTEH D.O.O.
Priznanje ispitnih stanica
Ispitivanje i servisiranje sigurnosnih ventila, rezervoara i kargo cevovoda na
brodovima za prevoz tečnog naftnog gasa (TNG)
90747
P-5785
05-05-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
GHG INŽENJERING
Priznanje ispitnih stanica
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
IMP d.o.o.
Priznanje proizvođača
1. Peojektovanje stabilnih sistema protivpozarne zastite na plovnim i plutajucim
objektima
2. Proizvodnju i odrzavanje sistema protivpozarne zastite
3. Vestacenje i kontrola stabilnih instalacija na plutajucim objektima
90741
P-5764/1
27-06-2013
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
90757
P-5789
25-01-2013
INOVA d.o.o.
Priznanje proizvođača
Za proizvodnju:
Pontona za pristajanje u marinama
Materijal: kombinacija betona, čelika i ekspandiranog stiropora
90763
P-5691/1
Datum važnosti priznanja
31-08-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
INOVA d.o.o.
Priznanje proizvođača
Za proizvodnju:
1. Regulacionih ventila pritiska
2. Regulacionih ventila nivoa
3. Regulacionih ventila protoka
4. Regulatora broja obrtaja
5. Blokirajucih brzozatvarajucih ventila
6. Nepovratnih regulacionih ventila
7. Elektromagnetnih regulacionih ventila
8. Ovalnih zasuna (DN 50 - 300 mm)
9. Pljosnatih zasuna (DN 40 - 300 mm)
10. Zupcastih spojnica
11. Spojnica tipa "ZIBO"
90713
P-5691/1
09-06-2012
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA d.o.o.
Priznanje tipskih proizvoda
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA d.o.o.
Priznanje tipskih proizvoda
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
INOVA d.o.o.
Priznanje tipskih proizvoda
Regulator izlaznog pritiska
Nazivni otvor: DN 50mm do DN 300mm
Nazivni pritisak: 6,10,16,25,40 bara
Radna temperatura: do 70 stepeni
Radni mediji: tečni fluidi
90764
P-5691/3
31-08-2015
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
11876
P-5691/8
21-09-2012
11877
P-5691/9
21-09-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA d.o.o.
Priznanje tipskih proizvoda
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
INSTITUT GOŠA d.o.o.
Priznanje ispitne institucije
- Hemijsko ispitivanje metala i legura
- Metalografska ispitivanja
- Mehanicka ispitivanja metalnih materijala i zavarenih spojeva
- Ispitivanja metala I zavarenih spojeva metodama bez razaranja, radiografija,
ultrazvuk, magnetne metode, penetranti
- Obuka kadrova u oblasti zavarivanja
- Ispitivanje tehnologije zavarivanja
11875
P-5691/7
21-09-2012
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
- Ispitivanje antikorozione zastite
- Pregled merila, duzine i ugla
90706
P-5627/2
15-11-2011
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INTER-MEHANIKA D.O.O.
Priznanje radionica
Izrada trupova plovnih i plutajućih čeličnih objekata
90748
P-5773
28-05-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
MASTER INŽENJERING D.O.O.
Priznanje radionica
- Isporuka I montaža niskonaponske elektroopreme
- Izrada komandno signalnih pulteva
- Izrada razvodnih ormana
- Izrada glavnih razvodnih tabli na brodovima
- Izrada kablovskih trasa
- Remont elektroopreme na brodovima
90750
P-5786
27-05-2012
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
PIMI DOO Preduzeće za proizvodnju,unutrašnju i spoljnu trgovinu
Priznanje proizvođača
Proizvodnja cevi, ploča i profila od termoplastičnih polimera (polietilena visoke
gustine - HDPE) postupkom ekstruzije nadpritiskom
90737
P-5780/1
26-10-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
PITURA
Priznanje proizvođača
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
POLIESTER AD
Priznanje proizvođača
Za proizvodnju:
- camaca, duzine do 8,0 m, materijal: stakloplastika, namena: za sport i ribolov
90716
P-5689/1
17-07-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
POLIESTER AD
Priznanje tipskih proizvoda
Camac bez kabine, dimenzije (4,85X1,75X0,72).
90717
P-5689/3
12-04-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
POLIESTER AD
Priznanje tipskih proizvoda
Motorni camac sa kabinom, nosivost: 6 osoba
90718
P-5689/5
90720
P-5746/1
15-08-2012
Datum važnosti priznanja
12-04-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
POLY - VERBUND – PREMIX
Priznanje proizvođača d.o.o.
- Čamaca za sport i ribolov, izrađenih od stakloplastike (poliesterske
smole,ojačana staklenim vlaknima)
- Spwcijalnih proizvoda za potrebe brodogradnje od poliesterske smole,
ojačane staklenim vlaknima
90753
P-5609/1
14-12-2014
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
PREDUZEĆE ZA VODNE PUTEVE IVAN MILUTINOVIĆ PIM, AD
u restrukturiranju
Priznanje ispitnih stanica
- Ispitivanje i servisiranje sigurnosnih ventila za posude pod pritiskom i
kompresore na brodovima do 35 bara
- Hidraulično ispitivanje posude pod pritiskom
90755
P-5402/5
17-12-2012
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
PREDUZEĆE ZA VODNE PUTEVE IVAN MILUTINOVIĆ PIM, AD u
restrukturiranju
Priznanje radionica
Za izgradnju celicnih trupova plovnih plovnih i plutajucih objekata. Remont
plovnih i plutajucih objekata
90756
P-1516
14-01-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
RAKIĆEVIĆ DOO KONJEVIĆI
Priznanje proizvođača
Proizvodnja Zn - anoda za katodnu zaštitu plovnih objekata
90742
P-5782/1
09-12-2011
Naziv firme
RS MINISTARSTVO ODBRANE, SEKTOR ZA MAT. RESURSE,
UPRAVA ZA ODB. TEHN. – VOJNOTEHNIČKI INSTITUT
Priznanje ispitne institucije
- Merenje i ispitivanje karakteristika broda (glavne dimenzije, brzina, radijus
okretanja, put zaustavljanja i upravljivost);
- Ispitivanja sistema za kormilarenje;
- Ispitivanja karakteristika ziroskopa;
- Ispitivanje pumpe i hidraulickih komponenti;
- Ispitivanje kompresora i pneumatskih komponenti;
- Merenje potisne sile i sile u uzadima;
- Ispitivanje karakteristika vitala;
- Ispitivanje karakteristika elektromotora;
- Ispitivanje karakteristika elektricnih generatora;
- Merenje geometrije oblika (geometrija propelera precnika do 1m);
- Ispitivanja karakteristika SUS motora snage do 1.900 kW na probnom stolu;
- Ispitivanja mikroklime i nivoa buke u brodskim prostorima;
- Ispitivanja klimoventilacionih uredjaja;
- Ispitivanja karakteristika radio uredjaja i antena u frekvencijskom opsegu do
500 mHz;
- Ispitivanje I merenje karakteristika
elektromagnetske kompatibilnosti (emisije, imunosti, efektivnosti ekranizacije);
- Ispitivanja karakteristika navigacionih radara;
- Ispitivanja kompleksnih epruveta I delova strukture statičkim i promenjivim
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
opterećenjem (dinamička izdržljivost, čvrstoća i krutost struktura);
- Merenja na konstrukcijama i objektima (naponi, deformacije, pritisci, vibracije,
temperature i zaostali naponi);
- Ispitivanje mehanickih osobina metalnih materijala na sobnoj, snizenim i
povisenim temperaturama u statickim i dinamickim uslovima opterecenja;
- Odredjivanje energije loma na instrumentiranom klatnu, prelaznih temp.krtosti
i nule plasticnosti;
- Odredjivanje parametara mehanike loma;
- Metalografska ispitivanja (opticka mikroskopija);
- Ispitivanje hemijskog sastava instrumentalnim i klasicnim metodama;
- Skenirajuca metalogtafija i kvalitativna metalografija, fraktografija);
- Ekspertska ispitivanja lomova i ostecenja materijala;
- Ispitivanje opste, naponske, piting i interkristalne korozije i korozionog
zamora;
- Ispitivanje bez razaranja (penetranti, radiografija, magnetofluks, sigmatest,
deflektometar);
- Zavarivanje (klasifikacija tehnologija, provera strucne osposobljenosti
zavarivaca, mehanicka metalografska dinamicka i ispitivanja zavarenih spojeva
metodama mehanike loma);
- Ocena zavarljivosti metala (otpornost na tople, hladne, zakasnele, lamelarne i
prsline usled zarenja, sklonost spoja ka prelazu u kruto stanje);
- Deformabilnost (Erikson, usicavost Morove mreze);
- Karakterizacija o provera kvaliteta organsko tehnickih materijala, metalnih,
nemetalnih - neorganskih i organskih prevlaka: fizicko mehanicka ispitivanja
(tvrdoca, debljine, zatezne cvrstoce, prekidnog izduzenja, elasticnosti, gustine
prijanjanja, bubrenja, savojne cvrstoce, pritisne cvrstoce, udarne zilavosti,
otpornost na udar, abraziju i habanje, poroznosti i korozione otpornosti),
dinamicka, reoloska, toplotna i ispitivanja na ubrzano starenje;
- Karakterizacija i provera kvaliteta pogonskih goriva i maziva (sve vrste goriva,
ulja i masti za podmazivanje, tecnosti za hidraulicke sisteme, tecnosti za
hladjenje i ciscenje i sredstva za zastitu na bazi nafte);
- Specijalna ispitivanja po zahtevima Jugoregistra
90714
P-5723/2
14-07-2012
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
SIDRO d.o.o.
Priznanje radionica
Izrada čeličnih trupova plovnih objekata i remont trupa i opreme
90749
P-5770/1
25-06-2014
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
SILOPREN – JSD
Priznanje proizvođača
Za proizvodnju komponenti od gume i plastičnih masa za potrebe
brodogradnje.
90739
P-5652/1
26-11-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
SILOPREN – JSD
Priznanje tipskih proizvoda
Gumene zaptivke za provlake i cevovode
90740
P-5652/3
26-11-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
TEHNIČKI OPITNI CENTAR
Priznanje ispitne institucije
1. Мерење и анализу апсорбоване снаге пропелера
2. Мерење и анализу обртног момента погонских бродских машина
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
3. Мерење и анализу торзионих вибрација осовинских водова
4. Мерење и анализу линеарних вибрација трупа, машина и опреме
5. Мерење и анализу маневарских карактеристика бродова
6. Мерење броја обртаја ротирајућих делова и склопова
7. Мерење количине протока гасова
8. Мерење силе од 400N до 3600N
9. Мерење температуре од -20C до 400C
10. Мерење протока течних флуида од 300l/h до 6000l/h
90707
P-5772/2
27-12-2011
TERMOPLASTING D.O.O.
PROIZV. CEVI, PROFILA I ELEMENATA OD PLAST. MASA
Priznanje proizvođača
- Przvodnja pontonskih plovaka od termoplastike *polietilena
- Proizvodnja plovnih komponenti od termoplasta, diskontiualnim
elektroekstruzionim postupkom zavarivanja
90762
P-5774/1
30-05-2015
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TERRATRADE BRODOREMONT AD
Priznanje proizvođača
Za izgradnju celicnih plovnih i plutajucih objekata
Remont plovnih i plutajucih objekata
90760
P-1511/1
25-02-2014
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TRI PRINCEZE
Priznanje proizvođača
Čamaca za sport i ribolov izrađenih od ojačanog poliestera (stakloplastike)
90738
P-5781/1
16-11-2011
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TSC METER DOO
Priznanje ispitne institucije
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
VATROIVAL d.o.o.
Priznanje radionica
1. Održavanje stabilnih sistema protiv požarne zaštite na plovnim i plutajućim
objektima
2. Održavanje sistema protiv požarne zaštite
3. Održavanje sistema za automatsku dojavu požara
90736
P-5768
24-09-2013
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
90701
P-5790
12-04-2015
ZR ĐENA SHIP BRANKO NIKOLIĆ PREDUZETNIK
Priznanje radionica
90754
P-5788
30-11-2012
Download

POPIS IZDATIH PRIZNANJA - www . uprava