Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad o prodaji nepokretnosti u Novom Sadu
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO Novi Sad, PIB 107929552, MB 20898828,
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad objavljuje
PONOVLJENI OGLAS (BROJ 202-12-3) O PRODAJI NEPOKRETNOSTI
PUTEM JAVNE LICITACIJE
PREDMET PRODAJE
POČETNA CENA
GARANTNI IZNOS
• Stanovi i garaže, Stražilovska 4/4a:
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adresa
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 1/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 2/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 3
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 3/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 11
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 5/II, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 6/II, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 5
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 8/III, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 4
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 1/I, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovksa 4, garaža
br. 10
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 3/I, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 6
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 6/II, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 7
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 7/III, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža
br. 12
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 13/V, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 9
Opis
Stan broj 1, četvorosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 2, trosoban, 1sprat,
sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 3, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 5, trosoban, 2. Sprat,
sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 6, petosoban, 2.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 8, trosoban, 3. Sprat,
sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 1, četvorosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 3, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 6, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 7, četvorosoban, 3.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 13, četvorosoban, 5.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Površina
104,76
Početna prodajna
cena RSD
15.950.172,00
Garantni iznos
RSD
797.508,60
14,73
1.592.056,20
79,602.81
89,39
13,785,506.00
689,275.30
14,25
1.592.056,20
79,602.81
134,10
20.469.294,00
1.023.464,70
18,20
1.933.211,10
96,660.56
90,85
13.646.196,00
682,309.80
14,42
1.592.056,20
79,602.81
135,87
23.312.251,50
1.165.612,58
29,22
3.411.549,00
170.577,45
91,41
14.214.787,50
710.739,38
14,53
1.592.056,20
79.602,81
104,83
16,064,102.00
803.205,10
17,28
1.933.211,10
96,660.56
133,90
22.743.660,00
1.137.183,00
18,13
1.933.211,10
96,660.56
133,90
20.469.294,00
1.023.464,70
18,05
1.933.211,10
96,660.56
107,86
18.194.928,00
909.746,40
17,72
1.933.211,10
96,660.56
105,44
15,950,172.00
797.508,60
17,29
1.933.211,10
96,660.56
Predmet prodaje je stan sa garažom, s tim da zainteresovano lice koje upućuje ponudu može dostaviti izjavu kojom iskazuje nameru za kupovinu stana bez garaže.
Garaža ne može biti samostalan predmet prodaje po Ovom oglasu.
• Ostali stanovi i garaže:
Početna prodajna
Garantni iznos
RB
Adresa
Opis
Površina
cena RSD
RSD
Stan br. 3 na I spratu površine 50 m2, u stambenoj zgradi, koji je upisan kao poseban deo
NOVI SAD,
zgrade br.1, za kolektivno stanovanje (koja
12
50.00
4,548,732.00
227,436.60
Danila Kiša 9
ima odobrenje za gradnju, a nema odobrenje
za upotrebu) izgrađenoj na kp. br. 1038/2,
upisan u LN 9805 K.O. Novi Sad II
NOVI SAD,
Dupleks stan br. 28 površine 159,00m2 sa nuspros13
Novaka
torijama u potkrovlju poslovne zgrade br.1 izgrađene
159.00
10,803,238.50
540,161.93
Radonjića 55
na kp. br. 4227/2 upisan u LN 8197 K.O.Novi Sad II
Dvosoban
stan
br.
2
upisan
kao
poseban
deo
NOVI SAD,
zgrade br.1, površine 67 m2, u prizemlju
14
Radnička 7
67.00
6,823,098.00
341.154,90
kuće na kp. br. 857/1, upisan u LN 8520 K.O.
(dvosoban stan)
Novi Sad II
• Poslovni prostori:
RB
Adresa
Opis
Površina
Početna prodajna cena RSD
Garantni iznos RSD
Poslovni prostor, br.posebnog dela
BEOGRAD,
26,
u
prizemlju
zgrade
izgrađene
15
142.00
23,880,843.00
1,194,042.15
Jovana Rajića 1-3 na kp. br. 2580 upisan u LN 250
K.O. Vračar
Poslovni prostor u delu od 73/410,
BEOGRAD,
površine 73,00m2 u prizemlju, br.
16
Maršala Birjuzova posebnog dela 18, zgrade izgrađene
73.00
22,743,660.00
1,137,183.00
3-5**
na kp. br. 2180 upisan u LN 1330
K.O. Stari grad
Poslovni prostor u prizemlju
površine 225m2+poslovni prostor
BEOGRAD,
prvom spratu površine 284m2,
17 Svetozara Markovića na
509,00
102,346,470.0
5,117,323.50
označen kao poseban deo br. 5
38-40
izgrađen na kp br. 5091 upisan u LN
2922, K.O. Vračar
Poslovni prostor broj 2 u prizemlju
VRŠAC,
zgrade br. 1, broj posebnog dela 2,
18
160.00
18,194,928.00
909,746.40
Sterijina 20
izgrađene na kp. br. 4554 upisan u
LN 9840 K.O. Vršac
Poslovni prostor u ugovorenoj
površini od 92,45m2 u prizemlju
zgrade jedinice lokalne samouprave
ZEMUN,
br. 1 izgrađene na kp. br. 12578
19
92.45
10,234,647.00
511,732.35
Prvomajska 8 upisan u LN 2754 K.O. Zemun
(objekat izgrađen bez odobrenja
za izgradnju). Površina zgrade je
6a 73m2
Poslovni prostor br. 1, ulaz 4. u prizemlju
JAGODINA,
stambene zgrade br. 1, upisan kao pose20
133.31
11,371,830.00
568,591.50
Teslina 4
ban deo br.1, izgrađene na kp. br. 3826/1
upisan u LN 2158 K.O. Jagodina
Poslovni prostor br. 2, ulaz
zgrade br.4 u prizemlju stamJAGODINA,
21
zgrade br. 1 izgrađene na
77.81
6,823,098.00
341,154.90
Teslina 4, lokal 2 bene
kp. br. 3826/1 upisan u LN 2158
K.O. Jagodina
Poslovni prostor broj “A” (prodajni
prostor, predprostor, wc, magacin)
korisne površine 226m2, građevinske
KIKINDA,
površine 259m2, u prizemlju zgrade
22
226.00
22,743,660.00
1,137,183.00
Nemanjina 7-9 br. 1, koji je upisan kao poseban deo
zgrade br.1, izgrađene na kp. br. 6289
upisan u LN 4912 K.O. Kikinda (LN
3899 K.O. Kikinda u rešenju)
Poslovni prostor br. 5/2 u prizemlju
površine 58 i poslovni prostor br. 5/1
LESKOVAC,
(radionica za izradu kolača)u visokom
23
Vojvode Mišića 2** prizemlju površine 215,00m2 u zgradi br.
1 izgrađenoj na kp. br. 5384 upisan u LN
36 K.O. Leskovac
NOVI BEČEJ,
Poslovni prostor u prizemlju zgrade br. 1,
24
Sonje Marinković posen deo PP br.2, izgrađene na kp. br.
1-3
5591 upisan u LN 9165 K.O. Novi Bečej
Poslovni prostor u prizemlju zgrade
NOVI SAD,
1, posebni deo br. 2, izgrađene na
25
Bulevar Slobodana br.
br. 7770/30 upisan u LN 300 K.O.
Jovanovića 15** kp.
Novi Sad I
Poslovni prostor broj 3 u prizemlju i
NOVI SAD,
poslovni prostor broj 6, na I spratu zgrade
26 Dimitrija
Tucovića 1 br. 1 izgrađene na kp. br. 903/2 upisane u
LN 8732 K.O. Novi Sad II
Poslovni prostor u PC“Pariski magazin”
NOVI SAD,
u površini od 316,00m2, u potkrovlju
27
Kralja Aleksandra zgrade br. 1, br. posebnog dela 65,
12c
izgrađene na kp. br. 238/2, upisan u LN
3636 K.O. Novi Sad II
Poslovni prostor br.Abb u prizemlju
SVILAJNAC,
stambene zgrade br. 1 izgrađene na
28 Stevana
Sinđelića 7 kp. br. 791 upisane u LN 8962 K.O.
Svilajnac
Poslovni prostor br.1, korisne površine
SUBOTICA,
upisan kao posebni deo
29
Trg cara Jovana 417m2,
zgrade br.1, izgrađen na kp. br. 3773
Nenada 2
upisan u LN 13015 K.O. Stari Grad
Poslovni prostor u prizemlju zgrade
ŠABAC,
1, br. posebnog dela 1, izgrađen
30 Stojana Novakovića br.
na kp. br. 4765/1 upisan u LN 420
17
K.O. Šabac
**Napomena: objekti izdati u zakup
• Kuće:
273.00
15,920,562.00
796,028.10
136.00
6,823,098.00
341,154.90
132.00
13,646,196.00
682,309.80
467.00
34,115,490.00
1,705,774.50
316.00
25,018,026.00
1,250,901.30
126.00
7,960,281.00
398,014.05
417.00
29,566,758.00
1,478,337.90
117,00
12,509,013.00
625,450.65
Početna prodajna
Garantni iznos
Opis
Površina
cena RSD
RSD
Nepokretnost upisana u LN br.1637 K.O.Bukovac, i
to: 7 objekata-porodična stambena zgrada površine
234m2, garaža površine 53m2, i pet pomoćnih objekata, pomoćna zgrada površine 186m2, pomoćna
zgrada površine 23m2, pomoćna zgrada površine 36m2,
pomoćna zgrada površine 18m2, pomoćna zgrada
BUKOVAC,
površine 35m2, zemljište uz zgradu-objekat površine
31
4,496.00
13,987,350.90
699,367.55
Karađorđeva 56
500m2 i njiva 3. klase površine 295m2, na kp. br. 540
površine 13a 80m2; i 2 objekta - dve zgrade za koje nije
poznata namena i koje su izgrađene bez odobrenja za
gradnju površine 363m2 i 32m2, i njiva 3. klase površine
12a 03m2, na kp. br. 541 površine 15a 98m2; njiva 3.klase
površine 15a 18m2, kp. 542 upisana u LN 1529 K.O. Bukovac (iz rešenja, LN 2053)
GARANTNI IZNOS
Garatni iznos utvrđuje se u visini 5% početne cene odnosno u novčanom iznosu u dinarima.
PRAVO KUPOVINE
Pravo kupovine po ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.
INFORMACIJE O NEPOKRETNOSTI
Zainteresovana lica mogu da dogovore obilazak, izvrše uvid u dokumentaciju i dobiju sve informacije u vezi sa nepokretnosti uz prethodni kontakt
na telefone: 021/454 334, 064/882 1082, 064/882 1350, ili na e-mail adresu: nekretnineHYPERLINK “mailto:[email protected]@HYPERLINK
“mailto:[email protected] “mailto:[email protected] “mailto:[email protected], prema terminskom planu
objavljenom na internet stranici Fonda.
Imovina se prodaje u viđenom stanju.
PRIJAVA
Prijava se podnosi na propisanom obrascu, u zatvorenoj koverti (na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku mora biti prevedena i overena od strane ovlašćenog
sudskog prevodioca) na adresu: RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD, Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad sa naznakom:
„Oglas broj 202-12-3/2014 – nepokretnost redni broj___ (slovima:________) na adresi__________.“
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD ne može snositi odgovornost ukoliko prijava ne sadrži pravilnu identifikaciju nepokretnosti, i takva prijava će se smatrati neurednom. Neuredne prijave neće biti razmatrane.
Obrazac Prijave za učešće nalazi se na sajtu i može se preuzeti: www.rfapv.rs
Prijava za učešće na javnoj licitaciji sadrži:
1. za fizička lica: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja,
2. za preduzetnike i pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj i sedište.
Uz prijavu se dostavlja:
1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu koji je određen u napred prikazanoj tabeli, na račun kod Banke Inteza broj 160-392615-05, svrha plaćanja: „garantni iznos po oglasu broj 3“, poziv na broj: redni broj nekretnine iz oglasa – JMBG uplatioca (za fizičko lice), odnosno PIB uplatioca (za pravna lica).
Dokaz mora biti overen od strane banke ili pošte u kojoj je uplaćen garantni iznos.
2. uredno ovlašćenje za zastupanje ukoliko prijavu podnosi lice koje nije zakonski zastupnik.
3. fotokopija lične karte za fizička lica, i
4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar ili izvod iz APR-a za pravna lica i preduzetnike,
5. u slučaju kupovine stanova i garaža, Stražilovska 4/4a u Novom Sadu, ukoliko zainteresovano lice nema nameru za kupovinu garaže dostavlja se i
potpisana izjava o nameri kupovine stana bez garaže.
Ako se uz prijavu ne dostavi potpuna dokumentacija ili se ne dostavi prijava u roku podnosilac prijave ne može steći status učesnika u javnoj licitaciji.
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE DO 24.07.2014. godine do 12 ČASOVA.
DAN ODRŽAVANjA JAVNE LICITACIJE
Javna licitacija će se održati na adresi Bulevar cara Lazara 7a u Novom Sadu prema terminskom planu objavljenom na internet stranici Fonda. Terminski
plan objaviće se 25.07.2014. godine.
U zavisnosti od broja pristiglih ponuda javna licitacija će se održavati više dana počev od dana 28.07.2014. godine.
OBAVEŠTENjE O JAVNOJ LICITACIJI
Postupak javne licitacije je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.
OBAVEŠTENjA PODNOSIOCU PRIJAVE
I OBAVEŠTENjE:
Uplata novčanog iznosa odnosno garantnog iznosa predstavlja izjavu podnosioca prijave da je saglasan sa početnom cenom i da prihvata početnu cenu
kao kupoprodajnu cenu.
II OBAVEŠTENjE:
Uplata garantnog iznosa predstavlja izjavu podnosiocu prijave da:
• da je saglasan da će garantni iznos biti vraćen u roku od 2 radna dana jedino učesniku javne licitacije koji nije proglašen kupcem kao i podnosiocu
prijave koji nije podneo potpunu prijavu;
• da je saglasan sa gubitkom garantnog iznosa u sledećim slučajevima:
• ukoliko izostane sa javne licitacije;
• ukoliko se ne registruje za učešće na javnoj licitaciji čime stiče status učesnika javne licitacije;
• ukoliko se ne izjasni da prihvata početnu cenu podizanjem registracione kartice;
• ukoliko podnosilac prijave koji je proglašen kupcem ne zaključi ugovor u roku od 15 dana od dana sprovođenja javne licitacije, i ne isplati kupoprodajnu cenu u skladu sa ugovorenim uslovima;
• kao i u drugim slučajevima izuzev slučaja navedenim pod tačkom 1. ovog obaveštenja.
III OBAVEŠTENjE:
Podnosilac prijave koji je proglašen kupcem obavezan je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.
IV OBAVEŠTENjE:
Kupac je obavezan na plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava i plaćanja troškova overe.
V OBAVEŠTENjE:
INFORMACIJE O NEPOKRETNOSTI KOJE SU U SVOJINI RAZVOJNOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO Novi Sad OBJAVLjUJU SE NA INTERNET
STRANICI: www.rfapv.rs
VI OBAVEŠTENjE:
Procedura za postupak prodaje imovine Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (javna licitacija) može se preuzeti sa internet
stranice www.rfapv.rs
RB
Adresa
Download

ponovljeni oglas (broj 202-12