Přehled výrobků skupiny 4
Zalévací hmoty neprůhledné (VU)
Naše přehledy poskytují krátké shrnutí skupin výrobků. Bližší informace však získáte z technických listů,
které jmenované výrobky popisují podrobněji. Pro další porady je vám k dispozici naše zastoupení..
Zalévací hmoty Wepox, na bázi epoxidových pryskyřic (EP)
Řada VU 4081
VU 4081 NV:
Dvousložková zalévací pryskyřice Wepox na bázi epoxidové pryskyřice, hnědá, nízkoviskósní (index NV) a
proto dobře zatékavá, vytvrzovaná za studena i za tepla, s malými ztrátami objemu, nenapadá lakované dráty a
umělé hmoty citlivé na ředidla (jako např. polystyrén).
VU 4081 HV:
Jako VU 4801 NV, avšak vysokoviskósní (index HV) a tmavěji zabarvená .
Řada VU 4052:
VU 4052:
Dvousložková zalévací pryskyřice Wepox na bázi epoxidové pryskyřice, modrá, nízkoviskósní úprava,
vytvrzovaná již při pokojové teplotě.
Řada VU 4085:
VU 4085 NV:
Dvousložková zalévací pryskyřice Wepox na bázi epoxidové pryskyřice, hnědá, nízkoviskósní (index NV) a
proto dobře zatékavá, použitelná i u obtížně tvarovaných forem, vytvrzovaná při pokojové teplotě, vynikající
teplotní odolnost, isolační třída látky B = 130 oC, vysoká mechanická odolnost, s malými ztrátami objemu,
vysoká odolnost proti vlhkosti a chemikáliím. Nejlevnější varianta z epoxidových hmot.
VU 4085 HV:
Jako VU 4085 NV, avšak vysokoviskósní (index HV).
Zalévací hmoty Wepuran, na bázi polyuretanových pryskyřic
(PUR)
Řada VU 4440:
VU 4444/31 SB-WB:
Dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice, černá,nehořlavá,odolná
dlouhodobě UV a povětrnostním vlivům
VU 4445 :
Jediná PUR hmota použitelná dlouhodobě ve vodě, černá.
Řada VU 4452:
VU 4452/71 HE:
Dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice
modrá, vysoce elastická úprava (index HE) ji předurčuje speciálně pro senzorovou techniku. Isolační třída
látky je nezvykle dobrá pro vysoce elastickou zalévací hmotu B = 130oC.
VU 4442/61 HE černá
VU 4452/61 HE měkčí
VU 4452/61 HE-SF Měkčí, tmavší
VU 4452/41 SV-HF Samozhášivá, neobsahuje halogeny
VU 4452/61 HE
Vysoce elastická
VU 4452/71 HE
Vysoce elastická, tvdší
VU 4492/31 SB-HF,
Bílá,, nehořlavá, neobsahuje halogeny
Řada VU 4453:
VU 4453/61 HE
Dvousložková zalévací hmota Wepuran avšak vysoce elastická (index HE) ,na bázi polyuretanové pryskyřice,
modrá, elastická (index E), vytvrzovaná již při pokojové teplotě, zvláště vhodná pro upevňování
elektronických konstrukčních prvků, choulostivých při zalévání, které nesmí být při vytrzování vystaveny tlaku
způsobenému sesycháním a vývoji tepla. Vynikající odolnost proti vlhkosti, velmi dobré dieklektrikum i
při teplotním zatížení, isolační třída látek Y =90oC.
Následující typy jsou vynikající pro sensorovou techniku:
VU 4403/61 HE:
jako VU 4453/61 HE, avšak šedobéžová.
VU 4443/61 HE:
jako VU 4453/61 HE, avšak černá.Nejlevnější varianta.
VU 4453/41 HE-NV-LT: jako VU 4453/61 HE, avšak nízkoviskózní. (index HE a NV) s dlouhou
zpracovatelností
VU 4453/71 SHE: jako VU 4453/31 E, avšak velmi vysoce elastická (index SHE), proto je také případně
použitelná jako náhrada podstatně dražších zalévacích hmot ze silikonového kaučuku. Pro teploty okolí do
cca 40 - 50 o C, velmi dobrá dodolnost proti zimě do -40oC.
Další typy:
VU 4443/41 HE-NV-LT černá
VU 4473/41 HE-NV-LT jako VU 4453/61 HE, avšak nízkoviskózní. (index HE a NV) s dlouhou zpracovatelností
šedá
VU 4453/101 WR odolná povětrnosti, modrá
VU 4453/71 HE-T tixotropní
Řada VU 4456:
VU 4456:
Cenově výhodná dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice, modrá,
vytvrzovaná za studena i za tepla, zvláště vhodná k zalévání malých i tištěných indukčností, transformátorů,
indukčních a vysokofrekvenčních cívek.Nejlevnější zalévací hmota.
Řada VU 4457:
VU 4457/31:
Dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice, modrá, vytvrzovaná za studena i
za tepla, zvláště vhodná k zalévání elektronických součástí i indukčních, vysokofrekvenčních a
transformátorových cívek.
VU 4457/31 K: Jako VU 4457/31, avšak v katalyzované úpravě (index K),
vytvrzení při současně kratší
době zpracovatelnosti.
VU 4447/31:
Jako VU 4457/31, avšak černá.
VU 4477/31:
Jako VU 4457/31, avšak šedá.
VU 4457/41:
Jako VU 4457/31, avšak v nízkoviskósní úpravě.
VU 4447/41:
Jako VU 4457/41, avšak černá.
VU 4457/51:
Jako VU 4457/31, avšak ve středněviskósní úpravě.
VU 4457/51 K:
Jako VU 4457/51, avšak v katalyzované úpravě (index K).
VU 4447/51:
Jako VU 4457/51, avšak černá.
VU 4457/61:
Jako VU 4457/31, avšak ve vysokoviskósní úpravě.
VU 4457/61 K:
VU 4447/61:
tím jsou zkráceny doby
Jako VU 4457/61, avšak v katalyzované úpravě (index K).
Jako VU 4457/31, avšak černá.
VU 4457/61 SB Jako VU 4457/31, avšak ve vysokoviskósní úpravě, nehořlavá
VU 4477/31 šedá
VU 4477/51 šedá
Řada VU 4458:
VU 4458/51 SB:
Dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice, modrá, s nižší viskositou a
elastičtější než VU 4459/41 SV, proto zvláště vhodná pro velmi choulostivé konstrukční prvky (např. feritová
jádra, málo hořlavá (index SB), neobsahuje halogeny, isolační třída látky B = 130oC.
Řada VU 4459:
VU 4459/41 SV-HF-K:
Dvousložková zalévací hmota Wepuran na bázi polyuretanové pryskyřice, modrá, vytvrzovaná za tepla i za
studena, schválení UL s nejlepším stupněm nehořlavosti UL 94V-0, zvláště vhodná pro zalévání
elektronických konstrukčních prvků a indukčních, vysokofrekvenčních a transformátorových cívek, isolační
třída látky B = 130oC, samohasící (index SV).Neobsahuje halogeny, s katalyzátorem
Speciální výrobky pro zalévací hmoty Wepuran:
B 4400:
Urychlovač pro polyuretanové zalévací hmoty k rychlejšímu natužení a vytvrzení.
VZ 4400 P:
Zpomalovač, reaktivní ředidlo pro polyuretanové zalévací hmoty, prodlužuje dobu zpracovatelnosti a
současně ředí.
Zalévací hmoty na bázi silikonového kaučuku
Řada VU 4670 - Jednosložkové zalévací hmoty ze silikonového kaučuku
VU 4670:
Jednosložková zalévací hmota ze silikonového kaučuku, bílá, neobsahuje rozpouštědla, vytvrzuje se při
pokojové teplotě, pasta, která sama síťuje, plněná do tub, použití především jako těsnící hmota a hmota pro
uložení.
Řada Silopren: Dvousložkové zalévací hmoty ze silikonového kaučuku
RTV 11:
Zalévací hmota ze silikonového kaučuku, síťující při pokojové teplotě (RTV), nízkoviskósní, střední tvrdost
Shore, bílá.
Řada VU 4691: Aditivně síťující zalévací hmoty ze silikonového kaučuku
VU 4691 E: Zalévací hmota ze silikonového kaučuku, bílo-šedá, vytvrzující se při pokojové teplotě, s
vysokou odolností proti natržení, odolná proti změkčovadlům, elastická úprava (index E) (isolační třída
látky C > 180oC).
Řada VU 4692: Kondensačně síťující zalévací hmoty ze silikonového kaučuku
VU 4692:
Dvousložková zalévací hmota ze silikonového kaučuku bílo-šedá, kondensačně síťující, středně viskósní,
ještě dobře zatékavá zalévací hmota, která se vyznačuje zvláště dobrou tepelnou vodivostí.
VU 4693:
jako VU 4692, avšak v bílém provedení, s nižší viskositou pro použití i ve formách obtížných tvarů.
Speciální výrobky pro zalévací hmoty ze silikonového kaučuku:
Síťovač VKK:
Síťovací přípravek pro kondenzačně síťující zalévací hmoty ze silikonového kaučuku (Řady VU 4692 a
RTV 11), velmi rychlé vytvrzení při relativně krátké době zpracovatelnosti.
Síťovač VR: jako síťovač VKK, avšak s prodlouženou dobou
Síťovač VM: jako síťovač VKK, avšak s více prodlouženou dobou
zpracovatelnosti
zpracovatelnosti
Síťovač VSS: jako síťovač VKK, avšak s extrémně krátkou dobou vytvrzení
a vyvázání při velmi
krátké době zpracovatelnosti (SS=velmi
rychle se vytvrzující), zvláště vhodné pro relativně
malá
zpracovávaná množství, která se mají velmi rychle
vytvrzovat. Pomůžeme Vám při
řešení Vašich problémů a očekáváme v případě potřeby rádi Vaši poptávku. Dáme Vám zdarma vzorky a
tiskoviny.
Naše technicko-aplikační poradenství slovem i písmem provádíme podle nejlepšího vědomí a svědomí a platí
jako nezávazný pokyn také ve vztahu na ochranná práva třetích osob. Toto poradenství však neosvobozuje
uživatele našich výrobků od vlastních zkoušek pro předpokládaný účel užití. Eventuelní ručení se vztahuje
pouze na hodnotu námi dodaných a uživatelem použitých výrobků. Samozřejmě zaručujeme bezvadnou jakost
našich výrobků podle našich prodejních a dodacích podmínek.
Výrobce: LACKWERKE PETERS GmbH & Co. KG, Hooghe Weg 13, Kempen / BRD
http://www.peters.de
Výhradní distribuce do ČR a SR:
INTERCONTI, Ing. Tomáš Bravený, Ulrychova 54, 624 00 Brno, tel/fax: 541 222 637,
E-mail: [email protected]
http://www.inter-conti.cz
C) TRANSLATION Překlad původního technického listu LACKWERKE PETERS 15.9.1994 SERVIS
CENTRUM BRNO , úprava INTERCONTI 9/2008
Download

dokument pdf