POPIS IZDATIH PRIZNANJA
septembar 2014.
Na osnovu članova 1.5.3 i 2.5.3 Pravila o priznanju proizvođača i ispitnih institucija, donošenjem odluke o
priznanju, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu uvrštava proizvođače ili ispitne institucije
u Popis priznatih proizvođača, ispitnih institucija i tipova proizvoda.
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
AKROPOLIS SZR
Priznanje proizvođača
- Proizvodnja uzgonskog segmenta za nošenje tereta na vodi dimenzija
2060x1360x760mm
90768
P-5792/1
22-11-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
AKROPOLIS SZR
Priznanje tipskih proizvoda
- Uzgonski segment za nošenje trereta na vodi dimenzija 2060h 1360h 760mm
90767
P-5792/3
22-11-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
BRODICO DOO
Priznanje proizvođača
- Izgradnja plutajućih objekata, pristana i pontona
- Reparaturno zavarivanje u brodogradnji
90796
P-5783/1
20-06-2017
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
BRODOGRADILIŠTE AD APATIN
Priznanje proizvođača
- Za izgradnju čeličnih plovnih i plutajućih objekata
- Remont plovnih i plutajućih objekata
90746
P-1502/1
23-01-2014 (priznanje isteklo)
BRODOGRADILIŠTE ASTRA SHIPYARD DOO
Priznanje proizvođača
- Izradu čeličnih plovnih i plutajućih objekata
- Remont plovnih i plutajućih objekata
90798
P-5808/1
24-06-2017
BRODOGRADILIŠTE DUNAV DOO
Priznanje radionice
- Izradu novih plovnih objekata
- Popravke plovnih i plutajućih objekata
- Izradu čeličnih konstrukcija
90780
P-1505
26-04-2015
BRODOGRADILIŠTE LBM DOO
Priznanje radionice
- Izradu i remont brodskih trupova i opreme
- Tehnološki postupak metalizacije brodske opreme
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
90766
P-5791-1
31-08-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
BRODOGRADILIŠTE M.C.I. DOO
Priznanje proizvođača
1 Izrada čeličnih plovnih i plutajućih objekata
2 Remont plovnih i plutajućih objekata
90752
P-1509
07-11-2014 (priznanje isteklo)
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
BRODOGRADILIŠTE SAVA AD U STEČAJU
Priznanje proizvođača
- Za izgradnju čeličnih plovnih i plutajućih objekata
- Remont plovnih i plutajućih objekata
90759
P-1507/1
14-02-2013 (priznanje isteklo)
CEPTING DOO BEOGRAD
Priznanje ispitne stanice
Izvođenje radova na:
- sistemima za gašenje požara vodom,
- sistemima za gašenje požara penom,
- sistemima za gašenje požara gasom,
- sistemima za gašenje požara aerosolom,
- sistemima za dojavu požara u funkciji aktiviranja sistema za gašenje požara
na objektima unutrašnje plovidbe.
90784
P-5799
11-07-2015
CEPTING DOO BEOGRAD
Priznanje radionice
Ispitivanje i servisiranje:
- sistema za gašenje požara vodom,
- sistema za gašenje požara penom,
- sistema za gašenje požara gasom,
- sistema za gašenje požara aerosolom,
- sistema za dojavu požara
na objektima unutrašnje plovidbe
90783
P-5799
11-07-2015
CUBI METALIZACIJA SZR
Priznanje radionice
- Tehnološki postupak metalizacije i mašinsku obradu u procesu metalizacije na
plovnim objektima
90773
P-5795
11-09-2016
ČELIK SR
Priznanje proizvođača
- Izrada novih čeličnih plovnih i plutajućih objekata.
- Remont plovnih i plutajućih objekata
90795
P-5807/1
17-06-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
FEROMONT INŽENJERING AD
Priznanje proizvođača
- Izrada i remont čeličnih konstrukcija u brodogradnji.
- Izrada i remont kotlova, cevovoda i posuda pod pritiskom u brodogradnji.
90770
P-5793/1
23-03-2015
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
FEROMONT OPREMA AD
Priznanje proizvođača
- Izrada i remont čeličnih konstrukcija u brodogradnji.
- Izrada i remont kotlova, cevovoda i posuda pod pritiskom u brodogradnji.
90771
P-5794/1
23-03-2014 (priznanje isteklo)
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
FIREPRO SYSTEMS LIMITED
Priznanje tipskih proizvoda
- Fire Pro ugradni sistemi za gašenje požara aerosolom
90791
P-5805/3
12-12-2017
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
GHG INŽENJERING - PLUS
Priznanje ispitne stanice
- Ispitivanje i servisiranje disajnih ventila za rezervoare goriva na tenkerima
unutrašnje plovidbe
90782
P-5789
04-07-2017
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
GLODEX EXPORT- IMPORT
Priznanje radionice
- Mašinsku obradu delova koji su namenjeni za plovne objekte
90778
P-5796
18-12-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
HIDRO-BAZA doo
Priznanje radionice
- Reparaturno zavarivanje u brodogradnji
90787
P-5802
08-10-2017
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
IMP doo
Priznanje proizvođača
1. Projektovanje stabilnih sistema protivpožarne zaštite na plovnim i plutajućim
objektima
2. Proizvodnju i održavanje sistema protivpožarne zaštite
3. Vestačenje i kontrola stabilnih instalacija na plutajućim objektima
90741
P-5764/1
27-06-2013 (priznanje isteklo)
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
INOVA doo
Priznanje proizvođača
Proizvodnja:
- Regulacionih ventila pritiska,
- Regulacionih ventila nivoa,
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
- Regulacionih ventila protoka,
- Blokirajućih brzozatvarajućih ventila,
- Nepovratnih regulacionih ventila,
- Elektromagnetnih regulacionih ventila.
90772
P-5691/1
23-06-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA doo
Priznanje tipskih proizvoda
- Ponton za pristajanje u morskim marinama, tip M1 (5,98H2,48H0,86m)
90776
P-5691/7
01-12-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA doo
Priznanje tipskih proizvoda
- Ponton za pristajanje u morskim marinama, tip M2 (5,98H1,48H0,86 m)
90777
P-5691/8
01-12-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
INOVA doo
Priznanje tipskih proizvoda
Regulator izlaznog pritiska.
Nazivni otvor: DN 50mm do DN 300mm
Nazivni pritisak: 6,10,16,25,40 bara
0
Radna temperatura: do 70 C
Radni mediji: tečni fluidi
90764
P-5691/3
31-08-2015
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INOVA doo
Priznanje proizvođača
Za proizvodnju:
- Pontona za pristajanje u marinama
Materijal: kombinacija betona, čelika i ekspandiranog stiropora
90763
P-5691/1
31-08-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INTER-MEHANIKA DOO
Priznanje radionice
- Izrada trupova plovnih i plutajućih čeličnih objekata
90748
P-5773
28-05-2013 (priznanje isteklo)
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
INTERTEK N.D
Priznanje radionice
- Izgradnja plovnih i plutajućih objekata
90781
P-5797/1
02-07-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
IPON SISTEM DOO
Priznanje proizvođača
Izvođenje radova na stabilnim sistemimaza dojavu i gašenje požara na bazi:
- aerosola
- praha
- gasa
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
* ugljendioksid
* Fm 200-HFC 227 (heksafluorheptan)
* Fe 36 (heksafluorpropan)
* novek 1230-FK-5-1-12 (novec 1230)
90802
P-5809/1
29-08-2017
JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD
Priznanje proizvođača
- Zavarivanje i izradu delova trupa
- Zavarivanje i izradu mašinskih elemenata na plovnim objektima
- Mehaničarske, bravarske, stolarske i farbarske radove na brodu
90799
P-5015
25-06-2017
MASTER INŽENJERING DOO
Priznanje proizvođača
- Isporuka i montaža niskonaponske elektroopreme
- Izrada komandno - signalnih pulteva
- Izrada razvodnih ormara
- Izrada glavnih razvodnih tabli na brodovima
- Izrada kablovskih trasa
- Remont elektroopreme na brodovima
90800
P-5786
30-07-2017
PIM, AD PREDUZEĆE ZA VODNE PUTEVE IVAN MILUTINOVIĆ
u restrukturiranju
Priznanje radionica
- Za izgradnju čeličnih trupova plovnih plovnih i plutajućih objekata
- Remont plovnih i plutajućih objekata
90756
P-1516
14-01-2013 (priznanje isteklo)
PIM - HIDROINŽENJERING d.o.o.
Priznanje ispitne institucije
- Ispitivanje i servisiranje sigurnosnih ventila za posude pod pritiskom i
kompresore na brodovima do 35 bara.
- Hidraulično ispitivanje posude pod pritiskom.
90801
P-5402/5
26-08-2016
PIMI DOO Preduzeće za proizvodnju,unutrašnju i spoljnu trgovinu
Priznanje proizvođača
- Proizvodnja cevi, ploča i profila od termoplastičnih polimera (polietilena visoke
gustine - HDPE) postupkom ekstruzije nadpritiskom
90794
P-5780/1
28-04-2018
POLY - VERBUND – PREMIX
Priznanje proizvođača
- Čamaca za sport i ribolov, izrađenih od stakloplastike (poliesterske
smole,ojačana staklenim vlaknima)
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
- Specijalnih proizvoda za potrebe brodogradnje od poliesterske smole, ojačane
staklenim vlaknima
90753
P-5609/1
14-12-2014
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
PROVALVES 2012 DOO
Priznanje ispitne stanice
Ispitivanje:
- ventila sigurnosti za posude pod pritiskom na brodovima,
- posuda pod pritiskom na brodovima unutrašnje plovidbe,
- disajnih ventila za rezervoare goriva na tankerima unutrašnje plovidbe,
- industrijske armature na brodovima unutrašnje plovidbe,
- regulatora pritiska na gas na brodovima unutrašnje plovidbe,
- sigurnosnih uređaja za gasoregulacione stanice i instalacije na brodovima
unutrašnje plovidbe,
- industrijskih cevovoda na brodovima unutrašnje plovidbe.
90803
P-5804
20-11-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
RAKIĆEVIĆ DOO KONJEVIĆI
Priznanje proizvođača
- Proizvodnja Zn - anoda za katodnu zaštitu plovnih objekata
90769
P-5782/1
27-12-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
RAPID doo
Priznanje radionice
- Remont čeličnih trupova plovnih i plutajućih objekata
90786
P-5801
10-09-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
RHINE - DANUBE DOO
Priznanje radionice
- Popravke i prepravke plovnih i plutajućih objekata
90779
P-1512
01-04-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
SIDRO doo
Priznanje radionice
- Izrada čeličnih trupova plovnih objekata i remont trupa i opreme
90797
P-5770/1
20-06-2018
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
SILOPREN – JSD
Priznanje proizvođača
- Za proizvodnju komponenti od gume i plasticnih masa za potrebe
brodogradnje.
- Zaptivke za brodogradnju
90790
P-5652/1
03-03-2018
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
SILOPREN – JSD
Priznanje tipskih proizvoda
- Gumene zaptivke za provlake i cevovode.
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
- Gumene zaptivke
90789
P-5652/3
03-03-2018
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TEHNIČKI OPITNI CENTAR
Priznanje ispitne institucije
1. Merenje i analizu apsorbovane snage propelera
2. Merenje i analizu obrtnog momenta pogonskih brodskih mašina
3. Merenje i analizu torzionih vibracija osovinskih vodova
4. Merenje i analizu linearnih vibracija trupa, mašina i opreme
5. Merenje i analizu manevarskih karakteristika brodova
6. Merenje broja obrtaja rotirajućih delova i sklopova
7. Merenje sile od 400N do 3600N
8. Merenje temperature od -20C do 400C
9. Merenje protoka tečnih fluida od 300l/h do 6000l/h
10. Ispitivanje i snimanje karakteristika u realnom vremenu i analizu različitih
parametara SUS motora snage do 1100kW
11. Baždarenje mernih pretvarača u ovlašćenim laboratorijama
12. Sertifikacija prenosnih protivpožarnih aparata
13. Merenje otpora izolacije generatora
14. Merenje intenziteta svetlosti
15. Snimanje intenziteta buke
16. Ispitivanje i merenje karakteristika elektromagnetske kompatibilnosti.
90774
P-5772/2
18-10-2016
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TEHNORADIONICA AD
Priznanje radionice
- Izradu i popravku brodskih vratila
90788
P-5803
28-10-2017
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
TERMOINŽENJERING DOO
Priznanje ispitne stanice
1. Ispitivanje i servisiranje:
- Sigurnosnih ventila za posude pod pritiskom i kompresore na brodovima
- Disajnih ventila za rezervoare goriva na tankerima unutrašnje plovidbe
- Gasnih uređaja i instalacija
2. Hidraulično ispitivanje posuda pod pritiskom
90775
P-5784
13-11-2016
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
TERMOPLASTING DOO
Priznanje proizvođača
- Przvodnja pontonskih plovaka od termoplastike *polietilena
- Proizvodnja plovnih komponenti od termoplasta, diskontiualnim
elektroekstruzionim postupkom zavarivanja
90762
P-5774/1
30-05-2015
TERRATRADE BRODOREMONT AD
Priznanje proizvođača
- Za izgradnju čeličnih plovnih i plutajućih objekata
Remont plovnih i plutajućih objekata
90760
P-1511/1
Datum važnosti priznanja
25-02-2014 (priznanje isteklo)
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TOP GAS-OPREMA POD PRITISKOM DOO
Priznanje ispitne stanice
1. Ispitivanje:
1.1 Sigurnosnih ventila
1.2 Industrijske armature
1.3 Stabile posude pod pritiskom
1.4 Industrijskih metalnih cevovoda
1.5 Gumenih creva
na plovnim objektima
90785
P-5800
28-08-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
TSC METER DOO
Priznanje ispitne institucije
- Laboratorija za kalibraciju (baždarenje) rezervoara na brodovima
90701
P-5790
12-04-2015
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
VATROIVAL doo
Priznanje radionice
1. Održavanje stabilnih sistema protiv požarne zaštite na plovnim i plutajućim
objektima
2. Održavanje sistema protiv požarne zaštite
3. Održavanje sistema za automatsku dojavu požara
90736
P-5768
24-09-2013 (priznanje isteklo)
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
VATROSPREM AD BEOGRAD
Priznanje radionice
- Za servisiranje prenosnih aparata za gašenje požara.
- Projektovanje stabilnih sistema protivpožarne zaštite na plovilima i plutajućim
objektima.
90758
P-2805
11-04-2013 (priznanje isteklo)
Naziv firme
Tip priznanja
Opis
Potvrda broj
P broj
Datum važnosti priznanja
VIP GROUP
Priznanje radionice
- Popravke i prepravke plovnih i plutajućih objekata
90792
P-5806/1
17-03-2017
Download

2014 09 19 Priznanja lista lat - www . uprava